DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 6 - NR.4

dorpskrantbeesd

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor alle inwoners van Beesd.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 6 – Nr. 4 – maart-april 2015

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor alle

inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

info@dorpskrantbeesd.nl

Voorafgaand aan de evacuatie 1995

Herman Bertels

(plaatsvervangend groepscommandant brandweer)

Nadat rond kerst in 1994 de eerste golf water door Nederland

stroomde kwam het echte hoge water eind januari 1995. Wij

werden op zondagmiddag 29 januari geïnformeerd over het

komende hoge water. Wij kregen als brandweervrijwilligers

te horen hoe de verwachting over het water was en dat de

kans op evacuatie groot was. Het advies werd gegeven

om hiervoor vast maatregelen te nemen. Als brandweer

zouden wij nodig zijn om te helpen bij de evacuatie.

Maandagavond 30 januari zijn we met de brandweergroep

Beesd in Waardenburg zandzakken wezen vullen

die naar Heesselt moesten, waar de dijk versterkt

moest worden. Met onze ploeg hadden we in circa

twee uur tijd de complete zandvoorraad in zakken geschept.

Dinsdagmiddag werd door de commissaris van de Koningin, Jan Terlouw,

het bevel tot evacuatie gegeven.

Janske van de Water:

Familie uit de Bommelerwaard zou moeten evacueren, dus belde ik dat zij bij ons konden

logeren. Maar de telefoon werd niet meer opgenomen, zij waren al vertrokken.

Evacuatie 20 jaar geleden

Herman Bertels:

Wij kregen ook tijd om zelf onze spullen te evacueren. Vanaf woensdagmiddag/ -avond

werden we verwacht aan de kazerne waarna we hand- en spandiensten verrichtten bij de

verkeerschaos die onstond. We kregen meldingen van heetgelopen remmen, verzakte ambulances

en brandende voertuigen. Het was een kunst om met een brandweerauto en bus

door dit drukke verkeer te komen. Die woensdag was een drukke dag. Omdat iedereen weg

was en dus eventuele branden of ander ongerief niet snel gemeld zouden worden was het

onze taak om het gebied mede te bewaken.


Hiertoe reden

we overdag en vooral

‘s nachts door het gebied. Het

was een vreemde gewaarwording om

door lege straten te rijden waar totaal geen

verkeer is en huizen leeg zijn. De konijnen

liepen in de Wilhelminastraat. Er is toen een

film gemaakt van de lege straten en huizen

en het hoge water tegen de dijken. Vrijdag

kregen we meldingen van inbraakalarmen

die afgingen, omdat bewoners de stroom

uitgeschakeld hadden en de accu’s leeg

raakten. Op last van de politie gingen wij

dan de sirenes uitschakelen, zodat de rust

weerkeerde. De kazerne aan de Sportstraat

was toen 24 uur per dag bemenst en er werd

zelfs door de toenmalige commandant op

een stretcher geslapen. Ook kregen we daar

ontbijt, lunch en diner. Er waren nog diverse

mensen achtergebleven in het gebied en

daardoor kregen we af en toe melding van

sluipende personen, waarna we gebruikmakend

van onze schijnwerpers op de brandweerauto

op onderzoek uitgingen. Gelukkig

waren het dan geen plunderaars maar de

buitenlopende bewoners die we dan maar

snel thuisbrachten. In deze dagen is er zeer

intensief dag en nacht gepatrouilleerd door

de dorpen aan de zuidkant van de A2.

Janske van de Water

Diezelfde dag moesten ook wij vertrekken.

Het ging allemaal heel snel. Ik was voorzitter

van een studieclub voor fruittelersvrouwen

en wij zouden die dag vergaderen. Snel een

aantal dames gebeld. Eén van hen vertelde

mij dat het fruit in de koelhuizen een groot

probleem was. Het was onmogelijk het fruit

allemaal naar elders te brengen. Als we de

koeling uit zouden zetten dan was alles bij

voorbaat al verloren. Als het water kwam zou

de isolatie los van de wanden en het plafond

komen.

Ik was ook bestuurslid van de Nederlandse

Fruitteelt Organisatie en het Landbouwschap

en belde naar het ministerie om ons

probleem voor te leggen en te vragen of de

telers met koeling op hun bedrijf konden blijven.

De ambtenaar ging in overleg en al snel

werd mij medegedeeld dat de gemeenten

op de hoogte gesteld zouden worden en dat

de thuisblijvers als het water kwam naar het

hoogste punt moesten gaan. Een helicopter

zou ze daar dan ophalen. Zo kon de schade

onder de fruittelers beperkt blijven. Voor de

thuisblijvers werden maaltijden gekookt en

in de diepvries gedaan. Meubels werden op

kisten geplaatst, boeken en fotoalbums werden

naar boven gebracht. Vrienden werden

gebeld voor hulp en zo reisden we af naar

Scherpenzeel. Daar werden we gastvrij ontvangen

door de familie Schuurman (onderwijzer

Schuurman, bekend in Beesd).

Gert van Beekhuizen

“Op dinsdag 31 januari stond ik in de Bommelerwaard

in de file omdat ik toen nog een

vracht had gehaald. Dit was al tijdens de

evacuatie en ik stond uren op dezelfde plek.

Het was donker, dus je kon niet zien wat er

gebeurde. Overal zag je blauwe zwaailichten;

ambulances die mensen uit het bejaardenhuis

in Gameren evacueerden. Bijna niemand

had toentertijd een mobiele telefoon,

maar een aantal auto’s achter mij reed iemand

die ik kende. Hij had wel een telefoon.

Zo wisten we dat we over Hedel konden

rijden en zo de file konden vermijden. Toen

heb ik ook gezegd dat ik nooit zou weggaan,

want als je in de file staat en het water komt,

verdrink je ter plekke. We hebben lang gewacht

met weggaan. We zouden naar nicht

Wil in Ruurlo gaan, maar voordat we zouden

vertrekken brachten we nog een kat naar

de molen. Toen zijn we daar gebleven. Ome

Gerrit en tante Jaantje waren er ook nog. We

hadden thuis alle spullen van beneden wel al

op de eerste verdieping gezet, en ook veel

anderen geholpen met opruimen en evacueren.

Het is mooi om te zien dat iedereen elkaar

helpt in dit soort tijden, maar ook apart.

Vooral dat een dorp zo snel leeg kan zijn.

