27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 3 - NR.6

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 3 – Nr. 6 – Juni 2012

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

dorpskrantbeesd@gmail.com

Nathalie

Linda

Milena

Jolien

Hoera geslaagd!

Natasja

Eindelijk, geslaagd!

Beter gaan deze jongeren

hun vakantie niet in.

Op deze en volgende pagina

staan de geslaagden

uit Beesd. Deze lijst zal

niet helemaal compleet

zijn. Alle geslaagden van

harte gefeliciteerd!

Rick

Vincent, Reimert en Simon

Lidwien en Iris

Dorpskrant Beesd

1


Karlijn Lisette Denise Jelle

Jeremy

Nathalie

Edgar

Vera

De redactie van Dorpskrant Beesd wenst iedereen een hele fijne vakantie toe!

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Brood- & Banketbakkerij

V oorstraat 104 - Beesd

Voorstraat 104 - 4153 AN Beesd

Tel. 0345 68 13 32 - gvankeulen@solcon.nl

Banket

Specialiteiten

www.bakkerijvankeulenbeesd.nl

Begeleid fietsen

36021 Keulen Advertentie A5liggend FC.indd 1 24-12-2009 10:13:33

Af en toe zien we een bewoner van het

Thomashuis samen met een begeleider op

de tandem. Op woensdag, bij mooi weer,

gaat Wim op de tandem naar de zorgboerderij

aan de Notendijk. Ook worden er bij

mooi weer plezierritjes gemaakt. Hoewel de

meeste bewoners zelf fietsen is het voor degenen

waar dat wat moeilijker voor is, fijn om

zo naar buiten te kunnen.

Tekst en foto Jeanette van ‘t Slot

2 Dorpskrant Beesd


Beesdse Knipsels

Foto Marjo van Dun

Foto Marjo van Dun

Conny van Kranenburg is 50 jaar geworden!

Een schaap zijn kont achter

de erg hoge haag..

Foto Nel Spronk

Foto Marjo van Dun

Wat een luxe aan de Achterstraat!

Deze bomen zijn gekandelaberd,

omdat ze anders te breed worden.

Bron: Gemeente Geldermalsen

Chris en Wil van den Hurk 50 jaar

getrouwd. Hier worden ze gefeliciteerd

door Harmonie Concordia.

Het Robert Mars toernooi is erg geslaagd, er

is maar liefst € 3.500,- opgehaald voor Kika!

Dorpskrant Beesd

3


Van Beesd naar ... Codlea

Ik ben Gera Alexe – Verrips en ben al weer

ruim 11 jaar uit Beesd, waarvan ruim 5 jaar

uit Nederland. Maar een stukje “Beesdsenaar”

blijft toch in mij zitten.

Ik ben in 1977 geboren en opgegroeid in de

Achterstraat als jongste van het gezin. Over

mijn kinderjaren zijn weinig bijzonderheden

te vertellen. Heb wel leuke herinneringen

aan de knutselmiddagen, volksdansen en

Koninginnedag.

Na de middelbare school werden De Betuwse

Jeugdkampen ingeruild voor bouwvakanties

met “World Servants Europa’’.

Mijn eerste bouwproject kan ik mij nog goed

herinneren. Ik had mijn oog laten vallen op

Egypte. Mijn ouders vonden mij nog te jong

voor een project zo ver van huis. Het werd

een bouwproject in Roemenië. Het project

werd een succes. Eindelijk kon ik echt iets

voor mensen betekenen en hen helpen. Na

dit project volgden meerdere projecten.

Ik weet dat ik als 16 jarige onderweg naar

een bouwproject in Kenia gezegd heb dat ik

wel in een ander land zou willen wonen en

werken. Twaalf jaar na deze uitspraak vertrok

ik naar Roemenië waar ik nu ruim 5 jaar woon

en werk vanuit mijn geloofsovertuiging dat

God mij hier naar toe gezonden heeft.

Foto: Marius en Gera Alexe-Verrrips

Op vrijwillige basis werk ik voor een Stichting

met als doel structureel het leven te

verbeteren van hen die in Roemenië in

moeilijke omstandigheden leven. Bijvoorbeeld

ouderen in een sociaal isolement

en broertjes en zusjes die gescheiden van

elkaar in tehuizen wonen. Door mijn werk

kom ik in situaties die heel confronterend

zijn en mijn leven niet makkelijker maken.

