23.01.2018 Views

Jaarmagazine 2017

In dit Jaarmagazine ontdek je hoe het jaar 2017 voor Vormingplus Kempen voorbij denderde. We lieten mensen praten, denken en dromen. Over hun toekomst en hun verleden, over hun wijk of woning, over hun busverbinding of over duurzaamheid. Dag in dag uit brachten we mensen en organisaties bij elkaar. Omdat samen praten samen leren is, en dat doet beter samen leven. Sociaal-cultureel werk is voor ons concreet. In de Kempen, over gewone dingen, met de voeten op de grond. Met een portie lef, maar evengoed met heel wat inlevingsvermogen. Soms drentelend over eieren, maar altijd met het hart op de tong. Denkend aan wat is en kan, maar ook aan wat zou moeten kunnen. Met goesting en vastberadenheid. Laat de verhalen in dit boekje - zoals verhalen altijd deden - beklijven en inspireren. Mensen warm maken, is ons werk.

In dit Jaarmagazine ontdek je hoe het jaar 2017 voor Vormingplus Kempen voorbij denderde. We lieten mensen praten, denken en dromen. Over hun toekomst en hun verleden, over hun wijk of woning, over hun busverbinding of over duurzaamheid. Dag in dag uit brachten we mensen en organisaties bij elkaar. Omdat samen praten samen leren is, en dat doet beter samen leven.
Sociaal-cultureel werk is voor ons concreet. In de Kempen, over gewone dingen, met de voeten op de grond. Met een portie lef, maar evengoed met heel wat inlevingsvermogen. Soms drentelend over eieren, maar altijd met het hart op de tong. Denkend aan wat is en kan, maar ook aan wat zou moeten kunnen. Met goesting en vastberadenheid.
Laat de verhalen in dit boekje - zoals verhalen altijd deden - beklijven en inspireren. Mensen warm maken, is ons werk.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

jaarmagazine 17<br />

1


IN <strong>2017</strong><br />

DEN HOUT Een inbreidingsproject in Beerse 4<br />

NIEUWE TIJDEN 8<br />

LAND VAN AA 14<br />

FOSTERFIETS Op de fiets en aan het werk! 16<br />

PETER VERLINDEN Vredesduif of oorlogsstoker?<br />

21<br />

DE SPREKERSBOX 27<br />

LOUIS MICHIELSEN over het<br />

Wetenschapscafé 26<br />

HECTIEK EN HET LEVEN 32<br />

MENSEN OP DE VLUCHT 37<br />

BUS NAAR MOL Van het varken en de trog 38<br />

PLATFORM VROUWENKACHT<br />

Over tijgers, nieuwe meisjes en<br />

bezige papa's 42<br />

DIVERCITY 47<br />

MIJN PAPA DOET HET! 48<br />

CULTUURWERKERS Onder elkaar 50<br />

LAAT JE LEDEN SPEEDDATEN 56<br />

60- EN 80'ERS VAN HIER<br />

Over ouder worden 58<br />

ONZE PARTNERS 62<br />

ONS TEAM 63<br />

foto voorpagina: Frank Van Massenhove, Lisbeth Imbo, Luc Swinnen en Thomas<br />

Decreus op onze netwerkavond 'Hectiek & het leven'. Een foto van Chris Stessens.<br />

lees ons digitaal<br />

https://goo.gl/7n1qKw,<br />

of met deze qr-code:<br />

2


MARTINE COPPIETERS<br />

coördinator Vormingplus<br />

dit is wat we doen<br />

In dit <strong>Jaarmagazine</strong> ontdek je hoe het jaar <strong>2017</strong> voor<br />

ons voorbij denderde. We lieten mensen praten, denken<br />

en dromen. Over hun toekomst en hun verleden, over<br />

hun wijk of woning, over hun busverbinding of over<br />

duurzaamheid. Dag in dag uit brachten we mensen en<br />

organisaties bij elkaar. Omdat samen praten samen leren<br />

is, en dat doet beter samen leven.<br />

Sociaal-cultureel werk is voor ons concreet. In de Kempen,<br />

over gewone dingen, met de voeten op de grond.<br />

Met een portie lef, maar evengoed met heel wat inlevingsvermogen.<br />

Soms drentelend over eieren, maar altijd<br />

met het hart op de tong. Denkend aan wat is en kan,<br />

maar ook aan wat zou moeten kunnen. Met goesting en<br />

vastberadenheid.<br />

Laat de verhalen in dit boekje - zoals verhalen altijd deden<br />

- beklijven en inspireren. Mensen warm maken,<br />

is ons werk.<br />

3


WAT? VORMINGPLUS KEMPEN<br />

ZORGDE VOOR DE BEGELEIDING VAN<br />

EEN PARTICIPATIETRAJECT ROND EEN<br />

INBREIDINGSPROJECT IN DEN HOUT,<br />

BEERSE<br />

4


stes.be<br />

Burgers geven mee vorm aan<br />

inbreidingsproject in Beerse<br />

“Één plus één moet<br />

minstens drie zijn”<br />

De politici van de toekomst moeten meer dan ooit tevoren<br />

rekening houden met de stem van het volk. Een<br />

bouwproject in Beerse bewijst dat een constructieve<br />

dialoog geen utopie is. De gemeente zorgde er voor dat<br />

de hoop en verwachtingen van de omwonenden door de<br />

ontwerpers meegenomen werden.<br />

TEKST WOUTER ADRIAENSEN |<br />

FOTO’S CHRIS STESSENS<br />

Stefan Poortmans, schepen van<br />

Ruimtelijke Ordening en Wonen:<br />

“Den Hout 2040 is een inbreidingsproject<br />

in de buurt van Brug<br />

6 over het kanaal Dessel-Schoten.<br />

We hadden het geluk dat er op ongeveer<br />

hetzelfde moment een bepaald<br />

volume aan bouwcapaciteit<br />

van drie verschillende eigenaars<br />

vrij kwam. Als gemeente overwogen<br />

wij de verkoop van de oude<br />

pastorij, die nu fungeert als lokale<br />

bibliotheek. Het bedrijf van bouwhandelaar<br />

Paul Roefs zit langs het<br />

kanaal niet langer op een functionele<br />

locatie en gaat verhuizen.<br />

STEFAN POORTMANS:“In zo'n participatietraject kan je de<br />

mensen vroegtijdig geruststellen wat bepaalde gevoeligheden<br />

betreft, anderzijds is het belangrijk om een draagvlak te<br />

creëren in plaats van dingen van bovenaf op te leggen.”<br />

En de kerkfabriek Onze-Lieve-<br />

Vrouw-van-Altijddurende-Bijstand<br />

wil haar gebouwen updaten.<br />

Waarom dan niet allemaal samenzitten<br />

en werken aan een integraal<br />

project waarmee we het gebied<br />

kunnen opwaarderen, rekening<br />

houdend met de adviezen van de<br />

Vlaamse bouwmeester?”<br />

Jullie zaten al samen met de drie eigenaars<br />

en het team van de Vlaamse<br />

bouwmeester, waarom dan nog de<br />

omwonenden betrekken?<br />

Tinneke Claeys, gemeentesecretaris:<br />

“Ik ben ervan overtuigd dat<br />

we naar een nieuwe manier van<br />

inspraak van de burgers gaan.<br />

Inwoners willen meer en meer<br />

rechtstreeks betrokken worden.<br />

Ik heb heel wat inbreidingsprojecten<br />

zien stuklopen op de zwarte<br />

vlaggen die protesterende buren<br />

in hun voortuin plantten. Door de<br />

omwonenden te laten participeren,<br />

stappen ze letterlijk mee in het<br />

concept. Hun geloof in het project<br />

wordt groter.”<br />

Stefan: “Enerzijds kun je de mensen<br />

vroegtijdig geruststellen wat<br />

bepaalde gevoeligheden betreft,<br />

anderzijds is het belangrijk om een<br />

draagvlak te creëren in plaats van<br />

dingen van bovenaf op te leggen.<br />

Door de grotere betrokkenheid<br />

krijg je ambassadeurs, die het<br />

project actief mee vormgeven. Zo<br />

werken we met in plaats van voor<br />

de burgers. Het gebeurt tenslotte<br />

ook met belastinggeld.”<br />

Hoe begin je aan zo’n participatieproject?<br />

Stefan: “Er zijn verschillende<br />

methodieken voor burgerparticipatie,<br />

afhankelijk van welk<br />

thema centraal staat. Als gemeente<br />

hebben we die enkel vanuit de<br />

expertise van onze ambtenaren.<br />

5


stes.be<br />

GEMEENTESECRETARIS TINEKE CLAEYS:“Voor ons<br />

werd het een dubbele denkoefening, zowel over een andere<br />

manier van wonen als over burgerparticipatie.”<br />

Met Vormingplus Kempen hebben<br />

we de verschillende werkwijzen<br />

grondig doorsproken. Zo hebben<br />

we het niet gehad over participatiemomenten,<br />

omdat we het breder<br />

wilden trekken dan enkel een<br />

rechtstreekse betrokkenheid.”<br />

Tinneke: “Je voelt onmiddellijk dat<br />

Vormingplus veel ervaring heeft<br />

in dit soort zaken. Ik heb kennisgemaakt<br />

met de organisatie<br />

bij de voorstelling van de Mijn<br />

2040-krant (waarin inwoners van<br />

de stadsregio droomden over de<br />

toekomst van hun woonplaats,<br />

red). Zoals uit de naam Den Hout<br />

2040 afgeleid kan worden, hebben<br />

we ons met ons project daarop<br />

stes.be<br />

geïnspireerd. Voor ons werd het<br />

een dubbele denkoefening, zowel<br />

over een andere manier van wonen<br />

als over burgerparticipatie.”<br />

Stefan: “Onze ambitie is betaalbare,<br />

kwalitatieve woningen in een<br />

open, kwalitatieve ruimte, waar<br />

mensen elkaar kunnen ontmoeten.<br />

Het aantal inwoners van ons land<br />

stijgt maar het gemiddeld aantal<br />

gezinsleden daalt. Daarom zullen<br />

we werken met verschillende<br />

woontypologieën, van éénpersoonsstudio’s<br />

over appartementen<br />

tot geschakelde huizen. Om de<br />

balans tussen voldoende publieke<br />

ruimte en voldoende woongelegenheid<br />

in evenwicht te houden,<br />

gaan we ook in de hoogte, tot<br />

maximum vijf, zes bouwlagen.<br />

De Vlaamse bouwmeester stelde in<br />

februari zijn pleidooi voor wonen<br />

en leven in de dorpskern voor in de<br />

kerk van Onze-Lieve-Vrouw-van-<br />

Altijddurende-Bijstand. Ondertussen<br />

is ook de documentaire over hem,<br />

gemaakt door Nic Balthazar, in<br />

avant-première vertoond in Beerse.<br />

Hoe belangrijk was zijn inbreng?<br />

Stefan: “Met Den Hout 2040<br />

sluiten we ons aan bij zijn visie en<br />

missie maar dan op maat van de<br />

Kempen. We gaan compacter en<br />

dus duurzamer wonen maar ook<br />

geen wolkenkrabbers plaatsen.<br />

Als we morgen nog lokaal groen<br />

willen, moeten we stoppen met het<br />

bouwen van vrijstaande woningen.<br />

Bij de alternatieven mag er niet ingeboet<br />

worden op de kwaliteit van<br />

het wonen. De baksteen gaat niet<br />

plots uit de magen van de Vlamingen<br />

verdwijnen maar ze gaan hem<br />

wel op een andere manier moeten<br />

leggen. Zoals altijd bij vernieuwing<br />

is het wennen aan deze woonvorm<br />

maar nu is het al het moment om<br />

beleidskeuzes in die richting te<br />

maken. We willen wonen ook niet<br />

eng bekijken, daarom werken we<br />

actief samen binnen de stadsregio<br />

met Turnhout, Oud-Turnhout en<br />

Vosselaar. We moeten niet alles<br />

opnieuw uitvinden maar kunnen<br />

leren uit andere projecten, zowel<br />

positieve zaken als dingen die misschien<br />

minder goed werkten.”<br />

Hoe hebben jullie de omwonenden<br />

betrokken in de plannen?<br />

Stefan: “Tijdens verschillende<br />

droomdagen hebben we gevraagd<br />

hun verwachtingen, voorzieningen<br />

en diensten die ze missen of wensen<br />

te visualiseren. Dat kan van<br />

grootse dingen zoals mobiliteit tot<br />

kleinere zaken zoals een bankautomaat<br />

in de buurt gaan. Voor de<br />

droomdagen werden de deelnemers<br />

verdeeld in kleine groepen,<br />

die telkens met een verschillende<br />

insteek kwamen. We zijn veel te<br />

weten gekomen, zowel mooie dromen<br />

als wat de mensen zeker niet<br />

wilden. Zo konden we een pakketje<br />

verwachtingen meegeven aan de<br />

ontwerpers.”<br />

STEFAN POORTMANS:“Met Den Hout 2040 sluiten we<br />

aan bij de visie en de missie van de Vlaamse Bouwmeester,<br />

maar dan op maat van de Kempen. We gaan compacter<br />

en dus duurzamer wonen maar ook geen wolkenkrabbers<br />

plaatsen.”<br />

6


Voor de middenweg<br />

Tinneke: “Voor de deelnemers was<br />

het een beetje raar. Ze konden geen<br />

kritiek geven op de plannen want<br />

er was nog niets. Maar ze hebben<br />

er goed op gereageerd. Moderator<br />

Jef Van Eyck van Vormingplus<br />

Kempen voelde zich tijdens de sessies<br />

duidelijk als een vis in het water.<br />

Ook de tweede sessie was zeer<br />

positief. We hebben de verwachtingen<br />

van alle groepen en daarop<br />

aansluitend een eerste oefening<br />

van de ontwerpers gepresenteerd.<br />

Tijdens de derde sessie kwam er<br />

wat tegenkanting op de complete<br />

voorstellen. Maar dat betekent niet<br />

dat het project helemaal mislukt<br />

is. In plaats van drie straten vol<br />

zwarte vlaggen hadden we nu een<br />

klein actiecomité met bezwaren,<br />

wat in feite een groot succes is.<br />

De architecten zijn achteraf ook<br />

opnieuw aan de slag gegaan met<br />

hun ontwerpen. Net zoals in een<br />

huishouden moet er bij een bouwproject<br />

gekozen worden waarin<br />

het geld geïnvesteerd wordt.<br />

Daarbij zoeken we nog de gulden<br />

middenweg tussen het budget, de<br />

adviezen van de Vlaamse bouwmeester<br />

en de verzuchtingen van<br />

de omwonenden.”<br />

Extra troefkaart<br />

Stefan: “Uiteraard moet er nagedacht<br />

worden over leuke dingen<br />

zoals een plaatsje buiten om in de<br />

zomer met z’n allen te barbecueën.<br />

Maar de ontwerpers moeten ook<br />

rekening houden met verplichtingen.<br />

In januari stellen we het definitieve<br />

masterplan voor, waarvoor<br />

we onder meer inspiratie haalden<br />

uit de blauwdruk die het resultaat<br />

was van de droomdagen.”<br />

Was het met zoveel betrokkenen niet<br />

moeilijk om de neuzen in dezelfde<br />

richting te krijgen?<br />

Stefan: “De drie eigenaars staan in<br />

feite voor dezelfde uitdaging dus<br />

daar zeker niet. Ik ben er zeker van<br />

dat het geen van de drie individueel<br />

gelukt zou zijn. En met de<br />

inbreng van de bewoners hebben<br />

we een extra troefkaart in handen.<br />

Het is de bedoeling dat één plus<br />

één minstens drie wordt in het<br />

uiteindelijke project.” •<br />

7


koenBroos.be<br />

Nieuwe tijden<br />

TEKST (o.a.) WOUTER ADRIAENSEN |<br />

FOTO'S BART VAN DER MOEREN<br />

De wereld verandert zienderogen. We zien meer en<br />

meer mensen lokaal bezig om meer greep te krijgen.<br />

Op hun leven, op hun voeding, op hun aankoopgedrag,<br />

op het samenleven. Dat doen ze door samen dingen te<br />

lenen, ruilen, delen, huren.<br />

8<br />

NIEUWE TIJDEN<br />

Ook in de Kempen zijn er veel<br />

plaatselijke initiatieven: samentuinen,<br />

repair cafés, voedselteams,<br />

buren die auto’s delen,<br />

cohousing,…<br />

Dat heet transitie: het draait niet<br />

langer alleen om ‘hebben’, maar<br />

meer om ‘delen’.<br />

Van 1 april tot 30 juni <strong>2017</strong> lieten<br />

we de Kempen kennis maken met<br />

die duurzame burgerinitiatieven.<br />

Met vijf grote evenementen, én<br />

met financiële, inhoudelijke en<br />

promotionele ondersteuning voor<br />

activiteiten van lokale verenigingen.<br />

Meer dan 105<br />

activiteiten<br />

Samen organiseerden we 105<br />

activiteiten in onze regio: repair<br />

café’s, werken in zelfoogsttuinen,<br />

voorstellingen van Letsgroepen,<br />

workshops energie sparen, infosessies<br />

over cohousing, lezingen en<br />

debatten, ecologische ruilbeurzen,<br />

auto- en fietsdelers … 300 medewerkers<br />

van plaatselijke transitieprojecten<br />

bereikten daarmee ruim<br />

1.100 geïnteresseerde Kempenaars.


