27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 4 - NR.1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>DORPSKRANT</strong><br />

<strong>BEESD</strong><br />

voor en door de inwoners van<br />

Jaargang 4 – Nr. 1 – Oktober 2012<br />

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor<br />

alle inwoners van Beesd.<br />

Kopij en tips:<br />

dorpskrantbeesd@gmail.com<br />

Hallo Herfst,<br />

Een pallet van kleuren<br />

Tijd van storm en regen<br />

De zon verliest zijn kracht<br />

Maar de natuur blijft bewegen<br />

Toont ons zijn bladeren pracht<br />

De kleuren wisselen van rood naar bruin<br />

En verliezen hun blad tot in de kruin<br />

Gedicht Nel Spronk. Foto’s Laura Voet<br />

Dorpskrant Beesd<br />

1


Foto Nel Spronk<br />

Beesdse Knipsels<br />

De politie geeft instructie<br />

aan de “klaar-overs” van<br />

de Antoniusschool.<br />

Jarno is voor stage naar Zweden<br />

geweest. Hier heeft hij een snoek<br />

gevangen van ruim 10 kilo<br />

Foto Nel Spronk<br />

Cor van Weenen is 50 geworden,<br />

dat weten nu alle klanten<br />

Foto Henk van Bremen<br />

Theo van Bremen en Joke zijn beide<br />

50 jaar geworden<br />

Deze dames genieten tussen de<br />

wandeling door even van het<br />

zonnetje bij de bibliotheek<br />

Foto Ilona Breukel<br />

Campercar Nederland<br />

Nieuwsteeg 54, Tricht Tel. 753339<br />

Garage, verkoop en verhuur<br />

Foto Nel Spronk<br />

Unicef boeken bakfiets bij Melse<br />

op de Voorstraat<br />

Liesbeth de Vries is 50 jaar geworden<br />

Foto Marjo van Dun<br />

Aangesloten bij BOVAG en NKC.<br />

Vanaf september eigen APK station<br />

Ook voor personenwagens!<br />

Niemand heeft zich<br />

nog gemeld:<br />

Lotnummer 333 heeft op de Jaarmarkt<br />

een ballonvaart gewonnen.<br />

Meld je zsm! De winnaars zullen<br />

opstijgen vanaf Mariënwaerdt bij de<br />

Stapel(b)akker. Greetzz heeft de twee<br />

kaarten gratis ter beschikking gesteld.<br />

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd<br />

3


Een warme herinnering uit Rhenoy<br />

Tekst Marjo van Dun<br />

Op de open dag van herinneringshuis<br />

de Einder konden<br />

we de sfeer proeven die dit<br />

gebouw uitstraalt. Het voormalige<br />

Rooms-Katholieke<br />

kerkgebouw is omgetoverd in<br />

een eigentijdse huiskamer.<br />

Rien met vader Dirk Dokman<br />

Een mooie entree, een grote<br />

zaal met pastelgetinte banken,<br />

de grote ramen die uitzicht<br />

geven over de horizon,<br />

de vlinders aan de muur. Het<br />

geeft allemaal een positief<br />

gevoel. Het maken van een<br />

eerste verdieping is geniaal<br />

gevonden en mooi vormgegeven,<br />

ook mensen die slecht<br />

ter been zijn, kunnen daar<br />

terecht. In totaal kunnen 250<br />

tot 300 mensen beneden en<br />

boven plaatsnemen. Om die<br />

moeilijke tijd tussen het overlijden<br />

van je geliefde en het<br />

begraven of cremeren door<br />

te komen, is dit huis als een<br />

warm bad. Daar zorgen ook<br />

de familiekamers voor, mooie<br />

en rustig ingericht en voor<br />

de directe nabestaanden altijd<br />

bereikbaar, dag en nacht.<br />

