07.07.2016 Views

DELTA magazine 20

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>20</strong><br />

‘Wij gaan voor behoud Zeeuwse werkgelegenheid’<br />

Herstructurering <strong>DELTA</strong><br />

Undercover met DNWG<br />

Energiediefstal in de ‘kiem’ gesmoord<br />

Nieuwe directievoorzitter Gerard Uytdewilligen<br />

‘Frank en ik gaan het samen doen’<br />

Jong leert ‘oud’<br />

Facetimen op de iPad


<strong>DELTA</strong><br />

<strong>20</strong><br />

Zoektocht naar<br />

ander werk 8<br />

Kennismaken met<br />

Gerard Uytdewilligen4<br />

Undercover<br />

met DNWG 18<br />

Kennismaken met Gerard Uytdewilligen 4<br />

‘Frank en ik gaan het samen doen’<br />

Herstructurering <strong>DELTA</strong> 5<br />

Zorgvuldig ontvlechten 6<br />

De Mobiliteitsfase 7<br />

Zoektocht naar ander werk 8<br />

COR: Gezamenlijk belang voorop 10<br />

Een trotste en betrokken aandeelhouder 11<br />

‘Oud’ geleerd door jong gedaan 12<br />

Wegwijs op de digitale snelweg<br />

De laagste energieprijzen in 12 jaar 14<br />

Wat doet de markt?<br />

Internet zoals het bedoeld is 16<br />

Vraagbundeling in het buitengebied<br />

Undercover met DNWG 18<br />

Illegale wietpraktijken<br />

Energie Management Informatie <strong>20</strong><br />

Meetgegevens in een dynamsiche webportal<br />

Een glimlachende duizendpoot 22<br />

Receptionistes aan het woord<br />

Receptionistes aan het woord 22<br />

Colofon<br />

Dit <strong>magazine</strong> is een uitgave van <strong>DELTA</strong> N.V.<br />

Aan deze uitgave werkten mee:<br />

Mirjam van Zuilen (hoofdredactie)<br />

Tim Brouwer (eindredactie)<br />

Melanie van Liere<br />

Inge Heuff<br />

Ilona Wielemaker<br />

Fotografie:<br />

Evert van Moort<br />

Vormgeving:<br />

Nilsson communicatiekunstenaars


Steun<br />

Het zijn turbulente en drukke tijden, daarom ben ik blij dat we Gerard<br />

Uytdewilligen* bereid hebben gevonden ons team te komen versterken.<br />

Ook op deze plaats wil ik Gerard succes wensen in zijn nieuwe rol als<br />

directievoorzitter.<br />

We zitten in een proces van herstructurering van ons bedrijf. Een groot<br />

aantal van ons heeft onlangs te horen gekregen dat we ‘mobiel’ zijn.<br />

Dat is één van de zeer vervelende gevolgen van deze herstructurering.<br />

Door de herstructurering houden we gelukkig wel goede bedrijfsonderdelen<br />

over. Onderdelen die een toekomst hebben. Maar het is en blijft moeilijk.<br />

Door de juiste dingen te doen voor de verschillende onderdelen, moeten we<br />

straks afscheid nemen van collega’s.<br />

We hebben een Mobiliteitscentrum ingericht om dat proces zo goed<br />

mogelijk te laten verlopen. We willen het ook zeer zorgvuldig doen. Dat is<br />

belangrijk. Want als je baanzekerheid wegvalt, ga je een vervelende periode<br />

in waarbij je veel steun kunt gebruiken. Trek aan de bel als je ervaart dat<br />

je die steun niet krijgt. Aan het feit dat je boventallig wordt, kan ik niets<br />

veranderen. Maar ik kan er wel voor zorgen dat je goed begeleid wordt.<br />

Dat voel ik als mijn verantwoordelijkheid.<br />

We zijn er overigens nog niet. Pas later in het jaar weten we wie de nieuwe<br />

eigenaar van Retail wordt. En hoe de toekomst van B2B en Business<br />

Development eruit gaat zien. Dat verkoopproces doen we ook zeer<br />

zorgvuldig. Met betrekking tot Retail zal ik mijn uiterste best doen een<br />

nieuwe eigenaar te vinden die (naast een eerlijke prijs) zoveel mogelijk<br />

werkgelegenheid overeind laat en ons Multi-utility concept bij voorkeur<br />

ook ziet zitten. Maar ik kan niets garanderen.<br />

Tenslotte werken we ook hard aan een oplossing voor EPZ. Ik ben er nog<br />

steeds van overtuigd dat we met de overheid en onze aandeelhouders tot<br />

een goede oplossing komen. Waardoor we geen verdere stappen in verkoop<br />

(DNWG) hoeven te ondernemen. Gelukkig zijn onze aandeelhouders<br />

constructief en trekken we samen op. Dat geldt overigens ook voor de COR,<br />

die positief kritisch is.<br />

Er ligt dus nog een berg werk dat we met steeds minder mensen moeten<br />

doen. Ook dat is een zorg. Ik wil jullie allemaal nog eens bedanken voor<br />

alle werkzaamheden die de afgelopen periode zijn verricht om onze<br />

klanten- en daarmee <strong>DELTA</strong> - toch zo goed te bedienen. Uiteindelijk gaat het<br />

erom dat we kunnen blijven ondernemen. En tot nu toe lukt dat met jullie<br />

inzet. Ik hoop dat we in deze moeilijke fase op jullie kunnen blijven rekenen.<br />

Frank Verhagen CFO<br />

* Bij het ter persen gaan van dit blad was Gerard Uytdewilligen nog maar één dag in<br />

dienst bij <strong>DELTA</strong> als directievoorzitter. Frank nam de CEO taken waar.


