27.06.2015 Views

DORPSKRANT BEESD - JAARGANG 1 - NR.5

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 1 – Nr. 4 – april 2010

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor

alle inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

dorpskrantbeesd@gmail.com

Beesd viert feest!

In de maanden april en mei viert Beesd feest.

De Oranjevereniging organiseert dan al jaren

een fantastische feestweek met activiteiten

voor jong en oud. Ook dit jaar viel het

oranje programmaboekje begin april weer op

ieders deurmat. Een groot compliment is op

zijn plaats voor de leden en alle vrijwilligers

die zich onder de bezielende leiding van Willy

Kroeze inspannen om dit te realiseren. De

weergoden zijn echter zaken die vanuit Beesd

niet bestuurd kunnen worden. Jammer dat

het op Koninginnedag zo regenachtig was en

koud! Desondanks waren de versierde wagens

en fietsen en karren hartverwarmend versierd

met volgens de traditie zeer actuele thema’s

en onderwerpen. We zagen een ‘mummiepak’

en Maxima en Willem-Alexander waren ook

weer van de partij. X-factor kwam voorbij.

Het Kultur hus was al klaar en de voetbalkampioenen

van Beesd hadden hun eigen clubhuis

meegebracht. En The Pirates of the Linge

waren nog mooier uitgedost dan die van de

Caribbean. Mooi om te zien hoe de originele

ideeën worden uitgewerkt en er al dagen en

weken voor de optocht overuren worden gemaakt.

In deze Dorps krant Beesd blikken we

ook nog wat terug op de vrolijke dagen.

Veel foto’s zijn overigens te zien op de website

van de Oranjevereniging Beesd:

www.oranjeverenigingbeesd.nl

Ook serieuze zaken komen aan de orde. De

Dodenherdenking was waardig en in stijl. De

aanwezigheid van nabestaanden van de vliegtuigbemanning

die ligt begraven op de begraafplaats

aan de Veerweg geeft het geheel

nog een extra bijzondere betekenis.

1


Beesdse KNIPSELS

Ton van Balken neemt

afscheid van Beesd

Na 37 jaar neemt directeur Ton van Balken deze

zomervakantie afscheid van ‘zijn’ Antoniusschool in

Beesd. Vele inwoners van Beesd hebben ooit bij ‘meneer

Ton’ in de klas gezeten en hebben herinneringen

aan hem. In zijn woonplaats Zaltbommel begint Ton

aan een nieuwe carrière als wethouder. We wensen

hem vanuit Beesd alle goeds toe!

Gespot: nieuwe winkel?

Al wandelend op de Voorstraat spotten wij een nieuwe

winkel. Alleen.. het assortiment kwam ons wat

vreemd voor. Want wat presenteren zij in de etalage?

Betonmolens! Maar alle gekheid op een stokje: Buijs

Buijs } is een accountantskantoor, Voorstraat 56 en

zij hadden kennelijk nog een extra verbouwinkje..

Zonnig boek

Bert en Yvonne van Ooijen wonen op het landgoed

Heerlijkheid Marienwaerdt en runnen daar de

kwekerij Acanthus, een kwekerij van kuip- en orangerieplanten.

Yvonne kreeg een idee voor een leuk

boek dat vanaf nu in de winkel verkrijgbaar is. Het

boek heet: ‘Zonnig’. Het is een inspiratieboek over

mediterraan tuinieren, leest u alles om verrukkelijke

zuidvruchten zelf in uw tuin of op uw (dak-)terras te

houden. Naast waardevolle adviezen over verzorging,

snoeien en overwintering ook verhalen van gepassioneerde

plantenliefhebbers,

droomplekken

om bij weg te

mijmeren, heerlijke

recepten en

leuke tips.

Met prachtige

foto’s van Marina

Goudblom.

Te koop in de

boekwinkel en

natuurlijk bij

Acanthus.

Project ‘De wereld’

Onlangs organiseerde de

St.Antoniusschool een project

over ‘de wereld’. Elke groep had

geoefend op een voorstelling

over een land. De presentatie

op een zonnig schoolplein werd

druk bezocht, en liet onder andere

de landen China, Perzië,

Amerika, Brazilië, Turkije en

Australië passeren.

