Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie Riešenie problémov Keď bliká kontrolka 1 (pohotovostný režim), počítajte koľko krát zabliká (časový interval je tri sekundy). Vypnite televízny prijímač stlačením tlačidla 1, odpojte napájací kábel a oznámte predajcovi alebo servisnému stredisku spoločnosti Sony, ako bliká kontrolka (počet bliknutí). Keď indikátor 1 (pohotovostný režim) nebliká, skontrolujte položky podľa nasledujúcej tabuľky. Prečítajte si aj časť „Riešenie problémov“ v návode i-Manual. Ak problém pretrváva, odovzdajte svoj televízny prijímač do servisu. Stav Vysvetlenie/riešenie Žiadny obraz (obrazovka • Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel. je tmavá) a žiadny zvuk. • Pripojte televízny prijímač do elektrickej zásuvky a stlačte tlačidlo 1 na televíznom prijímači. • Ak sa kontrolka 1 (pohotovostný režim) rozsvieti na červeno, stlačte tlačidlo "/1. Na obrazovke sa objavujú tmavé a/alebo jasné body. Niektoré programy sa nedajú naladiť. • Obrazovka sa skladá z pixelov. Drobné čierne a/alebo jasné body (pixely) na obrazovke nie sú príznakom chybnej funkcie. • Skontrolujte anténu alebo satelit. Televízny prijímač sa • Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Časovač vypnutia“, automaticky vypína alebo skontrolujte nastavenie „Trvanie“ funkcie „Časovač (televízny prijímač zapnutia“. prechádza do • Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Pohotovostný režim pohotovostného režimu). TV“. • Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Snímač prítomnosti“. Keď pred TV prijímačom nie je počas nastaveného času zistený žiadny divák, obraz sa automaticky vypne, pričom zostane zapnutý len zvuk TV prijímača. Okrem toho sa TV prijímač po 30 minútach v režime s vypnutým obrazom prepne do pohotovostného režimu. Diaľkový ovládač nefunguje. Zabudnuté heslo „Rodičovský zámok“. Okraj televízora sa zahrieva. • Vymeňte batérie. • Váš TV prijímač môže byť v režime SYNC. Stlačte SYNC MENU, vyberte možnosť „Ovládanie TV“ a potom vyberte „Domov (ponuka)“ alebo „Možnosti“, aby ste ovládali TV prijímač. • Zadajte kód PIN 9999. (Kód PIN 9999 bude prijatý vždy.) • Keď sa televízor používa dlhšiu dobu, okraj televízora je teplejší. Môžete to cítiť, keď sa ho dotknete rukou. 26 SK

Technické parametre Systém Systém panela Panel LCD (displej s tekutými kryštálmi) Systém televízneho vysielania Analógový: V závislosti od výberu krajiny a regiónu: B/G/H, D/K, L, I, M Digitálny: DVB-T2 (len modely KDL-55EX723/46HX723/46EX724/46EX723/46EX524/ 40HX723/40EX724/40EX723/40EX524/40EX523/40CX523/37EX723/37EX524/ 32EX724/32EX723/32EX524/32EX523/32EX424/32CX523) DVB-T/DVB-C Farebný/Videosystém Analógový: PAL, PAL60 (iba vstup video), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (iba vstup video) Digitálny: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4 Kanálový rozsah Analógový: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69/M: A2–A13, A14–A79 Digitálny: VHF/UHF Zvukový výstup 10 W + 10 W (KDL-55/46/40/37/32EX72x, KDL-46/40HX72x, KDL-46/40/37/32EX52x, KDL-46/40/32CX52x, KDL-32EX42x) 8 W + 8 W (KDL-26/24/22EX32x) Vstupné a výstupné konektory Kábel antény 75 Ohmov, externý konektor pre VHF/UHF / AV1 21-kontaktový konektor Scart (norma CENELEC) vrátane vstupu audio/video, vstupu RGB a výstupu TV audio/video. AV2 Vstup video (kolíkový konektor) / COMPONENT IN Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Vstup Audio (kolíkové konektory) HDMI IN1, 2, 3, 4 (okrem modelov KDL-26/24/22EX32x) HDMI IN1, 2 (len modely KDL-26/24/ 22EX32x) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) AUDIO OUT / i PC IN (len modely KDL-26/24/ 22EX32x) 1, 2 (len modely KDL-46/40/32EX520, KDL-40/32EX523) 1, 2 (HDD REC) (okrem modelov KDL-46/40/32EX520, KDL-40/32EX523, KDL-26/24/22EX32x) LAN Video: 1080/24p/30p, 1080p, 1080i, 720/24p/30p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: dvojkanálový, lineárny PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitov, Dolby Digital Analógový vstup Audio (kolíkový minikonektor) (iba HDMI IN4) Vstup PC ARC (Audio Return Channel) (iba HDMI IN1) Video: 1080/24p/30p, 1080p, 1080i, 720/24p/30p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: dvojkanálový, lineárny PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitov, Dolby Digital Analógový vstup Audio (minikonektor) (iba HDMI IN2) Vstup PC ARC (Audio Return Channel) (iba HDMI IN1) Digitálny optický konektor (dvojkanálový lineárny PCM, Dolby Digital) Výstup Audio (stereofónny minikonektor) Konektor slúchadiel Vstup PC (Mini D-sub 15-kolíkový) Vstup PC audio (kolíkový minikonektor) Port USB (podporuje možnosť nahrávania HDD Rec) Port USB Port USB, Port pre zariadenie USB HDD (iba 2) Zásuvka CAM (modul podmieneného prístupu) Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti od prevádzkového prostredia siete sa môže rýchlosť pripojenia meniť. Rýchlosť a kvalita komunikácie 10BASE-T/100BASE-TX nie je pre tento TV prijímač zaručená.) Ďalšie informácie (Pokračovanie) 27 SK