13.07.2015 Views

hout 4 (pdf) - Jacob Alkema

hout 4 (pdf) - Jacob Alkema

hout 4 (pdf) - Jacob Alkema

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MaterialenIntroductie over <strong>hout</strong>:• Wat is <strong>hout</strong>• Groei/ontstaan• Opbouw van <strong>hout</strong>• Structuur• Eigenschappen• Soorten <strong>hout</strong>• Methoden van zagen• Methoden van bewerken• Houtproducten• Voordelen/nadelen


MaterialenBescherming en verduurzaming:Bescherming:Aanbrengen van een beschermende laagVerduurzaming:impregneren met een bederfwerend middel


MaterialenBescherming en verduurzaming:Waartegen?Chemische aantastingBiologische aantastingMechanische invloedenWeersinvloeden


MaterialenBescherming en verduurzaming:Chemische aantastingZuren, zouten en logen (eventueel in combinatie mettemperatuur)


MaterialenBescherming en verduurzaming:Biologische aantastingDierlijke aantasting:nat<strong>hout</strong>boorderslarven van boktorren, <strong>hout</strong>wespen enschorskeversdroog<strong>hout</strong>boorderslarven van klopkevers, huisboktorren,bonte knaagkever, spint<strong>hout</strong>kevermarineboorderskreeftachtigen als paalworm en gribbelPlantaardige aantasting<strong>hout</strong>verkleurende schimmels<strong>hout</strong>rotverwekkende schimmels


MaterialenBescherming en verduurzaming:Mechanische invloeden:- Vloeren (lopen), dorpels, trappen etc.- Krassen (tafels, meubels)


MaterialenBescherming en verduurzaming:Weersinvloeden


MaterialenBeschermen:Hout voorzien van een voor de buitenlucht“afsluitende” laag.• teren• carbolineren (verboden)• schilderen• vernissen• oliën• bekleden


MaterialenVerduurzamen:Voor lange tijd vrijwaren van alle mogelijkeaantastingsvormen (bespuiten, bestrijken, dompelen, gifafgevende pillen en impregneren onder druk).- giftig voor dierlijke en plantaardige aantasters- tasten het <strong>hout</strong> niet aan- niet gevaarlijk voor mens en dier (...)- dringt diep in het <strong>hout</strong> door- niet uitspoelbaar- niet brandbaar


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen


HoutverbindingenMaterialen1) Verbindingen in de breedte2) Verbindingen in de lengte3) Hoek of T verbindingen4) Kruisverbindingen


Houtverbindingen zonder hulpmiddelenMaterialen1) Verbindingen in de breedte• Messing en groef, rabat2) Verbindingen in de lengte• Vingerlas3) Hoek of T verbindingen• Zwaluwstaart, pen-gat, keepverbinding4) Kruisverbindingen• Half<strong>hout</strong> verbinding, keepverbinding


Houtverbindingen met hulpmiddelenMaterialenOneindig veel mogelijkheden. Naast ‘gewoon’spijkeren en schroeven zijn er veel ‘merken’verbindingen in de handel. De één nog inventiever dande ander.....Voorbeeld: Deuvel, hofmannslot, lamello, invisZie boeken als Hafele


Houtverbindingen met hulpmiddelenMaterialen


Houtverbindingen met hulpmiddelenMaterialen


Nieuwe materialen op basis van <strong>hout</strong>:Materialen3D fineer van Reholz


NieuweMaterialenBendywood


MaterialenCristal de Ravier


MaterialenArchsystems


MaterialenKirei


MaterialenElectrifiedpreformed woodvan Transalpin


Accoya van Titan WoodMaterialen


Liana, van ProjectImport ExportMaterialen


Nieuwe <strong>hout</strong>soorten:Materialen- Oregon pine- Peren- Iepen- Coromandel- Zebrano


Oregon Pine (oftewel Douglas)MaterialenSoortNaald<strong>hout</strong>Verschijningsvorm (als product)gekantrecht, triplexBeschrijving / uiterlijkspint wittig tot geel. Kern<strong>hout</strong> veel kleurverschilEigenschappendraad recht (meestal). Nerf hangt van breedte jaarringen af.Bewerkbaarheidgoed. Niet te buigenToepassingGrote toepasbaarheid. Binnen en buiten. Veel triplex!


PerenMaterialenSoortLoof<strong>hout</strong>Verschijningsvorm (als product)zaag<strong>hout</strong>, fineerBeschrijving / uiterlijkvleeskleurig, licht bruinroze (stomen!).Eigenschappendraad recht, nerf is effen en glad.Bewerkbaarheidgoed. Spijkeren/schroeven matig. Zeer goed te draaienToepassingFineer afwerking, gravures, mallen, speciaalwerk


IepenMaterialenSoortLoof<strong>hout</strong>Verschijningsvorm (als product)zaag<strong>hout</strong>, gekantrecht <strong>hout</strong>Beschrijving / uiterlijkRingporig, mooie tekening, onderscheid kern/spint. Afhankelijk vantype licht tot bruinEigenschappendraad recht (behalve wortel), matig grove nerf, 550 – 700 kg/m3Bewerkbaarheidgoed (behalve wortelToepassingFineer afwerking, meubels.na wateren door taaiheid en geringe werking voor carrosserie enstuurwielen.


CoromandelMaterialenSoortLoof<strong>hout</strong> (tropisch)Verschijningsvorm (als product)gekantrecht en fineerBeschrijving / uiterlijkgroot verschil spint/kern. Lichtbruin tot chocolade bruine kern.Eigenschappendraad recht, fijne nerf. Hoge S.M. (1100 kg/m3)BewerkbaarheidredelijkToepassingzichtwerk


ZebranoMaterialenSoortLoof<strong>hout</strong> (tropisch)Verschijningsvorm (als product)gekantrecht en fineerBeschrijving / uiterlijkkern<strong>hout</strong> goudgeel met smalle bruine strepenEigenschappenkruis- of golvende draad, matig tot grove nerf, 740 kg/m3BewerkbaarheidredelijkToepassingzichtwerk


Volgende keer:Materialen- Aanvulling met eigen <strong>hout</strong>soorten!- Wat is jou voorkeur? Waarom? Hoe toepassen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!