20.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 6 - NR.4

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor alle inwoners van Beesd.

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor alle inwoners van Beesd.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>DORPSKRANT</strong><br />

<strong>BEESD</strong><br />

voor en door de inwoners van<br />

Jaargang 6 – Nr. 4 – maart-april 2015<br />

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor alle<br />

inwoners van Beesd.<br />

Kopij en tips:<br />

info@dorpskrantbeesd.nl<br />

Voorafgaand aan de evacuatie 1995<br />

Herman Bertels<br />

(plaatsvervangend groepscommandant brandweer)<br />

Nadat rond kerst in 1994 de eerste golf water door Nederland<br />

stroomde kwam het echte hoge water eind januari 1995. Wij<br />

werden op zondagmiddag 29 januari geïnformeerd over het<br />

komende hoge water. Wij kregen als brandweervrijwilligers<br />

te horen hoe de verwachting over het water was en dat de<br />

kans op evacuatie groot was. Het advies werd gegeven<br />

om hiervoor vast maatregelen te nemen. Als brandweer<br />

zouden wij nodig zijn om te helpen bij de evacuatie.<br />

Maandagavond 30 januari zijn we met de brandweergroep<br />

Beesd in Waardenburg zandzakken wezen vullen<br />

die naar Heesselt moesten, waar de dijk versterkt<br />

moest worden. Met onze ploeg hadden we in circa<br />

twee uur tijd de complete zandvoorraad in zakken geschept.<br />

Dinsdagmiddag werd door de commissaris van de Koningin, Jan Terlouw,<br />

het bevel tot evacuatie gegeven.<br />

Janske van de Water:<br />

Familie uit de Bommelerwaard zou moeten evacueren, dus belde ik dat zij bij ons konden<br />

logeren. Maar de telefoon werd niet meer opgenomen, zij waren al vertrokken.<br />

Evacuatie 20 jaar geleden<br />

Herman Bertels:<br />

Wij kregen ook tijd om zelf onze spullen te evacueren. Vanaf woensdagmiddag/ -avond<br />

werden we verwacht aan de kazerne waarna we hand- en spandiensten verrichtten bij de<br />

verkeerschaos die onstond. We kregen meldingen van heetgelopen remmen, verzakte ambulances<br />

en brandende voertuigen. Het was een kunst om met een brandweerauto en bus<br />

door dit drukke verkeer te komen. Die woensdag was een drukke dag. Omdat iedereen weg<br />

was en dus eventuele branden of ander ongerief niet snel gemeld zouden worden was het<br />

onze taak om het gebied mede te bewaken.


Hiertoe reden<br />

we overdag en vooral<br />

‘s nachts door het gebied. Het<br />

was een vreemde gewaarwording om<br />

door lege straten te rijden waar totaal geen<br />

verkeer is en huizen leeg zijn. De konijnen<br />

liepen in de Wilhelminastraat. Er is toen een<br />

film gemaakt van de lege straten en huizen<br />

en het hoge water tegen de dijken. Vrijdag<br />

kregen we meldingen van inbraakalarmen<br />

die afgingen, omdat bewoners de stroom<br />

uitgeschakeld hadden en de accu’s leeg<br />

raakten. Op last van de politie gingen wij<br />

dan de sirenes uitschakelen, zodat de rust<br />

weerkeerde. De kazerne aan de Sportstraat<br />

was toen 24 uur per dag bemenst en er werd<br />

zelfs door de toenmalige commandant op<br />

een stretcher geslapen. Ook kregen we daar<br />

ontbijt, lunch en diner. Er waren nog diverse<br />

mensen achtergebleven in het gebied en<br />

daardoor kregen we af en toe melding van<br />

sluipende personen, waarna we gebruikmakend<br />

van onze schijnwerpers op de brandweerauto<br />

op onderzoek uitgingen. Gelukkig<br />

waren het dan geen plunderaars maar de<br />

buitenlopende bewoners die we dan maar<br />

snel thuisbrachten. In deze dagen is er zeer<br />

intensief dag en nacht gepatrouilleerd door<br />

de dorpen aan de zuidkant van de A2.<br />

Janske van de Water<br />

Diezelfde dag moesten ook wij vertrekken.<br />

Het ging allemaal heel snel. Ik was voorzitter<br />

van een studieclub voor fruittelersvrouwen<br />

en wij zouden die dag vergaderen. Snel een<br />

aantal dames gebeld. Eén van hen vertelde<br />

mij dat het fruit in de koelhuizen een groot<br />

probleem was. Het was onmogelijk het fruit<br />

allemaal naar elders te brengen. Als we de<br />

koeling uit zouden zetten dan was alles bij<br />

voorbaat al verloren. Als het water kwam zou<br />

de isolatie los van de wanden en het plafond<br />

komen.<br />

Ik was ook bestuurslid van de Nederlandse<br />

Fruitteelt Organisatie en het Landbouwschap<br />

en belde naar het ministerie om ons<br />

probleem voor te leggen en te vragen of de<br />

telers met koeling op hun bedrijf konden blijven.<br />

De ambtenaar ging in overleg en al snel<br />

werd mij medegedeeld dat de gemeenten<br />

op de hoogte gesteld zouden worden en dat<br />

de thuisblijvers als het water kwam naar het<br />

hoogste punt moesten gaan. Een helicopter<br />

zou ze daar dan ophalen. Zo kon de schade<br />

onder de fruittelers beperkt blijven. Voor de<br />

thuisblijvers werden maaltijden gekookt en<br />

in de diepvries gedaan. Meubels werden op<br />

kisten geplaatst, boeken en fotoalbums werden<br />

naar boven gebracht. Vrienden werden<br />

gebeld voor hulp en zo reisden we af naar<br />

Scherpenzeel. Daar werden we gastvrij ontvangen<br />

door de familie Schuurman (onderwijzer<br />

Schuurman, bekend in Beesd).<br />

Gert van Beekhuizen<br />

“Op dinsdag 31 januari stond ik in de Bommelerwaard<br />

in de file omdat ik toen nog een<br />

vracht had gehaald. Dit was al tijdens de<br />

evacuatie en ik stond uren op dezelfde plek.<br />

Het was donker, dus je kon niet zien wat er<br />

gebeurde. Overal zag je blauwe zwaailichten;<br />

ambulances die mensen uit het bejaardenhuis<br />

in Gameren evacueerden. Bijna niemand<br />

had toentertijd een mobiele telefoon,<br />

maar een aantal auto’s achter mij reed iemand<br />

die ik kende. Hij had wel een telefoon.<br />

Zo wisten we dat we over Hedel konden<br />

rijden en zo de file konden vermijden. Toen<br />

heb ik ook gezegd dat ik nooit zou weggaan,<br />

want als je in de file staat en het water komt,<br />

verdrink je ter plekke. We hebben lang gewacht<br />

met weggaan. We zouden naar nicht<br />

Wil in Ruurlo gaan, maar voordat we zouden<br />

vertrekken brachten we nog een kat naar<br />

de molen. Toen zijn we daar gebleven. Ome<br />

Gerrit en tante Jaantje waren er ook nog. We<br />

hadden thuis alle spullen van beneden wel al<br />

op de eerste verdieping gezet, en ook veel<br />

anderen geholpen met opruimen en evacueren.<br />

Het is mooi om te zien dat iedereen elkaar<br />

helpt in dit soort tijden, maar ook apart.<br />

Vooral dat een dorp zo snel leeg kan zijn.<br />

Dat zag ik in Gellicum toen ik daar Arnold de Keijzer ging helpen opruimen. Daar was helemaal<br />

niemand meer. Ook wilden we buurman Klaas Eisenga helpen opruimen, maar die was<br />

niet van plan te vertrekken. Hij zat lekker op de bank een sigaretje te roken en al z’n spullen<br />

stonden nog op de bank.<br />

Op de molen heb ik niet veel gedaan, vooral uitgerust. Ze zeiden dat het wel een tijdje zou<br />

duren voordat we weer terug naar huis konden, maar uiteindelijk waren we op zaterdag alweer<br />

terug. Ook kwam, toen we nog op de molen zaten, de baron met een bootje over de<br />