Van veel naar deeleconomie<br />

bartvandermoeren.be<br />

Vijf evenementen<br />

Samen met ‘t Pact organiseerden<br />

we vijf transitie-evenementen in<br />

het Geelse cc de Werft, ’t Schaliken<br />

in Herentals, ’t Getouw in Mol,<br />

Zwaneberg in Heist-op-den-Berg<br />

en in het Turnhoutse cultuurhuis<br />

de Warande. Telkens was er een<br />

praatprogramma waarin een transitiethema<br />

centraal stond: de deeleconomie,<br />

mobiliteit, het klimaat,<br />

de biodiversiteit en voedsel.<br />

Tine Hens voerde in Geel een<br />

gesprek met auteur Jeroen<br />

Olyslaegers en journalist Karl<br />

van den Broeck.<br />

Olyslaegers beleefde zijn wakeup<br />

call op 7 oktober 2012, toen<br />

hij op de wereldverzetsdag tegen<br />

armoede toevallig en voor het eerst<br />

stadsgenoten hoorde getuigen<br />

over hun dagelijks leven in Antwerpen.<br />

Samen met zijn vrouw<br />

besloot hij soepbedelingsacties<br />

te organiseren. Hij vindt dat we<br />

geplaagd worden met een bewustzijnsprobleem:<br />

we zien de problemen<br />

niet of we willen ze niet zien.<br />

‘Het probleem is echter zo fundamenteel<br />

dat het de hele samenleving<br />

in vraag stelt. Dé vraag is dan<br />

onvermijdelijk: moeten we heel<br />

het systeem veranderen? Maar die<br />

roept heel wat weerstand op.’<br />

Boek als<br />

empathiemachine<br />

‘Mensen voelen zich machteloos,’<br />

stelt Jeroen Olyslaegers, ‘en iedere<br />

auteur is een soort bewustzijnsrevolutionair.<br />

Literatuur is een grote<br />

empathiemachine: als je leest, kan<br />

je je verplaatsen in andere mensen.<br />

Die machteloosheid probeer ik als<br />

auteur aan te grijpen om te laten<br />

zien dat er hoop is, dat er alternatieven<br />

zijn: die moet je als auteur<br />

visualiseren. Ongeduld kunnen we<br />

daarbij niet gebruiken, dat leidt<br />

enkel maar tot verbittering en cynisme.<br />

Dat hebben we niet nodig.<br />

Er is een positieve kracht nodig, en<br />

op dat terrein ben ik actief.’<br />

Commons maken<br />

immuun<br />

Karl van den Broeck bezong de<br />

lof van Apache, het journalistieke<br />

project waarvan hij hoofdredacteur<br />

is. ‘De kracht van ons medium<br />

is onlosmakelijk verbonden met de<br />

ontwikkelingen van het internet.<br />

En met de commons: de relatie<br />

met onze lezers is rechtstreeks<br />

en duidelijk. Soms geven we ook<br />

artikels gratis weg. De daad van<br />

iets te kunnen geven maakt je immuun,<br />

zowel tegen de druk van de<br />

overheid als die van de markt. Als<br />

je je door commerciële activiteiten<br />

of marketing laat leiden, word je<br />

al snel overgeleverd aan de macht.<br />

Dat verwijt ik de BBL’s van deze<br />

wereld: ik vraag me af waarom<br />

Wouter Deprez moet optornen<br />

tegen Essers, terwijl dat net de<br />

taak van de milieubeweging zou<br />

moeten zijn.’<br />

9


De kracht van de<br />

deeleconomie<br />

Jeroen Olyslaegers: ‘We zitten in<br />

een golf waarbinnen we ons beginnen<br />

te emanciperen ten opzichte<br />

van structuren die ons teleurstellen.<br />

Neem nu de intercommunales:<br />

we steken als burger constant geld<br />

in die structuren, we laten toe dat<br />

mensen ons daarin representeren<br />

en daar heel wat geld bijverdienen.<br />

Terwijl net de materies die ze<br />

moeten behartigen de samenleving<br />

toebehoren: water, elektriciteit,<br />

… Ik hoop dat het bewustzijn<br />

zich verruimt en dat mensen zich<br />

beginnen afvragen: ‘is dat eigenlijk<br />

niet allemaal van ons?’<br />

Karl van den Broeck duidt op de<br />

kracht van de (lokale) politiek: ‘In<br />

Turnhout groeide in de schoot<br />

van burgerbeweging de Koep ook<br />

Campina Energie. De stad Turnhout<br />

keurde een reglement goed<br />

waardoor windkrachtfirma’s een<br />

deel van hun opbrengst moeten<br />

laten terugvloeien naar burgers.<br />

Zo zou de overheid ook regels kunnen<br />

opleggen aan disrupterende<br />

bedrijven als Uber of Google. De<br />

politiek moet haar macht terugclaimen.’<br />

Tine Hens polste nog even naar<br />

de uitdagingen voor burgerinitiatieven.<br />

Karl van den Broeck: ‘Een<br />

dam opwerpen tegen het cynisme,<br />

en netwerken maken. Dat kan je<br />

als je win-wins kan laten zien. Een<br />

stad is niet gebouwd om elk gezin<br />

vier wagens voor hun huis te laten<br />

parkeren. Ik maak deel uit van een<br />

autodeelgroep en daar ervaar ik de<br />

voordelen van.’<br />

Voor Jeroen Olyslaegers ligt de<br />

uitdaging in het verbinden van<br />

burgers: ‘Dan word je een machtsfactor.<br />

We moeten die gemeenschappelijke<br />

dingen en ideeën<br />

verbinden, en daarmee de politiek<br />

besmetten. Als je je baseert op de<br />

dagelijkse nieuwsberichten, lijkt er<br />

niets aan de hand. Nochtans is de<br />

bewustzijnsrevolutie vandaag en<br />

hier bezig.’<br />

Te laat voor het klimaat?<br />

De organisatie klimaatneutraal<br />

krijgen tegen 2020, dat is het<br />

ambitieuze plan van Provincie<br />

Antwerpen. De volgende stap is<br />

een klimaatneutrale provincie.<br />

Tijdens Nieuwe Tijden in Turnhout<br />

vertelde gouverneur Cathy<br />

Berx welke inspanningen daarvoor<br />

ondernomen worden.<br />

Provincie Antwerpen helpt gemeenten<br />

een halt toe te roepen<br />

aan de uitstoot van schadelijke<br />

gassen. 64 van de 70 Antwerpse<br />

gemeenten tekenden het burgemeestersconvenant.<br />

Provincie en<br />

gemeenten proberen alle inwoners<br />

en bedrijven te overtuigen zich te<br />

engageren om samen ambitieuze<br />

klimaatdoelstellingen te halen. In<br />

de eerste plaats geeft de provincie<br />

ook zelf het goede voorbeeld.<br />

“Een warmtemakelaar zal vraag<br />

en aanbod van warmte op elkaar<br />

afstemmen”, somt Cathy Berx op.<br />

“Het nieuwe provinciehuis, dat<br />

volgend jaar voltooid wordt, is<br />

een volledig passiefgebouw. We<br />

organiseren groepsaankopen voor<br />

zonnepanelen en zetten sterk in<br />

op ons fietsbeleid, niet alleen met<br />

de aanleg van fietsostrades maar<br />

ook binnen onze organisatie.”<br />

Berx deed in tijden van klimaatopwarming<br />

een opmerkelijke<br />

oproep tijdens het debat: “Omarm<br />

de warmte. We moeten verder<br />

inzetten op wind en zon maar<br />

daarnaast heeft onze provincie de<br />

luxe om over nog twee duurzame<br />

energiebronnen te beschikken. In<br />

de haven van Antwerpen hebben<br />

we de op één na grootste petrochemische<br />

cluster ter wereld. Daar<br />

gaat nu enorm en dus onaanvaardbaar<br />

veel restwarmte verloren. En<br />

via diepe geothermie kunnen we<br />

gebruik maken van de aardwarmte<br />

om gebouwen te verwarmen en te<br />

koelen.”<br />

Werk van lange adem<br />

Regisseur Nic Balthazar is ambassadeur<br />

van Klimaatzaak. Sinds<br />

juni 2015 loopt er een rechtszaak<br />

van de vzw en 11.000 mede-eisers<br />

tegen de Belgische staat en de drie<br />

gewesten.<br />

Klimaatzaak vraagt de vier Belgische<br />

overheden om hun verplichting<br />

na te komen om de Belgische<br />

uitstoot van broeikasgassen in<br />

2020 met 40% te verminderen ten<br />

opzichte van 1990. “Nu bevinden<br />

we ons in juridisch drijfzand”,<br />

aldus Nic Balthazar. “Maar we<br />

10<br />

NIEUWE TIJDEN


artvandermoeren.be<br />

Mobielen met andere wielen<br />

bartvandermoeren.be<br />

v.l.n.r. Nic Balthazar, Steven Vromman, Cathy Berx en<br />

moderator Katrien Lodewyckx<br />

hebben de waarheid aan onze kant<br />

dus dat mag ons niet tegenhouden.”<br />

Naast de vraag aan de overheden<br />

om hun verplichting na te komen,<br />

heeft de rechtszaak nog andere<br />

doelen. “Tijdens een proces kun je<br />

niet zomaar wat vertellen, zoals<br />

Joke Schauvlieghe en haar kabinet<br />

al een hele legislatuur doen,<br />

maar moet je zeggen wat je weet.<br />

Bovendien kan het helpen om het<br />

onderwerp hoger op de agenda te<br />

plaatsen. Het huis staat in brand,<br />

de zolder zijn we al kwijt. Maar<br />

onze kinderen slapen op de tweede<br />

verdieping en hen kunnen we<br />

hopelijk nog wel redden. Als het<br />

brandt, moet je niet gaan discussiëren<br />

wie het moet oplossen en hoe.<br />

Er moet gewoon geblust worden.<br />

Blijf je dat vertragen, dan doe je<br />

aan schuldig verzuim.”<br />

En stel dat bewezen kan worden dat<br />

er wel ernstig werk gemaakt wordt<br />

van het klimaat?<br />

“Dan willen we niets liever dan<br />

onze aanklacht laten vallen. We<br />

zouden niet liever hebben want<br />

dat zou betekenen dat we het fout<br />

hebben en dat de overheden wel<br />

ongelooflijk goed bezig zijn. We<br />

hopen op die dag.”<br />

Dirk Lauwers is verkeersdeskundige<br />

en professor aan de Universiteit<br />

Gent en Universiteit Antwerpen.<br />

Er moeten en er zullen Nieuwe<br />

Tijden aanbreken voor mobiliteit,<br />

vertelt hij ons.<br />

“We zitten vast met de auto, letterlijk<br />

en figuurlijk”, meent Lauwers.<br />

“Het moet duurzamer, voor het<br />

klimaat, voor de openbare ruimte,<br />

voor de leefkwaliteit… Maar er is<br />

ook goed nieuws: we zijn zelf de<br />

file maar we zijn ook zelf de verandering.”<br />

Lauwers meent dat de<br />

oplossing ligt bij de vier<br />

V’s van David Banister,<br />

professor aan de<br />

University of Oxford.<br />

“Verminderen, verkorten,<br />

veranderen en verschonen.<br />

Verplaatsingen<br />

verminderen wordt al gedaan door<br />

telewerken. Niet voor elke communicatie<br />

is een verplaatsing nodig.<br />

Voor het verkorten is de ruimtelijke<br />

ordening en de nabijheid van<br />

voorzieningen belangrijk. Andere<br />

manieren van vervoeren zijn al in<br />

opmars. En auto’s moeten properder<br />

en efficiënter worden.”<br />

Dirk Lauwers in Herentals<br />

Buurlanden liggen voor<br />

Hoe doen we het vandaag op het<br />

vlak van mobiliteit, bijvoorbeeld in<br />

vergelijking met onze buurlanden?<br />

“Niet zo heel goed, vrees ik. In Nederland<br />

is de fiets veel populairder,<br />

we gebruiken vrij weinig het openbaar<br />

vervoer en het aandeel elektrische<br />

wagens is nog erg klein. In<br />

Duitsland is het ondenkbaar dat<br />

in een stad zoals Herentals geen<br />

autodeelfaciliteiten zijn.”<br />

“WE HEBBEN VOORTREKKERS,<br />

VOORBEELDEN, PIONIERS NO-<br />

DIG DIE EEN VONK KUNNEN<br />

GEVEN OM EEN RUIMERE VER-<br />

ANDERING IN GANG TE STEKEN.”<br />

Maar Lauwers ziet ook voordeel in<br />

die achterstand. “Parkeren in de<br />

Bulgaarse hoofdstad Sofia is jarenlang<br />

synoniem geweest aan chaos.<br />

Ze hebben vervolgens de stap van<br />

de parkeermeters overgeslagen en<br />

hebben onmiddellijk apps ingezet.<br />

Zo hebben ze natuurlijk ook<br />

bespaard. ‘Reculer pour mieux<br />

sauter’, zeg maar (lacht).”<br />

11


Tijd voor meer biodiversiteit<br />

bartvandermoeren.be<br />

Jill blijft optimistisch opgesteld. Het merendeel daarvan verschillende soorten vogels, 5.500<br />

is al opgesoupeerd.”<br />

soorten zoogdieren, 31.000 soorten<br />

Al Gore, Leonardo DiCaprio en<br />

“Zonder broeikasgassen zou het vissen, 350.000 soorten insecten…<br />

Elon Musk staan nog hoger maar<br />

hier overigens liefst 32 graden Het leven rondom ons toont zich<br />

ook VTM-weervrouw Jill Peeters<br />

warmer zijn. Het belangrijkste als een boeiende wisselwerking<br />

behoort tot de honderd meest<br />

broeikasgas is waterdamp, dat tussen dieren en planten.”<br />

invloedrijke klimaatspecialisten<br />

is verantwoordelijk voor twee Zowel bij dieren als planten neemt<br />

ter wereld. In Heist-op-den-Berg<br />

derde van de opwarming. Maar het aantal verschillende soorten<br />

gaf ze meer achtergrond bij de<br />

we kunnen moeilijk een zeil over vandaag echter af. “Bij Vlaamse<br />

klimaatverstoring.<br />

alle oceanen gaan leggen. Water is dagvlinders is één derde verdwenen<br />

en één derde bedreigd. Zelfs<br />

“Nu de Verenigde Staten hebben bovendien ook in deze context levensbelangrijk.<br />

De oceanen nemen ‘gewone’ soorten zijn ondertussen<br />

laten weten dat ze uit het verdrag<br />

van Parijs willen stappen, moet het grootste gedeelte van de energie<br />

op die wij er in pompen. Maar wetenschappers maken gewag van<br />

niet meer zo gewoon. Sommige<br />

de rest wat meer zijn best doen.<br />

Overigens heeft onze regering het doordat er meer CO2 in de lucht een zesde uitsterfgolf. Het leven<br />

verdrag van Parijs ook pas in april is, verzuren zij ook, wat vooral te herstelt daar wel van, maar de<br />

geratificeerd terwijl het al eind merken is aan de afbraak van het vorige keren duurde dat telkens<br />

2016 in werking trad.”<br />

kalk van de koraalriffen.”<br />

miljoenen jaren.<br />

“Uit wetenschappelijke rapporten “We zijn met veel en we willen veel.<br />

blijkt dat de mens de grootste<br />

Minder biodiversiteit dus, maar is<br />

Maar ik blijf optimistisch dankzij<br />

de berichten over innovatieve<br />

veroorzaker is van de klimaatverstoring.<br />

Het Kyoto-protocol of initiatieven. Wie de oppervlakte “Tal van studies wijzen op belang-<br />

dat nu zo erg?<br />

het verdrag van Parijs gaan het aan zonnepanelen die nodig is om rijke gevolgen voor onze manier<br />

klimaat niet redden; dat moeten u de hele wereld van elektriciteit te van leven. Je beseft pas ten volle<br />

en ik doen. Maar ze schetsen wel voorzien op een wereldkaart ziet, de waarde van iets als het weg is.<br />

een context.”<br />

weet dat het alles behalve te laat is.” Recente studies tonen zelfs de<br />

“Tijdens de ijstijd lagen de temperaturen<br />

hier drie à vier graden Variatie van het leven teit op de gezondheid van de mens<br />

belangrijke invloed van biodiversi-<br />

lager dan nu. In het verdrag van Hans Van Dyck is professor gedragsecologie<br />

en natuurbehoud Vroeger stopten we mensen, die-<br />

aan, zowel fysiek als psychologisch.<br />

Parijs wordt gestreefd naar een<br />

maximum verhoging van twee aan de UCL in Louvain-la-Neuve. ren en de omgeving in aparte hokjes,<br />

vandaag beseffen we dat het<br />

graden, in het allerbeste geval “Biodiversiteit is een prachtig<br />

anderhalve graad. Voor die twee woord dat letterlijk variatie van allemaal deel uitmaakt van één en<br />

graden is een ‘carbon budget’, een leven betekent. Die variatie en het hetzelfde verhaal van leven in een<br />

maximum hoeveelheid uitgestoten<br />

broeikasgassen, per generatie pen. Op aarde leven zo’n 10.000 ook ver buiten<br />

belang ervan probeer ik te begrij-<br />

gezonde omgeving binnen maar<br />

natuurgebieden.”<br />

12<br />

NIEUWE TIJDEN


artvandermoeren.be<br />

Nieuwe Tijden in cijfers<br />

(1 april - 30 juni <strong>2017</strong>)<br />

Activiteiten<br />

• 105 activiteiten<br />

• in 20 van de 27 Kempense<br />

gemeenten<br />

• 70 initiatieven namen deel<br />

• 300 medewerkers zetten zich in<br />

• 1.100 mensen bezochten ze<br />

Minder, maar beter eten<br />

Bavo Verwimp van Bioboerderij<br />

De Kijfelaar en Tuur Vangeel van<br />

Zelfoogsttuin Het Mosterdzaadje<br />

hadden het in Mol over wat hete<br />

hangijzers binnen de biolandbouw.<br />

Oubollig imago?<br />

Bavo: “Aan biolandbouw doen, is<br />

in eerste instantie een milieutechnische<br />

kwestie. Zo mogen we geen<br />

chemische hulpmiddelen gebruiken<br />

en moeten onze groenten in<br />

volle aarde groeien. Een gezonde<br />

bodem is dus essentieel.”<br />

Tuur: “We mogen geen pesticiden<br />

gebruiken dus bestrijden we onkruid<br />

op de mechanische manier<br />

– met het ouderwetse schoffelen,<br />

zeg maar.”<br />

Bavo: “Maar ik kom in opstand<br />

tegen het idee dat biolandbouw<br />

oubollig zou zijn. Wij maken voor<br />

het schoffelen gebruik van gpssystemen,<br />

onze computer waarschuwt<br />

ons wanneer er ziektes<br />

kunnen uitbreken…”<br />

Over de prijs<br />

Bavo: “Toen mijn ouders een<br />

melkveebedrijf hadden, kwam er<br />

drie keer per week een vrachtwagen<br />

van de melkfabriek, die hen op<br />

het einde van de maand liet weten<br />

hoeveel ze kregen voor hun melk.<br />

Ik steek momenteel een derde van<br />

mijn tijd in de verkoop van onze<br />

producten.”<br />

Tuur: “Bij langere ketens is het<br />

logisch dat er onderweg ook iets<br />

blijft hangen. Bovendien is bio een<br />

trendy label waar dus meer marge<br />

op genomen wordt. Terwijl het<br />

voor de overheid voordelig is wanneer<br />

mensen gezond eten en dus<br />

minder ziek worden.”<br />

Bavo: “Eigenlijk is voedsel hier<br />

belachelijk goedkoop. Als je ziet<br />

hoe weinig van die prijs er naar<br />

de producent gaat, besef je dat we<br />

een verkeerd economisch model<br />

hanteren. Ik droom van een<br />

FairTrade-label dat niet alleen voor<br />

ondernemers uit het zuiden van<br />

toepassing is.”<br />

Zelf aan de slag<br />

Tuur: “Ik heb nu een boerderij van<br />

twee hectare in Achterbos, een<br />

gehucht van Mol. Het voordeel van<br />

mijn zelfoogsttuin is dat mensen<br />

groenten uit de moestuin kunnen<br />

eten die ze enkel moeten oogsten;<br />

voor de rest zorg ik. Dat begint<br />

stilletjesaan te lopen. Wie mijn<br />

groenten proeft, is onmiddellijk<br />

verkocht.”<br />

Bavo: “Mensen die een rondleiding<br />

volgen op De Kijfelaar verontschuldigen<br />

zich wel eens omdat ze zelf<br />

een moestuin hebben. Maar zij<br />

zijn net diegenen die beseffen dat<br />

het niet altijd evident is, zeker niet<br />

met zo’n droog voorjaar als nu, en<br />

welke groentes in welke periode<br />

beschikbaar zijn.”<br />

Tuur: “Ik wil graag mijn oppervlakte<br />

uitbreiden en werk daarvoor<br />

samen met De Landgenoten,<br />

een organisatie uit de sector die<br />

gronden ter beschikking stelt. Zij<br />

zijn een coöperatie, mensen kunnen<br />

dus steunen door een fiscaal<br />

aftrekbare gift of door het kopen<br />

van aandelen.”<br />

•<br />

Events<br />

• 5 events in cultuurcentra<br />

• meer dan 1.000 bezoekers<br />

• 84 transitieprojecten stelden<br />

er zich voor<br />

• meer dan 200 medewerkers<br />

zetten zich in<br />

13


stes.be<br />

WAT? ‘LAND VAN AA’ TURNHOUT<br />

EEN COHOUSINGPROJECT VAN O.A.<br />

DE 14ARK MET ZO’N 20 NIEUWE KOOP-<br />

EN HUURWONINGEN IN SCHORVOORT.<br />

VORMINGPLUS BEGELEIDDE IN <strong>2017</strong><br />

MEE HET TRAJECT.<br />

OP DE FOTO: POTENTIËLE<br />

COHOUSERS BRENGEN EEN BEZOEK<br />

AAN HET BOUWTERREIN.


