21.09.2013 Views

hout 2 (pdf) - Jacob Alkema

hout 2 (pdf) - Jacob Alkema

hout 2 (pdf) - Jacob Alkema

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hout<br />

3e college<br />

Utrecht<br />

13 september 2010<br />

HKU


Vandaag:<br />

• Herhaling vorige week<br />

• wat weten van een materiaal<br />

• draad<br />

• Vervolg <strong>hout</strong>....<br />

• Opdracht<br />

• Aan de slag<br />

Materialen


Materialen algemeen:<br />

Wat moet je van materialen weten?<br />

- Wat is het? Waar is het uit opgebouwd? Hoe ontstaat<br />

het of hoe wordt het gemaakt?<br />

- Soorten<br />

- Eigenschappen<br />

- Bewerkingsmethode<br />

- Producten/verschijningsvorm<br />

- Toepassingen<br />

- Voordelen/nadelen<br />

- Prijs<br />

Materialen


Wat is <strong>hout</strong>: Groei en ontstaan van <strong>hout</strong><br />

Materialen


Introductie over <strong>hout</strong>:<br />

• Wat is <strong>hout</strong><br />

• Groei/ontstaan<br />

• Opbouw van <strong>hout</strong><br />

• Structuur<br />

• Eigenschappen<br />

• Soorten <strong>hout</strong><br />

• Methoden van zagen<br />

• Methoden van bewerken<br />

• Houtproducten<br />

• Voordelen/nadelen<br />

Materialen


Opbouw van <strong>hout</strong>:<br />

Nerf of draad<br />

- Samenstelling van de afmetingen van de elementen<br />

van het <strong>hout</strong> zoals:<br />

- Diameter vaten<br />

- Hoogte en breedte van de stralen<br />

- Doorsnede van vezels<br />

- Groeiring breedte<br />

- Afwisseling weefsels<br />

Kan grof of fijn zijn, lang of kort<br />

Naald<strong>hout</strong>: langnervig en taai. Lange splinter<br />

Loof<strong>hout</strong>: kortnervig. Korte splinter<br />

Materialen


Opbouw van <strong>hout</strong>:<br />

Richtingen van draad:<br />

- Draadgroei<br />

- Kruisdraad (wisselt van<br />

linksom naar rechtsom)<br />

Tropische soorten als<br />

sapeli, azobe, bangkirai<br />

Draad wisselt richting per<br />

periode<br />

- Warrige draad (pok<strong>hout</strong>)<br />

Draad wisselt richting per<br />

periode<br />

- Golvende draad (gewaterd esdoorn,<br />

‘riegel ahorn’ of ‘fiddle back’<br />

Draad wisselt in de lengte van de boom<br />

Materialen


Structuur van <strong>hout</strong>:<br />

Hout heeft een vezel vormige structuur. Sterkte<br />

eigenschappen en krimp zijn hierdoor niet in alle<br />

richtingen gelijk. Bij <strong>hout</strong> onderscheiden we drie<br />

richtingen.<br />

Materialen


Structuur van (gezaagd)<strong>hout</strong>:<br />

Hout heeft een vezel vormige structuur. Sterkte<br />

eigenschappen en krimp zijn hierdoor niet in alle<br />

richtingen gelijk. Bij <strong>hout</strong> onderscheiden we drie<br />

richtingen.<br />

• kopse vlak oftewel loodrecht op de richting van de<br />

<strong>hout</strong>draad<br />

• Radiale vlak, in de richting van de draad, door de<br />

kern<br />

• Tangentiale vlak, in de richting van de draad, niet<br />

door de kern<br />

Materialen


Structuur van (gezaagd)<strong>hout</strong>:<br />

Kop, radiaal en tangentiaal:<br />

Materialen


Structuur van (gezaagd)<strong>hout</strong>:<br />

Kop, radiaal en tangentiaal:<br />

Materialen


Zaagmethoden van <strong>hout</strong>:<br />

Materialen


Zaagmethoden van <strong>hout</strong>:<br />

