23.07.2019 Views

Coedijcker ban maart 2019

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aan de bewoner(s) van dit pand<br />

<strong>Coedijcker</strong> Ban<br />

<strong>maart</strong> <strong>2019</strong><br />

nummer 61<br />

Nieuw in Koedijk: Theatersport


Verkozen tot<br />

LEUKSTE KAPSALON<br />

van het jaar 2014<br />

in de gemeente Alkmaar<br />

Belangrijke Telefoonnummers<br />

Alarmnummer politie, brandweer, ambulance 112<br />

Wijkagent 0900-8844<br />

Huisartsenpraktijk Koedijk 072-5613913<br />

Huisartsenpraktijk Koedijk, spoedgevallen tijdens praktijkuren 072-5618917<br />

Huisartsenpost na 17.00 uur en tijdens het weekend 072-5180618<br />

Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17.00 uur 072-5123889<br />

Wijkverpleegkundige 072-5400400<br />

De Laatste Eer 06-31069011<br />

Dierenambulance 10.00 - 22.30 uur 072-5150085<br />

Dierenambulance 22.30 - 10.00 uur 06-22495296<br />

De Rietschoot 072-5615595<br />

Gebiedsconsulent 14072<br />

Reiniging Alkmaar (Grof vuil e.d.) 072-5489444<br />

Reiniging Langedijk (Grof vuil e.d.) 0226-334584<br />

Ophalen oud papier zaterdag 16 <strong>maart</strong> <strong>2019</strong>


De griepgolf trof ook de redactie van de <strong>Coedijcker</strong><br />

Ban. Onze vaste columnisten, Marieke Kraakman<br />

(kruiden) en Trijnie Bakker (West-Fries) werden geveld<br />

door de griep. Op zo’n moment merk je weer hoe<br />

kwetsbaar de CB is. Als sleutelfiguren in het productieproces<br />

ziek worden dan heb je te weinig kopij en in<br />

het ernstigste geval, als de vormgever uitvalt, verschijnt<br />

er helemaal geen CB. Dat voelt niet goed, een blad als<br />

het onze mag niet afhankelijk zijn van een paar mensen.<br />

Daarom doe ik op deze plaats nog maar eens een<br />

dringend beroep op onze lezers. We hebben u echt nodig<br />

op verschillende posten.<br />

• Schrijvers: mensen die een stukje kunnen schrijven<br />

over dorpsgenoten, kunst, literatuur, natuur<br />

enzovoort zijn van harte welkom. Ook als je niet<br />

elke maand wilt schrijven ben je welkom. Er is<br />

een eindredacteur die met je mee kijkt en daar<br />

waar nodig je helpt bij het schrijven.<br />

• Eindredacteur: voor de laatste controle en voor de<br />

begeleiding van de schrijvers zijn meerdere eindredacteuren<br />

nodig. Heb je een goed taalgevoel,<br />

vind je het leuk om door anderen geschreven tekst<br />

te redigeren dan is dat een leuke klus voor jou.<br />

• Vormgever: De <strong>Coedijcker</strong> Ban wordt gemaakt<br />

met Indesign van Adobe. Beheers je die software<br />

en lijkt het je leuk om een blad te maken dan ben je<br />

van harte welkom bij ons team. Na een inwerkperiode<br />

zou de CB, bij toerbeurt, door de beschikbare<br />

vormgevers kunnen worden samengesteld.<br />

Inhoud<br />

Hans Faddegon-------------------------------------------------- 4<br />

Gondelvaart <strong>2019</strong>---------------------------------------------- 9<br />

De Laatste Eer Koedijk--------------------------------------10<br />

Heartbeat pakt STERK uit----------------------------------10<br />

Ledenavond KVG----------------------------------------------11<br />

Huisartsenpraktijk Koedijk--------------------------------11<br />

Jaarlijks Donateursconcert Aurora---------------------11<br />

Hobbyclub ‘gered’---------------------------------------------11<br />

‘De ultieme vermageringskuur’----------------------------13<br />

Ladies Night in zwembad Hoornse Vaart --------------15<br />

Laatste schroef-Leica 3g------------------------------------17<br />

Renovatie Koedijkervlotbrug------------------------------18<br />

Vervanging wiekenkruis-------------------------------------21<br />

Cindy Tijm-------------------------------------------------------24<br />

MAX Mobiel ---------------------------------------------------31<br />

De klok-----------------------------------------------------------32<br />

Fietsaccessoires uit het verleden-------------------------34<br />

Koe Vangt Haas -----------------------------------------------36<br />

Een mooie achtertuin----------------------------------------39<br />

Voorbeelden uit de homeopathische praktijk.........40<br />

Rectificatie-----------------------------------------------------41<br />

Saucijs met pasta en prei-------------------------------------43<br />

Winter in Koedijk (1979)------------------------------------45<br />

Jeugdpagina------------------------------------------------------48<br />

The Mall---------------------------------------------------------49<br />

Colofon----------------------------------------------------------51<br />

<strong>Coedijcker</strong>tjes--------------------------------------------------51<br />

Oplossingen-----------------------------------------------------51<br />

Oproep speeltuinvereniging--------------------------------51<br />

Hans Petit (06-83114470)<br />

3


Exacte wetenschapper én expert op het gebied van de Bijbelse symboliek<br />

Hans Faddegon<br />

Door Rob Westhof, foto’s Hans Petit<br />

De markante Koedijker<br />

Al heel wat jaren schrijft Hans Faddegon ieder maand een artikel in de <strong>Coedijcker</strong> Ban. Het begon in de<br />

jaren dat Rietje van Luijn de organisatie en de leiding over het blad had. De <strong>Coedijcker</strong> Ban stond in die<br />

tijd al bekend als het mooiste en succesvolste wijkblad in Alkmaar. Rietje vroeg Hans om artikelen te gaan<br />

schrijven voor het blad. Samen maakten zij de afspraak om de aandacht te vestigen op de maandelijkse<br />

feestdagen omdat de Christelijke feestdagen belangrijk inzicht in het levensdoel aanbieden.<br />

Dat inzicht is gebaseerd op de symboliek van de<br />

Christelijke Bijbel die oorspronkelijk voortkomt uit<br />

de Joodse bron, want Jezus is van Joodse oorsprong.<br />

De betekenis van de Bijbelse symboliek is meestal niet<br />

algemeen bekend.<br />

Theologiestudie<br />

Toen Hans als dertigjarige een boek over de Bijbelse<br />

symboliek onder ogen kreeg ontdekte hij de diepere<br />

betekenis achter de verhalen in de Bijbel. Geïnspireerd<br />

door dat boek over de Bijbel ging hij, naast zijn werk,<br />

theologie studeren aan de universiteit van Amsterdam.<br />

Hans: “Regelmatig vragen mensen mij of ik eigenlijk<br />

predikant had willen worden. Dat is niet het geval. Mijn<br />

theologische en Hebreeuwse studies waren bedoeld om<br />

de wetenschappelijke onderbouwing van de Bijbelse<br />

verhalen te onderzoeken en te leren kennen. Die studies<br />

hebben me veel inzicht gegeven. Sinds mijn ontdekking<br />

van de Bijbelse symboliek wordt ik al tientallen jaren gevraagd<br />

om lezingen over de symboliek te houden. Dat<br />

doe ik met heel veel plezier. Naast de lezingen die ik<br />

geef, schrijf ik, net zoals voor de <strong>Coedijcker</strong> Ban, regelmatig<br />

artikelen over dit onderwerp.”<br />

De familie van Hans stamt uit Amsterdam en Bra<strong>ban</strong>t.<br />

De naam Faddegon is oorspronkelijke een Franse<br />

naam. Hans studeerde Natuurkunde aan de Technische<br />

Universiteit Enschede. Hij werkte bij verschillende<br />

ingenieursbureaus en - onderwijsinstellingen.<br />

Geschiedenisboek<br />

“De Christelijke cultuur is de Bijbel in de eerste plaats<br />

gaan opvatten en vertalen als moreel geschiedenisboek.<br />

Oorspronkelijk vormen de Bijbelse verhalen en feestdagen<br />

een beeld van de actuele innerlijke aspecten van<br />

de mens.”<br />

Namen met een betekenis<br />

Hans vertelt: “De persoonsnamen in de Bijbelverhalen<br />

hebben bijvoorbeeld allemaal een betekenis die samenhangen<br />

met het verhaal. Maar die worden in de Christelijke<br />

cultuur nooit vertaald. Zo betekent de naam Jezus<br />

‘het door God vormen en begeleiden van de levensreis<br />

als innerlijke leerweg’. Daarmee leert het onbewuste Ik<br />

van ieder mens tijdens het leven van alles, wat na terugkeer<br />

in het Hemelse Thuis, een bepaald doel blijkt te<br />

hebben vervuld. Dat geldt dus voor ieder mens op aarde,<br />

ongeacht religieuze of niet religieuze opvattingen.”<br />

Hebreeuws<br />

“De originele taal van de Bijbel is het Hebreeuws. De<br />

naam Hebreeuws betekent ‘Bijbelse taal die als boodschap<br />

uit de hemel naar de aarde komt om de mens te<br />

onderwijzen’. Het alfabet van de Hebreeuwse taal beschrijft<br />

de volgorde van het menselijke leven. De eerste<br />

letter de hemelse levensbron, de volgende letters de<br />

aardse levensstructuur en de laatste letter de terugkeer<br />

naar het Hemelse Thuis.”<br />

Levensdoel<br />

Hans: “Het Oude Testament wijst de mens op de mogelijkheid<br />

zich bewust te worden van het levensdoel.<br />

Het Nieuwe Testament wijst op de actuele beleving<br />

van het levensdoel. Daarom is dat deel overgeleverd in<br />

de Griekse taal. Want het Bijbelse woord Grieks betekent<br />

terugkeer. Terugkeer naar het Hemelse Thuis als<br />

de tijdelijke leerweg op aarde beëindigd wordt.”<br />

4


Regelmatig vragen mensen me of ik predikant had willen worden, dat is niet het geval ...<br />

5


Mag ik uw Keurslager zijn?<br />

IEDERE MAANDAG<br />

IEDERE DINSDAG IEDERE WOENSDAG IEDERE DONDERDAG IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG<br />

Gepaneerde<br />

schnitzels<br />

4 stuks 6<br />

Hele warme Half om half Dubbele Shoarmavlees<br />

grillworst gehakt<br />

puntendag<br />

25<br />

Per stuk 2 25 350<br />

500 gram Kogelbiefstuk<br />

+ gratis<br />

500 gram 4<br />

kruiden<br />

Mager<br />

3 stuks 8<br />

rundergehakt<br />

500 gram 4 00<br />

50<br />

50<br />

Vers en eerlijk hoeft niet duur te zijn<br />

Richard Groot, keurslager<br />

J. Naberstraat 55, Alkmaar<br />

Tel. 072-5617959<br />

www.richardgroot.keurslager.nl<br />

Bestel uw gourmet online<br />

Keurslagerij Richard Groot<br />

Bouwbedrijf J.Stam<br />

Nieuwbouw, verbouw en renovatie<br />

Koedijk tel. 06-24850419<br />

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL<br />

6


De markante Koedijker<br />

Hernieuwde aandacht<br />

“Het is fijn dat in de huidige tijd de herkenning en<br />

erkenning van de Bijbelse symboliek toeneemt. De<br />

hernieuwde belangstelling is het gevolg van de ondersteuning<br />

die de Bijbelse verhalen kunnen bieden want<br />

als door de teksten de facetten van de eigen geestelijke<br />

structuur worden herkend, biedt dat een enorme levenssteun.<br />

Het is goed te merken dat sommige kerken<br />

nu ook serieus aandacht aan dit onderwerp besteden.”<br />

Hans vervolgt: “Na de Tweede Wereldoorlog hebben<br />

met name Joodse schrijvers de Bijbelse symboliek weer<br />

onder de aandacht van het geïnteresseerde lezerspubliek<br />

gebracht. Inmiddels zijn er veel boeken over de<br />

Bijbelse symboliek verkrijgbaar. In de Nederlandse taal<br />

bijvoorbeeld de boeken van Prof. Friedrich Weinreb,<br />

die te bestellen zijn bij hebreeuwseacademie.nl”<br />

Wereldbeeld<br />

Het mag duidelijk zijn dat Hans niet veel tijd voor<br />

hobby’s heeft. Ik ben benieuwd naar hoe Hans naar<br />

de wereld kijkt, met andere woorden wat is zijn wereldbeeld?<br />

Hans: “Liefdevolle gelijkwaardigheid zou het basismodel<br />

van onze maatschappij moeten zijn. Voor ieder<br />

mens zinvolle taken met een realistisch inkomen.<br />

Het is nu zo dat een klein deel van de maatschappij<br />

heel veel bezit terwijl er aan de andere kant veel mensen<br />

zijn die onder de armoedegrens leven. De politiek<br />

richt zich te veel op kortetermijnzaken in plaats van<br />

op fundamentele ontwikkelingsdoelen van gelijkwaardigheid.<br />

Als ik het over gelijkwaardigheid heb moet<br />

ik ineens en met plezier terugdenken aan mijn werk<br />

bij het Philips Laboratorium in Parijs. Daar werd de<br />

gelijkwaardigheid van alle vierhonderd medewerkers<br />

gevierd tijdens een uitgebreide lunch met lekkere wijn<br />

en verschillende gangen. Als gevolg van de wijn heerste<br />

er ’s middags een ‘serene’ rust op de werkplek. Zo’n<br />

ervaring onderstreept nog maar eens dat menselijke<br />

contacten belangrijk en aangenaam kunnen zijn.”<br />

Na die wijze woorden van Hans tot slot sluit ik het interview<br />

af, niet nadat ik Hans namens de lezers van de<br />

CB heb bedankt voor zijn maandelijkse bijdrage aan<br />

ons maandblad.<br />

Het is goed te merken dat sommige kerken nu ook aandacht besteden aan de Bijbelse symboliek<br />