Nieuwe directievoorzitter<br />

Gerard Uytdewilligen<br />

‘‘Frank en ik<br />

gaan het<br />

samen doen’’<br />

Gerard Uytdewilligen (57 jaar) weet heel goed waar hij<br />

aan begint als hij de functie van directievoorzitter bij<br />

<strong>DELTA</strong> accepteert. Hij staat samen met Frank voor de<br />

moeilijkste taak in de geschiedenis van <strong>DELTA</strong>: de<br />

herstructurering. De nuchtere en toegankelijke, uit het<br />

Oosten van het land afkomstige, energieman heeft net<br />

zijn intrek genomen in zijn ‘nieuwe kamer’. Zijn deur staat<br />

open. Desgevraagd noemt hij zijn sterkste punt: verbinden.<br />

“Ik wist natuurlijk al wat er bij <strong>DELTA</strong> speelde,<br />

omdat ik als projectmanager betrokken was<br />

bij het dossier EPZ. Ik wil graag meewerken<br />

aan een zo goede mogelijke oplossing voor<br />

alle belanghebbenden. Daarom heb ik de<br />

functie van directievoorzitter geaccepteerd.<br />

Ik ben een man die door verbinding op zoek<br />

gaat naar draagvlak om zo resultaten te<br />

bereiken. Het gaat niet om mij, maar om<br />

de inhoud waar ik me mee bezig houd. De<br />

medewerkers zijn daarbij een belangrijke<br />

doelgroep. Ik ben blij dat ik samen met<br />

Frank dit proces verder mag vormgeven.<br />

Zijn kennis, kunde en geschiedenis bij <strong>DELTA</strong><br />

zijn essentieel voor de herstructurering.<br />

We gaan het samen doen.”<br />

Gerard heeft zijn sporen verdiend in de<br />

energiewereld. Na zijn studie aan de<br />

universiteit Twente (Werktuigbouwkunde,<br />

Energie-& Procestechnologie) ging hij<br />

in 1988 aan de slag bij Akzo Nobel. Zijn<br />

laatste functie daar was Commercieel- en<br />

Strategie Directeur binnen de Zout en Basis<br />

chemiedivisie. Daarna een uitdagende<br />

klus bij EnBW AG, een zelfstandig Duits<br />

energieverkoopbedrijf. Zijn rol: vanuit het<br />

niets vestigingen opzetten in de Benelux.<br />

Daarna is Gerard bij Essent werkzaam<br />

geweest, totdat het bedrijf in <strong>20</strong>09 werd<br />

verkocht aan RWE. Vervolgens heeft hij nog<br />

een aantal jaren als CEO van ERH (Energy<br />

Resources Holding) de afwikkeling begeleid,<br />

van de betrokkenheid van de aandeelhouders<br />

van Essent bij de kerncentrale in Borssele.<br />

De laatste jaren is Gerard werkzaam geweest<br />

als zelfstandige. Zo heeft hij onlangs nog<br />

de ruiltransactie begeleid van Edinet vanuit<br />

Alliander naar Enexis.<br />

Gerard wil zo snel mogelijk een appartement<br />

vinden in Middelburg. “Mijn gezin woont<br />

in Beuningen. Dat is te ver weg om heen en<br />

weer te rijden. En voor anderhalf jaar, want<br />

zolang duurt mijn contract, kan ik natuurlijk<br />

niet mijn gezin verhuizen naar Zeeland.<br />

Maar ik denk dat mijn vrouw het leuk vindt<br />

ook eens in Zeeland te zijn.”<br />

Het gezin Uytdewilligen telt twee kinderen,<br />

een zoon van <strong>20</strong> en dochter van 17 jaar. Dat<br />

is klein vergeleken bij het gezin waar Gerard<br />

zelf uitkomt: twaalf kinderen waarvan hij<br />

de oudste jongen is. Gerard’s vader was<br />

fervent motorcrosser en dat werkte zo<br />

aanstekelijk dat Gerard op jonge leeftijd<br />

ook het motorvirus kreeg. Op z’n <strong>20</strong>ste<br />

deed hij mee aan wereldkampioenschappen<br />

motorcross. Met die sport is hij voor zijn<br />

afstuderen gestopt, maar nog steeds rijdt<br />

hij met veel plezier op zijn Harley Davidson.<br />

In de spaarzame vrije tijd rijdt zijn vrouw op<br />

haar eigen motor mee.


Herstructurering<br />

<strong>DELTA</strong><br />

Op de volgende pagina’s vertellen we over het herstructureringstraject van<br />

onze organisatie. Projectmanager Gamma2i Kees Westerweele gaat in op de<br />

voorbereidende werkzaamheden om <strong>DELTA</strong> te ontvlechten. HR-collega’s Nicole<br />

Versteeg, Loura Kleinepier en Gonneke Cammel geven een doorkijkje in de<br />

mobiliteitsfase en de rol voor de ervaren Zeeuwse mobiliteitsadviseurs vanuit<br />

het Mobiliteitscentrum. Ook de Centrale Ondernemingsraad, in de persoon van<br />

voorzitter Bram Nonnekes, gaat in op de huidige situatie. Behoud van<br />

werkgelegenheid blijft het uitgangspunt. Tot slot vertelt Ad Schenk, vanuit<br />

zijn rol als aandeelhoudersvertegenwoordiger, over zijn betrokkenheid bij<br />

onze organisatie.<br />

Project Gamma2<br />

Het project Gamma2 doet wat nodig is<br />

om een geherstructureerd <strong>DELTA</strong> neer te<br />

zetten, want met de huidige energiemarkt<br />

en zonder netwerkbedrijf kan <strong>DELTA</strong> in<br />

zijn huidige vorm niet blijven bestaan. Het<br />

project bestaat uit een in- en extern traject:<br />

Gamma2e = Extern<br />

Dit externe traject treft alle<br />

voorbereidingen en verkenningen met<br />

marktpartijen. We kunnen hierover verder<br />

niets vertellen want dat kan nadelig zijn<br />

voor onze onderhandelingspositie.<br />

Gamma2i = Intern<br />

Binnen het interne traject worden<br />

voorbereidingen gedaan om <strong>DELTA</strong> te<br />

ontvlechten. Meer hierover lees je op de<br />

volgende pagina.<br />

Splitsing<br />

De wet onafhankelijk netbeheer (ook wel<br />

splitsingswet) rregelt het scheiden van<br />

productie- en leveringsbedrijf van het<br />

netwerkbedrijf. De Autoriteit Consument en<br />

Markt (ACM) ziet daar op toe. Per 1 juli <strong>20</strong>17<br />

moeten we gesplitst zijn. Maar hoe staan we<br />

er voor? Het Splitsingsplan ligt nu bij onze<br />

aandeelhouders. Vervolgens gaat het plan<br />

naar de ACM, waarna het na goedkeuring in<br />

augustus richting de minister gaat. Ook de<br />

minister heeft 6 weken de tijd om het plan<br />

goed te keuren. Doet hij dat, dan hebben<br />

we naar verwachting medio oktober een<br />

Splitsingsplan. Naar alle verwachting is<br />

1 januari <strong>20</strong>17 de datum waarop <strong>DELTA</strong> de<br />

splitsing effectief doorvoert. Juridische<br />

splitsing kan pas als we weten hoeveel<br />

we ontvangen voor de verkoop van Retail,<br />

want als dat onvoldoende is zullen we DNWG<br />

ook moeten verkopen. De uiterlijke datum<br />

voor splitsen is 30 juni <strong>20</strong>17.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 5


Zo zorgvuldig mogelijk<br />

Ontvlechting<br />

<strong>DELTA</strong><br />

In november <strong>20</strong>15 zijn de eerste<br />

voorbereidingen getroffen en sinds<br />

februari <strong>20</strong>16 werkt het Projectteam<br />

Gamma2 genaamd, gestaag aan de<br />

voorbereidingen tot ontvlechting van<br />

<strong>DELTA</strong>. Projectmanager Kees<br />

Westerweele, van Gamma2i, legt de<br />

stand van zaken uit.<br />

“Gamma2i heeft als opdracht de<br />

ontvlechting van <strong>DELTA</strong> in verschillende<br />

zelfstandige onderdelen voor te bereiden”,<br />

vertelt Kees. “Het gaat met name om<br />

Retail, Wholesale en DNWG. Daarnaast<br />

onderzoeken we of het mogelijk is om<br />

ook B2B en Business Development, nu<br />

onderdelen van Wholesale, tot zelfstandige<br />

bedrijven te begeleiden. EPZ en Evides zijn<br />

natuurlijk al zelfstandig.’’<br />

Personele consequenties<br />

De meeste aandacht gaat naar de<br />

personele invulling en consequenties.<br />

Een aantal kernmensen van het Gamma2i<br />

team, en dan vooral de HR-experts Loura<br />

Kleinepier en Nicole Versteeg, is hier ook<br />

in de avonden en de weekenden druk<br />

mee. Kees: “We gaan vooralsnog uit van<br />

circa 150 - <strong>20</strong>0 banen die verdwijnen, alles<br />

bij de holding, Wholesale en een deel bij<br />

Retail. We kunnen echter nog niet alle<br />

consequenties overzien. Als Retail en/of<br />

Wholesale verkocht worden, kan de nieuwe<br />

eigenaar eigen ideeën over de personele<br />

invulling hebben. Het voortbestaan van<br />

B2B en Business Development is gekoppeld<br />

aan verzelfstandiging of een mogelijke<br />

verkoop.” De zakenbank Morgan Stanley is<br />

aangetrokken om de verkoop te organiseren.<br />

Dit is het Gamma2e team. Beide Gamma2<br />

teams werken nauw samen omdat hun<br />

opdrachten met elkaar verbonden zijn.<br />

Open<br />

Het Gamma2i team wil zo zorgvuldig<br />

en transparant mogelijk werken. Er zijn<br />

wekelijks inloopspreekuren in Goes en<br />

Middelburg. Op InSite staat onder Splitsing<br />

het laatste nieuws, er is een speciale<br />

mailbox voor vragen en het team organiseert<br />

geregeld informatiesessies. Ook de Centrale<br />

Ondernemingsraad is nauw betrokken.<br />

Realisatie<br />

Behalve de personele consequenties,<br />

werkt Gamma2i aan de zogenoemde<br />

ontvlechting. Alle zaken die nu nog centraal<br />

georganiseerd zijn, denk aan automatisering<br />

en contracten, moeten per zelfstandig<br />

bedrijf geregeld worden. “We hebben de<br />

inventarisatiefase achter de rug en werken<br />

nu aan de voorbereiding van de uitvoering,<br />

met actiepunten en mijlpalen. Na de zomer<br />

begint de daadwerkelijke ontvlechting<br />

die per 1 januari <strong>20</strong>17 klaar moet zijn. En<br />

ja, ik ben ook Potentieel boventallig. Dat<br />

maakt deze taak wel iets makkelijker. Ik kan<br />

iedereen die zijn baan verliest recht in de<br />

ogen aankijken.’’