- Vierkant bezaagd, met wankanten<br />

- Meskant bezaagd, scherpe kanten<br />

Materialen


Zaagmethoden van <strong>hout</strong>:<br />

- Vierkant bezaagd<br />

- Meskant bezaagd<br />

- Hart- of spintvrij, voor fijner werk wordt hart en<br />

spint uitgezaagd.<br />

Materialen


Zaagmethoden van <strong>hout</strong>:<br />

- Vierkant bezaagd<br />

- Meskant bezaagd<br />

- Hart- of spintvrij<br />

- Dosse gezaagd (in<br />

evenwijdige sneden)<br />

Materialen


Zaagmethoden van <strong>hout</strong>:<br />

- Kwartiers gezaagd, zoveel<br />

mogelijk radiale sneden<br />

Materialen


Zaagmethoden van <strong>hout</strong>:<br />

Materialen


Eigenschappen van <strong>hout</strong>;<br />

Materialen


Eigenschappen van <strong>hout</strong>;<br />

Worden bepaald door de eisen die de boom aan het <strong>hout</strong><br />

stelt...... Een boomstam is te beschouwen als een op<br />

druk en buiging belastte kolom.<br />

Materialen


Eigenschappen van <strong>hout</strong>;<br />

Worden bepaald door de eisen die de boom aan het <strong>hout</strong><br />

stelt...... Een boomstam is te beschouwen als een op<br />

druk en buiging belastte kolom.<br />

Algemeen:<br />

Hout is ten opzichte van het gewicht vrij sterk en bezit<br />

een grote taaiheid. Het kan makkelijk worden<br />

bewerkt en heeft een hoge restwaarde<br />

Hout is minder specifiek bestand tegen trek en erosie<br />

Materialen


Eigenschappen van <strong>hout</strong>;<br />

- Sterkte<br />

- Duurzaamheid<br />

- Brandbaarheid<br />

- Krimpen en zwellen (oftewel werken)<br />

- Volumieke massa, soortelijk gewicht<br />

Materialen


Eigenschappen van <strong>hout</strong>;<br />

- Sterkte (N/mm2)<br />

- Druk<br />

- Trek<br />

- Buiging (wat is buiging), splijten<br />

- Schuifsterkte<br />

Materialen


Eigenschappen van <strong>hout</strong>;<br />

- Sterkte:<br />

wordt beïnvloed door:<br />

- evenwijdig of loodrecht op de vezel<br />

- vochtigheidstoestand<br />

- spint/kern<strong>hout</strong><br />

- aantasting<br />

- onvolkomenheden<br />

Materialen


Eigenschappen van <strong>hout</strong>;<br />

- Duurzaamheid (klasse 1 t/m 5)<br />

- Risicoklassen (klasse 1 t/m 5)<br />

Materialen


Eigenschappen van <strong>hout</strong>;<br />

- Duurzaamheid (klasse 1 t/m 5)<br />

Duurzaamheidsklasse 1: zeer duurzaam<br />

Duurzaamheidsklasse 2: duurzaam<br />

Duurzaamheidsklasse 3: gemiddeld duurzaam<br />

Duurzaamheidsklasse 4: beperkt duurzaam<br />

Duurzaamheidsklasse 5: niet duurzaam.<br />

- Deze klassen gelden voor kern<strong>hout</strong>. Spint valt<br />

altijd in categorie 5 (tenzij anders vermeld)<br />

- Condities klasse: <strong>hout</strong> in contact met de grond<br />

oftewel risicoklasse 4<br />

Materialen


Materialen


Eigenschappen van <strong>hout</strong>;<br />

- Risicoklassen<br />

risicoklasse 1: "permanent droog";<br />

risicoklasse 2: "af en toe vochtig, afgedekt / beschermd";<br />

risicoklasse 3: "regelmatig vochtig, onafgedekt / niet<br />

beschermd";<br />

risicoklasse 4: "permanent in contact met water of grond";<br />

risicoklasse 5: "permanent in contact met zout water".<br />

Materialen


Eigenschappen van <strong>hout</strong>;<br />

