Views
7 months ago

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony VPCSE2E1E - VPCSE2E1E Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n110 N ! Váš počítač je kompatibilný s normou HDCP a je schopný šifrovat’ prenosový kanál videosignálu za účelom ochrany autorských práv, čo vám umožňuje prehrávat’ široký výber kvalitného obsahu chráneného autorskými právami. Na prehrávanie obsahu chráneného autorskými právami musíte pripojit’ monitor vyhovujúci norme HDCP do výstupného konektora HDMI na počítači alebo na replikátore portov. Ak váš počítač má pripojený monitor, ktorý nezodpovedá norme, nebudete schopný prehrávat’ ani prehliadat’ žiaden obsah chránený autorskými právami. ✍ Ak je externý počítačový displej vybavený vstupným portom HDMI, pripojte jeden koniec kábla HDMI do výstupného portu HDMI na počítači alebo replikátore portov a druhý koniec do vstupného portu HDMI na displeji počítača. Ak chcete pripojit’ monitor TFT/DVI, použite adaptér HDMI – DVI-D na pripojenie k výstupnému portu HDMI počítača alebo replikátora portov. DVI-D znamená Digital Visual Interface – Digital. Je to typ zásuvky DVI, ktorá podporuje iba digitálne videosignály (žiadne analógové videosignály). Má 24 pólov. Zásuvka DVI-I (Digital Visual Interface – Integrated) podporuje digitálne aj analógové videosignály. Má 29 pólov. Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n111 N Zapojenie TV pomocou vstupnej zásuvky HDMI K vášmu počítaču sa dá pripojit’ TV so vstupnou zásuvkou HDMI. Pripojenie TV k vášmu počítaču ! Aby ste počuli zvuk zo zariadenia pripojeného do výstupnej zásuvky HDMI, musíte zmenit’ zariadenie na výstup zvuku. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmenit’ výstupné zvukové zariadenie? (strana 200). 1 Zapojte napájací kábel vášho TV (1) do siet’ovej zásuvky. 2 Jeden koniec kábla HDMI (2) zapojte do výstupného portu HDMI (3) na počítači alebo replikátore portov a druhý koniec do TV. 3 Vstupný kanál TV nastavte na externý vstup. 4 Nastavte systém na konfiguráciu TV. ! Ak sa použije iný ovládač zariadenia ako od Sony, nezobrazí sa žiaden obraz a nebude počut’ žiaden zvuk. Pri aktualizácii vždy inštalujte ovládač zariadenia od Sony.