Mobiliteitsfase:<br />

op zoek naar ander werk<br />

De mobiliteitsfase is gestart. Collega’s hebben te horen gekregen dat ze<br />

mobiliteitskandidaat zijn. Vanaf 1 juli zijn zij op zoek naar ander werk. Investeren in<br />

je inzetbaarheid? HR-collega Nicole Versteeg legt het ons uit.<br />

1 juli <strong>20</strong>16<br />

Fase 1:<br />

Mobiliteitsfase<br />

5 maanden<br />

Fase 2:<br />

Pré-boventalligh.fase<br />

2 maanden<br />

1 december <strong>20</strong>16 1 februari <strong>20</strong>17<br />

Van 1 juli tot 1 december<br />

“De Mobiliteitsfase is gestart, duurt vijf<br />

maanden en geeft invulling aan fase 1 van<br />

het <strong>DELTA</strong> Sociaal Plan (zie tijdslijn). Fase 1<br />

hebben we op bedrijfsniveau afgesproken<br />

met de Centrale Ondernemingsraad en<br />

de lokale kaderleden van de vakbonden”,<br />

schetst Nicole. “De <strong>DELTA</strong>-specifieke<br />

situatie van herstructurering en splitsing<br />

vraagt om een op maat ingerichte mobiliteitsfase.<br />

Zo spelen we maximaal in op onze<br />

huidige omstandigheden.”<br />

Voorkomen boventalligheid<br />

De Mobiliteitsfase moet (Pré-)boventalligheid<br />

(in fase 2 en 3) en instroom in de<br />

WW (Werkloosheidswet in fase 4) zoveel<br />

als mogelijk voorkomen. “We proberen<br />

voor iedereen een oplossing te vinden.<br />

Er stromen meer mensen in de Mobiliteitsfase<br />

om daarmee het aantal oplossingsmogelijkheden<br />

te vergroten. Daarom hebben<br />

we gekozen voor twee groepen medewerkers<br />

in de Mobiliteitsfase”, vertelt Nicole.<br />

1. Potentieel boventallig: medewerkers in<br />

een functie die door de herstructurering<br />

of de splitsing sterk wijzigt, vervalt of in<br />

formatie teruggaat noemen we mobiliteitskandidaten.<br />

Deze medewerkers zijn<br />

met of zonder afspiegeling Potentieel<br />

Fase 3:<br />

Werkbegeleidingsfase<br />

3-12 maanden<br />

Fase 4:<br />

WW en BW WW<br />

max. 38 maanden<br />

boventallig geworden. Zij gaan met hun<br />

persoonlijke mobiliteitsadviseur op zoek<br />

naar ander werk. Vinden zij in de vijf<br />

maanden durende Mobiliteitsfase geen<br />

baan binnen of buiten <strong>DELTA</strong>, dan gaan zij<br />

de fase van Pré-boventalligheid (fase 2) in.<br />

2. Ingespiegelde medewerkers: dit zijn de<br />

medewerkers die na afspiegeling ‘ingespiegeld’<br />

zijn in de nieuwe organisatie.<br />

Dat betekent dat zij hun baan behouden<br />

en hun werkzaamheden blijven uitvoeren.<br />

Maar zij hebben de vrije keuze om deel te<br />

nemen aan de begeleiding naar ander werk<br />

en de daarbij behorende middelen. Denk<br />

bijvoorbeeld aan het plaats maken voor<br />

een Potentieel boventallige collega; de<br />

Plaatsmakersregeling.<br />

Investeren in inzetbaarheid<br />

“We hebben heel bewust gekozen voor<br />

bovenstaande aanpak”, gaat Nicole verder.<br />

“Een grotere groep medewerkers in de<br />

Mobiliteitsfase betekent dat meer collega’s<br />

zich (kunnen) oriënteren op ander werk.<br />

Ingespiegelde collega’s met de ambitie om<br />

buiten <strong>DELTA</strong> aan de slag te gaan, maar niet<br />

Potentieel boventallig zijn, krijgen ook alle<br />

kansen. Ook dat is investeren in inzetbaarheid.<br />

Door aan de voorkant veel mogelijk-<br />

• Afspiegelingsbeginsel: Een UWV<br />

beleidsregel om te bepalen wie voor<br />

ontslag in aanmerking komt bij bedrijfseconomisch<br />

ontslag. Wij gebruiken<br />

deze regel om te bepalen wie wel of<br />

niet Potentieel boventallig wordt.<br />

• Afgespiegeld: Dit betekent dat je<br />

binnen een functiegroep boventallig<br />

bent. Na afspiegeling ben je ingespiegeld<br />

of uitgespiegeld.<br />

• Ingespiegeld: Dit betekent dat je na<br />

toepassing van de afspiegeling je<br />

werkzaamheden kan voortzetten in<br />

de organisatie.<br />

• Uitgespiegeld: Dit betekent dat je na<br />

toepassing van de afspiegeling<br />

Potentieel boventallig bent en naar<br />

de Mobiliteitsfase gaat.<br />

heden te bieden, hopen we aan het eind op<br />

veel geslaagde oplossingen.”<br />

Steun en aandacht<br />

“De komende maanden brengen onzekerheid<br />

met zich mee; steun elkaar en heb<br />

aandacht voor de situatie waarin collega’s<br />

zitten. Ben je mobiliteitskandidaat en heb<br />

je vragen dan staat je mobiliteitsadviseur<br />

voor je klaar”, besluit Nicole.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 7


Ervaren Zeeuwse<br />

mobiliteitsadviseurs<br />

Bij velen bekend als ‘de dienstwoning’ of ‘villa’. Gebouw A aan de kant van het<br />

kantoor van Rijkswaterstaat is sinds juni ingericht als Mobiliteitscentrum. Een<br />

samenwerking tussen onze eigen mobiliteitsadviseurs en Randstad HR Solutions.<br />

