Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

SVENSKA 20 Innan du

SVENSKA 20 Innan du kontaktar kundtjänst: 1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt anvisningarna i punkterna i tabellen “Vad gör jag om ...”. 2. Stäng av och sätt på ugnen igen för att se om problemet har löst sig. Om ugnen inte fungerar på korrekt sätt efter dessa kontroller bör du kontakta IKEA:s kundtjänst. Lämna alltid följande uppgifter: • en kort beskrivning av felet, • exakt ugnstyp och ugnsmodell, • servicenumret (dvs numret som finns efter ordet Service på typskylten) som är placerad på höger innerkant i ugnsutrymmet (syns när ugnsluckan är öppen), • fullständig adress, • telefonnummer. Om det blir nödvändigt att göra en reparation, vänd dig till IKEA:s kundtjänst (detta garanterar att originalreservdelar används och att reparationen görs på korrekt sätt).

SVENSKA 21 Tekniska data Mått Bredd 595 Höjd 595 Djup 538 Användbar volym (L) 59 Yta på största bakplåten (nettoyta) cm 2 1200 Element för över- och undervärme W 2450 Varmluft W 2000 Grill W 2450 Upptining W 45 Kylfläkt W 21 Ekofunktion W 2450 Pyro-rengöring W 2450 Specialfunktion W 2450 Ugnslampa W 40 Total märkeffekt W 2500 Antal funktioner 9 Energiförbrukning kWh 0,79 Energiförbrukning vid normal belastning och över- och undervärme kWh 0,79 Energiförbrukning vid normal belastning och varmluft kWh 0,90 Den tekniska informationen finns på typskylten inuti apparaten.