13.09.2019 Views

Profiel 04 2019

platform over raam-, deur-, kozijntechniek, hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en veiligheid

platform over raam-, deur-, kozijntechniek, hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en veiligheid

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nr 4 <strong>2019</strong><br />

profiel-online.nl<br />

augustus - september<br />

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

Libaquin Renesse: Geslaagde dorpsontwikkeling in anderhalf jaar<br />

Kies voor luchtdichte rolluiken en bespaar op de energiefactuur<br />

Hernieuwde focus op klantgerichtheid, service en innovatie


Verbeter uw beveiliging,<br />

verlaag uw energiekosten<br />

assaabloy.be<br />

assaabloy.be<br />

Wireless Access Control<br />

Met<br />

Met<br />

de<br />

de<br />

draadloze<br />

draadloze<br />

technologie<br />

technologie<br />

van<br />

van<br />

SMARTair<br />

SMARTair ® , CLIQ<br />

CLIQ ® en<br />

en<br />

Aperio<br />

Aperio ®<br />

verbetert<br />

verbetert<br />

u de<br />

de<br />

beveiliging<br />

beveiliging<br />

van<br />

van<br />

uw<br />

uw<br />

werkomgeving<br />

werkomgeving<br />

in<br />

in<br />

een<br />

een<br />

oogwenk.<br />

oogwenk.<br />

Bovendien<br />

Bovendien<br />

zorgt<br />

zorgt<br />

de<br />

de<br />

technologie<br />

technologie<br />

voor<br />

voor<br />

meetbare<br />

meetbare<br />

kostenbesparingen.<br />

kostenbesparingen.<br />

Blader<br />

Blader<br />

verder<br />

verder<br />

en<br />

en<br />

kom<br />

kom<br />

meer<br />

meer<br />

te<br />

te<br />

weten<br />

weten<br />

over<br />

over<br />

Wireless<br />

Wireless<br />

Access<br />

Access<br />

Control.


Het profiel<br />

is nog maar het begin<br />

EEN RAAM ZOALS GEEN ANDER<br />

Het perfecte samenspel tussen functionaliteit en design<br />

NIEUW<br />

<strong>Profiel</strong>systeem Synego NL<br />

Specificaties<br />

Bouwdiepte: 120 mm / 5-6 kamers<br />

Grondstof: RAU-PVC 1406<br />

Isolatiewaarde: Uf tot 1,0 W/m²K<br />

Geluidsisolatie: uitstekend<br />

Inbraakwerend: tot klasse 3<br />

Dichtingsysteem: binnen / buiten (AD)<br />

Voordelen<br />

+ Perfect samenspel van functie en design<br />

+ Moderne uitstraling, ideaal voor nieuwbouw<br />

+ Zeer hoge isolatie<br />

+ Voor glasdiktes tot 51 millimeter<br />

+ Kleurenprogramma KALEIDO PAINT, FOIL<br />

+ HDF formule; glad oppervlak en eenvoudig reinigen<br />

REHAU N.V., Watergoorweg 79, 3861 MA Nijkerk, Nederland, tel. +31 (0) 33 247 99 11, e-mail: nijkerk@rehau.com Versie: 05.2018


DucoScreen Front 150 CAP<br />

Doekzonwering met uitvalarm<br />

NIEUW<br />

→ Automatische uitval in een hoek van maximum 90°<br />

→ Maximaal behoud van zicht naar buiten toe<br />

→ Elektrische bediening<br />

→ Ook toepasbaar bij scholen en zorgcentra<br />

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord<br />

INNOVATIE IS ZORG VOOR ONZE LEEFOMGEVING<br />

Het was eind augustus / begin september meteen te merken toen het reces in Den Haag afliep en alle<br />

politieke leiders weer van zich lieten horen. Op Social Media werd er meteen – zoals gebruikelijk –<br />

heftig gediscussieerd. En natuurlijk pakken de genoemde leiders hun kans om publiekelijk te lobbyen<br />

met verschillende proefballonnetjes, uiteraard in de aanloop naar Prinsjesdag.<br />

Logisch ook. Politiek bedrijven is draagvlak vinden. En, budget. Voor wat voor ideeën dan ook.<br />

Ook bijvoorbeeld voor klimaatmaatregelen. Wat u er ook van vindt (is de klimaatopwarming nu<br />

onomkeerbaar en wordt deze daadwerkelijk onmiskenbaar en ondubbelzinnig door de mens beïnvloed?),<br />

linksom of rechtsom: uiteindelijk biedt de daardoor geprikkelde innovatie wel kansen. Zelfs<br />

als u faliekant tégen de gedachte bent, dat klimaatopwarming überhaupt zou bestaan, dan nog zijn<br />

we het grotendeels toch wel met elkaar eens dat we onze dierbare planeet een beetje fatsoenlijk willen<br />

doorgeven aan de na ons volgende generaties. Uw kinderen en kleinkinderen dus.<br />

En, als ondernemer in de sector hebt u wél te maken met al die klimaatdoelstellingen, zoals bijvoorbeeld<br />

die maatregelen die op Europees niveau zijn geschreven, waarbij de regelgeving op het vlak van<br />

energieprestaties in een razendsnel tempo wordt aangescherpt.<br />

Kortom… (ik zei het al): er zijn onmiskenbaar grote kansen.<br />

In deze hele editie van <strong>Profiel</strong> zie je het dan ook terugkomen. Vele, vele, vele innovatieve ideeën<br />

die appelleren aan de zorg voor onze leefomgeving, zowel nu als in de toekomst met als logische en<br />

superinteressante bijvangst dat bijvoorbeeld de energierekening van de consument omlaag kan gaan.<br />

Een goed voorbeeld van die prikkelende innovatie zijn de projecten van Hydro Building Systems Netherlands.<br />

Ook dit bedrijf stelt terecht dat de gevel vaak hét visitekaartje is van een gebouw. Natuurlijk<br />

besteden de architecten veel aandacht aan de esthetische impact maar aan technische eisen op het<br />

vlak van comfort en met name energie-efficiëntie ontkomt men ook niet meer. En dus werd een slim<br />

vliesgevelsysteem ontwikkeld. Het internationale aluminiumbedrijf vertelt hierover. Lees het artikel op<br />

pagina 24 en verder.<br />

Nog een voorbeeld (en dus ook te vinden in deze editie van uw vakblad!): het project Het Binnenhof<br />

in Utrecht. Energieneutraliteit was al meteen de focus bij aanvang van het ontwerp en de bouw. Aan<br />

de kwaliteit van de kozijnen werd daarom vanzelfsprekend veel aandacht besteed. En dat is gelukt: ze<br />

hebben een isolerende werking gekregen. In combinatie met het HR++ glas is de gevraagde energieneutraliteit<br />

ontstaan. De bewoners zullen er blij mee zijn. Die zien een positieve impuls aan hun<br />

maandelijkse energienota. En, het is goed voor onze planeet.<br />

Op al deze thema’s dus volop inspiratie in deze editie. We wensen u daarom veel leesplezier. En, u<br />

weet het: als u vanuit uw eigen perspectief een visie hebt op al deze ontwikkelingen én vooral ook als<br />

u deze innovatieve ontwikkelingen zelf genereert: we willen het graag weten. Bijvoorbeeld voor de<br />

volgende editie van <strong>Profiel</strong>.<br />

Voor nu, veel innovatiekracht toegewenst!<br />

Jerry Helmers<br />

Eindredactie <strong>Profiel</strong>


Platform over raam-, deur-, kozijntechniek,<br />

hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en veiligheid<br />

profiel-online.nl<br />

Jaargang 13, nr. 4 <strong>2019</strong><br />

Sinds 2007<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 1876-0651<br />

UITGEVER<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

Postbus 85, B3900 Pelt<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Jerry Helmers, CrownMedia<br />

REDACTIETEAM<br />

Johan Debaere, Jerry Helmers, Jan Mol, Liliane<br />

Verwoolde, Lieke van Zuilekom<br />

BLADMANAGER<br />

Erwin Krekels<br />

e.krekels@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ADVERTENTIES<br />

wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ABN AMRO<br />

IBAN nr. NL78ABNA<strong>04</strong>90282067<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. vaktijdschrift profiel<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnements periode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

<strong>Profiel</strong> is een onafhankelijk platform. Vakblad <strong>Profiel</strong><br />

wordt verspreid onder architecten, aannemers,<br />

woningcoöperaties en alle bedrijven, die op enige wijze<br />

be drijfs matig actief zijn in ramen & deuren, dak- en<br />

geveltechniek, PBM/veiligheid, hang- en sluitwerk,<br />

waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandels,<br />

importeurs, toeleveranciers en detaillisten.<br />

VORMGEVING / ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendriks, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder<br />

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste<br />

weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze<br />

instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden<br />

dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,<br />

die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op<br />

deze informatie.<br />

Thema Luchtdicht bouwen<br />

8 Totaalaanpak voor luchtdicht bouwen<br />

10 Luchtdichte en snelle installatie dankzij<br />

intelligent modulair venstermontagesysteem<br />

14 Complete range van passieve brandwerende<br />

producten<br />

16 Afdichtingsprofielen van TPE: fundamenteel<br />

binnen de circulaire economie<br />

19 Samen beter duurzaam bouwen<br />

Thema Ramen en deuren<br />

20 Dagkanten esthetisch afwerken<br />

22 Energieneutrale woningen met een<br />

kenmerkende architectuur vragen<br />

om specifieke kozijnen<br />

24 Duurzame geveltechnologie uit gerecycleerd<br />

post-consumer aluminium<br />

26 Uitbreiding hoofdkantoor van<br />

aluminiumgigant is showroom voor<br />

vlakliggende deuren<br />

29 Modulair dorpelsysteem voor kunststof en<br />

aluminium kozijnen<br />

30 Duurzame kozijnen met een oer-Hollands<br />

kwaliteitsstempel<br />

32 Scholen en bijscholen: een continu proces<br />

33 Een goede reputatie is belangrijk voor elke<br />

fabrikant<br />

35 Populariteit groeit: maar liefst 10 Realwood<br />

kleuren in de collectie<br />

38 Whitepaper houten deuren: een wake-up call<br />

40 Geslaagde dorpsontwikkeling in anderhalf<br />

jaar ‘Iedereen wist het: dit moet gewoon<br />

gebeuren’<br />

42 Innovaties en trends in voordeuren<br />

46 Een gepaste glazen constructie op maat voor<br />

elk interieur<br />

49 Journaal<br />

54 De digitalisering van een firma gaat om<br />

verbeterprocessen<br />

56 Meer dan één reden om te feesten<br />

Thema Toegangscontrole<br />

60 Hernieuwde focus op klantgerichtheid, service<br />

en innovatie<br />

62 Toegangstechnologie van morgen zelf live<br />

ervaren? Dat kan!<br />

65 Maak elke deur slim met een smartlock<br />

66 Draadloze toegangscontrole wint aan belang<br />

8<br />

16<br />

22


Inhoud<br />

30<br />

24<br />

40<br />

69 Aluminium binnendeuren worden geassembleerd<br />

met behulp van dubbelzijdige tapes<br />

71 Glashelder de mooiste glazen schuifdeuren!<br />

72 100% zeker van kwaliteit, wie wil dat niet?<br />

74 Flexibele en mobiele indeling van een ruimte<br />

78 De drijvende kracht achter raamautomatisering<br />

lanceert nieuwe website<br />

81 Zonwering tilt bewonerscomfort in idyllisch kader<br />

naar hoger level<br />

82 Kies voor luchtdichte rolluiken en bespaar op de<br />

energiefactuur<br />

86 Gevelschroeven scoren bij renovatieproject<br />

87 Gebogen vliesgevel accentueert nieuw mediahuis<br />

Thema Dak- en gevelbekleding, folie<br />

88 Renovatiefolie blaast de gevel nieuw leven in<br />

92 WhatsApp bericht: ‘Wrappers zijn bazen!’<br />

95 Zelfklevende folies: duurzame meerwaarde voor uw<br />

vastgoed<br />

96 Dakbedekking met een goed advies<br />

Thema Sloten, cilinders, scharnieren<br />

100 Maak kennis met een nieuw universeel toepasbaar<br />

veiligheidsscharnier<br />

103 Nieuwe krachtpatser doet zijn naam eer aan<br />

1<strong>04</strong> Nieuw scharnier voor blokprofielen<br />

105 Doe mee met FSC Friday!<br />

108 Koplopers en innovatie in Façades <strong>2019</strong><br />

109 <strong>Profiel</strong> Partners<br />

nr 4 <strong>2019</strong><br />

profiel-online.nl<br />

augustus - september<br />

56<br />

PROFIEL ● PLATFORM OVER | RAAM-, DEUR-, KOZIJNTECHNIEK | HANG- EN SLUITWERK | DAK- EN GEVELTECHNIEK | VEILIGHEID ● JAARGANG 13 ● PROFIEL-ONLINE.NL<br />

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

Libaquin Renesse: Geslaagde dorpsontwikkeling in anderhalf jaar<br />

Kies voor luchtdichte rolluiken en bespaar op de energiefactuur<br />

66<br />

88<br />

Hernieuwde focus op klantgerichtheid, service en innovatie<br />

Cover: VEKA<br />

VEKA ontwikkelde het kunststof profielelsysteem<br />

SOFTLINE 82 speciaal voor triple glas en<br />

glasdikten tot 54 mm. Zo combineert het<br />

een behaaglijk binnenklimaat met een lager<br />

energieverbruik en minder CO 2<br />

-uitstoot.<br />

Kijk ook eens op softline82.nl<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

profiel-online.nl


Thema Luchtdicht bouwen<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Celdex<br />

TOTAALAANPAK VOOR<br />

LUCHTDICHT BOUWEN<br />

Vanaf 2020 moet, conform de Europese richtlijn EPBD, al onze nieuwbouw bijna energieneutraal zijn. Om deze doelstelling te kunnen<br />

halen, is energiezuinig bouwen noodzakelijk. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is luchtdicht bouwen, waarmee u het energieverlies<br />

door luchtlekken tot wel 30 procent kunt reduceren. Bovendien wordt door de strikte scheiding van binnen- en buitenlucht condens in<br />

de constructie voorkomen, de geluidsisolatie verbeterd en een optimale waterdichtheid gegarandeerd, met een zeer prettig leefklimaat<br />

als resultaat.<br />

Toepassing van de Celdex EPDM Stelkozijnband.<br />

8


Thema Luchtdicht bouwen<br />

De Celdex Pre-Seal LF voor HSB dakelementen.<br />

De Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) ontwikkelingen lopen synchroon<br />

met diverse andere trends in de bouw, die de uitvoering ervan bemoeilijken.<br />

Zo worden handjes op de bouw steeds schaarser, weet Claus<br />

den Dunnen, Salesmanager van Celdex, producent van kunststofschuim<br />

afdichtingsproducten. “Om dit tekort te ondervangen, zetten steeds meer<br />

bouwbedrijven in op industrialisering. Dit vraagt om een andere benadering<br />

van luchtdicht bouwen én de producten die hiervoor nodig zijn.”<br />

Prefabricage<br />

In de toekomst verwacht hij dat steeds meer wordt ingezet op prefabricage.<br />

Zowel in de woningbouw als in de utiliteits- en industriebouw,<br />

waarbij producten in de fabriek, op klantmaat en onder de beste (klimaat)<br />

omstandigheden worden vervaardigd. Van de constructie tot en met de<br />

installaties én gevelelementen, die inclusief ramen, deuren, beglazingen<br />

en afdichtingsmaterialen worden geleverd. “Om hier optimaal invulling<br />

aan te geven, is een integrale bouwaanpak onontbeerlijk”, aldus Den<br />

Dunnen. “Met ons Dichtgarant concept sluiten wij hier optimaal op aan.”<br />

Celdex is ruim 35 jaar actief in de productie van kunststofschuim afdichtingsproducten.<br />

“Ruim 10 jaar houden we ons bezig met luchtdicht<br />

bouwen. We hebben een uitgebreid productenpakket ontwikkeld, van<br />

de luchtdichting van enkel- en meervoudige dakdoorvoeren tot en met<br />

de oplegging en luchtdichting van vloerelementen en luchtdichting van<br />

stelkozijnen op kalkzandsteen en betonnen spouwbladen. Typische prefabproducten<br />

zijn de Celdex EPDM Stelkozijnband en Celdex Panelseal<br />

en Pre-Seal, voor de luchtdichting van aansluitnaden bij resp. lichtere en<br />

zwaardere bouwelementen.”<br />

Dichtgarant<br />

Dichtgarant gaat echter verder dan sec de ontwikkeling en productie van<br />

(prefab) luchtdichtingsproducten, vertelt hij. “Het is de naam van onze<br />

totaalaanpak voor luchtdicht bouwen, waarin ook advisering, training<br />

en begeleiding zijn geïntegreerd. Drie accountmanagers en een productmanager<br />

Luchtdicht Bouwen zetten zich dagelijks in om de aannemerij,<br />

bouwbedrijven en de toeleverende industrie optimaal te ondersteunen.<br />

Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of industriebouw. In de advies-fase<br />

denken wij graag mee over de constructie, materiaalgebruik en<br />

kritische aansluitingen. Detailleringen van daken, gevels, vloeren en kozijnen<br />

worden nauwgezet in kaart gebracht, waarna we de best passende<br />

producten voor ieder project selecteren, produceren en leveren. Om een<br />

Dichtgarant gaat echter verder dan sec de ontwikkeling en productie van (prefab)<br />

luchtdichtingsproducten. “Het is de naam van onze totaalaanpak voor luchtdicht<br />

bouwen, waarin ook advisering, training en begeleiding zijn geïntegreerd.”<br />

vlekkeloze montage te garanderen, zorgen we bovendien voor een goede<br />

begeleiding en training. Op verzoek laten we de luchtdichtheid van onze<br />

producten voor oplevering onafhankelijk testen, middels een thermografische<br />

analyse of blowerdoortest.”<br />

Voor het MorgenWonen concept van VolkerWessels heeft Celdex een<br />

prefabconcept voor luchtdichte afdichting uitgewerkt, waarin diverse<br />

Celdex-producten zijn verwerkt. Van een Panelseal voor het betoncasco<br />

tot en met een PVC 099 voor de dakelementen en diverse manchettes<br />

voor de doorvoeren. “Voor WEBO hebben we bovendien diverse projecten<br />

voor steigerloos bouwen uitgevoerd, waarin onder andere de EPDM<br />

Stelkozijnband en Pre-Seal zijn verwerkt.” n<br />

Detailboek voor luchtdicht bouwen<br />

Binnen het Dichtgarant concept heeft Celdex toegewerkt<br />

naar een Dichtgarant detailboek, waarin niet alleen de ontwikkelingen,<br />

bottlenecks en mogelijke (product)oplossingen<br />

voor luchtdicht bouwen worden gedeeld, maar ook meer dan<br />

50 standaarddetailleringen zijn opgenomen. U kunt het detailboek<br />

downloaden op www.celdex.nl.<br />

9


Thema Luchtdicht bouwen<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Soudal<br />

Luchtdichte en snelle installatie<br />

dankzij intelligent modulair<br />

venstermontagesysteem<br />

Het wordt zo langzamerhand onmogelijk om aan de eisen van de energieprestatieregelgeving te voldoen zonder aandacht te schenken<br />

aan luchtdichtheid. Soudal, gerenommeerd fabrikant van kwaliteitsproducten op het vlak van isolatie en afdichting, ontwikkelde met<br />

Soudal Window System oplossingen voor een optimale afdichting van de vensteraansluitvoegen. Met SoudaFrame SWI introduceert de<br />

firma nu een intelligent modulair venstermontagesysteem met L-profielen, dat zorgt voor betere resultaten op het vlak van energieprestaties<br />

én tegelijk de installatietijd reduceert.<br />

Geen omslachtige bevestigingsmethoden, maar een snelle en eenvoudige montage. Het frame wordt in<br />

het atelier of op de werf geassembleerd en in één keer op de muur gemonteerd.<br />

10


Thema Luchtdicht bouwen<br />

'Bim.soudal.com biedt een<br />

overzichtelijke bibliotheek van<br />

BIM-objecten voor de installatie en<br />

afdichting van buitenschrijnwerk'<br />

SoudaFrame SWI (Soudal Window Installation) is een intelligent<br />

modulair montagesysteem met slanke L-profielen.<br />

Een degelijke isolatielaag is onontbeerlijk om aan de strenge energieprestatie-eisen<br />

te voldoen. Voor een optimaal thermisch effect worden ramen<br />

het beste ter hoogte van die isolatielaag gemonteerd. “Een dikkere isolatielaag<br />

resulteert meestal ook in betere isolatiewaarden, maar dat houdt<br />

eveneens in dat de afstand tussen raam en draagmuur groter wordt”,<br />

zegt product manager Steven Van Orshaegen.<br />

“Hoe groter de uitkraging, hoe groter en sterker de metalen raamankers<br />

moeten zijn of hoe meer ankers er gebruikt moeten worden, maar dat<br />

verhoogt eveneens de thermische geleidbaarheid en het risico op koudebruggen.<br />

Om dat te voorkomen, hebben we SoudaFrame SWI ontwikkeld,<br />

dat een perfect geïsoleerde en luchtdichte raammontage garandeert<br />

én tegelijk de installatietijd reduceert.”<br />

Intelligent modulair venstermontagesysteem<br />

SoudaFrame SWI (Soudal Window Installation) is een intelligent modulair<br />

montagesysteem met L-profielen, uitermate geschikt voor buitengevelisolatiesystemen<br />

(ETICS) en geventileerde gevelsystemen, waarbij eerst de<br />

binnenmuur opgetrokken wordt en daarna pas de isolatie en de gevelafwerking<br />

geplaatst worden.<br />

“Onze SoudaFrame SWI is vervaardigd uit glasvezelversterkte kunststof<br />

(GVK), een ijzersterk, lichtgewicht materiaal met een hoog lastafdragend<br />

(tot bijna 800 kg/m) en isolerend vermogen. Wanneer het raam in het isolatievlak<br />

gemonteerd wordt, lopen de isothermen recht door isolatie en<br />

raam, waardoor aanzienlijk betere scores op het vlak van warmteverliezen<br />

bij de overgang tussen muur en raam (psi-waarden) gehaald worden”,<br />

geeft de product manager aan.<br />

Op bim.soudal.com vindt de gebruiker een overzichtelijke bibliotheek van<br />

BIM-objecten voor de installatie en afdichting van buitenschrijnwerk. Hij kan<br />

gebruik maken van de Preframe System Selector en Sealing System Selector.<br />

“Bovendien wilden we af van de omslachtige, vaak complexe afdichtingsmethoden<br />

bij het gebruik van raamankers. Het frame, beschikbaar in vier<br />

afmetingen, kan zowel in het atelier als op de werf geassembleerd worden,<br />

waarna het als één geheel op de muur gemonteerd wordt met behulp van<br />

een hybride lijm met hoge aanvangshechting, Soudaseal SWI. De plaatser<br />

heeft zo de handen vrij om het pre-kader met enkele bouten verder volledig<br />

vast te zetten. Unieke veerclips garanderen een uniforme voeg tussen preen<br />

raamkader. Nog voor de start van de bouw van het project kan berekend<br />

worden hoeveel product er exact nodig is om de raamaansluitingen af te<br />

dichten. Nadat het raamkader rechtstreeks in het SoudaFrame SWI-kader<br />

vastgeschroefd is, kunnen de clips verwijderd worden en kan de opening<br />

opgevuld en afgedicht en afgewerkt worden met Flexifoam, een flexibel<br />

PU-schuim, en met onze vloeibare Soudatight membranen.”<br />

BIM ready<br />

Om de samenwerking tussen verschillende actoren in het bouwproces te<br />

vereenvoudigen, heeft Soudal ook een eigen BIM-applicatiesuite ontwikkeld.<br />

Aangezien lijmen en andere afdichtingssystemen niet ingetekend<br />

worden, was BIM voor Soudal minder van toepassing, maar met SoudaFrame<br />

SWI met de voorgedimensioneerde voeg is er nu wel een structureel<br />

element, dat in een BIM-model geïntegreerd kan worden. ›<br />

11


BUILDING INFORMATION MODELLING<br />

SOUDAFRAME SWI<br />

HET INTELLIGENTE<br />

PRE-KADERSYSTEEM<br />

BIM<br />

BUILDING INFORMATION MODELLING<br />

BIM.SOUDAL.COM<br />

daframeSWI_Stickers_105x75mm.pdf 8 <strong>2019</strong>-02-<strong>04</strong> 11:43:17 AM 00<strong>04</strong>11-DESIGN_SoudaframeSWI_Stickers_105x75mm.pdf 8 <strong>2019</strong>-02-<strong>04</strong> 11:43:17 AM 00<strong>04</strong>11-DESIGN_SoudaframeSWI_Stickers_105x75mm.pdf 8 <strong>2019</strong>-02-<strong>04</strong> 11:43:17 AM<br />

EENVOUDIGER, SNELLER & VEILIGER<br />

• Extreem hoog lastafdragend vermogen<br />

tot 787 kg/m<br />

• Zeer goed thermisch isolerend<br />

λ = 0,125 W (mK)<br />

• 100 % vormstabiel: geen krimp, geen uitzetting<br />

• Beschikbaar in 4 afmetingen<br />

• BIM ready!<br />

bim.soudal.com<br />

SOUDAL N.V. • EVERDONGENLAAN 18-20 • B-2300 TURNHOUT • BELGIË • TEL.: +32-(0)14 42 42 31 • WWW.SOUDAL.COM<br />

000541-ADVERT


Thema Luchtdicht bouwen<br />

'SoudaFrame SWI is een modulair<br />

venstermontagesysteem uit<br />

glasvezelversterkte kunststof'<br />

“Op BIM.SOUDAL.COM vindt de gebruiker een overzichtelijke bibliotheek<br />

van BIM-objecten voor de installatie en afdichting van buitenschrijnwerk”,<br />

licht Van Orshaegen toe.<br />

“Via de Preframe System Selector kan hij eenvoudig het type muur en<br />

isolatie alsook de afmetingen van het frame aangeven, waarna de mogelijke<br />

oplossingen gevisualiseerd worden. Met een simpele klik kan hij alle<br />

nodige technische informatie, bestekteksten en certificaten downloaden.<br />

Op dezelfde manier kan hij via de Sealing System Selector een geschikt<br />

afdichtingssysteem kiezen. Alle objecten zijn compatibel met Revit, de<br />

meest gebruikte modelleringssoftware voor BIM en kunnen gratis gedownload<br />

en rechtstreeks geïmplementeerd worden in het BIM-model<br />

van elk bouwproject.” n<br />

Dit systeem biedt een ideale oplossing voor buitengevel-isolatiesystemen<br />

(ETICS) en geventileerde gevelsystemen, waarbij eerst de binnenmuur<br />

opgetrokken wordt en daarna pas de isolatie en de gevel geplaatst worden.<br />

13


Thema Luchtdicht bouwen<br />

Tekst: Chris Elbers | Beeld: Bostik Benelux B.V.<br />

Complete range van passieve<br />

brandwerende producten<br />

Passieve brandveiligheid wordt zowel binnen nieuwbouw als renovatie steeds belangrijker. Het realiseren van een optimale brandwerendheid<br />

redt immers levens, beperkt materiële schade en minimaliseert zakelijke verliezen. Tegelijk zorgt een goede passieve brandveiligheid<br />

ervoor dat een gebouw beschermd wordt, zodat het na een brand toegankelijk blijft.<br />

De feitenreeks is voor Bostik Benelux BV, toonaangevend ontwikkelaar en<br />

producent van kitten, lijmen en PU-schuimen, aanleiding geweest om stevig<br />

in te zetten op productontwikkeling en certificering voor dit specifieke<br />

marktsegment. Dat gebeurt met Zwaluw FireProtect ® , een compleet en<br />

divers aanbod van kwalitatief hoogwaardige brandwerende oplossingen<br />

voor zowel lineaire voegen als doorvoeringen.<br />

Het creëren van brandcompartimenten in een gebouw vormt een essentieel<br />

onderdeel van de passieve brandveiligheid ervan. Nick Haring, actief<br />

als Business Developer binnen het in Oosterhout gevestigde Bostik, licht<br />

toe. "Het idee hierachter is de uitbreiding van rook en vuur bij brand tot<br />

één compartiment te beperken en de uitbreiding van de brand te vertragen.<br />

Hierdoor zijn mensen in staat om het gebouw veilig te verlaten en<br />

heeft de brandweer voldoende tijd om het vuur te bestrijden."<br />

Primaire middelen<br />

De basis voor een afdoende compartimentering dient te worden gelegd<br />

met dito passieve brandwerende producten. Opgenomen in de constructie<br />

van een gebouw vormen ze de primaire middelen om de verspreiding<br />

van vlammen, hitte en rook - en daarmee de door- en overslag van vuur<br />

tussen compartimenten - te beperken en de brandveiligheid enorm te<br />

vergroten. "Wanneer dergelijke producten op de juiste manier worden<br />

Complete aanbod Zwaluw FireProtect®.<br />

14


Thema Luchtdicht bouwen<br />

Het juist aanbrengen van Zwaluw FireProtect® Silicone Sealant.<br />

toegepast, wordt voldaan aan de fundamentele en wettelijke eisen van<br />

compartimentering", aldus Haring. "Tevens dragen ze bij aan de structurele<br />

stabiliteit van het gebouw en vergroten ze de mogelijkheid om de<br />

plek des onheils snel en veilig te verlaten of te ontruimen. Want dát is en<br />

blijft het allerbelangrijkste."<br />

'Rondom de aankoop en het<br />

gebruik van Zwaluw FireProtect®<br />

informeren en adviseren we onze<br />

klanten uitvoerig'<br />

Divers programma<br />

Het relaas van Haring onderstreept onmiskenbaar de noodzaak van<br />

een optimale passieve brandveiligheid. Precies daarom heeft Bostik besloten<br />

om zich intensief te focussen op de ontwikkeling van een complete,<br />

volledig gecertificeerde en goedgekeurde range van passieve<br />

brandwerende producten en toepassingen. Gebaseerd op de ruime<br />

ervaring op het vlak van oplossingen voor lineaire voegen (EN 1366-4)<br />

presenteert het bedrijf dan ook met gepaste trots Zwaluw FireProtect ® ,<br />

een divers samengesteld programma dat tevens oplossingen omvat<br />

voor doorvoeringen (EN 1366-3).<br />

Perfecte oplossing<br />

"Zwaluw FireProtect ® staat voor een alomvattend assortiment brandwerende<br />

producten dat kan worden toegepast in zowel dilatatie- en aansluitvoegen<br />

als ook openingen en doorvoeringen tussen brandcompartimenten",<br />

legt Haring uit.<br />

Het juist verwerken van de verschillende producten van Zwaluw FireProtect®<br />

is van het grootste belang.<br />

"Ons uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit programma was om met<br />

behulp van de nieuwste technologie een werkende en tegelijk kostenefficiënte<br />

oplossing te bieden. Daarin zijn we perfect geslaagd. Verder<br />

zijn alle producten en toepassingen volledig in de praktijk getest en<br />

gecertificeerd volgens de laatste Europese normen. Kenmerken die we<br />

combineren met een deskundig advies en een solide begeleiding. Om<br />

tot een optimaal en maatgericht eindresultaat te komen, is het zaak<br />

de klant rondom de aankoop en het gebruik van Zwaluw FireProtect ®<br />

uitvoerig te informeren en te adviseren. Ook dáárvoor hebben we alles<br />

aan boord. Van catalogi en productvoorlichting op locatie tot en met<br />

bezoeken op de bouw en how-to movies op YouTube. Als autoriteit op<br />

het gebied van brandveiligheid halen we alles uit de kast en laten we<br />

niets aan het toeval over." n<br />

15


Thema Luchtdicht bouwen<br />

Tekst: Chris Elbers | Beeld: DEVENTER <strong>Profiel</strong>en<br />

Afdichtingsprofielen van TPE:<br />

fundamenteel binnen de<br />

circulaire economie<br />

DEVENTER <strong>Profiel</strong>en is ’s werelds eerste en tot nu toe enige C2C-gecertificeerde<br />

producent van dichtings- en beglazingsprofielen. Bij alles wat we doen en maken is<br />

verantwoord produceren met gezonde materialen altijd ons voornaamste speerpunt.<br />

Thermo Plastisch Elastomeer (TPE) biedt als grondstof de nodige voordelen. Je kunt er niet alleen de meest verfijnde en complexe ontwerpen<br />

mee maken, het is tevens goed bestand tegen grote temperatuurverschillen en weersinvloeden. Het grootste pluspunt zit 'm<br />

echter in het feit dat TPE geen chemische bestanddelen bevat die schade toebrengen aan mens en milieu.<br />

Juist dát gegeven maakt het materiaal als alternatief voor minder milieuvriendelijke<br />

oplossingen uitermate geschikt voor circulaire toepassingen.<br />

Bij DEVENTER <strong>Profiel</strong>en, ontwikkelaar/producent van een brede range afdichtingsprofielen<br />

voor raam- en deursystemen, weten ze er alles van...<br />

DEVENTER <strong>Profiel</strong>en staat voor een compleet pakket afdichtingsprofielen<br />

van TPE. Voor elke raam- en deurconstructie, inclusief maatwerk en kaders.<br />

Op basis van een persoonlijk en deskundig advies is het bedrijf in<br />

staat om de kozijnenindustrie altijd van een welkome maatoplossing te<br />

voorzien rondom het wind-, geluid- en waterdicht, maar ook rookwerend<br />

en brandvertragend maken van raam- en deursystemen.<br />

Daarbij kan de DEVENTER profielvormgeving als uniek worden aangemerkt,<br />

is de tolerantiecapaciteit groot en wordt de uitgebreid aanwezige<br />

expertise bevestigd door onder meer diverse ISO-, KOMO- en IFT-certificaten.<br />

"Vanwege het ontbreken van chemische bestanddelen zijn onze<br />

afdichtingsprofielen fundamenteel binnen de transitie naar circulaire gebouwen",<br />

zegt Kees Verweel, general manager van DEVENTER <strong>Profiel</strong>en.<br />