2


Een borrel uit de bedstee, slijterij De Bolle 25 jaar jong

Toen Betty

en Henk

Beverloo

in 1985

– 25 jaar

geleden

dus – een

slijterij

openden

in Beesd,

was een

van de

ruimtes in

de oude

bakkerij

aan de

hoek

Kerk­

straat-

Achterstraat nog voorzien van een originele bedstee.

In de loop der jaren breidde de winkel en het be drijf

van Betty en Henk zich zó uit, dat de oude bedstee

plaats moest maken voor extra winkeloppervlakte.

In die beginjaren verkocht Betty ook geruime

tijd treinkaartjes voor de NS, omdat indertijd station

Beesd werd opgeheven als kaartverkooppunt. Inmiddels

is slijterij ‘De Bolle’ (genoemd naar Hendrik Beverloo

sr. die overleed in 1996) een in de wijde omtrek

bekende zaak. Daarnaast viert ook B.H.O. Beverloo

Handels Onderneming dit jaar het 25-jarig bestaan.

Klanten van de slijterij komen - hoe gek dat ook klinkt

- uit alle windstreken. Misschien omdat Betty nét iets

meer zorg en aandacht geeft aan de producten dan

andere slijters. Ze legt al haar creati viteit in de zaak.

Volgt trainingen en cursussen om ‘bij’ te blijven. ‘Een

fles wijn of gedistilleerd verlaat nooit ‘kaal’ de winkel.

Deze wordt door ons altijd voorzien van een mooi

papiertje of een sierkrulletje.. dat is bijna een erezaak.’

Met haar etalages doet ze vaak mee aan door

verschillende distillateurs uitgeschreven prijsvragen.

Ooit won ze in één jaar maar liefst acht keer een prijs

voor de beste etalage. ‘..Oh, doet Betty weer mee?

Dan is er voor ons geen eer meer te behalen..’, schijnen

collega’s ooit gezegd te hebben.

Dit jaar, 2010, staat in het teken van het 25-jarig bestaan.

Maandelijks zijn er acties en prijsvraagjes. In

november - de maand van het echte jubileum - zijn er

wekelijks acties te verwachten.

Op de vraag naar een leuke anekdote zegt Betty;

‘Er zijn dagelijks leuke en minder leuke dingen die je

meemaakt. Doordat de winkel ook een ontmoetingspunt

is, hoor je van alles. Nieuwtjes uit het dorp.

Maar soms ook dingen die je liever niet wil weten.

Heel persoonlijk en vertrouwelijk ook. Wat ik altijd

leuk heb gevonden is, dat hier sommige mannen nog

met de tractor drank komen halen. Dat maak je in de

stad niet zo vaak meer mee..

Tenslotte vraagt ze me, bij het verlaten van de winkel:

‘Hoeveel soorten en maten whiskey’s denk je dat ik

op voorraad heb?’ Je kan er een prijsje mee winnen

als je het goed raad.. Ik kijk even naar de schappen

waarop de honderden flessen staan.. Het duizelt me

nu al. ‘Ik zal er even over nadenken Betty’.. Lachend

helpt ze een volgende klant.

GdK

Prijswinnaar!

‘Stoeltje van oma’ uit

editie 4 stond op het

‘poeppad’. Voor wie

niet weet waar dat

is: het tijdelijke pad

naast de oude gymzaal.

Jesse van Lith is

nu de winnaar. Super!

De nieuwe opgave

staat hiernaast.

Uw / jouw oplossing naar: dorpskrantbeesd@gmail.

com of in de bus op Hoenderblokstraat 21.

‘Het Stoeltje van Oma’

Waar staat het stoeltje dit keer??

3


Hedde’m?

Duk zat..

Hedde wel ‘s unne snoek gevonge? Vroeg ik an un kêl, die an de Zeedijk langs ‘t woa ter

stond te visse. ‘Duk zat’, zee t’ie. ‘Poaling za t’er vruuger ok veul, mar tegenswoordigs

nie meer.. Da kom door al die chemische rommel in ‘t woater. Vruuger kon’de ut de

sloat drinke, duk zat gedaan. Nou ken de den bodem nie eens mer zien. Ik hè duk zat

tegen m’n vrouw gezeed, ik zee: Loa Greenpeace hier mar ‘s komme kijke in plek da

ze weet ik hoe ver weg van huis actie gaan voere.’ Mar ja: hier stoan ginne camera’s

hè. Witte wat’tet ook is: dien lui in Den Haag die kenne ook allenig maar van d’r eige

late horen, as t’r verkiezinge zijn. Daarna hoorde ze nie meer. Neeje.. la mij mar un

bietje stare naar munne dobber. Mijn vrouw he’ter ook gin moeite mee. ‘Mutte-nie

goan visse?” vroeg ze vanochtend nog. Ik zee tege d’r: ‘da kon ik wel ‘s doen. Vruuger

gong ze nog wel ‘s mee, mar ze ken nie goed tegen da hoakje in de bek van die visse.

