Views
8 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Roumain

Depanarea > Bateria n112

Depanarea > Bateria n112 N Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de baterie? Computerul poate intra în modul Hibernare în timp ce este alimentat de la baterie, însă unele programe software și dispozitive periferice împiedică sistemul să intre în modul Hibernare. Dacă utilizaţi un program care împiedică sistemul să intre în modul Hibernare, salvaţi frecvent datele pentru a evita pierderea lor. Consultaţi Utilizarea modului Hibernare (pagina 25) pentru informaţii despre activarea manuală a modului Hibernare. Ce ar trebui să fac dacă se afișează un mesaj care indică fie incompatibilitatea, fie instalarea defectuoasă a bateriei, iar computerul intră în modul Hibernare? ❑ ❑ Această problemă se poate datora unei instalări incorecte a bateriei. Pentru a rezolva această problemă, opriţi computerul și scoateţi bateria. Apoi instalaţi din nou bateria în computer. Pentru detalii, consultaţi Instalarea/ Scoaterea bateriei (pagina 16). Dacă problema persistă, înseamnă că bateria instalată nu este compatibilă. Scoateţi bateria și contactaţi un centru de suport tehnic autorizat Sony. Pentru a găsi cel mai apropiat centru sau reprezentant, consultaţi Găsirea de informaţii suplimentare despre computerul dvs. VAIO (pagina 5).

Depanarea > Camera încorporată n113 N Camera încorporată De ce vizorul nu afișează imagini sau afișează imagini de calitate slabă? ❑ ❑ ❑ Camera încorporată nu poate fi partajată între mai multe aplicaţii software. Părăsiţi aplicaţia curentă înainte de a lansa altă aplicaţie. Pentru modelele cu Media Gallery, nu puteţi utiliza altă aplicaţie pentru cameră care să utilizeze camera încorporată în timp ce utilizaţi funcţia de gesturi a Media Gallery. Vizorul poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, în cazul în care vizualizaţi un obiect care se deplasează rapid. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune. Dacă problem persistă, reporniţi computerul. De ce este suspendată pentru câteva secunde imaginea video provenită de la camera încorporată? Imaginea video poate fi suspendată pentru câteva secunde dacă: ❑ este folosită o tastă de comandă rapidă cu tasta Fn. ❑ crește încărcarea procesorului. Acest lucru este normal și nu indică o defecţiune. De ce imaginile capturate au o calitate slabă? ❑ ❑ ❑ Imaginile capturate sub lumină fluorescentă pot prezenta reflexii ale luminii. Este posibil ca în imaginile capturate să apară o porţiune întunecată. Suprafaţa camerei încorporate și cea din jurul acesteia este murdară. Curăţaţi suprafaţa. Consultaţi Informaţii privind îngrijirea și întreţinerea (pagina 89).