19.03.2018 Views

DELTA Magazine Maart 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAGAZINE<br />

DIT is<br />

genieten<br />

Kijk tv zoals jij dat wilt<br />

met <strong>DELTA</strong> Interactieve TV<br />

WIN<br />

kaarten<br />

Concert<br />

at SEA<br />

Premium<br />

Zeeuws Groen<br />

100% groene stroom<br />

uit Zeeland<br />

We gaan Allemaal<br />

Digitaal! Ben jij er klaar<br />

voor? Doe de check!<br />

Discovery is terug<br />

‘Zo blij dat ik weer naar<br />

Ed Stafford en Wheeler<br />

Dealers kan kijken’<br />

MAART <strong>2018</strong>


Inhoud<br />

04<br />

Allemaal Digitaal:<br />

ben jij voorbereid?<br />

08<br />

DIT is <strong>DELTA</strong><br />

Interactieve TV<br />

12<br />

We bewaken jouw<br />

verbinding dag<br />

en nacht<br />

14<br />

Discovery, TLC en<br />

Eurosport zijn terug<br />

16<br />

Premium Zeeuws<br />

Groen<br />

20<br />

Kort nieuws<br />

21<br />

<strong>DELTA</strong> & Zeeland<br />

22<br />

Concert at SEA:<br />

ben jij er weer bij?<br />

04<br />

Kijk en luister jij al digitaal?<br />

Doe de check!<br />

14<br />

‘De programma’s van Ed Stafford<br />

vind ik echt fantastisch’<br />

WIN<br />

kaarten<br />

Concert<br />

at SEA<br />

p.23<br />

08<br />

Kijk tv zoals jij dat wilt<br />

16<br />

100% groene stroom van de Oesterdam<br />

en uit de Oosterscheldekering<br />

Colofon<br />

Uitgever <strong>DELTA</strong>, afdeling Communicatie Eindredactie Levi Bosselaar Bladcoördinatie Annika Lansen<br />

Tekst Liesbet Mallekoote, Mariska van der Hulst, Erik Schwartz, Hannah Mollen, Levi Bosselaar<br />

Fotografie Evert van Moort, Square Fruit, Sky Pictures Fotografie, Ben Houdijk, Johan van der Heijden<br />

Vormgeving Nilsson Druk Grafisch Bedrijf Goes Oplage 150.000 ex.<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of geproduceerd worden zonder<br />

schriftelijke toestemming van de uitgever of andere auteursrechthebbenden.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 2


“We zetten<br />

flinke stappen,<br />

binnen én<br />

buiten Zeeland”<br />

Toen ik een jaar geleden bij <strong>DELTA</strong> begon lagen<br />

er enorm veel uitdagingen op ons te wachten.<br />

We zijn inmiddels flink op stoom en de eerste<br />

mooie stappen zijn gezet. We bouwen stevig<br />

aan de toekomst van <strong>DELTA</strong> én Zeeland.<br />

En we verleggen onze grenzen.<br />

Onze ambitie is heel Zeeland toegang bieden tot<br />

snel internet. Daarom investeren we flink in het<br />

netwerk. Óók in de buitengebieden van Zeeland.<br />

Met de aanleg van zes zenderlocaties voor een<br />

vast-draadloos netwerk kunnen we nog voor de<br />

zomer in Zeeuwse buitengebieden snel internet<br />

gaan leveren.<br />

Ook hebben we niet stilgezeten wat onze<br />

producten betreft: we hebben <strong>DELTA</strong> Interactieve<br />

TV geïntroduceerd. Een prachtige, online dienst<br />

die een nieuwe en eigentijdse manier van tv kijken<br />

mogelijk maakt. Verderop in dit magazine lees<br />

je erover.<br />

Bouwen aan de toekomst betekent ook continu<br />

zoeken naar nieuwe, duurzame bronnen van<br />

energie. We leveren al onze klanten al 100%<br />

groene stroom, maar hoe mooi is het als die<br />

stroom ook écht uit je eigen provincie komt?<br />

Daarom introduceren wij nu Puur Zeeuws<br />

Groen, gemaakt van 100% groene stroom<br />

van de windmolens op de Oesterdam en de<br />

getijdencentrale in de Oosterscheldekering.<br />

En wij hebben nog meer goed nieuws: Discovery,<br />

Eurosport en TLC zijn weer terug in ons<br />

zenderpakket. Ik ben blij dat we begin dit jaar tot<br />

een goede, nieuwe overeenkomst zijn gekomen.<br />

Alle positieve reacties en de vele bedankjes die<br />

we hebben gekregen, daar doen we het voor.<br />

Groeien is ook grenzen verleggen. Dat hebben<br />

we letterlijk gedaan. De aankoop van Caiway<br />

(netwerkbedrijf en telecomaanbieder buiten<br />

Zeeland) door EQT, ook eigenaar van <strong>DELTA</strong>,<br />

biedt ons de mogelijkheid om na energie nu ook<br />

internet, tv en telefonie aan te bieden buiten onze<br />

eigen provincie. Daarmee openen we de deur<br />

naar de Nederlandse markt en dat biedt enorme<br />

kansen om te groeien. Samen gaan we van <strong>DELTA</strong><br />

een nóg mooier en succesvoller bedrijf maken.<br />

Een bedrijf waar Zeeuwen trots op kunnen zijn!<br />

Marco Visser<br />

Algemeen Directeur <strong>DELTA</strong><br />

Internet, tv, telefonie en energie, het blijft een<br />

unieke combinatie. We hebben veel klanten die<br />

alles bij ons afnemen. Daar mag best een voordeel<br />

in zitten vonden wij. Daarom krijgen onze klanten<br />

die energie en internet combineren nu gratis extra<br />

internetsnelheid. Dus wie combineert, profiteert.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 3