‘Zielig’ zee ze dan, mar kél: da’s te natuur. Het is vréte of opgevréte worden: duk zat

gezien in die natuurfilms op Discovery. Ge zie d‘t hier ook: as t’r zo’n eendefamilie

voorbij kom dobbere en datter, za’k mar zegge zes kuikens achteran komme. En een

half uurtje later komme ze weer voorbij zwemme en dan benne d’r nog mar vijf. Ik

he wel ‘s bij m’n eige gedacht: politiek: da is ok nét als de natuur: vréte of opgevréte

worden, mar gif mij mar déze natuur hoor: dan ken ik tenminste begrijpe en zien wat

t’r gebeurt!’

‘Ik ga mar weer ‘s verder’, zee ik tege die kêl en ik stapte weer op munne fiets.

‘Bedankt voor de conversatie’, zee t’ie, ‘duk zat hebbe de mense heel geen tijd.’ Onder

‘t terugfietse dacht ik nog ‘n bietje na over deze ‘conversatie’. Behalve vroage naar de

snoek kon ik nie veul anders dan luistere. Gin wonder da z’n vrouw ‘m graag een paar

uurtjes kwijt is. Als t’ie thuis ook zoveul proat, ken t’ie gemist worde: duk zat!

EVENEMENTEN, AANKONDIGINGEN, JUBILEA etc.

25 mei Workshop fietsbanden plakken, Jeugdplein Beesd, De Lingelaar 15.30 uur

28/29 mei 24-uurs-toernooi bij Voetbalvereniging Beesd, sportpark Molenzicht

29 mei Jeu de Boule dag in Beesd, aanmelden via Petanquevereniging Molenzicht

29 mei Mini volleybal toernooi SVB

29 mei Kaartavond Rhelico 20.00 uur

06 jun Open Podium met Mandalay in De Notenboom, entree gratis 15.00 uur

08 jun Start cursus Theatersport en toneel, Jeugdplein Beesd 15.30 uur

11 jun Jaarmarkt in Beesd, start kermis 15.30 uur

11 jun Dreamcast en Jettie Peletti in De Notenboom 21.00 uur

12 jun Anderkovver in de Notenboom 21.00 uur

13 jun Oecumenische dienst Mariënwaerdt, mmv Harmonie Concordia 10.00 uur

19 jun Slotconcert Blazersklassen Jeugdplein Beesd met Concordia

22-25 juni Avondvierdaagse Beesd

26 jun Triathlon jubileumeditie Beesd

28-apr

10-jun

Rinus en Yolanda Janssen (Alexandersingel) waren onlangs 25 jaar getrouwd

Hans Orlemans-van Amstel (Burg. Jonkerstraat 10) zag Abraham

Willy Kroeze (Groenzoom 12) wordt binnenkort 75 jaar

Evert van Zelst (Wilhelminastraat 67) wordt 80 jaar

PROFICIAT!

Heeft u een activiteit, jubileum of ander kort nieuws te melden? Mail het dan naar dorpskrantbeesd@gmail.com o.v.v. ‘Prikbord

Dorpskrant Beesd’ De uiterste inzenddatum voor de volgende Dorpskrant is 29 mei (verschijningsdatum 17 juni 2010)

4


Dodenherdenking 2010 in Beesd

Tegen 19:45 uur staan er al heel wat mensen bij de oude begraafplaats aan de Veerweg. Iets later komt de

harmonie Concordia met zachte trom aangelopen met achter hen aan de grote groep mensen die de dienst

in de RK kerk hebben bijgewoond. Het zonnetje schijnt door de bomen.