- Relatie duurzaamheid / risico<br />

Materialen


Eigenschappen van <strong>hout</strong>;<br />

- Brandbaarheid<br />

- Hout met een hoge s.m. brand minder goed<br />

- Houtskoollaag 250 – 300 graden<br />

- Zelfontbranding 350 – 450 graden<br />

- Dik <strong>hout</strong> brand moeilijker vergeleken met dun<br />

<strong>hout</strong><br />

- Brandvertragende middelen zijn beschikbaar<br />

(zowel in het <strong>hout</strong> als op het <strong>hout</strong>)<br />

Materialen


Eigenschappen van <strong>hout</strong>;<br />

- Krimpen en zwellen (%)<br />

- Ontstaat door vocht<br />

Bij droging van 30 naar 10 %<br />

- Axiaal 0,1 % krimp<br />

- Radiaal 2 – 5 %<br />

- Tangentiaal tot 9 %<br />

Oud <strong>hout</strong> werkt minder vergeleken met jong <strong>hout</strong><br />

Materialen


Eigenschappen van <strong>hout</strong>;<br />

- Krimpen en zwellen (%)<br />

Materialen


Eigenschappen van <strong>hout</strong>;<br />

- Krimpen en zwellen (%)<br />

Materialen


Eigenschappen van <strong>hout</strong>;<br />

- Volumieke Massa (kg/m3)<br />

- Celwanden van ALLE <strong>hout</strong>soorten is ongeveer<br />

1500 kg/m3<br />

- Dichte <strong>hout</strong>soorten (pok<strong>hout</strong>) komen dicht bij<br />

de 1500 kg/m3<br />

- Variatie is groot. Tussen 200 en 1300 kg/m3<br />

bij een vocht% van 12 %<br />

Materialen


10 <strong>hout</strong>soorten:<br />

Ga zelf op zoek naar het <strong>hout</strong>. Voorbeeldstalen in de<br />

studio, werkplaats, buiten, Gamma etcetera.<br />

Maak een samenvatting in je boek over de materialen<br />

Denk hierbij vooral aan:<br />

- Namen<br />

- Houtsoort<br />

- Hoe wordt het gebruikt (verschijningsvorm)<br />

- Beschrijving / uiterlijk<br />

- Eigenschappen zoals draad, nerf, volumieke massa,<br />

werking, droging<br />

- Bewerkbaarheid (spijkeren, schroeven, zagen,<br />

buigen)<br />

- Toepassing<br />

- www.<strong>hout</strong>info.nl<br />

Materialen


2 onderverdelingen van <strong>hout</strong>soorten:<br />

Materialen


2 onderverdelingen van <strong>hout</strong>soorten:<br />

Naald<strong>hout</strong><br />

Loof<strong>hout</strong><br />

Materialen


2 onderverdelingen van <strong>hout</strong>soorten:<br />

Naald<strong>hout</strong> (zacht<strong>hout</strong>)<br />

Loof<strong>hout</strong> (Hard<strong>hout</strong>)<br />

Materialen


2 onderverdelingen van <strong>hout</strong>soorten:<br />

Naald<strong>hout</strong> (zacht<strong>hout</strong>)<br />

Loof<strong>hout</strong> (Hard<strong>hout</strong>)<br />

- niet tropisch <strong>hout</strong> (Europees/ Amerikaans), of ook<br />

wel ‘gematigde streken’<br />

- tropisch <strong>hout</strong><br />

Materialen


10 <strong>hout</strong>soorten:<br />

- Dennen<br />

- Zilverden of zilverspar<br />

- Vuren<br />

- Fijnspar<br />

- Grenen<br />

- Grove Den oftewel pijnboom<br />

- Lariks<br />

- Berken<br />

- Beuken<br />

- Eiken (Europees)<br />

- Kersen<br />

- Teak<br />

- Okoumé<br />

Materialen


Dennen<br />

Soort<br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

Eigenschappen<br />

Bewerkbaarheid<br />

Toepassing<br />

Materialen


Dennen<br />

Soort<br />

- Naald<strong>hout</strong><br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

