13.07.2015 Views

Info Sportraad - Gemeente Rijssen-Holten

Info Sportraad - Gemeente Rijssen-Holten

Info Sportraad - Gemeente Rijssen-Holten

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Info</strong> <strong>Sportraad</strong>sportverenigingenin <strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong>2010g e me t e<strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong>


InhoudInhoud 2Overige organisaties 76Nawoord 78Colofon 78AAerobics 6Aikido 7Atletiek 7Atletiek (G-atletiek) 8Autopuzzelritten 9BBadminton 10Basketbal 11BBB-fitness (e.a.) 12Bewegen voor Ouderen 12Bewegingstherapie 13Bowlen 13Bridge 14CCallanetics 15Cayorobics 16ClubCycle 16ClubPower 17DDammen 17Duiken 18Duivensport 19FFight & Fit 19Fitkids 20Fitness 20Fysiofitheidsscan 23Fysiotherapie, bewegingsadvies en -training 23Fysiotherapie en beweegprogramma’s 24Fysiotherapie en overgewicht bij kinderen (Bikkels) 24


GGymnastiek 25HHandbal 27Handbike 28Hengelsport 28Hockey 29Hondensport 30JJazzdance (freestyle) 33Jazzdance & Kidsdance 34Jeu de boules 34Jeugdkampen 35Judo 36KKarate 37Keep Fit 50+ 37Kleiduivenschieten 38Koersbal 38MMedische fitness en re-integratie 39Motorrijden (touren) 39Motor- en autosport (cross en tour) 40NNordic Walking 41OOutdoor-activiteiten 42PPaardensport 43Personal training 46Pilates 46Ponyrijden voor kinderen met een sociale en/of lichamelijke beperking 47SSchaatsen 47Schaken 49Schietsport 49


Scootmobielrijden (toertochten) 51Skeeleren 51Spinning 52Sportfysiotherapie 52Sportief wandelen 53Steps 53Streetdance 54TTaekwondo 54Tafeltennis 55Tennis 56Toerfietsen 58Toer- en wedstrijdfietsen 58Touwtrekken 59Trimmen 61VVoetbal 60Volleybal 64WWandelen 66ZZumba 68Zwemmen 69Zwemmen en waterpolo 70Aangepast sporten buiten de gemeentegrenzenDivers 72Paardrijden 73Rolstoeldansen 74Rolstoeltennis 75Voetbal (G-voetbal) 76


Een aanzienlijk deel van de activiteiten in dit overzicht is toegankelijk voormensen met een beperking. Dit is aangegeven met de volgende afkortingen:LBVBZBCHMOgeschikt voor mensen met een lichamelijke beperkinggeschikt voor mensen met een verstandelijke beperkinggeschikt voor mensen met een zintuiglijke beperkinggeschikt voor mensen met een chronische aandoeninggeschikt voor kinderen met een motorische achterstand


AerobicsGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieGymnastiekvereniging DOSdinsdag 19.00 – 20.00 uurGymlokaal WellewegGraaf Adolfstraat 17462 GD <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij mw. I. Korte (secr.), (0548) 517 500E-mailWebsiteToelichtingsecr@dosrijssen.nlwww.dosrijssen.nlAerobics voor volwassenen.


Georganiseerd doorDag(en) & tijd(en) trainingenLocatieAikidoAikido Groep Kiaimaandagavond 19.30 – 21.30 uurGymzaal LagewegLageweg 6, 7451 AE <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Irma Meijering 06-18400505E-mailWebsiteToelichting:Georganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailadministratie@aikidogroepkiai.nlwww.aikidogroepkiai.nlAikido biedt frictie loze oplossingen voor conflictsituaties.Aikido training draait om respectvoor jezelf en de ander, focus en ontspanning,het leren kennen, opzoeken en verleggenvan je grenzen. Dus: Met Aikido, trainje lichaam en geest. Je verbetert je concentratieen conflict beheersing. Je staat stevigop twee benen en je bent je bewust van dewereld om je heen. Bij Aikido geef je zelf jegrenzen aan en ga je met respect om metde grenzen van de ander. Aikido is er vooriedereen! Maar vooral Aikido is gewoon leuk!Kom kennismaken en met eigen ogen kijkenen eigen lijf voelen hoe het is om deelnemerte zijn bij ons, de deur staat open.Toegankelijk voor LB VB ZB CH MOAtletiekAV <strong>Rijssen</strong>maandag t/m zaterdag(tijden per leeftijdsgroep staan op dewebsite)Sportpark De KoerbeltArend Baanstraat 1027461 DX <strong>Rijssen</strong>zie de websiteinfo@avrijssen.nl


WebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatiewww.avrijssen.nlAV <strong>Rijssen</strong> is een club voor iedereen. Er zijntechnische atletieknummers en er is volopgelegenheid om te trimmen of te wandelen.De eerste drie trainingen zijn gratis.AtletiekAV <strong>Holten</strong>jeugd: dinsdag en donderdag18.00 – 20.30 uursenioren: maandag en woensdag20.00 – 21.30 uur(tijden per leeftijdsgroep staan op dewebsite)Sportpark MeermanskampValkenweg 47451 HN <strong>Holten</strong>Sportzaal RietbergstraatRietbergstraat 17451 CX <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingzie de websiteinfo@avholten.nlwww.avholten.nlZie de website voor meer informatie.Atletiek (G-atletiek)Georganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieAV <strong>Holten</strong>maandag 18.45 – 19.45 uurSportpark Meermanskamp (zomer)Valkenweg 47451 HN <strong>Holten</strong>


Sportzaal Rietbergstraat (winter)Rietbergstraat 17451 CX <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingToegankelijk voorGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingKarel Burgstedekarel@burgstede.euwww.avholten.nlVoor mensen vanaf 6 jaar met een verstandelijkebeperking. Van 1 oktober tot en met31 maart wordt getraind in de zaal. Er wordtvoornamelijk recreatief gesport.VBAutopuzzelritten<strong>Rijssen</strong>se Motorclub (R.M.C.)eens per twee weken in de periode meit/m oktober’t Witte Hoes (startlocatie)Markeloseweg 907461 PB <strong>Rijssen</strong>M. Ligtenberg,(0548) 785 468 / (06) 4612 3438rmc-rijssen@live.nl / jmlig@hotmail.comwww.rmc-rijssen.nlR.M.C. organiseert in de zomermaandenautopuzzelritten. Zowel leden als niet-ledenkunnen deelnemen. Doel is om tijdens een ritzo weinig mogelijk fouten te maken en te rijdenbinnen een vastgestelde tijd. Er zijn tweeklassen en de winnaar ontvangt een prijs.


BadmintonGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingBadmintonclub <strong>Holten</strong>maandag en woensdag 19.00 – 22.30 uurSporthal ’t MossinkKeizersweg 227451 CS <strong>Holten</strong>de bestuursledenvoorzitter@bcholten.nlwww.badmintonclubholten.nlLeuke en gezellige badmintonvereniging waarjong en oud op een gezonde manier kunnensporten. Er wordt gespeeld op verschillendeniveaus.BadmintonBadmintonclub <strong>Rijssen</strong>maandag 19.00 – 21.00 uurSporthal CSG ReggesteynCattelaar 27461 PK <strong>Rijssen</strong>Seino Voortman (PR),(0548) 517 362 / (06) 5022 6996s.voortman2@kpnplanet.nlwww.bcrijssen.tkBadminton is een sport voor jong en oud. Erwordt zowel recreatief als in competitieverbandgespeeld. De eerste twee speelavondenzijn gratis om de sfeer te proeven. Als men lidwordt voor minimaal een jaar krijgt men eenracket van de vereniging.10


BasketbalGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieRisne Starstrainingen: maandag- en woensdagavondwedstrijden: vrijdagavond en zaterdagSporthal De ReggehalNieuwlandsweg 17461 VP <strong>Rijssen</strong>Sporthal De StroekeldLaan Oud-Indiëgangers 17463 CH <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Herbert Dannenberg, (06) 1512 4403Johanneke Kreijkes, (06) 5092 0848E-mailWebsiteToelichtingrisnestars@basketball.nlwww.risnestars.nlRisne Stars is een vereniging voor iedereendie het leuk vindt om te basketballen in teamverband.Het seizoen loopt van september toten met april.11


BBB-fitness / BodyBalance / Body-Step / BodyJam / BodyPumpGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Sportstudio Yesmaandag t/m zaterdag(openings- en lestijden staan op de website)Locatie Oranjestraat 17451 CA <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Henk Schelfhorst, (0548) 366 051E-mailWebsiteToelichtinginfo@sportstudioyes.comwww.sportstudioyes.comVanaf 12 jaar. Zie de website voor meerinformatie.Toegankelijk voor LB CHBewegen voor OuderenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtings.v. BATOdonderdag 15.30 – 16.15 uurGymlokaal VrijheidslaanVrijheidslaan 57451 DG <strong>Holten</strong>M.G. Eggink-ten Veldetous.les.deux@concepts.nlwww.batoholten.nlZowel voor dames als heren. De oefeningenworden lopend, staand en in spelvormgedaan. Muziek heeft een ondersteunendefunctie. Er wordt niet gewerkt met toestellen.Het lestempo wordt in overleg met de cursistenaangepast.12


BewegingstherapieGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Apenkooi Fysiotherapieop afspraakLocatie Schoolstraat 297461 EG <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bijE-mailToelichtingH. Voortman,(06) 2205 9155 / (0548) 520 400aap@concepts.nlBewegingstherapie vindt plaats vanuit defysiotherapiepraktijk en is voor alle leeftijden.Toegankelijk voor CH MOBowlenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieBowlingvereniging <strong>Rijssen</strong>1 juni t/m 31 augustus:maandag vanaf 20.00 uur1 september t/m 31 mei:maandag en woensdag vanaf 20.00 uur’t Witte HoesMarkeloseweg 907461 PB <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij J. Schepers (secr.), (06) 3830 7196E-mailWebsiteToelichtinginfo@bowlingverenigingrijssen.nlwww.bowlingverenigingrijssen.nlBowlingvereniging <strong>Rijssen</strong> beoefent de bowlingsportin competitie- en recreatief verband.Leden nemen deel aan leagues en toernooiengeorganiseerd door de NBF. De verenigingorganiseert zelf ook houseleagues en nevenactiviteitenvoor de leden.13


BowlenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieBowlingclub Loat mer Kuul’ndinsdag 20.00 – 22.30 uur(twee keer per maand)’t Witte HoesMarkeloseweg 907461 PB <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Wim te Lintelo (secr.), (0546) 572 961E-mailToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatielintelo46@home.nlCreatief bowlen. Gezelligheid staat bijons hoog in het vaandel. Onze club is geenlid van de NBF.BridgeBridgeclub <strong>Rijssen</strong>donderdag 19.45 – 23.15 uur‘t Witte HoesMarkeloseweg 907461 PB <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Thijs Groot, (0548) 513 757E-mailWebsiteToelichtingsecretaris.bcrijssen@gmail.comwww.nbbportal.nl/27022Bridge is een kaartspel, een denksport metveel gezelligheid voor iedereen. In een onderlingecompetitie worden de krachten gemeten.Toegankelijk voor LB CH14


BridgeGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieBridgeclub <strong>Holten</strong>donderdag 19.45 – 23.30 uurGrand Café De BiesterStationsstraat 107451 BH <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij M.A. Beekman-van Rossum, (0548) 361 662BridgeGeorganiseerd doorLocatieBridgeclub Gezelligheid TroefRestaurant De BiesterStationsstraat 107451 BH <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij H.A. den Herder, (0548) 366 131E-mailToelichtingherder@wxs.nlBridgeclub Gezelligheid Troef speelt op recreatiefniveau. Vanaf 18 jaar is men welkom.Toegankelijk voor LB CHCallaneticsGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mails.v. BATOdonderdag 19.45 – 20.45 uurGymlokaal VrijheidslaanVrijheidslaan 57451 DG <strong>Holten</strong>M.G. Eggink-ten Veldetous.les.deux@concepts.nl15


WebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)www.batoholten.nlCallanetics is een vorm van figuurverbeteringgecombineerd met conditietraining. Callaneticsis een uur vol figuurcorrigerende oefeningenvoor uw benen, billen en buik. Er wordengeen high impact-oefeningen gedaan.Cayorobicss.v. BATOwoensdag 20.00 – 21.00 uurGymlokaal VrijheidslaanVrijheidslaan 57451 DG <strong>Holten</strong>M.G. Eggink-ten Veldetous.les.deux@concepts.nlwww.batoholten.nlWilt u op een goede manier werken aan eenbeter figuur? Dan is Cayorobics precies watu zoekt. Cayorobics is een mix van aerobics,yoga, stretching en callanetics. Het is geschiktvoor jong en oud.ClubCycleSmart Fitnesswoensdag 19.00 – 20.00 uurLocatie Daltonstraat 197461 AC <strong>Rijssen</strong>E-mailWebsitevia de websitewww.smartfitness.nl16


ToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)ClubCycle is het ideale indoor-fietsprogrammavoor iedereen die wil afslanken en aan zijn/haar conditie wil werken. Jong of oud, man ofvrouw, beginner of gevorderd: iedereen kanwerken aan eigen doelstellingen.ClubPowerSmart Fitnessdinsdag & donderdag 19.00 – 20.00 uurLocatie Daltonstraat 197461 AC <strong>Rijssen</strong>E-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatievia de websitewww.smartfitness.nlBij ClubPower doe je fitnessoefeningen opmuziek. Dit doe je met behulp van een haltermet gewichten. Je lichaam reageert snel opClubPower. Je bouwt spieren op en je wordtslanker. Je voelt je fitter en je merkt dat jemeer energie hebt. ClubPower is voor iedereentoegankelijk en je kunt zelf bepalen hoehard je traint.DammenDamclub <strong>Rijssen</strong>dinsdagavond tot 24.00 uurParkgebouwOosterhofweg 497461 BT <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij G. Dannenberg, (0548) 541 07417


DuikenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieDuikvereniging <strong>Rijssen</strong>in overlegin overleg<strong>Info</strong>rmatie bij Jan Myer, (0548) 541 411E-mailWebsiteToelichtinginfo@duikverenigingrijssen.nlwww.duikvereniging-rijssen.nlDuikvereniging <strong>Rijssen</strong> is opgericht met alsdoel sportduikers uit de regio met elkaar incontact te brengen. Nieuwe leden zijn altijdwelkom. Meer informatie is te vinden op dewebsite van de vereniging.18


DuivensportGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatiePostduivenvereniging Het Luchtvermaakafhankelijk van het seizoenMarijkestraat 7a7462 HV <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij A. Slagman, (0548) 518 296E-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)info@hetluchtvermaak.nlwww.hetluchtvermaak.nlPostduivenvereniging Het Luchtvermaak teltcirca 90 leden, waaronder zo’n 20 jeugdleden.Hoofdactiviteit van de vereniging is het wedstrijdvliegenmet postduiven. In het winterseizoen,wanneer er niet wordt gevlogen, wordener tentoonstellingen en andere activiteitengeorganiseerd. De vereniging heeft een eigenclubgebouw.Fight & FitSmart Fitnesswoensdag 19.00 – 20.00 uurLocatie Daltonstraat 197461 AC <strong>Rijssen</strong>E-mailWebsiteToelichtingvia de websitewww.smartfitness.nlFight & Fit is gebaseerd op bewegingen uitverschillende vechtsporten, waaronder karate,boksen en Tae Bo. De combinatie van vechtbewegingenen muziek zorgt voor zowel eenlichamelijke als een mentale uitdaging.19


FitkidsGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingFysiotherapie Haarstraat/MCRmaandag 16.30 – 17.30 uurMedisch Centrum <strong>Rijssen</strong>Wijnand Zeeuwstraat 26 e7462 DE <strong>Rijssen</strong>Linda Kwast en Yvonne Harbers,(0548) 519 578info@fysiotherapiehaarstraat.nlwww.fitkids.nlwww.fysiotherapiehaarstraat.nlFitkids is sporten voor kinderen tot 18 jaarmet een beperking en/of chronische ziekte,bijvoorbeeld een motorische ontwikkelingsachterstand,obesitas, reuma, astma of CP.Er wordt gewerkt aan het stimuleren en ontwikkelenvan het zelfvertrouwen en de zelfstandigheidvan de kinderen, zowel op fysiekals mentaal gebied.Toegankelijk voor LB ZB CH MOFitnessGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)U.S.A. Sportaccommodatiemaandag t/m zaterdag(openings- en lestijden staan op de website)Locatie Fahrenheitstraat 37461 JA <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Alwin Hilhorst, (0548) 517 073E-mailvia het formulier op de website20


WebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)www.usa-rijssen.nlAll-inclusive fitnesscentrum.Zie de website voor meer informatie.FitnessTrisport <strong>Rijssen</strong>maandag t/m zaterdag(openings- en lestijden staan op de website)Locatie Vennekesgaarden 637462 TR <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Monique van Gestel, (0548) 541 654E-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)rijssen@trisport.nlwww.trisport.nlZie de website voor meer informatie.FitnessSportstudio Yesmaandag t/m zaterdag(openings- en lestijden staan op de website)Locatie Oranjestraat 17451 CA <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Henk Schelfhorst, (0548) 366 051E-mailWebsiteinfo@sportstudioyes.comwww.sportstudioyes.com21


ToelichtingReguliere fitness, medical fitness, cardio-,bedrijfs-, groeps-, gezins- en jeugdfitness.Leden met een beperking sporten binnen hetreguliere aanbod of in speciale groepen.Zie de website voor meer informatie.Toegankelijk voor LB CHFitnessGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieClub Fysio Therapiein overlegSportstudio YesOranjestraat 17451 CA <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Nienke Dijk, (0900) 25 82 39 746E-mailWebsiteToelichtingn.dijk@clubfysiotherapie.nlwww.clubfysiotherapie.nlCardio-training en krachttraining met behulpvan fitnessapparatuur. Ook grondoefeningenmet bijvoorbeeld een medische fitnessbal,dumbells en barbells. Mensen met een beperkingsporten in speciale groepen onder leidingvan een fysiotherapeut/bewegingswetenschapper.Toegankelijk voor LB CH22


FysiofitheidsscanGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Fysiotherapie Koninginnewegmaandag t/m vrijdag 8.00 – 19.00 uurLocatie Koninginneweg 267462 HM <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij J. Hamerlinck, (0548) 515 599E-mailWebsiteToelichtingpraktijk@fysiotherapiekoninginneweg.nlwww.fysiotherapiekoninginneweg.nlDe Fysiofitheidsscan is een uitgebreide testwaarbij een beweegadvies op maat wordtgegeven. Voor verzekerden van Menzis(18+ met een aanvullende verzekering) wordteenmaal per jaar een fitheidsscan vergoed.Fysiotherapie, bewegingsadviesen -trainingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieJansen Fysiotherapie Associatiemaandag t/m vrijdag 7.00 – 21.00 uurzaterdag 9.00 – 12.00 uur (op afspraak)Roelf Bosmastraat 39b7462 MZ <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Gerdi Grooten, (0548) 517 956E-mailWebsiteToelichtinginfo@jansenfysiotherapie.nlwww.jansenfysiotherapie.nlBij Jansen Fysiotherapie Associatie kunnenzowel particulieren als bedrijven terecht metvragen en problemen op het gebied van sport,bewegen en gezondheid. Voor een vrijblijvendadvies kunt u bellen of e-mailen.23


