Views
4 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Danois

Visning af den mobile

Visning af den mobile enheds skærm på et TV (MIRRORING) [Screen mirroring] er en funktion til at vise skærmen fra en mobilenhed på TV'et ved hjælp af Miracast-teknologi. Systemet kan tilsluttes direkte med en Screen mirroring-kompatibel enhed (f.eks. smartphone, tablet). Du kan nyde at bruge enhedens skærm på den store TV-skærm. Der kræves ingen trådløs router (eller adgangspunkt) for at bruge denne funktion. MIRRORING Bemærkninger • Når du bruger Screen mirroring, kan kvaliteten af billede og lyd nogle gange blive forringet på grund af interferens fra andre netværk. • Afhængig af anvendelsesmiljøet kan kvaliteten af billede og lyd være forringet. • Nogle netværksfunktioner er muligvis ikke tilgængelige under Screen mirroring. • Kontroller, at din enhed er kompatibel med Miracast. Der garanteres ikke for tilslutningsmuligheder med alle Miracastkompatible enheder. Annullering af skærmspejling Tryk på HOME eller BACK. HOME BACK 1 Tryk på MIRRORING. 2 Følg den vejledning, der vises på TV-skærmen. Aktiver Screen mirroring-funktionen fra din mobilenhed. Mobilenhedens skærm vises på TV-skærmen. Tips • Du kan vælge [Screen mirroring] fra startmenuen i trin 1. • Du kan forbedre afspilningsstabiliteten med indstillingen [Screen mirroring RF Setting] (side 44). 32 DA

Brug af forskellige funktioner/ indstillinger Afspilning af komprimerede lydfiler med naturlig lydkvalitet Lytte til multipleks udsendelseslyd (AUDIO) Dette system gør det muligt at høre multipleks udsendelseslyd, når systemet modtager eller afspiller et Dolby Digitalmultipleks udsendelsessignal. Denne funktion forbedrer lydkvaliteten af komprimerede lydfiler ved at genoprette den lyd i det høje område, der er fjernet af komprimeringsprocessen. Du kan nyde at lytte til lyd, der minder om den oprindelige, naturlige og rumlige lyd. Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger [Music] som lydfeltet (side 19). 1 Tryk på HOME. Startmenuen vises på TV-skærmen. 2 Vælg [Setup] fra startmenuen. Opsætningsskærmen vises på TV-skærmen. 3 Vælg [Audio Settings] – [DSEE]. 4 Vælg [On]. Bemærkninger • Denne funktion er kompatibel med 2-kanals digitale indgangssignaler på 44,1 kHz eller en samplingfrekvens på 48 kHz. • Samplingfrekvensen/bitdybden efter opskalering er op til 96 kHz/24 bit. • Denne funktion er ikke kompatibel med DSD-signaler. 1 Tryk på AUDIO. Lydsignalet vises på frontpanelskærmen. 2 Tryk på knappen flere gange for at vælge det ønskede lydsignal. Lydsignal "MAIN" "SUB" "MN/SB" AUDIO Forklaring Lyden på hovedsproget udsendes. Lyden på undersproget udsendes. Der udsendes en blanding af hovedog undersproget. Bemærkninger • Hvis du vil modtage et Dolby Digitalsignal, skal du tilslutte et TV eller en anden enhed til TV IN (OPTICAL)-stikket med det optisk digitale kabel (medfølger). • Hvis TV'ets HDMI IN-stik er kompatibelt med Audio Return Channel-funktionen (side 36), kan du modtage et Dolby Digital-signal via et HDMI-kabel. Brug af forskellige funktioner/indstillinger 33 DA