Helperbel_2_LR

wijkhelpman

helperbel

• Buurtbrandweerman

• Coöperatieve Verlichtingsfabriek Helpman

• Spelen kinderen nog buiten zonder Pokémon?

2018

2


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Nieuwbouw Ketwich Veschuurlaan en Hora Siccamasingel 4

Nieuws van het wijkcomité

Nieuw lid 6

Nieuws van de gemeente

Koninklijke erepenning voor CVV Oranje Nassau 7

Activiteiten in de wijk

BSV Helpman-Oost is op zoek naar jou! 9

30 jaar schildercursussen in BSV-gebouw Helpman 16

Sterrebos live 25

Spelen kinderen nog buiten zonder Pokémon? 30

Koningsdag 2018 37

Andere tijden

Coöperatieve Verlichtingsfabriek Helpman 22

Werken in de wijk

Een buurtbrandweerman 14

Aditech opent nieuwe vestiging in Groningen 19

Haptotherapie 27

Mijn Borg Financieel Adviescentrum 35

Column

Een onbedoeld pretpark! 11

14 30

37

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren, Roelof van der Wal.

Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren.

Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.

Helperbel nr. 2, juni 2018 3


4

Foto: Harm Draaijer

Nieuwbouw aan de Ketwich Verschuurlaan

en de Hora Siccamasingel


Wijk in beeld

Helperbel nr. 2, juni 2018

5


Nieuws van het Wijkcomité

Nieuw lid wijkcomité

Mijn naam is Henk Hindriks, geboren in 1951

in het Rooms Katholiek Ziekenhuis aan de

Verlengde Hereweg. Geboren en getogen

Helpenaar. Mijn ouders woonden aan

de van Royenlaan. Later zijn we verhuisd

naar de pas gebouwde flats aan de van

Iddekingeweg. Daar heb ik mijn jeugd

doorgebracht.

Scholen

Ik ging naar de kleuterschool in de Finse

scholen aan de Helperwestsingel, daarna

naar de Coendersschool aan de Haydnlaan

en tenslotte naar de Dalton HBS aan de

Helperbrink. Gestudeerd heb ik in Twente en

in Groningen.

Terug naar Helpman

Na mijn studie heb ik met mijn huidige

echtgenote enkele jaren in omgebouwde

bestelbussen (campers bestonden nog niet)

door Zuid Europa en Noord Afrika getrokken

heb. Daarna toch weer terug naar Groningen,

waar we enkele jaren in de Hoogte

gewoond hebben. In 1979 zagen we ons

huidige huis aan de Coendersweg leeg

staan en tot onze verrassing kwamen wij als

huurders hiervoor in aanmerking. Tien jaar

later konden we het van de eigenaars

overnemen en sindsdien hebben we het

huis uitgebreid verbouwd.

Wij hebben hier twee kinderen grootgebracht

en tegenwoordig is het huis geschikt

om ook de kleinkinderen zo nu en dan te

logeren te krijgen.

Werk

Qua werkzaamheden heb ik na enkele jaren

in de (micro-)computerhandel te hebben

gewerkt, mijn draai gevonden in het

onderwijs. Eerst in het MBO (Sybrandus

Stratingh MTS) en daarna in het HBO, de

Hanzehogeschool. Begonnen als docent

Elektronica, daarna als docent Informatica

en sinds vorig jaar geëindigd als programmamanager

van diverse projecten waarbij

innovatieve toepassingen van elektronica in

onder andere Persoonlijke Gezondheidszorg

een hoofdrol speelden.

Wijkcomité

Nu dus gepensioneerd en daarmee opeens

in staat mijn eigen tijd in te delen.

Helpman heeft mij altijd zeer na gestaan,

zoals u in het bovenstaande hebt kunnen

lezen, daarom lijkt het Wijkcomité mij een

nuttige tijdsbesteding.

Met mijn kennis en ervaring in de elektrotechniek

en ICT wereld en mijn brede

netwerk hoop ik een nuttige bijdrage aan

het Wijkcomité te kunnen bieden.

Daarnaast mag ik al enkele jaren meehelpen

bij het organiseren van de zomerse

serie van Sterrebos Live concerten, iets wat

dankzij de steun van het Wijkcomité al ruim

6 jaar met succes in de koepel in het bos

plaatsvindt. Ik kijk uit naar een mooie

samenwerking.

6


Nieuws van de gemeente

Koninklijke Erepenning voor CVV Oranje Nassau

Op 30 april reikte locoburgemeester Paul de

Rook de Koninklijke Erepenning uit aan CVV

Oranje Nassau ter gelegenheid van hun

100-jarig bestaan.

CVV Oranje Nassau werd opgericht op 30

april 1918 als Christelijke Voetbal- en

Athletiekvereniging Oranje Nassau. Tot en

met de Tweede Wereldoorlog bleef het

ledenaantal laag en was de club zoekende

naar velden om te spelen en de juiste bond

om de wedstrijden voor te spelen. Pas toen

Oranje Nassau vanaf 1947 over een eigen

veld kon beschikken, steeg het ledenaantal

aanzienlijk en werd de basis gelegd voor de

huidige club. In de jaren die volgden, werd

Oranje Nassau een steeds bekendere naam

in Groningen. Oranje Nassau was lange tijd

een grootmacht in het noordelijke amateurvoetbal.

Voetbal was er in alle soorten en

maten. Naast de prestatie-elftallen speelde

ook het tweede elftal structureel op het

hoogste niveau, was er een jeugdafdeling die

regelmatig spelers afleverde aan de prestatieteams,

maar ook een “veteranenelftal” vol

met echte clubmannen. Vanaf eind jaren ’70

is er een zaalvoetbaltak en vanaf begin jaren

’80 een succesvolle vrouwenvoetbaltak. Een

heuse omni-voetbalvereniging!

omnivereniging”. Voor alle takken van de

voetbalsport kan je bij ON terecht: mannen-,

vrouwen, jeugd-, zaalvoetbal en ook

G-voetbal is gedurende vele jaren te

beoefenen geweest.

Vijfhonderd leden

Op dit moment telt de club circa vijfhonderd

leden verdeeld over zes mannenteams

(1e klasse t/m 5e klasse), vier vrouwenteams

(1e t/m 3e klasse), een 45+ team (1e klasse),

tien zaalteams (1e t/m 4e klasse) en een

weer opbloeiende jeugdafdeling. Een

enthousiast jeugdbestuur heeft mede de

basis gelegd voor de tien jeugdteams die

momenteel weer actief zijn bij de vereniging.

