HOVA TOVÁBB? - Savaria Fórum

savariaforum.hu
  • No tags were found...

HOVA TOVÁBB? - Savaria Fórum

20. ÉVF. 1. SZÁM • SZOMBATHELY, 2010. JANUÁR 16. ÖNKORMÁNYZATI HETILAPHOVA TOVÁBB?PÁLYAVÁLASZTÁSI MELLÉKLETPÁRTOK ÉS ESÉLYEKINTERJÚ TÖRÖK GÁBOR POLITOLÓGUSSALÚJ ÉV, ÚJ ÁRAK, ÚJ ADÓK


AZ ÉRSZÛKÜLETMODERN KEZELÉSEEGY RETTEGETT BETEGSÉG REJTÉLYEIÉvrôl évre növekszik a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedôkaránya. Ennek egyik fô oka a helytelen életmód és táplálkozás.Az érszûkület kialakulása hosszú éveken át tartó, alig észrevehetôfolyamat. Felismerése rendkívüli fontosságú, hiszen kellôóvintézkedésekkel megelôzheti az olyan súlyos szövôdményeket,mint a szívinfarktus, az agyvérzés, az agyi infarktus, a végtagiüszkösödés és az ebbôl fakadó végtagi amputáció. Magyarországa szív- és érrendszeri betegségek gyakorisága tekintetében az EurópaiUnió tagállamai között az elsô helyen áll.A lábakban megjelenô érszûkületnek négy stádiuma van – súlyosságtólfüggôen. Legenyhébb formájában panaszok, tünetek nincsenek,csak mûszeres vizsgálatokkal lehet a betegséget kimutatni.A betegség folyamatának második stádiumában terheléskor, járáskorjelentkezik alábikrában vagy acombban, esetlegesenfartájonfájdalom vagygörcs, ami a betegetmegállásrakényszeríti. Rövid,1-2 perces pihenésután a fájdalomszûnik, ésa járás folytatható.A harmadikstádiumban márnyugalomban, fôlegfekvô helyzetben,éjszaka lépA 20 kezelés naponta 30-40 percetvesz mindössze igénybefel lábfájdalom. Az utolsó, negyedik stádiumban gangraena, vagyisüszkösödés alakul ki, jelezve a szövetelhalást. Az érszûkület tüneteitehát széleskörûek. Ha valaki mással nem magyarázható végtagi fájdalmatérez, végtagjai sápadtak, hidegek, bizonyos távolságú sétátkövetôen lábikragörcsei jelentkeznek, vagy lábfáradékonyság keserítimeg az életét, végtagjai gyakran zsibbadnak, fáradékonyság,szédülés, esetlegesen fülzúgás kínozza, akkor könnyen lehet, hogyérszûkület a diagnózisa. A legtöbben csak késôn jönnek rá, hogy ebetegség nehezíti az életüket, pedig az érszûkület korai stádiumbanvaló felfedezése többnyire jobb esélyt biztosít a beteg számára.Az érszûkület kialakulásában szerepet játszó kockázati tényezôk: amagas vérnyomás, a dohányzás, családi halmozódás (örökletes), a cukorbetegség,a magas koleszterinszint, a megnövekedett vérzsírszint,a túlsúly, a stressz, az életkor, a mozgásszegény életmód és az állatizsírban dús ételek fogyasztása. Ma már esély nyílt a javulásra. Az újfizioterápiás eljárás, a Nashwan-ParasoundPlus készülék már mindenmegyeszékhelyen, így Szombathelyen is az érszûkületes betegekszolgálatában áll. Segítségével a páciensek döntô többségénél jelentôsjavulás érhetô el. A diagnózis és a kezelés egy egyszerû, fájdalommentes,beavatkozással nem járó mûszeres vizsgálat, melyet egy húszkezelésbôl álló fájdalommentes kúra követ, napi egy alkalommal.Az érszûkületet kezelô készülék feltalálója a sebész orvos, dr. KhaledNashwan, aki több mint 24 nívós nemzetközi díjat nyert el találmányával,novemberben Dél-Korea aranyérmét ítélték neki.További felvilágosítás: internetena www.medhungary.com honlaponvagy telefonon a 06-30/576-8487,06-20/22-444-01, 06-70/290-32-16 számon.GYÖNGYSZEMEK A BIBLIÁBANelôadássorozatJanuár 11.Január 18.Január 25.Február 1.„Szeress, vagy tünés!” – Istenkép Ea: Dr. Ôsz-Farkas Ernô„Ha Isten barátja vagy azt teheted, amit csak akarsz”– Istennel való kapcsolat és a törvény Ea: Dr. Ôsz-Farkas Ernô„Mi Atyánk!” – Hogyan imádkozzak? Ea: Dr. Szilvási József„Az Úr szenvedô szolgálja” Jézus krisztus Ésaiás 53. fejezetébenEa: Dr. Hangyás LászlóDavid Klinedinst evangelizator – lelkész elôadásai:Február 5. Az idôk jeleiFebruár 8. Egy megdöbbentô látomás – Dániel 2.Február 10. Jézus krisztus második eljöveteleFebruár 12. A Megváltás TerveFebruár 15. A halottak állapotaFebruár 17. Isten törvényeFebruár 19. A nyugalom napja 1.Február 20.* A nyugalom napja 2.Február 22. KeresztségFebruár 24. A „maradék”Február 26. Miért van olyan sok egyház – felekezet?Február 27.* Megbocsáthatatlan bûnA *-gal jelölt elôadások helyszíne:MÁV Oktatási Központ, Szombathely, Szelestey u. 15. sz. 11–12 óráig.Március 1.Március 8.Március 22.Március 29.Április 12.Április 19.Április 26.Május 3.Május 10.Május 17.Május 24.Legfontosabb kérdés: Szeretsz-e engem?Dr. Szilvási József: A Hegyi beszédA Biblia dióhéjban János 3:16. alapjánA tékozló fiú történeteDr. Hangyás László Jézus fôpapi imája János 17. fejezetébenDr. Szigeti Jenô A szeretet himnuszaDr. Szilvási József A példázatokTudja valaki mi történt velem? 139. ZsoltárDr. Szigeti Jenô: Krisztus himnuszDr. Ôsz-Farkas Ernô Tûzkeresztség – Biblia a SzentlélekrôlPünkösd hétfô – kirándulásAz elôadások helye, ideje:Szombathely, Berzsenyi Dániel Könyvtár Dr. Antall József tér, 17 óraA Bibliai Szabadegyetem bárki számára nyitott és ingyenes.Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!Szervezô: Adventista Teológiai Fôiskolawww.atf.adventista.huInfo: Gyürüs Istvánné Tel.: 06/30-66-43-125www.szabadegyetem.extra.huKÉMÉNY ésTETÔDOKTOR Bt.Szombathely, Bakó J. u. 14.Tel.: 94/326-690, 30/9278-397Kémény-béléscsövezésSzerelt kéménykészítésTermoforkémény-kiváltásegyedi kéményekreZuhanyfülke egyedi ésnormál méretben.RAVAK zuhanykabinokforgalmazása katalógus áron,beszerelése gyári garanciával.Ingyenes házhoz szállítás.Vízvezeték-szerelés,fürdôszoba-felújítás,akadálymentesítés.Tel.: 06-20/2626-903FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Tóth Tímea, Tulok Gabriella• FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt • CÍMLAPFOTÓ: Czika László • HIRDETÉSI VEZETÔ:Horváth Vilmos (Tel.: 20/9843-025) • IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: GrafirkaStúdió • NYOMDA: DP-Print Hungary Kft. • Készül 33.700 példányban • KIADJA: a PromedMédia Szolgáltató Kft. • 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: SzilágyiGábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.:94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (PelikánPalace Irodaház) 1. em. • Telefon: 94/505-894 • Fax: 94/505-895 • e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu,hirdetes@savariaforum.hu, www.safo.hu • ISSN 1215-993X MINDEN JOG FENNTARTVA!2


2010. JANUÁR 16.F Ó R U M B A NÚj év, új árak, új adókAMI JANUÁRTÓL VÁLTOZOTTAhogy azt már megszokhattuk, az újév beköszöntével nemcsak az óévet búcsúztatjuk,hanem az elmúlt esztendô árait is. Emelkedtek a szolgáltatások díjai,változtak az adók, így bizonyos esetekben még az is elôfordul, hogy valamiértkevesebbet fizetünk idén, mint tavaly. Összeállításunkban sorra vettük,milyen változásokra kell számítani 2010-ben.A legdrasztikusabb drágulás az üzemanyagokatérinti. Amint beköszöntöttaz új esztendô, a benzin ára kezdett azegek felé repülni, és 2010 elsô napjaibantöbbször is átlépte a sokat emlegetett„lélektani határt”. Az elmúlt hét híretehát az volt, hogy most nem drágulaz üzemanyag. Egy liter benzin jelenlegátlagosan 317 forintba kerül, míg agázolajért 297 forintot kell fizetni. (Hatudni szeretnénk, hogy melyik szombathelyibenzinkútnál tankolhatunk alegolcsóbban, érdemes felkeresni a holtankoljak.huinternetes oldalt.)Az ország különbözô városaiban eltérômértékben drágultak elsejétôl a közüzemiszolgáltatások, illetve a tömegközlekedésdíjai, ezekrôl ugyanis az önkormányzatokdöntenek. Szinte mindenholemeltek, hol kisebb, hol nagyobbmértékben. A szombathelyiközgyûlés novemberben szavazott azemelésekrôl: a vízért, a csatornadíjért5,4 százalékkal fizetünk többet idén.Négy és fél százalékkal emelkedik a kéményseprésés a temetkezési szolgáltatásokdíja, míg a szemétszállítás 12százalékkal kerül majd többe. Buszjegyetelôvételben 200, a sofôrnél 300 forintértválthatunk, ami 5 százalékosdrágulást jelent. A diákok 1920 forintért,a felnôttek 5990 forintért válthatnakhavi bérletet.Az energiaárak is változtak: átlagosan4 százalékkal drágult a gáz, viszont atávhôs lakásokban élôk már januárbankevesebbet fizetnek a fûtésért. A távhôáfája ugyanis 18-ról 5 százalékracsökkent.Az áram is olcsóbb lett, legalábbis az E-onnál. A cég ugyanis 2,6 százalékkalcsökkentette a díjait, holott más szolgáltatók(Elmû, Émász, Démász) emelték,vagy változatlanul hagyták az áraikat.Elsejétôl 71 500 forintról 73 500 forintranôtt a minimálbér, és csökkent a személyijövedelemadó. Jövô évtôl 5 millióforintra emelkedik az szja alsó kulcsánaksávhatára, így a munkavállalók többségeidén kevesebbet adózik majd. Ha szeretnénkegyénileg kiszámolni, pontosanhogyan változik a bérünk, akkor érdemesellátogatnunk az adozona.huinternetes oldalra, ahol többféle kalkulátorsegíthet a számolgatásban.A jövedéki adó emelkedése miatt a szeszesitalok és a cigaretták is drágultak,illetve elsejétôl adókötelesek acafetéria-juttatások is. A hidegétkeztetésiutalványokra 95, az üdülési csekkekre25 százalékos adó- és járuléktehervonatkozik. Ennek ellenére úgy tûnik,csak tízbôl egy cég szüntette mega béren kívüli juttatások rendszerét.Változás az is, hogy idéntôl a közszférábana gyes-rôl, gyed-rôl visszatérôketa saját kérésükre kötelezô lesz részmunkaidôbenfoglalkoztatni, amíg agyermek hároméves nem lesz, illetveazokban a családokban, ahol többtartós munkanélküli van, ott csak egyikükkaphat „rendelkezésre állási támogatást”.Ami az autósokat illeti. 60 ponton módosulta KRESZ, és megszûnik a zöldkártya.Ezentúl nem kell külön környezetvédelmivizsgára vinni az autókat,ez a mûszaki vizsga része lesz, viszontaz eredetiségvizsgálat a négy évnélidôsebb autóknál kötelezô lesz.Vagy a mûszaki vizsgához rendelikhozzá, vagy az eladáskor kell majd elvégezni.Mindkettô 17 ezer forint körüliösszegbe kerül majd.Tóth TímeaKedves Olvasóink! 2010-ben is folytatódik a Savaria Fórum heti nyereményjátéka.Játsszanak velünk a folyamatosan változó nyereményeinkért! E heti kérdésünk:Hány forint elsejétôl a minimálbér? A helyes megfejtôk között jövô héten2X2 darab Papa’s Kebab kupont és szintén 2X2 darab Bingó pizza jegyet sorsolunkki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u.2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjukjanuár 21-ig. Kérjük, hogy írják meg telefonszámukat is!3FOTÓ: Czika LászlóJáték


