Views
9 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Néerlandais

De accu/"Memory Stick

De accu/"Memory Stick Duo" (los verkrijgbaar) plaatsen 1 Open het deksel. Voorbereidingen 2 Steek de "Memory Stick Duo" (los verkrijgbaar) erin. Houd de "Memory Stick Duo" met de kant met de aansluitingen naar de lens gericht en steek hem in de camera tot hij op zijn plaats vastklikt. 3 Steek de accu erin. Steek de accu erin terwijl u de hendel in de richting van de pijl geduwd houdt. 4 Sluit het deksel. 12 NL

x "Memory Stick"-typen die u kunt gebruiken "Memory Stick Duo" Om beelden te kopiëren vanuit het interne geheugen naar een "Memory Stick Duo", plaatst u de "Memory Stick Duo" in de camera en selecteert u daarna MENU t (Instellingen) t ("Memory Stick"-tool) t [Kopiëren]. U kunt ook een "Memory Stick PRO Duo" of "Memory Stick PRO-HG Duo" gebruiken met de camera. Voor informatie over het aantal beelden/de tijd die u kunt opnemen, zie pagina’s 26 en 29. Andere typen "Memory Stick" of geheugenkaarten zijn niet compatibel met de camera. "Memory Stick" U kunt geen "Memory Stick" gebruiken met de camera. x De "Memory Stick Duo" eruit halen Toegangslampje x De accu eruit halen Accu-uitwerphendel Duw tegen de accuuitwerphendel. Zorg ervoor dat u de accu niet laat vallen. x De resterende acculading controleren De resterende-acculadingindicator wordt afgebeeld in de linkerbovenhoek van het LCD-scherm. Voorbereidingen Vol Leeg Controleer dat het toegangslampje niet aan is, en druk daarna de "Memory Stick Duo" eenmaal in. Opmerking • De "Memory Stick Duo"/accu nooit eruit halen wanneer het toegangslampje aan is. Hierdoor kunnen de gegevens beschadigd raken die zijn opgeslagen in de "Memory Stick Duo" of het interne geheugen. x Als geen "Memory Stick Duo" is geplaatst De beelden worden opgeslagen in het interne geheugen van de camera (ongeveer 11 MB). Opmerkingen • Het duurt ongeveer een minuut voordat de juiste resterende-acculadingindicator wordt afgebeeld. • Het is mogelijk dat de resterendeacculadingindicator niet correct aangeeft onder bepaalde omstandigheden. • Als de accu NP-FG1 (los verkrijgbaar) wordt gebruikt, wordt tevens de minutenaanduiding afgebeeld achter de resterendeacculadingindicator. • De capaciteit van de accu neemt na verloop van tijd en na herhaald gebruik af. Wanneer de gebruiksduur van een volledig geladen accu merkbaar korter wordt, moet de accu worden vervangen. Koop een nieuwe accu. • Als de camera wordt ingeschakeld en u de camera gedurende drie minuten niet bedient, wordt de camera automatisch uitgeschakeld (automatische uitschakelfunctie). 13 NL