"Dat maakt ze voor onder meer kozijnfabrikanten die nog met EPDM<br />

werken tot een perfect en bovenal verantwoord alternatief. Bovendien<br />

houden we tijdens de productie ervan scherp rekening met het milieu en<br />

wordt het grootste deel van de interne reststromen geregranuleerd en<br />

weer ingezet tijdens de vervaardiging van nieuwe producten."<br />

Puike referenties<br />

Steeds meer afnemers raken overtuigd van het feit dat de afdichtingsprofielen<br />

van de Bredaase specialist volledig aansluiten bij een op duurzaamheid<br />

gefocuste wereld. Zo vormde binnen de kaders van het ecolodge<br />

project 'Greenhuus' het milieuaspect de voornaamste reden om voor de<br />

uit TPE geproduceerde oplossingen van DEVENTER te kiezen. Daarnaast<br />

paste het internationaal opererende Reynaers Aluminium de profielen van<br />

DEVENTER toe tijdens de productie van Masterline 8, een nieuwe gene-<br />

16


Thema Luchtdicht bouwen<br />

'De producten zijn hét<br />

alternatief voor EPDM'<br />

DEVENTER-profielen zijn toegepast in het ecolodge project Greenhuus.<br />

Er is bewust gekozen voor DEVENTER dichtingsprofielen omdat deze volledig<br />

aansluiten bij het project dat 100% biobased, autarkisch en Cradle to Cradle<br />

inspired gebouwd is.<br />

ratie raamsystemen die mede dankzij de centrale dichting een zeer hoge<br />

isolatiewaarde biedt. "Onze afdichtingsprofielen voldoen in alle opzichten<br />

aan de eisen die gebruikers en verwerkers vandaag de dag stellen aan een<br />

dergelijk product", meent Verweel. "Qua duurzaamheid én toepassing."<br />

Certificaat<br />

De unieke eigenschappen en kwaliteiten van de DEVENTER afdichtingsprofielen<br />

hebben intussen geresulteerd in een dito beloning. Werd het<br />

bedrijf in 2015 al 's werelds eerste - en tot nu toe enige - profielenproducent<br />

met het Cradle to Cradle-productcertificaat (Basic), in 2017 werd<br />

voor een aantal specifieke producten de stap gezet naar het felbegeerde<br />

Silver-certificaat. Per 24 juni is de Silver-hercertificering een feit.<br />

"Het certificaat is toegekend aan de dichtingsprofielen in de SP-, SV- en<br />

SPV-reeksen", zegt Verweel trots. "Producten die niet alleen zorgen voor<br />

een optimale afdichting van wind, water, geluid en rook, ze zijn ook nog<br />

eens eenvoudig te monteren en realiseren een aangename sluitdruk.<br />

Maar nog belangrijker: dankzij het ontbreken van chemische bestanddelen<br />

sluiten ze uitstekend aan bij de principes van circulair bouwen. Dat<br />

laatste is en blijft voor ons het voornaamste speerpunt. Bij alles wat we<br />

doen én maken." n<br />

Dichtingsprofielen verwerkt in de deur(en) van Greenhuus. Mede dankzij de<br />

dichtingen biedt het gehele raam- en deursysteem een zeer hoge isolatiewaarde<br />

en bevordert het een optimaal binnenklimaat.<br />

17


®<br />

®<br />

<br />

<br />

®


Thema Luchtdicht bouwen<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Buildtechnics<br />

Samen beter duurzaam bouwen<br />

De term ‘duurzaamheid’ is niet meer uit onze hedendaagse maatschappij weg te denken. Buildtechnics speelt daar handig op in met de<br />

verdeling van duurzame bouwspecialiteiten. Het gamma van deze dynamische firma uit Sint-Truiden bestaat immers uit producten voor<br />

luchtdicht bouwen met correcte aansluitingen en afdichtingen. Het Element-Montage-Systeem (EMS+SI) van Foppe en de Isolatie-Flex<br />

CF thermische isolatiedorpel voor ramen en deuren werden recent aan het assortiment toegevoegd.<br />

Het Element-Montage-Systeem Foppe EMS+SI zorgt voor een luchtdichte<br />

integratie van ramen en deuren in de isolatieschil.<br />

Element-Montage-Systeem<br />

Het Element-Montage-Systeem Foppe EMS+SI<br />

is een nieuw innovatief systeem voor de luchtdichte<br />

integratie van ramen en deuren in het<br />

tweeledig gevelblad of de isolatieschil. Deze<br />

oplossing laat toe om bouwfysisch een zuivere<br />

en goede aansluiting te creëren met het SI superisolerend<br />

systeem. De euronut groef rond het<br />

het systeem maakt het mogelijk om voegbanden<br />

aan te sluiten.<br />

“Dit PVC-profiel met meerdere kamerstructuren<br />

wordt met schroeven en verlijming gemonteerd<br />

en zorgt voor een geheel dragende<br />

muuraansluiting en een ondersteuning van het<br />

raam tot één geheel”, zegt Rudy Slingers, zaakvoerder<br />

van Buildtechnics. “Het meerwerk voor<br />

het plaatsen van dit Element-Montage-Systeem<br />

EMS wordt nadien ruimschoots gecompenseerd<br />

bij de montage van het raam en de luchtdichte<br />

afwerking.”<br />

Isolatie-Flex CF<br />

De Isolatie-Flex CF is een zeer warmtegeïsoleerd<br />

substructuurisolatiemateriaal voor moderne<br />

constructie-elementen met een Lambda-waarde<br />

van 0.038. Deze drukvaste isolatiedrempel is<br />

gericht op de constructiediepte van de deur of<br />

het (schuif)raam en is beschikbaar met de profielcontouren<br />

van de herkende profielsystemen,<br />

maar ook in een soepel universeel ontwerp.<br />

‘Correcte aansluitingen<br />

en afdichtingen<br />

resulteren in een luchtdichte<br />

gebouwschil’<br />

“De hoge druksterkte van deze oplossing<br />

maakt schroeven in de onafgewerkte vloer en<br />

De drukvaste Isolatie-Flex CF isolatiedrempel is<br />

gericht op de constructiediepte van de deur of het<br />

(schuif)raam. Het systeem is beschikbaar met de<br />

profielcontouren van de herkende profielsystemen,<br />

maar ook in een soepel universeel ontwerp.<br />

de directe schroefbevestiging van bouwhoeken<br />

mogelijk”, vult Slingers aan. “Met de geschikte<br />

primer en kleefmiddelen kunnen alle<br />

noodzakelijke afdichtingsmaterialen, zoals<br />

afdichtingsbanen en folies, op een correcte<br />

manier aan de structuur en de isolatiedrempel<br />

bevestigd worden.” n<br />

19


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Ursus<br />

DAGKANTEN ESTHETISCH AFWERKEN<br />

Wie bouwt of renoveert, moet rekening houden met steeds strenger wordende eisen, niet in het minst op vlak van isolatie. Daardoor<br />

wordt de gevelopbouw steeds dikker, waardoor ook de afstand van de buitenzijde van het raam tot aan de voorkant van de gevelbekleding,<br />

m.a.w. de dagkant, steeds groter wordt.<br />

20


Thema Ramen en deuren<br />

Binnen het ROUNDAL gamma beschikt men over dagkantoplossingen<br />

voor elk type gevelopbouw.<br />

Onder de naam ROUNDAL introduceerde URSUS een gamma aluminium<br />

oplossingen voor de esthetische afwerking van dagkanten.<br />

Architecten en aannemers moeten dus op zoek naar oplossingen om die<br />

dagkanten esthetisch af te werken. URSUS, een gerenommeerde aanbieder<br />

van aluminium maatwerkoplossingen voor de bouwsector, profileert<br />

zich met het product ROUNDAL de laatste jaren als de specialist in de<br />

ontwikkeling en productie van aluminium dagkantoplossingen.<br />

URSUS werd opgericht in 20<strong>04</strong> als een gespecialiseerde subcontractor van<br />

plaat- en plooiwerk voor de ramen- en deurensector, maar met de jaren<br />

werd de focus verlegd van zuiver productiebedrijf naar aanbieder van aluminium<br />

maatoplossingen voor de bouwsector. De firma uit Eeklo kent de<br />

laatste jaren een gestage groei. “We leggen ons toe op het ontwerpen en<br />

vervaardigen van innovatieve aluminium bouwmaterialen op maat voor het<br />

uitbekleden van gevelopeningen, zoals ramen, deuren en poorten) en voor<br />

het bekleden van volledige gevels”, geeft zaakvoerder Jan De Paepe aan.<br />

‘Een dikkere gevelopbouw maakt<br />

van de dagkanten opvallende<br />

gevelaccenten’<br />

“Van bij de oprichting hadden we ons voorgenomen om ooit eigen producten<br />

in de markt te zetten. Vandaag bieden we een uitgebreid portfolio eigen<br />

ontwikkelingen, waaronder het geventileerde gevelbekledingssysteem ALI-<br />

NEL en oplossingen voor aluminium dagkanten onder de naam ROUNDAL.”<br />

Aluminium dagkanten als gevelaccent<br />

Door de evolutie in de gevelopbouw zijn dagkanten immers opvallende<br />

gevelaccenten geworden, waarvoor architecten en aannemers een eco-<br />

nomische en esthetische afwerking moesten zoeken. URSUS is zich gaan<br />

focussen op deze nieuwe niche, waar weinig of geen alternatieven bestonden.<br />

Om een communicatie zonder verwarring met architecten en<br />

aannemers te garanderen, moest de firma zelfs de verschillende types<br />

dagkantoplossingen een eigen benaming geven.<br />

“Een raamkader is een licht uitspringend kader in enkelvoudig plaatwerk,<br />

terwijl een geveldoos gekenmerkt wordt door een dominantere<br />

uitspringende doosconstructie, die volume rondom het raam en in de gevel<br />

brengt. Bij beide varianten blijft het kozijn wel in het gevelvlak”, licht<br />

de zaakvoerder toe. “Vandaag bestaan er ook raamboxen, waarbij het<br />

kozijn aan de buitenkant van de uit de gevel springende box geïntegreerd<br />

wordt, én zelfs beloopbaar is. Ons partnerbedrijf Alulog NV ontwikkelde<br />

hiervoor een unieke oplossing, die binnen het gamma een eigen naam<br />

kreeg - WINDOX of Window-in-a-box – en waarvoor URSUS de exclusieve<br />

verdeler voor de Benelux is.”<br />

Door de jarenlange ervaring is URSUS uitgegroeid tot de absolute marktleider<br />

in deze niche. Dankzij de continue investering in de optimalisatie<br />

van de bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe oplossingen<br />

slaagt de specialist erin om de concurrentie steeds een stapje voor<br />

te blijven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de firma hoog aangeschreven<br />

staat bij architecten en aannemers. “Het gamma omvat intussen<br />

verschillende oplossingen, waardoor we probleemloos op elke mogelijke<br />

bouwsituatie en problematiek kunnen inspelen”, sluit Jan De Paepe af.<br />

“Met ons type RDM Modular bieden we een systeem, dat eenvoudig als<br />

een ‘mecano’-kit in het atelier en zelfs op de werf geassembleerd kan<br />

worden, maar wel een waterdichtheid tot 1100 Pascal garandeert voor<br />

pleistergevels. Speciale lastechnieken laten ons toe om uiterst lichte geveldozen<br />

te ontwikkelen, die bijna zelfdragend zijn en scherp ogen op de<br />

hoeken en lasnaden.” n<br />

21


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Gealan<br />

Energieneutrale woningen met een<br />

kenmerkende architectuur vragen<br />

om specifieke kozijnen<br />

Het project Het Binnenhof in Utrecht bestaat uit 34 grondgebonden woningen in het Centrum van Vleuterweide. Het totale project bestaat<br />

ui 10 appartementen President, 30 appartementen Westpoint, 12 woningen Stadhouders en 34 woningen Het Binnenhof. Ballast Nedam<br />

West heeft deze 4 projecten gerealiseerd in opdracht van Ballast Nedam Development, vertelt Peter Jongeneel. Het Binnenhof is een<br />

bijzonder project, dat zich onderscheidt door een schitterende diversiteit in het gevelbeeld. De woningen, liggend aan de Zuiderburcht<br />

zijn ontworpen in de voor 1900 zo kenmerkende bouwstijl en blinken uit in energieneutraliteit.<br />

' De isolerende werking van deze kozijnen in<br />

combinatie met HR++ glas zorgt voor de<br />

gevraagde energieneutraliteit'<br />

Het project Het Binnenhof in Utrecht bestaat uit 34 grondgebonden woningen in het Centrum van Vleuterweide. (Beeld: Ballast Nedam)<br />

22


Thema Ramen en deuren<br />

De woningen, liggend aan de Zuiderburcht zijn ontworpen in de voor 1900 zo kenmerkende bouwstijl.<br />

De woningen hebben allen een hoog kwaliteitsniveau<br />

en een hoge energieprestatie. Ballast<br />

Nedam heeft er bewust voor gekozen om maximaal<br />

in te zetten op kwaliteit tegen een vaste<br />

prijs, om de woningen voor zoveel mogelijk mensen<br />

bereikbaar te maken. De oplevering is zeer<br />

compleet, inclusief luxe sanitair, een luxe keuken<br />

en een ecologisch tuinadvies op maat. Met een<br />

EPC van 0 hebben de woningen niet alleen een<br />

lage warmtevraag, maar wordt er ook voorzien in<br />

de elektriciteitsvraag bij normaal gebruik.<br />

Alleen mogelijk met de juiste<br />

kozijnen en beglazing<br />

Geen twee woningen in het plan zijn hetzelfde.<br />

Toch mag deze diversiteit niet knabbelen<br />

aan de duurzaamheid van de woningen.<br />

Daarom is er gekozen voor de Gealan S 9000<br />

NL kozijnen. De isolerende werking van deze<br />

kozijnen in combinatie met HR++ glas zorgt<br />

voor de gevraagde energieneutraliteit. Voor de<br />

bewoners betekent dit lagere maandlasten, er<br />

wordt gesproken over energierekeningen zo<br />

laag als € 50,- per maand.<br />

Ballast Nedam heeft recentelijk het Sustainable<br />

Development Goals Charter getekend, dat de<br />

17 Duurzame Ontwikkeldoelen van de Verenigde<br />

Naties vertegenwoordigd. Het project Het<br />

Binnenhof geeft op een mooie manier invulling<br />

aan deze doelen. Gealan en Transcarbo zijn er<br />

trots op om met de S 9000 NL serie bijgedragen<br />

te hebben aan het behalen van de doelstellingen.<br />

Technisch gesproken<br />

Het Gealan S 9000 NL raamsysteem past perfect<br />

binnen een moderne, luxe lifestyle en komt<br />

daardoor ook zo mooi tot zijn recht in de diversiteit<br />

aan woningen van Het Binnenhof. Het<br />

nieuwe systeem kent een 3-dichtingsysteem<br />

door het hele kozijnsysteem en is speciaal ontworpen<br />

voor de behoeften die er bestaan op de<br />

Nederlandse markt.<br />

Bas van den Eerenbeemt van Gealan Nederland:<br />

“Naast het technisch perfecte Gealan S<br />

9000 platform hebben we een vijftal specifieke<br />

Nederlandse raamsystemen. Deze vijf series voldoen<br />

aan alle Nederlandse criteria als het aankomt<br />

op uitstraling. Technisch gesproken is het<br />

S 9000 kozijnprofiel ideaal voor energieneutraal<br />

bouwen, dankzij het 3-dichtingsysteem met de<br />

innovatieve flexibele middendichting. Daarmee<br />

behaalt Gealan de beste prestaties en waarden<br />

als het op thermische isolatie, wind- en waterdichtheid<br />

aankomt. Het S 9000 NL systeem kan<br />

ingezet worden voor kozijnen, deuren en hefschuifdeuren,<br />

op topniveau. Met de Gealan S<br />

9000 NL serie haal je technisch gezien het beste<br />

in huis en optisch gezien het mooiste. De grote<br />

diversiteit in uitstraling maakt dat er voor elke<br />

woonsituatie een harmoniërende kleur of decor<br />

te vinden is. Weer een pluspunt voor de unieke<br />

woningen binnen het project Het Binnenhof”,<br />

zegt Van den Eerenbeemt tot besluit. n<br />

23


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Hydro Building Systems Netherlands BV - merk WICONA<br />

DUURZAME GEVELTECHNOLOGIE UIT<br />

GERECYCLEERD POST-CONSUMER ALUMINIUM<br />

WICTEC 50 evo is een nieuw vliesgevelsysteem van WICONA met slanke profielen van slechts 50 mm,<br />

geschikt voor glasbelastingen tot 550 kg. Projectmatig kunnen nog hogere gewichten opgevangen worden.<br />

De gevel is vaak hét visitekaartje van een gebouw. Architecten en bouwheren hechten veel belang aan de esthetische impact, maar<br />

moeten ook rekening houden met heel wat technische eisen op het vlak van comfort en energie-efficiëntie, veiligheid en stabiliteit. Met<br />

het vliesgevelsysteem WICTEC 50 evo biedt WICONA, een merk van het internationale aluminium bedrijf Hydro, hen de grootste vrijheid<br />

voor de realisatie van grote glasgevels.<br />

Bovendien werd bij de ontwikkeling aandacht<br />

besteed aan het design en een snelle, eenvoudige<br />

installatie én bestaat het systeem uit ‘gerecycleerd<br />

post-consumer’ aluminium.<br />

WICONA blijft investeren in de ontwikkeling van innovatieve<br />

oplossingen op basis van Hydro-CIRCAL<br />

aluminium, dat uit minimaal 75 % gerecycleerd<br />

post-consumer materiaal bestaat. Getuige daarvan<br />

is WICTEC 50 evo, een nieuw vliesgevelsysteem<br />

met slanke profielen van slechts 50 mm,<br />

geschikt voor glasbelastingen tot 550 kg.<br />

Projectmatig kunnen nog hogere gewichten<br />

opgevangen worden. Deze geveloplossing<br />

garandeert een uitstekende luchtdichtheid<br />

(klasse AE) en is bestand tegen windstoten<br />

van 2000/-3000 Pa. Ze biedt een akoestische<br />

isolatie Rw (C;Ctr) van 49 (-1;-4) dB op de<br />

vliesgevel. Naast WICTEC 50 biedt WICONA<br />

ook de WICTEC 50 EL, die het mogelijk maakt<br />

om gebouwzettingen tot 38 mm op te vangen<br />

zonder speciale profielen.<br />

“We bieden architecten en planningsbureaus<br />

een oplossing waarmee ze met de grootste<br />

vrijheid de meest uiteenlopende gevels<br />

kunnen ontwerpen en realiseren”, stelt project<br />

manager Raimond Stassen. “Ze kunnen<br />

daarbij kiezen voor traditionele rechthoekige<br />

profielen, maar vinden in de WICTEC 50 evo<br />

collectie zes verschillende profielvormen en<br />

diverse kleurtinten terug. Integreerbare LEDstrips<br />

zorgen voor een spectaculair indirect<br />

lichteffect en semi-transparante afdekkingen<br />

geven het design nog een extra dimensie.”<br />

Tijd en kosten besparen bij<br />

de installatie<br />

WICONA denkt ook aan de plaatser. Dankzij<br />

een innovatief beglazingssysteem met partiële<br />

klemhouders is een lineaire beglazing met korte<br />

stukken mogelijk, wat de fabrikant de gebruikelijke<br />

verwerkingsstappen bij de montage van<br />

de traditionele doorlopende klemlijst bespaart<br />

en resulteert in een aanzienlijke tijdwinst.<br />

De rechte zaagsnede is een economische oplossing<br />

voor het snel en betrouwbaar plaatsen van<br />

kleine tot middelgrote gevelprojecten. “Men<br />

kan kiezen voor een uitvoering in stijl-stijl of<br />

24


Thema Ramen en deuren<br />

Dit nieuwe gevelsysteem van WICONA is opgebouwd uit gerecycleerd post-consumer aluminium,<br />

dat het Hydro-CIRCAL label draagt. (Beeld: Halvor Molland)<br />

stijl-regel verbinding met een rechte snede en<br />

zonder uitstamping. De inkeping wordt vervangen<br />

door een aangepast gietstuk. Nieuwe verbindingsstukken<br />

en zelf-afdichtende schroeven<br />

vereenvoudigen de installatie en waarborgen<br />

tegelijkertijd een uitstekende luchtdichtheid en<br />

waterafvoer”, gaat de project manager verder.<br />

“We ontwikkelden ook een nieuw afwateringsprincipe,<br />

waarbij de dwarsafdichting als een<br />

doorlopende strook geïnstalleerd wordt. Zo kunnen<br />

bijvoorbeeld afdekplaten naadloos aan het<br />

bouwkundige bevestigd worden. En een nieuw<br />

type horizontale- en verticale afdichting met geëxtrudeerde<br />

folies maakt een continue overlapping<br />

mogelijk. Dankzij de afwatering langs de<br />

stijlen kunnen de gevels nu ook zonder problemen<br />

bij regenweer gemonteerd worden.”<br />

De WICTEC 50 evo collectie kan in zes verschillende profielvormen en diverse kleurtinten besteld worden.<br />

Verder zijn ook integreerbare LED-strips en semi-transparante afdekkingen mogelijk.<br />

Vervaardigd uit Hydro-CIRCAL<br />

aluminium<br />

Volgens Hydro is een verdere verstedelijking<br />

onmogelijk zonder het duurzame hergebruik<br />

van materialen. Vandaag is in gebouwen overal<br />

ter wereld tweehonderd miljoen ton aluminium<br />

‘opgeslagen’, dat gerecycleerd kan worden om<br />

nieuwe oplossingen te produceren. Aluminium<br />

kan immers eindeloos gerecycleerd worden<br />

zonder kwaliteitsverlies.<br />

“Voor het productieproces van WICTEC 50 evo<br />

wordt alleen aluminium met het Hydro-CIRCAL<br />

label gebruikt, wat betekent dat het voor minimaal<br />

75 % uit gerecycleerd post-consumer<br />

materiaal bestaat - gecertificeerd door de DNV<br />

GL Business Assurance Noorwegen AS”, licht<br />

Stassen toe.<br />

“Deze nieuwe oplossing kreeg net als andere<br />

WICONA-systemen het Cradle-to-Cradle<br />

(C2C) zilver certificaat, meteen een aanvulling<br />

en een alternatief voor de bekende<br />

bouwcertificaten (DGNB, LEED, BREEAM,<br />

enz.), waarbij de criteria aan het product gerelateerd<br />

zijn.” n<br />

25


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Georges De Kinder & Xinnix Door Systems<br />

Uitbreiding hoofdkantoor van<br />

aluminiumgigant is showroom<br />

voor vlakliggende deuren<br />

Architectenbureau Jaspers-Eyers kreeg de opdracht om de uitbreiding van het hoofdkantoor van Reynaers Aluminium te ontwerpen.<br />

Dit project met een opleidingscentrum omvat zowat dertig binnendeuren en de toparchitecten schreven voor alle gelijkliggende<br />

deuren – kamerhoog, enkel of dubbel, brandwerend of akoestisch – vlakwandige deursystemen van Xinnix Door Systems voor.<br />

De directie van Reynaers koos niet voor standaardproducten, maar voor<br />

oplossingen op maat met hoogwaardig Duits deurbeslag. Xinnix blijft intussen<br />

verder ontwikkelen en behaalde recent ook een certificaat (EI1 30)<br />

voor brandwerende binnendeuren tot 3 meter hoog in combinatie met<br />

een grote variëteit aan deurbeslag.<br />

De naam Xinnix staat bij elke interieurarchitect en –designer synoniem<br />

voor de onzichtbare integratie van binnendeuren. “We ontwerpen, creëren<br />

en produceren gepatenteerde deursystemen, die volledig vlak liggen met<br />

de wand: geen zichtbare omlijsting noch scharnieren of andere ongelijkheden<br />

te zien. We leveren systemen voor gewone draaideuren, maar ook<br />

brandwerende en akoestische deuren én schuifdeuren in de wand”, zegt<br />

zaakvoerder Chris Vermeulen. “Onze systemen bestaan uit voorgelakte<br />

aluminium frames, die voor alle deuren gebruikt kunnen worden, en worden<br />

standaard geleverd met een magnetisch slot, een rubberdichting en<br />

onzichtbare 3D-regelbare Xinnix-scharnieren.”<br />

Puur maatwerk met hoogwaardig Duits deurbeslag<br />

Xinnix biedt een oplossing –standaard of op maat - voor zowel de hedendaagse,<br />

strakke interieurs als moderne landelijke omgevingen in woningen<br />

en appartementen, maar ook in kantoorgebouwen en andere projecten.<br />

Zo integreerde architectenbureau Jaspers-Eyers een dertigtal deuren<br />

op basis van de Xinnix-deursystemen in de hoofdzetel met opleidingscentrum<br />

van aluminiumgigant Reynaers Aluminium in Duffel.<br />

“Zowat alle mogelijke types vlakliggende deuren worden in dit project gecombineerd:<br />

kamerhoge, enkele en dubbele deuren, brandwerende (EI1)<br />

alsook akoestische toepassingen. We spreken hier niet van standaardsy-<br />

Xinnix behaalde een certificaat (EI1 30) voor brandwerende binnendeuren tot<br />

3 meter hoog in combinatie met een grote variëteit aan deurbeslag. Elke type<br />

onzichtbare deurdranger kan nu gecombineerd worden met anti-panieksloten,<br />

meerpuntssloten of elektrische vergrendelingen.<br />

26


Thema Ramen en deuren<br />

In de hoofdzetel met opleidingscentrum van Reynaers Aluminium werden een dertigtal deuren op basis van de Xinnix-deursystemen geïntegreerd: kamerhoog,<br />

enkel of dubbel, akoestisch en brandwerend. (Beeld: Georges De Kinder)<br />

'Dé blikvanger vormen de<br />

4 meter hoge frames met<br />

60 mm dikke deuren'<br />

stemen, maar puur maatwerk met hoogwaardig Duits deurbeslag, waaronder<br />

Tectus TE340-scharnieren en KFV-magneetsloten, voor alle deuren<br />

met ingebouwde deursluiters”, geeft de zaakvoerder aan. “Bij Xinnix begeleiden<br />

we de klanten van A tot Z om steeds een optimaal resultaat te<br />

bekomen. Zo filteren we mogelijke fouten uit het bouwproces, want dit<br />

is cruciaal bij ‘onzichtbare deuren’, waar elk detail immers extra opvalt.”<br />

Nauwe samenwerking met aannemer<br />

Ook voor dit project werkte Xinnix Door Systems nauw samen met de<br />

architect en de aannemer. De specialist bezorgde plaatser Vanhout de<br />

nodige gedetailleerde uitvoeringstekeningen, waardoor alle Xinnixdeursystemen<br />

perfect en binnen de vooropgestelde timing gemonteerd<br />

konden worden. “Dé blikvanger vormen de 4 meter hoge frames met<br />

60 mm dikke deuren, die dankzij onze expertise opvallende onopvallend<br />

geïntegreerd konden worden”, gaat Chris Vermeulen verder. “Voor<br />

ons is dit alvast opnieuw een echt referentieproject. Het feit dat een<br />

internationale marktleider als Reynaers Aluminium en een toparchitectenbureau<br />

als Jaspers-Eyers onze producten toepassen, is toch wel een<br />

erkenning voor onze succesvolle combinatie van hoogstaande technologie<br />

en verfijnd design.”<br />

Blijven investeren in ontwikkeling<br />

Dergelijke projecten geven Xinnix de moed en het vertrouwen om hun<br />

onzichtbare binnendeursystemen steeds verder te optimaliseren en continu<br />

nieuwe, innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Zo werd in de afgelopen<br />

jaren onder meer fors geïnvesteerd in verschillende brandtesten.<br />

“We behaalden een certificaat (EI1 30) voor brandwerende binnendeuren<br />

tot 3 meter hoog in combinatie met een grote variëteit aan deurbeslag,<br />

waardoor het nu mogelijk is om elk type onzichtbare deurdranger toe te<br />

passen in combinatie met anti-panieksloten, meerpuntssloten of elektrische<br />

vergrendelingen”, sluit Chris Vermeulen af. “Bovendien onderging<br />

het beslag duurzaamheidstesten met cycli van 200.000 open- en sluitbewegingen.”<br />

n<br />

27


Thema Ramen en deuren<br />

(advertorial)<br />

Tekst: Susan Peek | Beeld: Innodeen BV<br />

MODULAIR DORPELSYSTEEM VOOR<br />

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN<br />

Ooit ontstaan vanuit een verplichting in het bouwbesluit: lage dorpelsystemen. Door de jaren heen zijn de wensen en eisen veranderd<br />

en is doorontwikkeling van dorpelsystemen van groot belang. Firma Innodeen shared solutions is dé partij die innoveert, sámen met<br />

haar opdrachtgevers.<br />

DTS Varipro: specifieke dorpels met unieke klik-montage voor kunststof en aluminium kozijnen. Ontwikkeld samen met profielhuizen/kozijnfabrikanten.<br />

'Samen met onze klanten leveren wij ‘shared solutions’:<br />

branchegericht, slim én duurzaam'<br />

“Sinds de bouwbeurs gaan wij verder onder een andere naam”, zegt<br />

Ludo Schennink, bedrijfsleider bij Innodeen BV, voorheen bekend onder<br />

de naam Kreunen Kunststoffen. “De nieuwe naam weerspiegelt onze<br />

innovatieve manier van werken. Samen met onze klanten leveren wij<br />

‘shared solutions’: branchegericht, slim én duurzaam.”<br />

Onder de gepatenteerde DTS-dorpels biedt Innodeen vier productgroepen:<br />

DTS Timber (timmerindustrie), DTS Indoor (binnenkozijnen), DTS<br />

Reflex; oplossingen voor het beschermen, herstellen en upgraden van<br />

bestaande houten kozijnen en DTS Varipro; specifieke dorpels voor kunststof<br />

en aluminium kozijnen.<br />

<strong>Profiel</strong>huis specifieke oplossingen<br />

“Door sámen met de profielhuizen/kozijnfabrikanten te kijken naar de<br />

uitdagingen, ontwikkelen we passende oplossingen. Het Varipro systeem<br />

is modulair aanpasbaar, afhankelijk van de vakvulling en geschikt voor alle<br />

bekende profielhuizen.” Schennink vervolgt: “Het systeem is verdeeld in<br />

twee groepen: DTS Varipro Basic; de basisoplossing voor ieder profielhuis<br />

en DTS Varipro Plus, waarmee we voor ieder profielhuis een specifieke<br />

dorpel kunnen ontwikkelen, die voldoet aan hogere wind- en waterdichtsheidseisen.<br />

Met een aantal profielhuizen kunnen we het complete<br />

element onder CE leveren.”<br />

Cradle to Cradle certificaat Zilver<br />

Hollodeen, waarvan de DTS-dorpels worden vervaardigd, is volledig circulair.<br />

“Onze DTS dorpels zijn Cradle tot Cradle gecertificeerd. Daar zijn we als bedrijf<br />

altijd al mee bezig geweest en is niet op één product geënt, maar het<br />

mooie is dat we dit nu onafhankelijk kunnen aantonen met dit certificaat.”<br />

Schennink wil ook nog kwijt dat zijn producten geen schadelijke vezels<br />

bevatten. “Dit geldt dus ook voor het bewerken, verwerken en nabewerken<br />

van het materiaal. Dat kan allemaal zonder problemen." n<br />

29


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Chris Elbers | Beeld: Select Windows BV<br />

DUURZAME KOZIJNEN MET EEN<br />

OER-HOLLANDS KWALITEITSSTEMPEL<br />

Tegen het decor van de energietransitie maakt Select Windows mooie stappen. De meest actuele wapenfeiten van de producent en leverancier<br />

van onder meer onderhoudsarme kunststof kozijnen vormen de introductie van Hollands Blok en Hollands Facet, twee op duurzaamheid<br />

geënte toppers die onder de naam Select Windows Energie Kozijn in de markt worden gezet en uitermate geschikt zijn voor triple beglazing.<br />

Al ruim 25 jaar vormen de profielen van Schüco<br />

de basis van elk kozijn dat de fabriek van Select<br />

Windows in Zwaag verlaat. Het Hollands Accent,<br />

het chique kozijn met het kenmerkende<br />

Accent-neusje (gebaseerd op Schüco CT70) is<br />

er zo één. Het is een product waarmee Select<br />

Windows al vele jaren via een landelijk netwerk<br />

van gekwalificeerde partners de particuliere<br />

eindklant op maat bedient.<br />

‘We zetten binnen<br />

diverse regio's in op een<br />

uitbreiding van ons<br />

dealernetwerk’<br />

"We produceren uitsluitend kozijnen voor de<br />

consumentenmarkt en dan vooral voor renovatieprojecten",<br />

aldus directeur Amanda Knol.<br />

"Daarvoor bieden we een uitgebreid en kwalitatief<br />

hoogwaardig gamma kozijnsystemen dat<br />

zijn gelijke niet kent en waarmee we in elke<br />

behoefte kunnen voorzien. Ongeacht of het nu<br />

gaat om een jaren 30-woning, rijtjeshuis, appartement<br />

of een moderne villa. We hebben<br />

altijd een oplossing in huis. Zeker als duurzaamheid<br />

de insteek is."<br />

Geschikt voor triple glas<br />

Duurzaamheid is ook het kenmerk van de twee<br />

op Schüco Living gebaseerde kozijnvarianten<br />

Hollands Blok en Hollands Facet. Onderscheidt<br />

de eerste zich door een strakke, robuuste look,<br />

een hoekig blokprofiel en een afloop van 6 graden<br />

rondom, het andere kozijnmodel heeft een<br />

moderne, strakke uitstraling en een 15 graden<br />

schuin aflopend profiel. Overeenkomsten zijn<br />

er ook. Zéker als het gaat om duurzaamheid en<br />

Kunststof schuifpui in trendkleur in Noord-Hollandse nieuwbouwwoning.<br />

30


Thema Ramen en deuren<br />

'De nieuwe<br />

kozijnsystemen zijn<br />

uitermate geschikt voor<br />

triple beglazing'<br />

Amanda Knol, directeur Select Windows.<br />

energiebesparing. Beide noviteiten lenen zich<br />

perfect voor de plaatsing van triple beglazing<br />

en vormen voor de particuliere huizenbezitter<br />

als zodanig een welkome milieu- en geldbesparende<br />

isolatiecomponent. Voor elke woning.<br />

'Het bedrijf biedt de<br />

particuliere eindklant<br />

een hoogwaardig<br />

kozijnengamma op<br />

maat'<br />

"Wanneer je als woningbezitter wilt verduurzamen,<br />

behaal je meer energiewinst met triple<br />

glas", aldus Knol. "Het is dus zaak een kozijnprofiel<br />

te kiezen waarin dik glas geborgd kan worden.<br />

En dat kan met deze systemen. Het zijn producten<br />

waarmee we écht het verschil maken. Met<br />

name door voor het staal, hang- en sluitwerk, de<br />

onderdorpels en andere accessoires te kiezen voor<br />

de beste toeleveranciers. Bovendien kunnen beide<br />

systemen via ons zusterbedrijf ColorNed binnen<br />

zes weken in elke gewenste kleur, waaronder<br />

trendy zwart, worden geleverd. De foliekleuren-<br />

waaier telt circa 150 tinten en structuren. Daartoe<br />

behoort ook het unieke LIGNA, dat de kozijnen<br />

een fraaie en natuurlijke houtlook geeft."<br />

Uitbreiding<br />

Select Windows heeft de ambitie om verder te<br />

groeien. Daartoe werd de afgelopen jaren al<br />

driftig geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, software,<br />

machines én mensen. Nu die basis er ligt,<br />

zet het bedrijf in op een verdere uitbreiding van<br />

het landelijke dealernetwerk. Daarbij ligt de focus<br />

op Zeeland, regio Utrecht, Drenthe, Zuid-<br />

Limburg en Oost-Nederland.<br />

"Met de uitbreiding van ons assortiment hebben<br />

we nieuwe partners die zich bij ons softfranchiseconcept<br />

willen aansluiten nóg meer<br />

te bieden. Inclusief een volledige ondersteuning<br />

op het gebied van marketing, management<br />

en inkoop/verkoop. Voorwaarde is wel<br />

dat de samenwerking langdurig en intensief<br />

moet zijn. Nieuwe partners dienen er écht<br />

voor te willen gaan. Verder moeten ze beschikken<br />

over een showroom, eigen monteurs<br />

in dienst hebben en financieel stabiel zijn. Ook<br />

is een VKG-lidmaatschap een vereiste. Als dat<br />

allemaal het geval is, zijn ze welkom voor een<br />

kop koffie en een rondleiding door onze productiefaciliteiten",<br />

sluit Knol af. n<br />

Select Windows biedt een ruime keuze in kozijnstijlen.<br />

31


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: HAUTAU<br />

SCHOLEN EN BIJSCHOLEN: EEN CONTINU PROCES<br />

De goede opleiding en continue bijscholing van eigen binnen- en buitendienstmedewerkers en handelsvertegenwoordigers blijft cruciaal<br />

voor het succes van een firma. Op die manier kan men immers de eigen klanten altijd correct informeren en adviseren én deskundig<br />

ondersteunen bij vragen rond de meest uiteenlopende thema’s met betrekking tot de markt en de producten.<br />