15


Kim Leyten:<br />

Op de fiets en aa<br />

WAT? HET FOSTERFIETSPROJECT<br />

VERHUURT VOOR EEN PRIKJE ELEK-<br />

TRISCHE FIETSEN AAN SOLLICITANTEN<br />

EN BEGINNENDE WERKERS IN DE REGIO<br />

GEEL-MEERHOUT-LAAKDAL.<br />

VORMINGPLUS INITIËERDE (EN ZETELT<br />

IN) DE WERKGROEP ALLEMAN MOBIEL<br />

DIE HET PROJECT MEE AANSTUURT.<br />

16<br />

FOSTERFIETS


n het werk!<br />

stes.be<br />

TEKST DIRK KENNIS |<br />

FOTO’S CHRIS STESSENS<br />

In de regio Geel, Laakdal<br />

en Meerhout heeft zowat<br />

47% van de werkzoekenden<br />

geen eigen vervoer.<br />

Dat is een handicap bij het<br />

solliciteren en bovendien:<br />

als je eenmaal werk hebt<br />

gevonden, probeer er dan<br />

maar eens te geraken.<br />

Sinds kort kan dat! Werkzoekenden<br />

uit de drie<br />

genoemde gemeenten<br />

beschikken daar tegenwoordig<br />

over Fosterfietsen:<br />

volstrekt baanwaardige<br />

e-bikes. Letterlijk een<br />

extra duwtje in de rug,<br />

dus. Vormingplus Kempen<br />

maakt deel uit van<br />

de werkgroep achter dit<br />

innovatief en duurzaam<br />

project. De vraag is: bolt<br />

het ook?<br />

17


“We zijn er in oktober jl. mee<br />

gestart en hebben er ondertussen<br />

(eind december, nvdr.) zes in<br />

roulatie: in elke gemeente twee”,<br />

zegt Kim Leyten. Zij combineert<br />

de functie van diensthoofd Werk<br />

van de stad Geel met die van<br />

intergemeentelijk tewerkstellingscoördinator<br />

voor Geel, Laakdal en<br />

Meerhout, en was de centrale as<br />

in de werkgroep rond de Fosterfietsen.<br />

“En wees gerust: de eerste<br />

verhuringen zijn een feit.”<br />

De inbedding<br />

Het idee werd geboren bij de door<br />

Vormingplus Kempen en ACV<br />

regio Geel gevormde werkgroep<br />

Alleman Mobiel, die de problematische<br />

bereikbaarheid van de<br />

bedrijventerreinen in de regio<br />

onder de loep en op de korrel nam.<br />

De meest evidente piste was die<br />

van het openbaar vervoer.<br />

Kim: “We hebben met De Lijn<br />

gepraat met de boodschap: stuur<br />

bussen naar die bedrijven, want<br />

de mensen geraken daar niet! Een<br />

voorbeeld? Nike ligt in Ham, op<br />

een boogscheut van Laakdal, maar<br />

zonder auto kun je het vergeten.<br />

Dat de meeste grote bedrijven in<br />

vroege en late shifts werken, maakt<br />

het extra moeilijk. De Lijn kon<br />

echter geen soelaas bieden. Dan<br />

hebben we andere opties afgecheckt.<br />

In Mol heb je bijvoorbeeld<br />

de Centrum-express, en het concept<br />

van de Belbus kennen we ook.<br />

Dat zijn echter projecten die heel<br />

wat kapitaal vergen. Wij zochten<br />

nadrukkelijk naar quick wins voor<br />

de regio en kwamen zo bij het ter<br />

beschikking stellen van e-bikes aan<br />

werkzoekenden.”<br />

De gemeentebesturen van Geel,<br />

Laakdal en Meerhout zagen het<br />

meteen zitten. Ook Vormingplus<br />

Kempen en het ACV wilden ermee<br />

aan de slag en de provincie kende<br />

een subsidie toe.<br />

Kim: “Het was wel wat zoeken,<br />

maar eigenlijk viel de realisatie van<br />

dit project goed mee. We vroegen<br />

fondsen aan voor onze Fosterfietsen,<br />

en hoewel we niet helemaal<br />

kregen waar we op hoopten, was<br />

dat toch voldoende om het project<br />

van de grond te krijgen. We hebben<br />

een interlokale vereniging<br />

opgericht, die de fietsen heeft<br />

aangekocht. De middelen kwamen<br />

van de gemeenten Geel, Laakdal<br />

en Meerhout, maar ook het ACV<br />

en de PWA’s van Meerhout en<br />

Geel financierden elk een e-bike.<br />

Vormingplus Kempen levert zijn<br />

bijdrage op materieel vlak en zorgt<br />

voor de bredere communicatie.<br />

C-Works sponsort met een stukje<br />

werk, en de coördinatie en het<br />

onderhoud gebeuren door vzw De<br />

Sprong. Elke e-bike krijgt namelijk<br />

een check-up na gebruik, maar<br />

moet regelmatig wat diepgaander<br />

nagezien worden. De Sprong zorgt<br />

ook voor de logistiek, bijvoorbeeld<br />

wanneer er in Geel meer vraag is<br />

naar fietsen dan in Meerhout, en<br />

er een fiets van Meerhout naar<br />

Geel gebracht moet worden. Daar<br />

heeft De Sprong een halve VTE-<br />

18<br />

FOSTERFIETS


stes.be<br />

KIM LEYTEN: “Wij zochten nadrukkelijk naar quick wins voor de<br />

regio en kwamen zo bij het ter beschikking stellen van e-bikes aan<br />

werkzoekenden.”<br />

doelgroepmedewerker voor in<br />

dienst, en dat gat rijden we dicht<br />

met onze provinciale subsidies.”<br />

Drempelvrees<br />

De zes Fosterfietsen zijn al een<br />

aantal keren uitgereden, maar<br />

Kim verheelt niet dat er wat haar<br />

betreft gerust een – euh – tandje bij<br />

gestoken mag worden.<br />

Kim: “Het project is nu nog<br />

onvoldoende bekend. Het zit dan<br />

ook nog in zijn opstartfase. We<br />

zijn met de VDAB, de interimkantoren<br />

en de OCMW’s gaan<br />

praten, en hoewel de reacties altijd<br />

positief zijn, ervaren we soms<br />

toch een zekere drempelvrees. Dat<br />

geldt ook voor de doelgroep zelf:<br />

we moeten actief op zoek gaan<br />

naar kandidaat-fietsers. Niet alle<br />

werkzoekenden begrijpen even<br />

vlot waar die e-bikes nu precies<br />

voor gebruikt mogen worden, en<br />

waarvoor niet.”<br />

Dat is nochtans simpel: je kunt ze<br />

gebruiken om te gaan solliciteren,<br />

opleiding te volgen en/of tijdens de<br />

eerste drie maanden nadat je werk<br />

hebt gevonden. Zit het waarborgsysteem<br />

er dan voor iets tussen? Of<br />

het feit dat een Fosterfiets huren niet<br />

helemaal gratis is?<br />

Kim: “We vragen 50 euro waarborg<br />

om een fiets één dag te huren; wie<br />

stes.be<br />

hem voor meerdere dagen nodig<br />

heeft, betaalt 100 euro. Maar als dat<br />

om een of andere reden moeilijk<br />

haalbaar is, proberen we altijd<br />

naar een alternatief te zoeken. Op<br />

zich zou die waarborg dus geen<br />

probleem mogen zijn. Idem voor<br />

de huurprijs: 2 Euro per dag. Dat<br />

betaal je als werkzoekende ook<br />

voor een trein- of busticket. Je bent<br />

dan bovendien<br />

afhankelijk van<br />

de uurregeling<br />

van het openbaar<br />

vervoer.”<br />

De werkgroep<br />

heeft de<br />

indruk dat de<br />

huurprijs voor iedereen oké is. De<br />

waarborgprocedure is niet voor<br />

iedereen pasklaar. Daar zoeken we<br />

nog een antwoord op.<br />

Waar ligt het kalf dan gebonden?<br />

Kim: “Wel, de fiets op zich is een<br />

goed middel om iemands persoonlijke<br />

mobiliteit te verbeteren, maar<br />

e-bikes lijken sommige werkzoekenden<br />

af te schrikken. Wij<br />

werken veel met mensen met een<br />

allochtone achtergrond, die niet of<br />

nog maar pas hebben leren fietsen.<br />

Voor hen is een e-bike niet evident:<br />

ze zijn bang dat ze die stuk zullen<br />

maken, bijvoorbeeld. En zo spelen<br />

er allerlei mentale reflexen in het<br />

nadeel van die e-bikes.”<br />

“JE HOORT DE GROTE BEDRIJVEN VAAK<br />

KLAGEN DAT ZE HUN VACATURES NIET<br />

INGEVULD KRIJGEN. VOOR EEN STUK IS<br />

DAT GEWOON EEN KWESTIE VAN MOBI-<br />

LITEIT EN BEREIKBAARHEID.”<br />

Des winters (als het<br />

regent en zo)<br />

Dat blijkt ook het geval te zijn bij<br />

de ‘toeleiders’: de trajectbegeleiders<br />

van de interimkantoren en<br />

de VDAB. Voor die ene kandidaat<br />

zien ze het niet lukken omdat hij<br />

niet kan fietsen, en voor die andere<br />

19


omdat hij net iets te dichtbij of<br />

iets te veraf woont. Voor Kim en<br />

de werkgroep is het wél duidelijk<br />

dat de Fosterfietsen een oplossing<br />

kunnen zijn voor de mobiliteit van<br />

werkzoekenden, maar de drempel<br />

ligt hoger dan ze hadden ingeschat.<br />

Kim: “Er is veel interesse voor dit<br />

project. Tot in Mechelen vindt men<br />

het super wat wij hier doen. Daar<br />

zijn we blij mee, maar ik wijs die<br />

mensen toch ook op de hindernissen<br />

die we ondervinden. In een<br />

stedelijke context, waar ze met<br />

fietskoeriers en dergelijke bezig<br />

zijn, is het misschien makkelijker,<br />

maar hier bij ons staan er meer<br />

remmen op onze e-bikes dan we<br />

hadden verwacht.”<br />

Remmen op de e-bikes<br />

Een deel van die remmen ligt<br />

trouwens bij de bedrijven. Er zijn<br />

er nogal wat met een laagdrempelig<br />

jobaanbod - vacatures voor<br />

laaggeschoolden, zeg maar -, maar<br />

e-bikes voor sollicitanten zijn voorlopig<br />

nog een brug te ver.<br />

“Nike, Estée Lauder… ik zou<br />

meerdere grote bedrijven kunnen<br />

noemen die eigenlijk perfect in het<br />

plaatje passen”, zegt Kim. “Als zij er<br />

de meerwaarde van zouden inzien,<br />

zou dat helpen. Eén e-bike in circulatie<br />

brengen, is voor hen geen<br />

grote kost. Het duurzame karakter<br />

van de fiets appreciëren ze wel:<br />

Nike stelt al fietsen ter beschikking<br />

aan zijn medewerkers. Maar<br />

kandidaat-werknemers hetzelfde<br />

bieden, is nog een stap te ver. We<br />

hebben alle grote bedrijven in de<br />

buurt gecontacteerd. Ze vinden het<br />

project op zich heel interessant,<br />

maar het ook daadwerkelijk financieel<br />

steunen, doen ze niet. Wij<br />

hebben weliswaar geen probleem<br />

om het project verder te zetten,<br />

maar het zou fijn zijn als er enkele<br />

Kempische bedrijven zouden meespelen.<br />

Je hoort die grote bedrijven<br />

vaak klagen dat ze hun vacatures<br />

niet ingevuld krijgen. Wel, voor<br />

een stuk is dat gewoon een kwestie<br />

van mobiliteit en bereikbaarheid.<br />

En om daar zélf iets aan te doen, is<br />

het voor onze bedrijven kennelijk<br />

nog wat vroeg.”<br />

Waar blijft de lente<br />

Maar wat niet is, dat kan nog<br />

komen. Kim en de werkgroep Fosterfietsen<br />

leven in hoop.<br />

Kim: “Absoluut! Dit is een erg<br />

zinvol project, en over de partners<br />

niets dan lof. Ik zou het de volgende<br />

keer misschien ietwat anders<br />

aanpakken, maar ik heb zeker het<br />

gevoel dat het nog kan groeien. Bovendien<br />

zitten we nu midden in de<br />

winter. Zelf zou ik nu ook liever de<br />

trein of de bus nemen als ik moest<br />

gaan solliciteren. Als er een station<br />

of een bushalte bij het bedrijf is, is<br />

dat geen probleem, maar…. Als het<br />

lente wordt, zullen onze e-bikes<br />

sowieso meer gebruikt worden, al<br />

was het maar voor eenmalige ritten.<br />

We laten in elk geval geen kans<br />

onbenut om er propaganda voor te<br />

maken. Ieder lid van de werkgroep<br />

draagt daar zijn steentje toe bij. We<br />

willen de mensen wel degelijk op<br />

de fiets en aan het werk krijgen!”<br />

•<br />

KIM LEYTEN: “Als enkele grote bedrijven in de<br />

regio de meerwaarde van de Fosterfiets zouden<br />

zien, zou dat ons project een boost kunnen geven.”<br />

stes.be<br />

20<br />

FOSTERFIETS


hansvangeel.com<br />

Peter<br />

Verlinden<br />

Vredesduif of oorlogsstoker?<br />

TEKST DIRK KENNIS |<br />

FOTO’S HANS VANGEEL<br />

Het is 21 november en in Dessel wachten ze op Peter<br />

Verlinden. De Desselse bib en de plaatselijke Davidsfondsafdeling<br />

hebben met Vormingplus Kempen de<br />

handen in mekaar geslagen om de VRT-journalist en<br />

auteur voor een lezing naar hartje Kempen te krijgen.<br />

“Massamedia: vredesduiven of oorlogsstokers?” heet<br />

die. Ook wij waren benieuwd naar het antwoord.<br />

21


hansvangeel.com<br />

PETER VERLINDEN:“1’45 is eigenlijk al lang voor een buitenlandstuk in het avondjournaal, en<br />

voor wat achtergrond heb je minstens vier minuten nodig. Dat kan dus niet.”<br />

