Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

SVENSKA 18 Gör så här

SVENSKA 18 Gör så här för att sätta tillbaka ugnsluckan: 1. För in gångjärnen på sina platser. 2. Öppna ugnsluckan helt. 3. Skjut ned de två spärrhakarna. 4. Stäng luckan. Gör så här för att byta den bakre ugnslampan: 1. Koppla bort ugnen från elnätet. Fig. 5 2. Skruva ur lampskyddet (fig. 5), byt ut glödlampan (se notering för typ av lampa) och skruva tillbaka lampskyddet. 3. Återanslut ugnen till elnätet. VIKTIGT! Om du använder i halogenlampor skall du inte hantera dem med bara händer, eftersom de kan förstöras av fingeravtryck. Sätt inte på ugnen förrän lampskyddet har satts på plats.

SVENSKA 19 Vad gör jag om ... Problem Möjlig orsak Lösning Ugnen fungerar inte: Ingen elförsörjning. Kontrollera att det inte är strömavbrott. Ugnen är inte ansluten till vägguttaget. Anslut ugnen till elnätet. Ugnsluckan är låst och låses inte upp (version Nutid OV9 - Framtid OV9) Ugnsluckan är låst och låses inte upp (version Framtid OV5 – Dåtid OV7) Den elektroniska programmeraren fungerar inte (version Nutid och Framtid OV9) Funktionsväljaren är inställd på “0”. Funktionsväljaren är inställd på “ ”. Elektriskt fel på grund av spänningsvariationer. Elektriskt fel på grund av spänningsvariationer. Elektriskt fel på grund av spänningsvariationer. Vrid funktionsväljaren till önskad matlagningsfunktion. Vrid funktionsväljaren till önskad matlagningsfunktion. Stäng av och slå på ugnen igen för att undersöka om problemet har löst sig. För Framtid OV5 -- Ställ in funktionsväljaren på “0”. -- Ställ in timern på 5 min och vänta tills ugnsluckan låses upp. För Dåtid OV7 -- Ställ in funktionsväljaren på F . -- Ställ in klockan på (se “Kontrollpanelen”). Vänta 2 minuter tills luckan låses upp. Om “F HH” visas på den elektroniska programmeraren (finns på vissa ugnar) bör du kontakta närmaste kundtjänst. Specificera i detta fall numret som följer bokstaven “F”. Energiförbrukning vid normal belastning och bakverksfunktion kWh