25.06.2019 Views

Delft.business #10

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Delft businessCONNECTING

THE DOTS

#10 - ZOMER 2019

Mobiliteit

en werkgelegenheid

Op de step naar een

DUURZAME

WERELD

Wachten op de

RODE LOPER

Stadsvervoer

over water

TREKSCHUIT 2.0

Saskia du Bois

“We maken jong

talent bereikbaar

voor iedere

organisatie”


delft.business

Nederland veroveren met

onze Scoozy

In dit nummer

“Afgelopen jaren is het gebruik van de scootmobiel

in Nederland flink toegenomen. Met deze stijging

neemt ook het aantal ongevallen toe. Wij hebben

een veiliger alternatief voor de scootmobiel

ontwikkeld. Onze ambitie is om op te schalen.

Rabobank helpt hierbij. Zo stelt de bank haar kennis

en netwerk beschikbaar. Hierdoor kunnen wij

gericht te werk gaan en onze ambitie waarmaken.”

MOBILITEIT EN

WERKGELEGENHEID

Kennisdelen

Opmerkelijk | 10

Made in Delft | 34

Oesterzwamburger

Inspireren

Eyecatchers met | 18

inhoud

Aan de slag met de groei van je bedrijf?

Kijk op Rabobank.nl/groei.

Eén beeld... | 42

Delft in 2040

Het Familiebedrijf | 46

Renaud Delft

horecabenodigdheden

De business | 22

stijl van…

Arjan Dijkshoorn

Mijn agenda | 27

Alexander Ettema

Stilstaan | 05

Editorial

Micro-mobiliteit heeft de toekomst | 07

Beter een goede buur...

Haal het beste uit jezelf | 12

Column van Laura van Velzen

Ondernemers aan het woord | 13

Wachten op de Rode Loper | 20

Na coalitiewissel is project stilgevallen

Delftse Transfers | 49

NIEUW: Kanjers gezocht!

Verbinden

Jozefstraat wordt | 32

gouden loper

Fundament van | 30

de arbeidsmarkt

Column

Antoinette Wijffels

Places to be | 38

Techtalk-expositie in

het stadskantoor

Gluren bij de buren | 40

Column Janelle Moerman

Emissievrije mobiliteit | 24

Ambitie Mercedes-Benz

De Trekschuit 2.0 | 28

Proef met ophalen afval over water

Gelukkig hebben we | 50

de foto’s nog

Binnenkort | 54

De business stijl van… | 41

Fleur van Heuven

De parels van Radex | 31

Delft Infra Advies

Volgend nummer | 57

De Gouden Eeuw

Column Marja Keizer | 45

Het Pand | 52

Job van de Kieft

Scoozy

24/7 bereikbaar en snel ter plaatse | 36

Vreugdenhil BV

Op de cover:

Saskia du Bois | 16

3


delft.business/inspireren

“Veiligheid en een goed gevoel.

Dat is precies wat wij graag

creëren, overal en altijd.

We leiden onze professionals

zelf op en leren hen aan hoe

je die omgeving veilig houdt

zonder machtsvertoon.

Je komt ons dus niet op iedere

straathoek tegen en dat houden

we graag zo. Ons streven: groot

worden door klein te blijven.

Helpt u ons mee?”

SOHAIB BENHAMMI

Eigenaar

OBJECTBEVEILIGING

WINKELSURVEILLANCE

MOBIELE SURVEILLANCE

EVENEMENTENSECURITY

BRANDWACHT

CHAUFFEURSDIENSTEN

PERSONEELSCONTROLE

VERKEERSREGELAARS

OPLEIDINGEN

NStilstaan

In beweging blijven, dat is voor mij de uitdaging niet. Ja, fysiek moet ik

mezelf af en toe een schop onder m’n kont geven. Want comfortabel

op de bank blijven zitten is nog altijd makkelijker dan de sportschool

bezoeken. In beweging blijven in de zin van mezelf ontwikkelen, is een

soort van tweede natuur. Onlangs schreef m’n jongste dochter in een

lief berichtje dat ze hoopt over 32 (!) jaar ook nog steeds aan een betere

versie van zichzelf te werken. Nu heeft deze eigenschap ook een keerzijde. Zo

ben ik minder goed in stilstaan. ‘Altijd bezig met waar je wil zijn? Dan vergeet je

om te zijn waar je bent’, las ik laatst ergens. Die kwam wel even binnen! Want

stilstaan bij wat je hebt, is minstens zo belangrijk als bewegen naar je doelen.

Ook bij Delft.business vergeten we soms onze successen te vieren – een nieuwe

editie, een succesvolle lancering, nieuwe initiatieven (waar ik nu nog niets over

kan zeggen); genoeg redenen om af en toe een pas op de plaats te maken. En te

genieten van het resultaat.

Uiteraard komt in dit nummer ook de andere vorm van mobiliteit aan bod. Hoe

reizen we over twintig jaar? Welke innovatieve ontwikkelingen zetten door?

En welke halen het niet? Grote kans dat wij nu nog niet kunnen bedenken wat

het uiteindelijk wordt. Zoals onze (groot)ouders niet konden voorzien hoe de

wereld eruit zou zien met mobiele telefoons en internet. Waar ik mij in elk geval

op verheug, is de zelfrijdende auto. Je van deur tot deur laten vervoeren zonder

zelf iets te hoeven doen. En ondertussen een boek lezen of een video kijken, als

bijdrage aan je persoonlijke ontwikkeling. Beweging in het kwadraat! O ja, en een

deel van de (gewonnen) tijd reserveren om gewoon uit

het raam te staren en stil te staan bij wat je hebt.

Ik ben alvast begonnen met oefenen.

Veel plezier met dit nummer! •

Nannette Verschoor

Dennis Wiegman

Sabine van Meeteren

www.rm-security.com

06-21919170

5


delft.business/verbinden

BETER EEN

Goede Buur …

Roderik Colen ontmoet Jacoba van Gastel

7


delft.business/verbinden

delft.business/verbinden

Micro-mobiliteit heeft de toekomst

Op de step naar

een duurzame wereld

Op het grootste technologiepark van Nederland

kan de mobiliteit nog een stuk slimmer, schoner

en leuker. Dankzij het ‘Living Lab Last Mile’ doen

nieuwe, kleine elektrische vervoersmiddelen,

zoals de e-step, hun intrede in het straatbeeld

van Delft Technology Park. Voorlopig nog in een

Living Lab, opgezet door Jacoba van Gastel van

We-All-Wheel. Delft-IMP, specialist in nanocoating

van poeders, is een van de deelnemers.

De markt voor kleinere

elektrische voertuigen

groeit snel. En ik hou

van steppen

Stichting Gebiedsfonds

Delft Technology Park

Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park is actief

in het gebied rond de TU Delft, Delftechpark, Technopolis

en de Schoemakerplantage. Het fonds is op zoek

naar bedrijven en ondernemers die zich willen aansluiten.

In deze rubriek koppelt het fonds ondernemers uit

het gebied aan elkaar.

“Ik was een paar maanden

geleden in het gebouw van

YES!Delft, toen ik de bel

in de centrale hal hoorde

gaan. Uit nieuwsgierigheid

ging ik kijken en zag dat

er een product launch met

elektrische steps aan de

gang was. Ik heb meteen

een proefritje op een e-step

door de hal gemaakt, ontzettend leuk!”

Roderik Colen vertelt het verhaal met

zichtbaar plezier. Eind 2018 startte de

Leidse chemicus als ceo bij Delft-IMP

dat in 2014 werd opgericht en sinds

2016 is gevestigd in het naastgelegen

YES!Delft Labs. “Wij zijn (met zes mensen)

een kleine start-up, die bezig is om bij

de TU Delft uitgevonden technologie

te ontwikkelen en om te zetten in een

commercieel product. Wij willen samen

met bedrijven en investeerders machines

bouwen die nano-coatings op poeders

aanbrengen. Een van de toepassingen is,

dat wij hiermee de poeders die in batterijen

gebruikt worden, sterker maken.

Batterijen kunnen zo een stuk goedkoper

worden geproduceerd

en gaan langer mee.

Dat is bijvoorbeeld voor

de ontwikkeling van

elektrische auto’s enorm

belangrijk. Bedenk dat

het prijskaartje van een

elektrische auto nu zo

hoog is, omdat de batterij

die erin zit heel veel

geld kost. Als die een

stuk goedkoper wordt,

krijgt de ontwikkeling

van duurzaam vervoer

een geweldige boost.

Toen ik die e-step zag in YES!Delft was

ik ook daarom meteen ‘getriggerd’, want

ook de markt voor kleinere elektrische

voertuigen groeit snel. En ik hou van

steppen.”

Last mile

Deze maand kreeg Colen de e-step, waar

hij een proefritje op maakte, een paar

maanden in bruikleen van We-All-Wheel,

een platform voor micro-mobiliteit dat

twee jaar geleden is opgericht door

Jacoba van Gastel. “Micro-mobiliteit

is rijden van A naar B met een zo klein

mogelijk volume”, legt ze uit. “Je moet

daarbij denken aan kleine vervoersmiddelen

als elektrische steps, mini-scooters,

monowheels en klein elektrisch cargo

vervoer. De e-step die Delft-IMP kreeg,

maakt deel uit van een door Van Gastel

opgezet Living Lab, waarin ze het gebruik

van Iwheels, zoals ze worden genoemd,

bij bedrijven en organisaties op de TU

Delft Campus en Delft Technology Park

stimuleert en onderzoekt. Het project

wordt mede gefinancierd door het Gebiedsfonds

Delft Technology Park. Van

Gastel: “In dit Living Lab gaat het erom

uit te vinden op welke manier mensen

die kleine vervoersmiddelen kunnen

inpassen in hun dagelijkse mobiliteit. Ik

richt me daarbij met name op wat we de

first en last mile noemen. De TU Delft en

een paar technostarters van YES!Delft

krijgen e-bikes, e-steps en e-scooters. Die

kunnen ze gebruiken voor verplaatsingen

op de campus of voor woon-werkverkeer.

De TU Delft doet overigens een groot

eigen project op dit gebied. Deelnemers

mogen zelf weten waarvoor ze de Iwheel

gebruiken. Denk aan iemand die met de

trein naar Delft komt en werkt op Delft

Een probleem in Nederland is

op dit moment nog

de regelgeving

Technology Park. Uitstappen op Delft-

Zuid is dan eigenlijk geen optie, want er is

daar geen ov-verbinding met het Technology

Park en er zijn geen leenfietsen. De

afstand is een paar kilometer, net te lang

om te wandelen. Een e-step die je gratis

kunt meenemen in de trein en waarmee

je naar je werk kunt steppen, biedt dan

uitkomst. Het enige wat ik terugvraag

van de gebruiker is medewerking aan ons

onderzoek.”

Groeimarkt

Het idee achter micro-mobiliteit is dat

steden en wegen steeds voller raken,

legt Van Gastel uit. “In de toekomst, als

het autonoom elektrisch rijden veilig

is ingepast, zijn de problemen rondom

mobiliteit misschien opgelost. Maar tot

die tijd is het zaak om voor ons vervoer

slimme, schone én leuke oplossingen te

bedenken en toe te passen. Dat betekent

vooral: gebruikmaken van kleine voertuigen.”

Met het platform We-All-Wheel wil

Van Gastel bijdragen aan de uitwisseling

van kennis over het gebruik van nieuwe

kleine vervoersmiddelen. “Over de hele

wereld zie je al dit soort kleine elektrische

vervoersmiddelen rijden. Een probleem

in Nederland is op dit moment nog de regelgeving.

Die is nog niet ingericht op alle

nieuwe vervoersmiddelen. De e-step valt

helaas niet onder dezelfde richtlijn als de

e-bike, waardoor er veel meer eisen aan

de e-step worden gesteld en je ook nog

eens een extra verzekering moet afsluiten.

Maar het is een enorme groeimarkt

en in andere landen zijn ze al veel verder.

De markt voor elektrische deelsteps is op

dit moment 1,5 miljard euro en groeiend.”

Het klinkt Roderik Colen als muziek in de

oren. Deze groeiende markt helpt bij de

zoektocht naar partijen die gezamenlijk

mee willen bouwen aan een machine om

nano-coatings op poeders goedkoop te

Roderik Colen en Jacoba van Gastel

produceren. “Voor het bouwen van een

prototype van zo’n machine zijn enkele

miljoenen nodig. Er zijn vele toepassingsgebieden

voor nano-coatings,

naast het verbeteren van batterijen.

Denk bijvoorbeeld aan medicijnen.

Door met nano-coating een laagje aan

te brengen op de werkzame stof in

een pilletje, kan deze nauwkeurig time

released in het lichaam worden afgegeven.

Maar je kunt ook aan lippenstift

denken; daarvan kunnen we dankzij

nano-coating de waterproofkwaliteit

vele malen beter maken.”