Met zijn Sprekersbox verlaagt<br />

Vormingplus Kempen de drempel<br />

voor verenigingen om vormende<br />

activiteiten op te zetten die anders<br />

voor hen wat te duur uitvallen.<br />

Dat werkte met de lezingen van<br />

Peter Verlinden eerder al in Mol,<br />

Kasterlee, Herenthout en Westerlo.<br />

Ook in Dessel vullen op deze<br />

doordeweekse dinsdagavond een<br />

vijftigtal mensen de raadzaal van<br />

het Administratief Centrum. Ze<br />

worden door vriendelijk volk van<br />

de bib en Davidsfonds Dessel op<br />

een drankje onthaald.<br />

“Hij komt hoor!”, zeggen ze tegen<br />

iedereen die zich bij de inschrijvingstafel<br />

meldt. “Maar het zal<br />

wat later zijn.” In de loop van<br />

de namiddag heeft het de Zimbabwaanse<br />

president Mugabe namelijk<br />

behaagd om dan toch maar<br />

ontslag te nemen en nu rekent de<br />

VRT op Peter Verlinden, een van<br />

de Afrika-kenners van de Vlaamse<br />

televisie. Hij zou dan ook met exact<br />

49 minuten vertraging starten.<br />

De zaal had hem toen alvast in<br />

Terzake aan het werk gezien.<br />

De journalist is niet<br />

belangrijk<br />

De rol van de massamedia in<br />

internationale conflicten, daar<br />

is het de spreker om te doen. Hij<br />

doceert er ook over aan de KULeuven<br />

en dat geeft deze lezing soms<br />

de allure van een les aan de unief.<br />

Een toegankelijke les, want aan de<br />

hand van beeldfragmenten gunt<br />

Peter zijn publiek een kijk achter<br />

de schermen van de internationale<br />

berichtgeving. Soms ontluisterend,<br />

dan weer verhelderend.<br />

Het functioneren van de massamedia<br />

(radio, televisie en de populaire<br />

kranten) is aan vele mechanismen<br />

en krachten onderhevig, waarvan<br />

de journalist de minst belangrijke<br />

is. “De inbreng van de reporter<br />

vertegenwoordigt hoogstens 5<br />

procent van het gewicht van die<br />

hele mediamachine”, zegt hij.<br />

“Zo’n reporter-ter-plaatse speelt<br />

trouwens een rol, zoals een acteur.<br />

En waarom kom ik vaak in beeld<br />

in Afrika, en Rudi Vranckx in het<br />

Midden-Oosten? Omdat de media<br />

graag hetzelfde gezicht gebruiken.<br />

Een kwestie van marketing, dus.”<br />

Hij toont een nieuwsfragment<br />

van december vorig jaar met offscreencommentaar<br />

van hemzelf.<br />

Eén minuut en vijfenveertig seconden<br />

over rellen in Kinshasa, omdat<br />

er verkiezingen hadden moeten<br />

plaatsvinden. Peter was toen in<br />

Brussel, de beelden kwamen van<br />

een internationaal persagentschap.<br />

Je ziet soldaten, boze Congolezen,<br />

oproer en geweld, maar je krijgt<br />

geen achtergrondinfo. “Daar is in<br />

een tv-journaal geen plaats voor”,<br />

zegt Peter Verlinden. “1’45 is eigenlijk<br />

al lang voor een buitenlandstuk,<br />

en voor wat achtergrond heb<br />

je minstens vier minuten nodig.<br />

Dat kan dus niet.”<br />

22<br />

PETER VERLINDEN


De VRT maakt zowat 20 procent<br />

van zijn buitenlandberichtgeving<br />

zelf. Dan mag Peter naar de evenaar,<br />

Stefan Blommaert naar Den<br />

Haag of Rudi Vranckx naar Syrië.<br />

Hij toont een tweede fragment,<br />

van november 2011, toen er in<br />

Congo pas verkiezingen waren<br />

geweest. Inhoudelijk verschilt het<br />

amper met het vorige, maar nu<br />

komt Peter wel in beeld. “We doen<br />

dat om ons publiek te tonen dat<br />

we er zijn”, geeft hij toe. “Maar<br />

waarom lijken het aangekochte en<br />

dat eigen fragment zo sterk op mekaar?<br />

Dat is de dwingelandij van<br />

de massamedia, die een reportageploeg<br />

verplicht te focussen op<br />

flashy, sprekende beelden, op vuur<br />

en rook, en als het kan op bloed.”<br />

Oeps!<br />

Beelden die velen zich nog herinneren,<br />

dan. Het is 22 december<br />

1989 en in Timisoara (Roemenië)<br />

tonen rebellen een massagraf aan<br />

de internationale pers. Allemaal<br />

slachtoffers van Ceaucescu’s<br />

Securitate, het zouden er 4.000<br />

zijn. Het lijkje van een baby ligt op<br />

het lichaam van een jonge vrouw.<br />

Ook Johan De Poortere is erbij, het<br />

fragment komt uit zijn Panoramareportage<br />

over de opstand en de<br />

wreedheden van het Roemeense<br />

regime. Ook vandaag wordt een<br />

mens daar nog stil van. En het<br />

blijft stil als Peter met een pertinente<br />

vraag uitpakt: “Wie van jullie<br />

weet dat dit níet waar is?” Vijftig<br />

monden vol tanden.<br />

Drie dagen na het persbezoek aan<br />

dat ‘massagraf’ kwam een Franse<br />

journalist erachter dat alles in scène<br />

was gezet. Die mensen waren<br />

een natuurlijke dood gestorven,<br />

hun lijken waren inderhaast opgedolven,<br />

en die baby hoorde niet bij<br />

die vrouw. Maar de internationale<br />

pers trapte er met open ogen in,<br />

de massamedia verspreidden het<br />

nieuws wereldwijd. Die op domheid<br />

lijkende blindheid heet sindsdien<br />

‘het Timisoara-syndroom’.<br />

“De massamedia worden soms op<br />

hun zucht naar sensatie gepakt<br />

en boudweg gemanipuleerd”, zegt<br />

Peter. “Het gevolg was hier dat<br />

er nauwelijks protest was toen<br />

Ceaucescu en zijn vrouw na een<br />

schijnproces werden geëxecuteerd.<br />

In de aanloop naar de afrekening<br />

met Khadafi gebeurde min of meer<br />

hetzelfde.”<br />

Uitschuivers zijn er wel vaker, al<br />

willen de massamedia dat zelden<br />

toegeven. Integendeel, ze houden<br />

met nadruk hun eigen mythes in<br />

stand. Dat de Amerikanen de oorlog<br />

in Vietnam stopzetten onder<br />

druk van de media, bijvoorbeeld.<br />

(Dat was al besloten vóór de eerste<br />

negatieve berichten verschenen.)<br />

Of dat Richard Nixon ten val werd<br />

gebracht door Woodward en<br />

Bernstein van de Washington Post.<br />

(Voor zover een krant een rol speelde<br />

in Watergate, was het de New<br />

York Times.) Of neem het geval van<br />

Jessica Lynch (2003), die in Irak in<br />

een hinderlaag viel, gevangen werd<br />

genomen, maar na een heldhaftige<br />

bevrijding een heldin werd op het<br />

thuisfront. Fake news, dat veel<br />

te laat werd gecheckt: er klopte<br />

gewoon niets van dat verhaal. “De<br />

media doen zichzelf als machtig<br />

voor”, vertelt Peter, “maar ze zijn<br />

dat helemaal niet. Ze doen ook<br />

alsof ze alles weten, maar ook dat<br />

valt lelijk tegen.”<br />

De filters op ons<br />

nieuws<br />

Je hebt binnenlands (ca. 60%) en<br />

buitenlands (ca. 30%) nieuws in<br />

onze journaals, maar sinds 2010<br />

duikt er alsmaar meer gemengd<br />

nieuws op: Koerden die betogen<br />

in Brussel, of een Vlaming die in<br />

Portugal moet gaan lopen voor een<br />

bosbrand. Alsmaar meer maken we<br />

ons op die manier gebeurtenissen<br />

in den vreemde eigen. Dat heeft<br />

alles te maken met de mogelijkheden<br />

van de actuele technologie.<br />

Een gsm-filmpje is tegenwoordig<br />

zó gepost en Skypen kan iedereen.<br />

In de top-10 van de landen waarover<br />

onze journaals berichten,<br />

bezetten onze buurlanden (Frankrijk,<br />

Nederland, Groot-Brittannië<br />

en Duitsland, in die volgorde) de<br />

plaatsen 2 t.e.m. 5. Maar zelfs in<br />

het pre-Trumptijdperk stond de<br />

VS met voorsprong op de eerste<br />

plaats. Irak, het eerste ‘conflictland’<br />

in de lijst, staat op 6 met slechts<br />

1,99%.<br />

PETER VERLINDEN:“Uitschuivers in oorlogsverslaggeving<br />

zijn er wel vaker, al willen de massamedia<br />

dat zelden toegeven. Integendeel, ze houden<br />

met nadruk hun eigen mythes in stand. ”<br />

23


media.defense.org us air force photo maj. jana nuerges<br />

PETER VERLINDEN:“1’45 is eigenlijk al lang voor een buitenlandstuk in het avondjournaal, en<br />

voor wat achtergrond heb je minstens vier minuten nodig. Dat kan dus niet.”<br />

Dat die belangstelling zo curieus<br />

verdeeld is, heeft te maken met<br />

het feit dat de drie grote internationale<br />

nieuwsagentschappen (AP,<br />

Reuters en AFP) zich focussen op<br />

wat zij ‘world events’ noemen. Wat<br />

de wereld te zien krijgt en wat niet,<br />

bepalen zij.<br />

Meer beeld,<br />

meer aandacht<br />

Een zender betaalt hen per tv-toestel<br />

in zijn uitzendgebied. VRT en<br />

VTM betalen dus minder dan hun<br />

Europese collega’s, maar krijgen<br />

elke dag net zo goed 600 minuten<br />

beeldmateriaal aangeleverd<br />

(waarvan er 12 worden uitgezonden).<br />

Bij de samenstelling van dat<br />

pakket richten de agentschappen<br />

zich echter op de klanten die het<br />

meest betalen, en dat zijn allemaal<br />

Angelsaksische zenders.<br />

Onze journaals besteden meer<br />

aandacht aan het Midden-Oosten<br />

dan aan Afrika, omdat daar meer<br />

beeld van is. En zo schetste Peter<br />

Verlinden talloze omstandigheden,<br />

eigen aan de massamedia, die ons<br />

buitenlands nieuws bepalen.<br />

Maar de hamvraag: zijn het nu vredesduiven<br />

of oorlogsstokers? De<br />

Noorse socioloog Johan Galtung<br />

formuleerde in 1993 de definitie<br />

van oorlogs- en vredesjournalistiek,<br />

met de criteria om het<br />

onderscheid te maken. Versterken<br />

ze de schoten of doen ze de geweren<br />

zwijgen? Focussen ze op de<br />

fighters of op de vredeskrachten?<br />

Demoniseren ze ‘de vijand’? Tonen<br />

ze geweld? Laten ze de elite aan<br />

het woord, en vertrouwen ze op officiële<br />

bronnen? Is de winnaar van<br />

een conflict voor hen sowieso de<br />

goede partij, die vrede bracht? …<br />

Vredesduif of oorlogsstoker?<br />

Ook als je Peter Verlindens lezing<br />

niet hebt gevolgd, dringt het<br />

antwoord op die vragen zich op.<br />

De massamedia zijn nu eenmaal<br />

niet gemaakt om voor vredesduif<br />

te spelen. Andere, kleinere media<br />

proberen dat gelukkig wel.<br />

Peter Verlinden is een man met<br />

een boodschap. “Gebruik de massamedia<br />

voor hun signaalfunctie”,<br />

besluit hij. “Overal waar iets aan de<br />

hand is, zijn ze erbij, en trekken ze<br />

aan de bel. Maar om te weten wat<br />

er écht gebeurt, heb je veel meer<br />

informatie nodig. Mijn advies: lees<br />

er een boek over.”<br />

Toen de beamer uit ging, had de<br />

zaal twee uur zonder pauze aan<br />

zijn lippen gehangen. •<br />

24<br />

PETER VERLINDEN


Achter de<br />

lezenaar of<br />

op de buis?<br />

“Het publiek is beperkt,<br />

maar de impact véél groter!”<br />

hansvangeel.com<br />

Lezingen geven: Peter Verlinden doet het al<br />

meer dan een kwarteeuw. Het is geen spin-off<br />

van zijn televisiewerk, maar van zijn schrijverscarrière.<br />

Die begon in 1991 bij het Davidsfonds met ‘Kamelen,<br />

emirs en paleizen. Arabieren aan de Golf’, over de<br />

rijke, maar weinig bekende Golfstaten. Omdat in<br />

die periode de eerste Golfoorlog uitbrak, kreeg<br />

dat boek heel wat belangstelling. Verlinden werd<br />

dus ook als spreker opgenomen in het Davidsfondsprogramma<br />

en ging de boer op.<br />

Peter Verlinden: “Bijna twintig jaar lang<br />

sprak ik alleen maar over onderwerpen waar<br />

ik een boek over had geschreven”, zegt Peter.<br />

“Over Congo schreef ik er heel wat, daar ben ik<br />

dus járen over gaan spreken. Maar toen ik in 2008<br />

les begon te geven aan de KULeuven (het vak ‘Media en<br />

internationale conflicten’ aan de faculteit Sociale Wetenschappen,<br />

nvdr.)<br />

kreeg ik ook<br />

vraag naar andere<br />

onderwerpen.<br />

Dat werden de<br />

mediaproblematiek<br />

en de situatie<br />

van minderjarige<br />

asielzoekers - daar<br />

kun je mij dus ook voor boeken. Ondertussen is lezingen<br />

geven zo’n beetje mijn tweede natuur geworden.”<br />

“Als er een publiek op je<br />

wacht dat de moeite doet<br />

om een hele avond uit zijn<br />

zetel te komen, moet je<br />

proberen om die mensen<br />

iets mee te geven.”<br />

Je geeft je publiek op feiten en kennis gebaseerde duiding, wat<br />

een journalistiek begrip is. Is een lezing een variant van de<br />

journalistiek?<br />

Peter Verlinden: “Die term heb ik zelf nog nooit gebruikt,<br />

maar daar zit wel iets in. Via een lezing breng je verhalen<br />

over naar het publiek, maar op een totaal andere manier<br />

dan een journalist of een schrijver.<br />

25


Het grote verschil zit in het rechtstreeks<br />

contact. Ik durf zeggen dat<br />

ik mijn publiek na al die jaren goed<br />

aanvoel, ik kijk er ook voortdurend<br />

naar als ik spreek. De lezing van<br />

vanavond is voor hen een uitdaging:<br />

ze is ietwat academisch van<br />

ondertoon en inhoudelijk ook een<br />

flinke boterham. Het is niet simpel<br />

om de mensen daar twee uur mee<br />

te boeien.”<br />

Dat scheen hier in Dessel toch goed<br />

te lukken!<br />

Peter Verlinden: “Vond ik ook. Ik<br />

heb ze nu een vijftal keer gegeven<br />

in de Kempen, telkens voor<br />

Vormingplus, en ze kwam elke<br />

keer goed over. Af en toe spreek ik<br />

nog samen met mijn vrouw over<br />

ons boek “Marie: overleven met de<br />

dood”, een persoonlijke getuigenis<br />

van haar belevenissen als vluchtelinge<br />

in Rwanda en Oost-Congo.<br />

De mensen gaan daar persoonlijk<br />

en emotioneel veel sterker in<br />

mee, maar toch is dat niet helemaal<br />

mijn ding. Ik ben en blijf<br />

een journalist, en een beetje een<br />

academicus. Een lezing mag meer<br />

te bieden hebben dan een louter<br />

persoonlijke observatie of getuigenis,<br />

vind ik. Daarom probeer ik een<br />

programma samen te stellen met<br />

een fond van feiten en wetenschap.<br />

Als er een publiek op je wacht dat<br />

de moeite doet om een hele avond<br />

uit zijn zetel te komen, moet je<br />

proberen om die mensen iets mee<br />

te geven.”<br />

Is er nog een groot lezingenpubliek?<br />

Peter Verlinden: “De mensen uit<br />

hun huis krijgen, wordt alsmaar<br />

moeilijker. Ik sta soms voor zalen<br />

van 750 man, maar het overkomt<br />

mij ook dat ik maar 15 tot 20<br />

mensen tel. In het algemeen zie<br />

ik echter geen probleem. Neem<br />

vanavond: in deze kleine gemeente<br />

zijn ze er in geslaagd om op een<br />

dinsdagavond een kleine 50 man<br />

samen te brengen voor een lezing<br />

over een niet echt evident onderwerp.<br />

Faut le faire! Ik merk dat<br />

organisaties mekaar beginnen te<br />

vinden om dit soort dingen sámen<br />

te organiseren. Dat is een goede<br />

evolutie, want zo krijg je een groter<br />

en gemengder publiek. Precies<br />

wat ik nodig heb voor de verhalen<br />

die ik graag breng. Hier in Dessel<br />

waren het de bib, het Davidsfonds<br />

en Vormingplus Kempen die de<br />

lezing organiseerden. Gevolg: een<br />

héél goede opkomst én een divers<br />

publiek.”<br />

Verschilt het Kempische publiek op<br />

lezingen van de rest van Vlaanderen?<br />

Peter Verlinden: “Da’s een moeilijke<br />

vraag. Limburgers, West-<br />

Vlamingen en Antwerpenaars zijn<br />

erg specifiek – de Antwerpenaars<br />

zijn veruit het moeilijkst (lacht).<br />

Ik heb het gevoel dat Kempenaars<br />

sterk aanleunen bij Limburgers.<br />

Die stralen ook een soort gemeenschapsgevoel<br />

uit. Je komt er in een<br />

community terecht die nadrukkelijk<br />

naar een zekere gezelligheid<br />

streeft.<br />

Ik kom uit Bonheiden, nog net<br />

randje Kempen dus. Als ik hier<br />

door de bossen en over die kleine<br />

baantjes rijd, ervaar ik altijd een<br />

vorm van nostalgie. Ik heb het wel<br />

voor de Kempen, maar het verschil<br />

met Limburg is niet groot. Mol of<br />

Lommel, da’s eigenlijk hetzelfde.”<br />

Hoeveel geef je lezingen geven op je<br />

persoonlijke graag-doen-schaal?<br />

Peter Verlinden: “Een dikke 9,5!<br />

Trouwens, als je dit niet met je<br />

volle goesting doet, hou je het niet<br />

vol. Ik heb een gezinsleven met<br />

twee jonge kinderen naast een<br />

druk professioneel leven… Eind<br />

2018 of begin 2019 - dat hangt van<br />

de verkiezingen in Congo af - ga ik<br />

bij de VRT met pensioen. Ik wil me<br />

dan meer toeleggen op het schrijven<br />

van boeken, op mijn lesopdracht<br />

aan de KULeuven en zéker<br />

ook op mijn lezingen. Een lezing<br />

heeft een groot multiplicatie-effect.<br />

Als ik op Terzake kom, bereik<br />

ik 150.000 mensen, maar wat doen<br />

die met wat ik daar vertel? Wie<br />

van hen is daar morgen nog mee<br />

bezig? Wie vertelt er iets over aan<br />

collega’s of vrienden? We moeten<br />

ons televisiewerk zeer ernstig<br />

nemen, maar ons bewust zijn van<br />

die beperking. Een lezing heeft een<br />

beperkt publiek, maar haar impact<br />

is in verhouding veel groter. Met<br />

een lezing kun je snaren raken die<br />

veel langer blijven trillen. De interactie<br />

met je publiek is zo sterk dat<br />

je iemands kijk op een fenomeen<br />

zoals de massamedia écht kunt<br />

bijstellen. Daar doe ik het voor.” •<br />

26


Elke maand 8 betaalbare activiteiten<br />

voor groepen en verenigingen.<br />

Van Peter Verlinden tot een hippe<br />

grootmoeders keuken.<br />

Ontdek ze op<br />

www.sprekersbox.be<br />

27


LOUIS MICHIELSEN<br />

over het succes van het<br />

Turnhouts Wetenschapscafé<br />

TEKST WOUTER ADRIAENSEN |<br />

FOTO’S CHRIS STESSENS<br />

“Toen mijn zestigste verjaardag er aan kwam, hebben<br />

mijn kinderen de hoofden bij elkaar gestoken. Wat geef<br />

je aan iemand die eigenlijk niks tekort komt? Ik heb<br />

een bedrijf dat chemische producten uithardt met UVtechnologie.<br />

Ik heb me dus steeds geïnteresseerd voor de<br />

wereld van straling en met uitbreiding voor kosmologie.<br />

Ik las ook wel eens boeken over het onderwerp maar dan<br />

begreep ik maar de helft. Maar als ik iemand hetzelfde<br />

hoorde uitleggen, was ik helemaal mee.”<br />

28


mieke jacobs<br />

stes.be<br />

Cadeau<br />

“Wat is een duurzame stad, blijft<br />

de gezondheidszorg betaalbaar<br />

en wat is er nu zo leuk aan tellen?<br />

Het antwoord wordt door onderzoekers<br />

gegeven tijdens het vijfde<br />

seizoen van het Turnhoutse Wetenschapscafé.<br />

Voor initiatiefnemer<br />

Louis Michielsen is elke lezing<br />

letterlijk en figuurlijk een cadeau.<br />

Mijn kinderen hadden het fantastische<br />

idee om Thomas Hertog bij<br />

ons thuis uit te nodigen. Hij werkt<br />

rond de snaartheorie (die probeert<br />

de vier fundamentele natuurkrachten<br />

in één theorie onder te<br />

brengen, red). Als er nog een Belg<br />

de Nobelprijs zou winnen, is hij<br />

dé kandidaat. Met een veertigtal<br />

vrienden heb ik een zalige avond<br />

beleefd. Dat was de aanzet voor het<br />

Wetenschapscafé. In universiteitssteden<br />

in de Verenigde Staten en<br />

Engeland worden al langer science<br />

bars georganiseerd. Een assistent<br />

of professor komt daar aan de<br />

studenten uitleggen waarmee hij<br />

of zij bezig is.”<br />

De eerste Wetenschapscafés waren<br />

op een andere locatie. “In café<br />

Sint-Pieter op de Grote Markt.<br />

Bij de lezing over euthanasie en<br />

dementie door professor De Deyn<br />

zat het café vol. Sinds het tweede<br />

seizoen zitten we hier in Barzoen,<br />

de cafetaria van de Warande. We<br />

zijn zeker van tussen de honderd<br />

en de honderdvijftig man per<br />

lezing. De helft zijn vaste klanten,<br />

de andere helft komt uit interesse<br />

voor het onderwerp.”<br />

LOUIS MICHIELSEN: "Frank Vandenbroucke, momenteel hoogleraar aan Universiteit Amsterdam,<br />