Fysiotherapie en beweegprogramma’sGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieWijnand Zeeuwstraat 26e<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingToegankelijk voorGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieFysiotherapie Haarstraat / MCRmaandag t/m vrijdag 8.00 – 19.00 uurMedisch Centrum <strong>Rijssen</strong>7462 DE <strong>Rijssen</strong>Arjo Mantel, Alide Oosthoek, Bjorn Hodes,(0548) 519 578info@fysiotherapiehaarstraat.nlwww.fysiotherapiehaarstraat.nlBeweegprogramma’s voor mensen met diabetesmellitus type 2, reuma, oncologische problemen,osteoporose (botontkalking), obesitas(overgewicht), COPD en/of rugklachten.CH, LBFysiotherapie en overgewicht bijkinderen (Bikkels)Fysiotherapie Haarstraat / MCRmaandag 16.00 – 17.00 uurwoensdag 17.30 – 18.30 uur(tijden volgende groep nog onbekend)Medisch Centrum <strong>Rijssen</strong>Wijnand Zeeuwstraat 26e7462 DE <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Linda Kwast, (0548) 519 578E-mailWebsiteinfo@fysiotherapiehaarstraat.nlwww.fysiotherapiehaarstraat.nl24


Toelichting Bikkels is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 12jaar met overgewicht en voor hun ouders. Hetbetreft een multidisciplinair programma onderbegeleiding van een kinderfysiotherapeut, eenweerbaarheidstrainer, een diëtist en een GZpsycholoog.GymnastiekGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieGymnastiekvereniging VEKmaandag t/m vrijdag vanaf 15.30/16.00 uur(lestijden per groep staan op de website)Sporthal De StroekeldLaan Oud-Indiëgangers 17463 CH <strong>Rijssen</strong>Gymlokaal KroonnweideRoelf Bosmastraat 417462 MZ <strong>Rijssen</strong>Gymlokaal HuttenwalHaarzijde 77462 BZ <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij mw. R. Harbers (secr.), (0548) 515 929mw. A. Velthuis, (0548) 518 334E-mailWebsiteToelichtingriaharbers@gmail.comwww.vek-rijssen.nlZie onze website voor meer informatie. Ookbieden wij gymnastiek voor speciale groepen,zoals Harten in Beweging, gymnastiek voormensen met fibromyalgie en gymnastiek voorkinderen met een motorische achterstand.Toegankelijk voor LB CH MO25


GymnastiekGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locaties.v. BATOkleuters: maandag- en woensdagmiddagjunioren: woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag/-avondsenioren (dames): woensdagavond(exacte lestijden staan op de website)Gymlokaal VrijheidslaanVrijheidslaan 57451 DG <strong>Holten</strong>M.G. Eggink-ten Veldetous.les.deux@concepts.nlwww.batoholten.nlZowel voor kleuters, junioren als senioren (dames).Voor kleuters biedt s.v. BATO al vanafde leeftijd van 3 jaar de mogelijkheid om lid teworden. Zie de website voor meer informatie.GymnastiekGymnastiekvereniging DOSmaandag t/m vrijdag(lestijden staan op de website)Sporthal De StroekeldLaan Oud-Indiëgangers 17463 CH <strong>Rijssen</strong>Gymlokaal WellewegGraaf Adolfstraat 17462 GD <strong>Rijssen</strong>Gymlokaal KroonnweideRoelf Bosmastraat 417462 MZ <strong>Rijssen</strong>26


<strong>Info</strong>rmatie bij mw. I. Korte (secr.), (0548) 517 500E-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatiesecr@dosrijssen.nlwww.dosrijssen.nlGymnastiek voor peuters en kleuters vanaf2½ jaar, jeugd en senioren.HandbalHV <strong>Holten</strong>zaalcompetitie: oktober t/m medio aprilveldcompetitie: medio april t/m medio junien septemberSporthal ’t MossinkKeizersweg 227451 CS <strong>Holten</strong>Sportpark MeermanskampValkenweg 47451 HN <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingmw. J. Traanman (secretaris)secretaris@hvholten.nlwww.hvholten.nlHV <strong>Holten</strong> wil zoveel mogelijk mensen demogelijkheid bieden om te handballen, zowelop prestatieniveau als op recreatief niveau.Dit gaat grotendeels in competitieverband,maar ook door deelname aan toernooien in deregio.27


HandbikeGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieStichting USVA Trainen en Bewegenzie de websiteUSVA <strong>Holten</strong>Sangeldijk 167451 MG <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Bart van Zelst, (0548) 374 950E-mailWebsiteToelichtinginfo@usva-bikes.comwww.usva-bikes.comOmgaan met de handbike. Voor alle leeftijden,zowel op recreatief als competitief niveau.Mensen met een beperking sporten en bewegenbinnen het reguliere aanbod en/of methun mobiliteitsvoorziening.Toegankelijk voor VB LB CHHengelsportGeorganiseerd doorHengelsportvereniging Ons Vermaak<strong>Info</strong>rmatie bij M.C. Golstein (secr.), (0548) 515 121WebsiteToelichtingwww.onsvermaakrijssen.nlOns Vermaak verstrekt de benodigde VISpasen vergunningen. Ook kunt u via Ons Vermaakdeelnemen aan wedstrijden. Deze zijner zowel voor junioren als voor senioren en65-plussers.28


HengelsportGeorganiseerd doorLocatieHSV De Rietvoorn <strong>Holten</strong>-Markeloeigen viswater, o.a. Catsmeer en Vletgoor<strong>Info</strong>rmatie bij F.J.W.M. Mensink, (0548) 362 931E-mailf.mensink2@kpnplanet.nlHockeyGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Hockey Club <strong>Holten</strong>trainingen: woensdag en donderdag(afhankelijk van de teamindeling)wedstrijden: zaterdag (jeugd) en zondag(senioren)Locatie Molenbelterweg 37451 JA <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij secretariaat, (0548) 366 384E-mailWebsiteToelichtinginfo@hockeyclubholten.nlwww.hockeyclubholten.nlBij Hockey Club <strong>Holten</strong> wordt zowel recreatiefals in wedstrijdverband gespeeld. Dankzijde tomeloze inzet en het enthousiasme vanleden en vrijwilligers is HCH een club voor dehele familie waar zowel sportieve prestatiesals gezelligheid hoog in het vaandel staan.29


HondensportGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Kringgroep Bergspeurderswoensdag 19.30 – 21.30 uurzondag 9.00 – 12.30 uurSportpark ’t VletgoorDorperdijk7451 MK <strong>Holten</strong>Margriet Podtmargriet.podt@zorggroepsolis.nlAfrichting van gebruikshonden voor drieonderdelen: speuren, appel en manwerk.Africhting voor IPO-certificaten.HondensportHondendressuurclub HDC Riessendinsdag en donderdag 19.00 – 21.30 uurzaterdag 14.00 – 17.00 uurLocatie Oude Markeloseweg 17461 VZ <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteRuud Bloemendal,(0548) 521 163 / (06) 5160 7461info@despeurhond.nlwww.despeurhond.nl/hfdhcdriessen.htm30


ToelichtingDe leden trainen met herderachtige hondenmet als doel het behalen van een certificaatPolitiehond I en/of II. Het oefentraject bestaatuit twee afdelingen: appel en verdedigingswerk.Het lidmaatschap wordt aangegaan meteen proeftijd van zes maanden waarna hetomgezet kan worden in een definitief lidmaatschap.Ons ledenbestand bestaat uit zowelheren als dames.HondensportGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieP.H.V. De Verdediger (KNPV)dinsdag en donderdag 19.00 – 21.30 uurzaterdag 14.00 – 16.30 uurNoorderbosweg (zijweg Oude Morsweg)<strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij A. Rozendom, (0548) 542 366E. Hoek, (0522) 463 929E-mailWebsiteToelichtingbhoek@planet.nlwww.bertushoek.nlP.H.V. De Verdediger is een vereniging diezich bezighoudt met het africhten van hondenvoor verschillende doeleinden, onder anderepolitie, douane en bewakingsbedrijven. Het iseen kleine vereniging waar intensief en gerichtwordt getraind. Het doel dat de leden voorogen staat is zoveel mogelijk plezier tussenmens en dier.31


HondensportGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieKynologenclub <strong>Rijssen</strong> en Omstrekentrainingen: maandag 19.00 – 21.00 uurclubmatch: laatste zaterdag in januari,10.00 – 17.00 uurSportpark De KoerbeltArend Baanstraat 1007461 DX <strong>Rijssen</strong>Sporthal De ReggehalNieuwlandsweg 17461 VP <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij J.P.A. van de Belt, (0548) 512 033WebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatiewww.kcrijssen.nlKynologenclub REO organiseert cursussen,onder andere gedragscursussen. Dezevinden plaats op het middenterrein van dehondenrenbaan op sportpark De Koerbelt. Opde laatste zaterdag in januari organiseert devereniging haar jaarlijkse clubmatch. Hieraannemen meer dan 350 honden uit Nederlanden Duitsland deel. Iedere hond wordt door eeninternationaal bekende keurmeester beoordeelden voorzien van een kwalificatie.HondensportWindhondenrenvereniging <strong>Rijssen</strong>diversSportpark De KoerbeltArend Baanstraat 1007461 DX <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij M. Scharroo-Nijland, (0570) 655 56632