Colen heeft voorbeelden genoeg en

kijkt met vertrouwen vooruit: “Als we

de batterijen in de mobiliteitsmarkt

met onze technologie goedkoper maken,

levert dat op termijn een enorm

verduurzamingseffect op. Tegelijk is

het van belang je dagelijkse gedrag te

veranderen. Dat gaan we zelf als bedrijf

onder andere met de e-step doen. We

moeten alleen nog even bepalen wie er

het eerste op mag.” •

8

9


delft.business/inspireren

delft.business/inspireren

NIEUW-

KOMERS

Tijdens het Mobile World Congress

(MWC) in Barcelona heeft het Delftse

NOWI de eerste plaats behaald bij de IoT

(Internet of Things) Innovation World cup.

NOWI won de wereldbeker met door hen

ontwikkelde sensoren, die geen batterij

nodig hebben maar hun energie halen uit

gsm, wifi, licht en beweging.

Silverwing, een studententeam van

TU Delft, is een van de vijf winnaars van

de tweede ronde van de GoFly competitie

van Boeing. Tijdens de laatste fase moet

het door hen ontworpen eenpersoonsvliegtuigje

een parcours afleggen van elf

kilometer en verticaal stijgen en landen.

De Innovatie Award binnen het sociaal

domein in Delft is toegekend aan Kopie-

Koffie Delft. Bij deze print- en koffiezaak

creëren ze vrijwillige en betaalde werkplekken

voor mensen die al lange tijd niet

hebben gewerkt.

Het Delftse BI/OND heeft de Philips

Innovation Award gewonnen. De medtech

start-up bootst orgaancellen na op

computerchips. Deze helpen biologen bij

het onderzoeken van het verloop van een

ziekte om zo sneller tot oplossingen voor

medicijnen te komen.

Geslaagde lobby met

Delfts tintje’ voor Formule1

Mede dankzij de lobby van het Delftse Sport-

Vibes komt de Formule1 terug naar Zandvoort.

Het afgelopen jaar voerde SportVibes, samen

met de directie van Circuit Zandvoort en het

bedrijf TIG Sports, de onderhandeling met het

Formula One Management (FOM). Het Delftse

sportmarketingbureau heeft inmiddels een deel

van de begroting weten te borgen bij partners,

sponsoren en de overheid. SportVibes gaat nu

aan de slag met de organisatie van het evenement

en de ticketverkoop.

#interessant

750.000 euro

De provincie Zuid-Holland stelt

750.000 euro beschikbaar voor

projecten die bijdragen aan de

doorontwikkeling van de

TU Delft Campus.

2 miljoen euro

YES!Delft biotech start-up DAB

(Delft Advanced Biorenewables)

heeft een investering opgehaald

van 2 miljoen euro voor de ontwikkeling

van een technologie

om fermentatieprocessen voor

biobased oleochemicals en biofuels

prijscompetitief te maken.

opmer

kelijk

Bites & Business

organiseert netwerkdiners

voor ondernemende

vrouwen op steeds

wisselende en

verrassende locaties in

Delft.

Hanno

Is sinds kort gevestigd

aan het Doelenplein in

Delft en serveert ontbijt,

lunch, koffie, diner en

cocktails, zowel binnen als

op het terras.

IT4Success

Levert IT-oplossingen aan

bedrijven. Zij verhuisden

onlangs met hun

25 medewerkers van

Den Haag naar Delft.

Omarmband

Om te laten zien dat diversiteit een meerwaarde biedt voor onze

samenleving ontwikkelde ontwerper Omar Munie voor de Rabobank

de omarmband. De buitenkant is gemaakt van reddingsvesten, die

vluchtelingen hebben gedragen tijdens hun overtocht naar Europa en zijn

verzameld op het Griekse eiland Lesbos. Munie was een van de sprekers

tijdens de uitreiking van de tweede Rabobank Diversity Award op 7 mei.

De armbanden worden geproduceerd door mensen met een afstand tot

de arbeidsmarkt. De opbrengst gaat naar vluchtelingenprojecten. Het

bandje is te koop via www.omarmunie.com

Hoe MKB-vriendelijk is de gemeente Delft?

OVERALL RAPPORTCIJFER

2017

5,7 >

2019

MKB-BEDRIJVEN DIE

ACCOUNTMANAGERS

GEMEENTE DELFT KENNEN

28% wel 72% niet

RAPPORTCIJFER

ACCOUNTMANAGERS

6,3 7,8

Hightech is een banenmotor. Techbedrijven hebben

niet alleen knappe koppen nodig, maar ook

handige handen

Wethouder Bas Vollebregt over het belang van techbedrijven voor Delft

100% gerecycled

Bij de constructie van het

Co-Creation Centre op The Green

Village in Delft wordt voor het

eerst 100% gerecycled beton

(Circuton) toegepast in een gebouw.

Beton vormt zo’n 50% van

alle bouw- en sloopafval en een

derde van alle afval in Europa.

.

2017

307

van 390

RANKING TEN OPZICHTE

VAN ANDERE GEMEENTEN

>

2019

286

van 344

MKB-BEDRIJVEN DIE CONTACT

HADDEN MET ACCOUNTMANAGERS

GEMEENTE DELFT

20%

AANTAL DEELNEMERS

AAN HET ONDERZOEK

354

Tweejaarlijks onderzoek

MKB Nederland.

Bron: gemeente Delft

10

11


delft.business/inspireren

delft.business/inspireren

Haal het beste uit jezelf

Ondernemers aan het woord

MOBILITEIT EN WERKGELEGENHEID

Vanuit mijn topsportachtergrond was het voor

mij heel vanzelfsprekend om mijzelf constant

te analyseren en te verbeteren. Ik trainde drie

keer op een dag om tot de beste shorttrackers

van de wereld te behoren. Wat werkt voor mij?

Waarom reageer ik zo? Waarom win ik een

bepaalde wedstrijd wel of niet? Wat heb ik

nodig om het maximale uit mezelf te halen?

Topsporters en ondernemers zijn voor mij

van hetzelfde soort. Ik zie zoveel gelijkenissen

in gedrevenheid, passie en doelgerichtheid.

Jezelf goed kennen als topsporter, om tot

topprestaties te komen, is voor ondernemers

niet anders. Immers, om je onderneming te

ontwikkelen en te laten groeien, moet je jezelf

ook goed kennen. Wat maakt jou uniek? Wat

zijn jouw blinde vlekken? Waar krijg je energie

van? Wanneer je weet wat je nodig hebt om

het beste uit jezelf te halen, kun je dit inzetten

voor het succes van je onderneming.

Hoewel dit heel logisch klinkt,

bungelt het toch vaak onderaan

een lange to-dolijst.

We leven in een boeiende tijd,

waarin de wereld om ons

heen snel verandert.

De druk om langdurig goed te presteren, wordt

hoger. We moeten langer doorwerken. En werk

en privé lopen in elkaar over. Om te kunnen

meebewegen, moeten ondernemers en

medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen.

Elk ontwikkeltraject start ik dan ook met het

écht goed leren kennen van jezelf. Dat doe

ik onder meer met een persoonlijkheidstest

die een berg aan informatie oplevert.

Als echte doener begrijp ik nu heel goed

waarom administratieve en procesmatige

werkzaamheden mij zoveel energie kosten

en vaak blijven liggen. Als je weet waar je

kracht (niet) ligt, begrijp je ook beter waarom

je tegen bepaalde punten aanloopt en krijg je

inzichtelijk wat je hieraan kunt doen. Zo leggen

we een stevige basis om ondernemers en

teams duurzaam verder te helpen.

Ga eens eerlijk bij jezelf na: geef je voldoende

invulling aan je eigen ontwikkeling? Ken jij

jezelf goed genoeg om te kunnen blijven

bewegen in de steeds veranderende

wereld? Ik daag je uit om dit niet

langer onderaan je to-dolijst te

laten bungelen en het vandaag nog

prioriteit te geven! •

Het

thema ‘Mobiliteit

en Werkgelegenheid’ kun je

vanuit verschillende invalshoeken

bekijken. Letterlijk als in: hoe gaan

we de komende jaren om met vervoer en

bereikbaarheid? En ook figuurlijk: hoe zorg

je ervoor dat jouw personeel in beweging

blijft én dat de juiste mensen op de juiste

plek terechtkomen? Op de volgende

pagina’s vertellen ondernemers wat

mobiliteit en werkgelegenheid

voor hen betekent en hoe zij in

beweging blijven.

12

LAURA VAN VELZEN

Oprichter Advantage Coaching & Advies

13


delft.business/inspireren

delft.business/inspireren

René Nobel, eigenaar Goedschilderwerk.com en Nobel schoenen

Jim Schild, medeoprichter MiFit

STOPPEN?

GEEN DENKEN AAN!

“Bloed, zweet en tranen! Dat is wat mijn vrouw Mariska en ik al 25 jaar in onze

schoenenwinkel stoppen. Toen de crisis ons in 2015 een klap gaf, werd het even

ontzettend zwaar. Na een aantal tegenslagen besloten we terug te gaan naar de basis.

Minder hocus pocus, gewoon schoenen en de schoenmakerij. Toch heb ik de invloed

van het internet onderschat. De detailhandel is eigenlijk alleen nog écht actief in het

weekend. Of we daarom zouden stoppen? Geen denken aan!

‘HOE GEZONDER,

HOE PRODUCTIEVER’

“Hoe fitter je bent, hoe meer je aankunt. De meeste mensen hebben wel zo’n

periode gehad waarin ze denken: toen voelde ik me écht goed en kon ik de hele

wereld aan. Toch besteden ze in drukke en uitdagende tijden minder aandacht aan

hun gezondheid. Met als resultaat: minder fit, minder productief. Bij MiFit draaien

we het om. Wij zijn er voor drukke, ondernemende mensen. Met onze methode

zorgen we voor meer productiviteit.

Wel heb ik een nieuwe stap gezet. De overige vijf dagen van de week besteed ik

aan een andere passie, mijn nieuwe bedrijf Goedschilderwerk.com. Ik had al

ervaring in deze branche. We werken inmiddels met vijf man en in feite doen we

hetzelfde als bij schoenreparatie. We maken van iets dat er niet uitziet met de

juiste technieken en kennis iets moois. Zeven dagen per week werken, is veel.

Maar ook leuk. Het is nodig om mijn passies op het hoogste niveau uit te

kunnen voeren.

De handdoek gooi ik nooit in de ring, we verzinnen overal wel wat op.

Ik zie ondernemen als een trein zonder rem; alleen maar vooruit gaan.

Mijn klanten en medewerkers zijn het belangrijkst en ik hanteer daarom

een humane insteek. Geen mensen inhuren voor minimumloon, maar

samenwerken in een ongelooflijk leuk en gemotiveerd team. En dan

allemaal een stukje van de worst krijgen. De volgende stap is dat ik in

de schildersbranche ook organisatie wil gaan doen. Ja, die trein blijft in

Dat geldt voor zowel werk als privéleven. Wij zorgen ervoor dat mensen het leven weer

aankunnen en er plezier uithalen. Dat doen we met behulp van drie pijlers: training,

voeding en mindset. Sinds kort werken we ook samen met bedrijven. Ik ben ervan

overtuigd dat het een meerwaarde op de werkvloer is wanneer werkgevers programma’s

bieden om teambuilding, gezondheid en vitaliteit te combineren. Wij leveren hierin

echt maatwerk door te kijken naar de specifieke behoeften van het bedrijf.

Het geeft me veel voldoening om met deze nieuwe doelgroep bezig te zijn. Natuurlijk

is er soms weerstand. Hoe vrijblijvender een bedrijf zo’n programma aanbiedt,

hoe makkelijker ermee wordt omgegaan. Tot nu toe zijn de reacties echter lovend.

De methode die we toepassen, is voor veel mensen een succes. Het is fantastisch

om te zien dat we hiermee positief kunnen bijdragen aan het verminderen van

ziekteverzuim. Dat vind ik het mooie. Het optimale uit mensen halen, werpt op

deze manier vruchten af voor werknemers én werkgevers.” •

beweging.” •

Tips van René

Ontlasten is hét toverwoord

Tips van Jim

Blijf zoeken naar niches in elke branche

Kies niet voor comfort, maar voor groei

Doe iets wat je ontzettend leuk vindt

Onderschat het effect van

gezondheid op prestaties niet

Ga als team te werk

14

15


delft.business/inspireren

delft.business/inspireren

Saskia du Bois, oprichter PepFlo

Edwin ’t Hart, mede-eigenaar Tuincentrum GroenRijk ’t Haantje

‘IK ZIE NU AL DE IMPACT

DIE WIJ HEBBEN’

‘SAMEN BEREIK JE

ONTZETTEND VEEL’

“Al ruim tien jaar werk ik op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven. Er zit een

grote persoonlijke drive in mij om het gat tussen die twee te dichten. Ik zag een

kans om dat op een disruptieve manier te versnellen en daarom heb ik PepFlo

opgericht. Wij koppelen studenten aan organisaties voor vakinhoudelijke bijbanen,

los van de opleiding.

