DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 4 - NR.1

dorpskrantbeesd

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 4 – Nr. 1 – Oktober 2012

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

dorpskrantbeesd@gmail.com

Hallo Herfst,

Een pallet van kleuren

Tijd van storm en regen

De zon verliest zijn kracht

Maar de natuur blijft bewegen

Toont ons zijn bladeren pracht

De kleuren wisselen van rood naar bruin

En verliezen hun blad tot in de kruin

Gedicht Nel Spronk. Foto’s Laura Voet

Dorpskrant Beesd

1


Foto Nel Spronk

Beesdse Knipsels

De politie geeft instructie

aan de “klaar-overs” van

de Antoniusschool.

Jarno is voor stage naar Zweden

geweest. Hier heeft hij een snoek

gevangen van ruim 10 kilo

Foto Nel Spronk

Cor van Weenen is 50 geworden,

dat weten nu alle klanten

Foto Henk van Bremen

Theo van Bremen en Joke zijn beide

50 jaar geworden

Deze dames genieten tussen de

wandeling door even van het

zonnetje bij de bibliotheek

Foto Ilona Breukel

Campercar Nederland

Nieuwsteeg 54, Tricht Tel. 753339

Garage, verkoop en verhuur

Foto Nel Spronk

Unicef boeken bakfiets bij Melse

op de Voorstraat

Liesbeth de Vries is 50 jaar geworden

Foto Marjo van Dun

Aangesloten bij BOVAG en NKC.

Vanaf september eigen APK station

Ook voor personenwagens!

Niemand heeft zich

nog gemeld:

Lotnummer 333 heeft op de Jaarmarkt

een ballonvaart gewonnen.

Meld je zsm! De winnaars zullen

opstijgen vanaf Mariënwaerdt bij de

Stapel(b)akker. Greetzz heeft de twee

kaarten gratis ter beschikking gesteld.

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

3


Een warme herinnering uit Rhenoy

Tekst Marjo van Dun

Op de open dag van herinneringshuis

de Einder konden

we de sfeer proeven die dit

gebouw uitstraalt. Het voormalige

Rooms-Katholieke

kerkgebouw is omgetoverd in

een eigentijdse huiskamer.

Rien met vader Dirk Dokman

Een mooie entree, een grote

zaal met pastelgetinte banken,

de grote ramen die uitzicht

geven over de horizon,

de vlinders aan de muur. Het

geeft allemaal een positief

gevoel. Het maken van een

eerste verdieping is geniaal

gevonden en mooi vormgegeven,

ook mensen die slecht

ter been zijn, kunnen daar

terecht. In totaal kunnen 250

tot 300 mensen beneden en

boven plaatsnemen. Om die

moeilijke tijd tussen het overlijden

van je geliefde en het

begraven of cremeren door

te komen, is dit huis als een

warm bad. Daar zorgen ook

de familiekamers voor, mooie

en rustig ingericht en voor

de directe nabestaanden altijd

bereikbaar, dag en nacht.

Natuurlijk kan er altijd gekozen

worden voor het opbaren

in één van de beide

Beesdse kerken.

Tijdens de open dag gaf

de mystery guest, zandtovernaar

Gert van der

Vijver, een mooie voorstelling

in zand over het thema

‘Leven en afscheid’. Hij gaf

dat vorm via de dieren en

levende mensen naar zieke,

overleden mensen en het

afscheid, dat daar bij hoort,

in De Einder. De dag ervoor

was door Dirk Dokman de

officiële openingshandeling

verricht door handafdruk in

de laatste zandtekening van

Gert van der Vijver. Dhr. Dokman

(87) was zelf 25 jaar lang

begrafenisondernemer in de

regio. Daarna gaf ’s middags

de sopraan Irna van Beest-

Nugteren een gedeelte van

haar repertoire ten gehore

onder pianobegeleiding van

Peter Steijlen. Zij wordt regelmatig

gevraagd om op begrafenissen

te zingen.

Lingelaar,

Top school

De Lingelaar is in het laatste

anderhalf jaar flink verbouwd.

Daarom was het tijd voor een

feestje, en wat voor een!

Alle leerlingen hadden zelf

muziekinstrumenten gemaakt.

Hiermee maakte elke klas om

de beurt hun eigen muziek.