Wel heeft het mijn leven verrijkt.

Voor mij geen dure kleding of vakanties. Ik

ga voor de blijde gezichten van de

broertjes en zusjes die weer regelmatig

samen kunnen zijn en voor het stralende

gezicht van een oudere, die dankzij de hulp

weer zelfstandig naar buiten kan.

Er kan weer gescoord worden!

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

Zaterdag 30 juni

Zaterdag 15 september

Maandag 6 augustus

Triathlon Beesd

Koekeloerenmarkt

Spelweek

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden? Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com

o.v.v. ‘Prikbord Dorpskrant Beesd’

4 Dorpskrant Beesd


De ballonvaart is gewonnen..

.. door nummer 333

Meld je zsm, maar liefst vóór 15 juli! De

winnaars zullen binnenkort opstijgen vanaf

Mariënwaerdt bij de Stapel(b)akker. Greetzz

heeft de twee kaarten gratis ter beschikking

gesteld. www.greetzz-ballonvaart.nl.

Patrick Koenhein van de Stichting Spelweek

heeft de trekking verricht.

Foto Greetzz

Alle mensen die óók ‘Vriend van’ in 2012

willen zijn, kunnen € 5,00 storten op de

ING-Bank 56.59.383 t.n.v. Stichting Dorpskrant

Beesd. Uiteraard kunt u ook contant

geven aan één van onze redactieleden (zie

de Colofon) of geld in een enveloppe met

vermelding van naam en adres in de brievenbus

Dorpsplein 5 (Van Dun) doen. Hiermee

hoeven we minder advertenties te plaatsen

en hebben dus plek voor meer kopij!

In onze kraam op de jaarmarkt hebben wij met

trots de eerste exemplaren van de verzamelmap

voor de Dorpskrant verkocht. Kosten per

map € 12,50. U kunt ze nog steeds bestellen

via dorpskrantbeesd@gmail.com of de

redactieleden benaderen of geld in een enveloppe

met vermelding van naam en adres in

de brievenbus Dorpsplein 5 (Van Dun) doen.

Wij zorgen dan voor snelle levering!

Tekst en foto’s Marjo van Dun

Dorpskrant Beesd

5


Experience the

future of TV, today.

Experience the

future of TV, today.

De allermooiste

televisie ooit

nu te bewonderen

bij

Wakkermans

Audio Video

Alles komt samen in de Samsung Smart TV. Surfen op internet, Apps, draadloze communicatie met

andere apparatuur en natuurlijk TV, met of zonder 3D beeld. Met de stijlvolle Samsung Smart TV

ervaart u nu al de toekomst van TV kijken. Join in. www.samsung.com

Wakkermans

Alles komt samen in de Samsung Smart TV. Surfen op internet, Apps, draadloze communicatie met

andere apparatuur en natuurlijk TV, met of zonder 3D beeld. Met de stijlvolle Samsung Smart TV

ervaart u nu al de toekomst van TV kijken. Join in. www.samsung.com

P1100001_SmartTV7000_Adv207x296mm_Def01aw.indd 1 25-03-11 16:21

Audio Video

Voorstraat 57 • 4153 AJ Beesd

Tel. 0345-683979 • www.wakkermans.nl

Volg ons op

Twitter

P1100001_SmartTV7000_Adv207x296mm_Def01aw.indd 1 25-03-11 16:21

Kijk voor meer informatie

op onze website:

www.freefightclub.nl

Homburg 20A Beesd

vereniging zelfverdediging john verstegen kvk: 11046736

6 Dorpskrant Beesd


Toen en Thans

Achterstraat 2012

Foto thans Jeanette van ‘t Slot

Pedicure

Jolanda Voet

Parkweg 9

4153 XK Beesd

Tel. 0345 68 03 52

Dorpskrant Beesd

7


Er is iets niet in de haak

Wat het betekent weten we allemaal, maar waar

komt het vandaan.

Het komt van de molen. Een molen heeft een vang,

zeg maar een soort van rem. Die vangbalk moet in

de haak zitten als de molen draait. Als dat niet het

geval is gaat het helemaal mis, omdat de molen dan

door zijn vang loopt, met alle gevolgen van dien.

Het is dus te hopen dat bij de molen in Beesd alles

in de haak is.

Tekst Jeanette van ‘t Slot, foto Cees de Jong

VAN DUN COMPUTEROPLEIDINGEN

Regelmatig

starten er

cursussen.

Informeer gerust!

Windows om te starten

Internet en e-mail

Word

Excel

PowerPoint

Het nieuwe presenteren

Gevorderden Word en Excel

Voor ieder wat wils!

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 68 34 77 – www.vandun.nl - marjo@vandun.nl

8 Dorpskrant Beesd


“Uit de ouwe schoenendoos”

Jaarmarkt in Beesd:

Kermis voor Norbertus?

In 1620 wordt door het Gelderse Hof een

besluit uitgevaardigd dat Beesd op 9 juni

voortaan een ‘Beestenmarkt’ mag houden.

Dit houdt misschien wel verband met de

datum 6 juni, de naamdag van Norbertus

van Gennep, degene aan wie de Norbertijner

abdij Mariënweerd werd opgedragen

in 1129. De Norbertijnen van Mariënweerd

hadden veel invloed in de streek en zéker

in Beesd.

Deze veemarkt blijft eeuwenlang in stand.

Op foto’s uit de jaren dertig en veertig zien

we dat er nog veel (jong)vee werd aangevoerd.

De feestelijkheden rondom de

veemarkt groeiden uit tot een kermis, met

vermaak voor jong en oud. De veemarkt

is dan wel ter ziele gegaan, de jaarmarkt

met kermis bestaat nog steeds... en

hoe! Beesdenaren en Oud-Beesdenaren

komen die dag vanuit alle windstreken

naar hun geboortedorp en ontmoeten

elkaar. Tegenwoordig presenteren zich de

Beesdse ondernemers met hun diensten

en goederen. Tevens is er plek voor het

verenigingsleven van Beesd aangevuld

met handelaren van elders. De kermis op

het Dorpsplein draait drie dagen op volle

toeren. ‘Kermis’ is eigenlijk afgeleid van

‘Kerkmis’.

Tekst Gert de Kruijff

Op deze oude foto de enorme Stoomcarroussel-draaimolen.

Deze kinderen waren

tevreden met een zweefmolen.

Tijdens de kermis

en jaarmarkt

konden vooral

ook de kinderen

hun hart ophalen.

Hier een enorme

kindermassa in de

Middenstraat.

Rechts zitten ze

zelfs in de vensters

van de oude

Openbare School.

Deze draaimolen

is nu te bewonderen

in de

Efteling!

Jaarmarkt in Beesd

was destijds in de

Voorstraat schapenen

jongveemarkt.

Duidelijk is te zien hoe

de koppels schapen

met houten schotten

van elkaar werden

gescheiden.

Foto’s archief Gert de Kruijff. Foto’s komen uit 1930

Dorpskrant Beesd

9


Musicals

Ik hou van musicals omdat je in een musical

danst, zingt en acteert! Ik hou van

alle drie de dingen daarom hou ik ook van

musicals. In musicals kan je ook je gevoel

kwijt. Ik zit ook op musical les in Amsterdam.

Dat is erg leuk! Ik ga daar elke week

heen met de auto . Je moet natuurlijk wel

lang in de auto zitten maar dat heb ik er

wel voor over. Dat komt omdat ik het zo

leuk vind. Ik heb ook heel veel vriendinnen

daar daarom vind ik het ook zo leuk !

Ik ben ook al naar een paar musicals

geweest namelijk naar: the sound of Music

en kruimeltje. Ik zit ook op zangles!

Zingen is erg leuk om te doen! Ik vind het

ook leuk om er van te leren en natuurlijk

dat ik er beter van ga zingen! Als ik naar

musical les ga moet ik wel vroeg mijn bed

uit ! Ik moet om 11 uur namelijk al in Amsterdam

zijn! Als ik terug kom ben ik vaak

wel moe hoor de rest van de dag rust ik

dan meestal uit!