Op deze manier zorgen we ervoor dat afgestudeerde studenten straks wél die

starters zijn met twee jaar werkervaring. Andersom maken we nieuw, jong

en gemotiveerd talent bereikbaar voor elke organisatie, groot of klein. Zo

helpen we organisaties aan geschikte medewerkers. En dat tegen een lage,

éénmalige fee. Want we hebben een maatschappelijke missie. Hoe meer

matches, hoe beter we het gat dichten. Daarom is onze aanpak ook heel

toegankelijk voor het MKB. Ik denk dat het een goede, innovatieve en

pragmatische manier is om onze missie te volbrengen.

“Tuincentrum GroenRijk ’t Haantje is het bedrijf dat al 85 jaar in onze familie is. Het is niet

zo dat ik van kinds af aan een passie voor planten heb. Nee, ik wilde liever iets met sport

doen. Maar toen het bedrijf ging groeien, namen mijn ouders steeds meer medewerkers

in dienst die gemanaged en gemotiveerd moesten worden. Dat paste wél goed in

mijn straatje. Inmiddels doe ik dat al vijftien jaar met veel plezier voor onze 55

medewerkers.

Vorig jaar kreeg ik een blindedarmontsteking. Tijdens de operatie ontstonden

er ernstige complicaties. Ik heb twee maanden in het ziekenhuis

doorgebracht. Dat ik stil lag, zette mijn leven juist in beweging. Ik besefte

dat het zo over kan zijn. Dat klinkt zwaar, maar het is zo. Gelukkig zag ik

dat onze medewerkers de zaak ook draaiende kunnen houden zonder

mij. Ik besloot ze vanaf dat moment nog meer ruimte te geven en

een extra sterk team van ze te maken.

De match tussen student en organisatie maken we aan de achterkant,

op basis van persoonlijkheid en organisatiecultuur. Zodra we

een match hebben gevonden, sturen we de betreffende student

en organisatie samen op blind date! Tot nu toe pakt dat goed uit.

Waar ik het meeste plezier aan beleef, is als ik zie hoeveel impact zo’n

match heeft bij beide partijen. Mijn droom is dat ik over een aantal jaar

aan de politiek en het onderwijs mag uitleggen waarom het ons wél is

gelukt om het gat tussen onderwijs en bedrijfsleven te dichten. Als ik nu

al zie welke impact wij hebben, weet ik zeker dat het gaat lukken.” •

Hoe? Door iedereen in beweging te brengen. Letterlijk.

Onder professionele begeleiding sporten we nu iedere week

met z’n allen op de parkeerplaats. Het is euk dat ik met

mijn sportachtergrond zoiets kan realiseren; het brengt een

hoop saamhorigheid teweeg. Vorig jaar hebben we met acht

medewerkers meegedaan aan de Mud Masters obstacle run. Dit

jaar zijn we met een groep van vijftien. Doordat je mensen aandacht geeft en

ergens bij betrekt, bereik je samen ontzettend veel. En dat maakt een team

sterk.” •

Tips van Saskia

Tips van Edwin

Investeer in (jong) talent

Wat je aandacht geeft, dat groeit

Creëer ambassadeurs voor

je bedrijf

Accepteer dat je het niet altijd met elkaar eens bent

Neem je gezondheid serieus

Laat je verrassen

16

17


delft.business/inspireren

delft.business/inspireren

Eycatchers met inhoud > In opdracht van de gemeente Leiden is in de Plesmantunnel een 240 meter lange collage van de Zeeroute, de recreatieve

fietsroute van Leiden naar Katwijk, aangebracht. “Wij zijn met bedrijven, organisaties en musea op de route in gesprek gegaan over profilering, informatieverstrekking,

story-telling en city marketing. Samen hebben we de meest optimale foto’s uitgekozen die wij vervolgens in de collage hebben verwerkt. Biowetenschap, geschiedenis

en cultuur – alle aspecten van het gebied komen aan bod. Zo creëren we een verrassend totaalbeeld waarin verbinding centraal staat. Studies tonen aan

dat een sfeervolle leefomgeving de sociale veiligheid vergroot. Met scanbare QR codes krijg je meer informatie over de bedrijven of instellingen”, aldus Barbara van

Druten van ARTvertisements. Samen met Niki Koutouras runt zij het bedrijf. “Wij maken eye-catchers met inhoud waarmee we voorbijgangers weten te prikkelen en

te informeren. In onze ontwerpen komen esthetiek, informatie en commercie samen.” • > Klanten zetten ARTvertisements in voor zowel voor interieur als exterieur in, als

stadsverfraaiing, voor bouwprojecten en om leegstand tegen te gaan. Naast totaalconcepten en digitale collages levert ARTvertisements ook producten die de identiteit

van een bedrijf versterken, zoals op maat gemaakte tafels en dienbladen.

18

19


delft.business/verbinden

Project is na de coalitiewissel stilgevallen

Waarom de Rode Loper

niet wordt uitgerold

Yvo Sonneveld, telg uit een

Delftse ondernemersfamilie,

heeft al jaren een kledingzaak

midden op de Oude Langedijk:

No13. Het is een vitaal stukje

binnenstad met van oudsher

veel winkels, maar ook veel

verkeerschaos. Vooral de

combinatie van fietsers en

stadsbus levert hachelijk

situaties op.

Sonneveld: “De Oude Langedijk is geen fijn

verblijfsgebied, het snijdt nu als een mes

het gebied in tweeën. Zes jaar geleden

raakte ik in mijn zaak in gesprek met een

buurtbewoner, die dat herkende. Hij trilde

uit zijn bed door de stadsbus, had last

van fietsen voor zijn deur en boodschappen

doen, is moeilijk hier. Dat was Michiel

Klinkenberg, die toevallig architect bleek

te zijn. Toen zijn we samen aan de slag

gegaan om te kijken hoe deze straat eruit

zou kunnen zien als we de doorstromingsproblemen

zouden oplossen en een aangenamer

winkelklimaat zouden kunnen

creëren. Daar is een plan uitgekomen dat

we hebben besproken met de straat. En

daarna met alle ondernemers in de stad.

Toen hebben bewoners en ondernemers

van de Binnenwatersloot

en de Peperstraat aangegeven:

“Hé, wij hebben ook

dat probleem. Kunnen we

dat niet doortrekken?” En

met die twee straten erbij is

het plan van de Rode Loper

ontstaan.”

Oostwest-as

In het Rode Loperplan worden de drie

straten (de oostwest-as van de binnenstad)

ontdaan van stoepen, zodat het

winkelend publiek meer ruimte krijgt.

En er wordt sierbestrating aangelegd.

Uitgangspunt is dat fietsen te gast zijn in

dit gebied, dat auto’s worden geweerd en

dat de grote stadsbus - lijn 61 (Kuyperswijk-IKEA)

- uit de binnenstad verdwijnt.

Januari 2015 zocht de werkgroep Rode

Loper contact met Stichting Centrum

Management Delft (SCMD), dat het plan

adopteerde en als projectleider gesprekken

voerde met wethouder Lennart

Harpe. Hij was positief en zette er mensen

van de gemeente op om te kijken hoe de

Rode Loper gerealiseerd kon worden.

Artist impression

Bij de start van project Rode Loper

maakte Michiel Klinkenberg van MCK

architectuur een ontwerp en een

artist impression. Daarmee overtuigde

de projectgroep ondernemers van

de Oude Langedijk en de rest van de

stad. Bewoners en ondernemers van

de Binnenwatersloot en de Peperstraat

wilden graag aansluiten.

Sonneveld: “Er werd een stadsbreed

traject uitgezet. Alle groeperingen

zaten aan tafel: fietsersbond, vastgoedeigenaren,

ondernemers, bewoners.

Iedereen ging akkoord. Het plan werd in

de gemeenteraad goedgekeurd, inclusief

de geraamde kosten van 1,1 miljoen euro.

Alleen moesten er nog wat aanpassingen

plaatsvinden, omdat er tussentijds nieuwe

initiatieven kwamen als ‘Delft Doen’

en ‘Fonds 2040’. En daar moest het ook

binnenvallen.”

“Ook stadsbouwmeester Wytze Patijn

had nog wat kleine aanpassingen, die in

goed overleg zijn verwerkt. Iedereen was

tevreden en wilde de Rode Loper realiseren.

Alleen is het na de coalitiewisseling

opeens stilgevallen. Wonderlijk, want het

politieke landschap in Delft is eigenlijk na

de verkiezingen niet veranderd.”

Initiatiefnemer Yvo Sonneveld

Iedereen ging akkoord; het plan werd in de

gemeenteraad goedgekeurd, inclusief de

geraamde kosten van 1,1 miljoen euro

Teleurgesteld

Sonneveld is zwaar teleurgesteld door de

huidige impasse: “Ik heb lang geroepen

dat wat we met elkaar hebben bedacht,

zal worden uitgevoerd. Maar ik merk

dat collega-ondernemers me niet meer

serieus nemen op dat vlak. Daarom heb

ik nu even een stap teruggezet. Toch ben

ik ervan overtuigd dat er snel iets moet

gebeuren. Onlangs ging het weer mis voor

mijn winkel. Een meisje fietste op straat,

moest uitwijken voor de bus, probeerde

op de stoep te springen, maar viel en

kwam ongelukkig terecht. Ze heeft haar

arm op drie plekken gebroken. Als je zo’n

tafereel ziet, weet je dat er snel iets moet

gebeuren. Dat zo’n bus - met gemiddeld

één (!) passagier per uur - niet in de

binnenstad hoort. Gelukkig is er ook goed

nieuws. Vervoerder EBS stopt in augustus

met de stadsbusregeling door de binnenstad.

Zij komen met een mooi alternatief,

de Delft Hopper. Een elektronisch busje

dat op afroep rijdt. Dat hebben we vanaf

dag één geroepen. Dat mindervaliden

niet de dupe mogen zijn. Afijn, dat is

een lichtpuntje. Maar misschien moeten

we om ons plan te realiseren écht actie

voeren. Met betonblokken een barricade

opwerpen en de oostwest-as in Delft een

dagje afsluiten. Misschien dat er dan wel

naar ons wordt geluisterd.” •

Op z’n gat

delft.business/verbinden

Stichting Centrum Management

Delft: “Het is zeer frustrerend

dat de Rode Loper nu op zijn

gat ligt. Het oer-idee is al zes

jaar geleden bedacht door

mensen met een hart voor

Delft, zowel ondernemers als

bewoners. Sinds januari 2015 is

de SCMD erbij betrokken. Nu zijn

we echter ruim vier jaar en 70

besprekingen met gemeente en

betrokkenen verder en stagneert

de boel. De verantwoordelijke

wethouder (Martina Huijsmans)

neemt niet de verantwoordelijkheid.

Ze voert allerlei drogredenen

aan om maar geen besluit

te hoeven nemen. Zo krijgen

wij te horen a.) dat er geen geld

is gereserveerd b.) dat er wat

kritiek zou zijn op het plan en c.)

dat het mogelijk niet past in het

mobiliteitsplan, dat nu over de

zomer heen is getild. Het is triest.

We hebben geen idee waarom

dit prachtige plan zo getraineerd

wordt. Over de autoluwe markt

of de Beestenmarkt hoor je nu

ook niemand meer. Dat vindt

iedereen prachtig!”

20

21


delft.business/inspireren

delft.business/inspireren

De business stijl van...

De business stijl van...

Arjan Dijkshoorn

Arjan Dijkshoorn: “Als eigenaar van een

reisbureau ben ik regelmatig in het

buitenland. Tijdens deze reizen is ‘smart

casual’ meestal de dress code, bijvoorbeeld

bij een vergadering of een diner. Bij zulke

gelegenheden trek ik vaak een overhemd,

een simpele spijkerbroek en sneakers

aan, in plaats van nette schoenen. Twee

jaar geleden ben ik aan mijn rechterenkel

geopereerd. Hierdoor zijn nette schoenen

geen optie meer, omdat ze te strak zitten of

niet de juiste steun bieden. Ik ben benieuwd

of Arjan een goed alternatief in petto

heeft.”

Arjan Steendam – Steendam Herenmode

“Ik had Arjan nog nooit ontmoet, maar

er was meteen een klik toen hij de winkel

binnenkwam. Arjan gaf aan dat hij geen

nette schoenen kan dragen vanwege

zijn enkel. In de winkel hebben wij leren

sneakers met een stevig voetbed. De

sneaker is een mix van stoer en netjes. Dat

zou een goede optie kunnen zijn voor hem.