Linge. Hij zei dat je dan wel niet over de weg mocht, ‘maar over het water hadden ze niks<br />

gezegd!’ En mocht het water toch hoger komen, konden we altijd naar Henk Bronkhorst die<br />

ons dan kon redden met z’n boot. Een beetje als Noah zeg maar.”<br />

Dave van Hattem<br />

De dorpsbewoners brachten zoveel mogelijk spullen naar zolder, schuren of naar hoger<br />

gelegen gebieden in het land. Velen vonden bij familie en vrienden een logeeradres. Op de<br />

verzorgingsplaatsen Bisde en Lingehorst langs de A2 stonden tientallen ambulances klaar<br />

voor eventuele calamiteiten en voor vervoer van ouderen die slecht ter been waren en hulp<br />

nodig hadden bij de evacuatie.<br />

De grote volksverhuizing had tot gevolg dat het verkeer muurvast kwam te staan. Beesd<br />

bleef achter als een spookdorp.<br />

Redactie<br />

Tijdens de evacuatie is een aantal kinderen toch naar school gegaan in de plaats waar zij<br />

verbleven.<br />

Menig bedrijf werd ontmanteld, sommige kregen hulp van hun klanten. Ze werden elders<br />

weer opgebouwd. Werkgevers en werknemers werkten zo goed mogelijk door.<br />

Mensen verbleven bij familie, vrienden, caravans, hotels en bungalowparken. Of men werd<br />

door de overheid ondergebracht in opvangcentra. Anderen vertrokken naar Leerdam of naar<br />

andere plekken en kregen te horen dat ze wellicht weer moesten evacueren.<br />

Hierboven staan de verwachtte waterstanden bij een dijkdoorbraak bij Ochten (bron: De<br />

Gelderlander, ‘Op de vlucht voor het water’ uitgegeven door De Gelderlander).<br />

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 3


wij zondagmiddag om drie uur weer zelf naar<br />

huis mochten om vrouw en kinderen weer in<br />

de armen te sluiten. Voor iedere brandweerman<br />

was deze tijd een bijzondere belevenis.<br />

Janske van de Water<br />

De thuisblijvers vertelden later dat toen de<br />

mensen weg waren, er heel veel dieren tevoorschijn<br />

kwamen.<br />

brieven rondbrachten. In het pikkedonker<br />

brievenbussen opzoeken was een nieuwe<br />

belevenis. Hiermee zijn we tot diep in de<br />

nacht bezig geweest. Daarna konden we<br />

nog een uurtje slapen, omdat we om zeven<br />

uur weer paraat moesten staan voor de bewoners<br />

die weer het gebied in mochten. Dit<br />

proces verliep zonder problemen, waarna<br />

“Uit de ouwe<br />

schoenen<br />

doos”<br />

Dave van Hattem<br />

Bij de terugkeer op 4 februari 1995 stonden<br />

spandoeken en borden ‘Welkom Thuis’ aan<br />

de rand van het dorp. In de brievenbussen<br />

lag eveneens een welkomstbericht namens<br />

het gemeentebestuur. De evacuatie van het<br />

Rivierenland, die door veel mensen ook wel<br />

de ‘hoogwatervakantie’ werd genoemd, was<br />

de grootste uit de Nederlandse geschiedenis.<br />

Redactie<br />

Menigeen die terugkwam, maakte van de<br />

gelegenheid gebruik om kamers op te knappen.<br />

Het was een bedrijvigheid alom.<br />

Met dank aan Herman Bertels, Janske van de Water,<br />

Dave van Hattem en Gert van Beekhuizen<br />

Voetballen zonder tenue<br />

anno 1956<br />

Bron: Dagblad Rivierenland, vrijdag 3 februari 1995.<br />

En weer naar huis 20 jaar geleden<br />

Herman Bertels<br />

Zaterdag 4 februari kregen we het bericht dat de bewoners zondag weer naar huis mochten.<br />

Hiervoor moest bij alle huizen binnen en buiten de bebouwde kom een brief in de bus gedaan<br />

worden over hoe bewoners moesten handelen om het gas en elektra weer aan te zetten.<br />

Ook stondern er andere tips in. Deze brief, die door de gemeente gedrukt werd, kregen<br />

wij zaterdagavond om 22.00 uur aangeleverd, waarna we met de ploeg ‘s nachts alle<br />