A doni áldozatokra emlékeztekA magyar hadsereg 1943-ban a Donnálelesett katonáira emlékeztek szerdána Martineum Felnôttképzô Akadémiaudvarán. Hatvanhét esztendôvelezelôtt, január 12-én indított támadásta szovjet Vörös Hadsereg. A harcokbana 2. magyar hadsereg szinte teljesegészében megsemmisült, több tízezerkatona vesztette életét. A Don-kanyaráldozatait máig sem tudta igazánelsiratni a nemzet, hangzott el FeisztGyörgy kulturális tanácsnok beszédében.Mint mondta: a hat évig tartó világméretûküzdelemnek ez az ütközetvalóban csak kis pontja, villanásnyieseménye volt csupán. Csakhogy ami azegyetemes történelem szemüvegénát epizódnak látszik, az a nemzetitörténelem szempontjából sorsdöntôesemény lehet. A tényeket az itthonmaradottak ezrei talán máig sem ismerik.Hogy valójában mi lett az eltûntekkel,azt sem akkor, sem azóta nem tudhatjasenki bizonyosan, mondta FeisztGyörgy. A kegyeleti megemlékezés aKálvária-templomban folytatódott,ahol dr. Kövér István, a Recski Szövetségnyugat-dunántúli elnöke és LechnerFerenc, az 56-os Szövetség elnökségénektagja is beszéddel emlékezettaz áldozatokra. A szentmisét BrennerJózsef (képünkön) püspöki helynökcelebrálta.Fotó: Mészáros ZsoltÁtadták az új rendelôtBejezôdött a Rumi úti orvosi rendelô átalakításadecember végén. Az épület ünnepélyesátadóján részt vett többek közöttdr. Prugberger Emil, az egészségügyi bizottságelnöke, valamint Gyebrovszki János,a körzet képviselôje is. A rendelôátalakítása 2006-ban kezdôdött. Az elsôütemben akadálymentesítették a mosdókatés a bejáratot, majd második lépéskéntaz épületben lévô, használaton kívüliszolgálati lakást alakították át orvosi ésnôvéri szobákká. A harmadik ütem nemrégibenfejezôdött be: felújították a negyedikorvosi rendelôt és a labort is. A Rumiúti rendelôben négy orvos rendel, éscsaknem 10 ezer polgár egészségügyi ellátásazajlik itt. Az átalakításnak köszönhetôena betegek akár négyszemközt istalálkozhatnak az orvosukkal, várakozásközben egészségügyi témájú filmeketnézhetnek a váróban, illetve egy gép segítségévelmegmérhetik a testsúlyukat,testzsírszázalékukat és vérnyomásukatis. A rendelô átalakítása több mint 42 millióforintba került, a felújítás költségeit aváros fizette. A Déli Városrész EgészségügyéértKözhasznú Alapítvány félmillió forinttaltámogatta a fejlesztést.Fényképek a színházbólMészáros Zsoltnak, lapunk munkatársánaka Weöres Sándor Színház elôadásainkészített fotóiból nyílt kiállítás csütörtököna HEMO-ban. A tárlatot JordánTamás, a Weöres Sándor Színházigazgatója nyitotta meg. A képek nemis az elôadásról készültek, sokkal inkábbaz elôadásban születtek, valljamûveirôl az ifjú fotós. Képünkön példáula Szerelmes Balázs címû elôadásagórafóbiás fôhôsét, a számítógépképernyôje mögé rejtôzô Czukor Balázsszínmûvészt láthatjuk. Mészáros Zsoltfényképeit február 14-éig nézhetikmeg a színház aulájában.Lövések dördültek a városháza mögött?A kérdésre a válasz igen, mégpedig a SavariaTörténelmi Karneválon. A fentlátható kép, Vizi László alkotása nyerteugyanis a Nyugat.hu internetes oldal karneválifotópályázatát. A verseny legjobbalkotásaiból január 6-án a BerzsenyiDániel Könyvtárban nyílt kiállítás. Az ünnepélyesmegnyitón osztották ki a legjobbaknakjáró díjakat is. A második helyezettPintér Roland, a harmadik pedigBalogh Zoltán lett. A szakmai zsûri általelbírált mûveken túl az olvasók szavazataialapján közönségdíjakat is átadott aNyugat.hu. Csóka Tibor, Zergi Borbála ésBíró Helga alkotásai kapták a legtöbbvoksot. A képek megtekinthetôk awww.nyugat.hu-n, illetve január 23-áiga Berzsenyi Dániel Könyvtár földszintikiállítótermében.Sajtóreggeli a megyeházánSajtóreggelire invitálta Vas megye médiamunkásaitKovács Ferenc, a VasMegyei Közgyûlés elnöke és MajthényiLászló, a Vas Megyei Közgyûlés alelnökemúlt pénteken. A hagyományos találkozónaz elnök ismertette az újesztendô terveit, és összegezte a2009-es év tapasztalatait. Elhangzott:ezentúl havonta egyszer vendégül látjákaz újságírókat, akik így elsô kézbôltájékozódhatnak a megye életérôl.Házhozszállítás:310-310Helyben fogyasztás:Vasútállomás épületeNyitva: 10.00–22.00 • Házhoz szállítás: 10.00–22.00Az akció február 15-ig tart.Ne bízza a kisbíróra!Menjen biztosra,hirdessena Savaria Fórumban!Tel.:94/505-8954


2010. JANUÁR 16.V I S S Z A P I L L A N T ÓA N N O . . . . . . . . . . . . . . . . .A doni kálvária„A szovjettámadás kibontakozását elsôneka zászlóalj parancsnoka veszi észre.Nehéz percek következnek, de az alezredesgyorsan intézkedik. Tüzérségi tüzetkér a veszélyeztetett helyre. Mire tüzéreinkmegkezdik a tüzelést, Králikhadapród is észreveszi az ôt már 30-40méterre megközelítô ellenséget, s szembeszálla túlerôvel. Kemény harc keletkezettezen a szárnyon. Ötszörös túlerôellen harcolnak hôs honvédeink. Az ellenségnekmégsem sikerül egyetlen méternyitérnyerés sem. A magyar szakaszvitézsége ellensúlyozza a túlerôt. (…)Králik hadapród szakasza nemcsak álljaa harcot, sôt kis idô után maga lendül támadásba,s visszanyomja az ellenséget.Eközben még foglyokat is ejt, s felrobbanthárom földerôdöt. (…) Az eredményminden várakozást felülmúl. Az átkeltegység megsemmisített nyolc nagyobbés negyven kisebb földerôdöt abennük lévô tûzfegyverekkel együtt.Harmincöt foglyot ejtett s mintegy100–120 fô veszteséget okozott az ellenségnek.A mi veszteségünk egy fô.”A II. világháborúban a Don mellett állomásozódunántúli magyar honvédekegyik rendkívül sikeres katonai akciójátidéztünk fel, amelyet a szombathelyi ha-ditudósító, újságíró Kuntár Lajos vetettpapírra, és küldött el a Vasvármegyének.A doni átkelôvállalkozásról készült írás1943. január 13-án jelent meg. Nem véletlenüllapoztuk fel a korabeli lapot, hiszen67 évvel ezelôtt, január 12-én aszovjet hadsereg végzetes támadástintézett a magyar védelmi vonalak ellen.Nem tudjuk, és sajnos Kuntár LajosA véres Don címmel megjelent, a II. világháborústudósításait egybegyûjtôkönyvébôl sem derül ki: pontosan mikorvolt a már idézett sikeres katonai akció.Él bennünk a gyanú, hogy a csónakoksegítségével végrehajtott rajtaütés még1942 ôszén történhetett. Januárbanugyanis a Don mentén már mínusz20–40 fokos hidegek voltak, a magyarcsapatok erôállapota pedig októbertôlkezdôdôen folyamatosan romlott. A ruházataz orosz ôszre sem volt megfelelô,nemhogy a télre, katonáink pedig januárrateljesen lerongyolódtak. Decembervégére már a tisztek között iselôfordultak végkimerülési esetek,amely a nagyfokú igénybevételre, a sokizgalomra, a biztonságérzet részbenihiányára, a hidegre, a kevés fûtôanyagraés bizonyos táplálkozási hiányosságokravoltak visszavezethetôek. Mindeztmár a 48. gyalogezred decemberi, januáriharctudósításából tudjuk, valamintSzabó Péter történész A doni kálváriacímmel a Rubicon folyóirat 2008 októ-berében megjelent tanulmányából.Nyilván a nehézségek és a doni tragédiakövetkezményei nem jelenhettekmeg a korabeli, cenzúrázott sajtóban.Az itthoniak 1943 januárjában azt gondolhatták:katonáinkat nem érheti baj.Ekkor azonban már a felderítô támadásnakinduló szovjet akció áttörte az olaszokvonalát, és bekerítéssel fenyegettea magyar csapatokat. Január 17-énvissza kellett vonulni. A veszteségekóriásiak voltak. A januári-februári harcokbantöbb mint 40 ezer magyar katonahalt meg, a sebesültek és betegekszáma elérte a 28 ezret, és orosz fogságbaesett 26 ezer honfitársunk. Aligakadt olyan család, amelyet ne érintettvolna a doni tragédia. Ezért is nagyonfáj, hogy a rendszerváltásig a doni hôsökrôlnem lehetett megemlékezni.SaFó(A források felkutatásábana Berzsenyi Dániel Könyvtármunkatársai segítettek.)A Savaria Fórum jövôre ünnepli alapításának huszadik évfordulóját. Ennek apropójánúj sorozatot indítunk lapunkban, az elôttünk álló egy évben az elmúltkét évtized legemlékezetesebb írásait, történéseit idézzük fel olvasóinknak.„Garázsból nem lehet éttermet csinálni”„Új rendelet, hogy aki ételt ad, italtis kiszolgálhat. Ám azt kevesen tudják,hogy egy konyha kialakításáhoznagyon szigorú elôírásokat kell betartani.Szeretnénk az embereketvisszatartani a meggondolatlan vállalkozásiszándéktól. Garázsból nemlehet éttermet csinálni, ha pedig újépületet terveztet, fel kell mérni abeépítési lehetôséget” – fakadt kiKrencsey Igor, a polgármesteri hivatalépítési csoportvezetô fômérnökecsaknem 20 évvel ezelôtt mindjárt aSavaria Fórum I. évfolyamának 1. számában,1991 augusztusában. Bár azakkori induló városi lap elsôsorbannem az újdonsült vállalkozások buktatóirakívánta felhívni a figyelmet,a rövid tudósítás jól jelzi, a rendszerváltásután közvetlenül kezdô ésfantáziadús vállalkozókban cseppetsem volt hiány. De lépjünk tovább aHuszár útra. Akkoriban talán kevesenhitték volna el, hogy a 11-es huszárúti laktanya ügye 20 év múltánsem jut majd nyugvópontra. Pedig elképzelésekbôl,tervekbôl nem volthiány. A SaFó tudósítása szerint az ingatlanfelett ôrködô Apáczai CsereJános Alapítvány és a város mindjártaz elején alaposan összerúgta aport. Spitz György alpolgármesternem véletlenül fogalmazott így: „Tagadhatatlan,hogy jelenleg mindkétoldalon rossz a hangulat, amely annaktulajdonítható, hogy az Alapítványúgy gondolta, ha már a képviselô-testületis kinyilvánította támogatását,az egyben azt is jelenti,hogy mi mindent felhasználunk annakérdekében, hogy az iskolakomplexumminél elôbb felépüljön.” A fôesemény azonban akkoriban nem ezvolt, hanem a pápalátogatás elôkészítése,amelyre a város a NemzetiElôkészítô Bizottságtól 40 millió forintotkapott. A támogatás jól jött,hiszen mintegy százezer hívôt vártaka szombathelyi reptérre II. János Pálpápa látogatása alkalmából.SaFóS A F Ó A N N O5