De binnen- en buitendienstmedewerkers van HAUTAU verzamelden voor een tweedaagse verkoopmeeting in het technologiecentrum van Schüco in Bielefeld.<br />

Firma’s nodigen hun team op regelmatige tijdstippen uit voor presentaties<br />

rond innovaties en optimalisaties, technische opleidingen en verkooptrainingen,<br />

vaak in combinatie met team buildings of andere activiteiten.<br />

Ook bij HAUTAU hechten ze daar veel belang aan.<br />

De marktleider in de beslagindustrie heeft een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde<br />

en ervaren binnen- en buitendienstmedewerkers en die waren samen<br />

met directeur export Udo Diesmann, verkoopdirecteur Systemen Heinrich Shwab<br />

en general sales manager Frank Jedamski te gast bij Schüco International<br />

KG in Bielefeld. Tijdens een tweedaags evenement werd onder meer aandacht<br />

besteed aan de actuele ontwikkelingen in de verschillende markten, de wereldwijde<br />

verkoopstrategie en de nieuwste producten en systemen.<br />

Technologiecentrum van Schüco<br />

Het technologiecentrum van Schüco is wereldwijd één van de meest vooruitstrevende<br />

onderzoekscentra voor alles rond de gebouwschil. Het pro-<br />

gramma van de tweedaags meeting startte dan ook met een rondleiding<br />

in het centrum, waarbij het HAUTAU-team heel wat uitleg kreeg over de<br />

verschillende hypermoderne testinstallaties. Daarna volgde een interne<br />

uitwisseling van ervaringen rond de actuele trends en ontwikkelingen in<br />

de markt. Punten als omzetverwachting, marktontwikkeling, klantenwensen<br />

en uitdagingen werden er land per land besproken.<br />

“Dergelijke meetings zijn voor ons zeer belangrijk om de samenwerking<br />

tussen onze verschillende mensen internationaal te versterken en onze<br />

klanten op een optimale manier te kunnen ondersteunen”, stelt Udo<br />

Diesmann.<br />

“Na dit geslaagd tweedaags event bij Schüco in Bielefeld keerden onze<br />

mensen met een ruime bagage vol nieuwe ontwikkelingen en ideeën<br />

naar hun respectievelijke markten terug, gemotiveerd om hun partners<br />

en klanten te informeren en te adviseren.” n<br />

32


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld:DAKO<br />

Een goede reputatie<br />

is belangrijk voor elke fabrikant<br />

Als fabrikant kan je reputatie bij de minste problemen een geweldige dreun krijgen. Toen de Poolse raam- en deurfabrikanten in 20<strong>04</strong><br />

de Europese markt overspoelden, werd al gauw duidelijk dat de technische ondersteuning en de service veel te wensen over lieten. Het<br />

imago van ‘de Poolse producent’ was dan ook snel aangetast. Dat gold eveneens voor DAKO, maar dankzij jarenlange inspanningen en<br />

investeringen is de firma vandaag uitgegroeid tot een gerenommeerde fabrikant met partners in Europa, Japan, Canada en Zuid-Afrika.<br />

DAKO heeft een uitgebreid dealernetwerk. In bijna elk<br />

land in Europa vind je binnen een straal van 40 km<br />

een DAKO-verdeler. In Nederland is de fabrikant nog<br />

op zoek naar de verdere uitbouw van het netwerk.<br />

DAKO beschikt over een hele vloot eigen vrachtwagen voor de snelle levering van goederen overal in Europa.<br />

'Van fouten kun je leren<br />

en dat hebben ze bij<br />

DAKO duidelijk gedaan'<br />

Na de val van het communistisch systeem kende<br />

de bouw van particuliere woningen in het<br />

Oostblok een enorme boom. De vraag naar<br />

goed isolerende ramen en deuren was groot,<br />

waardoor in Polen heel wat nieuwe fabrikanten<br />

opstarten. “Iedereen had één doel voor ogen:<br />

in elke muuropening moest een raam of een<br />

deur komen, goedkoop en snel, maar zonder<br />

rekening te houden met de wensen van de consument”,<br />

legt Bruno Vastmans, die bij DAKO<br />

verantwoordelijk is voor de verkoop in België<br />

en Nederland, uit.<br />

“Toen Polen in 20<strong>04</strong> toetrad tot de Europese<br />

Unie, werden de meeste producenten met dezelfde<br />

strategie op de Europese markt actief.<br />

Ze overspoelden de markt met goedkopere<br />

producten, maar hadden totaal geen oog voor<br />

details en ook de technische ondersteuning en<br />

dienst na verkoop liet veel te wensen over. De<br />

reputatie van de Poolse producenten kreeg dan<br />

ook een ferme dreun.”<br />

Reputatie sterk veranderd<br />

Bij DAKO hebben ze toen ook fouten gemaakt,<br />

maar gelukkig hebben de broers Jerzy en Janusz<br />

Studzinski en hun team snel daaruit geleerd. Zo<br />

is DAKO vandaag uitgegroeid tot een internationaal<br />

georiënteerde fabrikant met partners in<br />

Europa, Japan, Canada en Zuid-Afrika.<br />

“We produceren ramen, deuren, schuifsystemen,<br />

rolluiken en garagepoorten, die afgestemd<br />

zijn op informatie die we via de consument<br />

in de verschillende landen verzamelen.<br />

Getuige daarvan is onze HarmonyLine. We verkopen<br />

niet rechtstreeks aan de particulier, maar<br />

zoeken bewust wel het contact, bijvoorbeeld<br />

op beurzen zoals Batibouw”, zegt Vastmans.<br />

“Daarnaast werken we ook hard aan de uitbouw<br />

van ons dealernetwerk om ervoor te zorgen<br />

dat de klanten binnen een straal van 40 km<br />

telkens een DAKO-verdeler kunnen vinden. In<br />

Nederland zijn we daarvoor nog op zoek naar<br />

bijkomende partners.”<br />

DAKO zet ook hard in op een goede communicatie<br />

via vakmagazines en consumentenmedia,<br />

maar ook met een website, social media en alle<br />

gedrukte informatie (catalogi, …) in heel wat<br />

verschillende talen. n<br />

33


KOZIJNEN | DEUREN | ROLLUIKEN | GARAGEDEUREN<br />

We maken GOEDE KOZIJNEN.<br />

DAAR staan we voor!<br />

Foto: Profil NL<br />

Sinds meer dan 25 jaar produceren we met<br />

kennis van zaken modern buitenschrijnwerk.<br />

Dankzij onze dagelijkse inzet ontstaan<br />

kwaliteitsvolle producten, waarmee we het<br />

vertrouwen van onze klanten winnen.<br />

BRUNO VASTMANS<br />

Directeur Verkoop<br />

e-mail: verkoop@dako.eu<br />

www.dako.eu<br />

vinGarant ® , huismerk<br />

van de ketenpartner<br />

bij uitstek!<br />

MET<br />

GRATIS<br />

vinExtra ®<br />

U w<br />

WAARDE<br />

IN 1,35 of<br />

0,98 W/m 2 K<br />

vinGarant® is het huismerkkozijn van Van de Vin. Het is een kozijn met een<br />

optimale prijs-kwaliteitverhouding en is uitgevoerd met standaarddetails<br />

die voldoen aan de huidige normen en eisen. vinGarant® is bovendien een<br />

product met méér dan de gewenste technische prestaties volgens de KVT en<br />

het Bouwbesluit. Van de Vin stelt dan ook hoge minimumeisen aan zijn houten<br />

gevelelementen.<br />

Het vinGarant®kozijn is leverbaar in concept II, III en IV. Het is voorzien van een<br />

CE Keurmerk, SKH Verklaring en 10 jaar garantie. Het kozijn kan gemonteerd<br />

worden met een SKH Procesverklaring.<br />

De uitvoering van het vinGarant® kozijn is een typisch voorbeeld van onze<br />

geslaagde co-productie met een geselecteerde groep vooraanstaande<br />

toeleveranciers. Over ketensamenwerking gesproken.<br />

Van de Vin ramen en kozijnen b.v. - Industrieterrein ‘De Poortmannen’<br />

De Geestakkers 8, 5591 RC Heeze - Postbus 102, 5590 AC Heeze<br />

T: <strong>04</strong>0 2241999 - F: <strong>04</strong>0 2241990 - E: info@vandevin.nl - www.vandevin.nl


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Kufa<br />

POPULARITEIT GROEIT<br />

MAAR LIEFST 10 REALWOOD<br />

KLEUREN IN DE COLLECTIE<br />

Als je met Didier en Henk van KUFA Raamsystemen uit IJmuiden aan tafel zit, dan weet<br />

je 100% zeker dat er een verhaal met visie komt. Het gehele team weet als geen ander,<br />

onder andere door de jarenlang opgebouwde ervaring in de kozijnenmarkt, wat er speelt,<br />

wat werkt en wat niet (!) werkt. Door de partners weet Kufa tevens precies wat de uiteindelijke<br />

eindgebruiker wil. Didier en Henk vertellen dat op dit moment meer dan 80% van<br />

KUFA raamkozijnen wordt geleverd met houtnerffolie.<br />

Overige kleuren.<br />

Overzicht van de nieuwe folies in <strong>2019</strong>.<br />

“Al onze partners maken er al veel gebruik<br />

van”, vertelt de altijd zichtbaar bevlogen Henk.<br />

“We kunnen dan ook zeker stellen dat de populariteit<br />

verder is toegenomen sinds we niet<br />

alleen enkel HVL ® in ons assortiment hebben,<br />

maar ook de dubbele HVL ® verbinding. De Realwood<br />

folies ® zijn een groot succes. Er is veel<br />

vraag naar. Wat zeg ik? De vraag neemt alleen<br />

maar toe! Met name ook dit jaar – <strong>2019</strong> – zien<br />

we weer een toename.”<br />

Volgens het tweetal heeft deze Realwood folie ®<br />

dan ook de absolute toekomst. “Er is een ruim<br />

assortiment kleuren voor kunststof kozijnen”,<br />

vertelt Didier. “We gaan in de samenstelling<br />

van onze collectie uiteraard niet over één nacht<br />

ijs: alleen kwalitatief hoogwaardige houtnerffolies<br />

komen in de verkoop. En, we geven er 10<br />

jaar garantie op. Mede daarom geloven wij zéér<br />

in de toekomst van dit product. Sinds april van<br />

dit jaar telt de gehele collectie maar liefst 10<br />

Realwood folies ® .” Henk en Didier moeten lachen.<br />

“Dat laatste wilden we uiteraard niet ongenoemd<br />

laten. We blijven onze partners – en<br />

daardoor de markt – verrassen en verblijden.”<br />

Acrylcolor<br />

Naast de vele verschillende houtnerffolies mag<br />

ook Acrylcolor niet ongenoemd blijven. “Dit is<br />

een absoluut hot item omdat alleen in Nederland<br />

deze Acrylcolor leverbaar is op de profiel<br />

serie S9000.NL”. “Door middel van coëxtrusie<br />

worden de PVC-basisprofielen en het gekleurde<br />

acrylglas in één handeling onlosmakelijk met<br />

elkaar verbonden. Door dit samensmelten van<br />

de beide materialen ontstaat een zijdemat gekleurd<br />

profieloppervlak dat probleemloos is bestand<br />

tegen alle mogelijke weersinvloeden. Van<br />

ijzige winterse koude tot tropische temperaturen<br />

in de zomer. En, alles wat daar tussenin zit.”<br />

'Alleen kwalitatief hoogwaardige<br />

houtnerffolies<br />

komen in de verkoop'<br />

Bij Kufa Raamsystemen zijn de volgende kleurmogelijkheden<br />

leverbaar: enkelzijdig, dubbelzijdig,<br />

in BI-color én niet te vergeten: het is ook<br />

mogelijk om de folies op hefschuifpuien en imitatieschuiframen<br />

aan te brengen. n<br />

35


Wij laten ons<br />

ontzorgen door<br />

de projectservice<br />

van Skantrae.<br />

Als aannemersbedrijf maken wij<br />

graag gebruik van de Skantrae<br />

Projectservice. Skantrae komt bij<br />

ons op de bouw inmeten, bewerkt<br />

de deuren en komt ze op afspraak<br />

afhangen.<br />

Skantrae kan de deuren ook<br />

aflakken en van bijpassend<br />

deurbeslag voorzien.<br />

Op die manier hebben wij tijd<br />

voor andere zaken.<br />

Goed geregeld toch!<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

skantrae.com/projectservice


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Shutterstock/Venster Techniek<br />

Whitepaper houten deuren:<br />

een wake up call<br />

Houten deuren blijven onverminderd populair en dat is logisch. Immers, een houten deur geeft een mooie, natuurlijke uitstraling en is<br />

van nature goed geïsoleerd. De kunststof deuren industrie doet dan ook haar uiterste best om hout zo mooi mogelijk te imiteren, dat<br />

doet echter geen afbreuk aan de vraag naar houten deuren.<br />

Met 2020 al in het vizier en de BENG-eisen voor luchtdicht bouwen brengen<br />

houten deuren ook een uitdaging met zich mee. Houten deuren kunnen<br />

namelijk kromtrekken. Soms is dat al zichtbaar na installatie, soms<br />

na een tijd gebruik. Bedrijven als Venster Techniek uit Zelhem en KEGRO<br />

deuren uit Groesbeek hebben inmiddels - letterlijk en figuurlijk - sluitende<br />

oplossingen voor dit probleem. Toch wringt er nog iets bij Jürgen Rensen,<br />

directeur en eigenaar van Venster Techniek. We praten met hem over<br />

een verborgen probleem, dat in zijn ogen nodig aangepakt mag worden.<br />

Niet gedocumenteerde klachten hebben<br />

verstrekkende gevolgen<br />

“In de research fase, op zoek naar een goede oplossing om kromgetrokken<br />

deuren toch tocht- en waterdicht te laten zijn, viel ons iets op. We<br />

konden nergens in Nederland gegevens vinden over het klachtenpercentage<br />

dat hoort bij houten deuren, wanneer het om kromtrekken gaat.<br />

Dat is opmerkelijk. De vragen die dan meteen boven komen, zijn: hoe<br />

gaat men in de bouw dan om met deze klachten? Wat zijn de kosten die<br />

38


Thema Ramen en deuren<br />

'Wat wij willen bereiken is dat er<br />

awareness ontstaat'<br />

conclusie dat van melding tot afhandeling van een klacht op een kromgetrokken<br />

deur de communicatie al over minimaal drie schijven loopt. Vaak<br />

wordt er lukraak omgewisseld, zonder te kijken of er in de afhanging<br />

iets verbeterd kan worden. Soms is een incompatibiliteit tussen deur en<br />

hang- en sluitwerk debet aan de klacht. Maar voor alles geldt: er zijn geen<br />

exacte cijfers beschikbaar, ook niet bij branche organisaties.”<br />

Dan is voorkomen beter dan genezen<br />

Rensen is van mening dat er sprake is van een behoorlijke som aan verborgen<br />

kosten en dat er onnodig veel energie verspild wordt aan het oplossen<br />

van de klachten, doordat er te laconiek wordt omgesprongen met<br />

het probleem. “Afgezien van het geld dat dit kost, heeft nog niemand het<br />

gehad over het feit dat de regels der duurzaamheid met voeten getreden<br />

worden. Deuren opnieuw produceren, extra transport, extra mankracht in<br />

moeten zetten… Het zou niet moeten kunnen eigenlijk. Daarom pleiten<br />

we als Venster Techniek voor een nieuwe manier van werken. Voorkomen<br />

is beter dan genezen, wij kunnen daar de weg in wijzen”, legt Rensen uit.<br />

gemoeid gaan met reparaties en vervangingen? Worden omgewisselde<br />

deuren wel gerecycleerd? Wat voor impact heeft het heen en weer moeten<br />

rijden om klachten op te lossen op ons milieu en over hoeveel schijven<br />

loopt zo’n klachtafhandeling?”, schetst Rensen.<br />

Terechte vragen, waar geen antwoord op te geven is. Wel op individueel<br />

niveau, als je doorvraagt. Echter, er is geen overkoepelend overzicht.<br />

Rensen vervolgt: “We hebben zelf onderzoek gedaan en kwamen tot de<br />

Om de branche verder te helpen op weg naar houten deuren die met<br />

minder faalkosten netjes hun werk doen in een BENG-woning, heeft hij<br />

samen met Erik Bruil (stagiair) een Whitepaper geschreven. Waarom een<br />

Whitepaper? “Om aan te duiden wat er misgaat en hoe dit op te lossen<br />

is. Uiteraard hebben wij oplossingen, maar een Whitepaper mag geen<br />

reclamefolder zijn. Wat wij willen bereiken is dat er awareness gecreëerd<br />

wordt, zodat onze branche in zijn geheel beter omgaat met het prachtige<br />

product dat een houten deur nu eenmaal is.”<br />

De Whitepaper over houten deuren bevindt zich in de eindfase en zal<br />

in oktober voor iedereen beschikbaar komen. “Wie hem niet wil missen,<br />

kan ons een email sturen met bedrijfsgegevens en als onderwerp<br />

‘Whitepaper’. Wij maken dan een verzendlijst en zodra de PDF gereed is,<br />

zullen deze mensen de eersten zijn die hem toegestuurd krijgen. Daarna<br />

zal de Whitepaper te downloaden zijn via onze website”, zegt Rensen<br />

tot besluit. n<br />

39


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Piet van Eijndhoven / bewerkt: Jerry Helmers | Beeld: John van der Meer<br />

Geslaagde dorpsontwikkeling in anderhalf jaar<br />

‘IEDEREEN WIST HET:<br />

DIT MOET GEWOON GEBEUREN’<br />

Wat ontwerpt een architect het liefst? Jan-Paul Bron van Zeelenberg Architectuur in Ouddorp is helder hierover:<br />

“Een project op een levendige locatie.” Libaquin Renesse is daar een mooi voorbeeld van.<br />

Het initiatief werd in 2016 genomen door ondernemers Ed en Patrick<br />

Troost. “Zij willen dat Renesse aantrekkelijk blijft. Nabij het dorpscentrum<br />

kregen zij de kans om twee aangrenzende percelen aan te kopen. Hun<br />

idee: de bestaande panden afbreken en een nieuw complex neerzetten.<br />

Op de begane grond zouden dan winkeltjes en bedrijfsruimtes komen en<br />

op de eerste en tweede verdieping huurappartementen, zowel levensloopbestendige<br />

woningen voor families als maisonnettes voor jongeren<br />

die betaalbaar in Renesse willen blijven wonen.”<br />

Alles komt samen<br />

Bron wordt door de Troosts gevraagd om een schetsontwerp te maken.<br />

“In het ene pand was voorheen een accountantskantoor gevestigd, in<br />

het andere de Rabobank. Het renoveren van de gedateerde panden<br />

voor hun bestaande functie zou te duur zijn. Daar vind je geen huurders<br />

meer voor.”<br />

Het College van B&W maakt gebruik van zijn bevoegdheid om iets af<br />

te wijken van het bestemmingsplan, waardoor meer ruimte beschikbaar<br />

komt. “Iedereen had de instelling: dit moet gewoon gebeuren.<br />

Tussen het maken van de eerste tekening en de start van de bouw zat<br />

anderhalf jaar.”<br />

Het project werd eind 2018 voltooid. De vijftien huurappartementen en<br />

negen bedrijfsruimtes zijn allemaal verhuurd.<br />

40


Thema Ramen en deuren<br />

‘In het project zijn kunststof<br />

kozijnen met het VEKA profiel<br />

SOFTLINE 82 NL RETRO toegepast’<br />

Renesse blijft aantrekkelijk en behoudt het eigen karakter. En…. betaalbaar wonen en werken in het Zeeuwse stadje blijft de gewoonste zaak van de wereld!<br />

Complexe vorm<br />

“Een leek ziet geen verschil tussen het eerste schetsontwerp en wat er nu<br />

gerealiseerd is”, zegt Bron. Waren er dan geen uitdagingen in dit project?<br />

“Het spannendst was het moment dat ik naar de opdrachtgevers ging<br />

met het voorlopige schetsontwerp. Gelukkig hadden zij er meteen een<br />

goed gevoel bij.” De opdrachtgevers zeiden ja tegen een niet-alledaags<br />

complex. “Het kon geen recht blok worden, want de vorm van de twee<br />

percelen liet dat niet toe.”<br />

Passend in het gebied<br />

Kenmerkend voor het dorpscentrum van Renesse zijn panden uit verschillende<br />

tijdperken en in verschillende stijlen, met een grote variëteit in o.a.<br />

raamhoogtes en materialen. Hoe sluit je als architect daarbij aan? “Ik heb<br />

variatie gezocht, bijvoorbeeld in materialen en gevelverdelingen. Met een<br />

afwisseling van nostalgische en modernere elementen en materialen, zoals<br />

mooie, grote balkons en bescheiden loggia’s. Daarnaast is in sommige pandjes<br />

wat meer eigentijds omgegaan met materialen, zoals zink en glas. Het is<br />

goed als iedereen na een jaar al vergeten is wanneer het werd neergezet.”<br />

Kunststof kozijnen: verstandige keuze<br />

Hoe de keuze voor kunststof kozijnen destijds gemaakt is, weet Bron niet<br />

meer precies, maar hij vindt het een verstandige keuze. “Als beeldbepalend<br />

element vervult het zijn functie net zo goed als een houten kozijn.<br />

Het verschil zie je niet. En vanuit het oogpunt van onderhouds- en beheerkosten<br />

is het voor de verhuurder ook een logische keuze.”<br />

In het project zijn kunststof kozijnen met het VEKA profiel SOFTLINE 82<br />

NL RETRO toegepast. Ze zijn gemaakt en gemonteerd door Goemaat in<br />

Goedereede.<br />

Stilistische duurzaamheid<br />

Met het oog op energiebesparing en reductie van CO 2<br />

-uitstoot hebben<br />

de opdrachtgevers gekozen voor een royale toepassing van zonnecellen.<br />

“Ze zijn netjes achter een dakrandje weggewerkt. De isolatie is uitstekend,<br />

conform de destijds geldende eisen.”<br />

Het technische aspect van duurzaamheid is belangrijk, maar niet zo spannend,<br />

vindt Bron. “Voldoen aan de regelgeving is een puur technisch<br />

verhaal; in principe kom je daar wel uit.”<br />

Wat een gebouw op termijn echt duurzaam maakt, is of het een plek<br />

krijgt in de omgeving. “Het moet zo aantrekkelijk zijn, dat er elke 25<br />

jaar mensen zijn die het met weinig materiaal en energie weer bij de tijd<br />

brengen.” n<br />

41


Thema Ramen en deuren<br />

Tekst: Irene Teunissen | Beeld: Polytec Nederland<br />

INNOVATIES EN TRENDS<br />

IN VOORDEUREN<br />

Nieuwe productlijnen, high-end of standaard kunststof en aluminium deurpanelen in alle gewenste kleuren en maten. Particulieren die<br />

zelf hun voordeur samenstellen via de droom-deur configurator op de website van de leverancier, alles kan tegenwoordig.<br />

Polytec Nederland in Assen, sinds 2010 dochter<br />

van het Duitse Rodenberg Türsysteme,<br />

maakt dit allemaal mogelijk voor haar klanten,<br />

voornamelijk professionals in de kozijnenbranche.<br />

Polytec is als verkoopkantoor de grootste<br />

totaalleverancier in Nederland van kunststof<br />

en aluminium deurpanelen, sandwichplaten<br />

en sierbeslag. “Uniek is dat we een compleet<br />

programma bieden met alle modellen in elke<br />

gewenste kleur, van high-end tot standaard<br />

deurpanelen”, vertelt directeur Ronnie Poelstra.<br />

Dit betreft complete voordeurpanelen<br />

met afmetingen van maximaal 1,20 bij 2,69<br />

m, en soms zelfs groter. Daarmee zijn we eveneens<br />

onderscheidend van anderen. Elke deur<br />

wordt per opdracht speciaal gefabriceerd, in<br />

Duitsland.”<br />

Nederlandse markt<br />

De firma ontwikkelt deurpaneelprogramma’s<br />

gericht op de Nederlandse markt. Poelstra:<br />

“Wij kennen hier veel verschillende, trends en<br />

een diversiteit in modellen, denk aan jaren ’30<br />

voordeuren, maar ook deuren met een roestachtige<br />

industriële look.”<br />

'De klant volgt daarbij<br />

de voorkeur van<br />

de particulier'<br />

Een mooi voorbeeld daarvan is de meest recente<br />

Polytec-serie (van eind 2018): de Art-decor<br />

line. Deze maakt deel uit van de Hollandse<br />

Design Deuren waarvan onlangs de nieuwste<br />

catalogus is verschenen. De Art-decor panelen<br />

hebben een profilering die bestaat uit een kleine<br />

V-groef en houtstructuren die zowel verticaal<br />

als horizontaal in hetzelfde model verwerkt<br />

zijn. Daarnaast levert Polytec ook panelen met<br />

42


Thema Ramen en deuren<br />

'De kwalitatief<br />

hoogwaardige vleugel<br />

overdekkende panelen<br />

zijn veilig'<br />

een buitenzijde van art keramiek, gehard glas,<br />

in een aantal designs zoals Cortenstaal voor<br />

een industriële uitstraling.<br />

Poelstra: “Verder is er nog steeds veel vraag<br />

naar nostalgische - tijdloze modellen, bijvoorbeeld<br />

panelen met sierroosters. Hiermee zijn<br />

we 10 jaar geleden als eerste gestart. Ze werden<br />

oorspronkelijk alleen van hout gemaakt,<br />

maar tegenwoordig ook van kunststof en aluminium.”<br />

Vleugeloverdekkende panelen en<br />

warm edge glas<br />

Het meest verkocht worden de wat kostbaardere<br />

vleugeloverdekkende kunststof deurpanelen.<br />

“Ze zijn populairder dan de inzetdeurpanelen”,<br />

vervolgt Poelstra. “De kwalitatief hoogwaardige<br />

vleugel overdekkende panelen zijn veiliger,<br />

want beter inbraakwerend, duurzamer en<br />

zien er mooier uit. Bovendien zorgt de uitzettingscoëfficiënt<br />

van slechts 1 promille voor een<br />

minimale belasting van de deurvleugel. Dat is<br />

uniek!”<br />

Ook de beglazing is bijzonder. In alle betreffende<br />

deuren van Polytec wordt deze standaard<br />

uitgevoerd in warm edge glas. Dit zorgt voor<br />

een hogere isolatiewaarde omdat er geen koudebrug<br />

tussen de buitenste en binnenste glasplaat<br />

is. Hiervoor wordt gelaagd veiligheidsglas<br />

33.1 toegepast. Gewoonlijk is dit HR++, maar<br />

afhankelijk van het gekozen systeem en de<br />

klantwensen is triple glas eveneens mogelijk.<br />

Innovatief<br />

De klant volgt daarbij de voorkeur van de particulier.<br />

Deze laatste kan tegenwoordig met<br />

de uitgebreide droomdeurconfigurator op de<br />

website van de kozijnenleverancier de eigen<br />

voordeur samenstellen. Deze tool wordt door<br />

Polytec aan alle klanten ter beschikking gesteld,<br />

zodat zij de configurator mét het eigen logo op<br />

de bedrijfswebsite kunnen plaatsen.<br />

Bij projecten ligt het anders, daar is de wens<br />

van de architect leidend. Als belangrijkste voorbeeld<br />

noemt Poelstra project Tuinstadwijk Leiden.<br />

“Samen met Ploeg kozijnen hebben we<br />

daar deuren geleverd voor 247 woningen die<br />

onder beschermd stadsgezicht vielen. De architect<br />

wilde het beeld en de sfeer van vroeger<br />

terughalen. Een geslaagd project dat in 2014<br />

is afgerond.”<br />

Polytec laat zich door dergelijke veelomvattende<br />

projecten niet afschrikken. ”Wij zijn<br />

niet voor niets een groot en gezond bedrijf<br />

geworden. We leveren topproducten en deinzen<br />

niet terug voor uitdagingen. En we zijn<br />

daarbij continu met innovaties bezig!”, aldus<br />

de directeur. n<br />

43


NewGlassTechnology<br />

Glazen balustrades en traptreden<br />

Glazen balustrades en en traptreden<br />

De voordelen van een DG41 folie:<br />

De voordelen van Chemisch gehard glas:<br />

De voordelen van een DG41 folie:<br />

Folie De De voordelen is stijver dan van van een een normale DG41 folie: PVB folie<br />

<br />

De<br />

Verhoging<br />

voordelen<br />

van<br />

van<br />

de slagvastheid<br />

Chemisch gehard glas:<br />

De De voordelen van van Chemisch gehard glas:<br />

Vermindert<br />

Folie is stijver<br />

risico<br />

dan<br />

van<br />

een<br />

delaminatie<br />

normale PVB folie<br />

Verhoging van de<br />

buigsterkte<br />

slagvastheid<br />

Folie is is stijver dan dan een een normale PVB PVB folie folie<br />

Verhoging van van de de slagvastheid<br />

Harding<br />

Vermindert<br />

is voor<br />

risico<br />

sommige<br />

van delaminatie<br />

toepassingen niet langer nodig<br />

Verhoging van de<br />

thermische<br />

buigsterkte<br />

Vermindert risico van van delaminatie<br />

Verhoging van van de de buigsterkte<br />

schokbestendigheid<br />

Vermindering<br />

Harding is voor<br />

dikte,<br />

sommige<br />

maakt<br />

toepassingen<br />

het geheel fijner<br />

niet langer<br />

en lichter<br />

nodig<br />

Verhoging van de<br />

krasbestendigheid<br />

thermische schokbestendigheid<br />

Harding is is voor voor sommige toepassingen niet niet langer nodig<br />

Verhoging van van de de thermische schokbestendigheid<br />

Vergemakkelijkt<br />

Vermindering dikte,<br />

het<br />

maakt<br />

ontwerpen<br />

het geheel<br />

met grote<br />

fijner<br />

afmetingen<br />

en lichter<br />

Vermindering<br />

Verhoging van<br />

van<br />

de krasbestendigheid<br />

Vermindering dikte, maakt het het geheel fijner en en lichter<br />

Verhoging van van de de krasbestendigheid<br />

het gewicht<br />

Vergemakkelijkt het ontwerpen met grote afmetingen<br />

Vermindering van het gewicht<br />

Vergemakkelijkt het het ontwerpen met met grote afmetingen<br />

Vermindering van van het het gewicht<br />

De voordelen van een SentryGlas Folie:<br />

Verkrijgbare varianten:<br />

De een De Folie voordelen is 100 keer van van stijver een een dan SentryGlas een normale Folie:<br />

PVB folie Verkrijgbare Extra klaar varianten:<br />

varianten: Gelaagd gehard<br />

Een zeer<br />

is grote weerstand dan<br />

tegen<br />

een langdurige fysieke aanvallen<br />

en/of grote impact<br />

Gekleurde folie<br />

Gezuurd<br />

Een Een zeer zeer grote weerstand tegen langdurige fysieke aan-<br />

in in de de massa<br />

Gezandstraald<br />

vallen Zeer beperkt en/of grote risico impact<br />

van delaminatie<br />

Gekleurde Figuurglas<br />

folie folie<br />

Gezuurd<br />

Digitaal Gezuurd geprint glas<br />

Gekleurd in de massa Gezandstraald<br />

Folie is is 100 100 keer keer stijver dan dan een een normale PVB PVB folie folie Extra klaar<br />

Gelaagd gehard<br />

Zeer Als Zeer het beperkt glas kapot risico van gaat, van delaminatie<br />

blijft het glas op zijn plaats en Figuurglas<br />

Half-gehard<br />

Digitaal Laserprint Digitaal geprint geprint glas glas glas<br />

Als blijft Als het het de glas veiligheid glas kapot gaat, gegarandeerd<br />

blijft blijft het het glas glas op op zijn zijn plaats en<br />

en Half-gehard<br />

Chemisch gehard Laserprint<br />

Anti-slip<br />

blijft blijft de de veiligheid gegarandeerd<br />

Chemisch gehard<br />

Anti-slip<br />

Waar Waar vooruitgang nooit stil staat<br />

vooruitgang nooit stil stil staat<br />

info@newglasstech.com www.newglasstech.com Tel. +32 93 95 55 99<br />

info@newglasstech.com ● ● www.newglasstech.com ● ● Tel. Tel. +32 +32 93 93 93 95 95 95 55 55 55 99 99 99<br />

t langer nod


Glazen balustrades en traptreden<br />

50 JAAR VEKA<br />

De voordelen van een DG41 folie:<br />

De voordelen van Chemisch<br />

voo<br />

gehard glas:<br />

Folie is stijver dan een normale PVB folie<br />

Verhoging van de slagvastheid<br />

Vermindert risico van delaminatie<br />

Verhoging van de buigsterkte<br />

Harding is voor sommige toepassingen niet langer nodig Verhoging van de thermische schokbestendigheid<br />

Vermindering dikte, maakt het geheel fijner en lichter Verhoging van de krasbestendigheid<br />

Vergemakkelijkt het ontwerpen met grote afmetingen Vermindering van het gewicht<br />

De voordelen van een SentryGlas Folie:<br />

Folie is 100 keer stijver dan een normale PVB folie<br />

Een zeer grote weerstand tegen langdurige fysieke aanvallen<br />

en/of grote impact<br />

Zeer beperkt risico van delaminatie<br />

Als het glas kapot gaat, blijft het glas op zijn plaats en<br />

blijft de veiligheid gegarandeerd<br />

Welke bouwstijl het<br />

ook gaat worden...<br />

Verkrijgbare varianten:<br />

Extra klaar<br />

Gekleurd in de massa<br />

Gelaagd gehard<br />

Gezandstraald<br />

Gekleurde folie<br />

Gezuurd<br />

Figuurglas<br />

Digitaal geprint glas<br />

Verho<br />

Half-gehard<br />

Laserprint<br />

Chemisch gehard<br />

Anti-slip<br />

Waar vooruitgang nooit stil staat<br />

Verho<br />

info@newglasstech.com Het profielsysteem ● www.newglasstech.com met ongekende ontwerpvrijheid ● Tel. +32 93 95 55 99<br />

Dit dikwandige SOFTLINE 82 NL profiel (wandsterkteklasse A) is speciaal ontwikkeld voor triple glas en glasdikten<br />

tot 54 mm. Het SOFTLINE 82 NL profielsysteem is ontwikkeld voor de Nederlandse bouwstijlen, dankzij de drie<br />

complementaire en combineerbare uitvoeringen kunnen verschillende gevelbeelden gerealiseerd worden.<br />