Allemaal<br />

Digitaal in <strong>2018</strong><br />

<strong>DELTA</strong> helpt je met de overstap<br />

We kondigden het vorig jaar al aan: <strong>2018</strong><br />

is het jaar waarin we allemaal digitaal<br />

gaan. Dat betekent dat al onze klanten<br />

kunnen genieten van de beste beeld- en<br />

geluidskwaliteit. Tegelijkertijd zorgen<br />

we voor extra ruimte op het netwerk.<br />

Dat is nodig omdat het internetgebruik<br />

jaarlijks met 40 procent toeneemt.<br />

We vernieuwen daarom ons netwerk en<br />

gaan van een digitale vierbaans snelweg<br />

naar een digitale achtbaans snelweg.<br />

Daarmee is Zeeland klaar voor de<br />

digitale toekomst.<br />

Wat gaan we doen<br />

en wanneer?<br />

• Per 1 mei <strong>2018</strong> zijn de tv-zenders<br />

ARD, ZDF, WDR, BBC 1, TV5 niet<br />

meer via het analoge signaal te<br />

bekijken, maar alleen nog digitaal.<br />

• Vanaf 20 augustus <strong>2018</strong> stoppen<br />

alle analoge tv- en radiozenders.<br />

Dan kijk en luister je alleen nog<br />

digitale tv en radio!<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 4


n<br />

Zo helpen wij je<br />

overstappen naar<br />

digitale tv en radio<br />

We helpen onze analoge kijkers en<br />

luisteraars graag met de overstap naar<br />

digitale tv en radio. Goede service is<br />

daarbij belangrijk en dat betekent voor<br />

ons bereikbaar zijn, zichtbaar zijn en zo<br />

dicht mogelijk bij onze klanten staan.<br />

Daarom hebben we zes initiatieven<br />

opgestart om je verder te helpen.<br />

Hulp nodig bij de<br />

overstap naar<br />

digitaal?<br />

1<br />

Doe het rustig zelf:<br />

het Allemaal Digitaalstappenplan<br />

Volg het stappenplan om te kijken welke digitale oplossing<br />

het beste past bij jouw situatie. Half maart stuurden we je<br />

dit stappenplan toe. Het stappenplan en andere informatie<br />

kun je ook rustig nalezen op <strong>DELTA</strong>.nl/allemaaldigitaal.<br />

Kijk of luister je nog via het<br />

analoge signaal? Of weet je<br />

misschien niet hoe je kijkt<br />

en luistert? Wij helpen je<br />

graag zodat je op tijd bent<br />

overgestapt naar digitaal en<br />

niets mist van ons zenderaanbod.<br />

Vul de Allemaal<br />

Digitaal-adviestool in op<br />

<strong>DELTA</strong>.nl/adviestool.<br />

Kijk je al digitaal?<br />

Laat ons dat ook weten door<br />

de Allemaal Digitaal-adviestool<br />

in te vullen. Dan sturen we jou<br />

geen post meer hierover.<br />

2<br />

Krijg persoonlijk<br />

advies:<br />

de <strong>DELTA</strong>-dealer<br />

Je kunt ook terecht bij een <strong>DELTA</strong>-dealer bij jou<br />

in de buurt. Zij geven je persoonlijk advies over<br />

hoe je het beste digitaal kunt kijken en luisteren.<br />

Ook geven ze je uitleg over de verschillende<br />

apparatuur. De dichtstbijzijnde dealer vind je<br />

op <strong>DELTA</strong>.nl/dealers.<br />

3<br />

Op locatie:<br />

de Allemaal Digitaalinfobus<br />

Met onze speciaal ingerichte infobus rijden we<br />

kriskras door Zeeland en zijn we onder meer<br />

aanwezig op markten en bij evenementen. Heb<br />

je vragen over digitale tv en radio? We helpen je<br />

graag in jouw dorp of stad. Wanneer de infobus<br />

bij jou in de buurt is, zie je op <strong>DELTA</strong>.nl/infobus.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 5


4<br />

Extra uitleg:<br />

informatieavond<br />

ouderenbond<br />

Met meer dan 100 bezoekers zat wijkcentrum<br />

De Spinne tjokvol voor een middagprogramma<br />

over digitale tv en radio. Alle mogelijkheden<br />

om digitaal te kijken en luisteren zijn uitvoerig<br />

gepresenteerd en uiteraard was er ruim aandacht<br />

voor alle persoonlijke vragen over de verschillende<br />

thuissituaties. Na afloop werd er gretig gebruikgemaakt<br />

van de mogelijkheid om een Allemaal<br />

Digitaal-monteursbezoek in te plannen.<br />

5<br />

Extra hulp:<br />

het Gilde Walcheren<br />

<strong>DELTA</strong> werkt samen in een speciaal partnership<br />

met het Gilde Walcheren. Tien adviseurs met<br />

een IT-achtergrond zijn getraind en helpen de<br />

oudere inwoners van Walcheren met advies en<br />

de overstap naar digitaal kijken en luisteren. Een<br />

adviseur komt kosteloos langs en stelt waar het<br />

kan de tv en radio digitaal in. Ook helpen de<br />

adviseurs bij het kiezen van nieuwe apparatuur.<br />

Meer weten? Kijk op GildeWalcheren.nl<br />

6<br />

Voor bewoners van<br />

een zorginstelling:<br />

de zorg menukaart<br />

Doe het zelf: Een zorginstelling gaat zelf<br />

aan de slag om bewoners om te zetten naar<br />

digitaal met behulp van de eigen technische<br />

dienst, vrijwilligers en/of mantelzorgers. <strong>DELTA</strong><br />

ondersteunt dit team met een training en<br />

uitgebreide informatievoorziening.<br />

Eén dag bezoek op verzoek: Op een afgesproken<br />

dag bezoekt ons Allemaal Digitaal-team, een mix<br />

van monteurs en enthousiaste <strong>DELTA</strong>-collega’s,<br />

de locatie. We helpen de bewoners die vooraf<br />

hebben aangegeven hulp te willen met de<br />

overstap naar digitale tv en radio.<br />

Eén dag bij iedereen: Via algemene<br />

communicatie met posters en nieuwsbrieven<br />

worden alle bewoners en ook de familie en<br />

mantelzorgers geïnformeerd wanneer <strong>DELTA</strong><br />

langskomt. Het Allemaal Digitaal-team bezoekt<br />

alle bewoners om te checken of zij al digitaal<br />

kijken en luisteren.<br />

In december en januari hebben we servicecomplex<br />

De Schakel en Serviceflat De Horst in<br />

Goes al bezocht met ons Allemaal Digitaal-team.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 6