vertelde voor tweehonderddertig mensen over armoede en ongelijkheid."<br />

Succes overdondert<br />

Toen Frank Vandenbroucke dit<br />

seizoen opende, stonden er mensen<br />

tot buiten in de hal mee te luisteren.<br />

Wordt het geen tijd om opnieuw te<br />

verhuizen?<br />

“Vandenbroucke is een voormalige<br />

minister die vandaag werkt<br />

als hoogleraar aan Universiteit<br />

Amsterdam. Hij vertelde voor<br />

tweehonderddertig mensen over<br />

armoede en ongelijkheid in een<br />

Europees en lokaal kader. Maar<br />

het is de bedoeling dat het Wetenschapscafé<br />

laagdrempelig blijft.<br />

Barzoen is daarvoor de ideale locatie.<br />

Sommige mensen komen er al<br />

om half zeven eten, zo zijn ze zeker<br />

van hun plaats. De lezing duurt<br />

maximum een uur en een kwartier,<br />

daarna is er vijftien minuten voor<br />

vraag en antwoord en om half tien<br />

gaan de lichten aan. Ik heb nog<br />

nooit iemand weten buiten gaan<br />

tijdens een lezing. Je komt aan,<br />

bestelt een pint, luistert een uur en<br />

babbelt daarna na. Die sfeer in de<br />

zaal willen we niet kwijtraken door<br />

onze formule te veranderen.”<br />

En debatten in plaats van voordrachten?<br />

“Tijdens het laatste Wetenschapscafé<br />

van dit seizoen ontvangen we<br />

professor agra-ecologie Marjolein<br />

Visser. Zij heeft het onder andere<br />

over genetisch gemodificeerde<br />

organismes of ggo’s. Dat is, net als<br />

bijvoorbeeld energie, een splijtzwam<br />

in onze maatschappij. Het is<br />

moeilijk om iemand te vinden die<br />

geen mening over dit onderwerp<br />

vertegenwoordigt.<br />

Maar wij willen net iemand die<br />

voor ons publiek de feiten op een<br />

rijtje zet, die handvatten aanreikt<br />

zodat zij zelf een oordeel kunnen<br />

vormen. De thema’s die in het Wetenschapscafé<br />

behandeld worden,<br />

gaan van armoede over wiskunde<br />

tot online privacy. Het zijn maatschappelijk<br />

relevante onderwerpen<br />

die wetenschappelijk benaderd<br />

worden. In het beste geval gaat ons<br />

publiek nadien naar huis met meer<br />

kennis die hen toelaat genuanceerder<br />

te denken.”<br />

Hoe belangrijk is samenwerking<br />

voor het Wetenschapscafé?<br />

“Het is begonnen als een persoonlijk<br />

initiatief maar ik ben heel blij<br />

dat er ondertussen een groepje van<br />

zeven mensen rondom mij is gevormd.<br />

We doen het vrijwillig, het<br />

is nog steeds heerlijk om mensen<br />

te zoeken, met hen te bellen, op<br />

voorhand eens af te spreken voor<br />

wat extra uitleg.<br />

29


Zo heb ik ze ook even voor mij<br />

alleen (lacht). Ik krijg er dus nog<br />

altijd heel veel van terug. De lezingen<br />

zelf moeten georganiseerd<br />

worden maar je moet ze ook bekend<br />

maken met affiches, flyers en<br />

een website. Daar posten we een<br />

verslag en de presentatie zelf. Via<br />

Facebook proberen we ons publiek<br />

aan ons te binden door regelmatig<br />

wetenschappelijke weetjes te<br />

delen.<br />

Tijdens de lezingen staan er professorenhoedjes<br />

aan de ingangen<br />

van Barzoen. De aanwezigen<br />

mogen een vrije bijdrage van twee<br />

euro doen. Daarnaast worden we<br />

ondersteund door verschillende<br />

partners: Barzoen natuurlijk, de<br />

Turnhoutse bibliotheek, Vormingplus<br />

Kempen, cultuurhuis<br />

de Warande, Natuurpunt, fotografe<br />

Mieke Jacobs en Westmalle<br />

Trappist. De samenwerking met<br />

Vormingplus is plezant omdat ze<br />

wat buiten hun reguliere werking<br />

valt. Maar ze geloven in deze<br />

ietwat andere vorm van volwassenenvorming.<br />

Ze ondersteunen ons<br />

ook met een klein budget maar<br />

dat heeft het Wetenschapscafé wel<br />

mee gemaakt tot wat het nu is.”<br />

Schaalgrootte<br />

Staan wetenschappers te springen<br />

om naar deze uithoek te komen voor<br />

een lezing?<br />

“Ik ben verbaasd hoe groot de<br />

vijver is. Ze zijn het ook gewoon<br />

om in zalen en aula’s te spreken<br />

en hier belanden ze dan plots op<br />

café. Die sfeer voelen ze ook goed<br />

aan. Ze zijn vooral blij dat ze hun<br />

verhaal kunnen doen. Het is wel<br />

bijzonder spijtig dat de laatste<br />

trein in het station van Turnhout<br />

om half tien vertrekt.<br />

In Nederland bestaat er een heus<br />

sprekerscircuit. Daar moet je<br />

onderhandelen met bureaus en<br />

spreek je al snel over grote bedragen.<br />

We kunnen daar wel eens<br />

jaloers naar kijken maar eigenlijk<br />

is dat niks voor wat wij willen bereiken<br />

met het Wetenschapscafé.<br />

11.11.11 had onlangs auteur Naomi<br />

Klein, die beroemd werd met haar<br />

boek No Logos over de dominantie<br />

van grote merken, overgevlogen<br />

voor een lezing. Op een zondagochtend<br />

zat de Roma in Antwerpen<br />

zo goed als vol. Ik kan daar van<br />

genieten maar we beschikken niet<br />

over de mogelijkheden om zoiets<br />

te organiseren. Bovendien is het<br />

nog maar de vraag of er nood is<br />

aan zulke evenementen in Turnhout.”<br />

30<br />

WETENSCHAPSCAFÉ TURNHOUT


stes.be<br />

Wat voor publiek trekken jullie aan?<br />

“Grotendeels veertigplussers uit de<br />

blanke middenklasse.<br />

Misschien moeten we<br />

eens nadenken hoe we<br />

een breder publiek kunnen<br />

bereiken. Eerder<br />

dat dan dat we groter<br />

zouden worden. Van jonge ouders,<br />

die vaak met twee gaan werken,<br />

hoor ik dat het moeilijk is om zich<br />

vrij te maken op een weekavond.<br />

Ze voegen er wel altijd aan toe dat<br />

ze hopen dat het Wetenschapscafé<br />

nog bestaat als ze wel tijd hebben<br />

(lacht).”<br />

Hoelang nog?<br />

“Het is ook een vraag die we onszelf<br />

stellen na vijf seizoenen. Gaan<br />

we op dezelfde manier verder<br />

of mikken we toch meer op een<br />

jonger publiek? Het is ongelooflijk<br />

hoe leergierig kinderen zijn en hoe<br />

weinig daarop wordt ingespeeld.<br />

Mijn eigen kleinkinderen zijn<br />

altijd gefascineerd als ik hen uitleg<br />

hoe iets werkt of als we een experiment<br />

doen. Ik droom wel eens<br />

van een soort wetenschapsfestivalletje<br />

maar daarvoor heb je een hele<br />

organisatie nodig.”<br />

•<br />

www.turnhoutswetenschapscafe.be<br />

“We willen het publiek handvatten aanreiken<br />

om genuanceerder te denken.”<br />

31


Hectiek en het<br />

“TIJD MAKEN VOOR JE D<br />

DAT GEEFT ZIN AAN JE L<br />

WAT? ZESDE NETWERKAVOND MAAN-<br />

DAG 4 DECEMBER ORGANISEERDE<br />

VORMINGPLUS KEMPEN VOOR DE<br />

ZESDE KEER EEN NETWERKAVOND. IN<br />

HET GLOEDNIEUWE ONTMOETINGS-<br />

CENTRUM IN KASTERLEE WERD GE-<br />

SPROKEN OVER DE HECTIEK VAN HET<br />

LEVEN.<br />

32<br />

MOL KLIKT SAMEN


leven<br />

IERBAREN,<br />

EVEN”<br />

TEKST WOUTER ADRIAENSEN |<br />

FOTO’S CHRIS STESSENS<br />

33


Ondanks - of juist dankzij -<br />

de dagelijkse hectiek kende<br />

deze zesde netwerkavond<br />

een recordopkomst.<br />

Drie gasten spraken over<br />

de drukte van de tijd en<br />

hoe daarmee om te gaan.<br />

Arts en coach Luc Swinnen is gespecialiseerd<br />

in stress en burn-out.<br />

Overheidsmanager Frank Van Massenhove<br />

installeerde een nieuwe<br />

manier van werken op de FOD<br />

Sociale Zekerheid. Historicus en<br />

filosoof Thomas Decreus werkt als<br />

journalist voor DeWereldMorgen.<br />

be. Onder impuls van moderator<br />

Lisbeth Imbo sneden ze verschillende<br />

thema’s aan, van de dagelijkse<br />

werkdruk tot de zingeving van<br />

het leven. Een kleine bloemlezing.<br />

Over stress in<br />

hun eigen leven<br />

Luc Swinnen: “Ik heb stress de<br />

afgelopen jaren zien veranderen.<br />

Stress heeft mij ook veranderd. Ik<br />

ben een mens dus ik heb stress,<br />

daar is niks mis mee. Darwin zei al<br />

dat een mens zonder stress geen<br />

vooruitgang boekt. Maar het aantal<br />

burn-outs, eigenlijk chronische<br />

stress, is wel toegenomen.”<br />

Frank Van Massenhove: “Vroeger<br />

was ik enorm gestresseerd door<br />

mijn werk. Ik had weinig invloed<br />

op de dingen die ik moest doen.<br />

Vandaag kan ik veel meer genieten<br />

van eten, slapen, goed gezelschap.”<br />

Thomas Decreus: “Ik ben een<br />

dertiger, pas vader geworden, aan<br />

het verbouwen… Ik zit dus in de<br />

risicogroep maar eigenlijk valt het<br />

reuzegoed mee wat stress betreft<br />

in mijn leven. Toen ik nog voor de<br />

universiteit werkte, was dat wel<br />

anders.<br />

v.l.n.r. overheidsmanager Frank Van Massenhove, moderator Lisbeth Imbo, arts en coach Luc Swinnen en historicus en filosoof Thomas Decreus<br />

34<br />

HECTIEK & HET LEVEN


Daar heb ik veel uit geleerd.<br />

Sindsdien werk ik op mijn eigen<br />

tempo. Ik weiger nog meegesleurd<br />

te worden in opgelegde stress. We<br />

leven in een hectische samenleving<br />

waarin de media ons bombarderen<br />

met informatie. Af en toe moet je<br />

dat uitzetten en iets anders doen.”<br />

Luc Swinnen: “Ons reptielenbrein<br />

ontvangt vijf keer sneller info dan<br />

we het kunnen verwerken. Het is<br />

een combinatie van wat er tussen<br />

onze oren zit en wat er rond ons<br />

gebeurt maar we doen het onszelf<br />

wel gedeeltelijk aan.”<br />

Over de invloed van<br />

moderne hulpmiddelen<br />

Thomas Decreus: “Ik heb bewust<br />

geen smartphone omdat dat te<br />

beklemmend is voor mij. Constant<br />

bereikbaar zijn, lijkt me gruwelijk.<br />

Ik werk nu ook als journalist en<br />

het was niet evident om dat af te<br />

dwingen. Het lukt wel omdat we<br />

in een klein team werken en geen<br />

commercieel product maken.”<br />

Frank Van Massenhove: “De<br />

smartphone was aanvankelijk<br />

speelgoed voor het kleine jongetje<br />

in mij. Nu ben ik er niet meer<br />

constant mee bezig. Ik heb me<br />

voorgenomen me te concentreren<br />

op wat ik op dat moment aan het<br />

doen ben.”<br />

Over 24/7<br />

beschikbaarheid<br />

Luc Swinnen: “In Frankrijk is het<br />

illegaal om van thuis uit in te loggen<br />

op de server van het werk. In<br />

bedrijven waar één dag per week,<br />

bijvoorbeeld op vrijdag, de mailboxen<br />

toe blijven, zijn de werknemers<br />

efficiënter en gelukkiger. En<br />

toch voelen veel mensen zich nog<br />

verplicht om ook ’s avonds hun<br />

mails te beantwoorden.”<br />

Frank Van Massenhove: “Wanneer<br />

er bij ons iets echt dringend is,<br />

sturen wij een sms. Onze mensen<br />

moeten dus niet constant hun mail<br />

in de gaten houden. Het gaat ook<br />

om de relatie tussen de leider en<br />

de mensen en wat je van elkaar<br />

mag vragen. Als je baas vindt dat<br />

de dingen altijd onmiddellijk moeten<br />

gebeuren…”<br />

Thomas Decreus: “Het onderscheid<br />

tussen werken en vrije<br />

tijd is in verschillende sectoren<br />

vervaagd. De uren van onderzoekers<br />

aan een universiteit liggen<br />

contractueel vast maar in feite zijn<br />

ze continu bezig. Ze werken in een<br />

competitieve omgeving, dat is een<br />

verschil met vroeger. Eén op twee<br />

doctoraatsstudenten kampt met<br />

psychische problemen.”<br />

Over anders werken<br />

Frank Van Massenhove: “Sinds<br />

2009 maakt het op onze dienst niet<br />

meer uit waar en wanneer je werkt.<br />

Onze werknemers worden gelukkig<br />

van hun job omdat ze voelen<br />

dat ze een verschil kunnen maken<br />

maar de manier waarop er gewerkt<br />

moest worden, maakte hen ongelukkig.<br />

Belangrijke dingen in het<br />

leven gebeuren ook tussen negen<br />

en vijf en daar kun je niet bij zijn<br />

als je in die gevangenis van het<br />

kantoor zit. Een van onze mensen<br />

vertelde me dat haar vriendin haar<br />

had laten weten dat ze borstkanker<br />

had. Twintig minuten later zat ze<br />

naast haar op de sofa, de rest van<br />

haar vriendinnen kon pas na zes<br />

uur komen.<br />

We betalen onze werknemers in<br />

feite drie keer: met geld natuurlijk<br />

maar ook met stilte en met<br />

tijd. Onze kantoren hebben geen<br />

interne muren maar lage wanden<br />

waardoor de visuele verontreiniging<br />

kleiner is. Er staan machines<br />

opgesteld die antigolven produceren<br />

om het stil te houden. Om<br />

de twee jaar verhuizen de mensen<br />

intern. Ze zijn weerbaarder en dus<br />

minder ziek dan op andere FOD’s.<br />

Ik ken mensen die drie jaar geleden<br />

bij ons zijn binnen gekomen<br />

en vandaag iets totaal anders doen<br />

dan toen. We zijn afgestapt van het<br />

idee dat een persoon één functie<br />

moet bekleden maar geloven dat je<br />

verschillende rollen kunt bekleden.<br />

Als we die individuele talenten<br />

ontplooien, is dat ook beter voor de<br />

organisatie.<br />

35


Het is heel duidelijk welke resultaten<br />

we per team verwachten.<br />

Iedereen weet het ook van elkaar<br />

en je wilt je team niet in de steek<br />

laten. De bazen worden ook geëvalueerd<br />

door de medewerkers. Dat<br />

betekent wel dat alle luierikken ondertussen<br />

naar Financiën verhuisd<br />

zijn (lacht).”<br />

Over werken als<br />

zingeving<br />

Luc Swinnen: “Uit mijn vijftienduizend<br />

metingen heb ik geleerd<br />

dat ongeveer acht op tien mensen<br />

graag werken. Ik vind het<br />

bedreigend dat werk aan zoveel<br />

mensen zin geeft aan hun leven.<br />

Je partner en je kinderen zijn daar<br />

de dupe van. Tijd maken voor je<br />

dierbaren geeft zin aan je leven<br />

maar dat is moeilijk te combineren<br />

met werken. Toen de Dalai Lama<br />

gevraagd werd wat hem het meest<br />

verbaasde, antwoordde hij: ‘De<br />

mens. Omdat hij zijn gezondheid<br />

opoffert om geld te verdienen.<br />

36 ZORGEN VOOR OUDEREN<br />

Daarna offert hij zijn geld weer<br />

op om zijn gezondheid terug te<br />

krijgen’.”<br />

Thomas Decreus: “Werk is heel<br />

lang iets geweest dat je werd<br />

opgelegd en dat je dus tegen je<br />

zin deed. De laatste decennia is<br />

het iets geworden waarin je jezelf<br />

kunt ontplooien, je job als realisering<br />

van je persoonlijke identiteit.<br />

De burn-out is daar het compleet<br />

tegenovergestelde van. We worden<br />

aangemoedigd om levenslang te<br />

leren en zo onze marktwaarde te<br />

vergroten. Alsof we minifabriekjes<br />

zijn die volledig in functie van de<br />

arbeidsmarkt staan. Dat lijkt mij<br />

de snelste weg richting een burnout.”<br />

Luc Swinnen: “Ik raad mensen<br />

altijd aan om hun zelfbeeld toch<br />

maar niet te ontlenen aan hun<br />

werk. Minstens 15% van de mensen<br />

kampt vroeg of laat met een burnout.”<br />


mensen<br />

op De<br />

Vlucht<br />

een huiskamerspel<br />

rond feiten<br />

& meningen<br />

Breng wat mensen (collega's, vrienden, leden van je vereniging, enz.) bij mekaar<br />

en ontdek samen feiten en meningen over de wereld van de vluchteling.<br />

amloos-2 1 1-6-<strong>2017</strong> 11:49:52<br />

Zo'n sessie organseer je gratis.<br />

Je zorgt enkel voor een drankje (en een hapje) voor de deelnemers. Wij zorgen voor de begeleiding.<br />