- planken<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

- grove structuur, geen verschil spint/kern<br />

Eigenschappen<br />

- rechtdradig, fijne nerf, licht gewicht (450 kg/m3)<br />

Bewerkbaarheid<br />

- gemakkelijk te bewerken, niet te buigen, goed te schroeven/spijkeren<br />

Toepassing<br />

- constructieve toepassingen, emballage, kratten, kaasplanken<br />

Materialen


Vuren<br />

Soort<br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

Eigenschappen<br />

Bewerkbaarheid<br />

Toepassing<br />

Materialen


Vuren<br />

Soort<br />

- Naaldboom<br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

- latten, balken, planken<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

- geen verschil spint/kern, wit/bleek, duidelijke jaarringen<br />

Eigenschappen<br />

- rechtdradig, fijne nerf, licht van gewicht (500 kg/m3)<br />

Bewerkbaarheid<br />

- goed te spijkeren en schroeven, goed te lijmen, goed te bewerken.<br />

Kan veel kwasten bevatten<br />

Toepassing<br />

- bouw, kasten, pallets, meubels, krantenpapier<br />

Materialen


Grenen (Europees)<br />

Soort<br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

Eigenschappen<br />

Bewerkbaarheid<br />

Toepassing<br />

Materialen


Grenen (Europees)<br />

Soort<br />

- naaldboom<br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

- planken, balken<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

- lichtbruin, wordt donkerder. Groot verschil tussen spint en kern.<br />

Jaarringtekening zichtbaar.<br />

Eigenschappen<br />

- rechte draad, fijne nerf, iets zwaarder vergeleken met vuren/dennen<br />

(500 - 540 kg/m3).<br />

Bewerkbaarheid<br />

- makkelijk te bewerken. Kwasten hebben grote invloed. Fijnjarig<br />

beter te bewerken. Goed te schroeven en spijkeren<br />

Toepassing<br />

- bouw, botenbouw, steigerdekken, meubelen etc. etc.<br />

Materialen


Lariks<br />

Soort<br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

Eigenschappen<br />

Bewerkbaarheid<br />

Toepassing<br />

Materialen


Lariks<br />

Soort<br />

- naald<strong>hout</strong><br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

- planken, rond<strong>hout</strong><br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

- veel kleurvariaties, duidelijk onderscheid kern/spint, duidelijke<br />

groeiringen,<br />

Eigenschappen<br />

- rechte draad, fijne nerf. Zwaarder vergeleken met grenen (600 kg/<br />

m3)<br />

Bewerkbaarheid<br />

- goed met scherp gereedschap, hars kan problemen geven. Splijt<br />

makkelijk. Rekening houden met spijkeren<br />

Toepassing<br />

- vloeren, bouw<strong>hout</strong>, vergelijkbaar met grenen. Uiterlijk bepaald<br />

toepassing in meubelindustrie<br />

Materialen


Berken<br />

Soort<br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

Eigenschappen<br />

Bewerkbaarheid<br />

Toepassing<br />

Materialen


Berken<br />

Soort<br />

- loof<strong>hout</strong><br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

- gekantrecht en als triplex<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

- lichtbruin, geen verschil spint/kern,<br />

Eigenschappen<br />

- rechtdraad, fijne nerf, 660 kg/m3<br />

Bewerkbaarheid<br />

- goed zagen en schaven. Goed te spijkeren en schroeven. Voorboren<br />

ter voorkoming van splijting<br />

Toepassing<br />

- meubelen, betimmering, parket, tennisrackets, speelgoed, grondstof<br />

voor zeer fijn triplex<br />

Materialen


Beuken<br />

Soort<br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

Eigenschappen<br />

Bewerkbaarheid<br />

Toepassing<br />

Materialen


Beuken<br />

Soort<br />

- loof<strong>hout</strong><br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

- zaag en fineer<strong>hout</strong>. Gekantrecht (soms ongekantrecht), triplex<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

