04.07.2016 Views

DORPSKRANT BEESD – JAARGANG 7 - NR.6

  • No tags were found...

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 7 Nr. 6 - juli / augustus 2016

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor alle

inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

info@dorpskrantbeesd.nl

www.dorpskrantbeesd.nl

Cindy van Lith

Rosalie en Sophie

Wesselink

Mees Thijssen en Lisanne Severs

Jeroen van Hoeven

HOERA GESLAAGD!

Allen van

harte gefeliciteerd!

Op deze en volgende pagina’s staan de

geslaagden uit Beesd.

De redactie van Dorpskrant Beesd

heeft haar best gedaan iedereen te

vernoemen!

Thomas van Keulen

Sophie van den Heuvel

Sven van Heesewijk

Quinty Schaap

Djenzie de Vaal


Jasper Beelen

Mandy Temminck

Niels Jonker

bron: All-Free-download.com

Beesdse

Knipsels

Foto: Huisartsenpraktijk

Linda heeft 11 jaar bij ons gewerkt,

altijd vrolijk, dat heeft u vast gemerkt.

Maar wat haar hartje nu begeert

is dat ze naar haar lief in Ierland emigreert.

Eline Uiterwaal, Demi van Zoelen, Tess van Mook,

Sophie van den Heuvel, Ilse van Kranenburg

Esmèe den Braber

Leon Wibbeke

Foto: Ingezonden

Foto: Ilona Breukel

bron: All-Free-download.com

William Bonouvrié

Iris en Noa Kroeze

Willianna Veldhuijsen

Gouden Huwelijk Piet Versteegt en Sjaan

Rombout

In de bieb staan, tot de herfst, de zelfgemaakte

modelboten van Jan Brans.

links: Robbin van Leeuwen

Pepijn de Vor

Latisha Burggraaf

Max Fréhé

Evert Blom

Lisa Hack

Levi van Veldhoven

Mirsad Bibuljica

Ook geslaagd

Stephanie Beets

Pepijn Goes

Sterre van Weenen

Esther van Weenen

Julian Post

Sibren Göetjes

Chantal Hijman

Foto: Ingezonden

Anton en Elly Gietman-Story 50 jaar

getrouwd

Het was een geweldige dag met een perfecte

samenwerking tussen Voetbal Vereniging

Beesd en Sportvereniging Beesd - SVB!

Foto: Suzanne van Bremen

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 3


45-jarig jubileum SVB

Zaterdag 4 juni is het 45-jarig bestaan van de SVB (Sport Vereniging Beesd) gevierd. Alle

sporten hebben hun mooiste en beste kanten laten zien.

De volleybalgroep begon met de mini’s en eindigde met de grootste meiden. Zo kon iedereen

goed zien hoe het volleybal wordt geleerd tot aan een echte grote wedstrijd. De mini’s

konden al goed vangen en gooien, de groepen daarna toonden hun kunsten van serveren tot

aan slaan bij het net. Tussen al het volleyballen door waren ook de ritmische plussers en ‘senioren

samen actief’ aan de beurt. De ritmische plussers gaven een geweldig verrassingsoptreden

door een flashmob te doen. Door hun enthousiasme danste het hele Klokhuis mee!

Ook de ‘senioren samen actief’ hebben een mooi optreden gedaan. Zij lieten goed zien hoe

je ook, als je wat meer op leeftijd bent, nog goed kunt sporten.

SVB is voor groot en klein. Dat

was ook tijdens dit optreden

goed te zien, want in het midden

stond een lieve dreumes

gezellig mee te bewegen.

Na al het dansen en de volleybal

was het tijd voor het turnen.

Ook deze keer begonnen

de kleintjes, om te laten zien

hoe de basis wordt gelegd. Dit

heet kleutergym. Na de opwarming

op een leuk liedje deden

ze mooie kunsten op de tumbling.

Bij de SVB zijn verschil-

Foto’s: Chantal Hol

lende turngroepen: jongens, meiden en een

selectiegroep. Deze hebben op alle verschillende

turnonderdelen een demonstratie gegeven.