Verder draagt hij graag een jeans, met een

witte blouse en een pull over. Het leek mij

een uitdaging om een totaal andere outfit

voor Arjan uit te zoeken. We zijn uiteindelijk

voor een zomerse en frisse look gegaan. De

witte jeans maakt de look casual. Met een

mooie polo erop, ontstaat toch een meer

zakelijke en nette uitstraling. Een colbert

en de stevige sneakers maken deze outfit

compleet. Perfect voor de zomerse dagen

die eraan komen!”

Arjan Dijkshoorn

Arjan Steendam

Reactie Arjan: “Arjan heeft mij gezellig

en informeel aan een geslaagde outfit

geholpen. Ik had het echt naar mijn zin. Een

witte broek zou ik zelf nooit uitkiezen. Maar

in combinatie met de blauw-witte polo en

het jasje voel ik mij er zowel zakelijk netjes

als casual in. De schoenen zitten perfect

en bieden de steun die ik nodig heb. Van tevoren

had ik dit niet kunnen bedenken. Ik

stap hier zeker nog een keer binnen.”

Arjan Dijkshoorn is eigenaar van

VakantieXperts van der Werf in

winkelcentrum De Hoven Passage in Delft.

22 23

23 Jasje en polo Vanguard • Broek Gardeur

Schoenen Rehab


delft.business/inspireren

delft.business/inspireren

Uiteindelijk gaat het om de klant, die moet

enthousiast worden van C0 2

-neutraal vervoer

Straks alleen nog CO 2

-neutrale personenauto’s

Ambition2039

Beleving is het toverwoord van

de hernieuwde Mercedes-Benz

vestiging in Den Haag. Alle

doorgevoerde wijzigingen passen

in het grotere plan van Mercedes-

Benz: Ambition2039. Vanaf 2039

maakt de autofabrikant alleen

nog CO 2

-neutrale auto’s voor

passagiers. En natuurlijk zijn de

klanten de eersten die moeten

weten van die ambitie.

Wie de parkeerplaats aan de Donau

oprijdt, ziet een strak vormgegeven

showroom met imposante entree. Je kijkt

er je ogen uit. Met de nieuwe ambitie in

het achterhoofd vraag je je ook af hoe

deze showroom er over 20 jaar uitziet,

wetende dat jongeren tegenwoordig liever

een smartphone hebben dan hun rijbewijs

halen en zich meer en meer bezighouden

met een duurzame samenleving.

Voor Daimler AG, het moederbedrijf

van Mercedes-Benz, redenen om grote

stappen te zetten in de transformatie

naar emissievrije mobiliteit. Duurzaamheid

is een belangrijk onderdeel van de

huidige bedrijfsstrategie. “Een van de

belangrijkste aspecten in die strategie is

onze CO 2

-footprint”, legt Jeroen van der

Heiden, verkoopdirecteur personenwagens

bij Mercedes-Benz Dealer Bedrijven,

uit. “Onze klanten verwachten duurzame

producten van ons. Een van de belangrijkste

vragen luidt dan ook: wat doen we

om ervoor te zorgen dat onze klanten in

de toekomst kunnen overstappen naar

CO 2

-neutrale mobiliteit? Het antwoord is

onze Ambition2039.”

Aanpak

Hoe gaat de Duitse autobouwer dat

doen? “We willen onze ambitie in fasen

uitvoeren”, licht Van der Heiden toe.

“Vanaf 2022 willen we onze productie

CO 2

-neutraal maken. Acht jaar later, dus

vanaf 2030, moet minimaal 50 procent

van ons aanbod uit geëlektrificeerde auto’s

bestaan, dus zowel plug-in hybrides

als volledig elektrische modellen.”

Dat klinkt ver weg. “Dat lijkt maar zo. Als

je de jarenlange ontwikkelingsfase van

een volledig nieuwe modelgeneratie

meetelt, dan krijgen onze ingenieurs het

de komende jaren druk. Onze bestuursvoorzitter,

Ola Källenius, zei het al in zijn

speech bij de presentatie van Ambition2039:

“We hebben het echt over

een fundamentele omvorming van het

bedrijf. En dat binnen een periode die

niet meer dan drie productiecycli omvat.

Wanneer je je realiseert dat onze grondleggers,

Carl Benz en Gottlieb Daimler

de auto pas 130 jaar geleden uitvonden,

is dat al heel snel.” Zowel vanuit technologisch

als financieel oogpunt zijn de

ambities een flinke uitdaging, maar daar

houden we wel van.”

Uit de comfortzone

Het Klimaatakkoord van Parijs was voor

de autogigant een belangrijke pijler voor

de nieuwe koers . Van der Heiden: “Het

is meer dan een verplichting om een bijdrage

te leveren aan de bescherming van

het klimaat. Die opgave nemen we heel

serieus. We moeten uit onze comfortzone.

Een deel van de inkomsten van onze

hoogste bestuurders wordt afhankelijk

gemaakt van de behaalde duurzaamheidsdoelstellingen.

We willen graag onze

leidende positie in de auto-industrie behouden.

En deze strategie zal daar zeker

aan bijdragen.”

Leveranciers

Voor de ambities is het van groot belang

dat ook de leveranciers en partners

meewerken om het doel van CO 2

-neutraliteit

te realiseren. “Het startpunt is

het creëren van transparantie. Om dit te

bewerkstelligen, werken we samen met

verschillende organisaties om de impact

op het milieu van onze leveranciers te

analyseren. Daarnaast organiseren we

workshops met leveranciers om effectieve

CO 2

-reductiemaatregelen in kaart te

brengen. We willen CO 2

-doelen opstellen

die als belangrijk criterium dienen bij de

keuze van leveranciers en bij het opstellen

van contracten voor alle zaken die we

inkopen.”

Maar uiteindelijk gaat het om de klant, die

moet enthousiast worden van CO 2

-neutraal

vervoer. “We willen onze klanten

inspireren om hun milieuvriendelijke auto’s

te laden met groene stroom. Met Mercedes

me Charge stellen we bestuurders in staat

om hun auto’s comfortabel te laden bij

vele verschillende openbare laadstations

in Europa. Als we in 2022 van alle modellen

een elektrische variant willen aanbieden

dan horen daar oplaadpunten bij. Sinds

april dit jaar werken we daarom samen

met energiebedrijf Engie. Engie-dochter

EVBox levert laadoplossingen aan onze

klanten en aan Mercedes-Benz dealers.

Via een one-stop-shopping aanpak kunnen

we een totaalservice op het gebied van

laadinfrastuctuur aanbieden – van advies

tot installatie en aftersales service.”

In 2022 moet het gehele portfolio van

Mercedes-Benz Cars geëlektrificeerd zijn.

Er komen elektrische alternatieven in

elk segment, van smart tot suv. In totaal

komt dat neer op meer dan 130 varianten.

Een hele klus. Of dat allemaal gaat lukken?

Gelukkig duurt het nog even voordat het

2039 is. •

Mobiliteit

Natuurlijk draait bij Mercedes-

Benz alles om mobiliteit. Eerder

presenteerde het bedrijf de Vision

Urbanetic, een studiemodel van

Mercedes-Benz Vans, het voertuig

van de toekomst: modulair en

zelfrijdend.

Met de gloednieuwe vestiging

aan het Forepark en het nieuwe

klantconcept is het Duitse bedrijf

helemaal klaar voor de toekomst.

Zowel technologisch als financieel zijn de ambities een flinke

uitdaging, maar daar houden we wel van

24

25


delft.business/inspireren

Alexander Ettema woont in Delft. Hij werkt als productontwikkelaar

in zijn eigen bedrijf: Studio Alex. Samen met andere

creatieven produceert Studio Alex websites, foto’s en video’s.

En Ettema zet zijn ontwerpvaardigheden in om dromen te realiseren.

Een zinnige wereld creëren, dat is zijn doel.

Mijn agenda:

Genieten

Alexander

Ettema

Een mondiale keuken van kaliber. Met de

beste ingrediënten uit binnen- en buitenland,

verser dan vers, creëert chef kok Jan Pieter

Both een smaakvolle explosie op uw bord.

Culinair genieten, dat betekent bij ons

persoonlijke aandacht van de gastheer en

heerlijke verrassingen van de chef. Dankzij

onze sommelier drinkt u bij elke gang

altijd de beste wijn.

Vergaderen bij Kruydt

Naast onze drie meetingrooms op de 1e

verdieping vindt u op de begane grond

onze boardroom, bij uitstek geschikt voor

private dining, een businesslunch of een

netwerk diner. De sfeer in combinatie met de

sensatie op uw bord zorgen voor een unieke

ervaring.

Een zaak

van kaliber

Kwaliteit en sfeer in hartje Delft

Mijn agenda verandert regelmatig. Ik gebruik digitale to do apps, een

Moleskine agenda of een stapel post-its. Als de klus maar geklaard

wordt. Waar ik ook van hou, is synchroniciteit en het vertrouwen dat

dingen precies goed lopen. Voor vandaag staat being - zijn - in mijn

agenda.

Woensdag

Vandaag ga ik op pad met filmmaakster Floor de Bie. Bij deze

productie ben ik verantwoordelijk voor het geluid en ik interview

vrijwilligers. Eerst gaan we op bezoek bij een gezin dat meedoet met

Taalvisite. Een project van bibliotheek DOK in Delft. ‘s Avonds werk ik

aan de website van Van Nature, het bedrijf van mijn partner Gerdine.

Het is leuk om samen met ondernemen bezig te zijn. Zij schrijft de

teksten en ik bouw de website.

Donderdag

Na de familiefoto zijn mijn kinderen Fiene (4) en Evan (10 maanden)

er klaar voor. Ontbijten, jas aan en naar school. Om 08.30 uur staat

vriend Martijn voor de deur. Samen organiseren we een nationale

wedstrijd: verzin de muziekdienst van de toekomst. Bij het muziekweb

in Rotterdam nemen we vandaag een video op voor deze

wedstrijd. Wessel is mee voor de belichting en Cynthia Liem, van de

TU Delft, speelt vandaag de hoofdrol. De opnamen lopen op rolletjes.

Om 15.00 uur: It’s a wrap!

Vrijdag

Bij het gemeentehuis vind ik een fijne werkplek. Ik laad alle bestanden

in van de videoshoot van gisteren. Ziet er goed uit, fijn! Na een

paar uur ordenen en organiseren, ga ik naar Prime Vision. Hier werk ik

aan een verbeterde interface voor hun software. Met een team van

programmeurs bouwen we de eerste volledige demo-versie. Na het

werk vertrek ik met mijn dochter naar camping De Lievelinge. We

gaan een weekendje kamperen met mijn oud-huisgenoten. •

Woensdag

Focus

Woensdag

DOK

Donderdag

Family

Donderdag

TU Delft

Vrijdag

Bestanden inladen

Vrijdag

De Lievelinge

Paardenmarkt 1 | 2611 PA Delft | 088 024 39 19

www.restaurantkruydt.nl

27

27

27


delft.business/inspireren

delft.business/inspireren

Trekschuit 2.0

De stad vormt

het hart van

onze economie.

Verstedelijking

leidt tot steeds

meer drukte in een beperkte hoeveelheid

ruimte. Inwoners willen rust, ruimte en

een gezond leefklimaat, maar ook een

hoog serviceniveau en mobiliteit. Dat

vraagt om een nieuw soort stedelijke

distributie, gericht op meer doen met

minder logistiek en minder emissie. Peter

de Vreede is een van de initiatiefnemers

die daar een mooie oplossing voor ontwikkelde:

de Trekschuit 2.0.

De Vreede: “Het akkoord van Parijs, een

onderdeel van het Klimaatverdrag, is

bedoeld om de opwarming van de aarde

in te perken. Maar in de praktijk vindt juist

het omgekeerde plaats. Binnensteden

worden steeds zwaarder belast met logistiek

verkeer voor bevoorrading van winkels

en horeca. En door schoonmaak- en vuilophaaldiensten

en allerlei pakketdiensten,

als gevolg van online verkoop. Hoe kunnen

we het tij keren? Door de oer-Hollandse

fijnmazige infrastructuur van waterwegen,

grachten, kanalen of waterbergingen te

benutten.’’

Veel historische steden in Nederland

beschikken over deze waterwegen, die nu

vaak onderbenut zijn. De last mile voor

goederen in een oude binnenstad zou

dus goed over water kunnen gaan. Met de

Trekschuit 2.0 als ideale oplossing.

De Vreede: “Met deze stille en schone

werkschuit maken we optimaal gebruik

van de waterwegen in Delft voor de last

mile. Per schuit worden goederen en ook

afval opgehaald en afgeleverd. Net zoals

onze voorouders deden; zonder uitstoot

van schadelijk C0 2

, zonder herrie of opstoppingen.