welk jaartal?<br />

1956<br />

Sjors Wakkermans heeft deze foto’s<br />

in zijn bezit.<br />

Weet u de namen van deze jongens?<br />

Laat het ons weten!<br />

En uit welk jaar komt de foto links?<br />

Mail naar info@dorpskrantbeesd.nl of<br />

in de brievenbus op Dorpsplein 5.<br />

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 5


Project ‘Inclusieve gemeente Geldermalsen’<br />

Dry Needling!<br />

Heeft u last van (chronische) spierklachten?<br />

Kom dan naar Fysiotherapie Beesd voor deze<br />

effectieve vorm van fysiotherapie.<br />

Voor meer informatie bel of mail ons.<br />

bekijk ook onze website: www.fysiotherapie-beesd.nl<br />

en klik op Dry Needling.<br />

Voorstraat 34 - 4153 AL Beesd<br />

T. 0345 681645 - info@fysiotherapie-beesd.nl<br />

Praktijk voor Osteopathie Beesd<br />

Het project ontwikkelt ideeën en activiteiten<br />

om sociaal isolement van mensen met een<br />

beperking en andere kwetsbare groepen te<br />

verminderen. De aanpak is onder meer het<br />

organiseren van bijeenkomsten waar organisaties<br />

en burgers elkaar ontmoeten en elkaar<br />

versterken.<br />

Op 19 februari was zo’n bijeenkomst in<br />

Beesd. Inwoners bespraken daar de mogelijkheden<br />

om Beesd beter toegankelijk te<br />

maken voor iedereen. Daar moet nog wel<br />

werk gedaan worden, zoals blijkt uit het filmpje<br />

dat gemaakt werd tijdens de ‘obstakeltocht’<br />

met rollators en rolstoelen.<br />

Ook bespraken we ideeën om mensen met<br />

en zonder beperkingen meer met elkaar in<br />

contact te brengen, om wederzijds begrip en<br />

bewustzijn te versterken. Maar ook om elkaar<br />

de kans te geven nieuwe contacten op<br />

te doen en zo meer saamhorigheid te realiseren.<br />

Er zijn plannen om een zomermarkt te organiseren<br />

waarbij allerlei sociale organisaties<br />

zich kunnen presenteren, een ‘neemiemand-mee-week’<br />

waarin ieder die al lid<br />

is van een club iemand meeneemt die misschien<br />

ook wel lid wil worden.<br />

Tenslotte wordt onder het motto ‘Dit is uw<br />

dorp!’ een aantal activiteiten ondernomen<br />

om ons meer bewust te zijn van onze mede<br />

dorpsbewoners.<br />

Het filmpje van de obstakeltocht is te zien op<br />

Youtube onder de naam ‘Disability Studies’<br />

en Beesd. Wilt u verdere informatie of meedoen?<br />

Neem dan gerust contact op met Patricia<br />

Kraan via patriciakraan@outlook.com<br />

of 06 47847885.<br />

Mienke van Alphen was ook aanwezig bij de<br />

bijeenkomst. Mienke is rolstoelgebonden en<br />

weet uit eigen ervaring dat niet alle voorzieningen<br />

toegankelijk zijn met een electrische<br />

rolstoel. Zij is van mening dat iedereen met<br />

of zonder beperking moet kunnen participeren<br />

in de maatschappij, en dus ook in Beesd.<br />

Zij ervaart nog te vaak dat mensen met een<br />

beperking een etiket krijgen opgeplakt. De<br />

toegankelijkheid zal een moeilijk aspect blijven.<br />

In Beesd is al veel mogelijk voor mensen<br />

met een beperking. Mienke vindt dat we<br />

daar natuurlijk trots op mogen zijn. Zij hoopt<br />

dat deze informatieve avond en de benoemde<br />

plannen zullen leiden tot meer wederzijds<br />

begrip en saamhorigheid.<br />

Tekst: Patricia Kraan en Mienke van Alphen<br />

C.W.M. MAGAUER-HILKENS<br />

OSTEOPAAT D.O.<br />

Uitbaggeren van de Linge<br />

Dr. A. Kuyperweg 21<br />

4153 XA Beesd<br />

Tel. 0345 683039<br />

Foto: Ronald Verwijs<br />

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 7


Na een overlijden wilt u gesteund<br />

en uitgebreid geadviseerd worden<br />

voor een goed georganiseerde<br />

uitvaart, die past bij uw wensen.<br />

U kunt ons 24 uur per dag bereiken:<br />

0345 - 820280<br />

www.dokman-uitvaarten.nl<br />

Laura Voet - Cambridge school of Art<br />

Studeren aan Cambridge School Of Art<br />

Daar ben ik alweer, terug in ons dorpje Beesd. Van<br />

september tot en met januari heb ik in Cambridge<br />

gestudeerd aan ‘The School of Art’ (klinkt zoveel beter<br />

in het Engels). Hier heb ik een minor Photography en een minor<br />

Graphic Design gevolgd.<br />

Op vijf minuten van de academie zat ik in een studentenflat samen<br />

met Rianne, een vriendin van school. Behalve de hygiëne was<br />

het een prima plek dichtbij het mooie centrum. Cambridge is een<br />

kleine (studenten-) stad met mooie historische gebouwen langs de<br />

rivier de Cam. Leuke typisch Engelse pubs met ontzettend veel<br />

soorten bier en cider.<br />

tot 8m<br />

vanaf<br />

€ 114,95<br />

vanaf<br />

€ 30,25<br />

In de studentenflat zaten studenten uit verschillende landen zoals Duitsland, Denemarken,<br />

Zweden, maar ook uit Zuid-Afrika en India. Dit bracht leuke ervaringen met zich mee, zoals<br />

de verschillende culturen en talen. Zo werd ons<br />

sarcasme door velen niet begrepen en Nederlandse<br />

gezegdes naar het Engels vertalen zorgde ook<br />

voor grappige taferelen.<br />

Je merkt toch best een verschil tussen het onderwijs<br />

hier en in Engeland. Voor mijn gevoel ligt het<br />

niveau hier toch wel een stukje hoger. Daarentegen<br />

is het allemaal goed georganiseerd op de scholen,<br />

met lange openingstijden en goede faciliteiten. Zo<br />

kon ik ‘s avonds nog gewoon in de werkplaatsen<br />

werken, als ik niet in de pub zat.<br />

vanaf<br />

€ 121,00<br />

vanaf<br />

€ 24,20<br />

Parkweg 95 - 4153 XL Beesd 0345-681493 info@WBEverhuur.nl<br />

Inwoners van Beesd of vaste klanten 20% korting<br />

Lekker<br />

ambachtelijk....<br />

Naast mijn studie heb ik verschillende steden<br />

rondom Cambridge bezocht, zoals natuurlijk Londen,<br />

maar ook Bath, Oxford, Norwich, Birmingham, Stamford en het liefst had ik nog naar<br />

Schotland gewild. Maar dan kom je erachter dat vijf maanden eigenlijk best wel kort is.<br />

In Cambridge heb ik veel geleerd van alle nieuwe mensen om mij heen, mijn positie als ontwerper,<br />

