12.12.2017 Views

Delft.business #4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

delft.business

In dit nummer

7

Scoozy

High­interest start­up

23

Zo zit dat

Creëer financieel voordeel

32

Koester bedrijven

Neem de regie

56

13

Financieren

Zo doe ik het

58

18

Ontdek

OPEN

24 26

Cashless doneren

Creatieve broedplaats

34

Show me the money

Realiseer je plan

Open brief

Perspektief

40

Miss Morrison

Op de koffie bij

63

En verder:

05 Editorial

06 Column

Ferrie Förster

10 Opmerkelijk

20 Made in Delft

Ledlicht

22 De Vrienden van…

Renier de Graaf en

Inloophuis Deborah

28 Kies uw raadslid

Wie kiest u?

30 Om aan te raken

Techniek in de stad

36 Persoonlijke coaching

Bewust in balans

38 Mijn Agenda

Imre van Leeuwen

39 Zo zit dat

Van werkstress naar

werkplezier

42 Delftse transfers

Wie o wie?

43 Modellenshop

Documenten online

44 Dialoog

Meedoen met IFoT

46 Places to be

Werkse!

48 Het pand

Auxilium

50 Ingenieurs huisvesten

Familiebedrijf Meijerink

52 Column

Janelle Moerman

53 Gelukkig hebben

we de foto’s nog

57 Zo zit dat

Risicomanagement

60 Glasvezel in de stad

Snel en stabiel

64 Binnenkort

66 Colofon

68 Over en uit

Fun run

Rennen voor goed doel

Technologie & Maatschappij

Zo­Dichtbij

Mister Efficiency

Nepdollars als beloning

Op de cover:

Lieke Voortman (pag 40)

3

Delft.business_#4_27_PR.indd 3 04/12/2017 11:04


Westvest - Advertentie_04_PRESS.pdf 1 29/11/2017 16:39

n o t a r i s s e n

www.westvest.nl

DÉ DEUR NAAR

KWALITEIT

MEER DAN 100 JAAR AAN

EXPERTISE & ERVARING

Westvest 38 | 2611 AZ DELFT | T (015) 219 19 99 | info@westvest-notarissen.nl | www.westvest.nl

Delft.business_#4_27_PR.indd 4 04/12/2017 11:04


delft.business

Je geld of je passie!

Hoe financier je je passie? Voor veel onder nemers

het minst leuke, maar tegelijk ook het meest

noodzakelijke deel van ondernemen. Want je

kunt nog zo blij worden van het uitoefenen van je

passie, onderaan de streep moet je wel je rekeningen

kunnen betalen.

Creatief

financieren

In de gesprekken die we met

ondernemers voeren, komt dit

thema geregeld terug. Ondernemers

en zeker ook cultu rele

instellingen worden steeds

creatiever in het vinden van

alternatieve financieringsvormen.

Want als de subsidiekraan

dichtgaat of als het niet

lukt om een lening bij de bank te

krijgen, zul je toch iets anders moeten

bedenken om je passie uit te kunnen voeren.

Mijn eigen dochter liep hier tegenaan toen ze

haar bedrijf wilde starten. Eerst was er teleurstelling,

boosheid zelfs: waarom ging de bank

niet mee in haar geweldige plan? Al snel sloeg de

boosheid om in strijdvaardigheid en ging ze op

zoek naar andere manieren om haar plan toch te

realiseren. Dat resulteerde in strakker onderhandelen,

waardoor ze minder extern geld nodig had,

en zoeken naar alternatieve geldbronnen. Met

succes: ze heeft inmiddels een goedlopend bedrijf.

Het ‘nee’ van de bank maakte haar creatief.

Die creativiteit ziet u terug in de verhalen van

ondernemers in deze editie. Crowdfunding,

co-financiering, private

investeerders, fondsen en andere

financieringsvormen: welke

mogelijkheden en ‘potjes’ zijn er

en hoe vind je als ondernemer

daarin je weg? Het stappenplan

in het hart van deze editie en

de links op onze website kunnen

hierbij helpen.

Ook voor onszelf blijft het vinden van

financiering een ‘dingetje’. Er zijn zoveel mooie

verhalen die we willen vertellen waarvoor de

financiering niet altijd voor de hand ligt. Dan

moet je dus creatief worden. Want alleen met

een solide financiële basis kunnen we blijven

doen waar we iedere dag heel blij worden: verbindingen

leggen en de mooie verhalen van ondernemers

met jullie delen! •

Nannette Verschoor (namens Delft.business)

Dennis Wiegman,

Nannette Verschoor,

en Sabine van Meeteren

5

Delft.business_#4_27_PR.indd 5 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

Steengoed idee

We zitten allemaal weleens krap bij kas. Als

student maakte ik dat regelmatig mee. Dan

rekende ik uit over hoeveel dagen de stufi weer

gestort zou worden en hoeveel ik dan nog te

besteden had. Lenen van de overheid deed ik

liever niet. Dus vaak was het dan de rest van

de maand niet op stap en thuis goedkoop

eten met huisgenoten. En dan hopen dat je de

maand erna iets meer zou overhouden.

Als ondernemer zit je ook weleens krap bij

kas. Geen geld meer om nieuwe dingen te

doen . In dat geval moet je op zoek naar een

creatieve vorm van financieren. Elke vorm van

creatief financieren begint met hetzelfde: een

steengoed idee, waar anderen ook wat aan

hebben. Er zijn altijd wel mensen die daarin

willen investeren. Streetart op Schieoevers –

een steengoed idee. Gratis wifi in de binnenstad

– een steengoed idee. Een vervolg geven aan

Blue Sunday – een steengoed idee.

De gemeente heeft de afgelopen zeven

jaar vaak ‘nee’ moeten zeggen tegen

investeren in steengoede ideeën

uit de stad. Heeft dit geleid tot

stilstand? Nee.

Het heeft geleid tot een andere rolverdeling:

er zijn nieuwe financiers ingesprongen, zoals

het Ondernemersfonds, Cultuurfondsen,

crowdfunders of andere partijen uit de stad,

zoals de TU Delft. Als gemeente konden we

hooguit partijen met elkaar in contact brengen,

enthousiasmeren en faciliteren.

Schaarste heeft de stad creatief gemaakt.

Initiatiefrijker, meer zelf doen, een steengoed

idee neerzetten en zelf financiers vinden. Moeten

we dat opgeven nu we na zeven magere jaren

financieel weer iets ruimer in ons jasje zitten? Ik

vind van niet. Het is fijn dat we nu weer met de

stad kunnen meedoen, naast en samen met de

vele andere partijen die de afgelopen jaren zijn

opgestaan. Om een steengoed idee, dat net niet

van de grond komt, dat ene financiële duwtje te

kunnen geven. Om een vervolg te kunnen geven

aan Blue Sunday bijvoorbeeld.

We mogen trots zijn op onze stad. Een stad

met talrijke creatieve initiatiefnemers. Met

steengoede ideeën waar Delftenaren en

bezoekers veel plezier aan beleven.

Samen maken we Delft elke dag

weer een beetje mooier! •

6

FERRIE FÖRSTER

Wethouder Economie

Delft.business_#4_27_PR.indd 6 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

Start-up

met een

high-interest

product

Zet een ervaren

ondernemer en een jonge

hond bij elkaar en je krijgt een

interessant verhaal over productfinanciering,

ondernemerschap, innovatie,

aandeelhouders en betaalde reclame

(niet doen!). René van Geer (links),

oprichter en eigenaar van Secrid

Cardprotector, zocht Job van de

Kieft van start-up Scoozy op

in YES!Delft.

7

Delft.business_#4_27_PR.indd 7 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

• ONDERSCHEIDEND ONTWERP

O

p de tafel in de werkplaats

staat een prototype. Er wordt

hard gewerkt. De 30 stuks die

zijn verkocht, moeten in de zomer van

2018 worden geleverd. En dat is nog

maar het begin, want de ambitie van

Van de Kieft is dat er over vijf jaar 10.000

Scoozy’s zijn verkocht in Nederland en

Europa. Scoozy is een nieuw elektrisch

vervoermiddel met een hoge funfactor

en de nieuwe standaard voor de

scootmobiel. “Hoe kwam je tot dit idee?”,

vraagt Van Geer. Van de Kieft: “Bij mijn

oude werkgever TNO kwam ik tot de ontdekking

dat de scootmobielmarkt al

40 jaar stilstaat. Producenten voelden

geen druk om te innoveren. Ik bedacht

dat als we de huidige technologie van

elektrisch rijden konden vertalen naar

deze branche dat iets moois kon opleveren.

Het idee ontstond in 2013 en in 2016

kwam het daadwerkelijk tot dit model.”

Nieuwe markt

Het vervoermiddel moet weg uit de

hulpmiddelenhoek, waardoor een hele

nieuwe markt van zowel business als

consument aangeboord

kan worden.

Denk aan het gebruik

bij golfbanen, evenementen,

bungalowparken,

vliegvelden of

door pakketbezorgers.

Maar eerst moet

Scoozy af zijn. Van de

Kieft voelt druk, maar

dat is juist goed volgens

Van Geer: “Ik ben

altijd blij met de druk

om te presteren, dat

houdt je scherp en

de snelheid blijft erin.

Jullie basis is goed, maar zet je product

zo snel mogelijk in de markt en verzamel

testresultaten. Daar leer je ontzettend

veel van. Het geeft je input om je product

te verbeteren, fouten te elimineren

of je ontwerp aan te passen. Bijkomend

voordeel: in het begin zijn mensen nog

toegeeflijk als er iets niet helemaal goed

is. Als je eenmaal een reputatie hebt

opgebouwd, verwacht iedereen meer

van je, weet ik uit ervaring.”

• ACTIERADIUS 40-120 KM

‘Ik kwam tot de ontdekking dat de

scootmobielmarkt al 40 jaar stilstaat’

• JOYSTICKBESTURING

• 16 INCH WIELEN

• LAADTIJD 2-4 UUR

• 4X4 AANDRIJVING

Om je reputatie op niveau te houden

zul je genoegen moeten nemen met

het feit dat je weinig verdient, aldus Van

Geer. “Zorg dat je op de markt blijft en

besteed geen geld aan reclame. Verkoop

eerst wat je kunt produceren binnen je

bestaande budget. Meer kun je toch niet

in productie nemen.” Dat is een interessante

kijk op zaken doen voor Van de

Kieft. “Ik word nu vooral onrustig van het

feit dat we weinig aan marketing doen.”

Van Geer: “Waarom? Voor

Secrid heeft online marketing

geen rol gespeeld. Wij

concentreren ons op offline

communicatie; op de retailers

8

Delft.business_#4_27_PR.indd 8 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

• Job van de Kieft

Start-up Scoozy

Job van de Kieft studeerde, net als

Van Geer, industrieel ontwerp aan de

TU Delft. Hij werd wereldkampioen

zonneracen met het Nuon Solar Team

uit Delft en is mede daardoor expert

in elektrisch rijden. Voor Van de Kieft

zijn onafhankelijkheid en mobiliteit de

belangrijkste voorwaarden om alles

uit het leven te halen. Om die reden

ging hij aan de slag met Scoozy: een

nieuw elektrisch vervoermiddel dat

slim, veilig en fun is.

die ons product verkopen en die we

respecteren en waarderen. Zij krijgen van

ons een prachtig display, dat na acht jaar

nog steeds op hun balie staat. Ik weet

nog dat we in het begin niet eens geld

hadden om bij retailers langs te gaan. We

stuurden gewoon een exemplaar op met

een briefje erbij of zij er iets in zagen om

dit te verkopen. Efficiënt en goedkoop en

het werkte. Al snel verkochten we 10 à 20

stuks per dag via retailers en onze eigen

webshop. Dat was in 2010. Dit jaar verkopen

we 1,6 miljoen exemplaren wereldwijd

en volgend jaar willen we groeien

naar 2,2 miljoen. En nog steeds geven we

geen euro uit aan betaalde reclame.”

‘Laat je product het werk doen, zorg dat

mensen fan worden en wees creatief,

dat kost niks’

Business angels

Om zijn plannen te realiseren heeft

Van de Kieft een behoorlijk bedrag

nodig. Afgelopen maanden haalde hij

€ 850.000 binnen, afkomstig van tien

business angels. Hiermee kan de eerste

productieserie worden gefabriceerd. Van

de Kieft: “We hebben eerst met de bank

gepraat over een voorfinanciering, maar

dat bleek geen optie. Vervolgens zijn we

met een aantal bekende en onbekende

mensen om de tafel gegaan, die via via

aan ons waren gekoppeld, ons verhaal en

idee begrepen en in wilden stappen. Dat

leidde uiteindelijk tot een mooie aandelendeal

waarbij we zelf de meerderheid

hebben behouden.”

Voor Van Geer is dat ondenkbaar. Hij

koos er bewust voor om alles in eigen

beheer te houden. Ook de financien.

“Onze winst kan ik in het product

stoppen. Een aandeelhouder zal daar

nooit voor kiezen, die wil dividend zien.

Ik wil zelf kunnen kiezen waar ik mijn

winst aan besteed. We kochten ooit een

dure espressomachine. Voor ons enorm

belangrijk, omdat het zorgt voor lekkere

koffie en bijdraagt aan sfeer en een

prettige werkomgeving. Een aandeelhouder

had dat waarschijnlijk nooit goed

gevonden.”

Crowdfunding

Het zet Van de Kieft aan het denken,

want voor het vervolg na de zomer van

2018 is wederom financiering nodig.

De bank is ook dit keer een optie of

misschien is crowdfunding een idee.

Dat zorgt ook voor een stuk marketing.

Van Geer benadrukt nogmaals dat

dat echt niet nodig is. “Laat je product

het werk doen, zorg dat mensen fan

worden en wees creatief, dat kost niks.

Daarnaast ben je een start­up met een

high­ interestproduct dat interessant is

voor een specifieke gebruikersgroep. Buit

dat uit. Laat je niet gek maken en blijf

in jezelf geloven, want zoals je zelf zei is

in de scootmobielmarkt al 40 jaar niks

gebeurd. Waarschijnlijk is iedereen dolblij

met je, eindelijk gebeurt er wat.” •

• René van Geer

Secrid

René van Geer studeerde industrieel ontwerp aan de TU Delft.

Hij besloot zich in 2009, samen met zijn vrouw en tevens

zakenpartner, te focussen op de ontwikkeling van ‘de ultieme

kaarthouder’: Secrid Cardprotector, die (bank)pasjes

beschermt tegen draadloze communicatie. Met de Cardprotector

als basis hebben zij de productlijn sinds 2010

uitgebreid met verschillende wallets die volledig in Nederland

worden gemaakt. Inmiddels zijn de producten verkrijgbaar

in zo’n 60 landen. Secrid heeft bijna 100 jonge mensen met

een gemiddelde leeftijd van 27 jaar in dienst die een bonte en

energieke familie vormen.

9

Delft.business_#4_27_PR.indd 9 04/12/2017 11:05


delft.business/opmerkelijk

Festo Experience Centre geopend

In aanwezigheid van klanten, relaties en leden van branchevereniging

High Tech NL opende burgemeester Marja van

Bijsterveldt het Festo Experience Centre.

Hotelgasten testen

slaaprobot

In het Experience Centre brengt Festo de nieuwste producten

en innovaties voor de industriële automatisering en het technisch

onderwijs samen. De experience begint in het Future

Learning Lab. Hier bevindt zich de fabriek van de toekomst,

de CP Factory, met een volledig geautomatiseerde en flexibele

assemblagelijn. De Factory is een lesopstelling voor het

onderwijs, maar ook industriële productiebedrijven kunnen

hiermee ervaren hoe zij stappen kunnen zetten richting digitalisering

van de fabriekslijn. •

De komende maanden wordt een prototype

van ’s werelds eerste slaaprobot

Somnox, ontwikkeld door vier studenten

van de TU Delft, getest in het WestCord

Hotel Delft. De robot biedt mensen met

slaapproblemen een non-medicinaal

alternatief, door middel van slaapbevorderende

geluiden en simulatie

van ademhaling en zonsopkomst. Het

WestCord Hotel Delft is het enige hotel

ter wereld waar mensen kennis kunnen

maken met de slaaprobot. Half november

is een crowdfundingscampagne

gestart waarbij de eerste duizend

slaaprobots worden verkocht.

Gedurende de testperiode wordt het

prototype verder geoptimaliseerd en in

augustus 2018 komt de robot op

de markt. Aanmelden kan via

www.westcordhotels.nl/somnox •

Hoeve Biesland

wint prijs

Boer Jan Duijndam van Hoeve Biesland uit Delfgauw is

winnaar van de OndernemersPrijs Haaglanden 2018. De jury

noemt Duijndam een schoolvoorbeeld vanwege zijn enorme

gedrevenheid en doorzettingsvermogen. Hij heeft een traditioneel

boerenbedrijf omgevormd tot een maatschappelijk en

ecologisch verantwoorde en vernieuwende onderneming. De

onderscheiding is een initiatief van Stichting Ondernemers­

Prijs Haaglanden en wordt jaarlijks uitgereikt. Met de prijs

wil de stichting het netwerken tussen ondernemers met

een vesti ging in de regio Haaglanden stimuleren, contacten

tussen het bedrijfsleven en de lokale en regionale overheid

verbeteren en onderwijsinstellingen bij het bedrijfsleven

betrekken. •

10

Delft.business_#4_27_PR.indd 10 04/12/2017 11:05


Half miljoen voor Prinsenhof

Museum Prinsenhof Delft is de winnaar van de Turing Toekenning,

een tweejaarlijkse prijs van de Turing Foundation

voor het beste tentoonstellingsplan van een Nederlands

museum. Prinsenhof wint deze prijs met ‘Pieter de Hooch,

Delftse meester uit de Gouden Eeuw’, de eerste Pieter de

Hooch-tentoonstelling ooit in Nederland. De jury vindt het

“een zeer ambitieus en moedig project” en looft de inventieve

presentatie van de aanvraag en het overweldigende

randprogramma, waarbij heel Delft betrokken zal worden.