Natuurlijk kan er altijd gekozen<br />

worden voor het opbaren<br />

in één van de beide<br />

Beesdse kerken.<br />

Tijdens de open dag gaf<br />

de mystery guest, zandtovernaar<br />

Gert van der<br />

Vijver, een mooie voorstelling<br />

in zand over het thema<br />

‘Leven en afscheid’. Hij gaf<br />

dat vorm via de dieren en<br />

levende mensen naar zieke,<br />

overleden mensen en het<br />

afscheid, dat daar bij hoort,<br />

in De Einder. De dag ervoor<br />

was door Dirk Dokman de<br />

officiële openingshandeling<br />

verricht door handafdruk in<br />

de laatste zandtekening van<br />

Gert van der Vijver. Dhr. Dokman<br />

(87) was zelf 25 jaar lang<br />

begrafenisondernemer in de<br />

regio. Daarna gaf ’s middags<br />

de sopraan Irna van Beest-<br />

Nugteren een gedeelte van<br />

haar repertoire ten gehore<br />

onder pianobegeleiding van<br />

Peter Steijlen. Zij wordt regelmatig<br />

gevraagd om op begrafenissen<br />

te zingen.<br />

Lingelaar,<br />

Top school<br />

De Lingelaar is in het laatste<br />

anderhalf jaar flink verbouwd.<br />

Daarom was het tijd voor een<br />

feestje, en wat voor een!<br />

Alle leerlingen hadden zelf<br />

muziekinstrumenten gemaakt.<br />

Hiermee maakte elke klas om<br />

de beurt hun eigen muziek.<br />

Ook waren er kinderen die hun<br />

eigen instrument bespeelden.<br />

Daarna werd de school officieël<br />

geopend door de wethouder<br />

samen met de oudste en<br />

jongste leerling van de school.<br />

Tekst en foto Laura Voet<br />

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.<br />

Jeugdplein<br />

Woensdag 10 oktober<br />

Op bezoek bij Geofort<br />

Woensdag 10 oktober en<br />

woensdag 14 november Kunst met Carima<br />

Dinsdag 23 oktober Heerlijke schilderijen en smaaklessen, groep 1-3<br />

Donderdag 25 oktober Schildercursus vanaf groep 4<br />

Woensdag 31 oktober en<br />

Woensdag 28 november Sporten met Stef<br />

Dinsdag 16 oktober<br />

Vrijdag 9 november<br />

Zaterdag 17 november<br />

25 jarige bruiloft Arnold en Irna van Beest- Nugteren<br />

Lampionnenoptocht<br />

14:30 uur intocht Sinterklaas aan de Havendijk<br />

daarna feest in het Klokhuis<br />

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden? Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com<br />

o.v.v. ‘Prikbord Dorpskrant Beesd’<br />

* Totaal installateur<br />

* Waarborg installateur<br />

* Zonnepanelen installateur<br />

* Erkend telematica-installateur<br />

* Complete servicedienst 24 uur<br />

* E-mail: info@eck.nl<br />

* Internet: ww.eck.nl<br />

Tel: (0418) - 651341 Fax: (0418) - 652331<br />

Industrieweg 25 4181 CA Waardenburg<br />

• Fysio/manueel therapie<br />

• Blessure begeleiding<br />

• Sportadvies<br />

• Revalidatie<br />

• Training<br />

Voor meer informatie kun<br />

je kijken op onze website<br />

www.fysiotherapie-beesd.nl<br />

Voorstraat 98 - 4153 AN Beesd<br />

T. 0345 681645 - maarten@theijsmeijer.eu<br />

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd<br />

5


Avondvierdaagse 2013<br />

Zoals jullie wellicht is opgevallen is er dit jaar geen avondvierdaagse geweest.<br />