Na het sporten was het tijd voor de loterij,

barbecue, pubquiz en is afgesloten met een

gezellig feestje. Alle vrijwilligers bedankt

voor al hun hulp en steun! Foto’s zijn te vinden

op onze Facebookpagina en voor meer

informatie over onze sportvereniging kunt u

kijken op www.svb-beesd.nl

Sportieve groet,

Danique, Lisanne en Birgit

Piratenfeest St. Antonius

De Antoniusschool was voor even veranderd

in een Piratenschool. Een langere periode

is er gewerkt aan het thema Piraten: Stoere

Stientje en Zwartbaard wilden graag weer

mee op de boot van kapitein Roodoog. Maar

dat kon alleen als zij een gouden munt hadden.

Die konden zij verdienen als zij lieten

zien dat ze de piratenoefeningen allemaal

goed zouden uitvoeren. En daarbij hebben

zij hulp gevraagd van de kleuters.

hebben gekregen... en dus eigenlijk ook met

die boot van kapitein Roodoog mee mogen.

Dus als u ooit uw kind kwijt bent... bel Stoere

Stientje, Zwartbaard of Kapitein Roodoog.

Tekst en Foto: Ingezonden

Op vrijdag 17 juni was de belangrijke dag.

Stoere Stientje en Zwartbaard hebben op de

Antoniusschool laten zien dat zij die gouden

munt echt wel verdienden. Gelukkig was

Kapitein Roodoog het daarmee eens en nu

kunnen zij weer aan boord.

Maar ook alle kleuters hebben zo goed hun

best gedaan, dat ook zij die gouden munt

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 5


Lage Huis

Van het Lage Huis, dat een prachtig kasteel

was, is weinig bekend. In 1442 komt het

voor als ‘dat huys dat op den Wyel tot Beesde

gelegen is’. Dit Huis was in 1427 in bezit

gekomen van Gijsbert Pieck. In zijn geslacht

is het tot 1731 gebleven.

Gijsberts tweede zoon, Walraven, wordt in

1442 beleend. Van zijn moeder kreeg hij er

‘die thiende tot Borchmalsen’ en ‘die windmeul,

tot Enspijck’ bij. Beiden zijn later weer

van het Huis losgeraakt. Walraven is de

stamvader van de tak der Piecken die de

heerlijkheid Wolfswaard bezaten. Deze lag bij

Wageningen in de uiterwaarden en had Walravens

vader in 1428 verworven. De naam

Walraven blijft bij de heren van Wolfswaard

terugkeren. De laatste heer van Wolfswaard

is Hendrik Pieck. Hij verkoopt de heerlijkheid

in 1678. Wanneer deze Hendrik in 1722

overlijdt, vererft het Lage Huis op zijn zuster

Catharina.

Negen jaar later raakt het uit handen van de

Piecken. De nieuwe eigenaar wordt Johanna

Elisabeth van Eck. Zij trouwt in 1734 met

Carel Floris van Baussele. Deze kasteelheer

overlijdt in 1782. Gerard Carl van Scherpenseel

erft het Lage Huis dan van hem.

Het is omstreeks 1810 afgebroken. De ouderdom

van het Lage Huis is onduidelijk.

Hendrik Tavenier tekende het Huis als een

groot L-vormig huis tussen zogenaamde

Gelderse gevels, met een zware veelhoekige

toren. Het oogt als een typisch renaissancekasteeltje.

De oorsprong ligt waarschijnlijk in

een middeleeuwse woontoren, die niet eerder

dan in de dertiende eeuw gebouwd zal

zijn. Het Lage Huis lag aan een Wiel die pas

na dijkaanleg kan zijn ontstaan. Het voormalige

kasteelterrein is nu nog goed herkenbaar

aan de hoogteverschillen tussen burchtheuvels

en (voormalige) grachten. Wanneer het

wiel ontstaan is, waar de Havendijk nu met

een bocht omheen loopt, is niet bekend. Zeker

zal dit na de dijkaanleg zijn geweest. De

dertiende eeuw is dan een mogelijkheid.

Bron: Gert de Kruijff en Bert Blommers, ‘Langs velden

en wegen’, Beesd, 1998.

Anno 2016

Foto: Carlijn Slob

Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Na een overlijden wilt u gesteund

en uitgebreid geadviseerd worden

voor een goed georganiseerde

uitvaart, die past bij uw wensen.

U kunt ons 24 uur per dag bereiken:

0345 - 820280

www.dokman-uitvaarten.nl

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 7


NIEUWBOUW

VERBOUW

30 jaar Lingehof

Mede door de collecte opbrengst tijdens de gezamenlijke

kerkdienst, die werd gehouden in de feesttent

van Oranjevereniging Beesd, heeft Vrienden Van

Lingehof voor de bewoners van zorgcentrum Lingehof

een feestmaaltijd georganiseerd. Dit ter ere van

het 30-jarig bestaan van zorgcentrum Lingehof. Het

was met recht een feestmaaltijd.