7


Tandprothetische<br />

praktijk<br />

Dennis Duba<br />

Voor een kunstgebit<br />

zoals u dat wenst !!<br />

Ook voor reparaties<br />

kunt u bij ons terecht<br />

Verzekeringsvergoedingen<br />

tot 100%<br />

Kanaaldijk 221 1831 BE Koedijk<br />

T: 072-5624990<br />

Website: http://www.dubakoedijk.nl<br />

Wij bieden fysiotherapie<br />

bij o.a.<br />

gewrichtsklachten,<br />

sportblessures, claudicatio<br />

intermittens (etalagebenen),<br />

diabetes mellitus (suikerziekte)<br />

en ziekte van Parkinson.<br />

Ook kunt u bij ons terecht<br />

voor antroposofische<br />

fysiotherapie en Mensendieck.<br />

Verwijzing niet noodzakelijk!<br />

De Omloop 2A,<br />

1831 AH KOEDIJK<br />

Tel : 072-561 58 49 of 072-561 03 53<br />

www.fysiotherapiehuiswaard.nl<br />

Persoonlijk en betrokken<br />

Pedicurepraktijk<br />

De Voetenboet<br />

Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN<br />

<strong>Coedijcker</strong>: 73 x 105 mm (staand)<br />

FEMMY BAKKER<br />

UITVAARTBEGELEIDING<br />

06 510 557 67<br />

072 509 46 94<br />

www.femmybakker.nl<br />

uitvaart@femmybakker.nl<br />

24/7<br />

Voor informatie of een afspraak kunt u<br />

bellen of mailen naar:<br />

Margreet Pankras<br />

B.W. Kooimanstraat 17<br />

1831 CA Koedijk<br />

072-562 82 99<br />

06- 128 99 229<br />

E-mail: mcm.pankras@xs4all.nl<br />

Website: www.devoetenboet.nl<br />

8


Een gondel bouwen is superleuk<br />

Gondelvaart <strong>2019</strong><br />

Door Anja Bijpost, secretaris Gondelvaart<br />

Gondelvaart <strong>2019</strong><br />

Op 17 augustus <strong>2019</strong> is het weer zover, onze jaarlijkse Gondelvaart, de 56 ste editie alweer . De Gondelvaart<br />

Koedijk is toegelaten tot het netwerk van het immaterieel erfgoed en daar zijn we ontzettend trots op. Wij<br />

willen er alles aan doen om de Gondelvaart op erfgoedlijst te laten staan. Daarom zijn wij op zoek naar<br />

ondersteuning van vrijwilligers van onze Koedijker Gondelvaart.<br />

Winnaar prijs vakjury 2018 ‘Portret schilderkunst in de Gouden Eeuw’ gebouwd door Groep Ruud Slikker (foto HP)<br />

Heeft u altijd al in de spotlights willen staan? Een gondel<br />

bouwen is superleuk en door de jaren heen hebben<br />

we gezien dat vrienden groepen samen mooie dingen<br />

kunnen bouwen. Jong geleerd is oud gedaan is hierbij<br />

het motto. Sommige botenbouwers varen al vanaf 1963<br />

mee. Klein beginnen met bouwen kan ook, de gondel<br />

hoeft niet gelijk megagroot te zijn.<br />

Commissieleden<br />

Commissieleden voor bijvoorbeeld de botenbouw commissie,<br />

PR commissie of de dijkcommissie zijn welkom<br />

om ons te ondersteunen. De dijkcommissie zorgt voor<br />

muziek en optredens op de dijk. Heeft u ideeën voor leuke<br />

betaalbare acts? Weet u iemand die zijn talenten aan<br />

duizenden mensen wil laten zien? Wilt u meehelpen om<br />

de dijkcommissie te ondersteunen? Laat het ons weten!<br />

Braderie<br />

De afgelopen jaren staan er steeds minder marktkramen<br />

op de braderie. Wij zijn ons aan het oriënteren op<br />

wat we met de braderie gaan doen. Zijn er dorpsgenoten<br />

die suggesties hebben?<br />

Communicatie<br />

En dan de PR. Zonder sponsoren geen Gondelvaart.<br />

Wij zijn blij met de lokale ondernemers die ons financieel<br />

ondersteunen. Misschien is er een enthousiaste<br />

student die op zoek wil naar meer (nieuwe) sponsoren?<br />

Informatie<br />

Heeft u suggesties, heeft u een hulpaanbod? Mail naar<br />

secretaris@gondelvaartkoedijk.nl of voorzitter@gondelvaart.nl<br />

Bent u al lid van de Gondelvaart? Meldt u<br />

aan via onze website: gondelvaartkoedijk.nl<br />

Jaarvergadering<br />

Voor de agenda: vrijdag 1 <strong>maart</strong> vindt de jaarvergadering<br />

om 20.00 uur plaats in de kantine van de SV Koedijk.<br />

9


De moeite waard<br />

De Laatste Eer Koedijk<br />

Op dinsdag 12 <strong>maart</strong> houdt De Laatste<br />

Eer Koedijk de jaarvergadering voor<br />

leden.<br />

De vergadering begint om 20.00 uur in De Rietschoot,<br />

Saskerstraat 22, Koedijk. Alle leden zijn van harte welkom<br />

om deze vergadering bij te wonen.<br />

De vergaderstukken vindt u tegen de vergaderdatum<br />

op onze website uitvaartverenigingkoedijk.nl.<br />

De Laatste Eer is op zoek naar leden die in het bestuur<br />

willen plaatsnemen. Er wordt 4 x per jaar vergaderd in<br />

de knechtenwoning op het complex van Maalderij de<br />

Gouden Engel.<br />

Heartbeat pakt STERK uit<br />

Pop- en showkoor Heartbeat uit Koedijk geeft nieuwe<br />

shows op 5 en 6 april <strong>2019</strong> in De Geist te Sint Pancras<br />

Onder leiding van dirigent Olaf van Rijn en de vaste<br />

begeleidings<strong>ban</strong>d verrast Heartbeat iedereen met<br />

grappige, opzwepende en ontroerende nummers, die<br />

door regisseur Harry Trompert mooi aan elkaar zijn<br />

gesmeed. Luister en leef mee met nummers van o.a.<br />

Justin Timberlake, Adèle en Coldplay! ‘STERK’ speelt<br />

zich af in een doorsnee vissersplaats, waar de vrouwen<br />

zich geconfronteerd zien met roddel en achterklap,<br />

verdriet en eenzaamheid. Maar ook met liefde, saamhorigheid,<br />

hoop en het vertrouwen dat<br />

alles goed komt. Kortom: vrouwen die<br />

sterker uit de strijd komen en hun eigen,<br />

soms aparte, manier hebben om<br />

met tegenslagen om te gaan.<br />

Op vertoon van uw AlkmaarPas krijgt u 1 euro korting<br />

op de entree van € 12,50. Kinderkaartjes (tot 12 jaar)<br />

€ 7,50. Meer info over tijden en kaartverkoop vindt u<br />

op de website: www.heartbeatkoedijk.nl of telefonisch<br />

via Marlies tel. 072-5617 949<br />

Heeft u interesse, kom naar de vergadering, dan kunnen<br />

we u uitleggen op welk gebied het bestuur uitbreiding<br />

nodig heeft. Bent u verhinderd, maar heeft u toch wel<br />

interesse, dan kunt u bellen naar onze secretaris, Wietze<br />

Jan Ramaker. Hij is te bereiken onder nummer 06-<br />

31069011.<br />

10<br />

Uw thuiskapster<br />

Voor vragen of een afspraak, bel of mail...<br />

06-13242976 • thuiskapstermarleen@gmail.com


Ledenavond KVG<br />

Op dinsdag 12 <strong>maart</strong> <strong>2019</strong> houden het Koedijker Vrouwengilde<br />

en Vrouwen van Nu een gezamenlijke ledenavond<br />

in Rietschoot Saskerstraat 22 Koedijk, aanvang<br />

20.00 uur. Het viswijvenkoor “Dulle Griet”treedt voor<br />

ons op. Dulle Griet is een club vrouwen, viswijven die<br />

praten en zingen over lief en leed. Wekelijks ontmoeten<br />

ze elkaar op de markt, hun klompen kletteren op<br />

de maat van de muziek. Het zijn allemaal goud eerlijke<br />

vrouwen die zorgen voor hun kroost als de mannen<br />

s’-morgens om vijf uur uitvaren om soms nooit meer<br />

terug te keren. Introducees betalen € 4,00. Inlichtingen<br />

bij Henriëtte Slager, tel: 072-5619426. Het Koedijker<br />

Vrouwen Gilde wordt ondersteund door de Stichting<br />

’t Zuydoutaerlandt.<br />

Optreden in De Rietschoot (foto aangeleverd)<br />

Het Brugorkest gaat u verrassen met ‘Highlights from<br />

Jungle Book’ en een door Simon Boerke speciaal voor<br />

BOA gearrangeerd ‘Shotgun’ van de zanger George<br />

Ezra. Het Grootorkest swingt de pan uit met ‘Isn’t<br />

she lovely’ van Stevie Wonder en speelt een indrukwekkende<br />

versie van ‘The Game of Thrones’. Ook<br />

hoort u prachtige klassiekers als ‘Nessun Dorma’, de<br />

laatste door Puccini gecomponeerde aria uit de opera<br />

Turandot en ‘Novena’ van de componist James Swaeringen.<br />

De rest van het prachtige programma verklappen we<br />

nog niet ...Dus: ga dit prachtige concert meemaken,<br />

zet het in de agenda en kom genieten van deze muzikale<br />

avond. Wij hebben er in ieder geval zin in! aurora-koedijk.nl<br />

Viswijvenkoor ‘Dulle Griet’ (foto van facebook Dulle Griet)<br />

Huisartsenpraktijk Koedijk<br />

Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk<br />

is wegens scholing van de artsen gesloten van: 3 t/m<br />

5 april <strong>2019</strong> De waarneming wordt in deze periode<br />

gedaan door Praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 126,<br />

telefoon 072-5612598<br />

Jaarlijks Donateursconcert Aurora<br />

Datum: zaterdag 23 <strong>maart</strong> <strong>2019</strong>, 20.00<br />

uur, locatie: De Rietschoot, Koedijk. Toegang:<br />

€ 10. Kinderen t/m 12 jaar € 5,-.<br />

In de pauze is er een verloting met kans<br />

op supertoffe prijzen! Donateurs Aurora<br />

met hun jaarlijkse bijdrage van € 10 krijgen gratis toegang<br />

voor 2 personen.<br />

Op deze avond zorgen de orkesten van Aurora onder<br />

leiding van dirigent Simon Boerke voor een zeer gevarieerd<br />

programma!<br />

Hobbyclub ‘gered’<br />

De Hobbyclub Koedijk blijft voortbestaan! Gelukkig<br />

zijn er vier nieuwe vrijwilligers ‘gevonden’. Nóg een<br />

erbij zou helemaal super zijn. De huidige vrijwilligers<br />

zullen de nieuwe ploeg, als dat nodig mocht zijn, met<br />

raad en daad bijstaan<br />

Zoals gebruikelijk knutselt de Hobbyclub door tot<br />

Pasen en start het volgende seizoen zo als gewoonlijk<br />

de tweede maandag na de Zomervakantie. Het is weer<br />

mogelijk om kinderen vanaf 6 jaar op te geven/ of op<br />

de wachtlijst te plaatsen. We wensen alle kinderen en<br />

de nieuwe groep vrijwilligers veel knutsel plezier.<br />

11


Installatiebedrijf S.A. Ranzijn BV<br />

Fluorietweg 19 d<br />

1812 RR Alkmaar<br />

Tel: 072 - 515 87 17<br />

www.ranzijn.nu<br />

info@ranzijn.nu<br />

diverse<br />

specialisaties<br />

o.a.:<br />

manueel therapie<br />

medical taping<br />

medische training<br />

mulligan concept<br />

- nieuwe praktijk<br />

- begane grond<br />

- avondopening /<br />

geen wachtlijst<br />

- contracten met<br />

alle verzekeraars<br />

De Hertog 14 1831 EK Koedijk T: 072-5645650<br />

www.fysiotherapiekoedijk.nl<br />

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk<br />

is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn<br />

installatiebedrijf<br />

-koeltechniek<br />

-sanitair<br />

-zonne-energie<br />

-loodgieterwerk<br />

-zwembadtechniek<br />

-ventilatie<br />

-centrale verwarming<br />

-airconditioning<br />

All People<br />

CitySpa<br />

KENT U ALL PEOPLE CITY SPA AL?<br />

DÉ ANTI-AGEING SCHOONHEIDSSALON<br />

IN UW OMGEVING.<br />

Wij zijn gespecialiseerd in gezichtsbehandelingen, manicure,<br />

pedicure, massage en permanente make up.<br />

All People City Spa powered by LOOkX<br />

Kanaaldijk 193, 1831 BD Koedijk, 072 - 540 93 49<br />

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl<br />

12


Toneelvereniging De Roos speelt<br />

De moeite waard<br />

‘De ultieme vermageringskuur’<br />

Na het succes van vorig jaar, zijn we op zoek gegaan naar een stuk van een heel ander genre en zijn we<br />

uitgekomen op de komische thriller: ‘De ultieme vermageringskuur’ van Rob Veenstra.<br />