Randstad HR Solutions?<br />

“Gezien de omvang van de herstructurering<br />

en de kwaliteit en zorgvuldigheid waarmee<br />

wij medewerkers willen begeleiden in de<br />

zoektocht naar ander werk, hebben we<br />

gekozen om een professioneel Mobiliteitscentrum<br />

in te richten en dit te versterken<br />

met Randstad HR Solutions”, vertelt<br />

Loura Kleinepier (HR) ons. Zij is vanuit het<br />

Projectbureau Gamma2i betrokken bij het<br />

opstarten van het Mobiliteitscentrum. Een<br />

uitgebreide bureauselectie in samenwerking<br />

met de Centrale Ondernemingsraad ging<br />

vooraf. “Met Randstad HR Solutions halen<br />

we ervaren, veelal Zeeuwse mobiliteitsadviseurs<br />

in huis. Adviseurs met uitgebreide<br />

kennis van de regionale arbeidsmarkt en<br />

een stevig Zeeuws netwerk, maar zeker ook<br />

buiten onze Provincie. Randstad HR Solutions<br />

is al jaar en dag succesvol actief in de werkbegeleiding<br />

bij KPN en sinds enkele jaren<br />

bij de Rabobank. Ook hebben ze complexe<br />

trajecten begeleid, zoals de sluiting van de<br />

kolencentrale bij EPZ en de uitvoering van<br />

het mobiliteitscentrum bij Philip Morris.”<br />

Loura Kleinepier


Geen uitzendbureau!<br />

Manager Mobiliteitscentrum Gonneke<br />

Cammel: “Randstad HR Solutions biedt<br />

mensen nieuw perspectief op werk en verzorgt<br />

loopbaanbegeleiding (van werk naar<br />

werk). Verwar ons dus niet met Randstad<br />

uitzendbureau! Wij coachen, begeleiden en<br />

bemiddelen medewerkers bij het maken van<br />

een volgende stap in de loopbaan. Samen<br />

zoeken we een nieuwe passende baan voor<br />

jou (binnen <strong>DELTA</strong> of extern).”<br />

‘Inhouse’ Mobiliteitscentrum<br />

Een Mobiliteitscentrum naast gebouw A.<br />

“Medewerkers blijven in de Mobiliteitsfase<br />

‘gewoon’ aan het werk voordat hun functie<br />

vervalt, het is dus vooral een praktische<br />

keuze”, aldus Loura. “De ‘dienstwoning’<br />

staat apart van gebouw A, heeft een eigen<br />

buiteningang en is uitermate geschikt als<br />

Mobiliteitscentrum. De speciale inrichting<br />

biedt een optimale ondersteuning in het<br />

zoeken naar ander werk.”<br />

In het Mobiliteitscentrum kan je terecht<br />

voor gesprekken met de mobiliteitsadviseurs,<br />

workshops en trainingen en de<br />

actuele in- en externe vacatures. Maar ook<br />

voor vragen of een praatje met andere collega’s<br />

in dezelfde situatie.<br />

Individueel én op maat<br />

Gonneke: “De begeleiding start met een<br />

kennismakingsgesprek met je adviseur.<br />

Een goede en gedegen voorbereiding en<br />

een persoonlijk plan zijn van groot belang<br />

voor een goed verloop van de begeleiding.<br />

De uiteindelijke invulling per traject zal<br />

individueel én op maat worden ingericht.<br />

De weg naar een nieuwe baan is natuurlijk<br />

voor iedereen anders.”<br />

Gonneke Cammel<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 9


Voor het<br />

behoud van de<br />

werkgelegenheid<br />

Het zijn geen eenvoudige tijden voor<br />

de Centrale Ondernemingsraad (COR)<br />

en zijn voorzitter. Bram Nonnekes is<br />

al een jaar of twee geheel<br />

vrijgemaakt om zijn functie goed<br />

te kunnen vervullen. En er is nog<br />

veel te doen.<br />

Samen met de andere twaalf COR-leden<br />

staat Bram Nonnekes voor de taak zoveel<br />

mogelijk werkgelegenheid te behouden.<br />

En dat hoeft niet per se bij <strong>DELTA</strong> te zijn.<br />

De COR ziet de opdracht breder en zet in<br />

op Zeeland. “Onze stip op de horizon was<br />

de werkgelegenheid te behouden door<br />

herkapitalisatie, dus een wijziging van<br />

de kapitaalstructuur, en het opzetten van<br />

gezonde zelfstandige bedrijfsonderdelen’’,<br />

vertelt de COR-voorzitter. “Mede door de<br />

lage energieprijzen gaat dat niet helemaal<br />

lukken. Naar verwachting zal Retail als eerste<br />

verkocht worden. Daarbij zijn twee scenario’s<br />

mogelijk: of een concurrent koopt puur voor<br />

de aanwezige kennis en de klanten, al het<br />

andere stoot hij af. Daarmee verdwijnt die<br />

werkgelegenheid uit Zeeland. Of er is een<br />

strategische koper die zich juist in Zeeland<br />

wil vestigen. Dan is de kans groot dat er flink<br />

wat werkgelegenheid behouden blijft.’’<br />

Zeeuwse saamhorigheid<br />

En die werkgelegenheid omvat meer dan de<br />

medewerkers van <strong>DELTA</strong>. Bram stelt dat de<br />

bijdrage van <strong>DELTA</strong> aan het bruto regionaal<br />

product heel groot is. “En we merken dat de<br />

loyaliteit van medewerkers én Zeeuwen met<br />

<strong>DELTA</strong> ook groot is. Dat hebben we gezien<br />

tijdens onze acties tegen splitsing, er was<br />

een grote saamhorigheid. Ook nu, terwijl al<br />

deze zaken spelen, werkt iedereen gewoon<br />

door. Er is geen sprake van leegloop. Daar<br />

speelt wel in mee dat veel medewerkers een<br />

bewuste binding met Zeeland hebben en hier<br />

graag zouden willen blijven werken.’’<br />

Gezamenlijk belang<br />

Hoe de toekomst er ook uit gaat zien,<br />

Bram verwacht dat zij heel ingrijpend is<br />

en alle huidige werknemers van <strong>DELTA</strong><br />

raakt. “We hebben te maken met heftige en<br />

complexe vraagstukken. Dat we publieke<br />

aandeelhouders hebben en dat de landelijke<br />

overheid hier ook over gaat, maakt het<br />

proces extra ingewikkeld. De COR oefent<br />

serieuze invloed uit via onze adviezen aan<br />

de directie. Dat is belangrijk want we hebben<br />

het hier over mensen en hun werk, daar lig ik<br />

‘s nacht weleens van wakker. Gelukkig is de<br />

samenwerking tussen de vier OR-en (DNWG,<br />

EPZ, E&M, Staf) goed, het gezamenlijk<br />

belang staat voorop.’’


Ad Schenk over zijn<br />

betrokkenheid bij onze<br />

organisatie<br />

Warme trots,<br />

werkgelegenheid<br />

en Zeeuwse klei<br />

Sinds vier jaar is Ad Schenk wethouder van de gemeente Borsele en<br />

vertegenwoordigt hij zijn gemeente als aandeelhouder van <strong>DELTA</strong>.<br />

Wat begon met het bijwonen van formele of informele aandeelhoudersvergaderingen<br />