Dit gezellige evenement werd altijd georganiseerd door de Oranjevereniging Beesd,<br />

maar zij hebben echter aangegeven de organisatie graag over te willen dragen aan een<br />

geïnteresseerde partij. Het Klokhuis en Oranjevereniging hebben gezamenlijk onderzocht<br />

in hoeverre de avondvierdaagse door het Klokhuis georganiseerd kan worden.<br />

Het Klokhuis heeft aangeven dit graag te willen doen, maar het was echter te kort dag<br />

om de avondvierdaagse afgelopen juni nog te organiseren.<br />

Toen en Thans<br />

Op 12 september jl. hebben het Klokhuis en de Oranje Vereniging bij elkaar gezeten om<br />

een start te maken voor de avondvierdaagse 2013. De Oranjevereniging heeft het e.a.<br />

overdragen en er kan een begin gemaakt worden voor het programma van 2013.<br />

Het vertrek punt van de vierdaagse zal in ieder geval het Cingelplein zijn.<br />

Het Cingelplein is immers het startpunt van allerlei activiteiten voor jong en oud!<br />

Willen jullie meedenken en meehelpen in het realiseren van een leuke<br />

avondvierdaagse dan zijn jullie van harte welkom. Jullie kunnen een e-mail sturen<br />

naar joanne.bredero@gmail.com<br />

De vorderingen rondom de avondvierdaagse zijn ook te volgen via facebook<br />

(www.facebook/CingelpleinBeesd) en twitter (@CingelpleinBeesd)<br />

Namens het Klokhuis<br />

Joanne Bredero<br />

Namens de Oranjevereniging<br />

Patrick Koenhein<br />

De Voorstraat<br />

Foto thans Nel Spronk<br />

VOETVERZORGING WILMA<br />

SPECIALICATIE REUMA / DIABETICI<br />

TEL: 0345682926<br />

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd<br />

7


VAN DUN COMPUTEROPLEIDINGEN<br />

Windows om te starten<br />

Internet en e-mail<br />

Word<br />

Excel<br />

PowerPoint<br />

Het nieuwe presenteren<br />

Gevorderden Word en Excel<br />

Voor ieder wat wils!<br />

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd<br />

Tel. (0345) 68 34 77 – www.vandun.nl - marjo@vandun.nl<br />

Uw zorg is onze zorg!<br />

Regelmatig<br />

starten er<br />

cursussen.<br />

Informeer gerust!<br />

Zorgcentra Rivierenland heeft verpleeg- en verzorgingshuizen in<br />

de regio Rivierenland, waaronder Zorgcentrum Lingehof in Beesd.<br />

Wij bieden een breed pakket aan producten op het gebied van zorg<br />

en behandeling.<br />

Zorg thuis en behandeling<br />

• Thuiszorg<br />

• Revalidatie<br />

• Dagbehandeling en dagverzorging<br />

• Dieetadvisering<br />

• Fysiotherapie<br />

• Ergotherapie<br />

• Logopedie<br />

• Consult specialist ouderengeneeskunde<br />

- advertentie -<br />

De allermooiste<br />

televisie ooit<br />

nu te bewonderen<br />

bij<br />

Wakkermans<br />

Audio Video<br />

Alles komt samen in de Samsung Smart TV. Surfen op internet, Apps, draadloze communicatie met<br />

andere apparatuur en natuurlijk TV, met of zonder 3D beeld. Met de stijlvolle Samsung Smart TV<br />

ervaart u nu al de toekomst van TV kijken. Join in. www.samsung.com<br />

Wakkermans<br />

Alles komt samen in de Samsung Smart TV. Surfen op internet, Apps, draadloze communicatie met<br />

andere apparatuur en natuurlijk TV, met of zonder 3D beeld. Met de stijlvolle Samsung Smart TV<br />

ervaart u nu al de toekomst van TV kijken. Join in. www.samsung.com<br />

P1100001_SmartTV7000_Adv207x296mm_Def01aw.indd 1 25-03-11 16:21<br />

Audio Video<br />

Zorgcentra<br />

• Revalidatie<br />

• Verzorgingshuiszorg<br />

• Verpleeghuiszorg somatiek<br />

• Verpleeghuiszorg psychogeriatrie<br />

• Verpleeghuiszorg jongeren<br />

• Hospice<br />

Bij het Zorg Adviespunt van Zorgcentra Rivierenland kunt u terecht met vragen op het gebied<br />

van zorg en behandeling. Er werken deskundige cliëntadviseurs, die uit het brede pakket<br />

aan producten een passend aanbod kunnen doen. Wacht u op een plaats in het verpleegof<br />

verzorgingshuis, dan biedt Zorgcentra Rivierenland diverse mogelijkheden om de wachttijd<br />

te overbruggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld thuiszorg, dagbehandeling en dagverzorging.<br />