Het museum ontvangt € 500.000 voor de expositie, die te

zien zal zijn van 11 oktober 2019 t/m 16 februari 2020. De

Turing Toekenning is in het leven geroepen om een belangrijke

bijdrage te leveren aan exposities met kunstwerken die

anders alleen in het buitenland te zien zouden zijn. •

Positieve evaluatie

Ondernemersfonds

Als onderdeel van het convenant

tussen de gemeente Delft en het

Ondernemersfonds heeft bureau

StadsKracht het functioneren van het

fonds geëvalueerd. Het Ondernemersfonds

is in 2011 opgericht en heeft tot

doel het economisch functioneren

van de stad Delft te versterken en

Rode Loper

Delft krijgt een ‘rode loper’ door het hart

van de binnenstad. Stichting Centrum

Management Delft (SCMD) heeft met

ondernemingsverenigingen en MCK

Architectuur een plan gemaakt om

de route Binnenwatersloot-Peperstraat-Oude

Langedijk te veranderen in

een gastvrije promenade. Zo wordt de

binnenstad veiliger en aantrekkelijker

voor lopende en fietsende bezoekers.

In overleg met Metropoolregio Rotterdam

Den Haag (MRDH) en Veolia wordt

gekeken naar een vervoersvorm die de

binnenstad ontlast maar toch bereikbaar

houdt voor ov-reizigers. Het plan

past in de strategie die SCMD en de

gemeente Delft vier jaar geleden

hebben ingezet voor een aantrekkelijke

binnenstad. Dat dit plan z’n vruchten

de samenwerkingsverbanden tussen

ondernemers, overheid en kennisinstellingen

een impuls te geven. De evaluatie

toont aan dat het Ondernemersfonds

zich sterk heeft ontwikkeld en inmiddels

niet meer weg te denken is uit de

gebieden; een duidelijke verbetering ten

opzichte van een voorgaande evalu­

delft.business/opmerkelijk

atie in 2013. Ook de zichtbaarheid en

informatievoorziening zijn verbeterd.

Aanbevelingen om de volgende stappen

te kunnen zetten zijn onder meer

het verder uitbouwen van zowel een

gezamenlijke stadsbrede agenda als

gebiedsagenda’s, blijven investeren in

(online) communicatie om de betrokkenheid

te vergroten en het herdefiniëren

van de rol van Stadsbreed en de

Raad van Advies zodat de verschillen

tussen beide organen sterker tot uitdrukking

komen. •

afwerpt blijkt wel uit het feit dat Delft

de vierde plaats heeft behaald in de

2017-ranking van beste binnensteden.

Alleen drie grote steden (Amsterdam,

Utrecht en Den Haag) bleven Delft

voor. •

11

Delft.business_#4_27_PR.indd 11 04/12/2017 11:05


RIANTE GARAGEBOXEN EN

BEDRIJFSUNITS

Project Schiekade Delft

TE KOOP / TE HUUR

Vanaf 18m 2 t/m 31m 2 en 2 units van 280m 2

Binnenkort wordt het project Schiekade aan de Rotterdamseweg 370 in Delft ontwikkeld. Dit project bestaat uit

garageboxen en bedrijfsunits welke uitstekend geschikt zijn voor ondernemers, hobbyisten en particulieren.

www.projectschiekade.nl

Koopsommen

v.a. € 26.450,00 excl. btw v.o.n.

Huursommen

v.a. € 195,00 excl. btw per maand

Pluspunten Project Schiekade

• Units en garageboxen staan op afsluitbaar terrein

• Bedrijfunits zijn overkapt, dus geen last van regenwater

• Camerabeveiliging

• Algemene toiletvoorziening

• Sectionaaldeur elektrisch bedienbaar

• Elektra en verlichting

• Units 24/7 bereikbaar

Projectontwikkelaar

0174-64 00 00

Makelaar

015-257 71 77

Project Schiekade Delft • Rotterdamseweg 370 • Delft

Project Schiekade Delft is een initiatief van Teunissen + Berendse Vastgoed Projecten bv

Secretaris Verhoeffweg 19e • 2671 HT Naaldwijk • 0174 64 00 00 • www.teunissenberendse.nl

Delft.business_#4_27_PR.indd 12 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren


Financieren

doe ik zo!

Je bent ondernemer: startend, groeiend of misschien hard bezig

je hoofd boven water te houden. Waar vind je startkapitaal,

hoe financier je je groei en welke creatieve manieren zijn er

om financieel rond te komen? Barteren, steunfondsen,

crowdfunding, vrienden of toch ‘gewoon’ de bank?

Ondernemers delen hun persoonlijke

zoektocht naar het benodigde

kapitaal.

13

Delft.business_#4_27_PR.indd 13 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

• Judith Nieuwpoort, ondernemer Happy KidsCare

‘We hebben zelf eerst elk

dubbeltje omgedraaid’

“Nu moet ik het doen! Dat is wat ik dacht toen ik in 2008 startte als zelfstandig ondernemer.

Gelukkig bleek het een succes te zijn. Er is veel vraag naar specifieke begeleidingsvormen

voor kinderen met ADHD en autisme. Toen ik binnen twee jaar zeventien

man personeel had, ben ik pas trainingen gaan volgen. Hoe bouw je een business op?

Hoe kom je aan financiering? Veel dingen werden toen pas helder.

Ik heb onder meer geleerd dat contact met andere ondernemers waardevol is. In

2014 ben ik mijn huidige businesspartner tegengekomen. We zijn samen Happy

KidsCare gestart, waarmee ik dezelfde diensten lever als daarvoor. We kregen geen

financiering, dus we moesten het op een andere manier regelen. Natuurlijk hebben

we zelf eerst elk dubbeltje omgedraaid. Maar we organiseerden ook evenementen

met behulp van sponsoren en vrijwilligers. Op zo’n dag draaiden we break-even,

maar we hadden daarna wel meer naamsbekendheid. Je wordt op zo’n moment

creatief in het ondernemerschap.

Inmiddels is ons bedrijf uitgegroeid tot 46 mensen. Financieel gezien blijft het een

uitdaging. Binnenkort moeten we investeren in automatisering. Ook nu zijn we

weer aan het kijken hoe we geld kunnen binnenhalen. Dit jaar hebben het Ondernemersfonds

Delft en het steunfonds van het ING ons al enorm geholpen.

Maar er zijn zoveel meer mogelijkheden. Onlangs heb ik de publieksprijs voor de

Beste Netwerkondernemer van Delft 2017 gewonnen. Dat is natuurlijk een mooi

compliment en een goede drive om nóg meer uit het netwerken te halen!” •

Tips van Judith

Werk áán je bedrijf in plaats van in je bedrijf.

Doe zaken met gesloten beurzen.

14

Investeer in netwerken en zichtbaarheid.

Delft.business_#4_27_PR.indd 14 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

Roel Funcken, directeur Delft Fringe Festival •

‘Publiek komt niet vanzelf

aanwaaien, geld ook niet’

Delft Fringe Festival is een uniek festival met een nieuwe generatie jonge artiesten. Met een elf

dagen durend programma bieden wij een podium aan 50 theatermakers met 400 voorstellingen:

theater, dans, muziek, cabaret en familietheater. We werken met een kernteam van tien freelancers

die ieder één dag per week aan het festival bouwen, het hele jaar rond. Ik heb er bewust voor

gekozen meer freelancers aan te trekken ten koste van mijn eigen budget. Ook de bijdrage

van onze 75 vrijwilligers is onmisbaar voor Delft Fringe Festival.

Sinds 2013 is Delft Fringe een festival waarvoor bezoekers betalen.

We organiseren betaalde verrassingstours met rondleidingen langs

di verse voorstellingen en fraaie binnenstadslocaties. Het is belangrijk dat ook

artiesten zakelijk denken. Zo bieden we alle deel nemers cursussen aan, zoals

‘Kick-off & Promo’ workshops over goed ondernemerschap en marketing. En

in de workshops ‘Parade Maken’ leren deelnemers hoe zij festivalbezoekers

naar hun eigen voorstellingen toe kunnen trekken. Publiek komt namelijk

niet vanzelf aanwaaien en het geld ook niet.

Bedrijven kunnen een financiële bedrage aan het festival leveren en het

Delft Fringe Festival biedt daar op haar beurt een mooie avond uit voor

terug. Bijvoorbeeld als personeels- of relatie-uitje: eerst een hapje eten in

het pop-uprestaurant en vervolgens een aantal voorstellingen bezoeken onder

begeleiding van een stadsgids. Wat ik hoop is dat we in de toekomst meer continuïteit

kunnen bieden, door financiële toezeggingen voor langer dan één jaar.” •

Tips van Roel

Volg altijd je artistieke hart,

maar vergeet de zakelijke kant niet.

Denk vooruit: stuur direct na het event

een plan voor volgend jaar.

Sponsors werven is een spel;

je krijgt wat en je geeft wat terug.

15

Delft.business_#4_27_PR.indd 15 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

• Pieter van Stein, teamlid Kijk Haar!

‘Creëer waarde op

een andere manier’

“Een jaar geleden kwam ik op het idee om netwerkwandelingen te organiseren

voor de doelgroep van Stichting Kijk Haar!: vrouwelijke professionals van 50+

die vanuit een bijstandspositie aan het werk willen. Inmiddels zijn we ruim

35 netwerkwandelingen verder, met een bereik van 125 professionals. Omdat ik

zelf werkzoekende ben en als vrijwilliger aan de stichting verbonden, kan ik een

aanbod creëren dat precies aansluit bij de doelgroep.

De netwerkwandelingen bieden naast concrete tips op het gebied van netwerken

en solliciteren ook ontspanning en rust. De verbinder in mij zorgt voor een sterk

netwerk waarin verschillende elementen als sportiviteit, cultuur en gezelligheid

zich uitbetalen in waardevolle contacten en de mogelijkheid op werk vergroten.

En, zo is gebleken, met succes!

De stichting is deels afhankelijk van de giften van individuen die ons initiatief

een warm hart toedragen. We vragen deelnemers een klein bedrag per

wandeling als onkostenvergoeding. In beide gevallen speelt de gunfactor

een grote rol. Op die manier is ook de samenwerking met de Rabobank

en NEN in Delft ontstaan. Wees creatief en ruil je dienst met die van een

ander. Een betekenisvol aanbod hoef je niet altijd meteen in geld uit te

drukken. Verras elkaar en creëer waarde op een andere manier.

Of mijn netwerkwandelingen voor Stichting Kijk Haar! de meest

veelbelovende bijdrage is voor de emancipatie van vrouwen

in Nederland, moet blijken bij de uitreiking van de Joke Smit

aanmoedigingsprijs in december. De nominatie is binnen en

daar ben ik meer dan trots op.” •

Tips van Pieter

Investeer in een sterke profielfoto.

Ruil je diensten met die van een ander.

Haal voordeel uit kortingskaarten.

16

Delft.business_#4_27_PR.indd 16 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

Carina Hilders, directeur Reinier de Graaf ziekenhuis •

‘Samenwerken is belangrijk

voor goede zorg’

“Sinds twee jaar ben ik directeur van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Ik stuur andere

leidinggevenden aan, vertegenwoordig het ziekenhuis naar buiten toe en ben

verantwoordelijk voor de strategie en het beleid, zodat mijn collega’s elke dag weer

de beste zorg aan onze patiënten kunnen leveren. Voordat ik directeur werd, heb ik

15 jaar in ditzelfde ziekenhuis als gynaecoloog gewerkt. Hierdoor weet ik hoe het

er in de praktijk aan toegaat en zie ik de kracht van de kennis en ervaring die op

de werkvloer aanwezig zijn. Daarom geef ik mijn medewerkers veel ruimte om te

proberen, te innoveren en te experimenteren.

Daarnaast ben ik lid van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep, het

samenwerkingsverband met het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis.

Ik geloof dat we door deze bestuurlijke samenwerking financieel sterker

staan. We kunnen bijvoorbeeld samen de inkoop en de onderhandelingen

met zorgverzekeraars doen. Tegelijkertijd biedt de samenwerking binnen

de groep ook voor onze patiënten grote voordelen. Zo wordt tussen

de artsen uit de verschillende ziekenhuizen expertise uitgewisseld en

worden patiënten naar de juiste plek doorverwezen in geval van een

complexe behandeling.

Het bieden van zorg wordt steeds duurder en complexer. Aan ons als

ziekenhuis, en aan mij als directeur, om daar een antwoord op te geven.

Dit willen we doen door de juiste zorg, op de juiste plaats en op het juiste

moment te bieden. Ik ben ervan overtuigd dat we dit mogelijk kunnen

maken door samen te werken, door innovaties te omarmen en door te

luisteren naar wat patiënten en medewerkers willen.” •

Tips van Carina

Leider worden staat gelijk aan jezelf worden.

Gebruik de kracht van de werkvloer,

hier ligt kennis en ervaring.

Luister naar anderen, maar houd zelf de regie.

17

Delft.business_#4_27_PR.indd 17 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

Ontdekkingsreis door taal,

cultuur en techniek

OPEN is waar

de stad op heeft

gewacht

Er bestaat zometeen een Delft van voor en na de zomer van 2018. OPEN wordt dé

informele ontmoetingsplaats waar taal, cultuur en techniek samenkomen. Midden in

het hart van Delft. De VAK, centrum voor de kunsten, verhuist naar het gebouw van

bibliotheek DOK Delft. Uit die samenwerking is OPEN geboren. Een centrum voor en

van alle Delftenaren. Directeur van DOK, Margot Nicolaes, deelt haar missie.

Naar verwachting zullen

jaarlijks 600.000 bezoekers

het geheel vernieuwde pand

aan het Vesteplein bezoeken.

Een speciale plek voor

kennis, passie, talenten en

ontmoeten; die generaties

en culturen verbindt. De

gemeente Delft bevestigt de

meerwaarde van OPEN en

steunt het initiatief. Daarmee

werd het plan een feit en

kan er toegewerkt worden

naar de realisatie. Stap voor

stap. Nicolaes: “We staan

open voor iedereen met

een hart voor de stad. De

programma’s die we ontwikkelen, al dan

niet samen met ondernemers, hebben

een enorme impact op de werkgelegenheid

en het aantal hoogopgeleiden

in de omgeving van Delft op langere

termijn. Kinderen krijgen in de basis

meteen een goede en bredere ontwikkeling

mee tijdens de schoolperiode,

18

Delft.business_#4_27_PR.indd 18 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

maar ook via de middelen en tools die

beschikbaar zijn op de vestigingen en in

de huiselijke omgeving.” Ondernemers

hebben de mogelijkheid om hun kennis

en kunde met de jongeren te delen. De

internationale ambitie om het kwalitatieve

centrum van Europa te worden

is daarmee een gezamenlijk doel. Een

moderne ruileconomie waar het sociale

aspect en verduurzaming hoog in het

vaandel staan.

Gezamenlijk (ver)bouwen

De filosofie van OPEN is gelinkt aan

het ‘Third Place’ concept. Een derde

betekenisvolle plek, naast thuis (First

Place) en werk of school (Second Place),

die een behaaglijke sfeer oproept om

samen te bezoeken. “OPEN wordt een

plek waar mensen rijker naar buiten

gaan dan toen ze naar binnen gingen.

Mensen van verschillende culturen

ontmoeten elkaar. Iedereen is welkom,

het kan allemaal en daar zijn we trots

‘Bij OPEN gaan

mensen rijker naar

buiten dan toen ze

binnenkwamen’

op.” Een publieke, neutrale ruimte dus,

voor iedereen toegankelijk. De voorbereidingen

op de verbouwing zijn

al even aan de gang. De bibliotheek

blijft geopend terwijl het huidige pand

momenteel ingrijpend verbouwd wordt

om de activiteiten en functies van De

VAK en DOK optimaal te faciliteren. De

ruimte zal gebouwd en ingericht worden

op basis van inhoudelijke synergie

en samenwerking ten dienste van de

mensen die er werken, het publiek, de

inwoners van Delft en bestaande en

toekomstige klanten. Nicolaes richt zich

momenteel volledig op de verbouwing

van het pand. “We starten nu eerst met

het fysieke deel, het centrum OPEN

bouwen. De publieke openstelling en

dienstverlening van beide partijen

wordt door het samengaan in één pand

op aanmerkelijke wijze verruimd en vergroot.

OPEN is de fysieke werkbasis om

van daaruit de onderlinge, inhoudelijke

samenwerking volledig ten dienste van

de Delftenaren verder te versterken. Nu

en in de toekomst.”

Vergrootglas op Delft

“Ik wil graag zichtbaar maken wat we

doen en voor wie we dat doen. Op onze

eigen vestigingen, in het onderwijs en

zelfs thuis; wij zijn overal aanwezig om

te bouwen aan de toekomst. Samen

met lokale ondernemers

en andere

partners die onze

visie delen en onze

experts kunnen

we specifieke

programma’s

ontwerpen die

een substantiële

bijdrage leveren

aan de medewerkers

en klanten

van de toekomst.”

Binnen het onderwijs

wordt al jaren

samengewerkt met

• Talent

Eén plus één is bij OPEN drie, een

optelsom van absolute meerwaarde.

De VAK ontvangt 3.000

cursisten en DOK heeft 19.000

leden, waarvan ruim 9.000 jeugdleden.

Een enorm potentieel aan

talent voor de toekomst van Delft

en omgeving. De docenten van De

VAK verzorgden het afgelopen jaar

meer dan 18.000 lesuren op het

cursusvlak van theater, dans, muziek,

schrijven en beeldende kunst.

Activiteiten die gericht zijn op

kinderen, jongeren, volwassenen en

senioren. Alle jeugdactiviteiten en

daarbij behorende projecten van

DOK zijn gericht op de ontwikkeling

van kinderen. Gezamenlijk zorgen

de instellingen voor 550.000

bezoeken per jaar. De openstelling

van OPEN zal een ‘cross-selling’

effect teweegbrengen tussen de

aangeboden activiteiten. De toenemende

zichtbaarheid en vindbaarheid

die daarmee gecreëerd

wordt, zorgt in 2019 en daarna voor

ruim 600.000+ bezoeken per jaar.

ondernemers uit de buurt. Het uitgangspunt

van die programma’s is altijd

het verbreden van de ontwikkeling van

jonge kinderen en jongeren tot vijftien

jaar. “Kinderen die nu opgroeien zijn

niet alleen gebruikers van diensten en

producten, maar ontwerpers daarvan.