Dat zag ik in Gellicum toen ik daar Arnold de Keijzer ging helpen opruimen. Daar was helemaal

niemand meer. Ook wilden we buurman Klaas Eisenga helpen opruimen, maar die was

niet van plan te vertrekken. Hij zat lekker op de bank een sigaretje te roken en al z’n spullen

stonden nog op de bank.

Op de molen heb ik niet veel gedaan, vooral uitgerust. Ze zeiden dat het wel een tijdje zou

duren voordat we weer terug naar huis konden, maar uiteindelijk waren we op zaterdag alweer

terug. Ook kwam, toen we nog op de molen zaten, de baron met een bootje over de

Linge. Hij zei dat je dan wel niet over de weg mocht, ‘maar over het water hadden ze niks

gezegd!’ En mocht het water toch hoger komen, konden we altijd naar Henk Bronkhorst die

ons dan kon redden met z’n boot. Een beetje als Noah zeg maar.”

Dave van Hattem

De dorpsbewoners brachten zoveel mogelijk spullen naar zolder, schuren of naar hoger

gelegen gebieden in het land. Velen vonden bij familie en vrienden een logeeradres. Op de

verzorgingsplaatsen Bisde en Lingehorst langs de A2 stonden tientallen ambulances klaar

voor eventuele calamiteiten en voor vervoer van ouderen die slecht ter been waren en hulp

nodig hadden bij de evacuatie.

De grote volksverhuizing had tot gevolg dat het verkeer muurvast kwam te staan. Beesd

bleef achter als een spookdorp.

Redactie

Tijdens de evacuatie is een aantal kinderen toch naar school gegaan in de plaats waar zij

verbleven.

Menig bedrijf werd ontmanteld, sommige kregen hulp van hun klanten. Ze werden elders

weer opgebouwd. Werkgevers en werknemers werkten zo goed mogelijk door.

Mensen verbleven bij familie, vrienden, caravans, hotels en bungalowparken. Of men werd

door de overheid ondergebracht in opvangcentra. Anderen vertrokken naar Leerdam of naar

andere plekken en kregen te horen dat ze wellicht weer moesten evacueren.

Hierboven staan de verwachtte waterstanden bij een dijkdoorbraak bij Ochten (bron: De

Gelderlander, ‘Op de vlucht voor het water’ uitgegeven door De Gelderlander).

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 3


wij zondagmiddag om drie uur weer zelf naar

huis mochten om vrouw en kinderen weer in

de armen te sluiten. Voor iedere brandweerman

was deze tijd een bijzondere belevenis.

Janske van de Water

De thuisblijvers vertelden later dat toen de

mensen weg waren, er heel veel dieren tevoorschijn

kwamen.

brieven rondbrachten. In het pikkedonker

brievenbussen opzoeken was een nieuwe

belevenis. Hiermee zijn we tot diep in de

nacht bezig geweest. Daarna konden we

nog een uurtje slapen, omdat we om zeven

uur weer paraat moesten staan voor de bewoners

die weer het gebied in mochten. Dit

proces verliep zonder problemen, waarna

“Uit de ouwe

schoenen

doos”

Dave van Hattem

Bij de terugkeer op 4 februari 1995 stonden

spandoeken en borden ‘Welkom Thuis’ aan

de rand van het dorp. In de brievenbussen

lag eveneens een welkomstbericht namens

het gemeentebestuur. De evacuatie van het

Rivierenland, die door veel mensen ook wel

de ‘hoogwatervakantie’ werd genoemd, was

de grootste uit de Nederlandse geschiedenis.

Redactie

Menigeen die terugkwam, maakte van de

gelegenheid gebruik om kamers op te knappen.

Het was een bedrijvigheid alom.

Met dank aan Herman Bertels, Janske van de Water,

Dave van Hattem en Gert van Beekhuizen

Voetballen zonder tenue

anno 1956

Bron: Dagblad Rivierenland, vrijdag 3 februari 1995.

En weer naar huis 20 jaar geleden

Herman Bertels

Zaterdag 4 februari kregen we het bericht dat de bewoners zondag weer naar huis mochten.

Hiervoor moest bij alle huizen binnen en buiten de bebouwde kom een brief in de bus gedaan

worden over hoe bewoners moesten handelen om het gas en elektra weer aan te zetten.

Ook stondern er andere tips in. Deze brief, die door de gemeente gedrukt werd, kregen

wij zaterdagavond om 22.00 uur aangeleverd, waarna we met de ploeg ‘s nachts alle

welk jaartal?

1956

Sjors Wakkermans heeft deze foto’s

in zijn bezit.

Weet u de namen van deze jongens?

Laat het ons weten!

En uit welk jaar komt de foto links?

Mail naar info@dorpskrantbeesd.nl of

in de brievenbus op Dorpsplein 5.

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 5


Project ‘Inclusieve gemeente Geldermalsen’

Dry Needling!

Heeft u last van (chronische) spierklachten?

Kom dan naar Fysiotherapie Beesd voor deze

effectieve vorm van fysiotherapie.

Voor meer informatie bel of mail ons.

bekijk ook onze website: www.fysiotherapie-beesd.nl

en klik op Dry Needling.

Voorstraat 34 - 4153 AL Beesd

T. 0345 681645 - info@fysiotherapie-beesd.nl

Praktijk voor Osteopathie Beesd

Het project ontwikkelt ideeën en activiteiten

om sociaal isolement van mensen met een

beperking en andere kwetsbare groepen te

verminderen. De aanpak is onder meer het

organiseren van bijeenkomsten waar organisaties

en burgers elkaar ontmoeten en elkaar

versterken.

Op 19 februari was zo’n bijeenkomst in

Beesd. Inwoners bespraken daar de mogelijkheden

om Beesd beter toegankelijk te

maken voor iedereen. Daar moet nog wel

werk gedaan worden, zoals blijkt uit het filmpje

dat gemaakt werd tijdens de ‘obstakeltocht’

met rollators en rolstoelen.

Ook bespraken we ideeën om mensen met

en zonder beperkingen meer met elkaar in

contact te brengen, om wederzijds begrip en

bewustzijn te versterken. Maar ook om elkaar

de kans te geven nieuwe contacten op

te doen en zo meer saamhorigheid te realiseren.

Er zijn plannen om een zomermarkt te organiseren

waarbij allerlei sociale organisaties

zich kunnen presenteren, een ‘neemiemand-mee-week’

waarin ieder die al lid

is van een club iemand meeneemt die misschien

ook wel lid wil worden.