Met talloze innovaties, zoals

aandrijving door accu of waterstof, is dit

Met deze stille en schone

werkschuit maken we

optimaal gebruik van de

waterwegen in Delft

voor de last mile

Het uiteindelijke resultaat

is een initiatief waarbij de

gemeente Delft wonen,

werken en recreëren op een

duurzame wijze invult

transport schoon en stil en mogelijk in

een volgende versie (3.0) zelfsturend. Een

autonoom transportmiddel. Vervoer over

water is naar ons idee dé oplossing.’’

De uitdaging is volgens De Vreede evident

en vraagt voor doorontwikkeling nauwe

samenwerking tussen onderwijs, overheid

én ondernemers. “De Trekschuit 2.0 is

een eerste integrale en circulaire stap in

de verdere ontwikkeling van de binnenstedelijke

verdichting van Delft en

de Schieoever. Bij deze stappen staan

innovaties rondom mobiliteit centraal.

Het uiteindelijke resultaat is een initiatief

waarbij de gemeente Delft wonen, werken

en recreëren op een duurzame wijze invult

en zo toonaangevend is en blijft op het

vlak van de last mile, grondstoffengebruik,

-distributie en -recycling, smart city, de

maakindustrie en oplossingen rond het

gebruik van water.” •

Proef met afval

Op dit moment wordt samen met

afvalverwerker Avalex een eerste

pilot uitgewerkt om met een aangepaste

boot over water afval op te

halen in de binnenstad. De grootste

uitdaging lijkt de vraag waar en hoe

het afval het beste aangeboden kan

worden. Hiervoor werkt het Trekschuit

2.0 team een pilot uit. Het

team bestaat uit Tomas te Velde,

projectleider met ervaring in het

TU solar boat dreamteam, Peter de

Vreede van Blue Turtles Associates

(BTA) en bedenker van het project,

en een multidisciplinair team van

studenten en afgestudeerden van

TU Delft en hbo-scholen. Doel is

binnen twee jaar stille en schone

stadslogistiek voor afval mogelijk te

maken door de grachten van Delft te

gebruiken voor transport. •

28 29


delft.business/inspireren

delft.business/inspireren

Fundament van de arbeidsmarkt

30

De arbeidsmarkt is geen vrije markt, maar

wordt gereguleerd door de overheid. En

die probeert, samen met werkgevers en

werknemers, zoveel doelstellingen tegelijk te

bereiken dat de balans verder weg is dan ooit.

De nu voorgestelde aanpassing in de Wet

arbeidsmarkt in balans poogt de concurrentie

tussen zzp-ers en medewerkers in loondienst

meer in balans te brengen. Kleine werkgevers,

zoals ik, vinden die onbalans steeds groter

worden. Steeds meer verplichtingen bij de

werkgever!

Ik ben niet de enige die zich daar zorgen om

maakt, bleek vorige week uit een bericht

van Ondernemend Nederland (ONL): ‘De

Eerste Kamer schaart zich achter de Wet

arbeidsmarkt in balans’. Dit is teleurstellend

nieuws volgens ONL-voorzitter Hans

Biesheuvel: ‘‘Het werkgeverschap is er,

zeker voor kleinere werkgevers,

niet aantrekkelijker op

geworden. Flexwerk wordt

onaantrekkelijker en duurder.”

Wat is er aan de hand? Hoe

vinden we wél die balans?

Omdenken! Laat het oude stelsel los, dat is

gebouwd op de principes van de industriële

samenleving aan het begin van de 20e eeuw,

toen de macht van het kapitaal regeerde.

Begin met een arbeidscontract waarbij

werknemer en werkgever, zzp-er en

opdrachtgever twee gelijke afhankelijke

contractpartijen zijn, die een wederzijdse

arbeidsrelatie beschrijven op basis van

vertrouwen. Als de werknemer een maand

opzegtermijn heeft, dan de werkgever ook.

Bij een flexibel contract moet de basis zijn dat

beide partijen flexibel en vrij willen zijn. Je legt

samen vast hoe je die vrijheid invult. Welke

rechten en plichten hebben beide partijen in

afhankelijkheid beschreven? Bijvoorbeeld: bij

een hoger tarief hoort verantwoordelijkheid,

beschikbaarheid, aansprakelijkheid en

ANTOINETTE WIJFFELS

Econoom, ondernemer, ontwerper

een verzekeringsplicht. Bij een lager tarief:

opleiding en training. Toegegeven: het

herontwerpen van de fundamenten

van de arbeidsmarkt vergt durf

van alle partijen. Maar het is de

inzet - een duurzame, sociaal

welvarende samenleving - meer

dan waard. •

In 1997

startte Bas Wilmink,

samen met twee studiegenoten

civiele techniek, met Delft Infra Advies.

Het bedrijf adviseert over verkeer, vervoer

en mobiliteit. De belangrijkste opdrachtgevers

zijn gemeenten. In opdracht van de gemeente Delft

werkt Wilmink aan het project Schieoevers Noord; een

groot transformatiegebied waar de komende tientallen

jaren veel woningen en arbeidsplaatsen gerealiseerd

worden. Ruim 20 jaar geleden koos Delft Infra Advies

voor bedrijfsverzamelgebouw Radex, onder meer

vanwege de professionaliteit van de receptie en het

gemak waarmee je kunt uitbreiden of krimpen. Bij

Radex experimenteren ze op dit moment met

een deelauto van Juuve. Als mobiliteitsman

wordt Wilmink daar uiteraard

heel blij van.

Full-service

bedrijfsverzamelgebouw

Radex

Innovation Centre ligt in

het hightech hart van Delft en

slaat zo een brug tussen het

bedrijfsleven en TU Delft. Je

huurt hier al kantoorruimte

vanaf 5m 2 .

De

Parels

van

Radex

Bas

over mobiliteit:

“Er gebeurt veel op het gebied

van mobiliteit. Denk aan automatisch

vervoer, duurzamer vervoer, elektrische fietsen,

mobility as a service, drones, smart cities,

enzovoort. Tegelijk slibben wegen en binnensteden

dicht. Dat maakt een andere manier van denken over

mobiliteit nodig; een mobiliteitstransitie. Hoe kunnen

we er met z’n allen voor zorgen dat we nog steeds

kunnen doen wat we willen, maar zonder dat daar

standaard een auto voor de deur bij hoort? En hoe

zorgen we dat steden leefbaarder worden, met

meer ruimte voor groen en verblijven? Dat zijn

de uitdagingen voor de steden van de toekomst.

Het is onze missie daar een

bijdrage aan te leveren.”

31


delft.business/verbinden

delft.business/verbinden

Guido Bindels, Frank Boone en

Nathalie van der Hak

Eerste vierkante meters ‘verbinding’ al verkocht

Jozefstraat wordt

gouden loper

Delft is goud, jij bent goud’ biedt Delftenaren (en mensen buiten

Delft) de kans iemand een bijzonder cadeau te geven. Een gouden

gepersonaliseerde klinker. Deze gouden cadeauklinkers worden

permanent gelegd in de Jozefstraat tussen Burgwal en Oude

Langendijk, naast de ingang van de Kapel. Een - voorheen wat

rommelig - steegje dat het tegenwoordig toch maar mooi tot ‘straat’

heeft geschopt.

Twéé weken nadat de verkoop begon, zijn

de eerste vierkante meters aan klinkers

al verkocht. Projectmanager en creatief

strateeg Frank Boode wilde het niveau

foldertje-vlaggetje overstijgen met een

concept dat emotie oproept, dat warmte

uitstraalt en dat verbindt. Het ontwerpen

van speciale publiekstrekkers en belevingen

voor steden, musea of bedrijven is

zijn dagelijks werk.

“‘Delft is goud, jij bent goud’ is een

co-creatie waarin veel partijen met elkaar

samenwerken”, vertelt Nathalie van der

Hak namens Delft Marketing. Zij houdt

zich binnen Delft Marketing bezig met

het themajaar ‘Delft en de Gouden Eeuw’

en met het culturele stadsprogramma,

waar ook het ontwikkelen van kunst- en

cultuurprojecten in de stad onder valt. Ze

doet dit, vanuit Delft Marketing, samen

met Werkse!, de afdeling Beheer Openbare

Ruimte van de gemeente Delft en het

team van Frank Boode met aan boord ook

communicatiespecialisten Leontien en

Babs Rosenmuller. Boode: “De gemeente

heeft er alles aan gedaan om dit plan aan

te jagen. Hiermee maakt Delft een welgemeend

gebaar naar alle inwoners toe.”

fotobijschrift &

fotobijschrift

Een gouden klinkerpakket is direct te

koop bij de pop-up winkel / VVV in de

Kerkstraat of bij de blauwe klinkerbakfiets

die overal opduikt in de stad.

Online bestellen kan, ook voor grotere

aantallen, via www.delftisgoud.nl.

Team Werkse! pakt het blauwe verrassingsdoosje

met de miniklinker en de

wenskaart in. Ook verzorgen zij de distributie

en alles wat daar verder bij komt

kijken. Guido Bindels is manager communicatie

en marketing van Werkse!, een bedrijf

dat de afstand tussen baan en mens

vakkundig overbrugt. Hij is verguld met

de werkgelegenheid die het project biedt.

En met het feit dat ook zijn mensen nauw

betrokken zijn bij deze unieke Delftse herdenkingsactie

rond de Gouden Eeuw.

Sjeu

Bindels is trots op zijn mensen die wat

hem betreft allemaal zo’n klinker verdienen.

“Hoe mooi is het als iemand bij Werkse!

een traject afrondt. En de stap maakt

van een uitkering naar een baan. Een grote

stap in iemands leven waar je bewust

bij stilstaat.” Hij meent dat de gouden

klinker ook sjeu kan geven aan zakelijke en

persoonlijke relaties. “Je kunt met een persoonlijke

boodschap de verbinding met

een zakelijk contact permanent in goud

markeren. Maar denk bijvoorbeeld ook

aan het gebaar dat je kunt maken naar de

medewerkers in je team. Een mooie kans

voor het Delftse bedrijfsleven.”

Gouden klinker geeft sjeu

aan persoonlijke

en zakelijke relaties

De vergulde klinkers vervangen de oude

straatstenen in de Jozefstraat. Telkens

met een stapel van een paar vierkante

meter tegelijk. “Die ceremonie, daar word

jij dan voor uitgenodigd! En ook degene

die de klinker cadeau heeft gedaan”, zegt

Boode. “Dat moment versterkt de verbin-

ding tussen twee personen nog eens

extra. Een moment dat je alleen maar

kunt beleven in Delft. En later komen

mensen terug naar deze plek; hún herinneringsplek.

Zeker weten. De gouden

klinker is een vriendschappelijk gebaar

waarmee je Delft in je hart sluit.

De Jozefstraat wordt ontmoetingsplaats

én publiekstrekker voor alle lagen

van de bevolking en natuurlijk ook voor

bezoekers van buiten.” Het bedrag van

37,50 euro is overzichtelijk”, vindt Bindels.

Kostendekkend, volgens Boode, maar niet

meer dan dat. “Winst maken we niet en

daar gaat het ook niet om. Wezenlijk is

de symboliek die twee partijen voor altijd

met elkaar verbindt.” En zo surft de hele

co-creatie met Boode aan het roer ‘van

idee naar belevenis met een betekenis’

zoals hij het zelf omschrijft.

Verhalen

De motivatie van iedere gever is anders en

dat is precies waar het volgens Boode om

gaat. “Geef je een gouden klinker cadeau,

dan kun je op de kaart motiveren waarom.

Een aantal van die verhalen komt, mits jij

toestemming geeft, geselecteerd op de

website. Allemaal unieke verhalen, gouden

verbintenissen.” Wat Bindels aanspreekt,

is het persoonlijke en het laagdrempelige

van de gouden klinker. “En de liefde voor

onze stad die eruit spreekt.” Boode is trots

dat hij met zijn team zo’n betekenisvol

project voor zo’n unieke stad mag uitvoeren.

Duidelijk is dat hier geschiedenis

geschreven wordt. En hoe. Het gaat om

De gouden klinkers liggen

voor eeuwig te glimmen

de gouden verhalen. Van vroeger, van nu

en van de toekomst.

De ambitie is allereerst om de Jozefstraat

tot gouden loper te transformeren. “Jij

vindt iemand goud en dat maak je zichtbaar.

Voor altijd. ‘t Is eigenlijk net alsof

je een lintje uitreikt. Met dit verschil dat

de gouden klinkers voor iedereen eeuwig

zichtbaar liggen te glimmen in het straatbeeld.”

Boode verhaalt van een kind dat

inmiddels een klinker heeft besteld met

de letters IEP erop. “Ik En Papa.” Als dat

geen liefde en emotie is, dan weten wij

van Delft.business het ook niet meer.