Het is belangrijk dat ze het hele verhaal

meekrijgen, van ontwerp, productie en

uitvoering. Dat is een essentieel verschil

met de leermethodes van vroeger.”

Bij het vragen naar een mogelijke

samenwerking die kan bijdragen aan

dat verschil antwoordt Nicolaes: “De

Botanische Tuin in Delft zou bijvoorbeeld

goed kunnen aansluiten bij onze

visie en focus. En er zijn nog vele andere

samenwerkingen te bedenken. Eigen

initiatieven zijn ook altijd welkom.” •

19

Delft.business_#4_27_PR.indd 19 04/12/2017 11:05


delft.business/kennis-delen

Made in Delft

UNIEK!

Het Internationale Energie Agentschap heeft

in 2017 onderzoek gedaan naar de markt

van industriële verlichting. Daarbij kwam de

POLARIS met 165 lumen per watt als de meest

efficiënte lamp als winnaar uit de bus.

WAT?

Energiezuinige en innovatieve ledlichtoplossing

van LumoLumen. De POLARIS LED armatuur

combineert een modern design met

de meest geavanceerde elektronica

en fabricage technologie en

levert naast een aanzienlijke

energiebesparing ook een

veel hogere kwaliteit

licht. Dit Nederlandse

ontwerp wordt in Europea

geproduceerd.

WAAROM IN DELFT?

Oprichter Jurjen van der Honing heeft zijn

roots in Delft en vestigde daar in 2016 het

hoofdkantoor van dit familiebedrijf. Vanuit

Delft wordt de verkoop in Europa geregeld.

MET WIE?

De POLARIS wordt geproduceerd met

een unieke lastechniek, ontwikkeld door

NASA. Deze techniek zorgt voor optimale

koeling van de lamp.

20

Delft.business_#4_27_PR.indd 20 04/12/2017 11:05


delft.business/kennis-delen

WAAROM?

Overstappen op efficiënte ledverlichting brengt een directe

besparing en verbetering van de verlichting. Dat kan ook zonder

investering via een financiering waarbij de klant een vast bedrag per

lamp per maand betaalt. Dit kost in vrijwel alle gevallen minder dan

de energie- en onderhoudskosten van de bestaande lampen.

Vanaf de eerste dag levert de overstap dus geld op.

VOOR WIE?

De POLARIS is ontworpen voor 1-op-1 vervanging

van bestaande verlichting en wordt gebruikt in

warenhuizen, werkplaatsen, autobedrijven en

in de detailhandel. Er is geen aanpassing

aan de bestaande elektrische installatie

nodig door de unieke voeding die

geen inschakelstroom heeft, zoals

de meeste ledverlichting.

FACTS

• 165 Lumen per watt

• 100.000 uur licht (L70)

• 315% meer licht per watt

• 10 jaar garantie


delft.business/netwerken

Vrienden van Reinier de Graaf www.vriendenvanreinier.nl

De Vrienden van Reinier de Graaf zijn er voor de patiënten van het Reinier de Graaf Gasthuis. Projecten gericht op moeder en kind,

ouderen en oncologie hebben de aandacht. Doel is er samen voor zorgen dat patiënten zich beter voelen, meer ontspannen zijn

en blije momenten ervaren. Maar ook dat patiënten kunnen profiteren van innovatie en onderzoek in het ziekenhuis.

LEDEN

80 particulieren en 21 bedrijven, die het

belangrijk vinden dat patiënten en hun

naasten het zo goed mogelijk hebben in

het ziekenhuis.

ACTIVITEITEN

Donateurs en bedrijven worden voor

diverse bijeenkomsten uitgenodigd, onder

meer om te laten zien welke projecten

gerealiseerd zijn.

VOORDELEN

Vrienden ontvangen de nieuwsbrief en

worden uitgenodigd voor evenementen

als openingen, voorlichtingsavonden en

rondleidingen. De stichting heeft de ANBIstatus

en giften zijn fiscaal aftrekbaar.

ORGANISEERT

Jaarlijks een bijeenkomst voor alle

donateurs en bedrijven die hebben

bijgedragen aan projecten in en voor het

ziekenhuis.

ZOEKT

Bedrijven, ondernemers, donateurs en

mensen met goede ideeën die zelf een

actie willen opzetten of een project willen

adopteren binnen het Reinier de Graaf

Gasthuis

MAAKT LEDEN BLIJ DOOR...

...met elkaar te werken aan de realisatie

van projecten die van betekenis zijn voor

de patiënten.

Inloophuis Debora Delft www.inloophuisdebora.nl

Inloophuis Debora is hét ontmoetingscentrum van Delft en omstreken voor mensen met kanker en hun naasten en

biedt hen aandacht, ondersteuning en ontspanning.

LEDEN

Particulieren, het bedrijfsleven en instellingen

zijn als vriend, partner of sponsor

direct of indirect nauw betrokken bij het

inloophuis.

ACTIVITEITEN

Inloophuis Debora biedt haar gasten

vijf dagen per week van 10:00 tot

16:00 uur een luisterend oor bij een

lekker kopje koffie of thee.

VOORDELEN

Stichting Inloophuis Delft en omstreken

en Stichting Vrienden van het Inloophuis

zijn door de belastingdienst aangemerkt

als ANBI. Giften zijn hierdoor binnen de

geldende kaders fiscaal aftrekbaar.

22

ORGANISEERT

Een groot aantal activiteiten voor haar

gasten: voorlichting, lotgenotencontact,

creatieve activiteiten, verwenactiviteiten,

maar ook bewustwordingsactiviteiten.

ZOEKT

Ondernemers en particulieren met een

warm, sociaal hart die Inloophuis Debora

willen sponsoren.

MAAKT LEDEN BLIJ MET...

...uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten

bij een van de partners, een artikel

in Delft op Zondag inclusief foto met alle

nieuwe partners, vermelding op de website

en in de hal van het Inloophuis.

Delft.business_#4_27_PR.indd 22 04/12/2017 11:05


Creëer financieel voordeel

In het laatste kwartaal van een boekjaar is het

verstandig om te kijken of u de belasting die

u over dit jaar betaalt omlaag kunt brengen.

Daar zijn genoeg mogelijkheden voor, zoals het

vooruitbetalen van uw hypotheekrenteaftrek,

alert zijn op de drempel van de investeringsaftrek

en het gebruiken van de vrije ruimte van

de werkkostenregeling. Let op: u moet deze

mogelijkheden wel vóór 1 januari benutten.

Maar wat moet u nu precies doen met bovenstaande

mogelijkheden? De voordelen op

een rijtje:

• Hypotheekrente: als u dit jaar alvast een

deel van de hypotheekrente over 2018

vooruitbetaalt (maximaal zes maanden),

mag u die rente nog in 2017 aftrekken.

Dit scheelt minimaal een half procent.

• Investeringsaftrek: heeft u in 2017 meer dan

€ 2.300 excl. btw op jaarbasis geïnvesteerd

in bedrijfsmiddelen, dan mag u 28 procent

van de investeringen (tot een investeringsbedrag

van € 56.192) van uw winst aftrekken.

Elke afzonderlijke investering moet wel

€ 450 excl. btw of meer bedragen.

• Werkkostenregeling: ook als directeurgrootaandeelhouder

kunt u uzelf eenmalig

1,2 procent van uw bruto jaarsalaris laten

uitbetalen in het kader van de vrije ruimte

van de werkkostenregeling. Over dit bedrag

wordt geen loonheffing afgedragen.

STAP

1

Los financieringen

(versneld)

af met laagrentend

spaargeld.

STAP

2

Stort lijfrentepremies

vóór 1 januari,

zodat u die nog als

aftrekpost in 2017 kunt

opvoeren.

delft.business/kennis-delen

Zó zit dat

In deze rubriek delen

U hoeft niet tot het einde van het jaar te

ondernemers hun kennis om

wachten om financiële voordelen voor uzelf

zo anderen te informeren en

te creëren. Wanneer u belastingtechnische

inspireren.

ontwikkelingen volgt, zijn er genoeg creatieve

manieren van financieren. Per 1 januari 2018

zijn bijvoorbeeld de nieuwe loonkostenvoordelen

van kracht: neemt u oudere werknemers

(56+) in dienst of werknemers met een

beperking door ziekte of handicap, dan krijgt

u een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit

kan over een periode van drie jaar € 18.000

voordeel opleveren.

Als laatste maak ik u attent op de WBSO, de

wet bevordering speur­ en ontwikkelingswerk,

die bestemd is voor Nederlandse bedrijven die

onderzoeks­ of ontwikkelingsprojecten uitvoeren.

Dit is een subsidieregeling van de Rijksdienst

voor Ondernemend Nederland (RvO).

is sinds 2014 vennoot van

Jon Hulst

Met deze regeling kunt u financiële lasten

Rosier Bijl van Kan. Hij heeft zich

verlagen. Voor starters is er binnen de WBSO ontwikkeld tot een brede adviseur

een extra aftrek mogelijk en voor bv’s werkt

voor ondernemers binnen het

het door in de innovatiebox. Dit betekent dat kleinbedrijf en geeft graag adviezen

wanneer uw bedrijf investeert in ontwikkelingen

aan deze doelgroep.

en die investering daadwerkelijk winst op gaat

leveren, u 7 procent vennootschapsbelasting

Rosier Bijl van Kan

betaalt in 2018 (in plaats van 20/25 procent). Er is een administratiekantoor en

zijn genoeg innovatieve ondernemers in Delft belastingadviesbureau in Delft.

die gebruik kunnen maken van deze regeling.

‘U hoeft niet tot

Doe er uw voordeel mee! •

STAP

3

Leg jaarlijks terugkerende

giften vast

in een onderhandse akte

van schenking van minimaal

5 jaar, zodat de gift volledig

aftrekbaar wordt.

het einde van het

jaar te wachten

om financiële

voordelen te

creëren’

23

Delft.business_#4_27_PR.indd 23 04/12/2017 11:05


delft.business/netwerken

Creatieve broedplaats innoveert

Cashless doneren

Jaarlijks organiseert stichting Prinsenkwartier

vele activiteiten rondom kunst,

kennis, creativiteit, historie en innovatie.

Omdat mensen steeds minder contant

geld op zak hebben, was de stichting op

zoek naar een laagdrempelige manier

waarop bezoekers geld konden doneren.

Experts financiële logistiek van de

Rabobank kwamen met de oplossing om

cashless te doneren. “Iedereen kan nu bij

onze betaalpaal met elke bankpas een

gift doen, fantastisch”, zegt bestuurslid

Dick Holt van stichting Prinsenkwartier.

Sinds kort staat er een ANWB-paal in

het gebouw van Prinsenkwartier. De

blikvanger is omgebouwd tot betaalpaal

waar bezoekers de pas tegenaan

kunnen houden om zo eenvoudig een

donatie te doen. Ook voor evenementen

heeft de stichting zo’n betaalplek

beschikbaar. “Dat is voor ons belangrijk,

omdat de financiering op dit moment te

eenzijdig is”, licht Holt toe. “Die bestaat

nu uit gemeentelijke subsidie, geld via

fondsen die projecten adopteren en

inkomsten via het verhuren van ruimtes.

Bijdragen van particulieren helpen om

de activiteiten betaalbaar te houden.

Het cashless betalen

maakt het voor

iedereen mogelijk om

op een makkelijke

manier een donatie

te doen. Geld geven

gaat ook veel sneller, het scheelt enorm

als een zaal vol mensen eenvoudig met

de pas kan betalen zonder pincodes in

te tikken.”

Kennis voor iedereen

Stichting Prinsenkwartier zit in een prachtig

pand tegenover Museum Prinsenhof

en is een samenwerkingsverband van

verschillende partners die het technische,

eigenwijze en vernieuwende karakter van

Delft vertegenwoordigen. Betrokken zijn

Delft Design, het Collectief, de Kunstsuper,

Kadmium, TOP Delft en Museum

Prinsenhof Delft. Allemaal organisaties die

24

Delft.business_#4_27_PR.indd 24 04/12/2017 11:05


delft.business/netwerken

Eefje van Diepenbeek, Dick Holt,

Fabian Groeneveld en Menno Rubbens

‘Geld geven gaat veel sneller, want je

hoeft geen pincode in te tikken’

mede draaien op vrijwilligers. “Sinds eind

2015 maken we kunst, design, cultuur en

techniek zichtbaar en toegankelijk”, zegt

Menno Rubbens, penningmeester van de

stichting. “Er is zoveel kennis in Delft, die

willen we beschikbaar maken voor iedereen.

We doen dit onder meer door het

organiseren van stadsdebatten. Die debatten

zijn voor de gemeente een manier

om contact te leggen met de burger. Als

bestuur formuleren wij een meerjarenvisie

en aandachtspunten. Elke partner brengt

weer eigen sterke punten in en onderneemt

zelfstandig activiteiten.”

Digitale crowdfunding

Het bestuur is actief op zoek naar

uitbreiding van het netwerk. “Zo zijn we

begonnen om mensen van overheids- en

culturele instellingen en uit het bedrijfsleven

als referent aan ons te binden”,

zegt Rubbens. “Naast theater De Veste,

de TU Delft en de burgemeester hebben

we mensen uit het bedrijfsleven weten

te betrekken, zoals de directievoorzitter

van de Rabobank. Hij legde ons verzoek

voor een passende betaaloplossing neer

bij zijn afdeling Financiële Logistiek.”

Eefje van Diepenbeek, specialist bij die

afdeling: “Wij bleken zelf niet de meest

geschikte oplossing te hebben voor

cashless doneren. Samen met de stichting

zijn we op zoek gegaan naar een

passende oplossing. Er zijn veel vormen

beschikbaar en ons advies was om met

Payter, een contactloos betaalsysteem,

te starten omdat het kostenplaatje goed

past bij stichtingen. Vervolgens hebben

we dit voor het Prinsenkwartier opgezet.”

Stichting Prinsenkwartier is blij met de

toepassing. Rubbens: “Eigenlijk is het een

vorm van digitale crowdfunding, alleen

dan toch wat anders. De tegenprestatie

hebben we het publiek namelijk al

geleverd. Het was mooi om te zien hoe

enthousiast onze huisbankier zich inzette

om voor ons een oplossing te vinden;

dit was een heel specifieke vraag.” Van

Diepenbeek pakt dat soort uitdagingen

juist graag op. “Het leuke is dat wij ruimte

krijgen om verder te kijken; als het kan

passen we een innovatief product toe.”

Haar collega Fabian Groeneveld vult aan

dat de bank werkt vanuit maatschappelijke

betrokkenheid en het ondersteunen

van Prinsenkwartier past daar bij. “De

Rabobank wil lokaal relevant zijn en

daarom werken wij graag samen met verenigingen

en stichtingen. Zij zijn de spil in

veel netwerken en dragen bij aan het versterken

van economische activiteiten.”

Verbreding en verbinding voorop

Nu deze oplossing er is, kijkt Stichting

Prinsenkwartier al weer vooruit. Holt: “Als

de spoorzone klaar is, wordt dit de poort

naar Delft. We willen in de toekomst meer

doen met programmering op het plein.

Ook zetten we in op het betrekken van

kinderen, met Night at the Museum for

Kids hebben we daar een mooie start mee

gemaakt.” Rubbens vult aan dat verbreding

en verbinding vooropstaan. “We hopen

op een synergie met het bedrijfsleven

zoals die nu is ontstaan in de samenwerking

met de Rabobank. Wij hebben bedrijven

en kennisinstituten veel te bieden,

op facilitair vlak, maar wij kunnen hen ook

verbinden met de lokale samenleving. Wij

staan open voor alle vormen van samenwerking,

dus zoek ons op!” •

• Schatrijk

“De innovatiekracht van Delft

strekt verder dan de kennissector.

Deze stad mag dan

niet rijk zijn als het om euro’s

gaat, ze is schatrijk als we

kijken naar de betrokkenheid

en initiatiefrijkheid

van haar inwoners!

We hebben hier creatieve

broedplaatsen – ik noem als

voorbeeld het Prinsenkwartier,

maar er zijn er veel meer.”

Burgemeester Marja

van Bijsterveldt in haar

nieuwjaarstoespraak 2017

25

Delft.business_#4_27_PR.indd 25 04/12/2017 11:05


delft.business/netwerken

•Perspektief

26

Delft.business_#4_27_PR.indd 26 04/12/2017 11:05


delft.business/netwerken

Beste ondernemer,

Middels deze brief wil ik jullie vertellen dat er winst valt te halen door samen te werken

met Perspektief. Winst bij een zorginstelling? Jazeker! Winst door mooie producten en

goede dienstverlening, maar vooral winst in menswaarde, een toekomstperspectief

bieden. Wij zoeken ondernemers die hun nek uit durven steken, die vooruitdenken en

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen helpen door tijd en energie te

investeren in ontmoeten, leren en verbinden. Samen aan een oplossing werken van een

kansarme naar een kansrijke toekomst.

Hoe gaan we dat samen doen? Het nieuws over onze eerste succesvolle dinnershow aan

de Vulcanusweg zal niemand ontgaan zijn. Zo’n 450 gasten, bediend door 55 vrijwilligers,

onder wie buurtgenoten, ondernemers en relaties, zijn getrakteerd op een heerlijk

driegangenmenu en een mooi programma. Perspektief vindt dat iedereen erbij hoort en

wil eenzaamheid en sociaal isolement onder de aandacht brengen en bestrijden. Door

mensen met elkaar in verbinding te brengen kunnen zij zelf bijdragen aan een leefbare

buurt en stad. Deze succesvolle formule willen we vanaf 26 januari 2018 elke maand

voortzetten. Een ideaal uitje voor uw personeel en uw relaties. Deze dinnershow past

perfect in onze visie, want je moet de mensen en de werkwijze van Perspektief zelf

meemaken om het te begrijpen.

Het is ontzettend lastig uit te leggen wat we precies doen; hoe wij geloven dat werk de

beste zorg is. We bieden catering-, schoonmaak-, vervoer- en vergadermogelijkheden,

werken samen met Buytendelft kinderboerderij en speeltuin en met Woonbron. We

hebben een klussenteam en een meubelmakerij, en vanaf januari ook een kringloopwinkel.

Perspektief heeft niet alleen een zorgfunctie, het gaat veel verder. Wij richten ons op

maatschappelijk ondernemerschap. De inzichten en samenwerking met gedreven

ondernemers zijn voor ons extreem waardevol.