en het aller belangrijkste; heb ik ontzettend veel plezier gehad!<br />

Bij terugkomst heb ik eerst mijn zinnen<br />

gezet op onze kaas, karnemelk en brood<br />

want dat heb ik daar toch wel gemist.<br />

Brood<br />

Banket<br />

Specialiteiten<br />

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332<br />

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244<br />

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

Laura Voet<br />

bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 9


Cingelplein 24 februari - De verandering vooruit in Beesd<br />

April<br />

Dinsdag 7, 14, 21 en 28 april<br />

Kaartsoos<br />

Tijden: 13.30 - 16.30 uur<br />

Voor meer informatie<br />

Anja Copier - Klein,<br />

tel.: 0345 – 683161<br />

Woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 april<br />

Voorlezen in de Bibliotheek<br />

Tijden 14.30 - 15.00 uur<br />

Kinderen kunnen luisteren naar een<br />

mooi, spannend, ontroerend of<br />

grappig verhaal.<br />

Dinsdag 21 april<br />

Elkaar Helpen<br />

Tijden: 20.00 - 22.00 uur<br />

Elkaar helpen verbindt vraag en<br />

aanbod van inwoners uit Beesd.<br />

Woensdag 15 april<br />

Samen Eten<br />

Aanvang: 18.00 uur<br />

Samen Eten wordt verzorgd door<br />

Els uit Rumpt.<br />

Aanmelden vóór 10 april.<br />

Kosten € 9,00<br />

Mail: joanne@klokhuisbeesd.nl of<br />

bellen 06 - 52065173<br />

Vrijdag 24 april<br />

Bisde Borrel<br />

Tijden: 17.00 - 19.00 uur<br />

Ongedwongen bijpraten en op de<br />

hoogte blijven van de laatste<br />

nieuwtjes? Kom dan gezellig naar<br />

de Bisde borrel!<br />

Mei<br />

Dinsdag 5, 12, 19 en 26 mei<br />

Kaartsoos<br />

Tijden:13.30 - 16.30 uur<br />

Voor meer informatie<br />

Anja Copier - Klein,<br />

tel.: 0345 683161<br />

Woensdag 6, 13, 20 en 27 mei<br />

Voorlezen in de Bibliotheek<br />

Tijden 14.30 - 15.00 uur<br />

Kinderen kunnen luisteren naar een<br />

mooi, spannend, ontroerend of<br />

grappig verhaal.<br />

Dinsdag 19 mei<br />

Elkaar Helpen<br />

Tijden: 20.00 - 22.00 uur<br />

Elkaar helpen verbindt vraag en<br />

aanbod van inwoners uit Beesd.<br />

Woensdag 20 mei<br />

Samen Eten<br />

Aanvang: 18.00 uur<br />

Samen Eten (King Thai) wordt<br />

verzorgd door Duan Thumta en<br />

haar Thaise vriendinnen<br />

Aanmelden vóór 15 mei.<br />

Kosten € 9,00<br />

Mail: joanne@klokhuisbeesd.nl of<br />

bellen 06 - 52065173<br />

26, 27, 28 en 29 mei<br />

AvondVierdaagse<br />

Inschrijven:<br />

maandag 18 mei<br />

20.00 uur - 21.00 uur<br />

Woensdag 20 mei<br />

09.00 uur - 10.00 uur<br />

Vrijdag 29 mei<br />

Bisde Borrel<br />

Tijden: 17.00 - 19.00 uur<br />

Ongedwongen bijpraten en op de<br />

hoogte blijven van de laatste<br />

nieuwtjes? Kom dan gezellig naar<br />

de Bisde borrel!<br />

Juni<br />

Dinsdag 2, 9, 16, 23 en 30 juni<br />

Kaartsoos<br />

Tijden: 13.30 - 16.30 uur<br />

Voor meer informatie<br />

Anja Copier - Klein,<br />

tel.: 0345 - 683161<br />

Woensdag 3, 10, 17 en 24 juni<br />

Voorlezen in de Bibliotheek<br />

Tijden 14.30 - 15.00 uur<br />

Kinderen kunnen luisteren naar een<br />

mooi, spannend, ontroerend of<br />

grappig verhaal.<br />

Dinsdag 16 juni<br />

Elkaar Helpen<br />

Tijden: 20.00 - 22.00 uur<br />

Elkaar helpen verbindt vraag en<br />

aanbod van inwoners uit Beesd<br />

Woensdag 17 juni<br />

Samen Eten<br />

Aanvang: 18.00 uur<br />

Samen Eten wordt verzorgd door<br />

Hanneke Rombouts uit Varik<br />

Aanmelden vóór 12 juni.<br />

Kosten € 9,00<br />

Mail: joanne@klokhuisbeesd.nl of<br />

bellen 06 - 52065173<br />

Vrijdag 26 juni<br />

Bisde Borrel<br />

Tijden: 17.00 - 19.00 uur<br />

Ongedwongen bijpraten en op de<br />

hoogte blijven van de laatste<br />

nieuwtjes? Kom dan gezellig naar<br />

de Bisde borrel!<br />

Schrijf u in voor de nieuwsbrief<br />

en blijf op de hoogte!<br />

Inschrijven via<br />

klokhuisbeesd.nl/nieuwsbrief.<br />

Op 24 februari kwamen 46 mensen bijeen<br />

in het Beesdse Klokhuis om te praten over<br />

de leefbaarheid in Beesd. Inwoners moeten<br />

steeds meer zelf gaan organiseren en betalen<br />

waar het zorg en welzijn betreft. De insteek<br />

van deze themabijeenkomst met de naam<br />

‘De verandering vooruit!’ was samen te komen<br />

tot een eerste aanzet voor de invulling<br />

hiervan voor het dorp Beesd.<br />

De organisatie van de avond was in handen<br />

van Joanne Bredero, coördinator van<br />

het Klokhuis. Deze gemeenschappelijke,<br />

multifunctionele voorziening ontwikkelt zich<br />

steeds meer tot ontmoetingsplek voor de<br />

inwoners van Beesd. Het Klokhuis maakt<br />

samen met de twee basisscholen en de bibliotheek<br />

deel uit van het Cingelplein. Vele<br />

verenigingen, stichtingen, besturen én particulieren<br />

woonden de avond ‘De verandering<br />

vooruit!’ bij en lieten van zich horen,<br />

waaronder de Stichting Speeltuinen Beesd,<br />

Basisschool Lingelaar, Zorgcentrum Lingehof,<br />

Protestantse Jeugdraad Beesd, Dorpskrant<br />

Beesd, Sport Vereniging Beesd, Peuterspeelzaal<br />

de Knuffel, Voetbalvereniging<br />

Beesd, KaartSoos Kwiek en het Thomashuis.<br />

Krachten bundelen<br />

Joanne Bredero trapte de avond af met een<br />

toelichting op de hoofdvraag van de avond:<br />

hoe kunnen we de leefbaarheid in Beesd nog<br />

beter maken door onze krachten te bundelen?<br />

Een geslaagd voorbeeld hiervan bleek<br />

een samenwerking tussen het Thomashuis<br />

en de Buurtbus. Toen het vervoer van het<br />

Thomashuis niet meer werd gesubsidieerd,<br />

klopte het Thomashuis aan bij de Buurt-<br />

bus. Dankzij de vrijwillige chauffeurs van de<br />

Buurtbus heeft het Thomashuis nu een eigen<br />

ploeg vrijwillige rijders.<br />

Informatiecentrum<br />

Doel van de bijeenkomst was niet om in enkele<br />

uren tot een pasklare oplossing te komen,<br />

maar om de betrokken partijen samen<br />

te brengen en ideeën uit te wisselen. En dat<br />

gebeurde en masse: in vier groepen lieten de<br />

aanwezigen elkaar weten tegen welke problemen<br />

zij oplopen waar het zorg en welzijn<br />

in Beesd betreft. Al pratend kwamen de eerste<br />

oplossingen al op tafel. De bijeenkomst<br />

werd afgesloten met een presentatie per<br />

groep met de eerste bevindingen. Duidelijk<br />

werd dat er behoefte bestaat aan een centraal<br />

punt om vraag en aanbod bij elkaar te<br />

brengen. Welke hulp is er nodig en welke<br />

hulp is beschikbaar? Dit kan gaan om onderhoudsklussen,<br />

bestuurswerk en organiseren<br />

van jeugdactiviteiten, maar ook om het signaleren<br />

van problemen bij ouderen en gezinnen<br />

en het inroepen van de juiste instantie.<br />

Het Klokhuis en het Cingelplein willen deze<br />

functie van informatiecentrum gaan vervullen.<br />

Elkaar helpen<br />

Het eerste concrete vervolg vindt plaats tijdens<br />

de ‘Elkaar Helpen’-avond op 17 maart<br />

aanstaande van 20.00 uur tot 22.00 uur. ‘Elkaar<br />

Helpen’ wordt elke derde dinsdag van<br />

de maand georganiseerd in het Klokhuis en<br />

heeft als doel vraag en aanbod bij elkaar te<br />

brengen. Kijk voor meer informatie op www.<br />

klokhuisbeesd.nl/agenda.<br />

Dorpskrant Beesd<br />

11<br />

Tekst: Liesbeth Kaldenberg<br />

Foto: Vincent de Gram


Feestavond in Lingehof<br />

www.<br />

is onderdeel van: Van der Perk Beesd<br />

Kortingsbon<br />

30%<br />

Korting<br />

op alle lego en<br />

playmobil<br />

Op 20 februari jongstleden hebben<br />

de Vrienden Van Lingehof een gezellige<br />

avond georganiseerd in het verzorgingshuis<br />

Lingehof.<br />

Show ‘Ranje met een Rietje’; repertoire<br />

van Hollandse liederen, waaronder<br />

‘Langs het tuinpad van mijn<br />

vader’, ‘Reisje langs de Rijn’, ‘Marina,<br />

Marina’, ‘Droomland’, ‘Sophietje’.<br />

De bewoners zongen uit volle borst mee, kregen<br />

een kopje koffie met wat lekkers en in de<br />

pauze een lekker borreltje met een knabbeltje!<br />

Tekst en foto’s: Elise Kroeze<br />

1 product per bon, foto’s kunnen afwijken, acties niet in combinatie met andere acties, geldig tot 30 April 2015<br />