Middenstraat 36 4153 AD Beesd

E. info@chielbouw.nl

T. 0345 683 546 M. 0639 118 595

Tekst en foto’s: Elise Kroeze

Belastingconsulent

van Beest

Belastingadvies voor particulieren

Thea en Auwe Douma Post

Altijd bereikbaar op: 06 - 41 413 412

Voor andere vragen: 06 - 55 77 8650

www.uitvaartverzorgingrivierenland.nl

info@uitvaartverzorgingrivierenland.nl

www.herinneringsdvd.nl

Voor alle verzekeringen.

Vorig jaar vakantiewerk gedaan?

(Bij) baan gehad ?

Laat vrijblijvend controleren of je recht heb

op teruggaaf van belasting.

No Cure, No Pay

B e l a s t i n g c o n s u l e n t A r n o l d v a n B e e s t

Middenstraat 19 0345 683228

4153 AB Beesd 06 21388621

i n f o @ b e l a s t i n g c o n s u l e n t v a n b e e s t . n l

www.belastingconsulentvanbeest.nl

Noa van Dijk 02-05-2016

Foto: Ingezonden

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 9


Foto’s: Ingezonden Tekst: Sander Kroeze

3x is scheepsrecht: avonturen met de Adriana

Wat krijg je als je een echtpaar interviewt dat

op een boot woont, een bijzonder verhaal dat

zij met de Dorpskrant willen delen en daarnaast

ook nog eens enthousiaste vertellers

zijn? Het antwoord daarop is waarschijnlijk

geen verassing: een leuk gesprek met voldoende

informatie om misschien wel een

hele Dorpskrant aan te wijden. Dat laatste

hebben we maar niet gedaan. Echter, het

verhaal zodanig verkleinen dat het in één artikel

zou passen, was ook geen goede oplossing.

We wilden u het complete verhaal

zeker niet onthouden. Dan blijft er maar één

optie over: het verhaal met een opbouwende

spanningsboog verspreiden over meerdere

edities. Het eerste deel van de welgeteld drie

artikelen heeft u in de voorgaande editie al

kunnen lezen. Daarin zijn onder andere de

caravan, de camper en de boot (In Avonduren),

die Henk Bronkhorst zelf bouwde aan

bod gekomen, evenals het moment dat het

echtpaar Bronkhorst definitief besluit te gaan

wonen op hun boot.

De Adriana

Na een korte onderbreking tijdens het avondeten

gaat het gesprek op de boot van de

familie Bronkhorst verder. De molen en de

stroming in de Linge zijn vanuit de stuurhut

nog net zichtbaar tegen de achtergrond van

een ondergaande zon. Dat zijn de momenten

die volgens Henk en Adri het verschil maken

tussen het wonen in een woonbuurt en het

wonen op een boot. Naast dat zij tijdens hun

vakanties met de boot ‘In Avonduren’ ontdekten

dat het ‘bootleven’ veel leuker en relaxter

was dan het leven in een woonbuurt, leven

Henk en Adri sinds dat zij wonen op een boot

‘met de natuur’. Het verruilen van het huurhuis

aan de Willem-Alexandersingel voor

het woonschip 27 jaar geleden beschrijft het

echtpaar Bronkhorst, ondanks zij door vele

anderen voor ‘gek’ verklaard worden, als het

moment waarop zij ‘weer zijn gaan leven’, in

plaats van te worden geleefd. Beleving van

de zonsopkomst, de bijzondere dieren, zoals

voorbijvliegende ijsvogels, maar ook de

vorstperiodes, wanneer er een enkele keer

geschaatst kan worden op de Linge, zijn

slechts een paar voorbeelden die Henk en

Adri noemen om het ‘leven met de natuur’

op de boot te beschrijven. Hoewel de natuur

langs de Linge en de ligging bij de molen erg

mooi zijn, groeide de wens bij het echtpaar

Bronkhorst om ook andere mooie plekken en

natuur elders in de wereld van dichterbij te

bekijken. Hoewel zij met de ‘In Avonduren’