is inmiddels uitgemond in tien tot vijftien uur <strong>DELTA</strong> per<br />

week. Gezien alle andere werkzaamheden gaat dat ten koste van de<br />

nachtrust. Toch is Ad blij dat hij zijn bijdrage kan leveren.<br />

“Toen ik de kans kreeg om als wethouder<br />

de aandeelhoudersvertegenwoordiging van<br />

<strong>DELTA</strong> te doen, voelde ik unanieme trots. Dat<br />

gevoel is al die tijd niet veranderd. Ik ben<br />

nog steeds trots op <strong>DELTA</strong> en dat zal ik altijd<br />

blijven. Ik ben klant bij <strong>DELTA</strong> en kan me niet<br />

voorstellen ooit over te stappen. Dat hoor ik<br />

ook om me heen. Zeeuwen zijn trouw en dat<br />

is ook niet voor niets. Hoewel de wereld wel<br />

veranderd is, blijft dat gevoel overheersen.<br />

Op dit moment dwingen de splitsingswet,<br />

maar zeker ook de lage energieprijzen de<br />

directie en aandeelhouders van <strong>DELTA</strong> om<br />

keuzes te maken. Persoonlijk vind ik het<br />

nog steeds jammer dat we het multi-utility<br />

concept hebben moeten afbouwen. Dat<br />

was een gouden formule. Energieproductie,<br />

-handel en -levering, water, afval,<br />

netwerken, internet en tv. Alles onder<br />

één dak. Door de diversiteit konden we<br />

risico’s spreiden, maar helaas gaat dat door<br />

wederom de lage energieprijzen niet meer<br />

op. Nu is juist het risico te groot. Dat vind<br />

ik oprecht spijtig. Maar goed, soms moet je<br />

lastige keuzes maken om ervoor te zorgen<br />

dat de organisatie levensvatbaar blijft.”<br />

“De kabels en leidingen die door<br />

onze grond lopen, moeten ons<br />

eigendom blijven”<br />

Dat levensvatbaar houden en maken<br />

van <strong>DELTA</strong> is een taak waar Schenk zich<br />

als aandeelhouder op dit moment bijna<br />

dagelijks mee bezig houdt. “Naast mijn rol<br />

als aandeelhoudersvertegenwoordiger, zit<br />

ik in de Aandeelhouders Commissie (klein<br />

comité dat op regelmatige basis bij elkaar<br />

komt) en neem ik deel aan de gesprekken<br />

met de landelijke overheid over EPZ. We<br />

werken gelukkig heel nauw samen met<br />

de directie, andere aandeelhouders, de<br />

Centrale Ondernemingsraad en de overheid.<br />

We hebben een aandeelhoudersstrategie<br />

en toetsingskader ontwikkeld. Deze liggen<br />

niet ver van de visie van het bedrijf. De<br />

werkgelegenheid en medewerkers van <strong>DELTA</strong><br />

vinden wij het belangrijkst. Het heeft<br />

daarom onze voorkeur de gereguleerde<br />

onderdelen Enduris en Evides voor de<br />

aandeelhouders te behouden. Het zou<br />

toch verschrikkelijk zijn als de kabels<br />

en leidingen die door onze grond lopen,<br />

eigendom zouden zijn van een niet Zeeuws<br />

bedrijf. We doen met zijn allen ons best<br />

dat te voorkomen.”<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 11


‘Oud’ geleerd<br />

door jong gedaan<br />

Heel Zeeland digivaardig<br />

Hoofden met grijze haren tussen<br />

de basisschoolleerlingen. Niet<br />

van de meester of juf, maar<br />

van senioren. Zij gaan terug de<br />

schoolbanken in. Jong leert ‘oud’,<br />

dat is het principe bij het project<br />

‘Heel Zeeland digivaardig’.<br />

Kinderen uit groep 8 geven les en maken<br />

senioren wegwijs op de digitale snelweg.<br />

Samen met de bibliotheek Oosterschelde en<br />

digiconsulente Jacqueline Oude Hesselink<br />

worden er vijf lessen gegeven.<br />

In de eerste les krijgen de senioren een iPad<br />

uitgereikt. En de belangrijkste oefening: hoe<br />

zet ik de iPad aan. In de tweede les begint<br />

het echte werk. In groepjes verspreid over<br />

het lokaal zitten de senioren aan tafel met de<br />

leerlingen. “Het is ook best wel een drukte<br />

hoor, met iedereen in het klaslokaal”, merkt<br />

mevrouw de Jonge-van Dixhoorn op. “Maar<br />

de kinderen doen het wel echt heel leuk,<br />

daar kun je zeker wat van leren”, vervolgt ze<br />

lachend. Ze gaat samen met twee jongens<br />

aan de slag om apps te downloaden en leert<br />

hoe ze kan surfen op het internet. Hoewel het<br />

soms best ingewikkeld is valt er genoeg te<br />

ontdekken op de iPad. “Ik krijg de ruimte om<br />

zelf aan de slag te gaan en als ik iets fout doe,<br />

dan helpen de jongens mij zo weer op weg.<br />

Dat maakt het wel heel leerzaam”, glundert de<br />

78-jarige ‘scholiere’.<br />

Ook meneer van der Peijl (77 jaar) onderstreept<br />

dat. “De kinderen zijn erg gedreven en<br />

enthousiast. Soms willen ze alles tegelijk vertellen<br />

dat ze ervan door elkaar gaan praten”,


vertelt hij en stoot daarbij vriendschappelijk<br />

zijn nieuwe leraar, de twaalfjarige Menno<br />

Bakker aan. Menno is helemaal in zijn element<br />

als leraar. “Ik vind het erg leuk om uit te leggen<br />

aan meneer hoe het moet. Soms weet ik het<br />

even niet, maar dan weet mijn klasgenootje<br />

Jeroen (12 jaar) het wel. Samen weten we alles.”<br />

Meneer van der Peijl is erg blij met de<br />

‘mannen’. “De iPad-les is echt een uitkomst!<br />

Mijn dochter woont namelijk in Luxemburg.<br />

Ik heb vandaag leren facetimen dus vanaf nu<br />

kan ik haar altijd zien wanneer het uitkomt.<br />

Schitterend! Zo komt de wereld een stuk<br />

dichterbij!”<br />

‘Heel Zeeland digivaardig’ is een pilotproject. Basisscholen in Goes,<br />

Kwadendamme, Wilhelminadorp en Kapelle doen mee. Vijf weken<br />

lang krijgen senioren les van basisschoolleerlingen, de bibliotheek<br />

Oosterschelde en digiconsulente Jacqueline Oude Hesselink.<br />

Aan de hand van een speciaal lespakket, ontwikkeld door <strong>DELTA</strong>,<br />

leren ze de basisprincipes van het gebruik van de iPad. Ook zijn er<br />

huiswerkopdrachten. De senioren krijgen de iPad in bruikleen, zodat ze<br />

thuis kunnen oefenen. Na vijf lessen, waarin theorie en praktijk worden<br />

afgewisseld, zijn de senioren in staat om te surfen, facetimen en foto’s te<br />

maken met de iPad. Is het project een succes dan zetten we het breder uit<br />

in Zeeland.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 13


Totale kosten elektrici<br />

De laagste<br />

energieprijzen<br />

in 12 jaar<br />

€ 330,-<br />

NETBEHEERDER<br />

Zuunige Zeeuwen halen hun hart op.<br />

De laagste energieprijzen sinds <strong>20</strong>04. Maar hoe kan dat?<br />

<strong>DELTA</strong>-<strong>magazine</strong> ging op onderzoek.<br />

Netbeheerkosten ***<br />

€ <strong>20</strong>7,- € 123,-<br />

De verlaging van de leveringsprijzen heeft<br />

te maken met de totstandkoming van de<br />

energieprijs. De energiekosten bestaan uit<br />

vijf componenten; de btw, de energiebelasting<br />

en Opslag Duurzame Energie (vanuit de<br />

overheid), de kosten voor de netbeheerder en<br />

de leveringskosten (op basis van de leveringsprijzen).<br />

Op de eerste vier componenten heeft<br />

<strong>DELTA</strong> geen invloed, wel op de laatste.<br />

Geen prijsschommelingen<br />

De energie kopen we in op de groothandelsmarkt.<br />

We maken een inschatting van het<br />

aantal contracten die we denken te gaan<br />

verkopen. Voor klanten met een vast<br />

contract (vaste leveringsprijs) kopen we de<br />

Olieprijs<br />

Prijs vat ruwe olie (Brent)<br />

in dollar<br />

160<br />

140<br />

1<strong>20</strong><br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

<strong>20</strong><br />

0<br />

energie op korte termijn in. De variabele<br />

leveringsprijs (voor variabele contracten)<br />

kopen we gedurende een langere periode in.<br />

Dit voorkomt grote prijsschommelingen.<br />

Daarna worden de inkoopprijzen bepaald.<br />

Vragen die daarbij spelen zijn: wat doet de<br />

markt? Wat doen onze concurrenten? Wat<br />

betaalde de klant vorig jaar?<br />

Ontwikkelingen<br />

Goed, we weten nu waaruit de leveringsprijs<br />

bestaat. Maar hoe komt het dat de energieprijs<br />

nu zo laag is? Daarvoor kijken we naar<br />

de ontwikkelingen in de afgelopen 12 jaar en<br />

dan met name naar de olieprijs. De gasprijzen<br />

bepalen het grootste deel van de<br />

Economische crisis<br />

breekt uit<br />

Herstel na<br />

de crisis<br />

leveringskosten, omdat gas een grondstof is<br />

om stroom op te wekken. En de gasprijzen<br />

worden weer voor het grootste deel bepaald<br />

door de olieprijzen. Eind <strong>20</strong>08 is de olieprijs<br />

hard gedaald. Mede ingegeven door de<br />

economische recessie en de bankencrisis<br />

nam de wereldwijde vraag naar olie, gas en<br />

elektriciteit af, terwijl het aanbod toenam.<br />

Denk maar aan de verhoogde productie van<br />

schaliegas en -olie in de VS.<br />

Lage olieprijs<br />

De lage olieprijs betekent dat ook het<br />

aardgas in woningen goedkoper is. Dit heeft<br />

weer een, voor onze klanten, positieve<br />

*<br />

Deze infographic gaat uit van het gemiddelde<br />

invloed op de energieprijzen. Zo zit het dus!<br />

jaarverbruik voor een gezin: 3.500 kWh<br />

elektriciteit (op basis van een enkeltariefmeter)<br />

en 1.800 m 3 gas.<br />

**<br />

In deze infographic Daling wordt door gerekend o.a. met de<br />

tarieven voor Energiebelasting winning schalie-olie en Opslag<br />

Duurzame Energie (ODE) van <strong>20</strong>16.<br />

***<br />

De netbeheerkosten variëren per<br />

netbeheerder. Deze netbeheerkosten zijn die van<br />

Enduris B.V. voor een consumenten aansluiting.<br />

mei <strong>20</strong>04 <strong>20</strong>05<br />

eind <strong>20</strong>08 <strong>20</strong>10 <strong>20</strong>15 mei <strong>20</strong>16


teit en gas voor een gezin .<br />

*<br />

17<br />

Totale kosten elektriciteit en<br />

€ 321,- € 534,-<br />

NETBEHEERDER<br />

€ 662,-<br />

€ 330,-<br />

€ 321,-<br />

btw<br />

€ 101,- € 2<strong>20</strong>,-<br />

Energiebelasting en ODE **<br />

€ 61,- € 473,-<br />

Netbeheerkosten ***<br />

€ <strong>20</strong>7,- € 123,-<br />

bt<br />

Leveringskosten op basis<br />

van leveringsprijzen<br />

€ 212,- € 450,-<br />

18<br />

18%<br />

*<br />

Deze infographic gaat uit van het gemiddelde<br />

jaarverbruik voor een gezin: 3.500 kWh<br />

elektriciteit (op basis van een enkeltariefmeter)<br />

en 1.800 m 3 gas.<br />

29<br />

17%<br />

**<br />

In deze infographic wordt gerekend met de<br />

tarieven voor Energiebelasting en Opslag<br />

Duurzame Energie (ODE) van <strong>20</strong>16.<br />

36<br />

***<br />

De netbeheerkosten variëren per<br />

netbeheerder. Deze netbeheerkosten zijn die van<br />

Enduris B.V. voor een consumenten aansluiting.<br />

29%<br />

36%<br />

Leuk om te weten<br />

<strong>DELTA</strong> maakt al jarenlang als eerste<br />

leverancier zijn variabele prijzen<br />

bekend. Ruim voordat klantcontracten<br />

aflopen. Waarom? Om klanten<br />

meerdere keren een aantrekkelijk<br />

aanbod te doen en uiteraard om de<br />

concurrentie voor te zijn.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 15


Internet zoals het<br />

bedoeld is<br />

Stel, je bent IT’er, weet alles van bits en bites en<br />

upload- en downloadsnelheden én je haalt als<br />

zendamateur de hele wereld binnen. Maar je internetsnelheid<br />

is uit het jaar nul want je woont in het<br />

buitengebied van Zeeuws-Vlaanderen.