Informatie en advies<br />

Zorg Adviespunt SZR<br />

Telefoon: 0344-671339, E-mail: zorgadviespunt@szr.nl, www.szr.nl<br />

Wij bieden ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie.<br />

Experience the<br />

future of TV, today.<br />

Experience the<br />

future of TV, today.<br />

Voorstraat 57 • 4153 AJ Beesd<br />

Tel. 0345-683979 • www.wakkermans.nl<br />

Volg ons op<br />

Twitter<br />

P1100001_SmartTV7000_Adv207x296mm_Def01aw.indd 1 25-03-11 16:21<br />

“Uit de ouwe schoenendoos”<br />

Betuwestrand<br />

50 jaar<br />

Deze zomer heeft het<br />

Betuwestrand haar 50 jarig<br />

jubileum gevierd. Voor ons<br />

aanleiding voor een duik in<br />

de oude schoenendoos.<br />

In 1943 was in Beesd al een<br />

eerste zwembad in de buurt<br />

van de Lingebrug. De Duitse<br />

bezetters braken het zwembad<br />

af omdat zij hout nodig<br />

hadden voor hun barakken.<br />

Na veel afgekeurde plannen<br />

voor een nieuw zwembad<br />

kwam in 1958/1959 toch een<br />

nieuwe kans. Rijksweg 26<br />

Waardenburg-Vianen moest<br />

verbreed worden. De aannemer<br />

van dit project was<br />

Arie Kraal uit Utrecht.<br />

Voor de verbreding van de<br />

Rijksweg had Kraal enorme<br />

hoeveelheden zand nodig.<br />

Nu lag er in Beesd langs<br />

de Parallelweg een oude<br />

zandput die eigendom was<br />

van de gemeente. Deze put<br />

werd destijds gebruikt als<br />

vuilstortplaats. Kraal, die<br />

wist dat er zand in de ondergrond<br />

zat, wendde zich<br />

tot de gemeente en hij bereikte<br />

overeenstemming<br />

over de winning ervan. Als<br />

tegenprestatie werd bedongen<br />

dat hij de put ‘schoon’<br />

zou opleveren en inrichten<br />

als natuurbad. De gemeente<br />

Tekst Gert de Kruijff<br />

Beesd besloot de put en<br />

het opgespoten zand voor<br />

f. 1,-- over te dragen aan firma<br />

Kraal. Hiermee kwam de exploitatie<br />

van het zwembad bij<br />

deze firma te liggen. Het natuurbad<br />

“Betuwestrand” was<br />

sinds Pinksteren 1962 open<br />

voor zwemliefhebbers. De<br />

officiële opening vond plaats<br />

op 18 mei 1963. Toen was ook<br />

al 800 m strand beschikbaar.<br />

Bij deze gelegenheid maakte<br />

de toenmalige burgemeester<br />

Jonkers bekend dat de Parallelweg<br />

voortaan A. Kraalweg<br />

zou heten.<br />

Foto’s: Verzameling Gert deKruijff<br />

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd<br />

9


Huisomroep Beesd<br />

Sinds 1986 is Huisomroep<br />

Beesd actief. Een eigen omroep<br />

voor “Lingehof”.<br />

Het initiatief voor deze omroep<br />

is indertijd genomen<br />

door Jan van Leeuwen, Joop<br />

de Galan en Rien Dokman.<br />

Na een oproep hebben veel<br />

mensen zich gemeld als<br />

vrijwilliger om de Huisomroep<br />

Beesd gestalte te geven.<br />

Door middel van een bliksemaktie<br />

is geld bijeengebracht<br />

voor aanschaf van<br />

apparatuur.<br />

Door de vele enthousiaste<br />

reacties kon een verdeling van<br />

vrijwilligers gemaakt worden<br />

voor de technische kant maar<br />

ook een aantal als programmamakers<br />

en presentatoren.<br />

De Huisomroep verzorgt<br />

elke zaterdag een muziekprogramma.<br />

Dit programma<br />

wordt op de woensdag daarna<br />

herhaald. Het aanbod is<br />

gevarieerd zoals muziekmix,<br />

muzikale gedachten, geestelijke<br />

muziek en een verzoekplatenprogramma.<br />

Tekst Yolande Verhagen, Nel Spronk<br />

Via de Huisomroep worden<br />

eveneens de kerkdiensten<br />

van de Protestantse<br />

Gemeente Beesd en de<br />

Rooms Katholieke Kerk<br />

Beesd uitgezonden.<br />

Veel vrijwilligers van het<br />

eerste uur zijn nog steeds<br />

actief betrokken bij de<br />

uitzendingen.<br />

Met twee vrijwilligers van<br />

het verzoekplatenprogramma<br />

Tiny Spronk en Conny<br />

van Kranenburg mochten<br />

wij een kijkje nemen in de<br />

studio. De studio is gelegen<br />

op de bovenste etage in<br />

de Lingehof. Vol trots werd<br />

verteld hoe een programma<br />

tot stand komt. Men beschikt<br />

over een goed geordende<br />

catalogus. Naast<br />

CD’s worden er ook nog<br />

steeds grammofoonplaten<br />

gebruikt.<br />

De begintune van het<br />

verzoekplatenprogramma<br />

is “Koekoeroekoekoe Paloma”<br />

. Het programma is<br />

bedoeld voor bewoners en<br />

personeel. In het programma<br />

worden in ieder geval<br />

nummers gedraaid voor de<br />

jarigen en nieuwe bewoners.<br />

Voor aanvraag van een<br />

verzoekplaat staat bij<br />

de ingang van de Lingehof<br />

een “oude” radio met<br />

daarbij formulieren waarop<br />

de aanvraag ingevuld kan<br />

worden. Het formulier kan<br />

gedeponeerd worden in<br />

de radio. De vrijwilligers<br />

van het programma willen<br />

graag de bezoekers<br />

en inwoners van Beesd<br />

stimuleren een aanvraag<br />

voor het verzoekplatenprogramma<br />

in te leveren.<br />

Loop eens bij de Lingehof<br />

binnen en verras een bewoner<br />

of medewerker met<br />

een door u gekozen nummer<br />

voor hem of haar.<br />

Foto’s Nel Spronk<br />

Beesd aan de muur<br />

Veel inwoners van Beesd hebben prachtige kunstwerken<br />

in huis met Beesd als onderwerp. In deze rubriek delen zij<br />

deze met u en leggen uit waarom ze het zo mooi vinden..<br />

Lekker<br />

ambachtelijk....<br />

Brood<br />

Banket<br />

Specialiteiten<br />

Brood- & Banketbakkerij<br />

V oorstraat 104 - Beesd<br />

Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd<br />

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl<br />

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

Nel Spronk heeft deze<br />

drieluik ooit gekocht op de<br />

Koekeloerenmarkt in Beesd.<br />

Komt nieuwe<br />

het einde van<br />

een misverstand.<br />

Ook zonder Monutaverzekering<br />

verzorgen<br />

wij uw uitvaart.<br />

Kijk op monutadokman.nl<br />

of bel (0345) 512 223<br />

(0345) 680 225.<br />

36021 Keulen Advertentie A5liggend FC.indd 1 24-12-2009 10:13:33<br />

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd<br />

11


Puzzel Jeroen van Gameren. Foto Nel Spronk<br />

Een wandeling door Beesd<br />

A<br />

Voor wie niet weet<br />

waar hij naartoe wil,<br />

zijn alle wegen goed.<br />

VAN DUN ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.<br />

Reeds<br />

25 jaar<br />

uw adviseur<br />

12 Dorpskrant Beesd<br />

ALLES DIGITAAL, DUS EFFICIËNT<br />

Ook voor MKB ondernemers<br />

• Jaarrekeningen<br />

• Administraties<br />

• Advies<br />

• Belastingaangiften<br />

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd<br />

Tel. (0345) 682 102 – www.vandun.nl - leon@vandun.nl<br />

We draaien hier 180⁰ en lopen de asfaltweg helemaal uit tot de<br />

t-splitsing. Hier besluiten we om rechtsaf te gaan, we vervolgen<br />

onze weg en steken diagonaal over tussen de eerste en de tweede<br />

afslag links. Na het grote gebouw aan de linkerhand aan dezelfde kant te<br />

zijn gepasseerd besluiten we de weg van een vorige koningin te<br />

betreden. In deze straat kiezen we de tweede rechts en gaan aan het einde<br />

rechtsaf. Deze straat uitlopen en één kruispunt rechtdoor en kiezen<br />

bovenaan linksaf. Direct links kunnen we terug het dorp in, maar<br />

besloten wordt rechtdoor te gaan. Na ‘De Poel’ links te<br />

passeren kiezen we vervolgens links, rechts en nogmaals links. Steek<br />

aan het eind schuin rechts de weg over en vervolg je weg tot een volgende<br />

t-splitsing waar we linksaf gaan. Na een lange wandeling besluiten<br />

we de voorrangsweg rechtdoor over te steken richting het voetpad<br />

en lopen we tussen de huizen door en nemen de tweede straat links.<br />

Deze weg vervolgend besluit je rechtsom de<br />

denneboom op de splitsing weer rechts te gaan waarna de tweede<br />

weg links wordt ingeslagen. Kies hierna opeenvolgend op elke hoek,<br />

met of zonder keuzes, links – rechts, rechts - links - links - rechts en links.<br />