Guust de Kok,<br />

namens de gezamenlijke ouderenbonden in Goes:<br />

“Onder onze leden merkten wij dat er vragen leefden<br />

over het project Allemaal Digitaal. Daarom hebben we<br />

<strong>DELTA</strong> gevraagd om een presentatie te komen geven<br />

en zij waren hierover direct enthousiast. De enorme<br />

belangstelling heeft ons zelf ook verrast, het geeft aan<br />

dat goede voorlichting erg belangrijk is.”<br />

Ria Braakman,<br />

voorzitter Gilde-Walcheren:<br />

“Juist omdat wij veel contact hebben met senioren en wij<br />

ze goed kunnen helpen, zijn we ook voor dit project een<br />

samenwerking aangegaan. <strong>DELTA</strong> heeft onze adviseurs<br />

uitgebreid getraind en zij kunnen naast advies ook direct<br />

hulp bieden.”<br />

e<br />

Annemarie Schrijver,<br />

locatiemanager Serviceflat De Schakel:<br />

“Onze bewoners kijken veel tv en de berichtgeving over<br />

het digitaal gaan was voor veel van hen moeilijk te<br />

volgen. De bewoners konden van tevoren aangeven<br />

wanneer iemand langs kon komen. Dat is allemaal<br />

bijzonder plezierig verlopen. Door de goede voorlichting<br />

en begeleiding van het <strong>DELTA</strong>-team is alles reuze<br />

meegevallen.”<br />

Heel Zeeland<br />

kijkt in <strong>2018</strong><br />

digitaal<br />

Ben jij al voorbereid?<br />

Dit is waarom we overschakelen<br />

naar het Next Generation Netwerk<br />

<strong>DELTA</strong> bereidt zich voor op de toekomst. Je ziet het steeds vaker om je<br />

heen: de één kijkt tv op het grote scherm, terwijl de ander een serie volgt<br />

op een tablet. We maken daarmee ongemerkt steeds meer gebruik van<br />

internet. Snel internet. Om die ontwikkeling te volgen, plaatsen we in<br />

het netwerk overal nieuwe apparatuur. En stappen we volledig over naar<br />

digitale tv en radio. Eén analoge tv-zender neemt net zoveel ruimte in<br />

op ons netwerk als drie digitale HD-zenders, en zelfs zes digitale zenders<br />

in ‘normale kwaliteit’. Door de upgrade van ons netwerk en het volledig<br />

overstappen naar digitale tv en radio breiden we onze internetcapaciteit<br />

uit, waardoor het netwerk stabieler wordt. Ook gaat de snelheid fors<br />

omhoog van 400 Mbps naar maar liefst 1.000 Mbps.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 7


DIT is <strong>DELTA</strong><br />

Interactieve TV<br />

TV kijken zoals jij dat wilt<br />

De tijd dat je televisie bepaalde<br />

hoe jouw avond eruit zag, is<br />

voorbij. Tegenwoordig bepaal je<br />

zelf naar welke programma’s je<br />

kijkt. En vooral: wannéér. Want<br />

met <strong>DELTA</strong> Interactieve TV kijk<br />

je tv via het beste internet van<br />

Zeeland. En gaat er een wereld van<br />

mogelijkheden voor je open…<br />

DIT IS GENIETEN<br />

Lekker thuis op de bank een romantische film kijken, de<br />

mooiste goals van jouw cluppie laten zien tijdens de borrel<br />

of de hele zondag in bed je favoriete serie bingewatchen.<br />

Wat jouw idee van genieten ook is, met <strong>DELTA</strong> Interactieve<br />

TV maak je er helemaal jouw moment van.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 8


