Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Kasvontunnistus Toiminto

Kasvontunnistus Toiminto havaitsee kuvattavien henkilöiden kasvot ja säätää tarkennuksen, salaman, valotuksen, valkotasapainon ja punasilmäisyyden vähennyksen asetukset automaattisesti. Kasvontunnistuskehys (oranssi) Kun kamera havaitsee useita kohteita, se määrittää, mikä niistä on pääkohde, ja asettaa tarkennuksen tärkeysjärjestyksessä. Ensisijaisen kohteen kasvontunnistuskehys muuttuu oranssiksi. Kehys, johon tarkennus on asetettu, muuttuu vihreäksi, kun painat suljinpainikkeen puoliväliin. Kasvontunnistuskehys (valkoinen) 1 MENU t (Kasvontunnistus) t haluttu tila Sisällysluettelo Toimintohaku (Pois) (Auto) (Etusija: lapsi) (Etusija: aikuinen) Kasvontunnistustoimintoa ei käytetä. Valitsee kasvot, joihin kamera tarkentaa automaattisesti. Havaitsee lapsen kasvot ja käyttää niitä ensisijaisena kohteena. Havaitsee aikuisen kasvot ja käyttää niitä ensisijaisena kohteena. MENU/ Asetusten haku Huomautuksia • [Kasvontunnistus]-asetusta ei voi valita seuraavissa tilanteissa: – Helppo kuvaus -tilassa – Pyyhkäisypanoraama-tilassa – Elokuvamuoto-tilassa • [Pois]-asetusta ei voi valita, jos itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä]. • [Kasvontunnistus]-asetuksen voi valita vain, kun tarkennusasetukseksi on valittu [Monip.AF] tai mittausmuodoksi on valittu [Monipiste]. • Kasvontunnistus ei toimi käytettäessä digitaalizoomausta. • Toiminto tunnistaa kuvauskohteistasi enintään 8 kasvot. • Kamera ei ehkä tunnista aikuisia ja lapsia oikein kaikissa olosuhteissa. • Jos Hymysuljin-toiminto on käytössä kuvattaessa, kamera määrittää [Kasvontunnistus]-asetukseksi automaattisesti [Auto], vaikka valittu asetus olisi [Pois]. Hakemisto Jatkuu r 62 FI

zEtusijalla olevien kasvojen valitseminen Kamera valitsee yleensä kasvot, joihin se tarkentaa, automaattisesti [Kasvontunnistus]- asetuksen mukaan. Voit kuitenkin myös valita kasvot, joihin haluat kameran tarkentavan ensisijaisesti. Ensisijaisten kasvojen kehys ei käytössä 1Paina kasvontunnistuksen aikana ohjauspainikkeesta z. Vasemmanpuoleiset kasvot valitaan ensisijaisiksi, ja kehys muuttuu -muodosta oranssiksi kehykseksi ( ). 2Ensisijaisten kasvojen valinta siirtyy seuraaviin oikealla puolella oleviin kasvoihin aina, kun painat z-painiketta. Paina z toistuvasti, kunnes oranssi kehys ( ) on valittavien kasvojen päällä. 3Voit peruuttaa kasvojen valinnan (Pois) siirtämällä oranssin kehyksen oikeanpuolimmaisten kasvojen päälle ja painamalla uudelleen z. • Kamera ei välttämättä tunnista valittuja kasvoja oikein. Syynä tähän voi olla esimerkiksi kirkas valaistus tai kohteen kampaustyyli. Valitse tällöin kasvot uudelleen niissä olosuhteissa, joissa aiot ottaa kuvan. • Jos Hymysuljin-toimintoa käytetään yhdessä valitun kasvontunnistuskehyksen kanssa, kamera tunnistaa vain valittujen kasvojen hymyn. • Ensisijaisia kasvoja ei voi valita Helppo kuvaus -tilassa eikä silloin, kun itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä]. Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto 63 FI