Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

Начало

Начало Проверка на аксесоарите Дистанционно управление (1) Батерии размер AAA (тип R03) (2) Поставка за маса (1) *1 Закрепващи винтове за поставката за маса (M5 × 16) (3) (без KDL-26/24/22EX32x) Закрепващи винтове за поставката за маса (M4 × 12) (2) (само за KDL-26/24/22EX32x) Монтажни винтове за поставката за маса (M6 × 14) (4) (само за KDL-55/46EX72x, KDL-46HX72x, KDL-46EX52x, KDL-46CX52x) Монтажни винтове за поставката за маса (M6 × 14) (3) (само за KDL-40HX72x, KDL-40/37/ 32EX72x, KDL-40/37/32EX52x, KDL-40/32CX52x, KDL-32EX42x) Монтажни винтове за поставка за маса (M6 × 14) (2) (само за KDL-26EX321) Монтажни винтове за поставка за маса (M4 × 12) (2) (само за KDL-26/24/22EX320) Шестограм (1) (без KDL-26/24/22EX320) Инструкции за работа (това ръководство) и други документи *1 Вижте доставената с поставката за маса листовка за монтаж на същата. Поставяне на батерии в дистанционното управление B За KDL-55/46/40/37/32EX72x, KDL-46/40HX72x 1 Отстранете защитното фолио. 2 Натиснете и плъзнете капака нагоре. B За KDL-46/40/37/32EX52x, KDL-46/40/32CX52x, KDL-32EX42x, KDL-26/24/22EX32x 1 Отстранете защитното фолио. 2 Натиснете и повдигнете капака, за да се отвори. 8 BG

1: Закрепване на поставката за маса 1 Вижте брошурата на доставената поставка за маса за правилно окачване на някои модели телевизори. 2 Поставете телевизора върху поставката за маса. B За KDL-55/46/40/37/32EX72x, KDL-46/40HX72x, KDL-46/40/37/32EX52x, KDL-46/40/32CX52x, KDL-32EX42x B За KDL-55/46/40/37/32EX72x, KDL-46/40HX72x, KDL-46/40/37/32EX52x, KDL-46/40/32CX52x, KDL-32EX42x B За KDL-26/24/22EX320 Начало Направляващи щифтове ~ • Изравнете телевизора отгоре и го плъзнете, докато направляващите щифтове не се виждат. B За KDL-26/24/22EX320 B За KDL-26EX321 B За KDL-26EX321 3 С предоставените винтове фиксирайте телевизора към поставката за маса съгласно маркировката със стрелки , които сочат към отворите за винтове. ~ • Ако използвате електрическа отвертка, задайте въртящ момент отприблизително 1,5 N·m {15 kgf·cm}. Сваляне на поставката за маса от телевизора За да свалите поставката за маса от телевизора, отстранете винтовете , монтирани в стъпка 3. ~ • Не сваляйте поставката за маса, освен ако сте решили да монтирате съответните аксесоари на телевизора. • Когато махате поставката за маса от телевизора, сложете дисплея с лицето надолу на стабилна работна повърхност, която е по-голяма от телевизора. • За да избегнете повреда на повърхността на LCD дисплея, поставете мека кърпа върху работната повърхност. (продължава) 9 BG