VVV of online

De gulle gever koopt dit gulden idee in de

VVV-winkel of online. De ontvanger krijgt

een doosje thuis met een kaart, voorzien

van een persoonlijke boodschap en een

miniatuurklinkertje om te etaleren. Via

de website kan een tekst van maximaal

vier letters worden opgeven. Die worden

gegraveerd in de ‘echte’ straatklinker,

die daarna bij de Koninklijke Tichelaar in

Makkum nog een goudglanzende glazuurlaag

krijgt. •

Bij Team Werkse! worden de klinkers ingepakt

32

33


delft.business/kennis-delen

delft.business/kennis-delen

Made in Delft

WAT

De vegetarische oesterzwamburger

van Healthy & Happiness is een

eerlijke paddenstoelenburger

van duurzaam geteelde

oesterzwammen. Alle gebruikte

burgeringrediënten zijn 100 procent

duurzaam.

WAAROM DELFT

UNIEK

De oesterzwammen worden geteeld op

eigen koffiedik. Gro, specialist in circulair

geteelde oesterzwammen, haalt het

koffiedik op bij Healthy & Happiness om

hier de oesterzwammen op te kweken.

Vervolgens worden van deze zwammen de

oesterzwamburgers, kroketten en bitterballen

gemaakt. Nergens anders verkrijgbaar dus!

Gezond en in balans zijn, daar staat Healthy & Happiness voor. Een goede sfeer is

daarbij essentieel. Delft ademt sfeer. Om die reden kozen de van oorsprong Haagse

ondernemers, Raymond en Kim van den Berg, voor Delft. Precies die sfeer willen ze

overbrengen in hun lunchcafé aan de Brabantse Turfmarkt.

VOOR WIE

MET WIE

Eigenaren Raymond van den Berg en zijn

vrouw Kim werken graag samen met lokale

ondernemers. Groente en fruit komen van de

lokale markt. Kaas, ham en worst halen ze bij

Verkade & Jacques. En de kaarsen op de tafels

zijn gemaakt bij de Haeghe Group, door mensen

met een beperking.

TOEKOMST

Healthy & Happiness wil een vaste plek worden voor haar gasten.

Een plek waar je bewust voor kiest; waar het gewoon fijn toeven is.

Na de vliegende start eerder dit jaar maken ze nu snel stappen met

de introductie van eigentijdse cateringmogelijkheden.

De uitgebreide kaart met uitsluitend eerlijke

en gezonde producten biedt smakelijke opties

voor ontbijt, lunch en borrel. Op vrijdag- en

zaterdagavond is er bovendien een kleine

dinerkaart. Bedrijven en instellingen kunnen

gebruikmaken van gezonde en verantwoorde

catering op locatie. De oesterzwamburger

behoort tot de paradepaardjes onder de

vegetarische gerechten op de kaart.

34

35


delft.business/inspireren

delft.business/inspireren

Berging, transport

en pechhulp

den en het NEN zijn we bezig lesstof te

ontwikkelen. We oefenen ook gezamenlijk

op dergelijke inzetten.”

Bergingsbedrijf zoekt ‘nieuwe monteur’

24/7 bereikbaar

en snel ter plaatse

De opmars van elektrische auto’s vraagt om nieuwe technieken

én om nieuwe vaardigheden van automonteurs. Bergingsbedrijf

Vreugdenhil speelt in op nieuwe tijden en ontwikkelde een speciale

waterdompelcontainer voor elektrische auto’s. Die voorkomt

dat een accu-brand opnieuw de kop opsteekt.

Ooit werkte Chris Müller (links op de foto),

algemeen directeur van Vreugdenhil BV,

op de ambulance. “Het grote verschil

tussen mijn werk toen en nu is de informatievoorziening.

“Als er een verkeersongeval

had plaatsgevonden waren wij, als

ambulancezorg, voorbereid op wat ons te

wachten stond. Wij kregen bij de melding

gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld

de ernst van de situatie, wat hielp

bij de voorbereiding op het werk. Voor

mijn medewerkers is dat nu compleet

anders. Zij werken alleen en zijn soms als

eerste op de plek van een ongeval,

pechsituatie of een milieu-incident

en moeten daar zelf

uitvogelen hoe ernstig de

situatie is.”

24/7 service

24-uurs dienstverlening

vergt veel van medewerkers.

“Wij werken voor partijen

als Allsecur, Roadgard,

Eurocross, SOS International,

Allianz Worldwide Partners,

wegbeheerders en dealerbedrijven.

Een baan van

negen tot vijf wordt het

nooit, maar we hebben

wel ingrijpende veranderingen

doorgevoerd. Het

kwam regelmatig voor dat

een medewerker een dienst

had van 70 uur achter elkaar.

Dat zorgde voor ontevredenheid en

soms zelfs uitval”, vertelt Müller. “In 2010

hebben we acht-uursdiensten ingevoerd,

zodat niemand meer absurde shifts hoeft

te draaien. Dit verhoogde het werkplezier

en de tevredenheid en verminderde het

verloop van het personeel.”

Een baan van negen tot vijf

wordt het nooit

Bestaat sinds 1961 en is van oorsprong

een Westlands familiebedrijf

dat in 2010 door Chris Müller

en Bergings Combinatie Utrecht

(BCU) is overgenomen. Het bedrijf is

gespecialiseerd in berging, transport,

pechhulp en calamiteitendienstverlening

bij milieu-incidenten en heeft

vestigingen in Den Hoorn (ZH), Leiden

en Rotterdam.

Veenbrand

De grootste verandering in de laatste

jaren is de komst van elektrische

(en hybride) auto’s. Dit vraagt andere

kennis en een andere bewustwording van

de monteurs. “Het komt voor dat de accu

van een elektrische auto na een ongeval

in brand vliegt en dat accupakket blus je

niet zomaar”, vertelt Müller. “De brandweer

gebruikt hiervoor zo’n 10.000 liter

water en daarmee is het probleem nog

niet opgelost. Een brand in de accu van

een elektrische auto heeft veel overeenkomsten

met een veenbrand; die

kan namelijk na drie dagen

weer de kop opsteken -

als er nog energie in de

accu zit. Wij hebben

een speciale container

ontwikkeld, waarin de

auto in water ondergedompeld

kan worden

om te koelen en de accu

te ontladen. Door deze

waterdompelcontainer

ter plaatse in te zetten,

beperken we ook milieuschade

door vervuild

bluswater. Ons personeel

wordt getraind

op de inzet van die

container. Maar er zijn

ook nieuwe procedures

nodig. De schades en

storingen van deze auto’s

zijn allemaal nog niet beschreven

of erkend door verzekeraars. In

samenwerking met Brandweer Haaglan-

De nieuwe monteur

Müller investeert graag in mensen die

minimaal vijf jaar rijervaring hebben, technisch

zijn en klantcontact niet schuwen.

De gestrande automobilist is niet altijd

een fuifnummer als een monteur hem

treft. Dus enige assertiviteit is een must.

“Aangezien wij dé specialist bij pech

en schade willen blijven, hebben we

behoefte aan monteurs die zich willen

specialiseren in de nieuwe auto. Daarom

werken we ook samen met scholen in de

beroeps- en begeleidende leerweg. Dat

lijkt een behoorlijk aanbod, maar slechts

één op de tien van deze leerlingen is

geschikt voor de functie van de nieuwe

monteur. Het grootste probleem zit hem

in het beperkte aanbod en de specialiteit.

De nieuwe technologieën gaan harder

dan de opleidingen.”

Overeenkomsten met

een veenbrand

Planningssoftware

Müller ziet het als een uitdaging om

samen met zijn medewerkers de elektrificatie

en het fileprobleem aan te gaan.

“We hebben zelf planningssoftware

ontwikkeld waarin het actuele weer, de

verkeerssituatie, evenementen en andere

datastromen worden samengevoegd.

Zo kunnen we nog sneller ter plaatse

zijn en zelfs een efficiencyslag maken

door geografisch slim te rijden. De

mobiliteitsbehoefte neemt

toe. Iedereen die een keer

met pech of schade

heeft gestaan, weet hoe

fijn het is om direct te

worden geholpen. 24/7

bereikbaar en snel ter

plaatste zijn; daarin zit

onze kracht.” •

36

37


delft.business/inspireren

delft.business/inspireren

Places to be

Techtalkexpositie

Wat in Delft vandaag wordt bedacht, wordt morgen toegepast om de wereld aangenamer

en duurzamer te maken. En daar is Delft trots op! Hoe dat gebeurt, is tot en met

31 juli te zien tijdens de Techtalk-expositie in het stadskantoor van de gemeente Delft.

De expositie is iedere werkdag open van 08.30 tot 17.00 uur (vrijdag tot 20.00 uur).

Toegang is gratis.

Nanosatellieten

Wat over vijf of tien jaar gemeengoed

is op het gebied van veiligheid,

duurzaamheid en medische techniek

is nu al te bekijken en beleven op deze

expositie. De sky is the limit – met de

nanosatellieten van ISIS bijvoorbeeld,

Innovative Solutions in Space. Deze

satellieten, ter grootte van een melkpak,

maken het onder meer mogelijk om

Internet of Things-apparaten met elkaar te

laten samenwerken – ook daar waar geen

internet is. Meer Techtalk nieuws via

www.delftechnologypartners.nl.

Backstage tour

Op dinsdag 9 juli 2019

organiseert de gemeente Delft

vanaf 17.30 uur een backstage

tour voor Delft.business lezers.

U krijgt een rondleiding door de

Techtalk-expositie. Deelname is

gratis.

Aanmelden kan via

www.delft.business.

Delfts vernuft

De gemeente besteedt regelmatig

aandacht aan Delftse innovaties op de

Techtalk-pagina in de Stadskrant Delft.

Hoe zou het zijn als we die innovaties

in het echt zouden kunnen laten zien?

Daarmee was het idee om een Techtalkexpositie

te houden, geboren. Het

resultaat: dertien Delftse innovaties

die het leven beter maken, zijn te zien

in het stadskantoor. “Het laat zien hoe

Delftse ondernemers vandaag werken

aan oplossingen voor maatschappelijke

opgaven van morgen”, aldus wethouder

Bas Vollebregt (Economie).

38

39


delft.business/inspireren

delft.business/inspireren

Gluren bij de buren

Bijna tien jaar geleden heb ik de overstap

gemaakt naar de museale wereld. Daarvoor

werkte ik als journalist en eindredacteur bij

de publieke omroep in Hilversum. Ik vond het

en keuzes te delen. Het heeft mij in elk geval

op goede ideeën gebracht. Pieter de Hooch,

na Johannes Vermeer onze grootste Delftse

meesterschilder, was op een andere manier

De business stijl van...

Fleur

van Heuven

Fleur: ‘‘Met mijn horeca- en concept store

Kek is het een ‘must’ om goede schoenen

en comfortabele kleding te dragen. Je kunt

mij uittekenen in het zwart, dus wat meer

kleur zou ik wel leuk vinden. Soms is het

nodig om na een zakelijke meeting direct

in de zaak bij te springen. Ik ben benieuwd

of Nicky mij kan adviseren om de juiste

combinaties te maken.’’

heerlijk om mijn plek te vinden in een ander

werkveld en samen te werken met nieuwe

collega’s. Een zekere mate van mobiliteit, eens

in de zoveel jaar een nieuwe werkomgeving,

kan ik iedereen aanraden. Een collega die

onlangs bij ons in het museum is komen

werken, was laatst weer even terug op haar

oude werkplek. Ze vertelde mij: ‘Iedereen doet

daar natuurlijk nog gewoon wat hij of zij ook

deed toen ik wegging. En ik heb in die korte tijd

dat ik hier werk al zoveel nieuwe ervaringen

mobiel. Hij startte zijn carrière in Rotterdam,

schilderde zijn mooiste werken in Delft en

woonde en werkte daarna in Amsterdam. En

hij was niet de enige schilder die gedurende

zijn leven in verschillende steden actief was;

al bleef Johannes Vermeer overigens wél zijn

leven lang in Delft. De verschillende steden

en werkomgevingen hebben het werk van

Pieter de Hooch zichtbaar beïnvloed. De stad

Delft en de torens van de nieuwe en oude kerk

figureren letterlijk op zijn Delftse werken.

Nicky Brink – Stijladviseur No13: ‘‘Deze

zomer zie je veel frisse en lichte tinten in

onze winkel. Fleur heeft prachtig rood haar

en een lichte huidskleur. Lichte tinten in

een outfit kan ze goed hebben. De oudroze

broek zit erg comfortabel, maar ziet er toch

netjes uit en kleurt goed bij Fleurs rode

haren. De broek is een goed basis item. Met

een hak en een mooie blouse oogt hij zakelijk.