Het valt op dat de deelnemers van alle leeftijden zijn! Natuurlijk zijn er de schoolkinderen van de groepen acht

van beide basisscholen, maar er is ook andere jeugd aanwezig, die niet persé aanwezig moeten zijn. Dick van

de Vendel spreekt kort en geeft aan dat de dochter van een van de omgekomen piloten, mijnheer Bell, voor

de derde maal bij de herdenking aanwezig is. Daarna speelt Concordia een lied. Heleen van der Hulst leest

namens het Oecumenisch Beraad Beesd het volgende gedicht voor:

Wanneer zal het toch vrede zijn?

Wanneer zal aanbreken de dag dat legers naar huis worden gestuurd,

haat en vijandschap

niets meer vermag?

De dag, waarop de oorlogsboten

tot pleziervaartuigen worden omgebouwd?

Dat kanonnen worden gesmolten

en men van hun staal excursiebussen bouwt?

De dag, dat officieren bloemen kweken.

Wanneer zal die dag aanbreken?

Burgemeester Van Schaijck en Patrick Koenhein spreken nog. Dan speelt Gerrit van Beest ‘The Last Post’

en er volgen twee minuten stilte. Er worden kransen gelegd door de burgemeester, door de Oranjevereniging

en door kinderen van de scholen de Lingelaar en St. Antonius. Concordia speelt gepaste muziek en terwijl

het publiek langs de graven loopt van de omgekomen Canadezen en Nieuw-Zeelanders, worden deze door

steeds meer bloemen bedekt. Het is intussen toch behoorlijk koud geworden. Maar niet in de harten van alle

deelnemers aan deze herdenking.

MvD

Monica Ruis 12 1 /2 jaar werkzaam in Lingehof

interview: Jeanette van ‘t Slot

Op 1 juli a.s. is het twaalf-en-een-half jaar geleden dat Monica Ruis ging werken

in Lingehof. Aanvankelijk als mantelzorger. Door veranderd overheidsbeleid

kon ze in dienst komen als zorghulp.

Voor me zit iemand die enthousiast is over haar werk. Op de vraag wat haar

ooit dreef dit te gaan doen, vertelt ze dat ze graag iets voor een ander doet en

veel houdt van oude mensen. Ze kan in dit werk veel voor een ander betekenen

en krijgt er ook heel veel voor terug.

In verhouding met de beginjaren is de zorgzwaarte veel groter geworden. Het streven is immers mensen zo lang

mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten. De overstap van zelfstandig wonen naar een zorgcentrum is nog

steeds groot. Gestreefd wordt naar een soort gewenningstraject, zodat nieuwe bewoners beter weten wat hen

te wachten staat.

Er zijn steeds veranderingen. Zoals rond de maaltijden. Vroeger werd het eten kant-en-klaar aangeleverd in

wagens, waarin het later werd warm gemaakt (geregenereerd). Nadeel hiervan was dat de wagens op een

vaste tijd weer werden opgehaald en de tijd soms erg krap was. Nu gaat dit in eigen beheer, zodat kan worden

afgeweken van de reguliere etenstijd, wanneer dit nodig of wenselijk is. De mogelijkheid bestaat gezamenlijk in

het restaurant te eten. Waarbij er altijd keus is uit een aantal onderdelen van het menu. Eten in het eigen appartement

kan natuurlijk ook. Met betrekking tot de verzorging van de was is ook veel veranderd. Door bezuiniging

moest naar nieuwe mogelijkheden worden gezocht. Uiteindelijk bleek een nieuwe aanpak een verbetering te

zijn. Het aantal klachten is aanzienlijk verminderd.

Voor Lingehof en bewoners mogen we wensen dat Monica Ruis nog veel jaren haar aandacht aan bejaarden

wil geven.

5


v Interview Mariënwaerdt

Door Miguel Peters

Voor de Dorpskrant interviewde ik Mevr. Nathalie van Verschuer-des Tombe,

moeder van Nora, Frits en Vita en zij woont en werkt op landgoed Mariënwaerdt

en is een baronesse.

Het leukste van het werk vind de barones nog wel het

blad Heerlijkheid maken.

Wat de baronnes minder leuk vind is dat ze veel verschillende

dingen moet doen, dat vindt ze af en toe wel

moeilijk.

Wat ze het meest op Mariënwaerdt doen, is pannenkoeken bakken en

gasten ontvangen.

Ze bakken in het pannenkoekenhuis wel 100.000 pannenkoeken per jaar.

Wat vindt de barones het leukste wat ze ooit op Mariënwaerdt heeft

mee gemaakt?