Tenslotte wordt onder het motto ‘Dit is uw

dorp!’ een aantal activiteiten ondernomen

om ons meer bewust te zijn van onze mede

dorpsbewoners.

Het filmpje van de obstakeltocht is te zien op

Youtube onder de naam ‘Disability Studies’

en Beesd. Wilt u verdere informatie of meedoen?

Neem dan gerust contact op met Patricia

Kraan via patriciakraan@outlook.com

of 06 47847885.

Mienke van Alphen was ook aanwezig bij de

bijeenkomst. Mienke is rolstoelgebonden en

weet uit eigen ervaring dat niet alle voorzieningen

toegankelijk zijn met een electrische

rolstoel. Zij is van mening dat iedereen met

of zonder beperking moet kunnen participeren

in de maatschappij, en dus ook in Beesd.

Zij ervaart nog te vaak dat mensen met een

beperking een etiket krijgen opgeplakt. De

toegankelijkheid zal een moeilijk aspect blijven.

In Beesd is al veel mogelijk voor mensen

met een beperking. Mienke vindt dat we

daar natuurlijk trots op mogen zijn. Zij hoopt

dat deze informatieve avond en de benoemde

plannen zullen leiden tot meer wederzijds

begrip en saamhorigheid.

Tekst: Patricia Kraan en Mienke van Alphen

C.W.M. MAGAUER-HILKENS

OSTEOPAAT D.O.

Uitbaggeren van de Linge

Dr. A. Kuyperweg 21

4153 XA Beesd

Tel. 0345 683039

Foto: Ronald Verwijs

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 7


Na een overlijden wilt u gesteund

en uitgebreid geadviseerd worden

voor een goed georganiseerde

uitvaart, die past bij uw wensen.

U kunt ons 24 uur per dag bereiken:

0345 - 820280

www.dokman-uitvaarten.nl

Laura Voet - Cambridge school of Art

Studeren aan Cambridge School Of Art

Daar ben ik alweer, terug in ons dorpje Beesd. Van

september tot en met januari heb ik in Cambridge

gestudeerd aan ‘The School of Art’ (klinkt zoveel beter

in het Engels). Hier heb ik een minor Photography en een minor

Graphic Design gevolgd.

Op vijf minuten van de academie zat ik in een studentenflat samen

met Rianne, een vriendin van school. Behalve de hygiëne was

het een prima plek dichtbij het mooie centrum. Cambridge is een

kleine (studenten-) stad met mooie historische gebouwen langs de

rivier de Cam. Leuke typisch Engelse pubs met ontzettend veel

soorten bier en cider.

tot 8m

vanaf

€ 114,95

vanaf

€ 30,25

In de studentenflat zaten studenten uit verschillende landen zoals Duitsland, Denemarken,

Zweden, maar ook uit Zuid-Afrika en India. Dit bracht leuke ervaringen met zich mee, zoals

de verschillende culturen en talen. Zo werd ons

sarcasme door velen niet begrepen en Nederlandse

gezegdes naar het Engels vertalen zorgde ook

voor grappige taferelen.

Je merkt toch best een verschil tussen het onderwijs

hier en in Engeland. Voor mijn gevoel ligt het

niveau hier toch wel een stukje hoger. Daarentegen

is het allemaal goed georganiseerd op de scholen,

met lange openingstijden en goede faciliteiten. Zo

kon ik ‘s avonds nog gewoon in de werkplaatsen

werken, als ik niet in de pub zat.

vanaf

€ 121,00

vanaf

€ 24,20

Parkweg 95 - 4153 XL Beesd 0345-681493 info@WBEverhuur.nl

Inwoners van Beesd of vaste klanten 20% korting

Lekker

ambachtelijk....

Naast mijn studie heb ik verschillende steden

rondom Cambridge bezocht, zoals natuurlijk Londen,

maar ook Bath, Oxford, Norwich, Birmingham, Stamford en het liefst had ik nog naar

Schotland gewild. Maar dan kom je erachter dat vijf maanden eigenlijk best wel kort is.

In Cambridge heb ik veel geleerd van alle nieuwe mensen om mij heen, mijn positie als ontwerper,

en het aller belangrijkste; heb ik ontzettend veel plezier gehad!

Bij terugkomst heb ik eerst mijn zinnen

gezet op onze kaas, karnemelk en brood

want dat heb ik daar toch wel gemist.

Brood

Banket

Specialiteiten

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

Laura Voet

bakkerijvankeulenbeesd.nl

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 9


Cingelplein 24 februari - De verandering vooruit in Beesd

April

Dinsdag 7, 14, 21 en 28 april

Kaartsoos

Tijden: 13.30 - 16.30 uur

Voor meer informatie

Anja Copier - Klein,

tel.: 0345 – 683161

Woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 april

Voorlezen in de Bibliotheek

Tijden 14.30 - 15.00 uur

Kinderen kunnen luisteren naar een

mooi, spannend, ontroerend of

grappig verhaal.

Dinsdag 21 april

Elkaar Helpen

Tijden: 20.00 - 22.00 uur

Elkaar helpen verbindt vraag en

aanbod van inwoners uit Beesd.

Woensdag 15 april

Samen Eten

Aanvang: 18.00 uur

Samen Eten wordt verzorgd door

Els uit Rumpt.

Aanmelden vóór 10 april.

Kosten € 9,00

Mail: joanne@klokhuisbeesd.nl of

bellen 06 - 52065173

Vrijdag 24 april

Bisde Borrel

Tijden: 17.00 - 19.00 uur

Ongedwongen bijpraten en op de

hoogte blijven van de laatste

nieuwtjes? Kom dan gezellig naar

de Bisde borrel!

Mei

Dinsdag 5, 12, 19 en 26 mei

Kaartsoos

Tijden:13.30 - 16.30 uur

Voor meer informatie

Anja Copier - Klein,

tel.: 0345 683161

Woensdag 6, 13, 20 en 27 mei

Voorlezen in de Bibliotheek

Tijden 14.30 - 15.00 uur

Kinderen kunnen luisteren naar een

mooi, spannend, ontroerend of

grappig verhaal.

Dinsdag 19 mei

Elkaar Helpen

Tijden: 20.00 - 22.00 uur

Elkaar helpen verbindt vraag en

aanbod van inwoners uit Beesd.

