Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Slovacco

Utilizarea televizorului

Utilizarea televizorului BRAVIA Vizionarea la televizor 1 1 2 Porniţi televizorul. Apăsaţi pe butonul 1 al televizorului pentru a-l porni. Selectaţi un mod. 3 Selectaţi un canal. 2 GUIDE Pentru utilizarea ghidului electronic de programe digitale În modul digital, apăsaţi pe GUIDE pentru a afișa ghidul de programe. 3 Utilizaţi butoanele numerice 0-9 pentru selectarea canalelor digitale. Pentru canalele cu numere mai mari sau egale cu 10, apăsaţi rapid tasta corespunzătoare celei de a doua cifre. z • Butoanele 5, N, PROG + și AUDIO de pe telecomandă au un punct tactil. Utilizaţi punctele palpabile ca referinţă când utilizaţi televizorul. 14 RO

Componentele și butoanele telecomenzii Utilizaţi telecomanda furnizată pentru controlul televizorului. Operaţiile de bază cu telecomanda sunt explicate aici. Pentru detalii privind toate funcţiile telecomenzii, apăsaţi i-MANUAL și consultaţi manualul încorporat (i-Manual) (pagina 18). 1 :/1 Apăsaţi pentru a porni, respectiv a opri televizorul din modul inactiv. 2 i-MANUAL Afișează manualul încorporat (i-Manual). 3 SYNC MENU Afișează meniul BRAVIA Sync pentru operarea echipamentelor compatibile cu BRAVIA Sync conectate la televizor. 4 F/f/G/g/ Deplasează cursorul de pe ecran și confirmă elementul. 5 OPTIONS Afișează o listă cu funcţii convenabile și comenzi rapide pentru meniu. Elementele de meniu variază în funcţie de intrarea stabilită și/sau de conţinut. Utilizarea televizorului BRAVIA Pentru modelele KDL-55/46/40/ 37/32EX72x, KDL-46/40HX72x 6 Butoane colorate Când butoanele colorate sunt disponibile, pe ecran apare un ghid de operare. 7 PROG/CH +/–/Butoane numerice Selectaţi canalele în modul TV. 8 2 +/– Reglează volumul. Spatele telecomenzii 15 RO