Dat is het Wereld kampioenschap vierspan mennen.

De familie van Verschuer heeft veel dieren, zoals honden (en binnen kort

puppies) een kanarie, twee paarden en een pony en wel tweehonderd

koeien.

De barones en haar man geven regelmatig geld aan goeden doelen, zoals

WNF, Unicef, verenigingen en nog veel meer.

Toen ik vroeg of ze er zelf nog iets aan toe te voegen had, zei de barones: ‘Oh ja! De Landgoedfair

is van 18 t/m 22 augustus’.

advertenties

6


Koninginnedag - Bevrijdingsdag Beesd 2010

Koninginnedag in Beesd

Is altijd een supergezellig feest.

Versierde wagens, fietsen en mensen,

Wat kun je verder nog wensen.

Zelfs de regen nemen we op de koop toe.

We zijn de optocht nog lang niet moe.

Daarna lekker in de warme tent

En werden we met een oranjehulde verwent.

De liedjes stonden netjes op papier gedrukt.

Ook ons eigen muziekcorps Concordia is

uitgerukt.

Daarna volgt een middag met een biertje of

wat wijn.

Gewoon met Hollandse liedjes, dat was ook

fijn.

Want we weten niet hoe lang we nog

Koninginnedag vieren

Als eenmaak Prins Willem-Alexander ons

land gaat bestieren.

Tot die tijd maken we in ons dorp gewoon

plezier met elkaar

En zeggen we: tot volgend jaar!

Een Koninginnedagvierder uit Beesd

7


advertenties

het einde van

een misverstand.

Ook zonder

Monutaverzekering

verzorgen wij

uw uitvaart.

Kijk op monutadokman.nl

of bel (0345) 680 225.

Havendijk 27 – 4153 AW Beesd

T 0345-681500 – F 0345-681797

info@kroezehoveniers.nl

www.kroezehoveniers.nl

8


v

Interview met ‘IMI’ (Imran Ramdjan)! Ray-Sulaine Geerman

Imi is nu bezig met met zijn carrière als zanger. Hij is van zijn zevende jaar al bezig

met zingen en dansen. Hij speelt momenteel ook in een band die heet: 2the beat!

Hij was ook al te zien in het programma ‘My name is Michael].

Hij is van ongs af aan al fan van Michael Jackson. Hij is nooit fan van iemand anders

geweest. Hij wil zeker ooit wereldwijd gaan optreden! Hij houd natuurlijk van alle

soorten muziek. Als artiest ken je ook veel anderen artiesten.

Hij kent:Gio, Lange Frans, Furad, i Ref en Rof, K-

liber enzovoort.

Hij heeft natuurlijk ook andere hobby’s zoals Fitnessen en Zumba .

Wat vind hij eindelijk leuk aan beroemd zijn?

Imi zegt: ik vind het leuk om mensen een goed gevoel te geven en

een boodschap over te brengen met mijn nummers .

Hij heeft natuurlijk ook een speciale look!!! Zijn hoedje, waar op

een M staat, maar op de bovenste punt zet hij puntjes: en dan

staat er IMI!!

Hij treed van zijn 9ste al op !! Knap hè. Hij vind geen artiest niks,

IMI zeg: “alle artiesten zijn speciaal met wat zij doen.”

Dit wou hij nog even kwijt : “ik vond het een leuk interview!!!”

Jongens en meisjes, papa’s mama’s jullie moeten zeker op zijn

website kijken, hè: www.mynameisimi.nl

Los van elkaar staat er my-name-is-imi,

En jullie moeten zeker uitkijken naar zijn nieuwe single. Wanneer hij

uitkomt is nog niet bekend, maar het wordt zeker een hit !!

Groetjes!

XXX LEVER DE BON IN EN STEUN DE DORPSKRANT XXX LEVER DE BON IN EN STEUN DE DORPSKRANT

9


advertenties

v 14 Meiden op een kar... voetbalmeiden!