Ook waren er kinderen die hun

eigen instrument bespeelden.

Daarna werd de school officieël

geopend door de wethouder

samen met de oudste en

jongste leerling van de school.

Tekst en foto Laura Voet

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

Jeugdplein

Woensdag 10 oktober

Op bezoek bij Geofort

Woensdag 10 oktober en

woensdag 14 november Kunst met Carima

Dinsdag 23 oktober Heerlijke schilderijen en smaaklessen, groep 1-3

Donderdag 25 oktober Schildercursus vanaf groep 4

Woensdag 31 oktober en

Woensdag 28 november Sporten met Stef

Dinsdag 16 oktober

Vrijdag 9 november

Zaterdag 17 november

25 jarige bruiloft Arnold en Irna van Beest- Nugteren

Lampionnenoptocht

14:30 uur intocht Sinterklaas aan de Havendijk

daarna feest in het Klokhuis

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden? Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com

o.v.v. ‘Prikbord Dorpskrant Beesd’

* Totaal installateur

* Waarborg installateur

* Zonnepanelen installateur

* Erkend telematica-installateur

* Complete servicedienst 24 uur

* E-mail: info@eck.nl

* Internet: ww.eck.nl

Tel: (0418) - 651341 Fax: (0418) - 652331

Industrieweg 25 4181 CA Waardenburg

• Fysio/manueel therapie

• Blessure begeleiding

• Sportadvies

• Revalidatie

• Training

Voor meer informatie kun

je kijken op onze website

www.fysiotherapie-beesd.nl

Voorstraat 98 - 4153 AN Beesd

T. 0345 681645 - maarten@theijsmeijer.eu

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

5


Avondvierdaagse 2013

Zoals jullie wellicht is opgevallen is er dit jaar geen avondvierdaagse geweest.

Dit gezellige evenement werd altijd georganiseerd door de Oranjevereniging Beesd,

maar zij hebben echter aangegeven de organisatie graag over te willen dragen aan een

geïnteresseerde partij. Het Klokhuis en Oranjevereniging hebben gezamenlijk onderzocht

in hoeverre de avondvierdaagse door het Klokhuis georganiseerd kan worden.

Het Klokhuis heeft aangeven dit graag te willen doen, maar het was echter te kort dag

om de avondvierdaagse afgelopen juni nog te organiseren.

Toen en Thans

Op 12 september jl. hebben het Klokhuis en de Oranje Vereniging bij elkaar gezeten om

een start te maken voor de avondvierdaagse 2013. De Oranjevereniging heeft het e.a.

overdragen en er kan een begin gemaakt worden voor het programma van 2013.

Het vertrek punt van de vierdaagse zal in ieder geval het Cingelplein zijn.

Het Cingelplein is immers het startpunt van allerlei activiteiten voor jong en oud!

Willen jullie meedenken en meehelpen in het realiseren van een leuke

avondvierdaagse dan zijn jullie van harte welkom. Jullie kunnen een e-mail sturen

naar joanne.bredero@gmail.com

De vorderingen rondom de avondvierdaagse zijn ook te volgen via facebook

(www.facebook/CingelpleinBeesd) en twitter (@CingelpleinBeesd)

Namens het Klokhuis

Joanne Bredero

Namens de Oranjevereniging

Patrick Koenhein

De Voorstraat

Foto thans Nel Spronk

VOETVERZORGING WILMA

SPECIALICATIE REUMA / DIABETICI

TEL: 0345682926

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

7


VAN DUN COMPUTEROPLEIDINGEN

Windows om te starten

Internet en e-mail

Word

Excel

PowerPoint

Het nieuwe presenteren

Gevorderden Word en Excel

Voor ieder wat wils!

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 68 34 77 – www.vandun.nl - marjo@vandun.nl

Uw zorg is onze zorg!

Regelmatig

starten er

cursussen.

Informeer gerust!

Zorgcentra Rivierenland heeft verpleeg- en verzorgingshuizen in

de regio Rivierenland, waaronder Zorgcentrum Lingehof in Beesd.

Wij bieden een breed pakket aan producten op het gebied van zorg

en behandeling.

