Views
9 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Danois

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Danois

Ukladanie záberov v

Ukladanie záberov v externom mediálnom zariadení v kvalite 3 V kamkordéri spustite prehrávanie a v nahrávacom obrazu s vysokým zariadení nahrávanie. rozlíšením (kvalite 4 Po ukončení replikovania obrazu vo formáte zastavte nahrávacie zariadenie a potom kamkordér. HD) (modely so sieťovým adaptérom striedavého Kopírovanie informácií o dátume a čase: [Data prúdu) Code] (str. 34) Použitie zariadenia s pomerom strán obrazovky Ak chcete získať informácie o modeli 4:3: [TV Type] (str. 34) kamkordéra, prejdite na nasledujúcu stranu: Funkcie a vybavenie str. 7 Dodávané položky str. 8 Videozáznamy a fotografie môžete ukladať na externé mediálne zariadenie (pamäťové zariadenia USB), ako je napríklad externá jednotka pevného disku. Po uložení záberov na externom mediálnom zariadení budete mať k dispozícii nasledujúce funkcie. Kamkordér a externé mediálne zariadenie môžete prepojiť a prehrávať zábery uložené na externom mediálnom zariadení. Môžete prepojiť počítač a externé mediálne zariadenie a importovať zábery do počítača pomocou softvéru „PlayMemories Home“ (str. 28). Poznámky Na túto operáciu potrebujete kábel adaptéra USB VMC-UAM2 (predáva sa samostatne). Sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel zapojte do konektora DC IN kamkordéra a do sieťovej zásuvky. Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s externým mediálnym zariadením. 1 Prepojte kamkordér s externým mediálnym zariadením pomocou kábla adaptéra USB (predáva sa samostatne). 30 SK

Kábel adaptéra USB VMC-UAM2 (predáva sa samostatne) 2 Vyberte položky [Copy.] na obrazovke kamkordéra. Videozáznamy a fotografie, ktoré sú uložené na nahrávacom médiu a ktoré ešte neboli uložené na externé mediálne zariadenie, je teraz možné uložiť na pripojené mediálne zariadenie. Táto operácia je k dispozícii iba v prípade, ak sa v kamkordéri nachádzajú nové nahraté zábery. Ak chcete odpojiť externé mediálne zariadenie, vyberte položku , keď je kamkordér prepnutý do pohotovostného režimu prehrávania (zobrazuje sa obrazovka zobrazenia udalostí Event View alebo registra udalostí Event Index). Ukladanie záberov v externom mediálnom zariadení 31 SK