Ik ben Tanja en ik ben 14 jaar. Ik zit nu zo’n zeven jaar op voetbal en sinds twee jaar zit ik ook in een

meisjesteam. Toen ik voor het meisjesteam koos, deed ik dat vooral omdat het steeds moeilijker werd

om de jongens bij te houden en omdat het me in een meisjesteam veel gezelliger leek. Dat laatste

bleek meer dan waar te zijn, we zijn niet alleen een team maar ook allemaal vrienden van elkaar. En

natuurlijk is een team met alleen maar meiden niet altijd makkelijk, zeker niet voor de leiders, maar

toch zit de gezelligheid er meestal wel in. We doen dan ook veel leuke dingen samen, we zijn een

keer met zijn allen gaan zwemmen, met Pinksteren hebben we een internationaal toernooi en we

hadden een Koninginnedagkar. Ons thema voor de kar; voetbalvrouwen. Zo veel mogelijk panterprint

verzamelen, grote zonnebrillen, een tribune en een lekker kort shirtje en ons thema was compleet. En

ons motto; voetbalvrouwen in de dop brengen Beesd naar de top. Helaas hadden we slechts de 16e

plaats, natuurlijk hadden we veel hoger verdiend,

maar laten we het daar maar niet over hebben.

Met 14 meiden op een kar is het al gauw feest,

dus was het uiteraard dik geslaagd!

Natuurlijk is er behalve al die leuke dingen ook nog

gewoon onze normale competitie. Die is nu afgelopen

en we zijn geëindigd op de derde plaats.

We trainen twee keer per week op dinsdag en

donderdag. We zijn dit jaar wel gegroeid, van de

kampioen verloren we aan het begin van de competitie

met 6-0, maar aan het einde van de competitie

maar met 5-4. Zij zullen ook op het toernooi

met Pinksteren zijn en dan gaan we voor de winst!

10


Kampioenen!

Maar liefst vier teams van Voetbal Vereniging Beesd werden dit seizoen kampioen! Een geweldig resultaat.

F1

F3

C1

A1

“Uit de ouwe schoenendoos”

Graag kennen wij de namen van deze Beesdse voetballers..

Reacties: dorpskrantbeesd@gmail.com of in de bus op Hoenderblokstraat 21

11


In Beesd kan het: Open podium in de Notenboom

Door Nina Verkuil

Vanaf 7 maart is er elke 1e zondag van de maand het OPEN

PODIUM in uitspanning de Notenboom. Dit open podium

wordt verzorgd door Mandalay, bestaande uit Patricia

Kraan (zang), Frank Vissers (gitaar en zang) en Michael

Neger (gitaar/basgitaar/toetsen/zang). De eerste editie had

ik me al opgegeven om mee te doen, maar ik was zo verkouden

en schor dat ik uiteindelijk moest afzeggen… wel

deden toen Jonne van Zanten, Michael Schooneveld en

Luuk Thijssen aanstormend talent

Zonder een spoortje zenuwen nam Luuk Thijssen (14 jr) plaats naast de ervaren muzikanten

van Mandalay, en speelde het liedje Sweet Goodbyes van Krezip foutloos. Het publiek

vroeg én kreeg meer. Na twee mee zingers van The Beatles speelde Luuk de sterren van de

hemel in La Bamba! Ook Bram Koudijs, sinds kort leerling van de gitaarlessen van Jeugdplein

Beesd, heeft zijn kunsten inmiddels vertoond tijdens het Open Podium.

Chiel Koudijs een nummer.

De keer daarna, 4 april op Eerste Paasdag,

deed ik wel mee. Ik speelde gitaar

bij het nummer ‘Call me when you’re sober’

wat prachtig gezongen werd door

Janneke Smits. Daarna speelde ik ‘Son

Of A Preacherman’ wat ik zelf zong. Het

was voor mij de eerste keer dat ik ergens

wat ging spelen dus ik vond het

erg spannend, maar vooral heel leuk om

te doen. Ook de reacties van mensen die het toch maar stoer vonden dat

ik het deed waren hartverwarmend. Verder deed de kindergroep Kidsssing

twee liedjes van Kinderen voor Kinderen, en speelde Luuk Thijssen

een paar nummers op zijn gitaar mee met de band. Ook zong Chiel

Koudijs het nummer ‘Candy’ samen met de band Mandalay.

Afgelopen zondag 2 mei was de derde editie van het open podium, waar

ik weer met veel plezier aan heb deelgenomen. Ingepland waren optredens

van Bram Koudijs, Chiel Koudijs en ikzelf. In de loop van de

middag kwamen hier echter André en Patrick bij. Vooral het nummer

‘Hey Jude’ door Mandalay werd warm door het publiek ontvangen en

luidkeels meegezongen. Het werd een spetterend einde van een leuke

zondagmiddag met veel muziek.

