11.07.2015 Views

kunststof 1 (pdf) - Jacob Alkema

kunststof 1 (pdf) - Jacob Alkema

kunststof 1 (pdf) - Jacob Alkema

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kunststof1e collegeUtrechtfebruari 2011HKU


MaterialenVandaag:• Planning• Tentamen/hertentamen• Theorieles Kunststof• Opdracht


Planning :Materialen• 31 jan: <strong>kunststof</strong>• 7 feb: <strong>kunststof</strong>• 14 feb: Hertentamen 1 e half jaar + les <strong>kunststof</strong>• 21 feb: kunststo/composiet + boek• 28 feb: Keramiek• 7 maart: Glas• 14 maart: Beton + bespreken boek• 21 maart: papier + 2e hertentamen 1 e half jaar• 28 maart: Textiel• 4 april: vragen, materialenboek, proeftentamen• 11 april: tentamen• 18 april: materialenboek inleveren, praktijkopdracht• 9 mei: praktijkopdracht, moodboard inleveren• 16 mei: praktijkopdracht inleveren


City Lounge, St. Gallen 2005, Carlos Martinez en Pipilotti Rist


Front end D tower 2004 Doetinchem, NOX


Materialen


Parts House Open-Air Entertainment Pavilion 2004, Johnsen Schmaling


Museum Kunsthaus 2003Graz, spacelab – PeterCook, Colin Fournier


MaterialenPlastic vs <strong>kunststof</strong>:Grieks Plasticos = vormen en gieten. PlastischIn Nederland wordt de voorkeur gegeven aan het woord<strong>kunststof</strong>.Scheikundigen en professionals spreken van‘polymeren’


MaterialenSpraakverwarringen in de <strong>kunststof</strong>wereldKunststof is een organische stofKunststof is kunstmatig gevormde materieNaamsverwarring:- Acrylaat versus plexiglas- PTFE versus Teflon- Lexaan versus Polycarbonaat- etc


MaterialenGeschiedenisKunststof is een materiaal zonder ‘geschiedenis’. Kunststof‘was er ineens’. Een materiaal uit een fabriek. Bijna elkmateriaal heeft een ‘ambachtelijke’ kant. Kunststof niet.Kunststof en industrie zijn onlosmakelijk verbonden.Kunststof kent een flinke identiteitscrisis. Een tweederangsimitatie materiaal. Een veelal (in denkbeelden) goedkopervervangingsmateriaal met ‘toevallig’ nog voordelen ook(schoon houden, slijtvast)


GeschiedenisMaterialenGietbare of vervormbare materialen (bij lagere temperaturen)zijn al vroeg gewenst:


GeschiedenisMaterialenGietbare of vervormbare materialen (bij lagere temperaturen)zijn al vroeg gewenst:Prehistorie: bont met klei


GeschiedenisMaterialenGietbare of vervormbare materialen (bij lagere temperaturen)zijn al vroeg gewenst:Prehistorie: bont met kleiLater: hars, amber, rubber en was


GeschiedenisMaterialenGietbare of vervormbare materialen (bij lagere temperaturen)zijn al vroeg gewenst:Prehistorie: bont met kleiLater: hars, amber, rubber en was15 e eeuw: Papier Mache16 e eeuw: hars uit geitenkaas


GeschiedenisMaterialenGietbare of vervormbare materialen (bij lagere temperaturen)zijn al vroeg gewenst:Prehistorie: bont met kleiLater: hars, amber, rubber en was15 e eeuw: Papier Mache16 e eeuw: hars uit geitenkaas17 e eeuw: scagliola techniek voor vervormbaar marmer


GeschiedenisMaterialenGietbare of vervormbare materialen (bij lagere temperaturen)zijn al vroeg gewenst:Prehistorie: bont met kleiLater: hars, amber, rubber en was15 e eeuw: Papier Mache16 e eeuw: hars uit geitenkaas17 e eeuw: scagliola technique voor vervormbaar marmer19 e eeuw: rubber (en vulcanisatie), Linoleum/Marmoleum


Materialen


Gevulcaniseerd rubberMaterialen


GeschiedenisMaterialenGietbare of vervormbare materialen (bij lagere temperaturen)zijn al vroeg gewenst:Prehistorie: bont met kleiLater: hars, amber, rubber en was15 e eeuw: Papier Mache16 e eeuw: hars uit geitenkaas17 e eeuw: scagliola technique voor vervormbaar marmer19 e eeuw: rubber (en vulcanisatie), Linoleum/Marmoleum1862: Parkesine (door Alexander Parkes) celluloid


Celluloid1 e thermoplast.Celluloid = cellulosenitraat + kamferCellulosenitraat = Cellulose + salpeterzuur + zwavelzuurCellulose = polysacharide die door bomen/planten wordtaangemaaktMaterialenPolysacharide = biopolymeer van koolhydraten opgebouwduit monosacharideMonosacharide = eenvoudige koolhydraten


Geschiedenis1907: eerste volledig synthetische <strong>kunststof</strong>: Bakeliet =merknaam voor fenolhars (fenol & formaldehyde)Materialen


Geschiedenis1907: eerste volledig synthetische <strong>kunststof</strong>: BakelietMaterialen1912: PVC = polyvinylchloride of polychlooretheen. Pastoegepast na 1926 vanwege vondst toeslagstoffen


Maar ook: platen, dampdichte membranen (onder gestort beton),dekzeilen, imitatieleer, opblaasartikelen, tape, tuinslangen,elektriciteitskabels, verpakking etc etc


Geschiedenis1907: eerste volledig synthetische <strong>kunststof</strong>: Bakeliet1912: PVC1933: PolyetheenMaterialen


