17.09.2013 Views

metaal 2 (pdf) - Jacob Alkema

metaal 2 (pdf) - Jacob Alkema

metaal 2 (pdf) - Jacob Alkema

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Metaal<br />

2e college <strong>metaal</strong><br />

Utrecht<br />

Materialen


Vandaag:<br />

Afronden introductie metalen algemeen<br />

- algemene kenmerken<br />

- legeringen<br />

- ferro / non ferro<br />

- edelmetalen<br />

- eigenschappen<br />

IJzer en staal<br />

Materialenboek<br />

Materialen


Algemene eigenschappen van metalen:<br />

- ze hebben meestal een glimmend uiterlijk<br />

- ze hebben een hoge taaiheid en zijn pletbaar.<br />

- ze hebben meestal een hoog smeltpunt<br />

- alle metalen zijn goede geleiders van warmte en<br />

elektriciteit.<br />

Materialen


Legeringen:<br />

Alle metalen die wij gebruiken zijn legeringen!<br />

- Brons<br />

- Messing<br />

- Cortenstaal (ijzer, koper, fosfor, silicium, nikkel en<br />

chroom)<br />

- Roestvast staal (ijzer en chroom, nikkel en/of<br />

mangaan, molybdeen, vanadium, titanium)<br />

- Witgoud (goud en palladium of nikkel)<br />

Materialen


Ferro / non-ferro metalen<br />

Materialen


Ferro / non-ferro metalen:<br />

Ferro: Staal en IJzer. Legeringen met een hoog<br />

percentage FE<br />

Non Ferro:<br />

- Aluminium, Magnesium, Zink & Titanium<br />

- Goud, Zilver en Platinum<br />

- Koper, messing, brons, lood, nikkel<br />

Materialen


Edel / niet edelen metalen<br />

Materialen


Edel / niet edelen metalen<br />

Edel hoe minder aantasting door zuurstof, hoe<br />

edeler.<br />

Materialen


Materialen


Materialen


Materialen


Materialen


Eigenschappen van metalen die belangrijk zijn:<br />

Materialen


Eigenschappen van metalen die belangrijk zijn :<br />

Druksterkte<br />

Treksterkte<br />

Schuifsterkte<br />

Geleiding (hitte of elektriciteit)<br />

Kruip<br />

Taaiheid<br />

Elasticiteit<br />

Metaalmoeheid<br />

Hardheid<br />

Kerfslagwaarde<br />

Plasticiteit<br />

Dichtheid<br />

Smeltpunt<br />

Lineaire uitzettings coëfficiënt


Staal/IJzer<br />

Materialen


Materialen


Materialen


Materialen


Materialen


Materialen


Fe, IJzer en Staal<br />

Materialen


Fe:<br />

IJzer van het periodiek systeem<br />

IJzer (naam in gebruik):<br />

IJzerlegering met meer dan 2% koolstof<br />

Staal:<br />

IJzerlegering met minder dan 2% koolstof<br />

Materialen


IJzer / koolstof diagram<br />

Materialen


Materialen<br />

IJzerproductie


Materialen


Materialen


Materialen<br />

Staalproductie


IJzer/staal<br />

Cijfers:<br />

- Productie wereldwijd: 900 miljoen ton kg staal per<br />

jaar. Dat is een blok staal van een kilometer lang,<br />

een kilometer breed en 100 meter hoog. Oftewel 134<br />

kg / per persoon / jaar<br />

- Er zijn > 2500 staalrecepten<br />

- Staal is pas 200 jaar oud<br />

- Groot verschil t.o.v. IJzer: vervormbaar!<br />

Materialen


Legeringen:<br />

Ongelegeerd staal: tot 1,5 % legeringselementen<br />

PBS<br />

Laaggelegeerd staal: tussen 1,5 en 5 % legeringselementen<br />

Cortenstaal<br />

Hooggelegeerd staal: boven 5 % legeringselementen<br />

RVS, HSS, mangaanstaal<br />

(allen exclusief koolstof!)<br />

Waar kan je mee legeren?<br />

koper, fosfor, silicium, nikkel, chroom, mangaan, molybdeen,<br />

vanadium, titanium etc.etc.<br />

Materialen


Staalbehandelingen:<br />

- Warmtebehandelingen<br />

- Oppervlaktebehandelingen<br />

Materialen


Staalbehandelingen:<br />

- Warmtebehandelingen<br />

- Harden<br />

- Ontlaten<br />

- Zachtgloeien<br />

- Oppervlaktebehandelingen<br />

Materialen


(Warmte)behandelingen:<br />

Harden<br />

- verhitten boven 750 °C, snel afkoelen (schrikken). Vorming<br />

van martensiet<br />

- koud harden<br />

Ontlaten<br />

verhitten tot 200 °C. Taaiheid wordt vergroot<br />

verhitten tot 400 °C. Hardheid verdwijnt<br />

verhitten tot 700 °C. veredelen<br />

Normaal / Zacht gloeien<br />

verhitten tot 650 – 700 °C<br />

Materialen


IJzer / koolstof diagram<br />

Materialen


Perliet matensiet<br />

Materialen


Staalbehandelingen:<br />

- Warmtebehandelingen<br />

- Oppervlaktebehandelingen<br />

Materialen


Staalbehandelingen:<br />

- Warmtebehandelingen<br />

- Oppervlaktebehandelingen<br />

Met een <strong>metaal</strong><br />

- Galvaniseren<br />

- Thermisch aanbrengen<br />

- Schooperen<br />

Met een ‘lak/kunststof’<br />

- Poedercoaten/epoxeren<br />

- Lakken/spuiten<br />

- Moffelen<br />

Materialen


Staalbehandelingen:<br />

- Warmtebehandelingen<br />

- Oppervlaktebehandelingen<br />

Met een <strong>metaal</strong><br />

- Galvaniseren<br />

- Thermisch aanbrengen<br />

- Schooperen<br />

Vertinnen, verzinken, vergulden, verzilveren, vernikkelen,<br />

verchromen<br />

Materialen


Materialen


Oppervlaktebehandeling <strong>metaal</strong> op <strong>metaal</strong><br />

Galvaniseren:<br />

Het aanbrengen van een metallische deklaag op een<br />

metallische ondergrond d.m.v. elektrolyse.<br />

Thermisch verzinken<br />

het aanbrengen van een relatief dikke corrosiewerende zinklaag<br />

door middel van voorbehandelen en onderdompelen in > 400<br />

°C vloeibaar zink.<br />

Schooperen:<br />

Half-vloeibare zink wordt d.m.v. een spuitpistool gespoten op<br />

een metalen object<br />

Materialen


Materialen


Materialen


Materialen


Materialen


Verchromen:<br />

- Roestlaag en walshuid verwijderen<br />

- Stralen<br />

- Slijpen<br />

- Borstelen<br />

- Polijsten<br />

- Vernikkelen<br />

- Verchromen<br />

Materialen


Materialen


Materialen


Materialen


Staalbehandelingen:<br />

- Warmtebehandelingen<br />

- Oppervlaktebehandelingen<br />

Met een <strong>metaal</strong><br />

- Galvaniseren<br />

- Thermisch aanbrengen<br />

- Schooperen<br />

Met een ‘lak/kunststof’<br />

- Poedercoaten/epoxeren<br />

- Lakken/spuiten<br />

- Moffelen<br />

Materialen


Materialen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!