Sportiefste club provincie

In 2016 mocht de vereniging van de

scheidsrechtersvereniging de eretitel

‘sportiefste club van de provincie Groningen’

in ontvangst nemen.

Voetbal- en atletiekvereniging

Het zijn van een omnivereniging zit Oranje

Nassau eigenlijk al vanaf de oprichting in de

genen. Waar de club werd opgericht als

voetbal- en atletiekvereniging, was ook de

volleybalafdeling jarenlang een belangrijk

onderdeel van de club. In de laatste

decennia is er meer sprake van een “voetbal

Helperbel nr. 2, juni 2018 7


www.hopma.nl

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl

LEER ITALIAANS IN HELPMAN

Leer Italiaans

Kleine en knusse cursussen voor iedereen.

• Cursussen op maat

• Privéles of bijna

In Helpman

www.italicon.nl

De cursussen worden gegeven aan de Dr. D. Bossstraat

(zijstraatje van De Savornin Lohmanlaan)

050-3138005/06-30357675

www.italicon.nl / 06 - 303 576 75

Kleine en knusse cursussen voor

iedereen.

Cursussen op maat

Privéles of bijna.

Groningen Zuid

Blokken van 10 lessen.

> Helperplein

> Canadalaan

050-2807280 www.logopediegroningen.nl

8


Activiteiten in de wijk

Kom een handje helpen:

BSV Helpman-Oost is op zoek naar jou!

Al járen ligt verscholen in het groen een prachtige speeltuin,

een inspirerende en gezellige plek voor iedereen in onze wijk.

Wist je dat je hier:

• lekker kan spelen en ontdekken;

• wijkbewoners kan ontmoeten;

• creatief bezig kan zijn;

• nieuwe skills kan leren;

• lekker in de zon kan zitten;

• mee kan denken en doen;

• lid kan worden (€10 per jaar)?

Waarbij zou je ons willen helpen?

Heb je veel of weinig tijd, je kunt altijd je bijdrage leveren. Denk aan:

VLOTTE BERICHTJES OP

FACEBOOK POSTEN

WEBSITE OPFRISSEN

WEBSITE VERS HOUDEN

ACTIVITEITEN OP DE RAMEN

SCHRIJVEN

WERVEND BUITENBORD

VOOR ACTIVITEITEN MAKEN

DJ KINDERDISCO

KINDERBINGO

KINDERKARAOKE

ESCAPEROOM MIDDAG

DAG(DEEL)

KINDERSPELWEEK

(24-26 JULI)

KLUSSEN OP DE GEZELLIGE

KLUSDAG

OPBOUWEN KERSTMARKT

EETCAFÉ OF KOOKGROEP

TERRAS AANVEGEN

ONKRUID VERWIJDEREN

BESTUURSFUNCTIES

OF EEN ANDERE BRUISENDE OF GEZELLIGE ACTIVITEIT; OF EEN ANDER KLUSJE?

Wat bieden we voor je enthousiasme?

Een bakje koffie, enthousiaste medehelpers en een gulle glimlach van de bezoekers!

Zit er niets bij, maar wil je toch helpen, laat het ons weten.

Enthousiast geworden? Mail ons: info@helpmanoost.nl

of loop bij ons binnen: Groenesteinlaan 16.

Helperbel nr. 2, juni 2018 9


Column

een onbedoeld pretpark!

Kijk voordat je dit stukje verder leest even een paar minuten naar de bijgaande foto.

Laat je ogen er maar even overheen dwalen. Wat valt je allemaal op? Hetzelfde als mij?

Vind je het allemaal normaal wat je ziet? Ik niet! Maar laat ik één ding duidelijk stellen:

ik heb ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Dat de detailhandel en horeca weer

floreert, dat alle panden weer bezet zijn en samen een zeer divers aanbod brengen aan de

Verlengde Hereweg, doet me veel deugd. Maar een ander ding doet me zeer weinig deugd:

de manier waarop sommige ondernemers hun koopwaar proberen te verkopen.

‘Reclame’ komt van ‘reclameren’, dat schijnt ‘telkens schreeuwen’ te betekenen. Wie langs de

Verlengde Hereweg, ter hoogte van twee wereldwijd opererende pizza-afbakkers rijdt of

loopt, wordt bijna visueel doof van het ‘herhaaldelijke geschreeuw’. Okay, we weten

allemaal: ‘reclame doet verkopen’. Hoe moeten anders de onzekere en zoekende consumenten

de weg naar producten en diensten vinden? Maar wordt op dit deel van de Verlengde

Hereweg - niet alleen door de pizza-opwarmers overigens - de inzet van reclame niet een

beetje overdreven? Een van de daar gevestigde ondernemingen vindt bijvoorbeeld het niet

alleen genoeg om met een enorm logo op de gevels en reclamevlaggen op het trottoir de

aandacht van de voorbijgangers te trekken. Nee, het hangt af en toe tevens nog eens een

spandoek over het fietspad. De concurrerende pizza-zaak zet een rij van duidelijke logo’s

voorziene scooters voor de deur en laat zelfs tijdens het spitsuur haar bezorgers tegen de

stroom fietsers en voetgangers inrijden! Dat is pas actiereclame!

Is dit visuele geweld allemaal nodig? In deze tijden van slimme en zeer gerichte onlinemarketingmogelijkheden?

Ieder lid van de doelgroep van dit soort visueel luid aan de weg

timmerende ondernemingen bezit toch een smartphone? Bovendien: de beoogde doelgroepsleden

kijken al lopend en fietsend meestal voortdurend op hun intelligente mobieltje

en zien dus al die om aandacht schreeuwende uitingen helemaal niet!

Dat ik me erger aan dit visueel grof geweld, kan natuurlijk een kwestie van smaak zijn. Maar

er is nog een ander aspect: het gebruik van de openbare ruimte. Niet alleen die vaandels,

scooters en fietsen staan vaak hinderlijk in de weg op het trottoir, ook regelmatig bakken

met allerhande handel. (De marketingstrategie & consumentenpsychologie hierachter is

een beetje achterhaald overigens.) Niet alleen voor ouderen die slecht ter been zijn maar

ook voor mensen die volle boodschappentassen dragen en bijvoorbeeld ouders met kleine

10


Tekst en foto: Hero Helpman

kinderen vormt dit stuk openbare ruimte met obstakels vaak tijdens spitsuren een hele

uitdaging: het lijkt een onbedoeld pretpark! Vraag aan de gemeente: kan/mag dit allemaal

wat sommige ondernemers doen? Vraag aan de betreffende ondernemers: moet je ook

alles doen wat mag? En: wordt er weleens nagedacht over het creëren van mutual benefits,

oftewel gemeenschappelijke voordelen?