Complementair en combineerbaar<br />

• klassiek afgeschuind (SOFTLINE 82 NL)<br />

• jarendertigstijl (SOFTLINE 82 NL RETRO)<br />

• modern (SOFTLINE 82 AD)<br />

100% kwaliteit:<br />

profielklasse A<br />

conform DIN EN 12608<br />

alleen van VEKA<br />

ig Verho<br />

Nu ook in het unieke Spectral-kleursysteem.<br />

www.veka.nl


Tekst: Johan Debaere | Beeld: New Glass Technology<br />

EEN GEPASTE GLAZEN CONSTRUCTIE<br />

OP MAAT VOOR ELK INTERIEUR<br />

Architecten en bouwheren kiezen volop voor glas bij het ontwerp<br />

en de realisatie van bouwprojecten. Grote raampartijen moeten<br />

zorgen voor veel lichtinval en een gezellige warmte in een gebouw.<br />

Maar ook andere glazen constructies, zoals balustrades, trappen en<br />

loopvloeren, zijn echte ‘eyecatchers’ in woningen en kantoren. New<br />

Glass Technology uit Kruisem is een jong en dynamisch bedrijf, dat<br />

oplossingen op maat uitwerkt en levert voor elk project, van een<br />

woning over een kantoor tot een showroom of hotel.<br />

New Glass Technology, opgericht in 2013, is gespecialiseerd in de toelevering<br />

van complexe beglazingen met maximale afmetingen van 9000<br />

x 3210 mm. “We leveren gewone glasconstructies, maar zijn vooral<br />

gekend voor complexere oplossingen met onder meer gelaagd gehard,<br />

gebogen, chemisch gehard, ontspiegeld, verwarmd, brandwerend en<br />

kogelvrij glas. Deze beglazingen kunnen gecombineerd worden met bijkomende<br />

eigenschappen, zoals een zeefdruk, digitale print, gekleurde<br />

folies, lasergravering, DG41/ES folie, SentryGlas folie”, stelt zaakvoerder<br />

Yano Vankersbilck. “Elk project pakken we op dezelfde manier aan, of<br />

het nu gaat om een kleine constructie van 20 m² of grotere realisaties van<br />

New Glass Technology specialiseert in de toelevering<br />

van complexe beglazingen.<br />

46


'Daar waar andere leveranciers afhaken, gaan we door,<br />

om voor elk project een geschikte oplossing te bieden'<br />

meer dan 1000 m². Op basis van de informatie van de klanten gaan we<br />

steeds op zoek naar een geschikte oplossing en, indien mogelijk, bieden<br />

we hen verschillende alternatieven aan.”<br />

Glazen balustrades<br />

Glazen balustrades worden veelvuldig toegepast om de transparantie in<br />

een gebouw te verhogen. Door de strengere normeringen wordt hiervoor<br />

steeds vaker gelaagd gehard glas gebruikt en ook samenstellingen<br />

met DG41/ES folie of SentryGlas folie zijn steeds couranter. New Glass<br />

Technology levert jaarlijks enkele tienduizenden lopende meters glazen<br />

balustrades en ziet een trendbreuk. Installateurs nemen het zekere voor<br />

het onzekere en gebruiken deze verbeterde folies om de randstabiliteit en<br />

de duurzaamheid van het product te verhogen. “We gaan geen enkele<br />

uitdaging uit de weg. Daar waar andere leveranciers afhaken, gaan we<br />

door om voor de wildste en meest complexe ideeën van een architect of<br />

bouwheer een geschikte oplossing te bieden”, geeft de zaakvoerder aan.<br />

“Zo hebben we onlangs een project in gelaagd 2-zijdig figuurglas crepi<br />

met donker bronzen pvb-folie uitgeleverd. De gladde zijde van figuurglas<br />

is vaak niet glad genoeg om luchtbelvrij te assembleren. Dankzij een<br />

speciale assemblagetechniek werd deze glascombinatie toch luchtbelvrij<br />

gelamineerd. De combinatie met een foliekleur die nog zelden gebruikt<br />

wordt, zorgt ervoor dat een eenvoudig ogend project toch plots een stuk<br />

ingewikkelder wordt.”<br />

Continue ontwikkeling<br />

In de glaswereld worden elk jaar nieuwe producten, technieken en toepassingen<br />

ontwikkeld. Dit maakt het boeiend maar ook wel complex.<br />

“Onze klanten krijgen steeds complexere bestekteksten. Door de evoluties<br />

in de markt nauw op te volgen, kunnen we probleemloos inspelen op<br />

alle nieuwe ontwikkelingen. Als je weet dat we heel wat kleine en grote<br />

glashandels als klant hebben, besef je waarom we als bedrijf zo sterk<br />

groeien. Het is nu eenmaal niet evident om alles te weten”, zegt Vankersbilck.<br />

“Zelf werken we ook aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.<br />

Zo bieden we sinds kort vloerbeglazing aan met een verhoogde<br />

weerstand tegen krassen. In toepassingen zoals hotels, showrooms of<br />

exclusievere winkels, waar de trappen intensief gebruikt worden, zorgen<br />

krassen voor een versleten, verweerde uitstraling. In de meeste gevallen<br />

worden deze treden dan vervangen. Met onze nieuwe ontwikkeling<br />

zal de levensduur van dergelijke constructies gevoelig verlengd kunnen<br />

worden.”<br />

Unieke projecten<br />

In openbare gebouwen waar een paar duizend meters glazen balustrade<br />

voorzien is, zijn prijs en levertermijn meestal doorslaggevend, maar in toepassingen<br />

met trappen en balustrades met speciale vormen telt vooral<br />

de kwaliteit van de producten en de afwerking. En daarvoor wil de klant<br />

gerust wat meer betalen. “We kunnen sinds dit jaar chemisch geharde<br />

ruiten tot 8 m leveren. De toepassingen in zowel vlak maar vooral gebogen<br />

glas zijn legio. Zo wordt deze techniek gebruikt voor het harden<br />

van sferisch of conisch gebogen glas of voor toepassingen waar optische<br />

kwaliteit voor de klant op de eerste plaats komt. Thermisch gehard glas<br />

zorgt immers voor optische vervormingen die voor exclusieve projecten<br />

niet aanvaardbaar zijn”, sluit Yano Vankersbilck af. “Met deze technologie<br />

realiseert New Glass Technology de meest unieke projecten.” n<br />

New Glass Technology excelleert in het leveren van de meest uiteenlopende glasoplossingen.<br />

Zo kan de firma ook chemisch geharde ruiten tot 8 m leveren.<br />

Architecten en bouwheren kiezen steeds vaker voor glas in alle mogelijke interieurtoepassingen,<br />

bijvoorbeeld voor trappen en balustrades, maar ook voor vloeren.<br />

47


Wanneer schuiven voelt als zweven<br />

Beleef een volledig nieuwe<br />

schuifervaring<br />

De nieuwste generatie glas-schuifdeursystemen:<br />

MasterTrack FT maakt indruk<br />

met gepatenteerde dempers en unieke<br />

rolsystemen.<br />

De montage is revolutionair. In een paar<br />

stappen wordt het systeem aan wand<br />

of plafond gemonteerd. Meten waar de<br />

glasplaat in het klemmechanisme gezet<br />

moet worden is zelfs overbodig.<br />

NIEUW<br />

www.bohle.com<br />

HET KUBUSVORMIGE TERRASDAK,<br />

dat alle wensen en dromen in vervulling laat gaan.<br />

HAWAII 40<br />

CUBO<br />

Modern design<br />

dat vrijheid en luxe<br />

combineert.<br />

Maak gebruik van ons brede Sunparadise-gamma en onze<br />

gebruikelijk competent advies. Meer informatie vindt u op<br />

sunparadise.com


Journaal<br />

VIHREA BEHAALT UNIEKE<br />

CRADLE-TO-CRADLE CERTIFIED TM<br />

BRONZE CERTIFICAAT<br />

Vihrea is nu het enige complete houten raam- en deurconcept ter wereld<br />

met het Cradle to Cradle (C2C) certificaat. Deze noviteit volgt op<br />

de introductie in april 2018 waarin Vihrea al een chip, app en software<br />

presenteerde die onderhoud en renovatie van houten kozijnen, ramen<br />

en deuren een stuk makkelijker, sneller en kosten-efficiënter maken. Met<br />

de combinatie van duurzaamheid, innovatie en kwaliteit van materialen<br />

en componenten, claimt Vihrea dezelfde levensduur voor haar kozijnen,<br />

ramen en deuren als die van het gebouw waarin ze zijn gemonteerd!<br />

Vihrea is een samenwerkingsverband van marktleiders in materialen en<br />

componenten voor houten kozijnen, ramen en deuren. Zij bundelden hun<br />

krachten om te zien hoe ze met elkaars producten en materialen het<br />

meest duurzame en innovatieve raam- en deurproduct konden maken<br />

om daarmee ook de timmerindustrie een boost te geven. Daaronder zit<br />

onder andere Finti, een Nederlandse producent die Scandinavisch naaldhout<br />

met een duurzaam proces transformeert tot hout met superieure<br />

eigenschappen t.o.v. hardhout uit tropische oerwouden en oerbossen.<br />

Deze kunnen we zo behouden en we besparen enorm op de CO2-uitstoot<br />

voor transport. Daarnaast heeft Finti een ongekend hoge isolatiewaarde<br />

met een U-waarde < 0,73.<br />

Onafhankelijke certificeringstoetsing<br />

Om de complete Vihrea raam- en deurelementen C2C te certificeren<br />

heeft EPEA alle gebruikte componenten en materialen aan een onafhankelijke<br />

certificeringstoetsing onderworpen. Daarin onderzocht EPEA of<br />

deze oneindig gerecycled of hergebruikt kunnen worden om zodoende<br />

uiteindelijk een afvalvrije samenleving te creëren. Hein van Tuijl, managing<br />

director EPEA over Vihrea, is vanzelfsprekend een tevreden man: “Door<br />

een slim partnerschap te smeden tussen meerdere bedrijven met C2C<br />

Certified producten, is Vihrea een unieke speler op de markt. Innovaties<br />

bij elk van deze partijen leiden tot een groter succes voor het geheel!”<br />

Over de Vihrea chip en app<br />

Ieder Vihrea-element bevat een chip waar waarin alle bestek- en onderhoudsgegevens<br />

zijn opgeslagen. Deze wordt onzichtbaar in het kozijn<br />

geplaatst door een bij Vihrea aangesloten timmerfabriek. Met de Vihreachip,<br />

app en software kunnen de timmerfabriek en de aannemer makkelijk<br />

controles uitoefenen, een bewoner schade melden, een onderhoudsafdeling<br />

van een woningbouwvereniging monteurs aansturen met de<br />

juiste materialen en een beschrijving/afbeelding van de schade, de monteur<br />

de data op de chip en software bijwerken na werkzaamheden en<br />

het onderhoud makkelijker, sneller en tegen minder kosten gemanaged<br />

worden. De combinatie chip-app-software is in principe ook geschikt voor<br />

het onderhoud van andere bouwelementen, denk aan verwarming en<br />

warmte-terugwin systemen.<br />

Fred van den Heuvel, sales manager AKZO/Sikkens over de reacties op<br />

Vihrea: “Nadat we Vihrea vorig jaar introduceerden hebben we veel positieve<br />

reacties gehad, veel van woningbouwverenigingen. Naarmate onze<br />

klanten de mogelijkheden zien, worden ze steeds enthousiaster. Sommige<br />

overwegen zelfs om zich op Vihrea te standaardiseren!”<br />

Michel Nijenhuis van Timmerfabriek Neede over Vihrea: “Vihrea is een<br />

ontwikkeling waarmee de timmerindustrie nieuw leven wordt ingeblazen<br />

met sterke argumenten die onderscheidend zijn en die meerwaarde bieden<br />

aan onze klanten, een gebouw lang!”<br />

De Vihrea-chip, app en software maken het alle betrokkenen makkelijk om vanaf elke plek controles uit te oefenen.<br />

49


Journaal<br />

CAREL FRUMAU VERSTERKT<br />

COMMERCIËLE TEAM HMB<br />

Familiebedrijf HMB profit locks & tools (HMB), heeft haar team versterkt<br />

met Carel Frumau als commercieel manager. Carel is bekend in de hangen<br />

sluitwerk branche en gaat zich vanaf 1 oktober <strong>2019</strong> volledig focussen<br />

op het verstevigen van de marktpositie van HMB.<br />

Het MOR-team (Modular Office Renovation) is een team van zo’n 54 TU<br />

Delft-studenten met 14 verschillende nationaliteiten. Samen met professionals<br />

uit de bouw hebben zij maanden gewerkt aan een prototype om<br />

energie slurpende kantoorgebouwen om te toveren naar flexibele wooncomplexen.<br />

Hierbij zijn de termen modulair, circulair en netto-positief<br />

samengevoegd in één ontwerp/prototype dat zij hebben gepresenteerd<br />

tijdens het kampioenschap energiezuinig bouwen in Hongarije.<br />

Adjunct directeur Femke Oudshoorn is erg blij met de versterking van<br />

haar team. “We hebben niet alleen gelet op competenties, maar ook<br />

heel zorgvuldig naar persoonlijkheid gekeken. Die is essentieel binnen<br />

ons familiebedrijf. Met zijn ambitieuze, positieve en enthousiaste instelling<br />

past Carel uitstekend binnen het HMB-team. Bovendien ben<br />

ik ervan overtuigd dat hij een positieve bijdrage gaat leveren aan het<br />

commerciële beleid en de toekomst van ons bedrijf, dankzij zijn ruime<br />

ervaring in de hang- en sluitwerkbranche, strategisch inzicht, creativiteit<br />

en klantgerichtheid.”<br />

Een kantoorpand met een vast stramien en een betonnen structuur;<br />

een prima casestudy.<br />

Transformeren van inefficiënt kantoor<br />

Bestaand vastgoed transformeren is volgens MOR de oplossing. Meer dan<br />

de helft van alle kantoorpanden in Nederland heeft een energielabel D of<br />

lager en zijn door veranderende wetgeving vanaf 2023 verboden. Dit in<br />

combinatie met de één miljoen woningen die nodig zijn voor 2030 en de<br />

grote vraag naar betaalbare starterswoningen heeft het MOR-team aan<br />

de hand van een casestudie een ontwerp gerealiseerd. Het ontwerp is<br />

gebaseerd op een typisch kantoorpand in Nederland: kantoorpand met<br />

een vast stramien en een betonnen structuur.<br />

Adjunct directeur Femke Oudshoorn en haar nieuwe collega Carel Frumeau.<br />

Door het ingrijpen van het team wordt het pand omgetoverd naar een<br />

energieneutraal, circulair, flexibel en slim wooncomplex. Volgens MOR<br />

biedt het concept een bijdrage aan de uitdaging voor het verminderen<br />

van het grote aantal inefficiënte kantoorpanden. De renovatie van de<br />

kantoren is mogelijk met behulp van vier modules: gevel, badkamer/keuken,<br />

bed/bureau en wand. Hierdoor wordt het renoveren laagdrempelig<br />

en betaalbaar.<br />

Carel: “HMB is een bedrijf dat qua cultuur, klantgerichtheid en innovatieve<br />

slagkracht, volledig aansluit op ‘waar ik voor sta’. Ik kijk er enorm naar<br />

uit om samen met Femke en de collega’s van HMB, de klanten optimaal<br />

te blijven bedienen en een bijdrage te mogen leveren aan de succesvolle<br />

toekomst van dit prachtige familiebedrijf.”<br />

TWEEDE PLAATS VOOR TU-DELFT<br />

STUDENTEN TIJDENS SOLAR<br />

DECATHLON EUROPE<br />

Metaglas schuiframen in prijswinnende gevel<br />

van TU Delft studenten<br />

Tijdens de Solar Decathlon Europe, kampioenschap energiezuinig bouwen,<br />

grijpen TU Delft studenten net naast de wereldtitel. Hun plan voor<br />

het bouwen van een energie-onafhankelijke woning, aangedreven op<br />

zonne-energie, is bekroond met een tweede plaats.<br />

Natuurlijk juichen bij een tweede plaats! Want de prestatie is ongekend.<br />

50


Journaal<br />

Voor de gevel hebben de studenten gekozen voor de verticale schuiframen<br />

van Metaglas, de wens was namelijk om zowel passieve als actieve<br />

systemen te implementeren in de gevel. Zo zorgen de verticale schuiframen<br />

in de zomer voor frisse lucht, terwijl deze in de winter sluiten en de<br />

inkomende lucht door de ‘PV-chimney’ wordt voorverwarmd. De gevelelementen<br />

die gerealiseerd zijn in samenwerking met De Groot & Visser<br />

bieden veel voordelen en flexibiliteit die de efficiëntie op een bouwplaats<br />

sterk doen toenemen. Metaglas heeft voor dit project de profielen geoptimaliseerd<br />

en triple beglazing toegepast om energieverliezen zo laag<br />

mogelijk te houden.<br />

VAARWEL SLEUTELOVERDRACHT<br />

MET AIRKEYINTERFACE<br />

"Dankzij de nieuwe AirKeyinterface is het aantal toepassingsmogelijkheden<br />

van AirKey flink uitgebreid”, kondigt Hanspeter Seiss, hoofd<br />

AirKey-productmanagement bij EVVA aan. “Het is de ideale oplossing<br />

voor bijvoorbeeld organisaties die infrastructuur- en energievoorzieningen<br />

beheren.”<br />

Wanneer internationaal verspreide<br />

bedrijven goed beveiligd<br />

en goed toegankelijk<br />

voor service moeten zijn,<br />

is een flexibel en zeer veilig<br />

systeem als AirKey de juiste<br />

keuze. Met de AirKey-cloudinterface<br />

kan vervolgens in<br />

de eigen software een sleutel<br />

rechtstreeks uit het onderhoudssysteem<br />

naar de<br />

smartphone van een servicemonteur<br />

worden verzonden.<br />

Het systeem kan onder meer<br />

worden gebruikt wanneer<br />

mensen zich op verschillende<br />

Hanspeter Seiss<br />

locaties bevinden. Met de<br />

AirKey-cloudinterface is er ook de mogelijkheid om locaties te reserveren.<br />

Een ander gebruiksvoorbeeld voor de cloudinterface zijn controlecentra<br />

van reddingsdiensten. "In noodgevallen maakt de interface<br />

ook hier alles veel makkelijker. We kunnen de reddingsbrigade hierdoor<br />

automatisch via een melding toegang verlenen", aldus Seiss.<br />

"Of het nu om de woningbouwsector, het verenigingswezen, mobiele<br />

zorgservices, fitnessstudio's, gedeelde kantoren of zelfs in complete gemeenten<br />

of steden gaat, met de cloudinterface zijn er geen grenzen meer.<br />

FSC FRIDAY OP 27 SEPTEMBER; STAAT<br />

HET AL IN UW AGENDA?<br />

Verantwoord bosbeheer wordt wereldwijd gevierd! En u doet daar toch<br />

ook aan mee? De datum is 27 september <strong>2019</strong>. Het is dé dag om te laten<br />

zien wat uw organisatie doet in het belang van de bossen. En, het is<br />

vanzelfsprekend ook een mooie gelegenheid om andere organisaties te<br />

inspireren en misschien zelfs te overtuigen!<br />

#FSCFriday<br />

#TogetherWeAreFSC<br />

1. Wat u ook doet… laat het op Social Media weten en gebruik de<br />

hashtages #FSCFriday en #TogetherWeAreFSC<br />

2. Laat tevens de positieve impact zien van uw project of houtinkoop.<br />

Via de Bosberekentool berekent u hoeveel bos duurzaam wordt<br />

beheerd en beschermd dankzij uw project of houtinkoop. Op<br />

www.fscl.nl is de bosberekentool te vinden.<br />

3. Hebt u ideeën die u graag breder wilt delen? Of, hebt u nog<br />

vragen. Aarzel niet en neem contact op met FSC.<br />

Dat kan via info@fsc.nl<br />

'Lees het uitgebreide artikel<br />

over fsc friday op pagina 105'<br />

Bij verhuur van een vakantiewoning of hotelkamers moeten beheerders elke<br />

nieuwe gast een sleutel overhandigen. Dit wordt verleden tijd dankzij het geven<br />

van toegangsbevoegdheid via de smartphone.<br />

Together We Are FSC.<br />

51


Journaal<br />

Het gemak dient de mens.<br />

ER IS NU EEN EXTRA DIMENSIE AAN HET DUCO SYSTEEM MET NIKO HOME CONTROL<br />

Wat als … Duco’s ventilatiesysteem met Niko Home Control wordt verbonden?<br />

Dan breng je extra gebruikersgemak in huis. Technologie creëert<br />

nu eenmaal comfort. Bedien daarom het eigen Duco systeem met Niko<br />

Home Control. Maak de woning klaar voor de toekomst en leef gemakkelijker<br />

met minder energie.<br />

Ventilatie automatisch aan- en uitschakelen en bedienen vanop afstand?<br />

Check. Opvolgen van de binnenluchtkwaliteit van je woning? Dubbel check.<br />

Vanaf nu kan dit alles door de integratie van Duco’s slimme systemen binnen<br />

Niko Home Control. Via het Niko Home Control touchscreen, je smartphone<br />

(iOS en Android) of tablet, kun je vervolgens zowel thuis als van afstand<br />

Duco’s doekzonwering- of ventilatiesysteem automatisch bedienen. Daarnaast<br />

kun je op elk moment van de dag de luchtkwaliteit (CO 2<br />

- & vochtgehalte)<br />

in huis controleren. In een handomdraai pas je het ventilatieniveau aan<br />

in een of meerdere kamers of geef je het systeem een boost.<br />

Hoe te werk gaan?<br />

Alle Duco systemen zijn eenvoudig te bedienen met Niko Home Control<br />

mits toevoeging van een Communication Print. De ventilatie-units kunnen<br />

naadloos in Niko Home Control via een ethernetkabel op de router<br />

van het thuisnetwerk (voor communicatie) geïntegreerd worden. Vanaf<br />

dat moment kan Niko Home Control de DucoBox en/of de regelkleppen<br />

terugvinden.<br />

Minder energie<br />

Om onnodig energie te verbruiken kun je enkel ventileren waar en wanneer<br />

dat nodig is én in de juiste hoeveelheid. Bovendien kun je automatische<br />

scenario’s – zoals ‘alles-uit’ – instellen, waardoor je extra energiebesparend<br />

te werk gaat. Bovendien verhoogt de software ook het<br />

gebruikersgemak, aangezien deze automatisch up-to-date blijft. Maak je<br />

woning toekomstbestendig met deze energiebesparende toepassingen!<br />

52


Journaal<br />

DEVENTER PROFIELEN SCHERPT<br />

VEILIGHEIDSREGELS AAN<br />

Sinds kort heeft DEVENTER <strong>Profiel</strong>en de veiligheidsregels op de werkvloer<br />

aangescherpt. Vanwege het toegenomen aantal productiewerkzaamheden<br />

en de bijgekomen werkzaamheden in het magazijn en de expeditie<br />

was het noodzakelijk het voorgaande regelement te herzien.<br />

Bovendien is er een tweede heftruck in gebruik genomen, waardoor een<br />

nieuwe belijning in de productie vanuit het veiligheidsoogpunt onoverkomelijk<br />

was.<br />

Veiligheid en een efficiënt productieproces<br />

De gehele productievloer is heringedeeld en gemarkeerd in blauwe,<br />

groene en gele zones zodat collega’s en bezoekers weten welke zone ze<br />

wel of juist niet mogen betreden. Om het productieproces zo efficiënt<br />

mogelijk te laten verlopen, zijn er bevoegde en onbevoegde collega’s<br />

aangewezen. Alleen bevoegde collega’s mogen in de blauwe zone lopen<br />

en eventueel bezoekers rondleiden, maar dienen hierbij altijd veiligheidsschoenen<br />

en een groen hesje te dragen. De groene zone is toegankelijk<br />

voor alle collega’s met of zonder werkschoenen en de gele belijning is<br />

aangebracht zodat voorradige grondstoffen niet op de rijbaan van de<br />

heftruck geplaatst worden. De vloeren zijn geschuurd, geverfd en daarna<br />

gecoat. De coating zorgt voor een slijtvaste, veilige en anti-slip vloer.<br />

“De eerste projecten zijn inmiddels meer dan 15 jaar oud en zien er nog<br />

prima uit. We spelen hierop in door uitbreiding van onze voorraad, door<br />

meer merken, kleuren, designs, formaten etc. Ook is een trainingscentrum<br />

opgenomen in de nieuwbouw, waardoor we in samenwerking met<br />

de fabrikanten, vakmensen kunnen opleiden in eigen huis.” De nieuwbouw<br />

biedt fors meer ruimte en is voorbereid op verdere groei. Uiteraard<br />

zijn diverse binnen-, buiten- en glasfolies toegepast op het nieuwe gebouw,<br />

dat daarmee meteen een visitekaartje is van de grenzeloze mogelijkheden<br />

van folie.<br />

ZIEN WE U OP DE POLYCLOSE 2020?<br />

VOORREGISTRATIE IS BEGONNEN!<br />

Nieuwe en innoverende systemen, nieuwe trends, nieuwe Europese exposanten,<br />

kortom ‘nieuw’ en ‘innoverend’ zijn dé sleutelwoorden voor Polyclose<br />

2020. Wilt u er ook als eerste bij zijn om deze te ontdekken en aan<br />

te raken? Polyclose 2020 opent zijn deuren op woensdag 15 januari om<br />

9.30 uur. De voorregistratie is begonnen. Ga snel naar www.polyclose.be<br />

FAÇADE GROEP VERHUIST NAAR<br />

MODERN, MULTIFUNCTIONEEL EN<br />

DUURZAAM BEDRIJFSPAND<br />

Façade Groep uit Deurne, specialistische distributeur van renovatiefolies<br />

voor gebouwen in de Benelux en Duitsland, verhuist naar een groot<br />

nieuwbouw pand in Deurne.<br />

Volop vakkennis én enthousiaste bezoekers op de Polyclose!<br />

Fedor Nouwen.<br />

Directeur Fedor Nouwen vertelt: “Na jaren van pionieren zien we een<br />

versnelling in de ontwikkelingen. Het aantal toepassingen en de bekendheid<br />

van de renovatiefolies groeien hard, waardoor de vraag uit de markt<br />

flink is toegenomen. Ook zien we dat meer conservatieve marktpartijen<br />

overtuigd raken van de kwaliteit van deze duurzame innovaties.”<br />

Polyclose in het kort<br />

• Locatie: Flanders Expo Gent (België)<br />

• Data: woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 januari 2020<br />

• Openingstijden: van 9.30 uur tot 18.30 uur, met avondopenstelling<br />

tot 20 uur op donderdag<br />

• Gratis voor professionals: registreer vooraf op www.polyclose.be<br />

met code<br />

• Exposantenlijst: zie www.polyclose.be<br />

• Geïnteresseerde standhouders: kunnen zich aanmelden<br />

via info@polyclose.be<br />

53


Klaes e-prod‘ zorgt automatisch voor de communicatie tussen de verschillende werkplekken.<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Klaes<br />

De digitalisering van een firma<br />

gaat om verbeterprocessen<br />

Digitalisering helpt om procedés en productieprocessen transparant te verbeteren en te verkorten. Klaes heeft voor elk niveau binnen<br />

een firma innovatieve IT-oplossingen, die efficiënt de productie van ramen, deuren en serres ondersteunen. Elk werkstuk doorloopt een<br />

groot aantal verschillende fasen in een productieproces. Transparante communicatie en informatie zijn daarbij belangrijk factoren. Om zo<br />

te kunnen werken, moeten alle bedrijfsprocessen optimaal met elkaar verbonden zijn. Professionele software is een must – een software,<br />

die de organisatie en verkoop, de planning en de productie van offerte tot factuur volledig beheert.<br />

Op kantoor<br />

Met de oplossingen van Klaes worden complexe situaties plots kinderspel.<br />

Van bij het invoeren biedt Klaes alle noodzakelijke elementen om de basis<br />

voor een succesvol productieproces te leggen. Posities creëren kan in een<br />

handomdraai – hout, hout-aluminium en kunststof worden allemaal op<br />

dezelfde manier ingevoerd, maar in de achtergrond wordt alles afhankelijk<br />

van het materiaal tot in de kleinste details vastgelegd.<br />

Offertes, bestellingen, leverbonnen, rekeningen – alles wordt uiterst<br />

overzichtelijk per productie of project weergegeven. De berekening<br />

van de prijzen, maar ook de verwerking van klantenkortingen – alles<br />

gebeurt automatisch. Op basis van de capaciteit wordt de levertermijn<br />

weergegeven of wordt er gecontroleerd of de door de klant gewenste<br />

leverdatum haalbaar is.<br />

Na de orderbevestiging kunnen alle gewenste gegevens naar keuze in één<br />

of meerdere productieorders overgenomen worden of kunnen posities uit<br />

meerdere offertes in één opdracht samengebracht worden. Dankzij deze<br />

flexibele manier van werken kan het productieproces perfect afgestemd<br />

worden op de vereiste volgorde bij de levering van de afgewerkte producten,<br />

bijvoorbeeld als vooraf vastgelegd werd dat de deuren pas na de<br />

ramen geleverd mogen worden.<br />

54


Geconcentreerd en snel werken bij de inbouw van het beslag dankzij<br />

nauwkeurige gegevens over de onderdelen.<br />

Digitale transparantie met één muisklik: live informatie vanaf de werkvloer<br />

over de status van het productieproces, maar ook de weergave van nog veel<br />

andere belangrijke gegevens.<br />

Klaes Kapazitätenplanung‘ – de draaischijf voor een optimale organisatie<br />

van de bedrijfsprocessen.gegevens over de onderdelen.<br />

De modules ‘Klaes Bestellwesen‘ of ‘Klaes Materialwirtschaft‘ zorgen ervoor<br />

dat de elementen voor elke specifieke fase in het productieproces<br />

tijdig aanwezig zijn. De bestellingen kunnen op de klassieke manier per<br />

mail of met openTRANS bi-directioneel in de achtergrond naar de leverancier<br />

gestuurd worden. Specifieke informatie voor de productie van de<br />

stukken kan ook op twee manieren op de werkplek geraken – op papier<br />

of digitaal met ‘Klaes e-control’ voor de sturing van de machines en ‘Klaes<br />

e-prod’ voor de organisatie van productie en levering.<br />

Op de werkvloer<br />

Met de module ‘Klaes e-control‘ worden alle gegevens voor de machines<br />

perfect voorbereid. Of het nu gaat om snijden, boren of frezen – alle bewerkingen<br />

verlopen volautomatisch. De bewerkingscentra of lasautomaten<br />

voeren meerdere bewerkingen in één stap uit en ook hier zorgt Klaes<br />

voor de veilige en betrouwbare sturing van de machine. ‘Klaes e-prod’<br />

past zich optimaal aan het productieproces aan, omdat deze module vanuit<br />

het intranet zeer flexibel met de bestaande systemen kan communiceren<br />

of het volledige proces kan organiseren.<br />

Ook service is van belang<br />

Digitalisering creëert veel mogelijkheden. Voor een succesvolle omzetting<br />

en toekomstige sturing van de bedrijfsprocessen is naast de<br />

geschikte oplossingen ook de actieve ondersteuning van de softwarepartner<br />

vereist. Klaes hecht al jaren veel belang aan een allesomvattende<br />

ondersteuning en service voor zijn klanten. Belangrijke aspecten<br />

zijn de ruime beschikbaarheid van de ‘hotline-medewerkers,<br />

individuele opleiding van klanten, perfect afgestemde integratie van<br />

gegevens en een continue samenwerking met leveranciers van machines<br />

en materialen. n<br />

55


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Orgadata<br />

MEER DAN ÉÉN REDEN OM TE FEESTEN<br />

Voor de professionele raam- en deurfabrikant en de gevelbouwer is Orgadata een begrip. Het softwarehuis ontwikkelt en verdeelt het<br />

pakket Logikal, waarmee raamfabrikanten met succes hun systemen plannen en produceren. De firma viert haar 20-jarig bestaan en<br />

deed zichzelf eigenlijk het mooiste geschenk cadeau met de ingebruikname van een nieuw kantoorgebouw op de hoofdsite in het Duitse<br />

stadje Leer. Meteen twee goede redenen om te feesten.<br />

Meer dan 16.000 gebruikers in 112 landen wereldwijd vertrouwen op<br />

het programma Logikal om hen te helpen de beste ramen, deuren en gevels<br />

te realiseren. De software heeft een sterke reputatie als elektronische<br />

ondersteuning voor meer efficiëntie en productiezekerheid bij de raamfabrikanten.<br />

Logikal wordt gebruikt in alle fases van het productieproces en<br />

ondersteunt de gebruiker vanaf de calculatie, offerte en bestelling tot de<br />

constructie en de werkvoorbereiding. Ook op de werkvloer draagt deze<br />

software haar steentje bij.<br />

Zo worden CNC-machines direct vanuit het programma aangestuurd. Een paar<br />

muiskliks en alle gegevens uit de werkvoorbereiding kunnen rechtstreeks op de<br />

zaagautomaten en bewerkingscentra gebruikt worden. Zonder verdere programmering<br />

op de werkvloer weten de machines, wat ze moeten doen, zodat<br />

de producten zo gemaakt worden, zoals de klant ze besteld heeft.<br />

De ideale aanvulling is Logikal MES, het systeem waarmee alle processen<br />

in de productie gedigitaliseerd, geoptimaliseerd en gestuurd worden.<br />

'Heel wat raam- en deurfabrikanten<br />

én gevelbouwers wereldwijd kiezen<br />

voor de Logikal-software'<br />

De nieuwe kantoren van Orgadata langs de oevers van de Nesse in Leer zijn mooi geworden: een imposant en functioneel<br />

gebouw met kantoren, ingericht volgens de nieuwste concepten. (Beeld: Jakob Prößdorf/ Feuerquell Fotografie)<br />

56


De opening van het nieuwe Orgadata-huis gebeurde met het plechtige doorknippen<br />

van het rode lint. We herkennen van links naar recht: Dr. Torsten Slink<br />

(IHK-directeur), politicus Matthias Groote, minister-president Stephan Weil, TVmoderator<br />