• voor min. 6, max. 12 personen<br />

• in het Turnhoutse arrondissement<br />

• lees alle voorwaarden op www.mensenopdevlucht.be<br />

Een realisatie van Vormingplus Kempen,<br />

Expertisecentrum DoorElkaar en<br />

Vormingscentrum Hivset.<br />

37


38


wimbecker.be<br />

Van het varken<br />

en de trog<br />

(nog) geen bus naar Mol voor Meerhout<br />

TEKST DIRK KENNIS |<br />

FOTO’S WIM BECKER<br />

Rond de jaarwende was Vormingplus Kempen betrokken<br />

bij een opgemerkte actie rond mobiliteit en openbaar<br />

vervoer. In Meerhout wachten ze namelijk al jaren<br />

op de bus naar Mol. Met de overduidelijke resultaten van<br />

een frisse enquête onder de arm werden er onderhandelingen<br />

met De Lijn opgestart. Maar helaas: van ‘busje<br />

komt zo’ is nog altijd geen sprake. Toch blikken ze in<br />

Meerhout met tevredenheid terug op die actie en geeft<br />

Jan Melis, schepen van o.a. cultuur, toerisme en tewerkstelling,<br />

de hoop niet op.<br />

“De actie was knap, maar het<br />

resultaat teleurstellend”, vat Jan<br />

Melis de zaak samen. “We blijven<br />

in de kou staan met onze vraag<br />

naar een volwaardige verbinding<br />

naar Mol via het openbaar vervoer.<br />

Toch hebben we aangetoond dat<br />

er meer dan voldoende redenen<br />

zijn om die te organiseren. De<br />

resultaten van de enquête die dat<br />

hebben bevestigd, blijven overeind.<br />

Ze motiveren ons ook om naar een<br />

oplossing te blijven zoeken.”<br />

De vooruitgang?<br />

Tot in de helft van de vorige eeuw<br />

reed er een tram door de Kempen.<br />

De lijn Turnhout-Zichem deed ook<br />

Mol en Meerhout aan. Mol lag dus<br />

op de eerste deftige ontsluiting die<br />

Meerhout via het openbaar vervoer<br />

had. Maar de vooruitgang heeft dat<br />

openbaar vervoer in de Kempen<br />

weinig heil gebracht. Vandaag<br />

sturen Google Maps en de app van<br />

De Lijn de verdwaalde reiziger<br />

in Meerhout eerst naar Geel, om<br />

daar de bus of de trein naar Mol te<br />

nemen. Mol en Meerhout liggen<br />

op 8 km van mekaar, maar je bent<br />

makkelijk een klein uur onderweg.<br />

Jan: “Er zijn ook twee of drie rechtstreekse<br />

bussen in de ochtend- en<br />

de avondspits, maar voor wie niet<br />

over een wagen beschikt, is dat<br />

DE STEM VAN HET<br />

VOLK EN DE BUS NAAR<br />

MOL<br />

• de enquête, die liep van 21<br />

november 2016 t.e.m. 31 januari<br />

<strong>2017</strong>, werd door 1240 mensen<br />

ingevuld.<br />

• allemaal Meerhoutenaars (op<br />

een goeie 100 na).<br />

• 67 procent zegt dat ze ‘soms’ of<br />

‘wekelijks’ wel naar Mol willen,<br />

maar daar niet geraken.<br />

• 24% heeft dit zelfs meerdere<br />

keren per week voor.<br />

• de meest populaire bestemmingen<br />

in Mol zijn de winkels (73%),<br />

het ziekenhuis of een dokter<br />

(65%), de wekelijkse markt (39%)<br />

en het station (35%).<br />

• 94% beweert dat ze de bus zeker<br />

zullen gebruiken (als er een<br />

komt)<br />

• in slechts 30% van de gevallen is<br />

dat omdat ze geen auto hebben<br />

• wie wél een auto heeft (70%) zou<br />

de bus kiezen omdat parkeren<br />

zo lastig is en deelt de Kempische<br />

aversie om daar nog eens<br />

geld voor te moeten betalen ook<br />

• de bus zou alle Meerhoutse<br />

wijken moeten bedienen (naast<br />

het centrum en Lil ook Gestel, de<br />

Berg en Zittaart)<br />

• in Mol zou ze op zijn minst<br />

langs het ziekenhuis, het station<br />

en de Markt moeten passeren,<br />

en idealiter ook langs de scholen<br />

en het Zilvermeer<br />

39


JAN MELIS: “Dit is een project dat over de politieke<br />

grenzen heen gedragen wordt: iedereen in Meerhout<br />

staat hier achter. We blijven creatief nadenken.”<br />

totaal ontoereikend. De frequentie<br />

is ook niet te vergelijken met de<br />

verbinding naar Geel. Die heeft<br />

elk uur een bus af en aan, zoals het<br />

hoort. Er gaan nochtans evenveel<br />

mensen van Meerhout in Mol naar<br />

school of naar het ziekenhuis dan<br />

in Geel. Het gemeentebestuur<br />

vindt dan ook dat het openbaarvervoeraanbod<br />

creativiteit tot bij de doelgroep<br />

gebracht. Ze stond centraal in een<br />

ludieke actie tijdens de Meerhoutse<br />

Wintermarkt, ze werd in het gemeentelijk<br />

infoblad opgenomen en<br />

nog eens extra via de verenigingen<br />

verdeeld, en je kon ze ook online<br />

invullen. De respons was dan ook<br />

groot en de resultaten waren maar<br />

de buitengebieden is sterk afgenomen,<br />

en dat werd ons van bij het<br />

begin duidelijk gemaakt. De Lijn<br />

zei ons met zoveel woorden dat, als<br />

wij willen dat Mol vanuit Meerhout<br />

even goed ontsloten wordt als Geel,<br />

wij daar zelf voor moeten zorgen.<br />

Ze willen wel rijden, maar dan op<br />

onze kosten.”<br />

Die kosten werden door De Lijn<br />

netjes voorgerekend en zijn niet<br />

gering. Voor een verbinding met<br />

4 extra bussen per dag zou het<br />

jaarlijks al 70.000 à 80.000 euro<br />

zijn. Voor Meerhout is dat teveel<br />

geld voor te weinig bussen. Niet<br />

dat het de gemeente niets mocht<br />

kosten: een derde-betalersysteem<br />

met - bijvoorbeeld – een tussenkomst<br />

in de abonnementen van de<br />

schoolgaande jeugd zag Meerhout<br />

best zitten, op voorwaarde dat de<br />

ontsluiting naar Mol gelijkwaardig<br />

zou zijn aan die naar Geel. Dat<br />

laatste kon De Lijn enkel garanderen<br />

als Meerhout zelf álle kosten<br />

zou dragen. De onderhandelingen<br />

liepen dus vast.<br />

naar beide bestem-<br />

al te duidelijk (zie kaderstuk). In “De relatie met De Lijn was noch-<br />

mingen gelijkwaardig moet zijn. maart <strong>2017</strong> startte het overleg met tans goed”, zegt Jan. “Ze wilden<br />

Vandaar dat we ons eind 2016 De Lijn.<br />

daar wel degelijk constructief<br />

achter de actie hebben gezet om<br />

meedenken. Daar ligt het probleem<br />

niet, het is het beleid van het<br />

die kloof aan de hogere overheid te Doe het zelf!<br />

signaleren, en haar te vragen ze te<br />

Vlaams Gewest dat ons in de kou<br />

dichten.”<br />

Jan: “Dat werd niks. De Lijn zet<br />

laat staan. De Lijn krijgt te weinig<br />

De kiem van die actie kwam van<br />

momenteel in op de ontsluiting<br />

middelen om het vervoersmodel te<br />

Alleman Mobiel, de werkgroep gevormd<br />

door Vormingplus Kempen<br />

van de centrumsteden. En hoe verder<br />

het varken van de trog zit, hoe<br />

realiseren dat eigenlijk wenselijk<br />

is. Dat is de keuze van een overheid,<br />

die vindt dat de lokale bestu-<br />

en ACV regio Geel. Ook Treinminder<br />

voer er voor over blijft, zeggen<br />

ze. Die boerenwijsheid speelt<br />

TramBus, de belangengroep van<br />

ren dan maar moeten bijspringen<br />

gebruikers van het openbaar vervoer,<br />

sprong op de kar. Allereerst<br />

Meerhout parten. Het openbaarvervoerbeleid<br />

van de Vlaamse<br />

om plaatselijke behoeften in te vullen.<br />

Want de bereikbaarheid van de<br />

werd een enquête gelanceerd om<br />

overheid is gewijzigd. Dat mikt nu<br />

centrumsteden slorpt momenteel<br />

de noden van de Meerhoutenaar<br />

op ‘basisbereikbaarheid’, waarbij<br />

alle middelen op. Voor Meerhout is<br />

in kaart te brengen. Die vragenlijst<br />

ook andere partners betrokken<br />

dat simpelweg het verhaal van het<br />

werd met veel enthousiasme en<br />

worden. Kortom: de aandacht voor<br />

varken en de trog.”<br />

wimbecker.be


wimbecker.be<br />

JAN MELIS: De Lijn krijgt te weinig middelen om het vervoersmodel te realiseren dat eigenlijk wenselijk is. Dat is de keuze van<br />

een overheid, die vindt dat de lokale besturen dan maar moeten bijspringen om plaatselijke behoeften in te vullen.<br />

De winstkansen<br />

oplijsten<br />

Maar is het ook einde verhaal voor<br />

Meerhout? Nee, zo blijkt: de zaak<br />

houdt Alleman Mobiel nog altijd<br />

bezig en er is verder overleg gepland,<br />

zij het dan zonder De Lijn.<br />

Maar Jan Melis heeft de hoop nog<br />

niet opgegeven.<br />

“We zullen hier op een andere<br />

manier mee om moeten gaan”,<br />

zegt hij. “Er rijden nu al bussen<br />

van Turnhout tot net aan de Molse<br />

ring, waar ze draaien. Dat schept<br />

perspectieven, zou je denken. Er<br />

rijden er ook van het Zilvermeer en<br />

de Molse recreatiegebieden naar<br />

Mol-centrum. De mensen die daar<br />

verblijven, hebben behoefte aan<br />

interessante daguitstappen, en<br />

Meerhout kan hen op dat vlak best<br />

iets bieden. De ontwikkelingen op<br />

onze watermolensite zijn veelbelovend<br />

en de speeltuin Kinderweelde<br />

is een beauty. Bushaltes zijn er al,<br />

maar bussen die regelmatig rijden<br />

nog niet.”<br />

Volgens Jan loont het de moeite<br />

om al die winstkansen eens goed<br />

op te lijsten: zowel de behoeften<br />

van de Meerhoutenaar als die van<br />

de bijkomende markt voor recreatie.<br />

Jan: “Ik geloof dat we op termijn<br />

een aanbod kunnen doen. Dit is<br />

een project dat over de politieke<br />

grenzen heen gedragen wordt:<br />

iedereen in Meerhout staat hier<br />

achter. We blijven creatief nadenken.”<br />

Jan Melis voelt zich bij dat denkwerk<br />

goed omringd. Hij heeft veel<br />

waardering voor Alleman Mobiel<br />

en TreinTramBus, en ook van<br />

Vormingplus Kempen heeft hij een<br />

hoge pet op.<br />

Jan: “De actie die we samen<br />

voerden, stak goed in mekaar. Ze<br />

had een positieve, ludieke inslag<br />

en sprak de mensen aan. Ze heeft<br />

in Meerhout voor heel wat animo<br />

gezorgd én het gemeenschapsgevoel<br />

aangewakkerd. Het is duidelijk<br />

dat Vormingplus Kempen heel<br />

wat in beweging krijgt. Je ziet vaak<br />

dat er naast vrijwilligers nood is<br />

aan een organisatie met de nodige<br />

spankracht om iets écht in gang<br />

te zetten. Dat is de verdienste<br />

van Vormingplus Kempen: ze<br />

positioneert zich zodanig tussen<br />

haar partners, dat er iets gebeurt.<br />

Vergelijk het met een flesje cola:<br />

het ziet er heel lekker uit, daar wil<br />

je van drinken, maar iemand moet<br />

het stopje eraf doen. De behoefte<br />

die ergens leeft, da’s de druk in het<br />

flesje. Vormingplus Kempen haalt<br />

voor heel wat behoeften het stopje<br />

eraf!”<br />

Hopelijk levert dat toch ooit iets op<br />

voor Meerhout. Een bus naar Mol,<br />

of zo.<br />

•<br />

41


stes.be<br />

Over<br />

tijgers, nieuwe me<br />

PLATFORM VROUWENKRACHT KEMPEN BLIJF<br />

WAT? PLATFORM VROUWENKRACHT<br />

KEMPEN HET HOUDT ER MEE OP TE<br />

BESTAAN, MAAR OOK WEER NIET.<br />

WANT ER IS NOG ZOVEEL TE DOEN.<br />

VIJF VROUWEN OVER VERLEDEN,<br />

42 SUCCESSEN EN TOEKOMST.


isjes en bezige papa’s<br />

T BRANDEND ACTUEEL<br />

43


stes.be<br />

VIVIANE SCHUER:“Hét hoogtepunt was voor mij de<br />

organisatie van de internationale vrouwendag in 2009. Met<br />

inhoudelijke debatten, optredens, een marktje, … hebben we<br />

toen heel veel volk bereikt.”<br />

Viviane, Thaïs, Cil, Jefke, Hilsande en Pamela. Zes vrouwen<br />

die via hun organisaties het Platform Vrouwenkracht<br />

Kempen de afgelopen 13 jaar mee vorm hebben<br />

gegeven. Ze stralen als ze spreken over de memorabele<br />

ervaringen die ze met het Platform hebben georganiseerd<br />

en beleefd. En net zo zeer stralen ze als ze naar de<br />

toekomst kijken. “Want”, vertelt Viviane, “Het Platform<br />

stopt ermee, maar wij gaan gewoon door.”<br />

TEKST LIESBET CORTHOUT |<br />

FOTO’S CHRIS STESSENS<br />

We schrijven september 2004.<br />

Vormingplus Kempen is nog maar<br />

net geboren en Viviane, medewerkster<br />

van het eerste uur, kan<br />

haar enthousiasme en creativiteit<br />

botvieren. “Ik heb een achtergrond<br />

in de vrouwenwerking. 2005 zou<br />

wereldvrouwenmarsjaar worden,<br />

dus het was voor mij logisch dat we<br />

hieraan zouden meedoen, met een<br />

Kempense insteek. We besloten<br />

om te starten met een infopunt en<br />

vroegen wie graag wou instappen.”<br />

En het bleek om veel gegadigden te<br />

gaan. Het zaaltje voor het infomoment<br />

zat vol. De belangstelling was<br />

enorm. Het Platform Vrouwenkracht<br />

Kempen groeide uiteindelijk<br />

tot 16 partners: 11.11.11-comité<br />

Geel, ABVV Mechelen+Kempen,<br />

ACV Kempen, vzw AIF+ (Actieve<br />

Interculturele Federatie+), Beweging.net<br />

Kempen, EVA Turnhout,<br />

Femma Provincie Antwerpen,<br />

Linx+, Mondiale Raad Turnhout,<br />

OKRA Trefpunt 55+ Regio Kempen,<br />

Strategische Projectenorganisatie<br />

Kempen vzw, VIVA-SVV Provincie<br />

Antwerpen, Vormingplus Kempen,<br />

Vrouwenraad Herentals, Welzijnsschakels<br />

Provincie Antwerpen en<br />

Wereldraad Westerlo.<br />

Verbondenheid<br />

“2005 werd een jaar barstensvol<br />

initiatieven: de mars natuurlijk,<br />

maar ook een krantje, een succesvolle<br />

slotmanifestatie, … Het zou<br />

zonde geweest zijn om te stoppen.<br />

2006 werd een sabbatjaar waarin<br />

we ons beraadden over welke richting<br />

we precies uit wilden.” En toen<br />

trapten de vrouwen hun kar weer<br />

in een hogere versnelling en kwamen<br />

ze pas goed op dreef. In 2007<br />

reden twee bussen vol enthousiaste<br />

Kempense vrouwen naar Ieper.<br />

“Je kon echt de verbondenheid<br />

44<br />

PLATFORM VROUWENKRACHT KEMPEN


van het platform voelen, dat gaf<br />

kracht.” Maar het echte hoogtepunt<br />

voor Viviane vond plaats in<br />

2009. “We haalden internationale<br />

vrouwendag op 8 maart vanuit de<br />

provinciehoofdstad naar Turnhout.<br />

Met inhoudelijke debatten, optredens,<br />

een marktje, … hebben we<br />

heel veel volk bereikt. De diversiteit<br />

van de organisaties die deel uitmaken<br />

van het platform, zorgde voor<br />

veel verschillende invalshoeken.<br />

Maar er is één gemene deler die<br />

bij elk van de organisaties enorm<br />

belangrijk is: de vrijwilligers.”<br />

Vrouwenkracht<br />

zichtbaar maken<br />

Het platform besloot die vrijwilligende<br />

vrouwen een podium te<br />

geven en ging ze interviewen. De<br />

reportages werden verzameld<br />

in een publicatie, de bijhorende<br />

fototentoonstelling trok rond in<br />

de regio. “Niet alleen in bijvoorbeeld<br />

bibliotheken, maar ook in<br />

woonzorgcentra,winkels en bedrijven<br />

zetten wij deze vrouwen in<br />

de kijker. Waar de tentoonstelling<br />

stond, werd ook telkens een actie<br />

georganiseerd voor de vrijwilligers.”<br />

Dit actuele thema leidde in<br />

2011 tot een onderzoek naar vrouwen<br />

in bestuursfuncties en een<br />

uitgave met 10 tips om vrouwen<br />

daar naartoe te leiden en daarin te<br />

begeleiden.<br />

Een jaar eerder, in 2010 was het<br />

Platform bijzonder zichtbaar geweest<br />

op de wereldvrouwenmars.<br />

Maar misschien nog wel meer<br />

zichtbaarheid behaalde het in 2012.<br />

Onder de opvallende titel ‘Nieuwe<br />

Meisjes’ werd de genderproblematiek<br />

belicht. De voorstelling met<br />

onder andere Viv van Dingenen<br />

en Nele Goossens werd zo’n succes<br />

stes.be<br />

dat er een wachtlijst was van wel<br />

100 geïnteresseerden die geen<br />

kaartje konden bemachtigen.<br />

Druk druk druk!<br />

“Dat zijn allemaal succesverhalen,<br />

en toch voelden we dat we<br />

altijd een gelijkaardige doelgroep<br />

bereikten. We wilden een extra<br />

inspanning doen om vrouwen<br />

tussen 20 en 40 te bereiken, net die<br />

vrouwen die het altijd ‘druk druk<br />

druk’ hebben en nauwelijks tijd<br />

kunnen vrijmaken<br />

om naar een<br />

avondvoorstelling<br />

te gaan.<br />

Daarom wilden<br />

we een monoloog maken waarmee<br />

we naar die mensen thuis konden<br />

trekken. Charlotte Van Hecke<br />

schreef ‘Tijgers aan de haard’,<br />

Inge Paulussen ging ermee op pad<br />

doorheen Kempense huiskamers<br />

waar jonge vrouwen stil stonden<br />

bij de verschillen tussen mannen<br />

en vrouwen. Het belangrijkste issue<br />

bleek nog altijd de combinatie<br />

“HET PLATFORM STOPT ERMEE,<br />

MAAR WIJ GAAN GEWOON DOOR.”<br />

van arbeid, gezin en vrije tijd te<br />

zijn. Jonge vrouwen kampen met<br />

een grote tijdsdruk en het is vaak<br />

jongleren met te weinig armen om<br />

alles rond te krijgen.”<br />

Eén van die jonge vrouwen is Thaïs<br />

Haerens. Haar organisatie AIF+ zit<br />

al van bij het begin bij het Platform.<br />

Thaïs maakte zelf kennis met<br />

het Platform in 2015 en ondervindt<br />

aan den lijve hoe belangrijk het<br />

werk is dat het platform verricht.<br />

“Gender heeft niet alleen te maken<br />

met vrouwenrechten, ook de partner<br />

speelt een belangrijke rol. ‘Mijn<br />

papa doet het!’ is de naam van<br />

de meest recente campagne, die<br />

vaders aanspoort om het geboorteverlof<br />

op te nemen waar ze recht<br />

op hebben. Voor mij is deze campagne<br />

het absolute hoogtepunt van<br />

het Platform. Want wij zijn zoveel<br />

meer dan enkel vrouw, gender gaat<br />

verder dan ‘vrouwenproblemen’.”<br />

Bewustwording<br />

Ook Cil Van Ostaeyen van Femma<br />

ziet hoe belangrijk het is om ons<br />

bewust te zijn van het genderthema.<br />

“Ikzelf ben minder gaan<br />

werken toen ik moeder werd.<br />

Mijn kinderen vonden dat erg fijn<br />

en ik heb mezelf dankzij vrijwilligerswerk<br />

kunnen blijven ontplooien,<br />

maar ik zou er de volgende keer<br />

misschien toch net wat langer over<br />

nadenken.<br />

THAÏS HAERENS:“Gender heeft niet alleen te maken<br />

met vrouwenrechten: ook de partner speelt een belangrijke<br />

rol. Met de 'Mijn papa doet het'-campagne<br />

spoorden we kersverse vaders aan om geboorteverlof<br />

te nemen.”<br />

45


wim peeters<br />

stes.be<br />

JEFKE MALFAIT:“Net omdat wij een groepering van<br />

diverse organisaties zijn en niet één politieke kleur of<br />

zuil achter ons hebben, was het makkelijker om samen te<br />

werken met bijv. Kind&Gezin.”<br />

Nu besef ik hoeveel kwetsbaarder<br />

ik daardoor ben geworden, bijvoorbeeld<br />

naar pensioen toe. Dat is een<br />

thematiek die belangrijk is voor<br />

Femma en die ook mij als vrouw<br />

nauw aan het hart ligt.”<br />

“Net doordat we met zo’n diverse<br />

groep organisaties samen zitten,<br />

mogen onze ambities ver reiken”,<br />

weet Hilsande Sels van Beweging.<br />

net. “De thematieken die wij hier<br />

bespreken, probeer ik mee te<br />

nemen binnen onze groepen. Zo<br />

zal het idee achter ‘Mijn papa doet<br />

het!’ hopelijk een punt worden op<br />

de politieke agenda bij de volgende<br />

verkiezingen.”<br />

“De campagne ‘Mijn papa doet<br />

het!’ heeft ook bewezen dat een<br />

organisatie als het Platform Vrouwenkracht<br />

Kempen een meerwaarde<br />

kan zijn”, vult Jefke Malfait van<br />

VIVA-SVV aan. “Net omdat wij een<br />

groepering van diverse organisaties<br />

zijn en niet één politieke kleur<br />

of zuil achter ons hebben, was het<br />

makkelijker om samen te werken<br />

met Kind&Gezin. Zo hebben we<br />

meer mensen kunnen bereiken.”<br />

Maar waarom stopt het Platform<br />

Vrouwenkracht Kempen er dan<br />

mee? De verkeerde vraag, zo blijkt,<br />

“wij doen gewoon verder”, vertelt<br />

Viviane. “Het Platform stopt, maar<br />

wij gaan door in een ietwat andere<br />

samenstelling.” Vormingplus,<br />

VIVA-SVV, AIF+, Beweging.net,<br />

Femma en ACV vormden feitelijk<br />

al langer het groepje enthousiastelingen<br />

dat de nieuwe acties<br />

bedacht en begeleidde. En dat<br />

gaan ze blijven doen. “We willen<br />

zeker voortbouwen op ‘Mijn papa<br />

doet het!’ en ondernemingen met<br />

50 à 100 werknemers aansporen<br />

om van geboorteverlof nog meer<br />

de evidentie te maken die het zou<br />

moeten zijn. Jammer genoeg is het<br />

gender-thema nog lang niet uitgeput,<br />

we kunnen hierrond blijven<br />

werken.”<br />

•<br />

46<br />

PLATFORM VROUWENKRACHT KEMPEN


Divercity<br />

WAT? OP DE TWEEDE EDITIE VAN<br />

HET TURNHOUTSE INTERCULTURELE<br />

FESTIVAL LIET VORMINGPLUS DIVERSE<br />

MENSEN MET ELKAAR BLIND<br />

KENNISMAKEN. DAT ZORGDE VOOR<br />

INNIG MOOIE ERVARINGEN.<br />

47


stes.be<br />

WAT? MIJNPAPADOETHET.BE EEN<br />

SENSIBILISERINGSCAMPAGNE OP<br />

VRAAG VAN HET PLATFORM<br />

VROUWENKRACHT OM KERSVERSE<br />

48<br />

VADERS COHOUSING AAN TE SPOREN OM HUN<br />

GEBOORTEVERLOF OP TE NEMEN.<br />

WE VERDEELDEN EEN 1.000-TAL<br />

SLABBETJES IN DE REGIO I.S.M.<br />

KIND&GEZIN.