E-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatiewrvrijssen@home.nlwww.wrvrijssen.nlWRV <strong>Rijssen</strong> is opgericht in 1946 en beschiktover een renbaan op sportpark De Koerbelt.Gedurende het wedstrijdseizoen organiseertde vereniging verschillende wedstrijden op deeigen renbaan. Er is een kantine aanwezigwaar men tijdens trainingen en wedstrijdenterecht kan.Jazzdance (freestyle)Gymnastiekvereniging DOSdinsdag t/m vrijdag vanaf ca. 16.00 uur(lestijden staan op de website)Gymlokaal WellewegGraaf Adolfstraat 17462 GD <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij mw. I. Korte (secr.), (0548) 517 500E-mailWebsiteToelichtingsecr@dosrijssen.nlwww.dosrijssen.nlJazzdance (freestyle) voor kinderen vanaf5 jaar, jongeren en volwassenen.33


Jazzdance & KidsdanceGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locaties.v. BATOdonderdag 16.15 – 17.00 uur(Kidsdance 4-6 jaar)donderdag 17.00 – 17.45 uur(Jazzdance 6-8 jaar)donderdag 17.45 – 18.45 uur(Jazzdance 8-10 jaar)Gymlokaal VrijheidslaanVrijheidslaan 57451 DG <strong>Holten</strong>M.G. Eggink-ten Veldetous.les.deux@concepts.nlwww.batoholten.nlZie de website voor meer informatie.Jeu de boulesButenboelwoensdag & vrijdag 13.30 – 16.30 uurSportpark ’t VletgoorDorperdijk7451 MK <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij C. Kronenberg, (0548) 364 398E-mailToelichtingchristiankronenberg@hotmail.comGezellig balspel, ook voor mensen met eenbeperking. Voor alle leeftijden. Er wordt ookgespeeld met verenigingen uit omliggendeplaatsen in de Regio Cup. Lage contributie,voor iedereen toegankelijk.Toegankelijk voor LB ZB CH34


Jeu de boulesGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieRiessense Boulersdinsdag 19.00 – 22.30 uurzaterdag 13.30 –17.00 uurDennenlaan 62A7461 XJ <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Ina Burgers (0548) 520 649 / (06) 2536 6729E-mailWebsiteToelichtingsecretaris@riessense-boulers.nlwww.riessense-boulers.nlEen sport voor dames en heren van alleleeftijden. Ook voor mensen met een lichtebeperking is het goed te doen. Goed voor uwgezondheid, sociale contacten en ontspanning.Een keer meespelen is geen probleem.Toegankelijk voor VB LB ZB CHJeugdkampenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieStichting USVA Trainen en Bewegenzie de websiteUSVA <strong>Holten</strong>Sangeldijk 167451 MG <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Bart van Zelst, (0548) 374 950E-mailWebsiteinfo@usva-bikes.comwww.usva-bikes.com35


ToelichtingOnder het motto ‘gewoon doen wat gewoonkan’. Mensen met een beperking sporten enbewegen binnen het reguliere aanbod en/ofmet hun mobiliteitsvoorziening. Tot 18 jaar.Toegankelijk voor VB LB ZB CH MOJudoGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locaties.v. BATOdinsdag 16.30 – 19.30 uur(tijden per groep staan op de website)Gymlokaal VrijheidslaanVrijheidslaan 57451 DG <strong>Holten</strong>M.G. Eggink-ten Veldetous.les.deux@concepts.nlwww.batoholten.nlVoor iedereen vanaf 4 jaar. Judo is een sportmet een hoge pedagogische waarde. Kinderenkrijgen een goede motoriek en ontwikkelenvertrouwen in zichzelf, in anderen en inhun omgeving.JudoJudovereniging Riessen Oonderoetmaandag 16.30 – 20.30 uurGymlokaal WellewegGraaf Adolfstraat 17462 GD <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Ineke Spenkelink, (0548) 520 446Henk Kreijkes (via e-mail)36


E-mailToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)jhkreijkes@hotmail.comJudo is een gezonde sport voor iedereenvanaf 5 jaar. Er wordt lesgegeven op recreatiefen wedstrijdgericht niveau. Ben je geïnteresseerd,dan kun je in overleg met de leraareen of twee keer gratis meetrainen.KarateSmart Fitnesswoensdag 20.15 – 21.30 uurLocatie Daltonstraat 197461 AC <strong>Rijssen</strong>E-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsitevia de websitewww.smartfitness.nlSnelheid en souplesse zijn kenmerkend voorkarate. Er wordt dan ook niet alleen getraindop het ‘sparren’, maar ook de kata’s (schijngevechten)komen aan de orde. Karate brengtgeest en lichaam in een perfecte balans!Keep Fit 50+s.v. BATOdonderdag 18.45 – 19.45 uurGymlokaal VrijheidslaanVrijheidslaan 57451 DG <strong>Holten</strong>M.G. Eggink-ten Veldetous.les.deux@concepts.nlwww.batoholten.nl37


ToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieOntspannen sporten voor wie artrose, versletenknieën, rugklachten of longproblemenheeft. Door te trainen blijven coördinatie enspiermassa op peil. Lessen beginnen met eenwarming-up. Daarna worden oefeningen gedaanop de mat of bijvoorbeeld met gewichtjes,dynabands of ballen.KleiduivenschietenKleiduivenschietvereniging De Brekeld8 zaterdagmiddagen per jaar13.00 – 17.30 uurnieuwe locatie op komst<strong>Info</strong>rmatie bij D. Ligtenberg, (0548) 514 752Toelichting KSV De Brekeld bestaat sinds de jaren 80.Er wordt geschoten in wedstrijdverband met85 leden in 3 klassen. KSV De Brekeld iseen gezellige en vriendelijke vereniging waariedereen naar volle tevredenheid lid van is.KoersbalGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieKoersbalvereniging Elthetowoensdag 9.30 – 11.00 uur (Eltheto)dinsdag 14.30 – 16.00 uur (Wellehof)Eltheto (Trefkoele)Karel Doormanstraat 367461 ER <strong>Rijssen</strong>Wellehof (grote zaal)Kattenhaarsweg 27462 ER <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij G.D. Voortman, (0548) 517 73838


Toelichting Koersbal is geschikt voor senioren (vanaf ca. 55jaar) en mensen met een lichte beperking. Erwordt op recreatief niveau gespeeld. Leden meteen beperking nemen deel binnen het reguliereaanbod.Toegankelijk voor LB CHMedische fitness en re-integratieGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingJanssen Fysiotherapie Associatiein overlegRoelf Bosmastraat 39b7462 MZ <strong>Rijssen</strong>Henk Jansen en Max de Vries,(0548) 517 956info@jansenfysiotherapie.nlm.devries@jansenfysiotherapie.nlwww.jansenfysiotherapie.nlBij deze vorm van fitness gaat het om hetbevorderen van belastbaarheid bij mensen meten zonder lichamelijke beperkingen. Men sportbinnen het reguliere aanbod en in specialegroepen. Er zijn protocollen voor onder andereCOPD, rugklachten en reuma.Toegankelijk voor LB CH MOMotorrijden (touren)Georganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieMotortourclub ‘n Tufwoensdag vanaf 20.00 uurzaterdag vanaf 20.00 uurMorsweg 8d7461 AG <strong>Rijssen</strong>39


<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatiemevrouw W. Nekkers,(0548) 654 383info@mtctuf.nlwww.mtctuf.nlMotortourclub ’n Tuf houdt zich bezig met hetorganiseren van motortourritten voor groepenmotorrijders, maar ook voor individuen. Declub begeleidt ook bij bijzondere activiteiten.Het clubgebouw is geopend op zaterdag enop woensdagavond.Motor- en autosport (cross en tour)Motor- en Automobielclub De Holterbergdonderdagavond (clubavond)Clubhuis ’t StuurhuusBeusebergerweg 377451 NG <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Jan Aanstoot (secr.), (0548) 366 319E-mailWebsiteToelichtinginfo@macdeholterberg.nlwww.macdeholterberg.nlMAC De Holterberg houdt zich bezig metmotor- en autosport. De vereniging organiseertwedstrijden op het gebied van motorcross(ook trainingswedstrijden), enduro/offroad,supermoto en autocross. Ook wordener motorraces georganiseerd, evenals toertochtenvoor (klassieke) motoren en klassiekeauto’s.40


Nordic WalkingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieFysiotherapie Haarstraat/MCRin overlegMedisch Centrum <strong>Rijssen</strong>Wijnand Zeeuwstraat 26 e7462 DE <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij A.J. Mantel, (0548) 519 578 / 522 197E-mailWebsiteToelichtingToegankelijk voorGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtinginfo@fysiotherapiehaarstraat.nlwww.fysiotherapiehaarstraat.nlNordic Walking is een zeer effectieve wandelvormmet behulp van poles (stokken) omde conditie en gezondheid te verbeteren. Detechniek wordt bijgebracht in zes lessen vananderhalf uur.CHNordic WalkingAV <strong>Rijssen</strong>zie de websiteSportpark De KoerbeltArend Baanstraat 1027461 DX <strong>Rijssen</strong>zie de websiteinfo@avrijssen.nlwww.avrijssen.nlBij voldoende belangstelling worden regelmatigcursussen Nordic Walking aangeboden.41


