26.09.2019 Views

iS-3-2019

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr. 3 - <strong>2019</strong><br />

GEZONDHEIDSMAGAZINE<br />

Waarom natuurlijk middel veel veiliger<br />

is om te stoppen met roken,<br />

dan de e-sigaret<br />

De tien geboden voor woelers in bed<br />

Borstvoeding beschermt moeder en kind<br />

SANA nr 66<br />

1


Soepele spieren<br />

en gewrichten?<br />

CURCUMA<br />

FORTE<br />

Altijd vrij en<br />

soepel bewegen!<br />

Curcumine is een krachtige antioxidant,<br />

die bijdraagt tot de soepelheid van de<br />

gewrichten, spieren en pezen.<br />

Curcuma forte is hoog gedoseerd voor een<br />

snelle werking, die ook nog versterkt wordt<br />

door toevoeging van zwarte peper.<br />

Verpakking 90 stuks tabletten<br />

cnk-bestelcode 2963-700<br />

Meer info op www.fytobell.be<br />

Gezonde kracht uit de natuur!<br />

COLOFON<br />

I-SANA MAGAZINE<br />

Web-en Gezondheidsmagazine<br />

Uitgeverij:ADVIES MEDIA vzw<br />

info@isana.be<br />

www.isana.be<br />

Redactieadres:<br />

Wegvoeringstraat 66a<br />

B-9230 Wetteren<br />

redactie@isana.be<br />

Uitgave:<br />

Tweemaandelijks elektronisch<br />

nummer<br />

Verantwoordelijk uitgever:<br />

Monique Kmita<br />

Verantwoordelijke marketing,<br />

promotie en advertenties België:<br />

peter.adviesmedia@gmail.com<br />

Verantwoordelijke regie Nederland:<br />

Kees Martens<br />

Hoofdredacteur:<br />

Jan van Bercken<br />

2 SANA nr 66 SANA nr 66 3<br />

Art-Director:<br />

Ellen Drenth<br />

Artistiek advies:<br />

Alvin Bamps<br />

Documentatie & secretariaat:<br />

Klaudia Pauwels<br />

Abonnementen:<br />

Losse nummers : € 3,20<br />

Jaarabonnement: € 24,95<br />

Copyright <strong>2019</strong><br />

Alle in de advertenties en redactionele<br />

stukken opgenomen gegevens, alsook foto’s<br />

door derden aangeleverd, vallen onder<br />

verantwoordelijkheid van het betrokken bedrijf,<br />

instelling of dienst die aanlevert aan Advies<br />

Media vzw. Voor de juistheid, de aard en de<br />

rechten van die gegevens kan de uitgever niet<br />

aansprakelijk worden gesteld. Advertenties<br />

kunnen zonder enige motivering worden<br />

geweigerd.<br />

Niets uit deze uitgave mag worden<br />

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door<br />

middel van druk, fotokopie of welke andere<br />

wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever. De inhoud<br />

(teksten en advertenties) van I-sana is geen<br />

medisch advies en kan een consult bij een<br />

arts niet vervangen. Bij medische problemen<br />

of twijfel moet altijd een geneesheer worden<br />

geraadpleegd.<br />

i-sana een uitgave<br />

van Advies Media<br />

Het zijn een beetje<br />

rumoerige tijden<br />

in vele domeinen:<br />

de gezondheid, de<br />

samenleving, de<br />

opvoeding, de economie, de politiek,<br />

de financiële wereld. Veel mensen<br />

voelen er zich onzeker en onveilig<br />

bij en weten niet goed meer wie of<br />

wat ze kunnen vertrouwen en bij wie<br />

ze zekerheid kunnen vinden. En de<br />

maatregelen die genomen worden,<br />

dienen als afleiding of helpen maar<br />

half. Roken verbieden in de auto,<br />

op scholen, op restaurant, terwijl<br />

intussen tonnen cocaïne en heroïne<br />

ingevoerd worden en vrij circuleren,<br />

de gezondheid van duizenden<br />

kapot maakt en de veiligheid<br />

van miljoenen onzeker. Hoeveel<br />

verkeersongevallen, aanslagen,<br />

moorden worden niet “onder<br />

invloed” gepleegd, wat door handige<br />

advocaten aangegrepen wordt om<br />

te pleiten voor een onweerstaanbare<br />

drang. De maatschappij ervaart<br />

dit als de straffeloosheid van het<br />

kwaad en weerspiegelt dat in het<br />

stemgedrag, wat goed besturen ook<br />

weer bemoeilijkt.<br />

Wie kiest nog de kant van het recht,<br />

van de rechtvaardigheid, van het<br />

belang van de mensen?<br />

Zelfs de farmaceutische en<br />

scheikundige industrie komen onder<br />

druk, nadat gebleken is dat zij<br />

grote verantwoordelijkheid dragen<br />

voor de verslaving van miljoenen<br />

mensen over de hele wereld: wat<br />

voorgesteld werd als een eenvoudig<br />

hoestsiroopje, was eigenlijk de<br />

inleiding tot levensgevaarlijke<br />

verslaving. We hebben het dan<br />

nog niet over milieu dat door<br />

de geldhonger van de industrie<br />

beschadigd wordt: in één liter<br />

smeltwater van het poolijs, meer<br />

dan tienduizend microscopisch<br />

Voorwoord<br />

Gelukkig kunnen we op de<br />

natuur nog vertrouwen<br />

kleine deeltjes plastic, op een plaats<br />

waar nooit plastic geproduceerd<br />

werd. De wereld is één geheel<br />

en geen enkele plaats ontsnapt<br />

aan vervuiling: plastic in de<br />

zeeën, onkruidverdelgers in<br />

het zuidpoolgebied, schadelijke<br />

chemicaliën in het vetweefsel<br />

van zeedieren aan de polen,<br />

kanker door scheikundige<br />

onkruidverdelgers, longziekten in de<br />

buurt van luchthavens, allergieën<br />

bij baby’s in industriegebieden,<br />

leukemie bij kinderen die onder<br />

hoogspanningsmasten wonen en<br />

dan hebben we het nog niet over<br />

de radioactieve wolken die over<br />

Europa trokken naar aanleiding van<br />

ongevallen met het uittesten van<br />

nucleaire wapens in Rusland.<br />

En dan heb je nog de miljoenen<br />

mensen die radeloos op de vlucht<br />

zijn voor hun eigen leiders die niet<br />

in staat zijn hun eigen land veilig te<br />

houden en de mensen een waardig<br />

bestaan te geven.<br />

En bij ons: de zekerheden van<br />

vroeger maken plaats voor onrust.<br />

Er zijn al honderden gemeenten<br />

waar geen huisdokter meer is,<br />

de afbouw van onze sociale<br />

verantwoordelijkheid.<br />

Of toch, er is nog één zekerheid:<br />

de natuurwetten veranderen niet<br />

en zijn al duizenden jaren dezelfde.<br />

Voor zover we die natuur ook<br />

niet onomkeerbaar vernielen,<br />

hebben we het geluk nog daarop<br />

te kunnen rekenen. Gelukkig<br />

zijn er ook mensen die zich in de<br />

kennis verdiepen om de mensen<br />

er beter van te laten worden.<br />

Zoals Mességué ooit zei en Vogel<br />

ooit schreef :”c’est la nature qui a<br />

raison”, de natuur heeft altijd gelijk!<br />

Jan van Bercken<br />

Hoofdredacteur


NHOUD<br />

Stoppen met roken is<br />

06verstandig...<br />

De tien geboden voor<br />

22woelers in bed<br />

Thee drinken:<br />

34jonger worden<br />

Lekker & gezond met<br />

46i-Sana<br />

Borstvoeding beschermt<br />

12moeder en kind<br />

Is drinkwater reukloos en<br />

26smaakloos gif in ons glas?<br />

36 BURN-OUT:<br />

Van plankgas tot uitputting<br />

Groene Vingers van Ivo<br />

48Pauwels<br />

Waarom het mediterrane<br />

16dieet zo gezond is...<br />