49


foto: 50 stes.be<br />

KEMPENSE<br />

CULTUURWERKERS<br />

ONDER ELKAAR


Twintig cultuurwerkers uit vijftien Kempense<br />

gemeenten waren in oktober present op de<br />

Kempense cultuurwerkersdag van Vormingplus<br />

Kempen in Kasterlee. Ze kregen er een<br />

update over digitale innovatie en luisterden<br />

naar elkaars praktijkverhalen. Maar evengoed<br />

was er plaats om terug banden aan te halen.<br />

Die jaarlijkse bijeenkomst geeft Kempense<br />

cultuurwerkers de kans om collega's te ontmoeten<br />

en mekaar te inspireren. An Vanlierde<br />

van Cultuurconnect stak van wal.<br />

51


stes.be<br />

Cultuurconnect<br />

Cultuurconnect, dat is het cultuurlabo<br />

dat ontstond na de<br />

samenvoeging van Bibnet (projectorganisatie<br />

voor de digitale bibliotheek<br />

Vlaanderen) en Locus (het<br />

steunpunt voor lokaal cultuurbeleid).<br />

Cultuurconnect probeert de<br />

transformatie naar digitale werkvormen<br />

in de cultuursector te versnellen<br />

met inspiratiedagen (Dig it<br />

up) en allerlei acties rond digitale<br />

kunsten (Digital Arts Uncovered).<br />

Dat het helemaal geen ver-vanmijn-bed-show<br />

meer is, bewijst<br />

een project om cultuurvoorstellingen<br />

via livestream tot bij mensen<br />

te brengen voor wie die voorstellingen<br />

om een of andere reden<br />

niet (meer) toegankelijk zijn. Op<br />

21 april vond de eerste livestream<br />

plaats vanuit de Warande naar het<br />

woonzorgcentrum De Wending.<br />

Het ging om ‘Gedeelde smart’, met<br />

Jan De Smet, Lien Van de Kelder en<br />

Pieter-Jan De Smet.<br />

In de herfst werd een optreden van<br />

Eddy et les Vedettes vanuit de Warande<br />

naar liefst acht woonzorgcentra<br />

gestreamd. Dat gebeurde<br />

met ‘t Pact, het samenwerkingsverband<br />

van de vijf Kempense cc’s. Er<br />

komen nog initiatieven voor jonge<br />

patiëntjes in het UZA en Cultuurconnect<br />

voert gesprekken met de<br />

Provincie om het systeem op een<br />

nog bredere schaal te brengen. Al<br />

waren er no further questions, de<br />

cultuurwerkers zagen dat allemaal<br />

wel zitten.<br />

Verhalen<br />

uit het veld<br />

Van intra- naar intergemeentelijk<br />

Ervaringen uit de lokale cultuurpraktijk<br />

uitwisselen, ook dat is<br />

een essentieel onderdeel van zo’n<br />

cultuurwerkersdag. Elle Verwaest<br />

(coördinator Ontspanning en Ontwikkeling,<br />

Beerse) vormde daarvoor<br />

een tandem met Roel Slegers<br />

(diensthoofd Vrijetijd, Retie). Ze<br />

bedienden zich even van een rollenspel,<br />

waaruit moest blijken hoe<br />

droevig werken het toch was met<br />

een stroeve gemeentelijke cultuurraad.<br />

Tot ze in Beerse op het idee<br />

kwamen om die raad niet langer<br />

als een praatbarak voor de plaatselijke<br />

verenigingen te aanzien, maar<br />

er een bredere adviesraad van te<br />

maken.<br />

In Retie gebruiken ze het Cultuurnetwerk<br />

Kempen (een projectvereniging<br />

met 7 gemeenten) om<br />

verenigingen over de gemeentegrenzen<br />

heen met mekaar in<br />

contact te brengen. Zo zoeken ze<br />

nu samen naar oplossingen voor<br />

het schaarser worden van bestuursleden<br />

en vrijwilligers, tasten<br />

ze nieuwe manieren van werken<br />

af en denken ze na over de rol die<br />

verenigingen vandaag te spelen<br />

hebben.<br />

52<br />

CULTUURWERKERS


stes.be<br />

Kunst voor jong en oud<br />

Stephanie Verluyten (cultuurbeleidscoördinator,<br />

Laakdal) werd<br />

gekoppeld aan Nico Verhoeven<br />

(cultuurcoördinator, Turnhout).<br />

Stephanie deed ‘Gluren bij de<br />

buren’ uit de doeken, een succesvol<br />

gemeenteoverschrijdend huiskamerfestival<br />

dat liep in Arendonk,<br />

Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Mol<br />

en Retie.<br />

Nico had het dan weer over de<br />

Kunstendag voor Kinderen, een<br />

Vlaams (en Brussels) initiatief,<br />

en vooral over de manier waarop<br />

Turnhout er een volstrekt eigen<br />

invulling aan wist te geven.<br />

Van oud naar nieuw<br />

Cindy Van den Heuvel (coördinator<br />

cultuur, Kasterlee) en Daan<br />

Aerts (idem, Hoogstraten) hadden<br />

het over een oud en een nieuw<br />

cultuurhuis.<br />

In Kasterlee moest de oude brandweerkazerne<br />

plaats maken voor<br />

het nieuwe ontmoetingscentrum.<br />

Van de afbraak werd gebruik gemaakt<br />

om er nog één keer iets héél<br />

strafs in te doen met mensen en<br />

groepen uit het dorp. Barak Bizar<br />

heette het project, en zowel God als<br />

Klein Pierke stalen de show met<br />

liefst 40 acts en evenementen op 4<br />

maanden tijd.<br />

In Hoogstraten moet het nieuwe<br />

cultuurhuis nog gebouwd worden.<br />

Daan Aerts schetste het studieproces<br />

dat daaraan voorafging. Uiteindelijk<br />

trok het schepencollege het<br />

dossier naar zich toe. In Hoogstraten<br />

mikt men in elk geval op iets<br />

meer dan een zaal met een bib en<br />

nu en dan een culturele activiteit.<br />

Van oorlog naar vrede<br />

Bob Van den Bosch (cultuurbeleidscoördinator,<br />

Ravels) en Lies<br />

Mermans (afdelingshoofd Info<br />

& Vrijetijd, Dessel) vormden het<br />

laatste koppel.<br />

Bob vertelde over een erfgoedproject<br />

in 2015, dat de geschiedenis<br />

van de vele Belgische vluchtelingen<br />

tijdens W.O.I koppelde aan het moderne<br />

verhaal van de vluchtelingen<br />

in het Rode Kruisopvangcentrum<br />

in Ravels. Er was een lezing en<br />

een theaterstuk met een discussie<br />

achteraf. Dat stuk in het opvangcentrum<br />

brengen, lag wat moeilijk.<br />

Hoewel Bob beseft dat het met<br />

zulke dingen altijd grotendeels<br />

preken voor de eigen kerk is, kwamen<br />

er in Ravels ook een aantal<br />

‘outsiders’ op af.<br />

Van Lies vernamen we hoe ze er in<br />

Dessel in slaagden om de aloude<br />

traditie van het Driekoningenzingen<br />

nieuw leven in te blazen. De<br />

kinderen maakten zelf alle gerief<br />

in een creatief atelier en na het<br />

zingen werden ze op het Campinaplein<br />

op warme choco en een wafel<br />

getrakteerd door de Cultuurraad.<br />

Ze hebben de ‘Zing ze’-challenge<br />

van k.ERF weliswaar niet gewonnen,<br />

maar Lies kon toch melden<br />

dat Dessel de prijs voor ‘de zotste<br />

zangers’ wegkaapte. Respect!<br />

53


stes.be<br />

JEF VAN EYCK: “Na Mijn2040 brengen we<br />

in 2018 vóór de verkiezingen nog een nieuwe<br />

verzameling tips uit om burgers meer te laten<br />

participeren bij het lokale beleid. Daarmee willen<br />

we de nieuwe politici van straks inspireren.”<br />

stes.be<br />

En nog wat tips<br />

van Vormingplus!<br />

Viviane Schuer en Jef Van Eyck van<br />

Vormingplus Kempen sloten af<br />

met twee korte tussenkomsten en<br />

evenveel tips voor de verzamelde<br />

cultuurwerkers.<br />

Viviane kwam terug op het Kolostraject,<br />

dat gemeenten en verenigingen<br />

met mekaar probeert te<br />

verbinden. Mol klikt samen kaderde<br />

daarin: een speeddate tussen verenigingen,<br />

die in ultrakorte ontmoetingen<br />

op zoek gingen naar<br />

wederzijdse samenwerking. Een<br />

makkelijk te organiseren, maar<br />

zeer efficiënte methode om verenigingen<br />

met mekaar in contact<br />

te brengen, en het levert gegarandeerd<br />

resultaten op, wist Viviane.<br />

Ze kreeg spontaan bevestiging uit<br />

het publiek, dus dat zal wel kloppen.<br />

Nu nog navolging vinden…<br />

Jef schoof Mijn 2040 naar voor,<br />

een stadsregionaal project (naast<br />

Turnhout doen ook Beerse, Oud-<br />

Turnhout en Vosselaar mee) rond<br />

burgerparticipatie. Een traject van<br />

bijna twee jaar leverde heel wat<br />

creatieve ideeën en aanbevelingen<br />

rond participatie op. Die kwamen<br />

kaartjesgewijs in een mooie box<br />

terecht, waar de lokale besturen<br />

inspiratie uit kunnen grabbelen.<br />

Er komt naar aanleiding van de<br />

verkiezingen trouwens een nieuwe<br />

versie van die box, vooral gericht<br />

op de nieuwe politici van straks.<br />

Timekeeper Christa hield elke<br />

spreker discreet doch melodisch<br />

aan de afspraken. Dat was nodig,<br />

want over die dingen is veel te<br />

zeggen. Dat lang niet iedereen<br />

geneigd was om meteen na afloop<br />

van dit boeiende programma weer<br />

naar zijn hoofdkwartier te ijlen,<br />

bevestigde de algemene indruk<br />

van een zeer geslaagde dag. Wordt<br />

(volgend jaar) vervolgd! •<br />

Leren en mekaa<br />

Die voormiddag in Kasterlee, drie dames<br />

samen aan tafel. Even iets vragen?<br />

“Wij juichen het toe dat Vormingplus<br />

Kempen zo’n cultuurwerkersdag organiseert”,<br />

zegt Lut Willems, cultuurbeleidscoördinator<br />

van Herselt. “We zijn<br />

allemaal met hetzelfde bezig, maar we<br />

ontmoeten mekaar zelden of nooit.”<br />

“Da’s waar”, bevestigt Kristien Behets,<br />

cultuurbeleidscoördinator in het<br />

naburige Westerlo. “Lut en ik hebben<br />

mekaar toevallig nog eens ontmoet bij<br />

de uitreiking van een erfgoedprijs, maar<br />

daar bleef het bij. Het sociale, collegiale<br />

aspect van deze cultuurwerkersdag<br />

is daarom erg belangrijk. Dat we hier<br />

bovendien specifiek op ons werkveld<br />

gerichte informatie aangereikt krijgen,<br />

is dat niet minder. Ik kom naar hier voor<br />

de combinatie van het sociale én het<br />

informatieve.”<br />

Lut en Kristien zijn allebei nog cultuurbeleidscoördinator,<br />

Marlies Valgaeren<br />

niet: zij is diensthoofd Vrijetijd in Olen.<br />

“Vele gemeenten evolueren naar een<br />

54<br />

CULTUURWERKERS


Marlies Valgaeren<br />

(tweede van links),<br />

Kristien Behets (vierde)<br />

en Lut Willems (rechts).<br />

Foto ©Chris Stessens<br />

De man / vrouwkwestie<br />

Opvallende vaststelling: bij driekwart van de<br />

deelnemers aan deze Kempense cultuurwerkersdag<br />

kwam je niet ver als je ze met ‘mijnheer’<br />

aansprak. Om maar te zeggen: de sector<br />

is erg vervrouwelijkt.“Cultuur is bij ons<br />

inderdaad een vrouwenzaak”, zegt Marlies<br />

Valgaeren, die in Olen de dienst Vrijetijd<br />

leidt. “Bij Sport is het omgekeerd: da’s een<br />

mannenwereld.”<br />

Bob van den Bosch (foto), cultuurbeleidscoördinator<br />

in Ravels, heeft het ook in de gaten.<br />

“En toch bestaat er nog zoiets als een glazen<br />

plafond voor vrouwen”, zegt hij. “Of ken jij een<br />

vrouwelijke directeur in een Kempens cultuurcentrum?”<br />

Kennen we niet, Bob…<br />

•<br />

r inspireren<br />

vrijetijdsdienst of iets dergelijks, met<br />

Cultuur als onderdeel. Daardoor werken<br />

de cultuurmedewerkers vandaag al<br />

veel minder vanop een eilandje dan de<br />

cultuurbeleidscoördinatoren van de<br />

beginjaren. Maar overleg met soortgenoten<br />

van andere gemeenten, dat<br />

bestaat eigenlijk niet. Tenzij op deze<br />

cultuurwerkersdag, dus. In onze sector<br />

is inspiratie erg welkom, en hier krijgen<br />

we die inspiratie van mekaar.”<br />

stes.be<br />

“Elkaar eens informeel ontmoeten in<br />

een aangenaam kader, is zeker geen<br />

overbodige luxe”, vindt ook Maarten<br />

Meyers, cultuurfunctionaris in Beerse.<br />

“Dat zou zelfs nuttig zijn voor de mensen<br />

van de cultuurcentra en de bibliotheken,<br />

volgens mij. Ook zij spelen een<br />

rol in hetzelfde veld, dat alsmaar meer<br />

geïntegreerd raakt. Misschien moeten<br />

ook zij eens uit hun tent gelokt worden?<br />

Ook voor hen is gemeenschapsvorming<br />

trouwens een decretale verplichting<br />

geworden. Voor mij is een dag als deze<br />

in elk geval erg interessant. Ik kom<br />

graag!<br />

•<br />

55


Laat je leden<br />

speeddaten<br />

EEN LEUKE METHODIEK<br />

VOOR ADVIESRADEN<br />

56


onze software zorgt vlekkeloos voor matches en overzichten | weinig<br />

voorbereidend werk | geschikt voor > 30 organisaties | erg effectief<br />

(elke organisatie ontmoet op één uur zeker 10 andere organisaties)<br />

In 2016 bedachten we de speeddate voor verenigingen:<br />

een methodiek om een groot aantal organisaties samen<br />

te brengen, kennis met elkaar te laten maken en over bepaalde<br />

onderwerpen van gedachten te laten +wisselen.<br />

Ontdek ze op<br />

www.laatjeledenspeeddaten.be<br />

57


pexels.com<br />

OVER OUDE<br />

WAT? 60- EN 80’ERS VAN HIER WAS<br />

EEN REEKS BABBELMOMENTEN VOOR<br />

HERENTHOUTSE SENIOREN IN<br />

SAMENWERKING MET LOKAAL<br />

DIENSTENCENTRUM DRIANE.<br />

VORMINGPLUS GAF ADVIES OVER DE<br />

AANPAK EN STOND MEE IN VOOR DE<br />

58 60- EN 80’ERS VAN HIER BEGELEIDING.


