ÉLET HAJLÉK NÉLKÜL

savariaforum.hu
  • No tags were found...

ÉLET HAJLÉK NÉLKÜL

23. ÉVF. 5. SZÁM • SZOMBATHELY, 2013. FEBRUÁR 9.ÖNKORMÁNYZATI HETILAPÉLET HAJLÉK NÉLKÜLÖSZTÖNDÍJAT ALAPÍTOTT AZ ÖNKORMÁNYZATANNO: AZ UTOLSÓ AKASZTÁS…„MEG KELL TALÁLNUNK A HITELES EMBEREKET”– INTERJÚ DR. NEMÉNY ANDRÁSSAL


Valentinnapra!Ajándékozzonegyedi (saját)fényképesajándéktárgyat.Bögre, párna,puzzle, macivagy más terméket.ajandekzoli79@gmail.comFacebook: Zoliajándék és kertTel.: +3630/4746512Tanulj profiktól, ésszerezz használhatótudást, ne csakbizonyítványt!A VAGYONVÉDELMIORSZÁGOSKIKÉPZÔ KÖZPONTaz ország egyiklegnagyobb kiképzôje,10.000 Ft-tal elkezdhetôBIZTONSÁGI ÔROKJ-s tanfolyamot indít.február 9-én és 16-ánSZOMBATHELYEN,SÁRVÁRON ÉSKÖRMENDEN.+36-30-948-26-15Hétvégén is hívható!Vizsgagaranciával,a szakmai szakszervezetekajánlásával, ORFK-vizsgával!www.vokk.huFegyvervizsga 1 nap alatt!Fnysz: 01022-2010HIRDETÉSSok a munkája?Halmokban áll a vasalnivaló?Hívjon!SEGÍTEK!TELEFON: 0670/210-6642Dr. Gerencsér Józseffôorvos, sebész, plasztikai sebészMûtétek altatásban és helyi érzéstelenítésben:emlônagyobbítás, -kisebbítés, -felvarrás, hasplasztika,arc-, orr-, fül-, alsó-felsô szemhéjplasztika, ultrahangos zsírszívás,ráncfeltöltés, BOTOX, kissebészeti beavatkozások.MadentkoSzombathely, Széchenyi u. 4–6.Mobil: 70/3828 179E-mail: drgerencserjozsef@chello.huRENDELÉSI IDÔ: CSÜTÖRTÖK 16–17 ÓRÁIG„Téli szieszta” csomag(Igénybe vehetô 2013. 02. 28-ig)2013 márciusában induló képzéseink:• Adótanácsadó• Mérlegképes könyvelô – vállalkozási szak• Mérlegképes könyvelô – államháztartási szak• Társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó• Pénzügyi-számviteli ügyintézô• RaktárosMég csatlakozhat folyamatban lévôtanfolyamunkhoz!Logisztikai ügyintézô, kereskedelmiügyintézô és nemzetközi szállítmányozási ügyintézô– 3 végzettség 1-ben!– IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉSEK EURÓPAIUNIÓS FORRÁSBÓL !!! TAMOP 2.1.2Német nyelv – angol nyelv – számítástechnikaA csomag tartalma:• Szállás vadászházunkban, manzárdszobáinkban vagy erdei lakjaink egyikében• Félpanziós ellátás• Gyertyafényes vadvacsora egy alkalommal• Egy csésze forró, szívet melengetô kávé, forró csoki vagy tea• Belépô a nagyatádi gyógyfürdôbe egy alkalommal• Forró szaunánk és relaxszobánk használata egy alkalommal• Térítésmentes Wi-Fi • Térítésmentes parkolásMár 10.990 Ft/fô/éj-tôl!Telefon:0682/445-818E-mail:hotel@kaszort.huweb:www.kaszort.huSZÉPkártyaelfogadóhelyVÁRJUK ÖNÖKET SZERETETTEL KASZÓBAN!AZ ÚJ ÉVBEN IS A TAVALYI TANFOLYAMI ÁRAKONA TAVALYI FELTÉTELEKKEL!Kamatmentes részletfizetési lehetôség!Oktatás, vizsgáztatás, könyvellátás egy helyen!Jelentkezni lehet:PERFEKT ZRT VAS MEGYEI KÉPZÉSI KÖZPONT(PTE EGÉSZSÉGÜGYI FÔISKOLA ÉPÜLETE)9700 Szombathely, Jókai u.14. I. em. 216.Tel/fax: 94/345-220 • e-mail: szombathely@perfekt.huwww.perfekt.hu/vasFNYSZ: 01-0507-04 • FAT: AL-0036SZOMBATHELYINGYENES HETILAPJAFÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Szabó Zoé, Tulok Gabriella • FOTÓ: Mészáros Zsolt• CÍMLAP: Mészáros Zsolt • HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/9843-025) • IRODA-VEZETÔ: Ujhelyi Erika • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió • NYOMDA: Danubia Web Kft.• Készül 33.700 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9700 Szombathely,Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: RoznárGyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL:9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. • Telefon: 94/505-894• Fax: 94/505-895 • e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu, hirdetes@savariaforum.hu, www.safo.hu• ISSN 1215-993X • MINDEN JOG FENNTARTVA!2


VISSZAPILLANTÓ • KULTÚRAKiszebábos télbúcsúztató a Fô térenA Szombathelyi Civil Kerekasztal ésaz AGORA Szombathelyi KulturálisKözpont közös rendezvénye, a FarsangFarka február 12-én, kedden délutánkét órakor kezdôdik a Fô téren.A második alkalommal megrendezendôeseményen közremûködnek többekközött a Kanizsai Dorottya Gimnáziumés a Horváth Boldizsár Szakközépiskoladiákjai, a Weöres Sándor Színházmûvészei, a Burgenlandi Magyar KultúregyesületMûvészeti csoportja, NagyJonathan bûvész, a Vas Megyei VadászkürtEgyüttes és a Country Együttes,hangzott el egy keddi sajtótájékoztatón.Parais István, az AGORA igazgatójaköszöntôjében elmondta, hogy nagyhangsúlyt fektetnek a civilekkel valóegyüttmûködésre, majd bemutatta aBarátság Úti Óvoda jelmezes résztvevôit.Ezt követôen Kôszegfalviné PajorKlára, a Szombathelyi Civil Kerekasztalelnöke ismertette a télbúcsúztató programját,amelyre szép számban jelentkeztekóvodák és iskolák. A színpadifeladatokat és mûsorokat Kovács Ferencnétalálta ki és szervezte meg, akielárulta, hogy a támogató szervezeteketa farsanghoz kötôdô programokfüggvényében keresték meg, ôk pedigszívesen fogadták a felkérést. Hozzátette,gazdaságilag és üzletileg is sok segítségetkaptak, hogy díjazzák a versenyeknyerteseit, akiket szakértô zsûritagokértékelnek. A mûsorok mellettforraltbor-fôzés, fánksütés, futóverseny,jelmezes felvonulás várja az érdeklôdôket,akik kiszebáb égetéssel búcsúztathatjáka telet.Újabb szatír a városban?Hétfôn kezdôdött a pere annak a 22éves férfinak, aki egy éve több nôt éskislányt molesztált Szombathely utcáin.A gyanúsított már korábban is voltbörtönben hasonló bûncselekvényekelkövetése miatt. A rendôrség eredményesmunkája nyomán a férfit még tavalyletartóztatták, ám a napokbanegy újabb, eddig ismeretlen zaklató tûntfel a városban Az utcákat rettegésbentartó elkövetô az Ady téri buszpályaudvarkörnyékén mutogatta magát iskolásgyerekeknek és felnôtt nôknek. Mivel aszombathelyi kapitányságra már többfeljelentés is érkezett az ártatlan járókelôketzaklató férfival kapcsolatban, arendôrség nyomozást indított az ügyben.Néhány nappal késôbb el is fogtakegy férfit, aki feltehetôen azonos amagát mutogató szatírral. A rendôrségugyan nem erôsítette meg az információt,de nem is cáfolta azt.Új elnök tartja kézben a SEK-etJanuár elsejétôl új, megbízott vezetô álla Nyugat-magyarországi Egyetem SavariaEgyetemi Központjának élén. Az intézményvolt elnök-rektorhelyettesének,prof. dr. Gadányi Károlynak mandátuma2012. december 31-ével megszûnt,a pozíció betöltésére a bölcsészettudományikar dékánját, Horváthné dr. MolnárKatalint kérték fel.Hemzsegô szívekSzínházi elôadáson mutatkozik be aNyugat-magyarországi Egyetem SavariaEgyetemi Központ hallgatói társulatafebruár 13-án, 15 órakor a WeöresSándor Színházban, Hemzsegô szívekcímmel. A darab a Weöres SándorSzínház, valamint a színmûvészekmentoráltjaiból nemrégiben alakultegyetemi színpad közös kezdeményezése,illetve tiszteletük kifejezése az íróhumorista,Karinthy Frigyes születésének125. évfordulója alkalmából. A hagyományteremtôelôadás ugyanis Karinthy– A cirkusz mûve alapján, illetvea közremûködô hallgatók elképzeléseiszerint készült. Az elôadás után a látogatóknaklehetôségük lesz beszélgetniaz alkotókkal, valamint csatlakoznia dinamikusan fejlôdô egyetemi színpadközösségéhez.Bérfejlesztési ajánlatot tett az MSZOSZPataky Péter, az MSZOSZ elnöke számoltbe a Munka Törvénykönyve hatálybalépéseóta eltelt idôszakban tapasztalhatójogi problémákról, értelmezésükrôl ésgyakorlati használatukról. A február 5-éntartott Vas megyei képviseleti fórumonelhangzott az MSZOSZ Elnöksége általmegfogalmazott országos bérfejlesztésiajánlás is. Az elnök elmondta, hogy abéremeléstôl függetlenül is jövedelemcsökkenéstokozhat a Munka Törvénykönyvébenszereplô munkajogra vonatkozószabályok változása, illetve a bérenkívüli juttatások emelése. Hozzáfûzte,hogy tekintettel a gazdaságra, reális javaslatvolna a szakszervezetek által elôterjesztett5,2 százalékos béremelés. Ennekfüggvényében összetett bértárgyalásokraszámíthatnak a különbözô munkahelyekszakszervezeti képviselôi.Megkezdte munkáját a Civil CentrumKülönbözô civil szervezetek nyerhettekel pályázati lehetôséget, melynek segítségévelegy adott megye civil zónáját tájékoztathatjákés oktathatják. Emellettesélyt kapnak arra, hogy támogassák akommunikációt az önkormányzatokkalés a vállalkozásokkal. Az említett megyeiCivil Centrum munkájáról február 6-án,szerdán dr. Latorcai Csaba, az Emberi ErôforrásokMinisztériumának nemzetiségiés civil társadalmi kapcsolatokért felelôshelyettes államtitkára számolt be a projektnyitókonferenciáján. A Vas MegyeiCivil Információs Centrumot mûködtetôHegypásztor Kör ezáltal továbbfejleszthetikapcsolatkörét is.Megbundázott választás?Megbundázott választás a HaladásVSE-nél? címmel tartottak sajtótájékoztatóta Haladás-stadion fôbejáratánáljobbikos képviselôk. Rába Kálmán, aJobbik Vas megyei közgyûlési képviselôjea HVSE múlt heti tisztújításánakeredményérôl mondott kritikus véleményt,kiemelve azt, hogy egy olyanember lett az egyesület ügyvezetôje, aki2011-ben úgy nyilatkozott, nem képesmaradéktalanul ellátni ezt a feladatot.Elhangzott: az egyesület zavartalanmûködésének szempontjából aggályos,hogy az elnökségben újfent helyetkapott a sikkasztással gyanúsított korábbielnök.Egészségesen az új évben!Jöjjön az AREC SÓSZOBÁBA!Gyógyuljon természetesen és hatékonyan!Az Országos Tüdôgyógyász és Fül-orr-gégész Szakkollégiumok ajánlásávalIdôpont-egyeztetés: 06/30 434-6280 • Szombathely, Thököly u. 12.www.soszoba.hu4