Geef ons een kans! De ervaring leert dat elkaar ontmoeten en verhalen vertellen werkt.

Of het nu gaat om het afnemen van onze producten of diensten of het gebruikmaken van

onze fantastische locatie voor een event, productiewerk, vergadering, lunch of diner. Die

plek is het kloppend hart in een buurt waar iedereen meetelt en elke dag een nieuwe kans

biedt op herstel, leren en meedoen.

Beste ondernemer, dank voor het lezen van deze brief en mail mij!

Alvast fijne feestdagen en op naar een samenwerking in 2018.

Barbara Berkelaar

Bestuurder Perspektief

B.Berkelaar@perspektief.nu

27

Delft.business_#4_27_PR.indd 27 04/12/2017 11:05


delft.business/politiek

Save the date 12 maart 2018

Hét politieke ondernemersdebat

Stem mee! Wie is het beste gemeentera

Welk gemeenteraadslid heeft het volgens u de afgelopen periode het

best gedaan? Wie heeft ondernemerszaken het best behartigd en kwam

naar uw idee het best uit de verf in debatten? U mag het zeggen! Op de

avond van het politieke ondernemersdebat lanceren we ook de vijfde

editie van Delft.business en maken we de winnaar bekend: hij of zij staat

dan op de cover van het magazine!

Op www.delft.business/verkiezing kunt u uw stem uitbrengen.

Christine Bel

D66

Martina Huijsmans

D66

Pieter Oskam

D66

Peter de Vreede

D66

Pieter Stienstra

D66

Boris van Overbeeke

D66

André Jongeling

D66

Harjo Schuurman

D66

Michelle Corten

STIP

Matthias Floor

STIP

Sybren van der Velde

STIP

Twan de Nijs

STIP

Frank van Vliet

GroenLinks

Fleur Norbruis

GroenLinks

Ingrid Lips

GroenLinks

Sinan Özkaya

GroenLinks

Willy Tiekstra

PvdA

28

Delft.business_#4_27_PR.indd 28 04/12/2017 11:05


delft.business/politiek

Op 21 maart 2018 kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Wat

doen de verschillende politieke partijen voor ondernemers?

Waar maken zij zich hard voor? Hebben ze iets met het Ondernemersmanifest

gedaan dat door een aantal partners in de

stad is opgesteld? Wat voor plannen en ideeën hebben ze rond

bereikbaarheid, lokale lasten, promotie en innovatie? Allerlei

zaken waar ondernemers dagelijks mee te maken hebben.

Tijdens hét politieke ondernemersdebat van Delft, in de week

voor de gemeenteraadsverkiezingen, krijgt u inzicht in waar de

politieke partijen voor staan.

teraadslid van de afgelopen periode?

Abdel Maanaoui

PvdA

Bert Brehm

PvdA

Nick den Hollander

PvdA

Martin Stoelinga

Onafhankelijk Delft

Jolanda Gaal

Onafhankelijk Delft

Jan Peter de Wit

Onafhankelijk Delft

Lieke van Rossum

SP

Tom Zonneveld

SP

Wim Hamelink

SP

Bart Smals

VVD

Linda Böcker

VVD

Dimitri van Rijn

VVD

Rob van Woudenberg

CDA

Gerrit Jan Valk

CDA

Ineke van Geenen

CDA

Aad Meuleman

Stadsbelangen

Bram Stoop

Stadsbelangen

Joëlle Gooijer - Medema

ChristenUnie

Jabco Vreugdenhil

ChristenUnie

Jos van Koppen

Fractie Van Koppen

29

Delft.business_#4_27_PR.indd 29 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

Technologie

die je kunt

aanraken

Wie aan Delft denkt,

ziet niet alleen Delfts blauw

porselein, maar denkt vooral aan de

bakermat van technologisch onderwijs en

innovatieve ontwikkelingen. Om technologie

meer zichtbaar, tastbaar en voelbaar te maken

voor inwoners van Delft en bezoekers aan Delft, is

de projectgroep ‘Delft | Stad van Technologie’ in het

leven geroepen. De projectgroep initieert en steunt

projecten die de zichtbaarheid van technologie

bevorderen en bestaat uit vertegenwoordigers van

de TU Delft, gemeente Delft, SCMD en Delft Marketing.

We lichten hier drie van de achttien tot nu toe

gerealiseerde projecten kort toe.

De komende tijd kunt u nog zelf gaan kijken naar de

projecten: Tentoonstelling objecten uit de D-Dreamhall,

waaronder de waterstofraceauto Forze VII, in

de hal van het NS-station, 3D-schildering op het

Bastiaansplein en ‘Delft by Light’ licht- en techniektour

tijdens Lichtjesavond.

In 2018 staan in ieder geval op de planning: het tentoonstellen

van technologische objecten in etalages

in de binnenstad, het ontwikkelen van een techniekroute

langs deze objecten en het tentoonstellen

van het Exo-skelet in de publiekshal van het

stadskantoor.

Kijk voor een overzicht van alle projecten

op www.delft.business

De formule om je dromen

uit te laten komen

Bastiaansplein, Delft

De bekende straatkunstenaar Leon Keer keerde na

zijn succesvolle 3D­schildering van ‘Het Straatje van

Vermeer’ terug naar het Bastiaansplein in Delft. Deze

schildering kon in 2016 rekenen op veel internationale

aandacht. Juf Clara van basisschool Eglantier

ging met haar leerlingen naar het Bastiaansplein om

te kijken naar de nieuwe 3D­tekening.

Wat zagen jullie? “Een studiekamer met daarin een

wand met laboratoriumobjecten en aan de andere

kant een boekenkast. Midden in de kamer tekent een

jong meisje formules op een bord. Het is net echt,

alsof je van bovenaf neerkijkt in die kamer. We hadden

soms ook het idee dat we er bijna in konden vallen.”

Wie is dat meisje op de tekening? “Dat meisje is

Isabel Arends, ze is nu 50 jaar en professor en hoogleraar

in de chemie aan de TU Delft. Vroeger wilde ze

juf worden. Ze ging met ons mee naar de tekening

kijken en vond het heel leuk om ons alles uit te

leggen.”

Wat deed Isabel precies in die kamer? “De formule

die zij daar tekent op het bord maakte

deel uit van haar promotie, het gaat over haar

lievelings molecuul anisol. De formule

zorgde ervoor dat Isabel haar dromen

waar kon maken.” •

30

Delft.business_#4_27_PR.indd 30 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

Het microklimaat in Delft

Overal in Delft

Op water naar de top

Stationshal Delft

geplaatst.” •

Afgelopen september gingen Master­studenten

Geomatics aan de slag met de kwaliteit van het microklimaat

in Delft. Wat is het verschil in luchtvochtigheid,

het gehalte aan fijnstof in de lucht en de

buitentemperatuur op verschillende plekken in de

stad? Dat was de basisopdracht. Professor Stefan

van der Spek beantwoordt vragen.

Wat bouwden ze? “Tijdens de pilot bouwden de

studenten een prototype en plaatsten twee type

meetkasten in de stad. Bewegende objecten, zoals

de rondvaartboten en de TukTuks, werden voorzien

van dynamische sensorplatforms. De statische sensorplatforms

werden op vaste plekken gemonteerd.”

Wat kwam er uit? “De uitdaging voor de dynamische

sensoren was de bepaling van de exacte

locatie waar de sensor de metingen deed. Bij de

statische sensoren ging het om de data­kwaliteit.

Het maakt groot verschil waar gemeten wordt.

Stinkende bussen en luidruchtige scooters geven

andere uitslagen dan langzaam rijdende auto’s of

kuierende wandelaars.”

Was het een succes? “Ja, want de pilot krijgt een

vervolg in een concreet project. Voor het valideren

van het microklimaat van het Van Leeuwenhoekpark

worden de sensorplatforms

gebruikt. Er worden nu 20 stations

Waterstofraceauto Forze VII, gebouwd door Delftse

studenten in de Dream Hall op de TU­Campus, kan

zich nu echt meten met professionele wagens die

rijden op fossiele brandstoffen. Het begon met een

kart, na vijf jaar kwam de fullsize raceauto en nu is de

tijd gekomen om met de Forze VII te gaan strijden in

de endurance races. Tinie Lam, teamlid:

Hoe werkt de Forze VII? “Het waterstof­brandstofcelsysteem

zet de opgeslagen chemische energie in

waterstof om in elektrische energie. De enige uitstoot

is water. Waterstofauto’s zijn efficiënter en kunnen

verder rijden dan batterijelektrische voertuigen.”

Wat kan de Forze VII? “De Forze VII is het nieuwste

model en de eerste waterstofauto die in een officiële

wedstrijd heeft gereden tegen auto’s met reguliere

brandstofmotoren. Na de 45 minuten durende race

op TT circuit Assen, tijdens de Gamma Racing Days,

zette de Forze VII de op twee na snelste rondetijd

neer in de Sportdivisie. Helaas werd de race nog niet

uitgereden, omdat slechts brandstof aan boord was

voor 30 minuten.”

Wat wil de Forze VII? “Het team van Forze wil maar

één ding, de editie 2018 van de Gamma Racing

Days winnen. Een waterstoftank van 350 bar zal

worden vervangen door een 700 bar tank,

voldoende om een uur te racen.” •

31

Delft.business_#4_27_PR.indd 31 04/12/2017 11:05


delft.business/kennis-delen

Werken versus wonen

Koester

gevestigde

bedrijven

‘Bied ruimte voor plannen en investeringen, trek nieuwe bedrijven aan, overleg

met alle betrokken partijen over werken en wonen in Delft Kennisstad en

koester de bedrijven in het gebied Schieoevers.’ Dat staat in het in november

gepresenteerde rapport Economische Visie Schieoevers 2030 ‘Koesteren &

Stimuleren’ van BedrijvenKringSchieoevers (BKS).

“Ja, wij behartigen de belangen van

bedrijven aan de Schieoevers, maar veel

mensen die hier werken, wonen ook in

Delft”, zegt René Kluft, bestuurslid-penningmeester

van BKS en financieel

manager bij Festo aan de Schieweg.

“Wij hebben allemaal belang bij een stad

waar het prettig werken én wonen is.”

Directe aanleiding voor het toekomstplan

van de Schieoevers is een ‘contourschets’

van de gemeente Delft voor de oude

fabriekshallen van voorheen de Kabelfabriek.

Nu zitten daar talloze kleine

bedrijfjes. Op die plek komen volgens

Kluft mogelijk 2000 tot 3000 woningen.

“Dat zou neerkomen op negentien

woontorens van vijftien verdiepingen:

een soort Bijlmer aan de Schie op een

bedrijventerrein waar ’s nachts zwaar

transport plaatsvindt. Moeten alle bedrijfjes

daar weg en krijgen we er alleen

maar woningen voor terug? Let wel, wij

staan hier niet als Bokito te schreeuwen

‘Blijf uit m’n tuin’, maar de BKS wil de

ontwikkeling van dat gebied graag in een

breder perspectief plaatsen. Want hoe

32

Delft.business_#4_27_PR.indd 32 04/12/2017 11:05


delft.business/kennis-delen

• Cijfers

Uit de Economische Visie 2030:

• Met 4900 fulltime banen

voorzien de 200 bedrijven langs

de Schieoevers in 10% van de

werkgelegenheid in Delft.

• Tot 2030 komen er nog eens

1000 banen bij.

• Met 660 miljoen euro aan

‘toegevoegde waarde’ maakt

dat 17% uit van wat er omgaat

in heel Delft.

René Kluft en Bert Mooren

ga je dan om met (investerings)plannen

van bestaande en nieuwe bedrijven?

Deze contourschets vloeit voort uit een

gemeentelijke visie op Schieoevers uit

2010. Maar het bedrijfsleven heeft op

deze visie geen inspraak gehad en de

gemeenteraad ook niet.”

Grote zorgen zijn ontstaan door het

gerucht dat juist het oude terrein van de

Kabelfabriek verkocht zou worden aan

een projectontwikkelaar. Ondernemers

aan de Schieoevers zijn bang dat bedrijven

en gemeente straks voor voldongen

feiten staan als niet snel duidelijk wordt

wat er in het gebied gebeuren moet en

door wie. “Er moet een gezamenlijke economische

en planologische visie komen.

En snel.”

maken voor woningbouw op bedrijfsterreinen.

In heel Zuid-Holland moeten

de komende 25 jaar 250.000 woningen

gebouwd worden. Veel gemeenten gaan

lichtzinnig om met hun bedrijfsterreinen

door woningbouw te dicht op bedrijven

te plannen.” Hij stelt onomwonden

dat ook Delft zwak optreedt als het

gaat over het belang van Schieoevers

voor economie en arbeidsmarkt. “Door

onvoldoende informatie en moeizame

communicatie zijn onnodige tegenstellingen

ontstaan. Zo weten we dat de

gemeente met de provincie praat over

het zogeheten ‘afwaarderen’ van Schieoevers

voor bedrijven in hogere milieuhinder-categorieën

terwijl de gesprekken

over de toekomst van Schieoevers nog

lopen. Het verbaast mij dat zoiets anno

2017 nog steeds voorkomt. VNO-NCW

West biedt daarom graag ondersteuning

aan de BedrijvenKringSchieoevers. Alle

betrokkenen moeten met elkaar om de

tafel, met open vizier, om te praten over

de ontwikkeling van het hele gebied. Niet

pas als de plannen klaar zijn. Heel goed

dat BKS zelf een visie ontwikkeld heeft. ”

De BedrijvenKringSchieoevers wil graag

een breed overleg met de gemeente

Delft, politieke partijen, het plaatselijke

onder nemersplatform, Metropoolregio

Rotterdam Den Haag, provincie

Zuid-Holland, VNO-NCW, TU en omliggende

innovatieve start-ups en kennisbedrijven,

want daar worden producten

gemaakt. “Zorg dat zulke bedrijven zich

hier kunnen vestigen”, betoogt Kluft.

“Wil Delft kennishoofdstad worden, dan

moeten we zorgen dat die bedrijven hier

ook blijven. Gemeente Delft, neem de

regie! Het contact van de ondernemers

met de politieke partijen is de laatste tijd

sterk verbeterd. Dat is positief.”

Weg uit Delft?

Dat bedrijven die geen toekomstmogelijkheden

zien mogelijk vertrekken

uit Delft, uit de regio of zelfs uit Nederland

is volgens Mooren niet ondenkbaar.

“We zien nu al dat verwarring heerst.

Ondernemers zijn onzeker en stellen

plannen uit. Vergeet niet: vooral grote,

internationale bedrijven kunnen vanuit

een hoofdkantoor elders hun vestiging

in Delft sluiten.” Met Kluft maakt hij zich

grote zorgen over bedrijven die dreigen

te vertrekken. “We hebben ze heel hard

nodig.” Beide ondernemers zouden alle

grote en kleine bedrijven op het hart willen

drukken: “Wacht niet af. Word wakker.

Sluit je aan bij een belangenorganisatie.

En laat je zien. Samen staan we sterk.” •

‘Alle betrokkenen moeten met

elkaar om tafel, met open vizier’

VNO-NCW West

Het regionaal perspectief van de

ondernemers wordt toegelicht door

Bert Mooren, directeur VNO-NCW West.

Hij is met zijn netwerk betrokken bij de

ontwikkeling van vele bedrijventerreinen

in Zuid-Holland. Met belangstelling

ziet Mooren uit naar onderzoek dat de

provincie Zuid-Holland in december

publiceert naar de ontwikkelingen op alle

bedrijventerreinen in de regio. “Ik weet

zo al van acht gemeenten die plannen

33

Delft.business_#4_27_PR.indd 33 04/12/2017 11:05


delft.business/kennis-delen

• Show me the money

Stel een

begroting

op

Idee!

Vraag

adviezen

Bepaal de

product

waarde

Sluit u aan

bij een

branche

netwerk

Schrijf een

businessplan

Zoek

partners

In welke

fase

zit uw bedrijf

of project?

Maak een

planning

Vind de juiste

netwerken

Bepaal

hoeveel geld

u nodig heeft

Welke

financieringsbron

past het

best?

Bepaal het

doel

van uw

financiering

Keuze

34

Delft.business_#4_27_PR.indd 34 04/12/2017 11:05


delft.business/kennis-delen

bank

private gelden

ondernemersfondsen

beleggen

Privaat

rijkssubsidie

lenen

hedgefund

gemeentelijke subsidie

(Semi)overheid

Realisatie!

schenkingen

sponsoring in natura

crowdfunding beursvloer

Geld van derden

FFF (family, friends & fools)

provinciale subsidie

fondsen

goede doelen barterdeals

coöperatie

donaties

U heeft een prachtig businessidee. Maar hoe maakt u van dit

idee een realistisch plan? En hoe komt u aan de juiste (financiële)

middelen om uw plan uit te voeren? Wij helpen u een handje.

Een overzicht met handige websites en links is te vinden op

www.delft.business

35

Delft.business_#4_27_PR.indd 35 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

Balans en bewustwording

In de vorige editie van Delft.business stelden we ondernemers Ilonka en Martin voor, die zich bij MIFIT Personal Sport Coach ing

hadden aangemeld voor een persoonlijk coachingtraject. Hoe gaat het drie maanden later met ze? Tijd voor een update.

Martin Trompert

Om medische redenen zou Martin pas in het nieuwe jaar met

zijn 90 dagen-challenge beginnen, maar het liep toch anders. “Ik

word binnenkort geopereerd. Op aanraden van mijn arts moet ik

zo snel mogelijk fit worden. Hij zei letterlijk dat ik het moet zien

als een wedstrijd; je start

ook niet pas na afloop met

trainen. Mijn doel is dat ik vijf

kilo afval, liever tien. Ik ben

gestopt met roken en moet

een gezonder eetpatroon

krijgen. Doordat er nu een

noodzaak is, ben ik bewuster

geworden van hoe ik leef.

Vroeger was ik altijd super

fanatiek, maar dat heb ik

door mijn werk laten versloffen.

Er is nu een knop om

en ik ga ervoor. Dat is fysiek

zwaarder dan mentaal. Mijn

motto is niet voor niets: alles

wat je wilt dat kun je, maar

je moet het wel écht willen.