Frankrijk en Engeland tijdens vakanties bezocht

hadden, was al snel duidelijk dat deze

boot niet geschikt was als woonschip en voor

verre boot-/ zeilreizen. Daarom begint Henk,

nog voordat de familie Bronkhorst daadwerkelijk

gaat wonen op de ‘In Avonduren’, met

de bouw van hun tweede boot; ‘de Adriana’,

vernoemd naar Adri. Henk bedenkt geheel

zelf hoe ‘de Adriana’ gebouwd moest worden,

maakte daarvoor tekeningen en bouwde een

schaalmodel dat hij met diverse proeven op

de Linge testte, waaronder een proef om de

boot op de stabiliteit te controleren. Het begin

van de bouw wordt gemaakt in de achtertuin

van het huis aan de Willem-Alexandersingel

waar Henk de spanten in elkaar last.

Nadat de familie Bronkhorst in 1989 op de

‘In Avonduren’ gaat wonen, bouwt Henk ondertussen

verder aan ‘de Adriana’. Vier jaar

later, terwijl ‘de Adriana’ nog lang niet klaar

is, maar wel enigszins bewoonbaar, verkopen

Henk en Adri de ‘In Avonduren’ en gaan

wonen (ofwel kamperen) op de ‘Adriana’.

Tussen het kamperen door bouwt Henk aan

de ‘Adriana’ en sparen zij om de bouwkosten

te kunnen betalen. Uiteindelijk is na acht

jaar bouwen de 15 meter lange ‘Adriana’

klaar als zeewaardig zeiljacht en gaat het

echtpaar Bronkhorst daarmee diverse keren

op reis door een groot gedeelte van Europa,

hoewel beiden nooit een zeilcursus of -opleiding

hebben gevolgd. Het lezen van enkele

boeken over zeilen en praktijkervaring

was voldoende om met ‘de Adriana’, inclusief

een groot aantal reserveonderdelen voor de

boot, in het geval er onderweg iets kapot zou

gaan, naar onder andere Madeira, Portugal,

de fjorden van Noorwegen en zelfs twee keer

een halfjaar lang naar de Canarische Eilanden

te reizen. Het grootste deel van de reistijd

brachten zij op zee door. Hoewel het beeld

bestaat dat dagenlang varen op zee saai is,

maakten zij juist daar bijzondere gebeurtenissen

mee zoals zonsondergangen die op

zee een unieke belevenis zijn, dolfijnen die

tijdens het reizen opduiken en schildpadden

die rondom de boot zwemmen. Tegelijkertijd

moeten Henk en Adri ook erkennen dat, ondanks

de goede herinneringen aan de mooie

reizen, het maken van verre bootreizen en

vooral het varen op zee niet altijd leuk is. Met

name de weersomstandigheden, die soms

gunstig lijken bij vertrek en plotseling kunnen

omslaan, kunnen zorgen voor zeer gevaarlijk

weer. Adri en Henk zijn tijdens één van

hun reizen bijvoorbeeld terecht gekomen in

een hevige zeestorm met golven van 5 tot 6

meter hoog. In die situatie konden zij niets

anders doen dan op de vloer van het schip te

gaan liggen voor hun eigen veiligheid en afwachten

tot de storm voorbij was. Het gevoel

daarna omschrijven Henk en Adri als opluchting

en dankbaar dat hen niets is overkomen.

Zuidelijker dan het uiterste noorden van Afrika

zijn Henk en Adri nooit gereisd, met name

omdat het vanaf daar in zuidelijke richting

gevaarlijker wordt door meer criminaliteit op

zee in de vorm van piraterij. Zoals het echt-

paar Bronkhorst zelf ook heeft meegemaakt,

laten piraten boten vastlopen door hen met

vissersnetten in te sluiten. Hoewel Henk en

Adri het vissersnet toen op tijd wisten te omzeilen,

zorgt de criminaliteit ervoor dat varen

in deze regio niet plezierig is. Volgens de

familie Bronkhorst is varen in de regio van

Afrika alleen mogelijk door met andere boten

in colonne te varen of wapens aan boord

mee te nemen. Bovendien worden boten die

vanuit deze richting terug naar Europa varen

als verdachte ‘smokkelboot’ van drugs

beschouwd. Henk en Adri hebben dit tijdens

één van hun terugreizen vanuit Afrika meegemaakt,

toen zij op de grens van Afrika en

Europa in de gaten werden gehouden door

een helikopter en vele dagen later, bij aankomst

in Nederland, direct door de douane

gecontroleerd werden op de aanwezigheid

van drugs aan boord.

