20.09.2013 Views

keramiek (pdf) - Jacob Alkema

keramiek (pdf) - Jacob Alkema

keramiek (pdf) - Jacob Alkema

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Keramiek


Keramiek<br />

College<br />

kunstacademie<br />

Utrecht<br />

HKU


Keramiek<br />

- Inleiding / Geschiedenis<br />

- Keramiek in gebruik<br />

- Soorten <strong>keramiek</strong><br />

- Soorten klei / basismateriaal<br />

- Verwerken basismateriaal<br />

- Drogen<br />

- Bakken<br />

- Afwerken<br />

- Keramische producten in de architectuur<br />

- Ook <strong>keramiek</strong>....<br />

Materialen


Keramiek, woordenlijst<br />

Soorten:<br />

• Steengoed<br />

• Aardewerk<br />

• Terracotta<br />

• Porselein<br />

• Bone China<br />

Vormen<br />

• Draaien<br />

• Handvormen<br />

• Opbouwen<br />

• Extruderen<br />

• Massief<br />

Proces:<br />

• Winning<br />

• Voorbereiding<br />

• Drogen<br />

• Stoken<br />

• Verglazing<br />

• Sinteren<br />

• Quartz sprong<br />

• Bisquit stook<br />

Afwerken:<br />

• Glazuren<br />

• Engoberen<br />

• Terra Sigillata<br />

• Luster<br />

Eigenschappen<br />

• Sterkte<br />

• Hardheid<br />

• Wateropname<br />

• Slagvastheid<br />

• Poreusiteit<br />

• Soortelijk gewicht


Keramiek<br />

- Inleiding / Geschiedenis<br />

- Keramiek in gebruik<br />

- Soorten <strong>keramiek</strong><br />

- Soorten klei / basismateriaal<br />

- Verwerken basismateriaal<br />

- Drogen<br />

- Bakken<br />

- Afwerken<br />

- Keramische producten in de architectuur<br />

- Ook <strong>keramiek</strong>....<br />

Materialen


Keramiek, inleiding<br />

• Keramiek is alles wat van klei kan worden gemaakt.<br />

• Klei is een afzettings‘gesteente’.<br />

Materialen


Keramiek, geschiedenis<br />

Materialen<br />

• Keramicos, wijk in Athene, begraafplaats (necropolis)


Keramiek<br />

- Inleiding / Geschiedenis<br />

- Keramiek in gebruik<br />

- Soorten <strong>keramiek</strong><br />

- Soorten klei / basismateriaal<br />

- Verwerken basismateriaal<br />

- Drogen<br />

- Bakken<br />

- Afwerken<br />

- Keramische producten in de architectuur<br />

- Ook <strong>keramiek</strong>....<br />

Materialen


Keramiek en industrial design<br />

Gebruiksproducten


Keramiek en industrial design<br />

Sanitair / keuken


Keramiek en industrial design<br />

Architectuur


Keramiek en industrial design<br />

Industrie


Keramiek<br />

- Inleiding / Geschiedenis<br />

- Keramiek in gebruik<br />

- Soorten <strong>keramiek</strong><br />

- Soorten klei / basismateriaal<br />

- Verwerken basismateriaal<br />

- Drogen<br />

- Bakken<br />

- Afwerken<br />

- Keramische producten in de architectuur<br />

- Ook <strong>keramiek</strong>....<br />

Materialen


Keramiek, soorten<br />

• Aardewerk<br />

• Terracotta<br />

• Steengoed<br />

• Porselein<br />

• Bone China<br />

• ‘Technisch’ <strong>keramiek</strong><br />

Materialen


Aardewerk<br />

• Een van de oudste <strong>keramiek</strong>soorten<br />

• Voorwerpen van leem of klei uit rivieren<br />

• Rode klei (hoog ijzergehalte)<br />

• Bakken bij lage temperatuur (


Satyedra Pakhale<br />

Materialen


Terracotta<br />

• Letterlijk: gebakken aarde<br />

• Poreus, ongeglazuurd aardewerk van rood bakkende<br />

klei<br />

Materialen


Materialen


Steengoed<br />

• Klei, gebakken met een temperatuur > 1200 °C,<br />

daardoor is deze klei wel verglaasd.<br />

• Ondoorzichtig, ondoorlaatbaar.<br />

• Glazuur is niet nodig om deze <strong>keramiek</strong> waterdicht<br />

te maken<br />

• Tegels en sanitaire artikelen<br />

Materialen


Porselein<br />

• Klei met zuivere kaolien als hoofdbestanddeel<br />

• Overige stoffen: zilverzand en veldspaat<br />

• Bakken > 1250 °C<br />

• Porselein is geheel verglaasde <strong>keramiek</strong><br />

• Dun porselein is doorschijnend<br />

• Hoge krimp (tot 18 %)<br />

Materialen


Marcel Wanders


Bone China:<br />

• As van botten toegevoegd, oftewel kalk/Calcium<br />

• Tot 50%<br />

• Ontstaan in de zoektocht naar imitatie van China<br />

porselein (19 e eeuw, Engeland)<br />

• Bone China heeft een gelige (room) gloed<br />

• Eigenschappen zijn anders vergeleken Porcelein<br />

Materialen


Keramiek<br />

- Inleiding / Geschiedenis<br />

- Keramiek in gebruik<br />

- Soorten <strong>keramiek</strong><br />

- Soorten klei / basismateriaal<br />

- Verwerken basismateriaal<br />

- Drogen<br />

- Bakken<br />

- Afwerken<br />

- Keramische producten in de architectuur<br />

- Ook <strong>keramiek</strong>....<br />

Materialen


Basismateriaal:<br />

• Plastische klei draaien, persen, extruderen etc.<br />

• Slib of gietklei gieten in mallen<br />

• Poeder warm/koud persen<br />

Materialen


Keramiek<br />

- Inleiding / Geschiedenis<br />

- Keramiek in gebruik<br />

- Soorten <strong>keramiek</strong><br />

- Soorten klei / basismateriaal<br />

- Verwerken basismateriaal<br />

- Drogen<br />

- Bakken<br />

- Afwerken<br />

- Keramische producten in de architectuur<br />

- Ook <strong>keramiek</strong>....<br />

Materialen


Methoden van werken met plastische klei<br />

• Draaien (vergelijk maken potten)<br />

• Opbouwen<br />

• Extruderen (strengpers)<br />

• Massief<br />

Materialen


Draaien


Draaien


Opbouwen


extruderen


Persen (massief)