V Á L A S Z T Á SJelöltmustra: kit küldjünk a parlamentbe?AZ MSZP, A FIDESZ ÉS A JOBBIK MÁR „NEVESÍTETT”Tavasszal országgyûlési választásokat tartanak Magyarországon. Mi arra voltunkkíváncsiak, hogy a politikai szervezetek megtalálták-e már a legmegfelelôbbjelölteket a megmérettetésre. A parlamenti pártok képviselôi mellett aJobbik és az LMP illetékesét arról is kérdeztük, hogy kikkel vágnak neki a választásnak,milyen eredménnyel kalkulálnak, illetve hogy milyen kampányelemekdominálnak majd az elkövetkezendô hónapokban.6Dr. Ipkovich György és dr. Nemény Andrása legalkalmasabb arra, hogy a legtöbbet tegyeneka térség fejlôdéséért, az itt élôk mindennapjainakjobbá tételéért. Az ô közösmunkájuknak köszönhetôen valósul mega lukácsházi víztározó, kezdte meg mûködéséta Weöres Sándor Színház, válhatottSzombathely egyetemi várossá, kezdôdöttmeg a 86-os út kétsávosítása. Nyilvánvaló,hogy rengeteg tennivaló van még a térségben.De ki csinálhatná ezt jobban, mintazok, akik évek óta sikeresen dolgoznak közösügyeink elôbbre vitelében? – érvelt a kétszocialista jelölt mellett dr. Horváth Attila,a szocialista párt helyi elnöke, majd hozzáfûzte:„az itt élôknek olyan képviselôkre vanszükségük, akik országgyûlési képviselôkéntBudapestet nem otthonuknak, hanem csakmunkahelyüknek tekintik. Akiknek a képviselôségnem cél, hanem csak eszköz annakérdekében, hogy tegyenek értünk.” AzMSZP helyi szervezete egyébként akkor lenneelégedett, ha Szombathelynek kétMSZP-s képviselôje lenne a következô ciklusban.Dr. Horváth Attila a kampányelemeketfirtató kérdésünkre úgy fogalmazott:„Hangsúlyosabbá kívánjuk tenni azinternetes megjelenésünket, illetve a személyestalálkozásokra helyezzük a hangsúlyt.Egy eredményeket bemutató, pozitívkampányra készülünk, amelyben bemutatjuka város, illetve a környéken megvalósult,vagy folyamatban lévô fejlesztéseket,illetve a jövôre vonatkozó terveinket.”Dr. Hende Csaba a rendszerváltás óta meghatározószereplôje a helyi és országospolitikának. Az Országgyûlés jegyzôjeként,igazságügyi államtitkárként és parlamentiképviselôként egyaránt sokat tett Szombathelyértés az itt élô emberek életkörülményeinekjavításáért. Dr. Puskás Tivadar, régiónkmentôfôorvosa sem ismeretlen aközélet iránt érdeklôdô szombathelyieknek,hiszen négy éve képviseli ôket az Országgyûlésben.A parlament egyik legaktívabbképviselôjeként tartják számon, munkájáta kitartás és céltudatosság jellemzi. Ebbena ciklusban ôk voltak azok a szombathelyiképviselôk, akik parlamenti munkájuk soránmindvégig városuk polgárainak érdekeit tartottákszem elôtt – érvelt a képviselôk újraindításamellett Marton Zsolt, a Fidesz szombathelyiválasztókerületi elnöke, aki kérdésünkre– milyen céllal vág neki a legnagyobbellenzéki tömörülés a választásnak – úgy fogalmazott:„A választások megnyerése a célunkmindkét körzetben. Erre a bizakodásrajó alapot adnak a polgároktól kapottvisszajelzések, és az elmúlt idôszak választásieredményei is. A Fidesz–KDNP listáját azEurópai Parlamenti Választások során Szombathelypolgárai a megyeszékhelyek közöttlegnagyobb arányban támogatták egészMagyarországon.” A Fidesz egyébként akampányt elsôsorban a választókkal történôszemélyes találkozásokra építi, ezekenmegkérdezik a polgárokat a problémáikról,elképzeléseikrôl és az elôttünk álló új kormányzaticiklus legfontosabb feladatairól.Balassa Péter (1-es) és dr. Árvai Roland (2-es)személyében hiteles, tisztességes emberekindulnak a Jobbik színeiben a parlamentiválasztáson, jellemezte a két jelöltet BanaTibor, a párt megyei elnöke, aki hozzáfûzte:Balassa Péter és dr. Árvai Roland egyarántolyan személyiség, akik új színt képesek vinnia politikába, és az emberek bizalommalfordulhatnak hozzájuk. Ami a Jobbik célkitûzésétilleti: abban bíznak a helyi vezetôk,hogy akár mandátumot is szerezhetnekSzombathelyen.– Mindenképpen azt akarjuk, hogy a Jobbiklegyen a második erô Vas megyében. Ezreális és elérhetô cél – húzta alá Bana Tibor,aki késôbb a kampánnyal kapcsolatbanmegjegyezte: anyagi lehetôségük korlátozott,így nagy valószínûség szerint választásifórumokra helyezik majd a legnagyobbhangsúlyt. A párt egyébként a hétvégéntartja országos programbemutatóját,ezt követôen ismerhetik majd meg aszombathelyi választópolgárok, hogy milyenkonkrét célokat fogalmaztak meg a jelölteka vasi megyeszékhelyen.Gróf István, a Magyar Demokrata Fórumvasi elnöke egyelôre nem tudott konkrétumokrólbeszámolni. Mint fogalmazott: jelöltjeiugyan vannak pártjának, ám a jelölésfolyamata még nem zárult le azMDF-ben. „Az MDF-en belül zajlott le a legnagyobbváltozás a legutóbbi parlamentiválasztás óta, a párt új szavazótábort keres.Elôfordulhat, hogy a 2006-oshoz képestminden választókerületben más jelölt képviselimajd a Demokrata Fórumot”, fogalmazottGróf István.Az SZDSZ-nek pillanatnyilag még nincsenekkonkrét jelöltjei, de kiválasztásukdöntô szempontjai a következôk: a jelöltértsen egyet az SZDSZ országos vezetésénektörekvéseivel; tudjon azonosulni a pártprogramjával; legyen ismertsége a helyipolitikában, rendelkezzen kampánytapasztalattal,közölte Tóth Róbert, a liberálispárt helyi elnöke, aki a választásokonelérendô célra vonatkozó kérdésünkre úgyfelelt: az SZDSZ-nek, mint rendszerváltópártnak a célja az 5 százalékos parlamentiküszöb átlépése. „Az SZDSZ programjábansokkal nagyobb hangsúlyt kap a vidék-és önkormányzati politika, a környezetvédelemés az agrárium. Ennek a négytémának a bôvebb kifejtése a célja a kampánynakés feladata a jelöltnek, beépítvea párt eddigi helyi politikájába”, mondta,majd a kampánnyal kapcsolatban úgy fogalmazott:„az SZDSZ célja, hogy minéltöbb választót elérjünk és megszólítsunk,ezért a személyes látogatásokat tartjuk alegfontosabbnak. A leggyorsabban frissíthetôhirdetések az online lehetôségek, szavazóinktöbbségének is ezek az elsôrendûtájékozódási fórumai. A nyomtatotthirdetések, szórólapok, ismertetôk melletta köztéri felületeket is kihasználjuk.A kampányban az SZDSZ-tôl megszokottkreatív ötletek és megoldások most semfognak hiányozni.”A Lehet Más a Politika vasi koordinátora,Gergácz Ildikó érdeklôdésünkre elmondta:„Rövid idôn belül megnevezik a szervezetszombathelyi képviselôjelöltjeit.”KIJelölô szervezet Vasi 1-es vk. jelöltje Vasi 2-es vk. jelöltjeFidesz–KDNP dr. Puskás Tivadar dr. Hende CsabaJobbik Balassa Péter dr. Árvai RolandLMP ? ?MDF ? ?MSZP dr. Ipkovich György dr. Nemény AndrásSZDSZ ? ?