2013. FEBRUÁR 9.ANNOA N N O . . . . . . . . . . . . . . . . .Az utolsó akasztás…JátékA források felkutatásábana Berzsenyi Dániel Könyvtármunkatársai voltak segítségünkre„Ezelôtt 42 esztendôvel kegyetlen rablógyilkosságtörtént Répceszentgyörgyön.Négy soproni legény megölt és kiraboltegy zsidó házaspárt. A gyilkosokatmásnap már elfogták, törvény eléállitották, és egy esztendôre rá közülökaz egyiket felakasztották” – elevenítettefel a történetet 1942-ben, az „évforduló”napján a Vasvármegye címû napilap.Hogy miért is foglalkoztak az üggyeljó negyven év távlatából, arra egyszerûa magyarázat: az ominózus eset volt azutolsó akasztás a városunkban.„A gyilkosság és a rablás ’fôhôse’ Pete(Postás) János 49 esztendös egykorimegyei pandur volt, aki csak pár hónappalelôbb szabadult a fegyházból.Pete (Postás) Jánost annak idején életfogytiglanifegyházra itélték ugyancsakgyilkosságért és rablásért. (…) ekkormint megyei pandur, feljebbvalóját, acsendbiztost ölte meg. Tudta annakgyengéjét, hogy szereti a nôket. Egyikeste nôi ruhába öltözött és igy kellettemagát a sötétben a csendbiztosnak.Sikerült is bejutnia annak lakásába,ahol rátámadt, megölte és kirabolta.(…) tizenötévi raboskodás után, 1899novemberében feltételesen szabadonbocsátották. Hazament szükebb pátriájábaSopronba, de csak rövid ideig maradtnyugton.”Egyik „unokanövére bejárónö volt répceszentgyörgyiLichlenstädter Sándorhoz,akinek szatócsüzlete volt a faluban.,és felettébb jómódban éltek. Ez érleltemeg a fejében az ujabb gyilkosságot.”Ezúttal azonban már „több izben összejöttsoproni barátaival dolgozott”.1900. március 7-én este a négyes csapatelindult Répceszentgyörgyre. Útközben„Pete azzal állott elô, hogy aházaspárt meg kell ám ölni, mert ôtazok ismerik és ha életben maradnak,akkor elárulják, hogy ô is a rablókközött volt és ennek révén az egész társaságotelfoghatják. Pete tervét a többiekis helyeselték és ugy határoztak,hogy nemcsak lopni, de gyilkolni is fognak.Az egyik erdöben botokat vágtak.Három kemény husángot. (…) Igy felfegyverkezvefolytatták utjukat.”„Amikor odaértek, az üzletajtón zörgettek.Lichlenstädter és felesége éppen vacsoránálültek, amikor Lichlenstädter felállt és kinyitottaaz üzletajtót. Mind a négyen bementek.(…) szivarokat kértek, és amig aszatócs kiszolgálta öket, a lakásviszonyokfelöl érdeklôdtek. Ez a kérdezôsködés felkeltettea szatócs gyanuját”, de már késôvolt… Egyikük botjával fejbe vágta, „és ugybelökte a szobába, hogy elesett. Pete(Postás) János bement a lakásba, ahol aLichlenstädterné még az asztal elött ült. (…)Pete elkapta és a földre lökte, ütlegelnikezdte és közben a kulcsokat követelte azasszonytól.” A megrémült nô elárulta a rejtekhelyet,remélve, hogy ennyivel megússzaa dolgot. De Pete kiadta az utasítást Illésnek,az egyik bûntársának, hogy végezzena házaspárral. „Erre Illés ólmosbottal kétszerfejbevágta Lichlenstädtert,” és távozniakart, de Pete rákiabált: „Végezz vele,mert különben én végzek veled.” Így történt,hogy Illés „egyetlen vágással keresztülmetszettea szatócs torkát… az asszonytpedig fejbe vágta”. Ezalatt „a másik kettôrabló a boltban összeszedte a szivarokatés a bolti fiokbol mintegy 6-7 korona aprópénzt,ezzel hárman eltávoztak. Csak Pete(Postás) János maradt vissza hosszuideig. (…) Zuhogtak az ütések a szerencsétlenvérben fetrengô házaspárra”.Aznap éjszaka két éjjeliôr „szokottkörutjuk alkalmával” talált rá a kivilágítottszobában a házaspárra. „A szatócsnaktöbb helyen vérzett a feje, anyaka át volt vágva, élet már nem voltbenne. A felesége szintén több sebbôlvérzett, még lélegzett, de eszméletlenvolt. … a kórházban aztán magáhoztért, és elmondotta, hogy a gyilkosokegyike Pete (Postás) János volt, az ô bejárónôjüknekaz unokatestvére.”„A többi már könnyen ment. A csendörökmásnap kézrekeritették mind a négyüket.Valamennyi vallott, mint a karikacsapás.Lichlenstädterné a kórházbansokáig kinlódott, míg végre hosszuhónapok mulva meghalt.”„1900 októberében két napon keresztültárgyalta a szombathelyi törvényszékezt a bünügyet. (…) A tárgyalásonPete (Postás) János a csendôrök és avizsgálóbiró elôtt tett beismerô vallomásátvisszavonta és társaira igyekezettháritani a felelösséget. Ugyanakkor amásik három vádlott is észbekapott,tudták, hogy ha rábizonyul Pete (Postás)Jánosra a büncselekmény, akkornem menekülhet meg a kötéltöl, ezértmindhárman igyekeztek Petét kihuzni.Ez az igyekezetük azonban megdölt ésa biróság Pete (Postás) Jánost kötél általihalálra itélte…”„Ezt az ítéletet aztán a tábla is helybenhagyta, majd a Kuria jogerôre emelte.A király sem élt megkegyelmezési jogávalés 1901 márciusában Bali Mihályhóhér a szombathelyi fogház udvarán ráhelyeztea kötelet Pete (Postás) Jánosnyakára. Az nap hatalmas hó esettSzombathelyen és környékén. A nép közöttpedig az a babona járta, hogy szépidök után azért zudult le ez a hófergeteg,mert akasztás volt Szombathelyen.”Szabó ZoéLegutóbbi játékunk helyes megfejtése: 40 fillér. A Malom Sörözô jóvoltábóla kétszer két tál kocsonyát Asbóth János és Nagy Miklós nyerték. E heti kérdésünk:Melyik évben volt az utolsó akasztás Szombathelyen? A helyes megfejtéstbeküldôk között a Helena Szépségszalon 2 db 5.000 Ft-os kozmetikaiutalványát sorsoljuk ki. A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely,Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy azujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk február 14-ig. Kérjük, feltétlenül írjákmeg telefonszámukat is!5