Jim is een goede coach, we

zijn een fijne combi. Het gevoel

is goed, ik neem dingen

van hem aan, hij motiveert

me en pakt me flink aan. Ik

voel aardig aan mijn lichaam

dat ik gisteren getraind heb!”

Jim (29)

MIFIT Personal

Coach

Jim

Gezonder leven, een betere conditie en afvallen. Jim ziet het

zeker gebeuren bij Martin, maar ze moeten flink aan de slag.

“We werken aan kracht, conditie en een betere mindset.

Martin moet zich bewuster worden van wat hij eet. Er moeten

Martin

Trompert (52)

Eigenaar van

Klaas Vaak Bedden,

Delft

‘Mijn motto is niet voor niets:

alles wat je wilt dat kun je,

maar je moet het wel écht

willen’

bepaalde dingen in zijn gedrag veranderen die hij ook vast kan

houden in de toekomst, zoals zijn voedingspatroon en ongezonde

leefstijl. Ik merk dat die bewustwording al op gang is

gekomen, maar fysiek komt Martin zichzelf echt tegen. En dat

is zwaar. Maar ik coach hem door de moeilijke momenten heen.

Hij neemt gelukkig veel aan van wat ik zeg en op deze manier

kunnen we grote stappen maken.” Of ze de tien kilo gaan halen

binnen zo’n korte termijn? “Uiteindelijk is het een proces en

heeft het tijd nodig. Het doel dat Martin voor ogen heeft, is

zeker een uitdaging voor zo’n korte termijn. Maar als hij er niet

voor wil gaan, had hij zich niet aangemeld. Het is keiharde topsport

maar ik heb er vertrouwen in!”

36

Delft.business_#4_27_PR.indd 36 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

‘Ik ben nuchter en eigenwijs. Maar Roos is heel

duidelijk en doelgericht en dat is precies wat ik nodig heb’

Ilonka Hesseling

Een gezonde balans vinden tussen sporten, werken en vrije

tijd; dat is waar Ilonka drie maanden lang met hulp van personal

sportcoach Roos aan heeft gewerkt. En dat was niet altijd

even makkelijk. “Roos heeft constant mijn grenzen opgezocht.

Roos (32)

MIFIT Personal

Coach

Ilonka

Hesseling (48)

Mede-eigenaar van

Artemas, specialist in

Safety, Occupational

Health, Environment

and Quality

Roos

Ook Roos is positief over het traject en vindt het een leuke

uitdaging om met Ilonka te werken. “Ilonka begeleiden is iets

anders dan normaal, omdat zij al een ervaren sporter is en al

fit was voordat we begonnen. Een goede balans creëren, dát

was de uitdaging. Sterker

worden in body en mind.

Tijdens de trainingen stelde

ze zichzelf echt open naar

mij op. Dat is erg prettig

werken. Ik heb nooit

verwachtingen voordat ik

met iemand aan de slag

ga, want dan ga je werken

vanuit een bepaald patroon.

Ilonka heeft daarom zelf de

input gegeven en daarmee

zijn we aan de slag gegaan.

Dat heeft goed gewerkt. En

wat ik heb ervaren: op het

moment dat zij openstaat

om echt te doen wat nodig

is, dan gebeurt het ook.

Het is mooi om te zien dat

Ilonka steeds krachtiger in

haar business staat. Vanuit

hier gaan we verder. Ze kan

persoonlijk en fysiek alleen

nog maar sterker worden.” •

Het was zwaar, maar daar houd ik wel van. Twee keer per week

trainden we samen, waarbij we kracht en cardio afwisselden en

werkten aan mijn mindset. Vooral met dat laatste had ik in het

begin wat moeite. Ik ben erg nuchter en eigenwijs. Maar Roos is

heel duidelijk en doelgericht en dat is precies wat ik nodig heb.

Met haar methodes lukt het me vaker om beter de balans te

vinden.” Of Ilonka haar doel heeft behaald? “Ik ben er nog actief

mee bezig, daarom heb ik ook bij Roos bijgetekend voor drie

maanden. Een mindset waar je al jaren mee leeft, verander je

ook niet zomaar. Daarnaast zijn we nog aan mijn blessure aan

het werken. We hebben een goede start gemaakt, maar hij is nog

niet over. Genoeg te doen dus, ik heb er zin in!”

Meer weten

over de trainingen

van Ilonka en Roos?

Bekijk hun vlogs op

www.delft.business

37

Delft.business_#4_27_PR.indd 37 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

Imre van Leeuwen woont en werkt in Delft.

Als eigenaar van evenementenbureau

iQ Events en sportmarketingbureau

SportVibes is hij met zijn team betrokken

bij allerlei evenementen, verspreid over heel

Nederland.

Mijn agenda:

Imre van

Leeuwen

Vrijdagochtend

Lekker agile

Vrijdagmiddag

Bespreking bij Lijm & Cultuur

Ik gebruik Microsoft Outlook. Mijn collega’s kunnen mijn agenda

bekijken (en ik die van hen) en vergaderingen inplannen. Ik houd

graag zelf controle over mijn agenda en sla naar hartenlust

afspraken af.

Zaterdagochtend

Yonex Dutch Open

Vrijdag

Komend jaar krijg ik een rol bij Stichting SponsorRingen, daarom

bezoek ik een van de bestuursleden. Een fijne afspraak in een zeer

dynamische omgeving. Tussen de middag eet ik thuis, het voordeel

van een kantoor dicht bij huis. De laatste afspraak van deze

week is bij Lijm & Cultuur, de perfecte plek aan de Schie om deze

winter onze eerste schaatsbaan in Delft te organiseren.

Zaterdag

Familytime in de ochtend. Geen voetbal voor onze jongste zoon,

dus we pakken een extra uurtje slaap. Ik maak me klaar om

naar Dutch Open Badminton in Almere te gaan. Met Sport­

Vibes helpen we sportbonden om hun sport nóg beter

op de kaart te zetten. Het is daarom belangrijk dat we

de sport goed begrijpen. Ik heb het nuttige met het aangename

gecombineerd, want ik heb de motor gepakt.

Zondagochtend

VIP-ontvangst bij de TCS

Amsterdam marathon

Zaterdagmiddag

Een aangenaam ritje maken

op de motor

Zondagmiddag

Rennen door Amsterdam met Sabine

Zondag

Een bijzondere dag, want ik loop vandaag mijn eerste halve

marathon; 21 kilometer door de straten van Amsterdam. Sport­

Vibes helpt mee met dit evenement waarbij meer dan 45.000

atleten finishen in het Olympisch Stadion. Met mijn hardloopmaatje

Thom en zijn vrouw Sabine was het een leuke middag. Ik

liep een prima tijd: 1 uur en 54 minuten. Als ik thuiskom, blijkt mijn

zoon me naar de kroon te steken als bbq-master. Zijn Picanha is

geweldig. Na een powernap moet ik weer op pad, want mijn jongste

moet worden opgehaald bij Walibi Holland. Om 01.30 uur lig ik

in bed na een mooi, maar intensief weekend. •

Zondagmiddag

Na de finish met Thom

Zondagavond

Walibi Fright Night

38

38

Delft.business_#4_27_PR.indd 38 04/12/2017 11:05


Van werkstress

naar werkplezier

Stress op de werkvloer maakt meer stuk dan u

lief is. Als ondernemer is het goed om alert te

zijn op signalen van het personeel. De overheid

stimuleert bedrijven om actief te werken aan

een gezonde werksfeer. Duurzame inzetbaarheid

van het menselijk kapitaal is het doel van

de campagne ‘Check je werkstress’ van het

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(SZW). Zo is een heel nuttige en bruikbare

Koerskaart ontwikkeld: een spel dat ondernemers

binnen hun bedrijf kunnen spelen om

werkstress en werkplezier bespreekbaar te

maken.

Een onderneming kan zelf met de Koerskaart

aan de slag. De kaart neemt u mee aan

de hand van een stappenplan waarbij het

volgende van belang is: geef werknemers

gelegenheid om zich uit te spreken, analyseer

de problemen en de risico’s, maak een plan

van aanpak en voer dat uit en blijf het proces

volgen, evalueer en stuur bij waar nodig. Het

is ook mogelijk een coaching specialist in te

huren die middels een stappenplan de zaak

aan het rollen brengt en die verdieping biedt.

Een voorbeeld vanuit de praktijk: iemand met

een drukke baan in de zorg meldt zich met

stress- en gezondheidsproblemen. Als dan

blijkt dat deze medewerker regelmatig negen

dagen aaneen wordt ingeroosterd en na één

STAP

1

Gebruik de

Koerskaart ‘Van

Werkstress naar

Werkplezier’.

STAP

2

Het Europees

Sociaal Fonds heeft

subsidie voor mkb’ers die

hun personeel fit, energiek

en gemotiveerd willen

houden.

delft.business/kennis-delen

Zó zit dat

In deze rubriek delen

ondernemers hun kennis om

zo anderen te informeren en

vrije dag weer aan de bak moet, dan heeft die

inspireren.

organisatie een probleem. Zowel werkgevers

als werknemers zijn verantwoordelijk voor

een gezond werkklimaat voor het hele team.

Voorkomen en verhelpen van stresssituaties is

geen individueel probleem. Het is een collectief

belang. Een goede coach is duidelijk naar

beide partijen en spreekt hen hierop aan. Als

iemand zich passief opstelt, verandert er niets.

Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid is

belangrijk. Doodmoe boven aan de trap? Ga

sporten. Gevoel van stress? Doe er iets aan. De

balans op het werk en het evenwicht tussen

werk en privé moeten in orde zijn. Werk is werk

en vrije tijd is vrije tijd. 24/7 bereikbaar zijn via

mobiel, mail of app? Niet doen!

Ineke Dicker

is haptotherapeut, supervisor

Nog altijd is het onderwerp stress te veel een

en coach binnen haar

taboe. Stress is toch voor watjes? Coachingspraktijken

zien ook stoere mensen langs­

vakgebied.

komen die zich jarenlang uit de naad werken,

Pauw Coaching en

totdat de bekende druppel in de bekende

Hofje van Pauw

emmer valt. Hoezo watjes?

Ze is samen met Harm

Muntinga eigenaar van Pauw

Advies aan iedere ondernemer: kijk en luister

Coaching en Hofje van Pauw;

naar uw mensen. Is het ziekteverzuim hoog?

een praktijk voor haptonomie

Dan zult u te rade moeten gaan bij uzelf. Gaan

en haptotherapie.

mensen zich anders gedragen? Merkt u dat

iemand er vaker moe uitziet, sneller boos

‘24/7 bereikbaar

wordt of steeds loopt te ijsberen? Ga met

elkaar in gesprek! •

STAP

3

Zorg voor een

prettige werkomgeving.

Kijk of werkroosters

flexibeler kunnen worden

ingedeeld en geef mensen

verantwoordelijkheid.

zijn via mobiel,

mail of app?

Niet doen!’

39

Delft.business_#4_27_PR.indd 39 04/12/2017 11:05


delft.business/inspireren

D

ream big, little steps. Dat is het motto van Cisca

Colijn en direct ook het beste advies dat de

eigenaresse van koffiebranderij Miss Morrison

meegeeft aan startende ondernemer Lieke Voortman. “Om

succesvol te zijn, moet je geloven in wat je doet. Denk groots,

maar besef dat je de wereld niet in één keer kunt veroveren”,

vertelt Colijn uit ervaring.

Voortman heeft een woning annex studio op de 13e etage van

een nieuw studentencomplex op de TU campus. Ze heeft een tas

ontworpen die ze op de markt wil brengen. Maar hoe pak je zoiets

aan? Ze mailde naar Delft.business: Hoe word je ondernemer?

Colijn wist wel raad met die vraag.

CC: “Ondernemen is onderzoeken. Ga met je tas op pad en vraag

anderen: Wat vind je hiervan? Als je op je kamer blijft zitten en

pas naar buiten gaat als ie af is, wie gaat hem dan kopen? Dat

moet je in deze beginfase onderzoeken. Waarom heb je trouwens

voor een tas gekozen?”

LV: “Ik studeer bouwkunde, maar ben in mijn vrije tijd altijd met

mode en ontwerpen bezig. Het tassenontwerp dat er nu ligt vond

ik zo tof. Hij bestaat uit verschillende materialen zoals stof, leer en

hout die de klant zelf kan kiezen om een unieke en persoonlijke

tas te creëren. Hier wilde ik mee verder. Hoe? Geen idee, maar ik

dacht: als ik niks doe, gebeurt er sowieso niks. Ik heb een domeinnaam

geregistreerd en heb bewust gekozen voor een bestuursjaar

bij de studievereniging, zodat ik kan ontdekken of het ondernemerschap

bij me past.”

40

Delft.business_#4_27_PR.indd 40 04/12/2017 11:06


delft.business/inspireren

Miss Morrison

op de koffie bij

Lieke Voortman

CC: “Wat wil je in die 12 maanden bereiken?”

LV: “Mijn website moet online en mijn tas moet af zijn, want ik

wil hem online verkopen. Dat is gemakkelijk en betekent weinig

risico. Een eigen pand is een droom, maar dat gaat me financieel

waarschijnlijk nooit lukken.”

CC: “Waarom niet? Ik ben ervan overtuigd dat voor alles een

oplossing is, anders was onze nieuwe loods aan de Faradayweg er

nooit geweest. Er zijn allerlei manieren om aan geld te komen; via

een bank of privé-investeerders. Ik koos voor crowdfunding. Dat

past bij mij, omdat het ook een graadmeter is om te ontdekken

hoe succesvol jouw idee is. Als mensen bereid zijn om te investeren

dan geloven zij ook in jouw droom. Jij bent heel creatief in

denken en doen. Waarom dan niet in je ondernemerschap?”

LV: “Ik doe het liever langzaam en goed. Ik wil geen snelle beslissingen

nemen waar ik later spijt van krijg. Als ik het groot aanpak,

is het lastiger om weer klein te worden. Mijn idee en doel zijn

helder, maar ik heb geen ondernemerservaring dus dat voelt als

een drempel. Had jij ervaring in het ondernemerschap?”

CC: “Nee. Ik dacht destijds net als jij: als ik het niet doe, ben ik dan

tevreden met hoe het nu is? Ik sprak met ondernemers, liet hen

mijn plan zien en deelde mijn ambitie. Eentje zei: “Je kunt telkens

naar de overkant kijken, maar je kunt ook een keer springen”. Dat

geldt ook voor jou: verschuil je niet. Maak je tas af, bepaal je prijs

en zet je verhaal op een A4. Ga daarover in gesprek met mensen

die je verder kunnen helpen. Vrienden en familie staan altijd achter

je, maar ze helpen je niet verder in het ondernemerschap. Dat

moet je ondervinden. Ik snap dat je bang bent om op je bek te

gaan, maar dat zijn we allemaal. Daar leer je alleen maar van.” •

41

Delft.business_#4_27_PR.indd 41 04/12/2017 11:06


delft.business/transfers

Delftse

transfers

Nieuwe coördinator marketingcommunicatie

Allocacoc

Phill Robinson (51) volgt Erik van der

Meijden op als CEO bij Exact. De Britse

Robinson werkte eerder bij Oracle,

Sybase, Siebel en Salesforce. Zijn laatste

functie was die van CEO en voorzitter

van Iris Software. •

Bi-Fen Lee werkt sinds september als

Anka Mulder

vertrekt bij TU

Anka Mulder

treedt per 1 januari

2018 af als Vice

President Education

& Operations

(VPEO) bij de TU

Delft. Zij wordt Nieuwe B2B-manager

Bestuur Werkwaardig

bestuursvoorzitter Golfbaan Delfland

compleet

van de Saxion Hogeschool. Mulder was Conny Versteegh

Jan Vrij, directeur van AH Vrij Groen, sinds 1 april 2013 VPEO bij de TU. • (55) is als B2B-

Grond en Infra, en José Postma,

manager aan ‘de

Manager MVO en Innovaties bij

Nieuwe Managing director Elan slag’ gegaan bij

Reinier de Graaf, zijn aangetreden als

Golfbaan Delfland

nieuwe bestuursleden van Werkwaardig.

Samen met Cor van der Wel

Versteegh richt

in Schipluiden.

(Werkse!), Jack Kuin (Avalex) en Lex

zich op zakelijke

Rutgers (GGZ Delfland/Doel) maken

golfers en wil met

zij het bestuur weer compleet. • de introductie van

een businessclub

zakendoen en

sport met elkaar

verbinden. •

Pieter Vonk (29) wordt binnenkort Managing

director bij marketingcommunicatie

Transfers gezocht

Nieuwe medewerker, andere functie,

bureau Elan. Elan vormt met Drukkerij

directie- of bestuurswissel? Stuur

Quantes en signingbedrijf Revon [the]

een foto plus korte tekst naar

Qroup. Samen creëren en produceren zij

communicatieconcepten. • info@delft.business.

Nieuwe CEO Exact

Nieuwe directeur

Buddy Netwerk

Monique de Bree (46) is sinds 1 september

de nieuwe directeur van Buddy

Netwerk. Zij was voorheen manager bij

Stichting Ronald McDonald Huis Sophia

Rotterdam. De Bree wil het bedrijfsleven

meer interesseren voor organisaties als

Buddy Netwerk. •

coördinator marketingcommunicatie

bij Allocacoc. Daarvoor werkte ze vanuit

Singapore mee aan de ontwikkeling van

een nieuw businessplan voor de Duitse

pianofabrikant Steinway & Sons. Lee is

aan de Universiteit Leiden afgestudeerd

als Master of Science. •

42

Delft.business_#4_27_PR.indd 42 04/12/2017 11:06


delft.business/kennis-delen

Doe-het-zelf

Juridische

documenten

opstellen

Ruitenburg adviseurs & accountants

bedacht een oplossing voor ondernemers

om zelfstandig juridische documenten

op te stellen: de modellenshop.

Een webshop waar u direct modelcontracten

en –brieven kunt downloaden

en aanpassen.

Ellen Metselaar is juridisch adviseur bij

Ruitenburg en is onder andere verantwoordelijk

voor de ontwikkeling en

kwaliteit van juridische modellen. “Wij

merken dat ondernemers steeds meer

van alle markten thuis zijn en zelf aan de

slag willen met bijvoorbeeld financiële

documenten. Vaak genoeg krijgen we de

vraag van klanten of we ze een kant-enklaar

model kunnen toesturen om mee

te werken. Zo kwamen we op het idee

om standaard modellen op te stellen

voor verschillende thema’s, die ondernemers

zelfstandig kunnen gebruiken.”