Outdoor-activiteitenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieStichting USVA Trainen en Bewegenzie de websiteUSVA <strong>Holten</strong>Sangeldijk 167451 MG <strong>Holten</strong>(ook op locatie in Luxemburg en Frankrijk)<strong>Info</strong>rmatie bij Bart van Zelst, (0548) 374 950E-mailWebsiteToelichtinginfo@usva-bikes.comwww.usva-bikes.comOutdoor-activiteiten met rolstoel, handbike ofdriewielige fiets. Ook Nordic Walking. Vooralle leeftijden. Mensen met een beperkingsporten en bewegen binnen het reguliere aanboden/of met hun mobiliteitsvoorziening. Allesgebeurt vanuit de vraag van het individu.Toegankelijk voor VB LB CH MO42


PaardensportGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieLR De Bergruiterswoensdagavondterrein hoek Borkeldsweg/Winkelbergweg<strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij M. Bresser-Derksen, (0548) 364 356E-mailWebsiteToelichtingbergruitersholten@gmail.comwww.bergruitersholten.nlDe vereniging beschikt over een buitenmanege,een dressuur- en springweide en eenkantine. Er worden verenigingslessen en wedstrijdengeorganiseerd. Daarnaast is er plaatsvoor activiteiten zoals barbecues en clinics.PaardensportGeorganiseerd doorLocatiePC De Bergruitertjesterrein hoek Borkeldsweg/Winkelbergweg<strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij A. Dijkink, (0548) 364 650ToelichtingDe vereniging beschikt over een buitenmanege,een dressuur- en springweide en eenkantine. Er worden verenigingslessen en wedstrijdengeorganiseerd. Daarnaast is er plaatsvoor activiteiten zoals barbecues en clinics.43


PaardensportGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingLR/PC De Oosterhoffruitersmaandag t/m zaterdagManege de OosterhoffBrekeldlaan 187462 PA <strong>Rijssen</strong>Bert van de Maat (PR),(0548) 545 526 / (06) 5349 8853info@oosterhoffruiters.nlwww.oosterhoffruiters.nlDe Oosterhoffruiters is een vereniging voorruiters en menners die wedstrijdgericht methun hobby bezig zijn. Wekelijks kunnen zijlessen volgen om hun prestaties te verhogen.Er worden regelmatig wedstrijden gehouden.Ook worden er voor de leden regelmatigdiverse activiteiten georganiseerd.44


PaardensportGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieMenvereniging Achter ‘n Bosdagelijks, training op de dinsdagavondManege Achter ’n BosLeijerweerdsdijk 117461 PN <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Willibrord Woertman (secr.), (0548) 545 005Manege Achter ’n Bos, (0548) 518 780E-mailWebsiteToelichtingvia het formulier op de websitewww.menverenigingachternbos.nlDe vereniging heeft als doel het bevorderenvan de mensport, zowel op recreatief niveauals op wedstrijdniveau. De vereniging organiseertonderlinge wedstrijden zoals het jaarlijksclubkampioenschap. Lessen worden gegevendoor internationaal vierspanrijder Herman terHarmsel. Vanuit de vereniging worden ookuitjes georganiseerd naar bijvoorbeeld wedstrijdenen menclinics.PaardensportGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Vereniging Aangespannen PaardDe Bergrijdersjaarlijks een grote rit in juni, meerderekleinere ritten verspreid over het jaar<strong>Info</strong>rmatie bij G. Tempelman-ten Dam, (0548) 364 722E-mailToelichtingh.tempelman@concepts.nlKleinschalige vereniging die ieder jaar diverseaangespannen ritten organiseert. Tevensworden er activiteiten voor de leden georganiseerd,zoals de jaarlijkse feestavond.45


Personal trainingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieStichting USVA Trainen en Bewegenzie de websiteUSVA <strong>Holten</strong>Sangeldijk 167451 MG <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Bart van Zelst, (0548) 374 950E-mailWebsiteToelichtinginfo@usva-bikes.comwww.usva-bikes.comEen totaalprogramma op individuele basis,zoals men het zelf wil en zijn/haar doelenstelt. Vanaf 12 jaar.Toegankelijk voor LB CHPilatesGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtings.v. BATOdonderdag 20.45 – 21.45 uurGymlokaal VrijheidslaanVrijheidslaan 57451 DG <strong>Holten</strong>M.G. Eggink-ten Veldetous.les.deux@concepts.nlwww.batoholten.nlPilates is een workout op matten met grondoefeningenvoor het hele lichaam, met denadruk op buik- en rugspieren en op ademhaling.Het resultaat is een betere houding,strakkere buikspieren en meer flexibiliteit.Geschikt voor jong en oud.46


Ponyrijden voor kinderen met eensociale en/of lichamelijke beperkingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)De Ponyvriendjesin overlegLocatie Helhuizerweg 287451 KD <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Jolanda Waanders, (0572) 321 264E-mailWebsiteToelichtinginfo@deponyvriendjes.nlwww.deponyvriendjes.nlLessen op en omgang met de pony, met respectvoor elkaar op basis van plezier en eennatuurlijke omgang. Voor kinderen tot 18 jaar.In overleg is veel mogelijk.Toegankelijk voor LB ZB CH MOSchaatsenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieIJsclub De Noordpooldagelijks 13.00 – 17.00 uur en19.00 – 21.00 uur (zondagavond gesloten)Sportpark ’t VletgoorDorperdijk7451 MK <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij H. Heyda, (0548) 364 016 / (06) 5103 0060E-mailWebsitesecretaris@ijsclubholten.nlwww.ijsclubholten.nl47


ToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieBij IJsclub De Noordpool wordt recreatiefgeschaatst op betrouwbaar ijs. Bij voldoendevorst gaat bij een ijsdikte van 7 cm de baanopen. Dit wordt kenbaar gemaakt door middelvan borden in het dorp, via RTV Oost, telefonischaan de scholen in <strong>Holten</strong> en natuurlijkvia onze website, of volg ons via Twitter(ijsclubholten).SchaatsenSchaats- en Skeelervereniging <strong>Rijssen</strong>tijdens de natuurijsperiodeMolendijk-Noord 70 a7461 JE <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Jannes Schulenburg, (06) 4227 4301E-mailWebsiteToelichtinginfo@skeelerverenigingrijssen.nlwww.skeelerverenigingrijssen.nlSchaatsen op natuurijs.48


SchakenGeorganiseerd doorSchaakclub <strong>Rijssen</strong>Dag(en) & tijd(en) jeugd: dinsdag 18.45 – 20.00senioren: dinsdag 20.00 – 00.00 uurLocatieDe Blauwe ReigerWierdensestraat 507461 BJ <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij G. Schulenburg (secr.), (0548) 519 230E-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)sander_schulenburg@hotmail.comwww.schaakclubrijssen.nlMen schaakt in een onderlinge competitie,maar ook tegen externe clubs. Zowel de jeugdals de senioren kunnen lessen volgen.Gezelligheid staat hoog in het vaandel.SchietsportS.V. Tubantiamaandag en dinsdag 19.30 – 23.00 uurLocatie Nieuwlandsweg 57461 VP <strong>Rijssen</strong> (achter de Reggehal)<strong>Info</strong>rmatie bij Hans Bloemendal, (06) 2248 4733E-mailWebsiteinfo@svtubantia.nlwww.svtubantia.nl49


ToelichtingGeheel overdekte schietsportbaan. Indoorschijfschieten voor KKG/KKP/LG/LP, 50/12/25meter, met lucht- of vuurwapen (lange enkorte wapens). Capaciteit 16 banen met autoschijftransport.Grote kantine met laserschieten.Vanaf 12 jaar, zowel recreatief als competitief.Toegankelijk voor LB ZBSchietsportGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieS.V. De Zaagmolenmaandag 19.00 – 22.00 uurMaatmansweg 1a7451 LS <strong>Holten</strong> (achter gebouw Bethanië)<strong>Info</strong>rmatie bij Geert Bannink, (06) 5140 7614E-mailWebsitedezaagmolen@dijkerhoek.nlwww.dijkerhoek.nlToelichting Schietvereniging De Zaagmolen telt zo’n 80leden en heeft een eigen schietbaan. Hetschietseizoen loopt van september tot en metmei. Lid worden kan vanaf 12 jaar. Sinds 2006wordt alleen nog met luchtwapens geschoten.Het betreft verenigingswapens, men hoeftzelf geen wapens aan te schaffen. Iedereenkan op zijn eigen niveau aan de competitiesdeelnemen.50


Scootmobielrijden (toertochten)Georganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieScootmobielclub De Skoeterseerste en derde vrijdag van de maand vanaf14.30 uurin de zomer over het algemeen elke vrijdag,afhankelijk van het weerElthetoKarel Doormanstraat 367461 ER <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij mw. G. Kreijkes, (0548) 519 195E-mailToelichtingg.kreykes@hetnet.nlScootmobielclub De Skoeters is een gezelligheidsgroepjedat op vrijdagen gezamenlijktoertochten rijdt in de omgeving. Startlocatieis Eltheto. Leden dragen zelf een leuke routeaan van 25-30 km. Onderweg wordt altijdeven ergens gestopt om iets te drinken.Toegankelijk voor LB CHSkeelerenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteSchaats- en Skeelervereniging <strong>Rijssen</strong>maandag- en woensdagavondMorsweg 8e7461 AG <strong>Rijssen</strong> (achter Lucky & Co)Berend van den Dijk,(0548) 517 812 / (06) 5130 6494info@skeelerverenigingrijssen.nlwww.skeelerverenigingrijssen.nl51


ToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)De trainingen worden aangepast aan hetniveau van de rijder. Men mag drie keer gratismeetrainen voordat men lid wordt. Ook zijn erregelmatig cursussen voor beginners.SpinningSportstudio Yesmaandag t/m zaterdag(openings- en lestijden: zie de website)Locatie Oranjestraat 17451 CA <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Henk Schelfhorst, (0548) 366 051E-mailWebsiteToelichtinginfo@sportstudioyes.comwww.sportstudioyes.comVanaf 12 jaar. Zie de website voor meerinformatie.Toegankelijk voor LB CHSportfysiotherapieGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Fysiotherapie Koninginnewegmaandag t/m vrijdag 8.00 – 19.00 uurLocatie Koninginneweg 267462 HM <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij J. Hamerlinck, (0548) 515 599E-mailWebsitepraktijk@fysiotherapiekoninginneweg.nlwww.fysiotherapiekoninginneweg.nl52


ToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Revalidatie na sportblessures. Diagnosestellingo.a. via echoscopie. Specialisatie ophet gebied van postoperatieve revalidatie.Advies over aangepaste trainingsschema’s.Adviespunt blessurepreventie voor het aanmetenvan braces. Sportfysiotherapeutischebegeleiding. Aanmeten en vervaardigen vansportzooltjesSportief wandelenAV <strong>Rijssen</strong>zie de websiteSportpark De KoerbeltArend Baanstraat 1027461 DX <strong>Rijssen</strong>zie de websiteinfo@avrijssen.nlwww.avrijssen.nlBij voldoende belangstelling worden regelmatigcursussen Sportief wandelen aangeboden.StepsSportstudio Yesmaandag t/m zaterdag(openings- en lestijden: zie de website)Locatie Oranjestraat 17451 CA <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Henk Schelfhorst, (0548) 366 051E-mailWebsiteinfo@sportstudioyes.comwww.sportstudioyes.com53


ToelichtingVanaf 12 jaar. Zie de website voor meerinformatie.Toegankelijk voor LB CHStreetdanceGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieGymnastiekvereniging DOSdinsdag 19.30 – 20.30 uurSporthal De StroekeldLaan Oud-Indiëgangers 17463 CH <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij mw. I. Korte (secr.), (0548) 517 500E-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatiesecr@dosrijssen.nlwww.dosrijssen.nlStreetdance vanaf 12 jaar.TaekwondoTaekwondo Vereniging Olthuismaandag 19.00 – 20.00 uur tot 14 jaar:maandag 20.00 – 21.00 uur vanaf 14 jaarSporthal De StroekeldLaan Oud-Indiëgangers 17463 CH <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Robert Dannenberg, (06) 1459 8569E-mailWebsiteToelichtinginfo@tkdolthuis.nlwww.tkdolthuis.nlTaekwondo Vereniging Olthuis heeft SportschoolOlthuis overgenomen. De lessen zijngericht op sparren en conditietraining. Er isplek voor zowel ervaren sporters als beginners.54


TafeltennisGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorLocatieTafeltennisvereniging <strong>Rijssen</strong>dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond enzaterdagmiddagGymlokaal HuttenwalHaarzijde 77462 BZ <strong>Rijssen</strong>Carolien Wermink-Rolleman,(0548) 851 945 / (06) 5572 6249info@ttvr.nlwww.ttvr.nlTTVR biedt de mogelijkheid om een lekkerpotje te tafeltennissen, zowel recreatief als inwedstrijdverband. Proberen is gratis. Wie lidwordt, kan ook het eerste kwartaal nog gratistafeltennissen.TafeltennisTafeltennisvereniging <strong>Holten</strong><strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Hans Schoppers, (0548) 363 606E-mailGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatiehansschoppers@hetnet.nlTafeltennisGehandicapten Sport Vereniging <strong>Rijssen</strong>woensdag 18.45 – 20.00 uurDe Hoge EschTeunis Lodderstraat 17462 CV <strong>Rijssen</strong>55


<strong>Info</strong>rmatie bij J. Seppenwoolde, (0548) 518 320Hans Nijmeijer, (0547) 381063E-mailWebsiteToelichtinggsv.rijssen@gmail.comwww.gsv-rijssen.nlRecreatief, maar ook periodiek in wedstrijdverbanddoor deelname aan team- of individueletoernooien (op zaterdagen, ca. zes keer perjaar). Vanaf ca. 15 jaar. Ook voor rolstoelers.Toegankelijk voor LB ZB CHTennisGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingTC <strong>Holten</strong>7 dagen per week tot 22.30 uurTC <strong>Holten</strong>Valkenweg 67451 HN <strong>Holten</strong>Annemarie van Klaveren (secretaris)info@tcholten.nlwww.tcholten.nlBij TC <strong>Holten</strong> kunt op de prachtigste kunstgrasbanenhet hele jaar door tennissen. Erwordt iedere week op dinsdagavond eentossavond georganiseerd, zodat u ook metandere tennissers kunt kennismaken.TennisGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Tennis Club <strong>Rijssen</strong>dagelijks, ook ‘s winters56


Locatie Stokmansveldweg 27461 BM <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingJoop Bökkerink (ledenadministratie),(0548) 520 387 / (06) 1222 1255i.bokkerink@tennisclubrijssen.nlwww.tennisclubrijssen.nlTennis Club <strong>Rijssen</strong> is de oudste tennisverenigingvan <strong>Rijssen</strong> (sinds 1938) en beschiktover vijf gravelbanen. Er is volop gelegenheidvrij te tennissen of tennisles te nemen bij eenvan onze tennisleraren. Beginners kunnen heteerste jaar lessen tegen gereduceerd tarief.Verschillende teams van TCR nemen deel aande KNLTB-competitie.TennisTennisclub de Morsin het zomerseizoen iedere dagin het winterseizoen ’s avonds (indoor)Galvanistraat 10a7461 JC <strong>Rijssen</strong>Ria Vrielink (ledenadministratie),(0548) 514 471riavr@hotmail.comwww.tennisclubdemors.nlBij Tennisclub de Mors is iedereen welkom.Men kan lessen volgen tegen een aantrekkelijktarief. De lessen worden gegeven door eenjonge, actieve tennisleraar. Er worden diverseactiviteiten georganiseerd. Ook kunnen ledendeelnemen aan wedstrijden.57


ToerfietsenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieTourclub <strong>Rijssen</strong>dinsdag, woensdag en zaterdagde wijde omgeving van <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Gerrit Wessels, (0548) 540 000E-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatietourclubrijssen@gmail.comwww.tourclubrijssen.nlTourclub <strong>Rijssen</strong> is een toerfietsvereniging diegebruik maakt van mountainbikes en racefietsen.In het winterseizoen ligt de nadruk op hetmountainbiken. In het zomerseizoen wordendrie keer per week in groepsverband flinkeafstanden afgelegd. Er zijn verschillende groepen,ieder met een verschillend prestatieniveau.Hoogtepunten vormen de meerdaagsetoertochten in het buitenland. De minimumleeftijd is 16 jaar.Toer- en wedstrijdfietsenWielervereniging <strong>Holten</strong> (WVH)april t/m september: dinsdag en donderdag19.00 uur (trainingsritten op de racefiets)jeugd april t/m september: woensdagavond(trainingsritten op de ATB)zaterdag en zondag toertochten enwedstrijdenSporthal ’t Mossink (startlocatie)Keizersweg 227451 CS <strong>Holten</strong>58


<strong>Info</strong>rmatie bij Jan Scheperman (PR), (0548) 361 809Gerhard Vincent (ledenadministratie),(0548) 366 800E-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)via het contactformulier op de websitewww.wvholten.nlDe WVH is aangesloten bij de NTFU en deKNWU. Leden kunnen een wedstrijdlicentieaanvragen waarmee zij kunnen deelnemenaan wedstrijden in KNWU-verband. Dit isvooral bedoeld voor de mountainbikejeugd.De oudere leden rijden voornamelijk toertochten,’s zomers op de racefiets en ’s winters opde ATB. De mountainbikejeugd traint onderbegeleiding van een gediplomeerd trainer.TouwtrekkenTouwtrekvereniging OKIAdinsdag en woensdag 20.30 – 22.30 uurLocatie’t Pullhuus (op Sportpark ‘t Vletgoor)Larenseweg 877451 EM <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij T.J. Stevens, (0548) 321 582E-mailWebsiteToelichtinginfo@okia.nlwww.okia.nlTouwtrekken is een teamkrachtsport waarbijook techniek een grote rol speelt. De sportwordt zowel binnen als buiten beoefend.Iedereen is welkom: mannen en vrouwen,jongens en meisjes. De training bestaat uitconditietraining en touwtraining. Naast de trainingenzijn er ook bijna wekelijks wedstrijden.59


TrimmenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieWintertrimclub <strong>Holten</strong>eind september t/m eind maart:woensdag 20.30 – 22.00 uur(niet in de schoolvakanties)Gymlokaal LagewegLageweg 67451 AE <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Peter de Jong, (0548) 361 967E-mailToelichtingpeterenmarijkedejong@planet.nlEen sportieve avond onder begeleiding: eerstdrie kwartier werken aan je conditie en dandrie kwartier volleybal. De club bestaat op hetmoment uit 18 personen (m/v) tussen de 40en 73 jaar.VoetbalGeorganiseerd door z.v.v. Blauw Wit ‘66Dag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingtrainingen op maandag t/m donderdagwedstrijden op zaterdagSportpark ’t VletgoorDorperdijk7451 MK <strong>Holten</strong>P. Beukenkamp (secretaris)info@blauwwit66.nlwww.blauwwit66.nlDe teams en hun trainingstijden, het clubbladen andere informatie vindt u op de website.60


VoetbalGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieVoetbalvereniging <strong>Holten</strong>trainingen op doordeweekse avondenwedstrijden op vrijdag (futsal), zaterdag(veld, jeugd) en zondag (veld, senioren)Sportpark MeermanskampValkenweg 47451 HN <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij H.J. Hoefman (secr.), (0548) 363 440E-mailWebsiteToelichtingic@vvholten.nlwww.vvholten.nlVV <strong>Holten</strong> is opgericht in 1921 en telt momenteelruim 650 leden. VV <strong>Holten</strong> biedtveld- (voor jeugd en senioren) en zaalvoetbal(futsal, voor senioren). De vereniging staatopen voor jong en oud, jongens en meisjes,getalenteerden en minder getalenteerden,actieve en passieve sportmensen. Vanaf 5jaar kan worden gevoetbald in de inloopgroep,vanaf 6 jaar in competitieverband.VoetbalGeorganiseerd door s.v. Excelsior ‘31Dag(en) & tijd(en)Locatiezie de websiteSportpark De KoerbeltArend Baanstraat 1027461 DX <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Bert Bosschers (PR), (06) 2524 3174Websitewww.excelsior31.nl61


ToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieExcelsior ’31 is een (zaterdag)amateurvoetbalvereniging.Sinds jaar en dag is zij een vande gebruikers van Sportpark de Koerbelt, meteen eerste elftal dat speelt in de zaterdaghoofdklasse.Ook de andere selectieteamsen jeugdelftallen spelen op hoog niveau. Ditis mede te danken aan de gerenommeerdejeugdopleiding en de daaraan gekoppeldevoetbalschool. Excelsior ‘31 is een club diehaar naam eer aan doet: Excelsior - steedshoger!Voetbalv.v. <strong>Rijssen</strong> Vooruittrainingen:dinsdag en donderdag vanaf 18.30 uurwedstrijden:zaterdag en zondag vanaf 10.00 uurSportterrein ArreveeStokmansveldweg 1a7461 BM <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Jan Dannenberg, (06) 3391 1956E-mailWebsiteToelichtingrijssenvooruit@gmail.comwww.rijssenvooruit.nlV.v. <strong>Rijssen</strong> Vooruit is de oudste voetbalverenigingin <strong>Rijssen</strong>, opgericht op 1 juli 1909.Het is een kleine vereniging waar de sportcentraal staat en waar men er voor elkaar is.De contributie is laag, vanuit de gedachte datsport voor iedereen toegankelijk moet zijn.Meer informatie is te vinden op de website.62


VoetbalGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieRKSVtrainingen: maandag- t/m donderdagavondwedstrijden: zaterdag en zondagSportpark de KoeleDe Elsmaten 17461 PW <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Harry Tijhuis (secr.), (06) 5022 6415E-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatiehtijhuis@avecodebondt.nl / info@rksv.nlwww.rksv.nlRKSV (opgericht in 1944) is een gezelligefamilievereniging met bijna 300 leden. Er kangevoetbald worden door jong en oud, jongensen meisjes, dames en heren. Dankzij de inzeten het enthousiasme van leden en vrijwilligersis RKSV een club voor het hele gezin,waar sportieve prestaties en gezelligheid goedsamengaan.VoetbalSportclub <strong>Rijssen</strong>dagelijks behalve zondagSportpark De KoerbeltArend Baanstraat 1027461 DX <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Björn Nijzink (secr.), (06) 5209 1576Klaus van der Velden (PR), (0548) 516 323clubhuis, (0548) 513 317E-mailWebsiteinfo@sportclubrijssen.nlwww.sportclubrijssen.nl63


ToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieSportclub <strong>Rijssen</strong> stelt zich ten doel voetbal ingeorganiseerd verband te spelen en daarmeevorm te geven aan een leuke vrijetijdsbesteding:sportief, opvoedend en sociaal betrokken,zowel actief als passief. Niet alleensportief presteren, maar ook sociale contacten,zelfwerkzaamheid en gezelligheid staanhoog in het vaandel bij Sportclub <strong>Rijssen</strong>. Alleteams (heren, dames, jongens, meisjes) komenuit in een door de KNVB georganiseerdecompetitie. De vereniging telt circa 300 leden.Volleybals.v. BATOvrijdag 21.00 – 23.00 uurGymlokaal VrijheidslaanVrijheidslaan 57451 DG <strong>Holten</strong>M.G. Eggink-ten Veldetous.les.deux.@concepts.nlwww.batoholten.nlBij s.v. BATO kunnen dames en heren volleyballenop recreatief niveau.VolleybalRIVOmaandag, dinsdag, woensdag en donderdagca. 17.00 – 22.30 uurSporthal De ReggehalNieuwlandsweg 17461 VP <strong>Rijssen</strong>Sporthal De StroekeldLaan Oud-Indiëgangers 17463 CH <strong>Rijssen</strong>64


Sporthal CSG ReggesteynCattelaar 27461 PK <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Caroline van der Steen, (0548) 541 325E-mailWebsiteToelichtingcaroline.vdsteen@gmail.comwww.rivorijssen.nlRIVO streeft naar een ontwikkeling waarbijcontinuïteit, kwaliteit, RIVO-gevoel en spelpleziervoorop staan. De vereniging probeertvoor elk lid een ideaal team samen te stellenmet een zo optimaal mogelijke begeleiding.Beachvolleybal is mogelijk op de velden bijSporthal De Stroekeld.VolleybalGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieVolleybalvereniging Mintonettetrainingen: dinsdagcompetitie: vrijdag en/of zaterdagSporthal ’t MossinkKeizersweg 227451 CS <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Corine Martens (voorzitter), (0548) 362 353E-mailWebsiteToelichtinginfo@mintonette.nlwww.mintonette.nlEr kan worden gevolleybald door jong en oudin competitieverband, maar ook recreatief. BijMintonette staat gezelligheid voorop, maar wevolleyballen natuurlijk wel om te winnen! Nade wedstrijd wordt er uiteraard met de andereteams in de kantine nog even teruggekekenop de wedstrijd.65


WandelenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingAV <strong>Holten</strong> ‘De Wandelende Tak’maandag en donderdag 13.30 – 14.45 uurSportpark MeermanskampValkenweg 47451 HN <strong>Holten</strong> (of in overleg)zie de websiteinfo@avholten.nlwww.avholten.nlZie de website voor meer informatie.WandelenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieWandelsportvereniging Riessenjaarlijks de eerste volle week na Pinksteren,vanaf 18.30 uurParkgebouw (startlocatie)Oosterhofweg 497461 BT <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Willem Schreurs, (0548) 515 081Jenny Kosters, (0548) 521 520E-mailToelichtingwsv.riessen@gmail.comWandelsportvereniging Riessen organiseertieder jaar de avondwandelvierdaagse. Er zijniedere dag drie routes: van 5, 10 en 15 kilometer.De wandelvierdaagse wordt gelopenvan dinsdagavond tot en met vrijdagavond.Op de laatste avond wordt vanaf de Reggehalhet afsluitende defilé gelopen.66


WandelenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingToegankelijk voorAV <strong>Rijssen</strong> afdeling WandelenmaandagavondSportpark De Koerbelt (startlocatie)Arend Baanstraat 1027461 DX <strong>Rijssen</strong>zie de websitejannekedannenbergborghuis@hotmail.comwww.avrijssen.nlIedere maandagavond wordt er gewandeld ineen rustig tempo.CH67


ZumbaGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Sportstudio Yesmaandag t/m zaterdag(openings- en lestijden staan op de website)Locatie Oranjestraat 17451 CA <strong>Holten</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Henk Schelfhorst, (0548) 366 051E-mailWebsiteToelichtinginfo@sportstudioyes.comwww.sportstudioyes.comVanaf 12 jaar. Zie de website voor meerinformatie.Toegankelijk voor LB CHZumbaGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Smart Fitnessmaandag 19.00 – 20.00 & 20.15 – 21.15 uurwoensdag 15.30 – 16.30 uurdonderdag 9.15 – 10.15 & 19.00 – 20.00 uurLocatie Daltonstraat 197461 AC <strong>Rijssen</strong>E-mailWebsiteToelichtingvia de websitewww.smartfitness.nlZumba betekent letterlijk ‘snel bewegen en lolhebben’. Het is een combinatie van fitness- endansbewegingen op wereld- en latinmuziekzoals salsa, merengue en reggaeton. Zumbais gemakkelijk te leren en is daardoor geschiktvoor iedereen.68


ZwemmenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieGehandicapten Sport Vereniging <strong>Rijssen</strong>maandagavond 19.00 – 22.00 uurverdeeld over vijf groepen, waarvan de eerstetwee voor kinderenZwembad De KoerbeltArend Baanstraat 105a7461 DT <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij J. Seppenwoolde, (0548) 518 320E-mailWebsiteToelichtinggsv.rijssen@gmail.comwww.gsv-rijssen.nlGSV is een vereniging voor mensen met eenlichamelijke beperking. Dit kan ook reuma,hartfalen, whiplash of astma zijn. Er wordt invijf groepen gezwommen: twee groepen voorkinderen (ook ADHD en PPD-NOS) en driegroepen voor volwassenen waarvan een metbegeleiding. Bij de kindergroepen is een-opeen-begeleidingaanwezig. Een zwembadlift isook aanwezig.Toegankelijk voor LB ZB CH MOZwemmenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Zwemvereniging Verstandelijk Gehandicaptenmaandag 19.00 – 19.30 uurwoensdag 18.00 – 19.00 uurLocatieZwembad de KoerbeltArend Baanstraat 105a7461 DT <strong>Rijssen</strong><strong>Info</strong>rmatie bij Ineke Rozemuller, (0548) 515 915Nathalie Nijsink, (0548) 514 06269