Aloë Vera: Om de schade<br />

30door de zon te herstellen<br />

Welk effect heeft alcohol<br />

40op je geest en je lichaam?<br />

Hoe verminder je de last<br />

20van de menopauze?<br />

Blaasonstekingen vooral bij<br />

32vrouwen: Cranberry helpt!<br />

Heilzame planten en hun<br />

44toepassing<br />

4 SANA nr 66 SANA nr 66 5


Xantipex is een veilig natuurlijk middel<br />

dat helpt zonder risico<br />

Stoppen met roken<br />

is verstandig, maar<br />

artsen waarschuwen<br />

voor de e-sigaret<br />

Iedereen is er intussen wel van overtuigd dat roken<br />

bijzonder schadelijk is voor de gezondheid. Het verkort<br />

het leven soms met tientallen jaren. Stoppen met<br />

roken is voor de meeste rokers aartsmoeilijk. Vandaar<br />

dat allerlei methodes om te stoppen aangeprezen<br />

worden: van nicotinepleisters, tot hypnose en laatst is daar<br />

een nieuwe hype bijgekomen: vapen oftewel de e-sigaret.<br />

Het werd gepromoot als een onschuldige maar efficiënte<br />

methode om te breken met tabak. Maar wat blijkt nu: wetenschappelijk<br />

onderzoek toonde aan dat het even schadelijk is<br />

als het roken zelf, en… er zijn al doden gevallen door de e-<br />

sigaret. Niet onschuldig dus, maar wel zeer schadelijk.<br />

Roken is niet alleen schadelijk,<br />

het is ook verslavend, een drug<br />

als het ware. En die drug kan je<br />

voor de rest van je leven afhankelijk<br />

maken zelfs op amper<br />

een paar weken tijd. Dat komt<br />

doordat nicotine rechtstreekse<br />

invloed heeft op de dopamineproductie<br />

en de hersenen<br />

compleet van tabak afhankelijk<br />

kan maken. Dan heb je meteen<br />

ook alle risico’s vandien: kanker<br />

van mond en slokdarm, maag<br />

en darmen, prostaat, blaas,<br />

longkanker, tot borstkanker toe,<br />

naast risico’s op trombose en<br />

hart- en vaatziekten.<br />

Vooral mannen willen er mee<br />

stoppen en wenden zich tot allerlei<br />

middelen. Heel populair is<br />

het vapen of de e-sigaret. Door<br />

middel van een elektronische<br />

ontsteking worden zowel nicotine<br />

als allerlei smaakstoffen<br />

verbrand. Het geeft zogenaamd<br />

dezelfde kick als roken, maar<br />

dan “zonder schadelijke stoffen”,<br />

zo wordt het voorgesteld.<br />

Dat is compleet onjuist gebleken.<br />

Prof. Dr. Joos, longspecialist<br />

en diensthoofd afdeling<br />

longziekten van het UZ te Gent<br />

waarschuwde er recent nog<br />

voor: de e-sigaret of vapen is<br />

absoluut niet onschadelijk, integendeel,<br />

want je krijgt verbrande<br />

stoffen binnen die even<br />

gevaarlijk zijn als de sigaret zelf.<br />

Wat blijkt daags na zijn interview:<br />

een dode als gevolg van<br />

de e-sigaret.<br />

Gevaarlijk, zelfs voor<br />

gezonde jongeren<br />

Dr. Alessandra Caporale van<br />

de university of Pennsylvania,<br />

School of Medicine of<br />

Philadelphia verklaarde dat<br />

onderzoek had uitgewezen dat<br />

na slechts enkele inhaleringen<br />

van de elektronische sigaret ook<br />

gezonde jonge mensen al tekenen<br />

van een gestoorde bloedvatfunctie<br />

vertoonden, zelfs<br />

als de e-sigaret geen nicotine<br />

bevatte. Een eerdere studie had<br />

al aangetoond dat de e-sigaret<br />

al resultaten vertoonde van<br />

6 SANA nr 66 SANA nr 66 7


toenemende inflammatie, weefselschade<br />

en oxidatieve stress<br />

waarvan de negatieve kenmerken<br />

zelfs na enkele trekjes optraden.<br />

Dr. Caporale vermeldde<br />

voorts dat onder de onderzochte<br />

personen de bloedwaarden en<br />

de tekenen op de bloedvaten<br />

voor minstens drie uur gestoord<br />

waren door enkele inhaleringen<br />

van de e-sigaret.<br />

Er werden 31 jongeren in een<br />

proefpanel onderzocht door middel<br />

van magnetische resonantie-techniek<br />

(MRI). Het waren<br />

gezonde jongeren die tevoren<br />

nooit hadden gerookt. Ze hadden<br />

gedurende amper drie<br />

seconden 16 trekjes genomen<br />

van de e-sigaret die nochtans<br />

geen nicotine bevatte, maar<br />

wel propyleenglycol, glycerol en<br />

aroma’s. De resultaten waren<br />

beangstigend: de bloedvatwaarden<br />

waren aanzienlijk gestoord.<br />

Als gevolg van de resultaten<br />

van deze studie besliste prof.<br />

Dr. Rahman van de university<br />

of Rochester Medical Center om<br />

een studie op langere termijn op<br />

te zetten om de gevolgen van<br />

de e-sigaret op lange termijn te<br />

evalueren in functie van mogelijke<br />

atherosclerose.<br />

Ook longfunctie wordt<br />

aangetast<br />

Prof. Dr. Monica Webb Hooper<br />

van de Case Western Reserve<br />

University School of Medicine in<br />

Cleveland, die ook onderzoek<br />

naar kanker verricht besliste om<br />

verder onderzoek te doen naar<br />

de gevolgen van de e-sigaret op<br />

longaandoeningen en kanker. Ze<br />

was er niet gerust in welke gevolgen<br />

de e-sigaret voor jonge<br />

mensen op korte en middellange<br />

termijn zal hebben. Veel artsen<br />

vrezen dat de e-sigaret even<br />

gevaarlijk zou kunnen zijn als de<br />

gewone sigaret, mogelijks zelfs<br />

riskanter, omdat vooral jonge<br />

mensen al heel vroeg beginnen<br />

met vapen. Het is een nieuwe<br />

hype en staat chique.<br />

Dr. Brozek Grzegorz van de Medische<br />

universiteit van Silezië in<br />

Krakau, Polen heeft de longcapaciteit,<br />

de temperatuur van de<br />

uitgeademde lucht en de kwaliteit<br />

van de uitgeademde stoffen<br />

zowel van rokers van tabak<br />

als van rokers van de e-sigaret<br />

onderzocht. De conclusie was<br />

duidelijk: “Door de e-sigaret<br />

wordt de hoeveelheid FeNO,<br />

plus het luchtdebiet verlaagd,<br />

en verhoogt de temperatuur in<br />

de luchtwegen. De veranderingen<br />

kunnen vergelijkbaar worden<br />

geacht met het roken van<br />

sigaretten van tabak”. Korte tijd<br />

na het inhaleren van de e-sigaret<br />

kunnen al meetbare veranderingen<br />

in de longcapaciteit en<br />

de kwaliteit van de uitgeademde<br />

lucht worden waargenomen.<br />

Dr. Krystal Cleven, longarts aan<br />

het Montefiore Health System<br />

adjunct-hoogleraar aan het<br />

Albert Einstein College of Medicine<br />

in New York City, vroeg<br />

zich af of de e-sigaret niet even<br />

gevaarlijk zou kunnen zijn als<br />

het gewone roken, zowel voor<br />

de luchtwegen als voor hart en<br />

8 SANA nr 66 SANA nr 66 9


STOP<br />

MET<br />

ROKEN!<br />

Xantipex mondspray<br />

kan je helpen.<br />

Advertentie<br />

Advertentie<br />

vaataandoeningen.<br />

“We leren nog altijd bij over de<br />

schadelijkheid van tabak zelf,<br />

zegt ze… we zijn dus evenmin<br />

gerust over de gevolgen van de<br />

e-sigaret op langere termijn.<br />

Veiliger alternatieven<br />

Stoppen met roken is zeker<br />