Terwijl Henk en Adri diverse verre bootreizen

maken, groeit ook het gemis van hun kinderen

en kleinkinderen. Om die reden besluiten

zij in de toekomst geen verre reizen meer te

maken en voortaan dichterbij huis te willen

blijven. In 2000 maakte het paar Bronkhorst

de laatste verre reis, maar was de reishonger

niet weg. Nieuwe reizen zouden vanaf dat

moment binnen Nederland gemaakt worden

met een boot die ook geschikt was wanneer

Henk en Adri ouder werden. Daarom besloot

Henk Bronkhorst nog één keer een boot te

bouwen waarbij één ding vaststond: het zou

een bijzondere boot met een ‘nostalgisch karakter’

worden. Dat is gelukt met de kanariegele

‘raderboot’ die tegenwoordig een opvallende

verschijning is bij de molen. Er bleek

bij de tewaterlating maar één klein dingetje

mis te zijn: de boot was een ‘dweil op het water’,

oftewel stuurloos… wordt vervolgd

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 11


Zomer in Gelderland

Tekst: Patrick Koenhein

Het bekende programma van Omroep Gelderland

“Zomer in Gelderland” komt 16

augustus aanstaande naar Beesd! Op deze

dinsdagmorgen wordt vanaf zeven uur live

uitgezonden op radio Gelderland vanuit ons

dorp. Rond half tien krijgt een team van enthousiaste

Beesdenaren een envelop met

een opdracht overhandigd. De voorbereiding

en de uitvoering van deze opdracht

neemt de hele dag in beslag. Overdag krijgt

het team ook nog een aantal andere opdrachten.

Voor elke opdracht kan geld verdiend

worden. Maximaal duizend euro. Het

geld komt ten goede aan het Robert Mars

Toernooi ten behoeve van KiKa. De thuisbasis

van het team tijdens deze dag is Uitspanning

de Notenboom.

doeling dat het Dorpsplein om 18.15 uur vol

staat met mensen tijdens het live programma.

De televisie-uitzending van “Zomer in Gelderland”

begint met een dorpsoptocht van

anderhalve minuut, om aan het publiek te

laten zien wat Beesd zo beroemd maakt.

Hiervoor zijn verenigingen en organisaties uit

Beesd benaderd. Daarna volgt het spelgedeelte

en een aantal reportages die eerder

zijn opgenomen over Beesd en Beesdenaren.

Aan het eind van de uitzending wordt

door de jury bepaald of Beesd het voor elkaar

heeft gekregen om de duizend euro binnen

te halen. De uitzending wordt afgesloten

door de Partybeukers. Aansluitend kan er

nog een drankje gedronken worden op het

Dorpsplein. Meer informatie wordt binnenkort

verspreid middels posters in Beesd en

omgeving en via sociale media. Dus houd

dat goed in de gaten deze zomer.

Lejo en Teunie

van Weenen - Boom

Foto: Chantal Hol

Praktijk voor

Psychologie, Basis GGZ

Huiswerkbegeleiding

Bijles

Loopbaancoaching

Praktijkadres:

Veerweg 3B

4153 AS Beesd

T. 0345-683115

M. 06.51353856

E-mail: info@mondium.nl

Website: www.mondium.nl

Het team van tien enthousiaste Beesdenaren

is inmiddels samengesteld, onder leiding

van coach Jan van Wijk. De voorbereidingen

zijn reeds in volle gang. De hele dag worden

het team en de achterban gefilmd en geïnterviewd.

Ze hebben dan ook zoveel mogelijk

mensen nodig die wat voor Beesd kunnen

en willen betekenen. Iedereen die op

deze dag mee wil helpen, is welkom. Maar

wat precies de opdrachten zijn en op welke

manier iedereen kan helpen, wordt pas op

16 augustus bekend. Maar het is wel de be-

12 mei gaven Lejo en Teunie elkaar het

JA-woord. Van harte!

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 13


Dorpskrant op de Jaarmarkt

De Hotspotpuzzel was een succes. We hadden een aantal plaatsen gefotografeerd of ze

hadden al in eerdere edities gestaan. Ook hebben we een voorwerp toegevoegd dat best

wel lastig was om te plaatsen.

www.

is onderdeel van: Van der Perk Beesd

Kortingsbon

35%

Korting

op alle lego en

playmobil

DORPSKRANT

BEESD

acties niet in combinatie met andere acties, geldig tot 1 maand na verschijningsdatum, max 1 doos per kortingsbon

Parkweg 95 - 4153 XL Beesd

0345-681493 info@1001farmtoys.nl

Oplossing:

1 is de Beweegtuin op de Groenzoom = C

2 is de bierkelder met informatie over Mariënwaerdt = J

3 is de duiventil bij ‘t Klooster op Mariënwaerdt = D

4 is een hellebaard gevonden op de plek waar Het Lage huis heeft gestaan = I

5 is de Joodse begraafplaats aan de Parkweg = A (deze letter had noordelijker moeten staan)

6 is de Monstrans uit de katholieke kerk = H

7 is de schoolbel van de Antoniusschool = B

8 is de schoorsteen zuidelijk van de Voorstraat om de voormalige kassen te verwarmen = G

9 is het orgel van de PKN kerk = E

10 is de zonnewijzer aan Het Klokhuis = F

En de winnaar is: Dick van Buuren

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 15


Samen aan de slag met de buren

Avondvierdaagse

Tekst: Carmen van Buuren

Te klein om het alleen te redden. Drie gemeenten

gaan hun krachten bundelen om

ook de uitdagingen van de toekomst aan

te kunnen. U heeft vast al gehoord dat het

gaat om onze gemeente, Geldermalsen, en

de buurgemeenten Lingewaal en Neerijnen.

Met dit artikel willen wij u informeren over de

fusie van deze gemeenten.

Foto’s: Chris van den Akker

Bron: Gemeente Geldermalsen (versie 25 april 2016). Q&A proces GNL

Bron: Persbericht Gemeente Geldermalsen (11 april 2016). samen aan de slag met de buren

Waarom?

De eerste twee vragen die bij u opkomen

zijn vast: ‘Waarom willen deze gemeenten

gaan samenwerken?’ en ‘Waarom juist deze

drie gemeenten?. Een samenwerking tussen

kleinere gemeenten als Geldermalsen,

Neerijnen en Lingewaal (GNL) is vandaag

de dag bijna onontkomelijk. ’Rijk en provincie

dragen steeds meer grote en ingewikkelde

taken over aan gemeenten. Daarnaast

verschuift het beeld van de gemeente van

bedenker en regisseur van projecten naar

een gemeente die faciliteert en samenwerkingspartner

is van de lokale samenleving.

Dat vraagt veel meer overleg en afstemming

en kost dus meer capaciteit. Kortom, meer

werk en ander werk binnen dezelfde ambtelijke

formatie en binnen dezelfde financiële

ruimte. Door bundeling van krachten kun je

met hetzelfde meer bereiken’.

Om antwoord te geven op de tweede vraag,

komen we tevens bij de kernboodschap van

GNL: ’Uit een brede verkenning is gebleken

dat een samenwerking tussen de gemeenten

Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal

het meest voor de hand ligt. Zij vertonen veel

overeenkomsten. Het zijn binnen het rivierengebied

gemeenten met veel kleine kernen.

Ook bestaat er samenhang in geografische,

historische, sociaal maatschappelijke

en culturele aspecten. Besloten is dat de stip

op de horizon een bestuurlijke fusie is’.

Tot afgelopen 1 juli 2016 konden de burgers

van de drie gemeenten laten horen wat zij

van de fusie vonden. Er werden onder andere

speciale burgeravonden georganiseerd,

een korte film geplaatst en chatsessies met

leden van de gemeenteraad gehouden. De

komende maanden worden benut om alle

ontvangen reacties op een overzichtelijke

manier te verwerken om ze vervolgens aan

de gemeenteraden te kunnen aanbieden.

In september moet het uiteindelijke besluit

over deze fusie vallen.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.

geldermalsen.nl/GNL.

Kamp Schiermonnikoog - St. Antonius

Van maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni zijn de

kinderen van groep 8 van de Antoniusschool

op kamp naar Schiermonnikoog geweest.

Het was weer een hele belevenis met een

bezoek aan de meeuwenkolonie en het wadlopen.

Een topper was het vliegeren op het strand.

De kinderen hebben genoten.

Tekst en foto’s : Ingezonden

16 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 17


Survivaltocht

De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

Onbeperkt sporten

onder begeleiding

van de fysio

Het is al mogelijk voor slechts 35 euro per maand.

Schrijf u snel in en ontvang tot een maand gratis sporten!