Drie welgestelde vrouwen verblijven in een welnesscentrum.<br />

Voor het vele geld dat ze betaald hebben,<br />

valt het eten erg tegen. Maar daar hebben twee van de<br />

vrouwen gelukkig een oplossing voor gevonden. Plotseling<br />

sterft één van de vrouwen. Volgens de dokter<br />

was het een natuurlijke dood, maar de andere vrouw<br />

denkt aan moord!<br />

Er klopt iets niet met deze arts. En wat voert de eigenaresse<br />

van het centrum in haar schild? Is de charmante<br />

personal trainer wel te vertrouwen? En de telkens<br />

opduikende tuinman is wel heel sinister. Als er een 2e<br />

slachtoffer valt loopt de angst en de spanning op.<br />

Een zowel grappig als spannend toneelstuk! Bent U<br />

nieuwsgierig naar de ontknoping, kom dan kijken op:<br />

• Vrijdag 29 <strong>maart</strong> en zaterdag 30 <strong>maart</strong> aanvang:<br />

20 uur in de Rietschoot in Koedijk<br />

• Zaterdag kunt U gezellig na zitten, dansen en<br />

swingen met gezellige muziek!<br />

• Kaartverkoop: ( Voorverkoop) Tini Smit tel: 072<br />

5617052 of bij de bar van de Rietschoot en op de<br />

avond van de voorstellingen bij de kassa. Zaal<br />

open om 19.30uur. Entree: 10 euro.<br />

Niemand vertrouwd niemand nog, iedereen kan immers<br />

de moordenaar zijn!<br />

13


Bouwbedrijf BV<br />

de Specialist in<br />

timmerwerken<br />

Kanaaldijk 73<br />

1832 AD Koedijk<br />

06-51270298<br />

072-5644092<br />

Verbouw<br />

Renovatie<br />

Houtbewerking<br />

Interieurtimmerwerk<br />

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling<br />

HÈT ADRES VOOR: * HVK-begeleiding bij verontreinigde grond * Ontwikkeling<br />

van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen * Risico-Inventarisaties en<br />

Evaluaties * Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen * Bouwplaatsveiligheid/<br />

veiligheidsadviesbezoek* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie<br />

De Bregjesakker 27 1831 EP Koedijk<br />

Telefoon: 06 – 536 77 297<br />

Website: www.abkam.nl<br />

E-mail: info@abkam.nl<br />

Voor meer info en aanmelden<br />

Telefoon: 0527-61 21 36<br />

Website: www.acvo.nl<br />

E-mail: info@acvo.nl<br />

14


De moeite waard<br />

Ladies Night in zwembad Hoornse Vaart<br />

(Persbericht) Op zaterdag 16 <strong>maart</strong> organiseert zwembad Hoornse Vaart van 18.30 tot 22.30 uur een Ladies<br />

Night boordevol activiteiten. Deze sportieve en gezellige avond is voor ladies only. Naast relaxen met een<br />

hapje van een drankje of genieten van de muziek van de live DJ, kunnen bezoekers deelnemen aan 5 aquafitness<br />

lessen. Daarnaast organiseert het bad voor het eerst in haar geschiedenis Zeemeerminzwemmen<br />

voor volwassenen. Tickets zijn voor €9,95,- verkrijgbaar via de website of de receptie van de Hoornse Vaart.<br />

Dames worden tijdens de ladies night ontvangen met<br />

een welkomstdrankje terwijl een live DJ zorgt voor de<br />

muziek.<br />

“Lekker kletsen met vriendinnen onder het genot van<br />

een hapje en een drankje of samen losgaan op de beats<br />

van onze live DJ, alles kan tijdens deze ladies night’<br />

aldus Daphne Kieft, instructeur bij de Hoornse Vaart<br />

en een van de organisatoren van deze avond. “Heb je<br />

zin in een lekkere workout, dan kan je meedoen aan<br />

een van de vijf aquafitnesslessen, Aquajoggen, Floatfit,<br />

Aquafit, Aquarobics en Tabaqua. En als je wilt, doe<br />

je ze natuurlijk gewoon allemaal!” vertelt Daphne enthousiast.<br />

Zowel in het golfslagbad als het 25-meterbad<br />

is geopend. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om te<br />

relaxen in de whirlpools, stoomcabines, zonne<strong>ban</strong>ken<br />

of de onlangs bij het bad geopende Body Mind & Breath<br />

area.<br />

Zeemeerminclinic voor volwassenen. Deze avond organiseert<br />

de Hoornse Vaart een Zeemeerminclinic<br />

voor volwassenen. Daphne: “Op onze social media<br />

werd regelmatig gevraagd om zeemeerminlessen voor<br />

volwassenen. De dames van de ladiesnight krijgen de<br />

primeur. We gaan het doen!”. Het bad heeft zeemeerminstaarten<br />

in diverse maten beschikbaar voor dames<br />

die deel willen nemen aan een van de<br />

zeemeermin clinics en willen ervaren<br />

hoe het is om als meermin door het<br />

water te bewegen.<br />

15


Betrouwbaar en betaalbaar<br />

studiopetit.com / info@studiopetit.com<br />

Uw partner in Staal, RVS en Aluminium<br />

Gespecialiseerd in<br />

Trappen<br />

Hekwerken<br />

Constructiewerken<br />

Voor zowel bedrijven als particulieren<br />

Ook voor uw eigen ontwerp, kunt u bij<br />

Wiko Staalbouw terecht<br />

Kanaaldijk 39, 1832 AB Koedijk<br />

Tel: 072-561 39 75<br />

Email: info@wiko-staalbouw.nl<br />

Website: www.wiko-staalbouw.nl<br />

afdrukken op<br />

fine-art papier<br />

SCRIPTIES<br />

16


Beeldbericht<br />

Laatste schroef-Leica 3g<br />

Foto en tekst Jeroen van der Kruijf<br />

Deze camera komt uit 1949 en ziet er nog uit als nieuw. Ik heb hem al jaren en hij is volledig functioneel.Je kunt<br />

er zo een kleinbeeldfilm in doen en foto’s mee maken. Dit is het laatste model dat ontstaan is uit de zogenaamde<br />

oer-leica gemaakt door Oskar Barnack in 1914. Barnack speelde in op de behoefte aan een kleine camera in<br />

plaats van de toen gebruikelijke grote platencamera’s .Hij ontwierp een camera ,waarin je een stuk geperforeerde<br />

film in kon plaatsen. Dat soort film werd in die gebruikt werd voor de bewegende film en zo ontstond de eerste<br />

kleinbeeld camera.<br />

De lens van bovenstaande Leica is verwisselbaar door middel van schroefdraad. Later bij de zogenaamde M Leica’s<br />

werd de schroefdraad vervangen door een bajonetsluiting.<br />

De camera is gemaakt van verchroomd messing. De knop linksboven is de voor het transporteren van de film.<br />

De knop rechtsboven om de film weer terug te spoelen in de zogenaamde kleinbeeldcasette. De sluitertijden<br />

zijn instelbaar met de platte ronde knop boven op de camera van een dertigste tot een duizendste seconde . De<br />

langzame tijden van een- tot een dertigste seconde met het kleine ronde knopje aan de voorkant van de camera.<br />

Alles voelt heel stevig aan en het is een lust om mee te fotograferen. Met het hendeltje aan de voorkant van de<br />

camera kun je zelfs een klokje in werking stellen van de zelfontspanner voor het maken van een selfie dus dat<br />

bestaat al 70 jaar en wij maar denken dat we iets nieuws hebben uitgevonden .Voor het scherpstellen is deze Leica<br />

uitgerust met een spleetsluiter die ook tegenwoordig op vele moderne camera’s wordt toegepast. Ik heb met deze<br />

camera prachtige dia’s gemaakt tijdens menige vakantie. Dia’s die ik nu weer overzet naar digitaal.<br />

17


Werk in uitvoering<br />

Noord-Hollands oudste vlotbrug kan er weer 100 jaar tegen<br />

Renovatie Koedijkervlotbrug<br />

Door Rob Westhof<br />

Het zal u niet ontgaan zijn tussen 21 januari en 24 januari is de Koedijkervlotbrug flink onder handen<br />

genomen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de firma Oosterhof Holman uit Harlingen. Kijkend<br />

naar de werkzaamheden vroeg ik me ook af waarom wordt dat brugwachtershuisje niet beter gebruikt?<br />

Er wordt hard gewerkt aan het renoveren van de Koedijkcervlotbrug (foto Anne Muis)<br />

Geschiedenis<br />

Bij Koninklijk Besluit van 15 april 1819 werd de aanleg<br />

van het Noordhollandsch kanaal een feit. Waterbouwkundig<br />

ingenieur Jan Blanken kreeg de leiding over<br />

het project.<br />

Overbodig<br />

Met de groei van het scheepvaartverkeer en de grotere<br />

omvang van de schepen werd het Noordhollandsch<br />

Kanaal al spoedig te klein Vanaf 1848, 24 jaar na de<br />

opening van werd gezocht naar alternatieven.<br />

Koning Willem III gaf opdracht tot de aanleg van het<br />

Noordzeekanaal kanaal. Op 1 november 1876 werd het<br />

nieuwe kanaal voor de scheepvaart officieel geopend<br />

en koning Willem III maakte de eerste tocht door de<br />

sluizen. Daarmee kwam er een einde aan de belangrijke<br />

rol van het Noordhollandsch kanaal.<br />

Vlotbruggen<br />

‘Ons’ kanaal werd na de aanleg voorzien van solide<br />

vlotbruggen. Omdat men in die tijd kostbaar was om<br />

bruggen te bouwen die het kanaal konden overspan-<br />

18


nen werd gekozen voor deze oplossing. Een ontwerp<br />

van dezelfde Jan Blanken onder wiens leiding het kanaal<br />

werd gegraven. Aanvankelijk werden er negen<br />

vlotbruggen gebouwd. Daarvan zijn er nog vier in gebruik:<br />

de Burgervlotbrug, de Sint Maartens vlotbrug,<br />

de Vlotbrug ‘t Zand en natuurlijk onze eigen Koedijkervlotbrug.<br />

Volgende verwachte renovatie januari <strong>2019</strong><br />

Renovatie<br />

Maar ook de oudste vlotbrug in Koedijk heeft niet het<br />

eeuwige leven en dan gaat het met name over de vlotbakken.<br />

De vlotbakken zijn die delen van de brug die in<br />

het kanaal drijven waren dringend aan vervanging toe.<br />

De renovatie werd uitgevoerd door de firma Oosterhof<br />

Holman. Onze oude vlotbrug moet met na deze renovatie<br />

zeker weer 100 jaar goed kunnen functioneren zo<br />

vertelt de gemeente Alkmaar. Ik zal deze bewering met<br />

aandacht volgen want op de site van firma Oosterhof<br />

Holman staat een trotse foto van de Victoriabrug in<br />

Alkmaar. Dit is de laatst gebouwde brug in Alkmaar en<br />

heeft helaas last van instabiliteit aan beide oevers en is<br />

dus al weer geruime tijd gesloten voor het fietsverkeer.<br />

Brugwachtershuisje<br />

Nog steeds staat naast de brug het geblindeerde brugwachtershuisje.<br />

Waarom kan hierin bijvoorbeeld geen<br />

ambachtelijke ijssalon intrekken? Het lijkt me heerlijk<br />

als je na een fietstocht op een mooie zomerse dag dit<br />

historische punt kunt aandoen voor een verkoelend<br />

ijsje dan is dat toch extra genieten? Maar nee, ik heb<br />

begrepen dat het huisje beschikbaar moet blijven voor onderhoudspersoneel<br />

dat om de zoveel jaar er eens neerstrijkt.<br />

Jammer voor ons zomerse peddelaars.<br />

Geschikt voor een ijssalon? (foto Hans Petit)<br />

Jeugdsentiment<br />

Een vernieuwde vlotbrug dus waar we erg blij mee zijn<br />

alhoewel het heen en weren met een pontje tijdens de<br />

vervanging van de vlotbakken ook wel wat had.<br />

In mijn jeugd heb ik regelmatig gebruik gemaakt van<br />

de Velserpont een waar mammoetschip vergeleken met<br />

dit pontje. Als je in Velsen lang moest wachten op je<br />

pont kon je nog een patatje halen ook. Tijd om hier<br />

op het kleine heen en weertje je gedachten laten dwalen<br />

was er niet want na 3x ademhalen was de overkant<br />

bereikt<br />

Oud of nieuw<br />

Ik vraag me nu af of wij nu nog steeds de oudste vlotbrug<br />

over het Noordhollandsch kanaal hebben na deze<br />

vernieuwing? Of is het net zoals bij die slager die me<br />

trots vertelde dat hij nog steeds met het mes van zijn<br />

vader (die ook slager was) werkte. Hij vergat daarbij te<br />

vertellen dat door de jaren heen waren wel het heft en<br />

het lemmet waren vervangen …. oud of nieuw?<br />

De vlotbrug ligt er weer als nieuw bij, volgende renovatie verwacht in januari 2119 (foto Hans Petit)<br />