zinvol en laat zich al op korte<br />

termijn voelen. Al drie weken<br />

nadat een verstokte roker is<br />

opgehouden met roken, kan<br />

men al meetbare verbeteringen<br />

vaststellen met betrekking tot<br />

de cardiovasculaire gezondheid.<br />

Met andere woorden het risico<br />

op hart- en vaataandoeningen<br />

en trombose vermindert al snel<br />

na het stoppen met roken.<br />

Men begint evenwel grote twijfels<br />

aan te voeren over sommige<br />

methodes zoals nicotine-substitutie<br />

en de e-sigaret.<br />

Daarom is het verstandiger gebruik<br />

te maken van natuurlijke<br />

middelen die het stoppen vergemakkelijken:<br />

kruiden en<br />

plantenextracten die invloed<br />

hebben op het centrale zenuwstelsel<br />

en die de drang naar<br />

tabak helpen stillen.<br />

Een tip: Xantipex van Fytobell,<br />

dat de rookhonger helpt te<br />

stillen en verkrijgbaar is in een<br />

handige spray. Even onder de<br />

tong sprayen en de rookhonger<br />

ebt weg. Je kan die gemakkelijk<br />

in een handtas of jaszak overal<br />

meenemen. De eerste weken bij<br />

het stoppen zijn de moeilijkste<br />

en dan komt Xantipex zeker<br />

van pas: veilig, doeltreffend en<br />

geen nevenwerkingen. Probeer<br />

te stoppen, maar doe het zonder<br />

risico!<br />

Jan van Bercken<br />

Xantipex mondspray<br />

is een volledig natuurlijk product dat een<br />

gunstig effect heeft op de negatieve verschijnselen die<br />

bij tabaksontwenning optreden. Zes werkzame planten<br />

vormen samen dit unieke product. Het product vermindert<br />

de ontwenningsverschijnselen, bederft de smaak van<br />

tabak, ondersteunt het zenuwstelsel, en doet de behoefte<br />

aan nicotine verminderen.<br />

En dan is er natuurlijk ook het psychologisch effect van<br />

het steeds bij zich hebben van een mondspray. Er is<br />

natuurlijk motivering nodig: je moet wíllen stoppen met<br />

roken. Maar Xantipex mondspray kan je over de<br />

moeilijke momenten heen helpen.<br />

Xantipex mondspray is in de apotheek verkrijgbaar met<br />

cnk-bestelcode 3271-459<br />

(of vraag ernaar in de betere natuurwinkel.)<br />

Voor meer info www.<br />

10 SANA nr 66 SANA nr 66 11<br />

.be


Minder allergie voor de baby en<br />

kleinere kans op borstkanker voor<br />

de moeder<br />

Borstvoeding beschermt<br />

moeder en kind<br />

Zwanger worden en zwanger zijn: voor de toekomstige<br />

moeder duikt nu een encyclopedie<br />

vol vragen op. Het is niet altijd gemakkelijk<br />

de bakerpraatjes van de echt goede raad te<br />

scheiden. Maar één zaak is zeker: zwangerschap<br />

is geen ziekte, integendeel. En borstvoeding is<br />

best, zowel voor moeder als kind.<br />

kinderen krijgen is de natuurlijkste<br />

zaak van de wereld, waar<br />

zelden iets mis mee gaat. En als<br />

de moeder en ook de vader zich<br />

een beetje voorbereiden, dan<br />

mogen ze praktisch zeker zijn<br />

van een schattige, welgevormde<br />

en kerngezonde baby.<br />

Borstvoeding ideaal voor<br />

moeder en kind!<br />

Baby’s die voldoende lang borstvoeding<br />

krijgen, zijn gezonder,<br />

zeuren minder, zijn aanhankelijker<br />

aan de moeder en vooral<br />

ze ontwikkelen minder ziekten.<br />

Bovendien blijkt borstvoeding<br />

ideaal te zijn om allergieën te<br />

voorkomen. Vooral de eerste<br />

zes maanden van het leven<br />

van de baby kan die beter niet<br />

met lichaamsvreemde eiwitten<br />

in contact komen. Het is<br />

ook gezonder voor de moeder:<br />

ze herstelt sneller en ze krijgt<br />

daardoor ook een betere bescherming<br />

tegen borstkanker.<br />

Dat men geen borstvoeding zou<br />

geven omdat de borsten daardoor<br />

minder mooi zouden worden<br />

is eigenlijk onjuist en niet<br />

erg ethisch ten opzichte van het<br />

kind. Bovendien zal een vrouw<br />

die zich nadien goed verzorgt,<br />

Het mooiste in het leven van<br />

een jonge vrouw is het krijgen<br />

van een kind en hiermee geeft<br />

ze tegelijk het mooiste geschenk<br />

aan haar man: het vaderschap.<br />

Ongetwijfeld gaan in de gedachten<br />

van toekomstige moeders<br />

allerlei vragen rondspoken dit<br />

is ook het ideale moment voor<br />

uitvinders van bakerpraatjes.<br />

Want niets beroert meer het<br />

leven van een vrouw in verwachting<br />

dan de vreugde, maar<br />

tegelijk ook de vrees voor het<br />

onbekende. Maar het leven is<br />

veel eenvoudiger dan dat en<br />

12 SANA nr 66 SANA nr 66 13


een goede huidolie gebruikt en<br />

koude douches op de borsten<br />

toepast, dit weefsel snel kunnen<br />

herstellen en weer over een<br />

prachtig lichaam kunnen beschikken.<br />

Men mag niet vergeten dat alle<br />

voeding van de moeder uiteindelijk<br />

invloed heeft op de kwaliteit<br />

en de smaak van de moedermelk.<br />

Daarom kan ze beter<br />

spruitjes en kool laten staan<br />

tijdens de lactatieperiode. Ook<br />

voorzichtig zijn met alcohol:<br />

liever totaal niets. Ook, koffie<br />

kan de baby nerveuzer maken.<br />

Tabak is helemaal uit den boze,<br />

want de gechloreerde koolwaterstoffen<br />

in tabaksrook komen<br />

uiteindelijk ook bij de baby<br />

terecht.<br />

Als je eens dringend naar een<br />

feestje moet waarop je zeker<br />

gaat doorzakken, kan beter wat<br />

moedermelk worden afgekolfd<br />

zodat de baby geen overdaad<br />

aan alcoholhoudende moedermelk<br />

tot zich hoeft te nemen.<br />

Sommige jonge moeders vragen<br />

zich ook af of ze een baby<br />

moeten wakker maken om te<br />

eten. Een gynaecoloog vertelde<br />

ons: „Normaal is dit niet nodig!<br />

Als het een luie baby is, kan<br />

je die ’s avonds rond 22 uur<br />

nog eens aanleggen om op die<br />

manier te voorkomen dat hij je<br />

’s nachts zou wakker maken. Na<br />

de geboorte is het normaal dat<br />

de baby 7 tot 8-maal per etmaal<br />

borstvoeding krijgt. Geleidelijk<br />

aan zal dit verminderen tot vijfmaal<br />

tegen dat ze drie maanden<br />

oud zijn.<br />

Als de baby ongeveer zes weken<br />

is, breekt de lastigste periode<br />

aan voor de vrouw, want dan wil<br />

de baby ook midden in de nacht<br />

eten. Maar als de moeder het<br />

kind ’s avonds zo laat mogelijk<br />

nog eten geeft, is de kans kleiner<br />

dat ze in het holst van de<br />

nacht wakker gemaakt wordt.<br />

Maar als de baby ’s nachts acht<br />

uur doorslaapt, dan hoef je<br />

hem niet wakker te maken. De<br />

bakerpraatjes dat de bloedsuikerspiegel<br />

te laag zou komen als<br />

het kind niet wakker gemaakt<br />

wordt, slaan nergens op, want<br />

na drie maanden heeft de baby<br />

ook al wat vetreserves opgebouwd<br />

waaruit hij kan putten,<br />

de bloedsuikerspiegel is dan wel<br />

normaal. Geleidelijk aan zal de<br />