Op zaterdag 28 mei gingen we met de PJB survivalen.

We begonnen met het beklimmen van de kerk. Toen

we op de kerk waren, zagen we heel Beesd. Vanaf

de kerk zijn we naar molen De Vrijheid gelopen.

Daar hebben we van de molen geabseild. We

gingen er ook een vlag versieren. Vanaf de molen

werden we met een bootje onder de brug afgezet.

Toen zijn we naar de eerste Grind gelopen.

Bij het pontje hebben we een vlot gebouwd. Het was

heel leuk en gelukkig was het lekker weer. Toen we naar

de overkant waren gelopen gingen we naar de tweede

Grind. Daar hebben we een lekker broodje geroosterd

met een knakworst. In een zin: Een geslaagde dag!

Tekst: Carlijn Grieser, Foto: Chris van den Akker

www.wakkermans.nl |

Voorstraat 34 - 0345 681645

www.fysiotherapie-beesd.nl

www.

is onderdeel van: Van der Perk Beesd

Uniek in Beesd Outletwinkel

Door opkoping van gestopte cadeauwinkels

nu grote partij nieuwe

cadeau’s en huishoudelijke producten

veel voor weinig €

Koekeloerenmarkt 2016

foto’s kunnen afwijken, acties niet in combinatie met andere acties

Parkweg 95 - 4153 XL Beesd

0345-681493 info@1001farmtoys.nl

Foto en tekst: Hans Orlemans

Zaterdag 4 juni hadden we in Beesd de 19de

Koekeloerenmarkt in de tuin van de RK Kerk.

Trudy den Braber-van Wetten (foto rechts)

won de Airco.

De BBQ is voor degene die het entreebewijs

met nummer 224 heeft. Die moet zo spoedig

mogelijk contact opnemen met: Arie Verbeek

(0345-683385) of Hans Orlemans-van

Amstel (0345-613766).

De opbrengst was ca. € 11.300,00.

18 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 19


Robert Mars toernooi

Het was weer een geslaagde dag met alle deelnermers, vrijwilligers, organisatoren en sponsoren. Dit

jaar haalde het Robert Mars toernooi €25.000,- op ten goede aan KiKa.

Foto’s: Ingezonden

Oproep:

Wandelmaatje gezocht en/of

een cryptogrammaatje

Ik ben Ron en ik zoek een wandelmaatje

van ongeveer 28 jaar oud om

‘s avonds af een toe 1 tot 1,5 uur

mee te lopen. Wie wil er mee wandelen?

Ook zoek ik iemand waarmee ik rustig

een cryptogram kan oplossen. Ben jij

zo iemand? Bel me dan.

Telefoon Thomashuis: 0345-683691

Groeten uit Beesd

Tekst en foto’s: Ingezonden

Op donderdag 16 juni werd de expositie “30

jaar zorg ( en langer ) in Beesd en omgeving”

geopend. Het was een ludieke opening met

een theatraal tintje. Een dokter die mijmerde

over de heerlijke pillen van de apotheek, een

alternatief genezer met een lijntje naar de

kosmos en vele anderen.

Expositie Lingehof

Aan mevrouw Clementine

Broeders. Ze heeft heel lang aan de Voorstraat

in Beesd gewoond. Samen met

haar zus is ze jaren geleden naar Utrecht

verhuisd. Ze is nog behoorlijk nieuwsgierig

naar het Beesdse nieuws en leest de

Dorpskrant met veel plezier.

Foto : Ingezonden

De expositie is het resultaat van verhalen,

anekdotes en foto’s die Lingehof heeft

gekregen. Het laat niet alleen door 30 jaar

zorg zien, maar ook door 30 jaar Lingehof in

Beesd.

De expositie is tot 1 oktober 2016 in Lingehof

te zien in de recreatiezaal. U bent dagelijks

welkom tussen 9.00 en 11.30 uur en

tussen 14.00 en 20.00 uur. Ook wanneer er

activiteiten in de zaal zijn kunt u gewoon binnenlopen.

De toegang is gratis.

Agenda

Namens de Dorpskrant van harte gefeliciteerd

me uw 100ste verjaardag Mevrouw

van Willigen

Iedere tweede dinsdag van de maand van 16.30 tot 17.30 u:

inloopspreekuur van wijkagent Frank Ebben, Het Klokhuis

8 12 augustus Spelweek

16 augustus Zomer programma Omroep Gelderland in Beesd

15 september ‘Zin en onzin van diëten’ bij Vrouwen van Nu.

