Views
1 year ago

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

Sony KDL-40HX720 - KDL-40HX720 Istruzioni per l'uso Ungherese

2 Изберете

2 Изберете “Настройка на безжична мрежа”. 3 Изберете “Сканирай”, после изберете мрежа от списъка със сканирани безжични мрежи. 4 Следвайте инструкциите на екрана за настройка. ~ • Ако използвате WPS за настройка на мрежата, настройките за сигурност на безжичния LAN рутер се активират и всяко оборудване, което е било свързано преди това към безжичната LAN в незащитено състояние, ще бъде прекъснато от мрежата. В този случай, активирайте настройките за сигурност на прекъснатото оборудване и го свържете отново. Или можете да деактивирате настройките за сигурност на безжичния LAN рутер и след това да свържете оборудването към телевизора в необезопасено състояние. Тип 3: Защитена мрежа с произволен вид безжичен LAN рутер За да настроите безжична LAN, ще е необходим SSID (име на безжична мрежа). 1 Натиснете HOME, после изберете > “Мрежа” > “Настройка на мрежата”. 2 Изберете “Настройка на безжична мрежа”. 3 Изберете “Сканирай”, после изберете мрежа от списъка със сканирани безжични мрежи. 4 Следвайте инструкциите на екрана за настройка. ~ • Няма да е необходим ключ за сигурност (ключ WEP или WPA), защото в тази процедура не трябва да избирате никакъв метод за сигурност. Тип 4: Настройка на кабелна мрежа Въведете съответните буквено-цифрови стойности за вашия рутер, ако е необходимо. Елементите, които трябва да се настроят (например IP адрес, подмаска, DHCP), може да се различават в зависимост от доставчика на Интернет или от рутера. За подробности вижте ръководството за употреба, доставено от вашия Интернет доставчик, или тези, доставени с рутера. 1 Натиснете HOME, после изберете > “Мрежа” > “Настройка на мрежата”. 2 Изберете “Настройка на кабелна мрежа”. 3 Изберете “Автомат.”, за да настроите IP адреса и proxy сървъра автоматично или “Потребителски”, за да ги настроите ръчно. 4 Следвайте инструкциите на екрана за настройка. Проверка на състоянието на мрежата Можете да проверите състоянието на мрежата. 1 Натиснете HOME, после изберете > “Мрежа” > “Настройка на мрежата”. 2 Изберете “Покажи състоянието на мрежата”. 22 BG

Ако не можете да се свържете към Интернет Използвайте диагностиката, за да проверите възможните причини за проблеми с мрежовата връзка и настройките. 1 Натиснете HOME, после изберете > “Мрежа” > “Настройка на мрежата”. 2 Изберете “Покажи състоянието на мрежата”. 3 Изберете “Провери връзката”. Това може да отнеме известно време. Не можете да прекъснете диагностиката, след като сте избрали “Провери връзката”. Настройка на списъка на сървърите Можете да изберете сървъри от домашната мрежа, които да се показват в меню Home. До 10 сървъра могат да се показват в меню Home автоматично. 1 Натиснете HOME, после изберете > “Мрежа” > “Настройка на домашната мрежа”. 2 Изберете “Списъка на сървърите”. 3 Изберете сървъра, който желаете да се показва в меню Home и направете настройката. Ако не можете да се свържете към домашната мрежа Телевизорът открива дали сървърът е бил правилно разпознат, когато не можете да го свържете към домашната мрежа. Ако резултатите от диагностиката покажат неуспех, проверете възможните причини, мрежовите връзки и настройките. 1 Натиснете HOME, после изберете > “Мрежа” > “Настройка на домашната мрежа”. 2 Изберете “Диагностика на сървърите”. Диагностиката на сървърите започва. Когато диагностиката на сървърите приключи, се появява списък с резултатите от диагностиката. Настройка на мрежа 23 BG