19


20


Werk in uitvoering<br />

Het wiekenkruis van de molen wordt vervangen (foto Hans Petit)<br />

Groot onderhoud aan de Sluismolen<br />

Vervanging wiekenkruis<br />

Andreas de Vos, molenaar<br />

Velen van u zal het opgevallen zijn dat aan de Sluismolen<br />

bij de Koedijkervlotbrug wordt gewerkt aan de<br />

wieken. Het hele wiekenkruis wordt vernieuwd door<br />

de firma J.K. Poland uit Broek op Langedijk, in opdracht<br />

van Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier<br />

die eigenaar is van de molen.<br />

Gewicht<br />

Nu na bijna 56 jaar zijn ze wel afgeschreven. De nieuwe<br />

roeden zijn gemaakt door constructiebedrijf J.<br />

Blom uit Opmeer. Dat bedrijf maakt sinds enkele jaren<br />

ook molenroeden maakt. Ze zijn geheel verzinkt<br />

en gaan als het goed is ook wel weer ruim 50 jaar mee.<br />

Ze zijn net als de oude 21,20m lang en wegen ongeveer<br />

een ton per stuk.<br />

Op leeftijd<br />

De stalen roeden waren al aardig op leeftijd en daarom aan<br />

vervanging toe. Deze roeden, waren na de brand in 2001<br />

na stralen en conserveren nog wel bruikbaar. Ze waren destijds<br />

geleverd door de firma Bremer te Adorp (Groningen)<br />

met de nummers 52 en 53 gefabriceerd in 1962.<br />

Bart Slooten wist mij te vertellen dat ze op Goede Vrijdag<br />

1963 (dat was 12 april, lang leve Google) zijn gestoken<br />

door molenmaker Gerrit Moeijes uit Oudorp.<br />

Fokken<br />

Ook de fokken, dat zijn die zwarte gebogen windborden,<br />

waren nadat ze in 2002 nieuw aangebracht<br />

werden wel op. Vooral waar ze op de schenkels zitten<br />

waren de Red Cedarhouten schroten flink rot. De fokken<br />

zijn een systeem van wiekverbetering uitgevonden<br />

door ir. P.L. Fauël (Wassenaar, 1891-1992) die hiermee<br />

vanaf 1933 ging experimenteren wat in 1946 tot dit systeem<br />

heeft geleid. Het idee is afgeleid van het fokzeil<br />

van zeilboten. >><br />

21


Speeltuin de Jeugdhoek<br />

Schoolstaat 12 A Koedijk<br />

072-5629662<br />

www.speeltuindejeugdhoek.nl<br />

maandag 1 april:<br />

Opening Speeltuin! Gratis entree, gratis limonade met wat lekkers<br />

en ophalen sleutelhangers voor het nieuwe seizoen!<br />

Wij zijn geopend van 14.00 tot 17.00 uur.<br />

zondag 21 april 1 e paasdag:<br />

Paaseieren zoeken!<br />

Van 10.00 tot 12.00 uur<br />

Met weer een spectaculaire extra ronde voor de ouders en/of<br />

verzorgers! Win een partijtje voor 5 kids of een lidmaatschap voor het hele<br />

seizoen! Gratis entree en deelname voor ouders en kids.<br />

inschrijving kampeerweekend:<br />

Maandag 6 mei van 19.00 tot 20.00 uur in de speeltuin.<br />

(let op! Alleen voor leden en vol=vol)<br />

kampeerweekend:<br />

18 en 19 mei<br />

Dat wordt weer een leuk weekend!!<br />

eindfeest:<br />

Zondag 6 Oktober<br />

Nog één dagje spelen voordat de speeltuin weer op slot gaat.<br />

Ook willen wij op deze middag alle vrijwilligers bedanken!<br />

Wisten jullie dat je ook een partijtje bij ons kan vieren?<br />

Kijk op de website voor meer info!<br />

En volg ons op Facebook!<br />

22


Oudhollands tuig<br />

Tot de brand in 2001 had de molen gewone vlakke<br />

windborden, dat Oudhollands tuig wordt genoemd.<br />

De fokken geven de molen meer trekkracht, wat handig<br />

is bij onder andere een omgeving waar de vrije<br />

windvang is verstoord door bijvoorbeeld bomen of<br />

gebouwen in de buurt van een molen.<br />

De Sluismolen is een in 1575 gebouwde poldermolen<br />

met een eikenhouten achtkant op lage voet. De<br />

molen is, zoals zo veel Noord-Hollandse poldermolens,<br />

een binnenkruier. Op 17 november 2001<br />

werd de molen door brandstichting zeer zwaar beschadigd,<br />

maar in december 2002 kon hij weer in<br />

gebruik worden genomen<br />

Regelborden<br />

De nieuwe fokken krijgen straks ook regelborden, die automatisch<br />

open en dicht gaan afhankelijk van hoe hard de<br />

molen draait. Hiermee draait de molen wat gelijkmatiger,<br />

want die fokken reageren wel wat pittig op vlagen en variaties<br />

in de windsnelheid, wat voor een deel weer wordt<br />

veroorzaakt door die obstakels rond de molen.<br />

Werk in uitvoering<br />

Accoya hout<br />

Ook nieuw is dat de fokken worden gemaakt van Accoya<br />

hout. Dit is naaldhout dat met een chemisch proces<br />

is behandeld waardoor de duurzaamheid verhoogd<br />

wordt zodat het hout veel langer mee zou moeten gaan<br />

dan tropisch hardhout. Mensen die wel eens over de<br />

A7 bij Sneek gereden hebben, kennen de twee houten<br />

bruggen vast wel. Die bruggen zijn ook van Accoya<br />

hout gemaakt.<br />

Hard aan het werk (foto Anna Muis)<br />

Onbeschilderd<br />

Voorlopig blijven de fokken onbeschilderd, dus blank<br />

hout. Het zal wel even wennen zijn en misschien wordt<br />

het over een paar jaar toch een keer zwart geschilderd.<br />

Als het goed is zal rond eind februari begin <strong>maart</strong> de<br />

molen wel weer klaar zijn.


Jammer dat Koedijk niet wat meer van die bijzondere plekjes heeft.<br />

Cindy Tijm<br />

Tekst en foto’s Marijke de Jong<br />

Mijn Koedijk/Alkmaar<br />

Cindy Tijm (33) geboren te Alkmaar en opgegroeid in Noord-Scharwoude is assistent inkoop bij de Detailresult<br />

Groep, een overkoepelend orgaan van de supermarktketens Dekamarkt en Dirk van den Broek.<br />

Cindy woont in de Saskerstraat samen met Steven en hun pasgeboren dochter Megan.<br />

