Helperbel 4-2019_LR

wijkhelpman

helperbel

- Prijsuitreiking kunstroute Helpman

- Duurzaamheid

- Helpenaar of Helpernees

2019

4


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Dat loopt geweldig

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl


Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Kunstwerk Will Beckers 4

Nieuws van het wijkcomité

Voorstellen nieuwe bestuursleden wijkcomité 6

Bezorger Helperbel 7

Activiteiten in de wijk

Prijsuitreiking kunstroute Helpman 9

Opruimactie World Cleanup Day 10

Statiegeld voor mijn moeder: boekdebuut van een buurtgenoot 14

Ambitie in tijden van ontlezing: wanneer én hoe

verrijst de MFA naast Speelhal de Wijert? 24

Amicitia VMC: Sportpark Coendersborg 26

Podium Zuid: de winterse editie van de Sterrebos live concerten 39

Column

Helpmann 2049

Werken in de wijk

Wijkagenten 19

Sung Zang Taekwondo leraar Martijn Lindeboom behaalt 7e dan 37

Duurzaamheid

Duurzaam Helpman nu en in de jaren twintig 20

Meten is weten 22

Staan uw zonnepanelen straks aan de Zuidlaarderweg in Glimmen? 23

Andere tijden

Helpenaar of Helpernees 34

Ter nagedachtenis aan de moord op Gerrit Spaans in Helpman 40

4 19

40

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Harm Draaijer, Sharon Smit, Ina Timmer. Eindredactie: Ina Timmer.

Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal.

Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.

Helperbel nr. 4, december 2019

3


Foto: Sjoukje Kooistra

Sinds 13 november 2019 staat dit

kunstwerk van beeldend kunstenaar

Will Beckers ter hoogte van de

Goeman Borgesiuslaan.

4


Wijk in beeld

Helperbel nr. 4, december 2019 5


Tekst: Sharon Smit en Eppie Edzes

Voorstellen nieuwe bestuursleden wijkcomité

Sharon Smit

‘Het is enorm belangrijk om betrokken te

zijn bij de buurt waarin je woont en leeft. Ik

heb er wel eens eerder over nagedacht om

“iets actiefs” te gaan doen, maar wist niet

zeker of het iets voor mij was. Of dat ik er de

tijd voor zou hebben naast mijn werk en

gezin. Maar toen ik de schoonmaakactie

Lentekriebels voorbij zag komen, leek me

dat een mooi moment om eens de handen

uit de mouwen te steken. En zo stonden we

met een leuk clubje buurtgenoten op een

zaterdagochtend plastic, peuken en

pizzadozen te prikken. Zo raakte ik ook

betrokken bij het opzetten van de crowdfunding

actie voor de AED. Het gaf me een

goed gevoel hieraan bij te kunnen dragen.

Dus toen mijn overbuurman mij vroeg of ik

mij kandidaat wilde stellen voor het

Wijkcomité heb ik “ja” gezegd. Samen iets

doen voor de buurt. ‘

Eppie Edzes

‘Halverwege de jaren ‘70 ben ik vanuit de

provincie Groningen naar de stad verhuisd

en kwam in Helpman te wonen. Inmiddels

woon ik er ruim 40 jaar en ben erg verknocht

geraakt aan de wijk. Ik lees altijd

met veel plezier de Helperbel om op de

hoogte te blijven van het wel en wee van de

wijk.

Door de aandacht voor duurzaamheid

kwam ik in contact met een van de

bestuursleden van het Wijkcomité en raakte

enthousiast over de onderwerpen waar het

zich voor inzet. Daarom heb ik ja gezegd op

het verzoek van het comité om bestuurslid

te worden. Ik wil graag mijn steentje

bijdragen aan het samen met de wijkbewoners

activiteiten ontplooien op allerlei

terreinen zoals bijvoorbeeld verkeer,

verduurzaming en vergroening van de wijk.’

6


Nieuws van het Wijkcomité

Bezorger Helperbel

Er zijn meerdere mensen die de Helperbel bezorgen.

Sumon Hossain is één van deze bezorgers:

‘Het is een goede, rustige buurt’

‘Ik bezorg 2.300 exemplaren van de Helperbel in de straten van Coendersborg, de Villabuurt

en het zuidwesten van Helpman. Dat doe ik in ongeveer 16 uur. Het bezorgen is leuk, want

de mensen in Helpman zijn aardig. En ook al kan ik nog niet zo goed Nederlands lezen, ik

probeer de Helperbel wel te lezen. Want door de informatie en het nieuws in de Helperbel

leer ik deze wijk ook beter kennen. Ik woon ook in deze wijk, aan de Brinklaan. Het is een

goede rustige buurt en ik heb dan ook geen verhuisplannen!’

Helperbel nr. 4, december 2019 77


www.hopma.nl

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl

LEER ITALIAANS IN HELPMAN

Leer Italiaans

Kleine en knusse cursussen voor iedereen.

• Cursussen op maat

• Privéles of bijna

In Helpman

www.italicon.nl

De cursussen worden gegeven aan de Dr. D. Bossstraat

(zijstraatje van De Savornin Lohmanlaan)

050-3138005/06-30357675

www.italicon.nl / 06 - 303 576 75

Kleine en knusse cursussen voor

iedereen.

Cursussen op maat

Privéles of bijna.

Groningen Zuid

Blokken van 10 lessen.

> Helperplein

> Canadalaan

050-2807280 www.logopediegroningen.nl

8


Tekst: Jan Boter

Foto: Sjoukje Kooistra

Activiteiten in de wijk

Prijsuitreiking kunstroute Helpman

Veel bewoners van Helpman en omstreken hebben genoten van de route langs de

schilderijen in de etalages. Uit de ruim 20 ingestuurde slagzinnen blijkt dat het brede

aanbod en de klantvriendelijkheid van de bedrijven zeer op prijs wordt gesteld. Een jury

van drie personen heeft 5 slogans gekozen voor een prijs.

Hoofdprijs

Woensdag 13 november was, met enkele cursisten als publiek, onder het genot van koffie,

thee of frisdrank en een soesje, de prijsuitreiking van de kunstroute in het atelier van Irma

Reimert in het Helperbad. De hoofdprijs: een vorstelijke taart met de afbeelding van het

schilderij ‘de zonsondergang’ van bakker Borgman ging naar Sonja Dijkstra. Haar winnende

slagzin luidt:

Ik shop in Helpman omdat ik bij vriendelijke winkeliers in mijn eigen buurt alles wat ik

nodig heb, vinden kan!

Meer prijzen

De overige prijzen - een glazen karaf van Gall & Gall, een 32 GB USB-stick van Nexio

Computers, een zakmes van Wielinga voor Vakwerk en een mok met opdruk van een

schilderij - beschikbaar gesteld door Copyright, gingen naar: J.M. Tekenbroek, S.G Hoiting, M.

de Jong en D. Oppedijk.

Volgend jaar weer

De prijswinnaars hebben allemaal de kunstroute in meerdere etappes gelopen. Ze waren

erg enthousiast. Het op een andere manier naar etalages kijken in de buurt is erg leuk. Ze

hopen dat er volgend jaar een vervolg komt.

Helperbel nr. 4, december 2019 9


Foto: Karin Hoogterp

Opruimactie World Cleanup Day

Op zaterdag 21 september was het World Cleanup Day. Wereldwijd werden er opruimacties

georganiseerd om samen met vrijwilligers de wereld een stukje schoner te maken. In

Helpman nam Karin Hoogterp het initiatief tot de actie: Heel Helpman schoon!

Haar idee ontstond eigenlijk spontaan. In juni van dit jaar startte zij haar eigen

onderneming Studio Vis-in-het-water waarin zij bedrijven helpt te verduurzamen of

mensen met een goed duurzaam idee dit te vermarkten. Daarnaast richt zij zich op sociale

innovatieprojecten in wijken en buurten. “ Ik merk dat het voor bedrijven en particulieren

vaak lastig is te bedenken wat je zelf kunt doen om bijvoorbeeld je plasticgebruik te

verminderen of hoe je met minder verpakkingsmateriaal toe kunt. Ik probeer mijn dochter

van vijf jaar al van jongs af aan te leren dat je bijvoorbeeld geen afval op straat gooit omdat

het heel lang duurt voordat het vergaat. Gewoon plastic bijvoorbeeld nooit. Dat weten

zelfs veel volwassenen niet”.

De straat op

World Cleanup day leek haar een mooie aanleiding om de straat op te gaan met

buurtgenoten en anderhalf uur afval op te ruimen. Zij meldde de actie aan op de website

en deed een oproep via Facebook en whatsapp om mee te doen. Met Kringloopwinkel

Mamamini in de wijk sprak zij af dat de vrijwilligers welkom waren voor een kop koffie of

een glaasje ranja. Karin: “ Helaas was het niet zo druk als ik had gehoopt. Ik was natuurlijk

heel last minute, omdat ik drie dagen van tevoren pas bedacht dat het leuk was om met

veel mensen te gaan opruimen”.

Heel geslaagd

Toch was de actie wat Karin betreft heel geslaagd. ‘Ondanks dat we met een klein clubje

enthousiaste ouders en kinderen waren leverde het hele mooie dingen op. Mensen

besloten ons spontaan te helpen en er ontstonden hele leuke gesprekken met

wijkbewoners over afval. Ergernissen over mensen die alles laten slingeren, maar ook

oplossingen die zij daar zelf voor hadden bedacht. Winkeliers van Groningen Zuid hadden

toevallig deze dag de rode loper uit voor hun klanten waardoor er heel veel gezelligheid

was. We kregen bij slagerij Het Herenhuis bijvoorbeeld spontaan een heerlijk broodje

zelfgemaakte worst aangeboden en bij Smooth & Easy kregen we een fantastische

smoothie. In gerecyclede plastic bekertjes, dat wel! Want daar had deze ondernemer al heel

goed over nagedacht. Geweldig toch? ‘

10


Activiteiten in de wijk

Vuurwerk opruimen in de wijk

Op zaterdag 4 januari kunnen alle wijkbewoners in de herkansing. Dan organiseert Karin

met een aantal buurtbewoners opnieuw een opruimactie. ‘Om 13.30 uur verzamelen we bij

de bankjes van Albert Heijn in Helpman en gaan we vuurwerk opruimen in de wijk. Neem je

eigen (gerecyclede) afvalzak, handschoenen en eventueel een prikstok mee. Ik probeer te

regelen dat we ergens warme chocolademelk mogen drinken onderweg. Misschien dat er

een ondernemer is die zich spontaan meldt? Dat zou heel leuk zijn!” Mensen hoeven zich

niet aan te melden voor deze actie. ‘

Helperbel nr. 4, december 2019 11


U bent gemaakt om te bewegen!

• Fysiotherapie

• Oedeemtherapie

• Geriatriefysiotherapie

• Thuiszorg Fysiotherapie

Wij verzorgen tevens behandelingen aan huis.

Van Iddekingeweg 65 - 050-5270600 – www.fysioforte.nl

natuurlijk voor uw tuinonderhoud en -advies

www.detuinjuffer.nl mail@detuinjuffer.nl 06-47142316

INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met

verschillende materialen. Heb je een eigen groep die wel een

workshop wil neem dan contact op.

www.ykeradema.nl

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug

12


Service

Wil je dat jouw kind beter voor zichzelf opkomt?

Meld hem of haar aan voor:

Training SOCIAAL WEERBAAR

De training bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten voor kinderen die moeite

hebben om voor zichzelf op te komen en/of omgaan met anderen lastig vinden.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: nee zeggen, bouwen aan

zelfvertrouwen, omgaan met pesten, gevoelens herkennen en lichaamstaal.

Voor wie?

Kinderen uit groep 6 t/m 8, die in Groningen-Zuid wonen

Wanneer?

Startbijeenkomst voor kinderen én ouder(s): 29 januari 2020, 15.00 -16.00

De 10 groepsbijeenkomsten zijn op de woensdagmiddag, 15.00 – 16.30 uur,

van 5 februari 2020 t/m 15 april 2020.

Waar?

Huiskamer van MFC De Wijert, P.C. Hooftlaan 1, Groningen

Kosten & aanmelden

Aan deze training zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden kan t/m 8 januari 2020 via: noor.hooyman@wij.groningen.nl

Voor meer informatie kunt u ook bij Noor Hooyman en Baukje Lutgendorff

terecht. Voor de start van de training vindt een kennismakingsgesprek met

ouder(s) & kind plaats.

Is jouw kind 8 of 9 jaar, maar kan het deze training goed gebruiken? Meld hem/haar gerust

aan! Bij voldoende aanmeldingen, wordt er een nieuwe training gestart.

Helperbel nr. 4, december 2019 13


Statiegeld voor mijn moeder:

boekdebuut van buurtgenoot

Weet u nog waar u was toen ruim 30 jaar geleden de Berlijnse Muur viel en de grenzen

tussen West- en Oost-Duitsland werden geopend? De auteurs Manon de Heus en Marijke

van der Ploeg waren nog kleuters: het koekje bij de ranja was belangrijker dan een

gebeurtenis die Europa zou veranderen. Desondanks – of misschien wel daaróm – hebben

ze het boek Statiegeld voor mijn moeder geschreven. Verhalen over het leven in de DDR

geschreven. In het boek vertellen 20 mensen uit de voormalige Duitse Democratische

Republiek openhartig over hun leven in een land dat niet meer bestaat.

Van Helpman naar Berlijn

Marijke is historica en opgegroeid in onze wijk Helpman. Manon is een Duits-Nederlandse

sociologe en komt uit het zuiden van het land. In Berlijn hebben ze hun krachten gebundeld

en met hun boek herinneringen verzameld van mensen die hebben geleerd hun mond te

houden. De verhalen zijn divers. Zo komt er een arts aan het woord, een kok, een kunstenaar

en een voormalige officier van de geheime dienst, de Stasi.

Het verhaal van Edda

Eén van de verhalen is het verhaal van Edda Schönherz (1944), een bekende DDR-presentatrice

die vanwege ‘staatsvijandelijke contactopname’ en ‘illegaal voorbereiden van het

verlaten van de DDR’ in de gevangenis belandde. Wat had ze gedaan? Ze had bij de West-

Duitse ambassade in Boedapest geïnformeerd welke mogelijkheden er bestonden om met

haar gezin naar West-Duitsland te vertrekken. Haar vraag kwam niet uit het niets. In 1975

ondertekenden 35 landen, waaronder de DDR, de slotverklaring van de Conferentie over

Veiligheid en Samenwerking in Europa (de Helsinki-akkoorden). Daarmee beloofde de DDR

onder andere de mensenrechten, zoals vrijheid van reizen, van haar burgers te respecteren.

Edda had echter weinig vertrouwen in de beloftes van de Staat. Ze kreeg gelijk: nadat ze

informeerde wat haar vertrekopties waren, werd ze door de geheime dienst gearresteerd,

verhoord en opgesloten.

Enkele passages uit Edda’s verhaal:

“Na mijn beschuldiging werd ik naar Berlin-Hohenschönhausen gebracht, de onderzoeksgevangenis

van de Stasi in Berlijn. Ik wist niet waar ik was, ik wist niet hoe het met mijn

kinderen ging. Mijn kinderen waren erbij toen twaalf Stasi-medewerkers me meenamen.

Ze hebben met eigen ogen gezien dat ik werd opgepakt, maar wisten niet waar ik heen

werd gebracht. Ik maakte me enorm veel zorgen en wilde weten wat er met ze was

gebeurd, maar niemand vertelde me iets.

14


Activiteiten in de wijk

Ik werd bijna elke dag verhoord. De Stasi

wilde alles van me weten. Over mij, over de

mensen in mijn leven. Ze wilden bijvoorbeeld

weten of ik voorbereidingen had

getroffen om het land te verlaten, of ik daarvoor

contact had opgenomen met een

organisatie en of ik anderen over mijn

plannen had verteld. Ze probeerden ook te

achterhalen wat mijn familie en vrienden

van de Staat vonden, of ze bijvoorbeeld

dachten: scheiß DDR. Als ik iets zou hebben

losgelaten, dan zouden ze hen ook hebben

geobserveerd.

Gevangenen die informatie loslieten,

werden vaak beloond met boeken of

kranten. Ik was niet coöperatief, dus ik kreeg

niks. Elke dag was hetzelfde: de zon kwam

op, het werd licht; de zon ging onder, het

werd donker. In het begin deed ik veel aan

yoga en op een bepaald moment zei mijn

ondervrager tegen me: ‘Wat doet u daar

toch in uw cel? U staat altijd op uw hoofd.’

Ik zei: ‘Ik doe yoga.’ Dat is de enige keer dat ik mijn mond voorbij heb gepraat. Ik kon me wel

voor m’n kop slaan, want ik wist donders goed dat yoga verboden was in de DDR. De

volgende dag lagen al mijn yogaboeken bij mijn ondervrager op het bureau. Ze waren bij

me thuis geweest en hadden alles in beslag genomen. ‘Weet u wel hoe moeilijk het was om

aan die boeken te komen?’ zei ik. Met de yoga was het toen ook gedaan.“

Benieuwd naar het hele verhaal van Edda en naar de andere verhalen? Statiegeld voor mijn

moeder is voor € 19,95 te bestellen bij Uitgeverij Aspekt (uitgeverijaspekt.nl) en bekende

verkooppunten zoals bruna.nl en bol.com. Ook te verkrijgen bij boekhandel Van der Velde.

Helperbel nr. 4, december 2019 15


Tekst: Hero Helpman

Helpmann 2049

Helpmann 2049. Vanochtend ben ik heel vroeg opgestaan. Om naar het strand te gaan.

Niks heerlijkers en mooiers dan, als bijna iedereen op dit schiereiland nog slaapt, in je

eentje over het strand buiten de Hora Siccamadeich te lopen. Kijkend naar het westen zie je

dan langzaam door de subtropische nevel in het licht van de opkomende zon in het oosten

de silhouetten opdoemen van de resten van de appartementengebouwen die staan in wat

ooit de Wijert was. Waar vroeger mensen woonden, zitten nu alleen nog maar zeevogels.

Als het een beetje stevig waait hoor je soms delen van de vroegere woongebouwen in het

zeewater vallen.

Het Hondsrughalbinsel is een van de weinige gebieden in Noordoost Nederland die na de

‘perfecte storm’ van 2039 boven de zeespiegel bleven liggen. Over het strand kun je een

paar kilometer naar het noorden lopen, zo ongeveer tot de Hoogstraße, wat vroeger het

hoogste punt van de Herestraße was. Helpmann, ooit een knusse jarendertigwijk, maar

eigenlijk het hele Hondsrughalbinsel, lijkt tegenwoordig sterk op Manhattan. Bijna elk

wooncomplex langs de centrale zesbaansboulevard, die loopt van Emmen tot Groningen-

Zentrum, telt meer dan tweehonderd verdiepingen. Alleen in onze wijk wonen al zo’n half

miljoen mensen.

De perfecte storm - een combinatie van springtij en een oorkaan - hadden we zien aankomen

in Nederland, maar voor driekwart van het grondgebied van ons toenmalige land

konden we er niets tegen doen. Natuurlijk hadden we, toen de zeespiegel steeds verder en

sneller steeg, periodiek de zeedijken verhoogd. Maar aan de maakbaarheid van Nederland

bleek toch een grens te zitten. Bovendien was de bodem, door uitdroging en in Groningen

ook nog eens door de gaswinning, meer gedaald dan voorspeld.

In de jaren na de perfecte storm vestigden zich vele westerlingen en Friezen op ons

schiereiland. Nederland bestond niet meer als zelfstandige staat. We waren deel van

Duitsland geworden: Bundesland Niederland. De Duitsers hadden vele ontheemden uit ons

grotendeels volgelopen polderland warm ontvangen en ons ruimhartig gesteund bij de

wederopbouw van wat er nog over was van het oude Nederland. De voertaal werd ook bij

ons, zonder slag of stoot, Duits.

16


Column

Harm’s Fork

Gerry Wolthof

Vroeger waanden we ons wonend in Helpmann op het zand van de Hondsrug veiliger dan

in veel andere gebieden in Nederland. Want toen lagen hier veel huizen nog tussen de vijf

en zeven meter boven NAP. Maar de afstand tot de zeespiegel slonk ook hier in de loop der

jaren snel. Ook in Helpmann zouden we waarschijnlijk natte voeten krijgen als de zeedijken

zouden doorbreken. Hoe konden we dat voorkomen? Daar hadden we iets slims op bedacht

in 2019.

We realiseerden ons dat elke inwoner van Helpmann, net als de gemiddelde Nederlander,

ongeveer 500 kilo huishoudelijk afval per jaar produceerde. Dat betekende dat Helpman,

Coendersborg en de Villabuurt met gezamenlijk 10.000 inwoners goed waren voor

5.000.000 kilo per jaar. In 20 jaar zou dat meer dan 100.000 ton kunnen zijn. Daar zouden

we een mooie dijk van kunnen bouwen. En dat deden we. We konden de Hora Siccama- en

de Haydndeich alleen creëren en de zee buiten houden door er nog steviger op los te

consumeren. Wat een mooie kringloopoplossing, dacht ik toen ik over de dijk huiswaarts

liep. In de verte hoorde ik het lachen van zeemeeuwen.

Hero Helpman

Helperbel nr. 4, december 2019 17


Andere tijden

Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

18


Werken in de wijk

Wijkagenten

Johan Bloem

‘Al langere tijd werk ik, Johan Bloem als

wijkagent en sinds 2014 in deze wijken. Ik

ken de wijken en de instellingen daar goed.

Hierdoor kan ik Hilde goed begeleiden waar

nodig. We proberen zoveel mogelijk fysiek in

de wijk aanwezig te zijn en voor iedereen

benaderbaar te blijven. Ons werk is breed en

beslaat allerlei vlakken en overlapt dat van

andere andere instanties. Indien wij niet

kunnen helpen, kunnen wij doorverwijzen

naar de juiste partner.’

Hilde Buiting

‘Vanaf mei 2019 mag ik, Hilde Buiting

mijzelf de nieuwe wijkagent van de wijken

Helpman, Coendersborg, Klein Martijn en de

Villabuurt noemen! Na tien jaar verscheidene

taken bij de politie te hebben uitgevoerd,

ondersteun ik nu mijn ervaren collega

wijkagent Johan Bloem. Enthousiast als ik

ben probeer ik daar een ieder te helpen

waar ik kan. Na zes maanden samenwerken

heb ik al een hoop geleerd over de wijk en

het werken in de wijk.’

Meer informatie

Heeft u ons nodig of heeft u vragen, dan zijn wij bereikbaar via het algemeen telefoonnummer

0900-8844 of www.politie.nl. Wij werken vanaf bureau Haren, Vondellaan 8 te Haren.

Elke woensdag van 09.30 uur tot 12.00 uur is er een spreekuur voor bewoners van Helpman

en de Wijert in het MFC aan de P.C. Hooftlaan 1 te Groningen.

Over enige tijd zal er een Instagramaccount en een nieuw soort spreekuur komen. Te zijner

tijd volgt hier bericht over.

Helperbel nr. 4, december 2019 19


Tekst: René Steenmeijer

Duurzaam Helpman nu en in de jaren twintig

In de vorige Helperbel heeft u het een

en ander kunnen lezen over het begrip

duurzaamheid en de vorming en installatie

van het wijkteam ‘Duurzaam Helpman’. Dit

team zet zich in om buurtbewoners met een

zekere kennisvoorsprong op het gebied van

duurzaamheid te koppelen aan wijkbewoners

die zich nog aan het oriënteren zijn.

Het doel van ‘Duurzaam Helpman’ is om de

wijk klaar te stomen voor de jaren twintig.

Zo heeft een lid van het wijkteam zijn huis,

uit de jaren twintig van de vorige eeuw,

zodanig verduurzaamd dat het nu zelfs

geheel aardgasvrij is, waarschijnlijk één van

de eerste van Helpman. Verder zijn er leden

van het team die al een daktuin (groen

garagedak) hebben laten aanleggen, al dan

niet gecombineerd met zonnepanelen.

Ook willen wij een laagdrempelige vraagbaak

zijn voor iedereen met isolatievragen,

want daar begint verduurzaming van uw

huis natuurlijk mee. De meeste van de vaste

aanwezigen hebben deze isolatieronde vaak

al afgerond en kunnen u precies vertellen

waar je op moet letten. Dus, heeft u zelf ook

een huis en/of tuin die u graag zou willen

verduurzamen, maar weet u niet waar te

beginnen? Neem dan contact op met het

wijkteam ‘Duurzaam Helpman’ via duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl

zodat we de

aanwezige expertise met u kunnen delen.

Huizenroute

Om mensen te koppelen aan ervaringsdeskundigen

is er sinds enige tijd de landelijke

‘duurzame huizenroute’. Als Helpenaar heb

je hier echter niet zoveel aan omdat er geen

enkele woning uit Helpman hiervoor is

aangemeld. ‘Duurzaam Helpman’ wil

daarom te zijner tijd een huizenroute op

wijkniveau starten zodat je bij vergelijkbare

huizen, het liefst in dezelfde straat, de kunst

van het verduurzamen kan afkijken.

Gewoon bij iemand een warmtepomp in

actie zien en met eigen oren horen of het

geluid, dat zo’n ding nu eenmaal maakt,

mee- of tegenvalt. Of samen met de

eigenaar van een groen dak erover heen

lopen en de dakconstructie vergelijken met

je eigen dak. Ervaringen bij de mensen thuis

maakt het duurzaamheidsverhaal veel

inzichtelijker dan bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst

van een marktpartij of

zelf zoeken op internet.

20


Duurzaamheid

Duurzaam Helpman Enquête 2019

Hiernaast zijn we aan het onderzoeken wat

er collectief kan. Een wijkwindpark of een

zonne-energieweide zet natuurlijk veel meer

zoden aan de dijk dan her en der een

molentje of om de vijf huizen een paar

panelen. Voor zo’n gezamenlijk initiatief is

wel eerst draagvlak nodig en daarna moeten

alle partijen ook nog dezelfde kant op gaan

bewegen. Dat draagvlak moet van de

wijkbewoners komen, maar dan moeten we

als wijkteam ‘Duurzaam Helpman‘ wel eerst

goed weten waar de buurt voor in is en waar

ongeveer de grenzen liggen. Om dit helder te

krijgen staat er sinds kort op de website

wijkhelpman.nl de ‘Duurzaam Helpman

Enquête 2019’. Komt als “pop-up” tevoorschijn

ook te vinden onder het kopje Duurzaam. We

hopen dat iedereen die de moeite heeft

genomen dit artikel te lezen ook bereid is 5

minuten te besteden aan het beantwoorden

van de vragen. In de volgende Helperbel zal

de enquête uitgebreid geëvalueerd worden.

Aandachtspunten wijkteam

Hieronder een lijst van onderwerpen waar

we als wijkteam ‘Duurzaam Helpman’ zoal

over nadenken en vergaderen en die ook

deels aan bod komen in de enquête:

- Een windmolenpark(je) met EAZ

windmolens (Enschede Aan Zee) nabij

het archeologie park ‘de Vork’ achter

klooster Yesse in het buurtschap Essen.

- Garageboxen aan de Coendersweg met

een groen dak + zonnepanelen

- Participeren in het Zonneweide project van

Duurzaam Glimmen ‘De zonneweide

zoemt’. (zie: www.zonneweideglimmen.nl).

- Kijken naar andere wijken in de stad

Groningen die al verder zijn met

verduurzamen: Paddepoel, Reitdiep,

Noorderplantsoenbuurt.

- De ambitie van de gemeente Groningen

om in 2030/2035 aardgasvrij te zijn.

- Klimaatadaptatie

- Vorming van kleinere kennisgroepen in

het wijkteam om nog gerichter te

kunnen adviseren over:

• duurzame tuin (biodiversiteit, weidebeplanting,

daktuin met of zonder

zonnepanelen, water- en hitteberging);

• verduurzaming huis (isolatiemaatregelen,

warmtepomp en zonnepanelen);

• windenergie (kleinschalig project

zelf starten of aansluiting zoeken bij

grootschalig project);

• warmtecamera en duurzame

huizenroute (organisatie van deze

twee tools).

Tot slot

Dat niet alle duurzaamheidsmaatregelen

waar wij nu over nadenken en vergaderen

ook echt nieuw zijn bewijst wel de geschiedenis

van het Helperzwembad waar, begin

1920, een destijds hypermoderne warmtecentrale

aan werd gekoppeld (zie: Helperbel

nr.1 uit 2018). De ‘rest’warmte van het

verwarmde badwater werd middels een

ingenieus buizensysteem naar de 120

omringende huizen (Panhuysstraat, de

Ranitzplein en Moddermanlaan) getransporteerd

om deze van een centrale verwarming

te voorzien. Om dit warmtenet avant

la lettre nog zelfvoorzienender te maken

had men bedacht dat het benodigde

zwembadwater ook onttrokken kon worden

aan een daar aanwezige natuurlijke

waterbron. Een sterk staaltje duurzaamheidsdenken

dat wij honderd jaar later eerst

nog maar eens moeten zien te evenaren.

Helperbel nr. 4, december 2019 21


Tekst: Henk Hindriks

Meten is weten

Duurzaamheid is niet alleen goed voor het milieu, het betekent ook comfortabel en

voordelig wonen. Dat is de ervaring van René en Jacqueline. Ze wonen beiden in een

praktisch identieke woning aan de Troelstralaan.

Warmtescanner

René heeft zijn woning inmiddels flink geïsoleerd, met onder meer dak- en spouwmuurisolatie

en HR++ glas. De woning van Jacqueline is minder goed geïsoleerd. René ervaart de

voordelen: warme voeten, geen koude trek meer in de winter en een gehalveerde gasrekening.

Maar meten is weten. Daarom onderwerpen ze op een gure novemberavond hun

woningen aan een test met de warmtescanner. En wat blijkt? De gevel en het raam van

Jacqueline lekken duidelijk meer warmte dan die van René. Maar beiden schrikken ze van

het warmtelek in hun portieken. Buiten is het 7 graden, in de portiek maar liefst 15 graden.

Door de voordeur en de dunne portiekmuren lekt duidelijk warmte. Nog kansen genoeg dus

voor een beter binnen- en buitenklimaat.

Spouwmuur

Woon je aan de Troelstralaan en heb je ook interesse in spouwmuurisolatie? Stuur dan een

mail naar duurzaamhelpman@wijkhelpman.nl. Bij voldoende interesse kunnen we een

collectieve inkoopactie organiseren. En bedenk: spouwmuurisolatie is eenvoudig uit te

voeren, biedt direct comfort en je verdient de investering al binnen een paar jaar terug.

22


Tekst: Henk Hindriks

Duurzaamheid

Staan uw zonnepanelen straks aan de

Zuidlaarderweg in Glimmen?

In Glimmen is het initiatief genomen om een grote zonnepanelen weide op te zetten.

Via een zogenaamde postcoderoos-regeling kunnen de omliggende postcodes (onder

andere 9721 en 9722) gebruik maken van deze zonnepanelen alsof ze op hun eigen dak

liggen. Dat wil zeggen dat u uw aandeel in de opgewekte energie terugkrijgt op uw eigen

energierekening. Dus als uw dak zich niet leent voor zonnepanelen is dit dé oplossing.

Meer informatie op: www.zonneweideglimmen.nl

Doe mee met

de Zonneweide Glimmen

Staan uw zonnepanelen straks langs de Zuidlaarderweg?

Woont u in Glimmen en zoekt u een plek voor het opwekken van zonneenergie?

Want misschien is uw dak niet geschikt om zonnepanelen te

plaatsen, of u woont in een huurhuis of u wilt meer panelen dan u op uw dak

kunt plaatsen? Doe dan mee met de Coöperatie Zonneweide Glimmen, schaf

zonnepanelen aan in onze zonneweide en wek uw eigen groene stroom op.

Op 1,8 ha realiseert de coöperatie een zonneweide waar straks bijna 6000

panelen staan. Die levert zonnestroom van, voor en door de inwoners!

Helperbel nr. 4, december 2019 23


Tekst: Harm Draaijer

Foto: ahh.nl

Ambitie in tijden van ontlezing: wanneer én hoe

verrijst de MFA naast Speelhal De Wijert?

Mensen en zeker jongeren lezen steeds minder teksten op papier. Maar de nabijheid van

een bibliotheek vinden nog steeds veel mensen belangrijk én fijn. Bovendien kun je in

een bibliotheek voor veel meer terecht dan boeken. Veel inwoners van Helpman vonden

het dan ook jammer toen de bibliotheek aan de Van Iddekingeweg in de Wijert - ook wel

Groninger Forum of Forum Groningen genoemd - werd gesloopt.

AHH

Maar gelukkig werd er een prima tijdelijke voorziening gerealiseerd aan de Ketwich

Verschuurlaan, want op de oude plek zou binnen afzienbare tijd iets heel moois verrijzen:

een multifunctionele accommodatie, oftewel een MFA! De MFA zou ontworpen worden

door het zeer gerenommeerde architectenbureau AHH. Het zou het eerste gebouw in

Groningen en bovendien het eerste aardbevingsbestendige gebouw worden dat AHH zou

ontwerpen.

24


Activiteiten in de wijk

Hart

AHH kwam met een bijzonder ontwerp waarin niet alleen de bibliotheek maar ook een

basisschool en een kinderdagverblijf onderdak zouden krijgen. Het zou een markant en

transparant gebouw worden met een open en uitnodigende gevel naar de Iddekingeweg

en het Hendrik de Vries Plantsoen. Het ontwerp van het interieur van de MFA communiceerde

toegankelijkheid en integratie. Samen met de nieuw te bouwen Speelhal De Wijert

zou dit gebouw het hart van de Wijert opfleuren en versterken. Mooi voor de bewoners van

De Wijert, Helpman en omstreken!

Dozig

Alleen, ‘binnen afzienbare’ tijd werd wel heel veel langer. Wat bleek: het ontwerp was niet te

bouwen voor het bedrag dat de gemeente ervoor had ingeschat en begroot. Dus de bouw

werd opgeschoven. Vervolgens - een veeg teken – werd de MFA opnieuw ontworpen. Op

internet zwerft nog steeds het eerste ontwerp van de MFA rond. Als je het vergelijkt met

het nieuwe ontwerp, krijg je de indruk dat het ambitieniveau van het gemeentebestuur

wat betreft deze wijkvoorziening wel stevig is ingezakt. Het is een wat in zichzelf gekeerd

dozig gebouw met ‘jaren zeventig tegeltjes’ geworden. Het onderwijs en de bibliothecaire

dienstverlening zullen er vast niet onder lijden, maar echt uitnodigen en intrigeren doet dit

gebouw niet. Wel jammer voor De Wijert en Helpman, zeker in deze tijd van ontlezing.

Oude ontwerpen MFA en het ontwerp van Speelhal De Wijert dat momenteel gerealiseerd wordt.

Helperbel nr. 4, december 2019 25


Tekst: Wim Boerkamp

Activiteiten in de wijk

Amicitia VMC: Sportpark Coendersborg

Amicitia VMC is voortgekomen uit een

katholieke traditie en ooit samengegaan

met Voetbal Maartens College (VMC). Dat is

geschiedenis, maar die geschiedenis klinkt

nog steeds door in deze bijzondere club.

Door de jaren heen is er steeds een goed

evenwicht gevonden tussen vriendschap,

sfeer en gezelligheid aan de ene kant en

ontwikkeling en prestatiesport aan de

andere kant. Dat maakt de club voor grote

groepen leden aantrekkelijk. Het ledenbestand

groeit. Kwalitatief goede spelers, met

oog voor gezelligheid en sfeer haken aan en

versterken de (selectie)teams.

Kenmerk

Amicitia VMC is met ± 550 leden in de stad Groningen een middelgrote club en al vanaf

1929 niet meer weg te denken uit Stad. De vereniging is weliswaar van oorsprong een

zondagsclub (4 seniorenteams op zondag), maar de zaterdagafdeling is inmiddels de

grootste (6 seniorenteams en 2 damesteams).

Kenmerk van de club is de zelforganisatie: er is veel vrijheid en ruimte voor initiatieven in de

verschillende afdelingen en vanuit de teams. Er is een actief bestuur. De verdere structuur is

erg infomeel. Veel werkzaamheden worden gedaan op het niveau van de teams. Dat siert

de club. Leden ervaren veel vrijheden. Voor eigen initiatieven is zo ongeveer altijd ruimte.

Jeugd

De jeugdafdeling is samengevoegd met Oranje Nassau en Blauw Geel ’15 (mede bewoners

van Sportpark Coendersborg) onder de naam SJO Coendersborg. De SJO heeft ± 300

jeugdleden. Het jeugdbeleid is gericht op: de jeugd in een sportieve, gezonde en veilige

omgeving de voetbalsport te kunnen laten beoefenen, waar voetbalplezier op zowel

recreatief als prestatief niveau verantwoord wordt aangeboden. Voetbalplezier, fairplay,

methodisch doordachte VTON-trainingen en ook talentselectie zijn kernbegrippen in het

jeugdbeleid en vormen de grondslag voor het bredere technische beleid.

Voor meer informatie zie onze website: www.amicitiavmc.nl

Amicitia VMC daar wil je toch bij horen?

26


Service

De Ark (Haydnlaan 46) en de Immanuelkerk (Overwinningsplein 1) zijn vanaf januari 2019

gefuseerd tot een nieuwe wijkgemeente Groningen-Zuid.

Activiteiten

volkskerstzang 24 december 20.00 uur De Ark Met koor

Vocation uit

Grijpskerk

kerstnachtdienst 24 december 22.00 uur Immanuelkerk Met cantorij

Immanuelkerk

olv Judith

Oosterhoff, Mona

Moog (harp,

Jurrien Pothoven

(trompet)

eerste kerkdienst 10.00 uur Immanuelkerk Kerstmusical

door kinderen.

kerst-inn 26 december 11.00 uur Immanuelkerk Start met koffie

Winterse

wandeling

Kom op je verhaal

dag voor vrouwen

Circa 13.00 uur

Graag even aanmelden op tel. nr. 5254272

22 januari 10-11.00 uur De Ark

Kerstbuffet

De verstilling van de winter proeven, ruimte om stil te zijn en om

elkaar te ontmoeten, rust vinden en inspiratie delen.