Zorg thuis en behandeling

• Thuiszorg

• Revalidatie

• Dagbehandeling en dagverzorging

• Dieetadvisering

• Fysiotherapie

• Ergotherapie

• Logopedie

• Consult specialist ouderengeneeskunde

- advertentie -

De allermooiste

televisie ooit

nu te bewonderen

bij

Wakkermans

Audio Video

Alles komt samen in de Samsung Smart TV. Surfen op internet, Apps, draadloze communicatie met

andere apparatuur en natuurlijk TV, met of zonder 3D beeld. Met de stijlvolle Samsung Smart TV

ervaart u nu al de toekomst van TV kijken. Join in. www.samsung.com

Wakkermans

Alles komt samen in de Samsung Smart TV. Surfen op internet, Apps, draadloze communicatie met

andere apparatuur en natuurlijk TV, met of zonder 3D beeld. Met de stijlvolle Samsung Smart TV

ervaart u nu al de toekomst van TV kijken. Join in. www.samsung.com

P1100001_SmartTV7000_Adv207x296mm_Def01aw.indd 1 25-03-11 16:21

Audio Video

Zorgcentra

• Revalidatie

• Verzorgingshuiszorg

• Verpleeghuiszorg somatiek

• Verpleeghuiszorg psychogeriatrie

• Verpleeghuiszorg jongeren

• Hospice

Bij het Zorg Adviespunt van Zorgcentra Rivierenland kunt u terecht met vragen op het gebied

van zorg en behandeling. Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket

aan producten een passend aanbod kunnen doen. Wacht u op een plaats in het verpleegof

verzorgingshuis, dan biedt Zorgcentra Rivierenland diverse mogelijkheden om de wachttijd

te overbruggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld thuiszorg, dagbehandeling en dagverzorging.

Informatie en advies

Zorg Adviespunt SZR

Telefoon: 0344-671339, E-mail: zorgadviespunt@szr.nl, www.szr.nl

Wij bieden ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie.

Experience the

future of TV, today.

Experience the

future of TV, today.

Voorstraat 57 • 4153 AJ Beesd

Tel. 0345-683979 • www.wakkermans.nl

Volg ons op

Twitter

P1100001_SmartTV7000_Adv207x296mm_Def01aw.indd 1 25-03-11 16:21

“Uit de ouwe schoenendoos”

Betuwestrand

50 jaar

Deze zomer heeft het

Betuwestrand haar 50 jarig

jubileum gevierd. Voor ons

aanleiding voor een duik in

de oude schoenendoos.

In 1943 was in Beesd al een

eerste zwembad in de buurt

van de Lingebrug. De Duitse

bezetters braken het zwembad

af omdat zij hout nodig

hadden voor hun barakken.

Na veel afgekeurde plannen

voor een nieuw zwembad

kwam in 1958/1959 toch een

nieuwe kans. Rijksweg 26

Waardenburg-Vianen moest

verbreed worden. De aannemer

van dit project was

Arie Kraal uit Utrecht.

Voor de verbreding van de

Rijksweg had Kraal enorme

hoeveelheden zand nodig.

Nu lag er in Beesd langs

de Parallelweg een oude

zandput die eigendom was

van de gemeente. Deze put

werd destijds gebruikt als

vuilstortplaats. Kraal, die

wist dat er zand in de ondergrond

zat, wendde zich

tot de gemeente en hij bereikte

overeenstemming

over de winning ervan. Als

tegenprestatie werd bedongen

dat hij de put ‘schoon’

zou opleveren en inrichten

als natuurbad. De gemeente

Tekst Gert de Kruijff

Beesd besloot de put en

het opgespoten zand voor

f. 1,-- over te dragen aan firma

Kraal. Hiermee kwam de exploitatie

van het zwembad bij

deze firma te liggen. Het natuurbad

“Betuwestrand” was

sinds Pinksteren 1962 open

voor zwemliefhebbers. De

officiële opening vond plaats

op 18 mei 1963. Toen was ook

al 800 m strand beschikbaar.

Bij deze gelegenheid maakte

de toenmalige burgemeester

Jonkers bekend dat de Parallelweg

voortaan A. Kraalweg

zou heten.

Foto’s: Verzameling Gert deKruijff

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

9


Huisomroep Beesd

Sinds 1986 is Huisomroep

Beesd actief. Een eigen omroep

voor “Lingehof”.