B<br />

Op de, ietwat, vreemde kruising gaan we linksaf en stoppen<br />

Op welke plek<br />

ben je na deze<br />

wandeling?<br />

we na 100 meter aan de linkerkant.<br />

Stuur je antwoord naar dorpskrantbeesd@gmail.<br />

com of doe een briefje in de brievenbus op<br />

Dorpsplein 5. De winnaar van de vorige puzzel<br />

‘‘Een echte Beesdse puzzel’ is Ans Pannnekoek.<br />

Van Molenzicht<br />

naar ........<br />

Middenstraat 9<br />

4153 AB Beesd<br />

Tel. 0345-681512<br />

www. assurantiekantoordiks.nl<br />

Parkweg 21a<br />

4153 XK Beesd<br />

Tel. 0345-682634<br />

www. drukkerijkemker.nl


De triatlon 2012 door Esmee van de Water<br />

We zaten met de familie<br />

van de Water bij elkaar, het<br />

was zoals altijd een gezellige<br />

boel. Daar werd het idee<br />

geboren om met de hele<br />

familie aan de triatlon mee<br />

te doen. We zouden samen<br />

trio teams vormen. Helaas<br />

wilde de (luie) moeders niet<br />

mee doen. Mijn vader heeft<br />

2 broers en we zouden dan<br />

van alle 3 de families een trio<br />

maken. Mijn vader met mijn<br />

zus en ik, ome Henk met<br />

Denise en Danique en Jordi<br />

met Jarno en Birgit. Inger<br />

en ome Antoon vonden het<br />

‘jammer’ om niet meer mee<br />

te doen. Ik wilde graag hardlopen,<br />

want daar ben ik het<br />

beste in, mijn vader zijn specialiteit<br />

is fietsen en Michelle,<br />

mijn zus, zwemmen. Toen<br />

hoorde ik dat het 10 km<br />

hardlopen was toen vond<br />

ik het een iets minder leuk<br />

idee maar ja ik kon nu geen<br />

nee meer zeggen. Stiekem<br />

zag ik het eigenlijk ook wel<br />

als een nieuwe uitdaging.<br />

Ik liep al vaak de 5 km dus<br />

was wel benieuwd of ik de<br />

10 ook zou halen. Mijn vader<br />

had juist weer een mooi excuus<br />

om de tafel niet mee<br />

hoeven af te ruimen en lekker<br />

te gaan fietsen. Michelle<br />

ging met mijn nicht Danique<br />

elke week zwemmen. Mijn<br />

aanpak was elke week sowieso<br />

2 keer te gaan hardlopen<br />

en soms 3. Ik geef toe<br />

dat, dat mij niet altijd gelukt<br />

is, maar ik heb uiteindelijk<br />

ontzettend vaak gelopen. Ik<br />

was vooral 5 aan het lopen<br />

en heb de laatste weken nog<br />

3 keer 10 km kunnen lopen.<br />

En ineens was de dag van<br />

de triatlon daar. Ik had er veel<br />

zin in en was alleen bang dat<br />

ik steken zou krijgen tijdens<br />

het lopen of het niet vol kon<br />

houden. Het was erg warm<br />

weer wat voor mijn zus, die<br />

het koude water in moest,<br />

wat ideaal was. Ook voor mijn<br />