TV<br />

AV<br />

STB<br />

TV<br />

AV<br />

STB<br />

Zelf aan<br />

de knoppen<br />

TV<br />

AV<br />

TV<br />

STB<br />

AV<br />

STB<br />

Net te laat op de bank geploft en<br />

de eerste minuten van het nieuws<br />

gemist? Met Begin Gemist zie je toch<br />

nog de hele uitzending.<br />

MENU<br />

OK<br />

TV<br />

EXIT<br />

AV<br />

MENU<br />

MENU<br />

Geen tijd om die leuke film af te<br />

kijken? Gewoon opnemen. Dan doe je<br />

dat later als het jou uitkomt.<br />

EXIT<br />

STB<br />

EXIT<br />

GUIDE<br />

D<br />

DIT IS SIMPEL<br />

<strong>DELTA</strong> Interactieve TV maakt televisie kijken altijd leuk,<br />

ook als er op de meer dan 60 zenders tóch net even niks<br />

leuks is. Want DIT betekent ook dat je met een druk op<br />

je afstandsbediening die interessante documentaire van<br />

-<br />

afgelopen weekend terugkijkt met Programma Gemist.<br />

Die afstandsbediening, kun je overigens gebruiken voor je<br />

tv én de tv-ontvanger, je hebt dus maar één<br />

afstandsbediening nodig.<br />

+<br />

VOL<br />

-<br />

TEXT<br />

+<br />

RADIO<br />

VOL<br />

-<br />

+<br />

VOL<br />

+<br />

CH<br />

-<br />

OPT<br />

+<br />

VOL<br />

-<br />

+<br />

VOL<br />

-<br />

TEXT<br />

TEXT<br />

MENU<br />

OK<br />

MENU<br />

GUIDE<br />

OK<br />

GUIDE<br />

OK<br />

GUIDE<br />

OK<br />

EXIT<br />

GUIDE+<br />

RADIO<br />

+<br />

CH<br />

“Zondagavond +<br />

is voetbalavond<br />

CH<br />

voor mijn mannen.<br />

Dan vind<br />

-<br />

ik niks<br />

OPT<br />

lekkerder dan met<br />

RADIO<br />

mijn laptop + op<br />

schoot CH ongestoord<br />

‘Say yes to the<br />

dress’<br />

-<br />

te kijken”<br />

RADIO<br />

RADIO<br />

De bel gaat op het moment dat de<br />

beslissende penalty genomen gaat<br />

worden? Zet de uitzending even stil.<br />

Live TV Pauzeren zorgt dat je er wél<br />

bij bent.<br />

In één oogopslag zie je wat er op dit<br />

moment op alle zenders te zien is. Je<br />

kunt in de gids ook terug in de tijd en<br />

daar opzoeken wat je nog eens terug<br />

wilt kijken.<br />

EXIT<br />

CH<br />

-<br />

DIT zegt Jojanneke (39):<br />

-<br />

OPT<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 9


DIT zegt Henk-Jan (58):<br />

OP AL JE SCHERMEN<br />

Met zo veel keus op tv, bestaat de kans dat je plek voor de<br />

buis bezet is. Geen probleem. Je kijkt die film, wedstrijd<br />

of aflevering net zo gemakkelijk op je laptop, tablet of<br />

smartphone. Heel gemakkelijk, via de handige <strong>DELTA</strong> App.<br />

“We keken voorheen<br />

nog analoge tv.<br />

Maar nu hoeven<br />

we met interactieve<br />

tv niks meer te<br />

doen als heel<br />

Zeeland straks<br />

digitaal gaat”<br />

Nog geen internet<br />

van <strong>DELTA</strong>?<br />

Wil je Interactieve TV<br />

van <strong>DELTA</strong>? Dan heb je ook<br />

internet van ons nodig.<br />

Bij <strong>DELTA</strong> kijk je tv via het<br />

beste internet van Zeeland.<br />

Dat zegt ook de Consumentenbond.<br />

Zij waardeerden de<br />

internetkwaliteit onlangs met<br />

een dikke 8. We helpen je<br />

graag bij het kiezen van het<br />

juiste pakket.<br />

e<br />

JE BANK ALS DUG-OUT?<br />

Ben jij ook zo’n fanatieke thuis-coach?<br />

Dan zit je met DIT gebeiteld. Want op<br />

Eurosport volg je zo ‘de Giro’ weer.<br />

Op FOX Sports 1 de ontknoping van<br />

de Eredivisie. En wil je dan nóg meer<br />

sport? In een handomdraai bestel je<br />

een van de andere vier sportpakketten<br />

en zit je meteen middenin de<br />

Grand-Prix of curlingwedstrijd,<br />

maar net waar je van houdt.<br />

Zes maanden<br />

gratis voor<br />

bestaande klanten<br />

DIT geeft je alle vrijheid van de wereld omdat je ‘gewoon’<br />

tv kijkt via het internetsignaal. Om ook op je televisietoestel<br />

interactief te kijken heb je onze Interactieve TV Ontvanger<br />

nodig. Een mooi, wit designkastje. Geschikt voor 4K. Deze<br />

krijg je zes maanden gratis. Daarna huur je de ontvanger<br />

voor € 3,50 per maand.<br />

Kijk voor alle mogelijkheden op <strong>DELTA</strong>.nl/interactievetv<br />

en ga ook tv kijken zoals jij dat wilt!<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 11


We bewaken<br />

jouw verbinding<br />

dag en nacht<br />

Na een lange werkdag is het heerlijk om<br />

op de bank te ploffen en te genieten van<br />

een avondje Netflix. Daarvoor heb je wel<br />

en snelle en stabiele internetverbinding<br />

nodig. <strong>DELTA</strong> houdt daarom het<br />

netwerk 24 uur per dag, 7 dagen per<br />

week nauwlettend in de gaten.<br />

Dat gebeurt vanuit het Network &<br />

Security Operation Center (NSOC),<br />

waar netwerkbeheerders kunnen<br />

ingrijpen bij een storing. Het<br />

team bekijkt voortdurend of alle<br />

verbindingen het nog goed doen en<br />

stuurt monteurs op pad, nog voordat<br />

bij jou thuis de verbinding wegvalt.<br />

“Elke dag controleren we of er<br />

modems in ons netwerk kort maar<br />

herhaaldelijk zijn uitgevallen”, zegt<br />

netwerkbeheerder Frans Bart. “In zo’n<br />

geval onderzoekt ons team eerst of<br />

deze uitval komt door uitgevoerde<br />

werkzaamheden, of dat er iets aan<br />

de hand is in een wijkcentrale of<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 12