Parkweg 95 - 4153 XL Beesd 0345-681493 info@1001farmtoys.nl<br />

Agenda<br />

28 maart Voorjaarsconcert Harmonie Concordia, 20.00 u in het Klokhuis<br />

28 maart De Zorgimkerij verzamelaarsbeurs, expositie van 10.00 tot 16.00 u<br />

29 maart Paasoratorium St. Pieterskerk 19.00 u<br />

30 maart Klussen in de Speeltuin Spelekids, Pietje Baltusstraat van 19.00 - 21.30 u<br />

5 april Eerste Paasdag 12.00 u Paaseieren zoeken in De Speelzoom<br />

3 april Kernteam inloopuur van 9.00 tot 10.00 u Klokhuis<br />

3 april Klussen in de Speeltuin Het Klauterhuis, Lage/Hoge Huis van 19.00 - 21.30 u<br />

10 april Vrijdagavond ophalen spullen Jaarmarkt Protestantse kerk<br />

18 april Bloesemtocht<br />

20 april Klussen in de Speeltuin ’t Klerkje, Weth Klerkstraat van 19.00 - 21.30 u<br />

22 april SVB plantjesactie<br />

23 april Koek-/ taartactie ten behoeve van de Jaarmarkt Protestantse kerk<br />

27 april Koningsdag<br />

9 en 10 mei Nationale molendag<br />

15 - 16 mei Molen draait van vrijdag 16.00 tot zaterdag 16.00 u en kan gesponsord worden<br />

voor het Robert Mars Toernooi<br />

16 mei Robert Mars Toernooi<br />

30 mei Jaarmarkt 2015 Protestantse kerk<br />

4 juli Spelletjesmiddag in De Speelzoom begint om 14.00 u<br />

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 13


Foto: Ingezonden<br />

Beesdse<br />

Knipsels<br />

Lissy Wakkermans 40 jaar 6 februari 2015<br />

Foto: Marjo van Dun<br />

Foto: Ingezonden<br />

Foto en tekst:Ingezonden<br />

Vertrek mijnheer Piet - Lingelaar<br />

Omdat meneer Piet een andere baan heeft,<br />

hebben wij op donderdag 22 januari een afscheidsfeestje<br />

voor hem georganiseerd. ‘s<br />

Middags kwam hij samen met zijn vrouw Liesbeth<br />

voor de laatste keer naar de Lingelaar.<br />

Alle prachtige decoratiestukken die meneer<br />

Piet de afgelopen zestien jaar heeft gemaakt<br />

voor musicals, projectweken en andere activiteiten<br />

stonden op het plein uitgestald.<br />

Meneer Piet en zijn vrouw werden opgewacht<br />

door twee prachtige dames. Na luid geroep<br />

van alle kinderen kwam meneer Piet samen<br />

met Liesbeth de hal in. Binnen zaten alle groepen te wachten. Iedere groep had een lied, het<br />

”ABC” of een toneelstukje ingestudeerd. Meneer Piet heeft genoten van alles wat de groepen<br />

hebben voorgedragen. Sommige dingen waren zo herkenbaar (‘bijna weekend’ zeggen<br />

op elk moment van de dag).<br />

Tot slot boden de oudste en jongste leerling samen met meneer Jeroen, de directeur, de<br />

cadeaus aan. Meneer Piet werd verwend met een boormachine, een steekwagen, cadeaubonnen<br />

en een Lingelaar trui met bijpassende pet.<br />

Na schooltijd was er een kleine receptie en hebben veel ouders, oud-leerlingen en oudmedewerkers<br />

afscheid genomen van meneer Piet.<br />

Foto: Ingezonden<br />

Louis de Haas 27 januari 90 jaar, in zijn<br />

trouwpak (!) lekker aan de zwier met zijn<br />

nichtje Marget de Haas<br />

Kees Ekelmans 50 jaar 27 januari<br />

Celeste bij haar steen in de Muur van respect<br />

Bert van Baren 65 jaar 20 februari<br />

Foto: Ingezonden<br />

Kinderpuzzel<br />

Van links naar rechts: Joke Ton, Paul van Buuren,<br />

Eef Kroeze, Betty Beverloo, Ilona Breukel en Henk<br />

van Noord<br />

Het organisatiecomité van het Kerstconcert<br />

Zoek de onderstaande woorden in de lentepuzzel, de woorden staan in allerlei richtingen. bloemen<br />

2014 in Beesd, heeft cheques ter waarde<br />

De overgebleven letters vormen de oplossing.<br />

bloesem<br />

van € 1.900,= overhandigd aan vertegenwoordigers<br />

van zowel de Protestantse Gemeente<br />

bloemen tulpen l b d e b e j n a r o n bijen<br />

als de Rooms Katholieke kerk. Dit<br />

bloesem vlinders a a l v l i n d e r s n eieren<br />

bedrag wordt aangewend l b t.b.v. d ehet brestau-<br />

ratiefonds van beide kerken.<br />

e j n a r o n bijen vogelnest m b v o o r j a a r t a groei<br />

a a l v l i n d e r s n eieren voorjaar m l t s e n l e g o v r koningsdag<br />

m b v o o r j a a r t a groei<br />

e o e u u s e r n k l c kuiken<br />

m l t s e n l e g o v r koningsdag<br />

t e i e p u e p r m e i lammetjes<br />

e o e u u s e r n k l c kuiken<br />

j m e t a e n m l g e s mei<br />

t e i e p u e p r m e i lammetjes<br />

e e r u s n e k i u k s narcissen<br />

j m e t a e n m l g e s mei<br />

s n e r e g r o e i t e oranje<br />

e e r u s n e k i u k s narcissen<br />

k o n i n g s d a g t n pasen<br />

s n e r e g r o e i t e oranje<br />

k o n i n g s d a g t n pasen<br />

Stuur je antwoord naar info@dorpskrantbeesd.nl, of doe een briefje in de brievenbus op Dorpsplein 5.<br />

De sluitingsdatum van deze puzzel is 4 april 2015.<br />

Winnaar vorige puzzel: Miren Gietman.<br />

Puzzel: Yolande Verhagen<br />

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 15


Advertorial<br />

Mondium viert op zaterdag 4 april de eerste verjaardag<br />

Mondium viert op zaterdag 4 april de eerste verjaardag.<br />

Wat in november 2013 in Rumpt begon in een klein lokaaltje als huiswerkbegeleidingsgroepje, is ruim een<br />

Wat in november 2013 in Rumpt begon in een klein lokaaltje als huiswerkbegeleidingsgroepje, is ruim een jaar<br />

jaar later een bloeiende praktijk voor huiswerkbegeleiding, bijlessen en psychologisch advies en behandeling.<br />

Cees en Gerda Bakker uit Rumpt openden op 1 maart vorig jaar hun nieuwe praktijkruimte in Beesd. De<br />

later een bloeiende praktijk voor huiswerkbegeleiding, bijlessen en psychologisch advies en behandeling. Cees<br />

en Gerda Bakker uit Rumpt openden op 1 maart vorig jaar hun nieuwe praktijkruimte in Beesd. De geschikte<br />

locatie geschikte voor locatie hun combinatiepraktijk voor hun combinatiepraktijk vonden ze het vonden vroegere ze woonhuis in het vroegere van Wim Voet, woonhuis boven de van showroom Wim Voet, van boven de<br />