Methoden van werken met slib of gietklei<br />

Materialen


Methoden van werken met slib of gietklei<br />

• Gieten in mallen<br />

Materialen


Wieki Somers<br />

Materialen


Keramiek<br />

- Inleiding / Geschiedenis<br />

- Keramiek in gebruik<br />

- Soorten <strong>keramiek</strong><br />

- Soorten klei / basismateriaal<br />

- Verwerken basismateriaal<br />

- Drogen<br />

- Bakken<br />

- Afwerken<br />

- Keramische producten in de architectuur<br />

- Ook <strong>keramiek</strong>....<br />

Materialen


Drogen<br />

• Klei moet voor het bakken drogen.<br />

Materialen


Materialen


Drogen<br />

Materialen


Keramiek<br />

- Inleiding / Geschiedenis<br />

- Keramiek in gebruik<br />

- Soorten <strong>keramiek</strong><br />

- Soorten klei / basismateriaal<br />

- Verwerken basismateriaal<br />

- Drogen<br />

- Bakken<br />

- Afwerken<br />

- Keramische producten in de architectuur<br />

- Ook <strong>keramiek</strong>....<br />

Materialen


Bakken/stoken<br />

• Bisquit stook en glazuur stook<br />

• Kwarts-sprong<br />

• Verglazing<br />

• Stook en koel curve<br />

Materialen


Bakken / stoken<br />

Materialen


Keramiek<br />

- Inleiding / Geschiedenis<br />

- Keramiek in gebruik<br />

- Soorten <strong>keramiek</strong><br />

- Soorten klei / basismateriaal<br />

- Verwerken basismateriaal<br />

- Drogen<br />

- Bakken<br />

- Afwerken<br />

- Keramische producten in de architectuur<br />

- Ook <strong>keramiek</strong>....<br />

Materialen


Afwerken, glazuren<br />

• Glazuur<br />

• Engobe<br />

• Terra Sigillata<br />

• Lusteren<br />

Materialen


Materialen


Materialen


Satyedra Pakhale<br />

Materialen


Keramiek<br />

- Inleiding / Geschiedenis<br />

- Keramiek in gebruik<br />

- Soorten <strong>keramiek</strong><br />

- Soorten klei / basismateriaal<br />

- Verwerken basismateriaal<br />

- Drogen<br />

- Bakken<br />

- Afwerken<br />

- Keramische producten in de architectuur<br />

- Ook <strong>keramiek</strong>....<br />

Materialen


Keramische bouwproducten<br />

• Baksteen<br />

• Dakpannen<br />

• Buizen<br />

• Tegels<br />

Materialen


Baksteen, productieproces


Baksteen<br />

• Langs uiterwaarden van grote rivieren.<br />

• Klei niet zonder meer bruikbaar klei laten ‘overwinteren’<br />

• Kleimenging voor constante kwaliteit


Baksteen<br />

• Klei kneden en/of walsen


Baksteen, vormen<br />

• Handvorm<br />

• Vormbak<br />

• Strengpers


Baksteen, vormen<br />

• Handvorm<br />

• Vormbak<br />

• Strengpers


Baksteen, vormen<br />

• Handvorm<br />

• Vormbak<br />

• Strengpers


Baksteen, vormen<br />

• Handvorm<br />

• Vormbak<br />

• Strengpers


Baksteen, vormen<br />

• Handvorm<br />

• Vormbak<br />

• Strengpers


Baksteen, vormen<br />

• Handvorm<br />

• Vormbak<br />

• Strengpers


Baksteen, vormen<br />

• Handvorm<br />

• Vormbak<br />

• Strengpers


Baksteen<br />

• Drogen


Baksteen<br />

• Stoken


Dakpan<br />

• Persen


Keramiek<br />

- Inleiding / Geschiedenis<br />

- Keramiek in gebruik<br />

- Soorten <strong>keramiek</strong><br />

- Soorten klei / basismateriaal<br />

- Verwerken basismateriaal<br />

- Drogen<br />

- Bakken<br />

- Afwerken<br />

- Keramische producten in de architectuur<br />

- Ook <strong>keramiek</strong>....<br />

Materialen


Materialen<br />

Cyocera (www.cyocera.de)


Technisch Keramiek,<br />

toepassingen<br />

• Mechanica<br />

• Elektronica<br />

• Lucht- en ruimtevaart<br />

• Vuurvaste materialen<br />

• Elektrochemie<br />

• Milieu


Technisch <strong>keramiek</strong>:<br />

Voordelen:<br />

• Goede mechanische eigenschappen<br />

• Hard<br />

• Hoge vloeigrens<br />

• Slijtvast<br />

• Hittebestendig<br />

• Niet elektrisch en thermisch geleidend<br />

• Niet magnetisch<br />

• Chemisch resistent<br />

(uitzonderingen zijn mogelijk)<br />

Nadelen:<br />

• Niet ductiel of plastisch (bros!)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!