2010. JANUÁR 16.I N T E R J ÚVálasztások, pártok, esélyekINTERJÚ TÖRÖK GÁBOR POLITOLÓGUSSALNéhány hónappal a választások elôtt aszombathelyi származású politológust,Török Gábort kértük meg arra,elemezze a politikai folyamatokat.Kérdések és válaszok esélyekrôl, pártokról,jelöltekrôl, új politikai kapcsolatokról.– Mesterházy Attila miniszterelnökijelölése sokakat meglepett. Véleményeszerint jó döntést hozott az MSZP?– Szavazatszerzô szempontból talánlett volna más, jobb megoldás, hiszen azMSZP-nek most az a legfontosabb feladata,hogy az egykor volt, de mára kiábrándult,csalódott vagy csak elbizonytalanodottszavazóit valahogy rávegye a rájukvaló szavazásra. Ehhez egy szocialistaikon esetleg alkalmasabb lett volna,mint az egyelôre még ismertségi gondokkalküzdô fiatal politikus. Ugyanakkor aztis látni kell, hogy a mély válságban lévôMSZP számára a jelölés kapcsán a pártegységmegôrzése is komoly kihívásvolt, feltételezem, hogy Mesterházyszemélye ezen ok miatt lehetett különösenkívánatos az egymással rivalizáló belsôerôcsoportoknak.– Realitásnak tûnik az a szocialista elképzelés,miszerint ötven egyéni körzetettudnak behúzni a 176-ból?– Nehéz helyi közvélemény-kutatások ismeretenélkül errôl komolyan beszélni,de én úgy vélem, hogy reálisan 0 és 25között lehet az MSZP által megnyertegyéni választókerületek száma. Azaz aztsem tartom elképzelhetetlennek, hogya 176 körzet mindegyikét elvigye a Fidesz,de azért látok arra komoly esélyt,hogy néhány helyen (elsôsorban nagyvárosokban,különösen pedig Pesten)ilyen aszimmetrikus helyzetben is mandátumotszerezzen az MSZP. Az 50 azonbanjelenleg irreális elképzelés, igaz, mégnem tudjuk, hogy a választásig hátralévôközel három hónapban mi történik azországban. Érdemes talán hozzátenni ehhez,hogy aki nem akar idén lemaradnia voksolásról, az feltétlenül már az elsôfordulóban vegyen részt rajta: véleményemszerint a 176 egyéni választókerülettöbbségében 2010-ben nem leszszükség második fordulóra.– „A Fidesz abban a kivételes helyzetbenvan, ami a magyar politikában mégsoha nem fordult elô: 176 választókerületbôl176-ot megnyerhet" – jelentetteki Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója.Egyetért a pártigazgatóval?– A feltételes móddal egyetértek. Ehhezazonban olyan fideszes országos fölényrelenne szükség, ami a „legemeszpésebb”kerületekben is elég a gyôzelemhez.A blogomban bemutattam néhányilyen kerületet, például Budapestena 26-tól a 31-es számúig, ahol azértmég ma is az MSZP-s jelölt látszik inkábbesélyesnek.– Milyen kampányelemekkel, hívószavakkalkell operálnia a Fidesznekahhoz, hogy megôrizze magabiztoselônyét?– Nekem úgy tûnik, hogy a Fidesz leginkábba kockázatmentességben érdekelt.A korábban bevált hívószavakkaloperál, nem akar már semmit sem kockáztatni.A kétharmadhoz egyébként körülbelül50 százalékos országos támogatottságkellene, ez a mai kutatási eredményekalapján messze nem tûnik lehetetlennek,de ismétlem: a kampányazért még tartogathat meglepetéseket.Kulcskérdés, hogy miként viselkedik a2002–2006-os szocialista szavazótábormára bizonytalanná lett része: ha többségükbenotthon maradnak, a kétharmadkönnyen meglehet, ha valahogyvisszatalálnak az MSZP-hez (esetleg azMDF-hez vándorolnak), sokkal kiegyenlítettebblehet a verseny.– A Jobbik jól szerepelt az EP-választáson.Kik lehetnek a szavazóik? Honnan„érkeztek”?– Érdekes módon egy jelentôs részüknem érkezett sehonnan, ugyanis elsô szavazó.A Jobbik jelentôs táborral rendelkezika fiatalok körében, amúgy pedigsikerük titka éppen abban áll, hogyegészen különbözô motivációk alapjánbôvült a táboruk: megtalálhatók bennüka volt szélsôjobboldali pártok szavazói,a mindenkiben csalódott és új erôre vágyóválasztók, a rendet kívánó kiábrándultszocialisták és a Fideszt túl puhánaktartó jobboldaliak egyaránt.– „Orbán Viktor egyetlen komoly kihívójaBokros Lajos”. „Az MDF a 2010-esválasztásokra készülve meghirdette anyitás politikáját.” E mondatok DávidIbolyától származnak. Mire lehet képesaz MDF az „új” politikájával a választásokon?– Az MDF egyértelmûen átevezett a politikaierôtér másik oldalára: ma már avolt SZDSZ-es és MSZP-s szavazókat kívánjamegszólítani a párt. Bokros személyeehhez a törekvéshez illeszkedik, avolt MSZP-s pénzügyminiszter listavezetésepontosan ezt a tábort csalogatja.Kérdés, hogy ezt a viszonylag gyorsirányváltást mennyire tartják majd hitelesneka szavazók. Éppen emiatt nagy abizonytalanság a párt választási esélyeitilletôen: nem elképzelhetetlen az sem,hogy meglepetést okoznak, de a mai felmérésekalapján még a bejutásuk is kétségesnektûnik.– Az SZDSZ magához tud-e térni, vagyvégleg kiírta magát a politikából?– Nem állítom, hogy örökre eltûnik azSZDSZ a magyar politikából, de az tény,hogy 2010-ben talán már az önálló indulásukis veszélybe került. Könnyen lehet,hogy a rajtkockára sem tudnak majdfelállni, mert egyszerûen nem lesznek képesekelegendô ajánlószelvény összegyûjtésére.Hozzáteszem, ez a veszély aFideszen, a Jobbikon és az MSZP-n kívülminden más pártnál megjelenik.– Sikerül-e az MDF-nek és az SZDSZnektöbbletszavazatokat szereznie azzal,ha közösen mérettetik meg magukata választáson?– A meglepô összefogás elsôsorban azMSZP számára támasztana konkurenciát,mert a kormánypárt célja ugyanúgyaz egykori SZDSZ-es tábor megszerzése,mint az MDF-nek, vagy az MDF–SZDSZszövetségnek. Kérdés ugyanakkor,meddig tágítható az a politikusi kör,amelynek az újrahasznosulás lehetôségétkínálja fel a Demokrata Fórum?A különbözô pártokat megjárt politikusokhitelessége, politikai ereje jócskánmeggyengült az évek leforgásaalatt. A Bánk Attilától Debreczeni Józsefenát Retkes Attiláig tartó különösújrahasznosítást nehéz volna koherenspolitikaként értékelni.Krilov István7


C I V I LFOGADÓÓRÁKDr. Takátsné dr. Tenki Mária, Szombathely 8. sz. választókerületénekönkormányzati képviselôje január 19-én (kedden)15.00–17.00 óra között a Városháza földszinti termében fogadóóráttart.Dr. Hankó Faragó Miklós országgyûlési képviselô január 22-én(pénteken) 8.00–9.00 óráig a Városháza földszinti helyiségébenfogadóórát tart.RECEPTALMÁS-MÁJASSZALONNÁVALTÖLTÖTT KARAJHozzávalók: 8 szelet sertéskaraj, 20dkg sertésmáj, 10 dkg vaj, 10 dkgbaconszalonna, 1 dl fehérbor, 2 dl tejszín,20 dkg sütôtök, 2 db alma, sóA N Y A K Ö N Y V I H Í R E KSZÜLETÉS: Kovács Tamás és Czirók Melinda Terézia fia: Olivér, Kundák Gábor és Németi Krisztinafia: Péter, Nagy Tamás és Szábár Anita leánya: Cintia, Sági Péter és dr. Krizmanich Ágnes fia: Botond,Pásztorházi György és Magyar Mónika fia: Gergô, Virágh András István és Máté Melinda leánya:Dorottya, Németh András és Paál Hajnalka Anna fia: Dániel, Ollé Felicián György és Semei Alízleánya: Hanna Laura, Pájer Szabolcs József és Horváth Judit fia: Levente, Borosta Zsolt Lajos ésTakács Eszter fia: Milán, Döme Péter Pál és Óvári Judit fia: Csongor, Németh Péter és NémethSzabina fia: Péter, Kovács László és Németh Hajnalka fia: Achilles, Kocsis Norbert és Szabó EnikôJudit fia: Áron, Vass István Zoltán és Róka Csilla Mária leánya: Lili, Horváth Zoltán és Imre Barbarafia: Levente, Kazári Zoltán és Tóth Szilvia fia: Mátyás, Kiss Attila és Bodorkós Zsófia Mária leánya:Boriska, Reicher Imre és Kovács Krisztina Réka leánya: Dorka Szófia, Bokán Szabolcs és Szûcs Editfia: Kristóf, Kovács Tibor és Vincze Viktória leánya: Nóra, Nagy Attila Ferenc és Gábriel Barbarafia: Patrik László, Tóth Péter és Dávid Zsófia leánya: Eliza, Bôr József János és Mórocz Zsanettleánya: Réka, Gecse Norbert és Soós Edina fia: Áron Tamás, Varga-Szemes Gábor és Molnár MónikaJudit fia: Ármin, Balogh Richárd György és Horváth Tímea fia: Richárd Márton.HALÁLESET: Lajosfalvi Lajosné Novák Mária, Viczértes Istvánné Mezô Gizella, Osvald József,Nagy Gábor, Németh Zoltán, Molnár László Gyula, Bocskovszki Kázmérné Tóth Margit, GärtnerMiklós, Füle Imréné Gréczy Erzsébet, Elek László Károly, Szemes Erzsébet, Sisak József, Major TiborKálmán, Kajtár László, Eredics Tibor, Cseh Vilmos, Tóth Csaba László, Niksz Imréné Kelemen Mária,Bögre János, Skultéti László, Illés Lászlóné Baranyai Ágnes, Áfra László Dánielné Szakál Rozália,Greffer Ferenc, Szimilkó István, Bóka Károly, Kádi Olivér, Imre Lajos, Binder Miklósné Házler Gizella,Füzi Gergely, Schwarcz Lászlóné Kopácsi Jolán, Pálinkó Sándor, Szakács László,Köves Imréné MátyásIlona Mária, Horváth Gyuláné Németh Teréz, Ôri László, Toldi Kálmánné Vörös Ilona, BogáthKárolyné Horváth Ilona, Pajor István, Kolozsi Zsigmondné Gréczi Vilma, Koncz Lászlóné SzökrönKornélia, Pesti József, Turner Lívia Mária, Tóth Lászlóné Doma Margit, Tajti Károlyné Niksz Mária,Horváth Béla, Gál Gyuláné Illés Gizella, Tóth Imre, Hujbert István.NONSTOPÁLLATKÓRHÁZSzombathely, Bartók B. krt. 9/BTelefon: 94/310-034ÜGYELETES PATIKAAz ügyelet adott nap reggel8.00-tól vagy este 20.00-tólmásnap reggel 8.00-ig tart. Azügyelet január 16-tól január 22-ig.16., Szo – Szent Rita, Vasút u. 3.,318-078, 20.00–8.00; 17., V – SzentMárton, Szent Márton u. 18., 318-438, 20.00–8.00; 18., H – StromfeldiKamilla, Stromfeld u. 15/A., 505-298, 20.00–8.00; 19., K – Árkádia,Dolgozók útja 1/A., 508-008,19.00–8.00; 20., Sz – Belvárosi,Kôszegi u. 6., 801-230, 20.00–8.00;21., Cs – Boróka, Újvilág u. 1.(INTERSPAR), 500-322, 20.00–8.00;22., P – Calendula, Szelestey L. u.4–6., 509-405, 20.00–8.00.EZEREGYÉJSZAKA CSODÁI– RAJZPÁLYÁZATAz OÁMK–Savaria Ifjúsági Centrumrajzpályázatot hirdet alkotnivágyó általános és középiskolásdiákok részére „EZER-EGYÉJSZAKA CSODÁI” címmel.A pályázóknak a kelet mesés világátkell megjeleníteniük képzômûvészetialkotásaikban,irodalmi, zenei és filmes élményeikalapján. A mûvek szabadonválasztott technikával készíthetôekA/3-as méretben (keretnélkül). Kérjük a hátlapon feltüntetnia pályázó nevét, életkorát,címét és az iskoláját. Az alkotásokat2010. január 25-ig kell beküldenia következô címre:OÁMK–Savaria Ifjúsági CentrumKönyvtára, Szombathely, SimonIstván utca 2–6. Az eredményhirdetésreés díjkiosztó ünnepségre2010. január 30-án a „KELETVARÁZSA NYUGATON”címû rendezvényenkerül sor.A karajszeleteket kiklopfoljuk és megsózzuk.A szalonnát kockákra vágjuk,megpirítjuk, kisütjük a zsírját, majd rádobjuka megmosott, kockákra vágottmájat, és a meghámozott, ugyancsakkockákra vágott almát. A tölteléketízlés szerint megsózzuk, azutána karajszeletekre halmozzuk. A hústfélbehajtjuk, hústûvel megtûzzük.A vajat egy lábasban felmelegítjük, beletesszüka meghámozott, lereszelt sütôtököt,és egy kicsit megpirítjuk.Felengedjük a fehérborral meg a tejszínnel,majd beletesszük a hústekercseket.Fedô alatt 30-40 perc alattmegpároljuk, közben egyszer megforgatjuk.Tálalás elôtt a hústekercseketferdén kettévágjuk és a sütôtökösmártással együtt kínáljuk.HETI AKCIÓ!Friss sertésmáj395 Ft/kgFriss sertéslapocka 1.075 Ft/kgFriss csirkefarhát199 Ft/kgFriss csirkemáj (szív nélkül) 650 Ft/kgPápai füstölt hátsó csülök 949 Ft/kgPápai lecsókolbász 719 Ft/kgÉtkezési jegyeket elfogadunk!Kocsonyahús kapható!Szombathely, Maros u. 2.Tel.: 94/500-465AZ AKCIÓ IDÔTARTAMA 2010. 01. 19 –01. 23-IG(KEDD–SZOMBAT), ILL. A KÉSZLET EREJÉIG.8


