verslag 11 april 2012 - Gemeente Oosterzele

oosterzele.be

verslag 11 april 2012 - Gemeente Oosterzele

gemeente Oosterzele

seniorenraad

Vergadering seniorenraad dd. 11/04/2012

Aanwezigen : Jenny Meersschaut Nelly De Schamphelaere

Achiel De Moerloose Christianna De Smaele

Jean Van Herreweghe Marcel Brackenier

André Roegiers Lucien Lievens

Willy Bockstaele

Guido Vervust Christianne Gabriël

Jos Storms Lieve Vervust Suzanne Steurbaut

Johan Van Durme

Erna Tondeleir Adrien De Winne

Els Gasthuys

Verontschuldigd : Etienne De Block, Marcel Delaruelle, Lieve De Prest

1. Voorstelling trefcentrum Amb8 en gemeenschapscentrum De Kluize door de heer

David De Landsheere

trefcentrum Amb8

De gerenoveerde voormalige loods in de Lange Ambachtstraat (Amb8, snapt u hem?) biedt onderdak aan de

gemeentelijke groendienst, het PWA en de DOO, maar ook een polyvalente zaal die ruime mogelijkheden

biedt voor jong, oud en alle leeftijdscategorieën daartussenin.

trefcentrum Amb8 = een plaats waar jong, oud en alle leeftijden daartussen hun activiteiten in

verenigingsverband kunnen ontplooien, maar het moet – bovenal – een plaats van ontmoeting worden.

Vandaar ook het voorvoegsel ‘trefcentrum’.

zaterdag 23 juni : opening trefcentrum Amb8, Lange Ambachtstraat - toegang is gratis

programma :

16u30 – 17u30: dansinitiatie voor de roefelkids met ‘Boombal’.

Boombal zakt met een vijfkoppige band en een aantal ‘voordansers’ af naar Oosterzele.

Kinderen zullen samen met de burgemeester, schepenen en raadsleden al dansend het trefcentrum openen.

Ouders en grootouders zijn uiteraard van harte welkom en worden rondgeleid in het nieuwe gebouw.

20u – 22u : jong, oud en allen die ‘goesting’ het tweede luik boombal.

Het scenario is gelijklopend aan de eerste boombal : een band met live muzikanten speelt ten dans, voor elk

wat wils, hippe ‘vintage’ voor de jeugd, ‘hoe d’ouden zongen voor de medioren’ en jeugdsentiment voor de

senioren, crossover …

22u - … : dj-set, annex ’70 – ’80 – ’90 fuif


GC (gemeenschapscentrum) De Kluize

Opening is voorzien voor zaterdag 1 en zondag 2 september 2012.

gemeente Oosterzele

seniorenraad

Het gemeenschapscentrum bestaat uit een polyvalente zaal met keuken en een theaterzaal (met 300 stoelen)

Enkele andere belangrijke data :

02 en 03 juni 2012 (ganse dag) : ‘smederstreffen’ op Marktplein Scheldewindeke

03 juni 2012 (middag) : ‘Burgemeester kookt’

2. Handleiding gebruik van website voor de verenigingen

OKRA Moortsele, Balegem en Oosterzele wensen er gebruik van te maken

3. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering dd. 07/03/2012

* Film : Balegem in 1978 dd. 24/03/2012 om 14u -> 180 aanwezigen – 1000 EUR opgebracht

voor VZW Parochiale Werken

* bezoek aan de nieuwbouw van Solva te Scheldewindeke, fuifzaal ‘Amb8’ te Oosterzele, OC

Ijzeren Hekken in Landskouter, sociale woningen te Landskouter (huurwoningen) en Gijzenzele

(koopwoningen)

-> is op Schepencollege voorgebracht

-> afspraak datum : vrijdag 11/05/2012 om 8u30 Marktplein te Scheldewindeke

* brief NMBS inzake verhoging van de perrons!

* aandacht voor de verkeersborden : regelmatig nazien en ev. herzetten

Bv. fietspad langs spoorweg Scheldewindeke – er staat een bord dat er niemand op mag met uitz

fietsers en bromfietsers – wat met de voetgangers?

Er bestaan borden met tekening waarop te zien is dat voetgangers en fietsers toegelaten zijn.

* wijzigingen bij De Lijn voor senioren : MOBIB-kaart

Cfr. bijlage 1, 2 en 3


gemeente Oosterzele

seniorenraad

* vraag : waar moeten fietsers rijden op de Windekekouter?

Advies : zo weinig mogelijk langs Windekekouter rijden maar beter langs sporthal via fietspad

naar loods

Fietsers mogen over de parkeerplaatsen rijden

Vanuit de gemeente is gevraagd :

-de dikke lijnen vervangen door dunnere lijnen ‘verdrijvingsstroken’

-een snelheidsbeperking

-een fietspad

Er is door de bewoners van de Windekekouter een petitie inzake een snelheidsbeperking

ondertekend. Deze petitie is door de gemeenteraad ondersteund met een brief (cfr. bijlage 4) aan

minister Crevits.

