Views
8 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Russe

Ραδιοφωνική

Ραδιοφωνική λήψη Ο συντονισµός προρυθµισµένων σταθµών είναι αδύνατος. • Αποθηκεύστε στη µνήµη τη σωστή συχνότητα. • Το σήµα µετάδοσης είναι πολύ αδύναµο. Είναι αδύνατη η λήψη σταθµών. Ο ήχος παρεµποδίζεται από θόρυβο. • Συνδέστε τον ακροδέκτη ελέγχου ηλεκτρικής κεραίας (µπλε) ή τον ακροδέκτη βοηθητικής τροφοδοσίας (κόκκινο) µε τον ακροδέκτη τροφοδοσίας του ενισχυτή κεραίας του αυτοκινήτου. (Μόνο όταν το αυτοκίνητό σας διαθέτει ενσωµατωµένη κεραία FM/MW/LW στο πίσω/πλαϊνό τζάµι). • Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας του αυτοκινήτου. • Η αυτόµατη κεραία δεν ανοίγει. t Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ελέγχου της ηλεκτρικής κεραίας. • Ελέγξτε τη συχνότητα. Ο αυτόµατος συντονισµός είναι αδύνατος. • Η λειτουργία τοπικής αναζήτησης είναι ενεργή. t Απενεργοποιήστε τη λειτουργία τοπικής αναζήτησης. (σελίδα 22) • Το σήµα µετάδοσης είναι πολύ αδύναµο. t Κάντε συντονισµό µε το χέρι. Αναβοσβήνει η ένδειξη “ST”. • Συντονίστε µε ακρίβεια στη συχνότητα. • Το σήµα µετάδοσης είναι πολύ αδύναµο. t Επιλέξτε µονοφωνική λήψη (σελίδα 22). Ένα στερεοφωνικό πρόγραµµα ακούγεται µονοφωνικά. Η συσκευή είναι σε µονοφωνική λήψη. t Ακυρώστε τη µονοφωνική λήψη (σελίδα 22). RDS Αρχίζει η αναζήτηση (SEEK) µετά από λίγα δευτερόλεπτα ακρόασης. Ο σταθµός δεν έχει TP ή έχει ασθενές σήµα. t Πιέστε επανειληµµένα το (AF) ή το (TA) µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη “AF-OFF” ή “TA-OFF”. ∆εν ακούγονται ανακοινώσεις για την κυκλοφορία. • Ενεργοποιήστε το “TA”. • Ο σταθµός δεν µεταδίδει ανακοινώσεις για την κυκλοφορία παρά το ότι είναι TP. t Συντονίστε σε έναν άλλο σταθµό. Ο τύπος προγράµµατος εµφανίζει “--------”. • Ο σταθµός που ακούτε δεν είναι σταθµός RDS. • ∆εν έχει γίνει λήψη δεδοµένων RDS. • Ο σταθµός δεν καθορίζει τον τύπο προγράµµατος. 28

Ενδείξεις/Μηνύµατα σφαλµάτων Ενδείξεις σφαλµάτων (Για αυτή τη συσκευή και προαιρετικά CD/ MD changer) Οι ακόλουθες ενδείξεις αναβοσβήνουν για 5 δευτερόλεπτα περίπου και ακούγεται ένας ήχος προειδοποίησης. BLANK* 1 ∆εν έχουν εγγραφεί κοµµάτια σε ένα MD.* 2 t Παίξτε ένα γραµµένο MD. ERROR* 1 • Ένα CD είναι λερωµένο ή έχει τοποθετηθεί ανάποδα.* 2 t Καθαρίστε το CD ή τοποθετήστε το σωστά. • Ένα CD/MD δεν παίζει λόγω κάποιου προβλήµατος.* 2 t Τοποθετήστε ένα άλλο CD/MD. HI TEMP Η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από 50°C. t Περιµένετε µέχρι η θερµοκρασία να πέσει κάτω από τους 50°C. NO DISC ∆εν έχει τοποθετηθεί δίσκος στη συσκευή CD/MD. t Τοποθετήστε δίσκους στη συσκευή CD/MD. NO MAG Η υποδοχή δίσκων δεν έχει τοποθετηθεί στη συσκευή CD/MD. t Τοποθετήστε την υποδοχή δίσκων στη συσκευή CD/MD. NOTREADY Το καπάκι της συσκευής MD είναι ανοικτό ή τα MD δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. t Κλείστε το καπάκι ή τοποθετήστε τα MD σωστά. RESET Είναι αδύνατη η λειτουργία της συσκευής CD/MD λόγω κάποιου προβλήµατος. t Πιέστε το πλήκτρο reset (επαναρύθµισης) της συσκευής. Εάν αυτές οι λύσεις δε βελτιώνουν την κατάσταση, συµβουλευθείτε ένα κατάστηµα της Sony. Μηνύµατα L.SEEK +/– Κατά τον αυτόµατο συντονισµό είναι ενεργή η λειτουργία τοπικής αναζήτησης (σελίδα 14). NO AF Ο τρέχον σταθµός δεν έχει εναλλακτική συχνότητα. “ ” ή “ ” Φτάσατε στην αρχή ή στο τέλος του δίσκου και δεν µπορείτε να προχωρήσετε. *1 Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβληµα κατά την αναπαραγωγή ενός CD ή MD, ο αριθµός δίσκου του CD ή MD δεν εµφανίζεται στην οθόνη. *2 Στην οθόνη εµφανίζεται ο αριθµός του δίσκου που προκαλεί το πρόβληµα. 29