Het initiatief voor deze omroep

is indertijd genomen

door Jan van Leeuwen, Joop

de Galan en Rien Dokman.

Na een oproep hebben veel

mensen zich gemeld als

vrijwilliger om de Huisomroep

Beesd gestalte te geven.

Door middel van een bliksemaktie

is geld bijeengebracht

voor aanschaf van

apparatuur.

Door de vele enthousiaste

reacties kon een verdeling van

vrijwilligers gemaakt worden

voor de technische kant maar

ook een aantal als programmamakers

en presentatoren.

De Huisomroep verzorgt

elke zaterdag een muziekprogramma.

Dit programma

wordt op de woensdag daarna

herhaald. Het aanbod is

gevarieerd zoals muziekmix,

muzikale gedachten, geestelijke

muziek en een verzoekplatenprogramma.

Tekst Yolande Verhagen, Nel Spronk

Via de Huisomroep worden

eveneens de kerkdiensten

van de Protestantse

Gemeente Beesd en de

Rooms Katholieke Kerk

Beesd uitgezonden.

Veel vrijwilligers van het

eerste uur zijn nog steeds

actief betrokken bij de

uitzendingen.

Met twee vrijwilligers van

het verzoekplatenprogramma

Tiny Spronk en Conny

van Kranenburg mochten

wij een kijkje nemen in de

studio. De studio is gelegen

op de bovenste etage in

de Lingehof. Vol trots werd

verteld hoe een programma

tot stand komt. Men beschikt

over een goed geordende

catalogus. Naast

CD’s worden er ook nog

steeds grammofoonplaten

gebruikt.

De begintune van het

verzoekplatenprogramma

is “Koekoeroekoekoe Paloma”

. Het programma is

bedoeld voor bewoners en

personeel. In het programma

worden in ieder geval

nummers gedraaid voor de

jarigen en nieuwe bewoners.

Voor aanvraag van een

verzoekplaat staat bij

de ingang van de Lingehof

een “oude” radio met

daarbij formulieren waarop

de aanvraag ingevuld kan

worden. Het formulier kan

gedeponeerd worden in

de radio. De vrijwilligers

van het programma willen

graag de bezoekers

en inwoners van Beesd

stimuleren een aanvraag

voor het verzoekplatenprogramma

in te leveren.

Loop eens bij de Lingehof

binnen en verras een bewoner

of medewerker met

een door u gekozen nummer

voor hem of haar.

Foto’s Nel Spronk

Beesd aan de muur

Veel inwoners van Beesd hebben prachtige kunstwerken

in huis met Beesd als onderwerp. In deze rubriek delen zij

deze met u en leggen uit waarom ze het zo mooi vinden..

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Brood- & Banketbakkerij

V oorstraat 104 - Beesd

Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl

Nel Spronk heeft deze

drieluik ooit gekocht op de

Koekeloerenmarkt in Beesd.

Komt nieuwe

het einde van

een misverstand.

Ook zonder Monutaverzekering

verzorgen

wij uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 512 223

(0345) 680 225.

36021 Keulen Advertentie A5liggend FC.indd 1 24-12-2009 10:13:33

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

11


Puzzel Jeroen van Gameren. Foto Nel Spronk

Een wandeling door Beesd

A

Voor wie niet weet

waar hij naartoe wil,

zijn alle wegen goed.

VAN DUN ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.

Reeds

25 jaar

uw adviseur

12 Dorpskrant Beesd

ALLES DIGITAAL, DUS EFFICIËNT

Ook voor MKB ondernemers

• Jaarrekeningen

• Administraties

• Advies

• Belastingaangiften

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 682 102 – www.vandun.nl - leon@vandun.nl

We draaien hier 180⁰ en lopen de asfaltweg helemaal uit tot de

t-splitsing. Hier besluiten we om rechtsaf te gaan, we vervolgen

onze weg en steken diagonaal over tussen de eerste en de tweede

afslag links. Na het grote gebouw aan de linkerhand aan dezelfde kant te

zijn gepasseerd besluiten we de weg van een vorige koningin te

betreden. In deze straat kiezen we de tweede rechts en gaan aan het einde

rechtsaf. Deze straat uitlopen en één kruispunt rechtdoor en kiezen

bovenaan linksaf. Direct links kunnen we terug het dorp in, maar

besloten wordt rechtdoor te gaan. Na ‘De Poel’ links te

passeren kiezen we vervolgens links, rechts en nogmaals links. Steek

aan het eind schuin rechts de weg over en vervolg je weg tot een volgende

t-splitsing waar we linksaf gaan. Na een lange wandeling besluiten

we de voorrangsweg rechtdoor over te steken richting het voetpad

en lopen we tussen de huizen door en nemen de tweede straat links.