vader was het ideaal weer<br />

om te fietsen. We gingen met<br />

heel de familie naar het wa-<br />

uiteindelijk doe je<br />

het toch voor jezelf<br />

ter waar de nichtjes startten.<br />

Ze kwamen alle 3 ongeveer<br />

gelijk het water uit met Birgit<br />

aan kop. Mijn vader, mijn<br />

oom en mijn neef scheurden<br />

er als een gek van door op<br />

hun fietsen. Mijn vader en<br />

oom hadden een voordeel<br />

ten opzichte van Jordi want<br />

hun haar<br />

bleef goed<br />

zitten door<br />

de wind en<br />

helm (ze hebben<br />

namelijk<br />

amper haar).<br />

Ik stond vol<br />

spanning te<br />

wachten in<br />

het ‘hardlopers<br />

trio vak’<br />

tot ik mijn<br />

vader aan zag<br />

komen. En<br />

die kwam als<br />

eerste van de 3, hoor. Ik ging<br />

er meteen vandoor. Na 2 km<br />

zag ik Jarno in de verte er aan<br />

komen. Toen ben ik sneller<br />

gaan lopen, niet slim, want<br />

dat kostte energie. Na 7 km<br />

ongeveer haalde die mij toch<br />

in. Ik vond het niet erg, want<br />

ik wist al dat die veel sneller<br />

dan mij rende. En uiteindelijk<br />

doe je het toch voor jezelf.<br />

Denise zag ik ook na een<br />

tijdje, die liep nog een stukje<br />

achter mij dus die moest ik<br />

voor blijven. Na de 7,5 km<br />

begon ik moe te worden en<br />

kreeg het benauwd door het<br />

warme weer. Maar ik bleef<br />

volhouden en werd erg gemotiveerd<br />

door de mensen<br />

die ik tegenkwam en die<br />

zeiden dat ik goed mijn best<br />

deed. Uiteindelijk kwam ik 5<br />

min na Jarno over de finish<br />

en ik was erg blij.<br />

Ik had het gehaald<br />

zonder te stoppen.<br />

Na een tijdje kwam<br />

ook Denise eraan<br />

en we hebben het feestelijk<br />

met elkaar afgesloten. In<br />

het begin was ik een beetje<br />

zenuwachtig of het wel zou<br />

lukken, maar uiteindelijk<br />

ben ik superblij het gedaan<br />

te hebben. Ik heb er super<br />

veel plezier en veel positieve<br />

reacties gehad.<br />

Foto Laura Voet<br />

In Beesd<br />

daar staat een<br />

huis<br />

Puzzel<br />

De redactiesamenstelling: Marjo van Dun, Nel Spronk,<br />

Laura Voet en Yolande Verhagen.<br />

Redactieadres: Dorpsplein 5 <strong>BEESD</strong><br />

Emailadres: dorpskrantbeesd@gmail.com<br />

Lay-out: Laura Voet<br />

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd<br />

www.drukkerijkemker.nl<br />

stucadoorsbedrijf<br />

VERSCHOOR<br />

SlotStraat 46 4153 VB BeeSd<br />

tel: 0345-682784 mob: 06-28541061 fax: 0345-682784<br />