Volgende keer open podium (en tevens de laatste keer voor de zomerstop)

is op 6 juni tussen 15.00 en 19.00 uur. Met een beetje mooi weer

wordt deze 4e editie wellicht buiten gehouden.

Ik zou het heel leuk vinden als er de volgende keer wat nieuwe mensen

mee doen, en als er een groot publiek is, dus bij deze is iedereen van

harte uitgenodigd! De entree is gratis, dus je kunt binnenlopen en weer

weggaan wanneer je wilt (eventueel is er voor de liefhebbers ook wat te

eten, uiteraard wel tegen betaling). Tot zondag 6 juni!

Kidssing debuteert bij

Open Podium

Vier meiden, in de leeftijd van 8 tot

11 jaar, stalen de show tijdens het

open podium op 4 april in de Notenboom.

Met een interactieve warming

up en twee liedjes van kinderen

voor kinderen wist het zanggroepje

de harten van het grote publiek te

veroveren. Kidssing is een initiatief

van brede school Jeugdplein Beesd

en bestaat op dit moment uit 6 leerlingen.

Om na de zomervakantie

verder te kunnen met een zangcursus

en meerdere optredens, doen

de huidige leden hun uiterste best

om nog wat meer deelne mers te

werven. En hoe kun je beter werven

dan door te laten zien en horen hoe

leuk het is om samen te zingen?

Dus in de grote Oranje tent hebben

zij opnieuw laten zien wat ze

kunnen. We hopen nog veel van

Kidssing te horen in het komende

schooljaar!

Open Podium

Elke eerste zondagmiddag van de maand krijgen zowel kinderen als volwassenen de kans om te zingen en spelen voor publiek. De entree is

gratis en iedereen is welkom om mee te doen. Graag wel vooraf even melden als je wilt optreden, via patricia.kraan@zonnet.nl

12


25 e TRIATHLON van BEESD

Zaterdag 26 juni 2010

Op zaterdag 26 juni 2010 wordt de 25e triathlon

van Beesd gehouden.

Daarom is het speciaal voor deze editie mogelijk

gemaakt om met een Trio team deel te nemen

aan de ¼ triathlon.

Er zijn een voorwaarden verbonden aan deze Trio teams:

- Alleen oud deelnemers uit de gemeente Geldermalsen kunnen meedoen.

- Een Trio team kan alleen met de ¼ triathlon meedoen (dus niet de 1/8)

- Een Trio team bestaat uit minimaal 2 oud deelnemers (1 nieuwe deelnemer is toegestaan)

- Er zijn maximaal 15 Trio teams mogelijk VOL = VOL

- Deelname alleen via voorinschrijving en vóór 10 juni 2010

Kielenstein

steun de

Dorpskrant

met een

logoplaatsing!

Fred Vroege

Kijk op de website voor aanvullende informatie: www.triathlonbeesd.nl

25 jaar geleden...

Uw logo

hier?

Het kan!

informeer

bij de redactie!

Kemker ;-)

13


advertenties

Havendijk 27 – 4153 AW Beesd

T 0345-681500 – F 0345-681797

info@kroezehoveniers.nl

www.kroezehoveniers.nl

Colofon

De redactiesamenstelling:

Jeanette van ’t Slot,

Marjo van Dun,

Gert de Kruijff, Patricia Kraan,

Nel Spronk, Miguel Peeters en Ray-Sulaine Geerman

Redactieadres:

Hoenderblokstraat 21, 4153 CD BEESD

Telefoon: 0345-573688

Emailadres: dorpskrantbeesd@gmail.com

Lay-out: Gert de Kruijff

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Parkweg 19-21, Beesd

www.drukkerijkemker.nl

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen? U kunt een exemplaar afhalen

bij Uitspanning de Notenboom of Supermarkt MCD

14


“Uit de ouwe schoenendoos”

Bevrijdingsdag

werd in Beesd in

1946 ook al

gevierd.

Kent u ze?

Reacties:

in de bus op

Hoenderblokstraat

21

of via mail:

dorpskrantbeesd@gmail.com

advertentie

Arissen

Willy Kroeze bijna 75 jaar!

Proficiat en bedankt voor alles wat je

voor de Beesdse bevolking doet en

hebt gedaan!

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!