Willem showroom Cornelissen van Willem aan de Cornelissen Veerweg. aan de Veerweg.<br />

Cees en Gerda zijn zijn beiden beiden ervaren ervaren professionals<br />

in begeleiden, coachen, advi-<br />

professionals in begeleiden,<br />

coachen, adviseren, behandelen.<br />

seren, Allebei behandelen. ooit begonnen Allebei in het ooit begonnen<br />

onderwijs, in het hebben onderwijs, ze een hebben lange ze een<br />

lange carrière carrière doorlopen doorlopen in verschillende in verschillende<br />

sectoren. Cees Cees vooral vooral als manager als manager in<br />

de<br />

in de<br />

zorg<br />

zorg<br />

en<br />

en<br />

later<br />

later<br />

als<br />

als<br />

trainer/coach in een<br />

in een keur aan bedrijfssectoren.<br />

keur aan bedrijfssectoren. Gerda vooral<br />

Gerda vooral in de psychologische<br />

in diagnostiek de psychologische en behandeling diagnostiek en als en behandeling<br />

leidinggevende. en als leidinggevende.<br />

Anderhalf jaar jaar geleden geleden namen namen ze ze het<br />

het besluit om tezamen een eigen<br />

besluit om tezamen een eigen praktijk<br />

praktijk te starten vanuit een<br />

te starten vanuit een interdisciplinair uitgangspunt.<br />

praktijk waar Een kinderen/pubers praktijk waar kinderen/<br />

interdisciplinair uitgangspunt. Een<br />

pubers kunnen worden kunnen begeleid worden en begeleid ze en ze<br />

precies dat extra steuntje in de in de rug rug krij-<br />

krijgen om om te te zorgen dat concentratie en en werkstructuur net net genoeg genoeg worden worden aangevuld aangevuld om een om schooljaar een schooljaar goed te goed te<br />

doorlopen. Door middel van vakgerichte bijlessen, examencoaching of door middel van huiswerkbegeleiding.<br />

doorlopen. Door middel van vakgerichte bijlessen, examencoaching of door middel van huiswerkbegeleiding.<br />

In de psychologiepraktijk worden kinderen/pubers en volwassenen gediagnosticeerd op stoornissen of bijzonder<br />

gedrag In de psychologiepraktijk en worden adequate advisering worden kinderen/pubers en behandeling geboden. en volwassenen Er is een contract gediagnosticeerd met de gemeente op stoornissen wat betreft of bijzonder<br />

jeugdzorg. gedrag En en Mondium worden heeft adequate ook contracten advisering met alle en behandeling verzekeraars waardoor geboden. volwassenen Er is een contract van alle met leeftijden<br />

gemeente<br />

geholpen wat betreft kunnen de jeugdzorg. worden in allerlei En Mondium lastige mentale heeft ook situaties. contracten met alle verzekeraars waardoor volwassenen van<br />

alle leeftijden geholpen kunnen worden in allerlei lastige mentale situaties.<br />

De huidige praktijk laat zien dat ouders van kinderen en pubers Mondium weten te vinden voor allerlei vragen op<br />

het gebied van leren, concentreren, structureren, controleren, ondersteunen. Meestal wordt het antwoord dan<br />

De huidige praktijk laat zien dat ouders van kinderen en pubers Mondium weten te vinden voor allerlei vragen<br />

gevonden door middel van enkele middagen per week huiswerkbegeleiding. Of er wordt een langere periode<br />

bijles op het gegeven gebied in van 1 of leren, 2 vakken concentreren, die extra ondersteuning structureren, vragen. controleren, ondersteunen. Meestal wordt het antwoord<br />

Bij dan complexere gevonden situaties door middel wordt er van in de enkele psychologiepraktijk middagen per eerst week gediagnosticeerd. huiswerkbegeleiding. Door de rechtstreekse<br />

Of er wordt een langere periode<br />

bijles gegeven met huisartsen in 1 of en 2 vakken met Psychiatrie die extra Rivierenland ondersteuning Tiel, vragen. kan er meestal op korte termijn worden<br />

samenwerking<br />

overlegd Bij complexere en besloten situaties tot noodzakelijke wordt er medicatie in de psychologiepraktijk indien dat bijdraagt eerst aan de gediagnosticeerd. oplossing. Ook veel Door volwassenen de rechtstreekse<br />

bezoeken ondertussen de psychologiepraktijk om aan oplossingen voor hun probleem te werken.<br />

samenwerking met huisartsen en met Psychiatrie Rivierenland in Tiel, kan er meestal op korte termijn worden<br />

De overlegd keuze om en deze besloten praktijk tot in noodzakelijke Beesd te vestigen medicatie was niet indien zo moeilijk, dat bijdraagt vertellen aan Cees de en oplossing. Gerda. Er Ook is in Beesd veel volwassenen<br />

een<br />

grote bezoeken huisartsenpraktijk, ondertussen de staan psychologiepraktijk 2 basisscholen en er om is aan een netwerk oplossingen van paramedische voor hun probleem zorg. Verder te werken. zijn veel<br />

leerlingen De keuze die om middelbare deze praktijk scholen in Beesd in de omgeving te vestigen bezoeken, was niet maar zo die moeilijk, daarvoor vertellen wel bijna Cees een uur en moeten Gerda. fietsen. Er is in Beesd<br />

Een een huiswerkpraktijk grote huisartsenpraktijk, ‘om de hoek’ er is staan dan een 2 basisscholen goede oplossing en om er is te een zorgen netwerk dat leerlingen van paramedische dicht bij huis zijn. zorg. Verder zijn<br />

Bovendien was er in het westen van de gemeente geen psychologiepraktijk, dus met Mondium werd tevens een<br />

er veel leerlingen die middelbare scholen in de omgeving bezoeken, maar die daarvoor wel bijna een uur moeten<br />

fietsen.<br />

lacune in het paramedisch netwerk opgevuld. Ook bewoners uit de omliggende dorpen kunnen nu door de<br />

vestiging in Beesd<br />

Een huiswerkpraktijk<br />

op een korte afstand<br />

‘om<br />

worden<br />

de hoek’<br />

bediend.<br />

is dan een goede oplossing om te zorgen dat leerlingen dicht bij<br />

huis zijn. Bovendien was er in het westen van de gemeente geen psychologiepraktijk, dus met Mondium werd<br />

Op tevens zaterdag een lacune 4 april vieren in het Gerda paramedisch en Cees netwerk de eerste opgevuld. verjaardag Ook van Mondium bewoners in uit Beesd. de omliggende Op Veerweg dorpen 3b kunnen nu<br />

(boven) door de is vestiging iedereen van in Beesd harte welkom op een om korte op de afstand koffie/thee worden te komen bediend. en een gebakje of paaseitje of ander lekkers<br />

te nuttigen. Mondium is de hele dag van 10 tot 18 uur open en Cees en Gerda vertellen graag over het werk dat<br />

zij doen met en voor de inwoners van Beesd en omgeving. Zie ook www.mondium.nl .<br />

Op zaterdag 4 april vieren Gerda en Cees de eerste verjaardag van Mondium in Beesd. Op de Veerweg 3b<br />