Deze weg vervolgend besluit je rechtsom de

denneboom op de splitsing weer rechts te gaan waarna de tweede

weg links wordt ingeslagen. Kies hierna opeenvolgend op elke hoek,

met of zonder keuzes, links – rechts, rechts - links - links - rechts en links.

B

Op de, ietwat, vreemde kruising gaan we linksaf en stoppen

Op welke plek

ben je na deze

wandeling?

we na 100 meter aan de linkerkant.

Stuur je antwoord naar dorpskrantbeesd@gmail.

com of doe een briefje in de brievenbus op

Dorpsplein 5. De winnaar van de vorige puzzel

‘‘Een echte Beesdse puzzel’ is Ans Pannnekoek.

Van Molenzicht

naar ........

Middenstraat 9

4153 AB Beesd

Tel. 0345-681512

www. assurantiekantoordiks.nl

Parkweg 21a

4153 XK Beesd

Tel. 0345-682634

www. drukkerijkemker.nl


De triatlon 2012 door Esmee van de Water

We zaten met de familie

van de Water bij elkaar, het

was zoals altijd een gezellige

boel. Daar werd het idee

geboren om met de hele

familie aan de triatlon mee

te doen. We zouden samen

trio teams vormen. Helaas

wilde de (luie) moeders niet

mee doen. Mijn vader heeft

2 broers en we zouden dan

van alle 3 de families een trio

maken. Mijn vader met mijn

zus en ik, ome Henk met

Denise en Danique en Jordi

met Jarno en Birgit. Inger

en ome Antoon vonden het

‘jammer’ om niet meer mee

te doen. Ik wilde graag hardlopen,

want daar ben ik het

beste in, mijn vader zijn specialiteit

is fietsen en Michelle,

mijn zus, zwemmen. Toen

hoorde ik dat het 10 km

hardlopen was toen vond

ik het een iets minder leuk

idee maar ja ik kon nu geen

nee meer zeggen. Stiekem

zag ik het eigenlijk ook wel

als een nieuwe uitdaging.

Ik liep al vaak de 5 km dus

was wel benieuwd of ik de

10 ook zou halen. Mijn vader

had juist weer een mooi excuus

om de tafel niet mee

hoeven af te ruimen en lekker

te gaan fietsen. Michelle

ging met mijn nicht Danique

elke week zwemmen. Mijn

aanpak was elke week sowieso

2 keer te gaan hardlopen

en soms 3. Ik geef toe

dat, dat mij niet altijd gelukt

is, maar ik heb uiteindelijk

ontzettend vaak gelopen. Ik

was vooral 5 aan het lopen

en heb de laatste weken nog

3 keer 10 km kunnen lopen.

En ineens was de dag van

de triatlon daar. Ik had er veel

zin in en was alleen bang dat

ik steken zou krijgen tijdens

het lopen of het niet vol kon

houden. Het was erg warm

weer wat voor mijn zus, die

het koude water in moest,

wat ideaal was. Ook voor mijn

vader was het ideaal weer

om te fietsen. We gingen met

heel de familie naar het wa-

uiteindelijk doe je

het toch voor jezelf

ter waar de nichtjes startten.

Ze kwamen alle 3 ongeveer

gelijk het water uit met Birgit

aan kop. Mijn vader, mijn

oom en mijn neef scheurden

er als een gek van door op

hun fietsen. Mijn vader en

oom hadden een voordeel

ten opzichte van Jordi want

hun haar

bleef goed

zitten door

de wind en

helm (ze hebben

namelijk

amper haar).