baby zijn biologische klok ontwikkelen<br />

en die kan best gerespecteerd<br />

worden. Dat merk<br />

je pas goed als je een paar<br />

kinderen in huis hebt rondlopen<br />

en de overheid van zomertijd<br />

naar wintertijd omschakelt.<br />

Onze wekker wordt wel een uur<br />

verzet, maar onze bioklok niet<br />

en die van kinderen zeker niet,<br />

ook niet tijdens de periode van<br />

borstvoeding!<br />

Voor de moeder breekt nu een<br />

gelukkige en boeiende , maar<br />

wel moeilijke tijd aan: die van<br />

de opvoeding van het kind. Maar<br />

daarvoor kan ze ongetwijfeld<br />

een beroep doen op de „eeuwenoude”<br />

ervaring van haar<br />

eigen moeder en de familie.<br />

Monique van Hasselt<br />

14 SANA nr 66 SANA nr 66 15


Waarom het<br />

mediterrane dieet zo<br />

gezond is: Visolie en<br />

vezels<br />

Over vetten is decennialang gediscussieerd en<br />

gepubliceerd. Eerst waren het de dierlijke vetten<br />

uit vlees, vis en eieren, nadien waren het de<br />

plantaardige vetten en nu wordt vooral het accent<br />

gelegd op transvetten die gevaarlijk zijn, samen<br />

met geraffineerde koolhydraten.<br />

Dat laatste wordt door steeds meer onderzoeken en rapporten<br />

ondersteund, terwijl het mediterrane dieet als gezond<br />

wordt beschouwd. Maar waar moeten we nu voor opletten en<br />

wat is wel een gezond vet?<br />

Chips, koekjes, gebak, frieten...:<br />

verborgen vetten zijn levensgevaarlijk<br />

Een gedeelte van onze energie<br />

mag en moet uit vet komen, maar<br />

in onze huidige samenleving is dat<br />

aandeel dubbel te groot. Bovendien<br />

eten we meestal slechte vetten en<br />

van een aantal producten weten<br />

we niet eens dat er vet in zit. Men<br />

kan gerust spreken dat de verborgen<br />

vetten echte killers zijn. Deze<br />

verborgen vetten zijn niet enkel<br />

gevaarlijk vanwege hun aard, maar<br />

omdat we ze niet zien, houden we<br />

er geen rekening mee. Een groot<br />

aantal van verpakte voedingsmiddelen<br />

bevat verborgen vetten en<br />

het zijn meestal transvetten en die<br />

zijn echt gevaarlijk: chips, snoep,<br />

chocolade, ijs, zoetigheden, koekjes,<br />

gebak, pralines, hamburgers,<br />

frieten, worst en zogenaamde<br />

fijnkost, allerhande slaatjes, van<br />

kipsla tot garnaalcoktails, kaaskroketten<br />

en speculaas bij de koffie. De<br />

meeste verborgen vetten zijn niet<br />

herkenbaar en schadelijk. Ze kunnen<br />

ook afkomstig zijn van slachtafval.<br />

Ze zijn natuurlijk goedkoop,<br />

maar soms ook giftig. Soms voegt<br />

men er katoenzaadolie aan toe, een<br />

toxische olie. Maar door de slachtafval<br />

lopen we dubbel gevaar in geval<br />

van een algehele contaminatie:<br />

denk aan de dioxinecrisis. Deze verborgen<br />

vetten zijn altijd bewerkt,<br />

verhit, gehydrogeneerd, geraffineerd,<br />

ontgeurd, gekleurd, en vaak<br />

16 SANA nr 66 SANA nr 66 17


De beste zorgen uit de natuur!<br />

Zuivere en natuurlijke<br />

OMEGA 3 - VETZUREN<br />

in grote familieverpakking!<br />

NU IN AANBIEDING<br />

Met € 20,00 korting<br />

€ 79,00<br />

Bestel veilig via<br />

www.nutribell.be<br />

Laat zuivere visolie uw gezondheid beschermen!<br />

• Goed voor hart en vaten, tegen hoge cholesterol.<br />

• Verbetert geheugen en concentratievermogen.<br />

• Bevordert een positieve instelling, vermindert stress.<br />

• Helpt de spieren en gewrichten soepel te houden.<br />

• Helpt vroegtijdige veroudering en geheugenverlies te voorkomen.<br />

• Ondersteunt de weerstand.<br />

• Past in het dieet voor diabetici.<br />

zijn ze ook nog geoxideerd door<br />

onzorgvuldige bewaring en opslag.<br />

Visolie is belangrijk<br />

Deze verborgen vetten zijn trouwens<br />

nooit dragers van EVZ (of Essentiële<br />

VetZuren) die wel aanwezig<br />

zijn in visolie en verse plantaardige<br />

olie zoals olijfolie en lijnzaadolie.<br />

Bewerkte producten, voorverpakte<br />

fijnkost, slaatjes uit de speciaalzaak<br />

moeten zoveel mogelijk geweerd<br />

worden om verborgen vetten te<br />

vermijden. Je kan met een kleine<br />

moeite deze dingen zelf maken:<br />

groenten snijden, olijfolie aan toevoegen,<br />

kruiden, tomaatjes erbij,<br />

eventueel wat mayonaise met verse<br />

eieren en olijfolie en citroen en je<br />

hebt een gezonde eerlijke en duidelijke<br />

fijnkost die uw gezondheid<br />

ondersteunt in de plaats van ondermijnt.<br />

De kwaliteit van de vetten,<br />

bepaalt voor een heel groot deel de<br />

kwaliteit van de gezondheid van de<br />

maatschappij.<br />

Wat is dan de beste raad? Vermijd<br />

geraffineerde koolhydraten en schakel<br />

over op het mediterrane dieet:<br />

veel groenten, fruit, verse slaatjes<br />

die je zelf bereidt, weinig of geen<br />

suiker en snoep, minder vlees en<br />

zeker geen bereide vleeswaren of<br />

charcuterie en ook geen rood vlees,<br />

maar wel vis, vooral vette vis vanwege<br />

de omega-3 vetzuren: zalm,<br />

haring, makreel. En natuurlijk kun<br />

je best van al ook een goed supplement<br />

nemen op basis van Omega-3<br />

vetzuren: bijvoorbeeld visolie van<br />

Nutribell. Dan ben je goed bezig!<br />

Jan van Gendt<br />

Capsules met 1000 mg visolie. Bevat per capsule:<br />

400 mg OMEGA 3 polyonverzadigde vetzuren<br />

(250 mg EPA - 150 mg DHA), 10 mg vitamine E<br />

(dl-alpha-to-coferrol acetaat). Streng gecontroleerd<br />

op pcb’s, dioxines en zware metalen. Voor<br />

kinderen van 3 tot 16 jaar is er een aangepaste<br />

versie, namelijk Nutribell Junior.<br />

1 CAPSULE BEVAT 1000 MG VISOLIE<br />

Bevat een hoog gehalte aan OMEGA 3 polyonverzadigde<br />

vetzuren EPA en DHA. Deze spelen een<br />

belangrijke rol bij het gezond houden van het lichaam<br />

doordat ze een gunstig effect hebben op onder<br />

andere het hart en vaatstelsel, een goede cholesterol,<br />

het hormonale stelsel, het afweersysteem, het<br />

zenuwstelsel, de ogen, de huid en de lichaamscellen.<br />

BESTELLEN OF INFO:<br />

NUTRIBELL-DRENCO N.V.<br />

Stationsstraat 110/b2 - 3570 Alken<br />

Tel: 011/37.19.24 - Fax: 011/37.19.26<br />

info@nutribell.be<br />

www.nutribell.be<br />

verkrijgbaar in de betere natuurwinkel<br />

18 SANA nr 66 SANA nr 66 19


Bijnieren stimuleren, zet hormonen<br />

weer in de pas<br />

Hoe verminder je<br />

de last van de<br />

menopauze?<br />

De meeste vrouwen zien met enige vertwijfeling<br />

en in zekere zin zelfs hulpeloosheid de tijd van de<br />

menopauze tegemoet, wisseljaren zoals ze populair<br />

worden genoemd. Er treden allerlei veranderingen<br />

op in het fysieke en psychische functioneren<br />

van de vrouw. Ze krijgen emotionele break-downs,<br />

hebben last van slapeloosheid, hitteopwellingen, spijsverteringsstoornissen,<br />