(boven) is iedereen van harte welkom om op de koffie/thee te komen en een gebakje of paaseitje of ander<br />

lekkers te nuttigen. Mondium is de hele dag van 10 tot 18 uur open en Cees en Gerda vertellen graag over het<br />

werk dat zij doen met en voor de inwoners van Beesd en omgeving. Zie ook www.mondium.nl.<br />

Paasoratorium - St. Pieterskerk<br />

Hoogtevrees feest<br />

Spooktochten SVB en PJB<br />

Zaterdag 7 februari jl. heeft de<br />

activiteitencommissie van de<br />

Sportvereniging Beesd (SVB) een<br />

spooktocht gehouden. Dit was<br />

de tweede spooktocht die grotendeels<br />

dankzij de spoken een<br />

fantastisch succes is geworden.<br />

Het thema van de spooktocht dit<br />

jaar was: De clown uit de film ‘IT’.<br />

Vooraf kregen de kinderen stukjes<br />

uit de film te zien. Vervolgens ging<br />

de tocht door Beesd en Mariënwaerdt!<br />

Zeker dat laatste was het<br />

hoogtepunt van de tocht en ‘De<br />

man met de kettingzaag’ werd nog<br />

vele malen na de tocht benoemd.<br />

Hopelijk kunnen de kinderen weer<br />

elke avond met een gerust hart<br />

naar bed.<br />

Het gelegenheidskoor<br />

oefent al voor het Paasoratorium<br />

op palmzondag 29<br />

maart om 19.00 u in de St.<br />

Pieterskerk.<br />

Zaterdagavond 7 maart<br />

gaf Hoogtevrees een feest<br />

in ‘t Voorhuys om geld in<br />

te zamelen voor SIRK en<br />

Hoogtevrees<br />

Vrijdag de 13e februari organiseerde<br />

PJB voor een grote groep kinderen<br />

van de groepen zes, zeven en acht<br />

van de basisscholen De Lingelaar en<br />

Sint Antonius een hele spannende<br />

avond op het landgoed Heerlijkheid<br />

Mariënwaerdt. Na een spannende<br />

film over een weerwolf bleek er ook<br />

rond Beesd een gevaarlijk monster<br />

te zijn gespot. De kinderen moesten<br />

door het donkere, griezelige bos<br />

heen. Daar bleken nog meer spannende<br />

verrassingen te zijn, onder<br />

andere enge spoken, een doodskist<br />

waar toch ineens veel leven in bleek<br />

te zitten en een spannende heks. Na<br />

afloop was er een gezellig kampvuur<br />

met heerlijke broodjes, limonade en<br />

een hoop gezelligheid!!<br />

Foto en teksten:Ingezonden - Foto achtergrond: Chris van den Akker<br />

16 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 17<br />

Foto: Johan Heijnen<br />

Foto: Ingezonden


TOEN & THANS<br />

VOORSTRAAT - BEUKENSTRAAT<br />

Iedere woensdag middag kinderen knippen €10,-!!!<br />

Foto Toen: archief Van Kampen<br />

Foto Thans: Marjo van Dun<br />

Bijenmarkt -De Zorgimkerij<br />

Puzzel<br />

Belastingconsulent<br />

van Beest<br />

Belastingadvies voor particulieren<br />

✓ Aangifte Inkomstenbelasting<br />

✓ Aanvragen voorlopige aanslag Inkomstenbelasting<br />

✓ Wijzigen voorlopige aanslag Inkomstenbelasting<br />

✓ Aanvragen / wijzigen Toeslagen<br />

NIEUWBOUW<br />

VERBOUW<br />

Foto: Jan Taat<br />

Bijenmarkt en aanverwante<br />

artikelen<br />

28 maart bij<br />

De Zorgimkerij op<br />

Mariënwaerdt.<br />

Er worden ook nectarplanten<br />

en bollen<br />

verkocht of geruild.<br />

U vindt er onder andere<br />

sierhoningpotten,<br />

honingdraaiers,<br />

etiketten van honing, mede of honingwijn,<br />

imkergereedschappen, kerstballen met<br />

bijtjes, honingbier, bierviltjes, kinderspeelgoed,<br />

Maya-de-Bij en Winnie-the-Pooh verzamelspul,<br />

etc.<br />

De dag is van 10.00 uur tot 16.00 uur.<br />

Evenals vorig jaar is er een expositie van<br />

de verzamelobjecten van Baldi Dekker ingericht<br />

die u kunt bewonderen. In april en en<br />

mei ook zaterdag en zondag geopend.<br />

Het programma en adres vindt u op http://<br />

www.dezorgimkerij.nl/agenda<br />

1<br />

7<br />

2<br />

3<br />

8<br />

4 5<br />

9<br />

6<br />

Kies uit bovenstaande getallen vier cijfers<br />

en gebruik ze maar één keer. Gebruik alle<br />

vier de volgende rekenkundige bewerkingen<br />

in willekeurige volgorde:<br />

Vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken.<br />

Maak zoveel mogelijk berekeningen met<br />

de uitkomst 11!<br />

Voorbeeld:<br />

9 x 3 = 27 27 - 6 = 21<br />

21+ 1 = 22 22: 2 = 11<br />

Stuur je antwoorden naar info@dorpskrantbeesd.nl, of<br />

doe een briefje in de brievenbus op Dorpsplein 5.<br />

De sluitingsdatum is 4 april 2015. De winnaar van de<br />

vorige puzzel is H. Visser..<br />

Puzzel: Léon van Dun<br />

B e l a s t i n g c o n s u l e n t A r n o l d v a n B e e s t<br />

Middenstraat 19 0345 683228<br />

4153 AB Beesd 06 21388621<br />

i n f o @ b e l a s t i n g c o n s u l e n t v a n b e e s t . n l<br />

www.belastingconsulentvanbeest.nl<br />

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd<br />

E. info@chielbouw.nl<br />

T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595<br />

18 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 19


Oude film over Beesd gezocht<br />

Een geboren Beesdenaar, nu wonend<br />

buiten Beesd, wil graag een film die<br />

60 tot 70 jaar geleden gemaakt is met<br />

als thema: Beesd. Wie weet meer<br />

over deze film? Wie heeft nog een<br />

exemplaar in zijn bezit? Neem contact<br />

op met de redactie:<br />

info@dorpskrantbeesd.nl<br />

Mijn naam is Anja de Jong en<br />

ik woon in Thomashuis Beesd.<br />

Ik ben gek op honden. In het<br />

Thomashuis hebben we alleen<br />

een kat en onlangs is de hond van<br />

mijn moeder overleden en ik mis<br />

het nu om een hond te kunnen aaien en<br />

samen te wandelen.<br />

Oproepjes:<br />

Daarom zoek ik iemand met een hond<br />

die het leuk vindt om mij zo af en toe te<br />

bezoeken en samen de hond uit te laten.<br />

Heb je daar ook zin in? Neem dan contact<br />

op met :<br />

Nanda Zonruiter van Thomashuis Beesd<br />

(06-81171426 of via Beesd@thomashuis.nl)<br />

Riet Smits:<br />

Voor een reünie van de meisjesschool<br />

uit Oss zijn wij op zoek naar Riet<br />

Smits. Zij heeft gewoond aan de<br />

Verlengde Torenstraat in Oss. Volgens<br />

een klasgenoot woont zij nu in Beesd.<br />

Adres helaas onbekend.<br />

Kent u Riet (dochter van kapper Harrie<br />

Smits) stuur dan een reactie naar<br />

mderuyter@tele2.nl<br />

