handleiding sectie III procedure - Fiscus.fgov.be

fiscus.fgov.be

handleiding sectie III procedure - Fiscus.fgov.be

TraDep

TraDe

p

E_DEC_AMD(13)

E_DEC_CAN(14)

E_DEC_DAT(15)

E_REQ_REL(54)

E_AMD_ACC(04)

E_AMD_REJ(05)

E_CAN_DEC(09)

E_DEC_REJ(16)

E_DIS_SND(19)

E_ENQ_NOT(23)

E_MRN_ALL(28)

E_REL_TRA(29)

E_WRT_NOT(45)

E_REL_NOT(51)

E_CTR_DEC(60)

E_REQ_REJ(62)

N_DEP_CON(17)

E_DEP_PAP(119)

E_DEP_PAP(119)

OoDep

C_AAR_SND(01)

C_AAR_RSP(03)

C_CAN_NOT(10)

C_DIS_SOL (20)

C_MVT_RSP(38)

C_FWD_ARR(24)

C_STD_REQ(904)

C_AAR_REQ(02)

C_ARR_ADV(06)

C_DES_CON((18)

C_MVT_QUE(27)

C_CAN_ACK(901)

C_STD_RSP(905)

C_OTS_DIV(33)

C_RES_PAP(110)

C_CAN_NOT(10)

C_FWD_ARR(24)

C_MVT_RSP(38)

C_ATR_SND(50)

C_ATR_RSP(115)

C_MVT_QUE(27)

C_ATR_REQ(114)

C_NCF_NOT(118)

C_CAN_ACK(901)

C_DIV_COM(121)

OoDes

OoTra

Figuur 3.: Overzicht van de IE’s en de rollen

E_ARR_REJ(08)

E_DIV_NOT(21)

E_GDS_REL(25)

E_ULD_PER(43)

E_ULD_REJ(58)

E_ASK_DOC(100)

E_ARR_NOT(07)

E_ULD_REM(44)

E_DES_PAP(120)

E_DES_PAP(120)

E_DOC_SND(101)

NL - Sectie III - Procedure.doc/2

TraDes

1.2 Scenario’s en Time Sequence Diagrammen (TSD’s)

De verschillende protocollen met betrekking tot de berichtenuitwisseling zijn gedefinieerd als een aantal

berichtenuitwisseling scenario’s, die elk zijn gedocumenteerd aan de hand van een TSD. De mogelijke

scenario’s zijn gegroepeerd in:

• De Basisprocedures:

• Normale procedure;

• Vereenvoudigde procedure;

• Specifieke scenario’s bij vertrek:

• Verwerping van een aangifte voor douanevervoer;

More magazines by this user
Similar magazines