hoofdpijn, snelle vermoeidheid, soms<br />

osteoporose. Niet bij iedereen verlopen de problemen op<br />

dezelfde manier en ze komen ook niet altijd op hetzelfde tijdstip.<br />

Hoe kunnen ze zich, op het moment dat ze er last van<br />

hebben, dan behelpen om deze moeilijke periode in het leven<br />

van de vrouw te overbruggen of snel achter zich te laten?<br />

Sommige artsen proberen door het<br />

toedienen van oestrogene hormonen<br />

de natuurlijke tekorten te<br />

compenseren. Er zijn dames die<br />

dergelijke behandelingen verdragen,<br />

terwijl anderen er niet tegen<br />

bestand zijn. Bovendien zijn er bij<br />

sommigen ook nare gevolgen, zoals<br />

een verhoogde kans op tumoren in<br />

de borst.<br />

Door de maandstonden verloor de<br />

vrouw een hoeveelheid bloed en<br />

in sommige natuurgeneeskunde<br />

praktijken wordt door middel van<br />

bloedafname dat natuurlijk proces<br />

nagebootst: een bloedafname.<br />

Daardoor elimineert het lichaam op<br />

natuurlijke wijze toxines of gifstoffen<br />

die in het lichaam achterblijven.<br />

Bovendien wordt het bloed ook<br />

vloeibaarder vanwege de vermindering<br />

van het aantal rode bloedcellen,<br />

eigenlijk een soort natuurlijke<br />

aderlating. Maar er zijn natuurlijk<br />

minder ingrijpende mogelijkheden,<br />

zeker op natuurlijke basis.<br />

Ze moeten uiteraard ook andere<br />

maatregelen nemen om niet geestelijk<br />

en emotioneel geïsoleerd te<br />

geraken. Ze moeten weer naar<br />

buiten komen met vernieuwde interesse.<br />

Ze kunnen weer gaan studeren<br />

nu de grote kinderen het huis<br />

uit zijn en zich een vast programma<br />

met sportieve bezigheden<br />

inlassen.<br />

Bovendien moet ze<br />

nu meer dan ooit<br />

op haar dieet letten<br />

en werk maken van<br />

smakelijke hapjes.<br />

Op die manier<br />

wordt de overgang<br />

een verrijking met<br />

nieuwe levenservaringen<br />

die je ook<br />

gelukkiger en meer<br />

voldaan van het leven<br />

kunnen maken.<br />

Bijnieren stimuleren<br />

Omdat de functie van de eierstokken<br />

geleidelijk vermindert en nadien<br />

wegvalt, hebben de meeste vrouwen<br />

een onevenwicht in de hormonenbalans.<br />

De bijnieren leveren ook<br />

een hoeveelheid oestrogenen en<br />

als die worden gestimuleerd om dat<br />

te doen, kunnen heel wat klachten<br />

worden opgevangen en achterwege<br />

blijven. Een natuurlijk middel dat<br />

de bijnieren stimuleert en waarbij<br />

vrouwen veel minder klachten<br />

ondervinden van de menopauze is<br />

daarbij een grote hulp. Menobell<br />

van Fytobell is een uitgelezen<br />

natuurlijk preparaat dat de klachten<br />

van de menopauze bij vrouwen<br />

op natuurlijke wijze helpt verlichten.<br />

Bovendien lopen ze niet het<br />

risico dat door het toedienen van<br />

kunstmatige hormonen, de balans<br />

zou doorslaan en dat ze nadelige<br />

effecten van de medicatie zouden<br />

ondervinden. Uiteraard blijft ook<br />

voor deze problemen<br />

alle raad van kracht:<br />

gezonde ontspanning,<br />

normale goede beweging<br />

zoals wandelen<br />

en zwemmen, en een<br />

blijvende interesse<br />

behouden voor alles in<br />

de natuur, de wereld<br />

en de maatschappij,<br />

met andere woorden,<br />

creatief bezig blijven, is<br />

een blijvende sleutel tot<br />

geluk.<br />

Jos van Landuyt<br />

20 SANA nr 66 SANA nr 66 21


Advertentie<br />

Hoe pak je slapeloosheid aan?<br />

Schaapjes tellen helpt niet!<br />

De tien geboden voor<br />

woelers in bed<br />

Ook al de schaapjes liggen tellen, zonder schaapherder<br />

te zijn? De uren horen slaan op de toren, elke<br />

auto die in de straat passeert gehoord? Slapeloosheid<br />

treft iedereen wel eens en komt op alle leeftijden<br />

voor. Maar wat doe je er aan?<br />

Slapeloosheid heeft zelden met fysieke<br />

klachten, maar meestal met emotionele<br />

problemen te maken. Ziekte kan<br />

natuurlijk ook aan de basis liggen van<br />

slapeloosheid. Iemand die voortdurend<br />

pijn heeft, zal een pijnstiller best kunnen<br />

gebruiken om de slaap te vatten, maar<br />

voor de rest moet de patiënt proberen<br />

de oorzaak die aan de basis van het probleem<br />

ligt, aan te pakken. De top tien<br />

die slapelozen ter harte kunnen nemen,<br />

kunnen hen daarbij helpen.<br />

1. Stress is een veel voorkomende<br />

oorzaak van slapeloosheid. Slapeloosheid<br />

treft niet enkel vrouwen<br />

in de menopauze of mannen in<br />

de midlifecrisis, ze kunnen zelfs<br />

kinderen het leven lastig maken. Je<br />

merkt het vaak dat de dag voor een<br />

schoolreis of voor een examen, het<br />

kind onrustig is en moeilijker kan<br />

inslapen. Baby’s hebben nooit last<br />

met inslapen tenzij ze ziek zijn. Bij<br />

slapeloosheid moet eerst de oorzaak<br />

worden gezocht. Dat kan door na te<br />

gaan vanaf welk moment of welke<br />

gebeurtenis de patiënt last had met<br />

slaapstoornissen. Slapeloosheid<br />

kan trouwens op veel manieren<br />

optreden: inslaapmoeilijkheden,<br />

doorslaapmoeilijkheden, of te vroeg<br />

ontwaken.<br />

2. Als de menopauze aan de basis ligt<br />

dan helpt Menobell, dan moet de<br />

vrouw comfort vinden voor haar<br />

22 SANA nr 66 SANA nr 66 23


De beste zorgen uit de natuur!<br />

Uw online gezondheidsadviseur<br />

GEHEEL<br />

VERNIEUWDE SITE!<br />

www.boverte.com<br />

Advertentie<br />

menopauzale problemen, de rest<br />

volgt vanzelf.<br />

3. Depressie is een heel populaire oorzaak<br />

van slapeloosheid. Misschien<br />

heb je het al bij jezelf bemerkt?<br />

Misschien was je wat prikkelbaar,<br />

neerslachtig, had je last van<br />

onrustgevoelens, hebben zorgen<br />

je dagen ontkleurd. In dat geval<br />

helpt Hyperibell van Fytobell. Want<br />

sint-janskruid, waaruit dit middel is<br />

samengesteld, wordt al meer dan<br />

2000 jaar gebruikt bij neerslachtigheid.<br />

Het stimuleert de geestelijke<br />

veerkracht en de gevoelens van<br />

onrust nemen af. Het zenuwstelsel<br />

herwint zijn oude spankracht en...<br />

de slapeloosheid verdwijnt navenant.<br />

4. Een geweldig middel bij zorgen<br />

is... gewoon stappen. Marcheer je<br />

problemen uit je sloffen. Hoe meer<br />

je beweegt (liefst in de natuur), des<br />

te beter. Ook bij zwangerschapsdepressie<br />

is dit de aangewezen<br />

methode. Stap de zorgen van je af!<br />

5. De benen ijskoud natmaken, is een<br />

andere methode. Is de slapeloosheid<br />

toevallig en kan je niet meteen<br />

een oorzaak vinden dan helpt het<br />

wel als je meteen weer opstaat, de<br />

onderbenen vanaf de knie natspuit<br />

met ijskoud water, lichtjes afdept en<br />

weer het bed inkruipt. Je slaapt gegarandeerd<br />

binnen de vijf minuten.<br />

6. Eet niet te laat ’s avonds. Veel mensen<br />

verteren spijzen die ze te laat<br />

hebben genoten, erg moeilijk en<br />

een lastige spijsvertering houdt hen<br />

gemakkelijk uit de slaap.<br />

7. Vermijd uiteraard lawaai, want dat<br />

is het meest storend voor iemand<br />

die niet in slaap kan geraken. Hij of<br />

zij luistert werkelijk naar alles en op<br />

de duur werkt elk tikje zo irriterend<br />

dat de slaap pas onder de morgen<br />

zich over jou ontfermt.<br />

8. Drink geen koffie of caffeïnehoudende<br />

dranken zoals cola. Koffie<br />

prikkelt het zenuwstelsel en houdt<br />

je uit de slaap. In de plaats daarvan<br />

kan een rustgevende kruidenthee<br />

worden gebruikt: oranjebloesem.<br />

Ook aftreksel van melisse, hop en<br />

vooral valeriaan is kalmerend en<br />

rustgevend.<br />

9. Als je echt niet kan slapen wind je<br />

er niet te zeer over op, dat maakt<br />

het enkel nog moeilijker. Neem dan<br />

een boek, begin te puzzelen, sta<br />

op en ga tv-kijken, ga met de blote<br />

voeten in het bedauwde gras stappen<br />

als je een tuin hebt, en kom<br />

pas daarna weer in bed. Denk niet<br />

dat de wereld vergaat als je eens<br />

een nachtje niet gemakkelijk hebt<br />

kunnen slapen. ’s Anderendaags<br />