Is het dan allemaal fout aan de Verlengde Hereweg wat betreft reclame, promotie en

positionering? Beslist niet! Kijk maar eens naar het onlangs verhuisde restaurant Uit de

Buurt, ristorante Alice, wijnhandel Henri Bloem of bijvoorbeeld de hernoemde interieuradviseur

Jolanda Datema. Zij laten zien hoe het ook kan: visueel rustig maar toch heel

onderscheidend!

Helperbel nr. 2, juni 2018 11


Service

De operatie is geslaagd en u mag morgen naar huis!

De operatie is geslaagd en u mag morgen weer naar huis. Dat klinkt mooi maar dat was nou

precies wat Antje Tamminga (54 jaar) niet wilde. Jazeker, ziekenhuisbedden moeten zo gauw

mogelijk weer leeg want de volgende patiënten staan al weer te dringen. Dat begreep zij

ook wel.

Maar als je alleen woont en er is niemand die je, één keer weer thuis, helpt om de trap op te

komen. En er is ook niemand die de eerste week de boodschappen voor je wil doen, laat staan

je eten koken. Wat dan? Mooi hoor dat de operatie was geslaagd, maar ze voelde zich nog

lang niet in staat om weer voor zichzelf te zorgen. Hoe moest dat nou?

Logeerhuis “De Opstap”

Het nieuwe logeerhuis “De Opstap”, in Groningen bood de oplossing. Antje ging meteen

vanuit het ziekenhuis met een taxi naar De Opstap en werd daar door twee vriendelijke

Humanitas-vrijwilligers opgevangen en in haar eigen slaapkamer geïnstalleerd. Ze is 8 dagen

gebleven.

Andere situatie

Harm en Anna Hoogland, al meer dan 60 jaar getrouwd, wonen nog steeds zelfstandig. Ze

zijn ver in de tachtig zijn en Harm is beginnend dement. Anna zorgt voor hem, maar wat wil

het geval? Anna heeft al jaren last van haar heup en daar is best wat aan te doen. Maar wie

moet er voor Harm zorgen als zij in het ziekenhuis ligt? Bovendien, hoe moet het als zij de

eerste tijd na de operatie wel naar huis mag maar nog niets kan en mag doen? Anna bracht

Harm de dag voordat ze zelf in het ziekenhuis zou worden opgenomen naar De Opstap. Toen

ze aan haar heup was geopereerd en niet meer in het ziekenhuis hoefde te blijven maar nog

wel veel pijn had, ging ze ook naar De Opstap. Mooi toch, en na 14 dagen kon Anna het weer

allemaal zelf en gingen ze samen naar huis.

Voor wie is logeerhuis De Opstap?

Voor (alleenstaande) mensen die na ontslag uit het ziekenhuis nog niet naar hun eigen huis

kunnen om te herstellen of aan te sterken. Voor mensen die tijdelijk geen beroep kunnen

doen op hun mantelzorger en toch zorg nodig hebben. De Humanitas-vrijwilligers in de

Opstap nemen de zorg dan tijdelijk over zodat de mantelzorger even op adem kan komen.

Zelfs mensen die professionele zorg nodig hebben kunnen gebruik maken van het logeerhuis.

De thuiszorg en/of wijkverpleging komt dan in De Opstap hun patiënt verzorgen en helpen.

Meer weten over logeerhuis De Opstap? Kijk op onze website; bel of mail ons.

Website: www.deopstap050.nl

Tel: 050-2042500

E-mail: info@deopstap050.nl

Adres: Molukkenstraat 202; 9715 NZ GRONINGEN

12


U bent gemaakt om te bewegen!

• Fysiotherapie

• Oedeemtherapie

• Geriatriefysiotherapie

• Thuiszorg Fysiotherapie

Wij verzorgen tevens behandelingen aan huis.

Van Iddekingeweg 65 - 050-5270600 – www.fysioforte.nl

natuurlijk voor uw tuinonderhoud en -advies

www.detuinjuffer.nl mail@detuinjuffer.nl 06-47142316

INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met

verschillende materialen. Heb je een eigen groep die wel een

workshop wil neem dan contact op.

www.ykeradema.nl

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug

Helperbel NIEUWE nr. 2, TANDARTSPRAKTIJK juni 2018 VOOR:

13


Werken in de wijk

Nu ook in een deel van Helpman

EEN BUURTBRANDWEERMAN

Even voorstellen. Mijn naam is Luc Oldenhof en ben de eerste buurtbrandweerman in de

stad Groningen. Dit alles in het kader van een pilot van de Veiligheidsregio Groningen in

onze provincie. In oktober 2017 ben ik gestart in de stedelijke omgeving en heb hiervoor in

eerste instantie De Wijert (noord en zuid) gekozen. Op 1 februari 2018 heb ik besloten het

werkgebied iets uit te breiden naar een deel van Helpman. (tot de Verlengde Hereweg) In

beginsel loopt deze pilot tot januari 2019.

Waarom

De brandweer wil graag als hulpverlenende dienst midden in de maatschappij staan en

blijven staan. Als buurtbrandweerman wil ik de schakel vormen tussen bewoners en

ondernemers en de eigen organisatie en daarbij een bijdrage leveren. Dit op een laagdrempelige

wijze en dus voor iedereen binnen het gebied makkelijk bereikbaar en aanspreekbaar.

Ik werk ook samen met andere partners bijvoorbeeld met woningbouwcorporaties,

VVE’s, maar ook met gemeente, WIJ-team en politie en we proberen zo met elkaar korte

lijnen te houden. De samenwerking geldt ook voor bewonersverenigingen zoals het

wijkcomité Helpman.

14


Tekst en foto: Luc Oldenhof

Winst

De brandweer wil meer risicogericht gaan

werken. Tot voor kort werden vrijwel alleen

gebouwen waar veel mensen zijn, bijvoorbeeld

grotere winkels, horeca of ziekenhuizen,

gecontroleerd. Maar de meeste

slachtoffers bij brand vallen echter in

woningen en worden voor het merendeel

veroorzaakt door het handelen van bewoners

zelf. Dus hier valt met elkaar winst te

behalen. Ik ga dan ook met bewoners en/of

verhuurders in gesprek, bied een gratis

woningcheck aan, geef informatie en

voorlichtingsbijeenkomsten en wil ik daarbij

een bijdrage leveren in het oplossen van

(brand)veiligheidsproblemen in de wijk.

Vragen

In eerste instantie was dus gekozen voor De

Wijert. Het langer zelfstandig thuis wonen

en het aantal ouderen in de wijk heeft een belangrijke rol gespeeld in de keus. Doordat je

meer in de buurt bekend wordt, kwamen er echter ook vragen uit een deel van Helpman.

Dat was dan ook de reden om dit gedeelte erbij te doen. (op het kaartje het werkgebied van

A28 en de donkerblauwe lijn).

Vaak zijn er vragen. Of dit nu over rook of CO-melders gaat, vluchtwegen, brandveilige

bouwmaterialen, (pellet)kachels, schoorsteenvegers, brandoorzaken, bereikbaarheid of over

de werkwijze van de brandweer zelf, het maakt niet uit. Ik sta er voor open om ze te

beantwoorden. Dat geldt overigens ook voor het melden van brandonveilige situaties.

Contact

De buurtbrandweerman heeft elke woensdagmorgen een inloopspreekuur in MFC de

Wijert aan de P.C. Hooftlaan, maar is vanzelfsprekend ook op andere dagen in de wijk.

Telefonisch te bereiken 088 – 162 4635 of per email luc.oldenhof@vrgroningen.nl voor

vragen, het aanvragen van een (gratis) woningcheck of het maken van een afspraak indien

u iets wilt voorleggen. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook eens op facebook onder

Buurbrandweerman Groningen Stad.

Helperbel nr. 2, juni 2018 15


Tekst en foto: Jeanine Plantema Koetsier

In alle rust met vorm en kleur iets moois maken!

30 jaar schildercursussen in BSV-gebouw De Helpen

Ruim 30 jaar lang vinden er in het BSV-gebouw De Helpen, Groenensteinlaan

16, schildercursussen plaats. Oorspronkelijk werden ze georganiseerd door de

Volksuniversiteit, later viel het onder het Groningen Forum. Het Groninger Forum

heeft echter het cursusaanbod veranderd: vanaf september 2018 biedt het geen

schildercursussen meer aan. Vanaf nu organiseert de docent Martin Scholte de

schildercursussen.

Les van een ervaren docent

De cursussen zijn zowel voor beginners als voor gevorderden. De onderwerpen voor de

schilderijen en de stijl waarin je schildert (figuratief, abstract of daar tussenin) zijn vrij. Er

wordt geschilderd met verschillende materialen: acrylverf, olieverf en aquarel. De cursus

vindt plaats onder begeleiding van de ervaren docent Martin Scholte. Iedereen wordt door

hem bij het maken van het schilderij individueel begeleid. Hij kan je helpen bij het zoeken

van een onderwerp. Na het schilderen volgt er een nabespreking.

Waarom zou je gaan schilderen?

Hier enkele ervaringen van cursisten:

• Een avond weg van de dagelijkse beslommeringen;

• Alleen bezig zijn met vorm en kleur;

• Je hobby uitoefenen met mensen die een gezamenlijke interesse hebben;

• In alle rust kunnen werken;

• De docent geeft op deskundige, inspirerende wijze advies, zodat je elke keer weer een

stukje verder komt;

• Het is leuk om iets moois te maken. Vooral als het lukt voelt het als een blije verrassing;

• Anders en beter gaan kijken naar schilderijen in een museum of galerie (compositie,

kleur, manier van schilderen) en van daaruit inspiratie opdoen;

• Het is een stimulans om thuis verder te gaan werken;

• We zijn niet alleen individueel bezig, maar we kijken ook bij elkaar, we doen daardoor

ideeën op en leren zo van elkaar;

• Je kijkt anders naar de dingen om je heen: voorwerpen, natuur, mensen, kleur, vorm en

licht. Alles kan je gebruiken voor een schilderij.

16


Activiteiten in de wijk

Doe mee!

Informatie over de cursussen 2018-2019

Locatie: BSV-gebouw De Helpen, Groenensteinlaan 16.

Tijdstip:

maandagavond en donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur.

Aantal lessen: 24. Voor instappers/beginners bestaat er de mogelijkheid om 12

lessen te volgen.

Start:

maandag 24 september en donderdag 27 september.

Prijs:

€ 380,- voor 24 lessen, exclusief materiaalkosten.

Opgave en informatie: Martin Scholte

tel.: 050-3121494

e-mail: m.j.scholte@planet.nl

Helperbel nr. 2, juni 2018 17


CHEF’S SPECIAL

in Restaurant De Brink:

00 00

Elke vrijdag tussen 17 - 19 uur

bereidt onze kok zijn

chef’s special | WELKOM

€ 12,50

Reserveren niet nodig

Restaurant De Brink

Helper Brink 59, Groningen

www.zinnzorg.nl/restaurants

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

18


Tekst: Jeroen Eerhard, Aditech

Werken in de wijk

Aditech opent nieuwe vestiging in Groningen

Aditech, een van de grootste

uitzendbureaus in de techniek,

opent een nieuwe vestiging

in Groningen. Operationeel

directeur Jeffrey van Oostrum

en consultant Jeroen Eerhard

hebben afgelopen week

de sleutels van de nieuwe

vestiging in ontvangst

genomen. Het nieuwe pand

van Aditech is gevestigd

aan de Verlengde Hereweg

66/66A.

Betere bereikbaarheid

Het huidige pand van Aditech Groningen aan de Wasaweg voldoet niet meer aan de

wensen met betrekking tot locatie en bereikbaarheid. Er is lang gezocht naar een passend

vervangend pand. Jeroen Eerhard, consultant van vestiging Groningen: “Wij vinden het

belangrijk dat de monteurs en klanten onze nieuwe vestiging makkelijk kunnen bereiken.

Zo houd je de drempel voor onze monteurs om langs te komen laag. Door de aankoop van

dit pand kunnen we dat realiseren.” Naast de bereikbaarheid is ook de omgeving voor de

vestiging Groningen erop vooruitgegaan. In plaats van een rustig industrieterrein zit

Aditech Groningen straks aan een bruisende winkelstraat.

Ontwikkeltraject

Er moet nog veel verbouwd worden voordat de vestiging gebruiksklaar is. Jeffrey van

Oostrum: “Het nieuwe pand moet nog flink worden aangepakt. Het is echt een ontwikkeltraject,

maar ook een mooie uitdaging. Groningen is een prachtige stad en een mooie

toevoeging aan onze landelijke dekking.” Het is de bedoeling dat het pand zijn vroegere

uitstraling terugkrijgt, passend bij het huidige straatbeeld. Aditech komt in de plaats van

een slager die jarenlang in het pand heeft gezeten. Naast de nieuwe vestiging komen er

ook twee woonappartementen in en blijft de huidige kapster in het pand gehuisvest.

Helperbel nr. 2, juni 2018 19


Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

20


Service

Wil je dat jouw kind beter voor zichzelf opkomt?

Meld hem of haar aan voor:

Training SOCIAAL WEERBAAR

De training bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten voor kinderen die moeite

hebben om voor zichzelf op te komen en/of omgaan met anderen lastig vinden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: nee zeggen, bouwen aan

zelfvertrouwen, omgaan met pesten, gevoelens herkennen en lichaamstaal.

Voor wie?

Kinderen van 8 t/m 10 jaar die in Groningen-Zuid wonen

Wanneer?

Startbijeenkomst voor kinderen én ouder(s): 27 september 2018, 15.30 -16.30

De 10 groepsbijeenkomsten zijn op donderdag, 15.30 – 17.00 uur, van 4

oktober t/m 13 december 2018.

Waar?

Huiskamer van MFC De Wijert, PC Hooftlaan 1, Groningen

Kosten & aanmelden

Aan deze training zijn voor ouder(s) & kinderen geen kosten verbonden,

Aanmelden kan t/m 13 september 2018 via: noor.hooyman@wij.groningen.nl

Voor meer informatie kun je ook bij Noor Hooyman en Baukje Lutgendorff

(baukje.lutgendorff@wij.groningen.nl) terecht. Vóór de start van de training

vindt een kennismakingsgesprek met ouder(s) & kind plaats.

Is jouw kind 11 of 12 jaar, maar kan het deze training goed gebruiken?

Meld hem/haar gerust aan! Bij voldoende aanmeldingen, wordt er gekeken

of/wanneer er voor deze groep een training wordt georganiseerd.

Helperbel nr. 2, juni 2018 21


Andere tijden

Coöperatieve Verlichtingsfabriek Helpman

Emmastraat 35

Vroeger liep ik dagelijks van mijn huis in de Van Starkenborghstraat naar de Coendersschool

(nu de Joseph Haydnschool). Onderweg passeerde ik dan in de Emmastraat nummer 35 de

smederij van Post waar je, als de deuren openstonden, naar het hete vuur en het smeden

mocht kijken. Nu vraag je je af waar het pand oorspronkelijk voor gebouwd was. Blijkt er

van 1906 tot 1916 een van de kleinste elektriciteitscentrales van Nederland te hebben

gezeten…

Onbekend maakt onbemind

In 1831 stelde de Engelse natuurkundige Faraday vast dat er een elektrische stroom ontstaat

als je een magneet door een met metaaldraad omwonden spoel heen en weer beweegt.

Toen de wereldberoemde heren Swan en Edison eind van de 19e eeuw een bruikbare

elektrische lamp construeerden, deed het elektrische licht langzaam maar zeker zijn

intrede. Nederland liep in die tijd niet voorop als het om moderniseren ging. Men verlichtte

woningen voornamelijk nog met olie of kaarsen en, toen het stadsgas zijn intrede deed,

22


Tekst en foto: Jan Rasterhoff

met gas. Elektrische stroom was onbekend

en men wilde daarmee over het algemeen

niets te maken hebben.

Van petroleumlamp…

Het waren de Groningers Jan Evert Scholten,

eigenaar van het Scholten-concern, en

Willem Albert Penaat, directeur van de

Sikkens lakfabriek, die wel brood in deze

uitvinding zagen. Het leek hun een goed

idee om de 1.000 villa’s en huizen van de

vooral gegoede burgerij in Helpman van elektrische stroom te voorzien. Scholten had er zelf

misschien wel het meeste belang bij, omdat hij graag elektrische verlichting in zijn

woonhuis Villa Gelria wilde hebben. Jan Evert enthousiasmeerde wat vrienden en zakenrelaties

voor het plan en op 21 april 1905 werd de Coöperatieve Verlichtingsfabriek te Helpman

opgericht. Er werden aandelen uitgegeven van ƒ 100,-.

Helpman hoorde in die tijd bij Haren en op 15 augustus 1905 werd een bouwaanvraag voor

een elektriciteitscentrale aan de Emmastraat 35 ingediend bij B&W van Haren. Een

omwonende maakte nog bezwaar: hij was bang dat de centrale ‘te veel leven’ zou maken en

dat er grotere kans op inslag bij onweer was. De Arbeidsinspectie verklaarde de klacht

ongegrond en de gemeente Haren gaf groen licht voor de bouw. Tegelijkertijd kreeg de

Coöperatieve Verlichtingsfabriek Helpman een concessie voor het leveren van stroom voor

10 jaar.

…naar gloeilamp

Er werd direct met de bouw van het pand aan de Emmastraat begonnen. De totale

oprichtingskosten bedroegen ƒ 42.000,- omgerekend zo’n half miljoen euro. In de machinekamer

zorgden twee zuigermotoren van elk 28pk voor de aandrijving van twee Zwitserse

generatoren met een gezamenlijk vermogen van 54kWh. Verder was er een accumulatorenkamer

waar een dynamo stond. In 1906 kon er middels een bovengronds leidingnet

elektrische stroom aan de burgerij en wat bedrijfjes van Helpman geleverd worden.

Een groot aantal monumentale villa’s aan de Rijksstraatweg en de uitspanning Vorenkamp

waren de eersten die voorzien werden van elektriciteit. Het net had een lengte van zo’n

1.200 meter. Doordat in de concessie was bepaald dat de spanning niet meer dan 110 volt

mocht bedragen, was uitbreiding nauwelijks mogelijk. Bij 110 volt heb je namelijk veel

dikkere kabels nodig om onderweg geen spanning te verliezen en kabels zijn duur. Het

aantal aansluitingen bij de oprichting bedroeg 55.

Helperbel nr. 2, juni 2018 23


Andere tijden

Bepaald deugdelijk was het net niet. Regelmatig zaten de afnemers, met name in de

wintermaanden, in het donker en moesten de kaarsen en petroleumlampen toch weer

tevoorschijn worden gehaald. Het regende dan ook klachten. Toen het Gemeentelijk

Elektriciteitsbedrijf (GEB) werd opgericht, namen mensen die een nieuwe aansluiting

wilden het zekere voor het onzekere en kozen voor het veel bedrijfszekerder GEB. Dit bedrijf

werd door de overheid gesteund en daarmee kon de inmiddels verouderde verlichtingsfabriek

natuurlijk bij lange na niet concurreren. Toen ook nog het Provinciaal Energiebedrijf

(PEB) in 1914 de Helpmancentrale aan het Winschoterdiep in gebruik nam, was het wel

duidelijk dat het doek voor de verlichtingsfabriek zou vallen. Bovendien hoorde Helpman

inmiddels bij de gemeente Groningen en de kans dat Groningen de concessie zou verlengen

was minimaal.

GEB en PEB

In februari 1916 nam het GEB het hele net met inbegrip van alle 68 huisaansluitingen,

meters en de straatverlichting over voor ƒ 10.000,-. Een aandeel van de verlichtingsfabriek

was toen nog maar ƒ 17,50 waard. Heel Helpman werd aangesloten op het GEB-net. De

klanten van de verlichtingsfabriek moesten alle lampen, strijkijzers, motoren, kachels en

andere elektrische apparaten vervangen, omdat het GEB 200 volt leverde in plaats van 110

volt.

Tien jaar na de opening in 1906, op 11 februari 1916, stopte de fabriek ermee. Op 26 februari

vond in Café Restaurant De Passage de publieke verkoop van het fabrieksgebouw, de

machines en de inventaris plaats. De ondergang van de verlichtingsfabriek werd nog door

de aandeelhouders met een feestelijke maaltijd in De Passage gevierd. Een stukje industriële

revolutie was geschiedenis geworden.

Het pand van de voormalige Coöperatieve Verlichtingsfabriek te Helpman, Emmastraat 35,

bestaat nog steeds. In het pand heeft na de smederij van Post het aannemersbedrijf Bakker

gezeten en het is onlangs verbouwd tot appartementen.

24


Activiteiten in de wijk

Sterrebos Live

Als u dit stukje leest zijn de eerste 2 edities van onze Sterrebos Live Concerten 2018 al

geweest. Ook de 2018 serie is weer, zoals u van ons gewend bent, vol muzikale verrassingen.

Op 18 mei gingen wij succesvol van start met een zonnige zondagmiddag met de

Bluescowboys en de Prog-Rock van Hangover Paradise. Het heftige onweer bleef ons

gelukkig bespaard, dat kwam pas na 18.00 uur.

Verder kunt u deze zomer nog Jazz, Reggae, Singer/Songwriters en zelfs psychedelische

muziek verwachten.

Dit jaar zijn alle concerten gepland op de 2e zondag van de maanden Mei t/m September.

Alle concerten vinden plaats tussen 14.30 en 17.00 in de muziekkoepel in het Sterrebos,

behalve de extra lange editie van 12 augustus, dan beginnen we om 14.00 uur en eindigen

om 17.30. Ook gepland is een avond met verhalenvertellers Stories@Sterrebos op 12 Juli van

20.00 tot 23.00 uur. En een avond genaamd “Dichters in het Donker” op 22 Augustus van

21.00 tot 23.00 uur.

Alle details kunt u vinden op www.wijkhelpman.nl - Sterrebos Live!

Namens het Sterreboscomité, Henk Hindriks.

Helperbel nr. 2, juni 2018 25


DREAMFIT PREMIUM FITNESS CLUB

WWW.DREAMFIT.NL • VERLENGDE HEREWEG 113-115

INFO@DREAMFIT.NL • 050 205 30 17

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

deco

restauratie

kozijnen

woningbeveiliging

HOME

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 AE Groningen (Helpman)

Tel.: 050-5252829,

Kijk

Fax

op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

Stadjerspas

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

26


Tekst: Frank Everink

Werken in de wijk

Haptotherapie

In haptotherapie kun je ontdekken wie je bent en hoe je in het leven staat. Je onderzoekt

hoe je met je gevoelens omgaat, hoe je op anderen reageert en wat je kwaliteiten en

valkuilen zijn. Je leert (weer) meer gevoel voor jezelf te krijgen, bewust met jezelf om

te gaan, grenzen te stellen en je eigen richting te bepalen. Haptotherapie brengt je in

beweging. Bij haptotherapie gaat het om de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen.

Aanraking speelt daarbij een belangrijke rol. Het is de meest directe manier van contact

maken. Aanraken doet een appèl op voelen en ervaren.

Even voorstellen

De afgelopen 25 jaar heb ik mij intensief beziggehouden met Haptotherapie, Kinderhaptotherapie

en Psycho-Motorische therapie. Mijn ervaring die ik op verschillende werkplekken

heb opgedaan behelst therapeutisch werken met zowel volwassenen als (kleine) kinderen,

pubers en gezinnen. De volwassenpsychiatrie en jeugdzorg waren hierin mijn werkgevers.

Het is nu de tijd deze ervaring en kennis ten goede te laten komen aan cliënten in mijn

eigen praktijk. Ik ben gestart sinds 1-1 2018. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek,

inlichtingen of een intake.

De haptotherapie heeft mij zelf veel gebracht. Ik heb in de opleiding geleerd dat nabij zijn

veilig kan zijn. Door meer veiligheid in mezelf te vinden, voel ik me meer autonoom en

neem ik bewuster eigen verantwoordelijkheid.

Kinderhaptotherapie

Voor kinderen is voelen vaak vanzelfsprekend. Ze reageren heel lijfelijk op wat ze voelen. In

hun houding en gedrag is te zien of ze zich boos, bang, blij of bedroefd voelen. Als alles

natuurlijk verloopt, ontwikkelt een kind zich spelenderwijs. Soms gaat de ontwikkeling niet

zo vanzelfsprekend en loopt het kind vast. Dit uit zich bijvoorbeeld door snel ruzie maken,

agressief worden of zich juist verlegen of angstig terug trekken. Soms kan het kind

lichamelijke klachten ontwikkelen. Kortom, het is zichzelf niet meer en zit niet lekker in zijn

vel.

Helperbel nr. 2, juni 2018 27


Werken in de wijk

Haptotherapie (vervolg)

Ouders signaleren dit, maar weten niet altijd hoe zij hier goed op in moeten spelen. Zij

voelen zich vaak machteloos. Ook kan dan de vanzelfsprekendheid van het contact tussen

ouder en kind verminderen, met als gevolg dat het kind in een isolement komt. Haptotherapie

kan hierbij helpen.

De behandeling begint met een kort gesprek op het niveau van het kind. Daarnaast is ook

een gesprek met de ouders belangrijk, omdat zij elke dag met het kind te maken hebben. In

de behandeling staat het kind centraal, maar is natuurlijk de communicatie met de ouders

ook belangrijk. Kinderhaptotherapie werkt op een speelse manier en sluit aan bij de

belevingswereld van het kind. Daar zijn niet veel woorden voor nodig.

Werkvormen zijn -naast een kort gesprek- diverse spelvormen gericht op het ervaren en

ontwikkelen van het gevoel van het kind en het middels aanraken weer meer in contact

met zijn lijf brengen.

Kinderhaptotherapie kan kinderen het verschil laten ervaren hoe het voelt als je je afsluit

voor contact en dat je lichaam zachter wordt als je je ervoor openstelt. Zo’n ervaring is een

aanmoediging om op een andere manier met moeilijkheden om te gaan. Kinderhaptotherapie

is er voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar.

Samenwerking

Door jarenlange werkzaamheden heb ik een netwerk opgebouwd waarin contact met een

kinderpsychiater en orthopedagoog ervoor kan zorgen dat aanvullende consultering

eventueel mogelijk is.

Contactgegevens

Frank Everink

Verlengde Hereweg 137

9721 AL Groningen

Tel: 06-44342412

www.haptotherapiefrankeverink.nl

Mail: everinkfrank@hotmail.com

28


ijf

n:

es,

nz.

drijf

963

Mennes Reparatiebedrijf

Presenteert:

050 577 79 19 / 06 508 52 963

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

Goed meten, goed zien!

Presenteert:

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HELDERHEID

OOG

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

DAG- EN

NACHTZICHT

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

OOGDRUK

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

HELDERHEID

OOG

DIKTE

HOORNVLIES

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

DAG- EN

NACHTZICHT

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

DIKTE

HOORNVLIES

OOGDRUK

Goed meten, goed zien!

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36

Helperbel nr. 2, juni 2018 29


Activiteiten in de wijk

Spelen kinderen nog buiten zonder Pokémon?

Spelen is belangrijk voor kinderen, een open deur natuurlijk. Want daar twijfelt natuurlijk

niemand meer aan in deze min of meer verlichte tijden. Maar waar spelen de kinderen

van deze wijk? Spelen ze nog buiten? Of alleen op hun beeldschermpjes? Want als je

regelmatig langs de diverse officiële speelplekken komt, kun je nou niet constateren dat

het er druk is. Ook niet bij mooi weer… En dat is jammer, want er zijn een hoop leuke

speelplekken in de wijk!

Beschaving

Even een stelling: de mate van beschaving van een samenleving kun je afmeten aan het

aantal speeltuinen en speelplekken voor kinderen. Als deze stelling klopt, zit het met het

beschavingsniveau in Helpman en omgeving wel goed. De afgelopen jaren is het aantal

speelplekken toegenomen.

Ontmoetingsplek

De laatste en zeer fraaie aanwinst is die in de Coendersborg. Een mooi initiatief van ouders

en omwonenden, en ruimhartig ondersteund door de gemeente (door ons allen dus!). Een

stuk saai groen, waar doorgaans als er geen bijeenkomsten waren in de Coendersborg de

rust van de eeuwige jachtvelden heerste – die overigens door sommige mensen erg werd

gewaardeerd - werd omgetoverd in een veelzijdige speelplek voor jong en een hang- en

ontmoetingsplek voor ouder!

30


Tekst en foto’s: Harm Draaijer

Gewoon leuk

Nog even terugkomend op de stelling: waarom zijn speeltuinen en speelplekken zo belangrijk?

Onder andere om te voorkomen dat kinderen alleen nog buiten bewegen als ze achter

een virtuele Pokémon in een augmented reality aan kunnen rennen. Bovendien: pedagogen

en psychologen beweren dat kinderen in het spel en tijdens het spelen met elkaar zich al

aan het voorbereiden zijn op de deelname aan de maatschappij als volwassene. Maar,

buitenspelen is ook gewoon leuk! Net als een zekere mate van beschaving overigens!

Helperbel nr. 2, juni 2018 31


levensgemak

voor aandacht en energie

coaching en reiki

Gerda Brandts

www.levensgemak.nl

Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

32


Service

Het Groninger Forum

zoekt vrijwilligers

Voor de bibliotheekvestigingen in de wijken

Selwerd, Beijum, Vinkhuizen, Lewenborg,

Hoogkerk en De Wijert is het Groninger

Forum op zoek naar enthousiaste gastvrouwen

en -heren (op basis van vrijwilligheid

en uren in overleg). Maak jij gemakkelijk

contact, ben je flexibel, digitaal vaardig,

zelfstandig en vind je het leuk om met

mensen om te gaan? Dan is het Groninger

Forum op zoek naar jou!

Wat ga ik doen?

Als gastvrouw/-heer ben jij hét gezicht voor

de bezoekers van het Groninger Forum in de

wijken. Je ontvangt bezoekers gastvrij en je

beantwoordt allerlei vragen. Je helpt ze bij

de uitleenautomaten, printers en computers

en onze online catalogus. Je helpt bij

het verwerken van boeken, ondersteunt bij

allerlei activiteiten en zorgt ervoor dat de

wijkvestiging er tip top uitziet.

Wat krijg ik terug?

Naast leuke collega’s én de mogelijkheid om

veel te leren, krijg je mooie Groninger Forum

voordelen zoals korting op ons cursusaanbod

én natuurlijk een kerstpakket.

Ja, dit lijkt me leuk!