- regelmatige dichte structuur, stralen (tot 4 mm) zichtbaar, witachtig<br />

tot lichtbruin, niet egaal. Gestoomd beuken roze tot lichtrood, wel<br />

egaal<br />

Eigenschappen<br />

- rechtdradig, soms golvend. Fijne nerf, 710 kg/m3, Wel hard, NIET<br />

duurzaam<br />

Bewerkbaarheid<br />

goed te bewerken. Kans op brandvlekken scherp gereedschap.<br />

Voorboren bij spijkeren en schroeven. Goed te buigen<br />

Toepassing<br />

buigwerk, meubels, gymnastiekvloeren, parket<br />

Materialen


Eiken<br />

Soort<br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

Eigenschappen<br />

Bewerkbaarheid<br />

Toepassing<br />

Materialen


Eiken<br />

Soort<br />

Loof<strong>hout</strong><br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

zaag en fineer<strong>hout</strong>, (on)gekantrecht<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

geelbruin tot donkerbruin. 25 – 50 mm brede bleke spint. Brede<br />

spiegels.<br />

Eigenschappen<br />

Rechtdradig, 710 kg/m3 (kan sterk variëren), matig tot grove nerf,<br />

Bewerkbaarheid<br />

afhankelijk van de massa. Goed te bewerken. Matig spijkeren en<br />

schroeven (voorboren), Roestvast materiaal gebruiken (looistof).<br />

Goed te buigen.<br />

Toepassing<br />

Enorm.....Meubel, constructie, scheepswerf, wijn (looizuur) etc etc<br />

Materialen


Kersen<br />

Soort<br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

Eigenschappen<br />

Bewerkbaarheid<br />

Toepassing<br />

Materialen


Kersen<br />

Soort<br />

loof<strong>hout</strong><br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

gekantrecht en fineer<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

geelbruin/roodbruin. Geaderd.<br />

Eigenschappen<br />

meestal rechtdradig, fijne nerf, 620 kg/m3<br />

Bewerkbaarheid<br />

goed te bewerken. Goed te schillen tot fineer. Goed t spijkeren/<br />

schroeven. Verkleuring in contact met ijzer/messing<br />

Toepassing<br />

meubelen, draaiwerk, muziekinstrumenten, mesheften, speelgod<br />

Materialen


Teak<br />

Soort<br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

Eigenschappen<br />

Bewerkbaarheid<br />

Toepassing<br />

Materialen


Teak<br />

Soort<br />

Loof<strong>hout</strong><br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

zaag, en fineer<strong>hout</strong>, rond<strong>hout</strong>, gekantrecht<strong>hout</strong><br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

lichtbruin tot goudbruin. Wordt donker. Donkerbruin tot zwart<br />

geaderd. Spint is vuilgrijs. Verschillende groeiomstandigheden<br />

veroorzaken grote kleurverschillen<br />

Eigenschappen<br />

rechtdradig, soms golvend en warrig, matig tot grove nerf, 650-680<br />

kg/m3.<br />

Bewerkbaarheid<br />

Makkelijk te schaven en zagen. Voorboren bij spijkeren/schroeven<br />

Toepassing<br />

Bouw, meubel, trappen, aanrecht, beeldhouwwerk, chemische<br />

industrie, scheepsbouw<br />

Materialen


Okoume<br />

Soort<br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

Eigenschappen<br />

Bewerkbaarheid<br />

Toepassing<br />

Materialen


Okoume<br />

Soort<br />

Loof<strong>hout</strong><br />

Verschijningsvorm (als product)<br />

fineer en multiplex<br />

Beschrijving / uiterlijk<br />

lichtgrijs tot rossig. Spint grijswit, gelijkmatige structuur.<br />

Eigenschappen<br />

min of meer kruisdradig. Kan recht of golvend zijn. Grove nerf<br />

Bewerkbaarheid<br />

zacht, matig sterk, elastisch en moeilijk te splijten. Goed te bewerken.<br />

Oppervlak wordt snel wollig.<br />

Toepassing<br />

triplex, sigarenkistjes<br />

Materialen


Nieuwe <strong>hout</strong>soorten:<br />

- Western Red Ceder<br />

- Esdoorn<br />

- Essen<br />

- Noten<br />

- Mahonie<br />

- Wenge<br />

Materialen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!