PELAN STRATEGIK JPM 2015-2020_28012016

ayunnisa

PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Ringkasan Eksekutif

Pelan Strategik Jabatan perdana Menteri 2015-2020 ini digubal untuk tempoh

masa pelaksanaan selama enam tahun iaitu bermula pada tahun 2015 dan

berakhir pada tahun 2020. Pelan ini mengandungi pelan tindakan dan sasaran

outcome bagi program/aktiviti untuk lima (5) teras strategik yang melibatkan 10

Bahagian/Unit di JPM. Lima (5) teras strategik adalah seperti berikut:

TERAS STRATEGIK 1:

Memperkasa Pengurusan dan Pembangunan Modal Insan yang

Berprestasi Tinggi.

TERAS STRATEGIK 2:

Memantapkan Pengurusan Kewangan dan Tadbir Urus Berintegriti.

TERAS STRATEGIK 3:

Memperkukuhkan Penyampaian Khidmat Pengurusan yang

Proaktif, Cekap dan Responsif.

TERAS STRATEGIK 4:

Meningkatkan Pengurusan

dengan Berkesan.

dan Kecekapan Projek Pembangunan

TERAS STRATEGIK 5:

Memantapkan Profesionalisme Pengurusan Komunikasi Korporat.

5

More magazines by this user
Similar magazines