Woensdag 20 mei

Samen Eten

Aanvang: 18.00 uur

Samen Eten (King Thai) wordt

verzorgd door Duan Thumta en

haar Thaise vriendinnen

Aanmelden vóór 15 mei.

Kosten € 9,00

Mail: joanne@klokhuisbeesd.nl of

bellen 06 - 52065173

26, 27, 28 en 29 mei

AvondVierdaagse

Inschrijven:

maandag 18 mei

20.00 uur - 21.00 uur

Woensdag 20 mei

09.00 uur - 10.00 uur

Vrijdag 29 mei

Bisde Borrel

Tijden: 17.00 - 19.00 uur

Ongedwongen bijpraten en op de

hoogte blijven van de laatste

nieuwtjes? Kom dan gezellig naar

de Bisde borrel!

Juni

Dinsdag 2, 9, 16, 23 en 30 juni

Kaartsoos

Tijden: 13.30 - 16.30 uur

Voor meer informatie

Anja Copier - Klein,

tel.: 0345 - 683161

Woensdag 3, 10, 17 en 24 juni

Voorlezen in de Bibliotheek

Tijden 14.30 - 15.00 uur

Kinderen kunnen luisteren naar een

mooi, spannend, ontroerend of

grappig verhaal.

Dinsdag 16 juni

Elkaar Helpen

Tijden: 20.00 - 22.00 uur

Elkaar helpen verbindt vraag en

aanbod van inwoners uit Beesd

Woensdag 17 juni

Samen Eten

Aanvang: 18.00 uur

Samen Eten wordt verzorgd door

Hanneke Rombouts uit Varik

Aanmelden vóór 12 juni.

Kosten € 9,00

Mail: joanne@klokhuisbeesd.nl of

bellen 06 - 52065173

Vrijdag 26 juni

Bisde Borrel

Tijden: 17.00 - 19.00 uur

Ongedwongen bijpraten en op de

hoogte blijven van de laatste

nieuwtjes? Kom dan gezellig naar

de Bisde borrel!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

en blijf op de hoogte!

Inschrijven via

klokhuisbeesd.nl/nieuwsbrief.

Op 24 februari kwamen 46 mensen bijeen

in het Beesdse Klokhuis om te praten over

de leefbaarheid in Beesd. Inwoners moeten

steeds meer zelf gaan organiseren en betalen

waar het zorg en welzijn betreft. De insteek

van deze themabijeenkomst met de naam

‘De verandering vooruit!’ was samen te komen

tot een eerste aanzet voor de invulling

hiervan voor het dorp Beesd.

De organisatie van de avond was in handen

van Joanne Bredero, coördinator van

het Klokhuis. Deze gemeenschappelijke,

multifunctionele voorziening ontwikkelt zich

steeds meer tot ontmoetingsplek voor de

inwoners van Beesd. Het Klokhuis maakt

samen met de twee basisscholen en de bibliotheek

deel uit van het Cingelplein. Vele

verenigingen, stichtingen, besturen én particulieren

woonden de avond ‘De verandering

vooruit!’ bij en lieten van zich horen,

waaronder de Stichting Speeltuinen Beesd,

Basisschool Lingelaar, Zorgcentrum Lingehof,

Protestantse Jeugdraad Beesd, Dorpskrant

Beesd, Sport Vereniging Beesd, Peuterspeelzaal

de Knuffel, Voetbalvereniging

Beesd, KaartSoos Kwiek en het Thomashuis.

Krachten bundelen

Joanne Bredero trapte de avond af met een

toelichting op de hoofdvraag van de avond:

hoe kunnen we de leefbaarheid in Beesd nog

beter maken door onze krachten te bundelen?

Een geslaagd voorbeeld hiervan bleek

een samenwerking tussen het Thomashuis

en de Buurtbus. Toen het vervoer van het

Thomashuis niet meer werd gesubsidieerd,

klopte het Thomashuis aan bij de Buurt-

bus. Dankzij de vrijwillige chauffeurs van de

Buurtbus heeft het Thomashuis nu een eigen

ploeg vrijwillige rijders.

Informatiecentrum

Doel van de bijeenkomst was niet om in enkele

uren tot een pasklare oplossing te komen,

maar om de betrokken partijen samen

te brengen en ideeën uit te wisselen. En dat

gebeurde en masse: in vier groepen lieten de

aanwezigen elkaar weten tegen welke problemen

zij oplopen waar het zorg en welzijn

in Beesd betreft. Al pratend kwamen de eerste

oplossingen al op tafel. De bijeenkomst

werd afgesloten met een presentatie per

groep met de eerste bevindingen. Duidelijk

werd dat er behoefte bestaat aan een centraal

punt om vraag en aanbod bij elkaar te

brengen. Welke hulp is er nodig en welke

hulp is beschikbaar? Dit kan gaan om onderhoudsklussen,

bestuurswerk en organiseren

van jeugdactiviteiten, maar ook om het signaleren

van problemen bij ouderen en gezinnen

en het inroepen van de juiste instantie.

Het Klokhuis en het Cingelplein willen deze

functie van informatiecentrum gaan vervullen.

Elkaar helpen

Het eerste concrete vervolg vindt plaats tijdens

de ‘Elkaar Helpen’-avond op 17 maart

aanstaande van 20.00 uur tot 22.00 uur. ‘Elkaar

Helpen’ wordt elke derde dinsdag van

de maand georganiseerd in het Klokhuis en

heeft als doel vraag en aanbod bij elkaar te

brengen. Kijk voor meer informatie op www.

klokhuisbeesd.nl/agenda.

Dorpskrant Beesd

11

Tekst: Liesbeth Kaldenberg

Foto: Vincent de Gram


Feestavond in Lingehof

www.

is onderdeel van: Van der Perk Beesd

Kortingsbon

30%

Korting

op alle lego en

playmobil

Op 20 februari jongstleden hebben

de Vrienden Van Lingehof een gezellige

avond georganiseerd in het verzorgingshuis

Lingehof.

Show ‘Ranje met een Rietje’; repertoire

van Hollandse liederen, waaronder

‘Langs het tuinpad van mijn

vader’, ‘Reisje langs de Rijn’, ‘Marina,

Marina’, ‘Droomland’, ‘Sophietje’.

De bewoners zongen uit volle borst mee, kregen

een kopje koffie met wat lekkers en in de

pauze een lekker borreltje met een knabbeltje!