Élet hajlék nélkülOrszágos szinten is példaértékû a szombathelyihajléktalan-ellátás. A SavariaRehab-Team munkatársai név szerintismerik az utcán élôket, rendíthetetlenszakmai és emberi elhivatottsággalvégzik nap mint a nap a dolgukat.Bujtás Edit ügyvezetô igazgatóval(képünkön) az intézményrendszerfelépítésérôl, az utcán élôk problémáirólés az életbe való visszavezetésükrôlis beszélgettünk.2012-ig a hajléktalan-ellátást több épületbenvégezték Szombathelyen, amiigencsak megnehezítette a dolgozókmindennapjait. Tavaly azonban átcsoportosítottáka szolgáltatásokat, így mindenegy helyen, a Zanati út 1. szám alatt történik.– Itt mûködik a nappali melegedô,az éjjeli menedékhely, az átmeneti szálló,és itt van az utcai szolgálat bázisa is.Ennek több elônye van. Egyrészt el tudunkbeszélgetni mindenkivel, aki anappali melegedô szolgáltatásait igénybeveszi, könnyebben átlátjuk, hogymilyenek a rászorulók körülményei, azegészségi állapotuk, vagyis szakmailagjobban össze tudjuk fogni a dolgokat.Másrészt a különbözô területeken dolgozókollegák kommunikációja is hatékonyabbantud mûködni – kezdi BujtásEdit. – Emellett persze megmaradt a 26férôhelyes idôsek otthona, ahová kifejezettenhajléktalan személyek kerülhetnekbe, amikor egészségügyi állapotukmiatt már nem képesek az önellátásra,valamint van egy foglalkoztatási telephelyünka Vörösmarty utcában is.Éjjel is, nappal is menedék6A nappali melegedôbe bárki betérhet,nemcsak a lakcím nélküliek, hanemazok a rászorulók is, akik a téli, úgynevezettkrízis idôszakban nem tudják fûtenia lakásukat, nincs tisztálkodási ésmosási lehetôségük. – A nappali melegedônegyven férôhelyes. Persze, amikorév végén a normatív elszámolásokatkészítjük, mindig kiderül, hogy jóvaltöbben vették igénybe a szolgáltatást.A téli idôszakban minden nap melegebédet nyújtunk a rászorulóknak, deakiknek egyáltalán nincs jövedelmük,azoknak az év más idôszakaiban isigyekszünk megoldani az étkeztetését.A földszinten egy összenyitható terem álla rendelkezésükre, amelynek egyik felétkonyhának alakítottuk ki, asztalokat, székekethelyeztünk el. Meglepô, de a férfiakis szoktak fôzôcskézni! A terem másikrésze amolyan nappaliféle, ahol tévétnézhetnek, újságot olvashatnak, sakkozhatnak.Beszereztünk egy csocsóasztalt,és kialakítottunk egy könyvtáratis, mert vannak, akik legszívesebbencsendben olvasgatnak a sarokban. Olykorfilmklubot, kis irodalmi kört is rendezünk– részletezi az ügyvezetô. – Hetikétszer ugyancsak a Zanati úti épületbenháziorvosi ellátást is biztosítunk a rászorulóknak,ezt szintén a nappali ellátáskeretében tudják igénybe venni. Emellettvan addiktológus szakorvosi rendelésünk,és egy pszichiáter is kijár hozzánk.Szükség is van rá, mert sajnos egyre többaz idegi, pszichés megbetegedésekkelküzdôk száma. Ahogy a szenvedélybetegekéis – mondja Bujtás Edit.– Az éjjeli menedéket leginkább télen veszikigénybe a rászorulók. Alapvetôen huszonötférôhelyet tudunk biztosítani,de krízis idôszakban meg tudjuk oldaniennél jóval több ember elhelyezését is. Ésmeg is kell oldanunk, mert 45-50 fô közöttmozog azoknak a száma, akik napmint nap igénybe veszik ezt a szolgáltatást.Megnyitjuk a közösségi helyiségeket,és ágy híján matracokkal biztosítjuka fekhelyet – árulja el Bujtás Edit. Az éjjelimenedékhely amúgy szintén ingyenes,rászorultság alapján igyekszünktöbbnapi étkezést is biztosítani számukra.Az éjjeli menedék este hatkor nyit, reggelhétkor pedig el kell hagyni a szobákat.Egy óra múlva azonban már ki is tárjakapuit a nappali melegedô…Átmeneti szállótól az önállósodásigAz intézmény második emeletén mûködikaz átmeneti szálló. Ide, az éjjeli menedékhelyszolgáltatásait igénybe vevôkjelentkezhetnek, s kerülhetnek be egyhónapos elôgondozást követôen. Decsak azok, akiknek van rendszeres jövedelmük,legyen az nyugdíj, valamilyen járulék,segély vagy jobb esetben munkavégzéssorán szerzett havi jövedelem, hiszez már egy „fizetôs-rendszer”. Az összeget,mindenkinek a bevétele szerint határozzákmeg úgy, hogy maradjon mellettea megélhetésre is. – Az átmeneti szállóban78 férôhelyünk van, négyágyas szobákatrendeztünk be, illetve három különszobát, melyeket együtt élô párok vehetnekigénybe egy plusz egy éven át. Többdolog is hajtja ôket, hogy ide bekerüljenek.Egyrészt az éjjeli menedéket csak hatkornyitjuk ki. Mindenkinek regisztrálniakell, akkor kap egy számot, hogy melyikágyon, adott esetben matracon tölthetiaz éjszakát. Vagyis nincs állandó fekhelyük,és csupán egy kisebb értékmegôrzôáll rendelkezésre, ahol személyes tárgyaikatelzárhatják. Ezzel szemben az átmenetiszállón négyen vannak egy szobában,saját televíziójuk van, és valamennyiükneksaját kis szekrénye is, amibenelfér az összegyûjtött kis tulajdonuk.Sokan járnak tôlünk dolgozni, mégiscsakjobban ki tudják pihenni magukat a rendezettebb,otthonosabb körülményekközött – vélekedik az ügyvezetô.Ráadásul ez fontos lépés az önállósodásfelé, hisz a következô lépcsôfok már azúgynevezett kiléptetô rendszer. – Tizenegykiléptetô lakásunk és tíz piaci albérletünkvan, ahol szintén hármannégyenlaknak együtt. Önállóan még nehézlenne fenntartaniuk egy lakást, fizetnia rezsiköltséget, így pedig szépenelosztják maguk között. Természetesenez idô alatt még bent vannak az ellátórendszerben,és folyik az utógondozásuk,hetente, kéthetente ellenôrizzük, hogyminden rendben van-e, nem szorulnakesegítségre. Ha minden megfelelôen alakul,akkor lassan körvonalazódik a végsôcél: valamilyen formában egy önállólakhatás megteremtése – vázolja fel azügyvezetô, s közben az önkormányzatibérlakások kiírásait mutatja: – Bejelöltem,hogy kik lennének alkalmasak pályázatbenyújtására. Többen is vannak, akik szeretnénekmár visszalépni az életbe. Becsületesendolgoznak, rendszeres jövedelmükvan, sôt, már összetakarékoskodtakannyit, hogy indulhassanak egyilyen felújításra váró lakás megpályázásán– mondja örömmel az ügyvezetô.Vannak tehát, akik elfogadják a segítôkezeket, nem nyugszanak bele a sorsukba,és mindent megtesznek azért, hogy