Ik stond vol

spanning te

wachten in

het ‘hardlopers

trio vak’

tot ik mijn

vader aan zag

komen. En

die kwam als

eerste van de 3, hoor. Ik ging

er meteen vandoor. Na 2 km

zag ik Jarno in de verte er aan

komen. Toen ben ik sneller

gaan lopen, niet slim, want

dat kostte energie. Na 7 km

ongeveer haalde die mij toch

in. Ik vond het niet erg, want

ik wist al dat die veel sneller

dan mij rende. En uiteindelijk

doe je het toch voor jezelf.

Denise zag ik ook na een

tijdje, die liep nog een stukje

achter mij dus die moest ik

voor blijven. Na de 7,5 km

begon ik moe te worden en

kreeg het benauwd door het

warme weer. Maar ik bleef

volhouden en werd erg gemotiveerd

door de mensen

die ik tegenkwam en die

zeiden dat ik goed mijn best

deed. Uiteindelijk kwam ik 5

min na Jarno over de finish

en ik was erg blij.

Ik had het gehaald

zonder te stoppen.

Na een tijdje kwam

ook Denise eraan

en we hebben het feestelijk

met elkaar afgesloten. In

het begin was ik een beetje

zenuwachtig of het wel zou

lukken, maar uiteindelijk

ben ik superblij het gedaan

te hebben. Ik heb er super

veel plezier en veel positieve

reacties gehad.

Foto Laura Voet

In Beesd

daar staat een

huis

Puzzel

De redactiesamenstelling: Marjo van Dun, Nel Spronk,

Laura Voet en Yolande Verhagen.

Redactieadres: Dorpsplein 5 BEESD

Emailadres: dorpskrantbeesd@gmail.com

Lay-out: Laura Voet

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd

www.drukkerijkemker.nl

stucadoorsbedrijf

VERSCHOOR

SlotStraat 46 4153 VB BeeSd

tel: 0345-682784 mob: 06-28541061 fax: 0345-682784

verschoorstucadoor@hetnet.nl

Veel huizen in Beesd

hebben een naam.

Als wij de namen

weglaten, weten jullie

de naam van het huis

dan nog? Hoe heet het

huis wat hiernaast is

afgebeeld?

Stuur je antwoord naar

dorpskrantbeesd@gmail.

com of naar Dorpsplein 5.

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Uitspanning de Notenboom,

Supermarkt MCD, Bibliotheek Jeugdlaan

Dorpskrant digitaal ontvangen?

Stuur een email naar: dorpskrantbeesd@gmail.com

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd

15


Al meer dan 75 jaar goede

voorlichting, een uitstekende

prijs en perfecte service.

K`was lutst m`n eier vergeten

te kope bij de kaasboer,

maar toen kwam m`n

zoon en die zei, ach die

gaak wel effe hale. Ik zei

waar haal de gij die dan?

Nou pa ge kun tegewoordig

eier uit de automaat

hale. Ik zeg `t mo nie gekker

worde. Maar zo gezegd

zo gedaan, kwam tie aan

met de eier. Dus kon ik

tog lekker m`n ommeletje

make. Da doe ik altijd op

zondag, fin ik lekker. We

T `s tog wa

hebbe wel een rare zomer

gehad he, eerst maar rege

en rege en toen harstikke

heet. Veur het fruit was da

ook nie goed, he, je mot is

in de winkel kijke wa het

kost allemaal. Ik fiet un

paar pruime, moesk drie

en halve euro veur betale!

T`s tog wa, he en pere mot

je helemaal nie pakke, die

zijn nog duurder. Maar ja,

late we nie alleen klage,

he, das ok nie goed. M’n

vader zei altijd: ‘tel Uw zegeninge’.

Daar mok tegewoordig

vaak an denke.

We denke daar te weinig

an, want eigeluk hebbe

we niks te klage, he, we

hoeve nie te werke, krijge

onze cente via de bank

en hebbe we weer een

nieuwe kabinet, geloof ik.

Ik ken da allemaal nie meer

bij houwe, vond wel dat

de koniging weer een raar

ding op d`r hoofd had met

prinsjesdag. Mar die zal

dat wel nie zelf uitzoeke,

denk ik. `K fin da altijd wel

leuk met die gouwe koets

en zo. Ge ziet tog vaak

paarde in ons dorp de konigin

rij ok nog steeds, zeie

ze op de tv. K`fin wel das

ze die poep van die paarde

motte opruime.

More magazines by this user