Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W DA (857923201010) Istruzioni per l'Uso

DANSK

DANSK 32 tilberedning slukker ovnen automatisk. Tilberedningstiden kan maksimalt programmeres til 6 timer. 1. Indstil funktion og temperatur (se afsnittet: “Valg af tilberedningsfunktion”) til punkt 2 uden at bekræfte med tryk på “ok”. 2. Tryk på knappen “set” (på displayet tænder kontrollampen q ud for symbolet for varighed af tilberedning ), og vælg den ønskede varighed for tilberedning inden for 8 min med knapperne “-” eller “+”. 3. Tryk på knappen “ok” for at bekræfte valget. Ovnen tænder, og tilberedningens resterende varighed vises på displayet. 4. Drej knappen E for at ændre den tidligere indstillede temperatur. Vent i 5 sekunder for at vende tilbage til den resterende tilberedningsvarighed. vises på displayet: Når den tidligere indstillede tid er forbi, vises på displayet, og der lyder et lydsignal. Ovnen slukker automatisk. Tilberedningens varighed kan ændres med knappen “-” eller “+”. Vend tilbage til punkt 3 i afsnittet “Valg af tilberedningens varighed”. 1. Drej knappen A til position “0”. Displayet viser klokkeslættet igen. Valg af klokkeslæt for tilberedningens afslutning Brug denne funktion til at indstille klokkeslættet for endt tilberedning. Den maksimale programmeringstid er 23 timer og 59 minutter. 1. Følg punkt 1 og 2 i afsnittet “Valg af tilberedningens varighed”. 2. Tryk på “set”-knappen for at indstille klokkeslættet for endt tilberedning: Kontrollampen q tænder ved siden af symbolet . 3. Indstil klokkeslættet for endt tilberedning med knappen “-” eller “+”. 4. Tryk på “ok” for at bekræfte klokkeslættet for endt tilberedning. Ovnen tænder automatisk på tidspunktet for endt tilberedning minus tilberedningens varighed: Kontrollamperne på displayet q over symbolerne tænder i rækkefølge. Specialfunktioner Drej knappen A til funktionen : q tænder ved siden af symbolet . Pizza Funktion med fast temperatur på 250°C, velegnet til bagning af pizza. 1. Drej knappen E, til der står “P1” på displayet. Efter to sekunder vises den forudindstillede temperatur på 250°C. 2. Tryk på knappen “ok” for at bekræfte. 3. Kontrollampen ud for på betjeningspanelet slukker, når temperaturen er nået op på 250°C. På displayet blinker den af producenten forudindstillede tid på 12 minutter, og der lyder et lydsignal. 4. Sæt retten i ovnen. 5. Den forudindstillede tid kan ændres med knapperne “+” og “-”. 6. Tryk på knappen “ok” for at bekræfte. 7. Når den indstillede tid er forbi, slukker ovnen automatisk, displayet viser , og der lyder et lydsignal. Varmholdning Holder ovnen på en konstant temperatur på 60°C. 1. Drej knappen E, til der står “P2” på displayet. Efter to sekunder vises den forudindstillede temperatur på 60°C. 2. Tryk på knappen “ok” for at bekræfte. 3. Kontrollampen ud for på betjeningspanelet slukker, når temperaturen er nået op på 60°C. På displayet blinker den af producenten forudindstillede tid på 10 minutter, og der lyder et lydsignal. 4. Sæt retten i ovnen. 5. Den forudindstillede tid kan ændres med knappen “+” eller “-”.

DANSK 33 6. Tryk på knappen “ok” for at bekræfte. 7. Når den indstillede tid er forbi, slukker ovnen automatisk, displayet viser , og der lyder et lydsignal. Funktionen “Pyrolyse” 1. Drej knappen A til den automatiske selvrensningsfunktion Pyrolyse . Displayet viser CLn (selvrens) i 2 sekunder. Vælgeren indstiller automatisk en varighed på mindst 1:30. 2. Varigheden af den automatiske selvrens kan ændres med knapperne “+” og “-”. Programmets maksimale varighed er 3 timer. Sådan indstiller du afslutningen af pyrolyseprogrammet: 1. Tryk på “set” for at indstille, hvornår pyrolysen skal slutte. Kontrollampen ud for symbolet tænder. 2. Indstil, hvornår pyrolyseprogrammet skal slutte, med knapperne “+” og “-”. 3. Tryk på “ok” for at bekræfte afslutningen af pyrolysens varighed. Ovnen tænder automatisk på klokkeslættet for den indstillede afslutning af pyrolyseprogrammet minus den indstillede varighed (som du indstillede tidligere). På displayet tænder kontrollamperne q over symbolerne i rækkefølge. 4. Hvis du ønsker at forlænge pyrolysens varighed, skal du trykke på “set” og indstille den nye varighed med knappen “+”. 5. Tryk på “ok” for at bekræfte dit valg. Når den indstillede tid er forbi, lyder der et lydsignal, og displayet viser . 6. Tryk på “ok” for at stoppe lydsignalet. 7. Drej knappen A til “0”: Klokkeslættet vises på displayet igen. Minutur Minuturet kan kun anvendes, når ovnen ikke er i brug. Den maksimale indstilling er 6 timer. Indstilling af minuturet: 1. Drej knappen A til positionen “0”. Displayet viser klokkeslættet. 2. Tryk på “set”-knappen. Kontrollampen q tænder ved siden af symbolet . Indstil den ønskede tid med knappen “-” eller “+”. 3. Tryk på “ok” for at bekræfte valget. Når den indstillede tid er gået: Der lyder et lydsignal, og Tryk på “ok”: Lydsignalet stopper. Displayet viser klokkeslættet igen. blinker på displayet. Børnesikring (lås) 1. Stil knappen A på “0”. Tryk på knapperne “-” og “+” samtidigt i 3 sekunder. Bemærk: Aktiveringen af funktionen LOCK angives af et lydsignal, og symbolet vises på displayet. Når klokkeslættet er indstillet, fortsætter displayet med at vise det. 2. Når børnesikringen er aktiveret, kan ovnfunktionerne ikke længere anvendes. 3. Gentag sekvensen i punkt 1 for at deaktivere.