Combineer de broek met een t-shirt en

sneakers en je creëert een casual look. De

sneakers maken de outfit wat stoerder. En

door de hoge kwaliteit leer zitten de schoenen

ook écht comfortabel. Ideaal als je de

hele dag in de weer bent.”

opgedaan en nieuwe dingen ontdekt.’

Voor een ‘mobiele en flexibele geest’ hoef

je natuurlijk niet direct een nieuwe baan te

zoeken. Je kunt ook eens een dag meelopen

met iemand die je bewondert: gluren bij de

buren. Ik raad mijn museumcollega’s

aan daar af en toe tijd voor vrij te

Om dat te zien, moet u in oktober onze

tentoonstelling over deze beroemde schilder

komen bekijken. Voor nog meer mobiliteit:

bezoek ‘MOJO Backstage. Delftse Meesters

in de muziekindustrie.’ En wat te denken van

een festival als Lowlands, waarbij in een

paar weken tijd een volledige ‘stad’ uit

Reactie Fleur: ‘‘Eigenlijk hou ik van kleur.

Maar ik kies er bijna nooit voor, omdat ik

het lastig vind de juiste combinaties te maken.

Het was voor Nicky nog best wel een

klus om mij te kleden. Ik heb een duidelijke

mening over wat ik wel en niet wil dragen.

Maar ze heeft mij blij verrast en items

uitgekozen die ik zelf niet snel zou pakken.

Het is vooral leuk dat geen enkel stuk zwart

is. De outfit zit comfortabel en is ideaal om

een hele dag te dragen. Missie geslaagd!’’

maken. Mensen vinden het –

zeker als zij leuk werk hebben

– prachtig om daarover te

de grond gestampt wordt. Of een

concert van U2 waarvoor 52

vrachtwagens rondrijden met

Fleur van Heuven is sinds 1 maart 2019

eigenaresse van horeca- en concept store

Kek aan de Voldersgracht in Delft.

vertellen en zijn vaak volop

bereid om hun dilemma’s

decorstukken. Mobiliteit kent

vele gedaanten. •

40

JANELLE MOERMAN

Directeur Museum Prinsenhof Delft

Broek Drykorn • T-shirt Fabienne Chapot • Schoenen Fiamme Antwerp

41


delft.business/kennis-delen

delft.business/

delft.business/kennis-delen

delft.business/

Eén beeld….

“De artikelen in deze editie

over toekomstige mobiliteit

gaven mij de inspiratie

voor deze illustratie. Ik zag

de Markt van Delft in 2040

voor me met allerlei nieuwe

elektrische vervoersmiddelen,

zoals de e-step. Tegen

die tijd kunnen we ook de

Trekschuit 2.0 inzetten voor

het gescheiden inzamelen

van afval in de binnenstad

van Delft. Ik heb de tekening

digitaal gemaakt op een

Wacom-tekenscherm. Met

een digitaal tekenprogramma

kun je zo’n visual snel

opzetten.”

John Körver (Kurf) is al 20

jaar cartoonist en sneltekenaar.

Hij maakt live digitale

cartoonvisualisaties tijdens

congressen en teamdagen.

Met zijn achtergrond als

boekhouder is hij in staat

organisatievraagstukken en

bedrijfsprocessen creatief

te vertalen in beelden.

Daarnaast is hij sneltekenaar

van karikaturen, maakt hij in

zijn studio cartoons en karikaturen

op maat en geeft

hij workshops cartoon- en

karikatuurtekenen. •

43

42


delft.business/inspireren

MOBILITEIT BEGINT HIER!

OF HET NU GAAT OM KOFFERS,REIS- EN WERKTASSEN......

Meebewegen

Al sinds 1946 een begrip in Delft en omstreken!

Stuivenga is dé specialist in koffers en tassen. Een familiebedrijf

dat al drie generaties lang succesvol is binnen de lederwarenbranche

en voortdurend met de veranderende ontwikkelingen meegaat.

Bij Stuivenga vind je topmerken zoals Samsonite, Eastpak,

Castelijn & Beerens, Secrid, Kipling, Dakine en vele anderen.

Heel graag tot ziens in de winkel of krijg een impressie

van onze collectie op www.stuivengalederwaren.nl

Mobiliteit staat voor het vermogen om (mee)

te bewegen. Beweeglijkheid past perfect in

mijn rol als fondsmanager: mobiliseren van

mensen als dat gewenst is en meebewegen

om tot het beste resultaat te komen.

Ik zie de meest gewaagde, leuke, gekke en

onnozele voorstellen. Sommige worden door

de verenigingen al van tafel geveegd voordat

ik in beeld kom. Ik ben als fondsmanager niet

alleen in het leven geroepen om een initiatief

aan te jagen of te verdedigen. Mijn taak is ook

om ondernemers te mobiliseren een (goede)

beslissing te nemen.

Ik ben een kameleon en pak de kleur die past

bij de vergadering, die ik op dat moment

bijwoon. Dat betekent veel luisteren en

bijsturen waar nodig. Is het een voorstel

dat iets brengt of doet voor Delft en haar

ondernemers? Ik stijg als het ware soms als

een helikopter boven een vergadering uit

om een voorstel van alle kanten te

kunnen bekijken.

Daarnaast houd ik zicht op de

budgetten van de gebieden.

Iedere vereniging heeft een jaarbudget waar

ze initiatieven van kunnen betalen. Dat maakt

het soms lastig te bepalen waar ze het geld

aan willen uitgeven. Door mijn jarenlange

ervaring weet ik inmiddels hoe de hazen

lopen. Waarom een compleet nieuwe weg

uitstippelen als ik de route al weet?

Er wordt mij weleens gevraagd: privé ben je

zeker wel anders? Alsof ik een rol speel tijdens

mijn werkzaamheden. Het heeft geen zin om

mij anders voor te doen dan ik ben; dat houd

ik ook niet vol in al die gebieden waar ik elke

keer weer honderden mensen ontmoet. Dat

ik vaak meebeweeg, wil niet zeggen dat ik

geen mening heb. Beweeglijkheid is juist het

vermogen om te weten wanneer je wél iets

zegt en wanneer niet.

Het gaat er nu eenmaal niet om of ik iets een

leuk of mooi initiatief vind. Het is mijn taak

om mijn kop erbij te houden en van mij te

laten horen als ik dat nodig acht. Dat

betekent van tevoren goed inlezen

en mijn ervaring inzetten om te

helpen het plan naar een hoger

niveau te tillen. •

1946 1990 2019

STUIVENGA LEDERWAREN - GASTHUISLAAN 58-60 DELFT - 015-2123321

WWW.STUIVENGALEDERWAREN.NL

MARJA KEIZER

Fondsmanager Ondernemersfonds Delft

45


delft.business/kennis-delen

delft.business/kennis-delen

Het familiebedrijf

Renaud-Delft

horecabenodigdheden

Familiebedrijven staan bekend om hun langetermijndenken en goed rentmeesterschap. Het bedrijf

is het familievermogen en dat moet behouden blijven voor toekomstige generaties. In deze rubriek

vertellen ondernemers over hun familiebedrijf. Aan het woord: Lennard Renaud van Renaud-Delft.

“Het bedrijf is al gestart in 1815 en ik ben inmiddels de zesde

generatie in het bedrijf. Ik speelde als kind tussen de horecaspullen,

bouwde hutten tussen pallets bierglazen, mooie tijd! Als mijn

kinderen het bedrijf ooit overnemen, is dat de zevende generatie.

Een echt familiebedrijf. Renaud begon ooit als huishoudgroothandel

en pottenbakkerij met

het merk ‘Blue Delft’. In 1965

stopten wij met de productie

van aardewerk en gingen verder

als horeca- en huishoudgroothandel.

In 1980 heeft mijn oom

de huishoudgroothandel voortgezet

buiten Delft en is mijn

vader (Harro) verdergegaan met

de horecagroothandel aan het

Noordeinde. Hij heeft de zaak

met hard werken en veel liefde

grootgemaakt. Met kwalitatief

goede producten. Zo liet hij in

de jaren ’60 al zelf hotelporselein

maken en dat verkopen

wij nog steeds. Ook hebben we

een fritessnijder ontwikkeld. ‘De

Renaud Fritessnijder’, die over de

hele wereld wordt gebruikt.

Vanaf mijn veertiende was ik er

al uit. Ooit wilde ik dit bedrijf voortzetten. Mijn vader vond dat

ik eerst bij anderen werkervaring moest opdoen. Ik heb in de

kleding gewerkt en ervaring opgedaan op een exportafdeling

van een disposable fabriek. Daar heb ik gezien hoe het wel en

niet moet. Dertig jaar geleden ben ik in de zaak gekomen. De

plannen voor de Spoorzone waren voor ons niet positief. Ons

bedrijf werd zo ongeveer onbereikbaar, ondanks beloften van de

gemeente. We zijn in 2016 verhuisd naar ons huidige pand aan

de Kleveringweg 5; een locatie die wél goed bereikbaar is. Wat

niet is veranderd, is onze kennis van zaken. We kunnen als geen

ander een klant adviseren. Van een enkele pan tot de complete

inrichting van een professionele horecakeuken. Onze kracht is

onze interesse in de klant en vooral doen wat je zegt. Door de

lange relatie die je met een klant

hebt, ontstaat de gunfactor.

De markt verandert, men koopt

meer via internet. Die markt

bepaalt nu meer dan vroeger de

prijzen. Voordeel voor ons is dat

we steeds meer afnemers door

heel Nederland hebben en exporteren

naar het buitenland. Wij

hebben nog steeds een aantal

eigen importen, zoals glaswerk,

disposables, exclusieve besteklijnen

en servies op eigen label.

Zo kunnen we concurrerend

werken; een werkwijze die mijn

vader al heeft ingezet. Het blijft

belangrijk om klanten persoonlijk

te woord te staan, te laten zien

wat je kwaliteit is en hoe service

en after sales zijn geregeld. De

relatie met de klant is enorm

belangrijk. Ik ben vaak onderweg, naar relaties, onder het motto

‘een vliegende kraai vangt altijd wat’. Daarnaast bezoek ik buitenlandse

beurzen en fabrikanten voor nieuwe innovaties. Wij zijn

als bedrijf ook bezig met de toekomst. Het milieu vraagt daarom.

Zo gaat bijvoorbeeld plastic eruit. Dat zal steeds meer vervangen

worden door milieuvriendelijke producten, zoals papieren rietjes,

kartonnen bakjes en rietsuiker borden. Dat bewustzijn is belangrijk,

zeker op de lange termijn.” •

46

47


delft.business/kennis-delen

Wij werken

graag samen

Delftse

transfers

Directeur GGZ Delfland

Oud-wethouder Raimond de Prez is

benoemd tot directeur bedrijfsvoering

Jeugd en WMO bij GGZ Delfland. De Prez

was van 2010 tot en met 2018 wethouder

zorg en wonen in Delft en had daarvoor

verschillende leidinggevende functies bij

grote overheidsorganisaties. Als wethouder

was hij verantwoordelijk voor de overhevelig

van zorgtaken van de rijksoverheid

naar gemeenten.

Directeurswissel

Theater de Veste

Per 1 juli is Marijtje Pronk aangesteld als

directeur van Theater de Veste in Delft.

Pronk werkte eerder als theaterprogrammeur

in Den Haag. In haar laatste

functie was zij manager programmering

& programma’s bij het Nationale Theater.

Sinds de jaren negentig heeft zij diverse

functies bekleed in de theatersector

waaronder adjunct-directeur bij het Bos

Theaterproducties en zakelijk leider bij het

urban dansgezelschap ISH. Zij volgt Jan

Bartels op, die deze zomer met pensioen

gaat.

Kanjers

Gezocht!

Hoofd marketing

OGD ict-diensten, Delft

Bij het (naar eigen zeggen) ‘tofste

ict-bedrijf van Nederland’ zoeken ze

iemand die dat ook aan de rest van

Nederland kan vertellen. Als hoofd

marketing stuur je het marketingteam

aan om het merk en de identiteit

van OGD naar een hoger niveau

te tillen. www.ogd.nl

Voorzitter Raad

van Toezicht

Delft Fringe Festival

Tweede bestuurder Perspektief

De beoogd voorzitter gaat voor een

succesvolle loopbaan als verbindende,

ervaren en allround manager van

een grotere organisatie. Is succesvol

in verbinden, aanleggen en onderhouden

van maatschappelijke en

politieke netwerken, heeft interesse

in cultuur en heeft binding met de

stad Delft. www.delftfringefestival.nl

Miriam Heringa is per 1 september 2019

benoemd tot tweede bestuurder van

Perspektief en Arosa. Samen met collegabestuurder

Barbara Berkelaar gaat

zij aan de slag om Perspektief en Arosa

de komende jaren een steviger positie

te geven: in verbinding met inwoners,

medewerkers, partners en financiers.

