Views
7 months ago

Barneveld Magazine 5e jaargang nummer 1

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Anje Slootweg en Maria

Anje Slootweg en Maria de Jong: ook advocaat van het kind De unieke band tussen ouder en kind maakt een scheiding vaak des te moeilijker. ‘Want de kinderen…’, zeggen ouders in echtscheiding dan tegen de advocaat. Anje Slootweg (36) en Maria de Jong (33) zijn beiden advocaat bij BVD advocaten. Dagelijks houden ze zich met ‘kind en gezin’ bezig. Wat heeft een advocaat eigenlijk met kind en gezin te maken? Maria de Jong: ‘Alles! Als familie- en jeugdrechtadvocaat ben ik dagelijks aan het nadenken over de beste oplossing voor een bepaalde gezinssituatie. Een moeder die beweert dat vader hun zoon heeft geslagen en hem verbiedt om nog omgang met vader te hebben. Een moeder die een nieuwe relatie aangaat met iemand die 60 km verderop woont: mogen haar kinderen meeverhuizen?’ Haar collega Anje Slootweg, al sinds 2004 familierechtadvocaat, vult aan: ‘Echtgenoten die al jaren in een bepaald patroon zitten en er beiden diep van overtuigd zijn dat de ander uit is op zijn of haar ondergang. Mensen die bellen dat hun partner wil scheiden en tegen ons zeggen: ‘Maar ik houd nog van haar!’ In zulke gevallen hebben kinderen natuurlijk geen gemakkelijk leven. Zulke conflicten tussen ouders onderling gaan nóóit over de hoofden van kinderen maar er dwars doorheen.’ De Jong: ‘In de meeste dossiers zijn kinderen betrokken, maar het komt zelden voor dat ik de kinderen ontmoet over wie 18 Barneveld Magazine

ik soms dagelijks spreek. Toch voel ik me ook de advocaat van het kind: wanneer ruziënde ouders het belang van het kind uit het oog verliezen, is het mijn taak om bij te sturen. Soms treed ik ook op als advocaat van een minderjarige zelf. Het gaat vaak om schrijnende situaties.’ houden, je eigen cliënt mee te krijgen in het proces en stap voor stap toe te werken naar een eindproduct: bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant waarmee partijen de komende jaren verder kunnen. Of een ouderschapsplan waarin alle wensen een plek hebben en naast elkaar kunnen De Jong: ‘De gemeente Barneveld is in de afgelopen periode een belangrijke sparringpartner geworden. Zo heeft de gemeente een aantal ‘Gespreksvoerders Jeugd’ in dienst die een belangrijke poortwachtersfunctie vervullen als het gaat om het inzetten van passende KIND & GEZIN Kunnen kinderen een eigen advocaat in de arm nemen? bestaan.’ De Jong: ‘De route die ik volg is meestal jeugdhulp. Op 13 september 2018 doen we vanuit BVD advocaten opnieuw mee aan het symposium ‘Kind en Echtscheiding’ ‘In sommige situaties hebben kinderen de route van het constructief overleg met dat voor de tweede keer georganiseerd op grond van een wettelijke bepaling de wederpartij. Daar gaat aan vooraf dat ik wordt door het Centrum voor Jeugd en recht op een eigen advocaat’, legt De Jong heel goed probeer na te gaan waaraan mijn Gezin van de gemeente Barneveld. Zulke uit. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat cliënt echt behoefte heeft en waar de pijn samenwerking is heel waardevol. Juist in wordt verdacht van een ernstig misdrijf vooral zit.’ het belang van het kind! of een kind dat in een gesloten instelling voor jeugdhulp wordt geplaatst. Kinderen hebben een advocaat in een dergelijke Jullie werken veel samen, wat kun je daarin voor elkaar betekenen? Anje Slootweg is familierechtadvocaat en mediator, Maria de Jong is familie- en situatie vaak hard nodig: in de eerste plaats ‘Voordat ik advocaat werd, was ik docent en jeugdrechtadvocaat. Beiden zijn verbonden om zo een toegang tot het recht te creëren onderzoeker aan de Universiteit Leiden bij aan BVD advocaten. en een volwaardige discussie met andere de afdeling Jeugdrecht’, aldus Maria. ‘In veel partijen aan te gaan en ten tweede om de echtscheidingszaken die zich aandienen, BVD advocaten stem van het kind te laten horen.’ komt kennis van het jeugdrecht goed van Raadhuisplein 55, Barneveld pas. Sowieso is het fijn om samen te kunnen Tel. 0342 - 740 700 Slootweg: ‘Op dit moment worden zelfs sparren over een moeilijk dossier of om bij barneveld@bvd-advocaten.nl plannen gemaakt voor een ‘gezinsadvocaat’. de ander je verhaal kwijt te kunnen.’ www.bvd-advocaten.nl Iemand die de regiefunctie in echtscheidingszaken heeft. Deze advocaat zou als een ‘casemanager’ te werk moeten gaan en scheidende ouders begeleiden en kijken naar wat ze nodig hebben.’ Slootweg: ‘Als familierechtadvocaten overleggen we daarnaast bijna dagelijks met hulpverleners die zijn betrokken bij gezinnen. Goede hulpverlening is cruciaal Echtscheiding en ondernemers Wat zie je als je grootste uitdaging in het werk als echtscheidingsadvocaat en jeugdrechtadvocaat? De Jong: ‘Het ene dossier is complexer dan het andere dossier, maar doorgaans is de grootste uitdaging om een oplossing te vinden (een financiële constructie, of een oplossing voor de omgangsregeling, etc.) waarmee beide partijen tevreden zijn en het gevoel hebben weer vooruit te kunnen.’ Slootweg: ‘Mijn ervaring is toch wel dat naarmate een echtscheidingsprocedure langer duurt, de communicatie verder verzuurt en de kans kleiner wordt dat partijen er onderling uitkomen. De uitdaging is dus om het tempo er in te in een juridische procedure. Met juridisch werk kan altijd maar een deel van het probleem worden opgelost. Hulpverlening is daarnaast nodig.’ Top-5 meest voorkomende kwesties waarbij kinderen betrokken zijn. 1. Hoofdverblijf en zorgregeling bij echtscheiding 2. Kinderalimentatie na echtscheiding 3. Verhuizing en schoolkeuze kinderen 4. Uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen 5. Jeugdhulp in een drangkader BVD advocaten werkt veel voor ondernemers op het gebied van onder andere arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Ook als ondernemers te maken hebben met echtscheiding, komen ze bij ons terecht. Een scheidende ondernemer krijgt met specifieke en complexe vraagstukken te maken, bijvoorbeeld rondom de waardering van de onderneming, het pensioen in eigen beheer en de vaststelling van partneralimentatie. Daarnaast spelen ook de nodige fiscale regelingen, bijvoorbeeld op het gebied van overdracht van aandelen aan de echtgenoot die de onderneming voortzet. Barneveld Magazine 19

Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 4
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 5e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 3
Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 4
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 3
Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 4
Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 1e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 1e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 3
Ede Magazine 2e jaargang nummer 1
Ede Magazine 2e jaargang nummer 1
Ede Magazine 1e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 1e jaargang nummer 3