Views
1 month ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátové sítě WAN n 78 N Zahájení komunikace v bezdrátových sítích WAN Jak zahájit komunikaci v bezdrátových sítích WAN ! Dbejte na to, aby byl kryt karty SIM řádně uzavřen, jinak nemusí funkce bezdrátové sítě WAN pracovat. 1 Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS. 2 Klikněte na Start, Všechny programy a VAIO Smart Network nebo klikněte na ikonu VAIO Smart Network na hlavním panelu. 3 V okně VAIO Smart Network se ujistěte, že je tlačítko vedle Wireless WAN přepnuto na On. 4 Klikněte na tlačítko se šipkou dolů vedle přepínače Wireless WAN a tlačítkem Připojit (Connect) spust’te software ke správě připojení nebo předem nainstalovaný software od telekomunikačního operátora (liší se podle modelu nebo země). 5 Po vyzvání zadejte kód PIN. 6 Klikněte na Připojit. 7 V případě dotazu zadejte údaje APN od svého telekomunikačního operátora. Podrobnější informace týkající se používání funkce bezdrátové sítě WAN v souboru nápovědy dodávaném k softwaru VAIO Smart Network nebo v dokumentaci vašeho telekomunikačního operátora.

Práce s počítačem VAIO > Používání funkce BLUETOOTH n 79 N Používání funkce BLUETOOTH Některé funkce a možnosti uvedené v této části nemusí být na vašem počítači dostupné. Informace o konfiguraci svého počítače naleznete ve specifikacích. Funkce umožňuje navázat komunikaci mezi počítačem a jiným zařízením BLUETOOTH ® , například s jiným počítačem nebo mobilním telefonem. Data mezi těmito zařízeními můžete v otevřeném prostoru přenášet bez kabelů až do vzdálenosti 10 metrů. Zabezpečení technologie BLUETOOTH Bezdrátová technologie BLUETOOTH obsahuje funkci ověřování, která dovoluje ověření partnera, s nímž komunikujete. Prostřednictvím funkce ověřování lze zabránit každému anonymnímu zařízení BLUETOOTH v přístupu k vašemu počítači. Při první komunikaci mezi dvěma zařízeními BLUETOOTH je třeba stanovit a zaregistrovat společný klíč (passkey). Jakmile je zařízení zaregistrováno, nemusíte již klíč (passkey) znovu zadávat. ✍ Klíč se může pokaždé lišit, ale musí být vždy shodný na obou koncích komunikace. Pro určitá zařízení, jako například myš, klíč zadat nelze.