Wist je dat<br />

ons netwerk uit meer<br />

dan 3000 kilometer<br />

glasvezel bestaat en ook<br />

zo’n 3000 kilometer<br />

coaxkabel<br />

we in de eerste<br />

maand van dit jaar<br />

111 zogenoemde<br />

ddos-aanvallen hebben<br />

afgewend, waardoor<br />

je veilig kon blijven<br />

internetten<br />

in januari 280 met<br />

malware besmette<br />

computers van<br />

klanten preventief<br />

zijn geblokkeerd, en<br />

gedeblokkeerd na<br />

desinfectie<br />

n<br />

distributiecentrum. Als dit niet het<br />

geval is, neemt de klantenservice<br />

contact op met de klant, om te kijken<br />

of er iets mis is met het modem<br />

waardoor de verbinding niet optimaal<br />

werkt. Lukt het niet om het probleem<br />

per telefoon op te lossen, sturen we<br />

een monteur langs.”<br />

STORING VAAK<br />

SNEL OPGELOST<br />

Een storing kan bijvoorbeeld ontstaan<br />

doordat een connector is gaan<br />

oxideren of doordat het modem het<br />

heeft begeven. “Eigenlijk werkt het net<br />

als met een auto, die heeft onderhoud<br />

nodig. Anders kom je stil langs de kant<br />

van de weg te staan”, zegt manager<br />

Barend de Lange van<br />

het NSOC. “Soms is het probleem<br />

snel opgelost, bijvoorbeeld door<br />

het vastdraaien van de connectoren<br />

of door het vervangen van<br />

de stroomadapter.”<br />

Ook wordt continu gekeken of de<br />

wijkcentrales en distributiecentrums<br />

het goed doen. Zo bekijkt het<br />

NSOC hoe sterk het signaal is dat<br />

op de verschillende knooppunten<br />

binnenkomt. “Is het signaal minder<br />

dan gebruikelijk? Dan springt een<br />

monteur in z’n auto die het probleem<br />

oplost. Zo voorkomen we dat de klant<br />

er überhaupt iets van merkt”, vertelt<br />

Barend. <strong>DELTA</strong> wil dat jouw verbinding<br />

optimaal werkt. Gaat er toch iets<br />

mis? Dan is onze storingsdienst 24/7<br />

bereikbaar om te helpen.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 13


Yes! Ze zijn weer<br />

terug bij <strong>DELTA</strong>:<br />

Discovery, Eurosport en TLC<br />

Maurits Portier<br />

“Ik ben een selectieve kijker, maar de<br />

programma’s van Ed Stafford vind ik<br />

fantastisch: een ontdekkingsreiziger die op<br />

een onherbergzame plek wordt gedropt en<br />

een bestaan moet opbouwen. Een inventief<br />

programma om ontspannen te kijken, wetend<br />

dat je zelf in je warme bedje kunt stappen.<br />

Wheeler Dealers kijk ik ook graag. Daarin<br />

kopen ze voor 100 pond een auto, knappen<br />

die op, verkopen hem en kopen een betere,<br />

tot ze een Ferrari hebben. Die programma’s<br />

heb ik wel gemist, dus ik ben blij dat <strong>DELTA</strong> dit<br />

weer uitzendt!”<br />

i<br />

Louis Mangold<br />

“Toen Discovery en TLC van de kabel verdwenen<br />

heb ik meteen een petitie opgesteld. Binnen<br />

twee weken had ik al 4300 handtekeningen.<br />

Het was een grote domper dat ze verdwenen:<br />

onze tv stond altijd op die zenders en we<br />

hebben de afgelopen tijd echt beduidend minder<br />

televisie gekeken. Met mijn zoon kijk ik nu weer<br />

naar ‘MythBusters’ en ‘How do they do it’: twee<br />

leuke, leerzame programma’s. En met mijn vrouw<br />

kijk ik voor de ontspanning naar ‘Say yes to<br />

the dress’. Met de petitie hebben we een sterk<br />

signaal afgegeven en ik geef mezelf wel een<br />

schouderklopje dat het is gelukt.”<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 14