Isa Kroeze (Het meisje rechts op de foto).

Dorpstuintje

En, hebben jullie al zaadjes van de zonnebloem

in de grond gestopt? Stuur vóór

maandag 10 september een foto met je

naam en hoe hoog hij geworden is naar de

dorpskrantbeesd@gmail.com. De grootste

zonnebloem heeft prijs.

Als je nog wilt zaaien om er lekker te van kunnen

eten, zaai dan bijvoorbeeld worteltjes,

erwten, spinazie en herfst- en wintersla.

Ook kun je altijd in de herfst nog op de vensterbank

tuinkers of mungboontjes zaaien

om spruitgroente te kweken. Dat is heerlijk

op de boterham, door de sla en door macaroni

bijvoorbeeld.

Tekst Marjo van Dun

10 Dorpskrant Beesd


Beesd aan de muur

Veel inwoners van Beesd hebben prachtige kunstwerken

in huis met Beesd als onderwerp. In deze rubriek delen zij

deze met u en leggen uit waarom ze het zo mooi vinden..

Dit schilderij is van rond 1950 en

door een logé van familie Van Bommel

gemaakt. Rechts, achter de drie

boompjes op de voorgrond, was het

zwembad van Beesd. Daar stond

vroeger ook een kleedhokje.

Deze tekening is in het bezit van

Teun Hol. Hij vroeg zich af wie

de tekenaar was en wanneer

deze geschilderd is. Weet u

het? Dan kunt u dat ons mailen:

dorpskrantbeesd@gmail.com.

De bevroren poel van Mariënwaerdt

uit 1991, geschilderd

door G. Thijsen en in bezit van

mevrouw R. van Bommel.

Dorpskrant Beesd

11


• Fysiotherapie

• Fitness

• Manueeltherapie

• Revalidatie

• Sportadvies

Voor meer informatie kunt

u kijken op onze website

www.fysiotherapie-beesd.nl

Voorstraat 98 - 4153 AN Beesd

T. 0345 681645 - maarten@theijsmeijer.eu

stucadoorsbedrijf

VERSCHOOR

SlotStraat 46 4153 VB BeeSd

tel: 0345-682784 mob: 06-28541061 fax: 0345-682784

verschoorstucadoor@hetnet.nl

het einde van

een misverstand.

Ook zonder Monutaverzekering

verzorgen

wij uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 512 223

(0345) 680 225.

12 Dorpskrant Beesd


Een echte Beesdse puzzel

Horizontaal

2. Kroeg vernoemd naar een boom

6. Tankstation langs de A2

8. Verzorgingshuis voor senioren

9. School tegen de speeltuin aan

10. Hier kun je terecht voor een

frisse duik

11. Naam van het Kulturhus

12. Plein midden in het dorp

Verticaal

1. Dit plein verbind de scholen en

de bibliotheek

3. Thuisbasis van v.v. Beesd

4. Bos aan de andere kant van de snelweg

5. Weg die ons over de Linge in en uit

Beesd brengt

7. Beesd is onderdeel van deze gemeente

Ben je eruit gekomen? Stuur je oplossing dan naar de Dorpskrant. Dat kan

via de mail: dorpskrantbeesd@gmail.com of doe het door de brievenbus op

Dorpsplein 5.

1

In 2008

telde Beesd

3.609 inwoners

2 3

4

5

6

7

Na Geldermalsen is

Beesd de grootste

kern van de gemeente

8

9

10

Puzzel Jeroen van Gameren

12

11

Middenstraat 9

4153 AB Beesd

Tel. 0345-681512

www. assurantiekantoordiks.nl

Parkweg 21a

4153 XK Beesd

Tel. 0345-682634

www. drukkerijkemker.nl


Foto: Nel Spronk

Wie zit daar op het stoeltje?

‘Het Stoeltje van Oma’

Winnaar adverteerders puzzel

K U N ST

Wat we willen:

Momenten van helderheid

Of beter nog: van grote Klaarheid

Schaars zijn die momenten

En ook nog goed verborgen

Zoeken heeft dus Nauwelijks zin:

maar Vinden wel

De kunst is zo te leven

Dat het je overkomt

Die klaarheid: af en toe

Martin Bril

Dit gedicht hangt bij

Jeanette op de deur.

