Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Vianmääritys Jos

Vianmääritys Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla. 1 Katso kohdat sivuilla 116–123. Jos näytössä näkyy ”C/E:ss:ss” tai muu vastaava koodi, katso sivu 124. 2 Irrota akku, asenna se takaisin noin minuutin kuluttua ja kytke kameraan virta. 3 Palauta alkuasetukset (sivu 88). 4 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon. Huomaa, että lähettäessäsi kameran huoltoon annat suostumuksen sisäisessä muistissa olevien musiikkitiedostojen tarkastamiseen. Lisätietoja tästä tuotteesta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy asiakastukisivustosta. http://www.sony.net/ Akku ja virta Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto Akkua ei voi asettaa kameraan. • Asenna akku oikein akun poistovipua käyttämällä. Kameraan ei voi kytkeä virtaa. • Kun akku on asetettu kameraan, kameran käynnistyminen voi kestää jonkin aikaa. • Aseta akku oikein. • Akku on tyhjentynyt. Aseta kameraan ladattu akku. • Käytä suositeltua akkua. Virta katkeaa yllättäen. • Kameran suojaus saattaa katkaista virran automaattisesti kameran tai akun lämpötilasta riippuen. LCD-näytössä näkyy tällöin ilmoitus ennen virran katkeamista. • Jos [Virransäästö]-asetukseksi on valittu [Normaali] tai [Kestävyys] ja kameraa ei käytetä tietyn ajan kuluessa virran ollessa kytkettynä, kameran virta katkeaa automaattisesti, jotta akku ei tyhjene. Kytke virta kameraan uudelleen. Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näyttää väärin. • Näin voi käydä, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa. 116 FI

• Jäljellä olevan varauksen ilmaisimen ja akun todellisen varauksen välillä on ristiriita. Tyhjennä akku kokonaan ja lataa se sitten täyteen, jolloin ilmaisimen lukema korjaantuu. Ilmaisin voi näyttää väärin joissakin käyttöolosuhteissa. • Akun käyttöikä on päättynyt (sivu 130). Vaihda akku uuteen. Akkua ei voi ladata. • Akkua ei voi ladata verkkolaitteen (myydään erikseen) avulla. Lataa akku akkulaturin avulla. CHARGE-merkkivalo vilkkuu akun latauksen aikana. • Irrota akku ja aseta se huolellisesti takaisin kameraan. • Lämpötila ei ehkä sovi akun lataamiseen. Yritä ladata akku uudelleen oikeassa latauslämpötilassa (10–30 °C). • Katso lisätietoja sivulla 131. Valokuvien/videoiden kuvaaminen Kuvia ei voi tallentaa. • Tarkista sisäisen muistin tai muistikortin vapaa tila. Jos se on täynnä, toimi jollakin seuraavista tavoista: – Poista tarpeettomat kuvat (sivu 41). – Vaihda muistikortti. • Kuvia ei voi tallentaa salamavalon latautumisen aikana. • Videoita kuvattaessa on suositeltavaa käyttää vähintään 1 gigatavun muistikorttia. • Valitse [Esittelytila]-asetukseksi [Pois] (sivu 87). Hymysuljin ei toimi. • Kamera ei ota kuvaa, jos se ei havaitse hymyä. • Valitse [Esittelytila]-asetukseksi [Pois] (sivu 87). Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei toimi. • Epäterävyyttä vähentävä toiminto ei ehkä toimi kuvattaessa yöaikaan. • Paina suljinpainike puoliväliin ennen kuvan ottamista. Tallennus kestää kauan. • Kun valotusaika pitenee tiettyä arvoa pidemmäksi vähäisessä valossa, NR (Kohinan vähennys) hidas suljin -toiminto aktivoituu automaattisesti ja vähentää kuvakohinaa. Silloin tallennus kestää kauan. • Suljettujen silmien estotoiminto on käytössä. Palauta [Suljettujen silmien esto] -asetukseksi [Pois] (sivu 65). Kuva ei ole tarkka. • Kohde on liian lähellä. Sijoita kuvatessasi objektiivi lyhyintä kuvausetäisyyttä (noin 5 cm (W) / 50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W) / 60 cm (T) (DSC-W350/W360) objektiivista) kauemmas kohteesta. • (Hämärä)-, (Maisema)- tai (Ilotulitus) (vain DSC-W380/W390) -tila valitaan Valotusohjelma-tilassa otettaessa valokuvia. 117 FI