Dat is het verhaal van Herman van Rees.<br />

Dat wás het verhaal van Herman van Rees.<br />

Want sinds 3 mei <strong>20</strong>16 heeft <strong>DELTA</strong> hem en<br />

negen van zijn buren aangesloten op het glasvezelnetwerk.<br />

Sinds die dag beschikken deze<br />

tien adressen buiten Overslag over razendsnel<br />

internet. Welkom in de moderne tijd. Van<br />

Rees en zijn vrouw Tineke zijn een week later<br />

nog helemaal euforisch. Misschien wel het<br />

leukste is dat ze nu zonder storing en<br />

met beeld kunnen Skypen met hun dochter<br />

in Engeland. “Een internetuur is nu een<br />

minuut geworden!”<br />

Doortrekken naar Rode Sluisweg<br />

“Drie jaar geleden zijn we voor het eerst in<br />

gesprek geraakt met <strong>DELTA</strong>’’, vertelt Van<br />

Rees. “In de polder waren wel dertig belangstellenden<br />

voor goed internet. Dat werd te<br />

veel graafwerk en daarmee te duur. Het liet<br />

me echter niet los en ik ben met mijn directe<br />

buren aan de Rode Sluisweg weg gaan praten.<br />

Er ligt namelijk glasvezelkabel in Overslag,<br />

het was dus meer een kwestie van doortrekken.<br />

Via www.aansluitingen.nl hebben we<br />

opnieuw de kosten opgevraagd, deze waren<br />

nog steeds hoog.’’<br />

Glasvezel? De beste oplossing!<br />

“In Zeeland zijn de meeste kleine woonkernen,<br />

met <strong>20</strong> tot 25 aansluitingen, al voorzien van<br />

glasvezelkabel, dat is lang niet overal in<br />

Nederland’’, verklaart Pieter van der Pol. Hij<br />

is casemanager <strong>DELTA</strong> Business Unit Retail<br />

en houdt zich met de aanleg van passend internet<br />

in buitengebieden bezig. Glasvezel is,<br />

gezien de te behalen snelheden en betrouwbaarheid,<br />

de beste oplossing. Waar de aanleg<br />

van glasvezelnetwerk niet mogelijk is, biedt<br />

<strong>DELTA</strong> draadloze oplossingen. Momenteel<br />

loopt een draadloos project in Sluis.<br />

Vraagbundeling<br />

Van Rees: “Vorig jaar september nam <strong>DELTA</strong><br />

contact met mij op. <strong>DELTA</strong> wil buitengebieden<br />

beter ontsluiten met behulp van vraagbundeling.<br />

Ons dossier bestond nog en de vraag was<br />

of wij als groep nog belangstelling hadden.’’<br />

Van der Pol: “Door vraagbundeling verdeel je<br />

de kosten van de aanleg over meerdere deelnemers.<br />

Je hebt wel een ambassadeur nodig,<br />

iemand die er aan wil trekken, die de mensen<br />

erbij houdt en enthousiasmeert. Herman van<br />

Rees is zo iemand.’’<br />

Ga ervoor!<br />

“Je hebt als ambassadeur geen technische<br />

kennis nodig, gezond verstand is voldoende’’,<br />

zegt de IT’er. “Je moet wel doorzetten en ervoor<br />

gaan. Het projectmatig oppakken en snel<br />

reageren op vragen van buren en antwoorden<br />

van <strong>DELTA</strong>. De aanpak van <strong>DELTA</strong> was goed en<br />

voortvarend. Enthousiaste mensen die doen<br />

wat ze zeggen.’’<br />

Alles-in-één<br />

“In november hebben we een voorlichtingsavond<br />

gehouden’’, vervolgt Van Rees.<br />

“In januari is de klus aanbesteed en zijn de<br />

vergunningen aangevraagd. Om de kosten,<br />

3.000 euro per aansluiting, te beperken, kon<br />

je de meters van de weg naar de voordeur<br />

zelf graven. We hebben nu allemaal internet<br />

zoals het bedoeld is. Wij hebben ook gekozen<br />

voor bellen en digitale televisie. Alles op één<br />

rekening, voor de helft van het geld en in veel<br />

betere kwaliteit!”<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 17


Tips om een kwekerij te herkennen:<br />

- Hennepgeur ruikbaar in de omgeving<br />

- Afgeplakte en/of beslagen ramen<br />

- Altijd dichte gordijnen<br />

- Constant zoemend of ronkend geluid<br />

- Onveilige situaties door illegale aanpassingen<br />

in de meterkast of elektriciteitsaansluiting<br />

- Regelmatige stroomdip in uw woning / straat


undercover<br />

- met dnwg -<br />

<strong>DELTA</strong>-<strong>magazine</strong> gaat undercover in de wereld van het opsporen en oprollen van<br />

illegale hennepkwekerijen. We spreken met de twee fraudespecialisten die 24/7<br />

beschikbaar zijn voor het oprollen van kwekerijen en DNWG-collega Jeroen.<br />

Ons doel: “Wij gaan voor een veilig en betrouwbaar net dat optimaal functioneert.”<br />

Anoniem<br />

In de anonimiteit, dat is hoe de<br />

fraudespecialisten hun werk voornamelijk<br />

uitvoeren. Daarom zijn er bij dit artikel geen<br />

collega’s in beeld. Dat de collega’s het erg<br />

druk hebben blijkt wel uit de jaarlijkse cijfers:<br />

138 invallen in <strong>20</strong>15, 136 in <strong>20</strong>14, 126 in <strong>20</strong>13<br />