Oma’s stoeltje houdt ermee op. Oma zit terecht in haar eigen stoeltje. Het idee en de foto’s

voor deze rubriek waren van Jeanette van ’t Slot, al een poosje oma van lieve kleinkinderen.

Of zoals Gert de Kruijff met liefde in zijn stem zegt over haar: een lief dametje. Patricia

Kraan: Jeannette; een lief creatief en sociaal mens, dat met haar komst de redactie van

de Dorpskrant meteen heel veel meer kleur gaf! We hebben een vaardige hand gehad in

Jeanette, die er al van het begin af aan bij was. Anderen nemen haar stokje over en hopen

een even mooi blad te blijven maken. Jeanette, geniet van je stoeltje, je kinderen en kleinkinderen

en je nieuwe liefde!

Redactieleden van Dorpskrant Beesd

Wat was die moeilijk, de adverteerders puzzel van

de vorige editie. Maar we hebben toch weer heel

wat inzendingen gehad. De winnaar van de puzzel

is Tiny Gietman. Zij had de juiste oplossing van de

adverteerders puzzel, namelijk: Dorpskrant.

Op pagina 13 staat er een nieuwe puzzel voor jullie klaar!

Foto Jeanette van ‘t Slot

14 Dorpskrant Beesd


T `s tog wa

‘‘Een hoop

miense wiste

nie wa blote

kontjes in

het gras

was.’’

Zo k`he net m`n vakantiecentjes

weer binne, want

daar zit ik altijd op te wagte

meestal zo rond de Beesdse

mart. Ik kop altijd neije

haring, dus da hek nou ook

gedaan. T`s tog wa, twee euro

moesk betale, das tog nie

normaal. Da motte is omrekene,

das bekant vijf gulden

per stuk. Maar ja, ze waren wel

lekker. K`hep weer ingeslage

op de mart, sokken, een neije

hoed. Die ouwe benk kwijt

geraakt, met die storm luts.

Wa een noodweer, kwas met

de ouwe vandage ut, met

een boot over de Linge. Was

verder wel leuk, kwas same

met de buurvrouw, da mins

zit ok maar alleen. Een hoop

miense wiste nie wa blote

kontjes in het gras

was. D`r was zelfs

een vrouwke van de

Huizekamp die dagt

dat het spinazie met ei

was, da vonk wel een goeie.

Maar miense, het is gewoon

snijbone met witte bone met een

lekker stukkie rundvlees, smok

erg goed. K`heb ok een fles citroenbrandewijn

gekocht bij de

slijter. T`s tog feest, he, met de

mart. T`wort ok steeds minder

met de mart, Klaasje is er niet

meer en Bartus was er ok nie.

Daarom vatte we d`r nog maar

een en drinken we op de volgende

mart, de buurvrouw en

ik. Samen op het bankie buiten.

En dan gak voebal kijke, ben

benieuwd wat de Oranje leeuwen

d`r van gaan maken.

Prijswinnaar!

Oma`s stoeltje stond in

de vorige editie (jrg.3 nr.5)

In de nieuwe bibliotheek.

Uit de goede inzendingen

lootten we Miren

Gietman.

Foto Jeanette van ‘t Slot

De redactiesamenstelling: Jeanette van ’t Slot, Marjo van Dun,

Nel Spronk en Laura Voet

Redactieadres: Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Emailadres: dorpskrantbeesd@gmail.com

Lay-out: Laura Voet

Ontwerp lay-out: Gert de Kruijff

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd

www.drukkerijkemker.nl

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Uitspanning de Notenboom,

Supermarkt MCD, Bibliotheek Jeugdlaan

Dorpskrant digitaal ontvangen?

Stuur een email naar:

dorpskrantbeesd@gmail.com

Dorpskrant Beesd

15


VAN DUN ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.

Reeds

25 jaar

uw adviseur

ALLES DIGITAAL, DUS EFFICIËNT

Ook voor MKB ondernemers

• Jaarrekeningen

• Administraties

• Advies

• Belastingaangiften

Dorpsplein 5, 4153 AG Beesd

Tel. (0345) 682 102 – www.vandun.nl - leon@vandun.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!