Of via LinkedIn: Marjan de Ruyter<br />

Kaarters voor<br />

de Kaartsoos ‘Kwiek’<br />

Op dinsdagmiddag is de kaartsoos<br />

actief in het ‘Klokhuis’. Kom ook eens<br />

kaarten!<br />

Anja Copier 06 13 70 08 50<br />

Programma Oranjevereniging Beesd<br />

Concept programma voor de feestweek 2015, invulling kan nog<br />

wijzigen maar de data staan wel vast.<br />

Check vooraf de website www.oranjeverenigingbeesd.nl en de<br />

lokale kranten.<br />

Vrijdag 24 april ochtend Koningsspelen m.m.v. de beide basisscholen<br />

avond Beesd Got Talent<br />

Zaterdag 25 april middag m.m.v. KIKA/ Robert Mars toernooi<br />

avond Feestavond m.m.v. Young Beethoven<br />

Zondag 26 april ochtend Gezamenlijke tent(kerk)viering<br />

middag Blaaskapellenfestival<br />

Maandag 27 april ochtend Reveille op de kerktoren daarna Optocht<br />

KONINGSDAG middag DJ show doorlopend tot sluiting<br />

Dinsdag 28 april avond Superbingo<br />

Woensdag 29 april middag Kinderbingo<br />

Zaterdag 4 mei avond Dodenherdenking wordt voorafgegaan door een dienst in<br />

een van beide kerken.<br />

Onderhoud Speeltuinen<br />

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die<br />

willen meehelpen om de speeltuinen<br />

te onderhouden.<br />

Vele handen maken immers licht werk.<br />

Meld je aan!<br />

info@speeltuinbeesd.nl of<br />

Mark Kroeze, telefoon 06-51954498<br />

30 maart, Spelekids, Pietje Baltus<br />

13 april, Het Klauterhuis, Lage/Hoge<br />

Huis<br />

20 april, t Klerkje, Weth Klerkstraat<br />

Van 19.00 - 21.30 u<br />

Vraag en aanbod - Cingelplein<br />

Bel ons, mail ons, loop binnen:<br />

Als u ergens mee zit, hulp nodig hebt,<br />

of een vraag of wens hebt over bijvoorbeeld<br />

financiën, zorg, wonen,<br />

welzijn, sociale activiteiten of hulp in<br />

en rond het huis.<br />

Als u iets te bieden heeft waarmee<br />

u iemand anders, die dat net nodig<br />

heeft, kunt helpen<br />

Joanne Bredero,<br />

telefoon: 06 - 52 06 51 73,<br />

email: joanne@klokhuisbeesd.nl<br />

(Zie ook bladzijde 10)<br />

20 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 21


Al het moois<br />

begint met een TV<br />

van Wakkermans!<br />

Puzzel<br />

IN <strong>BEESD</strong><br />

DAAR STAAT EEN<br />

HUIS<br />

Veel huizen in Beesd hebben een naam.<br />

Als wij de namen weglaten, weten jullie de<br />

naam van het huis dan nog? Hoe heet het<br />

huis dat hiernaast is afgebeeld?<br />

Stuur je antwoord naar<br />

info@dorpskrantbeesd.nl of een briefje naar<br />

Dorpsplein 5.<br />

De winnaar van de vorige puzzel is:<br />

Mevr. A. Verrips - Grandia<br />

Het goede antwoord : Balverens Bouwing<br />

Sluitinggsdatum: 4 april 2015<br />

Foto: Marjo van Dun<br />

Dè speciaalzaak van de Betuwe…<br />

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979<br />

www.wakkermans.nl |<br />

Belastingconsulent<br />

van Beest<br />

Belastingadvies voor particulieren<br />

Leefbaarheidsbudget: Lingegrachtconcert<br />

Muziekverenigingen ‘Voorwaarts’ Rumpt en<br />

‘Concordia’ Beesd hebben € 10.000 uit het<br />

Leefbaarheidsbudget gewonnen voor het<br />

eerste Lingegrachtconcert.<br />

Info:<br />

Zaterdag 4 juli 2015, tijdstip 19.00 - 21.00 u.<br />

Westzijde Blauwe Huisbrug Rumpt/ Beesd.<br />

Check: www.voorwaartsrumpt.nl en<br />

www.concordia-beesd.nl<br />

Zorg zelf voor een hapje en een drankje, genieten<br />

van de avondzon en muziek op de<br />

boot of aan de wal.<br />

Vorig jaar vakantiewerk gedaan?<br />

(Bij) baan gehad ?<br />

Laat vrijblijvend controleren of je recht heb<br />

op teruggaaf van belasting.<br />

No Cure, No Pay<br />

B e l a s t i n g c o n s u l e n t A r n o l d v a n B e e s t<br />

Middenstraat 19 0345 683228<br />

4153 AB Beesd 06 21388621<br />

i n f o @ b e l a s t i n g c o n s u l e n t v a n b e e s t . n l<br />

www.belastingconsulentvanbeest.nl<br />

De redactie: Marjo van Dun, Yolande Verhagen,<br />

Evi-Mara van Beekhuizen en Cees de Jong.<br />

Redactieadres: Dorpsplein 5 Beesd<br />

Website: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl<br />

Lay-out: Marjo van Dun<br />

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Beesd<br />

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier<br />

Oplage: 1700 stuks<br />

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)<br />

Dorpskrant niet ontvangen?<br />

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, Bibliotheek Cingelplein<br />

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website of mail ons!<br />

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail.<br />

advertentie@dorpskrantbeesd.nl<br />

Bijdrage Vrienden van:<br />

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd<br />

Laatste editie en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

22 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 23


De perfecte schakel tussen uw onderneming en accountant!<br />

EKK<br />

ELISE KROEZE KANTOORWERK<br />

Financieel & Administratief<br />

Havendijk 18<br />

4153 Ax Beesd<br />

T: 06-46100681<br />

E: info@ekkantoorwerk.nl<br />

W: www.ekkantoorwerk.nl<br />

www.Dynamicvision.nl<br />

Voorstraat 114<br />

4153 AN Beesd<br />

Tel: 0345 - 683254<br />

DynamicVision Store<br />

There when you need I.T.<br />

Reparaties en onderhoud aan uw PC, laptop<br />

of tablet. Verkoop van nieuwe en gebruikte<br />

hardware.<br />

• Service aan huis<br />

• Support op afstand<br />

• Onderhouds contract (vanaf 10 euro per maand)<br />

• Netwerk beheer<br />

Al meer dan 75 jaar goede<br />

voorlichting, een uitstekende<br />

prijs en perfecte service.<br />

Vriend van de Dorpskrant Beesd<br />

Air<br />

Wilt u ook dit jaar<br />

Vriend zijn? Of wilt u<br />

juist Vriend worden?<br />

Stort dan minimaal<br />

€ 5,00 op rekening<br />

NL38 INGB 0005659383<br />

ten name van<br />

Stichting Dorpskrant<br />

Beesd<br />

APK KEURING - OCCASIONS - AIRCO - SERVICE<br />

ONDERHOUD & REPARATIES<br />

BEGELEIDING AUTO AANKOOP<br />

SCHADEHERSTEL GARAGE<br />

AUTO POETSEN EN REINIGEN<br />

MEINTE 32A, 4153 XE <strong>BEESD</strong><br />

Tel. 0345-680111<br />

U kunt ons vinden naast de A2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!