en 140 in <strong>20</strong>12. Bij een inval zien de collega’s<br />

vaak dat er illegaal stroom wordt afgetapt,<br />

energiediefstal dus!<br />

Het eerste plusje<br />

“Het werk start met een vermoeden van een<br />

hennepkwekerij. Er komt een verzoek van<br />

de politie, een melding via Meld Misdaad<br />

Anoniem of een tip rechtstreeks bij ons<br />

binnen. Dat is voor ons het beginpunt en voor<br />

de politie het eerste zogenaamde plusje”,<br />

vertelt Jeroen die verantwoordelijk is voor<br />

het juridisch traject bij energiediefstal. De<br />

fraudespecialisten stellen vervolgens een<br />

onderzoek in naar het doorgegeven adres.<br />

Actie!<br />

“Wij doen bijvoorbeeld een meting van het<br />

net. Daarmee zien we aan de energiestromen<br />

of er een hennepkwekerij is. Vinden we<br />

die, dan geeft dat zeker wel een kick. Met<br />

een zekerheid van zo’n 90% kunnen wij<br />

dan al zeggen hoeveel lampen er gebruikt<br />

worden. De meting overhandigen we aan de<br />

politie, het tweede plusje. Zij starten een<br />

vervolgonderzoek en bij voldoende plusjes;<br />

ook wel positieve signalen dat er een kwekerij<br />

is, gaat de politie over tot actie.”<br />

Elektrotechnische veiligheid<br />

“De rol van de netbeheerder bij een inval<br />

staat beschreven in het hennepconvenant,<br />

net als de samenwerkingsafspraken met<br />

de partners”, geeft Jeroen aan. “De politie<br />

is bij een inval leidend”, schetsen de<br />

fraudespecialisten. “Zij staan garant voor<br />

de veiligheid van personen die betrokken<br />

zijn bij de inval. De belangrijkste taak voor<br />

ons is het zorgen voor de elektrotechnische<br />

veiligheid. De stroom gaat van het pand af,<br />

alle installaties worden veilig afgesloten<br />

en eventuele illegale aansluitingen worden<br />

verwijderd. Alles wordt gefotografeerd en het<br />

bewijsmateriaal van de frauduleuze situatie<br />

verzameld.” Jeroen doet de aangifte van<br />

(eventuele) energiediefstal.<br />

Schrikbarend en brandgevaarlijk<br />

“Onvoorstelbaar en soms ook echt schrikbarend<br />

wat we tegenkomen. Kwekerijen in<br />

villawijken, vrachtwagens, ondergrondse zelf<br />

gegraven kelders en zelfs in de slaapkamers<br />

van kinderen. Vanuit de praktijk weten we dat<br />

circa 90% van de kwekerijen brandgevaarlijk<br />

is en 80% niet geaard. Dit kan uiterst gevaarlijke<br />

situaties opleveren. De brand bij een<br />

hennepkwekerij op de zolderverdieping van<br />

een woonhuis heeft ons het meest aangegrepen.<br />

Op de eerste verdieping lag een pasgeboren<br />

baby te slapen. Onverantwoord voor je<br />

eigen omgeving en de buurt! Daarom; heb je<br />

een vermoeden van een hennepkwekerij meld<br />

het altijd. Bij de wijkagent, de politie centraal,<br />

anoniem via politie.nl (thema drugsoverlast)<br />

of via Meldmisdaadanoniem.nl /<br />

tel. 0800-7000.<br />

Een tweede natuur<br />

Jeroen: “Uiteraard willen we met het<br />

ontmantelen van kwekerijen onze opgelopen<br />

financiële schade ‘verhalen’. Maar veel<br />

belangrijker nog is een veilig en betrouwbaar<br />

net. We voorkomen potentiële storingen en<br />

netverliezen en daarmee beperken we de<br />

kosten.” Dat de fraudespecialisten toegewijd<br />

zijn aan hun werk blijkt uit de passie waarmee<br />

ze erover vertellen. “Als er in een straat<br />

een kwekerij is, dan vinden wij die voor<br />

100% zeker. Het speuren naar afwijkingen<br />

in stroomverbruik is een tweede natuur<br />

geworden.” Meer info vind je op enduris.nl<br />

onder het kopje ‘meld energiefraude’.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 19


Dynamische, gebruiksvriendelijke<br />

portal<br />

Energie<br />

Management<br />

Informatie<br />

Meten is weten, maar dan<br />

wil je wel snel en overzichtelijk<br />

over de juiste<br />

meetgegevens beschikken.<br />

De klanten van TUMS<br />

kunnen sinds kort<br />

inloggen op een nieuwe<br />

webportal die alle<br />

meetgegevens van<br />

energiestromen<br />

visualiseert.


TUMS staat voor Total Utility & Metering<br />

Services en is een onderdeel van DNWG.<br />

TUMS levert meetdiensten aan de zakelijke<br />

markt in allerlei branches; datadiensten zijn<br />

een belangrijk onderdeel van deze dienstverlening.<br />

Daarbij maakt het niet uit of het<br />

over gas, elektriciteit, water of warmte gaat of<br />

welke meeteenheid dan ook. Het klantenportfolio<br />

varieert van bedrijven met één meter tot<br />

multisites met honderden meters op diverse<br />

plaatsen. Naast de door TenneT erkende<br />

meetactiviteiten, verzorgt TUMS onder andere<br />

ook tussenmetingen en is actief als Onafhankelijke<br />

Diensten Aanbieder (ODA).<br />

De eindgebruiker bepaalt<br />

“Om inzicht te geven in alle meetgegevens<br />

hebben we een geheel nieuwe, dynamische<br />

en visueel aantrekkelijke webportal ontwikkeld,<br />

EMI genaamd’’, vertelt Dimitri Poelman,<br />

business developer bij TUMS. “Dat staat voor<br />

Energie Management Informatie. Het uitgangspunt<br />

is dat de eindgebruiker zelf dynamisch<br />

en snel bepaalt hoe en welke gegevens hij wil<br />

zien. Met behulp van interactieve grafieken en<br />

tabellen navigeert hij eenvoudig door alle gegevens.<br />

Zo kan hij meerdere meters met elkaar<br />

combineren, kan hij per meter bepalen welke<br />

data zichtbaar is en heeft de eindgebruiker<br />

keuze in detailniveau. Met enkele muisklikken<br />

– of tikken want EMI is ook op een tablet<br />

bruikbaar – kan hij bijvoorbeeld ook KNMI<br />

data toevoegen.’’<br />

Relaties<br />

Klanten gebruiken EMI met verschillende<br />

doelen. Voor vele van hen is duurzaamheid<br />

een belangrijke drijfveer. EMI is dan ook<br />

een uitstekend platform om aandacht te<br />

besteden aan de energiehuishouding. Andere<br />

toepassingen zijn onder meer benchmarking<br />

(vergelijken van prestaties), factuurcontrole,<br />

onderlinge doorbelastingen en analyses op<br />

de bedrijfsvoering.<br />

Eenvoud<br />

Dimitri: “Een belangrijke wens van onze<br />

klanten: houd het simpel. We hebben in het<br />

ontwerp daarom veel aandacht besteed aan<br />

de balans tussen een eenvoudig gebruik en<br />

een grote flexibiliteit in de dienstverlening<br />

voor een breed scala aan eindgebruikers.<br />

Door de conceptontwerpen vanuit diverse<br />

invalshoeken te beoordelen, is de optimale<br />

structuur ontstaan.’’<br />

Test en uitrol<br />

Tijdens de pilotfase hebben collega’s van<br />

TUMS en later medewerkers van DNWG,<br />

EMI getest. “De pilotgroep was zeer positief<br />

over de webportal. Ze noemen de portal<br />

eenvoudig in gebruik, snel en aantrekkelijk.<br />

Met een korte online uitleg kan de eindgebruiker<br />

goed met de applicatie overweg, precies<br />

zoals de bedoeling was. EMI is nu gereed voor<br />

verdere uitrol. Twee grotere klanten, met meerdere<br />

vestigingen, gaan ermee aan de slag.<br />

Daarna volgen de overige klanten.<br />

Vervolg<br />

Ondertussen werkt TUMS aan uitbreidingen<br />

van EMI. “Er komen onder meer een rapportagemodule<br />

en een notificatiesysteem. Met dat<br />

laatste kan de eindgebruiker signaleringen<br />

instellen op bijvoorbeeld de overschrijding van<br />

verbruiken.’’<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 21


dat u boos bent, ik ga direct<br />

vacature?’ ‘Goedemorgen!’ ‘Zegt u het maar!’ ‘U h<br />

iddag!’ ‘Ik hoor dat u boos bent, ik ga direct kijken wat ik voo<br />

voor de vacature?’ ‘Goedemorgen!’ ‘Zegt u het maar!’ ‘U hebt<br />

‘Goedemiddag!’ ‘Ik hoor dat u boos bent, ik ga direct kijken<br />

n.’ ‘U belt voor de vacature?’ ‘Goedemorgen!’ ‘Zegt u het maa<br />

kaart nodig?’ ‘Goedemiddag!’ ‘Ik hoor dat u boos bent, ik ga<br />

kan betekenen.’ ‘U belt voor de vacature?’ ‘Goedemorgen!’ ‘Z<br />

en parkeerkaart nodig?’ ‘Goedemiddag!’ ‘Ik hoor dat u boos be<br />

voor u kan betekenen.’ ‘U belt voor de vacature?’ ‘Goedemorge<br />

bt een parkeerkaart nodig?’ ‘Goedemiddag!’ ‘Ik hoor dat u boo<br />

wat ik voor u kan betekenen.’ ‘U belt voor de vacature?’ ‘Goe<br />

!’ ‘U hebt een parkeerkaart nodig?’ ‘Goedemiddag!’ ‘Ik hoor d<br />

t kijken wat ik voor u kan betekenen.’ ‘U belt voor de vacature<br />

t maar!’ ‘U hebt een parkeerkaart nodig?’ ‘Goedemiddag!’ ‘Ik<br />

direct kijken wat ik voor u kan betekenen.’ ‘U belt voor de va<br />

gt u het maar!’ ‘U hebt een parkeerkaart nodig?’ ‘Goedemidda<br />

s hoor bent, dat ik u ga boos direct bent, kijken ik ga wat direct ik voor kijken u kan wat ik betekenen.’ voor u kan ‘U bel<br />

r edemorgen!’ vacature?’ ‘Zegt ‘Goedemorgen!’ u het maar!’ ‘Zegt ‘U hebt u het een maar!’ parkeerkaart ‘U hebt nodiee<br />

oedemiddag!’ hoor dat u boos ‘Ik bent, hoor dat ik ga u direct boos bent, kijken ik wat ga direct ik voor kijken u kan wat b<br />

vacature?’ belt voor de ‘Goedemorgen!’ vacature?’ ‘Goedemorgen!’ ‘Zegt u het maar!’ ‘Zegt u ‘U het hebt maar!’ een par ‘U<br />