Mijn lagere school<br />

“De Mariaschool in Noord-Scharwoude. Ik heb daar<br />

een super leuke tijd gehad met veel vriendjes en vriendinnetjes.<br />

Na schooltijd altijd buiten spelen. Ik herinner<br />

me nog dat we langs de deuren gingen om zelfgemaakte<br />

parfum te verkopen. Of we maakten boeketjes van bloemen<br />

die we bij mensen uit de tuin hadden geplukt.”<br />

Favoriete Koedijker<br />

“Onze dochter Megan. Het is echt een schatje. Ze kan<br />

lekker lachen en is heel zoet. Ze huilt alleen als ze last<br />

heeft van darmkrampjes. Verder eet ze alles wat ze voorgeschoteld<br />

krijgt en slaapt ’s nachts heerlijk door. Net<br />

als haar ouders eigenlijk, dus dat komt goed uit, haha.”<br />

Mijn hobby’s<br />

“Reizen is mijn grootste hobby. Ik ben vier jaar uit Nederland<br />

weggeweest. Heb door Australië, Nieuw-Zeeland<br />

en Ierland gereisd. Weer in Nederland kwam de<br />

liefde op mijn pad. We proberen elk jaar een mooie<br />

reis te maken en doen dan veel research vooraf. Afgelopen<br />

jaar is een verre reis er niet van gekomen omdat<br />

ik zwanger was. De laatste was Zuid-Afrika.”<br />

Mijn buurt<br />

“Dat is hier in Koedijk. De sociale controle is erg goed.<br />

De buren zijn heel vriendelijk naar elkaar toe, zeggen<br />

altijd gedag en zijn in voor een praatje. Steven is veel<br />

weg voor zijn werk en dan is het fijn te weten dat er<br />

bezorgde buurtjes in de buurt zijn.”<br />

Beste plek om te relaxen<br />

“Heerlijk ontspannen in de sauna. Maar dan wel het<br />

totaal concept. Dus de warmte van het dompelbad of<br />

Turks bad, het buitenzwembad en een hap eten er bij.<br />

En met Steven natuurlijk.”<br />

Favoriete kledingwinkel<br />

“Only in Alkmaar. Ze hebben een gevarieerd assortiment<br />

in een overzichtelijke opstelling. Niet van die overvolle<br />

rekken of bakken waarin je moet lopen graaien.”<br />

Sporten?<br />

“Ja, bij Sportinstituut Tom van der Kolk. Vóór mijn<br />

zwangerschap was ik daar twee keer in de week te vinden.<br />

Voor fitness maar ook voor allerlei buitenactiviteiten<br />

zoals bootcamp, dat is trainen in de natuur.”<br />

Monument<br />

“De Gouden Engel en de Molenschuur. Ik loop er regelmatig<br />

met de wandelwagen langs en drink dan even een<br />

cappuccino bij de Molenschuur. Je kunt er ook heerlijk<br />

lunchen en dineren. Of wat lekkers meenemen uit de<br />

molenwinkel. Jammer dat Koedijk niet wat meer van<br />

die bijzondere plekjes heeft.”<br />

24


Mijn kapper<br />

“Dat is Care for Hair in winkelcentrum Broekerveiling.<br />

Het is een fijne kapper die weinig uitleg nodig<br />

heeft. Ze snappen precies wat je bedoelt en het komt<br />

altijd goed. Ooit liep ik elders een trauma op omdat ze<br />

mijn haar veel te kort hadden geknipt. Bij CfH maak<br />

ik me daar geen zorgen over.”<br />

Care for Hair in winkelcentrum Broekerveiling.<br />

Favoriet vervoermiddel<br />

“De auto. Om naar mijn werk te gaan en om boodschappen<br />

te doen. Over het algemeen ben ik redelijk<br />

lui als de auto voor de deur staat. Maar bij mooi weer<br />

pak ik ook wel de fiets. Maar ‘s zomers vaker dan in de<br />

winter.”<br />

Restaurant<br />

“Zomers lekker lunchen op het terras van een strandtent.<br />

Heerlijk uit de wind genieten van het zonnetje.<br />

Er heerst altijd een relaxte sfeer omdat de meeste mensen<br />

vakantie vieren.”<br />

Dit kan veel beter<br />

“Ja, toch wat meer sociale plekken in Koedijk. Er zijn<br />

weinig winkels, restaurants, cafés. Het is allemaal erg<br />

summier, weinig keus dus.”<br />

Laatste keer het dorp uit<br />

“Vorig jaar augustus naar Gran Canaria. We hadden<br />

een auto gehuurd en zijn het eiland rondgereden. Ondanks<br />

mijn zwangerschap werd het nog een redelijk<br />

actieve zonvakantie. Zo nu en dan wat gesnorkeld en<br />

verschillende parken bezocht.”<br />

Dochter Megan is de favoriete Koedijker<br />

Een avond stappen met….<br />

“Dat is alweer een tijd geleden! Maar het liefst ga ik lekker<br />

stappen in Alkmaar met goede vrienden. Even er uit<br />

en ontsnappen aan de dingen van alledag. Gezellig bijpraten<br />

onder het genot van een hapje en een drankje.”<br />

Wil altijd nog eens…<br />

“In het buitenland wonen en een eigen bedrijfje opstarten.<br />

Een kleinschalig resort of een B & B, dat is wel<br />

mijn droom. Ik vind zelf de Caraïben heel mooi maar<br />

het zou ook zomaar een land in ontwikkeling kunnen<br />

zijn. We zijn ons een beetje aan het oriënteren.” Ook<br />

eens met je favoriete onderwerpen in deze rubriek? Stuur<br />

een email naar mg.de.jong@ziggo.nl<br />

Monument: De Gouden Engel en de Molenschuur (foto HP)<br />

25


Agenda De Rietschoot<br />

03 <strong>maart</strong> Buurtrommelmarkt<br />

03<strong>maart</strong><br />

Klaverjassen<br />

10 <strong>maart</strong> Koedijks Cult’uurtje<br />

17 <strong>maart</strong> Klaverjassen<br />

19 <strong>maart</strong> Zorgwerktafel<br />

29 <strong>maart</strong> Voorstelling toneelvereniging De Roos<br />

30 <strong>maart</strong> Voorstelling toneelvereniging De Roos<br />

Dagelijks<br />

Brede school<br />

Let op: geen disco deze maand<br />

Agenda De Hofstaete<br />

01 <strong>maart</strong> Spel- borrelmiddag<br />

04 <strong>maart</strong> De Laatbloeiers<br />

07 <strong>maart</strong> Bingo<br />

14 <strong>maart</strong> Gouden Cult’uurtje<br />

15 <strong>maart</strong> Spel- en borrelavond<br />

18 <strong>maart</strong> De Laatbloeiers<br />

21 <strong>maart</strong> Bingo<br />

Buurtrommelmarkt<br />

Zoekt u interessante, oude, mooie, gekke, moderne,<br />

handige, altijd al willen hebben, gebruikte, onvindbare,<br />

voordelige, goedkope en leuke spullen? Mis<br />

deze buurtrommelmarkt dan niet! Kom naar De<br />

Rietschoot op zondag 3 <strong>maart</strong> van 9.00 – 13.00 uur.<br />

Wilt u nog een centje terug voor alle mooie spulletjes<br />

en tegelijkertijd iemand anders blij maken met<br />

een koopje? Heeft u een kast vol leuke kinderkleding<br />

maar zijn de kinderen alweer gegroeid het afgelopen<br />

jaar? Of gaat u voor duurzaam en vindt u dat<br />

spullen weggooien verspilling is als ze nog meekunnen?<br />

Reserveer een plek op de rommelmarkt. Stuur<br />

een e-mail naar rommelmarktkoedijk@gmail.com<br />

Koedijks Cult’Uurtje<br />

Zondag 10 <strong>maart</strong> stond Stephanie Kramer op het<br />

programma. Het optreden van Stephanie gaat<br />

-jammer genoeg- niet door. De organisatoren van<br />

het Cult’uurtje zijn naarstig op zoek naar een alternatief<br />

voor de voorstelling op 10 <strong>maart</strong>. Bij het ter<br />

perse gaan van deze <strong>Coedijcker</strong> Ban was nog niet<br />

bekend op er op zo’n korte termijn een vervanger<br />

zou kunnen worden gevonden. Op de Facebookpagina<br />

van het Koedijker Cult’uurtje wordt, zodra het<br />

bekend is, informatie verstrekt over het al dan niet<br />

doorgaan van de voorstelling op 10 <strong>maart</strong>.<br />

Elke 2e zondag van de maand van oktober t/m<br />

<strong>maart</strong> wordt er een Koedijks Cult’uurtje georganiseerd.<br />

Het aanbod van de muzikanten is zeer verschillend.<br />

De ene keer is het een koor, de andere<br />

keer een duo of een <strong>ban</strong>d, Ook de muziekstijlen<br />

zijn zeer divers van jazz, country, sing-a-songwriter,<br />

Iers, tot en met Duitse schlagers, etc. De optredens<br />

beginnen steeds om 15:00 uur en duren tot ongeveer<br />

17:00 uur. Entree is € 3,00.<br />

De Ultieme Vermageringskuur<br />

Toneelvereniging De Roos speelt De Ultieme Vermageringskuur.<br />

Drie welgestelde vrouwen verblijven<br />

in een welnesscentrum. Voor het vele geld dat<br />

ze hebben betaald valt het eten nogal tegen. Gelukkig<br />

hebben ze een manier gevonden om toch aan<br />

26


iets lekkers te komen. Flora, één van de vrouwen<br />

die normaal gesproken best een leuke vrouw is,<br />

wordt door het karige eten dusdanig chagrijnig dat<br />

ze met iedereen ruzie zoekt. Aan het eind van het<br />

eerste bedrijf sterft ze plotseling. Is het een natuurlijke<br />

doodsoorzaak …. Of is er sprake van moord?<br />

Op 29 en 30 <strong>maart</strong> van 20.00 – 22.00 uur in De<br />

Rietschoot. Entree: € 10. Op 30 <strong>maart</strong> sluiten we de<br />

avond af met muziek en gezelligheid.<br />

Samen Eten in De Rietschoot<br />

Samen eten verbindt. Gezellig met z’n allen aan<br />

tafel, naar elkaar te luisteren en tegelijk lekker en<br />

gezond te eten. Dat kan in De Rietschoot! Elke<br />

dinsdag kunt u ‘Samen Eten’. Voor € 7,50 kunt u<br />

om 18.00 uur genieten van een overheerlijk driegangenmenu.<br />

Graag vooraf aanmelden bij de bar<br />

bij één van de medewerkers, via telefoon 072 – 561<br />

55 95 of via e-mail info@rietschoot.nl. Op vertoon<br />

van de Alkmaarpas € 1,00 korting.<br />

Klariet Bolle’s ‘Zorgwerktafel‘<br />

Heeft u een vraag op het gebied van (jeugd)zorg,<br />

(vrijwilligers)werk, schulden, eenzaamheid of anderszins?<br />

Kom dan naar de Zorgwerktafel. Klariet<br />

biedt u kosteloos een luisterend oor en helpt u bij<br />

het helder krijgen van uw vraag. Samen met u bekijkt<br />

Klariet de mogelijkheden om die stappen te<br />

zetten om verder te kunnen. Elke derde dinsdag<br />

van de maand in De Rietschoot. Dinsdag 19 <strong>maart</strong>,<br />

van 10.00 tot 12.00 uur. Meer informatie op www.<br />

zorgwerktafel.nl.<br />

Eigenwijze072: Eigenwijze Bingo<br />

Improvisatietheater met Mandy. Eigenwijze bingo<br />

is traditioneel bingo spelen, met prijzen, een eigenwijze<br />

presentatrice en een speels randje. Zondag<br />

24 <strong>maart</strong>, 14.30 uur tot 15.30 uur. Kosten: €5. Aanmelden<br />

via info@eigenwijze072.nl Meer informatie<br />

over Mandy: www.eigenwijze072.nl<br />

G<br />

O<br />

Gouden Cult’Uurtje<br />

Gouden Cult’Uurtje organiseert één keer in de<br />

maand een gezellig en muzikaal programma voor<br />

senioren in De Hofstaete. Gouden Dagen schenkt<br />

gratis koffie, gesponsord door AH de Mare. Entree<br />

is € 3,00. Donderdag 14 <strong>maart</strong> van 14.00 – 15.30<br />

uur.<br />

B I<br />

N<br />

Bingo in De Hofstaete<br />

Speel ouderwets gezellig bingo met leuke prijzen.<br />

Om de week organiseert De Hofstaete een gezellige<br />

bingo. U speelt mee voor: 1 plankje € 2,50, 2 plankjes<br />

€ 4,00, 3 plankjes € 6,50, 4 plankjes € 8,00. Laat<br />

u verrassen kom eens langs voor een spannend potje<br />

bingo op donderdagmiddag 7 en 21 <strong>maart</strong> van 14.00<br />

– 16.00 uur.<br />

27


28


Agenda<br />

Spel- en borrelmiddag en -avond<br />

Zin in een ouderwetse spelletjesmiddag/avond met<br />

een borreltje toe? Kom 2x per maand naar De Hofstaete<br />

voor een potje darten, biljarten, kaarten, sjoelen,<br />

rummikubben, etc. Vrijdag 1 <strong>maart</strong> van 14.00<br />

– 16.30 uur en 15 <strong>maart</strong> van 19.30 – 22.00 uur.<br />

Vierde editie Dijkloop<br />

Zangkoor ‘De Laatbloeiers’<br />

Altijd al willen zingen, maar nooit aan toegekomen?<br />

Kom in De Hofstaete gezellig meezingen bij het<br />

senioren zangkoor De Laatbloeiers. Het zangkoor<br />

wordt begeleid door de enthousiaste Tanja Bak.<br />

Maandag 4 en 18 <strong>maart</strong> van 14.00 – 16.00 uur. Kosten:<br />

€ 3,75 (incl. koffie of thee)<br />

Klaverjassen in De Rietschoot<br />

Elke 1e en de 3e zondag van de maand wordt er<br />

geklaverjast in De Rietschoot. Er wordt niet ‘met<br />

het mes op tafel’ gespeeld. Het is een gezellig stel<br />

mensen en de middag vliegt dan ook om. Lijkt het<br />

u leuk om aan te schuiven en mee te doen? Kom<br />

langs, probeer het eens, u bent van harte welkom,<br />

het zal u niet tegenvallen. € 3,50 incl. koffie/thee/<br />

chocolademelk en een bitterbal.<br />

KLAVERJASSEN<br />

Gouden wandelclub voor senioren<br />

Gewoon gezellig samen een blokje om met (wijk)<br />

bewoners. Even naar buiten, door de wijk wandelen,<br />

frisse neus halen en de stramheid uit de spieren<br />

halen. Dat kan met de Gouden Wandelclub voor<br />

senioren.<br />

Doet u mee? Loopt u een keertje mee met de gouden<br />

wandelclub? Elke maandag en woensdag starten<br />

we vanaf De Hofstaete. We lopen niet hard, niet<br />

ver en niet lang. Met rollator, scootmobiel of booster<br />

kunt u gewoon meedoen. Er is begeleiding. Na<br />

de wandeling drinken we nog een kopje koffie of<br />

thee. Maandag en woensdag van 10:00 – 11:00 uur.<br />

Zet de datum voor de 4e editie van de Dijkloop<br />

alvast in uw agenda: 7 april. Inschrijven voor de<br />

hardloopwedstrijd voor recreanten is tot 25 <strong>maart</strong><br />

mogelijk via koedijkloop.nl.<br />

Kinderen kunnen meedoen met de 650 m of de 1,5<br />

km. De kinderen worden in leeftijdsklassen in het<br />

startvak ingedeeld. Er wordt tussenpozen van één<br />

minuut per leeftijdsklasse gestart. Bij de startnummers<br />

voor de jeugd zit, net als bij de volwassenen,<br />

al een chip geïntegreerd. Elk kind krijgt een leuke<br />

verrassing voor het deelnemen.<br />

Iedereen van 13 jaar of ouder kan zich inschrijven<br />

voor de 5,5 km. Voor deelname aan de kwart marathon<br />

is de minimum leeftijd 16 jaar.<br />

Geen disco in <strong>maart</strong><br />

Helaas, in de maand <strong>maart</strong> geen disco in De Rietschoot.<br />

We zien jullie graag op zaterdag 20 april van<br />

19.00 – 23.00 uur op onze Paasdisco. Een topavond<br />

vol lekkere muziek, karaoke, dans en vooral gezelligheid<br />

met onze DJ Snow & Co.<br />

Entree € 2,50. Begeleiders hebben gratis toegang.<br />

Informatie: info@rietschoot.nl of 072 – 561 55 95.<br />

29


Gedurende het gehele jaar<br />

APK € 15,- *<br />

Citroën C1 1.0<br />

Collection<br />

Bouwjaar 2013<br />

34.620 km met NAP<br />

5 deurs<br />

Mooie frisse auto<br />

Van 1e eigenaar<br />

Opties:<br />

Airco<br />

Centrale vergrendeling<br />

Elektrische ramen<br />

LED dagrijverlichting<br />

Stuurbekrachtiging<br />

Auto van de<br />

maand<br />

Autobedrijf De Hertog<br />

De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk<br />

tel. 072 - 5614557<br />

www.autohertog.nl<br />

*Inclusief : BTW, Afmeldkosten, Viergastest. Geldt niet voor auto’s ouder dan 25 jaar!<br />

€ 6.450,-<br />

Autobedrijf<br />

De Hertog dé<br />

airconditioning<br />

specialist<br />

Autobedrijf De Hertog<br />

Airco Service voldoet aan<br />

alle strenge milieueisen<br />

opgedragen door het<br />

ministerie van VROM /<br />

STEK aanwezig , 20 jaar<br />

airconditioningervaring.<br />

<br />

<br />

30


Vrijwilligers gezocht!<br />

MAX Mobiel<br />

De moeite waard<br />

De MAX Mobiel is een elektrisch, tweepersoons voertuig dat kan<br />

worden gebruikt voor korte ritjes door de stad. Denk aan een<br />

bezoek aan de dokter of het doen van een kleine boodschap. De<br />

MAX Mobiel is bedoeld om de mobiliteit van ouderen en mensen<br />

die slecht ter been zijn die niet zelf kunnen rijden, te vergroten.<br />

De MAX Mobiel wordt bestuurd door een getrainde vrijwilliger<br />

en er is ruimte voor één passagier en een ingeklapte rolstoel of een<br />

rollator. De Rietschoot is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers<br />

die graag de ouderen in onze wijk willen rondrijden in het MAX Mobiel en ze veilig van A naar B brengen. Om<br />

het MAX Mobiel te mogen besturen bieden wij een gratis cursus aan. Weet u zich op een veilige manier door<br />

het verkeer heen te verplaatsen en bent u een paar uurtjes in de week overdag beschikbaar dan zijn wij op zoek<br />

naar u! Zou u het leuk vinden om de ouderen in onze elektrische MAX Mobiel rond te rijden, twijfel dan niet<br />

en geef u op via scw@rietschoot.nl<br />

Brede School<br />

In februari is De Rietschoot gestart met het programma van de Brede School voor de basisscholen De<br />

Zandloper en De Erasmus. In dit artikel leest u welke activiteiten aan de leerlingen werden aangeboden.<br />

Dinsdag sportief en muzikaal<br />

De eerste kinderen deden mee aan een sportieve handbalworkshop<br />

op dinsdag. Voor de kleintjes werd er<br />

een geweldige muziekworkshop aangeboden, waarbij<br />

de kinderen kennis maakten met verschillende instrumenten.<br />

Woensdag, creatief en sportief<br />

Op de woensdag werden allerlei prachtige knutselwerkjes<br />

gemaakt bij de knutselclub. In de sporthal<br />

konden kinderen heerlijk rennen en springen onder<br />

begeleiding van Alkmaar Sport met het Sport X programma.<br />

Donderdag, creatief en milieu<br />

Op donderdag hadden de kinderen de mogelijkheid<br />

om onder leiding van een geweldige fotograaf de<br />

kneepjes van het fotograferen onder de knie te krijgen.<br />

De kinderen gingen de wijk in om met hun camera<br />

de mooiste plaatjes vast te leggen. Een andere groep<br />

kinderen trok met NME Alkmaar (Natuur- en MilieuEducatie)<br />

de natuur in. Zij gingen op onderzoek<br />

en maakten kennis maken met natuur in onze mooie<br />

wijk.<br />

Vrijdag milieu en sportief<br />

Vrijdag gingen zij met Hart op Groen de wijk in op<br />

zoek naar zwerfafval. Het gevonden zwerfafval werd in<br />

het Afvallab gerecycled of omgetoverd tot een prachtig<br />

kunstwerk.<br />

Vrijdag was ook een sportieve dag waarbij de kinderen<br />

onder de leiding van een sportcoach konden trainen<br />

voor de Dijkloop. Zij leerden op welke manier zij het<br />

beste konden lopen en wat er allemaal bij komt kijken<br />

als je mee doet met een wedstrijd.<br />

Er waren ook kinderen die zich liever bij Aikido wilden<br />

uitleven. Bij Aikido gaat het niet om winnen,<br />

verliezen of vechten. Het gaat om samenwerken en<br />

met elkaar de oplossing te vinden. De kinderen leren:<br />

respect voor elkaar, discipline,<br />

eerlijkheid, zelfvertrouwen en<br />

in conflictsituaties stevig in<br />

hun schoenen te staan. Wilt u<br />

meer weten over de activiteiten<br />

van de Brede School kijk dan<br />

op: rietschoot.nl/bredeschool.<br />

31


De oudste klokken op aarde werden gevonden in China<br />

De klok<br />

Door Hans Faddegon<br />

Cultuur<br />

Het astronomische seizoen begint op 21 <strong>maart</strong>. Dat betekent dat de tijdsduur van de onzichtbare zon tijdens<br />

de nacht en de tijdsduur van zichtbare zon tijdens de dag gelijk zijn: twaalf uur en dan begint de lente.<br />