E-mailWebsiteToelichtingToegankelijk voorGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatiehenkrozemuller@concepts.nlnathalie@nijsink.infowww.zvg-rijssen.nlZVG is een vereniging voor kinderen envolwassenen met een verstandelijke beperkingin <strong>Rijssen</strong> en omgeving. Er kan recreatiefworden gezwommen, maar ook is het mogelijk(voor degenen die dat kunnen en willen) omeen diploma of certificaat te behalen. Vrijwilligersbegeleiden de deelnemers tijdens hetzwemmen.VBZwemmen en waterpoloZPC Twenhaarsveldmei t/m augustus:maandag en woensdag 18.30 – 20.30 uurseptember t/m april:zaterdag 10.30 – 13.30 uurwaterpolo: woensdag 19.15 – 20.15 uurZwembad Twenhaarsveld (zomer)Landuwerweg 217451 SP <strong>Holten</strong>Zwembad De Vijf Heuvels(winter & waterpolo)Potdijk 57475 SL Markelo<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsitezwemmen:Rita van Aefst-Schuiterd, (0548) 364 392waterpolo:Wim van Coeverden, (0548) 362 052secretaris@zpctwenhaarsveld.nlwww.zpctwenhaarsveld.nl70


ToelichtingGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Locatie<strong>Info</strong>rmatie bijE-mailWebsiteToelichtingIedereen vanaf 5 jaar en met minimaal zwemdiplomaA kan lid worden. Het is mogelijk omaan KNZB-wedstrijden deel te nemen. Verderworden er jaarlijks activiteiten als een zwemkampen clubkampioenschappen georganiseerd.Waterpolo heeft momenteel tweedamesteams en een herenteam.Zwemmen en waterpoloRZPC De Morsmaandag t/m zaterdag(tijden per groep staan op de website)Zwembad De KoerbeltArend Baanstraat 105a7461 DT <strong>Rijssen</strong>Henk Roosinkh.roosink@home.nlwww.rzpc-demors.nlRZ&PC De Mors is er voor kinderen die nahun zwemdiploma B verder willen gaan metzwemmen: recreatief in de startgroep of basisgroep,competitief in de selectie. Ook wordter aan waterpolo gedaan. De Mors heeft driejeugdteams, vijf herenteams en één damesteam.Tenslotte is er het masterzwemmen:één keer in de week onder vakkundige leidingwerken aan de zwemconditie.71


Aangepast sporten buiten de gemeentegrenzenMocht de activiteit van uw keuze er niet bijstaan, kijkt u dan eens op www.maatsport.nl.Divers sportaanbodGeorganiseerd doorDTSDag(en) & tijd(en) maandag 19.00 – 20.00:jeu de boules, curling, tafeltennis en badmintonwoensdag 19.00 – 20.00:jeu de boules, curling, tafeltennis en basketbalLocatiemaandag:Sporthal De VoordamKoemaste 2d7447 AV Hellendoornwoensdag:CSG ReggesteynWillem de Clerqstraat 77443 XG Nijverdal<strong>Info</strong>rmatie bij Joke Hegeman, (0548) 615 945E-mailWebsite\ToelichtingToegankelijk voord.t.s.@home.nlwww.dts76.nlBij D.T.S. kunnen mensen met een verstandelijkebeperking recreatief sport beoefenen,ieder op zijn of haar eigen niveau. Ook biedtDTS haar leden de ruimte om in competitieverbandte sporten. Vervoer vanuit <strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong>kan (tegen vergoeding) geregeldworden.VB72


PaardrijdenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieStichting Paardrijden Gehandicapten‘t Zoekerveldzie de websiteManege ’t ZoekerveldMettenkampsweg 77468 AH Enter<strong>Info</strong>rmatie bij A. Boorsma, (06) 2054 8916E-mailWebsiteToelichtingaboorsma@biochemproducts.nlwww.zoekerveld.nlManege ’t Zoekerveld is aangesloten bij deFederatie Paardrijden Gehandicapten en bestaatsinds 1974. Speciaal bedoeld voor iedereendie wil paardrijden, maar hierbij aanpassingenof extra hulp nodig heeft. De manegebeschikt over onder andere een binnen- eneen buitenbak met opstijgpodia, een tillift enaangepaste zadels. Manege ’t Zoekerveld isvoor alle leeftijden.Toegankelijk voor LB ZB CH MOPaardrijdenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)Stichting Paardrijden Gehandicapten <strong>Holten</strong>woensdag 16.00 – 18.00 uurzaterdag 12.00 – 14.00 uurLocatieManege SnorrewindBorkeldweg 17475 RV Markelo73


<strong>Info</strong>rmatie bij M. van Haagen-Procee, (0547) 363 983ToelichtingManege Snorrewind is de thuisbasis voor deruiters van SPG <strong>Holten</strong>. Onder leiding vangediplomeerde instructeurs wordt er wekelijksgereden.Toegankelijk voor LB VB ZB CH MORolstoeldansenGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieStichting Rolstoeldansgroep Joy on Wheelsdinsdag 20.00 – 22.00 uur (wedstrijdgroep)vrijdag 18.30 – 19.00 uur (6-18 jaar)vrijdag 19.45 – 21.45 uur (volwassenen)Gymzaal KievitstraatKievitstraat 657471 EL Goor<strong>Info</strong>rmatie bij Yvonne Ruiter (instructrice), (0547) 272 518E-mailWebsiteToelichtingy.ruiter@home.nlwww.joyonwheels.nlhttp://dance-eventsjow.hyves.nlJoy on Wheels is een gezellige rolstoeldansgroepvoor kinderen en volwassenen. Erwordt gedanst in zowel handbewogen alselektrische rolstoelen. We dansen ballroomenLatijns-Amerikaanse dansen, countrydansenen oude balzaaldansen. Enkele dansersnemen deel aan wedstrijden. Joy on Wheelsgeeft ook dansdemonstraties en workshops.Ons motto is: dansplezier voor iedereen!Toegankelijk voor LB CH MO74


RolstoeltennisGeorganiseerd doorDag(en) & tijd(en)TVW Wheelersvrijdag 18.30 – 20.00 uur (training)zondag 10.30 – 12.00 uur (recreatief)(training vanaf september 2009 mogelijk opdinsdag)LocatieTenniscentrum De StouweNijverheidsstraat 217461 AB Wierden<strong>Info</strong>rmatie bij Harrie Beukers, (06) 5067 1848E-mailWebsiteToelichtinghabeukers@home.nlwww.tvwierden.nlBij TVW Wheelers wordt zowel recreatief alsin competitieverband getennist. De Stouweis geheel berekend op rolstoelgebruikers. Devereniging biedt de mogelijkheid om een tennisrolstoelte proberen om te zien of de sportiets voor u is. Meer informatie is te vinden opde website.Toegankelijk voor LB CH MO75


Voetbal (G-voetbal)Georganiseerd doorDag(en) & tijd(en)LocatieVoetbalvereniging DESzomer: zaterdag 9.30 – 10.30 uurwinter: zaterdag 13.00 – 14.00 uurSportpark Gagelman (zomer)Duivecatelaan 107443 PS NijverdalSporthal Bachlaan (winter)Bachlaan 567442 JH Nijverdal<strong>Info</strong>rmatie bij Adelheid Kuiper, (0548) 619 824E-mailWebsiteToelichtingadelheid.kuiper@thorbecke.nlwww.vvdes.nlDES is in 2005 gestart met G-voetbal. Tijdensde trainingen krijgen de kinderen debeginselen van het voetbal bijgebracht, zodatzij oefenwedstrijden kunnen spelen tegen G-elftallen uit de buurt. De groep wordt begeleiddoor enthousiaste vrijwilligers. Plezier in hetvoetballen staat voorop.Toegankelijk voor VB MO76


Overige organisaties<strong>Sportraad</strong> <strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong>Mevrouw G.J. Pluimers-NijmeijerPostbus 2447460 AE <strong>Rijssen</strong>(0548) 544 149sportraadrijssenholten@msn.comInitieert, ondersteunt, stimuleert en activeert gemeentelijke doelstellingen ophet gebied van sport.Sportservice OverijsselJacob Catsstraat 258023 AE ZwollePostbus 2608000 AG Zwolle(038) 457 7777info@sportserviceoverijsselwww.sportserviceoverijssel.nlProvinciale organisatie voor stimulering en ondersteuning van sport en bewegenin Overijssel.Gehandicapten Platform <strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong>Mevrouw R. KeizerOlieslager 537463 DB <strong>Rijssen</strong>(0548) 521 499Vereniging van vrijwilligers die zich belangeloos inzet ter verbetering van hetbeleid voor mensen met een functiebeperking en/of chronische ziekte.MEE TwenteDeldenerstraat 267551 AG Hengelo(074) 255 9300info@meetwente.nlwww.meetwente.nl


NawoordWij hebben geprobeerd het sportaanbod in de gemeente <strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong> zovolledig en correct mogelijk weer te geven. In de tweede helft van 2008 zijn desportaanbieders in de gemeente benaderd met de vraag om gegevens aan televeren. Van enkele aanbieders hebben wij helaas geen informatie ontvangen.Ook kan het voorkomen dat de weergegeven informatie onvolledig of onjuistis. Op- of aanmerkingen kunt u via e-mail doorgeven:w.loode@rijssen-holten.nl. Wij nemen deze dan mee in de volgende druk.ColofonTekst:Afdeling Mens en Werk, gemeente <strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong>Vormgeving:Afdeling Repro, gemeente <strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong>Fotografie:<strong>Gemeente</strong> <strong>Rijssen</strong>-<strong>Holten</strong>78

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!