Views
8 months ago

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Néerlandais

Sony DSC-W270 - DSC-W270 Consignes d’utilisation Néerlandais

Opnemen van bewegende

Opnemen van bewegende beelden Zet de functiekeuzeknop in de stand 1 (Bewegende beeldn). 2 3 x Bewegende beelden weergeven 2 Druk op z. Toets Weergavefunctie z Pauze B Vooruitspoelen b Achteruitspoelen V x Beeldformaat Videoformaat Gemiddelde bitsnelheid 28 NL Druk de ontspanknop helemaal in om te beginnen met opnemen. Druk de ontspanknop opnieuw helemaal in om het opnemen te stoppen. 1 Druk op de (weergave-)toets en druk op B (volgende) /b (vorige) op de besturingsknop om een video te selecteren die u wilt weergeven. Beeldt het volumeniveau-instelscherm af. Stel het volumeniveau in met v/V. Hoe groter het beeldformaat, hoe hoger de beeldkwaliteit. Hoe groter de hoeveelheid gegevens die per seconde worden vastgelegd (gemiddelde bitsnelheid), hoe vloeiender het weergavebeeld. Aanwijzingen voor gebruik 1280×720 (Fijn) 9 Mbps Bewegende beelden in hoogste kwaliteit opnemen voor weergeven op een HDTV 1280×720 (Standaard) 6 Mbps Bewegende beelden in standaardkwaliteit opnemen voor weergeven op een HDTV VGA 3 Mbps Opnemen op beeldformaat geschikt voor uploaden op web

x Maximale opnametijd De onderstaande tabel laat de maximumopnametijd (bij benadering) zien. Dit is de totale duur van alle bestanden met bewegende beelden. Ononderbroken opnemen is mogelijk gedurende ongeveer 29 minuten. (Eenheid: uren : minuten : seconden) Capaciteit Intern geheugen "Memory Stick Duo" geformatteerd in deze camera Ong. Formaat 11 MB 256 MB 512 MB 1GB 2GB 4GB 8GB 16 GB 1280×720 (Fijn) – 0:03:00 0:06:40 0:13:50 0:28:30 0:56:20 1:53:50 3:51:40 1280×720 – 0:04:30 0:09:50 0:20:20 0:41:30 1:22:10 2:46:10 5:38:00 (Standaard) VGA 0:00:10 0:09:20 0:19:50 0:40:50 1:23:20 2:44:30 5:32:30 11:16:10 Opmerkingen • De opnametijd kan verschillen afhankelijk van de opnameomstandigheden en het opnamemedium. • De ononderbroken opnameduur verschilt afhankelijk van de opnameomstandigheden (temperatuur, enz.). • Bewegende beelden waarvan het formaat is ingesteld op [1280×720] kunnen alleen worden opgenomen op een "Memory Stick PRO Duo". De opnamefuncties gebruiken 29 NL