Maar ook: vuilniszak,plastic tas, tanks,melkfles etc


Geschiedenis1907: eerste volledig synthetische <strong>kunststof</strong>: Bakeliet1912: PVC1933: Polyetheen1935: Polyamide (Nylon lp’s)Materialen


Maar ook:stopcontact,zolen,koppelingen


MaterialenGeschiedenis1907: eerste volledig synthetische <strong>kunststof</strong>: Bakeliet1912: PVC1933: Polyetheen1935: Polyamide (Nylon lp’s)1939: Teflon (Manhattan) = PTFE = polytetrafluoretheen


Geschiedenis1907: eerste volledig synthetische <strong>kunststof</strong>: Bakeliet1912: PVC1933: Polyetheen1935: Polyamide (Nylon lp’s)1939: Teflon1941: PolyesterMaterialen


Geschiedenis1907: eerste volledig synthetische <strong>kunststof</strong>: Bakeliet1912: PVC1933: Polyetheen1935: Polyamide (Nylon lp’s)1939: Teflon1941: Polyester1949: (geëxpandeerd) Polystyreen (piepschuim)Materialen


Geschiedenis1907: eerste volledig synthetische <strong>kunststof</strong>: Bakeliet1912: PVC1933: Polyetheen1935: Polyamide (Nylon lp’s)1939: Teflon1941: Polyester1949: (geëxpandeerd) Polystyreen (piepschuim)1952: PolycarbonaatMaterialen


Geschiedenis1907: eerste volledig synthetische <strong>kunststof</strong>: Bakeliet1912: PVC1933: Polyetheen1935: Polyamide (Nylon lp’s)1939: Teflon1941: Polyester1949: (geëxpandeerd) Polystyreen (piepschuim)1952: Polycarbonaat1965: Aromatische Polyamides (Aramide, Kevlar) Materialen


En dat is niet alles.....MaterialenPolyolefinen: polymeren op basis van uitsluiten koolstof en waterstof- PE, polyetheen (polyethyleen)HDPELDPE-PP, PolypropeenStyrenen:- PS & EPS, polystyreen- ABS, Acrylonitril-Butadieen-StyreenVinyl:- PVC, Polyvinylchloride- PVOH, PolyvinylalcolholAcryl:- PMMA, Polymethylmethacrylaat


MaterialenEn dat is niet alles.....PC, Polycarbonaat:Thermoplastisch polyurethaan (TPU)Thermoplastisch polyester:- PET, polyetheentereftalaat- en vele anderen......Polyamiden:- PA, polyamide, nylon- Aromatische polyamide (Aramide, Kevlar, Nomex)PolyesterEpoxy (hars)Polyurethaan (hars)Siliconen


En dat is niet alles.....CA, CelluloseacetaatEiwitten:- PLA, polylactic acid- rijst, aardappel en mais productenSynthetische rubbers (IR, CR, EPM, IIR, BR, ABR, SBR)Natuurrubbers (latex)En overigen....POM, PEEK, PTFE, formaldehydenMaterialen


Kunststof chemie


Kunststof chemie


MaterialenKunststof chemie- Van monomeer tot polymeer


MaterialenKunststof chemie- Van monomeer tot polymeer- De chemische industrie produceert basismonomerenals styreen, propyleen en ethyleen (vergelijk metorganische basismonomeren als koolhydraten)


MaterialenKunststof chemie- Kunststof bestaan uit lange moleculaire ketens.- Centrale atoom: koolstof (behalve bij siliconen)- Waterstofatomen behoren tot de basisstructuur, ookte vervangen door zuurstof-, stikstof-, chloor- enfluoratomen- De ingredienten worden gewonnen uit natuurlijkestoffen als aardolie, aardgas, kolen en andereminerale of organische materialen als zeezout,kalksteen, water en hout.


Bioplasten, Thermoplast, thermoharder en elastomeren.Materialen


Bioplasten, Thermoplast, thermoharder en elastomeren.Bioplasten:- Gemaakt van organisch materiaal als eiwit, cellulose en rubberThermoplast:- Wordt zacht bij hogere temperaturen- Kunnen bij verwarming in een bepaalde vorm gebracht wordenThermoharder:- Vormgeving vind plaats door chemische uitharding (2-komponenten).- Ontbinden bij hogere temperatuurElastomeren (Rubbers):- tussen Thermoplast en Thermoharder in- elastische/plastische eigenschappenMaterialen


MaterialenThermoplasten:Kan keer op keer opnieuw vervormd worden onderinvloed van warmte.


MaterialenThermoplasten:PE, PolyetheenPP, PolypropeenPVC, PolyvinylchloridePS, PolystyreenPC, PolycarbonaatPolyester (PET)PMMA, AcrylaatPA, PolyamidenPU, PolyurethaanOverigen- PTFE, polytetrafluoretheen (teflon)- Vezels (terlenka, trivera)


MaterialenThermoharders:Kunnen 1 keer worden gevormd. Door dichtemolecuulstructuur kunnen ze hogere temperaturenverdragen


MaterialenThermoharders:FormaldehydenPolyester(harsen)Epoxy(harsen)PU, Polyurethaan


Elastomeren (rubbers):Natuurrubber (latex)Synthetisch rubber (silicone, PU, acrylaat, etc,etc)MaterialenFlexibele <strong>kunststof</strong>fen door losse molecuulstructuren


MaterialenVoor volgende week:Maken boek <strong>kunststof</strong>. Zoek op en print uit:


MaterialenVoor de komende weken: Het materialenboek.Hoe kan je naar metaal kijken:• Kunststof in het gebruik (interieur, exterieur,meubel, object, kunst)• Materiaalvernieuwing (nieuwe combinaties vangrondstof en bewerking)• Inspirerende architecten en vormgeversNeem waar, observeer.Ken en ontdek je eigen voorkeuren.Ontwikkel een eigen stijl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!