Tekst en foto’s: Elise Kroeze

1 product per bon, foto’s kunnen afwijken, acties niet in combinatie met andere acties, geldig tot 30 April 2015

Parkweg 95 - 4153 XL Beesd 0345-681493 info@1001farmtoys.nl

Agenda

28 maart Voorjaarsconcert Harmonie Concordia, 20.00 u in het Klokhuis

28 maart De Zorgimkerij verzamelaarsbeurs, expositie van 10.00 tot 16.00 u

29 maart Paasoratorium St. Pieterskerk 19.00 u

30 maart Klussen in de Speeltuin Spelekids, Pietje Baltusstraat van 19.00 - 21.30 u

5 april Eerste Paasdag 12.00 u Paaseieren zoeken in De Speelzoom

3 april Kernteam inloopuur van 9.00 tot 10.00 u Klokhuis

3 april Klussen in de Speeltuin Het Klauterhuis, Lage/Hoge Huis van 19.00 - 21.30 u

10 april Vrijdagavond ophalen spullen Jaarmarkt Protestantse kerk

18 april Bloesemtocht

20 april Klussen in de Speeltuin ’t Klerkje, Weth Klerkstraat van 19.00 - 21.30 u

22 april SVB plantjesactie

23 april Koek-/ taartactie ten behoeve van de Jaarmarkt Protestantse kerk

27 april Koningsdag

9 en 10 mei Nationale molendag

15 - 16 mei Molen draait van vrijdag 16.00 tot zaterdag 16.00 u en kan gesponsord worden

voor het Robert Mars Toernooi

16 mei Robert Mars Toernooi

30 mei Jaarmarkt 2015 Protestantse kerk

4 juli Spelletjesmiddag in De Speelzoom begint om 14.00 u

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 13


Foto: Ingezonden

Beesdse

Knipsels

Lissy Wakkermans 40 jaar 6 februari 2015

Foto: Marjo van Dun

Foto: Ingezonden

Foto en tekst:Ingezonden

Vertrek mijnheer Piet - Lingelaar

Omdat meneer Piet een andere baan heeft,

hebben wij op donderdag 22 januari een afscheidsfeestje

voor hem georganiseerd. ‘s

Middags kwam hij samen met zijn vrouw Liesbeth

voor de laatste keer naar de Lingelaar.

Alle prachtige decoratiestukken die meneer

Piet de afgelopen zestien jaar heeft gemaakt

voor musicals, projectweken en andere activiteiten

stonden op het plein uitgestald.

Meneer Piet en zijn vrouw werden opgewacht

door twee prachtige dames. Na luid geroep

van alle kinderen kwam meneer Piet samen

met Liesbeth de hal in. Binnen zaten alle groepen te wachten. Iedere groep had een lied, het

”ABC” of een toneelstukje ingestudeerd. Meneer Piet heeft genoten van alles wat de groepen

hebben voorgedragen. Sommige dingen waren zo herkenbaar (‘bijna weekend’ zeggen

op elk moment van de dag).

Tot slot boden de oudste en jongste leerling samen met meneer Jeroen, de directeur, de

cadeaus aan. Meneer Piet werd verwend met een boormachine, een steekwagen, cadeaubonnen

en een Lingelaar trui met bijpassende pet.

Na schooltijd was er een kleine receptie en hebben veel ouders, oud-leerlingen en oudmedewerkers

afscheid genomen van meneer Piet.

Foto: Ingezonden

Louis de Haas 27 januari 90 jaar, in zijn

trouwpak (!) lekker aan de zwier met zijn

nichtje Marget de Haas

Kees Ekelmans 50 jaar 27 januari

Celeste bij haar steen in de Muur van respect

Bert van Baren 65 jaar 20 februari

Foto: Ingezonden

Kinderpuzzel

Van links naar rechts: Joke Ton, Paul van Buuren,

Eef Kroeze, Betty Beverloo, Ilona Breukel en Henk

van Noord

Het organisatiecomité van het Kerstconcert

Zoek de onderstaande woorden in de lentepuzzel, de woorden staan in allerlei richtingen. bloemen

2014 in Beesd, heeft cheques ter waarde

De overgebleven letters vormen de oplossing.

bloesem

van € 1.900,= overhandigd aan vertegenwoordigers

van zowel de Protestantse Gemeente

bloemen tulpen l b d e b e j n a r o n bijen

als de Rooms Katholieke kerk. Dit

bloesem vlinders a a l v l i n d e r s n eieren

bedrag wordt aangewend l b t.b.v. d ehet brestau-

ratiefonds van beide kerken.

e j n a r o n bijen vogelnest m b v o o r j a a r t a groei

a a l v l i n d e r s n eieren voorjaar m l t s e n l e g o v r koningsdag

m b v o o r j a a r t a groei

e o e u u s e r n k l c kuiken

m l t s e n l e g o v r koningsdag

t e i e p u e p r m e i lammetjes

e o e u u s e r n k l c kuiken

j m e t a e n m l g e s mei

t e i e p u e p r m e i lammetjes

e e r u s n e k i u k s narcissen

j m e t a e n m l g e s mei

s n e r e g r o e i t e oranje

e e r u s n e k i u k s narcissen

k o n i n g s d a g t n pasen

s n e r e g r o e i t e oranje

k o n i n g s d a g t n pasen

Stuur je antwoord naar info@dorpskrantbeesd.nl, of doe een briefje in de brievenbus op Dorpsplein 5.

De sluitingsdatum van deze puzzel is 4 april 2015.

Winnaar vorige puzzel: Miren Gietman.

Puzzel: Yolande Verhagen

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 15


Advertorial

Mondium viert op zaterdag 4 april de eerste verjaardag

Mondium viert op zaterdag 4 april de eerste verjaardag.

Wat in november 2013 in Rumpt begon in een klein lokaaltje als huiswerkbegeleidingsgroepje, is ruim een

Wat in november 2013 in Rumpt begon in een klein lokaaltje als huiswerkbegeleidingsgroepje, is ruim een jaar

jaar later een bloeiende praktijk voor huiswerkbegeleiding, bijlessen en psychologisch advies en behandeling.