Correct

Voor ondernemers is het een grote winst.

“Vroeger moest je misschien iemand

inhuren om zo’n document op te stellen.

Wat dat betreft bespaart dit veel kosten.

Of misschien deden ondernemers het

wel zelf, maar wisten ze eigenlijk niet

precies hoe en wat. Nu kun je er zelf mee

aan de slag mét het vertrouwen dat het

document dat straks de deur uitgaat

juridisch correct is. Dat is natuurlijk het

belangrijkste. Onze documenten zijn

opgesteld door onze juristen, up-to-date

en voldoen altijd aan de laatst wet- en

regelgeving. Wij geven daarnaast de

optie om het ingevulde document door

een van onze juristen te laten checken.”

Financiering

Op de website zijn de documenten

verdeeld in verschillende thema’s. Zo zijn

er modellen beschikbaar rond personeel

en beoordeling, fusie en overname,

ondernemingsstructuur en herstructurering.

Ook rond financiering zijn er allerlei

documenten voorhanden. Want om je

zaken financieel goed op orde te hebben

en te houden zijn correct opgestelde

documenten van belang. Daarmee voorkom

je (juridische) problemen achteraf.

Er zijn documenten beschikbaar voor

een geldleningsovereenkomst, betalingsregeling,

kredietovereenkomst en

rekening-courantovereenkomst. Ondernemers

ontvangen bij de modellen ook

een uitgebreide toelichting.

Succes

De modellenshop is in oktober online

gegaan en er wordt al gretig gebruik

van gemaakt. “De website wordt vaak

bezocht en we krijgen regelmatig bestellingen

binnen. Vooral de geldleningsovereenkomst

en kredietovereenkomst zijn

populaire documenten. We zijn blij dat

we ondernemers op deze manier kunnen

helpen. Vaak is de drempel om een jurist

in te schakelen toch hoog. Nu kunnen

ondernemers het zelf doen.” •

• Introductie

modellenshop

Met de modellenshop van Ruitenburg

kunnen ondernemers zelf aan de slag

met modelcontracten en modelbrieven.

In de webshop staan enkele

modellen. Deze zijn voor een vaste

prijs aan te schaffen en vervolgens

vrij om onbeperkt te bewerken en te

gebruiken. Ook is het mogelijk om het

opgestelde document te laten beoordelen

door een juridisch adviseur van

Ruitenburg.

43

Delft.business_#4_27_PR.indd 43 04/12/2017 11:06


delft.business/netwerken

Rein van Beers | OGD

Dialoog

Delftse ondernemer haakt aan

bij technologiefestival IFoT

Rein van Beers is fan van het International Festival of Technology

(IFoT). Het directielid van OGD stelt kritische vragen aan een van

de organisatoren, Raymond Browne, hoofd Sport & Cultuur van

de TU Delft. Wat hen bindt is het merk Delft neerzetten – creating

history – een doelstelling waar ze beiden iets mee kunnen.

RVB: “Wat is eigenlijk de ambitie rondom het IFoT?”

RB: “We willen een week lang gastheer zijn voor de wereld en daarin

het merk Delft neerzetten. De cultuurhistorische waarde en de rol

van Delft in technologische innovatie staan centraal. Geen doorsnee

evenement, maar een festival met een mix van technologie,

muziek en kunst. Toegankelijk voor iedereen. Ooit startte dit als

een intern feestje voor de TU. Vorig jaar kwam er een gemêleerde

groep van 20.000 mensen en was het voor professionals de place

to be om elkaar te ontmoeten. Als vervolgstap willen we kennisinstituten,

gemeente en ondernemers betrekken en het evenement

doorontwikkelen. Natuurlijk moet de hele stad bereid zijn om straks

misschien wel 100.000 bezoekers te ontvangen.”

RVB: “Denk je serieus aan zoveel bezoekers, is dat haalbaar?”

Rein van Beers is directielid

van OGD, een echt Delftse

ICT-dienstverlener met ruim 1200

medewerkers, waarvan ongeveer

400 medewerkers in de regio Delft.

Het bedrijf heeft een sterke link

met universiteiten; 15% van de

medewerkers is student.

RB: “Onze stad kent 23.000 studenten en daarnaast studeren nu

al 1 miljoen mensen van over de hele wereld online aan de universiteit.

Wat als 10 procent van die online studenten een kijkje komt

nemen bij het IFoT? Delft wil in de toekomst een A-merk blijven

en zich internationaal profileren om die toekomst zeker te stellen.

Het IFoT past helemaal in de nieuwe TU-strategie die zoekt naar

meer verbinding met de maatschappij en uitgaat van de kracht van

samenwerking.”

RVB: “Als Delftse ondernemer en specialist in informatietechnologie

juichen wij een samenwerking met de TU zeker toe. Ons bedrijf

heeft een sterke link met de universiteit; veel studenten hadden

bij OGD hun eerste bijbaan of werken nu bij ons. Daarnaast delen

wij onze passie voor technologie via ‘gekke’ events voor een breed

publiek, zoals het Technival. Overigens hebben wij rondom het IFoT

in 2017 nogal wat versnippering ervaren, we zijn via vier kanalen

benaderd. We willen onze expertise graag inzetten, maar dan

moeten we als een serieuze partner gezien worden. Hoe denk jij dat

die samenwerking tussen kennisinstellingen, gemeente en ondernemers

beter van de grond kan komen?”

44

Delft.business_#4_27_PR.indd 44 04/12/2017 11:06


delft.business/netwerken

ialoog

Raymond Brown | IFoT

RB: “Ik draai er niet omheen: we vinden het lastig om elkaar te

vinden. Ik ben voorstander van een platform en daarom ben ik

blij met het initiatief van Delft.business om gesprekken tussen

ondernemers en de TU te organiseren. De TU vormt de kern van

de festivalgroep, die willen we verbreden met mensen uit ondernemingen

en de culturele hoek. Ik zie mede-eigenaarschap en

medeprogrammering voor me en hoop dat er na de gesprekken

een ondernemer aanschuift bij de festivalgroep. We zijn nu de thematiek

voor 2018 aan het formuleren en het zou fijn zijn om daar

de visie van ondernemers in mee te nemen.”

RVB: “Dat lijkt me heel goed. Wij proberen ook iets terug te geven

en onze kennis te delen met de stad. Formuleer één visie die mensen

verbindt, zoals rond Delft creating history. Misschien is een

commissie nodig, want betrokkenheid voedt eigenaarschap. Hoewel?

De groep ondernemers rondom de universiteit is veelsoortig,

dat is een uitdaging.”

RB: “Inderdaad, daarom lijkt het mij logisch dat wij brainstormen

met verschillende groepen ondernemers die zich verenigen op

hun doelstelling en missie. Wij willen contact met alle ondernemers,

van hightechbedrijven tot horecaondernemers. Die laatste

zien een festival mogelijk als bedreiging, terwijl we juist kunnen

denken aan verbinding met de binnenstad vanaf het festivalterrein.

En we zijn blij met de samenwerking met de gemeente. Als de

universiteit de enige eigenaar is van het IFoT wordt het moeilijk.”

RVB: “Vaak worden ondernemers benaderd voor sponsoring - op

zich prima - maar draait het vooral om sponsorgeld?”

RB: “Als we het alleen hebben over sponsoring, leidt dat niet tot

een warme verhouding denk ik! We hopen dat ondernemers mee

programmeren en bijvoorbeeld bijdragen via een eigen ‘research

exhibition’ waarin zij hun technologische innovaties delen. Onder

invloed van gepassioneerde wetenschappers als de nieuwe

‘rocksterren’ die door DWDD-colleges groot worden, komt er meer

aandacht voor wetenschap en technologische innovatie. Die trend

biedt kansen om naar elkaar toe te bewegen.”

Raymond Browne is hoofd

Sport & Cultuur bij de TU

Delft. Samen met de afdelingen

Communication en het Valorisation

Center van de TU Delft vormt deze

afdeling de drijvende kracht achter

het International Festival of

Technology (IFoT) dat in juni

2018 plaatsvindt.

RVB: “Een goede ontwikkeling! Vanuit onze expertise denken we

aan een hackaton als programmaonderdeel bijvoorbeeld. Ideeën

genoeg! Ben je al eens langsgeweest bij OGD? Nee? Zullen we

gelijk een afspraak plannen?” •

45

Delft.business_#4_27_PR.indd 45 04/12/2017 11:06


delft.business/inspireren

Places to be

Backstage tour

Werkse!

Werkse! begeleidt jaarlijks meer dan duizend kandidaat-werknemers met afstand tot

de arbeidsmarkt naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Het werkbedrijf is ervan

overtuigd dat iedereen die werk zoekt meer kans maakt op de arbeidsmarkt als er

werkervaring op het cv staat. Daarom doen kandidaat-werknemers ervaring op bij de

werkleerbedrijven, zoals Groen, Schoonmaak, Assemblage, Beveiliging en Post. Tijdens

de backstage tour op dinsdag 13 februari maakt u kennis met een van de landelijke

voorlopers op het gebied van re-integratie.

Bijzonder pand,

bijzondere mensen

Maak kennis met Werkse! in de Harnaschpolder,

met het bijzondere pand en vooral

een bijzondere doelgroep. Een brede

populatie met arbeidsbeperkingen, maar

vooral de drive om dagelijks stappen of

stapjes naar de reguliere arbeidsmarkt te

maken. Het pand bestaat uit productieruimtes,

trainingsomgevingen en sollicitatietrainingsruimtes.

Sinds kort hebben

kunstenaars met retailervaring een

complete verdieping zelfs aangepast op

de kandidaten van Werkse!.

46

Delft.business_#4_27_PR.indd 46 04/12/2017 11:06


delft.business/inspireren

Lean als

businessstrategie

Sinds 2014 werkt Werkse! met

Lean als businessstrategie. Maak

kennis hoe Lean als overall strategie

wordt toegepast, maar ook op

de werkvloer. Op elke werkplek

gelden de 5 s’en: sorteren, schikken,

schoonmaken, standaardiseren

en standhouden. Tijdens deze

backstage tour krijgt u ook een

‘gembawalk’ met lean tips & tricks

voor uw eigen organisatie.

Backstage tour

met ontbijt

Op dinsdag 13 februari 2018 organiseert

Werkse! voor Delft.business een backstage

tour. Lezers kunnen gratis mee en worden

om 08:00 uur welkom geheten door Cor

van der Wel, directeur van Werkse!. Inloop

is vanaf 07:30 uur. Ontbijt wordt verzorgd

voor alle deelnemers. Aanmelden kan door

een mail te sturen naar info@delft.business

47

Delft.business_#4_27_PR.indd 47 04/12/2017 11:06


delft.business/inspireren

Het pand

Phoenixstraat 60, Delft

Als bedrijf kies je een pand dat bij je past. Om de

functionaliteit, de ligging of vanwege de uitstraling.

In deze rubriek vertellen de bewoners waarom zij voor

hun pand hebben gekozen.

Huidige bewoner: Auxilium Kent u als: toonaangevende

app-bouwer. Auxilium maakt al meer dan 20 jaar apps

voor zowel web als mobiel. Inmiddels voornamelijk voor

grote organisaties als de Rabobank, TNO, Rijkswaterstaat

en het Rijksvastgoedbedrijf of grotere particuliere

bedrijven. Vaak zijn het ‘classified’ projecten waardoor

veel klantnamen geheim zijn. Auxilium werkt vanuit de

filosofie om met een relatief compact en kundig team

van developers in nauwe samenwerking met klanten

mooie dingen te maken. In het pand sinds: juli 2017

Waarom dit pand: Joris Kleinveld, directeur Auxilium:

“Bij de eerste bezichtiging voelde het meteen goed.

We worden heel blij van al het daglicht hier en van het

uitzicht dat we op de bovenste verdieping hebben.

Met de schuifpuien open is het net alsof we in een

park werken. Het pand past heel goed qua omvang,

is schitterend qua uitstraling en de ligging aan de

vernieuwde Phoenixstraat op de rand van het historische

centrum is perfect.”

Gebouwd: in 1999 Oppervlakte: 225 m 2 en een prachtig

dakterras Bouwstijl: zakelijk, modern met veel glas. Een

echt ‘Cepezed’ gebouw. Leuk om te weten: “Na 20 jaar

hebben we eindelijk een groot logo op onze voorgevel;

dat hebben we niet eerder gedaan. En onze grootste

vergaderzaal heet ‘Delft’. De andere twee, kleinere,

vergaderzalen heten ‘London’ en ‘New York’. Delft is een

wereldstad.” Eerdere bewoner: het pand is ontworpen en

gerealiseerd door Cepezed, die er zelf ook een hele tijd

in heeft gezeten. Bekende medebewoner van het pand

is Wubbe Creative. De bovenste verdieping werd eerder

bewoond door Insyde; zij verhuisden naar het voormalige

pand van Auxilium. •

48

Delft.business_#4_27_PR.indd 48 04/12/2017 11:06


delft.business/inspireren

49

Delft.business_#4_27_PR.indd 49 04/12/2017 11:06


delft.business/inspireren

Persoonlijke benadering

De huurder

staat altijd op

nummer één

Eigenlijk was de compagnon van zijn

vader Gerard, de Delftse ingenieur

Alphons Hülsenbeck (1947-1993), een

visionair. Hij bedacht in 1992 al dat

jonge ondernemende ingenieurs een

bedrijf moesten kunnen starten in de

nabijheid van de TU. In dat jaar opende

hij de deuren van een bedrijfsverzamelgebouw

dat deze jonge ingenieurs kon

huisvesten. “Op deze wijze wilde hij een

brug slaan tussen de universiteit en het

bedrijfsleven.”

Vanuit zijn prettige en rommelige kantoor

op de tweede verdieping van Bacinol 2

kijkt Nanne Meijerink van Bacinol BV uit

over het water en de nieuwbouw rond

het station. “Ik ben geboren en getogen

in Delft. Heel even heb ik in Rotterdam

gewoond, maar ik ben toch weer teruggekomen.

Hier heb ik mijn netwerk en

dat is handig als je zes panden hebt die

onderhouden en gevuld moeten worden.

Een deel van de verhuur besteden we uit,

maar verder doen we alles zelf. Van een

eerste bezichtiging, het opstellen

van contracten tot overleg met

de gemeente en het bijmaken van

een verloren sleutel. Dat is een

bewuste keuze. We kennen iedere

huurder en kunnen daardoor snel

schakelen als dat nodig is. Als het

een tijdje wat minder gaat met

een onder nemer bedenken we een

creatief plan en kijken we samen

hoe we de financiering tijdelijk

kunnen oplossen. Die persoonlijke

benadering maakt ons uniek.”

Audio

Meijerink had nooit gedacht dat

hij in het familiebedrijf zou stappen. Hij

is erin gerold en is gebleven. “Het begon

met wat kleine klusjes oppakken, maar al

snel bleek dat ik er mijn ei kwijt kon. Met

name het opzetten van nieuwe projecten

vind ik het leukst. Van scratch af

aan iets opbouwen, daar krijg ik energie

van. Voordat ik in het bedrijf stapte,

was ik vooral met audio bezig. Inkopen,

verkopen, zelf uit elkaar halen en weer in

elkaar zetten. Ik kan er uren mee bezig

zijn. Eerlijk gezegd is dat mijn allergroot­

50

Delft.business_#4_27_PR.indd 50 04/12/2017 11:06


delft.business/inspireren

Gerard en Nanne Meijerink

ste passie. Als ik tijd heb, dan ben ik daar

mee bezig. Ik heb het trouwens niet van

een vreemde, want mijn vader werkte

vroeger ook in een audiozaak.”

Radex

Vader en zoon exploiteren dus meerdere

bedrijfsverzamelgebouwen in Delft.

Elk pand heeft zijn eigen verhaal. Neem

Radex, het pand dat vader Gerard in

1994 doorontwikkelde na het overlijden

van Hülsenbeck. “Inmiddels huisvest

Radex 50 (hightech)ondernemingen en

is het een goede plek om een (startend)

bedrijf te beginnen”, legt Meijerink uit.

“De filosofie van toen gaat eigenlijk nog

steeds op, want dichtbij de TU gelegen is

het de ideale plek om van je zolderkamer

over te gaan naar een kantoorruimte.”

Net als Radex hebben de andere ondernemingen

die Meijerink de afgelopen

jaren heeft opgezet een eigen identiteit.

Bacinol 2 is een plek voor de creatieve

industrie, NP28 (Nieuwe Plantage 28) is

een gebouw voor bedrijven die de broedplaats

zijn ontgroeid en BWS312 (Buitenwatersloot

312) is een bedrijvencentrum

waar je ruimtes in verschillende soorten

• Bacinol BV

Nanne Meijerink en zijn vader Gerard

exploiteren meerdere bedrijfsverzamelgebouwen

in Delft onder de naam

Bacinol BV. Van waar die naam? In

het gebouw van DSM waar oorspronkelijk

Bacinol 1 gevestigd was, werd

penicilline gemaakt. Tijdens de Tweede

Wereldoorlog mocht de Duitse

bezetter niet achter de ontwikkeling

van penicilline komen en werd het

gebouw Bacinol genoemd. Bacinol

is dus een schimmel, en schimmels

ontstaan op broedplaatsen. Bacinol is

een broedplaats voor kunstenaars en

creatieve ondernemers.

‘We kennen iedere huurder en

kunnen daardoor snel schakelen

als dat nodig is’

en maten hebt die je zelf kunt inrichten.

“We hebben alle panden in eigen beheer

behalve De Zuster, dat huren we van de

gemeente”.