* door te geven aan mevrouw Bianca De Mulder publicatie infokrant :

- wijzigingen De Lijn

- verkeersproblemen – parkeerplaatsen op de weg op de Windekekouter

* stand van zaken inzake traject De Lijn langs de Geraardsbergse steenweg :

- de vraag is gesteld

- is ook opgestuurd naar de minister inzake mobiliteitsplan

4. Verslag op website

Vanaf heden wordt het verslag van de vergadering seniorenraad op de website van de gemeente gezet nadat

het goedgekeurd is in de daaropvolgende vergadering.

5. Feest van en voor senioren november 2012 : voorbereiding

Datum : 26/11/2012

Voorstellen : Cliff – op keybord, accordeon – 300 EUR

Hopspecialist Denis De Keukelaere – 300 EUR

Voorstel op papier tegen 11/05/2012

secretaris voorzitter

Els Gasthuys Willy Bockstaele


BIJLAGE 1

gemeente Oosterzele

seniorenraad

65-plussers moeten binnenkort Mobib-kaart

aanvragen voor De Lijn

De Lijn gaat vanaf mei alle 65-plussers aanschrijven om te vragen of ze een Mobib-kaart willen. Ze kunnen dan

deze chip-kaart aanvragen, die vijf jaar geldig is en 5 euro zal kosten. Het abonnement van de Lijn zelf blijft gratis

voor hen.

Tot nu toe kregen senioren automatisch hun gratis abonnement toegestuurd, maar bijna de helft maakte daar geen

gebruik van.

Vanaf dit jaar zullen de bussen en de trams van De Lijn geleidelijk aan worden uitgerust met een kaartlezer voor de MOBIBkaart,

de nieuwe chipkaart van de vervoersmaatschappij, die overigens wel reeds gebruikt wordt door de Brusselse

vervoersmaatschappij.

Vlaams minister Hilde Crevits: “Met de invoering van de chipkaart zullen we de verplaatsingsstromen van de reizigers beter

kennen. Zo kan De Lijn op termijn haar aanbod beter en efficiënter afstemmen op de behoeften van de reiziger. Met de

MOBIB-kaart zet De Lijn ook een belangrijke stap voor de invoering van één vervoerbewijs voor de vier vervoersnetten (De

Lijn, MIVB, TEC en NMBS): in de toekomst zal de reiziger met de nieuwe kaart gemakkelijk kunnen overstappen van het

ene op het andere net.”

4 vervoersnetten

De kaartlezers voor de reizigers hebben een interactief aanraakscherm: de reiziger zal bv. het saldo van zijn kaart kunnen

opvragen of een evenemententicket kunnen kopen. Op termijn vervangen de nieuwe kaartlezers de huidige, gele

kaartlezers die sinds 1993 de kaarten en biljetten ontwaarden.

In eerste instantie zal de reiziger met de Mobib-kaart kunnen reizen op de netten van De Lijn, NMBS, MIVB en TEC. Op

termijn zullen ook andere mobiliteitsdiensten, zoals autodelen, fietsenverhuur (bv. Velo in Antwerpen, Blue-bike van de

NMBS) en (rand)parkings op de MOBIB kaart aangeboden worden.

65-plussers eerst aan de beurt

De 65-plussers kunnen hun MOBIB-kaart als eerste aanvragen omdat de huidge 65-pluskaarten dit jaar vervallen. De

abonnees en de kaarthouders volgen in de loop van 2013. Rittenkaartgebruikers komen als laatste aan bod in 2014.

Voor de aanmaak van de Mobib-kaart wordt een bijdrage van € 5 gevraagd. Het vervoersabonnement blijft gratis voor 65plussers.

Auteur: Leen Baekelandt | Publicatie: 31-01-2012 | Update: 13-03-2012

Bron : Plus.be


BIJLAGE 2

gemeente Oosterzele

seniorenraad

65-plussers moeten Lijnkaart aanvragen en

betalen

maandag 30 januari 2012 om 09u00

De gerechtigden worden vanaf mei aangeschreven, melden De Standaard en het Nieuwsblad. Komende zomer

moeten ze de kaart gebruiken op bussen of trams.

Tot nu toe kregen senioren automatisch hun gratis abonnement toegestuurd, maar bijna de helft gebruikte die

niet. Volgens De Standaard is het betalen voor Mobib niet de voorbode van het betalend maken van het

abonnement, want dat is de bevoegdheid van de Vlaamse regering, niet van De Lijn. (Belga/KVDA)

Bron : Trends.be


BIJLAGE 3

Omnipas 65+: vanaf 65 jaar

gemeente Oosterzele

seniorenraad

Dankzij een initiatief van de Vlaamse Overheid kunt u vanaf uw 65ste verjaardag gratis reizen

met alle bussen en trams van de Lijn en de TEC, op vertoon van uw Omnipas 65+. Om te

reizen op het MIVB-net hebt u een MOBIB-kaart nodig. U kunt deze laten aanmaken in elk

BOOTIK-verkooppunt van de MIVB of via BOOTIK online. Voor de aanmaak van de MOBIBkaart

betaalt u een waarborg van 5 euro.