lukt het zeker, desnoods nog een<br />

dagje langer geduld oefenen en<br />

vooral... grijp niet meteen naar de<br />

slaappillen, want dan kom je pas in<br />

grote problemen terecht.<br />

10. Zorg voor een rustgevend ritueel<br />

vooraleer je gaat slapen. Nog even<br />

wat lezen, nog even naar muziek<br />

luisteren, nog even een klein stapje<br />

buiten in de tuin zetten... en het<br />

bed in. En een goed kruidenpreparaat<br />

op basis van Escholtzia geeft<br />

je gegarandeerd een rustige en<br />

herstellende slaap. Denk daarbij<br />

aan Escholcin van Fytobell en je<br />

slaapt als een roos.<br />

Hans de Groot<br />

BOVERTE is een moderne internetwinkel.<br />

Eenvoudig, overzichtelijk, informatief, vriendelijk geprijsd<br />

en een goede service.<br />

U koopt bij Boverte omdat…<br />

• U toegang heeft tot een mooi assortiment van producten.<br />

• U boven de 50 euro geen verzendkosten betaalt.<br />

• U met korting op uw bestelling aankoopt.<br />

• De producten binnen 2 werkdagen bij u worden afgeleverd.<br />

• U gemakkelijke betalingsmogelijkheden heeft.<br />

• Onze winkel 365 dagen per jaar en 24 uur per dag geopend is.<br />

Daarnaast kunt u 7 dagen per week<br />

bij onze klantenservice terecht.<br />

• Wij garant staan voor een optimale service.<br />

• Wij u helder en duidelijk over<br />

de producten informeren<br />

via de website, per telefoon<br />

en via e-mail.<br />

24 SANA nr 66 e-mail: info@boverte.com - tel.: 00/31 (0)40 254 30 48 SANA nr 66 25


Welk water is best voor je<br />

gezondheid?<br />

Is drinkwater reukloos<br />

en smaakloos gif in<br />

ons glas?<br />

Volgens sommigen begint gezondheid op je bord,<br />

volgens anderen in je glas. Wat er ook van zij,<br />

zonder drinken kunnen we niet. Zonder lucht kun<br />

je amper een paar minuutjes leven, zonder water<br />

amper een paar dagen, terwijl je zonder voedsel<br />

gemakkelijk een maand of zelfs twee maand voortkan. Water<br />

is dus heel belangrijk. Maar zoals water je gezond kan maken,<br />

kan het je ook ziek maken.<br />

Drinkwater is voor bepaalde industriële<br />

processen eigenlijk geen<br />

goed water. Als water aan de<br />

drinkwaternorm van de wet beantwoordt,<br />

kan het zelfs niet dienen als<br />

spoelwater voor auto’s, ze gaan dan<br />

steevast roesten na één jaar. Een<br />

stoomketel is met drinkwater al na<br />

zes maanden kapot en een stoomstrijkijzer<br />

houdt het amper één jaar<br />

uit. Zuiver water is een vloeistof<br />

waar enkel water in zit: H2O: twee<br />

moleculen waterstof en één molecule<br />

zuurstof en alles wat daarbij<br />

komt is er teveel aan. Drinkwater<br />

mag nog veel meer bevatten, vooral<br />

calcium en magnesium en dan is<br />

het lekker van smaak, want zuiver<br />

water smaakt helemaal niet, is<br />

slecht. Maar het is wel zuiver water.<br />

Maar is wat de wet zegt goed voor<br />

de gezondheid? De enorme reclamecampagnes<br />

laten je zelfs geloven<br />

dat je van water kan afslanken.<br />

Sommige zouten in water zetten<br />

inderdaad bepaalde processen in<br />

gang, maar de vraag is of ze nog<br />

gezond zijn.<br />

Industrie veeleisender dan<br />

gezondheid<br />

Als de industrie gewoon drinkwater<br />

zou gebruiken, dan kunnen<br />

bepaalde scheikundige processen<br />

gewoon niet correct plaats vinden.<br />

Hun normen zijn veel strenger dan<br />

die van volksgezondheid. Gelukkig<br />

is de mens wel tegen een stootje<br />

bestand. Voor de farmaceutische<br />

industrie, de productie van microelektronica,<br />

dialyse enz... is er<br />

scheikundig perfect zuiver water<br />

nodig. Voor menselijke consumptie<br />

is dat niet geschikt, want drinkwater<br />

is voor de industrie geen goed<br />

water. Als een carwash dergelijk<br />

water voor de auto’s gebruiken<br />

zou, dan is die auto na één jaar al<br />

doorgeroest. De mens kan kan de<br />

mineralen in het drinkwater nog<br />

benutten of althans elimineren,<br />

maar voor de industrie zijn ze niet<br />

gewenst en vaak erg hinderlijk en<br />

zelfs nadelig.<br />

Wat is dan goed drinkwater voor de<br />

gezondheid van de mensen?<br />

Daar kan men van mening over verschillen,<br />

maar volgens de wet ligt<br />

die norm vast. Goed drinkwater<br />

beantwoordt dus aan de norm van<br />

de wet. Er mogen om te beginnen<br />

geen schadelijke stoffen in aanwezig<br />

zijn. Dat zijn vooral zware<br />

metalen zoals kwik, lood, cadmium<br />

enz... en organische stoffen zoals<br />

herbiciden, pesticiden, PCB’s enz...<br />

die zelfs al in kleine hoeveelheden<br />

schadelijk zijn. Daarbij zijn de dioxines<br />

in water fel onderschat.<br />

Aanvankelijk dacht men dat<br />

ze enkel in vet oplosbaar<br />

waren, maar ze zijn<br />

er toch... want ook<br />

de vissen vertonen<br />

sporen van PCB’s.<br />

Voordeel is wel<br />

dat de afbraak van<br />

dioxines in water<br />

veel sneller plaats<br />

vindt. De opnames<br />

van dioxines<br />

via water door de mens<br />

is wel verwaarloosbaar,<br />

maar uiteindelijk<br />

hangt de<br />

voedselketting<br />

met<br />

schakels<br />

aan<br />

elkaar<br />

en zo<br />

krijgen<br />

we<br />

26 SANA nr 66 SANA nr 66 27


Gezond water moet mineraalarm zijn<br />

die dioxines toch via de vis op ons<br />

bord. Dierlijke vetten en... de lucht<br />

zijn dus onze grootste leveranciers<br />

van dioxines. Het komt er op aan<br />

het gehele milieu te saneren, of het<br />

is allemaal zinloos. Wat baat het<br />

enkel het varkensvlees schoon te<br />

maken, als we de lucht en het water<br />

blijven vervuilen. Vooral zoetwatervissen<br />

zijn dus ook getroffen<br />

door de dioxinecrisis, niet enkel als<br />

gevolg van mogelijk besmet voedsel<br />

maar ook via de accumulatie in het<br />

milieu: van de lucht in het water, de<br />

bodem en... de voedselketen. Op<br />

die manier draagt de kwaliteit van<br />

ons oppervlaktewater ook onrechtstreeks<br />

bij tot de gezondheid via<br />

alles wat op ons bord terecht komt.<br />

Alles hangt natuurlijk af van de<br />

hoeveelheid, zoals Paracelsus heeft<br />

gezegd. Ons organisme heeft bijvoorbeeld<br />

zout nodig, maar teveel<br />

zout is dan weer schadelijk, veroorzaakt<br />

hoge bloeddruk, hartgebreken,<br />

aderverkalking, nierblokkages<br />

enz... Een normaal gezond<br />

mens heeft 2 liter water per dag<br />

nodig om alle chemische processen<br />

in het lichaam te kunnen laten functioneren.<br />

Via de nieren kunnen op<br />

die manier niet meer dan 50 ppm<br />

nitraten worden geëlimineerd. Maar<br />

om datzelfde proces tot een goed<br />

einde te kunnen brengen via een<br />

nierdialyse is viermaal meer water<br />

nodig in het lichaam. De norm van<br />

50 ppm nitraten gaat dus niet meer<br />

op. Lagere normen zijn hier dus<br />

nodig. Dit water moet dus aan veel<br />

strengere normen beantwoorden en<br />

gewoon drinkwater is dus ongeschikt<br />

voor deze patiënten.<br />

Wat is veilig drinkwater?<br />

Over de veiligheid van drinkwater<br />

zijn boeken vol geschreven, hele<br />

wetteksten over ontworpen en herschreven.<br />

Als we de reclame mogen<br />

geloven dan is duur flessenwater<br />

het enige dat geschikt is, deugt<br />

kraantjeswater niet, worden we er<br />

zelfs ziek van.<br />

Maar ook hier ligt de deugd in het<br />

midden.<br />

De wetgever heeft natuurlijk de<br />

gezondheid van de bevolking op het<br />

oog, maar wordt ook beperkt door<br />

de technische mogelijkheden. Als je<br />

water uit het Albertkanaal oppompt<br />

dat voor het grootste deel uit oppervlaktewater<br />

bestaat, wat moeten<br />

we ons daar bij voorstellen qua<br />

veiligheid? Het is niet omdat vissen<br />

in een bokaaltje er niet onmiddellijk<br />

van dood gaan dat je gevoel van<br />

veiligheid helemaal terecht is. Maar<br />

dan kom je al gauw op het punt<br />

van de technische haalbaarheid en<br />

betaalbaarheid. Als je perfect zuiver<br />

water wil dan kan dat technisch wel<br />

gerealiseerd worden, maar enkel<br />

op individuele basis en moet je<br />

met omgekeerde osmose werken:<br />

membraanfiltratie zodat alle PCB’s,<br />

dioxines, metalen, alle pesticiden<br />

en herbiciden, alle gehalogeneerde<br />

koolwaterstoffen, chloor, bacteriën,<br />

virussen, pyrogenen, kwik,<br />

lood, cadmium, dus zware metalen,<br />

verwijderd zijn. We weten dat water<br />

dat door omgekeerde osmose gefilterd<br />

werd, enkel nog water bevat<br />

met enkele laag-moleculaire mineralen.<br />

De voedingswaarde hiervan is<br />

een punt van discussie.<br />

Maar het standpunt van de gezondheid<br />

is: Mineralen moet je halen uit<br />

de voeding en niet uit het water.<br />

Daarin zitten de mineralen in hun<br />

natuurlijk milieu, met de juiste ballaststoffen,<br />

goed gedoseerd en biologisch<br />

opneembaar zonder belasting<br />

voor een normaal organisme.<br />

Mineralen moet je dus niet uit het<br />

water halen, tenzij met een bepaalde<br />

bedoeling, maar dan kies je ook<br />

voor een specifieke soort water zoals<br />

in bepaalde kuuroorden gebeurt.<br />

Dan werk je ook doelbewust naar<br />

een bepaalde therapie toe. Maar<br />

normaal dient het drinkwater om<br />

het lichaam te zuiveren, de nieren<br />

aan het werk te zetten, afvalstoffen<br />

mee te voeren en biologische processen<br />

op gang te houden, niet om<br />

voedingsstoffen aan te brengen.<br />

Water met weinig mineralen is dus<br />

best voor de gezondheid.<br />

Kies je voor een tafelwater, zoek<br />

dan een water met het minste mineralen<br />

en een hoogste Ohmgetal:<br />

bijvoorbeeld Mont Roucous, Volvic,<br />

Spa Reine.<br />

Water dat veel mineralen bevat, is<br />

niet erg gezond. Ze kunnen wel bepaalde<br />

dingen beloven en processen<br />

activeren, maar op den duur zijn ze<br />

toch niet aan te raden.<br />

Hoe mineraalarmer een water is,<br />

des te meer zouten kan het uit het<br />

lichaam verwijderen. Met zouten<br />

moet je trouwens bijzonder voorzichtig<br />

zijn. Als je bij een patiënt<br />

NaCl of gewoon een keukenzoutoplossing<br />

inspuit, dan barsten de<br />

cellen. Zouten moeten trouwens<br />

organisch gebonden zijn (zoals in<br />

groenten en fruit) en niet anorganisch<br />

(zoals in water). Dus: liever<br />

een mineraalarm water Volvic, Spa<br />

Reine. Maar als men dan gerecycleerd<br />

oppervlaktewater uit het<br />

Albertkanaal gaat gebruiken als<br />

drinkwater, er dan nog chloor aan<br />

toevoegt, dan weet ge eigenlijk niet<br />

meer wat er met de gezondheid<br />

gebeurt.<br />

Jan van Bercken<br />

28 SANA nr 66 SANA nr 66 29


ALOË VERA:<br />

Om de schade door de<br />

zon te herstellen<br />

We kunnen niet zonder de zon. Dankzij de zon is<br />

er leven mogelijk op de planeet. Maar de zon kan<br />

ook aardig veel schade aanrichten, vooral op de<br />

onvoorbereide huid. Naast zonnebrand en kanker<br />

kan de zon ook de huid verouderen. Wat meer is: de huid telt<br />

elke beschadiging op en vergeet niets. Dat is zo al van in de<br />

kinderjaren. Wees dus voorzichtig en als het een beetje te<br />

veel is geweest, is er gelukkig de natuur die de schade helpt<br />

te herstellen: Aloë Vera.<br />

We worden er elk jaar voor gewaarschuwd,<br />

maar toch gebeurt het<br />

telkens weer opnieuw: zonnebrand<br />

en dus een verouderde en geschonden<br />

huid. Je kan de goede raad toch<br />

maar beter ter harte nemen, want<br />

huidkanker is de sterkst toegenomen<br />

kanker van de jongste jaren:<br />

meer dan 300 percent toegenomen<br />

en dat is niet niks.<br />

Als je er tijdig bij bent, is dat goed<br />

te behandelen, maar je mag het<br />

echt niet verwaarlozen. Bovendien<br />

kan je beter in de schaduw blijven<br />

dan rechtstreeks in de zon te zitten<br />

en als je toch de zon opzoekt, kan<br />

je beter bewegen in de zon dan<br />

onbeweeglijk te blijven zitten.<br />

En zoals met alles: de huid wordt<br />

van binnenuit gevoed om te beginnen<br />

en dat start aan tafel, met<br />

goede en volwaardige voeding: vitamine<br />

C, vitamine A resveratrol en<br />

tal van andere antioxidanten. Dat<br />

betekent dat we dagelijks voldoende<br />

fruit en groenten moeten eten<br />

en zo weinig mogelijk fantasiekost<br />

en fastfood. Natuurlijk ook voldoende<br />

water drinken, om gehydrateerd<br />

te blijven.<br />

En uiteraard als je in de zon gaat,<br />

moet je smeren, liefst een zo hoog<br />

mogelijke factor (50 bijvoorbeeld),<br />

liefst uit de middagzon wegblijven<br />

en de huid toch bedekt houden,<br />

zeker voor kinderen; vergeet het<br />

hoofddeksel niet en gebruik nadien<br />

een verzorgende lotion of crème.<br />

Vocht inbrengende crèmes zijn dan<br />

te verkiezen, evenals crèmes die<br />

herstellende kwaliteiten hebben.<br />

Dat is bijvoorbeeld het geval met<br />

Aloë Vera, een plant die de huid<br />

voorziet van herstellende kracht<br />

en hydrateert. Het vernieuwt de<br />

huidcellen op een natuurlijke wijze<br />

en dat is waar de huid een voorkeur<br />

voor heeft.<br />

Wil je een tip: denk dan aan Aloë<br />

Vera-crème van Ellen Dee, omdat<br />

het de huid herstelt, hydrateert en<br />

respecteert en zoveel mogelijk de<br />

schade van een al te intensief zonnebad<br />

herstelt.<br />

Aloë Vera van Ellen Dee wordt<br />

uw partner na het zonnebad en een<br />

zonovergoten zomer.<br />

Monique van Hasselt<br />

Aloë Vera Crème<br />

Bij droge en gevoelige huid<br />

De unieke formule van deze crème met de natuurlijke<br />

en waardevolle actieve bestanddelen van aloë vera<br />

is uitermate geschikt voor dagelijks gebruik, in het<br />

bijzonder bij de droge en gevoelige huid.<br />

De crème verzacht en zorgt voor een optimale vochtbalans,<br />

waardoor de huid een frisse en gezonde<br />

uitstraling krijgt.<br />

Bovendien wordt ze toegepast bij een door de zon<br />

beschadigde huid, striae en littekens.<br />

Verkrijgbaar bij uw apotheek met cnk-bestelcode 2885-390.<br />

Neem deze code mee, zo zal uw apotheker u sneller en beter<br />

kunnen helpen.<br />

Voor meer info: www.ellendee.be<br />

Potje 100 ml - Prijs € 5,95<br />

Advertentie<br />

30 SANA nr 66 SANA nr 66 31


Blaasontstekingen<br />

vooral bij vrouwen:<br />

Cranberry helpt !<br />

Een blaasontsteking kan een oorzaak zijn van vage<br />

buikklachten. Dergelijke aandoening kan bijzonder<br />

pijnlijk zijn, waarbij de patiënt zich in de acute fase<br />

zelfs van de pijn dubbel moet plooien. Vaak is hierbij<br />

ook bloed in de urine aanwezig. Urineonderzoek bij de gynaecoloog<br />

of de uroloog maakt het meteen duidelijk. Blaasontsteking<br />

komt heel veel voor, maar er is gelukkig en gemakkelijk<br />

en snel iets aan te doen.<br />

Blaasontstekingen komen vaak<br />

bij vrouwen voor, zelfs bij jonge<br />

vrouwen. Ook bij pasgehuwde koppels<br />

is het een bekend fenomeen.<br />

Tijdens de huwelijksreis is dit een<br />

frequent voorkomend probleem omdat<br />

veelvuldig geslachtsverkeer het<br />

opklimmen van de bacteriën via de<br />

ureter naar de blaas er door in de<br />

hand wordt gewerkt. De ureter bij<br />

de vrouw is veel korter dan bij de man,<br />

zodat gemakkelijker bacteriën uit de<br />

schaamstreek kunnen opklimmen naar<br />

de blaas.<br />

Als de persoon in kwestie dan niet<br />

voldoende drinkt, wordt de blaas niet<br />

voldoende schoon gespoeld, krijgen kiemen<br />

de kans zich te ontwikkelen en komt<br />

het tot een ontsteking die heel lang kan<br />

aanslepen. Sommigen reageren zelfs niet<br />

meer op kuren met antibiotica. Dan helpt<br />

enkel nog veel drinken, kamillethee,<br />

rusten en warmtebehandelingen, terwijl<br />

prikkelende spijzen moeten worden<br />

vermeden.<br />

Cranberry<br />

Bij blaasontsteking helpt ook Cantharis<br />

30K, een homeopathisch preparaat evenals<br />

een product op basis van Cranberry.<br />

Het werkt meestal beter dan antibiotica<br />

omdat het goed wordt verdragen en<br />

geen bijwerkingen heeft. Cranberry<br />