Dat niet alles van een leien dakje ging, is

logisch als je al zo lang onderneemt. “Af

en toe gaat het ook mis, dan heb je een

huurder die failliet gaat en dat kost veel

energie”, geeft Meijerink toe. “We willen

hen graag aan boord houden en helpen

waar kan en dat kost tijd en energie. Bij

het ontwikkelen van panden neem je

soms ook de verkeerde keuzes. Zo heb

ik eens alle binnendeuren van een pand

opnieuw moeten laten schilderen, omdat

de kleuren totaal niet matchten. Dat

zijn wel leermomenten. Financieel risico

nemen hoort er ook bij door bijvoorbeeld

een pand te kopen waar we nog geen

enkele huurder voor hadden, zoals de

Nieuwe Plantage. Dat kochten we tijdens

de crisis. Je zou kunnen zeggen dat het

een gok was, maar we hadden vertrouwen

dat we genoeg huurders zouden

vinden. Waarom? Omdat we kennis hadden

van de markt en een enorm netwerk

in de regio. Daarmee durfden we het wel

aan en het kwam helemaal goed.”

Droom

Hoe ziet Meijerink de (nabije) toekomst

eigenlijk tegemoet? En zijn er nog

dromen te vervullen? “Als ik kijk naar

het gebied Technopolis waar mijn vader

ooit begon, dan hoop ik dat de TU in de

nabije toekomst zich nog meer inzet om

er een succes van te maken. Er kan daar

zoveel, maar het gebied ontwikkelt zich

niet door. Het is natuurlijk ook een kipeiverhaal,

er moeten eerst interessante

partijen en voorzieningen zitten voordat

andere partijen zich aangetrokken

voelen. Een grote droom heb ik niet echt,

misschien zou ik ooit nog eens iets met

huizen willen doen. Dat is een hele andere

markt en dat maakt me nieuwsgierig.

Wie weet komt het er nog eens van.” • 51

Delft.business_#4_27_PR.indd 51 04/12/2017 11:06


delft.business/inspireren

Gouden zet

In 2011 - ik ben dan net twee weken directeur

van de buitenplaats Huygens’ Hofwijck in

Voorburg - kondigt de toenmalig wethouder

aan dat hij fors gaat bezuinigen. De subsidie

gaat met maar liefst 40 procent naar beneden.

Mijn collega-directeur en ik besluiten niet bij

de pakken neer te zitten. We gaan op zoek

naar nieuwe vormen van financiering: fondsen,

sponsoren en samenwerkingspartners. Er

komt veel geld binnen, maar de financiering

van de grijsschilderingen aan de buitenzijde

van Hofwijck ontbreekt. We organiseren een

crowdfunding. Mijn collega en ik vertellen

het verhaal over Constantijn Huygens en

zijn bijzondere schilderingen en lanceren de

crowdfunding op kerstavond. De start op deze

vrijgevige avond blijkt een gouden zet. Kinderen

komen met euro’s uit hun spaarpot, plaatselijke

ondernemers doen mee en een oudere dame

vraagt of zij de ogen van een putti (het engeltje)

op een grijsschildering mag sponsoren. De

uiteindelijke opbrengst is € 50.000. Ik

leer dat je met crowdfunding niet

alleen geld binnenhaalt, maar

vooral nieuwe ambassadeurs

voor het museum wint. Een

belangrijke ‘bijvangst’!

Inmiddels ben ik bijna een jaar directeur van

Museum Prinsenhof Delft. Ook hier zijn we

continu bezig met creatief financieren. We

ontvangen een prachtige subsidie van de

gemeente Delft, maar voor onze ambitieuze

plannen gaan we actief op zoek naar cofinanciers,

sponsoren en bijdragen van

fondsen en particulieren. Bijna de helft van

deze middelen komt ‘van buiten’. Voor de

bijzondere tentoonstelling ‘Pieter de Hooch,

Delftse Meester van de Gouden Eeuw’, die in

het najaar van 2019 te zien is, is er zelfs nog

meer nodig.

Het is dan ook fantastisch dat we onlangs

de Turing Toekenning ontvingen: de Oscar

onder de museumprijzen, een half miljoen

euro. Wat zijn we trots. Hiermee kunnen we

de mooiste schilderijen van Pieter de Hooch,

die in eregalerijen over de hele wereld hangen,

tijdelijk terug naar Delft halen. En heel veel

nieuwe bezoekers en toeristen naar de

stad trekken! Dat biedt kansen voor

ondernemers en het museum.

Over creatief financieren

gesproken. U hoort van ons, ik

ga graag met u in gesprek! •

52

JANELLE MOERMAN

Directeur Museum Prinsenhof Delft

Delft.business_#4_27_PR.indd 52 04/12/2017 11:06


delft.business/netwerken

Gelukkig hebben we de foto’s nog

• 7 november, 16:00 uur, Stadskantoor Delft

Het Najaarsevent van Werkwaardig staat in

het teken van verbinding tussen arbeidsmarkt,

economie en onderwijs. Burgemeester Van

Bijsterveldt lanceert stellingen rond de vraag:

Maken wij werk van talent?

• 9 november, 17:00 uur, Reinier de Graaf Gasthuis

Innovatieve projecten van het ziekenhuis worden zichtbaar

tijdens de backstage tour van Delft.business bij Reinier de Graaf.

53

Delft.business_#4_27_PR.indd 53 04/12/2017 11:06


delft.business/netwerken

Gelukkig hebben we de foto’s nog

• 10 november, 18:00 uur,

Perspektief

Een wervelende pop-up

dinnershow van Perspektief

en Resto VanHarte om

samenhorigheid te creëren en

mensen van allerlei pluimage

met elkaar in contact te

brengen.

• 21 november, 17:30 uur, Octatube

Koningin Máxima is tijdens de Dag van

de Ondernemer in Delft en bezoekt

Octatube.

54

Delft.business_#4_27_PR.indd 54 04/12/2017 11:06


delft.business/netwerken

• 20 november, 17:30 uur,

Theater De Veste

Tijdens Kracht van Delft, het

ondernemersevent van Delft

Verbindt, is de verkiezing van

de Delftse Ondernemer van

het jaar 2017.

55

Delft.business_#4_27_PR.indd 55 04/12/2017 11:06


delft.business/kennis-delen

• Goodwill

Maarten van Woerden (rechts op de

foto), eigenaar Trompper Optiek: “De

Rotary kwam als snel bij mij terecht,

omdat ik hoofdsponsor ben van de

Golden Tenloop. Uiteraard wilde ik

meedoen, mits de start en finish op

de Burgwal zouden zijn. Een hardloopwedstrijd

trekt ouders, kinderen,

grootouders, kleinkinderen en bedrijventeams.

Het is echte Delft-promotie,

want alles is open dus betere pr is er

niet. Als je dit met z’n allen oppakt dan

valt het organisatorische en financiële

gedeelte best mee. Daarnaast moet je

af en toe gewoon iets goeds doen voor

je stad! Dat past wel bij me.”

Rennen voor een goed doel

Fun run door

binnenstad

Vier Rotaryclubs in Delft staken de koppen bij elkaar om een SantaRun te

organiseren. Een primeur, want het is de eerste Delftse editie. “Er komt genoeg bij

kijken om zo’n evenement op poten te zetten, maar we kregen het met gemak voor

elkaar”, aldus Han Heijmans van Rotaryclub Delft Koningsveld.

De SantaRun is ontstaan in 2008 in Gorinchem

op initiatief van de plaatselijke Rotaryclub.

Anno 2017 houden in het weekend

van 16 en 17 december 50 steden in

Nederland hun eigen SantaRun. Dit zorgt

voor zichtbaarheid van Rotaryclubs door

het hele land. Heijmans: “Het concept

is overal hetzelfde: een fun run waarbij

deelnemers, verkleed in kerstmannenpak,

een parcours (hard)lopen voor het goede

doel. Voor Delft is dat de Stichting Delftse

Vakantie Activiteiten (DVA) die vakanties

organiseert voor kinderen. Dat past bij

ons, omdat we op sociaal en cultureel vlak

iets voor de jeugd willen betekenen.”

Alle activiteiten die Rotary organiseert

worden gesponsord. “Het was niet al

te moeilijk om de financiële middelen

bij elkaar te krijgen”, vertelt Heijmans.

“We hebben ons netwerk persoonlijk

benaderd en vrijwel iedereen was direct

enthousiast. Tegelijkertijd vroegen we

sportclubs, scholen en personeelsverenigingen

om zoveel mogelijk lopers op de

been te krijgen. We hopen op 500 à 1000

deelnemers. Dat is prachtig, maar volgend

jaar gaat dat aantal zeker omhoog.”

De Delftse SantaRun moet een jaarlijks

terugkerend event worden, gedragen

door partners uit de stad.

Een belangrijke partner is

Trompper Optiek die zich als

hoofdsponsor aan de run

heeft verbonden. Daarmee

claimt het bedrijf hardlopen

in het centrum van Delft,

want het is ook hoofdsponsor

van de Golden Tenloop.

“We zijn ontzettend blij met

Maarten (red. Van Woerden)”,

aldus Heijmans. “Zijn betrokkenheid

zorgde voor een

sneeuwbaleffect onder ondernemers.

Hoe meer geld kan worden vergaard,

hoe beter. Dus geef je op via de website

(delft.rotarysantarun.nl), want daarmee

steun je het goede doel. En als de run

gelopen is, kleurt heel Delft rood door alle

kerstmannen en -vrouwen die voldaan

op de terrassen ploffen.” •

‘Af en toe moet

je iets goeds

doen voor je stad’

56

Delft.business_#4_27_PR.indd 56 04/12/2017 11:06


delft.business/kennis-delen

Risicomanagement

Zó zit dat

Als ondernemer focust u zich op de toekomst

van uw bedrijf. Waarschijnlijk denkt u daarbij

liever in kansen dan in risico’s. Helaas vormen

risico’s wel een onderdeel van uw organisatie,

maar het aanpakken ervan biedt ook veel kansen.

Denk bijvoorbeeld aan: uw onderneming

gezonder maken, uw personeel meer bevlogen

krijgen of uw concurrent voor blijven. Risico’s

zijn er altijd en alleen een goed verzekeringspakket

is tegenwoordig niet meer voldoende.

Maar wat dan wel?

daarbij betrekken. Ook verzekeraars zien dat

alleen het financieel afdekken van aansprakelijkheids-

en bedrijfsschade binnen een

cyberverzekering onvoldoende is en bieden

aanvullende dienstverlening, zoals een preventiescan

om de cyberrisico’s in kaart te brengen

en met u te mitigeren. In geval van een schade

vergoedt de verzekeraar deze conform de

polisdekking en helpt u om het ‘lek’ te vinden

en te repareren, zodat u uw werk weer snel

kunt hervatten.

In deze rubriek delen

ondernemers hun kennis om

zo anderen te informeren en

inspireren.

Om uw bedrijf toekomstproof te maken is er

inzicht nodig in (operationele) risico’s, zodat u

bewust kunt kiezen voor beheersmaatregelen

om risico’s te verminderen, te vermijden en/of

over te dragen aan bijvoorbeeld een verzekeraar.

Neem als voorbeeld het fenomeen

cybercrime, zoals DDOS-aanvallen, phishing

of hacking. Een informatiesysteem wordt

platgelegd of privacygevoelige informatie

komt door een cybercrime-aanval op straat te

liggen. Hoe vermindert u dit risico? Een goed

antivirusprogramma en firewall installeren en

onderhouden is stap één. Maar voer ook regelmatig

updates uit op al uw systemen, maak

dagelijks back-ups op een externe locatie en

zorg voor sterke wachtwoorden die u regelmatig

verandert. Denk ook aan het verhogen

van het risicobewustzijn bij uw medewerkers.

Uit de praktijk blijkt dat medewerkers vaak de

zwakste schakel zijn. Een nep phishing-mail

versturen is vaak al genoeg om deze kwetsbaarheid

bloot te leggen. Van daaruit kunt

u snel maatregelen treffen en uw personeel

STAP

1

Stel een Risico

Inventarisatie &

Evaluatie (RI&E) op, bespreek

deze structureel

met uw personeel.

STAP

2

Word lid van een

ondernemersnetwerk

of informatieplatform

zoals LinkedIn. Ondernemers

hebben vaak met dezelfde

risico’s te maken.

Daag uzelf ook uit om op de hoogte te blijven

van ontwikkelingen die voor uw bedrijf van

invloed kunnen zijn. Denk aan wettelijke

veranderingen zoals de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei

2018 de Wet bescherming persoonsgegevens

vervangt. Vooral het onderdeel Meldplicht

Datalekken binnen de AVG heeft impact als

het gaat om cybercrime. Naast het feit dat het

lekken van privacygevoelige informatie een

aansprakelijkheidsrisico met zich meebrengt,

is melding hiervan ook verplicht. De boetes

voor het nalaten hiervan stijgen fors vanaf 25

mei 2018. Voor kleine en grote ondernemingen

kan dat behoorlijk wat stof doen opwaaien.

Wilt u niet van koers raken? Houd dan veranderingen

in de gaten, anticipeer wanneer

nodig en zet actief in op risicomanagement.

Maak indien nodig gebruik van externe

expertise. Zo kunt u uw blik op de toekomst

houden en focussen op wat u het liefste doet:

ondernemen! •

STAP

3

Maak voor uzelf

de balans op wat u

zelf wilt doen en wat

u wilt uitbesteden.

John Berends

is risicospecialist corporate

insurance bij Rabobank Zuid-

Holland Midden. Hij geeft advies

over risicomanagement en

verzekeringen.

De Rabobank

wil als financiële dienstverlener

samen met haar klanten hun

leef- en werkomgeving sterker

maken. Zij is er in de eerste plaats

om de ambities van haar klanten

te helpen realiseren en voelt zich

medeverantwoordelijk voor de

ontwikkeling van haar klanten.

‘Helaas vormen

risico’s wel een

onderdeel van uw

organisatie, maar

het aanpakken

ervan biedt ook

veel kansen’

57

Delft.business_#4_27_PR.indd 57 04/12/2017 11:06


delft.business/inspireren

Partners financieren proeftuin

rondom smart living

Technologie in

dienst van de

maatschappij

Hoe kunnen ouderen veilig en comfortabel

langer thuis wonen? Het antwoord

op die vraag ligt deels in het vinden van

passende digitale oplossingen. West IT

Solutions zet haar kennis en expertise

als softwareontwikkelaar graag in voor

innovatieve projecten met een maatschappelijk

doel en zei dan ook direct ‘ja’

toen gevraagd werd om mee te doen met

het project Zo-Dichtbij.

Om als onderneming gezond te blijven

moet je blijven innoveren. Vooral binnen

de IT-branche is dit noodzakelijk, omdat

digitale processen elkaar in rap tempo

opvolgen. “Wij optimaliseren werkprocessen

met slimme technologie. Dit

doen we op verzoek van de klant, maar

het komt ook voor dat we zelf het

initiatief nemen bij een technologisch

vraagstuk”, legt Sjaak Tuwanakotta, commercieel

directeur bij West, uit.

Het bedrijf zet technologie

ook in voor maatschappelijke

projecten. “Een goed voorbeeld

is het project TEMPO. Samen

met Aarhus University, Newcastle

University en CPSE Labs

ontwikkelden we een applicatie

die verkeersinformatie vanuit

verschillende externe bronnen

stroomlijnt en coördineert,

zodat de reiziger gegarandeerd

wordt van het beste

reisadvies. Dergelijke projecten

vragen vaak behoorlijk wat

financiering, zonder dat er een

overkoepelende opdrachtgever

is. Daarom is samenwerking

tussen partijen die het maatschappelijke

belang onderschrijven belangrijk, want

alleen zo kan het gezamenlijk gedragen

en gefinancierd worden.”

Een recent maatschappelijk project waar

West aan meewerkt is Zo-Dichtbij , waarin

digitale oplossingen worden geboden

om ouderen veilig en comfortabel thuis

te laten wonen. Tuwanakotta is persoonlijk

betrokken bij het project. Hij behoort

58

Delft.business_#4_27_PR.indd 58 04/12/2017 11:06


delft.business/inspireren

Sjaak Tuwanakotta

en Wally Keijzer

• Zo-Dichtbij

Wally Keijzer startte in 2013 haar promotieonderzoek

rond het vraagstuk

hoe ouderen veilig en comfortabel

langer thuis kunnen wonen. Dit heeft

geleid tot het project Zo­Dichtbij,

waarin een proeftuin is opgezet met

een aantal partners waaronder West

IT Solutions . In het onderzoek is

gekeken naar haalbaarheid, bruikbaarheid

en mogelijke oplossingsrichtingen.

Het idee tot aan de valorisatie

van een platform op het gebied van

wonen, zorg en welzijn is uitgebreid in

het proefschrift beschreven.

als mantelzorger tot de hoofddoelgroep

binnen het promotieonderzoek van initiatiefneemster

Wally Keijzer en vroeg haar

naar de achtergronden van het project.

Hoe is Zo-Dichtbij ontstaan?

“Er ligt een relatie tussen mijn voormalige

rol als uitgever en hoofredacteur van

technische vakbladen en de dagelijkse

praktijk van ons eigen installatiebedrijf

in Den Hoorn. Een installateur is een

van de weinigen die bij ouderen achter

de voordeur komt en ziet wat er zoal

mis is in hun woonsituatie. Aansluitend

aan mijn MBA­opleiding had ik

de mogelijkheid om aan de TU Delft te

‘Geld voor zorg en welzijn werd

overgeheveld naar gemeentes en

bejaardentehuizen werden gesloten’

promoveren op het gebied van ‘smart

living’. Gelijktijdig ging net de hele financiering

van de zorg op de schop. Geld

voor zorg en welzijn werd overgeheveld

naar gemeentes en bejaardentehuizen

werden gesloten. Gemeentes hadden

de plicht om ouderen zo lang mogelijk

zelfstandig te laten wonen, maar zaten

letterlijk met de handen in het haar hoe

die zorgtransitie te faciliteren. Dat leidde

tot de basis van mijn onderzoeksvoorstel:

Hoe kun je partijen faciliteren om

mensen langer veilig en comfortabel

thuis te laten wonen en tegelijkertijd de

burgers helpen door de bomen het bos

te blijven zien?”

Hoe kreeg je de financiering rond?

“We hebben fondsen aangeschreven

en daarnaast dragen de proeftuinpartners

financieel en/of in menskracht

bij aan het project op basis van Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen.

Zo is IBM leverancier van de techniek

waarop West het platform gaat bouwen,

en dragen onder meer ICTU, UL, Vodafone

Ziggo, Talenter, Medvision, Burst,

KPMG en eHealthCompany bij met hun

expertise. Vanwege de ANBI­status is het

mogelijk om fiscaalvriendelijk te doneren

aan onze stichting.”