2013. FEBRUÁR 9.UTÁNAJÁRTUNK • CIVILkikerüljenek életül krízisébôl. – Vanazonban egy réteg, akik nem igazánakarnak felállni. Ôket nem zavarja, hogynincs rendszeres jövedelmük, sôt, együttmûködéshiányában sokszor még a különbözôsegélyektôl is elesnek. Keményendolgozunk azért, hogy rávegyükôket az együttmûködésre, de már pontosantudjuk, kik azok, akik elutasítóak,akik már feladták, nem találnak motivációt,és nem is akarják újrakezdeni. Sokanközülük alkoholbetegek, vagy egyébpszichés problémával küzdenek. Aztszoktam mondani nekik, legalább annyittegyenek meg, hogy emberhez méltóéletet éljenek. Ne az utcán töltsék el mindennapjaikat,hanem jöjjenek be az intézménybe.Ôk azok, akik sosem kerülnekki az ellátásból – osztja meg a tapasztalataitBujtás Edit.– Nem is gondolnánk, hogy normálisesetben mekkora motiváló ereje van amunkának! „Vissza az utcáról” címmelelindítottunk egy programot, melynek azvolt a lényege, hogy olyan emberekethoztunk be a lakhatásba, illetve a foglalkoztatásba,akik már hosszú ideje,15–25 éve az utcán éltek. Több mint egyév telt el a program kezdete óta, és a mainapig velük dolgozunk több nagyobbcégnek a városban, köztük a Falco ForgácslapgyártóZrt.-nek. Épp most kötünkmeg egy újabb keretszerzôdést a fentemlített termelô céggel, amit nagy sikernekkönyvelünk el. Ezek az emberek ragaszkodnaka munkájukhoz, becsülettelvégzik nap mint nap, és beosztják a keresetüket.Minden elképzelésünket túlszárnyaltaez az eredmény! – mondja lelkesenaz ügyvezetô.Az utcán is dolgoznakSzombathelyen 10-15 fô él, akik bár rászorulnak,nem hajlandóak részt venni az ellátásban.Van, aki azt mondja, hogy nembírja a társaságot, már hozzászokott azegyedülléthez, jó neki úgy, ahogy van. Ôkmég nem jutottak el arra a szintre, hogyfelismerjék, igenis szükségük lenne a segítségre.Többen a parkerdôben élnek, köztükegy idôs néni, aki a kutyája miatt nemhajlandó bemenni a hajléktalanszállóba.Vannak, akik a Domusnál vagy valamilyenlakás céljára használt tákolmányban húzzákmeg magukat. Az ô megsegítésükrehozták létre az utcai szolgálatot.Két kétfôs csapat reggeltôl estig járja azokata helyeket, ahol a veszélyeztetett hajléktalanokélnek, gyógyszerrel, elsôsegély-felszereléssel,meleg takarókkal ésruházattal látják el ôket. Beszélgetnek velük,és újra meg újra megpróbálják rávenniôket, hogy vegyenek részt az ellátásban.– Van, amikor sikerrel járunk, éslegalább a nagy téli hidegben elérjük,hogy nálunk töltsék az éjszakát. Hétvégénés ünnepnapokon is járjuk az utcákat,mégpedig kidolgozott szisztémaszerint. Ki merem jelenteni, hogy mindenhajléktalanról tudunk a városban, sôt aztis tudjuk, hol szokták meghúzni magukat.Eleinte többen velünk is elutasítóakvoltak, de a türelmes munka végül célhozért, ma már elfogadják a munkatársakat,és szólnak nekik, ha bajban vannak.Szomorú, de igaz…Az arányokat tekintve egyre több a nôés a fiatal, 19 és 25 év közötti személy ahajléktalanok között. – Ôk általában intézetbennevelkedtek, és amikor kikerültekonnan, nem volt sem családjuk, semrokonuk, barátaik, akikbe meg tudtakvolna kapaszkodni. Sokszor még a munkaerôpiacrasem jutnak el, hanem itt landolnaka szállón. Néhányuknak vanéletkezdési támogatásuk, csakhogy ahhoz,hogy megkapják, meg kell felelniükbizonyos követelményeknek. Több szervezettelegyüttmûködve próbálunk mindentmegtenni azért, hogy segítsükelindítani ôket az életbe. Most éppen egyfoglalkoztatási pályázatot nyújtottunkbe, ha az sikeres lesz, talán elôbbre léphetünk.De sajnos esetükben, mint az átlagfiatalság körében is, fel-feltûnik adrog-probléma. Szerencsére keménydrogokkal ritkán találkozunk, hála a helyirendôrség prevenciós munkájának.A legnagyobb problémát azonban nema fiatalok jelentik az intézmény életében:– Rettenetesen hiányzik egy több férôhelyes,tartós elhelyezést biztosító pszichiátriaiintézmény a városban. Eznemcsak helyi, hanem országos probléma,az ellátórendszerben a legnagyobbûrt azon intézmények hiánya jelenti, aholbentlakással, hosszútávon segíthetnek abetegeknek. A helyi kórház pszichiátriaiosztályával rendkívül jó kapcsolatot sikerültkialakítanunk, de még így is elôfordul,hogy hozzánk érkeznek elôször amentális betegséggel küzdôk.– Horváth Olga, aki évtizedeken keresztülállt az intézmény élén, lefektettea szakmai alapokat. Az ô munkásságátés elhivatottságát visszük tovább. Perszeehhez megfelelô pénzügyi háttérreis szükség van. Három lábon igyekszünkmegállni: egyrészt a normatíva, másrésztaz önkormányzat támogatása, harmadrésztpedig a pályázatok viszik elôbbreaz ügyünket – zárja Bujtás Edit.Szabó Zoé • Fotó: Mészáros ZsoltNYÍLT NAPREGULY ANTALÁLTALÁNOS ISKOLAREGULY ANTAL GRUNDSCHULE(a volt Népfront úti)A város német nemzetiségiiskolája várja a leendô elsôosztályos tanulókatés szüleiket iskolakóstolgatóra2013. február 14-én 16.30 óráraés nyílt tanítási napra2013. február 18-án7.30-órától 11.20 óráig.Rövid ízelítôt mutatunk beiskolánk életébôl, így betekintéstadva az iskola mindennapjaiba.Német nyelvoktatáskiscsoportban heti 5 órában.Kis csodái a világnak,Mind-mind csak téged várnak,Szakkör és az óra is,Legyél TE is reguly-s!KERESSEN MEG MINKET!VÁRJUK ÖNÖKET.Elérhetôségek:Reguly Antal Általános IskolaRákóczi F. u. 79. • Tel./fax: 94/311-952www.reguly.isiscom.hu7


INTERJÚ„Meg kell találnunk a hiteles embereket”Két hete a Fidesz, ezúttal a szocialisták megyeielnöke adott interjút lapunknak. Dr.Nemény Andrással a választásokról, a polgármester-jelölésrôlés a fejlesztésekrôl isbeszélgettünk.– Két hete Kovács Ferenc, a megyei közgyûléselnöke, a vasi Fidesz elsô embereazt nyilatkozta lapunkban, hogy összeállta legnagyobb kormányzópárt választásicsapata megyénkben. Meglepte önt a Fidesznyíltsága?– Bár még nem mondták ki véglegesen,melyik az a három politikus, aki indul Vasbana választáson, összességében mi is azemlített nevekkel számoltunk, ugyanis aminiszterelnöki castingról azért szállingóztakki a hírek… Az MSZP-nél más a helyzet,nálunk valóban a tagság választjamajd ki a jelölteket. Neveket egyelôrenem tudok mondani, ami nem is meglepô,hiszen mi szövetségben, együttmûködésbenképzeljük el a jövôt. Ha létrejön azösszefogás Vasban, és véglegessé válnak,hogy kik lesznek a partnereink, akkor kérjükmajd a párt támogatását, jóváhagyásáta jelöltjeinknek.– Vas megyében kikkel tud együttmûködniaz MSZP?– Kezdjük például az Együtt 2014-gyel.Egész komoly csapatuk van, a közelmúltbandr. Ipkovich Györggyel kaptunk meghívótegy rendezvényükre, amelyen KónyaPéter, a Szolidaritás mozgalom vezetôje isrészt vett. Kevés nyilvánosságot kapnak,de mûködnek. Megtörtént az elsô személyestalálkozó, amelyet – biztos vagyokbenne – többfordulós egyeztetés követ.De létezik a Demokratikus Koalíciónak isvasi szervezete, megkezdte a szervezôdéstez a tömörülés is. Azt gondolom, hogyeseménydús hónapok elôtt állunk…8– A generációváltás megkezdôdött az országosvezetésben. Vas megyében is lekövetika folyamatot?– Már meg is kezdtük. Szombathelyen dr.Czeglédy Csaba vezeti a frakciót, magam isa harmincas éveimben járok, tehát helybenis fiatalítottunk. Ugyanakkor nem gondolom,hogy helyes lenne a teljes „sorcsere”.Megtaláltuk a fiatalok és idôsebbek egészségesarányát, megvan mindenkinek a magahelye a rendszerben. Van, aki a frontvonalbanpolitizál, mások a háttérbôl segítika munkánkat. A választókerületi felelôsökcsapatának összeállítása is ezt tükrözi:a 2-es választókerületben Fehér László celldömölkipolgármester, a 3-asban SzücsGábor, az 1-es körzetben, tehát városunkbanjómagam látom el e feladatot.– Pedig a minap épp azt a kritikát olvastamönnel kapcsolatban, hogy kevesebb idôtfordít Szombathelyre, sokkal inkább az országospolitika felé vette az irányt…– Nem értek egyet ezzel, bár azt tudni kell,hogy komoly feladatot kaptam a fejlesztésikabinet vezetésével. Ez annyit jelent, hogyha jövôre kormányváltás lesz, akkor a fejlesztésiterületre lesz erôteljes rálátásom.Nem hanyagoltam el Szombathelyt, csak lehet,hogy kevesebb – a média szempontjából– érdekes eseményen veszek részt.– Ha 2014-ben önök alakíthatnak kabinetet,akkor milyen konkrét fejlesztési terveket valósítanánakmeg? A 86-os fôút négysávosításátnem ér mondani…– Értem az utalást… Biztosan megépül agyorsforgalmi út, ám az szomorú, hogy elteltmegint három esztendô úgy, hogy bármilényegi dolog történt volna. Sôt, a mármeglévô idôpontot is kitolták újabb egy évvel.Nem szeretnék senkit sem kárhoztatni,tudjuk, hogy csôdbe ment a kivitelezô. Bára korábbi ár kétszereséért véletlenül éppa Közgép nyerte el a beruházást, most márez is mindegy. Bárkinek is lesz haszna az útépítésen,csak már fejezôdjön be! A fejlesztésekrevisszatérve: a mechatronikai, jármûésautóipari fejlesztések persze támogatandók,ám azért óvatosnak kell lennünk.A világválság egyik tanulsága épp az volt,hogy mennyire sérülékeny a gazdaságunk.Az anyacégek elsôként ezeknél a gyáraknálkezdték meg a tömeges elbocsátásokat.Félô, hogy egy újabb válsággal terhelt idôszakbanhasonló reakciókkal szembesülnénk.Ettôl még természetesen szorgalmaznikell az ilyen profilú beruházásokat.Ugyanakkor azt gondolom, hogy a sajátadottságainkat sokkal jobban ki kellenehasználni a fejlesztéseknél. Ilyen területlehet az egészségipar, és most nem wellness-centrumokeszetlen építésére gondolok.Hazai beszállítókra támaszkodva olyantevékenységet kell folytatni, amely válságide vagy oda, képes megtartani a piacát.– Szép gondolatok, ám ehhez nyerniük kellenea választáson. Bíznak a sikerben?Egyelôre vezet a Fidesz, bár magas a bizonytalanokaránya.– Nagyon optimista vagyok, meggyôzôdésem,hogy a választás megnyerhetô a Fideszenkívüli demokratikus erôk számára.2002-ben még a voksolás napján is 8 százalékosfiatal demokrata elônyt mértek a közvélemény-kutatók,aztán mégis ellenzéki sikerszületett. Azt gondolom, a Fidesz olyan rendszertalakított ki, hogy aki bármilyen függésbenis van az államtól, az nem meri elmondani,kire voksol, sôt, adott esetben azt válaszolja,amit a kérdezô hallani akar. És ezt tudjáka fideszes politikusok is, nem véletlenül akartákránk erôltetni a regisztrációs rendszert.Miután ez elbukott, még inkább nyerhetônekérzem a 2014-es választást. Persze, meg kelltalálnunk a hiteles embereket, akik képviselikmajd a demokratikus erôk összefogását.– Sikerül ilyen arcokat találniuk?– Maradjunk Szombathelyen. Dr. IpkovichGyörgy 2006-ban az öszödi beszédnyilvánosságra hozatala után, tehát alegnehezebb idôben tudott nyerni a helyhatóságiválasztáson. Aztán 2010-ben,amikor az MSZP támogatottsága 13 százalékosvolt, 39 százalékot szerzett a polgármester-választáson.Ennyit számít, haegy igazán hiteles embert sikerül megnyernijelöltnek. Most lényegesen kedvezôbba közhangulat, sokan nem szeretnék,ha maradna a Fidesz. Úgyhogy márcsak ez is bizakodásra adhat okot.– Említette dr. Ipkovich György nevét.Ô lesz tehát az ellenzék polgármesterjelöltjejövôre?– Ez elsôsorban az ô döntése lesz majd.Egy biztos: maximálisan alkalmasnak tartjukarra, hogy újra ô vezesse Szombathelyt.Ugyanakkor dr. Czeglédy Csabafrakcióvezetô is remek jelölt lenne. Szerencséshelyzetben vagyunk, hiszen vanválasztási lehetôségünk. Mi hármanegyébként nagyszerû csapatot alkotunk,nem vitatkozunk a pozíciókon.– És mennyire megy a csapatmunka a kormánypártiképviselôkkel?– Nem szeretném kellemetlen helyzetbehozni fideszes képviselôtársaimat, detöbbségükkel kifejezetten jó a munkakapcsolatom.De félre a tréfát, azok a honatyák,akik nyitottak az együttmûködésre,mint például Kovács Ferenc, Ágh Péter,Bebes István, de még folytathatnám a sortnem csak vasi képviselôkkel, remekülegyütt tudunk dolgozni. Sokkal több a közösügy, mint ami elválasztana minket egymástól.Fontosak az emberi kapcsolatok,ezeknek nem szabad sérülniük attól, hogymás színekben politizálunk.KI