Cees en Gerda Bakker uit Rumpt openden op 1 maart vorig jaar hun nieuwe praktijkruimte in Beesd. De

later een bloeiende praktijk voor huiswerkbegeleiding, bijlessen en psychologisch advies en behandeling. Cees

en Gerda Bakker uit Rumpt openden op 1 maart vorig jaar hun nieuwe praktijkruimte in Beesd. De geschikte

locatie geschikte voor locatie hun combinatiepraktijk voor hun combinatiepraktijk vonden ze het vonden vroegere ze woonhuis in het vroegere van Wim Voet, woonhuis boven de van showroom Wim Voet, van boven de

Willem showroom Cornelissen van Willem aan de Cornelissen Veerweg. aan de Veerweg.

Cees en Gerda zijn zijn beiden beiden ervaren ervaren professionals

in begeleiden, coachen, advi-

professionals in begeleiden,

coachen, adviseren, behandelen.

seren, Allebei behandelen. ooit begonnen Allebei in het ooit begonnen

onderwijs, in het hebben onderwijs, ze een hebben lange ze een

lange carrière carrière doorlopen doorlopen in verschillende in verschillende

sectoren. Cees Cees vooral vooral als manager als manager in

de

in de

zorg

zorg

en

en

later

later

als

als

trainer/coach in een

in een keur aan bedrijfssectoren.

keur aan bedrijfssectoren. Gerda vooral

Gerda vooral in de psychologische

in diagnostiek de psychologische en behandeling diagnostiek en als en behandeling

leidinggevende. en als leidinggevende.

Anderhalf jaar jaar geleden geleden namen namen ze ze het

het besluit om tezamen een eigen

besluit om tezamen een eigen praktijk

praktijk te starten vanuit een

te starten vanuit een interdisciplinair uitgangspunt.

praktijk waar Een kinderen/pubers praktijk waar kinderen/

interdisciplinair uitgangspunt. Een

pubers kunnen worden kunnen begeleid worden en begeleid ze en ze

precies dat extra steuntje in de in de rug rug krij-

krijgen om om te te zorgen dat concentratie en en werkstructuur net net genoeg genoeg worden worden aangevuld aangevuld om een om schooljaar een schooljaar goed te goed te

doorlopen. Door middel van vakgerichte bijlessen, examencoaching of door middel van huiswerkbegeleiding.

doorlopen. Door middel van vakgerichte bijlessen, examencoaching of door middel van huiswerkbegeleiding.

In de psychologiepraktijk worden kinderen/pubers en volwassenen gediagnosticeerd op stoornissen of bijzonder

gedrag In de psychologiepraktijk en worden adequate advisering worden kinderen/pubers en behandeling geboden. en volwassenen Er is een contract gediagnosticeerd met de gemeente op stoornissen wat betreft of bijzonder

jeugdzorg. gedrag En en Mondium worden heeft adequate ook contracten advisering met alle en behandeling verzekeraars waardoor geboden. volwassenen Er is een contract van alle met leeftijden

gemeente

geholpen wat betreft kunnen de jeugdzorg. worden in allerlei En Mondium lastige mentale heeft ook situaties. contracten met alle verzekeraars waardoor volwassenen van

alle leeftijden geholpen kunnen worden in allerlei lastige mentale situaties.

De huidige praktijk laat zien dat ouders van kinderen en pubers Mondium weten te vinden voor allerlei vragen op

het gebied van leren, concentreren, structureren, controleren, ondersteunen. Meestal wordt het antwoord dan

De huidige praktijk laat zien dat ouders van kinderen en pubers Mondium weten te vinden voor allerlei vragen

gevonden door middel van enkele middagen per week huiswerkbegeleiding. Of er wordt een langere periode

bijles op het gegeven gebied in van 1 of leren, 2 vakken concentreren, die extra ondersteuning structureren, vragen. controleren, ondersteunen. Meestal wordt het antwoord

Bij dan complexere gevonden situaties door middel wordt er van in de enkele psychologiepraktijk middagen per eerst week gediagnosticeerd. huiswerkbegeleiding. Door de rechtstreekse

Of er wordt een langere periode

bijles gegeven met huisartsen in 1 of en 2 vakken met Psychiatrie die extra Rivierenland ondersteuning Tiel, vragen. kan er meestal op korte termijn worden

samenwerking

overlegd Bij complexere en besloten situaties tot noodzakelijke wordt er medicatie in de psychologiepraktijk indien dat bijdraagt eerst aan de gediagnosticeerd. oplossing. Ook veel Door volwassenen de rechtstreekse

bezoeken ondertussen de psychologiepraktijk om aan oplossingen voor hun probleem te werken.

samenwerking met huisartsen en met Psychiatrie Rivierenland in Tiel, kan er meestal op korte termijn worden

De overlegd keuze om en deze besloten praktijk tot in noodzakelijke Beesd te vestigen medicatie was niet indien zo moeilijk, dat bijdraagt vertellen aan Cees de en oplossing. Gerda. Er Ook is in Beesd veel volwassenen

een

grote bezoeken huisartsenpraktijk, ondertussen de staan psychologiepraktijk 2 basisscholen en er om is aan een netwerk oplossingen van paramedische voor hun probleem zorg. Verder te werken. zijn veel

leerlingen De keuze die om middelbare deze praktijk scholen in Beesd in de omgeving te vestigen bezoeken, was niet maar zo die moeilijk, daarvoor vertellen wel bijna Cees een uur en moeten Gerda. fietsen. Er is in Beesd

Een een huiswerkpraktijk grote huisartsenpraktijk, ‘om de hoek’ er is staan dan een 2 basisscholen goede oplossing en om er is te een zorgen netwerk dat leerlingen van paramedische dicht bij huis zijn. zorg. Verder zijn

Bovendien was er in het westen van de gemeente geen psychologiepraktijk, dus met Mondium werd tevens een

er veel leerlingen die middelbare scholen in de omgeving bezoeken, maar die daarvoor wel bijna een uur moeten

fietsen.

lacune in het paramedisch netwerk opgevuld. Ook bewoners uit de omliggende dorpen kunnen nu door de

vestiging in Beesd

Een huiswerkpraktijk

op een korte afstand

‘om

worden

de hoek’

bediend.

is dan een goede oplossing om te zorgen dat leerlingen dicht bij

huis zijn. Bovendien was er in het westen van de gemeente geen psychologiepraktijk, dus met Mondium werd

Op tevens zaterdag een lacune 4 april vieren in het Gerda paramedisch en Cees netwerk de eerste opgevuld. verjaardag Ook van Mondium bewoners in uit Beesd. de omliggende Op Veerweg dorpen 3b kunnen nu

(boven) door de is vestiging iedereen van in Beesd harte welkom op een om korte op de afstand koffie/thee worden te komen bediend. en een gebakje of paaseitje of ander lekkers

te nuttigen. Mondium is de hele dag van 10 tot 18 uur open en Cees en Gerda vertellen graag over het werk dat

zij doen met en voor de inwoners van Beesd en omgeving. Zie ook www.mondium.nl .