2010. JANUÁR 16.P R O G R A M A J Á N L ÓJanuár 16 – január 22.AGORA–SAVARIAFILMSZÍNHÁZjanuár 17., vasárnapHagyományos téli gerinctúraVelemtôl Kôszegig aKendigen át 20 km-enTalálkozás: Ady tér, 7.30-asvelemi busználjanuár 16., 20.00Oladi ÁMKDon’t Give Up The Rock’nRoll!január 16., 20.00–04.00AGORA–Mûvelôdésiés SportházVárosi báljanuár 17., 13.00Mesebolt BábszínházVeres András:Mackó születésnapja– matiné elôadásjanuár 17., 19.00Weöres Sándor SzínházA jó pálinka itassa magátjanuár 17., 19.00Weöres Sándor SzínházA pincér dalaijanuár 18., 17.00Berzsenyi Dániel Könyvtár„Ha Isten barátja vagy, aztteheted, amit csak akarsz”– Istennel való kapcsolat ésa törvény Elôadó: Dr. Ôsz-Farkas ErnôSzervezô: Adventista TeológiaiFôiskolajanuár 18., 19.00Weöres Sándor SzínházKötelezô olvasmány –Grecsó Krisztián: TánciskolaVendégünk: Grecsó Krisztiánírójanuár 18., 19.00Weöres Sándor SzínházA nevetô emberjanuár 18., 19.30Bartók TeremVox Humana bérlet 5.„A Magyar Kultúra Napjaalkalmából”Liszt- és Erkel-estjanuár 19., 17.00Vas Megyei TITOrszág-Világjárók BarátiKöreAz ezerkétéjszaka meséi:JordániaElôadó: Ipach Ildikó tanárjanuár 20., 14.30AGORA–Gyermekek HázaVilágjárók – 4. elôadás:Az olaszországi vulkánok– Dr. Vig Károly elôadásajanuár 20., 16.00Szombathelyi Képtár„A Szent Márton-kutatáslegújabb eredményei” –könyvbemutatójanuár 20., 17.30MMIK„Vajdaság és Délvidék” –Rábai Péter klubvezetôelôadásajanuár 20., 18.00MMIKBodoni – kiállításmegnyitóTipográfiai tiszteletadás a270 éves mesternekjanuár 21., 9.30AGORA–Gyermekek Háza„Csigabiga” – Szöszölô:kézmûves foglalkozásjanuár 21., 18.00Malom Sörözô – ÖtkarikásUnikumok. Csalások és tévedések.Ea.: dr. Hencsei Páljanuár 21., 18.00MMIK – Magyar Énekmondók.Találkozója – Gálaestjanuár 21–22.MMIK – Magyar Énekmondók.Találkozója – rendhagyóirodalomórák Vas megyetelepüléseinjanuár 22., 9.00Reményik Sándor EvangélikusÁltalános IskolaGazdag Erzsi versésmesemondóversenyjanuár 22., 19.00Nyitra Utcai ÁMK„Gyere Kata táncba…”táncház sorozat, V. részBukovinai táncokjanuár 22., 19.00Oladi ÁMK – Oladi báljanuár 22., 19.30Bartók TeremA Magyar Kultúra NapjaPannon CigányzenekarSavaria SzimfonikusZenekarjanuár 22–24.Nyugat-magyarországiEgyetem Savaria EgyetemiKözpontOlimpici Párbajtôr GrandPrix – a Perfect MédiaSzombathelyi VívóakadémiaSportegyesület rendezésében.Bôvebb információ:http://www.olimpici.hu14–20. 15.30-korPoligamy 100’ (12)14–20. 17.15-kor ParanormalActivity 86’ (16)14–20. 18.45-kor Utolsójelentés Annáról 100’ (12)14–20. 20.30-korAz informátor 108’ (12)14–20. 15.30-korPapírkutyák 92’ (12)14–20. 17.00-korAlkonyat: Újhold 130’ (12)14–20. 19.15-korEgyszerûen bonyolult121’ (12)14–20. 21.00-korHalálkeringô 100’ (BA)21–27. 16.15-korCalifornia Dreamin’155’ (16)21–27. 18.45-kor Derültégbôl szerelem 109’ (12)21–27. 20.30-kor Woodstocka kertemben 110’ (16)21–27. 16.30-korHalálkeringô 100’ (BA)21–27. 18.15-kor Alkonyat:Újhold 130’ (12)21–27. 20.45-kor Egyszerûenbonyolult 121’ (12)A legújabb modellek kiárusításával kezdi az évet a StraussKedvezô áron a 2009-es FordokKedvezô áron kínálja a StraussAutószalon 2009-es modelljeit.A Strauss 2009-ben ügyfelei örömérekihasználta azokat a lehetôségeket,amelyek útján a szokásosnálkedvezôbb áron hozzájuthatnakúj Fordokhoz. Azért,hogy az év utolsó hónapjaibanérvényes kedvezményeket igénybevehessék ügyfelei, a Straussforgalomba helyezett vadonatúj,0 kilométert futott modelleket.Így ezeket a Fordokat tavalyi árakonés akciókkal kaphatjuk mostmeg. A mûszaki és egyéb vizsgadíjakata Strauss magára vállalja,ráadásul ezen autók megvásárlásakora forgalomba helyezésértfizetendô díjak egy részét is megspórolhatjukmost.A Strauss legújabb modelljeittesztautóként használja, mostezeket is kevés km futással, hasonlóanjó kondíciókkal kaphatjukmeg. Érdemes tehát mindenképpenmost a Ford Strausshozbetérni, Szombathelyen aZanati úton.(x)9