2013. FEBRUÁR 9.INTERAKTÍV • CIVILOLVASÓI LEVÉLAktív aranykorúakNagy érdeklôdés mellett megtartott Közgyûlésena tagság ismét Laki Lászlót választottameg az Aranykorúak Sport és Egészséges ÉletmódEgyesülete elnökéül három évre. Az újElnökség a régi elnökségi tagok – DömötörIstván, Kovács László, Vécsey Ernô – mellettTakács Ernôné személyében új elnökségitaggal bôvült. Új vezetôje van a Felügyelô BizottságnakDobosné Tarlacz Zsuzsanna személyében,és a régi tag Viszket Józsefné mellettúj taggal bôvült Károlyiné Wágner Elviraszemélyében.A Közgyûlés elfogadta a 2012. évrôl szóló beszámolótés az igen bôséges 2013. évi programot,melyben rendszeres sportolás – sakk,teke, tenisz, bowling, úszás, kirándulások –,valamint az Aranykorúak Vegyeskaránakszámtalan fellépése várható. A Közgyûlésennév szerint köszöntötték – ezüst emlékplakettel- azt a 22 tagjukat, akik már elmúltak74 évesek, és kitûnô egészségnek örvendhetnek,köszönhetôen a pozitív lelki, fizikai erônlétüknekés jó közösségi beállítottságuknak.Többen a meghatottságtól és az örömtôlkönnyeket ejtettek. Megtapsolták elnöküket,Laki Lászlót, aki nemrég vehette át azNYOSZ Elnökének díszoklevelét példamutatóegyesületi, Vas megyei és országos nyugdíjasmozgalmi tevékenységéért. A Közgyûléstmegtisztelte látogatásával dr. Hende Csabahonvédelmi miniszter, Vas megye országgyûlésiképviselôje, aki felszólalásában„a szombathelyi nyugdíjasok számára példaértékûtevékenységnek” nevezte „az Aranykorúakegészséges életmódbeli törekvését éskonkrét megvalósítását”. Ennek érdekébensokoldalú segítésérôl biztosította a jelenlévôket.Hasonló tartalommal szólt a KözgyûléshezLazáry Viktor alpolgármester is, elfogadvaazt a kritikát, hogy a városi önkormányzatipályázatokon nyert támogatások többhetescsúszással érkeztek meg az egyesülethez.További támogatásáról biztosította a „csupaszív”,lelkes, anyagi áldozatokat is vállalóAranykorúakat.A Közgyûlésen többször is elhangzott az egyesületjelszava: „Derûs, vidám jövô, egészségesen!”.A Közgyûlés utáni program közös énekléssel éstáncolással ért véget.Szeretettel várjuk egyesületünkbe a 60 évenfelüli, vidám közösségben sportolni, énekelni,kirándulni szeretô nyugdíjasokat!Szombathely, 2013. január 30.Aranykorúak Sport és EgészségesÉletmód Egyesület ElnökségeAz ARANYKORÚAK SPORT- ÉS EGÉSZSÉGESÉLETMÓD EGYESÜLET sok szeretettel várja a 60éven felüli, vidám közösségben sportolni, énekelni,kirándulni szeretô nyugdíjasokat. További információ:Laki László elnök, tel.: 06/70/375-1745.Partnercégeink megbízásából várjuka pályázók jelentkezését az alábbi pozíciókba:• Vevôszolgálati munkatárs – Szombathely• Értékesítési vezetô – Szombathely• Minôségügyi szakember – Szombathely• Cégképviselô – Szombathely• Fôkönyvelô – Vas megye• Mezôgazdasági termelésirányító – Vas megye• Szerszámkészítô – Zala megye• Munkavédelmi munkatárs – Vas megye• Karbantartási mérnök – Vas megye• Munkaügyi referens – Vas megye• Logisztikai adminisztrátor – Vas megye• Méréstechnikai mérnök – Vas megyeAmennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklôdését, kérjük, töltse felönéletrajzát a www.workpositive.hu honlapra, vagy érdeklôdjöna 94/510-510 telefonszámon.MUNKAERÔPIACHORVÁTH-NÉMETH KRISZTINAA WORKPOSITIVETANÁCSADÓ KFT.ÜGYVEZETÔJÉNEK ROVATAA MEDIÁCIÓ MINTKONFLIKTUSKEZELÉSA lap hasábjain szeretném Önökkelmegosztani tapasztalataimata közvetítôi tevékenységrôl,mind a magánéleti, mind az üzletiéletben elôforduló nézeteltérésekrôl.A mediáció világszerte ismert éselismert módszer a konfliktusokkezelésére, amely során a felekegy semleges harmadik fél, amediátor bevonásával próbálnaksaját maguk megoldást találnikonfliktusukra. A mediátornem ad tanácsot és nem dönt,hanem egy módszeres kommunikációseszközzel segít a problémamögött álló érdekek ésszükségletek feltárásában azért,hogy egy olyan megoldás szülessen,amelyben mindkét fél érdekeiérvényre jutnak. A mediátorfeladata a felek közötti indulatokfékezése, a megoldásra váróérdekalapú konfliktus okánaktisztázása, és konstruktív párbeszédkialakítása a felek között.A mediáció során a megállapodáslényege a konszenzus, vagyisa nyertes-nyertes helyzet, mivelolyan megoldást céloz meg,amelyben mindkét fél érdekei érvényrejutnak, és amely mindkétfél számára elfogadható. A mediációmagában hordja a fejlôdéslehetôségét és egy magasabbszintû egyensúly megteremtésénekesélyét. Mediátori tevékenységéta 2002. évi LV. a közvetítôitevékenységrôl szóló törvényelôírásainak megfelelôen az atermészetes vagy jogi személyfolytathat, akit az igazságügyértfelelôs miniszter közvetítôi névjegyzékébennyilvántartásba vett.A természetes személyt akkor vehetikfel a nyilvántartásba, ha felsôfokúvégzettsége mellettlegalább ötéves igazolt szakmaigyakorlattal rendelkezik, és azOME által jóváhagyott képzésenoklevelet szerzett.Workpositive9