Vanuit haar directeursfunctie bij Florence

en toezichthoudersfunctie bij de Kessler

Stichting is Heringa bekend met Perspektief

en Arosa.

Werken bij Ruitenburg

adviseurs & accountants

Samen met de ondernemer beleven

van die momenten die er echt toe

doen. Dat is het doel van Ruitenburg.

Herken jij jezelf in die ambitie? Bekijk

dan de vacatures of stuur een open

sollicitatie. werkenbij.ruitenburg.nu

Op zoek naar kanjers?

Stel je wilt een bedrijfspand kopen. Dan wil je er wel zeker van zijn dat de hele gang van zaken in goede handen is. En dat

kan alleen als het glashelder is wat er allemaal gebeurt. Bij Björnd kun je daar zonder meer van op aan. Voor hem is het

een kwestie van samenwerken. Samen met de client het hele traject doorgaan en daarbij volkomen transparent te werk

gaan. Op basis van vertrouwen. Daar zit voor Björnd de kik. Want Björnd is naast makelaar een ‘mensen-mens’. Is dat niet

bijzonder? Voor hem is dat gewoon. Kijk op www.bjornd.nl

Björnd Bijzonder gewoon

Transfers gezocht

Nieuwe medewerker, andere functie,

directie- of bestuurswissel?

Stuur een foto plus korte tekst naar

info@delftbusiness.nl

Heeft u vacature(s) die u onder

de aandacht wil brengen?

Stuur een mail naar

info@delftbusiness.nl en we

nemen contact met u op voor

de mogelijkheden.

49


delft.business/verbinden

delft.business/verbinden

Gelukkig hebben we de foto’s nog

• 9 maart, 16.30 uur

Healthy & Happiness

Officiële opening van het

nieuwe lunchcafé Healthy &

Happiness aan de Brabantse

Turfmarkt in Delft.

• 23 mei, 17.00 uur

IT4Success

Medewerkers en relaties

heffen het glas op de

verhuizing naar het nieuwe

pand in Delft.

• 14 mei, 17.30 uur

Museum Prinsenhof Delft

Een kijkje achter de schermen

bij Museum Prinsenhof, inclusief

bezoek aan de tentoonstelling

MOJO Backstage over het

50-jarig bestaan van deze

Delftse meesters in de

muziekindustrie.

• 6 juni, 19.00 uur

TU Delft Aula Congrescentrum

TEDxDelft had weer een programma vol

‘ideas worth spreading’, dit keer rond het

thema Re:load.

50

51


delft.business/inspireren

delft.business/inspireren

Het pand

Winkelcentrum

De Hoven, Delft

Als bedrijf kies je een locatie die bij je past. Om de functionaliteit, de

ligging of vanwege de uitstraling. In deze rubriek vertellen de bewoners

waarom zij voor deze locatie hebben gekozen.

Huidige bewoners: in de overdekte passage bevinden zich 75 winkels.

Kent u van: het gevarieerde winkelaanbod, van landelijke supermarkten

tot lokale speciaalzaken, gratis parkeren en grootse evenementen als

de Dino’s in de Hoven en Kids on the Moon, optredens van O’G3NE

en Nielson. Eerder dit jaar was er de wereldberoemde expo van

olifantenbeelden, Elephant Parade, gemaakt door internationale

kunstenaars en artiesten als Katy Perry, Tommy Hilfiger en Bryan Adams.

Op deze locatie sinds: 1968 Waarom deze locatie: ondernemers kiezen

voor De Hoven vanwege de goede bereikbaarheid, de mogelijkheid om

overdekt te winkelen, het veelzijdige aanbod en de combinatie van

wonen, winkelen en beleving.

Gebouwd: 1968 Oppervlakte: ca. 18.500 m 2 Het gebouw: de van

oorsprong onoverdekte winkelstraat werd met de komst van de

glaskap in 2.000 een overdekt winkelcentrum. In 2015 volgde

uitbreiding met een aantal winkels en werd het parkeerdek vergroot.

Leuk om te weten: op de plek waar nu Dirk van den Broek zit, stond

vroeger een parkeergarage die destijds is afgebroken omdat er zo

weinig gebruik van gemaakt werd. Nu is een van de speerpunten van

het winkelcentrum het drie uur gratis parkeren op het nieuw gebouwde

parkeerdek en in de parkeergarage.

Eerdere bewoner(s): in het verleden waren onder meer Vendex en

later de Konmar hier gevestigd. Andere oude bekenden zijn Slagerij

Van Vliet, groenten- en fruithandel Middendorp, Sunny Burger en

naaimachinehandel Van der Ploeg. •

52

53


delft.business/verbinden

Binnenkort

9 juli

Blockchain

in de digitale

transformatie

Wat is blockchain nu eigenlijk? Toekomstmuziek of iets

waar we over een paar jaar allemaal gebruik van maken?

Tijdens deze bijeenkomst van VNO-NCW Delft wordt de

technologie aan de hand van praktijkcases uitgelegd.

Tijd: 16.00-18.30 uur. Locatie: OGD ict-diensten,

Delft. Vragen/aanmelden:

vno-ncwdelft@vno-ncwwest.nl

54

1 juli

Zomer

barbecue Delft

Verbindt

Met presentaties van o.a. Erben Wennemars.

Dit keer heeft het jaarlijkse event plaats bij

BuytenDelft aan de Korftlaan in Delft.

Programma start om 17.30 uur.

www.delftverbindt.nl

2 juli

Rabo Werkplaats

Delft

Leer van andere ondernemers en experts welke stappen

je kunt zetten om vernieuwend te ondernemen. Met

sprekers als Patrick van der Pijl (oprichter en directeur van

Business Models Inc.) en Kim Spindel (innovatie-expert).

Ook zijn er praktische workshops. Van 16.00-19.00 uur, bij

YES! Delft.

www.rabobank.nl/bedrijven/groei/

innoveren/rabo-werkplaats/delft/

9 juli

Backstage

Techtalkexpositie

Exclusieve backstage tour voor Delft.business lezers

bij de Techtalk-expositie. Vol Delfts vernuft, in

het stadskantoor van Delft. Vanaf 17:30 uur.

Deelname is gratis.

Aanmelden: www.delft.business

12 juli

DeaDia

verjaardag

Het vrouwennetwerk van Delft viert

haar 12e verjaardag met een feestelijke

netwerkborrel, inclusief bedrijfsbezoek.

Vanaf 17.00 uur.

www.deadia.net

Iedere

dinsdag

De leden van Ontbijt voor Profijt

ontmoeten elkaar wekelijks op

dinsdag om 07.00 uur bij Makro

Delft. Gasten zijn welkom. Wel

graag vooraf aanmelden.

www.ontbijtvoorprofijt.nl

25 juli

WestCord

Thirstday’s

Iedere laatste donderdag van de maand

organiseert het WestCord Hotel vanaf 17.00 uur

een netwerkborrel. Inclusief bitterballen, een

DJ en een informatieve spreker.

www.westcordhotels/

netwerkborrel-delft

25 juli t/m

4 augustus

Delft Chamber

Music Festival

2 september

ICT-Kring

Delft

ICT-ondernemers uit Delft en omstreken

ontmoeten elkaar tijdens de

nazomerborrel. Locatie: Het Meisjeshuis.

Inloop vanaf 17.00 uur.

www.ictkring-delft.nl

Sinds de oprichting in 1997 is dit festival uitgegroeid tot

een kamermuziekfestival van wereldformaat. Om het

jaarlijks tot een succes te maken, doet het festival

mede een beroep op sponsoren. Voor ondernemers

met een warm hart voor kunst en cultuur zijn er

allerlei mogelijkheden voor samenwerking.

www.delftmusicfestival.nl

4 september

Netwerkdiner

voor

powervrouwen

Elkaar leren kennen, inspireren en actief verder helpen.

Dat zijn de ingrediënten van een netwerkdiner bij

Bites & Business.

11 september

De geheimen

van effectieve

acquisitie

Bijeenkomst van het Albedo Network waarbij trainer en

acquisitiecoach Jan Boon je meeneemt in de geheimen

van effectieve acquisitie. Inloop 19.30 uur. Locatie:

Hampshire Hotel Delft Centre. Gratis voor

leden. Niet-leden betalen 25 euro.

www.albedocommunicatie.nl

www.bitesenbusiness.nl

delft.business/verbinden

Kijk voor

de complete agenda

op www.delft.business

55


delft.business/inspireren

Deze editie is gemaakt met medewerking van:

Colofon

Advantage

www.advantage-advies.nl

ARTvertisements

www.ARTvertisements.com

Delft Fringe Festival

www.delftfringefestival.nl

Delft IMP BV

www.delft-imp.nl

Delft Infra Advies

www.delft-infra-advies.nl

Delft is goud

www.delftisgoud.nl

Gebiedsfonds Delft Technology Park

www.ondernemersfondsdelft.nl/

delft-technology-park-19

Gemeente Delft

www.delft.nl

Goedschilderwerk.com

www.goedschilderwerk.com

Healthy & Happiness Café

www.facebook.com/Lunchcafé-Healthy-Happiness-335323107036552

IT4success

www.it4success.nl

John Körver

www.kurf.nl

Kek Delft

www.kekdelft.nl

Lijm & Cultuur

www.lijmencultuur.nl

Mercedes-Benz

www.mbdb.nl

Mifit personal sport coaching

www.mifitsport.nl

Museum Prinsenhof Delft

www.prinsenhof-delft.nl

No13

www.no13.nl

OGD ict-diensten

www.ogd.nl

Ondernemersfonds Delft

www.ondernemersfondsdelft.nl

Pepflo

www.pepflo.nl

Rabobank

www.rabobank.nl

Radex Beheer

www.radex.nl

Renaud Delft Horecabenodigheden

www.renaud.nl

Ruitenburg accountants & adviseurs

www.ruitenburg.nu

SCMD

www.scmdelft.nl

Studio Alex

www.studioalex.nl

Steendam Herenmode

www.steendam.net

TEDx Delft

www.tedxdelft.nl

Trekschuit 2.0

www.thetecfactory.nl/project-2/

TU Delft

www.tudelft.nl

Tuincentrum Groenrijk ’t Haantje

www.groenrijkrijswijk.nl

VakantieXperts Van der Werf

www.vx.nl/reisbureau/delft/

van-der-werf#select/

Vreugdenhil BV

www.vreugdenhilberging.nl

We all Wheel

www.we-all-wheel.com

Werkse

www.werkse.nl

Werkwaardig

www.werkwaardig.nu

Winkelcentrum De Hovenpassage

www.de-hovenpassage.nl

Concept & initiatief

Nannette Verschoor, Sabine van Meeteren

en Dennis Wiegman

Eindredactie

Jacqueline Eckhardt

Ontwerp en artdirection

Paul Roos

Opmaak

Micha de Bie

Redactie

Chantal Deen, Jan van der Mast,

Hanna Beukers, Heleen Platschorre,

Mieke van der Wenden, Nadine Fischer,

Nannette Verschoor, Petra Homan,

Sabine van Meeteren, Willem de Bie

Fotografie (pagina’s)

Alyssa van Heyst (21, 36, 37)

Buro JP (18)

Fleur Halkema (5, 14, 15, 16, 17)

Guus Schoonewille (38, 39)

Judith de Rond (32, 33)

Marco Zwinkels (40)

Marjoleine Droog / Sjors Massar (45)

Ronald Speijer (cover, 7, 9, 22, 23, 31, 34, 41, 52)

Sarah Kartono (12)

Willem de Bie (47)

Sales support en traffic

Hanna Beukers

Online platform

DOTbusiness

Druk

Quantes

Verspreiding

Sandd

Delft.business is hèt zakelijke magazine voor

de regio Delft en wordt vier keer per jaar in

een oplage van 5.000 exemplaren verspreid in

Delft, Delfgauw, Pijnacker/Nootdorp, Ypenburg

(Den Haag), Forepark (Den Haag), Schipluiden

en Den Hoorn. De zomer editie van 2019 heeft

een extra oplage van 2.000 stuks en gaat

ook naar het verspreidingsgebied van Rijswijk

Special.

Delft.business is een uitgave van

DOTbusiness

Crommelinplein 1 • 2627 BM Delft

015 - 7900060 • info@delftbusiness.nl

Volgend nummer: herfst 2019

en alle adverteerders

Wijzigingen of afmeldingen:

info@delftbusiness.nl

©2019 DOTbusiness – Artikelen en foto’s uit

Delft.business mogen alleen met schriftelijke

toestemming van de uitgever worden

overgenomen. De uitgever kan niet aansprakelijk

worden gesteld voor de inhoud van

advertenties.

Delft.business wordt CO 2

-neutraal gedrukt.

De Gouden Eeuw

Lancering: donderdag 26 september bij DSM, Delft

www.delft.business

Meedoen? Mail naar info@delftbusiness.nl

56

57

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!