Een andere seizoensindeling is het meteorologisch seizoen, volgens die methode wordt gerekend met vaste<br />

dagen: de eerste dag van de <strong>maart</strong>. De lente begint in dat geval op 1 <strong>maart</strong>. Bij het astronomische seizoen<br />

speelt tijdmeting, de klok, een belangrijke rol. In dit artikel behandel ik verschillende ontwikkelingsfasen<br />

van de klok.<br />

Miniatuur uit het evangeliarium van Egmond met de voor zover bekend oudste afbeelding van een klok in Nederland: linkerafbeelding,<br />

klokkoepel middenboven het dak (afbeelding overgenomen van Wikipedia)<br />

De vroegste archeologische bewijzen voor het bestaan<br />

van klokken dateren uit de laatste fase van de Yangshaocultuur<br />

van rond 3000 voor Christus. Aardewerken<br />

klokken met klepels zijn gevonden bij verschillende archeologische<br />

opgravingen. Deze aardewerken klokken<br />

werden later vervangen door ijzeren klokken. Hiervan<br />

is een exemplaar gevonden in Taosi (Chinese provincie<br />

Shanxi) en een viertal exemplaren in Erlitou (Henan),<br />

die allen dateren van rond 2000 voor Christus. Waarschijnlijk<br />

speelden deze ijzeren klokken een belangrijke<br />

rol in de culturen van die tijd. Zo zijn ijzeren klokken<br />

op archeologische vindplaatsen uit de Shang- en<br />

Zhou-dynastie (ca. 1050-256 v.Chr.) aangetroffen op<br />

onder andere strijdwagens In de Shang-dynastie werd<br />

32


ook de bianzhong uitgevonden, een muziekinstrument<br />

dat bestaat uit in serie opgestelde bronzen klokjes dat<br />

gebruikt werd in ceremoniële en hofmuziek.<br />

Waterklokken<br />

In veel oude landen, zoals Egypte rond 1500 voor<br />

Christus, en later in het Romeinse rijk, bestonden een<br />

soort waterklokken. Die hadden een watervat wat waterdruppels<br />

liet vallen in een vaatje. Door de hoogte<br />

van het gedruppelde water te meten ontstond zo een<br />

soort beeld van het tijdsverloop. Later ontwikkelden<br />

de Chinezen en Romeinen deze waterklokken ook met<br />

bewegende, door het water aangedreven, wijzers. En<br />

uit deze oude tijden stammen ook de bekende zonnewijzers.<br />

De Egyptenaren hadden bijvoorbeeld zelfs ook<br />

draagbare zonnewijzers die de mensen onderweg dus<br />

mee konden nemen.<br />

Klassieke klokken nog steeds bijzonder mooi om te zien<br />

en te horen. Zo had de historische hervormde Kerk van<br />

Koedijk (1500- 1948) ook een mooie torenklok. En de<br />

klokkenbel daarvan is nog steeds bewaard gebleven<br />

en aanwezig bij het vervangende kerkgebouw aan de<br />

Kerkelaan.<br />

Torenklok<br />

De eerste torenklok werd ook in China ontwikkeld. In<br />

de elfde eeuw van de huidige jaartelling werd een twaalf<br />

meter hoge klok van brons gemaakt die door een waterrad<br />

werd aangedreven. Het waterrad bracht de slinger<br />

in beweging met een daarbij uitgevonden mechanisch<br />

deel, wat het echappement wordt genoemd. Dat bracht<br />

de slingerbeweging over op het draaiende deel van de<br />

klok. En dat is de bron geworden van de techniek die<br />

later verder in de wereld doordrong, en dus ook de basis<br />

vormt van de klassieke Nederlandse torenklokken.<br />

Spiraalveer<br />

Rond 1500 werd in Duitsland de spiraalveer als aandrijving<br />

van een klein klokje uitgevonden. Dat leidde<br />

tot het zogenoemde zakhorloge, en in de negentiende<br />

eeuw tot het polshorloge.<br />

Slinger<br />

Rond 1600 ontdekte Galileo Galilea dat een slinger<br />

een slingertijd heeft die alleen maar afhankelijk is van<br />

de lengte en het gewicht van de slinger.<br />

Huygens uitvinder slingeruurwerk (foto Caspar Netscher)<br />

Dat leidde in Europa in de zeventiende eeuw tot de<br />

grote opkomst van het slingeruurwerk (uitvinder<br />

Christaan Huygens 1656).<br />

Atoomklok<br />

In onze tijd zijn de atoomklokken de meest nauwkeurige<br />

klokken. Zij zijn sinds 1950 ontwikkeld en<br />

gebaseerde op de trilling van speciale atomen. Die<br />

trilling is zo precies dat de theoretische afwijking van<br />

een seconde volgens de theorie een paar miljoen jaar<br />

zou duren. Het zijn natuurlijk niet de ingewikkelde<br />

atoomklokken die wij thuis hebben, maar die de tijd,<br />

bijvoorbeeld via computers of een soort radiocommunicatie,<br />

aan speciale moderne thuisklokken kunnen<br />

doorgeven. Daarom kunnen wij tegenwoordig heel<br />

precies de tijd waarnemen.<br />

Zomertijd<br />

Op 31 Maart wordt de klok om drie uur ‘s nachts<br />

weer een uur vooruit geplaatst zodat de zon tijdens de<br />

avond langer kan schijnen. Dat is voor vele mensen<br />

aantrekkelijk omdat het dan mogelijk is om na het<br />

werk overdag ’s avonds nog iets leuks buiten te doen.<br />

Bijvoorbeeld een sportactiviteit of gewoon aangenaam<br />

in de tuin kunnen zitten. De laatste maanden van het<br />

jaar 2018 was er in Europees ver<strong>ban</strong>d veel discussie<br />

over het opheffen van de winter- en zomertijd, maar<br />

uiteindelijk besloot de Nederlandse regering het besluit<br />

voorlopig voor zich uit te schuiven omdat er veel<br />

verschillende meningen over zijn. De zomertijd wordt<br />

-wat mij betreft- gelukkig voorlopig nog gewoon op 31<br />

<strong>maart</strong> aanstaande wordt ingesteld.<br />

33


Slimme oplossingen uit een ver verleden<br />

Fietsaccessoires uit het verleden<br />

Foto’s en tekst Jacob de Maijer<br />

Historische Vereniging<br />

Ik was in het museum op zoek naar een nieuw onderwerp voor deze rubriek. Plotseling viel mijn oog op<br />

een wel zeer bijzondere fietsbel in onze collectie. Een ingenieus instrument waarmee fietsers de andere<br />

weggebruikers konden waarschuwen dat ze er aankwamen. De wegen waren in vroeger dagen niet verlicht.<br />

Fietsers gebruikten carbidlampen om de weg te verlichten en heel in het begin werd zelfs een fietslamp met<br />

daarin een kaars gebruikt<br />

Toen ik de bel zag, was er ook wel een moment van<br />

herkenning. Ik weet vrijwel zeker dat er één Koedijker<br />

was die zo’n apparaat op zijn voorwiel had. Hij,<br />

ik weet niet meer wie het was, vond het kennelijk heel<br />

leuk. Want telkens als hij ons, een groepje schooljongens,<br />

passeerde trok hij aan het touwtje dat het apparaat<br />

met zijn stuur verbond.<br />

Ingenieus apparaat<br />

Dat touwtje zat aan het haakje dat je op de voorgrond<br />

op de foto ziet. Hierdoor scharnierde het om het draaipunt<br />

waardoor het wieltje op de <strong>ban</strong>d van het voorwiel<br />

drukte en daardoor als een razende aangedreven werd<br />

en dus ronddraaide. Op het asje zitten een paar lamellen<br />

die door de snelheid van het draaien naar buiten<br />

worden gedreven, de middelpuntvliedende kracht,<br />

weet u wel en tegen de bel sloegen. Dat gaf toen een<br />

lawaai van jewelste! Daarbij moet je bedenken dat in<br />

De bel was luid en duidelijk te horen<br />

die tijd nog niet zo lawaaiig was als nu. Wij jongens<br />

vonden dat prachtig, dus herhaalde de man zijn handeling<br />

nog eens als groet.<br />

Op de foto zie je rechts een beugel met twee schroefjes<br />

waarmee het geval op de voorvork van de fiets was gemonteerd.<br />

Wij zijn niet meer in het bezit van een fiets<br />

zonder verende voorvork anders had ik hem voor de<br />

foto wel even gemonteerd.<br />

Metselaar Kossen<br />

Er waren vroeger wel meer bijzondere dingen aan of<br />

op fietsen. Zo had je de metselaar, Kossen, die had een<br />

transportfiets met zo’n rek voor op zoals de jeugd dat<br />

tegenwoordig ook weer heeft. Kossen was metselaar<br />

zoals gezegd. Hij had dan een speciekuip van een half<br />

olievat voor op zijn fiets met daarbij ook gereedschap<br />

en cement en stenen, vrij zwaar dus.<br />

34


Of het door dat gewicht kwam weet ik niet, maar hij<br />

stapte op een bijzondere manier op: met een step op<br />

de as van het achterwiel, en dan ging zijn andere been<br />

over het zadel. Als wij jongens hem aan zagen komen<br />

gingen we expres een stukje op de weg staan en we<br />

deden alsof we hem niet zagen. We wisten wat er dan<br />

zou gebeuren Kossen had geen bel op zijn fiets, om te<br />

waarschuwen dat hij er aan kwam maakte hij een heel<br />

luid en vreemd geluid met een duidelijke neusklank<br />

nneeehhhh! Wij lagen dan dubbel van het lachen<br />

Verlichting<br />

Nu ik dit onderwerp had, zocht ik nog even verder<br />

naar dingen vroeger op de fiets thuis hoorden en dacht<br />

aan een carbidlantaarn, maar een echt mooi exemplaar<br />

dat compleet is hebben we niet. Wel een die mogelijk<br />

veel ouder is die wat mij betreft echt alles slaat. Een<br />

voorlamp met een kaars, dat was in mijn jeugd al heel<br />

lang uit de mode. Dat deze lamp van een fiets is kun<br />

je vrij zeker aannemen gelet op de verende ophanging<br />

aan de achterzijde. Vroeger en misschien nu ook nog<br />

wel zat er op de plaats waar het stuur in het frame bevestigd<br />

is een haak, ofwel een om gebogen stalen blad<br />

waar deze verende ophanging op paste. In mijn tijd zat<br />

daar een koplamp op gemonteerd. Ook de opvolger<br />

van deze kaarslamp, de carbidlamp had zo’n verende<br />

ophanging.<br />

Nu ik dit over fietsverlichting schrijf moet ik even<br />

denken aan de anekdote die mijn vader vertelde over<br />

vroeger met een carbidlantaarn op de fiets.<br />

Gebit kwoit<br />

Hij vertelde dat hij vroeger eens in de begin jaren twintig<br />

in donker op de fiets uit Schoorl kwam, je moet<br />

bedenken dat er toen nauwelijks straatverlichting was,<br />

donker was dan ook zo goed als zwartnacht.<br />

Een fietslamp met kaars als lichtbron<br />

Toen hij om de bocht bij wat nu huisnummer 57<br />

kwam, dus de bocht vóór café de Bonte Koe, zag hij<br />

in verte links bij huisnummer 70, steeds een lichtflits,<br />

er naar toe rijdend werd het steeds helderder maar het<br />

bleven korte flitsen. Daar aangekomen stopte hij en<br />

keek over de heg bij de betreffende boerderij. Daar zat<br />

een jongeman op zijn knieën die steeds een lucifer afstreek,<br />

die meteen weer uit waaide. Mijn vader zei; wat<br />

doe jij deer nou? Waarop de man zei “Godverdomme<br />

Piet, licht effen bai, ik ben m’n gebit kwoit.”<br />

Word lid van de Historische Vereniging Koedijk<br />

Voor slechts € 13,- per jaar ondersteunt u dit<br />

prachtige initiatief.<br />

Zorg er voor dat het museum voor<br />

Koedijk behouden blijft!<br />

35


Theater vanuit het niets<br />

Koe Vangt Haas<br />

Door Erica van Stralen<br />

Vereniging van de maand<br />

Op zondagmiddag 31 <strong>maart</strong> <strong>2019</strong> is er in de Rietschoot in Koedijk de allereerste voorstelling van Theatersportteam<br />

Koe Vangt Haas. Zij maken een volledig geïmproviseerde voorstelling waarbij het publiek mag<br />

meebepalen hoe de scenes verlopen. Theater vanuit het niets. Laat je verrassen!<br />

Dus iets nieuws in Koedijk?<br />

“Ja! Een theatersportteam. We heten Koe Vangt Haas<br />

en zijn sinds september vorig jaar elke vrijdagavond<br />

met een enthousiaste groep mensen aan het trainen.”<br />

Theatersport? Trainen?<br />

“Klopt. Het klinkt als een sport, maar we hebben het<br />

toch echt over theater. Toneel. De optredens zijn in<br />

de vorm van quasi-competitieve wedstrijden, waarbij<br />

twee teams om beurten een geïmproviseerde scene spelen.<br />

De jury en het publiek bepalen wie dat het beste<br />

deed. Zo heb je aan het einde van de avond een ‘winnaar’.<br />

Vandaar de term theater‘sport’.”<br />

Inkijkjes in relaties met de daarbij behorende emoties en intriges<br />

Geïmproviseerd?<br />

“Alles wat het publiek ziet wordt ter plekke door de<br />

spelers bedacht, geïmproviseerd. De mensen in de zaal<br />

mogen daarin meebeslissen, door suggesties te geven.<br />

Het publiek bepaalt voor een deel waar de scene over<br />

zal gaan.”<br />

De voorstelling is ook geschikt voor kinderen<br />

vanaf een jaar of veertien, dus jong en<br />

oud is welkom. We starten om 14.00 uur,<br />

de zaal is open vanaf een half uur voor aanvang.<br />

36


Interactief.<br />

De spelers weten dus van te voren niet wat ze gaan<br />

spelen. Het verhaal ontstaat ter plekke. Dat is erg verrassend.<br />

Dat geldt voor de acteurs maar natuurlijk ook<br />

het publiek. Bovendien: elke scene en elke voorstelling<br />

is daardoor uniek.”<br />

Daarom ook de naam Koe Vangt Haas?<br />

“Precies! Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, zegt<br />

het spreekwoord. Iets is niet te voorspellen, je weet niet<br />

hoe iets gaat lopen. Net als bij improvisatietheater, dus.<br />

En in de naam zit natuurlijk ook de verwijzing naar<br />

Koedijk. We zijn echt een Koedijks team, met daarin<br />

veel spelers die ook in Koedijk wonen. We trainen in<br />

de Zandloper en gaan dus optreden in de Rietschoot.”<br />

Een optreden in de Rietschoot?<br />

“Op 31 <strong>maart</strong> hebben we een speciaal optreden. Het is<br />

voor veel van de spelers de eerste keer dat zij optreden<br />

en daarom hebben we dit keer onszelf als ‘tegenstander’.<br />

Dus in beide teams zitten leden van Koe Vangt<br />

Haas. Uiteraard geven we -als Koedijks team- onze<br />

voorstellingen in de Rietschoot. In overleg hebben we<br />

voor volgend seizoen vijf optredens gepland op de zondagmiddag.<br />

Dan nodigen we telkens een ander team<br />

uit om samen met ons een middag entertainment te<br />

verzorgen.”<br />

De spelers weten dus van te voren niet wat<br />

ze gaan spelen, het verhaal ontstaat ter<br />

plekke.<br />

Entertainment? Zo, zo…<br />

“Ja! Een voorstelling improvisatietheater is dynamisch<br />

en gevarieerd. Er komt van alles voorbij. Grappige, absurde<br />

of ontroerende scenes; inkijkjes in relaties met<br />

de daarbij behorende emoties en intriges; scenes met<br />

poëzie en zang, maar ook hilarische spelvormen waarbij<br />

alles wat mis kan gaan vaak ook mis gaat. En het<br />

publiek mag meebepalen. Samen maken we de voorstelling<br />

tot een succes!”<br />

Zang? Wordt er ook gezongen?<br />

“Tijdens theatersportwedstrijden wordt er door een<br />

muzikant live (geïmproviseerde!) muziek verzorgd.<br />

De muziek heeft een enorme toegevoegde waarde.<br />

De scenes worden naar een hoger niveau getild, er is<br />

daardoor nog meer beleving. De acteurs worden in een<br />

aantal spelvormen uitgedaagd om te zingen. Best spannend,<br />

natuurlijk. fMet de begeleiding van de muzikant<br />

gaat het lukken! Misschien wat vals, maar altijd vol<br />

overtuiging gebracht.”<br />

Komen kijken, dus?<br />

“Jazeker, dit wil je niet missen! Je koopt je kaartjes aan<br />

de deur voor 2,50 euro per persoon. Graag contant betalen.<br />

De voorstelling is ook geschikt voor kinderen<br />

vanaf een jaar of veertien, dus jong en oud is welkom.<br />

We starten om 14.00 uur, de zaal is open vanaf een half<br />

uur voor aanvang. Halverwege is er een pauze. Aan de<br />

bar zijn drankjes verkrijgbaar.”<br />

De muziek heeft een enorme toegevoegde<br />

waarde. De scenes worden naar een hoger<br />

niveau getild<br />

Geplande voorstellingen<br />

Voor het seizoen <strong>2019</strong>-2020 zijn de voorstellingsdata:<br />

• Zondag 29 september <strong>2019</strong>,<br />

• Zondag 24 november <strong>2019</strong>,<br />

• Zondag 26 januari 2020,<br />

• Zondag 29 <strong>maart</strong> 2020<br />

• Zondag 31 mei 2020.<br />

Aanvang altijd om 14.00 uur<br />

37


4 E EDITIE<br />

WWW.KOEDIJKLOOP.NL 4 AFSTANDEN<br />

INSCHRIJVING T/M 25 MAART <strong>2019</strong><br />

De Rietschoot<br />

Koedijk<br />

38


Een mooie achtertuin<br />

Tekst en foto Cees van Egmond<br />

18 <strong>maart</strong> is voor hen heilig, dan zet Staatsbosbeheer de kranen open, als je het riet er dan nog niet af hebt,<br />

jammer dan’. Het schoot me in gedachten toen ik door het natte gras over de dijk langs rietvelden in het Geestmerambacht<br />

slenterde. De velden met goudgeel wuivend zijn veranderd in kale bodem met stoppels. Voor de<br />

rietdekkers is de buit binnen, er ligt een grote berg te wachten voor aftandse daken. Als het voorjaar eraan komt,<br />

denk je aan de terugkeer van vogels die er dan duizenden kilometers op hebben zitten. De afwateringssloten<br />

in de rietvelden zijn nu volgelopen met water uit het meer. Zo meteen ook nog even een kijkje nemen bij het<br />

afwateringskanaal, bij het bruggetje en de vroegere sluisdeuren. En dan opeens links van me een groep vogels<br />

die nadert, een cirkel vliegen en landen. Geen natuurfilm, geen Vroege Vogels radio, maar recht voor m’n neus:<br />

grutto’s en oeverlopers. Dat inmiddels het water ook van boven komt, maakt het voorjaarsgevoel alleen maar<br />

groter. We hebben hier toch wel een heel mooie achtertuin.<br />

39


Gezondheid<br />

Homeopathie, geneeskunst voor de individuele mens<br />

Voorbeelden uit de homeopathische praktijk<br />

Door Jeroen van der Kruijf, klassiek homeopaat<br />

Ik ga u in de komende edities van de <strong>Coedijcker</strong> Ban, aan de hand van een aantal praktijkgevallen, u een<br />

beeld te geven van wat homeopathie precies is. Het belangrijkste in de homeopathie is de mens te zien als<br />

een geheel met zijn klachten. De homeopaat noemt dat ‘het beeld van de patiënt’. De taak van de homeopaat<br />

is het zoeken naar een gelijkend beeld uit de vele geneesmiddelbeelden die hij of zij tot zijn beschikking<br />

heeft. Om te beginnen moeten we het begrip volledig symptoom helder krijgen. Hierbij vraagt de<br />

homeopaat naar de sensatie van de klacht. Het is belangrijk om te weten wat de mens ervaart aan zijn of<br />

haar klacht, bv bij pijn.<br />

“Dit is onzin er zit niet eens een molecuul van de oorspronkelijke stof in “<br />

De eerste vragen van de homeopaat gaan over oorzaak<br />

en de aard van de pijn. Een zeurende pijn of bijvoorbeeld<br />

een pijn die uitstraalt. Waardoor wordt de pijn<br />

erger of minder? Zijn er bijkomende klachten? Essentiële<br />

vragen voor de behandelaar. Als de homeopaat<br />

een antwoord op die vragen (het symptoombeeld)<br />

heeft kan hij daarna al aan de slag met de behandeling,<br />

het vinden van de juiste middelen (het geneesmiddelenbeeld).<br />

Mijnheer P<br />

De heer P. komt bij mij met een zeer pijnlijke rechter<br />

teen. Het grote gewricht is uiterst pijnlijk, opgezwollen<br />

en is paarsrood van kleur en voelt heet aan. P kan<br />

zijn schoen onmogelijk aan dat is veel te pijnlijk. Hij<br />

zit al weken thuis en kan door de klachten zijn beroep<br />

als ober niet uitoefenen. Zijn klacht heeft de naam<br />

jicht gekregen. De medicijnen die hij er voor krijgt<br />

helpen niet en daarom komt hij bij mij.<br />

40


Op mijn vraag waardoor de pijn afneemt zegt hij dat<br />

het enige wat helpt is zijn voet onder koud stromend<br />

water houden maar dat helpt maar even. In de nacht<br />

in bed wordt de pijn, als de voet warm wordt, nog veel<br />

erger. Mijnheer P is ten einde raad.<br />

Analyse<br />

Het symptoombeeld van deze man is zeer specifiek, hij<br />

kan goed vertellen wat er aan de hand is. In de homeopathie<br />

noemen we dit soort duidelijke symptomen een<br />

sleutelsymptoom. Het wijst de homeopaat de weg naar<br />

een homeopatisch geneesmiddel.<br />

Symptoombeeld P<br />

Het symptoombeeld van P komt overeen met het geneesmiddelbeeld<br />

dat wijst op Ledum palustre, in het<br />

Nederlands is dat moerasrozemarijn. Ik geef P in een<br />

glazen buisje 2 tabletten van het middel met potentie<br />

C30. Dat is de verdunning 30 tot de macht min<br />

100 . Tussen elke stap tijdens het verdunnen wordt het<br />

middel steeds 100 x geschud. Critici van homeopathie<br />

zullen zeggen “Dit is onzin er kan niet eens een molecuul<br />

van de oorspronkelijke stof in zitten”. Zij hebben<br />

gelijk. Een homeopaat geeft dus geen ‘stoffelijk middel’.Hahnemann,<br />

de grondlegger van de homeopathie<br />

noemt het proces van het vervaardigen van het<br />

homeopathisch geneesmiddel ‘Geistartig gemachtes<br />

Medizin’.<br />

Snel resultaat<br />

Ik geef de tabletjes mee en laat hem er een in de mond<br />

opzuigen. Na twee dagen belt de heer P. Hij vertelt wat<br />

hem is overkomen. De eerste dag namen de klachten<br />

flink toe. Dit is een goed teken tijdens de homeopathische<br />

behandeling.<br />

De tweede nacht werd de pijn ondraaglijk ...<br />

De tweede nacht werd de pijn ondragelijk. P werd<br />

er wakker van en zijn teen deed vreselijk veel pijn. P<br />

moest heel nodig naar de WC, had last van een heftige<br />

diarree die behoorlijk lang duurde Tegelijkertijd voelde<br />

hij de pijn uit zijn teen wegtrekken. Daarna heeft<br />

hij goed geslapen ,voelt geen pijn meer en denkt dat<br />

hij wel naar zijn werk kan.<br />

Dit is ongeveer 30 jaar geleden gebeurd. Hij heeft nooit<br />

meer klachten gehad maar heeft nog steeds het buisje<br />

met het resterende tabletje bij zich. Je weet maar nooit.<br />

Rectificatie<br />

In de <strong>Coedijcker</strong> Ban van februari is het e-mailadres en de website van Completely<br />

You (Carine Wiggemansen) verkeerd weergegeven, het verbindingsstreepje<br />

ontbrak. Het moest zijn: carine@completely-you.nl en completely-you.nl<br />

Bij de rebus is de laatste lettergreep niet goed weergegeven. Er stond - N dat moest<br />

zijn - D<br />

41


De Molenschuur is beide paasdagen, 21 en 22 april geopend<br />

Paasbrunch met de familie in een ongedwongen sfeer op een unieke locatie.<br />

Beide dagen kan er gereserveerd worden voor de paasbrunch, de brunch begint om 12.00 uur.<br />

De paasbrunch serveren wij aan tafel, en bestaat uit:<br />

Klein soepje, Sandwiches,<br />

brood, vleeswaren, pasteitje gevuld met ragout<br />

en een grand dessert.<br />

De prijs voor volwassenen € 23.50<br />

De prijs voor kinderen € 13.50<br />

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief dranken<br />

Reserveren? Bel 072-5613947 of stuur een email naar info@molenschuur.nl<br />

42


Makkelijk te maken en erg lekker<br />

Saucijs met pasta en prei<br />

Recept en foto’s Marcel Rasch<br />

Koken<br />

Een heerlijk Italiaans gerecht en het staat in 15 minuten<br />

op tafel. Ik zocht naar saucijzen maar die kom je niet<br />

meer zoveel tegen. Verse worst is natuurlijk ook prima.<br />

Voor de pasta heb ik verse penne gebruikt maar daar kun<br />

je ook een ander soort voor gebruiken. De combinatie<br />

met worst, kruiden en tomaten maakt het lekker pittig.<br />

Je kunt natuurlijk eindeloos combineren met pastasaus<br />

maar deze is eenvoudig, snel te maken en erg lekker!<br />

Ingrediënten (4 personen):<br />

• 20 gram Italiaanse kruiden<br />

• 2 el olijfolie<br />

• 4 kalfssaucijzen (of verse worst) in stukjes<br />

• 300 gr gesneden prei<br />

• 400 gr Cherrytomaatjes<br />

• 1 blikje tomatenpuree<br />

• 100 gr veldsla-melange<br />

• Pasta (penne o.i.d.)<br />

Bereiding:<br />

Snijd de blaadjes en naaldjes van de Italiaanse kruiden<br />

fijn. Verhit de olie in een hapjespan en bak de worst<br />

met de kruiden 5 minuten op middelhoog vuur.<br />

Kook ondertussen de pasta volgens de aanwijzingen op<br />

de verpakking. Voeg de prei toe aan de worst en bak<br />

2 minuten mee. Voeg de cherrytomaten en de tomatenpuree<br />

toe en verwarm nog 5 minuten op laag vuur.<br />

Schep de veldsla-melange door de saus en serveer met<br />

de pasta. Eet smakelijk!<br />

<br />

<br />

<br />

@<br />

/<br />

43


Weer de hoogste<br />

waardering!<br />

Internet<br />

en Mobiel<br />

Bankieren<br />

Klanten geven<br />

ons deze cijfers:<br />

9,2<br />

8,6 Algemeen<br />

Service<br />

8,6<br />

Bron: betaalrekening,<br />

Bankenmonitor Consumentenbond 2018<br />

Otterlo Financieel Advies<br />

Kanaaldijk 212<br />

1831 BE KOEDIJK<br />

T (072) 561 40 00<br />

E info@otterlo-advies.nl<br />

I www.otterlo-advies.nl<br />

44


Nostalkiek<br />

Winter in Koedijk (1979)<br />

Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost<br />

Net als in het januarinummer kunt u nog even genieten van een winters tafereel. Ik wil de lezers die gereageerd<br />

hebben op de vorige foto bedanken. Nu zijn alle namen van de personen op de foto bekend. Dat zal wel moeilijk<br />

zijn bij deze opname, maar je weet maar nooit of iemand zichzelf, dan wel een ander herkent. De locatie is niet<br />

moeilijk te vinden, het oude huis van de heer Visser, met een van zijn schuren is nog niet gesloopt. Het is dan<br />

ook 1979. Nu heeft Jan Masteling hier zijn woonhuis en werkplaats. Voor de jeugd van Koedijk was dit genieten,<br />

met de slee of op de schaats naar beneden glijden. Voorrangsregels kunnen met deze snelheid niet gehandhaafd<br />

worden maar er zijn, voor zover ik weet, geen ongelukken gebeurd. Heeft u zelf een oude opname Koedijk en u<br />

wilt daar meer van weten, mogelijk kunnen wij u daar bij helpen.<br />

Word lid van de Historische Vereniging Koedijk<br />

Voor slechts € 13,- per jaar ondersteunt u dit<br />

prachtige initiatief.<br />

Zorg er voor dat het museum voor<br />

Koedijk behouden blijft!<br />

45


E. de Maijer en E. de Waard<br />

De Omloop 2<br />

1831 AH Koedijk<br />

Tel. 072-5616062<br />

www.edmtandartsen.nl<br />

Isolatieglas/HR++ glas<br />

Alle soorten figuurglas<br />

Hardglazen deuren<br />

Glazen douchedeuren/wanden<br />

Spiegels op maat<br />

Ventilatieroosters<br />

Geslepen glas<br />

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND<br />

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte<br />

HR ++ GLAS<br />

komokeur<br />

Voorzetramen<br />

Beglazingsartikelen<br />

Drywood verf<br />

Veiligheidsglas volgens<br />

politie-keurmerk<br />

Brandvertragend glas<br />

Glas in lood (ook in isolatieglas)<br />

Voor bedrijven en particulieren<br />

Madame Curiestraat 9<br />

1821 BM Alkmaar<br />

Bedrijventerrein “Oudorp”<br />

Tel. 072 - 574 49 51<br />

Fax 072 - 574 57 39<br />

www.renotherm.nl<br />

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ<br />

Pedicure en Schoonheidssalon<br />

Medisch pedicure<br />

Daalmeereiland 2, Alkmaar (Hofstaete)<br />

Bel voor een afspraak 072 564 53 13<br />

Ma 14.00 - 22.00<br />

Di 09.00 - 17.00<br />

Wo 10.00 - 18.00<br />

Do 11.00 - 19.00<br />

Vrij 09.00 - 17.00<br />

46


OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1 11-12-18 11:55 Pagina 1<br />

Ontwikkeling kind centraal<br />

Kinderen succesvol van<br />

start met kinderopvang<br />

Een goede start voor kinderen is belangrijk. Voor het kind en voor de maatschappij.<br />

Kinderopvang speelt daarbij een belangrijke rol. Rollebol kindercentra heeft doel -<br />

gerichte voorzieningen, die de ontwikkeling van kinderen stimuleren, waardoor ze een<br />

kansrijke start krijgen. Onze voorschoolse voorzieningen en buitenschoolse opvang<br />

zorgen ervoor dat kinderen succesvol worden op school, op de<br />

arbeidsmarkt en in de samenleving.<br />

Wij zien kinderopvang niet alleen als een arbeidsmarktinstrument. Natuurlijk<br />

is het belangrijk dat het werkende ouders mogelijk wordt gemaakt om hun<br />

kinderen verantwoorde en veilige opvang te bieden. Maar Rollebol kindercentra<br />

ziet kinderopvang vooral als een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van<br />

het kind. Het stimuleren van de ontwikkeling van het kind tijdens de opvang<br />

draagt bij aan de ontwikkeling van het kind tijdens school en studie.<br />

In <strong>2019</strong> gelden gewijzigde kwaliteitseisen, die gericht zijn op het stimuleren<br />

van de ontwikkeling van het kind, maar ook op het signaleren en bijsturen als<br />

de ontwikkeling niet optimaal is. Rollebol kindercentra is er klaar voor!<br />

HKZ / ISO 9001<br />

gecertificeerd<br />

opvang<br />

op maat<br />

Bezoek voor meer informatie: www.rollebol.nl<br />

Centrale administratie: Kennemerstraatweg 13 - 1814 GA Alkmaar - e: info@rollebol.nl - t: 072 566 90 28<br />

www.rollebol.nl<br />

47


Jeugdpagina<br />

wat er staat. Je mag vaak ook wel improviseren. Het<br />

leuke bij Aurora is dat ze muziek spelen die gezellig is,<br />

en die leuke ritmes hebben en die ook bekend zijn. Ik<br />

vind het niet zo heel leuk om Jazzmuziek te spelen.<br />

Ik speel elke dag op mijn kamer op mijn muziekinstrumenten.<br />

Naast het drummen (thuis elektrisch), speel<br />

ik ook nog Op de bas, de trombone, bariton en een<br />

beetje trompet. Ik mis bij BOA wel het stuk van Hoe<br />

Tem Je Een Draak, dat vond ik een super cool stuk.<br />

Hoi, Ik ben Merlijn Vos en ik ben 11 jaar oud. Ik speel<br />

bij Aurora op slagwerk. Ik ben bij het brugorkest gekomen,<br />

omdat ik bij een ander dweilorkestje stopte. In<br />

het begin vond ik het moeilijk om noten te lezen. Ik<br />

speelde altijd uit mijn hoofd. Ik ben steeds moeilijkere<br />

muziek gaan spelen, en daardoor gaat het steeds beter.<br />

Het is fijn dat je met drummen niet perse moet spelen<br />

Gelukkig hebben we nu Jungle Book op de lessenaar<br />

staan, en die vind ik ook leuk! Verder speel ik nog bij<br />

Betoeterd op de sousafoon. Dat is een instrument<br />

waarvan ik vanaf mijn 3e al van droom om te spelen.<br />

Het is heel zwaar, je moet er veel lucht voor hebben,<br />

maar dat heb ik er voor over. We spelen daar leuke<br />

popmuziek.<br />

Het leukste aan spelen in een orkest is het samen<br />

muziek maken en de gezelligheid. We zoeken bij Betoeterd<br />

en bij BOA nog nieuwe leden. Dus als je een<br />

instrument speelt, kom meedoen, want samen muziek<br />

maken is veel leuker dan alleen!!I<br />

-L -D +K +G +T +V -D +AN -U B=V +T I=R +Z -JE -K<br />

48


Kleurplaat<br />

Datum Activiteit Leeftijd Tijd<br />

Vrijdag 01-03-<strong>2019</strong> Voetbal 9 t/m 18 15:30 - 17:30<br />

Vrijdag 01-03-<strong>2019</strong> Inloop 13 t/m 18 19:30 - 22:30<br />

Dinsdag 05-03-<strong>2019</strong> Meidenmall: Wensen 9 t/m 13 14:30 - 17:30<br />

Donderdag 07-03-<strong>2019</strong> Workshop 9 t/m 18 15:30 - 17:30<br />

Vrijdag 08-03-<strong>2019</strong> Voetbal 11 t/m 18 15:30 - 17:30<br />

Vrijdag 08-03-<strong>2019</strong> Inloop 13 t/m 18 19:30 - 22:30<br />

Dinsdag 12-03-<strong>2019</strong> Meidenmall 9 t/m 13 14:30 - 17:30<br />

Donderdag 14-03-<strong>2019</strong> Workshop 9 t/m 18 15:30 - 17:30<br />

Vrijdag 15-03-<strong>2019</strong> Voetbal 11 t/m 18 15:30 - 17:30<br />

Vrijdag 15-03-<strong>2019</strong> Inloop 13 t/m 18 19:30 - 22:30<br />

Dinsdag 19-03-<strong>2019</strong> Meidenmall: Thema 9 t/m 13 14:30 - 17:30<br />

Donderdag 21-03-<strong>2019</strong> Workshop 9 t/m 18 15:30 - 17:30<br />

Vrijdag 22-03-<strong>2019</strong> Voetbal 9 t/m 18 15:30 - 17:30<br />

Vrijdag 22-03-<strong>2019</strong> Inloop 13 t/m 18 19:30 - 22:30<br />

Dinsdag 26-03-<strong>2019</strong> Meidenmall 9 t/m 13 14:30 - 17:30<br />

Donderdag 28-03-<strong>2019</strong> Workshop 9 t/m 18 15:30 - 17:30<br />

Vrijdag 29-03-<strong>2019</strong> Voetbal 9 t/m 18 15:30 - 17:30<br />

Vrijdag 29-03-<strong>2019</strong> Inloop 11 t/m 18 19:30 - 22:30<br />

49


T oneelvereniging<br />

De Roos<br />

Zoekt acteertalent<br />

voor een nieuwe<br />

voorstelling !<br />

SCHRIJF JE<br />

NU IN VIA :<br />

> ><br />

Je vind het leuk om op toneel te staan<br />

Je wil graag theater ervaring opdoen<br />

50


Colofon<br />

Uitgever: Bewonersonderneming De Rietschoot.<br />

Oplossingen<br />

Redactie Hoofdredacteur/eindredacteur/vormgeving<br />

Hans Petit, Marijke de Jong, Rob Westhof,<br />

Jacob de Maijer, Anneke Wessemius, Marieke<br />

Kraakman, Trijnie Bakker, Hans Faddegon (info@<br />

coedijcker<strong>ban</strong>.nl).<br />

Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijcker<strong>ban</strong>.nl.<br />

Druk: Stichting Meo.<br />

Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot.<br />

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden<br />

kopij, zonder opgaaf van reden, niet te<br />

plaatsen. Ingezonden tekst kan worden ingekort.<br />

De data waarop kopij in <strong>2019</strong> moet zijn ingeleverd<br />

vindt u op de website coedijcker<strong>ban</strong>.nl.<br />

<strong>Coedijcker</strong>tjes<br />

PIANOSTEMMEN in Koedijk. André Valkering,<br />

Saskerstraat 148 Tel. 072-5612961<br />

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk.<br />

Ton Oudejans,www.tonoudejans.jimdo.com<br />

06 – 103 380 21 (ma – vrij)<br />

Voor een heerlijke vakantie: Te huur 6 persoons<br />

appartement in Lloret de Mar Spanje. Drie slaapkamers,<br />

2 badkamers, terras 150 m2, 200 meter van<br />

het strand en centrum. Nederlandse TV + WiFi.<br />

Voor meer informatie telnr. 06-10967095.<br />

GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek<br />

Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar<br />

072-5615900 / 06-14951958<br />

Rebus<br />

Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in<br />

Oproep speeltuinvereniging<br />

Speeltuin de Jeugdhoek opent op 1 april zijn hekken<br />

weer en is op zoek naar vrijwilligers.<br />

We zoeken voor het nieuwe seizoen weer heel wat<br />

enthousiaste vrijwilligers die het spelende kind een<br />

mooie tijd toewensen.<br />

We zijn op zoek naar enthousiaste bestuursleden, een<br />

voorzitter en een penningmeester.<br />

We zijn op zoek naar oppassers (alle dagen van de week<br />

van 14.00- 17.00 en in het weekend 13.00-17.00) Je<br />

kunt ook een gedeelte van deze tijd oppassen. Vaste<br />

dag is niet noodzakelijk.<br />

We zijn op zoek naar onderhoudsmensen (woensdagochtend<br />

en maandagavond.)<br />

Heb je zin en een beetje tijd over? meld je aan per mail<br />

vrijwilligers@speeltuindejeugdhoek.nl of bel!<br />

Viola Kok 06-81333830<br />

51


Uw verzekeringen<br />

om de hoek geregeld?<br />

Dat kan bij ons!<br />

Kanaaldijk 212<br />

1831 BE Koedijk<br />

T 072 561 40 00<br />

E info@otterlo-advies.nl<br />

I www.otterlo-advies.nl<br />

VERZEKERINGEN<br />

HYPOTHEKEN<br />

BANKZAKEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!