oedemiddag!’ dig?’ ‘Goedemiddag!’ ‘Ik hoor ‘Ik dat hoor u boos dat bent, u boos ik ga bent, direct ik ga kijken direct watk<br />

etekenen.’ belt voor ‘U de belt vacature?’ voor de ‘Goedemorgen!’ vacature?’ ‘Goedemorgen!’ ‘Zegt u het ‘Zegt maar!’ u he ‘<br />

arkeerkaart dig?’ ‘Goedemiddag!’ nodig?’ ‘Goedemiddag!’ ‘Ik hoor dat ‘Ik u boos hoor bent, dat u ik boos ga direct bent, k<br />

oor etekenen.’ u kan ‘U betekenen.’ belt voor ‘U de belt vacature?’ voor de ‘Goedemorgen!’ vacature?’ ‘Goedemorgen ‘Zegt u h<br />

arkeerkaart ebt een parkeerkaart nodig?’ nodig?’ ‘Goedemiddag!’ ‘Goedemiddag!’ ‘Ik hoor ‘Ik dat hoor u boos dat bent, u b<br />

n.’ etekenen.’ ‘U belt ‘U voor belt de voor vacature?’ de vacature?’ ‘Goedemorge<br />

dag!’ ‘Ik ‘Ik hoor hoor dat dat u b<br />

Jeannette Lariviére<br />

De receptionistes<br />

aan het woord<br />

...ons visitekaartje<br />

Edith de Breure


u kan bet<br />

een parkeerkaart<br />

wat ik voor u kan<br />

r!’ ‘U hebt een<br />

direct kijken wat ik<br />

egt u het maar!’ ‘U<br />

nt, ik ga direct kijken<br />

n!’ ‘Zegt u het maar!’<br />

s bent, ik ga direct<br />

demorgen!’ ‘Zegt u het<br />

at u boos bent, ik ga<br />

?’ ‘Goedemorgen!’ ‘Zegt<br />

hoor dat u boos bent,<br />

cature?’ ‘Goedemorgen!’<br />

g!’ ‘Ik hoor dat u<br />

t voor de vacature?’<br />

g?’ ‘Goedemiddag!’<br />

etekenen.’ ‘U belt voor<br />

keerkaart nodig?’<br />

ik voor u kan betekenen.’<br />

U hebt een parkeerkaart<br />

ijken wat ik voor u kan<br />

et maar!’ ‘U hebt een<br />

ik ga direct kijken wat ik<br />

n!’ ‘Zegt u het maar!’ ‘U<br />

oos bent, ik ga direct kijken<br />

orgen!’ ‘Zegt u het maar!’<br />

Wendy de Koning<br />

Collega’s vrolijk een goedemorgen wensen, bezoekers welkom heten,<br />

parkeerkaarten uitdelen, telefoontjes doorverbinden, post verwerken en<br />

klanten te woord staan. Receptioniste bij <strong>DELTA</strong> en Enduris; geen dag is<br />

hetzelfde.<br />

Jeannette Lariviére en Edith de Breure ‘bemannen’<br />

de balie in Middelburg. “De variëteit<br />

in het werk maakt het juist zó leuk”, meent<br />

Edith. “Vroeger deed ik alleen administratief<br />

werk, maar dat vond ik nogal saai. Nu ben ik<br />

soms wel met drie dingen tegelijk bezig. Een<br />

bezoeker ontvangen, de telefoon opnemen<br />

en een leenfiets uitgeven aan een collega”,<br />

onderstreept Edith de veelzijdigheid van haar<br />

werk. Wendy de Koning is receptioniste op<br />

het Stationspark in Goes. “Het is hier qua<br />

bezoekers en telefoontjes een stuk rustiger<br />

dan op het hoofkantoor. Maar er is meer dan<br />

genoeg te doen. Zo maak ik de planning voor<br />

de Frontoffice, heb veel administratieve taken<br />

en ik verwerk dagelijks de post. Dit omdat er<br />

geen aparte afdeling voor is.”<br />

Glimlachend naar buiten<br />

Op beide locaties ontvangen we klanten aan<br />

de balie. “Dat is één van de leukste aspecten<br />

van het werk”, vertelt Edith. “In de tijd van de<br />

facturatieproblemen ontvingen we nogal eens<br />

ontevreden klanten aan de deur. De kunst is<br />

dan om de klant eerst te kalmeren. Juist door<br />

rustig te reageren en begrip te tonen merk je<br />

dat al een deel van de woede wegebt. Daarna<br />

bellen we een collega van de Frontoffice die de<br />

klant te woord staat.” Jeannette vult aan: “Er<br />

is niets leukers om klanten met een glimlach<br />

weer naar buiten te zien gaan.”<br />

Als receptioniste moet je op alles zijn<br />

voorbereid, daarom volgden ze alle drie een<br />

training omgaan met ‘agressie’. Volgens<br />

Wendy is het ook deels je eigen houding en<br />

hoe je reageert. “Ik ben een mensen-mens.<br />

Als ik een ontevreden klant aan de lijn heb<br />

dan is het belangrijk om dat te accepteren.”<br />

Ik zeg dan: ‘Ik hoor dat u boos bent, ik ga<br />

direct kijken wat ik voor u kan betekenen.’<br />

Rare telefoontjes komen ook weleens voor.<br />

“Voornamelijk van kinderen die kattenkwaad<br />

uithalen”, vertelt Jeannette lachend. Een<br />

veelgehoorde boodschap: ‘Ik zit vast in de<br />

Deltawerken, kunt een monteur sturen?’<br />

En in de categorie versprekingen: ‘Ik bel voor<br />

de vacature’. ‘Terwijl ze factuur bedoelen’,<br />

grapt Edith.<br />

Duizendpoot<br />

“Behulpzaam zijn, voor collega’s én klanten.<br />

Dat is het belangrijkste in het werk. Je bent<br />

een soort van duizendpoot”, aldus Jeannette.<br />

Naast de vele contacten is er ook een groot<br />

stuk administratief werk. Bezoekerslijsten<br />

bijhouden, druppels aanmaken voor nieuwe<br />

medewerkers, maandelijks testen van de BHVpiepers<br />

(Bedrijfshulpverlening), ‘smoelenboek’<br />

updaten, fietsen uitlenen. En vergeet<br />

ook niet het uitgeven van parkeerkaarten en<br />

het parkeerbeleid”, vult Wendy aan. “Geen<br />

dag is hetzelfde.”<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>magazine</strong> 23


<strong>DELTA</strong>.nl<br />

De nieuwe <strong>DELTA</strong>.nl is live. Na maanden van voorbereidingen<br />

hebben we een volledig nieuwe website. Op het resultaat<br />

mogen we trots zijn.<br />

Een nieuwe site?<br />

Internet is niet meer weg te denken<br />

uit ons dagelijkse leven en velen zien het<br />

als een primaire levensbehoefte.<br />

Een gebruiksvriendelijke website,<br />

hét digitale visitekaartje van onze<br />

organisatie, is daarom onontbeerlijk.<br />

De internetontwikkelingen volgen zich<br />

in rap tempo op en dat maakte <strong>DELTA</strong>.nl,<br />

in <strong>20</strong>09 ontwikkeld, toe aan een<br />

metamorfose. Ondanks de huidige<br />

situatie en de onzekerheden blijven<br />

we met z’n allen hard werken om onze<br />

klanten optimaal te bedienen.<br />

Waar doen we het voor?<br />

Eén online klantbeleving! De nieuwe<br />

site maakt het dagelijks leven van<br />

zowel onze klanten als van de<br />

beheerders comfortabeler. Altijd en<br />

overal bereikbaar via tablet<br />

en smartphone. Over alle<br />

communicatiekanalen heen één<br />

en dezelfde online klantbeleving<br />

dankzij een consistente ‘look & feel’.<br />

Alle <strong>DELTA</strong>-producten zijn in één<br />

bestelomgeving (MUBS) af te nemen.<br />

Kortom: een optimale web-ervaring.<br />

Flexibel en kostenbesparing<br />

De hele site is vernieuwd; niet alleen het uiterlijk maar ook het beheersysteem voor onze online-collega’s. Dit maakt de site makkelijker<br />

beheersbaar: het inrichten van speciale actiesites, nieuwe vormgeving en nieuwe functionaliteiten doen we nu helemaal zelf. Dit zorgt voor<br />

flexibiliteit, sneller schakelen en, heel belangrijk, kostenbesparing.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!