Harro Füllgrabe en Bernd Hillbrands als CEO van Orgadata.<br />

(Beeld: Jakob Prößdorf/ Feuerquell Fotografie)<br />

Bovendien wordt gestreefd naar een papierloze productie en ondersteunt<br />

Logikal MES een eigen productiecontrole.<br />

Ruime bibliotheek<br />

Een belangrijke troef voor de software van Orgadata is dat alle producten<br />

van de bekendste leveranciers van profielen en beslag voor de productie<br />

van aluminium-, staal- en kunststofsystemen geïntegreerd zijn. Naast profielen<br />

en beslag zitten ook heel wat accessoires in de bibliotheek – steeds<br />

de meest actuele situatie en prijzen. Met behulp van deze gegevens kunnen<br />

ramen, deuren en gevels zonder problemen ontwikkeld en geproduceerd<br />

worden.<br />

Orgadata blijft deze databank continu bijwerken en integreert steeds<br />

weer zinvolle innovaties. Deze nieuwigheden zorgen voor een verdere<br />

optimalisatie van de workflow en een nog hogere nauwkeurigheid op<br />

de werkvloer. Bovendien openen ze nieuwe mogelijkheden. Het softwarehuis<br />

hecht ook veel belang aan de gebruiksvriendelijkheid en een<br />

intuïtieve bediening van de software. En de compatibiliteit met andere<br />

programma’s en machines maakt het plaatje compleet.<br />

Zoals bij de samenstelling en update van de productendatabank kiest<br />

Orgadata ook hier voor een intensieve samenwerking met verschillende<br />

spelers op de markt en profiteert van excellente netwerken.<br />

De kers op de taart voor firma’s is de mogelijkheid om de software van<br />

Orgadata te huren. Zo moeten ze geen grote som in één keer betalen om<br />

het softwarepakket aan te kopen, maar kiezen voor een maandelijkse<br />

huursom. Met de lancering van dit huurconcept zowat 20 jaar geleden<br />

– net na de oprichting van de firma door Bernd Hillbrands en Axel Giertz<br />

al - was Orgadata één van de pioniers op de markt.<br />

Nieuwe kantoren<br />

Het succesverhaal van Orgadata duurt intussen al 2 decennia. De firma<br />

bestaat immers precies 20 jaar. Maar dat was niet de enige reden om een<br />

feestje te bouwen. De directie investeerde recent ook in de bouw van<br />

nieuwe kantoorruimtes in de Noord-Duitse stad Leer. Langs de oevers van<br />

de Nesse werd een imposant en functioneel gebouw gerealiseerd met<br />

kantoorruimtes, ingericht volgens de nieuwste concepten. De medewerkers<br />

krijgen er de nodige ruimte om hun creativiteit de vrije loop te laten<br />

en zo de Logikal software verder te optimaliseren en uit te bouwen. n<br />

57


Een snelle en slagvaardige kozijnfabriek?<br />

Ontdek onze nieuwste generatie ERP/MRP software<br />

MatrixKozijn Project<br />

Maak uw kozijnfabriek sneller en slagvaardiger dankzij<br />

slimme digitalisering. Met onze oplossingen wordt uw<br />

volledige bedrijfsvoering geoptimaliseerd.<br />

• Relatiebeheer<br />

• Projectbeheer<br />

• Calculaties<br />

• Offerte opvolging<br />

• Werkvoorbereiding<br />

• Machine aansturing<br />

• Tijdregistratie<br />

• Nacalculatie<br />

• Leveringen<br />

• Facturering<br />

• Projectplanning<br />

• Voorraadbeheer<br />

• Mobiele tijdregistratie<br />

via smartphones en<br />

tablets<br />

Ontdek MatrixKozijn Project op www.matrix-software.nl/matrixkozijn<br />

MIJN NETWERKEN<br />

MET DE TOEKOMST!<br />

Met deze software kan ik mijn productieproces, incl. alle<br />

commerciële stappen, op een intelligente manier organiseren:<br />

van bestelling tot uitlevering.<br />

www.a-w.com


WWW.FUHR.NL<br />

WWW.FUHR.NL<br />

WWW.FUHR.NL<br />

Smart<br />

home<br />

Voel je veilig. Voel je thuis.<br />

Voel je veilig. Voel je thuis.<br />

Voel je veilig. Voel je thuis.<br />

SmartTouch<br />

SmartTouch<br />

SmartTouch<br />

Keyless entree: het elektronisch<br />

Keyless<br />

openen,<br />

entree:<br />

sluiten<br />

het<br />

en controleren<br />

elektronisch<br />

Keyless<br />

van deuren<br />

entree:<br />

met<br />

het<br />

behulp<br />

elektronisch<br />

van<br />

Keyless openen, entree: sluiten het en elektronisch<br />

controleren<br />

openen,<br />

een innovatieve<br />

sluiten en<br />

en<br />

controleren<br />

beveiligde<br />

van<br />

openen, van<br />

deuren<br />

deuren sluiten<br />

met<br />

met<br />

behulp<br />

en behulp controleren<br />

van<br />

van<br />

transponder.<br />

een van een innovatieve deuren innovatieve met en behulp en beveiligde beveiligde van<br />

een transponder. innovatieve en beveiligde<br />

transponder.<br />

SmartConnect<br />

Bedien<br />

SmartConnect<br />

SmartConnect<br />

deuren en al je overige<br />

motorgestuurde SmartConnect<br />

Home<br />

Bedien deuren en al je overige<br />

Bedien<br />

apparatuur<br />

deuren<br />

vanuit<br />

en al<br />

één<br />

je overige<br />

eenvoudige<br />

Bedien motorgestuurde deuren en Smart al je overige Home<br />

motorgestuurde<br />

app. Moderne en<br />

Smart<br />

veilige<br />

Home<br />

communi -<br />

apparatuur<br />

motorgestuurde apparatuur<br />

vanuit<br />

vanuit<br />

één<br />

Smart<br />

eenvoudige<br />

één Home eenvoudige<br />

catie via WLAN en/of internet.<br />

app. apparatuur app. Moderne Moderne en vanuit veilige en veilige één communi eenvoudige communi - -<br />

catie app. catie via Moderne WLAN via WLAN en/of en en/of internet. veilige internet. communi -<br />

catie via WLAN en/of internet.<br />

Met één druk op de knop verzekerd zijn van veiligheid en<br />

gemak. Comfort en zekerheid staan voorop bij het slim<br />

Met op de zijn van en<br />

automatiseren<br />

één druk op<br />

van<br />

de<br />

je<br />

knop<br />

huis.<br />

verzekerd<br />

Beheer en<br />

zijn<br />

controleer<br />

van veiligheid<br />

sloten<br />

en<br />

Met gemak. één druk op en de knop verzekerd staan zijn van bij veiligheid het slim en<br />

draadloos, Comfort eenvoudig en zekerheid en veilig. staan voorop bij het slim<br />

gemak. automatiseren Comfort van van en je je zekerheid huis. huis. Beheer Beheer staan en en controleer voorop controleer bij sloten het sloten slim<br />

automatiseren draadloos,<br />

eenvoudig<br />

eenvoudig van je huis. en<br />

en<br />

veilig.<br />

veilig. Beheer en controleer sloten<br />

draadloos,<br />

Met SmartTouch<br />

eenvoudig<br />

heb je<br />

en<br />

geen<br />

veilig.<br />

sleutels meer nodig:<br />

open of sluit deuren door middel van een innovatieve<br />

Met SmartTouch heb je geen sleutels meer nodig:<br />

Met transponder SmartTouch in je heb jaszak. je geen Of kies sleutels voor een meer bediening nodig: met<br />

Met<br />

open<br />

SmartTouch<br />

of sluit deuren<br />

heb<br />

door<br />

je geen<br />

middel<br />

sleutels<br />

van een<br />

meer<br />

innovatieve<br />

open de SmartConnect of sluit deuren easy door app middel op je telefoon. van een innovatieve<br />

nodig:<br />

transponder in je jaszak. Of kies voor een bediening met<br />

open transponder of sluit deuren in je jaszak. door Of middel kies voor van een innovatieve<br />

bediening met<br />

de SmartConnect easy app op je telefoon.<br />

transponder in je jaszak. Of kies voor een bediening met<br />

Een SmartConnect volledige integratie easy app met op andere je telefoon. Smart Home<br />

de<br />

motorgestuurde<br />

SmartConnect easy<br />

apparatuur<br />

app op<br />

is<br />

je<br />

in<br />

telefoon.<br />

deze app ook mogelijk;<br />

Een volledige integratie met andere Smart Home<br />

motorgestuurde Een bedien volledige ramen, integratie poorten,<br />

apparatuur met rolluiken<br />

is andere of verlichting<br />

in deze Smart app ook Home vanuit je<br />

mogelijk;<br />

Een<br />

bedien motorgestuurde<br />

luie volledige stoel. Met<br />

ramen,<br />

integratie gemak<br />

poorten, apparatuur<br />

een<br />

rolluiken<br />

met gerust andere is in<br />

gevoel.<br />

of deze verlichting<br />

Smart app Home ook vanuit mogelijk; je<br />

motorgestuurde luie bedien stoel. ramen, Met gemak poorten, apparatuur een rolluiken gerust is in gevoel. deze of verlichting app ook mogelijk; vanuit je<br />

bedien luie stoel. ramen, Met poorten, gemak een rolluiken gerust of gevoel. verlichting vanuit je<br />

luie stoel. Met gemak een gerust gevoel.<br />

Gemak, comfort en zekerheid<br />

Draadloos en veilige toegangscontrole<br />

Gemak, van Gemak, deuren<br />

comfort comfort en zekerheid en zekerheid<br />

<br />

Draadloos Geen Gemak, Draadloos sleutels<br />

en comfort veilige en meer veilige en toegangscontrole<br />

nodig; zekerheid toegangscontrole<br />

elektronisch<br />

van<br />

bedienen Draadloos van<br />

deuren<br />

deuren van en deuren veilige met toegangscontrole<br />

SmartTouch<br />

Geen sleutels meer nodig; elektronisch<br />

keyless van Geen deuren entree sleutels of meer via de nodig; SmartConnect elektronisch app<br />

<br />

bedienen van deuren met SmartTouch<br />

Innovatieve Geen bedienen sleutels technologie van meer deuren nodig; met via een elektronisch<br />

SmartTouch beveiligd<br />

keyless<br />

WLAN-techniek<br />

entree of via de SmartConnect app<br />

bedienen keyless entree van deuren of of internet via de met SmartConnect SmartTouch app<br />

<br />

<br />

Innovatieve technologie via een beveiligd<br />

Sluit keyless Innovatieve al je entree overige technologie of Smart via de Home SmartConnect via apparatuur<br />

een beveiligd app<br />

WLAN-techniek of internet<br />

aan Innovatieve WLAN-techniek<br />

op dezelfde technologie app<br />

of<br />

zodat<br />

internet via je daarmee een beveiligd<br />

Sluit<br />

ook<br />

al je overige Smart Home apparatuur<br />

WLAN-techniek<br />

je verlichting,<br />

Sluit al je overige of<br />

ramen,<br />

Smart internet<br />

poorten en<br />

Home apparatuur<br />

aan<br />

beveiligingssysteem<br />

op dezelfde app zodat<br />

kunt<br />

je<br />

bedienen<br />

daarmee<br />

Sluit al je overige Smart Home apparatuur<br />

ook<br />

aan<br />

je verlichting,<br />

op dezelfde<br />

ramen,<br />

app zodat<br />

poorten<br />

je daarmee<br />

Video, communicatie en openen<br />

en<br />

beveiligingssysteem<br />

aan ook op je verlichting, dezelfde app<br />

kunt ramen, zodat<br />

bedienen poorten je daarmee en<br />

op afstand<br />

Video, ook beveiligingssysteem communicatie je verlichting, en ramen, openen kunt poorten bedienenen<br />

op beveiligingssysteem afstand Video, communicatie kunt en openen bedienen<br />

Video, op afstand communicatie en openen<br />

op afstand


Thema Toegangscontrole<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: ASSA ABLOY<br />

Hernieuwde focus<br />

op klantgerichtheid,<br />

service en innovatie<br />

Dankzij onze schaalgrootte en uitgebreide productportfolio zijn wij in staat om voor ieder project en iedere vraag een totaaloplossing te bieden.<br />

Specialist in de vergrendeling en ontgrendeling van deuren, de firma ASSA ABLOY, heeft de afgelopen jaren hoog ingezet op het toekomstklaar<br />

maken van haar organisatie. Door nog beter in te spelen op de marktvraag en op de behoeftes van klanten, door processen<br />

te integreren en door het leveren van innovatieve producten van wereldmerken heeft het bedrijf haar positie in de markt flink verstevigd.<br />

Sinds het ontstaan van ASSA ABLOY in 1994 heeft de organisatie haar<br />

marktaandeel sterk uitgebreid. “Met maar liefst 50 kwaliteitsmerken, 150<br />

werkmaatschappijen, 47.500 professionals en een jaarlijkse omzet van<br />

meer dan 7,9 miljard euro heeft de ASSA ABLOY Group zich ontwikkeld<br />

van een regionale speler tot een wereldmarktleider in ‘Door Opening Solutions’”,<br />

vertelt André Kabel, Hoofd Product Management en Innovatie<br />

bij ASSA ABLOY Nederland.<br />

“De afgelopen jaren hebben wij een flinke groei doorgemaakt. Onder<br />

andere dankzij verschillende acquisities. Sinds 2000 heeft de ASSA AB-<br />

LOY Group meer dan 200 bedrijven overgenomen, die allemaal hun eigen<br />

kennis, producten en identiteit hebben ingebracht. Een fantastische<br />

ontwikkeling, die in de markt soms voor onduidelijkheid zorgde. Een herstructurering<br />

bleek noodzakelijk om onze missie en visie op de juiste manier<br />

te blijven uitdragen en om de aansluiting met de markt te behouden.<br />

Om hier optimaal invulling aan te geven, hebben we de afgelopen twee<br />

jaar een flinke transitieslag gemaakt.”<br />

De klant weer centraal<br />

“De transitieslag heeft onze organisatie opnieuw samengebracht”, vertelt<br />

Mark Hermans, Commercieel Directeur bij ASSA ABLOY Nederland.<br />

“Door weer met één duidelijke missie en visie, één voorraad, één R&Dorganisatie,<br />

één managementorganisatie en één serviceorganisatie naar<br />

buiten te treden, hebben we onze positie in de markt verstevigd. Hierdoor<br />

kunnen we nog meer voordeel halen uit onze schaalgrootte. Bovendien is<br />

onze innovatiekracht vergroot. Maar het belangrijkst is dat we ons weer<br />

60


Thema Toegangscontrole<br />

'De transitieslag heeft onze<br />

organisatie opnieuw samengebracht'<br />

Klanten zijn bij ASSA ABLOY verzekerd van één aanspreekpunt voor hun complete deuroplossing, evenals een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.<br />

kunnen focussen op onze corebusiness: het ontzorgen van klanten in o.a.<br />

de woning- en utiliteitsbouw, de zorg, het onderwijs en de kritische infrastructuur<br />

(energie- en waterbedrijven).”<br />

Onderscheid in klantgroepen<br />

Binnen deze sectoren bedient ASSA ABLOY verschillende klantgroepen,<br />

waarop de salesorganisatie recent is aangepast.<br />

“Hierbij maken we o.a. onderscheid tussen onze handelspartners (de<br />

ijzerwarenvakhandel) en de doe-het-zelvers, die om een specifieke benadering<br />

en ondersteuning vragen”, vertelt Hermans.<br />

“Een nieuwe markt die wij bedienen is de bouwmaterialenmarkt. We zien<br />

dat steeds meer gerespecteerde spelers in de markt hun aanbod uitbreiden<br />

met hang- en sluitwerk, waarvan met name de kleinere professionele gebruikers<br />

gebruik maken. Ook deze markt vraagt om een specifieke aanpak,<br />

wat tevens geldt voor de voorschrijvende markt. Als organisatie adviseren<br />

we o.a. architecten en adviesbureaus over de best passende sluitoplossingen<br />

voor hun deuren. Bovendien helpen we complexe deuroplossingen<br />

eenvoudig en inzichtelijk te maken voor alle stakeholders in de markt, zodat<br />

faalkosten tot een minimum gereduceerd worden en de opleverkwaliteit<br />

stijgt. Tot slot hebben we een salesgroep opgezet voor access control.”<br />

Kabel: “In de markt vindt een omslag plaats van mechanische naar digitale<br />

sloten, waarbij de toegangscontrole in geïntegreerde systemen<br />

wordt aangeboden. Om dit zowel hardware- als softwarematig goed aan<br />

te kunnen pakken, is veel R&D nodig. Als markt- en innovatieleider zetten<br />

wij hier vol op in, in nauwe samenwerking met onze klanten.”<br />

Eén aanspreekpunt voor de complete deuroplossing<br />

“Dankzij onze schaalgrootte en uitgebreide productportfolio zijn wij in<br />

staat om voor ieder project en iedere vraag een totaaloplossing te bieden”,<br />

benadrukt Kabel. “Klanten zijn hierbij verzekerd van één aanspreekpunt<br />

voor hun complete deuroplossing, evenals een hoge kwaliteit<br />

en betrouwbaarheid. Zowel van onze producten, (logistieke) processen<br />

als innovaties. Daar kunnen zij op bouwen en vertrouwen.” n<br />

61


Thema Toegangscontrole<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Fuhr Benelux<br />

TOEGANGSTECHNOLOGIE VAN MORGEN<br />

ZELF LIVE ERVAREN? DAT KAN!<br />

De nieuwste, hoogwaardige sluitsystemen voor deuren zijn ronduit slim te noemen. Als er één plek is waar dat zeer sprekend tot<br />

uiting komt, dan is dat in het Experience Center van Fuhr Benelux BV. Een omgeving waar professionals en eindgebruikers kennis<br />

kunnen maken met toonaangevende sluitsystemen.<br />

De showroom staat open voor iedereen die kennis wil maken met de hoogwaardige slotsystemen en met name de gemotoriseerde sluitsystemen. (Beeld: Sanna Tijmensen)<br />

62


Thema Toegangscontrole<br />

'Helemaal van deze<br />

tijd is het verkrijgen<br />

van toegang via een<br />

app op de smartphone'<br />

der. De detectie-afstand is op maat in te stellen<br />

en met een druk op de knop van de transponder<br />

kan de deur al geopend worden op afstand.<br />

Tevens zijn er draadloze schakelaars leverbaar<br />

die toegang kunnen verschaffen.”<br />

Helemaal van deze tijd is het verkrijgen van toegang<br />

via een app op de smartphone. Dat kan<br />

met behulp van de FUHR SmartConnect easy<br />

module. “SmartConnect easy biedt niet alleen<br />

een slimme bediening, maar biedt ook extra<br />

veiligheid. Door terugkoppeling naar de app<br />

weet de gebruiker of de deur open of dicht is”,<br />

vertelt Meeuwsen.<br />

Alle techniek is werkend van dichtbij te bewonderen. (Beeld: Sanna Tijmensen)<br />

We spreken met Ludo Meeuwsen, directeur<br />

bij Fuhr Benelux. “Onze showroom staat open<br />

voor iedereen die kennis wil maken met onze<br />

hoogwaardige slotsystemen en met name de<br />

gemotoriseerde sluitsystemen. We zijn open<br />

voor iedereen zoals deurenindustrie, aannemers,<br />

architecten, woningbouwverenigingen<br />

en eindconsumenten. Maar ook de handelaren<br />

kunnen hier gebruik van maken.”<br />

Kom de slimme deur zelf ervaren!<br />

Onder de verzamelnaam FUHR Smart-Door<br />

worden er in de showroom deuren met motorsloten<br />

getoond, die ‘smart’ aan te sturen zijn.<br />

Meeuwsen legt uit: “Het vertrekpunt van ons<br />

Smart-Door concept is het FUHR motorslot en<br />

het automatische FUHR motorslot. Deze motorsloten<br />

kunnen op diverse manieren worden<br />

aangestuurd. Bijvoorbeeld met een vingerscanner,<br />

die uitermate gebruiksvriendelijk is. Ook is<br />

het mogelijk om via een codetableau naast de<br />

deur een toegangscode in te geven. Een andere<br />

optie is toegangsverlening via de SmartTouch<br />

transponder die men op zak heeft, waarbij de<br />

deur de aanwezigheid detecteert. Met de transponder<br />

op zak volstaat het om de deurgreep<br />

aan te raken en zo toegang te verkrijgen. De<br />

transponder kan ook functioneren als handzen-<br />

“Het SmartConnect easy systeem is de meest<br />

optimale oplossing om veilig iedere deur met<br />

een van onze motorsloten te openen en hierop<br />

toezicht te houden. Met de app kan er ook op<br />

afstand gewerkt worden, wanneer iemand toegang<br />

verleend dient te worden. In de app kan<br />

er aan individueel gebruikersbeheer gedaan<br />

worden, met een maximum van maar liefst 200<br />

aangemelde gebruikers.”<br />

De installatie van de SmartConnect easy module<br />

is kinderspel: zonder kabel en zeer efficiënt te<br />

installeren, slechts een standaard wandcontactdoos<br />

is voldoende en de rest dient gedaan te<br />

worden met de app. De app zelf is gemakkelijk<br />

en zeer intuïtief te bedienen en is er voor zowel<br />

iOS als Android. “Fuhr Benelux nodigt professionals<br />

die graag meer willen weten over onze<br />

smart-oplossingen van harte uit in Ede, voor<br />

een uitgebreide rondleiding langs alle mogelijkheden”,<br />

besluit Meeuwsen. n<br />

63


HELM GT Schuifdeurbeslag:<br />

Eenvoudige montage, comfort verhogend!<br />

Wanneer u vragen en/of ideeën heeft mail aan: oplossingen@woelm.nl<br />

www.woelm.nl<br />

Unbenannt-1 1 03.07.<strong>2019</strong> 09:21:40<br />

眀 眀 眀 ⸀ 搀 愀 渀 愀 氀 漀 挀 欀 ⴀ 戀 攀 渀 攀 氀 甀 砀 ⸀ 挀 漀 洀<br />

䐀 䄀 一 䄀 䰀 伀 䌀 䬀 嘀 アパート 匀 䴀 䄀 刀 吀 䰀 伀 䌀 䬀<br />

adv<br />

Cert Security<br />

嘀 䔀 䤀 䰀 䤀 䜀<br />

匀 一 䔀 䰀<br />

䐀 䔀 匀 䤀 䜀 一<br />

Brouwers Algemene Buigwerken werkt<br />

met computergestuurde industriële<br />

buigmachines die alom bekend staan<br />

voor hun performantie en betrouwbaarheid.<br />

Deze moderne en ergonomische machines<br />

van Zwitserse makelij (Profi lbiegetechnik AG)<br />

zijn vooral geschikt voor toepassingen binnen de<br />

automobielindustrie, de materiaalverwerkende nijverheid<br />

en metaalbewerking.<br />

Met onze<br />

speciale<br />

technieken<br />

buigen wij<br />

alle profielen.<br />

Brouwers<br />

Algemene<br />

Buigwerken<br />

staat voor<br />

kwaliteit en<br />

know-how.<br />

Bij het buigen zijn alle radia mogelijk en is<br />

een afwijkende radius toegestaan. Naast<br />

tweedimensionaal buigen is ook naar<br />

vormgeving het aanbod ruim: ovaal, S-vorm,<br />

napoleonvorm, spitsbogen en korfbogen.<br />

⬀アパート ⠀ ⤀ 㐀 㤀 ㈀ 㠀 アパート 㔀 ㈀ 㠀 㠀<br />

Welvaartstraat 22, bus 8 Unit • 2200 Herentals<br />

brouwers@buigwerkern.be • +32 (0)<strong>04</strong>9 574 999<br />

www.buigwerken.be


Thema Toegangscontrole<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: CertSecurity<br />

Maak elke deur slim met een smartlock<br />

Gemak dient de mens. Dat geldt ook voor het openen en sluiten van deuren. Dat er systemen op de markt zijn waarmee een deur door<br />

middel van een smartphone is te openen, is algemeen bekend. Dat vrijwel iedere bestaande deur met een EURO-cilinder van zo’n systeem<br />

te voorzien is, zal velen verbazen. CertSecurity uit Eindhoven is gespecialiseerd in smartlocks en toegangscontrole.<br />

Groen licht, Danalock heeft de deur van het slot gehaald.<br />

Desi Utopic R met keypad.<br />

We spreken met Maurice Weernink, accountmanager<br />

bij het bedrijf, over slimme toegangscontrole<br />

die ook nog eens binnen ieders<br />

handbereik ligt. CertSecurity levert toegangscontrole-<br />

en elektronische sluitsystemen vanuit<br />

een jarenlange expertise op het gebied van internet<br />

en netwerk security. Digitale beveiliging<br />

is van oudsher hun speelveld en zij brengen het<br />

technische aspect daarvan letterlijk tot aan de<br />

voordeur.<br />

Voeg meer gebruiksgemak en<br />

functies toe aan uw huidige cilinder<br />

“Wij werken met twee grote en uitermate betrouwbare<br />

merken motorsloten”, opent Weernink<br />

het gesprek. “Allereerst is er Danalock, hun<br />

V3 Smartlock retrofit slot kan op bijna iedere<br />

deur met EURO-cilinder worden toegepast. Met<br />

het vervangen van de bestaande cilinder door<br />

een speciale smartlock cilinder wordt het mogelijk<br />

om het draadloos bedienbare motortje op<br />

de cilinder te klikken. Deze communiceert via<br />

Bluetooth met je smartphone of de Danapad,<br />

een numeriek toetsenbordje met cijfercode.”<br />

Wie overal ter wereld controle over de deur wil<br />

hebben, kan de DanaBridge toevoegen, een<br />

module die in contact staat met het deurslot<br />

en communiceert met de gebruiker via wifi.<br />

“De Danalock V3 is ook nog eens te integreren<br />

in een domotica netwerk, via Z-Wave, Zigbee<br />

of Apple Homekit. De toegangsprivileges zijn<br />

deelbaar en naar wens in te stellen, zodat er<br />

meerdere gebruikers aangemaakt kunnen worden.<br />

Dat kan via de app of het webportal geregeld<br />

worden”, aldus Weernink.<br />

Kleinste, snelste en<br />

sterkste motorslot<br />

CertSecurity is exclusief distributeur voor de Benelux<br />

van Danalock en Desi. “Dit laatste merk<br />

heeft de kleinste, snelste en sterkste motor. Het<br />

systeem heet Desi Utopic R (rechargeable) en<br />

kan communiceren via Bluetooth en op het<br />

434 Mhz kanaal. Uiteraard versleuteld en met<br />

een rollende code, voor extra veiligheid. Met<br />

434 Mhz zijn langere afstanden te overbruggen<br />

in vergelijking met Bluetooth. Als controller<br />

gebruikt men een handzender, een keypad<br />

of een vingerscanner. Vanzelfsprekend kan het<br />

slot ook geopend en gesloten worden via een<br />

smartphone. Later dit jaar zal er een accupack<br />

met wifi-bridge beschikbaar zijn. Daarmee kan<br />

het slot ook op afstand bediend worden, net als<br />

bij Danalock kan”, zegt Weernink.<br />

We leren dat Danalock perfect past in een<br />

domotica netwerk en ook perfect in een zakelijke<br />

setting functioneert. “Door het kunnen<br />

toewijzen en beheren van digitale sleutels is<br />

dit systeem ideaal voor kantoren, instellingen<br />

en verhuur van appartementen. Het voordeel<br />

van Desi is dat de hardware kleiner en sterker<br />

is en via 434 Mhz een link gemaakt kan worden<br />

met de Homey gateway”, zegt Weernink<br />

tot besluit. n<br />

65


Thema Toegangscontrole<br />

DRAADLOZE<br />

TOEGANGSCONTROLE<br />

WINT AAN BELANG<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: ASSA ABLOY<br />

De draadloze toegangscontrole neemt het stilaan over van de bekabelde oplossingen. Bijna 4 op de 10 gebouwen<br />

met toegangscontrole werkt vandaag met een gedeeltelijk of volledig draadloos systeem en dat cijfer zal alleen<br />

maar toenemen. De vraag rijst waarom security en facility managers afstappen van een bekabeld systeem om<br />

draadloos te gaan? In de meest recente editie van het Wireless Access Control Report besteedt ook ASSA ABLOY<br />

aandacht aan dit thema en de voordelen, in theorie en in de praktijk.<br />

66


Thema Toegangscontrole<br />

‘Draadloze toegangscontrole<br />

neemt het stilaan over van<br />

bekabelde, voor deuren en<br />

niet-deur toepassingen’<br />

In de nieuwste uitgave van het Wireless Access Control Report staan de<br />

resultaten van een uitgebreide enquête bij professionals uit de beveiliging<br />

en toegangscontrole, onder meer met betrekking tot draadloze en bekabelde<br />

toegangssystemen. Daaruit blijkt dat security en facility managers<br />

om diverse redenen steeds vaker voor draadloze systemen kiezen.<br />

“Het rapport belicht verschillende voordelen van draadloos ten opzichte<br />

van bekabeld, maar ik wou er graag twee daarvan sterker benadrukken”,<br />

zegt Richard Leyland, Product Manager Access Control bij ASSA<br />

ABLOY Benelux. "Enerzijds is het veel eenvoudiger en economischer om<br />

meer deuren in een toegangssysteem te integreren, aangezien het niet<br />

meer noodzakelijk is om elke deur te bekabelen. Anderzijds zorgt de<br />

energie-efficiëntie van draadloze deuren voor een aanzienlijke kostenbesparing.<br />

De standaardbatterijen van onze sloten hebben een lange<br />

levensduur en worden pas volledig 'ingeschakeld' als er een referentie<br />

is om te lezen. Bekabelde deuren, daarentegen, zijn meestal 24/7 verbonden<br />

met het lichtnet."<br />

In de praktijk<br />

De volgende praktijkvoorbeelden illustreren waarom bedrijven in verschillende<br />

landen de overstap maken naar een draadloos systeem:<br />

Eau de Valence<br />

Bij het Franse drinkwaterbedrijf Eau de Valence werden draadloze sloten<br />

van CLIQ ® geïnstalleerd. "Energiebesparing is de sleutel. Er is geen<br />

stroomtoevoer naar het slot en de elektronische en mechanische cilinders<br />

worden door dezelfde sleutel beheerd”, zegt Christophe Nublat, hoofd<br />

van de Study en Works Division. “Bovendien zijn er voor elk slot, sleutel<br />

en hangslot uitgebreide rapportages beschikbaar en een verplichte<br />

wekelijkse sleutelrevalidatie zorgt voor een extra beveiliging. Vijf sleutels<br />

zijn uitgerust met CLIQ ® Remote-technologie, waardoor supervisors hun<br />

toegangsrechten onderweg via Bluetooth kunnen bijwerken.”<br />

ULab<br />

ULab integreerde draadloze SMARTair ® -sloten voor real-time toegangscontrole<br />

in één van de meest vernieuwende flex-kantoorgebouwen in<br />

heel Spanje. “We zochten een flexibel en gemakkelijk toegangscontrolesysteem”,<br />

zegt Enrique Burgos, directeur van ULab. “Dagelijks betreden<br />

ongeveer 100 medewerkers het gebouw, maar door evenementen krijgen<br />

we wekelijks bijna 10 keer zoveel mensen over de vloer.”<br />

Bij het Franse drinkwaterbedrijf Eau de Valence werden<br />

draadloze CLIQ® oplossingen geïnstalleerd.<br />

Universiteit van Lund<br />

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de universiteit van Lund (Zweden)<br />

wilde na 20 jaar haar toegangscontrolesysteem upgraden en koos uiteindelijk<br />

voor batterijgevoede rozetten en cilinders van Aperio ® , die volledig<br />

in Pacom's Unison-systeem geïntegreerd zijn. “Deze Aperio ® -sloten werken<br />

met de bestaande MIFARE ® -smartcards, waardoor we de smartcards<br />

van 42000 studenten en 7500 medewerkers niet moesten herprogrammeren,’<br />

geeft infrastructuurbeheerder Magnus Svensson aan. "De tijd<br />

voor gebruikers- en systeembeheer werd gevoelig gereduceerd, wat ook<br />

zorgt voor een aanzienlijke kostenbesparing.”<br />

Ook voor ‘niet-deur’-toepassingen<br />

De ervaring leert ons dat draadloos het beetje bij beetje overneemt van<br />

de bekabelde toegangscontrolesystemen. Dat geldt voor deuren, maar<br />

ook voor andere toepassingen, zoals kluisjes en servers. “Gemak is een<br />

belangrijke reden. Hoe meer applicaties met één enkele referentie beveiligd<br />

en ontgrendeld kunnen worden, hoe beter voor de gebruiker”, concludeert<br />

Richard Leyland. “Bovendien profiteren facility managers van de<br />

bredere reikwijdte van hun toegangssysteem, waardoor ze meer controle<br />

krijgen, ook buitenshuis." n<br />

www.assaabloy.be<br />

67


oplossing voor toegangscontrole<br />

Openow is de intelligente oplossing<br />

voor toegang met je smartphone<br />

Openow is the intelligent<br />

mobile solution for access control<br />

Verstuur<br />

sleutels<br />

Update<br />

sleutels<br />

Sleutels<br />

intrekken<br />

Meerdere<br />

sleutels<br />

De smartphone als virtuele sleutel<br />

Maak met Make SMARTair your uw workplace deur geschikt ®<br />

voor<br />

mobiele mobile-ready toegang with SMARTair met SMARTair ®<br />

®<br />

Beschikbaar voor:<br />

Available for:<br />

Beschikbaar voor:<br />

Meer weten? Ga naar assaabloy.nl/openow<br />

Meer weten? Bezoek ons op Facilitair & Gebouwbeheer.<br />

ASSA ABLOY, the global leader


Tekst: Johan Debaere | Beeld: tesa & Aliplast/IDA<br />

ALUMINIUM BINNENDEUREN WORDEN GEASSEMBLEERD<br />

MET BEHULP VAN DUBBELZIJDIGE TAPES<br />

Technische tapes en zelfklevende systeemoplossingen worden ingezet in de meest uiteenlopende industriële, professionele en particuliere<br />

toepassingen. Professionals in de bouwsector gebruiken zelfklevende tapes voor de hechting van scheidingswanden, wandbekleding<br />

en plafonds, de installatie van decoratieve panelen in liften, de bevestiging van verstevigingsprofielen, …, maar vooral ook bij de<br />

assemblage van ramen en deuren. Zo kiest Aliplast Aluminium Systems voor de dubbelzijdige tape tesa ® 62520 bij de assemblage van<br />

hun minimalistische aluminium binnendeuren, die ze recent onder de naam IDA introduceerden.<br />

Met de tesa® 625XX biedt de specialist een serie dubbelzijdige PE-schuimtapes.<br />

Grote kleefkracht, zelfs op moeilijke materialen, en een goede bestendigheid tegen<br />