Op zaterdag 4 april vieren Gerda en Cees de eerste verjaardag van Mondium in Beesd. Op de Veerweg 3b

(boven) is iedereen van harte welkom om op de koffie/thee te komen en een gebakje of paaseitje of ander

lekkers te nuttigen. Mondium is de hele dag van 10 tot 18 uur open en Cees en Gerda vertellen graag over het

werk dat zij doen met en voor de inwoners van Beesd en omgeving. Zie ook www.mondium.nl.

Paasoratorium - St. Pieterskerk

Hoogtevrees feest

Spooktochten SVB en PJB

Zaterdag 7 februari jl. heeft de

activiteitencommissie van de

Sportvereniging Beesd (SVB) een

spooktocht gehouden. Dit was

de tweede spooktocht die grotendeels

dankzij de spoken een

fantastisch succes is geworden.

Het thema van de spooktocht dit

jaar was: De clown uit de film ‘IT’.

Vooraf kregen de kinderen stukjes

uit de film te zien. Vervolgens ging

de tocht door Beesd en Mariënwaerdt!

Zeker dat laatste was het

hoogtepunt van de tocht en ‘De

man met de kettingzaag’ werd nog

vele malen na de tocht benoemd.

Hopelijk kunnen de kinderen weer

elke avond met een gerust hart

naar bed.

Het gelegenheidskoor

oefent al voor het Paasoratorium

op palmzondag 29

maart om 19.00 u in de St.

Pieterskerk.

Zaterdagavond 7 maart

gaf Hoogtevrees een feest

in ‘t Voorhuys om geld in

te zamelen voor SIRK en

Hoogtevrees

Vrijdag de 13e februari organiseerde

PJB voor een grote groep kinderen

van de groepen zes, zeven en acht

van de basisscholen De Lingelaar en

Sint Antonius een hele spannende

avond op het landgoed Heerlijkheid

Mariënwaerdt. Na een spannende

film over een weerwolf bleek er ook

rond Beesd een gevaarlijk monster

te zijn gespot. De kinderen moesten

door het donkere, griezelige bos

heen. Daar bleken nog meer spannende

verrassingen te zijn, onder

andere enge spoken, een doodskist

waar toch ineens veel leven in bleek

te zitten en een spannende heks. Na

afloop was er een gezellig kampvuur

met heerlijke broodjes, limonade en

een hoop gezelligheid!!

Foto en teksten:Ingezonden - Foto achtergrond: Chris van den Akker

16 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 17

Foto: Johan Heijnen

Foto: Ingezonden


TOEN & THANS

VOORSTRAAT - BEUKENSTRAAT

Iedere woensdag middag kinderen knippen €10,-!!!

Foto Toen: archief Van Kampen

Foto Thans: Marjo van Dun

Bijenmarkt -De Zorgimkerij

Puzzel

Belastingconsulent

van Beest

Belastingadvies voor particulieren

✓ Aangifte Inkomstenbelasting

✓ Aanvragen voorlopige aanslag Inkomstenbelasting

✓ Wijzigen voorlopige aanslag Inkomstenbelasting

✓ Aanvragen / wijzigen Toeslagen

NIEUWBOUW

VERBOUW

Foto: Jan Taat

Bijenmarkt en aanverwante

artikelen

28 maart bij

De Zorgimkerij op

Mariënwaerdt.

Er worden ook nectarplanten

en bollen

verkocht of geruild.

U vindt er onder andere

sierhoningpotten,

honingdraaiers,

etiketten van honing, mede of honingwijn,

imkergereedschappen, kerstballen met

bijtjes, honingbier, bierviltjes, kinderspeelgoed,

Maya-de-Bij en Winnie-the-Pooh verzamelspul,

etc.

De dag is van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Evenals vorig jaar is er een expositie van

de verzamelobjecten van Baldi Dekker ingericht

die u kunt bewonderen. In april en en

mei ook zaterdag en zondag geopend.

Het programma en adres vindt u op http://

www.dezorgimkerij.nl/agenda

1

7

2

3

8

4 5

9

6

Kies uit bovenstaande getallen vier cijfers

en gebruik ze maar één keer. Gebruik alle

vier de volgende rekenkundige bewerkingen

in willekeurige volgorde:

Vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken.

Maak zoveel mogelijk berekeningen met

de uitkomst 11!

Voorbeeld:

9 x 3 = 27 27 - 6 = 21

21+ 1 = 22 22: 2 = 11

Stuur je antwoorden naar info@dorpskrantbeesd.nl, of

doe een briefje in de brievenbus op Dorpsplein 5.

De sluitingsdatum is 4 april 2015. De winnaar van de

vorige puzzel is H. Visser..

Puzzel: Léon van Dun

B e l a s t i n g c o n s u l e n t A r n o l d v a n B e e s t

Middenstraat 19 0345 683228

4153 AB Beesd 06 21388621

i n f o @ b e l a s t i n g c o n s u l e n t v a n b e e s t . n l

www.belastingconsulentvanbeest.nl

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd

E. info@chielbouw.nl

T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595

18 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 19


Oude film over Beesd gezocht

Een geboren Beesdenaar, nu wonend

buiten Beesd, wil graag een film die

60 tot 70 jaar geleden gemaakt is met

als thema: Beesd. Wie weet meer

over deze film? Wie heeft nog een

exemplaar in zijn bezit? Neem contact

op met de redactie:

info@dorpskrantbeesd.nl

Mijn naam is Anja de Jong en

ik woon in Thomashuis Beesd.

Ik ben gek op honden. In het

Thomashuis hebben we alleen

een kat en onlangs is de hond van

mijn moeder overleden en ik mis

het nu om een hond te kunnen aaien en

samen te wandelen.

Oproepjes:

Daarom zoek ik iemand met een hond

die het leuk vindt om mij zo af en toe te

bezoeken en samen de hond uit te laten.

