12.07.2015 Views

kunststof 3 (pdf) - Jacob Alkema

kunststof 3 (pdf) - Jacob Alkema

kunststof 3 (pdf) - Jacob Alkema

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kunststof


Kunststof3e collegeUtrechtHKU


MaterialenVandaag:• Productieprocessen• Materialen• Opdracht• Volgende week


MaterialenTypische <strong>kunststof</strong> Productieprocessen :• Spuitgieten• Rotatiegieten• Extrusie• Extrusieblazen• Thermovormen• Dipmolding• Rapid Prototyping• Overige


MaterialenRotatiegieten (of centrifugaal gieten) :• Lage malkosten• Eenvoudige techniek• Geschikt voor grotere werkstukken• Wanddikte moeilijk controleerbaar• Mal van staal of aluminium• Geschikt voor bijna alle thermoplasten• Oppervlakte binnenzijde vaak slecht• Langzame productie• Polyester/(glas)vezel variant is mogelijk


Spuitgieten :Materialen


Materialen


MaterialenSpuitgieten :• Stuksgewijze productietechniek• Hoge kwaliteit, afwerking niet nodig• Zeer complexe vormen, extreme maattoleranties• Complexe techniek• Kostbare mallen• Naden altijd zichtbaar• Co-injectie: meerdere <strong>kunststof</strong>fen• Variant: air mould / gasinjectie


air mould / gasinjectie:Materialen


Materialen


Extruderen :Materialen


MaterialenExtrusie :• Produceren per kilometer oftewel een continuefabricageproces• Constructieprofielen, pijpen, platen• Denk aan gehaktmolen of spagetti maken• Heeft de neiging molecuulketens te ‘richten’,meestal een nadeel.• Al haalbaar voor kortere lengten• Coextrusie: meerdere materialen tegelijk• Varianten: extrusie blazen en geblazen film extrusie


Extrusie blazen :Materialen


Extrusieblazen :Materialen


Geblazen filmextrusie :Materialen


Geblazen filmextrusie :Materialen


Thermovormen (vacuumvormen) :


Thermovormen(vacuumvormen) :


MaterialenThermovormen:• Veel gebruikt• Van grote tot kleine producten• Eenvoudige techniek• Goedkope mallen van hout, composiet, aluminium• Afwerken randen is nodig (duurste!)• Variant: tweezijdig thermovormen


tweezijdig thermovormen


Dipmolding :Materialen


Dipmolding :Materialen


MaterialenRapid Prototyping:


Materialen


Materialen


Materialen


Materialen


MaterialenOverige bewerkingen :• Lijmen• Snijden• Gieten• Buigen• Lassen• Machinale bewerkingen


MaterialenSiliconen- Niet op basis van koolstofchemie, maar op basis van silicium- Komt voor in veel verschillende gedaanten- zeer geschikt voor het maken van mallen. Geen enkelmateriaal (behalve siliconen) hecht aan het materiaal- temperatuur: - 50 tot + 250- verouderd- slijt


SiliconenMaterialen


MaterialenVoor volgende week:Maken boek <strong>kunststof</strong>. Zoek op en print uit.Maak ook dit boek levendig! Ga uit van je inspiratie.Wat boeit je, welke vormen, welke architectuur.Zoek op wat het is en hoe het gemaakt is. Ga zo dediepte in!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!