verschoorstucadoor@hetnet.nl<br />

Veel huizen in Beesd<br />

hebben een naam.<br />

Als wij de namen<br />

weglaten, weten jullie<br />

de naam van het huis<br />

dan nog? Hoe heet het<br />

huis wat hiernaast is<br />

afgebeeld?<br />

Stuur je antwoord naar<br />

dorpskrantbeesd@gmail.<br />

com of naar Dorpsplein 5.<br />

Oplage: 1700 stuks<br />

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)<br />

Dorpskrant niet ontvangen?<br />

U kunt een exemplaar afhalen bij Uitspanning de Notenboom,<br />

Supermarkt MCD, Bibliotheek Jeugdlaan<br />

Dorpskrant digitaal ontvangen?<br />

Stuur een email naar: dorpskrantbeesd@gmail.com<br />

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd<br />

15


Al meer dan 75 jaar goede<br />

voorlichting, een uitstekende<br />

prijs en perfecte service.<br />

K`was lutst m`n eier vergeten<br />

te kope bij de kaasboer,<br />

maar toen kwam m`n<br />

zoon en die zei, ach die<br />

gaak wel effe hale. Ik zei<br />

waar haal de gij die dan?<br />

Nou pa ge kun tegewoordig<br />

eier uit de automaat<br />

hale. Ik zeg `t mo nie gekker<br />

worde. Maar zo gezegd<br />

zo gedaan, kwam tie aan<br />

met de eier. Dus kon ik<br />

tog lekker m`n ommeletje<br />

make. Da doe ik altijd op<br />

zondag, fin ik lekker. We<br />

T `s tog wa<br />

hebbe wel een rare zomer<br />

gehad he, eerst maar rege<br />

en rege en toen harstikke<br />

heet. Veur het fruit was da<br />

ook nie goed, he, je mot is<br />

in de winkel kijke wa het<br />

kost allemaal. Ik fiet un<br />

paar pruime, moesk drie<br />

en halve euro veur betale!<br />

T`s tog wa, he en pere mot<br />

je helemaal nie pakke, die<br />

zijn nog duurder. Maar ja,<br />

late we nie alleen klage,<br />

he, das ok nie goed. M’n<br />

vader zei altijd: ‘tel Uw zegeninge’.<br />

Daar mok tegewoordig<br />

vaak an denke.<br />

We denke daar te weinig<br />

an, want eigeluk hebbe<br />

we niks te klage, he, we<br />

hoeve nie te werke, krijge<br />

onze cente via de bank<br />

en hebbe we weer een<br />

nieuwe kabinet, geloof ik.<br />

Ik ken da allemaal nie meer<br />

bij houwe, vond wel dat<br />

de koniging weer een raar<br />

ding op d`r hoofd had met<br />

prinsjesdag. Mar die zal<br />

dat wel nie zelf uitzoeke,<br />

denk ik. `K fin da altijd wel<br />

leuk met die gouwe koets<br />

en zo. Ge ziet tog vaak<br />

paarde in ons dorp de konigin<br />

rij ok nog steeds, zeie<br />

ze op de tv. K`fin wel das<br />

ze die poep van die paarde<br />

motte opruime.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!