Vul via de website www.groningerforum.nl/

vrijwilligers het online sollicitatieformulier

in. Doe dit in ieder geval vóór vrijdag 6 april.

Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact

met je opgenomen. Heb je nog vragen of

opmerkingen, stuur dan een e-mail naar

vrijwilligers@groningerforum.nl of bel

tijdens kantooruren met Doeke Sijens van

het Groninger Forum 050-3683614.

Groningen, 19 maart 2018

Groninger Forum:

werven vrijwilligers is PERSBERICHT

geen

bezuinigingsmaatregel.

Is het werven van vrijwilligers Het Groninger door en voor Forum zoe

het Groninger Forum een Voor bezuinigingsmaatregel?

Of worden er De wellicht Wijert is betaalde het Groninger F

de bibliotheekvestigin

medewerkers ontslagen?

vrijwilligheid

Harm Draaijer

en uren

van

in ove

zelfstandig en vind je het le

de Helperbel belde even met Doeke Sijens

jou!

van het Groninger Forum.

Wat ga ik doen?

De hele dag open

Als gastvrouw/-heer ben jij

Doeke Sijens: “Nee beslist

ontvangt

niet! We

bezoekers

werven

gastvri

juist extra mensen zodat printers we het en Groninger computers en o

Forum in alle wijken waar bij we allerlei vestigingen activiteiten en zor

hebben ook langer - de hele dag - open

kunnen houden. Namelijk Wat van krijg 8.30 ik tot terug? 17.30

uur. Dan worden onze vestigingen Naast leuke nog collega's én de

aantrekkelijker voor veel zoals mensen, korting zoals op voor ons cursus

ouders met jonge kinderen. Ook worden

onze locaties daardoor echte Ja, dit ontmoetingsplekken

voor meer mensen.” Vul via de website www.gro

lijkt me leuk!

geval vóór vrijdag 6 april. E

Iets van hun wijk

vragen of opmerkingen, stu

kantooruren met Doeke Sije

En hebben zich al vrijwilligers gemeld? “Ja!

Het zijn allemaal enthousiaste mensen uit

de omgeving van de vestiging die het

Groninger Forum

Groninger Forum ook zien als iets van ‘hun’

Het Groninger Forum is een

wijk. Terecht! Door de inzet

ontmoetingsplaats

van de vrijwilligers

wordt de binding talkshows, van de voorziening de bibliotheek, h

voor nie

met de wijk ook sterker. strips, Maar ook animatie al hebben en games.

zich al vrijwilligers gemeld: dakterras we hebben met rooftop cinem

behoefte aan nog meer!” Tot de opening in de zomer

je terecht aan het Hereplein

onze bibliotheken te vinden

Helperbel nr. 2, juni 2018 ook na opening van 33de nieu


34


Tekst en foto: Mijn Borg Financieel Adviescentrum

Werken in de wijk

Mijn Borg Financieel Adviescentrum

Na een grondige renovatie is sinds December 2017 Mijn Borg Financieel Adviescentrum

van de familie Fiks gevestigd in het voormalige kantoorpand van notariskantoor Cohen

aan de Savornin Lohmanlaan 1. Wonen en werken worden gecombineerd in een, in de

oude staat teruggebracht, prachtig pand.

Allround Financieel Adviescentrum

Een allround financieel adviescentrum wat naast onafhankelijk hypotheek- en verzekeringsadvies

voor particulieren, zzp-ers en medici ook een bancaire tak kent in de vorm van

de RegioBank. Er is dus ook weer een actieve bank in de wijk teruggekeerd voor al uw

bancaire zaken, gewoon persoonlijk en dichtbij. Om het dienstenpakket compleet te maken

wordt er actief samengewerkt met een vooraanstaand makelaar en accountant.

Helperbel nr. 2, juni 2018 35


Werken in de wijk

Oriënterende en informatieve gesprekken

zijn altijd gratis en kosteloos

In de eerste gesprekken bespreekt uw

adviseur van Mijn Borg Financieel Adviescentrum

vrijblijvend en kosteloos uw ideeën en

wensen omtrent financiële producten. U

krijgt uitleg over de stappen die u samen

met uw adviseur gaat doorlopen en over

mogelijke kosten en premies. De adviseurs

adviseren en handelen vanuit het perspectief

van de consument en wensen een

bestendige vertrouwensrelatie aan te gaan.

Onafhankelijk van banken en verzekeraars

Mijn Borg Financieel Adviescentrum is niet gebonden aan enige financiële instelling. Er

wordt samengewerkt met vrijwel alle banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Zo krijgt u

altijd een objectief advies waardoor u er vanuit kunt gaan dat u altijd de beste oplossing

aangeboden krijgt welke passend is in uw situatie.

25 jaar ervaring in (hypotheek)advisering

De adviseurs van Mijn Borg Financieel Adviescentrum hebben ruime ervaring in de

financiële dienstverlening. Maar ervaring en wettelijke verplichte diploma’s alleen is niet

voldoende. Wij volgen permanente educatie om ons kennisniveau op de hoogte te houden.

Flexibel

Voor onze adviseurs maakt het niet uit om bij u thuis of bij u op uw werk te komen, de

keuze is aan u. Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom op ons kantoor. Wij werken

zowel overdag alsmede in de avonduren.

Contactgegevens

Mijn Borg Financieel Adviescentrum

De Savornin Lohmanlaan 1

9722 HA Groningen

(050) 318 50 01

info@mijnborg.nl

36


Activiteiten in de wijk

koningsdag 2018

Helperbel nr. 2, juni 2018

37


38


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Mamamini 3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en elektra netbeheerder 0800-9009

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 088 234 34 34

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor een

goed leefklimaat in uw wijk. We onderhandelen

met de gemeente over uw

belangen. Lid worden is daarom belangrijk,

want hoe meer leden, hoe sterker we

staan. Zo houden we ons bezig met het

drukke verkeer, de parkeerproblemen

maar ook met speelplekken voor de jeugd.

Op de jaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

accept girokaart in het juni-nummer van

de Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel voor

meer informatie met de voorzitter Sjoukje

Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Ada de Jager

Liesbeth Fransen

Matty Fransen

Hein Meijer

Hermie Monster-Hooijer

Jan Rasterhoff

Henk Hindriks

Wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81ING0002666256

Helperbel nr. 2, juni 2018 39


Kijk voor het laatste nieuws op de website:

www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u tot

24 augustus 2018 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user