P R O G R A M A J Á N L Ó • K U L T Ú R AKÖNYVAJÁNLÓDan Rhodes:ELVEHETLEKFELESÉGÜL?FOGADÓÓRAHorváth Zoltán, Szombathely önkormányzati képviselôje február14-én (csütörtök) 16.30–17.30 óráig fogadóórát tart a DerkovitsGyula Általános Iskolában (Szombathely, Bem József u. 7.).Horváth Csaba, Szombathely 4. számú választókerületénekönkormányzati képviselôje február 11-én (hétfô) 17.00 órától fogadóóráttart a Váci Mihály Általános Iskola és AlapfokúMûvészetoktatási Intézményben (Szombathely, Váci M. u. 11.).február 9–15.Valentin-napra kedves ajándék lehetDan Rhodes szerelemrôl szóló,napokban megjelent könyve.A kötet kacajra fakasztó,mégis elgondolkodtató életképekés rövid szösszenetek gyûjteményea szerelem és a szakítás témakörébôl.A szám szerint 78 csipkelôdôtörténet fekete humorral figurázzaki az elvakult vagy éppenteljesen átlagos – van ilyen? – szerelemnekazt az oldalát, amelyrelegfáradtabb pillanatainkban semgondolnánk.Ritkán romantikus, de akkor nagyon.Megmutatja az emberi természetfonákját, hiszen a szerelmesis csak ember. Ajánljuk azoknak,akik szeretnének felszabadultankuncogni saját magukon,ostoba hibáikon és fájdalmas pofáraeséseiken. A brit szerzôt szúrós,ám mégis közérthetôen intelligensés szarkasztikus humora tetteismertté.Athenaeum Kiadó, 2013A Domus KönyvesboltajánlásávalD O M U SKönyvesboltA fenti könyvre 20% kedvezmény 2013. 02. 09–15-ig.domuskonyvesbolt@gmail.comTel.: +36-20-281-8259KIÁLLÍTÁSOKjanuár 2–február 20.ISIS Galéria„Ünnepi fények” Diós Gabriella iparmûvészporcelánjain és T. TakácsTibor festômûvész kerámiáin••••••••••••••••••••••••február 9. (szombat)Oladi KIKI (volt SIC)14.00 Oladi farsang farkának jelesnapja, vidám-játékos télbúcsúztatóAgora–Gyermekek Háza16.30 Kereplô Színház: A Nap, a Holdés a Csillag megszabadításaMagház Kultúr Kocsma20.00 Esti Kornél-koncert.Elôzenekar: CarbovalisCuba Café22.00 Herman OttóSzalagavató Afterfebruár 10. (vasárnap)Mesebolt Bábszínház10.00 A kíváncsi kiscsikóMMIK – 10.00 Kakaóbárfebruár 11. (hétfô)Vas Megyei TIT15.30 Hölgy Klub. Hagyományos farsangiösszejövetel a klubtagok részére.Zártkörû rendezvényBerzsenyi Dániel Könyvtár17.00 Jelenések Hét levele. Mi azegyház, hol található és miben vanaz ereje? – Filadelfia. A végidô kereszténységénekjellemzése– Laodicea. Elôadó: Szilvási CsabaBartók Terem – 19.30 Kamarazenebérlet 4. elôadás: Capella Savariafebruár 12. (kedd)Zanati Közösségi Ház17.00 ingyenes szûrés: cukor-, koleszterinés vérnyomás-mérés, továbbácukorbeteg lábszûrés és tanácsadásVas Megyei TIT17.00 Ország-Világjárók Baráti Köre.Hawaii, a tûz és a víz birodalma.Elôadó: Dr. Puskás JánosAgora–Savaria Filmszínház18.00 Ranódy László: Árvácska SzôtsIstván nyomában vetítéssorozat következôrészefebruár 13. (szerda)Agora–Mûvelôdési és Sportház19.00 Budapest Bár-koncert69 Music Pub (Belsô Uránia Udvar)20.00 Savaria Slam Poetry évadnyitó.Téma: OktatásPalace Cafe20.00 Duma párbaj Orosz Györggyelés Somogyi Andrássalfebruár 14. (csütörtök)I. számú Idôsek Klubja14.00 Klubok közötti magyar kártyaversenyBibliaiskolák Közössége17.00 A szeretet gyógyereje. Hogyanbánjunk a súlyos betegekkel. Elôadó:Horváth Sándornéfebruár 15. (péntek)Magház Kultúr Kocsma20.00 Tarantino FarsangA WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ELÔADÁSAIfebruár 9–február 15. (szombat–péntek)február 9. (szombat) 19.00 Rák Jóska, dán királyfi február 12. (kedd)19.00 La Mancha lovagja február 13. (szerda) 15.00 Hemzsegô szívek -NYME és a WSSZ közös produkciója • 19.00 Kézrôl kézre február 14.(csütörtök) 19.00 Szentivánéji álom február 15. (péntek) 19.00 Top Dogs10


2013. FEBRUÁR 9. O K T A T Á S • K Ö Z É R D E K ÛNYÍLT NAPOKAZ ÁLTALÁNOSISKOLÁKBANBartók Béla Zeneiskola nyílt nap május14. 16.30 órától – Hagyományos hangszerbemutatóhangverseny (BartókTerem)Bercsényi Miklós Általános Iskola nyílttanítási nap február 27. 8.40–12.00 óraDési Huber Általános Iskola nyílt napfebruár 12. 8.00–11.00 óra, a két tanításinyelvû osztályba játékos képességfelmérôfoglalkozás február 16. 9.00 óraGothard Jenô Általános Iskola iskolanyitogatófebruár 23. 9.00–11.00 óra, vízilabda-bemutatóa fedett uszodábanfebruár 23. 12.00–13.00 óra, nyílt tanításinap február 28. 8.00 órátólNeumann János Általános Iskola nyílt tanításinap február 26. 8.00–11.00 óraNyitra Utcai Általános Iskola – OKIKI azangol-magyar két tanítási nyelvû programiránt érdeklôdôknek iskolahívogatónyílt nap február 9. 09.00–12.00 óra, képességfelmérésfebruár 16. 9.00–12.00óra, nyílt tanítási nap a leendô tanítókkalfebruár 26. 7.45–11.30 óraParagvári Utcai Általános Iskola nyílt napfebruár 27. 8.00–17.00 óraReguly Antal Általános Iskola iskolanyitogatófebruár 14. 16.30 órától, nyíltnap február 18. 7.30 órátólSimon István Utcai Általános Iskola– OKIKI iskolakóstoló február 23. 9.00–11.30 óraVáci Mihály Általános Iskola és AlapfokúMûvészeti Iskola nyílt tanítási órákleendô elsôs tanítókkal február 13.7.45–9.30 óra, iskolanyitogató február23. 9.00–11.00 óraZrínyi Ilona Általános Iskola nyílt tanításinap február 20. 8.00–11.00., helyszín:Zrínyi I. u. 10.A FÖLDHASZNÁLÓK BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEIRÔLA Vidékfejlesztési Minisztérium nem engedi, hogy többletterhet jelentsen aföldhasználati bejelentési kötelezettség a gazdálkodóknak. A tárca felhívja afigyelmet, hogy minden földhasználónak be kell jelentenie a földhasználatáta földhivatalhoz. A földhasználati bejelentési kötelezettség a földhasználókatterheli. Ha a tulajdonos maga a földhasználó, akkor a földhasználatibejelentési kötelezettség a tulajdonosé.Újdonság, hogy minden négyzetméter földterület használatát be kell jelenteni,ha a földterület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szôlô, gyümölcsös, kert, rét,legelô (gyep), nádas, fásított terület mûvelési ágban vagy halastóként vannyilvántartva. Kivétel az erdô mûvelés ágú terület használata, melyet azerdôgazdálkodói nyilvántartásba kell bejelenteni.2012. december 31-ig a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár fölöttiföldhasználatra vonatkozott. Eddig sem mentesült a földhasználati bejelentésikötelezettség alól az, aki országosan 1 hektárnál nagyobb földterületet használt,függetlenül attól, hogy ez a használat hány darab földrészletet érintett.A bejelentési kötelezettség kiterjesztésének célja: a földhasználati viszonyok teljesátláthatósága, országos ellenôrzése.A Kormány tervezi, hogy a földhasználati bejelentés illeték-, és díjmentes lesz,az ezzel kapcsolatos törvénymódosításhoz szükséges elôterjesztést soron kívülaz Országgyûlés elé terjeszti.A földhasználati bejelentéstôl függetlenül 2013. március 30-ig a magánszemélyekneka személyi azonosítót, (személyi számot) és az állampolgárságot, gazdálkodószervezetnek a törzsszámot is be kell jelenteniük. Ezen azonosító adatokközlése jelenleg is díjmentes.(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap reggel8.00-ig tart. Az ügyelet február 9-tôl február 15-ig.9., Szo – Elefánt, Zanati u. 20., 508-553 20.00–8.00; 10., V – Markusovszky,Markusovszky u. 3., 506-112 19.00–8.00; 11., H – BENU Interspar, Újvilágu. 1. (INTERSPAR), 313-300 20.00–8.00; 12., K – Kígyó, Fô tér 31., 312-58320.00–8.00; 13., Sze – Pelikán, Semmelweis u. 4–6., 500-440 20.00–8.00;14., Cs – Árkádia, Dolgozók útja 1/A., 508-008 19.00–8.00; 15., P – Levendula,Zanati út 70. (TESCO), 501-607 20.00–8.00Új Ford FiestaTrend 1.25/82 LE / 5 ajtósblazer blue alapszínklíma, elektromosablakemelőkcd-s rádió, távirányítósközponti zár+ első ködfényszórók,sötétített üvegek3.150.000 Ft*ÜGYELETES PATIKA*Érvényes 2013. 01. 24–03. 31-ig kötött vevőszerződésre.A kép illusztráció. A Ford Fiesta vegyes átlagfogyasztása:3,3–5,7 l/100km, CO2-kibocsátása: 87–130 g/km.További modellekkészletünkön!RENDELÉS: NONSTOPSzombathely, Bartók B. krt. 9/BTelefon: 94/310-034www.allatkorhaz.com11