K Ö Z É R D E K ÛFELHÍVÁS SZOCIÁLISBÉRLAKÁST IGÉNYLÔKNEKSzombathely Megyei Jogú VárosÖnkormányzata tájékoztatja abérlakásigénylôket, hogy lakásszociális helyzet alapján történôbérbeadására irányuló kérelmek,illetve a jelenleginél nagyobbalapterületû lakás biztosításárairányuló cserekérelmek benyújtásánakhatárideje 2010. február15. Az ezt követôen benyújtottkérelmek elbírálására nincs jogszabályilehetôség. A kérelmekbenyújthatóak postai úton a PolgármesteriHivatal Lakásirodájánakcímezve (Szombathely, KossuthL. u. 1–3.), valamint személyesena Hivatal földszinti Ügyfélszolgálatánálés a Lakásirodán.Ne bízza a kisbíróra!Menjen biztosra,hirdessena Savaria Fórumban!Tel.:94/505-895RENDELÉSI HELYésIDÔVÁLTOZÁS!DR. OROSZ ANNAhétfô: 13–18, kedd: 8–12szerda: 12–16, csütörtök: 8–11, SéPéntek: 12–16: páratlan hónap8–12 páros hónapDR. KÉRI ILONAhétfô: 8–12, kedd: 13–18szerda: 8–12, csütörtök: 13–16péntek: 8–12: páratlan hónap12–16 páros hónapRendelések helye:Árkádia EgészségcentrumSzombathely, Dolgozók útja 1/ATel.: 94/ 506-221Házi gyermekorvosok, felnôtt háziorvosok és fogorvosokrendelési ideje 2010. január 1-tôlI. Házi gyermekorvosokSzent Márton utcaigyermekorvosi rendelôDr. Vincze Magdolna(Tel.: 313-175)Kedd: 11.00–13.00Tanácsadás kedden8.00–11.00II. Felnôtt háziorvosokRumi útiorvosi rendelôDr. Rôthy István(Tel.: 900-990)Péntek: 8.00–11.00A hónap 2. péntekén13.00–16.00Dr. Ruzsa Erzsébet(Tel.: 320-326)Hétfô: 13.00–18.00Szerda: 13.00–17.00Péntek: 8.00–11.00Minden 4. pénteken13.00–16.00Dr. Péter László János(Tel.: 312-233)Péntek: 8.00–11.00Minden hónap 1. péntekén13.00–16.00Dr. Nagy Éva (Tel.: 900-109)Péntek: 12.00–16.00 (június30-áig)8.00–12.00 (július 1-jétôl,kivéve minden 3. héten,akkor 12.00–16.00)Szent Márton utcaiorvosi rendelôDr. Kovács Éva(Tel.: 311-489)Hétfô: 8.00–12.00Szerda: 8.00–12.00Csütörtök: 13.00–17.00Péntek: 13.00–16.00Dr. Varga István(Tel.: 318-300)Péntek: 13.00–16.00Dr. Szatmári Éva(Tel.: 318-226)Szerda: 13.00–17.00Péntek: 13.00–16.00Dr. Gaál Péter (Tel.: 318-226)Péntek: 8.00–11.00Dr. Rózsás László(Tel.: 311-489)Péntek: 8.00–11.00Dr. Birosz Béla(Tel.: 318-300)Hétfô: 13.00–18.00Szerda: 13.00–17.00Péntek: 8.00–11.00Dolgozók útiorvosi rendelôDr. Orosz Anna(Tel.: 506-221)Hétfô: 13.00–18.00Kedd: 8.00–12.00Szerda: 12.00–16.00Csütörtök: 8.00–11.00 (Sé)Péntek: 8.00–12.00(páros hó)12.00–16.00 (páratlan hó)Dr. Kéri Ilona(Tel.: 506-221)Hétfô: 8.00–12.00Kedd: 13.00–18.00Szerda: 08.00–12.00Csütörtök: 13.00–16.00Péntek: 8.00–12.00 (páratlanhónap)12.00–16.00 (páros hónap)Váci M. útiorvosi rendelôDr. Mikó Katalin(Tel.: 314-736)Hétfô: 8.00–12.00Kedd: 13.00–18.00Szerda: 8.00–12.00Csütörtök 13.00– 6.00Péntek: 8.00–12.00Dr. Prugberger László(Tel.: 343-278)Hétfô: 8.00–12.00Kedd: 13.00–18.00Szerda: 8.00–12.00Csütörtök: 13.00–16.00Péntek: 8.00–12.00Dr. Széles Alice(Tel.: 314-736)Hétfô: 13.00–18.00Kedd: 8.00–12.00Szerda: 13.00–17.00Csütörtök: 8.00–12.00Péntek: 13.00–16.00Dr. Szremácz Renáta(Tel.: 314-736)Hétfô: 13.00–18.00Kedd: 8.00–12.00Szerda: 13.00–17.00Csütörtök: 18.00–12.00Péntek: 13.00–16.00Dr. Szabó István(Tel.: 343-278)Hétfô: 13.00–18.00Kedd: 08.00–12.00Szerda: 13.00–17.00Csütörtök: 8.00–12.00Péntek: 13.00–16.00Március 15. tériorvosi rendelôDr. Török Ilona (Tel.: 340-853)Péntek: 8.00–11.00Dr. Czeglédy Ferenc(Tel.: 340-853)Péntek: 8.00–11.00Dr. Király Gabriella(Tel.: 340-853)Péntek: 13.00–16.00Dr. Varga Lívia (Tel.: 340-853)Péntek: 13.00–16.00A VERS VILÁGAA szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár a Mûvészeti Szakközépiskolával együttmûködveországos képzômûvészeti pályázatot hirdet középiskolásoknak. A pályázat célja,hogy népszerûsítse a középiskolások körében a versolvasást, megmutassa, miként értelmezika fiatalok kortárs költôk alkotásait, a képzômûvészet segítségével felmutassa amegszerezhetô élmény és interpretáció sokszínûségét.Pályázni lehet az elôzô három évben a Szép versek antológiájában megjelent bármelyvers kiváltotta élmény mûalkotássá formálásával. Az alkalmazható technika szabadonválasztott: lehet grafika, festés, pasztell, szén, tus, plasztika, érem stb. A képeket kiállíthatóállapotban, 50X70 cm-es keretbe helyezhetôen kérjük beküldeni. A tárgyak bemutatásátvitrinben tervezzük. Az alkotásokat a Berzsenyi Dániel Könyvtár, 9700Szombathely, Dr. Antall József tér 1. címre kérjük eljuttatni 2010. április 15-ig, jeligés csomagolásban.A jeligéhez tartozó személyes adatokat (név, cím, telefonszám, e-mail, alátogatott iskola megnevezése, életkor, a választott vers szerzôje és címe) zárt borítékbankérjük a pályamûhöz csatolni.A pályamunkákat szakértôk értékelik. A legjobbakat kiállításon mutatja be a könyvtár.A kiállítás megnyitója és az ünnepélyes eredményhirdetés Berzsenyi Dániel születésnapjáhozkapcsolódva, május elsô hetében lesz. Az elsô három helyezett alkotás, amely akönyvtár tulajdonában marad, díjazásban részesül. Az jutalmazott alkotók 30 ezer, 20ezer illetve 10 ezer forintot nyerhetnek.10


2010. JANUÁR 16.T A N U L J T O V Á B B !Kereskedelmi és VendéglátóSzakképzô Iskola és Kollégium9700 Szombathely, Nagykar u. 1–3. • Telefon: 94-312-375, Telefax: 94-315-686E-mail: iskola@keri-szhely.sulinet.hu • Honlap: http://www.keri-szhely.sulinet.huAz alábbi osztályainkba várjuk nyolcadikos tanulókjelentkezését a 2010/2011-es tanévbenSzakközépiskolai osztályok:• német–magyar két tanítási nyelvû• angol–magyar két tanítási nyelvû• vendéglátás–idegenforgalom• kereskedelem–marketing5 éves5 éves4 éves4 évesKANIZSAI DOROTTYA GIMNÁZIUM9700 SZOMBATHELY, ARÉNA u. 10.Tel.: 94/501-341A gimnáziumi képzés célja a felsôoktatásban való továbbtanulásrafelkészítés. Az iskola fô képzési területe az idegen nyelviképzés, valamint az informatikai képzés.Induló osztályaink:• Angol nyelv–informatika emelt óraszámú képzés• Német nyelv–történelem emelt óraszámú képzés• Angol nyelv emelt óraszámú képzés• Nyelvi elôkészítô osztály angol nyelvbôlA Gimnázium a tanulói felvételnél az általános iskola 6–7. osztályév végi, illetve a 8. osztály félévi eredményeit veszi figyelembe.Mindenkit várunk, aki tud, szeret és akar tanulni!Szakiskolai osztályok:• vendéglátóiszakács, pincér, cukrász kimenettel2+2 évesElérhetôségek:9700 Szombathely, Aréna u.10.Tel.: 94/501-341; 94/310-462www.kdg.sulinet.hu• kereskedelmibolti eladó kimenettelVálasztható nyelvek:angol, német, olasz, francia, orosz, spanyol2+2 évesKollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.Élelmiszeripari és FöldmérésiSzakképzô Iskola és KollégiumSzombathelySzent László király u. 10.Telefon: 94/513-500E-mail: efsz@efsz.sulinet.huHonlap: www.efsz.sulinet.huFelvételt hirdet nappali tagozatona 2010–2011-es tanévben.ÉLELMISZERIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA (4+2 ÉV)TAGOZATKÓD: 10Megszerezhetô képesítés: sütô- és cukrászipari technikusOKJ 52 6222 10FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRINFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA(4+1 ÉV)TAGOZATKÓD: 20Megszerezhetô képesítés:földmérô és térinformatikai technikusOKJ 52 5401 04ÉLELMISZERIPARI SZAKISKOLA (2+3 ÉV)TAGOZATKÓD: 50Megszerezhetô képesítés: pék-cukrász szakmunkásOKJ 33 5212 02SZENT-GYÖRGYI ALBERT KÖZÉPISKOLA9700 Szombathely, Pázmány Péter krt. 28/ATelefon: 94/501-325, 501-336, 318-241, Fax: 501-334E-mail: szgyak@szentgyorgyi-szhely.sulinet.huA 9–12. évfolyamra jelentkezô tanulók számára a gimnáziumi alaptantervszerinti képzést ajánljuk fel, amit kiegészítünk több speciális lehetôséggel.Három osztályt indítunk az alábbiak szerint:• Egészségügyi szakmai orientációs képzés (1 osztály)• Testnevelés és sport fakultáció (1 osztály)• Drámapedagógiai módszer (1/2 osztály)• A mozgókép elmélete és gyakorlata (1/2 osztály)Egészségügyi szakmai képzéseink (szakközépiskolai képzések)Iskolarendszerû nappali képzésSzakma megnevezése Képzési idô Beiskolázás feltételeiÁpoló 3 év érettségi, egészségügyi alkalmasságCsecsemô- és gyermekápoló 3 év érettségi, egészségügyi alkalmasságEgészségügyi asszisztens 2 év érettségi, egészségügyi alkalmasságelágazás:Általános asszisztens 2000 óra érettségi, egészségügyi alkalmasságFogászati asszisztens 2000 óra érettségi, egészségügyi alkalmasságIskolarendszerû levelezô képzésSzakma megnevezése Képzési idô Beiskolázás feltételeiÁpoló moduláris 2–3 éves érettségi, egészségügyi alkalmasságÁpolási asszisztens 2 éves 8 ált. illetve 10 oszt. biz., egészségügyi alkalmasságGépipari, Informatikai MûszakiSzakközépiskola és Kollégium9700 Szombathely, Rohonci u. 1.Telefon: 94/505-300; fax: 94/505-302Internet: www.gimsz.sulinet.huE-mail: gepipari@gimsz.sulinet.huKépzési ágazatok:Az intézmény a 2010/2011-es tanévben nappali tagozatonnégy osztályt iskoláz be technikus képzés keretébenmûszaki szakterületre:• gépészet–fémtechnika szak(gépgyártás – technológiai technikus kimenettel)• informatika–számítástechnika szak(informatikai rendszergazda: informatikai hálózattelepítôés -üzemeltetô vagy CAD/CAM informatikustechnikus kimenettel)• osztrák–magyar közös tananyagú szakközépiskola(gépgyártás-technológiai technikus kimenettel)• nyelvi elôkészítô osztály angol és német nyelvbôl(informatika–számítástechnika, illetve gépészetiszakon folytathatják tanulmányaikat)11


Jurisich Miklós Gimnázium ésKözépiskolai KollégiumGimnáziumunk a 2010/2011. tanévben az alábbi csoportokat indítja:5 évfolyamos képzésiformáink:• 51 Arany János TehetséggondozóProgram hátrányoshelyzetû tanulók számára• 52 angol két tanítási nyelvû(angol) tagozat• 53 intenzív angol nyelvi elôkészítôévfolyam, emelt óraszámúinformatikaoktatássalJó iskolaválasztást kívánva, tisztelettel köszöntöm Önöketa tantestület nevében: Horváthné Kutasi Mária igazgató9730 Kôszeg, Hunyadi u. 10. • Tel.: (94) 360-131 • Fax: (94) 361-404E-mail: jmg@jurisich-koszeg.sulinet.hu • Az iskola OM kódja: 036725www.perfekt.huPERFEKTSzakközép- és Szakiskola9700 SZOMBATHELY, PETÔFI S. u. 1/bOM: 1025914 évfolyamos képzésiformáink:• 41 idegenforgalmi–turisztikaicsoport emelt óraszámúidegen nyelv (angol, német)oktatásával• 42 biológia–kémia emeltóraszámú csoportKözponti írásbeli felvételi vizsgán (magyar, matematika) kell részt venni a két tanítású(angol) nyelvi csoportba és az Arany János Tehetséggondozó Programrajelentkezô tanulóknak. Mindenki más általános iskolai eredményt (7. év vége, 8.félév) alapján lehet a gimnázium tanulója. Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítania gimnáziumba felvett gyermekek számára.Beiratkozási lehetôség!Érettségivel rendelkezô18–23 éves fiatalok részérenappali tagozaton.2010. február 1-jén induló képzéseinkreTÉRÍTÉSMENTESEN,ISKOLARENDSZERBEN SZOMBATHELYEN!marketing és reklámügyintézôJelentkezni lehet:Felvétel a jelentkezések sorrendjében 2010. január 20-ig!PERFEKT SZKSZI VÁLLALKOZÓI KÖZPONTSZOMBATHELY, PETÔFI S. u. 1/bTel./fax: 94/319-985 • e-mail: szeidl@perfekt.hu • www.perfektszakkozep.huEgészségtudományi KarSzombathelyi Képzési Központ2010/2011-es tanévben indítandó képzései:Fôiskolai alapképzési szakok (BSc):Ápolás és betegellátás:Szakirányok: • ápoló (levelezô munkarend)• mentôtiszt (levelezô munkarend)• szülésznô (nappali és levelezô munkarend)Egészségügyi gondozás és prevenció:Szakirányok: • védônô (nappali munkarend)Szociális munka (BA)Szakirányok: • Csecsemô és kisgyermeknevelô(nappali és levelezô munkarend)• szociális munka (nappali és levelezô munkarend)OKJ Felsôfokú szakképzések:• Csecsemô- és gyermeknevelô, -gondozó(nappali és levelezô munkarend)Szakirányú továbbképzések:• Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó(levelezô munkarend)• Szociálgerontológia (levelezô munkarend)• Dializáló szakápoló (levelezô munkarend)További felvilágosítás a Képzési KözpontTanulmányi Osztályán kérhetô! Tel.: 94/311-170 • Szombathely, Jókai M. u. 14.Szeretettel várjuk leendô hallgatóinkat!KÉRDEZZ–FELELEKMely iskolák a legnépszerûbbek?Az általános iskolák végzôseit jócskán sürgeti az idô: januárvégén kell leadniuk továbbtanulási jelentkezési lapjaikat.A tizennégy éves gyerekek komoly döntés elôtt állnak, éstöbben közülük tanácstalanok, hogy melyik középiskolát isválasszák. Hogyan segítenek nekik a pedagógusok és a szülôka pályaválasztásban? Mely iskolák a legnépszerûbbek anyolcadikosok körében?Kérdéseinkre Maitz Máriától,az önkormányzat Oktatási,Ifjúsági és Sport Osztályánakáltalános iskolai koordinátorátólkaptunk választ, aki elmondta,hogy az idei tanévbenösszesen 912 nyolcadikostanul a szombathelyi általánosiskolákban. Ez azt jelenti,hogy az elôzô tanévhez képestmost harminccal több avégzôs diákok száma. Az elmúlthárom-négy évben csakkisebb hullámzást mutatott astatisztika, hol egy kicsiveltöbb, hol picit kevesebb voltez a szám.A szombathelyi HermanOttó Szakképzô Iskolaa 2010/2011-es tanévbenaz alábbi szakmát adóképzéseket indítja:Érettségit adó szakképzések:• Természet- és környezetvédelmi technikus• Kertész és növényvédelmi technikus• Vadgazdálkodási technikus• Parképítô és -fenntartó technikus• Virágkötô, berendezô, virágkereskedôSzakmunkásképzés:• DísznövénykertészNyelvi elôkészítô osztály angol és német nyelvbôlvalamennyi szakma esetébenKözépiskolai képzés:• Illés Béla Futball AkadémiaMaitz Mária hozzátette, acsaládok az iskolák segítségévelmár javában töltik a jelentkezésilapokat, melyeknek atovábbítási határideje februárközepe. Azonban a pályaválasztásnemcsak a nyolcadikosoknak,hanem a szülôknekis nagy fejtörést okoz: néhaa valóságtól elrugaszkodottelképzeléseik vannak csemetéikrôl,de az is elôfordul,hogy alulértékelik gyermekükképességeit.Bár az idei továbbtanulásiadatok még nem állnak rendelkezésre,vélhetôen a sok-SzombathelyErnuszt K. u. 1.Érdeklôdni az iskolában a 94/512-420-as telefonszámon vagy személyesen.12


2010. JANUÁR 16. T A N U L J T O V Á B B !éves tendencia szerint alakulnakmajd: tavaly az önkormányzatiáltalános iskolákbajáró nyolcadikosoknakmajdnem a fele, tehát 335-enjelentkeztek szakközépiskolákba,és több mint a harmaduk,vagyis 244-en a szinténérettségit adó gimnáziumokba.A szakképzô iskolák korántsemilyen népszerûek, azelôzô tanévben a végzôs általánosiskolásoknak csupán a15 százaléka jelentkezett valamilyenszakmát adó intézménybe,tudtuk meg a koordinátortól.Jellemzô az is, hogy a szombathelyiáltalános iskolákbantanulók a megyeszékhelyentanulnak tovább, nagyon kishányaduk folytatja tanulmányaitmás városokban. Legfôképpazok, akik olyan speciálisiskolákat, programokatválasztanak, amelyek itt nemtalálhatók meg, mint példáula kôszegi középiskolábanmegvalósult angol–magyarkét tanítási nyelvû képzés,vagy az Arany János TehetséggondozóProgram,melyben szociálisan hátrányoshelyzetû, de jó képességûgyermekek tanulhatnaktovább.Hogyan segítik a pedagógusoka gyerekeket és a szülôketa pályaválasztásban?Maitz Mária elmondta, hogya közgyûlés döntése alapján2008 szeptemberétôl mindenönkormányzati általánosiskolában heti egy órábanpályaválasztási felelôs koordináljaa pályaorientációs tevékenységetaz iskolán belülés a külsô kapcsolatokban. Akezdeményezés népszerûnekés hasznosnak bizonyult mára tavalyi évben is. A pályaválasztásifelelôsön kívül azosztályfônökök is sokat segíteneka gyerekeknek: leggyakrabbanaz osztályfônökiórákon beszélgetnek a diákokkal.A cél az, hogy a tanulóktovábbtanulási elképzeléseivelösszhangban és képességeikhezmérten jelöljenekmeg középiskolákat.TKLISKOLAISMERTETÔA BRENNER JÁNOSÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN(volt Püspöki Általános Iskola)Az iskola szeretettel hívja és várja a leendô1. osztályos gyermekeket és szüleiketaz iskolát bemutató foglalkozásokra.Három alkalommal az iskolánk tanítói foglalkoznakaz óvodásokkal, a szülôk számára pedig az iskola oktatási-nevelésimódszereit bemutató elôadásokat, kötetlenbeszélgetéseket szervezünk. A foglalkozásoklehetôvé teszik az iskolánkkal és az iskolás élettel valóismerkedést.A foglalkozások idôpontjai:január 20. szerda 17 órafebruár 3. szerda 17 órafebruár 10. szerda 17 óraHelyszín: Az iskola Hollán Ernô u. 8. alatti épületeElérhetôségek:Szombathely, Petôfi S. u. 6. 94/505-212Szombathely, Hollán E. u. 8. 94/501-714www.brenner.martinus.huOladi Általános Mûvelôdési Központ9700 Szombathely, Simon István u. 2–6.OM azonosító: 200897Tel.: 509-590 • E-mail: info@oladiamk.huWeb: www.oladiamk.huOladi ÁMK Teleki Blanka Szakképzô IskolájaAz alábbi szakmacsoportokra várjuk a nyolcadikosztályos tanulók jelentkezését:Szakközépiskola (4+2 év)01 Nyelvi-informatikai elôkészítô évfolyam (1 év)– új!!!02 Mûszaki szakterület – informatika szakmacsoport(webgazdasági szakközépiskola) – új!!!03 Humán szakterület – egyéb szolgáltatásszakmacsoport (fodrász, kozmetikus, fogtechnikus)04 Mûszaki szakterület – könnyûipari szakmacsoport(divat- és stílustervezô, ruhaiparitechnikus)Szakiskola (2+3 év)05 Humán szakterület – egyéb szolgáltatás szakmacsoport(fodrász)06 Mûszaki szakterület – könnyûipari szakmacsoport(nôi szabó, férfiszabó)Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános IskolájaVárjuk azokat a leendô elsô osztályos tanulókat,akiket az angol kéttannyelvû képzés mellett az informatikavilága érdekel. Továbbra is számítunka sportot és a mûvészeteket kedvelô kisiskolásokjelentkezésére.Nyitra Utcai ÁltalánosMûvelôdési KözpontÁltalános IskolájaNyitra Street Cultural Centreand Elementary Schoolangol–magyar két tanításinyelvû képzéseIntézményünk a 2010/2011-es tanévben is indítja1. évfolyamonaz angol–magyar két tanítási nyelvû képzést.Az idei tanévben már öt osztálybanfolyik a kéttannyelvû oktatás,melynek megtekintésére az alábbi nyílt napokonlesz lehetôség:2010. január 30. szombat(kéttannyelvû osztályok bemutatója)2010. február 25. (órarend szerint)Részletes tájékoztató a januári nyílt napon.Felvilágosítás kérhetô telefonon a 94/500-135-ös számon,illetve a www.nyitrauamk.hu. oldalon található e-mail címen.Jelentkezési lap a titkárságon átvehetô,illetve a honlapról letölthetô.13