UV-straling, water en veroudering zijn belangrijke troeven.<br />

De dubbelzijdige tape tesa® 62520 wordt onder meer gebruikt bij de montage<br />

van de glaspanelen bij de minimalistische aluminium binnendeuren, die Aliplast<br />

recent onder de naam IDA introduceerde.<br />

Aliplast Aluminium Systems is één van de marktleiders in de ontwikkeling<br />

en productie van aluminiumsystemen voor ramen, deuren, veranda’s<br />

schuifsystemen en gordijngevels. Recent sloeg de firma ook een compleet<br />

nieuwe weg in met de ontwikkeling en productie van minimalistische aluminium<br />

binnendeuren onder de naam IDA. “Veel bouwheren dromen van<br />

robuuste stalen binnendeuren, maar het budget schrikt hen vaak af”, legt<br />

sales manager Nederland Marc Mulders uit.<br />

“We ontwikkelden met IDA (Interior Doors Aluminium) een slank en licht<br />

systeem voor draai-, schuif- en pivoterende deuren, enkel of dubbel. Ze<br />

worden in het atelier geassembleerd of op de werf, wat vooral handig is<br />

voor grotere elementen.”<br />

Dubbelzijdige tape tesa ® 62520 voor assemblage<br />

Voor de montage van de glaspanelen maakt Aliplast gebruik van de<br />

tesa ® 62520, een dubbelzijdige PE-schuimtape met een totale dikte van<br />

2000 µm, die bestaat uit een zeer conformeerbare rug uit geslotencel PE<br />

schuim en een acryl kleefstof met sterke initiële hechting.<br />

“Onze dubbelzijdige PE-foamtapes uit de tesa ® 625XX reeks onderscheiden<br />

zich door hun grote kleefkracht en hoge aanvangshechting, zelfs op<br />

moeilijke materialen en bij lage verbindingsdruk”, zegt Technical Sales en<br />

Application Support Jens Emmerich.<br />

“Bovendien vertonen deze producten een uitstekende bestendigheid tegen<br />

UV-straling, water en veroudering en hebben ze een zeer goede cold<br />

shock-bestendigheid.”<br />

“Deze tape is zeer eenvoudig en flexibel in gebruik en garandeert ook een<br />

snelle assemblage van de glaspanelen. Eventuele oneffenheden in het oppervlak<br />

worden met de tape geëgaliseerd en in tegenstelling tot vloeibare<br />

kleefstoffen is er geen droogtijd of extra werk om lijmresten te verwijderen”,<br />

vult Marc Mulders aan.<br />

“We kochten in het verleden al tesa-producten en waren steeds tevreden van<br />

de kwaliteit van product en service. Toen we naar een oplossing voor onze<br />

nieuwe IDA-binnendeuren zochten, was de keuze dan ook snel gemaakt.” n<br />

69


SAFEROUTE:<br />

VERTROUWDE<br />

TOEGANG<br />

SINDS 1862<br />

Ultiem maatwerk in vluchtwegbeveiliging<br />

van dormakaba.<br />

SAFEROUTE,<br />

vertrouwde veiligheid van dormakaba.<br />

Mensen in nood redden en inventaris en<br />

know-how beschermen: dát doet SafeRoute, het<br />

innovatieve vluchtwegbeveiligingssysteem van<br />

dormakaba.<br />

Ga naar www.dormakaba.nl/saferoute voor<br />

meer informatie.<br />

dormakaba Nederland BV - 088-352 33 33


Tekst: Jan Mol | Beeld: Woelm GmbH<br />

Glashelder de mooiste glazen schuifdeuren!<br />

Een glazen schuifdeur heeft niet alleen een puur praktische waarde, maar vooral ook een hoog esthetisch gehalte. Een glazen schuifdeur<br />

dient als afsluiting tussen twee ruimtes, maar blokkeert het beeld niet. Zo blijft het interieur open van karakter en blijven ruimtes met<br />

elkaar verbonden.<br />

Wie kiest voor de esthetiek van glazen schuifdeuren<br />

hecht dus waarde aan zoveel mogelijk<br />

doorzicht en wenst zo weinig mogelijk storende<br />

elementen te zien. Woelm GmbH uit Heiligenhaus<br />

begrijpt als geen ander wat de consument<br />

wenst en heeft er dan ook de perfecte oplossing<br />

voor: het HELM GT schuifdeursysteem. We<br />

spreken met Reinoud van der Kroon over deze<br />

oplossing, die even elegant als sterk is.<br />

Maximale transparantie<br />

“Het schuifdeursysteem HELM GT voor glazen<br />

vleugels is dermate rank van design, dat het<br />

niet opvalt. Je zou denken dat daarmee het systeem<br />

aan kracht inboet, niets is echter minder<br />

waar. HELM heeft een oplossing voor diverse<br />

vleugelgewichten en toepassingen”, opent<br />

Van der Kroon het gesprek. “Zo is er HELM<br />

GT-L 50 voor vleugelgewichten in glas tot 50<br />

kg. Wie een trede hoger wil inzetten, neemt<br />

daarvoor de HELM GT-L 80, respectievelijk<br />

voor vleugelgewichten tot 80 kg. Wie een<br />

maximale draagkracht verlangt, kan kiezen<br />

voor het HELM GT-S 150 systeem. Tot maar<br />

liefst 150 kg aan vleugelgewicht kan deze<br />

‘krachtpatser’ aan, zonder daarbij te verliezen<br />

aan esthetische eigenschappen.”<br />

Woelm heeft met deze HELM-schuifdeursystemen<br />

een schot in de roos gedaan. Niet alleen<br />

eindgebruikers spreken hun lof uit over de glazen<br />

schuifdeuren die ermee gemaakt kunnen<br />

worden, ook architecten zien er de absolute<br />

meerwaarde van in. Hoe zit het met houten<br />

vleugels? Van der Kroon: “Met adapters kan<br />

er probleemloos gekozen worden voor houten<br />

vleugels. Het mooie is dat de HELM GT-S 150 in<br />

het plafond weggewerkt kan worden, dus uit<br />

het zicht zit.”<br />

Bij een glazen deur horen<br />

passende grepen<br />

Onder de merknaam KWS levert Woelm de allermooiste<br />

accessoires bij glazen schuifdeuren.<br />

Ranke en toch robuuste grepen in rvs, in diverse<br />

stijlen. “De GT-serie is zowel in F1, roestvast<br />

staal effect en mat zwart verkrijgbaar.<br />

Combineer dat met bijpassende grepen op de<br />

glazen deur en geniet van de harmonie die dat<br />

in het interieur brengt”, zegt Van der Kroon<br />

tot besluit. n<br />

71


Tekst: Tjerk van Duinen | Beeld: 100%hout<br />

100% ZEKER<br />

VAN KWALITEIT,<br />

WIE WIL DAT NIET?<br />

HOUT100% is de nieuwe naam waaronder de beste houtverwerkende bedrijven van<br />

Nederland zich sinds vorig jaar profileren. Het moet de merknaam worden die geassocieerd<br />

wordt met 100% kwaliteit, 100% circulariteit en bovenal 100% zekerheid.<br />

72


Manager Anoushka Mulder.: “Ontwikkelaars, woningcorporaties, architecten<br />

en aannemers hebben behoefte aan waterdichte kwaliteitsborging,<br />

woningeigenaren willen ook graag zekerheid over kwaliteit en onderhoud<br />

van hun houten kozijnen. Onze bedrijven kunnen dat garanderen.”<br />

HOUT100% komt voort uit de Stichting Garantie Timmerwerk (SGT). Uit<br />

een breed onderzoek onder marktpartijen kwam naar voren dat er behoefte<br />

was aan een modernere profilering van de houtbranche. Mulder: “Er<br />

moest beter gecommuniceerd worden naar de markt toe. Daarom hebben<br />

we een nieuw concept ontwikkeld, met als merknaam HOUT100%.<br />

Dat biedt geen garantie achteraf, maar 100% zekerheid vooraf.”<br />

Wet Kwaliteitsborging<br />

Een belangrijke aanleiding is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen<br />

(WKB) die in mei door de Eerste Kamer is aangenomen. Doelen van deze<br />

wet zijn ‘een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde<br />

positie van de consument en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en<br />

faalkostenvermindering’. Mulder: “De wet gaat pas in 2021 in, maar gefaseerd<br />

worden al kleinschalige pilots uitgevoerd. Gevolg van de WKB is<br />

dat de aannemer de aansprakelijkheid voor fouten niet meer kan afschuiven<br />

naar bijvoorbeeld een timmerfabriek. Dan is het prettig als de aannemer<br />

honderd procent zekerheid kan verwachten van zijn leveranciers. Alle 78<br />

bedrijven die aangesloten zijn bij HOUT100% geven die zekerheid. Dan<br />

hebben we het over de grondstof die volledig duurzaam geproduceerd is,<br />

de houten producten die honderd procent hoogwaardige kwaliteit hebben<br />

en de volledige zekerheid die eindgebruikers meekrijgen.”<br />

Zekerheidscheck<br />

Om die zekerheid te kunnen bieden, werkt HOUT100% met een eigen<br />

controlesysteem. Mulder: “Via de website www.houthonderdprocent.nl<br />

kun je de zekerheidsscheck doen. Daar kan iedereen het unieke zekerheidsnummer<br />

invoeren dat aan een product is gekoppeld. Je kunt dan<br />

meteen zien wie de fabrikant is, welk duurzaamheidslabel het heeft, welke<br />

houtsoort is verwerkt – met tips voor onderhoud – en welke zekerheden en<br />

garanties erbij horen. Steeksproefsgewijs houden we controles in fabrieken<br />

en op bouwplaatsen en ook dat kun je volgen via dat nummer. Vlak voor<br />

de eindoplevering van een project doen we nog een oplevercheck. Op<br />

deze manier is het hele traject dat de houten producten doorlopen volledig<br />

transparant en zijn wij in staat zekerheid te bieden tot wel 15 jaar.”<br />

Anoushka Mulder.<br />

Voor elk wat wils<br />

En wat zijn de voordelen voor alle betrokkenen? Mulder: “Voor alle partijen<br />

bieden we meerwaarde. De huurder of huiseigenaar kan onbekommerd<br />

genieten en comfortabel wonen, zonder zich druk te hoeven maken<br />

over problemen met deuren, ramen en kozijnen. En mocht er onverhoopt<br />

een probleem opduiken, dan kan via het zekerheidsnummer snel een oplossing<br />

worden gevonden. De aannemer heeft nu eindverantwoordelijkheid<br />

in het hele proces, maar weet zich met een topproduct met oplevercheck<br />

juist verzekerd van de juiste maatvoering, afwerking en oplevering.<br />

En dat maakt de eindoplevering een stuk eenvoudiger. De architect kiest<br />

met HOUT100% ook voor zekerheid, duurzaamheid en kwaliteit en heeft<br />

natuurlijk nog steeds alle ontwerpvrijheden die hout biedt. De woningbouwvereniging<br />

ten slotte behoudt met ons systeem controle over het<br />

hele bouw- of renovatietraject en kan tot ver in de beheers- en exploitatiefase<br />

profiteren van onze zekerheden.”<br />

100% duurzaam<br />

“Vanaf 1 januari 2020 komt er nog een honderd procent zekerheid bij.<br />

Dan kun je ervan uitgaan dat alle aangesloten bedrijven alleen duurzaam<br />

geproduceerd hout verwerken in hun producten. Hout is een sowieso een<br />

duurzame grondstof: het is circulair, het is een prima manier om CO 2<br />

op<br />

te slaan het productieproces gaat zuiniger om met energie. En wees nu<br />

eerlijk: hout is toch een prachtig mooi materiaal om mee te bouwen? n<br />

www.hout100procent.nl<br />

73


FLEXIBELE EN MOBIELE<br />

INDELING VAN EEN RUIMTE<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Häfele<br />

Hoe maak je zakelijk gezien een vierkante meter het meest functioneel? Door deze voor diverse doeleinden te kunnen<br />

inzetten. Om dat te kunnen doen, moet de indeling van een ruimte echter kunnen worden aangepast. Daar zit voor veel<br />

hotels, kantoren en instellingen dan ook het probleem: hoe wijzig je nu een indeling op een mooie en flexibele manier?<br />

74


'Er kan worden geschoven,<br />

gevouwen of gedraaid'<br />

Häfele zorgt er met het Slido Wall systeem voor dat er ruimte bespaard wordt en nieuwe<br />

ruimtes in een handomdraai kunnen worden gecreëerd..<br />

Het antwoord op deze vraag luidt: met de flexibele<br />

wanden van Häfele. De mobiele Slido Wall<br />

wanden van Häfele kunnen op eindeloos veel<br />

manieren worden toegepast. De kers op de<br />

taart is dat ze niet alleen flexibel en functioneel<br />

zijn, maar er ook nog eens goed uitzien!<br />

Schuiven, vouwen en draaien<br />

Häfele biedt diverse mogelijkheden voor het<br />

toepassen van mobiele wandsystemen. Er kan<br />

worden geschoven, gevouwen of gedraaid.<br />

Dan hebben we het alleen nog maar gehad<br />

over de positionering en bediening. De toepassing<br />

van de wand wordt bepaald door het<br />

materiaal waaruit deze gemaakt is en ook daar<br />

biedt Häfele opties te kust en te keur.<br />

Wie een open gevoel wil waarborgen, kiest voor<br />

glazen wanden. Moet een ruimte juist aan het<br />

zicht onttrokken worden, dan is een dichte wand<br />

een goede optie. En wie wil zorgen dat het geluid<br />

binnen de muren van een ruimte blijft, kiest voor<br />

wanden met akoestische eigenschappen.<br />

Tot maar liefst 15 meter de hoogte in!<br />

Slido Wall schuifwanden van Häfele kunnen uitgevoerd<br />

worden tot wel 15 meter hoogte, met<br />

een maximale paneelbreedte van 1240 mm en<br />

een maximaal deurgewicht van 240 kilogram.<br />

Uiteraard is daarbij een elektrische aandrijving<br />

beschikbaar. Dankzij de unieke Topco Service<br />

wordt het eenvoudig om kant-en-klaar geconfigureerde<br />

systemen te bestellen. ›<br />

75


C2C DICHTINGEN<br />

IN GREENHUUS<br />

LASKADER<br />

GEMONTEERD<br />

SPV 12 MET VARIO-<br />

VOET<br />

TM


De mobiele Slido Wall wanden van Häfele kunnen op eindeloos veel manieren worden toegepast.<br />

Een doelmatige manier van bestellen, waarbij<br />

alles perfect wordt afgestemd op de wensen<br />

van de klant.<br />

Om tot een optimale situatie te komen als<br />

het gaat om mobiele wandsystemen, is de<br />

juiste keuze in materiaal en manier van bedienen<br />

van cruciaal belang. Omdat mobiele<br />

wandsystemen complexe producten zijn, is<br />

expertise nodig. Ook hierin blinkt Häfele<br />

uit en levert het bedrijf alle benodigde support<br />

om tot de juiste keuze te komen en<br />

een goede planning te maken. Hoe eerder<br />

in het bouwtraject nagedacht wordt over de<br />

mobiele wandsystemen, des te beter zal de<br />

uitvoering van het project verlopen. Häfele<br />

komt dan ook graag in een vroeg stadium<br />

aan tafel binnen het bouwtraject<br />

Opsluiten en afsluiten<br />

Moet een tijdelijke ruimte afgesloten kunnen<br />

worden, dan kan men die wens meenemen<br />

in de configuratie van de mobiele wand<br />

en deze afsluitbaar uitvoeren. Het elektronische<br />

sluitsysteem Dialock maakt een professionele<br />

en digitale manier van afsluiten mogelijk.<br />

Een deur aanbrengen in een mobiele<br />

wand? Geen probleem. Snel en eenvoudig<br />

een ruimte in- en uitgaan, zonder de hele<br />

wand te hoeven bedienen!<br />

Wanneer er specifieke eisen aan een wand gesteld<br />

worden, zoals de eerder vermelde geluidsdichtheid,<br />

of bijvoorbeeld een brandwerendheidsklasse,<br />

dan biedt het mobiele wandsysteem<br />

van Häfele de perfecte oplossing. Geluidsdichtheid<br />

en brandwerendheid zijn opties die gewoon<br />

besteld kunnen worden. Häfele zorgt er met het<br />

Slido Wall systeem voor dat er ruimte bespaard<br />

wordt, er nieuwe ruimtes in een handomdraai<br />

gecreëerd worden en de toepassing van een<br />

ruimte met gemak gewijzigd kan worden. n<br />

77


(Advertorial)<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Teleflex<br />

De drijvende kracht achter raamautomatisering<br />

lanceert nieuwe website<br />

Wie kent ze niet, de handbedieningen waarmee in een schoolklas of sporthal de hoog geplaatste uitzetramen worden bediend? Die<br />

schakelaar of afstandsbediening die ervoor zorgt dat ergens ver boven je hoofd een raam elektrisch wordt geopend, om een natuurlijke<br />

ventilatie te bewerkstelligen of juist om het raam automatisch te sluiten tegen invallende regen? We staan er niet bij stil en dat is goed.<br />

Dat er een gespecialiseerde industrie achter deze raamsluitingen zit, moge duidelijk zijn.<br />

De drijvende kracht achter deze automatisering heet Teleflex, bijgestaan<br />

door dochteronderneming Amerflex. We praten met Jesse Verheem, marketing<br />

& sales bij beide bedrijven. Over twee sterke merken, die in de<br />

basis raambedieningen leveren die qua functionaliteit te vergelijken zijn,<br />

maar onderling toch verschillen. De websites van de bedrijven laten niets<br />

te wensen over aan informatievoorziening en geven duidelijk weer dat we<br />

te maken hebben met een krachtenbundeling.<br />

Meer keuze, verschillende oplossingen<br />

“Teleflex nam in 2008 Amerflex over, waardoor het totaalaanbod nog<br />

completer is geworden. Amerflex werkt in hetzelfde veld als Teleflex,<br />

maar heeft andere merken in huis. Teleflex heeft naast merken van derden<br />

ook nog een eigen merk in de markt staan. Door echter de twee leveringsprogramma’s<br />

op deze manier gescheiden aan te bieden, is er voor<br />

ieder wat wils. Een uitgebreid aanbod, dat ervoor zorgt dat we in vele ver-<br />

78


(Advertorial)<br />

schillende situaties de beste oplossing kunnen aanbieden”, legt Verheem<br />

uit. Beide bedrijven beschikken nu over een zeer complete website, met<br />

dezelfde herkenbare signatuur. “We stralen naar buiten toe hetzelfde uit,<br />

het is ons leveringsprogramma dat het onderscheid maakt tussen beide<br />

bedrijven. Met onze gebundelde kracht zijn we een absolute specialist in<br />

het op afstand bedienen van ramen.”<br />

De handbediening is onverminderd populair<br />

Je zou zeggen dat in deze tijden van automatisering elk raam elektrisch<br />

bediend zou moeten worden. Toch is het juist de handbediening die nog<br />

even populair is als altijd. Verheem: “Onze handbedieningen zijn ‘hufter<br />

proof’. Dat is nodig, want de ramen die bediend moeten worden hangen<br />

meestal op plaatsen waar veel mensen toegang hebben en niet iedereen<br />

even voorzichtig omgaat met zo’n bediening. De elektrische bediening kost<br />

in de meeste gevallen ook net iets meer, dus voor veel bedrijven of instellingen<br />

een extra reden om voor de handbediende uitvoering te kiezen. Desalniettemin<br />

is de elektrische bediening ook uitermate populair, omdat deze<br />

een moderne uitstraling geniet en leverbaar is met veel verschillende opties,<br />

zodat wij zorg kunnen dragen voor het optimale comfort van ventilatie.”<br />

Wie voor de raambedieningen van Teleflex of Amerflex kiest, kan rekenen<br />

op support van A tot Z. Zo bieden Amerflex en Teleflex montage<br />

aan als extra service. Hoe zit het met de aansturing van de motoren,<br />

willen we weten. “Daarin heb je twee mogelijkheden. Dat kan via een<br />

simpele schakelaar op de muur of radiografisch, door middel van een<br />

ontvangstunit en een afstandsbediening. Optioneel kan er dan nog gekozen<br />

worden voor regen- en windsensoren die zorgen voor automatische<br />

aansturing van de uitzetter. Met onze elektrische raamuitzetters<br />

en de juiste accessoires kunnen de ramen tevens opgenomen worden in<br />

een gebouwbeheersysteem.”<br />

Het complete aanbod is te zien op teleflex.nl en amerflex.nl<br />

n<br />

'Beide bedrijven beschikken nu over een zeer complete website,<br />

met dezelfde herkenbare signatuur'<br />

Mechanische raambediening (handbediening).<br />

De elektrische bediening is ook uitermate populair, omdat deze een moderne<br />

uitstraling heeft en leverbaar is met veel verschillende opties. (Beeld: Catalogo)<br />

79


Teks en Beeld: Duco<br />

Zonwering in idyllisch kader tilt<br />

bewonerscomfort naar hoger level<br />

De doekzonwering speelt in het kader van het<br />

BENG-verhaal een cruciale rol in de strijd tegen<br />

oververhitting.<br />

Johan Van Royen: "De majestueuze, comfortabele appartementen en de manier waarop het gebouw in de<br />

omgeving is geïntegreerd, maken van dit project een oord van rust en idyllische schoonheid."<br />

In alle rust in een bebost gebied wonen en tegelijk genieten van een luxueus en duurzaam<br />

villa-appartement. Residentie Erica combineert duidelijk het beste van twee werelden. In<br />

samenwerking met Sylvestris Wonen en Van Royen Archiburo kwam dit woonproject met<br />

acht smaakvolle BENG-appartementen tot stand. In elk kwalitatief afgewerkte wooneenheid<br />

staat comfort centraal, dat onder andere door Duco’s gebruiksvriendelijke doekzonwering<br />

werd gerealiseerd.<br />

Op de heide in Waasmunster (BE) te midden van<br />

een bosrijke omgeving is dit project met acht<br />

riante villa-appartementen terug te vinden. In<br />

het jaar 2017 werd het startschot gegeven en<br />

eind <strong>2019</strong> is de volledige oplevering voorzien.<br />

Architect Johan Van Royen van Archiburo Van<br />

Royen J. bvba geeft tekst en uitleg: “Voor dit<br />

project zijn we uitgegaan van het woonconcept<br />

van Sylvestris Wonen, waarbij het beste van<br />

twee werelden wordt gecombineerd: de luxe<br />

van een villa in de natuur in combinatie met het<br />

comfort van een appartement.”<br />

Een kleine voetafdruk, groots wonen en respect<br />

voor de natuur waren de keywords binnen dit<br />

project. “Het was immers zaak om maximaal<br />

bosbehoud te kunnen verzekeren”, geeft de<br />

architect aan. “Door het samenspel van de<br />

roodbruine dunbed gevelsteen, het antracietkleurige<br />

buitenschrijnwerk en de zeer grote<br />

glaspartijen is er een mooi geheel ontstaan dat<br />

volledig in de bosomgeving is ingebed.”<br />

Kwaliteitsvolle zonwering<br />

Grootse ramen vragen om afscherming van<br />

de zonnestralen zodat een fris binnenklimaat<br />

gegarandeerd is. Doekzonwering was dus<br />

duidelijk. “Voor het buitenschrijnwerk gingen<br />

we een samenwerking met Aluminium Foubert<br />

aan”, vertelt Van Royen. “De keuze voor<br />

Duco’s textielzonwering DucoScreen Front 150<br />

was gezwind gemaakt. Hiermee beschik je per<br />

slot van rekening over een lichte zonwering die<br />

esthetisch werd geplaatst, namelijk onzichtbaar<br />

“We gaven doelbewust de voorkeur aan een zonwerend<br />

doek zonder verduisterende werking. Zo is het zicht op<br />

het groene landschap gewaarborgd”, aldus van Royen.<br />

in het spouwblad. Bovendien speelde de verenigbaarheid<br />

met het raamprofiel ook mee, wat<br />

de montage van buitenaf heeft vergemakkelijkt.”<br />

Meer dan wonen<br />

De architect besluit: “Residentie Erica is zonder<br />

twijfel een uniek concept in de streek. De majestueuze<br />

appartementen vol comfort in combinatie<br />

met de manier waarop het gebouw in de<br />

omgeving is geïntegreerd, maakt van dit project<br />

een oord van rust en idyllische schoonheid.” n<br />

81


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Wilms / www.marcscheepers.com<br />

KIES VOOR LUCHTDICHTE ROLLUIKEN<br />

EN BESPAAR OP DE ENERGIEFACTUUR<br />

Onder invloed van de Europese klimaatdoelstellingen verstrengt de regelgeving op het vlak van energieprestaties aan een razendsnel<br />

tempo. Een goede luchtdichtheid is cruciaal om aan die strengere eisen te voldoen. Vanaf nu kunnen ook rolluiken, net als zonwering,<br />

een rol spelen bij het bepalen van het energiepeil. Wilms, specialist in zonwering, rolluiken en buitenlevenproducten, introduceerde met<br />

de ShutterX ® een rolluik met de focus op luchtdicht bouwen.<br />

Met traditionele inbouwrolluiken en opbouwrolluiken<br />

kon je tot nu toe bij een blowerdoortest<br />

nooit een goed resultaat boeken. Een woning<br />

kon immers niet luchtdicht zijn met deze<br />

producten.<br />

“Wie een rolluik wilde inbouwen, moest ook<br />

een deel van de isolatie verwijderen om de kast<br />

te kunnen monteren. Zo ontstond een bouwknoop,<br />

waarlangs warmte eenvoudig van binnen<br />

naar buiten kon ontsnappen. Bovendien<br />

liep men het risico dat op de plaats waar de kast<br />

in de spouwmuur zat op de binnenmuur condens<br />

optrad. Ramen in combinatie met dergelijke<br />

rolluiken konden ook nooit bovenaan tegen<br />

de binnenmuur bevestigd worden en daardoor<br />

verloor de installatie vaak veel van haar stevigheid”,<br />

licht Ronny Tiri, marketing manager bij<br />

Wilms, de problematiek toe. “Onze R&D afdeling<br />

onder leiding van CEO Erik Wilms gaat elke<br />

dag opnieuw de uitdaging aan om duurzame<br />

systemen te ontwikkelen, die problemen kunnen<br />

oplossen of inspelen op trends in de markt.<br />

Getuige daarvan zijn de opbouwkast met ventilatie,<br />

de screen die in een spouw ingebouwd<br />

kan worden of de aluminium en carbon assen<br />

van onze screens.”<br />

Rolluik voor luchtdichte gebouwen<br />

Zo ontwikkelde de specialist uit Meerhout ook<br />

een innovatief rolluik dat gegarandeerd luchtdicht<br />

is en dus komaf maakt met alle bovenvermelde<br />

problemen en bovendien ook een es-<br />

'Wilms ontwikkelde een rolluik, dat ideaal<br />

geschikt is voor luchtdicht bouwen'<br />

Het rolluik ShutterX® wordt luchtdicht in de spouwmuur weggewerkt, zonder dat daarbij de binnenmuur geraakt en geperforeerd wordt.<br />

82


thetische meerwaarde voor de gevel betekent.<br />

Terwijl Wilms met de ZipX ® Zero in 2013 al een<br />

screen ontwikkelde, die luchtdicht geïntegreerd<br />

kon worden, bestond dit nog niet voor rolluiken.<br />

Nu brengt de specialist in zonwering, rolluiken<br />

en buitenlevenproducten, daar dus veranderingen<br />

in.<br />

Het rolluik ShutterX ® , onzichtbaar in de gevel<br />

geïntegreerd, wordt luchtdicht in de spouwmuur<br />

weggewerkt, zonder dat daarbij de binnenmuur<br />

geraakt en geperforeerd wordt. De<br />

isolatie die daarvoor uit de spouw verwijderd<br />

wordt, ruimt plaats voor een composiet verstevigingsprofiel<br />

dat ter hoogte van de kast in de<br />

binnenmuur geïntegreerd wordt en de isolatiewaarde<br />

van de ontbrekende spouwmuurisolatie<br />

overneemt en zelfs verbetert.<br />

Bovendien kan het raam vanuit de bovenzijde<br />

aan de binnenmuur bevestigd worden. Een<br />

raam met rolluik ShutterX ® wordt rondom in<br />

de dagopening afgewerkt met isolerende constructieplaten,<br />

als barrière tussen de koude buiten-<br />

en de warme binnenlucht. Om in de winter<br />

geen last van koude vensterbanken te hebben,<br />

wordt een composiet raamondersteuningsprofiel<br />

gebruikt, waarop zowel de binnen- als de<br />

buitenvensterbank rust.<br />

De bouwheer wint<br />

Wie voor luchtdichte rolluiken kiest, krijgt er<br />

heel wat voor terug. De bouwknopen, die de<br />

kast, geleiders en vensterbank veroorzaken,<br />

werden opgelost. Met rolluiken zorg je ook<br />

dat de warmte in de koude wintermaanden<br />

gemakkelijker binnen blijft en voorkom je oververhitting,<br />

waardoor geen energieverslindende<br />

airco’s nodig zijn.<br />

“Als eigenaar kan je de zonne-instraling zelf<br />

onder controle houden. In de winter, herfst of<br />

lente kan de zonnewarmte heel interessant zijn,<br />

terwijl de zon op warmere dagen beter buitengehouden<br />

wordt om het binnen fris te houden”,<br />

sluit Ronny Tiri af. “Testen hebben uitgewezen<br />

dat een consument per raam van 1,50<br />

x 1,50 m met een luchtdicht ShutterX ® rolluik<br />

jaarlijks meer dan 40 euro op de energiefactuur<br />

bespaart.” n<br />

Detailbeeld van de integratie van het luchtdichte rolluik<br />

in de gevel.<br />

Wilms ontwikkelde in 2013 ook ZipX®Zero, de eerste luchtdichte screen die in de spouw ingebouwd kan worden.<br />

83


Black Line - een complete productlijn in<br />

matzwart (RAL 9005)<br />

Uniek in deursluittechniek, sinds 1932<br />

fabrikant van geruisloze deursluitoplossingen<br />

Deuropvangers<br />

Deursluiters<br />

Deurveerscharnieren<br />

Deurvastzetters<br />

<br />

<br />

<br />

Retro<br />

Industrieel<br />

Chique<br />

Speciaal voor toepassing in combinatie met<br />

zwart deurbeslag<br />

DICTATOR Productie B.V. Energieweg 11 Emmeloord T +31 (0)527 613456<br />

E-mail: info@dictator.nl of bezoek onze website: www.dictator.nl


ALTIJD EEN VEILIGE,<br />

PASSENDE OPLOSSING<br />

Interhor produceert raam- en deurhorren voor vrijwel ieder type kozijn. De innovatieve montagemogelijkheden<br />

zorgen voor een eenvoudige en snelle montage waarbij ramen en deuren te allen tijde goed blijven sluiten zonder<br />

het kozijn of vleugel te beschadigen en waarbij het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) gewaarborgd blijft.<br />

Perfecte horren op maat • Made in Holland<br />

Geen aantasting van het PKVW<br />

Rolhor Dakraam<br />

Steel Look Hor<br />

Raamhor<br />

Tooghordeur<br />

Draaihordeur<br />

Dunne Hor<br />

Turni® Frame Plissé<br />

Interhor BV • Leppingtonstraat 12 • 6067 HZ Linne • Tel: <strong>04</strong>75 - 485013 • E-mail: info@interhor.nl • Website: www.interhor.nl<br />

HOLLAND GEVELTECHNIEK<br />

DE WRAP FOLIE SPECIALIST<br />

Leverancier en Applicator Holland geveltechniek is gecertificeerd verwerker door<br />

Avery Dennison conform de Specialist Façade Installer norm. Dit betekend dat<br />

Holland geveltechniek werkt volgens de voorschriften die Avery heeft afgenomen<br />

middels de opleiding met folie. Hier is het SFI certificaat voor uitgereikt. Door de vele<br />

ervaring die Holland geveltechniek inmiddels heeft vergaard in de verwerking van<br />

Avery Facade film en de SFI certificering kom je in aanmerking voor de speciale<br />

projectgarantie ICS van Avery.<br />

De ICS-Prestatiegarantie is een mondiaal open-garantiesysteem. Het geeft zekerheid<br />

aan converters, installateurs en eindgebruikers, omdat het de prestaties van Avery<br />

Graphics films met gekwalificeerde componenten garandeert.<br />

HOLLAND GEVELTECHNIEK<br />

DE WRAP FOLIE SPECIALIST<br />

Leverancier en Applicator Holland geveltechniek is gecertificeerd verwerker door<br />

Avery Dennison conform de Specialist Façade Installer norm. Dit betekend dat<br />

Holland geveltechniek werkt volgens de voorschriften die Avery heeft afgenomen<br />

middels de opleiding met folie. Hier is het SFI certificaat voor uitgereikt. Door de vele<br />

ervaring die Holland geveltechniek inmiddels heeft vergaard in de verwerking van<br />

Avery Facade film en de SFI certificering kom je in aanmerking voor de speciale<br />

projectgarantie ICS van Avery.<br />

De ICS-Prestatiegarantie is een mondiaal open-garantiesysteem. Het geeft zekerheid<br />

aan converters, installateurs en eindgebruikers, omdat het de prestaties van Avery<br />

Graphics films met gekwalificeerde componenten garandeert.<br />

4e Industriestraat 11c<br />

3133 EK Vlaardingen<br />

010-7371263<br />

info@hollandgeveltechniek.nl<br />

WWW.HOLLANDGEVELTECHNIEK.NL<br />

17350344_Holland 1935<strong>04</strong>-17554_Holland gevel Geveltechniek.indd 1-2.indd 1 1 12-06-17 05-09-19 15:<strong>04</strong> 14:23


Tekst: Johan Debaere | Beeld: HECO Schrauben / Manfred H. Vogel<br />

Gevelschroeven<br />

scoren bij renovatieproject<br />

De Berlijnse wijk Zehlendorf wordt gekenmerkt door historisch<br />

belangrijke monumenten en prachtige oude villa’s. Toch vind je<br />

er ook heel wat woningen die dateren uit de jaren ’60 en die zijn<br />

dringend aan renovatie toe. Architecte Florentine Raspé gaf de gevel<br />

van een meergezinswoning aan de Potsdamer Chaussée een<br />

complete make-over.<br />

Ze combineerde daarvoor gips en Kebony-hout, wat niet alleen zorgt voor<br />

een goede thermische isolatie, maar ook voor een esthetische meerwaarde.<br />

Voor de montage van de houten latten gebruikte timmerbedrijf Struve<br />

UNIX-top gevelschroeven van HECO.<br />

Alhoewel de traditionele baksteen nog altijd helemaal in is, wordt vandaag<br />

vaak gekozen voor een alternatieve gevelbekleding, zoals crepi,<br />

glas, aluminium, staal, gips, hout. Zo valt de gevel van een gerenoveerde<br />

meergezinswoning in de Berlijnse wijk Zehlendorf op door de geslaagde<br />

combinatie van gips en hout. “De nieuwe gevelbekleding zorgt niet alleen<br />

voor een goede thermische isolatie, maar ook voor een moderne uitstraling,<br />

die perfect aansluit bij de omgeving”, stelt architecte Florentine Raspé.<br />

“Ik koos bewust voor hoogwaardig Kebony-hout, een gemodificeerd<br />

inheems zachthout, dat na impregnatie met een bio-alcohol-gebaseerde<br />

vloeistof en een warmtebehandeling net zo duurzaam en weerbestendig<br />

is als tropisch hout én ook niet meer nabehandeld moet worden.”<br />

De gevel van een rijtjeshuis uit de jaren ’60 was dringend aan renovatie toe.<br />

Een gevelbekleding met gips en Kebony-hout zorgt voor een moderne uitstraling.<br />

UNIX-top gevelschroef van HECO<br />

Voor de bevestiging van de Kebony-latten gebruikte timmerbedrijf Struve<br />

uit Steinbergkirche zowat zestien duizend HECO-UNIX-top gevelschroeven<br />

met een diameter van 4,5 mm en een kleine, onopvallende verzonken<br />

lenskop. De gepatenteerde voldraad - met zijn variabele spoed - trekt de<br />

houten onderdelen stevig tegen de onderconstructie aan. Dat resulteert<br />

in een veilige en duurzame verbinding en vermijdt ratelende geluiden<br />

door losse latten.<br />

“Testen toonden aan dat deze HECO-schroeven uit roestvrij staal ideaal<br />

waren om de Kebony-latten te monteren”, zegt CEO Nis Peter Struve, die<br />

ronduit voor de HECO-producten kiest. “Aangezien we altijd schroeven<br />

met dezelfde kop gebruiken, hoeven we ook de bits niet steeds te vervangen.<br />

Bovendien voorkomen de freesribben dat het hout scheurt tijdens<br />

het schroeven, waardoor het niet nodig is om voor te boren. Zo besparen<br />

we veel tijd.” n<br />

De houten gevel sluit perfect aan bij de omgeving. De combinatie van gips en<br />

hout maakt de woning modern en uitnodigend.<br />

86


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Brouwers Algemene Buigwerken<br />

Gebogen vliesgevel<br />

accentueert nieuw mediahuis<br />

Het nieuwe hoofdkwartier van DPG Media wordt hét uithangbord van de vernieuwde buurt aan het Centraal Station van Antwerpen.<br />

Het gebouw is een ontwerp van Binst Architects en werd gerealiseerd door de Belgische BESIX Group. Na de afbraak van de<br />

laatste woningen werd onmiddellijk gestart met het bouwen van de grondkerende wanden, gevolgd door de bemalings-, graaf- en<br />

betonwerken. Midden 2018 werd de eerste steen gelegd en in februari <strong>2019</strong> was het hoogste punt bereikt. Binnenkort wordt dit<br />

nieuwbouwvolume opgeleverd.<br />

Zo komen in de sokkel verschillende horecazaken<br />

– brasserie-restaurant en coffee corners<br />

– en multimedia-opstellingen, die ook voor<br />

het grote publiek toegankelijk zullen zijn. Hogerop<br />

zijn vier royale, toegankelijke daktuinen<br />

voorzien, die het leef- en werkklimaat van de<br />

honderden medewerkers en bezoekers positief<br />

moeten beïnvloeden. De kroon van het gebouw<br />

wordt afgezoomd met een belvedère van<br />

waaruit geïnteresseerden een 360° panorama<br />

over de stad en de majestueuze stationsomgeving<br />

krijgt. De gevels zijn alzijdig opgevat, wat<br />

betekent dat elke gevel even belangrijk is.<br />

Gebogen profielen<br />

De firma Vorsselmans kreeg de opdracht om<br />

de imposante gevel van het gebouw vorm te<br />

geven, onder meer met gebogen Schüco vliesgevels.<br />

Voor het buigen van de profielen kwam<br />

de gevelbouwer bij Brouwers Algemene Buigwerken<br />

terecht.<br />

'We leverden 190<br />

gebogen profielen met<br />

verschillende afmetingen<br />

en hoogten'<br />

Vorsselmans gaf Brouwers Algemene Buigwerken de opdracht om de profielen voor de vliesgevels te buigen.<br />

De specialist boog uiteindelijk 190 profielen met een hoogte van respectievelijk 70, 110, 130 en 180 mm.<br />

Deze nieuwe hoofdzetel wordt onder meer de<br />

thuishaven van News City, waar de redacties<br />

van Het Laatste Nieuws, HLN.be, De Morgen,<br />

VTM Nieuws, Dag Allemaal, … zullen werken<br />

en begin volgend jaar verhuist ook de VTM<br />

Nieuws-studio naar Antwerpen. Naast kantoren<br />

en studio’s heeft dit gebouw echter nog<br />

veel meer te bieden.<br />

“Zoals wel vaker voerden we eerst een proefbuiging<br />

uit, zodat de klant kon zien hoe het<br />

eindresultaat er zou uitzien. Na goedkeuring<br />

konden we met de uiteindelijke productie starten.<br />

De opdracht omvatte profielen van verschillende<br />

afmetingen, die over twee richtingen<br />

gebogen moesten worden. Er moesten ook verschillende<br />

radii gebogen worden. Met behulp<br />

van mallen werd steeds gecontroleerd of de<br />

radius na het buigen correct was”, licht Edsko<br />

Brouwer, zaakvoerder van Brouwers Algemene<br />

Buigwerken, dit project toe.<br />

“Uiteindelijk leverden we in totaal 190 gebogen<br />

profielen met een hoogte van respectievelijk 70,<br />

110, 130 en 180 mm. Na het buigen werden de<br />

profielen bij Schüco nog gepoederlakt, waarna<br />

Vorsselmans zorgde voor de assemblage in het<br />

atelier en de montage op de werf.” n<br />

87


Thema Dak- en gevelbekleding, folie<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: RENOLIT/Façade Groep<br />

RENOVATIEFOLIE BLAAST<br />

DE GEVEL NIEUW LEVEN IN<br />

Het is zonnig wanneer we buiten staan en de gevel van het nieuwe pand bekijken. Op de parkeerplaats van het nieuwe pand van Façade<br />

Groep in Deurne sta ik met Fedor Nouwen, directeur en eigenaar van Façade Groep, Geraldo Beurskens, projectmanager bij Façade<br />

Groep, Hans van Gils, Area Sales Manager bij RENOLIT en Stefan Schmatz, Business Manager Construction bij RENOLIT.<br />

88


Thema Dak- en gevelbekleding, folie<br />

Over RENOLIT<br />

Het nieuwe bedrijfspand van Façade Groep.<br />

Façade Groep is een specialistische distributeur van renovatiefolies<br />

voor gebouwen. Door de groei was de verhuizing naar een nieuw<br />

pand wenselijk. Een multifunctionele en duurzame nieuwbouw biedt<br />

nu onderkomen aan het bedrijf. De gevel van het pand valt op door<br />

de moderne combinatie van kleuren, die door het aanbrengen van<br />

verschillende folies tot stand is gekomen. “De groene delen en de<br />

delen in houtlook zijn beplakt met RENOLIT REFACE renovatiefolie van<br />

RENOLIT”, vertrouwt Nouwen ons toe.<br />

Sterk partnerschap<br />

Zes jaar geleden nam Façade Groep de reparatiefolies van RENOLIT op<br />

in haar programma. Sinds een half jaar is daar RENOLIT REFACE aan toe<br />

gevoegd. Van Gils: “Waar oorspronkelijk de reparatiefolie wordt ingezet<br />

De RENOLIT Group is een wereldwijd actieve specialist in<br />

hoge kwaliteit kunststoffolie, platen en andere kunststofproducten.<br />

Met meer dan 30 locaties in meer dan 20 landen<br />

en een jaarlijkse omzet van 1,031 miljard euro in het fiscale<br />

jaar 2018, met een hoofdkantoor in Worm, Duitsland, is het<br />

bedrijf een van ’s werelds leidende fabrikanten van kunststofproducten.<br />

Meer dan 4.700 werknemers zetten zich in om<br />

de kennis en expertise die 70 jaar teruggrijpt uit te breiden.<br />

voor kozijnreparaties, daar is RENOLIT REFACE speciaal ontwikkeld voor<br />

het overplakken van gevelpanelen.”<br />

Beurskens vult aan: “Met RENOLIT REFACE voeg je waarde toe aan de<br />

gevel. Voor relatief weinig geld krijg je niet alleen een totaal nieuwe look,<br />

maar ook een folie die een beschermende werking heeft.” ›<br />

89


House Wrap –<br />

with RENOLIT<br />

REFACE.<br />

RENOLIT REFACE – High Performance<br />

film for facade design.<br />

Thanks to the self-adhesive RENOLIT REFACE facade film, a quick, cost-effective and permanent<br />

revitalisation of the building is possible as an alternative to laquering or total refurbishment. The<br />

weather-resistant multi-layer film covers smooth facade elements like a second skin. RENOLIT<br />

REFACE increases the life of facades and reduces permanently maintenance costs.<br />

Request information material now<br />

contact@renolit.com<br />

+49.6233.321.1414<br />

Subscribe to our Newsletter<br />

www.renolit-reface.de<br />

Follow us on


Thema Dak- en gevelbekleding, folie<br />

Berlijn - Een totaal nieuwe look, dankzij RENOLIT REFACE. (Beeld: RENOLIT)<br />

Hamburg – Lift- en trappenhuis voorzien van antracietgrijze RENOLIT REFACE<br />

folie. (Beeld: RENOLIT / Aloys Kiefer)<br />

Yooma Hotel, Parijs. (Beeld: RENOLIT)<br />

Façade Groep mag zich exclusief distributeur noemen van RENOLIT RE-<br />

FACE. Van Gils licht toe: “Ik ken Fedor al vanaf de exterieurtrainingen bij<br />

RENOLIT. Hij stak nooit onder stoelen of banken dat hij distributeur wilde<br />

worden van onze buitenfolie. RENOLIT deed echter zelf de distributie in<br />

de Benelux in die dagen. Toen Stefan Schmatz bij ons kwam werken,<br />

uitte hij de wens om toch een distributienetwerk in het leven te roepen.<br />

Ik dacht meteen terug aan Fedor en zijn bedrijf en nu staan we hier. We<br />

zien elkaar inmiddels als sterke partners.”<br />

De eindeloze voordelen van renoveren met folie<br />

Schmatz ziet een tendens ten aanzien van het gebruik van RENOLIT REFACE<br />

ontstaan: “In plaats van de folie voor renovatiedoeleinden te gebruiken, zien<br />

we steeds meer dat gebouwen worden opgetrokken in neutrale kleuren.<br />

Kleuraccenten worden dan achteraf aangebracht, door folie te plakken. Slim,<br />

want bij verkoop van het pand of wisseling van huurder kan het gebouw in<br />

originele staat opgeleverd worden, of men kan een eigen kleur folie kiezen.”<br />

RENOLIT REFACE is een duurzaam product vanwege de toepassing en<br />

de manier waarop het geproduceerd wordt. Beurskens: “Gevelpanelen<br />

die optisch niet meer fraai zijn zouden anders weggegooid worden. Met<br />

RENOLIT REFACE blaas je die panelen nieuw leven in.”<br />

Schmatz voegt toe: “RENOLIT REFACE scoort ook goed inzake brandwerendheid<br />

en komt met vlag en wimpel door de SBI testen. RENOLIT<br />

REFACE heeft de laagste rookgasontwikkeling en een D0 (nul) score, dus<br />

geen druppels bij brand.” n<br />

91


Thema Dak- en gevelbekleding, folie<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: Holland Geveltechniek<br />

WHATSAPP BERICHT:<br />

‘WRAPPERS ZIJN BAZEN!’<br />

Wanneer je van een klant een WhatsApp bericht ontvangt omdat deze enorm tevreden is over het geleverde werk, dan doe je iets goed.<br />

Henk de Bruin, directeur van Holland Geveltechniek, viel de eer ten deel om dit bericht te ontvangen van BN’er Freek Vonk, nadat het<br />

wrapwerk in diens nieuwe penthouse was opgeleverd.<br />

Project De Kim Noordwijk - Ook zijn alle kitranden vervangen<br />

en is de gevel gereinigd.<br />

Bedrijfspand te Roosendaal, de complete buiten gevel werd aangepakt. De gele<br />

panelen werden voorzien van mat zwarte folie, de rode delen werden voorzien van<br />

een metallic zilveren folie.<br />

Holland Geveltechniek heeft het als expert in gevelrenovatie en -transformatie<br />

drukker dan ooit. “De folie is letterlijk niet aan te slepen”,<br />

zegt De Bruin. We lopen samen met hem langs een paar mooie folieprojecten<br />

die het bedrijf de laatste tijd heeft gerealiseerd.<br />

Goede voorbereiding is het halve werk<br />

Holland Geveltechniek geeft 10 jaar garantie op de aangebrachte folie.<br />

Dat betekent dat het voorbereidingsproces van cruciaal belang is,<br />

om tot een strakke en maximale hechting van de folie te komen. Zo<br />

ook bij een project in Ridderkerk, waar De Bruin en zijn team een<br />

kantoorpand in de Avery folie hebben gezet. “Het ging hier om het<br />

bekleden van gevelpanelen en kozijnen. Er is een schitterende combinatie<br />

gemaakt van antraciet folie op de gevelpanelen en metallic folie<br />

op de kozijnen. Om het werk uit te kunnen voeren zoals het hoort,<br />

hebben we vooraf alle te wrappen onderdelen machinaal geschuurd<br />

en daarna gereinigd. Het resultaat mag er zijn, het pand ziet er weer<br />

imposant uit, met de kozijnen als in het oog springende accenten”,<br />

aldus De Bruin.<br />

Totale transformatie geeft totaal andere uitstraling<br />

We vervolgen onze ‘reis’ van Ridderkerk naar het Brabantse Roosendaal.<br />

Daar heeft Holland Geveltechniek op wens van de klant een<br />

bedrijfspand getransformeerd van geel/wit naar matzwarte gevelelementen<br />

met metallic kozijnen. “Het ‘voor en na’ effect is bij dit soort<br />

transformaties extreem en zorgt voor een absolute ‘wow-factor’. Een<br />

gebouw maakt door zo’n transformatie letterlijk een reis door de tijd.<br />

92


Thema Dak- en gevelbekleding, folie<br />

'Holland Geveltechniek<br />

geeft 10 jaar garantie op de<br />

aangebrachte folie'<br />

Kantoorgebouw te Ridderkerk voorzien van folie op de panelen en kozijnen.<br />

Penthouse Freek Vonk - De deurgrepen heeft Holland Geveltechniek laten moffelen<br />

bij de spuiterij in de kleur mat zwart.<br />

Alle aluminium schuifpuien (25 stuks) zijn voorzien van façadefolie van Avery Dennison in de kleur<br />

Midnight Sand Mat, deze kleur is speciaal door Avery geproduceerd voor dit project, op wens van de klant.<br />

Het eindresultaat roept ‘welkom in <strong>2019</strong>’ en biedt een aanblik die nog<br />

decennialang houdbaar is”, legt De Bruin uit. “Bedenk daarbij dat de<br />

door ons aangebrachte folie niet alleen bedoeld is om een optisch<br />

effect te creëren, maar ook werkelijk bijdraagt aan het beschermen<br />

van de gevel.”<br />

Folie beschermt tegen weersinvloeden aan de kust<br />

Inmiddels zijn we aangekomen in de kuststreek, waar Holland Geveltechniek<br />

het Zorghotel De Kim in Noordwijk in een nieuw jasje gestoken<br />

heeft. “Zeker aan de kust geldt dat de beschermende kracht van<br />

folie op geveldelen en kozijnen zorgt dat er een extra bescherming<br />

optreedt. De invloed van zoute zeelucht mag niet onderschat worden,<br />

lakwerk wordt daar in de loop der tijd door aangetast. Onze folie<br />

werkt echter als een soort pantser en beschermt de bouwdelen op<br />

voortreffelijke wijze”, schetst De Bruin. Ook aan de kust vinden we het<br />

nieuwe penthouse van bekende Nederlander Freek Vonk. Hij stuurde<br />

na gedane arbeid het complimenteuze WhatsApp bericht waarover<br />

sprake is aan het begin van dit artikel. Een bijzondere klus, vindt De<br />

Bruin. “Het ging hier om het wrappen van de binnenzijde van maar<br />

liefst 25 schuifpuien in het appartement. Avery heeft speciaal voor<br />

Freek Vonk een kleur geproduceerd, die de welluidende naam ‘midnight<br />

sand’ heeft meegekregen. Een leuke anekdote bij deze mooie<br />

opdracht is dat Freek Vonk ons vroeg om alles ‘Johan proof’ te maken.<br />

Op onze vraag wie Johan dan is, kregen we als antwoord dat dit de<br />

slooplustige huisvaraan is. Tja, je bent bij Freek Vonk thuis of niet he”,<br />

zegt De Bruin lachend. n<br />

93


SLIMME<br />

LUCHTDICHTE<br />

OPLOSSINGEN<br />

GEGARANDEERD<br />

LUCHTDICHT<br />

ZEER GESCHIKT VOOR<br />

PREFABRICATIE<br />

GROOT<br />

VOEGBEREIK<br />

GEEN VERDERE AFWERKING<br />

OP DE BOUWPLAATS NODIG<br />

AKOESTISCH EN<br />

THERMISCH ISOLEREND<br />

EENVOUDIG INDRUKBAAR<br />

BLIJVEND ELASTISCH<br />

Celdex Stelkozijnband maakt deel uit van een compleet<br />

assortiment Celdex Dichtgarant oplossingen voor<br />

Luchtdicht Bouwen. Celdex helpt je graag met advies<br />

op maat, slimme producten én projectbegeleiding.<br />

Kijk voor meer informatie op www.celdex.nl<br />

AIRSEAL METERKAST MANCHET<br />

AIRSEAL VULBLOKKEN<br />

AIRSEAL DAKDOORVOER MANCHET


Thema Dak- en gevelbekleding, folie<br />

Tekst: Chris Elbers | Beeld: FrontShield<br />

ZELFKLEVENDE FOLIES: DUURZAME MEERWAARDE VOOR UW VASTGOED<br />

De surface solutions van FrontShield uit Eindhoven geven ieder vastgoedobject een nieuw,<br />

eigentijds gezicht. Ongeacht of het nu gaat om decoreren, renoveren of restylen: de speciale<br />

zelfklevende folies voorzien uw in- en exterieur altijd van een duurzame en frisse<br />

look. In elk gewenste kleur.<br />

Een van de foliesystemen in detail.<br />

en kunststof kozijnen of volkern- en inerte panelen.<br />

Wat de toepassing ook is: FrontShield<br />

staat voor een snelle en duurzame oplossing,<br />

kostenbesparend en met een minimum aan<br />

overlast tijdens het aanbrengen.<br />

Straatbeeld.<br />

De hoogwaardige, zelfklevende kunststoffen<br />

van FrontShield kunnen op verschillende ondergronden<br />

kunnen worden aangebracht. Binnen<br />

én buiten. Bovendien is een breed scala aan folies<br />

leverbaar: renovatiefolie, deurfolie, kozijnfolie, interieurfolie,<br />

veiligheidsfolie, privacyfolie, inbraak-<br />

werende folie, zonwerende folie, inbraakvertragende<br />

folie, FrontShield heeft het in huis!<br />

Exterieur<br />

Montage is mogelijk op gevelelementen met<br />

een eenvoudige detaillering, zoals aluminium<br />

Interieur<br />

De unieke foliesystemen voor binnen zijn decoratief<br />

en superveelzijdig. Door gebruik te maken<br />

van deze speciale films is het mogelijk om<br />

de meest uiteenlopende elementen te behandelen,<br />

zoals kozijnen, deuren, wanden en kasten.<br />

Uni-kleuren, metallics en zelfs houtprint:<br />

zowat alles is mogelijk. Ook kunnen fullcolour<br />

graphics worden aangebracht, zodat een specifieke<br />

look wordt gecreëerd die de uitstraling<br />

van uw merk of bedrijfsnaam versterkt. n<br />

Decoreren, Renoveren &<br />

van vastgoed met folie!<br />

Restylen<br />

<strong>04</strong>0 – 40 22 735 - info@frontshield.nl - www.frontshield.nl<br />

C’park Bata Europaplein 1 - 5684 ZC Best<br />

95


Thema Dak- en gevelbekleding, folie<br />

Tekst: Tjerk van Duinen | Beeld: Soprema<br />

DAKBEDEKKING<br />

MET EEN GOED ADVIES<br />

Van de meer dan veertig fabrieken die honderd jaar geleden in Enschede stonden, zijn er nog maar enkele over. Eén daarvan is het Janninkscomplex,<br />

een voormalige spinnerij die in 1982 werd getransformeerd tot appartementengebouw annex museum. Het Rijksmonument<br />

ondergaat momenteel weer een ingrijpende renovatie. De 125 appartementen zijn inmiddels gemoderniseerd en het museum op<br />

de begane grond is verbouwd tot gezondheidscentrum.<br />

Het Jannikscomplex, een beeldbepalend bouwwerk in Enschede.<br />

De laatste renovatiewerkzaamheden vinden plaats op de daken.<br />

De laatste renovatieactiviteiten vinden plaats<br />

op de daken van het complex. Het stokoude<br />

dakpakket, dat nog kurk als isolatiemateriaal<br />

bevatte, wordt vervangen door een nieuw pakket,<br />

waardoor het Janninkscomplex langdurig<br />

beschermd is. De bestanddelen van dit nieuwe<br />

dakbedekkingspakket zijn geleverd door<br />

SOPREMA uit IJlst, producent van hoogkwalitatieve<br />

producten voor waterdichting en isolatie.<br />

De dakdekkers van Boll Dakmanagement verzorgen<br />

de applicatie.<br />

Overlast niet gewenst<br />

Herbert Dierking is salesmanager bij SOPREMA<br />

en in die hoedanigheid betrokken bij de projecten<br />

van SOPREMA in Oost en West Nederland.<br />

“Het Janninkscomplex is wel een bijzonder geval,<br />

in de eerste plaats omdat het zo’n beeldbepalend<br />

bouwwerk is voor Enschede. Daarnaast vragen<br />

renovaties altijd meer aandacht. In dit geval hadden<br />

we te maken met een betonnen dak, een geballast<br />

of mechanisch bevestigd systeem is dan de<br />

meest voor de hand liggende oplossing.”<br />

“Ballasten was echter constructief niet mogelijk.<br />

Een mechanisch bevestigd systeem zorgt vaak<br />

voor overlast ivm boorwerkzaamheden. Om de<br />

bewoners zo min mogelijk te belasten werd dus<br />

gezocht naar een andere applicatiemethode.<br />

We hebben daarom in overleg met de applicateur<br />

een gekleefd systeem geadviseerd. Deze<br />

bestaat uit een gegoten dampremmer, die kleine<br />

oneffenheden van het betondak kan uitvlakken.<br />

De PIR-isolatieplaten worden hierop verlijmt,<br />

waarop een zelfklevende onderlaag, Soprastick<br />

Venti FF, wordt aangebracht. De toplaag, Varyflex<br />

370K24, een SBS gemodificeerde dakbaan,<br />

wordt op de onderlaag gebrand. ”<br />

Verkleefd<br />

“Er zitten veel voordelen aan zo’n verkleefd<br />

systeem. Naast dat je niet hoeft te boren en te<br />

schroeven, resulteert het in een compact dakbedekkingssysteem<br />

en is er geen ballast nodig.<br />

Een dampremmende laag gieten biedt zekerheid<br />

en de mogelijkheid om oneffenheden te<br />

corrigeren. Isolatieplaten verlijmen gaat beduidend<br />

sneller dan boren. Als je die voordelen<br />

vroeg in het proces duidelijk kunt maken, levert<br />

dat kostenvoordelen op voor de opdrachtgever<br />

en is de verwerking prettiger en ook kostenbesparend<br />

voor de applicateur.”<br />

“Maar dan moet je dus wel op tijd aan tafel zitten!<br />

Wat dat betreft zou het goed zijn als we<br />

nog meer contact konden hebben met architecten.<br />

Voor nieuwbouwprojecten schrijven zij<br />

vaak een dakbedekkingssysteem voor met de<br />

mededeling ‘of gelijkwaardig’ en daar kan een<br />

aannemer dan in zijn eigen voordeel kiezen. Dat<br />

is dus niet altijd de beste oplossing.”<br />

Advies<br />

“SOPREMA heeft een prachtig assortiment<br />

met hoogwaardige producten voor talrijke waterdichtings-<br />

en isolatieoplossingen en heeft<br />

bovendien een sterke marktpositie. Maar juist<br />

in onze adviserende rol kunnen wij zorgen dat<br />

de architect, de aannemer/dakdekker en de<br />

opdrachtgever daar optimaal van kunnen pro-<br />

96


Thema Dak- en gevelbekleding, folie<br />

'Er zitten veel voordelen aan zo’n verkleefd systeem. Naast dat je niet<br />

hoeft te boren en te schroeven, resulteert het in een compact<br />

dakbedekkingssysteem en is er geen ballast nodig'<br />

Een bitumineus dakbedekkingssysteem maakt een dak perfect waterdicht en gaat erg lang mee.<br />

Herbert Dierking, sales manager van SOPREMA BV.<br />

fiteren. Wij zijn echte meedenkers en dat vertaalt<br />

zich in langdurige relaties met onder andere applicateurs,<br />

dakdekkers, woningcorporaties, verenigingen<br />

van eigenaren en gemeentes. We hebben<br />

open communicatielijnen met onze klanten<br />

en relaties. Regelmatig worden we gebeld om<br />

‘even te komen kijken’ en dan doen we met alle<br />

plezier een vrijblijvende dakinspectie. Neem de<br />

zonnepanelen die enorm in opkomst zijn. Een opdrachtgever<br />

belt ons, we gaan kijken, overleggen<br />

en komen vervolgens met de beste oplossing. We<br />

bouwen graag aan langdurige relaties.”<br />

Bitumen<br />

Een andere langdurige relatie is die met het<br />

product waar het allemaal mee begonnen is –<br />

bitumen. Dierking: “SOPREMA BV komt voort<br />

uit Troelstra & de Vries BV, dat in de vorige<br />

eeuw groot is geworden in bitumineuze dakbedekking<br />

en in 2007 werd overgenomen door<br />

het Franse familiebedrijf SOPREMA. En ja, bitumen<br />

speelt nog steeds een hoofdrol in ons<br />

bedrijf. Het product heeft zich allang bewezen<br />

als materiaal met hoge weersstand, dat daken<br />

waterdicht maakt en erg lang meegaat. Bitumen<br />

wordt veelal geassocieerd met branden,<br />

maar in de loop der jaren zijn er al meerdere<br />

bitumineuze producten die vlamvrij kunnen<br />

worden aangebracht.”<br />

“Voor de meeste renovatieprojecten kun je prima<br />

uit de voeten met een tweelaags gebrand<br />

bitumensysteem met isolatieplaten. Voor de<br />

zekerheid zou ik toch eerst even advies inwinnen.<br />

Voor hetzelfde geld hebben we een betere<br />

oplossing in huis.” n<br />

97


BITUMINEUZE WATERDICHTING THERMISCHE ISOLATIE HOUTVEZEL ISOLATIE SYNTHETISCHE WATERDICHTING VLOEIBARE WATERDICHTING<br />

SOPREMA BV I Geeuwkade 21 I 8651 AA IJLST<br />

Tel: +31 (0)515 533 000 I info@soprema.nl I www.soprema.nl


Als Team onverslaanbaar<br />

Met de elektronische sluitsystemen easy en de mechanische cilinders<br />

van de profielserie SINUS kan toegang voor ongenode gasten<br />

worden uitgesloten. Volledige controle over de easyApp en het<br />

hoogst mogelijke niveau van kopieerbeveiliging van de mechanische<br />

systemen SI6 en 3VS – de combinatie is onverslaanbaar.<br />

Uw innovatieve, dynamische partner die zich richt<br />

op het verdelen van duurzame bouwspecialiteiten.<br />

Wij zien steeds nog te veel dat ramen ingebouwd worden uitkragend tegen de binnen schil<br />

met allerlei mogelijke creaties van draagstructuren en folies om zo de gevel verder af te<br />

78 | 27 | 2 | 0<br />

werken. Doch wanneer we de bedenking maken, wat als we de ramen dmv beschadiging<br />

eventueel nog tijdens de bouwfase ,inbraak of vervanging na 25 jaar willen doen? Gaan<br />

we dan de voorgevel terug weghalen? Vele reageren volmondig dat dit dan een probleem<br />

is en zeer zware kost zal zijn. Buildtechnics bied hierin een oplossing met het uitkragen van<br />

de ramen in een draagstructuur met het EMS -SI systeem. Wij bekijken de draagstructuuur<br />

in zijn geheel zowel statisch,thermisch en het lucht-waterdicht aansluiten. Samen willen<br />

wij de moeilijke bouwknopen herleiden tot eenvoud ,betaalbaar en tevredenheid voor alle<br />

betrokken partijen. Wij durven hardop vooruit denken.<br />

Ambachtslaan 3240 /Poort St-Truiden | 3800 Sint-Truiden | +32 476 81 08 33 | info@buildtechnics.be<br />

WWW.BUILDTECHNICS.BE<br />

Bekijk het volledige<br />

assortiment elektrische &<br />

mechanische raambedieningen op de<br />

vernieuwde website van Amerflex!<br />

WWW.AMERFLEX.NL


Thema Sloten, cilinders, scharnieren<br />

Breuer & Schmitz introduceert een nieuw universeel toepasbaar veiligheidsscharnier 818 Protect, leverbaar<br />

in verzinkt, RVS, Accoya®-proof en zwarte uitvoering én in alle gangbare afmetingen.<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Breuer & Schmitz<br />

Maak kennis met een nieuw universeel<br />

toepasbaar veiligheidsscharnier<br />

Een deur zonder scharnier is als een café zonder bier of om het met de slogan van Breuer & Schmitz (BSW) te zeggen: ‘Without us it’s<br />

not a door’. Deur-kozijncombinaties in hout, kunststof, glas, aluminium of metaal, de scharnierenfabrikant uit het Duitse Solingen heeft<br />

steeds een gepaste oplossing klaar.<br />

Dat kan een standaardproduct zijn, maar evenzeer<br />

een maatoplossing. Om aan de strengere<br />

eisen van de markt te kunnen blijven voldoen,<br />

investeert de firma ook continu in de uitbreiding<br />

en optimalisatie van het gamma. Vandaag introduceert<br />

de specialist een innovatief universeel<br />

toepasbaar veiligheidsscharnier: 818 Protect.<br />

De firma Breuer & Schmitz ontstond in 1883<br />

in Solingen-Wald als een machinebouwer, die<br />

zich vooral focuste op het ontwikkelen en produceren<br />

van speciale machines voor de bewerking<br />

van metalen onderdelen. Algauw startte<br />

men ook met de productie van beslag en later<br />

specifiek met de ontwikkeling en productie van<br />

scharnieren.<br />

“Breuer & Schmitz is uitgegroeid tot een toonaangevende<br />

producent van hoogwaardige<br />

scharnieren en paumelles voor de utiliteits- en<br />

particuliere woningbouw. Het gamma omvat<br />

de BWS 818 allround en BWS 8<strong>04</strong> topforce<br />

lijnen, maar ook projectscharnieren, kozijnconstructies,<br />

veiligheidsscharnieren conform keur-<br />

merk SKG en paumelles, zowel standaard- als<br />

maatoplossingen”, stelt Gijs-Bert Drost, accountmanager<br />

voor Nederland.<br />

“Sinds de overname door de familie Müller in<br />

het jaar 2000 kende de firma een gestage groei.<br />

Met de broers Patrick en Markus Müller aan het<br />

roer werd de fabriek uitgebreid met een lasrobot,<br />

een laserpress en ook de slijperij werd in<br />

eigen beheer genomen. We zijn ook de enige<br />

scharnierfabrikant die het assortiment volgens<br />

het Amerikaanse Cradle-to-Cradle niveau bron-<br />

100


Thema Sloten, cilinders, scharnieren<br />

'Bij veiligheidsscharnier 818 Protect heb<br />

je enkel nog een inkrozing nodig'<br />

ze lieten certificeren. Daarnaast zijn onze scharnieren<br />

met glijlagering geschikt voor gebruik bij<br />

deuren en kozijnen met brandwerendheid.”<br />

818 Protect<br />

Met de 818 allround productlijn biedt Breuer &<br />

Schmitz een oplossing voor bijna alle deuren.<br />

Deze scharnieren met driedelige knoop zijn standaard<br />

uitgerust met een onderhoudsvrije glijlagertechniek,<br />

geschikt voor hoge belastingen tot<br />

150 kg (met drie scharnieren). Ze zijn DIN rechts<br />

en links bruikbaar en leverbaar in verschillende<br />

uitvoeringen met of zonder veiligheidspen.<br />

“Met het nieuwe 818 Protect ontwikkelden we<br />

een universeel toepasbaar veiligheidsscharnier,<br />

waarvoor je enkel nog een inkrozing nodig<br />

hebt. Een gat boren voor de dievenpen is niet<br />

meer nodig en de innovatieve Protect veiligheidshaken<br />

dienen tegelijk als hangnaadbegrenzer”,<br />

licht Drost toe.<br />

“Dit scharnier is voorzien van verbeterde glijlagers<br />

en garandeert een draagvermogen tot<br />

150 kg. Net als alle andere scharnieren van<br />

de 818 serie is dit nieuwe beslag C2C bronze<br />

gecertificeerd en leverbaar in verzinkt, RVS,<br />

Accoya ® -proof en zwarte uitvoering én in alle<br />

gangbare afmetingen. Aangezien de driedelige<br />

knoop en de kenmerkende optiek ongewijzigd<br />

blijft, kunnen alle bestaande 818-modellen in<br />

één woning of project gecombineerd worden.<br />

De standaard stift van de 818 voorkomt inwatering<br />

aan de bovenzijde.” n<br />

De scharnierenfabrikant uit Solingen biedt met de<br />

818 allround lijn een uitgebreid gamma oplossingen.<br />

Aangezien de driedelige knoop en de kenmerkende<br />

optiek telkens ongewijzigd blijft, kunnen alle<br />

bestaande 818-modellen in één woning of project<br />

gecombineerd worden.<br />

101


NIEUW<br />

Meer weten over<br />

de AXA Titan?<br />

Scan de QR-code!<br />

UNIEK GEPATENTEERD VERGRENDELSYSTEEM<br />

DUBBELE ROLLING<br />

Titan®<br />

De nieuwe<br />

krachtpatser<br />

AXA introduceert de AXA Titan; de nieuwe generatie scharnieren voor de<br />

professional. Dankzij de unieke gepatenteerde vormgeving en beveiligingswijze<br />

zijn slechts 3 scharnieren voldoende om het SKG3 certificaat in combinatie met<br />

weerstandsklasse 3 (WK3) en scharnierklasse 14 te krijgen.<br />

HOOG DRAAGVERMOGEN: 180 KG<br />

Dankzij de dubbele rolling van de bledden heeft<br />

de AXA Titan in zowel verticale - als horizontale<br />

richting een hoge sterkte, waardoor een<br />

draagvermogen van 180 kg met slechts 3 in<br />

plaats van 4 scharnieren wordt bereikt.<br />

Gevolg: tijdsbesparing!<br />

GÉÉN DIEVENKLAUW MEER AANWEZIG<br />

Doordat bij de AXA Titan de scharnierpen door middel<br />

van een nieuw ontwikkeld vergrendelsysteem wordt<br />

geblokkeerd, is een dievenklauw met bijbehorende<br />

infrezing met de kans op houtrot, overbodig geworden.<br />

De standaard infreesmaat van 89 x 89 x 3 mm blijft<br />

gehandhaafd. Gevolg: tijdsbesparing!<br />

VOLDOET AAN<br />

NEN-EN 1935<br />

Klasse 14<br />

www.axahomesecurity.com<br />

AXA maakt Nederland veiliger


Thema Sloten, cilinders, scharnieren<br />

Tekst: Jan Mol | Beeld: AXA / Tijmen Ballieux<br />

NIEUWE KRACHTPATSER DOET ZIJN NAAM EER AAN<br />

Wanneer u de naam ‘Titan’ hoort, waar denkt u dan aan? Aan iets reusachtigs waarschijnlijk. Dat is precies wat de nieuwe AXA Titan ®<br />

scharnierlijn is, reusachtig in prestatie. Om even met de deur in huis te vallen: de nieuwe Titan ® -serie heeft met slechts drie scharnieren<br />

per deur een draagvermogen van maar liefst 180 kg. Met drie scharnieren per deur voldoet AXA Titan ® ook nog eens aan SKG***.<br />

AXA Titan® buitenzijde deur.<br />

AXA Titan® binnenzijde deur.<br />

Op deze manier worden duurzaamheid, veiligheid, een brede inzetbaarheid<br />

en een snellere montage gecombineerd tot een pakket<br />

reusachtig goede eigenschappen. Bijkomend voordeel: het nieuw ontwikkelde<br />

vergrendelsysteem van AXA Titan ® maakt het gebruik van<br />

dievenklauwen overbodig.<br />

Hogere, bredere en zwaardere deuren zijn een trend<br />

Op zich een prachtige ontwikkeling, het upsizen van deuren. Het enige<br />

nadeel is dat er meer draagvermogen van de scharnieren verlangd wordt.<br />

Dat werd altijd ondervangen door het bijplaatsen van extra scharnieren.<br />

Daar komt met de AXA Titan ® een eind aan. Drie scharnieren volstaan. De<br />

serie voldoet aan de CE-eisen volgens NEN-EN 1935 en aan de hoogste<br />

scharnierklasse 14.<br />

Het draagvermogen van 180 kg dat met die scharnieren bereikt wordt,<br />

hebben we te danken aan de dubbele rolling van de scharnierbledden.<br />

Dit levert een hogere sterkte op in zowel zijdelingse als verticale richting.<br />