Informatie bij Ria van ‘t Geijn via de mail: aggeijn1957@kpnmail.nl

20 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 21


Woordzoeker

Puzzel voor kinderen

Puzzel: Patrick Koenhein

A E N E G N I N U E B E S T W E E R T L S

J L E N R O O V T S E W E E R N H Z H N O

N L N N B N E T S A V R B L V A G E O T D

N E E V E G O O H L E N A L R A G O L L L

U I H T H R N K N E R A L E A R R I E O E

T R R E C E E T I X W N N S Z D B G N P V

-k

Puzzel: Patrick Koenhein

H B L H U E S M E E IJ IJ T T W E E E P I E

H L E V L E L S O T K E C IJ D N H L A K N

K E L R E D E N I S R E K H O O R N N B R

T V I G M T V A A L S E M M E N E A R R A

H O T L D S D D A U R K N E T N O R D E B

G I N A O E U N K H E U M E N E M E I D B

U N D P R O D T O O N R E K C A N IJ P A E

V R N M G S E U R M P N D K D R K U S T N

O L E M L A T B E E S M R N A J E S L S D

E L T O S E E T N R A M E M L T E E U N N

O N T I N D E N D T W E E E E N W G I A H

O E U U L D E E IJ N V D H E R V A IJ S A N

N J P O E G Z E K E E B S E O R G L K Z F

Stuur je antwoord naar info@dorpskrantbeesd.nl

of doe een briefje in de brievenbus op Dorpsplein 5. De sluitingsdatum is 7 september 2016.

Winnaar Reispuzzel: Noa van der Burg.

Oplossing:

1. Engeland, 2. Roemenië, 3. Noorwegen, 4. Oostenrijk,

5. Griekenland, 6. Zwitserland

Winnaar van de Cryptopuzzel: Tiny Gietman.

Oplossing: AANBIDDING, DAGROOSTER,

GEBORDUURD, KLAPROOSJE, KUSTPLAATS,

ZAKENDINER, SIERDUIVEN, KAPLAARZEN,

ZOMERNACHT, MOLENSTEEN, PALINGBOER,

BADMEESTER, LANDENNAAM, DANSORKEST,

ONDERNEMEN.

De koude wintermaanden hebben lang genoeg geduurd. De Lente liet ons al genieten van een aantal mooie zonnige

dagen, maar nu is het tijd voor zomer. Wanneer u alle plaatsnamen hebt gevonden in deze woordzoeker, zal

er een zonnige, zomerse boodschap verschijnen!

Succes!

De sluitingsdatum is 7 september 2016.

Kijk op de rechterpagina voor info.

Redactie: Marjo van Dun, Yolande Verhagen, Cees de Jong.

Patrick Koenhein, Carmen van Buuren en Sander Kroeze.

Redactieadres: Dorpsplein 5 Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Marjo van Dun en Carmen van Buuren

Drukwerk: Drukkerij Kemker, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, bibliotheek

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website of mail ons!

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail.

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Evi-Mara van Beekhuizen, Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen, Arnold van Beest

22 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 23


De perfecte schakel tussen uw onderneming en accountant!

EKK

ELISE KROEZE KANTOORWERK

Financieel & Administratief

Havendijk 18

4153 Ax Beesd

T: 06-46100681

E: info@ekkantoorwerk.nl

W: www.ekkantoorwerk.nl

www.Dynamicvision.nl

Voorstraat 114

4153 AN Beesd

Tel: 0345 - 683254

DynamicVision Store

There when you need I.T.

Reparaties en onderhoud aan uw PC, laptop

of tablet. Verkoop van nieuwe en gebruikte

hardware.

• Service aan huis

• Support op afstand

• Onderhouds contract (vanaf 10 euro per maand)

• Netwerk beheer

Al meer dan 75 jaar goede

voorlichting, een uitstekende

prijs en perfecte service.

Air

bron: All-Free-download.com

Iedereen een

fijne, zonnige zomer

APK KEURING - OCCASIONS - AIRCO - SERVICE

ONDERHOUD & REPARATIES

BEGELEIDING AUTO AANKOOP

SCHADEHERSTEL GARAGE

AUTO POETSEN EN REINIGEN

MEINTE 32A, 4153 XE BEESD

Tel. 0345-680111

U kunt ons vinden naast de A2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !