23.07.2019 Views

Coedijcker ban maart 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aan de bewoner(s) van dit pand

Coedijcker Ban

maart 2019

nummer 61

Nieuw in Koedijk: Theatersport


Verkozen tot

LEUKSTE KAPSALON

van het jaar 2014

in de gemeente Alkmaar

Belangrijke Telefoonnummers

Alarmnummer politie, brandweer, ambulance 112

Wijkagent 0900-8844

Huisartsenpraktijk Koedijk 072-5613913

Huisartsenpraktijk Koedijk, spoedgevallen tijdens praktijkuren 072-5618917

Huisartsenpost na 17.00 uur en tijdens het weekend 072-5180618

Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17.00 uur 072-5123889

Wijkverpleegkundige 072-5400400

De Laatste Eer 06-31069011

Dierenambulance 10.00 - 22.30 uur 072-5150085

Dierenambulance 22.30 - 10.00 uur 06-22495296

De Rietschoot 072-5615595

Gebiedsconsulent 14072

Reiniging Alkmaar (Grof vuil e.d.) 072-5489444

Reiniging Langedijk (Grof vuil e.d.) 0226-334584

Ophalen oud papier zaterdag 16 maart 2019


De griepgolf trof ook de redactie van de Coedijcker

Ban. Onze vaste columnisten, Marieke Kraakman

(kruiden) en Trijnie Bakker (West-Fries) werden geveld

door de griep. Op zo’n moment merk je weer hoe

kwetsbaar de CB is. Als sleutelfiguren in het productieproces

ziek worden dan heb je te weinig kopij en in

het ernstigste geval, als de vormgever uitvalt, verschijnt

er helemaal geen CB. Dat voelt niet goed, een blad als

het onze mag niet afhankelijk zijn van een paar mensen.

Daarom doe ik op deze plaats nog maar eens een

dringend beroep op onze lezers. We hebben u echt nodig

op verschillende posten.

• Schrijvers: mensen die een stukje kunnen schrijven

over dorpsgenoten, kunst, literatuur, natuur

enzovoort zijn van harte welkom. Ook als je niet

elke maand wilt schrijven ben je welkom. Er is

een eindredacteur die met je mee kijkt en daar

waar nodig je helpt bij het schrijven.

• Eindredacteur: voor de laatste controle en voor de

begeleiding van de schrijvers zijn meerdere eindredacteuren

nodig. Heb je een goed taalgevoel,

vind je het leuk om door anderen geschreven tekst

te redigeren dan is dat een leuke klus voor jou.

• Vormgever: De Coedijcker Ban wordt gemaakt

met Indesign van Adobe. Beheers je die software

en lijkt het je leuk om een blad te maken dan ben je

van harte welkom bij ons team. Na een inwerkperiode

zou de CB, bij toerbeurt, door de beschikbare

vormgevers kunnen worden samengesteld.

Inhoud

Hans Faddegon-------------------------------------------------- 4

Gondelvaart 2019---------------------------------------------- 9

De Laatste Eer Koedijk--------------------------------------10

Heartbeat pakt STERK uit----------------------------------10

Ledenavond KVG----------------------------------------------11

Huisartsenpraktijk Koedijk--------------------------------11

Jaarlijks Donateursconcert Aurora---------------------11

Hobbyclub ‘gered’---------------------------------------------11

‘De ultieme vermageringskuur’----------------------------13

Ladies Night in zwembad Hoornse Vaart --------------15

Laatste schroef-Leica 3g------------------------------------17

Renovatie Koedijkervlotbrug------------------------------18

Vervanging wiekenkruis-------------------------------------21

Cindy Tijm-------------------------------------------------------24

MAX Mobiel ---------------------------------------------------31

De klok-----------------------------------------------------------32

Fietsaccessoires uit het verleden-------------------------34

Koe Vangt Haas -----------------------------------------------36

Een mooie achtertuin----------------------------------------39

Voorbeelden uit de homeopathische praktijk.........40

Rectificatie-----------------------------------------------------41

Saucijs met pasta en prei-------------------------------------43

Winter in Koedijk (1979)------------------------------------45

Jeugdpagina------------------------------------------------------48

The Mall---------------------------------------------------------49

Colofon----------------------------------------------------------51

Coedijckertjes--------------------------------------------------51

Oplossingen-----------------------------------------------------51

Oproep speeltuinvereniging--------------------------------51

Hans Petit (06-83114470)

3


Exacte wetenschapper én expert op het gebied van de Bijbelse symboliek

Hans Faddegon

Door Rob Westhof, foto’s Hans Petit

De markante Koedijker

Al heel wat jaren schrijft Hans Faddegon ieder maand een artikel in de Coedijcker Ban. Het begon in de

jaren dat Rietje van Luijn de organisatie en de leiding over het blad had. De Coedijcker Ban stond in die

tijd al bekend als het mooiste en succesvolste wijkblad in Alkmaar. Rietje vroeg Hans om artikelen te gaan

schrijven voor het blad. Samen maakten zij de afspraak om de aandacht te vestigen op de maandelijkse

feestdagen omdat de Christelijke feestdagen belangrijk inzicht in het levensdoel aanbieden.

Dat inzicht is gebaseerd op de symboliek van de

Christelijke Bijbel die oorspronkelijk voortkomt uit

de Joodse bron, want Jezus is van Joodse oorsprong.

De betekenis van de Bijbelse symboliek is meestal niet

algemeen bekend.

Theologiestudie

Toen Hans als dertigjarige een boek over de Bijbelse

symboliek onder ogen kreeg ontdekte hij de diepere

betekenis achter de verhalen in de Bijbel. Geïnspireerd

door dat boek over de Bijbel ging hij, naast zijn werk,

theologie studeren aan de universiteit van Amsterdam.

Hans: “Regelmatig vragen mensen mij of ik eigenlijk

predikant had willen worden. Dat is niet het geval. Mijn

theologische en Hebreeuwse studies waren bedoeld om

de wetenschappelijke onderbouwing van de Bijbelse

verhalen te onderzoeken en te leren kennen. Die studies

hebben me veel inzicht gegeven. Sinds mijn ontdekking

van de Bijbelse symboliek wordt ik al tientallen jaren gevraagd

om lezingen over de symboliek te houden. Dat

doe ik met heel veel plezier. Naast de lezingen die ik

geef, schrijf ik, net zoals voor de Coedijcker Ban, regelmatig

artikelen over dit onderwerp.”

De familie van Hans stamt uit Amsterdam en Brabant.

De naam Faddegon is oorspronkelijke een Franse

naam. Hans studeerde Natuurkunde aan de Technische

Universiteit Enschede. Hij werkte bij verschillende

ingenieursbureaus en - onderwijsinstellingen.

Geschiedenisboek

“De Christelijke cultuur is de Bijbel in de eerste plaats

gaan opvatten en vertalen als moreel geschiedenisboek.

Oorspronkelijk vormen de Bijbelse verhalen en feestdagen

een beeld van de actuele innerlijke aspecten van

de mens.”

Namen met een betekenis

Hans vertelt: “De persoonsnamen in de Bijbelverhalen

hebben bijvoorbeeld allemaal een betekenis die samenhangen

met het verhaal. Maar die worden in de Christelijke

cultuur nooit vertaald. Zo betekent de naam Jezus

‘het door God vormen en begeleiden van de levensreis

als innerlijke leerweg’. Daarmee leert het onbewuste Ik

van ieder mens tijdens het leven van alles, wat na terugkeer

in het Hemelse Thuis, een bepaald doel blijkt te

hebben vervuld. Dat geldt dus voor ieder mens op aarde,

ongeacht religieuze of niet religieuze opvattingen.”

Hebreeuws

“De originele taal van de Bijbel is het Hebreeuws. De

naam Hebreeuws betekent ‘Bijbelse taal die als boodschap

uit de hemel naar de aarde komt om de mens te

onderwijzen’. Het alfabet van de Hebreeuwse taal beschrijft

de volgorde van het menselijke leven. De eerste

letter de hemelse levensbron, de volgende letters de

aardse levensstructuur en de laatste letter de terugkeer

naar het Hemelse Thuis.”

Levensdoel

Hans: “Het Oude Testament wijst de mens op de mogelijkheid

zich bewust te worden van het levensdoel.

Het Nieuwe Testament wijst op de actuele beleving

van het levensdoel. Daarom is dat deel overgeleverd in

de Griekse taal. Want het Bijbelse woord Grieks betekent

terugkeer. Terugkeer naar het Hemelse Thuis als

de tijdelijke leerweg op aarde beëindigd wordt.”

4


Regelmatig vragen mensen me of ik predikant had willen worden, dat is niet het geval ...

5


Mag ik uw Keurslager zijn?

IEDERE MAANDAG

IEDERE DINSDAG IEDERE WOENSDAG IEDERE DONDERDAG IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG

Gepaneerde

schnitzels

4 stuks 6

Hele warme Half om half Dubbele Shoarmavlees

grillworst gehakt

puntendag

25

Per stuk 2 25 350

500 gram Kogelbiefstuk

+ gratis

500 gram 4

kruiden

Mager

3 stuks 8

rundergehakt

500 gram 4 00

50

50

Vers en eerlijk hoeft niet duur te zijn

Richard Groot, keurslager

J. Naberstraat 55, Alkmaar

Tel. 072-5617959

www.richardgroot.keurslager.nl

Bestel uw gourmet online

Keurslagerij Richard Groot

Bouwbedrijf J.Stam

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

6


De markante Koedijker

Hernieuwde aandacht

“Het is fijn dat in de huidige tijd de herkenning en

erkenning van de Bijbelse symboliek toeneemt. De

hernieuwde belangstelling is het gevolg van de ondersteuning

die de Bijbelse verhalen kunnen bieden want

als door de teksten de facetten van de eigen geestelijke

structuur worden herkend, biedt dat een enorme levenssteun.

Het is goed te merken dat sommige kerken

nu ook serieus aandacht aan dit onderwerp besteden.”

Hans vervolgt: “Na de Tweede Wereldoorlog hebben

met name Joodse schrijvers de Bijbelse symboliek weer

onder de aandacht van het geïnteresseerde lezerspubliek

gebracht. Inmiddels zijn er veel boeken over de

Bijbelse symboliek verkrijgbaar. In de Nederlandse taal

bijvoorbeeld de boeken van Prof. Friedrich Weinreb,

die te bestellen zijn bij hebreeuwseacademie.nl”

Wereldbeeld

Het mag duidelijk zijn dat Hans niet veel tijd voor

hobby’s heeft. Ik ben benieuwd naar hoe Hans naar

de wereld kijkt, met andere woorden wat is zijn wereldbeeld?

Hans: “Liefdevolle gelijkwaardigheid zou het basismodel

van onze maatschappij moeten zijn. Voor ieder

mens zinvolle taken met een realistisch inkomen.

Het is nu zo dat een klein deel van de maatschappij

heel veel bezit terwijl er aan de andere kant veel mensen

zijn die onder de armoedegrens leven. De politiek

richt zich te veel op kortetermijnzaken in plaats van

op fundamentele ontwikkelingsdoelen van gelijkwaardigheid.

Als ik het over gelijkwaardigheid heb moet

ik ineens en met plezier terugdenken aan mijn werk

bij het Philips Laboratorium in Parijs. Daar werd de

gelijkwaardigheid van alle vierhonderd medewerkers

gevierd tijdens een uitgebreide lunch met lekkere wijn

en verschillende gangen. Als gevolg van de wijn heerste

er ’s middags een ‘serene’ rust op de werkplek. Zo’n

ervaring onderstreept nog maar eens dat menselijke

contacten belangrijk en aangenaam kunnen zijn.”

Na die wijze woorden van Hans tot slot sluit ik het interview

af, niet nadat ik Hans namens de lezers van de

CB heb bedankt voor zijn maandelijkse bijdrage aan

ons maandblad.

Het is goed te merken dat sommige kerken nu ook aandacht besteden aan de Bijbelse symboliek

7


Tandprothetische

praktijk

Dennis Duba

Voor een kunstgebit

zoals u dat wenst !!

Ook voor reparaties

kunt u bij ons terecht

Verzekeringsvergoedingen

tot 100%

Kanaaldijk 221 1831 BE Koedijk

T: 072-5624990

Website: http://www.dubakoedijk.nl

Wij bieden fysiotherapie

bij o.a.

gewrichtsklachten,

sportblessures, claudicatio

intermittens (etalagebenen),

diabetes mellitus (suikerziekte)

en ziekte van Parkinson.

Ook kunt u bij ons terecht

voor antroposofische

fysiotherapie en Mensendieck.

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A,

1831 AH KOEDIJK

Tel : 072-561 58 49 of 072-561 03 53

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Persoonlijk en betrokken

Pedicurepraktijk

De Voetenboet

Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

Coedijcker: 73 x 105 mm (staand)

FEMMY BAKKER

UITVAARTBEGELEIDING

06 510 557 67

072 509 46 94

www.femmybakker.nl

uitvaart@femmybakker.nl

24/7

Voor informatie of een afspraak kunt u

bellen of mailen naar:

Margreet Pankras

B.W. Kooimanstraat 17

1831 CA Koedijk

072-562 82 99

06- 128 99 229

E-mail: mcm.pankras@xs4all.nl

Website: www.devoetenboet.nl

8


Een gondel bouwen is superleuk

Gondelvaart 2019

Door Anja Bijpost, secretaris Gondelvaart

Gondelvaart 2019

Op 17 augustus 2019 is het weer zover, onze jaarlijkse Gondelvaart, de 56 ste editie alweer . De Gondelvaart

Koedijk is toegelaten tot het netwerk van het immaterieel erfgoed en daar zijn we ontzettend trots op. Wij

willen er alles aan doen om de Gondelvaart op erfgoedlijst te laten staan. Daarom zijn wij op zoek naar

ondersteuning van vrijwilligers van onze Koedijker Gondelvaart.

Winnaar prijs vakjury 2018 ‘Portret schilderkunst in de Gouden Eeuw’ gebouwd door Groep Ruud Slikker (foto HP)

Heeft u altijd al in de spotlights willen staan? Een gondel

bouwen is superleuk en door de jaren heen hebben

we gezien dat vrienden groepen samen mooie dingen

kunnen bouwen. Jong geleerd is oud gedaan is hierbij

het motto. Sommige botenbouwers varen al vanaf 1963

mee. Klein beginnen met bouwen kan ook, de gondel

hoeft niet gelijk megagroot te zijn.

Commissieleden

Commissieleden voor bijvoorbeeld de botenbouw commissie,

PR commissie of de dijkcommissie zijn welkom

om ons te ondersteunen. De dijkcommissie zorgt voor

muziek en optredens op de dijk. Heeft u ideeën voor leuke

betaalbare acts? Weet u iemand die zijn talenten aan

duizenden mensen wil laten zien? Wilt u meehelpen om

de dijkcommissie te ondersteunen? Laat het ons weten!

Braderie

De afgelopen jaren staan er steeds minder marktkramen

op de braderie. Wij zijn ons aan het oriënteren op

wat we met de braderie gaan doen. Zijn er dorpsgenoten

die suggesties hebben?

Communicatie

En dan de PR. Zonder sponsoren geen Gondelvaart.

Wij zijn blij met de lokale ondernemers die ons financieel

ondersteunen. Misschien is er een enthousiaste

student die op zoek wil naar meer (nieuwe) sponsoren?

Informatie

Heeft u suggesties, heeft u een hulpaanbod? Mail naar

secretaris@gondelvaartkoedijk.nl of voorzitter@gondelvaart.nl

Bent u al lid van de Gondelvaart? Meldt u

aan via onze website: gondelvaartkoedijk.nl

Jaarvergadering

Voor de agenda: vrijdag 1 maart vindt de jaarvergadering

om 20.00 uur plaats in de kantine van de SV Koedijk.

9


De moeite waard

De Laatste Eer Koedijk

Op dinsdag 12 maart houdt De Laatste

Eer Koedijk de jaarvergadering voor

leden.

De vergadering begint om 20.00 uur in De Rietschoot,

Saskerstraat 22, Koedijk. Alle leden zijn van harte welkom

om deze vergadering bij te wonen.

De vergaderstukken vindt u tegen de vergaderdatum

op onze website uitvaartverenigingkoedijk.nl.

De Laatste Eer is op zoek naar leden die in het bestuur

willen plaatsnemen. Er wordt 4 x per jaar vergaderd in

de knechtenwoning op het complex van Maalderij de

Gouden Engel.

Heartbeat pakt STERK uit

Pop- en showkoor Heartbeat uit Koedijk geeft nieuwe

shows op 5 en 6 april 2019 in De Geist te Sint Pancras

Onder leiding van dirigent Olaf van Rijn en de vaste

begeleidingsband verrast Heartbeat iedereen met

grappige, opzwepende en ontroerende nummers, die

door regisseur Harry Trompert mooi aan elkaar zijn

gesmeed. Luister en leef mee met nummers van o.a.

Justin Timberlake, Adèle en Coldplay! ‘STERK’ speelt

zich af in een doorsnee vissersplaats, waar de vrouwen

zich geconfronteerd zien met roddel en achterklap,

verdriet en eenzaamheid. Maar ook met liefde, saamhorigheid,

hoop en het vertrouwen dat

alles goed komt. Kortom: vrouwen die

sterker uit de strijd komen en hun eigen,

soms aparte, manier hebben om

met tegenslagen om te gaan.

Op vertoon van uw AlkmaarPas krijgt u 1 euro korting

op de entree van € 12,50. Kinderkaartjes (tot 12 jaar)

€ 7,50. Meer info over tijden en kaartverkoop vindt u

op de website: www.heartbeatkoedijk.nl of telefonisch

via Marlies tel. 072-5617 949

Heeft u interesse, kom naar de vergadering, dan kunnen

we u uitleggen op welk gebied het bestuur uitbreiding

nodig heeft. Bent u verhinderd, maar heeft u toch wel

interesse, dan kunt u bellen naar onze secretaris, Wietze

Jan Ramaker. Hij is te bereiken onder nummer 06-

31069011.

10

Uw thuiskapster

Voor vragen of een afspraak, bel of mail...

06-13242976 • thuiskapstermarleen@gmail.com


Ledenavond KVG

Op dinsdag 12 maart 2019 houden het Koedijker Vrouwengilde

en Vrouwen van Nu een gezamenlijke ledenavond

in Rietschoot Saskerstraat 22 Koedijk, aanvang

20.00 uur. Het viswijvenkoor “Dulle Griet”treedt voor

ons op. Dulle Griet is een club vrouwen, viswijven die

praten en zingen over lief en leed. Wekelijks ontmoeten

ze elkaar op de markt, hun klompen kletteren op

de maat van de muziek. Het zijn allemaal goud eerlijke

vrouwen die zorgen voor hun kroost als de mannen

s’-morgens om vijf uur uitvaren om soms nooit meer

terug te keren. Introducees betalen € 4,00. Inlichtingen

bij Henriëtte Slager, tel: 072-5619426. Het Koedijker

Vrouwen Gilde wordt ondersteund door de Stichting

’t Zuydoutaerlandt.

Optreden in De Rietschoot (foto aangeleverd)

Het Brugorkest gaat u verrassen met ‘Highlights from

Jungle Book’ en een door Simon Boerke speciaal voor

BOA gearrangeerd ‘Shotgun’ van de zanger George

Ezra. Het Grootorkest swingt de pan uit met ‘Isn’t

she lovely’ van Stevie Wonder en speelt een indrukwekkende

versie van ‘The Game of Thrones’. Ook

hoort u prachtige klassiekers als ‘Nessun Dorma’, de

laatste door Puccini gecomponeerde aria uit de opera

Turandot en ‘Novena’ van de componist James Swaeringen.

De rest van het prachtige programma verklappen we

nog niet ...Dus: ga dit prachtige concert meemaken,

zet het in de agenda en kom genieten van deze muzikale

avond. Wij hebben er in ieder geval zin in! aurora-koedijk.nl

Viswijvenkoor ‘Dulle Griet’ (foto van facebook Dulle Griet)

Huisartsenpraktijk Koedijk

Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk

is wegens scholing van de artsen gesloten van: 3 t/m

5 april 2019 De waarneming wordt in deze periode

gedaan door Praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 126,

telefoon 072-5612598

Jaarlijks Donateursconcert Aurora

Datum: zaterdag 23 maart 2019, 20.00

uur, locatie: De Rietschoot, Koedijk. Toegang:

€ 10. Kinderen t/m 12 jaar € 5,-.

In de pauze is er een verloting met kans

op supertoffe prijzen! Donateurs Aurora

met hun jaarlijkse bijdrage van € 10 krijgen gratis toegang

voor 2 personen.

Op deze avond zorgen de orkesten van Aurora onder

leiding van dirigent Simon Boerke voor een zeer gevarieerd

programma!

Hobbyclub ‘gered’

De Hobbyclub Koedijk blijft voortbestaan! Gelukkig

zijn er vier nieuwe vrijwilligers ‘gevonden’. Nóg een

erbij zou helemaal super zijn. De huidige vrijwilligers

zullen de nieuwe ploeg, als dat nodig mocht zijn, met

raad en daad bijstaan

Zoals gebruikelijk knutselt de Hobbyclub door tot

Pasen en start het volgende seizoen zo als gewoonlijk

de tweede maandag na de Zomervakantie. Het is weer

mogelijk om kinderen vanaf 6 jaar op te geven/ of op

de wachtlijst te plaatsen. We wensen alle kinderen en

de nieuwe groep vrijwilligers veel knutsel plezier.

11


Installatiebedrijf S.A. Ranzijn BV

Fluorietweg 19 d

1812 RR Alkmaar

Tel: 072 - 515 87 17

www.ranzijn.nu

info@ranzijn.nu

diverse

specialisaties

o.a.:

manueel therapie

medical taping

medische training

mulligan concept

- nieuwe praktijk

- begane grond

- avondopening /

geen wachtlijst

- contracten met

alle verzekeraars

De Hertog 14 1831 EK Koedijk T: 072-5645650

www.fysiotherapiekoedijk.nl

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk

is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek

-sanitair

-zonne-energie

-loodgieterwerk

-zwembadtechniek

-ventilatie

-centrale verwarming

-airconditioning

All People

CitySpa

KENT U ALL PEOPLE CITY SPA AL?

DÉ ANTI-AGEING SCHOONHEIDSSALON

IN UW OMGEVING.

Wij zijn gespecialiseerd in gezichtsbehandelingen, manicure,

pedicure, massage en permanente make up.

All People City Spa powered by LOOkX

Kanaaldijk 193, 1831 BD Koedijk, 072 - 540 93 49

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

12


Toneelvereniging De Roos speelt

De moeite waard

‘De ultieme vermageringskuur’

Na het succes van vorig jaar, zijn we op zoek gegaan naar een stuk van een heel ander genre en zijn we

uitgekomen op de komische thriller: ‘De ultieme vermageringskuur’ van Rob Veenstra.

Drie welgestelde vrouwen verblijven in een welnesscentrum.

Voor het vele geld dat ze betaald hebben,

valt het eten erg tegen. Maar daar hebben twee van de

vrouwen gelukkig een oplossing voor gevonden. Plotseling

sterft één van de vrouwen. Volgens de dokter

was het een natuurlijke dood, maar de andere vrouw

denkt aan moord!

Er klopt iets niet met deze arts. En wat voert de eigenaresse

van het centrum in haar schild? Is de charmante

personal trainer wel te vertrouwen? En de telkens

opduikende tuinman is wel heel sinister. Als er een 2e

slachtoffer valt loopt de angst en de spanning op.

Een zowel grappig als spannend toneelstuk! Bent U

nieuwsgierig naar de ontknoping, kom dan kijken op:

• Vrijdag 29 maart en zaterdag 30 maart aanvang:

20 uur in de Rietschoot in Koedijk

• Zaterdag kunt U gezellig na zitten, dansen en

swingen met gezellige muziek!

• Kaartverkoop: ( Voorverkoop) Tini Smit tel: 072

5617052 of bij de bar van de Rietschoot en op de

avond van de voorstellingen bij de kassa. Zaal

open om 19.30uur. Entree: 10 euro.

Niemand vertrouwd niemand nog, iedereen kan immers

de moordenaar zijn!

13


Bouwbedrijf BV

de Specialist in

timmerwerken

Kanaaldijk 73

1832 AD Koedijk

06-51270298

072-5644092

Verbouw

Renovatie

Houtbewerking

Interieurtimmerwerk

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling

HÈT ADRES VOOR: * HVK-begeleiding bij verontreinigde grond * Ontwikkeling

van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen * Risico-Inventarisaties en

Evaluaties * Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen * Bouwplaatsveiligheid/

veiligheidsadviesbezoek* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie

De Bregjesakker 27 1831 EP Koedijk

Telefoon: 06 – 536 77 297

Website: www.abkam.nl

E-mail: info@abkam.nl

Voor meer info en aanmelden

Telefoon: 0527-61 21 36

Website: www.acvo.nl

E-mail: info@acvo.nl

14


De moeite waard

Ladies Night in zwembad Hoornse Vaart

(Persbericht) Op zaterdag 16 maart organiseert zwembad Hoornse Vaart van 18.30 tot 22.30 uur een Ladies

Night boordevol activiteiten. Deze sportieve en gezellige avond is voor ladies only. Naast relaxen met een

hapje van een drankje of genieten van de muziek van de live DJ, kunnen bezoekers deelnemen aan 5 aquafitness

lessen. Daarnaast organiseert het bad voor het eerst in haar geschiedenis Zeemeerminzwemmen

voor volwassenen. Tickets zijn voor €9,95,- verkrijgbaar via de website of de receptie van de Hoornse Vaart.

Dames worden tijdens de ladies night ontvangen met

een welkomstdrankje terwijl een live DJ zorgt voor de

muziek.

“Lekker kletsen met vriendinnen onder het genot van

een hapje en een drankje of samen losgaan op de beats

van onze live DJ, alles kan tijdens deze ladies night’

aldus Daphne Kieft, instructeur bij de Hoornse Vaart

en een van de organisatoren van deze avond. “Heb je

zin in een lekkere workout, dan kan je meedoen aan

een van de vijf aquafitnesslessen, Aquajoggen, Floatfit,

Aquafit, Aquarobics en Tabaqua. En als je wilt, doe

je ze natuurlijk gewoon allemaal!” vertelt Daphne enthousiast.

Zowel in het golfslagbad als het 25-meterbad

is geopend. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te

relaxen in de whirlpools, stoomcabines, zonnebanken

of de onlangs bij het bad geopende Body Mind & Breath

area.

Zeemeerminclinic voor volwassenen. Deze avond organiseert

de Hoornse Vaart een Zeemeerminclinic

voor volwassenen. Daphne: “Op onze social media

werd regelmatig gevraagd om zeemeerminlessen voor

volwassenen. De dames van de ladiesnight krijgen de

primeur. We gaan het doen!”. Het bad heeft zeemeerminstaarten

in diverse maten beschikbaar voor dames

die deel willen nemen aan een van de

zeemeermin clinics en willen ervaren

hoe het is om als meermin door het

water te bewegen.

15


Betrouwbaar en betaalbaar

studiopetit.com / info@studiopetit.com

Uw partner in Staal, RVS en Aluminium

Gespecialiseerd in

Trappen

Hekwerken

Constructiewerken

Voor zowel bedrijven als particulieren

Ook voor uw eigen ontwerp, kunt u bij

Wiko Staalbouw terecht

Kanaaldijk 39, 1832 AB Koedijk

Tel: 072-561 39 75

Email: info@wiko-staalbouw.nl

Website: www.wiko-staalbouw.nl

afdrukken op

fine-art papier

SCRIPTIES

16


Beeldbericht

Laatste schroef-Leica 3g

Foto en tekst Jeroen van der Kruijf

Deze camera komt uit 1949 en ziet er nog uit als nieuw. Ik heb hem al jaren en hij is volledig functioneel.Je kunt

er zo een kleinbeeldfilm in doen en foto’s mee maken. Dit is het laatste model dat ontstaan is uit de zogenaamde

oer-leica gemaakt door Oskar Barnack in 1914. Barnack speelde in op de behoefte aan een kleine camera in

plaats van de toen gebruikelijke grote platencamera’s .Hij ontwierp een camera ,waarin je een stuk geperforeerde

film in kon plaatsen. Dat soort film werd in die gebruikt werd voor de bewegende film en zo ontstond de eerste

kleinbeeld camera.

De lens van bovenstaande Leica is verwisselbaar door middel van schroefdraad. Later bij de zogenaamde M Leica’s

werd de schroefdraad vervangen door een bajonetsluiting.

De camera is gemaakt van verchroomd messing. De knop linksboven is de voor het transporteren van de film.

De knop rechtsboven om de film weer terug te spoelen in de zogenaamde kleinbeeldcasette. De sluitertijden

zijn instelbaar met de platte ronde knop boven op de camera van een dertigste tot een duizendste seconde . De

langzame tijden van een- tot een dertigste seconde met het kleine ronde knopje aan de voorkant van de camera.

Alles voelt heel stevig aan en het is een lust om mee te fotograferen. Met het hendeltje aan de voorkant van de

camera kun je zelfs een klokje in werking stellen van de zelfontspanner voor het maken van een selfie dus dat

bestaat al 70 jaar en wij maar denken dat we iets nieuws hebben uitgevonden .Voor het scherpstellen is deze Leica

uitgerust met een spleetsluiter die ook tegenwoordig op vele moderne camera’s wordt toegepast. Ik heb met deze

camera prachtige dia’s gemaakt tijdens menige vakantie. Dia’s die ik nu weer overzet naar digitaal.

17


Werk in uitvoering

Noord-Hollands oudste vlotbrug kan er weer 100 jaar tegen

Renovatie Koedijkervlotbrug

Door Rob Westhof

Het zal u niet ontgaan zijn tussen 21 januari en 24 januari is de Koedijkervlotbrug flink onder handen

genomen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de firma Oosterhof Holman uit Harlingen. Kijkend

naar de werkzaamheden vroeg ik me ook af waarom wordt dat brugwachtershuisje niet beter gebruikt?

Er wordt hard gewerkt aan het renoveren van de Koedijkcervlotbrug (foto Anne Muis)

Geschiedenis

Bij Koninklijk Besluit van 15 april 1819 werd de aanleg

van het Noordhollandsch kanaal een feit. Waterbouwkundig

ingenieur Jan Blanken kreeg de leiding over

het project.

Overbodig

Met de groei van het scheepvaartverkeer en de grotere

omvang van de schepen werd het Noordhollandsch

Kanaal al spoedig te klein Vanaf 1848, 24 jaar na de

opening van werd gezocht naar alternatieven.

Koning Willem III gaf opdracht tot de aanleg van het

Noordzeekanaal kanaal. Op 1 november 1876 werd het

nieuwe kanaal voor de scheepvaart officieel geopend

en koning Willem III maakte de eerste tocht door de

sluizen. Daarmee kwam er een einde aan de belangrijke

rol van het Noordhollandsch kanaal.

Vlotbruggen

‘Ons’ kanaal werd na de aanleg voorzien van solide

vlotbruggen. Omdat men in die tijd kostbaar was om

bruggen te bouwen die het kanaal konden overspan-

18


nen werd gekozen voor deze oplossing. Een ontwerp

van dezelfde Jan Blanken onder wiens leiding het kanaal

werd gegraven. Aanvankelijk werden er negen

vlotbruggen gebouwd. Daarvan zijn er nog vier in gebruik:

de Burgervlotbrug, de Sint Maartens vlotbrug,

de Vlotbrug ‘t Zand en natuurlijk onze eigen Koedijkervlotbrug.

Volgende verwachte renovatie januari 2019

Renovatie

Maar ook de oudste vlotbrug in Koedijk heeft niet het

eeuwige leven en dan gaat het met name over de vlotbakken.

De vlotbakken zijn die delen van de brug die in

het kanaal drijven waren dringend aan vervanging toe.

De renovatie werd uitgevoerd door de firma Oosterhof

Holman. Onze oude vlotbrug moet met na deze renovatie

zeker weer 100 jaar goed kunnen functioneren zo

vertelt de gemeente Alkmaar. Ik zal deze bewering met

aandacht volgen want op de site van firma Oosterhof

Holman staat een trotse foto van de Victoriabrug in

Alkmaar. Dit is de laatst gebouwde brug in Alkmaar en

heeft helaas last van instabiliteit aan beide oevers en is

dus al weer geruime tijd gesloten voor het fietsverkeer.

Brugwachtershuisje

Nog steeds staat naast de brug het geblindeerde brugwachtershuisje.

Waarom kan hierin bijvoorbeeld geen

ambachtelijke ijssalon intrekken? Het lijkt me heerlijk

als je na een fietstocht op een mooie zomerse dag dit

historische punt kunt aandoen voor een verkoelend

ijsje dan is dat toch extra genieten? Maar nee, ik heb

begrepen dat het huisje beschikbaar moet blijven voor onderhoudspersoneel

dat om de zoveel jaar er eens neerstrijkt.

Jammer voor ons zomerse peddelaars.

Geschikt voor een ijssalon? (foto Hans Petit)

Jeugdsentiment

Een vernieuwde vlotbrug dus waar we erg blij mee zijn

alhoewel het heen en weren met een pontje tijdens de

vervanging van de vlotbakken ook wel wat had.

In mijn jeugd heb ik regelmatig gebruik gemaakt van

de Velserpont een waar mammoetschip vergeleken met

dit pontje. Als je in Velsen lang moest wachten op je

pont kon je nog een patatje halen ook. Tijd om hier

op het kleine heen en weertje je gedachten laten dwalen

was er niet want na 3x ademhalen was de overkant

bereikt

Oud of nieuw

Ik vraag me nu af of wij nu nog steeds de oudste vlotbrug

over het Noordhollandsch kanaal hebben na deze

vernieuwing? Of is het net zoals bij die slager die me

trots vertelde dat hij nog steeds met het mes van zijn

vader (die ook slager was) werkte. Hij vergat daarbij te

vertellen dat door de jaren heen waren wel het heft en

het lemmet waren vervangen …. oud of nieuw?

De vlotbrug ligt er weer als nieuw bij, volgende renovatie verwacht in januari 2119 (foto Hans Petit)

19


20


Werk in uitvoering

Het wiekenkruis van de molen wordt vervangen (foto Hans Petit)

Groot onderhoud aan de Sluismolen

Vervanging wiekenkruis

Andreas de Vos, molenaar

Velen van u zal het opgevallen zijn dat aan de Sluismolen

bij de Koedijkervlotbrug wordt gewerkt aan de

wieken. Het hele wiekenkruis wordt vernieuwd door

de firma J.K. Poland uit Broek op Langedijk, in opdracht

van Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier

die eigenaar is van de molen.

Gewicht

Nu na bijna 56 jaar zijn ze wel afgeschreven. De nieuwe

roeden zijn gemaakt door constructiebedrijf J.

Blom uit Opmeer. Dat bedrijf maakt sinds enkele jaren

ook molenroeden maakt. Ze zijn geheel verzinkt

en gaan als het goed is ook wel weer ruim 50 jaar mee.

Ze zijn net als de oude 21,20m lang en wegen ongeveer

een ton per stuk.

Op leeftijd

De stalen roeden waren al aardig op leeftijd en daarom aan

vervanging toe. Deze roeden, waren na de brand in 2001

na stralen en conserveren nog wel bruikbaar. Ze waren destijds

geleverd door de firma Bremer te Adorp (Groningen)

met de nummers 52 en 53 gefabriceerd in 1962.

Bart Slooten wist mij te vertellen dat ze op Goede Vrijdag

1963 (dat was 12 april, lang leve Google) zijn gestoken

door molenmaker Gerrit Moeijes uit Oudorp.

Fokken

Ook de fokken, dat zijn die zwarte gebogen windborden,

waren nadat ze in 2002 nieuw aangebracht

werden wel op. Vooral waar ze op de schenkels zitten

waren de Red Cedarhouten schroten flink rot. De fokken

zijn een systeem van wiekverbetering uitgevonden

door ir. P.L. Fauël (Wassenaar, 1891-1992) die hiermee

vanaf 1933 ging experimenteren wat in 1946 tot dit systeem

heeft geleid. Het idee is afgeleid van het fokzeil

van zeilboten. >>

21


Speeltuin de Jeugdhoek

Schoolstaat 12 A Koedijk

072-5629662

www.speeltuindejeugdhoek.nl

maandag 1 april:

Opening Speeltuin! Gratis entree, gratis limonade met wat lekkers

en ophalen sleutelhangers voor het nieuwe seizoen!

Wij zijn geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

zondag 21 april 1 e paasdag:

Paaseieren zoeken!

Van 10.00 tot 12.00 uur

Met weer een spectaculaire extra ronde voor de ouders en/of

verzorgers! Win een partijtje voor 5 kids of een lidmaatschap voor het hele

seizoen! Gratis entree en deelname voor ouders en kids.

inschrijving kampeerweekend:

Maandag 6 mei van 19.00 tot 20.00 uur in de speeltuin.

(let op! Alleen voor leden en vol=vol)

kampeerweekend:

18 en 19 mei

Dat wordt weer een leuk weekend!!

eindfeest:

Zondag 6 Oktober

Nog één dagje spelen voordat de speeltuin weer op slot gaat.

Ook willen wij op deze middag alle vrijwilligers bedanken!

Wisten jullie dat je ook een partijtje bij ons kan vieren?

Kijk op de website voor meer info!

En volg ons op Facebook!

22


Oudhollands tuig

Tot de brand in 2001 had de molen gewone vlakke

windborden, dat Oudhollands tuig wordt genoemd.

De fokken geven de molen meer trekkracht, wat handig

is bij onder andere een omgeving waar de vrije

windvang is verstoord door bijvoorbeeld bomen of

gebouwen in de buurt van een molen.

De Sluismolen is een in 1575 gebouwde poldermolen

met een eikenhouten achtkant op lage voet. De

molen is, zoals zo veel Noord-Hollandse poldermolens,

een binnenkruier. Op 17 november 2001

werd de molen door brandstichting zeer zwaar beschadigd,

maar in december 2002 kon hij weer in

gebruik worden genomen

Regelborden

De nieuwe fokken krijgen straks ook regelborden, die automatisch

open en dicht gaan afhankelijk van hoe hard de

molen draait. Hiermee draait de molen wat gelijkmatiger,

want die fokken reageren wel wat pittig op vlagen en variaties

in de windsnelheid, wat voor een deel weer wordt

veroorzaakt door die obstakels rond de molen.

Werk in uitvoering

Accoya hout

Ook nieuw is dat de fokken worden gemaakt van Accoya

hout. Dit is naaldhout dat met een chemisch proces

is behandeld waardoor de duurzaamheid verhoogd

wordt zodat het hout veel langer mee zou moeten gaan

dan tropisch hardhout. Mensen die wel eens over de

A7 bij Sneek gereden hebben, kennen de twee houten

bruggen vast wel. Die bruggen zijn ook van Accoya

hout gemaakt.

Hard aan het werk (foto Anna Muis)

Onbeschilderd

Voorlopig blijven de fokken onbeschilderd, dus blank

hout. Het zal wel even wennen zijn en misschien wordt

het over een paar jaar toch een keer zwart geschilderd.

Als het goed is zal rond eind februari begin maart de

molen wel weer klaar zijn.


Jammer dat Koedijk niet wat meer van die bijzondere plekjes heeft.

Cindy Tijm

Tekst en foto’s Marijke de Jong

Mijn Koedijk/Alkmaar

Cindy Tijm (33) geboren te Alkmaar en opgegroeid in Noord-Scharwoude is assistent inkoop bij de Detailresult

Groep, een overkoepelend orgaan van de supermarktketens Dekamarkt en Dirk van den Broek.

Cindy woont in de Saskerstraat samen met Steven en hun pasgeboren dochter Megan.

Mijn lagere school

“De Mariaschool in Noord-Scharwoude. Ik heb daar

een super leuke tijd gehad met veel vriendjes en vriendinnetjes.

Na schooltijd altijd buiten spelen. Ik herinner

me nog dat we langs de deuren gingen om zelfgemaakte

parfum te verkopen. Of we maakten boeketjes van bloemen

die we bij mensen uit de tuin hadden geplukt.”

Favoriete Koedijker

“Onze dochter Megan. Het is echt een schatje. Ze kan

lekker lachen en is heel zoet. Ze huilt alleen als ze last

heeft van darmkrampjes. Verder eet ze alles wat ze voorgeschoteld

krijgt en slaapt ’s nachts heerlijk door. Net

als haar ouders eigenlijk, dus dat komt goed uit, haha.”

Mijn hobby’s

“Reizen is mijn grootste hobby. Ik ben vier jaar uit Nederland

weggeweest. Heb door Australië, Nieuw-Zeeland

en Ierland gereisd. Weer in Nederland kwam de

liefde op mijn pad. We proberen elk jaar een mooie

reis te maken en doen dan veel research vooraf. Afgelopen

jaar is een verre reis er niet van gekomen omdat

ik zwanger was. De laatste was Zuid-Afrika.”

Mijn buurt

“Dat is hier in Koedijk. De sociale controle is erg goed.

De buren zijn heel vriendelijk naar elkaar toe, zeggen

altijd gedag en zijn in voor een praatje. Steven is veel

weg voor zijn werk en dan is het fijn te weten dat er

bezorgde buurtjes in de buurt zijn.”

Beste plek om te relaxen

“Heerlijk ontspannen in de sauna. Maar dan wel het

totaal concept. Dus de warmte van het dompelbad of

Turks bad, het buitenzwembad en een hap eten er bij.

En met Steven natuurlijk.”

Favoriete kledingwinkel

“Only in Alkmaar. Ze hebben een gevarieerd assortiment

in een overzichtelijke opstelling. Niet van die overvolle

rekken of bakken waarin je moet lopen graaien.”

Sporten?

“Ja, bij Sportinstituut Tom van der Kolk. Vóór mijn

zwangerschap was ik daar twee keer in de week te vinden.

Voor fitness maar ook voor allerlei buitenactiviteiten

zoals bootcamp, dat is trainen in de natuur.”

Monument

“De Gouden Engel en de Molenschuur. Ik loop er regelmatig

met de wandelwagen langs en drink dan even een

cappuccino bij de Molenschuur. Je kunt er ook heerlijk

lunchen en dineren. Of wat lekkers meenemen uit de

molenwinkel. Jammer dat Koedijk niet wat meer van

die bijzondere plekjes heeft.”

24


Mijn kapper

“Dat is Care for Hair in winkelcentrum Broekerveiling.

Het is een fijne kapper die weinig uitleg nodig

heeft. Ze snappen precies wat je bedoelt en het komt

altijd goed. Ooit liep ik elders een trauma op omdat ze

mijn haar veel te kort hadden geknipt. Bij CfH maak

ik me daar geen zorgen over.”

Care for Hair in winkelcentrum Broekerveiling.

Favoriet vervoermiddel

“De auto. Om naar mijn werk te gaan en om boodschappen

te doen. Over het algemeen ben ik redelijk

lui als de auto voor de deur staat. Maar bij mooi weer

pak ik ook wel de fiets. Maar ‘s zomers vaker dan in de

winter.”

Restaurant

“Zomers lekker lunchen op het terras van een strandtent.

Heerlijk uit de wind genieten van het zonnetje.

Er heerst altijd een relaxte sfeer omdat de meeste mensen

vakantie vieren.”

Dit kan veel beter

“Ja, toch wat meer sociale plekken in Koedijk. Er zijn

weinig winkels, restaurants, cafés. Het is allemaal erg

summier, weinig keus dus.”

Laatste keer het dorp uit

“Vorig jaar augustus naar Gran Canaria. We hadden

een auto gehuurd en zijn het eiland rondgereden. Ondanks

mijn zwangerschap werd het nog een redelijk

actieve zonvakantie. Zo nu en dan wat gesnorkeld en

verschillende parken bezocht.”

Dochter Megan is de favoriete Koedijker

Een avond stappen met….

“Dat is alweer een tijd geleden! Maar het liefst ga ik lekker

stappen in Alkmaar met goede vrienden. Even er uit

en ontsnappen aan de dingen van alledag. Gezellig bijpraten

onder het genot van een hapje en een drankje.”

Wil altijd nog eens…

“In het buitenland wonen en een eigen bedrijfje opstarten.

Een kleinschalig resort of een B & B, dat is wel

mijn droom. Ik vind zelf de Caraïben heel mooi maar

het zou ook zomaar een land in ontwikkeling kunnen

zijn. We zijn ons een beetje aan het oriënteren.” Ook

eens met je favoriete onderwerpen in deze rubriek? Stuur

een email naar mg.de.jong@ziggo.nl

Monument: De Gouden Engel en de Molenschuur (foto HP)

25


Agenda De Rietschoot

03 maart Buurtrommelmarkt

03maart

Klaverjassen

10 maart Koedijks Cult’uurtje

17 maart Klaverjassen

19 maart Zorgwerktafel

29 maart Voorstelling toneelvereniging De Roos

30 maart Voorstelling toneelvereniging De Roos

Dagelijks

Brede school

Let op: geen disco deze maand

Agenda De Hofstaete

01 maart Spel- borrelmiddag

04 maart De Laatbloeiers

07 maart Bingo

14 maart Gouden Cult’uurtje

15 maart Spel- en borrelavond

18 maart De Laatbloeiers

21 maart Bingo

Buurtrommelmarkt

Zoekt u interessante, oude, mooie, gekke, moderne,

handige, altijd al willen hebben, gebruikte, onvindbare,

voordelige, goedkope en leuke spullen? Mis

deze buurtrommelmarkt dan niet! Kom naar De

Rietschoot op zondag 3 maart van 9.00 – 13.00 uur.

Wilt u nog een centje terug voor alle mooie spulletjes

en tegelijkertijd iemand anders blij maken met

een koopje? Heeft u een kast vol leuke kinderkleding

maar zijn de kinderen alweer gegroeid het afgelopen

jaar? Of gaat u voor duurzaam en vindt u dat

spullen weggooien verspilling is als ze nog meekunnen?

Reserveer een plek op de rommelmarkt. Stuur

een e-mail naar rommelmarktkoedijk@gmail.com

Koedijks Cult’Uurtje

Zondag 10 maart stond Stephanie Kramer op het

programma. Het optreden van Stephanie gaat

-jammer genoeg- niet door. De organisatoren van

het Cult’uurtje zijn naarstig op zoek naar een alternatief

voor de voorstelling op 10 maart. Bij het ter

perse gaan van deze Coedijcker Ban was nog niet

bekend op er op zo’n korte termijn een vervanger

zou kunnen worden gevonden. Op de Facebookpagina

van het Koedijker Cult’uurtje wordt, zodra het

bekend is, informatie verstrekt over het al dan niet

doorgaan van de voorstelling op 10 maart.

Elke 2e zondag van de maand van oktober t/m

maart wordt er een Koedijks Cult’uurtje georganiseerd.

Het aanbod van de muzikanten is zeer verschillend.

De ene keer is het een koor, de andere

keer een duo of een band, Ook de muziekstijlen

zijn zeer divers van jazz, country, sing-a-songwriter,

Iers, tot en met Duitse schlagers, etc. De optredens

beginnen steeds om 15:00 uur en duren tot ongeveer

17:00 uur. Entree is € 3,00.

De Ultieme Vermageringskuur

Toneelvereniging De Roos speelt De Ultieme Vermageringskuur.

Drie welgestelde vrouwen verblijven

in een welnesscentrum. Voor het vele geld dat

ze hebben betaald valt het eten nogal tegen. Gelukkig

hebben ze een manier gevonden om toch aan

26


iets lekkers te komen. Flora, één van de vrouwen

die normaal gesproken best een leuke vrouw is,

wordt door het karige eten dusdanig chagrijnig dat

ze met iedereen ruzie zoekt. Aan het eind van het

eerste bedrijf sterft ze plotseling. Is het een natuurlijke

doodsoorzaak …. Of is er sprake van moord?

Op 29 en 30 maart van 20.00 – 22.00 uur in De

Rietschoot. Entree: € 10. Op 30 maart sluiten we de

avond af met muziek en gezelligheid.

Samen Eten in De Rietschoot

Samen eten verbindt. Gezellig met z’n allen aan

tafel, naar elkaar te luisteren en tegelijk lekker en

gezond te eten. Dat kan in De Rietschoot! Elke

dinsdag kunt u ‘Samen Eten’. Voor € 7,50 kunt u

om 18.00 uur genieten van een overheerlijk driegangenmenu.

Graag vooraf aanmelden bij de bar

bij één van de medewerkers, via telefoon 072 – 561

55 95 of via e-mail info@rietschoot.nl. Op vertoon

van de Alkmaarpas € 1,00 korting.

Klariet Bolle’s ‘Zorgwerktafel‘

Heeft u een vraag op het gebied van (jeugd)zorg,

(vrijwilligers)werk, schulden, eenzaamheid of anderszins?

Kom dan naar de Zorgwerktafel. Klariet

biedt u kosteloos een luisterend oor en helpt u bij

het helder krijgen van uw vraag. Samen met u bekijkt

Klariet de mogelijkheden om die stappen te

zetten om verder te kunnen. Elke derde dinsdag

van de maand in De Rietschoot. Dinsdag 19 maart,

van 10.00 tot 12.00 uur. Meer informatie op www.

zorgwerktafel.nl.

Eigenwijze072: Eigenwijze Bingo

Improvisatietheater met Mandy. Eigenwijze bingo

is traditioneel bingo spelen, met prijzen, een eigenwijze

presentatrice en een speels randje. Zondag

24 maart, 14.30 uur tot 15.30 uur. Kosten: €5. Aanmelden

via info@eigenwijze072.nl Meer informatie

over Mandy: www.eigenwijze072.nl

G

O

Gouden Cult’Uurtje

Gouden Cult’Uurtje organiseert één keer in de

maand een gezellig en muzikaal programma voor

senioren in De Hofstaete. Gouden Dagen schenkt

gratis koffie, gesponsord door AH de Mare. Entree

is € 3,00. Donderdag 14 maart van 14.00 – 15.30

uur.

B I

N

Bingo in De Hofstaete

Speel ouderwets gezellig bingo met leuke prijzen.

Om de week organiseert De Hofstaete een gezellige

bingo. U speelt mee voor: 1 plankje € 2,50, 2 plankjes

€ 4,00, 3 plankjes € 6,50, 4 plankjes € 8,00. Laat

u verrassen kom eens langs voor een spannend potje

bingo op donderdagmiddag 7 en 21 maart van 14.00

– 16.00 uur.

27


28


Agenda

Spel- en borrelmiddag en -avond

Zin in een ouderwetse spelletjesmiddag/avond met

een borreltje toe? Kom 2x per maand naar De Hofstaete

voor een potje darten, biljarten, kaarten, sjoelen,

rummikubben, etc. Vrijdag 1 maart van 14.00

– 16.30 uur en 15 maart van 19.30 – 22.00 uur.

Vierde editie Dijkloop

Zangkoor ‘De Laatbloeiers’

Altijd al willen zingen, maar nooit aan toegekomen?

Kom in De Hofstaete gezellig meezingen bij het

senioren zangkoor De Laatbloeiers. Het zangkoor

wordt begeleid door de enthousiaste Tanja Bak.

Maandag 4 en 18 maart van 14.00 – 16.00 uur. Kosten:

€ 3,75 (incl. koffie of thee)

Klaverjassen in De Rietschoot

Elke 1e en de 3e zondag van de maand wordt er

geklaverjast in De Rietschoot. Er wordt niet ‘met

het mes op tafel’ gespeeld. Het is een gezellig stel

mensen en de middag vliegt dan ook om. Lijkt het

u leuk om aan te schuiven en mee te doen? Kom

langs, probeer het eens, u bent van harte welkom,

het zal u niet tegenvallen. € 3,50 incl. koffie/thee/

chocolademelk en een bitterbal.

KLAVERJASSEN

Gouden wandelclub voor senioren

Gewoon gezellig samen een blokje om met (wijk)

bewoners. Even naar buiten, door de wijk wandelen,

frisse neus halen en de stramheid uit de spieren

halen. Dat kan met de Gouden Wandelclub voor

senioren.

Doet u mee? Loopt u een keertje mee met de gouden

wandelclub? Elke maandag en woensdag starten

we vanaf De Hofstaete. We lopen niet hard, niet

ver en niet lang. Met rollator, scootmobiel of booster

kunt u gewoon meedoen. Er is begeleiding. Na

de wandeling drinken we nog een kopje koffie of

thee. Maandag en woensdag van 10:00 – 11:00 uur.

Zet de datum voor de 4e editie van de Dijkloop

alvast in uw agenda: 7 april. Inschrijven voor de

hardloopwedstrijd voor recreanten is tot 25 maart

mogelijk via koedijkloop.nl.

Kinderen kunnen meedoen met de 650 m of de 1,5

km. De kinderen worden in leeftijdsklassen in het

startvak ingedeeld. Er wordt tussenpozen van één

minuut per leeftijdsklasse gestart. Bij de startnummers

voor de jeugd zit, net als bij de volwassenen,

al een chip geïntegreerd. Elk kind krijgt een leuke

verrassing voor het deelnemen.

Iedereen van 13 jaar of ouder kan zich inschrijven

voor de 5,5 km. Voor deelname aan de kwart marathon

is de minimum leeftijd 16 jaar.

Geen disco in maart

Helaas, in de maand maart geen disco in De Rietschoot.

We zien jullie graag op zaterdag 20 april van

19.00 – 23.00 uur op onze Paasdisco. Een topavond

vol lekkere muziek, karaoke, dans en vooral gezelligheid

met onze DJ Snow & Co.

Entree € 2,50. Begeleiders hebben gratis toegang.

Informatie: info@rietschoot.nl of 072 – 561 55 95.

29


Gedurende het gehele jaar

APK € 15,- *

Citroën C1 1.0

Collection

Bouwjaar 2013

34.620 km met NAP

5 deurs

Mooie frisse auto

Van 1e eigenaar

Opties:

Airco

Centrale vergrendeling

Elektrische ramen

LED dagrijverlichting

Stuurbekrachtiging

Auto van de

maand

Autobedrijf De Hertog

De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk

tel. 072 - 5614557

www.autohertog.nl

*Inclusief : BTW, Afmeldkosten, Viergastest. Geldt niet voor auto’s ouder dan 25 jaar!

€ 6.450,-

Autobedrijf

De Hertog dé

airconditioning

specialist

Autobedrijf De Hertog

Airco Service voldoet aan

alle strenge milieueisen

opgedragen door het

ministerie van VROM /

STEK aanwezig , 20 jaar

airconditioningervaring.30


Vrijwilligers gezocht!

MAX Mobiel

De moeite waard

De MAX Mobiel is een elektrisch, tweepersoons voertuig dat kan

worden gebruikt voor korte ritjes door de stad. Denk aan een

bezoek aan de dokter of het doen van een kleine boodschap. De

MAX Mobiel is bedoeld om de mobiliteit van ouderen en mensen

die slecht ter been zijn die niet zelf kunnen rijden, te vergroten.

De MAX Mobiel wordt bestuurd door een getrainde vrijwilliger

en er is ruimte voor één passagier en een ingeklapte rolstoel of een

rollator. De Rietschoot is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers

die graag de ouderen in onze wijk willen rondrijden in het MAX Mobiel en ze veilig van A naar B brengen. Om

het MAX Mobiel te mogen besturen bieden wij een gratis cursus aan. Weet u zich op een veilige manier door

het verkeer heen te verplaatsen en bent u een paar uurtjes in de week overdag beschikbaar dan zijn wij op zoek

naar u! Zou u het leuk vinden om de ouderen in onze elektrische MAX Mobiel rond te rijden, twijfel dan niet

en geef u op via scw@rietschoot.nl

Brede School

In februari is De Rietschoot gestart met het programma van de Brede School voor de basisscholen De

Zandloper en De Erasmus. In dit artikel leest u welke activiteiten aan de leerlingen werden aangeboden.

Dinsdag sportief en muzikaal

De eerste kinderen deden mee aan een sportieve handbalworkshop

op dinsdag. Voor de kleintjes werd er

een geweldige muziekworkshop aangeboden, waarbij

de kinderen kennis maakten met verschillende instrumenten.

Woensdag, creatief en sportief

Op de woensdag werden allerlei prachtige knutselwerkjes

gemaakt bij de knutselclub. In de sporthal

konden kinderen heerlijk rennen en springen onder

begeleiding van Alkmaar Sport met het Sport X programma.

Donderdag, creatief en milieu

Op donderdag hadden de kinderen de mogelijkheid

om onder leiding van een geweldige fotograaf de

kneepjes van het fotograferen onder de knie te krijgen.

De kinderen gingen de wijk in om met hun camera

de mooiste plaatjes vast te leggen. Een andere groep

kinderen trok met NME Alkmaar (Natuur- en MilieuEducatie)

de natuur in. Zij gingen op onderzoek

en maakten kennis maken met natuur in onze mooie

wijk.

Vrijdag milieu en sportief

Vrijdag gingen zij met Hart op Groen de wijk in op

zoek naar zwerfafval. Het gevonden zwerfafval werd in

het Afvallab gerecycled of omgetoverd tot een prachtig

kunstwerk.

Vrijdag was ook een sportieve dag waarbij de kinderen

onder de leiding van een sportcoach konden trainen

voor de Dijkloop. Zij leerden op welke manier zij het

beste konden lopen en wat er allemaal bij komt kijken

als je mee doet met een wedstrijd.

Er waren ook kinderen die zich liever bij Aikido wilden

uitleven. Bij Aikido gaat het niet om winnen,

verliezen of vechten. Het gaat om samenwerken en

met elkaar de oplossing te vinden. De kinderen leren:

respect voor elkaar, discipline,

eerlijkheid, zelfvertrouwen en

in conflictsituaties stevig in

hun schoenen te staan. Wilt u

meer weten over de activiteiten

van de Brede School kijk dan

op: rietschoot.nl/bredeschool.

31


De oudste klokken op aarde werden gevonden in China

De klok

Door Hans Faddegon

Cultuur

Het astronomische seizoen begint op 21 maart. Dat betekent dat de tijdsduur van de onzichtbare zon tijdens

de nacht en de tijdsduur van zichtbare zon tijdens de dag gelijk zijn: twaalf uur en dan begint de lente.

Een andere seizoensindeling is het meteorologisch seizoen, volgens die methode wordt gerekend met vaste

dagen: de eerste dag van de maart. De lente begint in dat geval op 1 maart. Bij het astronomische seizoen

speelt tijdmeting, de klok, een belangrijke rol. In dit artikel behandel ik verschillende ontwikkelingsfasen

van de klok.

Miniatuur uit het evangeliarium van Egmond met de voor zover bekend oudste afbeelding van een klok in Nederland: linkerafbeelding,

klokkoepel middenboven het dak (afbeelding overgenomen van Wikipedia)

De vroegste archeologische bewijzen voor het bestaan

van klokken dateren uit de laatste fase van de Yangshaocultuur

van rond 3000 voor Christus. Aardewerken

klokken met klepels zijn gevonden bij verschillende archeologische

opgravingen. Deze aardewerken klokken

werden later vervangen door ijzeren klokken. Hiervan

is een exemplaar gevonden in Taosi (Chinese provincie

Shanxi) en een viertal exemplaren in Erlitou (Henan),

die allen dateren van rond 2000 voor Christus. Waarschijnlijk

speelden deze ijzeren klokken een belangrijke

rol in de culturen van die tijd. Zo zijn ijzeren klokken

op archeologische vindplaatsen uit de Shang- en

Zhou-dynastie (ca. 1050-256 v.Chr.) aangetroffen op

onder andere strijdwagens In de Shang-dynastie werd

32


ook de bianzhong uitgevonden, een muziekinstrument

dat bestaat uit in serie opgestelde bronzen klokjes dat

gebruikt werd in ceremoniële en hofmuziek.

Waterklokken

In veel oude landen, zoals Egypte rond 1500 voor

Christus, en later in het Romeinse rijk, bestonden een

soort waterklokken. Die hadden een watervat wat waterdruppels

liet vallen in een vaatje. Door de hoogte

van het gedruppelde water te meten ontstond zo een

soort beeld van het tijdsverloop. Later ontwikkelden

de Chinezen en Romeinen deze waterklokken ook met

bewegende, door het water aangedreven, wijzers. En

uit deze oude tijden stammen ook de bekende zonnewijzers.

De Egyptenaren hadden bijvoorbeeld zelfs ook

draagbare zonnewijzers die de mensen onderweg dus

mee konden nemen.

Klassieke klokken nog steeds bijzonder mooi om te zien

en te horen. Zo had de historische hervormde Kerk van

Koedijk (1500- 1948) ook een mooie torenklok. En de

klokkenbel daarvan is nog steeds bewaard gebleven

en aanwezig bij het vervangende kerkgebouw aan de

Kerkelaan.

Torenklok

De eerste torenklok werd ook in China ontwikkeld. In

de elfde eeuw van de huidige jaartelling werd een twaalf

meter hoge klok van brons gemaakt die door een waterrad

werd aangedreven. Het waterrad bracht de slinger

in beweging met een daarbij uitgevonden mechanisch

deel, wat het echappement wordt genoemd. Dat bracht

de slingerbeweging over op het draaiende deel van de

klok. En dat is de bron geworden van de techniek die

later verder in de wereld doordrong, en dus ook de basis

vormt van de klassieke Nederlandse torenklokken.

Spiraalveer

Rond 1500 werd in Duitsland de spiraalveer als aandrijving

van een klein klokje uitgevonden. Dat leidde

tot het zogenoemde zakhorloge, en in de negentiende

eeuw tot het polshorloge.

Slinger

Rond 1600 ontdekte Galileo Galilea dat een slinger

een slingertijd heeft die alleen maar afhankelijk is van

de lengte en het gewicht van de slinger.

Huygens uitvinder slingeruurwerk (foto Caspar Netscher)

Dat leidde in Europa in de zeventiende eeuw tot de

grote opkomst van het slingeruurwerk (uitvinder

Christaan Huygens 1656).

Atoomklok

In onze tijd zijn de atoomklokken de meest nauwkeurige

klokken. Zij zijn sinds 1950 ontwikkeld en

gebaseerde op de trilling van speciale atomen. Die

trilling is zo precies dat de theoretische afwijking van

een seconde volgens de theorie een paar miljoen jaar

zou duren. Het zijn natuurlijk niet de ingewikkelde

atoomklokken die wij thuis hebben, maar die de tijd,

bijvoorbeeld via computers of een soort radiocommunicatie,

aan speciale moderne thuisklokken kunnen

doorgeven. Daarom kunnen wij tegenwoordig heel

precies de tijd waarnemen.

Zomertijd

Op 31 Maart wordt de klok om drie uur ‘s nachts

weer een uur vooruit geplaatst zodat de zon tijdens de

avond langer kan schijnen. Dat is voor vele mensen

aantrekkelijk omdat het dan mogelijk is om na het

werk overdag ’s avonds nog iets leuks buiten te doen.

Bijvoorbeeld een sportactiviteit of gewoon aangenaam

in de tuin kunnen zitten. De laatste maanden van het

jaar 2018 was er in Europees verband veel discussie

over het opheffen van de winter- en zomertijd, maar

uiteindelijk besloot de Nederlandse regering het besluit

voorlopig voor zich uit te schuiven omdat er veel

verschillende meningen over zijn. De zomertijd wordt

-wat mij betreft- gelukkig voorlopig nog gewoon op 31

maart aanstaande wordt ingesteld.

33


Slimme oplossingen uit een ver verleden

Fietsaccessoires uit het verleden

Foto’s en tekst Jacob de Maijer

Historische Vereniging

Ik was in het museum op zoek naar een nieuw onderwerp voor deze rubriek. Plotseling viel mijn oog op

een wel zeer bijzondere fietsbel in onze collectie. Een ingenieus instrument waarmee fietsers de andere

weggebruikers konden waarschuwen dat ze er aankwamen. De wegen waren in vroeger dagen niet verlicht.

Fietsers gebruikten carbidlampen om de weg te verlichten en heel in het begin werd zelfs een fietslamp met

daarin een kaars gebruikt

Toen ik de bel zag, was er ook wel een moment van

herkenning. Ik weet vrijwel zeker dat er één Koedijker

was die zo’n apparaat op zijn voorwiel had. Hij,

ik weet niet meer wie het was, vond het kennelijk heel

leuk. Want telkens als hij ons, een groepje schooljongens,

passeerde trok hij aan het touwtje dat het apparaat

met zijn stuur verbond.

Ingenieus apparaat

Dat touwtje zat aan het haakje dat je op de voorgrond

op de foto ziet. Hierdoor scharnierde het om het draaipunt

waardoor het wieltje op de band van het voorwiel

drukte en daardoor als een razende aangedreven werd

en dus ronddraaide. Op het asje zitten een paar lamellen

die door de snelheid van het draaien naar buiten

worden gedreven, de middelpuntvliedende kracht,

weet u wel en tegen de bel sloegen. Dat gaf toen een

lawaai van jewelste! Daarbij moet je bedenken dat in

De bel was luid en duidelijk te horen

die tijd nog niet zo lawaaiig was als nu. Wij jongens

vonden dat prachtig, dus herhaalde de man zijn handeling

nog eens als groet.

Op de foto zie je rechts een beugel met twee schroefjes

waarmee het geval op de voorvork van de fiets was gemonteerd.

Wij zijn niet meer in het bezit van een fiets

zonder verende voorvork anders had ik hem voor de

foto wel even gemonteerd.

Metselaar Kossen

Er waren vroeger wel meer bijzondere dingen aan of

op fietsen. Zo had je de metselaar, Kossen, die had een

transportfiets met zo’n rek voor op zoals de jeugd dat

tegenwoordig ook weer heeft. Kossen was metselaar

zoals gezegd. Hij had dan een speciekuip van een half

olievat voor op zijn fiets met daarbij ook gereedschap

en cement en stenen, vrij zwaar dus.

34


Of het door dat gewicht kwam weet ik niet, maar hij

stapte op een bijzondere manier op: met een step op

de as van het achterwiel, en dan ging zijn andere been

over het zadel. Als wij jongens hem aan zagen komen

gingen we expres een stukje op de weg staan en we

deden alsof we hem niet zagen. We wisten wat er dan

zou gebeuren Kossen had geen bel op zijn fiets, om te

waarschuwen dat hij er aan kwam maakte hij een heel

luid en vreemd geluid met een duidelijke neusklank

nneeehhhh! Wij lagen dan dubbel van het lachen

Verlichting

Nu ik dit onderwerp had, zocht ik nog even verder

naar dingen vroeger op de fiets thuis hoorden en dacht

aan een carbidlantaarn, maar een echt mooi exemplaar

dat compleet is hebben we niet. Wel een die mogelijk

veel ouder is die wat mij betreft echt alles slaat. Een

voorlamp met een kaars, dat was in mijn jeugd al heel

lang uit de mode. Dat deze lamp van een fiets is kun

je vrij zeker aannemen gelet op de verende ophanging

aan de achterzijde. Vroeger en misschien nu ook nog

wel zat er op de plaats waar het stuur in het frame bevestigd

is een haak, ofwel een om gebogen stalen blad

waar deze verende ophanging op paste. In mijn tijd zat

daar een koplamp op gemonteerd. Ook de opvolger

van deze kaarslamp, de carbidlamp had zo’n verende

ophanging.

Nu ik dit over fietsverlichting schrijf moet ik even

denken aan de anekdote die mijn vader vertelde over

vroeger met een carbidlantaarn op de fiets.

Gebit kwoit

Hij vertelde dat hij vroeger eens in de begin jaren twintig

in donker op de fiets uit Schoorl kwam, je moet

bedenken dat er toen nauwelijks straatverlichting was,

donker was dan ook zo goed als zwartnacht.

Een fietslamp met kaars als lichtbron

Toen hij om de bocht bij wat nu huisnummer 57

kwam, dus de bocht vóór café de Bonte Koe, zag hij

in verte links bij huisnummer 70, steeds een lichtflits,

er naar toe rijdend werd het steeds helderder maar het

bleven korte flitsen. Daar aangekomen stopte hij en

keek over de heg bij de betreffende boerderij. Daar zat

een jongeman op zijn knieën die steeds een lucifer afstreek,

die meteen weer uit waaide. Mijn vader zei; wat

doe jij deer nou? Waarop de man zei “Godverdomme

Piet, licht effen bai, ik ben m’n gebit kwoit.”

Word lid van de Historische Vereniging Koedijk

Voor slechts € 13,- per jaar ondersteunt u dit

prachtige initiatief.

Zorg er voor dat het museum voor

Koedijk behouden blijft!

35


Theater vanuit het niets

Koe Vangt Haas

Door Erica van Stralen

Vereniging van de maand

Op zondagmiddag 31 maart 2019 is er in de Rietschoot in Koedijk de allereerste voorstelling van Theatersportteam

Koe Vangt Haas. Zij maken een volledig geïmproviseerde voorstelling waarbij het publiek mag

meebepalen hoe de scenes verlopen. Theater vanuit het niets. Laat je verrassen!

Dus iets nieuws in Koedijk?

“Ja! Een theatersportteam. We heten Koe Vangt Haas

en zijn sinds september vorig jaar elke vrijdagavond

met een enthousiaste groep mensen aan het trainen.”

Theatersport? Trainen?

“Klopt. Het klinkt als een sport, maar we hebben het

toch echt over theater. Toneel. De optredens zijn in

de vorm van quasi-competitieve wedstrijden, waarbij

twee teams om beurten een geïmproviseerde scene spelen.

De jury en het publiek bepalen wie dat het beste

deed. Zo heb je aan het einde van de avond een ‘winnaar’.

Vandaar de term theater‘sport’.”

Inkijkjes in relaties met de daarbij behorende emoties en intriges

Geïmproviseerd?

“Alles wat het publiek ziet wordt ter plekke door de

spelers bedacht, geïmproviseerd. De mensen in de zaal

mogen daarin meebeslissen, door suggesties te geven.

Het publiek bepaalt voor een deel waar de scene over

zal gaan.”

De voorstelling is ook geschikt voor kinderen

vanaf een jaar of veertien, dus jong en

oud is welkom. We starten om 14.00 uur,

de zaal is open vanaf een half uur voor aanvang.

36


Interactief.

De spelers weten dus van te voren niet wat ze gaan

spelen. Het verhaal ontstaat ter plekke. Dat is erg verrassend.

Dat geldt voor de acteurs maar natuurlijk ook

het publiek. Bovendien: elke scene en elke voorstelling

is daardoor uniek.”

Daarom ook de naam Koe Vangt Haas?

“Precies! Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, zegt

het spreekwoord. Iets is niet te voorspellen, je weet niet

hoe iets gaat lopen. Net als bij improvisatietheater, dus.

En in de naam zit natuurlijk ook de verwijzing naar

Koedijk. We zijn echt een Koedijks team, met daarin

veel spelers die ook in Koedijk wonen. We trainen in

de Zandloper en gaan dus optreden in de Rietschoot.”

Een optreden in de Rietschoot?

“Op 31 maart hebben we een speciaal optreden. Het is

voor veel van de spelers de eerste keer dat zij optreden

en daarom hebben we dit keer onszelf als ‘tegenstander’.

Dus in beide teams zitten leden van Koe Vangt

Haas. Uiteraard geven we -als Koedijks team- onze

voorstellingen in de Rietschoot. In overleg hebben we

voor volgend seizoen vijf optredens gepland op de zondagmiddag.

Dan nodigen we telkens een ander team

uit om samen met ons een middag entertainment te

verzorgen.”

De spelers weten dus van te voren niet wat

ze gaan spelen, het verhaal ontstaat ter

plekke.

Entertainment? Zo, zo…

“Ja! Een voorstelling improvisatietheater is dynamisch

en gevarieerd. Er komt van alles voorbij. Grappige, absurde

of ontroerende scenes; inkijkjes in relaties met

de daarbij behorende emoties en intriges; scenes met

poëzie en zang, maar ook hilarische spelvormen waarbij

alles wat mis kan gaan vaak ook mis gaat. En het

publiek mag meebepalen. Samen maken we de voorstelling

tot een succes!”

Zang? Wordt er ook gezongen?

“Tijdens theatersportwedstrijden wordt er door een

muzikant live (geïmproviseerde!) muziek verzorgd.

De muziek heeft een enorme toegevoegde waarde.

De scenes worden naar een hoger niveau getild, er is

daardoor nog meer beleving. De acteurs worden in een

aantal spelvormen uitgedaagd om te zingen. Best spannend,

natuurlijk. fMet de begeleiding van de muzikant

gaat het lukken! Misschien wat vals, maar altijd vol

overtuiging gebracht.”

Komen kijken, dus?

“Jazeker, dit wil je niet missen! Je koopt je kaartjes aan

de deur voor 2,50 euro per persoon. Graag contant betalen.

De voorstelling is ook geschikt voor kinderen

vanaf een jaar of veertien, dus jong en oud is welkom.

We starten om 14.00 uur, de zaal is open vanaf een half

uur voor aanvang. Halverwege is er een pauze. Aan de

bar zijn drankjes verkrijgbaar.”

De muziek heeft een enorme toegevoegde

waarde. De scenes worden naar een hoger

niveau getild

Geplande voorstellingen

Voor het seizoen 2019-2020 zijn de voorstellingsdata:

• Zondag 29 september 2019,

• Zondag 24 november 2019,

• Zondag 26 januari 2020,

• Zondag 29 maart 2020

• Zondag 31 mei 2020.

Aanvang altijd om 14.00 uur

37


4 E EDITIE

WWW.KOEDIJKLOOP.NL 4 AFSTANDEN

INSCHRIJVING T/M 25 MAART 2019

De Rietschoot

Koedijk

38


Een mooie achtertuin

Tekst en foto Cees van Egmond

18 maart is voor hen heilig, dan zet Staatsbosbeheer de kranen open, als je het riet er dan nog niet af hebt,

jammer dan’. Het schoot me in gedachten toen ik door het natte gras over de dijk langs rietvelden in het Geestmerambacht

slenterde. De velden met goudgeel wuivend zijn veranderd in kale bodem met stoppels. Voor de

rietdekkers is de buit binnen, er ligt een grote berg te wachten voor aftandse daken. Als het voorjaar eraan komt,

denk je aan de terugkeer van vogels die er dan duizenden kilometers op hebben zitten. De afwateringssloten

in de rietvelden zijn nu volgelopen met water uit het meer. Zo meteen ook nog even een kijkje nemen bij het

afwateringskanaal, bij het bruggetje en de vroegere sluisdeuren. En dan opeens links van me een groep vogels

die nadert, een cirkel vliegen en landen. Geen natuurfilm, geen Vroege Vogels radio, maar recht voor m’n neus:

grutto’s en oeverlopers. Dat inmiddels het water ook van boven komt, maakt het voorjaarsgevoel alleen maar

groter. We hebben hier toch wel een heel mooie achtertuin.

39


Gezondheid

Homeopathie, geneeskunst voor de individuele mens

Voorbeelden uit de homeopathische praktijk

Door Jeroen van der Kruijf, klassiek homeopaat

Ik ga u in de komende edities van de Coedijcker Ban, aan de hand van een aantal praktijkgevallen, u een

beeld te geven van wat homeopathie precies is. Het belangrijkste in de homeopathie is de mens te zien als

een geheel met zijn klachten. De homeopaat noemt dat ‘het beeld van de patiënt’. De taak van de homeopaat

is het zoeken naar een gelijkend beeld uit de vele geneesmiddelbeelden die hij of zij tot zijn beschikking

heeft. Om te beginnen moeten we het begrip volledig symptoom helder krijgen. Hierbij vraagt de

homeopaat naar de sensatie van de klacht. Het is belangrijk om te weten wat de mens ervaart aan zijn of

haar klacht, bv bij pijn.

“Dit is onzin er zit niet eens een molecuul van de oorspronkelijke stof in “

De eerste vragen van de homeopaat gaan over oorzaak

en de aard van de pijn. Een zeurende pijn of bijvoorbeeld

een pijn die uitstraalt. Waardoor wordt de pijn

erger of minder? Zijn er bijkomende klachten? Essentiële

vragen voor de behandelaar. Als de homeopaat

een antwoord op die vragen (het symptoombeeld)

heeft kan hij daarna al aan de slag met de behandeling,

het vinden van de juiste middelen (het geneesmiddelenbeeld).

Mijnheer P

De heer P. komt bij mij met een zeer pijnlijke rechter

teen. Het grote gewricht is uiterst pijnlijk, opgezwollen

en is paarsrood van kleur en voelt heet aan. P kan

zijn schoen onmogelijk aan dat is veel te pijnlijk. Hij

zit al weken thuis en kan door de klachten zijn beroep

als ober niet uitoefenen. Zijn klacht heeft de naam

jicht gekregen. De medicijnen die hij er voor krijgt

helpen niet en daarom komt hij bij mij.

40


Op mijn vraag waardoor de pijn afneemt zegt hij dat

het enige wat helpt is zijn voet onder koud stromend

water houden maar dat helpt maar even. In de nacht

in bed wordt de pijn, als de voet warm wordt, nog veel

erger. Mijnheer P is ten einde raad.

Analyse

Het symptoombeeld van deze man is zeer specifiek, hij

kan goed vertellen wat er aan de hand is. In de homeopathie

noemen we dit soort duidelijke symptomen een

sleutelsymptoom. Het wijst de homeopaat de weg naar

een homeopatisch geneesmiddel.

Symptoombeeld P

Het symptoombeeld van P komt overeen met het geneesmiddelbeeld

dat wijst op Ledum palustre, in het

Nederlands is dat moerasrozemarijn. Ik geef P in een

glazen buisje 2 tabletten van het middel met potentie

C30. Dat is de verdunning 30 tot de macht min

100 . Tussen elke stap tijdens het verdunnen wordt het

middel steeds 100 x geschud. Critici van homeopathie

zullen zeggen “Dit is onzin er kan niet eens een molecuul

van de oorspronkelijke stof in zitten”. Zij hebben

gelijk. Een homeopaat geeft dus geen ‘stoffelijk middel’.Hahnemann,

de grondlegger van de homeopathie

noemt het proces van het vervaardigen van het

homeopathisch geneesmiddel ‘Geistartig gemachtes

Medizin’.

Snel resultaat

Ik geef de tabletjes mee en laat hem er een in de mond

opzuigen. Na twee dagen belt de heer P. Hij vertelt wat

hem is overkomen. De eerste dag namen de klachten

flink toe. Dit is een goed teken tijdens de homeopathische

behandeling.

De tweede nacht werd de pijn ondraaglijk ...

De tweede nacht werd de pijn ondragelijk. P werd

er wakker van en zijn teen deed vreselijk veel pijn. P

moest heel nodig naar de WC, had last van een heftige

diarree die behoorlijk lang duurde Tegelijkertijd voelde

hij de pijn uit zijn teen wegtrekken. Daarna heeft

hij goed geslapen ,voelt geen pijn meer en denkt dat

hij wel naar zijn werk kan.

Dit is ongeveer 30 jaar geleden gebeurd. Hij heeft nooit

meer klachten gehad maar heeft nog steeds het buisje

met het resterende tabletje bij zich. Je weet maar nooit.

Rectificatie

In de Coedijcker Ban van februari is het e-mailadres en de website van Completely

You (Carine Wiggemansen) verkeerd weergegeven, het verbindingsstreepje

ontbrak. Het moest zijn: carine@completely-you.nl en completely-you.nl

Bij de rebus is de laatste lettergreep niet goed weergegeven. Er stond - N dat moest

zijn - D

41


De Molenschuur is beide paasdagen, 21 en 22 april geopend

Paasbrunch met de familie in een ongedwongen sfeer op een unieke locatie.

Beide dagen kan er gereserveerd worden voor de paasbrunch, de brunch begint om 12.00 uur.

De paasbrunch serveren wij aan tafel, en bestaat uit:

Klein soepje, Sandwiches,

brood, vleeswaren, pasteitje gevuld met ragout

en een grand dessert.

De prijs voor volwassenen € 23.50

De prijs voor kinderen € 13.50

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief dranken

Reserveren? Bel 072-5613947 of stuur een email naar info@molenschuur.nl

42


Makkelijk te maken en erg lekker

Saucijs met pasta en prei

Recept en foto’s Marcel Rasch

Koken

Een heerlijk Italiaans gerecht en het staat in 15 minuten

op tafel. Ik zocht naar saucijzen maar die kom je niet

meer zoveel tegen. Verse worst is natuurlijk ook prima.

Voor de pasta heb ik verse penne gebruikt maar daar kun

je ook een ander soort voor gebruiken. De combinatie

met worst, kruiden en tomaten maakt het lekker pittig.

Je kunt natuurlijk eindeloos combineren met pastasaus

maar deze is eenvoudig, snel te maken en erg lekker!

Ingrediënten (4 personen):

• 20 gram Italiaanse kruiden

• 2 el olijfolie

• 4 kalfssaucijzen (of verse worst) in stukjes

• 300 gr gesneden prei

• 400 gr Cherrytomaatjes

• 1 blikje tomatenpuree

• 100 gr veldsla-melange

• Pasta (penne o.i.d.)

Bereiding:

Snijd de blaadjes en naaldjes van de Italiaanse kruiden

fijn. Verhit de olie in een hapjespan en bak de worst

met de kruiden 5 minuten op middelhoog vuur.

Kook ondertussen de pasta volgens de aanwijzingen op

de verpakking. Voeg de prei toe aan de worst en bak

2 minuten mee. Voeg de cherrytomaten en de tomatenpuree

toe en verwarm nog 5 minuten op laag vuur.

Schep de veldsla-melange door de saus en serveer met

de pasta. Eet smakelijk!
@

/

43


Weer de hoogste

waardering!

Internet

en Mobiel

Bankieren

Klanten geven

ons deze cijfers:

9,2

8,6 Algemeen

Service

8,6

Bron: betaalrekening,

Bankenmonitor Consumentenbond 2018

Otterlo Financieel Advies

Kanaaldijk 212

1831 BE KOEDIJK

T (072) 561 40 00

E info@otterlo-advies.nl

I www.otterlo-advies.nl

44


Nostalkiek

Winter in Koedijk (1979)

Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

Net als in het januarinummer kunt u nog even genieten van een winters tafereel. Ik wil de lezers die gereageerd

hebben op de vorige foto bedanken. Nu zijn alle namen van de personen op de foto bekend. Dat zal wel moeilijk

zijn bij deze opname, maar je weet maar nooit of iemand zichzelf, dan wel een ander herkent. De locatie is niet

moeilijk te vinden, het oude huis van de heer Visser, met een van zijn schuren is nog niet gesloopt. Het is dan

ook 1979. Nu heeft Jan Masteling hier zijn woonhuis en werkplaats. Voor de jeugd van Koedijk was dit genieten,

met de slee of op de schaats naar beneden glijden. Voorrangsregels kunnen met deze snelheid niet gehandhaafd

worden maar er zijn, voor zover ik weet, geen ongelukken gebeurd. Heeft u zelf een oude opname Koedijk en u

wilt daar meer van weten, mogelijk kunnen wij u daar bij helpen.

Word lid van de Historische Vereniging Koedijk

Voor slechts € 13,- per jaar ondersteunt u dit

prachtige initiatief.

Zorg er voor dat het museum voor

Koedijk behouden blijft!

45


E. de Maijer en E. de Waard

De Omloop 2

1831 AH Koedijk

Tel. 072-5616062

www.edmtandartsen.nl

Isolatieglas/HR++ glas

Alle soorten figuurglas

Hardglazen deuren

Glazen douchedeuren/wanden

Spiegels op maat

Ventilatieroosters

Geslepen glas

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

HR ++ GLAS

komokeur

Voorzetramen

Beglazingsartikelen

Drywood verf

Veiligheidsglas volgens

politie-keurmerk

Brandvertragend glas

Glas in lood (ook in isolatieglas)

Voor bedrijven en particulieren

Madame Curiestraat 9

1821 BM Alkmaar

Bedrijventerrein “Oudorp”

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39

www.renotherm.nl

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

Pedicure en Schoonheidssalon

Medisch pedicure

Daalmeereiland 2, Alkmaar (Hofstaete)

Bel voor een afspraak 072 564 53 13

Ma 14.00 - 22.00

Di 09.00 - 17.00

Wo 10.00 - 18.00

Do 11.00 - 19.00

Vrij 09.00 - 17.00

46


OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1 11-12-18 11:55 Pagina 1

Ontwikkeling kind centraal

Kinderen succesvol van

start met kinderopvang

Een goede start voor kinderen is belangrijk. Voor het kind en voor de maatschappij.

Kinderopvang speelt daarbij een belangrijke rol. Rollebol kindercentra heeft doel -

gerichte voorzieningen, die de ontwikkeling van kinderen stimuleren, waardoor ze een

kansrijke start krijgen. Onze voorschoolse voorzieningen en buitenschoolse opvang

zorgen ervoor dat kinderen succesvol worden op school, op de

arbeidsmarkt en in de samenleving.

Wij zien kinderopvang niet alleen als een arbeidsmarktinstrument. Natuurlijk

is het belangrijk dat het werkende ouders mogelijk wordt gemaakt om hun

kinderen verantwoorde en veilige opvang te bieden. Maar Rollebol kindercentra

ziet kinderopvang vooral als een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van

het kind. Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind tijdens de opvang

draagt bij aan de ontwikkeling van het kind tijdens school en studie.

In 2019 gelden gewijzigde kwaliteitseisen, die gericht zijn op het stimuleren

van de ontwikkeling van het kind, maar ook op het signaleren en bijsturen als

de ontwikkeling niet optimaal is. Rollebol kindercentra is er klaar voor!

HKZ / ISO 9001

gecertificeerd

opvang

op maat

Bezoek voor meer informatie: www.rollebol.nl

Centrale administratie: Kennemerstraatweg 13 - 1814 GA Alkmaar - e: info@rollebol.nl - t: 072 566 90 28

www.rollebol.nl

47


Jeugdpagina

wat er staat. Je mag vaak ook wel improviseren. Het

leuke bij Aurora is dat ze muziek spelen die gezellig is,

en die leuke ritmes hebben en die ook bekend zijn. Ik

vind het niet zo heel leuk om Jazzmuziek te spelen.

Ik speel elke dag op mijn kamer op mijn muziekinstrumenten.

Naast het drummen (thuis elektrisch), speel

ik ook nog Op de bas, de trombone, bariton en een

beetje trompet. Ik mis bij BOA wel het stuk van Hoe

Tem Je Een Draak, dat vond ik een super cool stuk.

Hoi, Ik ben Merlijn Vos en ik ben 11 jaar oud. Ik speel

bij Aurora op slagwerk. Ik ben bij het brugorkest gekomen,

omdat ik bij een ander dweilorkestje stopte. In

het begin vond ik het moeilijk om noten te lezen. Ik

speelde altijd uit mijn hoofd. Ik ben steeds moeilijkere

muziek gaan spelen, en daardoor gaat het steeds beter.

Het is fijn dat je met drummen niet perse moet spelen

Gelukkig hebben we nu Jungle Book op de lessenaar

staan, en die vind ik ook leuk! Verder speel ik nog bij

Betoeterd op de sousafoon. Dat is een instrument

waarvan ik vanaf mijn 3e al van droom om te spelen.

Het is heel zwaar, je moet er veel lucht voor hebben,

maar dat heb ik er voor over. We spelen daar leuke

popmuziek.

Het leukste aan spelen in een orkest is het samen

muziek maken en de gezelligheid. We zoeken bij Betoeterd

en bij BOA nog nieuwe leden. Dus als je een

instrument speelt, kom meedoen, want samen muziek

maken is veel leuker dan alleen!!I

-L -D +K +G +T +V -D +AN -U B=V +T I=R +Z -JE -K

48


Kleurplaat

Datum Activiteit Leeftijd Tijd

Vrijdag 01-03-2019 Voetbal 9 t/m 18 15:30 - 17:30

Vrijdag 01-03-2019 Inloop 13 t/m 18 19:30 - 22:30

Dinsdag 05-03-2019 Meidenmall: Wensen 9 t/m 13 14:30 - 17:30

Donderdag 07-03-2019 Workshop 9 t/m 18 15:30 - 17:30

Vrijdag 08-03-2019 Voetbal 11 t/m 18 15:30 - 17:30

Vrijdag 08-03-2019 Inloop 13 t/m 18 19:30 - 22:30

Dinsdag 12-03-2019 Meidenmall 9 t/m 13 14:30 - 17:30

Donderdag 14-03-2019 Workshop 9 t/m 18 15:30 - 17:30

Vrijdag 15-03-2019 Voetbal 11 t/m 18 15:30 - 17:30

Vrijdag 15-03-2019 Inloop 13 t/m 18 19:30 - 22:30

Dinsdag 19-03-2019 Meidenmall: Thema 9 t/m 13 14:30 - 17:30

Donderdag 21-03-2019 Workshop 9 t/m 18 15:30 - 17:30

Vrijdag 22-03-2019 Voetbal 9 t/m 18 15:30 - 17:30

Vrijdag 22-03-2019 Inloop 13 t/m 18 19:30 - 22:30

Dinsdag 26-03-2019 Meidenmall 9 t/m 13 14:30 - 17:30

Donderdag 28-03-2019 Workshop 9 t/m 18 15:30 - 17:30

Vrijdag 29-03-2019 Voetbal 9 t/m 18 15:30 - 17:30

Vrijdag 29-03-2019 Inloop 11 t/m 18 19:30 - 22:30

49


T oneelvereniging

De Roos

Zoekt acteertalent

voor een nieuwe

voorstelling !

SCHRIJF JE

NU IN VIA :

> >

Je vind het leuk om op toneel te staan

Je wil graag theater ervaring opdoen

50


Colofon

Uitgever: Bewonersonderneming De Rietschoot.

Oplossingen

Redactie Hoofdredacteur/eindredacteur/vormgeving

Hans Petit, Marijke de Jong, Rob Westhof,

Jacob de Maijer, Anneke Wessemius, Marieke

Kraakman, Trijnie Bakker, Hans Faddegon (info@

coedijckerban.nl).

Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl.

Druk: Stichting Meo.

Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden

kopij, zonder opgaaf van reden, niet te

plaatsen. Ingezonden tekst kan worden ingekort.

De data waarop kopij in 2019 moet zijn ingeleverd

vindt u op de website coedijckerban.nl.

Coedijckertjes

PIANOSTEMMEN in Koedijk. André Valkering,

Saskerstraat 148 Tel. 072-5612961

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk.

Ton Oudejans,www.tonoudejans.jimdo.com

06 – 103 380 21 (ma – vrij)

Voor een heerlijke vakantie: Te huur 6 persoons

appartement in Lloret de Mar Spanje. Drie slaapkamers,

2 badkamers, terras 150 m2, 200 meter van

het strand en centrum. Nederlandse TV + WiFi.

Voor meer informatie telnr. 06-10967095.

GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek

Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar

072-5615900 / 06-14951958

Rebus

Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in

Oproep speeltuinvereniging

Speeltuin de Jeugdhoek opent op 1 april zijn hekken

weer en is op zoek naar vrijwilligers.

We zoeken voor het nieuwe seizoen weer heel wat

enthousiaste vrijwilligers die het spelende kind een

mooie tijd toewensen.

We zijn op zoek naar enthousiaste bestuursleden, een

voorzitter en een penningmeester.

We zijn op zoek naar oppassers (alle dagen van de week

van 14.00- 17.00 en in het weekend 13.00-17.00) Je

kunt ook een gedeelte van deze tijd oppassen. Vaste

dag is niet noodzakelijk.

We zijn op zoek naar onderhoudsmensen (woensdagochtend

en maandagavond.)

Heb je zin en een beetje tijd over? meld je aan per mail

vrijwilligers@speeltuindejeugdhoek.nl of bel!

Viola Kok 06-81333830

51


Uw verzekeringen

om de hoek geregeld?

Dat kan bij ons!

Kanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T 072 561 40 00

E info@otterlo-advies.nl

I www.otterlo-advies.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

BANKZAKEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!