Het scharnier is echter niet dikker dan normaal. De totale dikte van AXA<br />

Titan ® bedraagt 8 mm en past zodoende in dezelfde infrezing als een<br />

89 x 89 x 3 mm scharnier. De timmerfabriek boekt tijdswinst door maar<br />

drie in plaats van vier scharnieren te hoeven monteren. Een besparing van<br />

25%, tel uit je winst.<br />

En het afhangen op locatie? Uiteraard brengt dat ook een tijdsbesparing<br />

van 25% met zich mee. Verder heeft de unieke lagercombinatie van metaal<br />

en kunststof als voordeel dat het scharnier onderhoudsarm is.<br />

Nieuw vergrendelsysteem<br />

AXA Titan ® is een gepatenteerd ontwerp en geheel uitgevoerd in massief<br />

staal. Zoals eerder beschreven, voldoet de serie aan SKG*** (weerstandsklasse<br />

3) en is de constructie conform de laatste veiligheidseisen binnen<br />

NEN 5096, bij toepassing van drie scharnieren. De werking van het vergrendelsysteem<br />

is op basis van blokkering van de scharnierpen, waardoor<br />

het aanbrengen van dievenklauwen overbodig wordt.<br />

Ook daar zit pure tijdwinst, voor zowel de timmerfabriek als degene die<br />

de deuren afhangt. Doordat de dievenklauw ontbreekt hoeft er geen extra<br />

uitsparing in het kozijn gemaakt te worden. Ook het aflakken gaat er<br />

eenvoudiger en sneller door. Bovendien krijgen vocht en vuil minder kans,<br />

waardoor de AXA Titan ® bijdraagt aan een verlenging van het onderhoudsinterval<br />

van de betreffende deur.<br />

Multi-inzetbaar, ook in de projectmarkt<br />

Of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat, AXA Titan ® is de meest<br />

geschikte toepassing voor zowel buiten- als binnendeuren en ramen.<br />

Ook de projectmarkt vraagt om een scharnier waar tijd mee te winnen<br />

valt, zonder dat er aan prestaties ingeboet wordt. AXA Titan ® is dan ook<br />

een graag geziene nieuwkomer in de projectsfeer. De lijn laat zich goed<br />

combineren met deurdrangers of deurstoppers.<br />

AXA Titan ® is verkrijgbaar via de vakhandel. Wie meer informatie wenst<br />

kan contact op nemen met de binnendienst van AXA Home Security via<br />

0318-53 61 11. Een kijkje nemen op de website kan ook natuurlijk. n<br />

103


Thema Sloten, cilinders, scharnieren<br />

Tekst en beeld: Dr. Hahn<br />

Nieuw scharnier voor<br />

blokprofielen<br />

Smalle profielen maken de deur elegant,<br />

maar maken het niet makkelijk voor de<br />

scharnieren, waarvan verwacht wordt dat<br />

ze levenslang meegaan, zelfs gemonteerd<br />

op schuine vlakken, verdiept liggende profielen<br />

of in combinatie met extreem hoge<br />

opdekhoogtes.<br />

Het hiervoor ontwikkelde, robuust, maar elegante<br />

Hahn KT-B 6R scharnier kan op zowat alle<br />

blokprofielsituaties toegepast worden en is zeer<br />

eenvoudig in zes richtingen traploos te verstellen.<br />

Voor intensief gebruik, ook bij u thuis<br />

Het Hahn KT-B 6R scharnier wordt voornamelijk<br />

gebruikt voor naar buiten draaiende deuren in<br />

de woningbouw. De uit geëxtrudeerd aluminium<br />

vervaardigde scharnierdelen kunnen hoge<br />

gewichten probleemloos aan en het scharnier<br />

werd in de hoogste scharnierklasse (Klasse 14)<br />

volgens norm EN 1935:2002.<br />

In zes richtingen verstelbaar<br />

Nieuw is de hoogteverstelling die zowel naar<br />

boven als naar beneden + 4 mm en – 3 mm<br />

kan versteld worden. De horizontaalverstelling<br />

werd uitgebreid tot +/- 6 mm en de dichtingsaandruksmogelijkheden<br />

bedragen +/- 2,5 mm.<br />

Alle verstellingen kunnen door één persoon<br />

uitgevoerd worden bij een ingehangen vleugel<br />

en zonder de bevestigingsschroeven te lossen.<br />

De originele Hahn KT-Fix bevestiging zorgt voor<br />

een zeer stabiele situatie..<br />

Gemaakt voor een permanent gebruik<br />

Zelfs na meerdere jaren zorgen de geharde<br />

pen en hoogwaardige slijtagevrije kunststofonderdelen<br />

voor een probleemloos functioneren<br />

van de deur. zelfs bij extreme weersomstandigheden.<br />

Alle onderdelen worden gefixeerd<br />

in de scharnierdelen wat een groot voordeel<br />

betekent bij transport en montage. Ook werd<br />

het Hahn KT-B 6R scharnier goed bevonden<br />

door het SKG-Instituut voor toepassingen op<br />

inbraakwerende elementen.<br />

Opdekhoogtens tot +/- 10 mm kunnen bediend<br />

worden. Het Hahn KT-B 6R scharnier is onmiddellijk<br />

bestelbaar. n Hahn KT-B 6R wordt zeer vaak toegepast in de Nederlandse markt.<br />

1<strong>04</strong>


Tekst en beeld: FSC<br />

DOE MEE MET FSC FRIDAY!<br />

Op 27 september <strong>2019</strong> vieren we verantwoord bosbeheer wereldwijd: FSC Friday! Het is dé dag om te laten zien wat jij<br />

of jouw organisatie doet in het belang van de bossen. Een mooie gelegenheid ook om anderen te inspireren!<br />

Dit jaar is het thema ‘Together we are FSC’. Samen kunnen we een verschil<br />

maken door FSC-producten te gebruiken én erover te communiceren!<br />

1. Aandacht voor FSC Friday op 27 september<br />

via social media.<br />

FSC bosbeheer heeft een connectie met 14 van de 17 Sustainable Development<br />

Goals. Als je kiest voor FSC hout of papier, dan draag je dus bij aan<br />

de SDG's. In de campagne 'Together we are FSC' vertellen we verhalen die<br />

gekoppeld zijn aan de verschillende SDG's. Dit jaar zetten we tijdens FSC<br />

Friday in op SDG13: Climate Action en SDG15: Life on land. Om hierover te<br />

communiceren kun je de materialen en de verhalen uit de campagne gebruiken,<br />

we hebben een een aantal materialen beschikbaar via de downloads<br />

onderaan deze pagina. Vergeet de #FSCFriday en #TogetherWeAreFSC niet!<br />

2. Laat de positieve impact zien van<br />

jouw project of houtinkoop!<br />

De Bosberekentool berekent hoeveel bos duurzaam wordt beheerd en<br />

beschermd dankzij jouw project of houtinkoop. Met het bijbehorende<br />

certificaat maak je dit naar buiten toe zichtbaar. Heb je voor een specifiek<br />

project uitgerekend hoeveel FSC-hout is toegepast? Dan helpen wij je<br />

graag verder met het maken van een certificaat.<br />

3. Zelf een leuke actie organiseren?<br />

Als organisatie zelf iets organiseren in de week van FSC Friday? We denken<br />

en doen graag mee! Zie hier enkele voorbeelden van vorig jaar. Wil<br />

je samen met ons invulling geven aan FSC Friday en heb je daarbij hulp<br />

nodig? Stuur een e-mail naar info@fsc.nl. n<br />

105


Het nieuwe VKG Keurmerk<br />

voor kunststof kozijnen<br />

De zekerheid van kwaliteit én duurzaamheid<br />

Kiezen voor kunststof kozijnen voor uw project of woning staat gelijk aan kiezen voor een onderhoudsarm duurzaam<br />

kwaliteitsproduct dat in vele verschillende stijlen te integreren is. Geschikt en passend voor alle soorten woningen en projecten,<br />

van een moderne loft tot traditionele boerderij of iets daartussenin. De hoge isolatiewaarde en lange levensduur van kunststof<br />

kozijnen maken het ook een milieuvriendelijk en prijstechnisch zeer interessante keuze.<br />

Waarborgen van kwaliteit<br />

Als antwoord op de behoefte aan transparantie en kwaliteit in<br />

de bouw ontwikkelde de VKG het VKG Keten Keurmerk. Deze<br />

staat voor integrale kwaliteit van kunststof kozijnen, ramen<br />

en deuren. Met het Keten Keurmerk is de totale keten van<br />

bedrijven uit de toelevering, de kozijnproductie en de montage<br />

gesloten. Professionals en consumenten hoeven hiermee maar<br />

op één keurmerk te letten om te weten dat ze verzekerd zijn van<br />

integrale kwaliteit van kozijnen, montage, service en garantie.<br />

Esthetische waarde<br />

Door de verregaande productinnovaties van de afgelopen jaren<br />

op het gebied van kunststof kozijnen zijn er momenteel legio<br />

mogelijkheden en kleuren beschikbaar. Het kunststof kozijn van nu<br />

heeft een eigen vormgeving die recht doet aan de kwaliteiten van<br />

het materiaal. Een goed gekozen kunststof kozijn voegt de juiste<br />

waarde toe aan het beoogde karakter van het pand. Voor elke<br />

toepassing en gewenste uitstraling, van traditioneel tot modern,<br />

en woon- of gebruikswens, is een passend kozijn beschikbaar.<br />

Duurzaam en recyclebaar<br />

Kunststof kozijnen vormen niet alleen een duurzame keuze<br />

vanwege het onderhoudsvrije en energiebesparende karakter.<br />

Oude kunststof kozijnen zijn uitermate geschikt voor recyclen.<br />

Ze bevatten hoogwaardige materialen, zoals metaal, rubber en<br />

PVC. Het recyclen ervan levert weer een schone PVC-korrel op,<br />

die de basis vormt voor nieuwe kunststof kozijnen. De VKG heeft<br />

een recyclesysteem dat oude kozijnen inzamelt en verwerkt.<br />

Zonder gedoe en kostendekkend. Een duurzaam en circulair<br />

hoogstandje aangezien dit proces tien keer herhaald kan worden<br />

zonder aan kwaliteit in te leveren. En met een nieuwe generatie<br />

duurzame kunststof kozijnen als resultaat.<br />

Opleverapp<br />

Met de nieuw geïntroduceerde digitale opleverapp zorgt de<br />

VKG voor transparantie en efficiëntie en vergemakkelijkt het<br />

hele oplever- en controleproces voor alle partijen. Bij een<br />

geconstateerde afwijking is de fabrikant middels de opleverapp<br />

in staat snel actie te ondernemen ter vervanging van het kozijn.<br />

De betrokken partijen blijven op de hoogte van het herstelproces<br />

en de consument of eindgebruiker ontvangt bij oplevering<br />

een digitaal opleverdossier. Met de introductie van het Keten<br />

Keurmerk voor integrale kwaliteit en de opleverapp voor een vlot<br />

en transparant opleverproces geeft de VKG het antwoord op de<br />

behoefte aan transparantie en gewaarborgde kwaliteit voor alle<br />

betrokken partijen.<br />

Keurmerk<br />

Een keur aan extra zekerheden.<br />

Bekijk alle zekerheden van het VKG Keurmerk en de lijst van deelnemende partners op vkgkeurmerk.nl


Voordeel #5<br />

Houten kozijnen<br />

zijn duurzaam<br />

Houten kozijnen groeien met u mee. Kiest u voor houten<br />

kozijnen, dan kiest u voor duurzaamheid. Ook op<br />

de lange termijn.<br />

Op het gebied van comfort, energiebesparende maatregelen, isolatie en hangen<br />

sluitwerk. De Nederlandse kozijnindustrie richt zich met slimme concepten<br />

en garanties op onderhoudsvrije houten kozijnsystemen voor u.<br />

Bekijk alle voordelen op:<br />

Kozijnenvanhout.nl


I VMRG I Postbus 1496 I 3430 BL Nieuwegein I www.vmrg.nl I<br />

I In elke uitgave vindt u deze VMRG-pagina waarin wij u op de hoogte houden van nieuws uit de gevelbranche I<br />

KOPLOPERS EN INNOVATIE IN FAÇADES <strong>2019</strong><br />

Façades <strong>2019</strong> bestaat uit 145 pagina’s met uiteenlopende gevelbouwprojecten waar VMRG bedrijven bij betrokken zijn geweest. Het<br />

boek is ingedeeld in renovatie-, utiliteitsbouw-, woningbouw- en zonweringsprojecten en geeft met veel fraaie foto’s een mooi overzicht<br />

van projecten die de afgelopen twee jaar opgeleverd zijn.<br />

Koplopers<br />

In deze elfde uitgave van het Façades boek<br />

staan koplopers centraal. Zonder koplopers,<br />

geen vooruitgang en innovatie. De VMRG<br />

streeft er met haar bedrijven naar koploper te<br />

zijn. Dit komt terug in de artikelen, maar ook<br />

bij de projecten is er steeds meer aandacht<br />

voor innovatie. Bij elk project staat aangegeven<br />

of het project onder het VMRG Keurmerk<br />

gerealiseerd is.<br />

Alle bedrijven met dit keurmerk leveren gegarandeerde<br />

kwaliteit op het gebied van gevels.<br />

Zij worden hierop regelmatig gekeurd. Ook<br />

winnaar van BNA Beste Gebouw van het Jaar,<br />

Noord/Zuidlijn Amsterdam, is gerealiseerd onder<br />

het VMRG Keurmerk. Sinds juli 2016 kan<br />

een architect of professionele opdrachtgever eisen<br />

dat een gevel voldoet aan dit keurmerk. Tot<br />

nu toe was het in bestekken alleen mogelijk om<br />

te verwijzen naar de VMRG Kwaliteitseisen. Het<br />

eisen van een keurmerk was niet toegestaan.<br />

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen<br />

bieden wel ruimte om het VMRG Keurmerk<br />

voor te schrijven.<br />

Online versie<br />

Het boek is ook online te bekijken. In de online<br />

versie staan per project links naar meer<br />

informatie over het project en over het bedrijf<br />

dat bij dit project betrokken was. Façades<br />

<strong>2019</strong> is in boekvorm voor € 25,- (excl.<br />

BTW en verzendkosten) te bestellen via de<br />

website van de VMRG. Hier is eveneens aanmelding<br />

voor de inspiratienieuwsbrief mogelijk<br />

om constant op de hoogte te blijven van<br />

interessante projecten.<br />

www.digitaalpubliceren.com/facades<strong>2019</strong> n<br />

108


PROFIEL PARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

<strong>Profiel</strong> Partners biedt<br />

de lezer een compleet<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde<br />

fabrikanten en<br />

leveranciers in de sector.<br />

Zowel in het tijdschrift als op de<br />

website, treft u een overzicht van<br />

de meest gerenommeerde<br />

fabrikanten en leveranciers.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Profiel</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Erwin Krekels: +31 495 45 00 95 – e.krekels@louwersmediagroep.nl<br />

PROFIEL-ONLINE.NL<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van <strong>Profiel</strong> is<br />

bedrijfsinformatie van onze partners<br />

doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo wordt optimale<br />

vindbaarheid van <strong>Profiel</strong> Partners door Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle<br />

informatie over de <strong>Profiel</strong> Partners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Profiel</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Erwin Krekels: +31 495 45 00 95 – e.krekels@louwersmediagroep.nl


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijf<br />

A+W SOFTWARE GMBH<br />

Am Pfahlgraben 4 - 10<br />

D-35415 POLHEIM<br />

T +49 64 <strong>04</strong> 20 51 0<br />

E info@a-w.com<br />

W www.a-w.com<br />

ASSA ABLOY<br />

Heide 9<br />

B-1780 WEMMEL<br />

T + 32 22 47 79 11<br />

E info@assaabloy.com<br />

W www.assaabloy.com<br />

BURGHOUWT BOUWBESLAG BV<br />

Pieter Calandweg 29<br />

6827 BJ ARNHEM<br />

Postbus 2150<br />

6802 CD ARNHEM<br />

T +31 26 368 42 42<br />

F +31 26 368 42 48<br />

E info@burghouwt.nl<br />

DEURENFABRIEK VAN DER PLAS<br />

Handelsstraat 1<br />

3371 XC HARDINXVELD-GIESSENDAM<br />

T +31 184 61 48 88<br />

E info@deurenfabriekvanderplas.nl<br />

W www.deurenfabriekvanderplas.nl<br />

W<br />

www.burghouwt.nl<br />

ALL-FIX BVBA<br />

BENELUX agent Comaglio Valdorpels<br />

van Overbekelaan 182 bus 34<br />

B-1083 GANSHOREN (BRUSSEL)<br />

T +32 471 735 169<br />

F +32 2 305 47 29<br />

E all-fix@telenet.be<br />

W www.comaglio.it<br />

BAB COMM. V.<br />

Welvaartstraat 22 unit 1<br />

B-2200 HERENTALS<br />

T +32 498 57 49 99<br />

E info@buigwerken.be<br />

W www.buigwerken.be<br />

CELDEX B.V.<br />

Mijlstraat 18<br />

5281 LL BOXTEL<br />

Postbus 183<br />

5280 AD BOXTEL<br />

T +31 411 68 24 00<br />

E<br />

sales@celdex.nl<br />

DEVENTER PROFIELEN<br />

Voorerf 75<br />

4824 GM BREDA<br />

T +31 76 541 69 00<br />

F +31 76 541 69 10<br />

E info@deventer-profielen.nl<br />

W www.deventer-profielen.nl<br />

W<br />

www.celdex.nl<br />

ALUK ALUMINIUM BV<br />

Esp 440<br />

5633 AJ EINDHOVEN<br />

T +31 40 264 64 94<br />

E info@aluk.com<br />

W www.aluk.com<br />

BOHLE BENELUX BV<br />

Nieuweweg Noord 314 B 20<br />

3905 LX VEENENDAAL<br />

T +31 318 55 31 51<br />

F +31 318 51 98 59<br />

E info@bohle.com<br />

W www.bohle-groupcom<br />

think<br />

different<br />

materials<br />

CK DESIGN<br />

CK DESIGN INTERNATIONAL<br />

Prof. Röntgenstraat 8<br />

NL-7311 AM APELDOORN<br />

T<br />

F<br />

E<br />

W<br />

ck<br />

®<br />

Prof. Ronthenstraat 8<br />

7311 AM APELDOORN<br />

+31(0)55 578 92 88<br />

+31(0)55 576 08 05<br />

info@ckdesign-int.com<br />

www.ckdesign-int.com<br />

T +31 55 578 92 88<br />

F +31 55 576 08 05<br />

E<br />

W<br />

info@ckdesign-int.com<br />

www.ckdesign-intcom<br />

design<br />

jaar<br />

international<br />

Year<br />

Jahre<br />

DICTATOR PRODUCTIE B.V.<br />

Energieweg 11<br />

83<strong>04</strong> AJ EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

F +31 527 69 84 20<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

AMI BV<br />

Spikweien 70<br />

5943 AD LOMM<br />

T +31 77 473 74 75<br />

F +31 77 473 74 79<br />

E info@ami.nl<br />

BREUER+SCHMITZ<br />

Locher Strasze 25<br />

D-42719 SOLINGEN<br />

T +49 212 39 625<br />

E info@breuerundschmitz.de<br />

CK DESIGN<br />

Prof. Ronthenstraat 8<br />

7311 AM APELDOORN<br />

T +31 55 578 92 88<br />

F +31 55 576 08 05<br />

E info@ckdesign-int.com<br />

DORMAKABA NEDERLAND B.V.<br />

Dalwagen 45<br />

6669 CB DODEWAARD<br />

T +31 88 352 33 33<br />

E info@dormakaba.nl<br />

W<br />

www.ami.nl<br />

W<br />

www.breuerundschmitz.de<br />

W<br />

www.ckdesign-intcom<br />

W<br />

www.dormakaba.nl<br />

110


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijf<br />

DOZON BOUWTECHNIEK BV<br />

Innovatieweg 6<br />

7007 CD DOETINCHEM<br />

T +31 314 35 06 11<br />

F +31 314 35 06 66<br />

E info@dozon.nl<br />

W www.dozon.nl<br />

ELTON B.V.<br />

2e Energieweg 5<br />

9301 LL RODEN<br />

Postbus 5<br />

9300 AA RODEN<br />

T +31 50 502 11 99<br />

GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH<br />

Hofer Straße 80<br />

D-95145 OBERKOTZAU<br />

T +49 92 86 77 0<br />

F +49 86 77 22 22<br />

E info@gealan.de<br />

W www.gealan.de<br />

HECO SCHRAUBEN GMBH<br />

Dr.-Kurt-Steim-Str. 28<br />

D-78713 SCHRAMBERG<br />

T +49 74 22 98 92 81<br />

E info@heco-schrauben.de<br />

F +31 50 501 47 72<br />

W<br />

www.heco-schrauben.de<br />

E<br />

ellen@elton.nl<br />

DR. HAHN GMBH & CO KG<br />

Trompeterallee 162<br />

D-41189 MÖNCHENGLADBACH<br />

Postfach 400109<br />

D-41181 MÖNCHENGLADBACH<br />

T +49 21 66 95 43<br />

E hahn@dr-hahn.de<br />

W www.dr-hahn.eu<br />

W www.elton.nl<br />

ELUMATEC BV<br />

Hoogeveenenweg 2<strong>04</strong><br />

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL<br />

T +31 180 315 858<br />

E info@elumatec.nl<br />

W www.elumatec.nl<br />

GND GARANTIEDEUREN<br />

G.A. van Nispenstraat 11<br />

6814 JA ARNHEM<br />

Postbus 841<br />

6800 AV ARNHEM<br />

T +31 26 379 02 16<br />

E info@gnd.nl<br />

W www.gnd.nl<br />

HEBO KOZIJNEN B.V.<br />

Eeftinkstraat 4<br />

7496 AG HENGEVELDE<br />

T +31 547 33 55 55<br />

E info@hebo.nl<br />

W www.hebo.nl<br />

DUCO "VENTILATION & SUN CONTROL"<br />

Handelsstraat 19<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +31 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

Bedrijvenlaan 2<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 66<br />

F +32 58 33 00 67<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

EVVA NEDERLAND BV<br />

Aquamarijnstraat 7<br />

7554 NM HENGELO<br />

Postbus 400<br />

7550 AK HENGELO<br />

T +31 74 851 53 00<br />

E info@evva.nl<br />

W www.evva.nl<br />

HANDELSONDERNEMING J.P.M. KOK<br />

Oostergracht 36<br />

3763 LZ SOEST<br />

T +31 36 601 24 33<br />

E info@jpmkok.nl<br />

W www.jpmkok.nl<br />

HENDERSON NEDERLAND BV<br />

't Rootven 14<br />

5531 MB BLADEL<br />

Postbus 258<br />

5530 AG BLADEL<br />

T +31 497 33 20 20<br />

F +31 497 33 20 29<br />

E sales@henderson.nl<br />

W www.henderson.nl<br />

®<br />

HAUTAU GMBH<br />

www.dulimex.nl<br />

DULIMEX QUALITY HARDWARE BV<br />

Talhoutweg 11-15<br />

8171 MB VAASSEN<br />

Postbus 20<br />

8170 AA VAASSEN<br />

T +31 578 57 11 24<br />

F +31 578 57 11 57<br />

E info@dulimex.nl<br />

W www.dulimex.nl<br />

Life in evolution<br />

FAPIM S.P.A<br />

Via delle Cerbaie, 114<br />

I-55011 ALTOPASCIO (LU) ITALY<br />

T. +39 582 26 01<br />

F +39 583 25 29 1<br />

E info@fapim.it<br />

W www.fapim.it<br />

Bahnhofstr. 56-60<br />

D-31691 HELPSEN<br />

Postfach 1151<br />

D-31689 HELPSEN<br />

T +49 57 24 393-0<br />

F +49 57 24 393 125<br />

E info@hautau.de<br />

W www.hautau.de<br />

Sie werden’s merken, wenn es HAUTAU ist!<br />

HORST KLAES GMBH & CO. KG<br />

Wilhelmstraße 85-87<br />

D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER<br />

T +49 26 41 90 90<br />

F +49 264 19 09 20 00<br />

E Welcome@klaes.com<br />

W www.klaes.de<br />

111


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijf<br />

VAN LEEUWEN INTERNATIONAL BV<br />

<br />

TEN HULSCHER DOOR & WINDOW DESIGN BV<br />

Speulderweg 38-40<br />

3886 LB GARDEREN<br />

T +31 577 46 23 07<br />

E info@tenhulscher.nl<br />

W www.deurbeslag.nl<br />

JAZO ZEVENAAR<br />

Handelsdwarsstraat 10<br />

6905 DJ ZEVENAAR<br />

Postbus 360<br />

6900 AJ ZEVENAAR<br />

T +31 316 59 29 11<br />

F +31 316 52 53 60<br />

E info@jazo.eu<br />

W www.jazo.nl<br />

Utrechtsestraatweg 220<br />

3911 TX RHENEN<br />

Postbus 128<br />

3910 AC RHENEN<br />

T +31 318 47 77 77<br />

E sales@intersteel.nl<br />

W www.intersteel.nl<br />

ONLEVEL GMBH<br />

Budbergerstrasse 5<br />

D-46446 EMMERICH AM REIN<br />

T +49 3222 10 96 76 0<br />

E info@onlevel.com<br />

W www.onlevel.com<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS NETHERLANDS BV<br />

Postbus 75 5150 AD DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

KRUBA BV<br />

Tolweg 9<br />

3741 LM BAARN<br />

T +31 35 543 35 55<br />

F +31 35 541 59 18<br />

E info@kruba.nl<br />

W www.kruba.nl<br />

MATRIX SOFTWARE<br />

Wijchenseweg 116<br />

6538 SX NIJMEGEN<br />

T +31 24 343 43 80<br />

F +31 24 343 43 89<br />

E info@matrix-software.nl<br />

ORGADATA BENELUX B.V.<br />

Mr. P.J. Troelstraweg 185 b1<br />

8919 AB LEEUWARDEN<br />

T +31 58 233 39 20<br />

F +31 58 213 85 30<br />

E info@orgadata.com<br />

W www.orgadatacom<br />

W<br />

www.matrix-software.nl<br />

INTERHOR-HORSYSTEMEN<br />

Leppingtonstraat 12<br />

6067 HZ LINNE<br />

T +31 475 485 013<br />

E<br />

W<br />

info@interhor.nl<br />

www.interhor.nl<br />

www.onlineschucoshop.nl<br />

aluminium & kunststof<br />

www.onlineschucoshop.nl<br />

reserveonderdelen<br />

ITH KOZIJN & GEVELTECHNIEK BV<br />

Vrusschenhusken 1<br />

6422 PL HEERLEN<br />

T +31 45 541 32 14<br />

E<br />

info@ith-heerlen.nl<br />

KUFA RAAMSYSTEMEN<br />

Postbus 75 1970 AB IJMUIDEN<br />

T +31 255 74 40 20<br />

E info@kufa.nl<br />

W www.kufa.nl<br />

LECOT NEDERLAND<br />

IBC Weg 12<br />

5683 PK BEST<br />

T +31 499 37 56 75<br />

T 0800 583 25 69<br />

F +31 499 37 51 50<br />

E info@lecot.nl<br />

W www.lecot.nl<br />

LECOT NV<br />

Vierlinden 7<br />

B-8501 HEULE<br />

T +32 56 36 45 11<br />

F +31 56 35 44 38<br />

E info@lecot.be<br />

W www.lecot.be<br />

MILIN PANELEN & PROFIELEN<br />

Brabanthaven 1<br />

3433 PJ NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 606 92 20<br />

F +31 30 657 90 21<br />

E info@milin.nl<br />

W www.milin.nl<br />

NewGlassTechnology<br />

NEW GLASS TECHNOLOGY<br />

Kazerneweg 15<br />

B-9770 KRUISHOUTEM<br />

T +32 93 95 55 99<br />

E info@newglasstech.com<br />

W www.newglasstech.com<br />

POLYTEC NEDERLAND BV<br />

Amerikaweg 86<br />

9407 TM ASSEN<br />

T +31 592 37 74 00<br />

F +31 592 37 74 07<br />

E ronnie.poelstra@polytec.nl<br />

W www.polytec.nl<br />

POST EN EGER HANG EN SLUITWERK BV<br />

Utrechtsesteenweg 220<br />

3910 TX RHENEN<br />

T +31 20 694 73 33<br />

E info@posteneger.nl<br />

W www.posteneger.nl<br />

112


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijf<br />

PROFEX KUNSTSTOFFE GMBH<br />

Rudolf-Diesel-Strasse 18-20<br />

D-31311 UETZE<br />

T +49 5173 98 36 36<br />

E info@profex-gruppe.de<br />

W www.profex-gruppe.de<br />

SALTO SYSTEMS BV<br />

Kraanspoor 48<br />

1033 SE AMSTERDAM<br />

T +31 206 35 31 00<br />

E info.nl@saltosystems.com<br />

W www.saltosystems.com<br />

VDA GEVELTECHNIEK BV<br />

Meerval 11-11a<br />

4941 SK RAAMSDONKVEER<br />

T +31 162 51 17 20<br />

F +31 162 51 82 45<br />

E info@vda-geveltechniek.nl<br />

W www.vda-geveltechniek.nl<br />

WILMS N.V.<br />

Molsebaan 20<br />

B-2450 MEERHOUT<br />

T +32 14 36 99 70<br />

E Wilms@wilms.be<br />

W<br />

www.wilms.be<br />

REHAU N.V.<br />

Postbus 1052<br />

3860 BB NIJKERK<br />

T +31 33 247 99 11<br />

F +31 33 247 99 58<br />

E nijkerk@rehau.com<br />

W www.rehaucom<br />

SIEGENIA-AUBI KG<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E info@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

VEKA VERKOOPKANTOOR NEDERLAND<br />

Gerestraat 17<br />

4063 CN HEESSELT<br />

T +31 344 65 22 34<br />

E ahakkert@veka.com<br />

W www.veka.com<br />

WINKHAUS NEDERLAND BV<br />

Wapenrustlaan 11-31<br />

7321 DL APELDOORN<br />

T +31 85 070 66 96<br />

E<br />

verkoop@winkhaus.nl<br />

RENOLIT BENELUX BV<br />

Vijfhuizenbaan 3a<br />

5133 NH RIEL<br />

T +31 13 518 68 87<br />

F +31 13 518 68 80<br />

E renolit.benelux@renolit.com<br />

W www.renolitcom<br />

TROELSTRA & DE VRIES BV<br />

Geeuwkade 21<br />

8651 AA IJLST<br />

T +31 515 53 30 00<br />

F +31 515 53 31 11<br />

E info@troelstra-devries.nl<br />

W www.troelstra-devries.nl<br />

VENSTER TECHNIEK BV<br />

Ericaweg 9<br />

7021 PB ZELHEM<br />

Postbus 98<br />

7020 AB ZELHEM<br />

T +31 314 62 59 33<br />

F +31 314 62 58 58<br />

E info@venstertechniek.nl<br />

W www.venstertechniek.nl<br />

VAN DE VIN RAMEN EN KOZIJNEN BV<br />

Postbus 102<br />

5590 AC HEEZE<br />

T +31 40 224 19 99<br />

F +31 40 224 19 90<br />

E info@vandevin.nl<br />

W www.vandevin.nl<br />

W<br />

www.winkhaus.nl<br />

HELM Schuifbeslag<br />

KWS Bouwbeslag<br />

HELM Transporttechniek<br />

Woelm GmbH<br />

WOELM Hasselbecker GMBHStr. 2- 4<br />

D - 42579 Heiligenhaus<br />

Hasselbecker T: Tel.: + 49 Straße 20 56 - 2-4 18 - 0<br />

F: Fax: + 49 20 56 - 18 - 21<br />

DE E: 42579 r.vanderkroon@woelm.nl<br />

HEILIGENHAUS<br />

W: www.woelm.nl<br />

T +49 20 56 180<br />

F +49 20 56 18 21<br />

Register.indd 5 05.09.2017 16:03:<strong>04</strong><br />

E<br />

W<br />

r.vanderkroon@woelm.nl<br />

www.woelm.de<br />

VBH NEDERLAND BV<br />

REYNAERS ALUMINIUM B.V.<br />

Maisdijk 7<br />

57<strong>04</strong> RM HELMOND<br />

Postbus 111 5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

E info@reynaers.com<br />

W www.reynaers.nl<br />

Houtduifstraat 22<br />

4901 BP OOSTERHOUT<br />

Postbus 339<br />

4900 AH OOSTERHOUT<br />

T +31 162 48 34 00<br />

F +31 162 43 21 39<br />

E info@vbh-nl.com<br />

W www.vbh-nl.com<br />

WILKA SCHLIESSTECHNIEK GMBH<br />

Mettmannerstrasse 56-64<br />

D-42549 VELBERT<br />

T +49 20 51 20 8 10<br />

F +49 20 51 20 8 11 51<br />

E info@wilka.de<br />

W www.wilka.de<br />

XINNIX DOOR SYSTEMS BVBA<br />

Generaal Deprezstraat 2/010<br />

B-8530 HARELBEKE<br />

T +32 56 73 50 00<br />

E<br />

W<br />

info@xinnixdoorsystems.eu<br />

www.xinnixdoorsystems.eu<br />

113


Raam. Deur. Gevel. Serre.<br />

Klaes. De Software.<br />

Alle<br />

materiaalsoorten<br />

Klaes –<br />

de universele<br />

software alle<br />

fabrikanten en<br />

verdelers in de<br />

branche<br />

Eén software voor de organisatie van alle bedrijfsprocessen<br />

Materiaalbeheer<br />

Steeds zicht op de volledige voorraad van materialen.<br />

Bestellingen elektronisch aanmaken met één klik.<br />

Capaciteitsplanning<br />

Productieorders aanmaken, inplannen en verplaatsen.<br />

Levertermijnen bepalen.<br />

‚Paperless‘ productieproces<br />

Op elke werkpost via scan alle noodzakelijke<br />

informatie voor het productieproces opvragen.<br />

Management van documenten en communicatie<br />

Digitale archivering van documenten en mails én<br />

automatisatie van de interne communicatie.<br />

Sturing van de machines<br />

Geautomatiseerde sturing van alle huidige<br />

machines incl. het opstarten ter plaatse.<br />

Eigen webshop<br />

Een eigen Webshop uitwerken en alles<br />

centraal via de software onderhouden.<br />

Samenwerking met verdelers<br />

Webshop-toegang en cloud-gebaseerde<br />

software-versies voor verdelers beheren.<br />

Reporting & Monitoring<br />

Automatische evaluatie van<br />

alle relevante cijfers.<br />

Horst Klaes GmbH & Co. KG<br />

Wilhelmstraße 85-87 • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (GER)<br />

Tel: +49 (2641) 909 - 0 • Mail: welcome@klaes.com • klaes.de


Een meesterwerk.<br />

Het ALU axxent PLUS beslag van SIEGENIA is de oplossing voor volledig verdektliggende techniek.<br />

Aluminium raamsystemen zijn duurzaam en hebben een lange levensduur. Dit zijn de perfecte<br />

bouwstenen voor verfijnde architectonische concepten die maximale planning en ontwerpvrijheid<br />

vereisen. Het gereduceerde aantal afzonderlijke componenten en de hoge mate van voormontage zullen<br />

uw werkprocessen optimaliseren. Meer info: www.siegenia.com<br />

SIEGENIA Raamsystemen · Deursystemen · Comfortsystemen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!