A N Y A K Ö N Y V I H Í R E KVÁLTOZTAK A SZOMBATHELYIVÉDÔNÔI SZOLGÁLAT KÖRZETEIKörzetszám: 01.Rendelô: Szombathely Jáki u. 33./b. 35.Ádám László u., Áprily Lajos u., Batsányi János u.,Bernstein Béla u., Bodányi Ödön u., Brenner Jánosu., Erdei iskola u., Fadrusz János u., Gyimesi Szilárdu., Hajnóczy József u., Halastó u., Hattyú u., Jégpinceút, Karmelita u., Károly Róbert u. 1. páratlan, KárolyRóbert u. 2–12., 14., 14./A, Körmendi út 90. párosoldal, 51-tôl végig páratlan Középhegyi út, KulcsárIstván u., Lôportár u., Matók Leó u., MélykútiFöldek dûlô, Nárai Külsô út, Péterffy Sándor u.,Pohl-tó u., Rauscher Miksa u., Rákosi Jenô u.,Reismann János u., Sárosi Gyula u., Sorokmajor u.,Szász Béla u., Szôlôhegy u., Tömjénhegy u., Vadvirágu., Varasdy Károly u., Vidos József u., WernerAlajos u.Körzetszám: 02.Rendelô: Szombathely Jáki u. 33./b. 35.Alpár Gyula u., Alsóhegyi út, Asbóth József u.,Bertalan Árpád u., Bethlen Gábor u., Brenner Tóbiáskörút, Csatár u., Csató Béla u., Csupor villa,Döbrentei Gábor u., Dukai Takách Judit u., ErkelFerenc u., Fábián Gyula u., Ferenczy István u., GaramvölgyiTivadar u., Hosszú u., Irinyi János u., Jákiút, Jászi Oszkár u., Jékely Zoltán u., Körmendiút 38–88. páros oldal, Körmendi út 39–49. páratlanoldalm Külsô Pozsonyi út, Kürtös u., Laky Demeteru., Margaréta u., Nagyvárad u., NémethPál u., Rába u., Rajczy Imre u., Radnóti Miklós u.,Rozmaring u., Szalézi tér, Tarczai Lajos u., Temesváru., Termelôk útja, Tinódi Sebestyén u., VasútiÔrház 2–4., Vasúti Ôrház 3–59., Vasúti Ôrház58–76., Zalai Tóth János u., (és Nárai község).Körzetszám: 03.Rendelô: Szombathely, Jáki u. 33./b. 35.Avar u., Arany János u., Bagolyvári sétány, DózsaGyörgy u., Dudás József u., Esze Tamás u., Európapark, Fürdô u., Gagarin út, Géfin Gyula u.,Gotthárd u., Gömör u., Gyôrffy István u., Huszt u.,Jókai Mór u., József Attila u., Katona József u., Kálváriau., Károlyi Gáspár tér, Kenderesi u., Kismezeiu., Körmendi út 1–37., Körmendi út 2–36., KunosEndre u., Madách Imre u., Nárai u., Reviczky Gyulau., Somlay Artúr u., Szent István Park, Szent Lászlókirály u., Szigligeti Ede u., Szinyei Merse Pál u., TáncsicsMihály u., Tompa Mihály u.Körzetszám: 04.Rendelô: Szombathely, Fogaras u. 6.Almássy László u., Álmos vezér u., Bádonfa u., Bogátfasor, Bogát major, Bogáti út, Borotszeg u.,Csalogány u., Elôd vezér u., Erdôsi Sylvester Jánosu., Esthajnal u., Falukert u., Farkas u., Ferdinándmajor, Festetics u., Fiastyúk u., Göncöl u., Gyôzelemu., Határôr u., Hétvezér u., Ifjúság u., Izsó Miklósu., Károly major, Mészáros Lôrinc u., Ond vezéru., Orion u., Oroszlán u., Paál László u., Rák u., Rumiút külsô, Sándor László u., Skorpió u., Sport tér,Szent István király u., Tárogató u., Tátika u., Titánu., Török Ignác u., Vadász u., Vízmellék u.Körzetszám: 05.Rendelô: Szombathely, Fogaras u. 6.Budai Nagy Antal u., Csapó u., Diófa u., GáborÁron u., Hajdú u., Igló u., Jászai Mari u., KazinczyFerenc u., Károly Róbert u. 16-tól végig, KárolyRóbert u. 3-tól végig, Károly Róbert u. 14/B.–14/C., Kismarton u., Kodolányi János u., Muraszombatu., Négyesi u., Németújvár u., teljes Ôrségu., Rákóczi Ferenc u. 35–79., Rákóczi Ferenc u.52–110., Szent Gellért u., Vitéz u.SZÜLETÉS: Csurgai Péter és Feith Eszter leánya: Sára, Polgár István Kornél ésHorváth Nikoletta leánya: Noémi, Pados Balázs és Németh Erika leánya: Blanka,Gortva Viktor és Mesics Erzsébet leánya: Rebeka Lola, Szántó Péter Pál és MezôfiViktória leánya: Luca, Marton Szabolcs Zoltán és Kiss Alexandra fia: Bálint Szabolcs,Gádzsa Roland és Gálos Renáta leánya: Sára, Bazsó László és Kondics Hajnalka Szilviafia: Dominik, Tóth András és Tury Zsuzsanna leánya: Arabella, Gergácz Tamás ésBinder Eszter fia: Dominik, Soós Tamás Rezsô és Balogh Eszter fia: Olivér, KopácsiAttila és Kovács Jessica Beáta leánya: Lilla, Kovács Gino és Biró Vivien fia: Noel,Magyar Szabolcs Zoltán és Fehér Eszter leánya: Adél, László Attila és BaumgartnerZsuzsa Lilla leánya: Júlia, Kolnhofer Zoltán és Palkovits Zsófia Katalin leánya: ZsófiaKatalin, Gángó Adrián és Sipos Judit leánya: Nóra, Lasics Gábor és Balogh EszterTímea fia: Olivér, Tschürtz Arnold és Szekeres Barbara leánya: Maja Laura, PintérRóbert és Sebestyén Gabriella leánya: Vica, Tóth Attila és Kleinhappel Mária leánya:Nikolett, Szabó Nimród és Szalai Orsolya leánya: Maja, Lakics Roland és BrezovitsTimea fia: Roland, Varga Viktor és Gaál Mónika Vivien leánya: Jázmin Vivien.HÁZASSÁG: Mészáros Tibor és Horváth Etelka Irén.HALÁLESET: Nagy Ferenc, Varga Lajos József, Meisner Károlyné Mindszenti Ilona,Katona István, Boldizsár Attila Árpád, Bali István, Strobl János Alajos, Varga GyulánéNagy Margit, Varga Attiláné Horváth Ilona, Szlámer Attila Jánosné Szemes Judit,Szántai István, Marton János, Bokor Gyula, Bogyai Csaba, Nagy Gyuláné FeketeImelda, Szabó Dezsô, Biró Imre, Déri Sándorné Szanyi Mária Márta, dr. TordaiFerencné Kálnoky Emília, Farkas László János, Horváth József, Szabó Elekné ZakálMargit, Németh Antalné Boros Erzsébet, Takács Gábor, Novák András, Papp JózsefnéKozó Hermina, Tóth Józsefné Tóth Erzsébet, Holdosi István, Hérincs Istvánné KonczérAnna, Keszei József, Tamás Sándor József, Abért Ferenc, Zuggó Gáborné TroppertGyörgy, Kozó Józsefné Kovács Mária, Wlasits Gyuláné Dercsár Erzsébet, Laczi GyulánéBalogh Mária Gizella.ÚJ MODELLEKérkeztek!FOGLALÁSI AKCIÓ!**Akciónk 2013. 01. 26–02. 28-ig tart,részleteirôl érdeklôdjön üzletünkben.Szombathely, Semmelweis I. u. 4–6.Bejelentkezés: 06/94/338-133; 06/30/3352-180www.borostyaneskuvoiszalon.comKörzetszám: 06.Rendelô: Szombathely, Szent M. u. 20–22., 24.Barátság u., Bercsényi Miklós u., Kis u., MÁVHatházak, Nádasdy Ferenc u., Pázmány Péter körút23–25., Sas u., Szent Márton u., Szövô u.Körzetszám: 07.Rendelô: Szombathely, Szent M. u. 20–22., 24. Acélu., Alkotás u., Áfonya u., Balogh Gyula u., Bálványkôu., Bártfa u., Bogáncs u., Brassó u., Csaba u., Csillagu., Eper u., Fenyô u., Gyurits Antal u., Hámor u.,Henger u., Holdsugár u., Ikervár u., Ipar u., Jávor u.,Jegenye u., Kassa u., Kikelet u., Kolozsvár u., Korpásu., Kökényesi u., Körmöc u., Kötô u., Külsô Zanatiút, Lôcse u., Mérleg u., Napsugár u., Nyitra u.,Pálya u., Pozsony u., Puskás T. u., Rozsnyó u., Ságiút, Sárdi-Éri Vízmû, Sárdi-Ér u., Sárvár u., Selmec u.,Selyemrét u., Sólyom u., Szabadka u., Szatmár u.,Szeben u., Sziget u., Torockó u., Trafóállomás (Vépiúti), Üstökös u., Varasd u., Vas u., Vámház u., Vásártéru., Vénusz u., Vépi út, Zanati út.Körzetszám: 08.Rendelô: Szombathely, Szt. M. u. 20–22., 24.Hajnal u., Kisfaludy Sándor u., Mikes Kelemen u.,Nádor u., Nyár u., Ôsz u., Tavasz u., Pázmány Péterkörút 2–64., Szôkeföldi u., Wesselényi Miklósu. 1–37., 39-tôl végig.Körzetszám: 09.Rendelô: Szombathely, Kiskar u. 5–7.48-as tér, Ady Endre tér, Aréna u., Bejczy István u.,Belsikátor, Berzsenyi D. tér, Bolyai János u. 1–3., BolyaiJános u. 2–8., Brutscher József u., Fô tér, Gyöngyösu., Gyöngyösparti stny., Hefele Menyhért u.,Hollán Ernô u., Kiskar u., Kossuth Lajos u., Külsikátor,Király u., Magyar László u., Mártírok tere, MindszentyJózsef tér, Nagykar u., Óperint u., Rohonci út2–36/A, Savaria tér, Sebes György u., Sörház u., Szabadságharcosu., Szent Erzsébet tér, Szent Quirinussétány, Széchenyi István u., Szily János u., Thököly I.u., Ujvári Ede u., Uránia udvar, Vadas Márton u., VakBottyán u., Vár köz, Zrínyi I. u.Körzetszám: 10.Rendelô: Szombathely, Kiskar u. 5–7.Babits Mihály u., Balassy Bálint u., Batthyány tér,Bürü u., Felsôôr u., Fraknó u., Hock János u., JuhászGyula u., Kosztolányi Dezsô u., Légszeszgyár u.,Mátyás király út, Móricz Zsigmond u., Sorok u.,Szent Flórián körút, Tóth Árpád u., Vajda János u.Körzetszám: 11.Rendelô: Szombathely, Deák F. u. 1–3.Ariadné u., Bárdosi Németh János u., Concordiau., Demeter u., Diana u., Élmunkás u., Fortuna u.,Glória u., Hollósy Simon u., Justitia u., KeményZsigmond u., Kéthly Anna u., Kós Károly u., Lunau., Minerva u., Niké u., Olimpia u., Silvana u.,Stettner Lajos u., Stromfeld Aurél u., Vályi Péteru., Verseny u., Verseny u. folytatása, Vesta u., Viktóriau.Körzetszám: 12.Rendelô: Szombathely, Deák F. u. 1–3.56-osok tere, Báthori István u., Csokonai Vitéz Mihályu., Domonkos u., Dr. Fodor József tér, Dr. PávelÁgoston sétány, Dr. Petô Ernô u., Dr. Szabolcs Zoltánu., Eötvös Lóránd u., Éhen Gyula tér, Garai Jánosu., Gárdonyi Géza u., Hübner János u., KarinthyFrigyes u., Kertész u., Kölcsey Ferenc u., Lipp Vilmosu., Liszt Ferenc u., Lovas u., Malom u., Március 15.tér, Markusovszky Lajos u., Mikszáth Kálmán u., Pataku., Pinkafôi u., Söptei út, Sugár út, Vasút u., VörösmartyMihály u., Welther Károly u.Körzetszám: 13.Rendelô: Szombathely, Deák F. u. 1–3.11-es Huszár út 1–118/D folyamatos, Akacs Mihályu., Bartók Béla körút 1–39. folyamatos, Bocskai Istvánkörút, Borostyánkô u., Bolyai János u. 5-tôl végigpáratlan, Bolyai János u. 10-tôl végig páros,Csepregi úti dûlô, Dr. Antall József tér, Eperjes u.,Esterházy Antal u., Forró u., Hadnagy u., Hargita u.,Hazatius Ferenc u., Honvéd tér, Honvéd út, HorváthBoldizsár körút, Késmárk u., Kiss János u., Koncz Jánosu., Kórház köz, Léka u., Losonc u., Márkus Emíliau., Semmelweis Ignác u., Somogyi Béla u., SzabóMiklós u., Szegedi Györgyné u., Tószer tér, Tóth Gézatér, Tücsök major, Wesselényi Miklós u. 38-tól végig,Wesselényi Miklós u. 38.12


Szombathely, Rumi út. 181.FÜRDÔSZOBASZAKÜZLET(Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)Telefon: 312-450www.mozaikfurdoszoba.huNyitva tartás:H–P: 8.30–17, Szo.: 8.30–12BURKOLATOK • SZANITEREK • CSAPTELEPEK • FÜRDÔSZOBABÚTOROKEgyedi méretû, MINÔSÉGI konyhabútorok, komplettlakberendezési munkák tervezése, igényes kivitelezése!14


2013. FEBRUÁR 9.É L E T M Ó D • E G É S Z S É G • C S A L Á D IBULGÁRIAA bolgár konyha igazi mediterrán konyha. Sok joghurtot,sajtot, bárányt, halat és zöldséget fogyasztanak. A levesekközül legjellegzetesebb a csorba, amely egy joghurtos,tojásos csirkeleves. A húsételeket illetôen sok aközös vonás a bolgár, a szerb, a görög és a török konyhákközött. A bolgár kebapcse roston sült kolbászkái hasonlatosaka szerb csevapcsicsinek, míg a kjufte fûszeres,roston sült vagy zsírban pirított húspogácsái a törökkaftának. A birkahúsból fôtt krumplis-rizses-paradicsomoskülönféle muszakák és gyuvecsek valamennyibalkáni ország konyhájában megtalálhatók. A maibolgár konyhában nagy szerep jut a joghurttal nyakonöntött hagymás vegyes salátának, a sültpaprikasalátának,a sült padlizsánból készülô ételeknek.Az alábbaiakban az egyik nemzeti ételt ajánljuk.KAVARMASZENT MÁRTON GYÓGYSZERTÁRSzombathely, Szent Márton u. 18.Tel.: 318-438, 501-767Nyitva: hétfôtôl péntekig: 8–19 óráigSzombaton: 8–13 óráigGYÓGYSZEREK • GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKEGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKEK • TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTÔKSZIMPATIKA TERMÉKEK FORGALMAZÁSAA ZALA VOLÁN UTAZÁSIIRODA AJÁNLATAI:Hozzávalók: 1,5 kg sertéscomb, 1,5 kg vöröshagyma,2 nagy pritaminpaprika, 6-8 db paradicsom, 2 nagydoboz darabolt gomba ( lehet friss is), 7 dl fûszeres fehérbor,pirospaprika, só, bors, étolaj, borsikafû, menta,kevés víz.A húst felkockázzuk, a hagymát felvágjuk. Olajat melegítünk,és a hagymát üvegesre pirítjuk. Külön edénybena húst is gyengén megpároljuk, majd az üvegesrepárolt hagymához adjuk. Rövid együtt párolódás utánfélrehúzzuk a tûzrôl, és pirospaprikát adunk hozzá.Hasonló alapot készítünk, mintha magyar pörköltet készítenénk.Kevés vízzel felöntjük, és hozzáadjuk a pritaminpaprikát,a paradicsomot és a gombát. A fehérbortfokozatosan adagoljuk az ételhez. Sózzuk, borsozzuk,hozzáadjuk a borsikafüvet és a mentát. Addig fôzzük,amíg a hús megpuhul.KÉMÉNY ésTETÔDOKTOR Bt.Szombathely, Bakó J. u. 14.Tel.: 94/326-690, 30/9278-397Kémény-béléscsövezésSzerelt kéménykészítésTermoforkémény-kiváltásegyedi kéményekreEgyes termékek akár 50% kedvezménnyel!*Szhely., Fô tér 8. Nyitva: H–P 9.30–12.30, 13.00–17.00*Akciónk 02. 02–28-ig, ill. a készlet erejéig tart.PRÁGA GAZDAGON április. 26–28.39.900 Ft/fôZAKOPANE–KRAKKÓ–AUSWITZ május 1–4.47.900 Ft/fôBENELUX körutazás tulipánvirágzáskor május 10–15.104.900 Ft/fôBAJOR KASTÉLYOK május 18–20. (Pünkösd)45.900 Ft/fôRÓMA–ORVIETO–TIVOLI–ASSISI május 23–27.79.900 Ft/fôSZÉKELYFÖLD kulturális és természeti kincsei máj. 28–jún. 2.68.900 Ft/fôBULGÁRIAI körutazás fürdôzéssel június 22–29.99.900 Ft/fôÖrömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat, hogy megjelent 2013. évi programfüzetünk,amely honlapunkról is letölthetô. Katalógusunkat igény esetén készséggel postázzuk.SZÉP kártya elfogadóhely!TOVÁBBI AJÁNLATAINKAT KERESSE IRODÁINKBAN!Zalaegerszeg: 92/511-045 • Nagykanizsa: 93/536-716 • Keszthely: 83/511-231Hévíz: 83/540-399 • Lenti: 92/551-061 • www.zalavolan.hu/utazási_irodaHIRDETMÉNYRépcelak VárosÖnkormányzatánakKépviselô-testületepályázatot tesz közzéBérlô kiválasztása érdekében a tulajdonát képezôRépcelak, Gyárköz u. 4. szám alatti nem lakás céljáraszolgáló, 251 m 2 alapterületû épületrészre vonatkozóan.A pályázati kiírás teljes szövege a www.repcelak.huoldalon megtekinthetô.A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 8.péntek 10 óra (a postai úton feladott pályázatoknakezen idôpontig be kell érkezniük).Bôvebb felvilágosítás a 95/370-101-es telefonszámondr. Németh Kálmán polgármestertôl kérhetô.Eng. szám: R/0022/1992/200015


Észrevetted, drágám, mióta a fényágybaIS fekszel, aktívabb vagy, ésnincs annyi panaszod? Gyere velem,DUPLÁZZUNK a Sensolite Gyógycentrumban!Február 16-ig, 1 kezelésáráért kettôt kapunk! (egy fômaximum 5 kezelést vásárolhat).Szombathely, Szent Márton u. 27.Tel.: 94/500-152HOTEL-PENSIONCONTINENTALBÉCS – WIENSZERETETTEL VÁRJUKKEDVES VENDÉGEINKET!• Központi fekvés, közvetlenülaz U3 metró Neubaugasse megállójánál• Szobák: 2-3 fô részére• 4-5 fôs apartmanok családok részére• Parkolóház• Magyarul is beszélünkTelefon: (+431) 523-24-18Fax: (+431) 523-26-30A-1070 Wien, Kirchengasse 1 /Mariahilferstr. 50 sarokwww.hotel-continental.atE-mail: hotel.continental@chello.atMADENTKOAMBULÁNS ÉS FEKVÔBETEG-ELLÁTÁS:emlôkisebbítés, -nagyobbítás, -felvarrás, zsírleszívás, arc-, hasplasztika,fül-, szemhéjplasztika, BOTOX-kezelés, ráncfeltöltés hyaluronsavvalés saját zsírral, G-pont feltöltés, kissebészeti beavatkozásokTelefon: 30/994-0354E-mail: krecsanyi.kalman@chello.huwww.madentko.hu • Szombathely, Széchenyi u. 4–6.Egynapos sebészeti beavatkozás a sárvári kórházban!Dr. Ogoliuk Leonidáltalános orvos, homeopata22 év homeopátiás gyógyítói tapasztalat,Schüssler-sóterápia, fájdalommentesallergiavizsgálat, fitoterápiaRendel: keddenkénta Zöldpatikában, Óperint u. 12.Bejelentkezés: 30/4383-929, 94/310-044HÉTFÔ–PÉNTEK8.00–19.00SZOMBAT8.00–12.00TELEFON: 94/324-500E-MAIL: PANACEAPATIKA@CHELLO.HUTörzsvásárlóinknak5% engedménya nem támogatott gyógyszerekre és egyéb termékekre!EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI KÁRTYÁKAT ELFOGADUNK. KÉRJEN TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁT!

More magazines by this user
Similar magazines