R WORDEN<br />

De vergrijzing is één van de grootste uitdagingen<br />

in onze samenleving.<br />

Ze heeft een grote impact op de werkgelegenheid,<br />

de sociale zekerheid, de gezondheidszorg<br />

en het woonbeleid. Haast<br />

dagelijks herinneren de media je aan die<br />

‘harde’ kant van de vergrijzing.<br />

Maar er is ook een ‘zachte’ kant: die van<br />

de beleving van het ouder worden door<br />

de ouderen zelf en de perceptie van de<br />

samenleving op die ouderen.<br />

59


Oud lijkt out<br />

De beeldvorming op ouder worden<br />

is eerder negatief. Oud is out.<br />

Hoe kijken ouderen hier naar?<br />

Wat hebben zij geleerd over ouder<br />

worden en wat kunnen zij hierover<br />

met de samenleving delen? Is er<br />

een meer genuanceerd beeld van<br />

‘ouder worden’ mogelijk?<br />

jorendeweerdt.com<br />

Het project<br />

Het opzet in Herenthout was eenvoudig:<br />

breng een groep ouderen<br />

samen en laat hen vertellen over<br />

hun eigen ouder worden. Geef<br />

ze de ruimte om hun dromen,<br />

wensen en bekommernissen te<br />

verwoorden. Maak tijd om naar<br />

elkaars verhaal te luisteren.<br />

Babbelnamiddagen dus, maar het<br />

praten moet wel op een heel specifieke<br />

manier verlopen. Anders krijg<br />

je onvoldoende diepgang en blijf je<br />

steken in een koffieklets. Terwijl er<br />

zoveel meer uit te halen valt.<br />

We werkten met twee groepen: één<br />

met 60-jarigen en één met 80-jarigen.<br />

De groepen kwamen apart<br />

samen en kregen allebei dezelfde<br />

vragen voorgeschoteld. Nadien<br />

werden ze samen gezet. Zo krijg je<br />

een erg interessante uitwisseling.<br />

HET PROJECT LIET ONS MEER<br />

DAN OOIT ONTDEKKEN WAT<br />

ER LEEFT BIJ HERENTHOUTSE<br />

OUDEREN<br />

Verrassende<br />

ontmoetingen<br />

Voor de zestigers waren vooral de<br />

ontmoetingen met de tachtigers<br />

ISABELLE BOGEMANS: “Door het project konden we onze werking vanop een afstand bekijken, en dat is<br />

belangrijk. Zijn we nog altijd bezig met datgene dat er echt toe doet?.”<br />

heel verrassend. “De ontmoetingen<br />

met de zestigers en tachtigers<br />

samen vond ik verbazingwekkend<br />

omdat ik een totaal ander beeld<br />

had van de 80’ers. Veel negatiever,<br />

ik dacht dat het mensen waren<br />

die stilletjes aan op het einde van<br />

hun leven waren en berustten in<br />

hun lot. Ik was verbaasd wat er<br />

allemaal in de gesprekken naar<br />

voren kwam, over de manier hoe<br />

die tachtigers tegenover het leven<br />

staan. Mijn beeld op mijn eigen<br />

ouder worden is hierdoor in positieve<br />

zin veranderd. Zelfs na 80<br />

zijn er nog voldoende<br />

redenen om het leven<br />

door een roze bril te<br />

zien.”<br />

Voor de tachtigers<br />

waren vooral de<br />

ontmoetingen met<br />

hun leeftijdsgenoten belangrijk.<br />

Herkenbaarheid was een van de<br />

redenen. “Blijkbaar kunnen we nog<br />

allemaal genieten van samenzijn,<br />

samen lachen, of samen ernstig<br />

zijn.<br />

Want als we al wat ouder worden<br />

hebben we allemaal een stuk verdriet<br />

te dragen. Het is vooral heel<br />

belangrijk hoe mensen daar mee<br />

om gaan.”<br />

De babbelnamiddagen gaven ook<br />

aan tachtigers een aanzet tot<br />

verandering. “Ik ben eigenlijk een<br />

zwartkijker en als ik alleen thuis<br />

ben, kan ik wel down zijn. Door<br />

de babbelnamiddagen ben ik me<br />

positiever gaan opstellen. Voor mij<br />

mogen ze zoiets nog meer organiseren.”<br />

Ontdekken wat er leeft<br />

Isabelle Bogemans, centrumleider<br />

Lokaal Dienstencentrum Huis Driane:<br />

“We zijn in dit project gestapt<br />

omdat ik het belangrijk vind dat je<br />

als Lokaal Dienstencentrum aansluiting<br />

hebt bij de leefwereld van<br />

je deelnemers. Nog al te vaak denken<br />

we in hun plaats. We organiseren<br />

activiteiten en infomomenten<br />

over onderwerpen waarvan we<br />

denken dat ze aanspreken.<br />

60<br />

60- EN 80'ERS VAN HIER


Maar wie kan er het beste zeggen<br />

waar er behoefte aan is? Dat<br />

zijn toch de mensen waar je voor<br />

werkt? Zij ervaren dag in dag uit<br />

hoe het voelt om ouder te worden<br />

en om te leven met een beperking,<br />

met een beperkt netwerk, met<br />

verdriet, ...”<br />

“Daarom was het project 60- en<br />

80’ers van hier interessant: het heeft<br />

ons de kans gegeven om meer dan<br />

ooit te ontdekken wat er leeft bij<br />

onze Herenthoutse ouderen. Waar<br />

genieten 60’ers en 80’ers van?<br />

Waar liggen ze ’s nachts van wakker?<br />

Is dat voor iedereen zo? Zijn<br />

er raakvlakken?”<br />

Tijd om stil te staan<br />

Isabelle: “Door deel te nemen<br />

aan de samenkomsten werd je<br />

gedwongen tijd te maken. De<br />

sessies gaven me energie, je kreeg<br />

een echte boost. Er kwamen frisse<br />

ideeën voor de toekomst naar<br />

boven. Je krijgt de kans om je eigen<br />

werking vanop een afstand te bekijken<br />

en dat is belangrijk. Zijn we<br />

nog altijd bezig met datgene dat er<br />

echt toe doet?”<br />

Mooie momenten<br />

“Ik heb heel veel mooie momenten<br />

gezien. Elke deelnemer werd<br />

gerespecteerd om wie hij/zij was.<br />

Daar geniet ik nog van als ik er<br />

aan terugdenk. Hoe vaak valt<br />

iemand uit de boot? Ik zie vaak<br />

hoe moeilijk mensen het hebben<br />

om nieuwe mensen toe te laten in<br />

‘hun groepje’. Maar vaak vergeet<br />

men dat het groepje stilaan kleiner<br />

begint te worden en dat het niet<br />

slecht is om er nieuwe vrienden in<br />

toe te laten.”<br />

En nu verder ...<br />

“We hebben dankzij het project<br />

voor een stuk een nieuwe basis om<br />

verder op te bouwen. Zo denken<br />

we ondertussen al concreet na<br />

over hoe we een aantal thema’s<br />

die ik tijdens de babbelnamiddagen<br />

veel aan bod zag komen,<br />

in het programma van het Lokaal<br />

Dienstencentrum kunnen opnemen:<br />

levenseinde, (mantel)zorg en<br />

seksualiteit bij ouderen.” •<br />

Bekijk onze clip<br />

https://goo.gl/oNg9zn<br />

EEN ZESTIGER: “Ik was verbaasd over de manier waarop tachtigers tegenover het leven staan. Zelfs op<br />

die leeftijd zijn er nog voldoende redenen om het leven door een roze bril te zien.”<br />

jorendeweerdt.com<br />

61


ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN ARENDONK | VIVA-SVV HERENTALS | ERFGOEDCEL KEMPENS KARAKTER | AUTODELEN<br />

HERENTALS | DAVIDSFONDS BEERSE | KIND & GEZIN PROVINCIE ANTWERPEN | SVG ARCHITECTUUR | SABLO | WAKKERDAL |<br />

KON-TACT | BURGERGROEP SUPERDIVERSITEIT | VTBKULTUUR - TURNHOUT/VOSSELAAR | DE MERODE | MILIEURAAD TURN-<br />

HOUT | SENIORENRAAD DESSEL | SENIORENRAAD ARENDONK | LANDELIJKE GILDEN POEDERLEE | GEMEENTE OUD-TURNHOUT<br />

| GEZONDHEIDSRAAD WESTERLO | FEMMA OEVEL | BIBLIOTHEEK BAARLE | GEMEENTE RAVELS - ALGEMEEN, COLLEGE | ISOM<br />

| OVERLEGORGAAN COÖRDINATOREN LDC'S KEMPEN | DAVIDSFONDS MOL | NEOS TURNHOUT | CULTUREEL CENTRUM 'T SCH-<br />

ALIKEN | VROUWENRAAD HERENTALS | GEMEENTE MEERHOUT - ALGEMEEN, SCHEPENEN | SPK - ALGEMEEN, DIGIDAK, PLATTE-<br />

LAND EN BELEVINGSECONOMIE | WERKGROEP ALLEMAN MOBIEL | CULTUREEL CENTRUM DE WARANDE | GEMEENTE LAAKDAL<br />

VELT REGIO TURNHOUT | WILLEMSFONDS MOL | LANDELIJKE GILDEN HERENTHOUT | GEMEENTE VORSELAAR - ALGEMEEN,<br />

URGEMEESTER, SCHEPEN | OKRA SINT-JOZEF-OLEN | SAMANA/ZIEKENZORG WECHELDERZANDE | OCMW HULSHOUT | GC<br />

DE WOUWER | SAMENHUIZEN | LDC DE ONTMOETING | PEYMEN-JELLEMA | CURIEUS LAAKDAL | GRIJZE PANTERS TURNHOUT |<br />

L-ARM | OUDERCOMITÉ GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BEERSE | KWB EINDHOUT | IMKERVERENIGING | CULTUURRAAD BALEN<br />

| STAD HERENTALS | DOMEIN MEERLAER | TALANDER | TRANSITIE MOL EN BALEN | KRINGWINKEL ZUIDERKEMPEN | SOCIAAL<br />

FORUM KEMPEN | DINAMO | TREINTRAMBUS | ACV REGIO GEEL | GRIJZE PANTERS HERENTALS | ERFGOEDCEL K.ERF | SOCIALE<br />

HOGESCHOOL HEVERLEE | WERKGROEP NIEUWE TIJDEN | CULTUREEL CENTRUM DE WERFT | BUURTCOMITÉ DOMEIN KASTEEL<br />

EERLAER | OCMW BALEN | LDC HET CONVENT | TREKKERSGROEP FAIRTRADEGEMEENTE RETIE | DEN DORPEL | VLAAMSE<br />

OVERHEID | VELT MOL | STAD TURNHOUT | PROVINCIE ANTWERPEN | STREEKPLATFORM KEMPEN (VROEGER: RESOC KEMPEN) |<br />

ANDELIJKE GILDEN LICHTAART | VIM | OCMW HERENTALS | FEMMA PROV. A'PEN | SAMEN BUURTEN HERENTALS | BIBLIOTHEEK<br />

HERENTALS | LOGO KEMPEN | FEMMA HERENTALS | DE SPRONG | MOBIEL 21 | BIBLIOTHEEK HERSELT | LDC TERHARTE | DE<br />

GROENE WATERMAN | PRAATPUNT TURNHOUT | LDC GROBBENDONK | SENIORENRAAD LILLE | AIF | MARJOLEIN VZW | ZELF-<br />

OOGSTTUIN BUITEN MATEN | CENTRUM BASISEDUCATIE KEMPEN | VVSG | FEMMA KASTERLEE | NEOS | VLUCHTELINGENWERK<br />

VLAANDEREN | ETION | ARMENTEKORT | LDC LUYSTERBOS | VELT MIDDENKEMPEN | GEZINSBOND WESTERLO | VORMINGPLUS<br />

ANTWERPEN | KELVIN SOLUTIONS | DAVIDSFONDS LILLE-POEDERLEE-WECHELDERZANDE | GROS GROBBENDONK | OKRA<br />

BEERSE DEN HOUT | SCHOOL OF EMPOWERMENT | FEMMA OLV MIDDELARES TURNHOUT | OCMW GEEL | ACV | HUIS VAN HET<br />

IND ARENDONK | NEOS MOL | BIBLIOTHEEK DESSEL | VOEDSELTEAM HERENTALS | VIVA-SVV MEERHOUT | SPEELSTRATEN<br />

HERENTALS | OKRA LICHTAART | VTBKULTUUR - GEEL | LDC SPRANKEL | REGIONAAL LANDSCHAP KLEINE EN GROTE NETE |<br />

CMW LAAKDAL | ORBIT | GECORO TURNHOUT | OKRA VOSSELAAR SINT JOZEF | OCMW DESSEL | DAVIDSFONDS DESSEL |<br />

VLV REGIO MOL | GEMEENTE RETIE | HUIS VAN HET KIND MIDDENKEMPEN | OCMW HOOGSTRATEN | GROEP LEADER KEMPEN<br />

OST | STAD HOOGSTRATEN | RAK | GEMEENTE HEIST -OP-DEN-BERG | BIBLIOTHEEK LAAKDAL | VORMINGSCENTRUM HIVSET<br />

STILTEPLATFORM DE MERODE | GEZINSBOND GEEL | FEMMA BLIJDE BOODSCHAP | NATUURVERENIGING DE GAGEL | BAKSODA<br />

| MONDIALE ADVIESRAAD BALEN (MARBOL) | VIVA-SVV | DE VERSWINKEL MOL | KVG | CULTUREEL CENTRUM BAARLE | 'T PASST<br />

| OKRA OUD-TURNHOUT-ZWANEVEN | FEMMA OUD-TURNHOUT CENTRUM | GEMEENTE KASTERLEE | ATELIER MIDI | MARKANT<br />

BEERSE | OCMW MOL | CULTUREEL CENTRUM ZWANEBERG | UPV | WETENSCHAPSCAFÉ TURNHOUT | OCMW ARENDONK |<br />

ORMINGPLUS OOST-BRABANT | NATUURPUNT GEEL-MEERHOUT | OCMW MERKSPLAS | GEMEENTE RAVELS | NATUURPUNT/<br />

CVN | LOKALE WERKGROEP NIEUWE TIJDEN MOL | OKRA WECHELDERZANDE | KWB | LABORATORIA MOBIELE ALTERNATIEVEN<br />

| HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DE ARK | DAVIDSFONDS RIJKEVORSEL | NATUURPUNT NETE EN AA - KERN VORSELAAR | KOOR<br />

& STEM ANTWERPEN | DE LIJN | ACV PROVINCIE ANTWERPEN (ALGEM/WGMOBILITEIT) | CURIEUS MEERHOUT | STAD GEEL |<br />

UURZAAMHEIDSADVIESRAAD OUD-TURNHOUT | WERKGROEP NIEUWE TIJDEN HERENTALS | OKRA HERSELT CENTRUM | VRIJE-<br />

TIJDSCENTRUM DE KRUIERIE | DE KOEP | OPZ GEEL | VIVA-SVV TURNHOUT | TANDEM | TROEVEN | REPAIRCAFÉ ZUIDERKEMPEN<br />

| LDC HUIS DRIANE | VTBKULTUUR - WESTERLO | PULSE | OKRA VLIMMEREN | FVV MOL | JEUGDRAAD WESTERLO | ONS HUIS<br />

| IOK | D-CLUB | PROEF HEIST | BIBLIOTHEEK VORSELAAR | VELT | TUINHIER HERSELT | VORMINGPLUS MZW | RURANT | BE-<br />

WONERSGROEP ERNEST CLAESSTRAAT | COHOUSING KEMPEN | OCMW TURNHOUT | DAVIDSFONDS KASTERLEE-LICHTAART |<br />

ULTUREEL CENTRUM 'T GETOUW | HIVA | OKRA | GEZINSBOND MOL | FEMMA LARUM | BEWEGING.NET | FEMMA LICHTAART<br />

WELZIJNSZORG KEMPEN | DE ZONNIGE KEMPEN | CSA DE PLANTENTREKKER | AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING<br />

| KWB MEERLAAR | DE FAKKEL | SENIORENRAAD BALEN | OKRA SINT DIMPHNA GEEL | PLEEGZORG PROVINCIE ANTWERPEN |<br />

FEMMA VLIMMEREN | HOFKE VAN CHANTRAINE | SPAAK | KWB GEEL PUNT | MOOOV | WELZIJNSSCHAKELS | OKRA GEWEST<br />

OOGSTRATEN-RIJKEVORSEL | SAMENTUIN EIGENAARD | WILLEMSFONDS TURNHOUT/OUD-TURNHOUT | NOORD-ZUIDRAAD<br />

OLEN | BIBLIOTHEEK HERENTHOUT | DAVIDSFONDS LAAKDAL | PONTIFAX | NATUURPUNT DE WULP | OCMW GROBBENDONK |<br />

DC STEDE AKKERS | OUDERCOMITÉ 'T LOCOMOTIEFJE | TIMOTHEUS | KULTUURKONTAKT BEERSE | GEMEENTE BEERSE | GLS<br />

DE WEGWIJZER | SOCIUS | TEAM VLAAMSE BOUWMEESTER | BIBLIOTHEEK HULSHOUT | STADSREGIO TURNHOUT | BEWEGING.<br />

NET HERENTALS | DAM ARCHITECTEN | BC DE LIEREMAN | CULTUURFORUM TURNHOUT | GEZONDHEIDSRAAD MERKSPLAS |<br />

ARZOEN | BIBLIOTHEEK TURNHOUT | GEMEENTE KORTRIJK | KWB VEERLE | OCMW WESTERLO | OOST WEST CENTRUM | LDC<br />

ALBERT VAN DYCK | WERKGROEP STILTE DE MERODE | THOMAS MORE | REPAIRCAFÉ OLEN | MOS MEERHOUT | STADSBOERDERIJ<br />

TURNHOUT | GEMEENTE MOL | CAW DE KEMPEN | NEOS HERSELT | EPO | GEMEENTE KASTERLEE | GEMEENTE ARENDONK |<br />

OKRA GODDELIJK KIND | CSATUIN 'T MOSTERDZAADJE | WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSOVERLEG REGIO MOL | LBC | WAERBEKE |<br />

GEMEENTE BALEN | KWB LAAKDAL | SENIORENRAAD MOL | FRIS GEMIXT | BIBLIOTHEEK GEEL | KWB VORST | MONDIALE RAAD<br />

URNHOUT | FEMMA OLMEN | BIBLIOTHEEK ARENDONK | GEMEENTE HULSHOUT | OKRA MEER | ORAKEL | GEZONDHEIDSRAAD<br />

BEERSE | VORMINGPLUS REGIO MECHELEN | BIBLIOTHEEK BALEN |<br />

Partners<br />

99% van onze activiteiten in <strong>2017</strong> gebeurde in samenwerking met deze partners.<br />

62


DE MENSEN<br />

Het team<br />

martine coppieters<br />

coördinator<br />

martine@vormingpluskempen.be<br />

JAN VAN HOUT<br />

adjunct-coördinator<br />

jan@vormingpluskempen.be<br />

jef VAN eyck<br />

sociaal-cultureel werker<br />

jef@vormingpluskempen.be<br />

christa Truyen<br />

sociaal-cultureel werker<br />

christa@vormingpluskempen.be<br />

katrien loots<br />

sociaal-cultureel werker<br />

katrien@vormingpluskempen.be<br />

sarah deckx<br />

sociaal-cultureel werker<br />

sarah@vormingpluskempen.be<br />

viviane schuer<br />

sociaal-cultureel werker<br />

viviane@vormingpluskempen.be<br />

dirk raeymaekers<br />

communicatiewerker<br />

dirk@vormingpluskempen.be<br />

De Raad van Bestuur<br />

De Raad van Bestuur bestaat uit<br />

Myriam Bergmans, Stefaan De<br />

Wit, Leen Dries, Assunta Geens,<br />

Igor Geubbelmans, Paul Goossens,<br />

Mieke Hens, Wendy Mercelis, Lut<br />

Mertens, Tinne Peeters en Gust van<br />

Dongen.<br />

De Algemene<br />

Vergadering<br />

De Algemene Vergadering van<br />

Vormingplus Kempen bestaat uit<br />

mensen uit diverse maatschappelijke<br />

sectoren van de Kempen. Ze<br />

telt momenteel 39 leden.<br />

Contact<br />

Vormingplus Kempen vzw<br />

Prins Boudewijnlaan 9 bus 2<br />

2300 Turnhout<br />

Open elke werkdag van 9 tot 17 uur<br />

T 014 41 15 65<br />

E info@vormingpluskempen.be<br />

W www.vormingpluskempen.be<br />

facebook https://www.facebook.com/vormingpluskempen<br />

ontwerp: Vormingplus Kempen<br />

druk: www.maes-natuurlijk.be, op Cyclus-100% gerecycleerd papier<br />

verantw. uitg. Martine Coppieters, p/a Prins Boudewijnlaan 9 bus 2, 2300 Turnhout<br />

63


64<br />

met steun van

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!