Een van de uitkomsten van het promotieonderzoek

was dat een digitale wegwijzer

zou kunnen helpen om vraag en

aanbod op het gebied van wonen, zorg

en welzijn bij elkaar te brengen. Hoe heb

je dit aangepakt?

“Die digitale marktplaats, ofwel het vinden

van de juiste producten, diensten,

lokale activiteiten en contacten in de

directe omgeving van de oudere, moet

mantelzorgers helpen ontzorgen. Een

van de uitdagingen was om vanaf het

begin ouderen en mantelzorgers bij het

onderzoek te betrekken. Het was zeer

waardevol dat mantelzorgers zoals jij

meeliepen binnen onze proeftuin waarbij

naast de universiteit ook multinationals,

mkb­bedrijven en de gemeente waren

betrokken. Nu het promotietraject achter

me ligt, vind ik het geweldig dat alle

proeftuinpartners aan boord blijven om

mij als sociaal ondernemer, en de Stichting

Zo­Dichtbij, te helpen het platform

daadwerkelijk te realiseren.”

Hoe ver ben je nu met het project?

“We zitten in de visualisatiefase, verzorgd

door Burst. Hierna kan West op basis van

het Bluemix platform van IBM daadwerkelijk

de interface gaan bouwen. Elke

stap wordt getest met mantelzorgers,

digitaal vaardige ouderen, verpleegkundigen

en medewerkers van het WMOloket,

zodat we kort op de bal blijven. De

uitrol van Zo­Dichtbij staat gepland voor

het tweede kwartaal van 2018 en waarschijnlijk

krijgt de gemeente Rotterdam

als proeftuinpartner de primeur om als

eerste met de digitale marktplaats te

werken.” •

Digitale wegwijzer

Zo-Dichtbij

59

Delft.business_#4_27_PR.indd 59 04/12/2017 11:06


delft.business/kennis-delen

Glasvezel in de stad

Snel en stabiel

“Breedband Delft is een

stichting, opgezet door een aantal

commerciële en non-profitorganisaties in Delft.

Vanuit de behoefte aan sneller internet is er een eigen

glasvezelnetwerk voor regionale organisaties aangelegd. Wat

wij leveren is state of the art: glasvezelverbindingen die we zelf

beheren. Onze klanten hebben zelfs de mogelijkheid om voor dark

fiber te kiezen, dan beheren ze hun verbinding zelf. Dat is heel fijn voor

de bedrijfszekerheid.

Onze dienst is met name geschikt voor bedrijven die behoefte hebben aan

hoge snelheden en bandbreedte, maar er zijn ook kleinere bedrijven binnen een

gebouw, straat of gebied die gezamenlijk gebruik maken van ons glasvezelnet.

Klachten over storingen krijgen we vrijwel nooit. En als er wel iets is, dan

zorgen wij ervoor dat het snel is opgelost. We kennen iedere gebruiker persoonlijk

en daardoor kunnen we ze snel helpen. Daarnaast hebben we

meerdere wegen die naar het internet leiden, dus kunnen we onze

klanten 24 uur per dag internet garanderen. Het is mooi om te

zien hoe de samenwerking tussen verschillende organisaties

in Delft tot zoiets succesvols heeft geleid.”

Michel Beukers,

aanspreekpunt

Breedband Delft

60

Delft.business_#4_27_PR.indd 60 04/12/2017 11:06


delft.business/kennis-delen

“Brightsight is een securitybedrijf, wij helpen

onze klanten door ze te ondersteunen met onder meer

veiligheidsevaluaties, trainingen en adviezen.

Als securitybedrijf is een veilige en goed werkende glasvezelverbinding

uiteraard van groot belang. De diensten van Breedband Delft worden dan

ook met open armen ontvangen. Zij maken het bijvoorbeeld mogelijk twee

gebouwen digitaal en veilig aan elkaar te koppelen door middel van een eigen

glasverbinding met encryptie. Hierbij was de aansturing van Breedband Delft

betreft de infra(bam) en de internetprovider van uitstekende kwaliteit.

Tevreden over de diensten van Breedband Delft zijn we zeker. Er is altijd snel

en stabiel internet. Nog nooit heb ik over een storing hoeven bellen. En ook

niet onbelangrijk: de service is erg goed. De keren dat ik een vraag had,

ben ik onmiddellijk geholpen. Wij maken graag gebruik van deze dienst

voor onder meer onze mail, eigen Cloud-diensten en telefonie.”

Ben Smolders

teammanager Brightsight

“Wij werken

al lange tijd samen met

Breedband Delft. Samen met mijn team

ben ik bij TOPdesk verantwoordelijk voor de ICTdienstverlening

binnen het bedrijf, dus de diensten van

Breedband Delft zijn voor ons essentieel.

Wij nemen twee diensten af: twee glasvezelverbindingen van het datacenter

naar ons hoofdkantoor en een snelle internettoegang die door ons

hoofdkantoor wordt gebruikt en voor toegang tot onze ICT-diensten in het

datacenter zorgt. Zo worden ons hoofdkantoor, onze andere kantoren in de rest

van de wereld en het door ons gebruikte datacenter met elkaar verbonden.

We zijn als softwarebedrijf erg afhankelijk van een snel netwerk. Ik kan gelukkig

zeggen dat we heel tevreden zijn met de diensten van Breedband Delft en nooit

problemen hebben. De twee glasvezelverbindingen naar het datacenter zorgen

ervoor dat we een stabiel netwerk met hoge snelheid hebben. En door de

internetverbinding kunnen niet alleen onze medewerkers in Delft, maar ook

de andere kantoren rekenen op betrouwbare ICT-diensten.”

Jochem Broekhuizen

ICT-manager TOPdesk

61

Delft.business_#4_27_PR.indd 61 04/12/2017 11:06


COMFORT

BEDDEN

2018

In hoogte verstelbaar

In massief-, eiken-,

beuken- of notenhout

Klaas Vaak bedden

Vrouwenregt 12-15

2611 KK Delft

015 2120162

info@klaasvaakbedden.nl

www.klaasvaakbedden.nl

Delft.business_#4_27_PR.indd 62 04/12/2017 11:06


delft.business/kennis-delen

Dennis Meijer en Pieter Vonk

• [the] Qroup

Sinds mei 2017 bestaat [the] Qroup uit

drie business units: Drukkerij Quantes,

marketingcommunicatie bureau Elan

en signingbedrijf Revon. Samen creëren

en produceren zij communicatieconcepten.

Kostenbesparing door bewustwording

Zet Mister

Efficiency in

Het is een bijna arrogante stelling die

Pieter Vonk, marketing manager bij

Quantes, direct op tafel gooit, maar het

is wel precies zo gegaan als hij zegt.

“Als je het belachelijk goed doet, zijn de

gevolgen niet meer te overzien.” Een

brand portal waar de klant zelf z’n drukwerk

kan beheren levert eenduidigheid

én kostenbesparing op.

“In 2011 zagen we al dat drukwerk steeds

minder hip werd. Dus moesten we gaan

nadenken, de klanten blijven verrassen

en daarnaast nog steeds prachtig drukwerk

maken. En dat hebben we gedaan

op twee manieren. Allereerst zijn we

gestart met onze brand portal. Het bleek

dat vooral grote bedrijven niet consistent

waren in hun huisstijl. Ik kreeg soms wel

drie verschillende visitekaartjes; de eenduidigheid

was ver te zoeken en financieel

gezien was dat voor de klant ook niet

echt efficiënt.

We zijn begonnen met die visitekaartjes,

claimden visitekaartjes.nl en zijn gestart

met onze klantingang, waar klanten zelf

alles kunnen maken en bestellen. Via

templates wordt de huisstijl van de klant

ingesteld en die kan de klant in z’n eigen

brand portal toepassen op allerlei producten,

van koffiemok tot beursmateriaal, van

kleding tot folders en natuurlijk ook de

visitekaartjes. Aan de achterkant regelen

wij de productie en levering. Zelfs je auto,

LinkedIn­posts en presentaties hebben

dezelfde huisstijl”, vertelt Vonk.

Een ander bijzonder idee dat Quantes

zelf financieel voordeel heeft opgeleverd

kwam van Mister Efficiency, zoals grafisch

specialist Dennis Meijer tegenwoordig in

de wandelgangen wordt genoemd, om

faalkosten te besparen. Dan gaat het

bijvoorbeeld om papier dat per ongeluk

wordt versneden of er gaat tijd verloren

doordat er gewacht moet worden op

halffabricaten die niet op tijd klaar zijn,

wat bovendien zorgt voor klachten over

de levertijd. “Efficiency zit in ons dna en

we streven naar 100 procent tevredenheidgarantie,

dus hier moesten we wat

mee. Mister Efficiency kwam met het

idee: Klipfolio is een tool waarmee je data

visualiseert. Het is een online dashboard

waarmee je eenvoudig de gestelde doelen

met de real­time resultaten kunt vergelijken,

zodat je snel kan bijsturen waar

nodig. We werken nu volledig papierloos

en in het bedrijf zijn schermen te zien

met de opdrachten en de voortgang. Je

ziet dus overal wat er gebeurt. Bewustwording

heeft ontzettend geholpen. Dat

en de nepdollars die we lieten drukken

met het gezicht van onze oprichter André

Grimbergen. Als je de winnaar was met de

hoogste faalkosten kreeg je die nepdollars.

Natuurlijk met een knipoog, zo werkt

dat hier”, zegt Meijer lachend, die met

deze verbeterslag de faalkosten met

63 procent naar beneden zag gaan. •

‘Als je de winnaar was met de hoogste

faalkosten kreeg je nepdollars’

63

Delft.business_#4_27_PR.indd 63 04/12/2017 11:06


delft.business/agenda

Binnenkort

22 januari

Boerenkool

met bubbels

De nieuwjaarsborrel voor

ondernemend Delft vindt plaats bij

Prysmian. Meer info en aanmelden:

www.delftverbindt.nl

17 januari

SantaRun

Vier Delftse Rotaryclubs organiseren de

allereerste Delftse SantaRun: een fun run

waarbij de deelnemers, verkleed als kerstman, een

parcours (hard)lopen voor het goede doel, namelijk

Stichting Delftse Vakantie Activiteiten (DVA). Jong

en oud verzamelen om 13:15 uur aan de Burgwal

voor de warming-up. Inschrijven:

delft.rotarysantarun.nl

8 januari

Kick-off

Albedo Network

Séphine Laros, een van de genomineerden voor de

ondernemersprijs Netwerker van het jaar, start met een

nieuw netwerk. Er zijn maandelijkse bijeenkomsten met

inspiratiesessies, workshops en lezingen. Wethouder

Ferrie Förster verricht de feestelijke opening en er is een

lezing van Frans van der Reep. Als visionary practitioner

legt hij intrigerende dwarsverbanden tussen economie,

theologie en filosofie. Aanvang 19:30 uur. Gratis voor leden.

Niet-leden betalen € 10,00.

www.albedocommunicatie.nl/

albedo-network

30 januari

Ondernemers

ontbijt

64

Iedere laatste dinsdag van de maand

organiseert Makro Delft van 08:00

tot 09:30 uur een netwerkontbijt.

Deelnemen is gratis.

netwerken.delft@makro.nl

13 februari

Ontbijt backstage

bij Werkse!

Eerst een lekker ontbijtje en dan een kijkje achter de schermen bij

Werkse! tijdens de Delft.business backstage tour. Inloop is vanaf

07:30 uur. Directeur Cor van der Wel heet alle deelnemers om

08:00 uur welkom. Aanmelden via info@delft.business

Delft.business_#4_27_PR.indd 64 04/12/2017 11:06


delft.business/agenda

Iedere dinsdag 06:45

Tijdens een goedverzorgd ontbijt is er

gedurende anderhalf uur ruimte voor

kennismaking, reflectie, kennisdeling

en discussies tussen de leden van deze

netwerkclub. www.ontbijtvoorprofijt.nl

26 januari

Dinnershow

Perspektief

De pilot editie van de Perspektief Dinnershow was een

groot succes: zo’n 450 gasten genoten van een driegangendiner,

live muziek en entertainment. Ook in 2018

organiseert Perspektief in samenwerking met Resto Van

Harte een aantal dinnershows. Ondernemers, raadsleden,

buurtbewoners, cliënten en medewerkers van Perspektief

gaan met elkaar aan tafel en leren van en met elkaar.

Reserveren via www.restovanharte.nl of bij

Perspektief (Vulcanusweg 277, Delft)

Maandelijks

Energy &

Talks

Iedere maand organiseert Buccaneer

een gratis meetup voor iedereen die

interesse heeft in energie

en offshore.

www.buccaneerdelft.

com/events

8, 9 en 10 februari

Y Premium Dream Diner

Tijdens drie belevingsdiners in de Van der Mandelezaal verrast

chefkok Yuri Verbeek met een nieuwe culinaire totaalbeleving.

Verbeek, eigenaar van De Kokkerie, is auteur van diverse

kookboeken, gastdocent bij de Cas Spijkers Academie

en columnist. Hij maakte internationaal furore met

zijn Food Floral Fashion Show die hij samen met

bloemdesigner Pim van den Akker creëerde.

Meer info: www.dekokkerie.com

Maart

Bezoek

Tweede Kamer

Gaat u mee naar het politieke hart van Nederland?

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur

neemt Delft.business u mee naar de Tweede Kamer

waar bodes en (oud)persvoorlichters u de mooiste

anekdotes uit de doeken doen. Stuur een mail

naar info@delft.business en ontvang meer

informatie.

Kijk voor

de complete agenda

op www.delft.business

65

Delft.business_#4_27_PR.indd 65 04/12/2017 11:06


delft.business

Deze editie is gemaakt met medewerking van:

Artemas www.artemas.nl

Auxilium www.auxilium.nl

Bedrijvenkring Schieoevers www.bksonline.nl

Breedband Delft www.breedbanddelft.nl

Businesspark Haaglanden www.businessparkhaaglanden.nl

Delft Fringe www.delftfringefestival.nl

Delft Verbindt www.delftverbindt.nl

DOK www.dok.info

Festo www.festo.nl

Gebiedsfonds Delft Technology Park

www.ondernemersfondsdelft.nl/tu­delftechpark­technopolis­19

Gemeente Delft www.delft.nl

Happy Kids Care www.happykidscare.nl

Hoeve Biesland www.hoevebiesland.nl

Hofje van Pauw www.hofjevanpauw.nl

IFoT www.ifot­delft.com

Inloophuis Debora www.inloophuisdebora.nl

iQ-Events www.iqevents.nl

Kijk haar www.kijkhaar.nu

Klaas Vaak www.klaasvaakbedden.nl

LumoLumen www.lumolumen.com

MIFIT www.mifitsport.com

MKB Delft www.mkbdelft.nl

Miss Morrison www.missmorrison.nl

Museum Prinsenhof Delft www.prinsenhof­delft.nl

Octatube www.octatube.nl

OGD www.ogd.nl

Ondernemersfonds Delft www.ondernemersfondsdelft.nl

OPEN www.openvoordelft.nl

Pauw Coaching www.pauwcoaching.nl

Perspektief www.perspektief.nu

Project Stad van Technologie www.delft.nl/Bedrijven/ Stad_van_innovatie/

Project_Stad_van_Technologie

Rabobank www.rabobank.nl

Radex www.radex.nl

Reinier de Graaf Gasthuis www.reinierdegraaf.nl

Rosier Bijl van Kan www.rbvk.nl

Rotary www.rotary.nl/delft

Scoozy www.scoozy.nl

Somnox www.somnox.nl

Ruitenburg adviseurs & accountants www.ruitenburg.nu

SCMD www.scmddelft.nl

Teunissen + Berendse vastgoed www.teunissenberendse.nl

[the] Qroup www.theqroup.nl

TU Delft www.tudelft.nl

VNO NCW Delft www.vno­ncwwest.nl/regio/delft/ ­ www.vno­ncwwest.nl

Werkse www.werkse.nl

Westcord Hotel Delft www.westcordhotels.nl

West IT www.west.nl

66

Colofon

Concept & initiatief

Nannette Verschoor, Sabine van Meeteren

en Dennis Wiegman

Eindredactie

Joni Hendrix

Ontwerp en artdirection

Paul Roos

Opmaak

Micha de Bie

Redactie

Manuela Bijl, Andrea Dronk, Nadine Fischer,

Marjolijn Ippel, Sabine van Meeteren,

Nannette Verschoor, Edith Vos en

Mieke van der Wenden

Fotografie (pagina’s)

Erwin Dijkgraaf (28/29)

ImagePeople (5/23)

Marjoleine Droog (14/15/16/17/39/57/61/62/63)

Julia Gunther (42)

Fabian Hazeu (68)

Wiebe Kiestra (54, Octatube)

Sjors Massar (40/41/48/49)

Judith de Rond (24/25/36/37/43/56)

Femque Schook (65, Yuri Verbeek)

Guus Schoonewille (55)

Ronald Speijer

(cover/7/8/9/18/20/21/32/33/44/45/50/51)

Marco Zwinkels (52)

Kunstwerk cover

Hugo Kaagman

Sales support en traffic

Hanna Beukers en Sabine Mijnes

Online platform

Nota Bene

Druk

Quantes

Verspreiding

Werkse!

Delft.business is hèt zakelijke magazine voor

de regio Delft en wordt vier keer per jaar in een

oplage van 5000 exemplaren gratis verspreid

bij ondernemingen en organisaties vanaf twee

medewerkers in Delft, Delfgauw, Pijnacker/Nootdorp,

Den Haag Ypenburg, Den Haag Forepark,

Schipluiden en Den Hoorn.

De redactie van Delft.business verzorgt de inhoud

van het magazine. Deze maken we deels in

samenwerking met betalende partners.

Delft.business is een uitgave van

DOTbusiness

Surinamestraat 9

2612 EA Delft

015­7900060

info@delft.business

©2017 DOTbusiness – Artikelen en foto’s uit

Delft.business mogen alleen met schriftelijke

toestemming van de uitgever worden overgenomen.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden

gesteld voor de inhoud van advertenties.

Delft.business wordt CO 2

­neutraal gedrukt.

www.delft.business

Delft.business_#4_27_PR.indd 66 04/12/2017 11:06

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!