Views
7 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Depanarea >

Depanarea > Funcţionarea computerului n104 N De ce nu intră computerul în modurile Repaus sau Hibernare? Computerul poate deveni instabil în cazul în care se schimbă modul de operare înainte ca acesta să intre complet în modul Repaus sau Hibernare. Pentru a readuce computerul la modul Normal 1 Închideţi toate programele deschise. 2 Faceţi clic pe Start, pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi pe Repornire. 3 În cazul în care computerul nu repornește, apăsaţi pe tastele Ctrl+Alt+Delete, faceţi clic pe săgeata de lângă butonul Închidere, apoi faceţi clic pe Repornire. Dacă se afișează fereastra Securitate Windows, faceţi clic pe Repornire. 4 Dacă această procedură nu funcţionează, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de alimentare până la închiderea computerului. ! Închiderea computerului folosind combinaţia de taste Ctrl+Alt+Delete sau butonul de alimentare poate duce la pierderea datelor nesalvate. Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de încărcare luminează intermitent, cu frecvenţă mare, și computerul nu pornește? ❑ ❑ Această problemă se poate datora unei instalări incorecte a bateriei. Pentru a rezolva această problemă, opriţi computerul și scoateţi bateria. Apoi instalaţi din nou bateria în computer. Pentru detalii, consultaţi Instalarea/Scoaterea bateriei (pagina 16). Dacă problema persistă, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă. Scoateţi bateria și contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).

Depanarea > Funcţionarea computerului n105 N De ce în fereastra Proprietăţi sistem se afișează o viteză mai scăzută a procesorului decât cea maximă? Acest lucru este normal. Întrucât procesorul computerului dvs. utilizează un tip de tehnologie de control al vitezei procesorului în scopul economisirii de energie, este posibil ca fereastra Proprietăţi sistem să afișeze viteza curentă a procesorului, în locul vitezei maxime. Ce ar trebui să fac în cazul în care Windows nu-mi acceptă parola și afișează mesajul Enter Onetime Password? Dacă introduceţi de trei ori consecutiv o parolă de pornire greșită se afișează mesajul Enter Onetime Password, iar sistemul de operare Windows nu va porni. Menţineţi apăsat butonul de alimentare cel puţin patru secunde pentru a verifica dacă indicatorul luminos de alimentare se stinge. Așteptaţi 10–15 secunde, apoi reporniţi computerul și introduceţi parola corectă. Parola face diferenţierea între literele mari și mici, deci verificaţi starea curentă a literelor înainte de a introduce parola. Ce ar trebui să fac dacă software-ul jocului nu funcţionează sau dacă se blochează des? ❑ ❑ ❑ Verificaţi dacă pe site-ul Web al jocului există fișiere de corecţie sau de actualizare disponibile pentru descărcare. Asiguraţi-vă că aveţi instalat cel mai nou driver video. În cazul unor modele VAIO, memoria grafică este partajată cu sistemul. În acest caz, performanţa grafică optimă nu este garantată. De ce nu se stinge ecranul după trecerea perioadei setate pentru închidere automată? Anumite aplicaţii software sau economizoare de ecran sunt concepute pentru dezactivarea temporară a funcţiei sistemului de operare care stinge ecranul computerului sau trece computerul în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate. Pentru rezolvarea acestei probleme, ieșiţi din aplicaţia (aplicaţiile) software sau modificaţi economizorul de ecran curent.