PELAN STRATEGIK JPM 2015-2020_28012016

ayunnisa

PELAN STRATEGIK JABATAN PERDANA MENTERI 2015 : 2020

Objektif Pelan Strategik

Penghasilan Pelan Strategik JPM 2015-2020 bertujuan mencapai objektif-objektif

seperti berikut:

1

2

3

4

5

Menjelaskan hala tuju strategik JPM bagi tempoh enam tahun

(2015-2020).

Menyediakan satu pelan tindakan yang holistik dan sistematik dalam

melaksanakan fungsi JPM.

Mewujudkan sistem pemantauan dan penilaian dalam pengurusan,

pembangunan, pembangunan perumahan penjawat awam,

sumber manusia, integriti, kewangan, perakaunan, pengauditan,

khidmat pengurusan dan pengurusan pelanggan.

Menjadi mekanisme pengukuran pencapaian prestasi penyampaian

perkhidmatan.

Menjadi sumber rujukan mengenai institusi JPM.

7

More magazines by this user
Similar magazines