Wist u dat u de drukte ontloopt als u buiten de ochtend- en avondspits (van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18

uur) reist? Tijdens de daluren zijn onze voertuigen minder druk bezet.

Als u houder bent van een Omnipas 65+, dan mag u gratis 4 kinderen van 6 tot en met 11 jaar

meenemen.

Praktisch

Hoe aanvragen?

Hoe gebruiken?

Strikt persoonlijk

Verlengen

Niet ontvangen of verloren?


Hoe aanvragen?

gemeente Oosterzele

seniorenraad

Als u in Vlaanderen gedomicilieerd bent, krijgt u ten laatste een week vóór uw 65ste verjaardag uw

Omnipas 65+ toegestuurd . Bent u 65 jaar of ouder en hebt u nog geen Omnipas 65+ ontvangen?

Contacteer dan de dienst Abonnementen van De Lijn.

Hoe gebruiken?

De nieuwe Omnipas 65+, geldig vanaf 1 januari 2008, hoeft niet meer ontwaard te worden in de

ontwaarders. Dit wil zeggen dat u gewoon kunt opstappen zoals de andere abonnees. Bij het opstappen

moet u uw Omnipas 65+ laten zien aan de chauffeur. Daarna kunt u gewoon plaatsnemen in het

voertuig.

Strikt persoonlijk

De Omnipas 65+ is een vervoerbewijs op naam en is dus strikt persoonlijk: alleen de houder mag het

gebruiken. Onze controleurs en chauffeurs controleren regelmatig de geldigheid van de

vervoerbewijzen. Bij elke controle moet u uw Omnipas 65+ en uw identiteitskaart tonen.

Verlengen

Uw Omnipas 65+ is geldig tot en met 31 december 2012. Daarna ontvangt u automatisch een nieuw

abonnement.

Niet ontvangen of verloren

Als u uw Omnipas 65+ nog niet hebt ontvangen op uw 65e verjaardag, contacteert u mogelijk de dienst

Abonnementen van De Lijn. Wij doen dan het nodige om uw Omnipas 65+ zo snel mogelijk toe te

sturen. Als u reageert binnen de maand na uw verjaardag, zullen we het duplicaat gratis opsturen.

Ook bij verlies of diefstal van uw Omnipas 65+ neemt u voor een duplicaat best zo snel mogelijk

contact op met onze dienst Abonnementen. U kunt het duplicaat ook aanvragen door

het aanvraagformulier voor een duplicaat (pdf - 62KB) ingevuld op te sturen naar de dienst

Abonnementen van De Lijn. De prijs van een duplicaat bedraagt 10 euro, ongeacht het aantal

duplicaten dat u al hebt aangevraagd.

Bron : www.delijn.be


BIJLAGE 4

gemeente Oosterzele

seniorenraad

uw kenmerk: ons kenmerk: bijlage(n): datum:

DI/MOB/HM/N415/

contact: telefoon: e-mail: henky.martens@oosterzele.be

Henky Martens 09 363 99 31

Betreft: verkeerssituatie in de Windekekouter – gewestweg N415

Geachte mevrouw minister Crevits

In zitting van 28 februari 2012 heeft het college van burgemeester en schepenen van de

gemeente Oosterzele kennis genomen van een petitie betreffende de verkeerssituatie op de

gewestweg N415 – Windekekouter. De initiatiefnemer van deze rondvraag is dhr. De Moor,

Windekekouter 76. De petitie is ondertekend door bijna alle bewoners van de Windekekouter.

In de opgestelde petitie wordt het terugbrengen van de regimesnelheid van 70 naar 50 km/u

gevraagd op dit wegvak. Met dit schrijven wenst het college van burgemeester en schepenen

deze vraag te ondersteunen. Wij vragen u dan ook om samen met uw diensten de nodige

aandacht te besteden aan deze verkeersproblematiek. Vanzelfsprekend zijn wij steeds bereid tot

verder overleg om een gedegen oplossing te vinden en aan dit probleem te verhelpen.

Wij danken u op voorhand voor uw bereidwillige medewerking.

Met vriendelijke groet

In opdracht:

departement Infrastructuur

Mevr. Crevits H.

Vlaams Minister van Mobiliteit & Openbare Werken

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II – laan 20, bus 1

1000 Brussel

Namens het college van burgemeester en schepenen:

Borchert Beliën Johan Van Durme

gemeentesecretaris burgemeester

More magazines by this user
Similar magazines