Info en opgave: Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com.\

tel.: 06 17067504

1 februari 13.30-17.00 uur De Ark

korte meditaties, een wandeling, onderlinge uitwisseling en

inspiratie.

Kosten: € 10,-. Maximaal 12 personen.

Info en opgave: Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com\

tel.: 06 17067504

Voor meer informatie over onze activiteiten:

www.immanuelkerk-groningen.nl

www.arkhelpman.nl

Helperbel nr. 4, december 2019 27


levensgemak

voor aandacht en energie

coaching en reiki

Gerda Brandts

www.levensgemak.nl

Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

28


Tekst: Mariëlle Smit

Service

Aan oud patienten van dr. K.W. Schuit en F.H.J. Prins

Geachte heer/mevrouw,

In 2004 ben ik begonnen als assistente in de praktijk van dr. K.W. Schuit aan de Verlengde

Hereweg. Jong en onervaren probeerde ik mijn draai te vinden in de solopraktijk en me deze

‘eigen’ te maken. Inmiddels verhuisd naar de Haydnlaan zag u mij door de jaren heen

(hopelijk) groeien als assistente. Zowel letterlijk als figuurlijk, want de meesten van u

hebben mijn 4 zwangerschappen meegemaakt.

Per 1 oktober 2018 hebben wij allen afscheid genomen van dokter Schuit en kwam dokter

Prins de praktijk overnemen. Dat hij een jaar later zou stoppen kwam voor mij net als voor

u onverwacht..

Doordat dit alles zo snel gebeurd is, ben ik helaas niet in de gelegenheid geweest om

‘afscheid’ van de meeste mensen te nemen. Hetgeen mij, na iets meer dan 15 jaar werkzaam

te zijn geweest in de praktijk, toch wel aan het hart gaat.

Daarom wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u in mij heeft gesteld. Voor alle zaken

die u met mij deelde, maar ook uw interesse in mijn privé leven. Ik heb altijd met veel

plezier, enthousiasme en een groot hart voor patiënt en de praktijk gewerkt.

Ik wens u een prachtige toekomst met natuurlijk een goede gezondheid.

Met hartelijke groet,

Mariëlle Smit

Helperbel nr. 4, december 2019 29


55+

In 12 weken een

gezonde en actieve leefstijl

met hulp van

ZINN Gezondheidszorg De Brink

www.coachingspraktijkcontext.nl

INDIVIDUELE

coaching

RUN/WALK

therapie

IMAGO

coaching

DISCOVER

potentieel analyse

Leef-, werk- en organisatiecoach

– Bea Visser

Meer informatie

ZINN locatie De Brink, Helper Brink 59

(e) brink.fysiotherapie@zinnzorg.nl

(t) 050 - 752 5675

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

woningbeveiliging

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

Kijk op www.zetstra.nl voor informatie over

onze diensten en gerealiseerde projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

30


Service

Activiteiten Breinbieb in Forumbibliotheek De

Wijert

Spellenochtend BreinBieb

Het spelen van spellen is goed voor het fit houden van het geheugen. Daarom organiseert

het Forum Groningen op 19 december, 16 januari en 19 maart 2020 van 10.30 - 11.30 uur een

spellenochtend in Forumbibliotheek De Wijert.

Onder begeleiding kan men met elkaar spellen spelen uit de BreinBiebcollectie. Dit kunnen

quizzen zijn, maar ook memoryspellen of puzzels. Iedereen is deze ochtend welkom maar in

het bijzonder zijn mensen met geheugenproblemen en mantelzorgers uitgenodigd.

De toegang tot deze ochtend is gratis. Opgave is gewenst maar niet verplicht en is mogelijk

door een mail te sturen naar m.hopma@forum.nl t.a.v. Marieke Hopma.

BreinBieb Workshop Communiceren met mensen met dementie

Op donderdag 12 december geven studenten logopedie van de Hanzehogeschool van

10.30-11.30 uur een workshop over het communiceren met mensen die dementieklachten

hebben in Forumbibliotheek De Wijert. Er worden praktische tips gegeven over het

verbeteren van de communicatie. Ook is er gelegenheid om actief te oefenen.

Deze workshop is ook geschikt voor mantelzorgers en mensen met lichte dementieklachten.

De toegang tot deze ochtend is gratis. Opgave is gewenst maar niet verplicht en is

mogelijk door een mail te sturen naar m.hopma@forum.nl t.a.v. Marieke Hopma.

Investeren in je relatie: Relatiecursus “Tijd voor

elkaar”

Een relatie. Het klinkt vaak romantisch en gezellig, maar laten we eerlijk zijn: het is soms

hard werk! Tijdens de Relatiecursus “Tijd voor elkaar” krijg je als stel praktische tools om

samen aan de slag te gaan met thema’s als conflict, seks, schoonfamilie, vergeving en

communicatie. De Relatiecursus “Tijd voor elkaar” wordt vanaf 16 januari 2020 in de wijk

Helpman georganiseerd.

Interesse? Meld je aan via anitavanderh@gmail.com

Tijd voor elkaar begint op 16 januari 2020, en bestaat uit vijf tweewekelijkse avonden. De

prijs is circa 7,50 p.p.p.a. De avond begint om 19u00 uur en eindigt rond half tien.

Kijk voor meer informatie op www.marriagecourse.nl of op de site van de protestantse wijkgemeente

Groningen-Zuid: www.immanuelkerk-groningen.nl Of neem contact op met

Aline Kruizinga en Anita van der Heide via bovenstaand e-mailadres.

Helperbel nr. 4, december 2019 31


Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

32

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,


Service

Enthousiaste zangers/zangeressen

Altijd al in een koor willen zingen?

Grijp dan nu je kans!

Kom een periode GRATIS op proef meezingen.

Het gemengd koor Kooriander uit Groningen zoekt nieuwe leden.

Met name de stemgroep van de sopranen kan versterking gebruiken.

Ons repertoire varieert van Brahms naar musical en van volksmuziek

tot The Beatles.

Wij repeteren op woensdagavond van 20 — 22 uur

in het Poortershoes, Oosterweg 13, Groningen.

Meer info:

E info@kooriander.nl

T 0641518512 (Anneke Vernimmen)

W www.kooriander.nl

Helperbel nr. 4, december 2019 33


Tekst: Sharon Smit

Foto: www.beeldbankgroningen.nl/ www.groningerarchieven.nl

Helpenaar of Helpernees

Met de heer en mevrouw Stel uit Zwolle

“Die klok van Hasselt, bij jou in de straat, die stond daar vroeger niet, wist je dat wel?

De échte oude garde weet nog dat-ie oorspronkelijk aan de zuídkant van de Helper

Brink stond”, zo begint ons gesprek in Brasserie Harkema op die vrijdagmiddag in de

herfstvakantie. Ik ben in contact gekomen met de heer en mevrouw Stel door mijn

buurvrouw. Het echtpaar Stel, dat tegenwoordig in Zwolle woont, woonde vroeger op het

adres naast waar ik nu woon.

De geschiedenis van Helpman

Al bladerend door het boek ‘De geschiedenis van Helpman’ komen de verhalen van vroeger

voorbij. We gaan de winkels bij langs, wie vroeger waar zat. Cafetaria Hoekstra kan niet

ongenoemd blijven. “En daar waar nu Het Heerenhuis zit - Stel wijst in de richting van de

slager aan de Verlengde Hereweg - daar zat toen de Albert Heijn. En daar waar nu de Albert

Heijn zit op het plein, daar zat toen de concurrent ook uit Zaandam, Simon de Wit.”

We praten over de wijk van vroeger en de wijk van nu. We hebben het over hoe we minder

met elkaar gehecht raken in onze eigen buurten. En hoe jammer dat eigenlijk is.

34


Andere tijden

Helpenaar en Helpernees

Echtpaar Stel, dat elkaar al kent vanaf hun 17e, herinnert zich nog goed hoe de wijk verdeeld

raakte over de afscheiding van Dominee Bremmer van de gereformeerde kerk. “Dit had echt

invloed op het dagelijks leven”, zegt mevrouw Stel, die zelf niet in Groningen is geboren.

“Mijn vrouw is dus Helpenaar”, brengt de heer Stel dan ter tafel. “Kijk, ik ben in het RKZ

geboren, dus ik ben een échte Helpernees. En anders ben je Helpenaar. Dat onderscheid

moet je wel maken”, zegt Stel met een guitige glimlach. “Ik herinner me nog dat we ‘putje’

speelden met 12 jongens uit de buurt. De Helper Brink was een van de betere straten, die

had asfalt. De Coendersweg had van die kinderkopjes. Slechts een enkeling had een auto, en

áls er dan een aankwam, dan stopten we met ballen en riepen we droog: ‘auto’”.

Tweede wereldoorlog

We komen ook even te spreken over de wijk ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. “Ik was

een kind in de oorlog, het was natuurlijk spannend, maar verder speelden we gewoon”. En

ja, hij herinnert zich nog wel wat van die tijd dat Gerrit Spaans door de Duitsers werd

neergeschoten in het toenmalig HBS-gebouw, nu het Zernike College. Maar hij herinnert

zich nog vooral de tijd van de bevrijding, “ik hoor nu nog het geluid van het geschuifel door

de straat van de Canadezen, vanuit de kelder waar wij ons schuilhielden.” Er zou flink

geschoten zijn naar de Duitsers, die van achter de stenen pilaren van de HBS terug schoten.

Kraaienbosje

En dan hebben we het ook nog even over het klimaat. “Vroeger schaatsten we elke winter

op de vijvers in het “kraaienbosje”. Die beesten zitten daar nu nog. Rondom Huize Groenendaal.

Tegenwoordig kan je niet meer schaatsen. Het klimaat is echt veranderd”. Of er in die

tijd al nagedacht werd over het klimaat, vraag ik. “Nee, dat was nooit onderwerp van

gesprek. Wat nu de Mediacentrale is, was toen de kolencentrale. Daar kwam je via het

“groene weggetje”. Wij hadden ook kolenkachels. Alleen beneden. En in de winter alleen in

de achterkamer, behalve op zondag, dan werden beide kamers verwarmd. Voor de visite van

de kerk”.

Helpenaar of Helpernees zal in de komende periode een vaste rubriek worden van de

Helperbel. Hierin besteden we aandacht aan verhalen van toen en nu van mensen zoals u

en ik in de wijk. Omdat ze de moeite waard zijn om te delen.

Helperbel nr. 4, december 2019 35


jf

Mennes Reparatiebedrijf

jf

Presenteert:

050 577 79 19 / 06 508 52 963

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

Goed meten, goed zien!

Presenteert:

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HELDERHEID

OOG

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

DAG- EN

NACHTZICHT

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

OOGDRUK

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

HELDERHEID

OOG

DIKTE

HOORNVLIES

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

DAG- EN

NACHTZICHT

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

DIKTE

HOORNVLIES

OOGDRUK

Goed meten, goed zien!

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

T 050 318 66 36

www.carlavanderburg.nl

www.kinderuitvaart-groningen.nl

Samen Zorgvuldig Passend

36


Tekst en foto: Sharon Smit

Werken in de wijk

Sung Zang Taekwon-

Do leraar Martijn

Lindeboom behaalt

7 e dan

Op 20 oktober behaalde hoofdtrainer

Martijn Lindeboom van de Groningse

Taekwon-Do school Sung Zang de 7e

dan zwarte band en daarmee de titel

van Taekwon-Do master (sahyun). Dit is

een bijzondere prestatie omdat Martijn

daarmee pas de negende Taekwon-Do

master in Nederland is. Ook is hij de

jongste master van de landelijke bond ITF

Nederland.

Taekwon-Do is een moderne zelfverdedigingskunst uit Korea, die bekend staat om de

spectaculaire (gesprongen) schoppen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is deze

sport niet gewelddadig. Het moedigt ook geen agressie aan. Net als andere sporten ontwikkelt

deze Koreaanse vechtsport de fysieke vaardigheden.

Zeker voor kinderen is het een ideale manier om te leren hoe ze hun lichaam kunnen

beheersen. De grondbeginselen van Taekwon-Do zijn hoffelijkheid, integriteit, zelfbeheersing,

doorzettingsvermogen en onoverwinnelijkheid van geest. Basiswaarden die zeker ook

buiten de dojo van grote waarde zijn: een mentale verrijking.

Terug naar het examen. De grand masters waren lovend over Martijns beheersing van de

fysieke, mentale en theoretische aspecten van Taekwon-Do. Onderdeel van het examen is

het lopen van bepaalde patronen van Taekwon-Do, ook wel tul genaamd. Daarnaast

demonstreerde hij met sparringspartner Martin de Vries (3e dan) verschillende sparringsvormen

en zelfverdediging. Spectaculair onderdeel van het examen zijn altijd de breektesten

op houten planken. Met het behalen van het examen mag Martijn Lindeboom nu de

aanspreektitel Sayhun dragen.

Taekwon-Do school Sung Zang bestaat twaalf jaar en heeft twee trainingslocaties: sporthal

De Meeden (Burg. van Barneveldweg 23) in Aduard en gymzaal Sweelincklaan 2 in Helpman,

Groningen. De school heeft een jeugdgroep (Groningen) en twee junioren/seniorengroepen

(Aduard en Groningen). Er wordt getraind op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en

zaterdag. Wil je een keer meetrainen? Je bent van harte welkom. Voor meer informatie

bezoek je de website van de school: www.sungzang.nl.

Helperbel nr. 4, december 2019 37


uw huis

verkopen?

bel ten wolde!

ge-woon de beste

makelaar van groningen!

altijd een gratis

waardebepaling

050-2061030

groningen@ten-wolde.nl

www.ten-wolde.nl

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

38


Tekst: Henk Hindriks

Activiteiten in de wijk

Podium Zuid: de winterse editie van de Sterrebos

live concerten

Kosteloos genieten van winterse concerten,

blues, pop, latin en nog veel meer, onder

het genot van een biertje, wijntje of nonalcoholische

dranken op een soms druilerige,

maar soms ook misschien mooie winterse

zondagmiddag.

Podium Zuid live is in oktober 2018 gestart,

omdat een aantal inwoners van de wijk

Helpman/de Wijert van mening waren dat er

na de gratis zomerse Sterrebos Live concerten

in de winter een opvolging moest komen.

Na een geslaagd eerste seizoen zijn wij op 20

oktober 2019 weer begonnen met een fantastisch concert in de Buurt-en Speeltuinvereniging

De Helpen, Groenesteinlaan 16, Groningen. De gratis concerten vinden plaats op de

tweede zondag van de maanden januari t/m april 2020 elke middag van 15.00-17.30 uur. In

verband met de vele feestdagen is er geen concert gepland in december 2019. Vanwege de

laagdrempeligheid en kleinschalig heid worden de concerten in de BSV De Helpen gehouden.

Podium Zuid live is samengevoegd met Sterrebos live en wordt gesubsidieerd door het

Wijkcomité Helpman en de BSV.

De komende concerten zijn inmiddels bekend en wij hopen dat iedereen even enthousiast

is als de vorige keer en er volop gedanst wordt.

De bands zijn:

12-1-2020: CT Heida & Van de Straat

09-2-2020: Sign of Leo & Speakizy

08-3-2020: Calidus & Los Hermanos

19-4-2020: Greendogs Rockabilly & Mannen met Kleintjes

Vanaf mei beginnen de concerten weer in het Sterrebos!

Het wordt weer een swingende winter mede dankzij de enthousiaste bezoekers.

U kunt meer informatie over ons vinden op de facebookpagina van Sterreboslive en de site

van wijkhelpman.nl onder “activiteiten”.

Helperbel nr. 4, december 2019 39


Tekst: Sharon Smit

Foto: www.oorlogsgravenstichting.nl

Andere tijden

Ter nagedachtenis aan de

moord op Gerrit Spaans in

Helpman

Op 18 november 1944 werd aan de Helper Brink bij het

toenmalige HBS gebouw Gerrit Spaans door de Duitse

bezetter op straat gefusilleerd. Het is dit jaar

75 jaar geleden dat dit in onze buurt plaatsvond.

Stadspark

In oktober 1944 waren honderden Groningers verplicht

tewerkgesteld in het Stadspark in het zuidwesten van

de stad Groningen. De op 4 juni 1917 in Westwoud

geboren Gerrit Spaans was een van hen. Het Stadspark

werd door de zogenoemde ´Organisation Todt´ volledig omgevormd tot tankterrein. Een

antitankgracht werd dwars door het park aangelegd, dwars door de sportvelden, de

Noorderlaan en de renbaan heen. Veel bomen waren in die tijd al gekapt voor brandhout.

HBS

Wanneer twee mede-tewerkgestelden in het Stadspark er tussenuit knijpen en even later

door de Landwachters worden aangehouden, gaat het mis. Gerrit probeerde nog te

voorkomen dat de twee gemist zouden worden op appèl. Hij besluit hun arbeidskaarten,

die elke dag geteld werden, mee naar huis te nemen. Maar een dag later wordt hij

gearresteerd en ondergebracht in de kelder van het HBS-gebouw waar nu het Zernike

college inzit.

Afschrikwekkend

Deze school was in de Tweede Wereldoorlog gevorderd door de Organisation Todt. In de

kelder werd Gerrit eerst enige tijd mishandeld door een bewapende Duitse militair. En ‘s

avonds wordt hij dan bij de ingang van de school gefusilleerd. De Duitsers legden zijn

lichaam vervolgens als afschrikwekkend voorbeeld op de hoek van de Helper Brink - Coendersweg.

Op zijn lichaam werd een bord gelegd met de tekst “ik heb geweigerd graafwerk

te verrichten”. Pas een dag later mocht zijn lichaam worden weggehaald.

Ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis werd op 18 november een plaquette onthuld in de

school.

40


Service

10e Groot Gronings Kerstconcert

Wat: 10e Groot Gronings Kerstconcert door het Noord Nederlands Opera- & Operettekoor

(NNOOK) uit Groningen in samenwerking met het GOOV Muziektheater

Wanneer: Zondag 22 december 2019 van 14.45 tot 17.00 uur. De zaal is open om 14.15 uur.

Waar: San Salvatorkerk Hora Siccamasingel 202 Helpman Groningen.

Jubileumconcert.

Voor de tiende keer op rij zal er op zondagmiddag 22 december het Groot Gronings

Kerstconcert worden gegeven. Voor de locatie is opnieuw de San Salvatorkerk, Hora

Siccamasingel 202 te Groningen gekozen. Het Noord Nederlands Opera- & Operettekoor zal

dit concert samen met het GOOV Muziektheater gaan verzorgen. Daarnaast zal het

NNOOK worden bijgestaan door de twee jonge solisten Milou Laros en Joëlle Veen en zal

Gareth Fraser op doedelzak de extra sfeer aan dit concert geven.\

De toegangsprijs aan de kassa van de San Salvatorkerk op zondag 22 december is € 15,00.

In de voorverkoop, die op de woensdagen 11 en 18 december zal zijn, is de prijs € 12,50.

De voorverkoop is in het MultiFunctioneelCentrum de Wijert, P.C. Hooftlaan 1 te Groningen

en zal tussen 14.00 en 16.00 uur zijn. Ook kunt u kaarten bestellen via de website www.

nnook.nl of per telefoon op nummer 050-5770807.

Voor de muziekliefhebbers uit Helpman en omgeving is dit een mooie gelegenheid de

kaarten vlak bij huis af te halen. Bij elke toegangskaart krijgt u van ons het programmaboekje

en een gratis consumptie.

Het NNOOK is een gemengd koor, bestaande uit 55 leden en staat onder leiding van

dirigent Arnold Jonker en wordt begeleid door de vaste repetitor Hessel Bij de Ley.

Het GOOV Muziektheater, bestaande uit ongeveer 35 leden, staat onder leiding van dirigent

Piet Roorda en wordt muzikaal ondersteund door de pianist Marcel den Os.

Het NNOOK en GOOV Muziektheater zullen, voor de pauze, prachtige opera, operette en

musical liederen ten gehore brengen en na de pauze bekende, maar misschien ook minder

bekende liederen in de kerstsfeer. Aan het eind van het concert is er een samenzang met

het publiek.

Helperbel nr. 4, december 2019 41


42


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 050-3764200

Dierenambulance 050-5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg (Lentis) 0800-4020102

Gemeentelijk Informatiecentrum (algemeen) 14050

Hulpmiddelen Centrum 0800-2887766

Klachtenlijn stankoverlast (gemeente) 14050

Martini Ziekenhuis 050-5245245

Mamamini 050-3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast (gemeente) 14050

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 050-5275407

Ombudsman gemeente 050-3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900-0101

Sensoor telefonische hulpdienst 0900-0767

Speeltuin Helpman-Oost 050-5290189

Stadsbeheer 14050

WIJ De Wijert 050-3679120

Storingsdienst gas en elektra netbeheerder 0800-9009

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

UMCG 050-3616161

Veilig thuis Groningen (bij huiselijk geweld) 0800-2000

Verslavingszorg Noord-Nederland 088-2343434

Weekenddiensten tandartsen 050-5350370

Onderhoud in de wijk

Vragen, opmerkingen of verzoeken rondom onderhoud

in de wijk:

- gemeente, telefoon 14050, vragen naar Loket beheer

en verkeer

- e-mail: loket.beheerenverkeer@groningen.nl

- internet: http://fleximap.groningen.nlgrnmaps/

meldingen

- app voor smartphone: MeldStad

- Kijk op de site van de gemeente Stadsnieuws Zuid of

meld u aan voor de digitale versie.

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor een

goed leefklimaat in uw wijk. We onderhandelen

met de gemeente over uw belangen.

Donateur worden is daarom belangrijk,

want hoe meer donateurs hoe sterker we

staan. Zo houden we ons bezig met het

drukke verkeer, de parkeerproblemen maar

ook met speelplekken voor de jeugd. Op de

algemene vergadering kunt u uw zegje

doen. Donateur wordt u via de acceptgirokaart

uit het juninummer van de Helperbel.

Of door minimaal vijf euro over te

maken op ons bankrekeningnummer.

Vermeld dan wel uw adresgegevens zodat

we u een uitnodiging kunnen sturen voor

de algemene vergadering. Is uw belangstelling

groter en wilt u meebesturen?

Heel fijn! Bel voor meer informatie met de

voorzitter Sjoukje Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Henk Hindriks 5264286

Liesbeth Fransen

Jan Rasterhoff

Eppie Edzes

Sharon Smit

Wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81INGB0002666256

43


Kijk voor het laatste nieuws op de website:

www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt

u tot 21 februari 2020 sturen naar:

redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines