Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Finlandais

Mittausmuoto Valitsee

Mittausmuoto Valitsee mittausmuodon, jonka mukaan valotuksen määrittämisessä käytettävä kohteen osa asetetaan. 1 MENU t (Mittausmuoto) t haluttu tila (Monipiste) (Keskip.) (Pistemit.) Kohde jaetaan useaksi alueeksi, ja mittaus suoritetaan kullakin alueella. Kamera määrittää tasapainoisen valotuksen (monipistemittaus). Mittaus suoritetaan kuvan keskeltä, ja valotus määritetään kyseisen kohdan kirkkauden perusteella (keskipainotteinen mittaus). Mittaus suoritetaan vain yhdestä kohteen osasta (pistemittaus). Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kohde on taustavalaistu tai kohteen ja taustan välinen kontrastiero on suuri. Pistemittauksen hiusristikko Käytetään pisteen osoitukseen Huomautuksia • Elokuvamuoto-tilassa [Pistemit.]-vaihtoehto ei ole valittavissa. • Jos mittausmuodoksi asetetaan jokin muu kuin [Monipiste], kasvontunnistustoimintoa ei voi käyttää. • Mittausmuoto on aina [Monipiste] seuraavissa tilanteissa: – Älykäs automaattisäätö -tilassa – Helppo kuvaus -tilassa – kun hymysuljin on käytössä – kun itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä]. Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto 58 FI

Valotuksen tunnistus Älykäs automaattisäätö -tilassa kamera tunnistaa kuvausolosuhteet automaattisesti ja ottaa kuvan. Kun kamera tunnistaa liikkeen, ISO-herkkyys lisääntyy liikkeen mukaisesti epäterävyyden pienentämiseksi (liikkeen tunnistus). 1 MENU t (Valotuksen tunnistus) t haluttu tila (Auto) (Lisäasetukset) Esimerkki kuvasta, jossa käytössä on (Vastavalo). Valotuksen tunnistus -kuvake ja -opas Kamera tunnistaa seuraavat valotustyypit. Kun kamera on tunnistanut optimaalisen valotuksen, näyttöön tulee sitä vastaava kuvake ja opas. (Hämärä), (Hämärä muotokuva), (Hämärä jalustan kanssa), (Vastavalo), (Vastavalomuotokuva), (Maisema), (Makro), (Muotokuva) Tunnistettuaan valotuksen kamera siirtyy käyttämään optimaalisia asetuksia ja ottaa kuvan. Tunnistettuaan valotuksen kamera siirtyy käyttämään optimaalisia asetuksia. Jos kamera tunnistaa jonkin seuraavista: (Hämärä), (Hämärä muotokuva), (Hämärä jalustan kanssa), (Vastavalo) tai (Vastavalomuotokuva), kamera muuttaa asetuksen automaattisesti ja ottaa toisen kuvan. • Kun otat peräkkäin kaksi kuvaa, -kuvakkeen plusmerkki (+) muuttuu vihreäksi. • Kun kaksi kuvaa on otettu, nämä kaksi kuvaa tulevat näkyviin vierekkäin heti kuvan ottamisen jälkeen. • Jos [Suljettujen silmien esto] on näkyvissä, kamera ottaa automaattisesti kaksi kuvaa ja valitsee kuvan, jossa kohteen silmät ovat auki. Lisätietoja suljettujen silmien estotoiminnosta on kohdassa ”Mikä on suljettujen silmien estotoiminto?”. Sisällysluettelo Toimintohaku MENU/ Asetusten haku Hakemisto Huomautuksia • Valotuksen tunnistus ei toimi digitaalizoomausta käytettäessä. • Valotuksen tunnistus on aina [Auto] seuraavissa tilanteissa: – kun sarjakuvaustila on valittuna – kun hymysuljin on käytössä – kun itselaukaisimen asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö] ja [Omakuva, kaksi henkilöä]. • Salamavalon asetukseksi voidaan valita [Auto] tai [Pois]. • (Hämärä jalustan kanssa) -valaistuksia ei aina voi tunnistaa olosuhteissa, joissa tärinä välittyy kameraan jalustasta huolimatta. • Kun kamera tunnistaa valaistukseksi (Hämärä jalustan kanssa), valotusaika voi joskus pidentyä. Varmista, että kamera pysyy paikallaan kuvaamisen aikana. • Kamera ei ehkä tunnista näitä valotusvaihtoehtoja kaikissa tilanteissa. Jatkuu r 59 FI