“Blij dat de zenders terug zijn. Veel klanten keken uit naar<br />

de terugkomst van de mooie documentaires, series en<br />

sportevenementen van Discovery, Eurosport en TLC”<br />

Ludolf Rasterhoff, directeur Telecom<br />

Ron Thiry<br />

“Ik ben een sportliefhebber dus toen Eurosport<br />

verdween, ging ik bepaalde dingen wel missen.<br />

Niet dat ik nou zoveel keek, maar als gepensioneerd<br />

man kan ik mijn momenten kiezen. Ik kijk graag<br />

tennis en de Giro d’Italia, met name de bergetappes.<br />

Vorig jaar deed Tom Dumoulin het geweldig en dat<br />

had ik graag live willen volgen. Gelukkig is Eurosport<br />

terug bij <strong>DELTA</strong>, want ik ben benieuwd of Dumoulin<br />

het dit jaar nog eens kan.”<br />

Wendy Scheurwater<br />

“Ik kijk elke dag wel even naar TLC: positieve<br />

programma’s waar je niet bij hoeft na te denken,<br />

echte emo-tv. Series over gezinnen die net iets<br />

anders zijn, zoals ‘The little couple’, volg ik graag.<br />

En natuurlijk ‘Say yes to the dress’. Die man is zo<br />

sympathiek, daar zouden er meer van moeten<br />

zijn. Ik ben blij dat <strong>DELTA</strong> deze zender weer heeft<br />

teruggehaald. Verder kijk ik vooral programma’s<br />

waarbij je moet nadenken: wat ‘vrouwen-tv’ is fijn<br />

voor de afwisseling.”<br />

t<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 15


<strong>DELTA</strong> introduceert<br />

Puur Zeeuws<br />

Groen<br />

100% groene stroom<br />

uit Zeeland<br />

Dat je als inwoner van Zeeland<br />

dagelijks volop energie uit<br />

onze prachtige provincie haalt<br />

is natuurlijk geen nieuws.<br />

De dagelijkse fietstocht<br />

naar school of werk, een<br />

zondagmiddagje ‘Boule’ of<br />

lekker uitwaaien op het strand:<br />

wind, water en zon spelen een<br />

hoofdrol in het dagelijks leven<br />

van veel Zeeuwen. Uit Zeeland<br />

haal je energie. Zo eenvoudig<br />

is het.<br />

Er is dan ook geen enkele provincie die zich<br />

beter leent voor de opwek van groene stroom<br />

dan Zeeland. Altijd een frisse bries, de meeste<br />

zonuren van heel Nederland en twee keer per<br />

dag eb en vloed. <strong>DELTA</strong> introduceert daarom<br />

een nieuw premium product met groene<br />

stroom uit Zeeland: ‘Puur Zeeuws Groen’ met<br />

100% groene stroom van de Oesterdam en uit<br />

de Oosterscheldekering! Want zeg nou zelf,<br />

wat is er nu leuker dan ook die andere energie<br />

uit Zeeland te halen?<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 16


Groene stroom van de<br />

Oesterdam<br />

Als je via de A58 Zeeland binnenrijdt kan je er<br />

niet omheen: hier haal je energie! Tientallen<br />

windmolens verwelkomen je. De windmolens die<br />

je ziet zijn van het windpark Kreekraksluizen bij<br />

de Oesterdam, de verbinding tussen Zuid-<br />

Beveland en Tholen. Het werd in 2013 in gebruik<br />

genomen. Dit hypermoderne windpark is het<br />

grootste windpark op land in Zeeland en telt<br />

31 windmolens. Het heeft een capaciteit van<br />

75,5 megawatt waarmee 55.000 huishoudens<br />

van groene stroom worden voorzien.<br />

e<br />

eg<br />

Groene stroom uit de<br />

Oosterscheldekering<br />

De Oosterscheldekering beschermt niet alleen<br />

Zeeland tegen overstromingen, maar is ook<br />

een bron van groene stroom. Getijdenstroom,<br />

om precies te zijn. In één van de stroomgaten<br />

van de Oosterscheldekering hangen vijf grote<br />

turbines die aangedreven worden door de sterke<br />

stromen van eb en vloed die onafgebroken door<br />

de Oosterscheldekering bulderen. Ze wekken<br />

samen stroom op voor duizend huishoudens.<br />

De getijdencentrale in de Oosterscheldekering<br />

is daarmee nu al de grootste commerciële<br />

getijdencentrale ter wereld met vijf turbines<br />

op een rij.<br />

Als het aan directeur Hans van Breugel van<br />

Tocardo (de eigenaar van de getijdencentrale)<br />

ligt blijft het daar niet bij. “Nergens ervaar<br />

je de kracht van eb en vloed zo sterk als in<br />

de Oosterscheldekering. Het water dendert<br />

erdoorheen. Dat is ook de reden dat je als<br />

watersporter niet in de buurt van de kering<br />

mag komen. We kunnen hier veel meer stroom<br />

opwekken dan we nu doen. Daar maken we ons<br />

sterk voor. Na stroom uit wind en zon komt nu<br />

getijdenenergie er aan, daar ben ik van overtuigd.<br />

Wind kan wel eens een aantal dagen afwezig zijn,<br />

eb en vloed is er altijd. De installaties hangen<br />

onder water. Ze ontsieren het landschap daardoor<br />

niet. Ik zie grote kansen voor getijdenstroom<br />

in Zeeland.”<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 17


Vijf vragen aan<br />

Roel Meijerink<br />

directeur Energie<br />

100% GROENE STROOM<br />

UIT ZEELAND?<br />

“Een logische stap voor <strong>DELTA</strong>!”, begint Meijerink.<br />

“Zeeland ademt groene energie. Van welke kant je<br />

Zeeland ook binnenrijdt, overal zie je windmolens.<br />

En overal is water. Hoog- en laagwater. Weet je<br />

hoeveel energie er uit de verschillen tussen eb en<br />

vloed te halen valt? En dan heb ik het nog niet<br />

eens over het licht… In Zeeland schijnt niet alleen<br />

de zon vaker, het licht is ook nog eens intenser.<br />

Naar men zegt door de weerspiegeling van het<br />

vele water. Nergens wekken zonnepanelen zo veel<br />

energie op als in Zeeland.”<br />

MAAR <strong>DELTA</strong> LEVERT TOCH AL<br />

LANG 100% GROENE STROOM?<br />

“Klopt als een bus”, zegt Meijerink.<br />

“We leveren sinds 1 januari 2016 sowieso<br />

uitsluitend 100% groene stroom, maar die is<br />

afkomstig van windmolens elders in Nederland<br />

en Europa, én wordt opgewekt uit kippenmest<br />

in de biomassacentrale in Moerdijk. We geven<br />

onze klanten nu de keuze: ‘<strong>DELTA</strong> Groene<br />

Stroom’ van windmolens buiten Zeeland en uit<br />

biomassa enerzijds en ‘Puur Zeeuws Groen’ van<br />

de Oesterdam en uit de Oosterscheldekering<br />

anderzijds.”<br />

WINDENERGIE VAN DE OESTERDAM<br />

EN GETIJDENSTROOM UIT DE<br />

OOSTERSCHELDEKERING DUS.<br />

WAAR IS DE ZON?<br />

“Die schijnt iedere dag! Daarom streven we er<br />

ook naar om zo snel mogelijk ook stroom uit een<br />

Zeeuws zonnepark aan ons nieuwe product Puur<br />

Zeeuws Groen toe te voegen. Dan bestaat <strong>DELTA</strong><br />

Puur Zeeuws Groen uit alles wat Zeeland zo<br />

aantrekkelijk maakt: wind, water en zon.”<br />

HOE ZIT DAT MET DE PRIJS?<br />

IS STROOM UIT DE BUURT<br />

GOEDKOPER?<br />

“In bijvoorbeeld Duitsland wordt veel meer groene<br />

stroom opgewekt dan in Zeeland”, legt Meijerink<br />

uit. “Waar meer van is, is meestal goedkoper.<br />