TEHETSÉGGONDOZÁSAZ APÁCZAI ISKOLÁBANMinden gyermek tehetségesvalamiben – mondják azelismert nevelési szakemberek–, csak meg kell találnia szülônek azt az iskolátés azt a pedagógust, akisegíti képességei kibontakoztatását.Az Apáczai Waldorf Iskolaegyforma gondot fordít agyermekek testi, lelki, szelleminevelésére. A közismereti,mûvészeti és kézmûvestárgyak azonos aránybanszerepelnek a tantervében,így minden gyermekrátalálhat arra a tevékenységre,amihez neki van tehetsége.Aki a történelmet vagy amatematikát szereti, azepochális oktatás által alaposabban,élményszerûbbenmélyedhet el benne. Aki amûvészetek iránt vonzódik,itt a festés, a drámajáték, azenei és a táncfoglalkozásokközött megtalálhatja azt,amire neki leginkább képességevan. Akinek a kezeügyes, a kézimunkában,agyagozásban, faragásbanbontakozhat ki.A tanárok legfontosabbfeladata, hogy minden gyermekbenmeglássák, mibenügyes, és abban erôsítsék.Ugyanakkor lényeges, hogyészrevegyék, amiben kevésbéalakultak ki képességei,hogy abban is fejlesszék.Az „Apáczaiban” rendszeresenjelen lévô fejlesztô pedagógusokfeladata az,hogy az elsô gyermekfejlôdésiszakasz után – 7-8 éveskorban – felmérjék, kialakultak-etovábbi tanuláshozszükséges képességek, ésha nem, segítsék ebben agyermeket.Az iskola családias légköre –évfolyamonként egy osztály,maximum 20 fôvel – különösenalkalmas a „kéz, aszív és a fej” pedagógiájánakmegvalósítására.(x)KISCSOPORTBAN –EGYMÁST MOTIVÁLVAHatékony együttmûködés, családiaskörnyezet, motiváló közeg.Az Alex’92 nyelviskolaszakmailag elismert oktatásiprogramja mellett a hallgatókmotiválására is nagy hangsúlytfektet. A néhány fôs csoportokbancsaládias hangulatban zajlikaz oktatás. Ifjabb SamuSándort nyelvtanárt, a nyelviskolavezetôjét arról kérdeztük,miben rejlik a kiscsoportosfoglalkozások hatékonysága?Nyelviskolánkban 4-8 tanulódolgozik egy csoportban.A nyelvoktatás elismert szakembereiés a Nyelviskolák SzakmaiEgyesülete (NYESZE) programjaszerint ez a leghatékonyabboktatási forma. Iskolánka NYESZE programja szerintoktat. A pedagógialegújabb kutatásai alapján kimutatták,hogy a hallgatóknagyon sokat elsajátítanak egymástól,így ez az oktatási formamódot ad az egymássalvaló sok-sok beszélgetésre.Miért jobb ez a módszer, mintaz egyéni oktatás?A hallgatók egymást motiváljáka tanulás folyamán.Sokkal hatékonyabb, mint aszemélyes egyéni oktatás,ahol a tanuló egyedül van atanárral, így mindig kisebbségiérzése lehet, ami gátolhatjaaz elômenetelét a nyelvhatékony elsajátításában.A kis létszámú csoportbanvaló nyelvtanulás nemcsakhatékonyabb, de anyagilag iskedvezôbb.Miért érdemes még önöketválasztani?Hallgatóink visszajelzéseialapján iskolánk sikeresen készítifel a külföldön munkátvállalókat az idegen nyelvekbôl.A beszédcentrikus oktatásnakköszönhetôenkönnyen kommunikálnak akülönbözô szakterületeken,legyen az akár egészségügyvagy szakmunka.A Vas Megyei TIT Egyesület hivatalosvizsgafelkészítô-helyevagyunk. Az általuk hozzánkirányított és saját hallgatóinkjelentôs százalékban sikeresenveszik a nyelvvizsgák(alap-, közép-, felsôfok) általtámasztott akadályokat.(x)A Horváth Boldizsár Közgazdasági ésInformatikai Szakközépiskola és Kollégium(9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.)várja az érdeklôdô nyolcadikosok jelentkezésétaz alábbi képzésekre:• Közgazdasági szakmacsoport: (01 kódszámmal)pénzügyi-számviteli ügyintézôi (4+1 tanév, középszintû),• Közgazdaság szakmacsoport: nyelvi elôkészítôosztállyal (02 kódszámmal)(emelt óraszámban német nyelv, 2. idegen nyelv angol)pénzügyi-számviteli ügyintézôi (1+4+1 tanév, középszintû),• Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztrációszakmacsoport: (03 kódszámmal)kereskedelmi ügyintézôi (4+1 tanév, középszintû),• Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport:nyelvi elôkészítô osztállyal (04 kódszámmal)(emelt óraszámban angol nyelv, 2. idegen nyelv német)kereskedelmi ügyintézôi (1+4+1 tanév, középszintû),• Ügyviteli szakmacsoport: (05 kódszámmal)ügyintézô titkár (4+2 tanév, emelt szintû),• Informatika szakmacsoport: (06 kódszámmal)gazdasági informatikus (4+2 tanév, emelt szintû).Tájékoztató az 512-930-as telefonon, vagye-mailben is (akta@hbsz.sulinet.hu) kérhetô!A Kanizsai DorottyaGimnázium Baráti Köreszeretettel várja tagjaisorába volt öregdiákjait!Információ:94/501-34114


2010. JANUÁR 16. T A N U L J T O V Á B B !Oktató és Szolgáltató Bt.Szombathely, Szôlôs u. 59.Telefon/Fax: 94/312-955 • Mobil: 06-30/630-3730E-mail: infomix2000@t-online.huwww.infomix.extra.hu • Ny. sz.: 18-0099-04FELNÔTTKÉPZÉS – OKJ szakképesítô és egyéb képzésekEmelôgép-kezelô, földmunkagép-kezelô, targoncavezetô, útépítôgépkezelô,energiaátalakító berendezés kezelôje, építési anyag-elôkészítôgép kezelôje, jogosítványt adó gépkezelô, teherkötözô, kisgépkezelô,fakitermelô, motorfûrész-kezelô, tûzvédelmi szakvizsga.SZAKKÉPZÉSRE ELSZÁMOLHATÓ!Pannon Nyelvvizsga:március (angol, német)Jelentkezési határidô: február 19.Angol, olasz, német nyelvtanfolyamokfolyamatos kezdéssel, kezdôtôl felsôfokig.Nyelvvizsga-felkészítés rugalmas idôbeosztással, 8–20 óráig.Intenzív tanfolyamok 30% kedvezménnyel!Szombathely, Hollán E. u. 13. Tel.: 94/514-552 • www.pandanyelvstudio.huPannon nyelvvizsgahelyAkciónk 2010. 01–03. 31-ig tart.Nyilvántartási számunk: 00491-2009 • Akkr.szám: AL -1157Hefele Menyhért Építô- ésFaipari Szakképzô Iskola9700 Szombathely, Szent Márton u. 77.Tel.: 94/501-344; Fax: 94/313-262 • www.hefele.sulinet.huÉrettségire épülô OKJ-s képzések:• magasépítô technikus 2 év• faipari technikus 2 év• dekoratôr képzés 2 év(lakberendezô végzettség is kiadható a képzés után felnôttképzô által!)10. osztályra épülô 2 éves OKJ-s képzések: (2+2)kômûves, tetôfedô, burkoló, szobafestô, fényezô, kályhás, bútorasztalos,épületasztalos, kárpitos, ács-állványozó.Reintegrációs képzés: Általános iskolát nem végzettekrészére 1 év alatt felzárkóztató képzés, majd sikeres vizsga utána 11. szakképzô évfolyamon folytathatja tanulmányait.Érettségi 2 év alatt:Elvégzett 10. évfolyammal és betöltött 16. év feletti életkorralrendelkezôknek. Nappali tagozaton.Két jól felszerelt tanmûhelyünkben várjuk a tanulókat.Hiányszakmákban ösztöndíjat biztosítunk!MAGYAR IPARSZÖVETSÉGOKTATÁSI ÉSSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTPREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUMSzombathely, Széchenyi u. 2. Tel.: 94/333-699Nyilvántartási szám: 01-0318-04Akkreditációs szám: 021SZOMBATHELYHUNYADI U. 34.www.mioszk.huTEL.: 94/511-417„Minôség a közös jövônk”Várjuk Önt is képzéseinken!• SZOCIÁLIS GONDOZÓÉS ÁPOLÓ• FRISSÍTÔ (KONDÍCIONÁLÓ)MASSZÔR, TALPMASSZÔR• KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ,MÛKÖRÖMÉPÍTÔ• VIRÁGKÖTÔwww.mioszk.hu beatrix.nagy@mioktat.hu„A Premontrei Gimnáziumért” Alapítványadószáma: 18884447-1-18Szóbeli felvételi idôpontja:2010. február 26., péntek 14 óraKépzési kínálatunk a 2010–2011-es tanévreKód01 nyelvi elôkészítô angol (1+ év)02 nyelvi elôkészítô német (1+ 4 év)03 emelt szintû és óraszámú angol kezdô szinttôl04 emelt szintû és óraszámú angol haladóknak05 emelt szintû és óraszámú német haladóknak06 emelt óraszámú informatika tagozat07 emelt szintû és óraszámú biológia tagozat08 emelt óraszámú komplex vizuális kultúra – mûvészettörténetSZERETETTEL VÁRUNK!A Vas Megyei TIT Egyesület hivatalos vizsgafelkészítô helye!TELC, Origo, Oeconom regisztrált nyelvvizsga-felkészítô hely!AKKREDITÁLT ANGOL (PL-1404/51) és NÉMET(PL-1403/30) NYELVTANFOLYAMOK!Ajánlataink:Nyelvvizsga-felkészítô tanfolyamok (alap-, közép-, felsôfok)Érettségire felkészítés (közép- és emelt szinten) és korrepetálás30 órás angol, német, francia, olasz tanfolyamok heti 2 x 3 órábanfolyamatosan! (Az elsô 2 tanóra + a záróvizsga ingyenes!)Részletfizetési lehetôség minden tanfolyamunkra!Tel.: 94-322-470 • Mobil: 06-20/499-2232; 06-30/730-6225www.alex92nyelvsuli.huNyilvántartási szám: 00732-2008A MINÔSÉGI NYELVOKTATÁS!Nyilvántartási szám: 00732-2008RimányiTÁNCSTÚDIÓTANFOLYAMOKAT HIRDETJelentkezés kezdôknek és haladóknak:2010. január 22. 18.30Alapszintû tánctanfolyam, melyennyolc alkalommal elsajátíthatjaa különbözô táncok lépéseitbálokra, esküvôkre,szalagavatókra, haladóknak pedignehezebb variációktanulása és gyakorlás.Helyszín:West Point Dance CenterSzombathely, Bocskai krt. 8.További információk:Rimányi Judit: +3620/9877-127Rimányiné Kiss Anikó +3620/377-0043E-mail: j.rimanyi@chello.hu15


OKJ-s SÍ- ÉS SNOWBOARD-EDZÔI KÉPZÉSindul keresztféléves képzésselSzombathelyen.A képzés 23 éven aluliakszámára tandíjmentes.Feltétel:sí-, ill. snowboardtudás,érettségi bizonyítvány.Információ: 06/ 70 314-9263RUHÁZATIKERESKEDELEMA farsang ideje (01.15–02.25.) alatt akcióstermékekkel várjuk kedves vásárlóinkat!Farsangi ajánlatunk:• Férfiszmokingok• Nôi alkalmi ruhák• Férfi szövetkabátok, -dzsekik• férfiöltönyök, -zakók, -nadrágok• férfiingek, nyakkendôk• nôi szövetkabátok, dzsekik• Nôi két- és háromrészes kosztümök• Nôi nadrágok, pulóverek … és sok más egyébSzombathely, Ernuszt K. u. 38. • Tel.: 94/322-048 • Fax: 94/310-160Nyitva tartás: H–P 12–19 Szo 9–13, VASÁRNAP SZÜNNAPwww.gotthardbt.hu • gotthardbt@gotthardbt.huSzombathely, Hollán Ernô u. 17.Tel./fax: 94/331-317nivo.konyha@jankovicsbutorhaz.huNyitva: H–P 9–17, Szo. 9–13www.jankovicsbutorhaz.hu/nivoSzombathely, Uzsoki u. 1. • Tel.: 500-102, Fax: 500-103E-mail: info@vaillantshop.hu • Honlap: www.vaillant.hu20% kedvezmény január hónapban!25% kedvezmény*Bosch Siemens készülékekszéles választéka!Épületgépészeti▲ tervezés▲ kivitelezés▲ szaktanácsadás▲ pályázatokMegnyitottunk!* az akció a 2010.február 20-ig megrendelt festett és furnérozott bútorokra vonatkozik!FÛTÉS • MELEGVÍZ • SZOLAR • HÔSZIVATTYÚK • MEGÚJULÓ ENERGIÁK

More magazines by this user
Similar magazines