Heb je daar ook zin in? Neem dan contact

op met :

Nanda Zonruiter van Thomashuis Beesd

(06-81171426 of via Beesd@thomashuis.nl)

Riet Smits:

Voor een reünie van de meisjesschool

uit Oss zijn wij op zoek naar Riet

Smits. Zij heeft gewoond aan de

Verlengde Torenstraat in Oss. Volgens

een klasgenoot woont zij nu in Beesd.

Adres helaas onbekend.

Kent u Riet (dochter van kapper Harrie

Smits) stuur dan een reactie naar

mderuyter@tele2.nl

Of via LinkedIn: Marjan de Ruyter

Kaarters voor

de Kaartsoos ‘Kwiek’

Op dinsdagmiddag is de kaartsoos

actief in het ‘Klokhuis’. Kom ook eens

kaarten!

Anja Copier 06 13 70 08 50

Programma Oranjevereniging Beesd

Concept programma voor de feestweek 2015, invulling kan nog

wijzigen maar de data staan wel vast.

Check vooraf de website www.oranjeverenigingbeesd.nl en de

lokale kranten.

Vrijdag 24 april ochtend Koningsspelen m.m.v. de beide basisscholen

avond Beesd Got Talent

Zaterdag 25 april middag m.m.v. KIKA/ Robert Mars toernooi

avond Feestavond m.m.v. Young Beethoven

Zondag 26 april ochtend Gezamenlijke tent(kerk)viering

middag Blaaskapellenfestival

Maandag 27 april ochtend Reveille op de kerktoren daarna Optocht

KONINGSDAG middag DJ show doorlopend tot sluiting

Dinsdag 28 april avond Superbingo

Woensdag 29 april middag Kinderbingo

Zaterdag 4 mei avond Dodenherdenking wordt voorafgegaan door een dienst in

een van beide kerken.

Onderhoud Speeltuinen

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die

willen meehelpen om de speeltuinen

te onderhouden.

Vele handen maken immers licht werk.

Meld je aan!

info@speeltuinbeesd.nl of

Mark Kroeze, telefoon 06-51954498

30 maart, Spelekids, Pietje Baltus

13 april, Het Klauterhuis, Lage/Hoge

Huis

20 april, t Klerkje, Weth Klerkstraat

Van 19.00 - 21.30 u

Vraag en aanbod - Cingelplein

Bel ons, mail ons, loop binnen:

Als u ergens mee zit, hulp nodig hebt,

of een vraag of wens hebt over bijvoorbeeld

financiën, zorg, wonen,

welzijn, sociale activiteiten of hulp in

en rond het huis.

Als u iets te bieden heeft waarmee

u iemand anders, die dat net nodig

heeft, kunt helpen

Joanne Bredero,

telefoon: 06 - 52 06 51 73,

email: joanne@klokhuisbeesd.nl

(Zie ook bladzijde 10)

20 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 21


Al het moois

begint met een TV

van Wakkermans!

Puzzel

IN BEESD

DAAR STAAT EEN

HUIS

Veel huizen in Beesd hebben een naam.

Als wij de namen weglaten, weten jullie de

naam van het huis dan nog? Hoe heet het

huis dat hiernaast is afgebeeld?

Stuur je antwoord naar

info@dorpskrantbeesd.nl of een briefje naar

Dorpsplein 5.

De winnaar van de vorige puzzel is:

Mevr. A. Verrips - Grandia

Het goede antwoord : Balverens Bouwing

Sluitinggsdatum: 4 april 2015

Foto: Marjo van Dun

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Belastingconsulent

van Beest

Belastingadvies voor particulieren

Leefbaarheidsbudget: Lingegrachtconcert

Muziekverenigingen ‘Voorwaarts’ Rumpt en

‘Concordia’ Beesd hebben € 10.000 uit het

Leefbaarheidsbudget gewonnen voor het

eerste Lingegrachtconcert.

Info:

Zaterdag 4 juli 2015, tijdstip 19.00 - 21.00 u.

Westzijde Blauwe Huisbrug Rumpt/ Beesd.

Check: www.voorwaartsrumpt.nl en

www.concordia-beesd.nl

Zorg zelf voor een hapje en een drankje, genieten

van de avondzon en muziek op de

boot of aan de wal.

Vorig jaar vakantiewerk gedaan?

(Bij) baan gehad ?

Laat vrijblijvend controleren of je recht heb

op teruggaaf van belasting.

No Cure, No Pay

B e l a s t i n g c o n s u l e n t A r n o l d v a n B e e s t

Middenstraat 19 0345 683228

4153 AB Beesd 06 21388621

i n f o @ b e l a s t i n g c o n s u l e n t v a n b e e s t . n l

www.belastingconsulentvanbeest.nl

De redactie: Marjo van Dun, Yolande Verhagen,

Evi-Mara van Beekhuizen en Cees de Jong.

Redactieadres: Dorpsplein 5 Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Marjo van Dun

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, Bibliotheek Cingelplein

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website of mail ons!

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail.

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Laatste editie en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

22 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 23


De perfecte schakel tussen uw onderneming en accountant!

EKK

ELISE KROEZE KANTOORWERK

Financieel & Administratief

Havendijk 18

4153 Ax Beesd

T: 06-46100681

E: info@ekkantoorwerk.nl

W: www.ekkantoorwerk.nl

www.Dynamicvision.nl

Voorstraat 114

4153 AN Beesd

Tel: 0345 - 683254

DynamicVision Store

There when you need I.T.

Reparaties en onderhoud aan uw PC, laptop

of tablet. Verkoop van nieuwe en gebruikte

hardware.

• Service aan huis

• Support op afstand

• Onderhouds contract (vanaf 10 euro per maand)

• Netwerk beheer

Al meer dan 75 jaar goede

voorlichting, een uitstekende

prijs en perfecte service.

Vriend van de Dorpskrant Beesd

Air

Wilt u ook dit jaar

Vriend zijn? Of wilt u

juist Vriend worden?

Stort dan minimaal

€ 5,00 op rekening

NL38 INGB 0005659383

ten name van

Stichting Dorpskrant

Beesd

APK KEURING - OCCASIONS - AIRCO - SERVICE

ONDERHOUD & REPARATIES

BEGELEIDING AUTO AANKOOP

SCHADEHERSTEL GARAGE

AUTO POETSEN EN REINIGEN

MEINTE 32A, 4153 XE BEESD

Tel. 0345-680111

U kunt ons vinden naast de A2.

More magazines by this user