Zo werkt het met groene stroom ook, maar het<br />

ontloopt elkaar niet veel. De Zeeuwse groene<br />

stroom is volledig opgewekt door de natuur zelf,<br />

door de elementen die Zeeland hebben gemaakt<br />

tot wat het nu is. En je weet precies waar de<br />

stroom vandaan komt. Bij groene stroom uit de<br />

rest van Europa is dat niet altijd even duidelijk.”<br />

HOE HAAL JIJ ENERGIE<br />

UIT ZEELAND?<br />

“Gedurende de werkweek ben ik in Zeeland. In<br />

mijn vrije tijd die ik hier doorbreng probeer ik<br />

optimaal te genieten van alles wat Zeeland te<br />

bieden heeft. Lekker uitwaaien op het strand,<br />

na het werk nog even zwemmen in zee of<br />

even genieten van de zon op een terras aan<br />

de Boulevard in Vlissingen. Na het werk kan je<br />

hier heerlijk je hoofd leegmaken. Zeeland is een<br />

fantastische provincie en ík ben ambassadeur<br />

geworden!”<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 18


<strong>DELTA</strong> Puur<br />

Zeeuws Groen<br />

100% groene stroom<br />

uit Zeeland<br />

Afkomstig van de windmolens van windpark<br />

Kreekraksluizen op de Oesterdam én de<br />

getijdencentrale in de Oosterscheldekering.<br />

<strong>DELTA</strong>.nl/PuurZeeuws<br />

Groene stroom,<br />

hoe werkt dat?<br />

“Groene stroom is onzin, uit mijn stopcontact komt<br />

gewoon grijze stroom.” Een uitspraak die je nogal<br />

eens hoort. We leggen je graag kort uit hoe groene<br />

stroom bij jou terechtkomt. Om te beginnen is<br />

stroom… stroom! Je kunt op het elektriciteitsnet nu<br />

eenmaal geen onderscheid maken tussen groene of<br />

grijze stroom. Alle stroom komt op één grote ‘hoop’<br />

terecht en wordt verspreid naar iedereen die stroom<br />

nodig heeft.<br />

Je krijgt<br />

automatisch<br />

een aanbod!<br />

Heb je een contract met een<br />

vaste prijs voor stroom en gas?<br />

Dan kan je voor Puur Zeeuws<br />

Groen kiezen zodra je lopende<br />

energiecontract bij <strong>DELTA</strong> afloopt.<br />

Je krijgt, kort voordat je contract<br />

afloopt, automatisch een nieuw<br />

aanbod. Heb je een contract met<br />

variabele prijzen? Dan krijg je in<br />

juni van dit jaar een aanbod met de<br />

mogelijkheid om voor Puur Zeeuws<br />

Groen te kiezen.<br />

T<br />

Een steeds groter deel van de stroom die op ‘die<br />

hoop’ terechtkomt is natuurlijk wel degelijk op<br />

een groene manier opgewekt. Met windmolens of<br />

zonnepanelen bijvoorbeeld. Alle groene stroom die<br />

opgewekt wordt, wordt centraal geregistreerd en<br />

krijgt een ‘groencertificaat’. Op die manier wordt<br />

duidelijk hoeveel groene stroom er in totaal is en<br />

waar die groene stroom is opgewekt.<br />

Die groencertificaten zijn te koop op de ‘groencertificatenmarkt’.<br />

Daar kopen energieleveranciers<br />

die groene stroom leveren groencertificaten in. Het<br />

aantal certificaten dat een energieleverancier inkoopt<br />

bepaalt de hoeveelheid groene stroom die je kunt<br />

leveren. <strong>DELTA</strong> koopt voor alle stroom die ze levert<br />

groencertificaten. Zo leveren we altijd groene stroom.<br />

Specifiek voor het nieuwe product Puur Zeeuws<br />

Groen koopt <strong>DELTA</strong> de groencertificaten van<br />

stroom die is opgewekt door de windmolens<br />

bij de Oesterdam en in de getijdencentrale in<br />

de Oosterscheldekering. Je kunt zo dus heel<br />

specifiek groene stroom van bepaalde windmolens,<br />

zonneparken of getijdencentrales inkopen.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 19


Kort<br />

I<br />

<strong>DELTA</strong> regelt het:<br />

snel internet in het<br />

buitengebied<br />

Goed nieuws voor mensen in het<br />

buitengebied! <strong>DELTA</strong> is begonnen met de<br />

bouw van zes masten voor snel internet<br />

via een vast-draadloos verbinding. Mensen<br />

die geen kabelverbinding in huis hebben,<br />

moeten het vaak doen met langzaam<br />

internet. Met deze techniek brengt <strong>DELTA</strong><br />

daar verandering in. De masten komen te<br />

staan in Rilland, Goes, Serooskerke (W),<br />

Hoek, Hulst en Axel. Vanaf mei worden<br />

de eerste klanten aangesloten op de vastdraadloos<br />

verbinding en kunnen<br />

ze genieten van het snelle internet<br />

van <strong>DELTA</strong>.<br />

Privacy gaat iedereen<br />

wat aan!<br />

<strong>DELTA</strong> vindt jouw privacy belangrijk. Vanaf 25 mei<br />

<strong>2018</strong> passen we daarom ons privacybeleid aan, dat<br />

aansluit bij een nieuwe Europese wet. De zogenoemde<br />

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Die<br />

geldt voor zowel consumenten als zakelijke klanten.<br />

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat<br />

bedrijven zich ook aan deze nieuwe regels houden.<br />

Zelf hoef je daar dus niets voor te doen. Meer hierover<br />

lees je op <strong>DELTA</strong>.nl/privacyverklaring.<br />

http<br />

https<br />

<strong>DELTA</strong> voortaan mee<br />

op vakantie<br />

Ik ga op vakantie en neem mee: <strong>DELTA</strong><br />

Interactieve TV. Met een abonnement van<br />

<strong>DELTA</strong> kun je voortaan in alle EU-landen<br />

genieten van televisie via je smartphone,<br />

tablet en laptop. Als je de interactieve<br />

tv-ontvanger in je koffer steekt, kijk je ook<br />

je favoriete programma’s op het grote<br />

scherm. Het enige dat je nodig hebt,<br />

is een goede internetverbinding op je<br />

vakantieadres.<br />

Huur je volgende cv-ketel!<br />

Toe aan een nieuwe cv-ketel en geen zin in een grote investering?<br />

Kies dan voor het huren van een cv-ketel. Voor een vast bedrag per<br />

maand hoef je nergens meer naar om te kijken. Onderhoud en 24-uurs<br />

storingsservice zijn direct geregeld. De huidige generatie cv-ketels is<br />

een stuk zuiniger dan die van pakweg 15 jaar geleden. Vaak betekent een<br />

nieuwe cv-ketel daarom ook nog eens een daling van je stookkosten,<br />

simpelweg omdat een moderne cv-ketel efficiënter werkt. Als je slim<br />

bent vervang je je cv-ketel in de zomermaanden. Dan hoef je niet een<br />

dag in de kou te zitten. <strong>DELTA</strong> levert samen met Comfort Partners de<br />

betrouwbare en veilige Remeha-ketels. Voor ieder huishouden bieden<br />

we een passende cv-ketel.<br />

Tip: de capaciteit van je nieuwe cv-ketel is van groot belang voor<br />

comfortabele warmte of warm water in je woning. Hou daarom bij de<br />

keuze voor een cv-ketel ook rekening met toekomstige verbouwplannen<br />

of een regendouche die meer druk nodig heeft. Kijk voor alle informatie<br />

op <strong>DELTA</strong>.nl/cvketels<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 20


<strong>DELTA</strong> & Zeeland<br />

<strong>DELTA</strong> Ride for the Roses:<br />

fietsen voor de strijd<br />

tegen kanker<br />

i<br />

<strong>DELTA</strong> is ook de komende drie jaar hoofdsponsor<br />

van <strong>DELTA</strong> Ride for the Roses. In dit fietsweekend<br />

stappen ruim 6000 mensen op de fiets in de strijd<br />

tegen kanker. Op vrijdag 8 juni trappen de dames<br />

in Goes af met de LadiesNightRide en fietsen<br />

15 of 30 kilometer voor wetenschappelijk onderzoek<br />

naar gynaecologische kanker. Tijdens de <strong>DELTA</strong><br />

Ride for the Roses leggen de renners afstanden tot<br />

120 kilometer af. Op zaterdag 9 juni vanuit Goes,<br />

op zondag 10 juni vanuit Terneuzen. De opbrengst<br />

daarvan gaat naar KWF Kankerbestrijding voor<br />

onderzoek en voorlichting.<br />

Hoe houden we het<br />

leuk online?<br />

Cyberpesten, grooming en exposen. Het is voor<br />

jongeren de keerzijde van het internet: kinderen<br />

die 24 uur per dag online worden gepest of door<br />

klasgenoten worden bedreigd met het online<br />

zetten van seksueel getinte filmpjes. <strong>DELTA</strong> vindt<br />

het belangrijk dat jongeren bewust omgaan met<br />

alle mogelijkheden op internet en is daarom<br />

ambassadeur en donateur van het Zeeuwse initiatief<br />

Kwetsbaar Online. Onder het motto ‘Maak het leuk<br />

voor iedereen’ geeft het platform gastlessen aan<br />

kinderen en workshops aan ouders en leerkrachten.<br />

Het <strong>DELTA</strong> Zeeland Fonds,<br />

daar kun je wat mee!<br />

<strong>DELTA</strong> ondersteunt vanuit het <strong>DELTA</strong> Zeeland Fonds<br />

initiatieven die Zeeland en de Zeeuwen verder<br />

brengen. Ook op deze manier dragen wij bij aan een<br />

energieke Zeeuwse samenleving. We zijn ons bewust<br />

van onze maatschappelijke rol. Onze aandacht gaat<br />

daarom uit naar projecten die Zeeuwse problematiek<br />

aanpakken zoals onder andere krimp, armoede,<br />

vergrijzing, vitaliteit en eenzaamheid. Het gaat om<br />

nieuwe initiatieven, maar ook bestaande projecten<br />

die zich blijven ontwikkelen. Het fonds is opgericht in<br />

2008 en ondersteunt sinds 2009 de eerste projecten.<br />

Ken jij een project dat hulp kan gebruiken? Kijk op<br />

<strong>DELTA</strong>.nl/ZeelandFonds voor de mogelijkheden.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 21


Concert at SEA:<br />

ben jij er ook<br />

weer bij?<br />

We hopen het voor je, want Concert at<br />

SEA was ook dit jaar weer razendsnel<br />

uitverkocht! In ruim anderhalf uur<br />

gingen alle weekend- en dagkaarten<br />

erdoorheen. “Een unieke situatie<br />

voor een Nederlands festival”, zegt<br />

festivaldirecteur Lesley Grieten.<br />

“Er zijn vrijwel geen festivals in ons<br />

land waarbij de kaarten er zo snel<br />

doorheen gaan.”<br />

Wie een kaartje heeft weten te<br />

bemachtigen treft op Concert at SEA<br />

een unieke line-up aan. Op vrijdag 29<br />

juni staat Sting op het hoofdpodium,<br />

op zaterdag 30 juni Alanis Morissette.<br />

Twee namen die al een tijdje op het<br />

verlanglijstje stonden van Grieten. “Ik<br />

ben heel blij met de komst van Alanis<br />

en Sting! Elk jaar houden we goed in<br />

de gaten welke artiesten naar Europa<br />

komen in de periode van ons festival.<br />

We hadden Alanis en Sting beiden<br />

al een keer eerder gevraagd voor<br />

Concert at SEA. Toen lukte dat niet,<br />

maar nu wel.”<br />

Maar topartiesten alleen maken een<br />

festival nog geen topfestival. Het gaat<br />

om het totaalplaatje. “We bekijken<br />

continu de terrein-indeling. Staat de<br />

glijbaan op de juiste plek? Moet de<br />

bar misschien een paar meter naar<br />

achteren? Soms verandert er voor<br />

de bezoeker weinig, maar verbetert<br />

zoiets wel de doorstroming.<br />

Het is altijd spannend hoe het<br />

daadwerkelijk uitpakt.”<br />

Het Concert at SEA-weekend begint<br />

dit jaar al op donderdagavond 28 juni!<br />

Dan is er een échte Zeeuwse avond<br />

waarop BLØF met het Zeeuws Orkest<br />

optreedt. Ook staan Danny Vera en<br />

Racoon op het podium.<br />

Zo’n mooi en Zeeuws festival<br />

verdient natuurlijk een écht Zeeuwse<br />

hoofdsponsor. <strong>DELTA</strong> is daarom<br />

voor het achtste jaar op rij trotse<br />

hoofdsponsor van Concert at SEA.<br />

<strong>DELTA</strong> zorgt voor internet op het<br />

festivalterrein. Zo ben je in de <strong>DELTA</strong><br />

Lounge altijd voorzien van een goede<br />

verbinding. Ook kun je daar je mobiele<br />

telefoon opladen.<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 22


Leuk om te weten<br />

• Om jou overal op het terrein<br />

van een lekker biertje te<br />

kunnen voorzien ligt<br />

4 kilometer bierleiding op<br />

het festivalterrein<br />

• In de bouwwerken op het<br />

festivalterrein is 950.000 kilo<br />

staal verwerkt<br />

• 25.000 festivalgangers blijven<br />

in de buurt slapen<br />

• Met 500 lampen die op je<br />

gericht staan wordt het best<br />

wel warm op het podium!<br />

• De muziek dendert je tegemoet<br />

uit een geluidsinstallatie<br />

van 20.000 watt<br />

• 1500 medewerkers maken<br />

van jouw Concert at SEA<br />

een topfestival!<br />

s<br />

Concert at SEA uitverkocht?<br />

Niet als je klant bent bij <strong>DELTA</strong>!<br />

Als hoofdsponsor hebben wij nog dagkaarten<br />

voor Concert at SEA. Voor welke dag, mag je<br />

zelf kiezen. Zoek de pagina’s die horen bij de<br />

uitsneden. Op die pagina vind je ook een letter.<br />

Zet de letters op volgorde, stuur het antwoord voor<br />

30 april naar concertatsea@<strong>DELTA</strong>.nl en maak kans<br />

op twee van de vijftig dagkaarten.<br />

WIN<br />

actie<br />

Antwoord:<br />

<strong>DELTA</strong> <strong>Magazine</strong> 23


DIT is nu<br />

6 maanden<br />

gratis<br />

Voor bestaande<br />

klanten<br />

DIT is <strong>DELTA</strong><br />

Interactieve TV<br />

daarna<br />

3,50<br />

per maand<br />

<strong>DELTA</strong>.nl/interactievetv

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!