plus van Fytobell is daarom een aangewezen<br />

supplement, evenals Orthoren,<br />

dat de nieren een zetje geeft.<br />

Deze patiënten moeten ook meer op hun<br />

kleding letten. Ze mogen vooral geen<br />

koude voeten krijgen en moeten vooral<br />

als de grond kouder wordt, zich beter<br />

van de koude bodem isoleren met schoenen<br />

met dikkere zolen. Ook de nieren<br />

moeten warm worden ingepakt: geen<br />

pulls of polo’s waarbij de rug telkens<br />

bloot komt bij de minste beweging. Geen<br />

koude dranken maar wel warme of lauwwarme<br />

drankjes, over de dag verdeeld<br />

zeker anderhalve tot twee liter vocht en<br />

als het zeer heet is nog meer, tot het<br />

dorstgevoel verdwenen is.<br />

Een blaasontsteking brengt sommige<br />

patiënten en zelfs sommige artsen nog in<br />

verwarring omdat de tekenen vaak lijken<br />

op die van appendicitis. Het is dus goed<br />

van dit te laten onderzoeken door een<br />

ervaren arts.<br />

Jan de Groot<br />

SUIKERVRIJ<br />

o o k g e s c h i k t v o o r d i a b e t i c i<br />

dills<br />

dIgEStIVE MIntS<br />

Zachtverfrissende muntjes<br />

met essentiële oliën<br />

uit kruiden en vruchten.<br />

Maakt de dingen<br />

verteerbaar!<br />

Verkrijgbaar in de apotheek:<br />

dills original<br />

met CnK-bestelcode: 2161-149<br />

dills ginger lime<br />

met CnK-bestelcode: 3035-086<br />

voor meer info:<br />

www.dills.be<br />

32 SANA nr 66 SANA nr 66 33<br />

Advertentie


Helpt hartziekten en kanker<br />

voorkomen<br />

Thee drinken:<br />

jonger worden<br />

Zou de eeuwige discussie tussen thee- en koffiedrinkers<br />

toch gewonnen kunnen worden door de theedrinkers?<br />

De Engelsen hebben het bij het rechte eind: thee is lekker<br />

(volgens sommigen helemaal niet), maar zeker gezond.<br />

Om te beginnen is het geen gebrand product wat met koffie<br />

als gevolg van het roosten wel het geval is en bovendien<br />

bevat thee tannine en flavonoïden, krachtige antioxidanten<br />

die zowel hart- en vaatziekten als kanker tegen gaan. Waar<br />

wachten we op?<br />

Tegenstanders van thee schermen<br />

ermee als zou thee evenveel cafeïne<br />

bevatten als koffie. Helemaal<br />

niet! Er zijn trouwens verschillende<br />

theesoorten zoals er koffiesoorten<br />

zijn, maar globaal gezien bevat thee<br />

slechts één derde tot één vierde<br />

van de cafeïne van koffie. Trouwens<br />

chocolade bevat ook een stof die<br />

gelijkaardig is als cafeïne en wie<br />

heeft daar al wakker van gelegen?<br />

In België is thee drinken helemaal<br />

niet populair. De gemiddelde Belg<br />

drinkt per jaar ongeveer 30 kopjes<br />

thee tegenover 630 kopjes koffie. In<br />

Frankrijk en Duitsland worden gemiddeld<br />

90 kopjes thee per persoon<br />

verbruikt. Over de Engelsen zullen<br />

we het niet hebben.<br />

De traditie van thee drinken stamt<br />

uit het oude China waar bij toeval<br />

een keizer een kick kreeg nadat<br />

een blaadje van een boom toevallig<br />

in zijn warm water terecht kwam,<br />

pittig smaakte, hem tegelijk ontspande,<br />

maar ook een zweepslagje<br />

gaf. Een wereldwijd gebruik was<br />

geboren.<br />

Uit recente studies is trouwens<br />

gebleken dat theedrinkers eigenlijk<br />

beter presteren, omdat ze zich<br />

intenser concentreren.<br />

In thee is theïne aanwezig, een<br />

molecule die gelijkaardig is aan<br />

die van cafeïne. Het verschil is wel<br />

dat ze in de context van thee zacht<br />

stimulerend werkt, niet brutaal is<br />

en ook niet kortstondig, in tegen-<br />

stelling tot wat de cafeïne in koffie<br />

doet. Trouwens de theïne in thee zit<br />

slechts voor ongeveer één vierde in<br />

een kop thee in vergelijking met de<br />

cafeïne in koffie.<br />

Voor een kop koffie heb je bovendien<br />

8 gram koffie nodig, en slechts<br />

2 gram voor thee.<br />

Uit onderzoek is gebleken dat koffiedrinken<br />

verslavend en tegelijk<br />

ongezond wordt als de 300 mg cafeïne<br />

per dag wordt overschreden.<br />

Dat wil zeggen dat je eigenlijk niet<br />

méér dan vier kopjes per dag mag<br />

drinken. Een theedrinker kan zich<br />

derhalve acht kopjes veroorloven.<br />

Naast het feit dat thee op die<br />

manier zacht stimulerend inwerkt<br />

zonder verslavend te zijn, noch gevaarlijk<br />

gaat inwerken op hartritme<br />

en bloeddruk, heeft thee ook het<br />

grote voordeel dat het antioxidanten<br />

bevat. Koffie eigenlijk ook. Dat<br />

zijn stoffen die de strijd aanbinden<br />

tegen de vrije radicalen die zowel<br />

kanker als hartinfarcten in de hand<br />

werken. Fruit en groenten zijn de<br />

belangrijke leveranciers van antioxidanten,<br />

evenals volkorenproducten.<br />

De sterkste antioxidanten zijn de<br />

vitamine C, A en E. Maar bioflavonoïden<br />

en tannine zijn eveneens<br />

nuttige antioxidanten en die zitten<br />

ook in thee.<br />

Verhinderen<br />

verouderingsproces<br />

Die antioxidanten verhinderen het<br />

verouderingsproces in belangrijke<br />

mate. Wie dus dagelijks voldoende<br />

groenten en fruit eet en thee drinkt,<br />

bewijst zijn gezondheid een uitstekende<br />

dienst.<br />

Volgens de scheikundige Paul Quinlan<br />

helpt thee kanker te voorkomen.<br />

Uit een Japans onderzoek is gebleken<br />

dat thee de mogelijkheid van<br />

borstkanker met 17 percent vermindert.<br />

Uit dierproeven is bovendien<br />

gebleken dat met het drinken van<br />

thee de mogelijkheid van huidkanker<br />

met niet minder dan 50 percent<br />

wordt verkleind en de incidentie van<br />

mondkanker met liefst 40 percent<br />

vermindert. Zowel groene thee als<br />

zwarte thee lijken wat dat betreft<br />

op dezelfde lijn te zitten. Groene<br />

thee is trouwens hetzelfde als de<br />

zwarte thee, maar dan het ongefermenteerde<br />

product.<br />

Thee lijkt trouwens heel hoog te<br />

scoren volgens de Amerikaanse onderzoeker<br />

Ron Prior en zit daarmee<br />

op dezelfde lijn als fruit. Bij fruit<br />

zouden aardbeien het kampioenschap<br />

van antioxidanten winnen: zij<br />

steken met kop en schouders boven<br />

andere fruitsoorten uit. Dus: als het<br />

seizoen er is aardbeien eten zoveel<br />

je lust en... in afwachting daarvan<br />

dan maar thee drinken, maar om er<br />

volledig effect van te hebben moet<br />

je dan wel vier tot vijf kopjes per<br />

dag drinken. Ook een leuke bezigheid<br />

en zoals blijkt, nu ook al een<br />

gezonde.<br />

Jan van Bercken<br />

34 SANA nr 66 SANA nr 66 35


Wat kan je doen als<br />

je uitgeblust dreigt<br />

te geraken?<br />

BURN-OUT:<br />

Van plankgas<br />

tot uitputting<br />

Burn-out: er zijn conferences over gemaakt,<br />

boeken over geschreven en roddels over<br />

verkocht: een half miljoen Belgen kampt met<br />

burn-out, dat is zeven percent van de werkende<br />

bevolking, een schrikbarend hoog getal.<br />

En ook steeds meer jonge mensen, in alle sectoren,<br />

zelfs jonge artsen! Wordt er gevraagd naar de oorzaak,<br />

dan verwijzen de patiënten gewoonlijk naar de baas: te<br />

hoge werkdruk, te weinig waardering en geen of weinig<br />

feedback. Er is dus wel degelijk iets aan de hand, hoewel<br />

werkgeversorganisaties de bedrijfsleiders inlichten<br />

en aanzetten tot een andere aanpak: betrek de mensen<br />

meer bij hun werk, zorg dat er een goede mix is tussen<br />

werk en privé en biedt een luisterend oor en waardering.<br />

Maar ook de werknemers kunnen wat doen om uit<br />

de gevarenzone te blijven en van hun burn-out verlost<br />

te geraken.<br />

Niet iedereen die een druk werk<br />

heeft wordt het slachtoffer van<br />

depressie, te veel stress of<br />

burn-out. Wel ziet men dat in<br />

bepaalde beroepen, of liever in<br />

bepaalde werkmilieus het aantal<br />

personen dat het slachtoffer<br />

werd van burn-out groter is,<br />

met andere woorden, er is een<br />

soort besmettelijkheid. Het kan<br />

natuurlijk ook liggen aan de<br />

mentaliteit van het bedrijf en<br />

het klimaat van ongenoegen dat<br />

over het algemeen doorgegeven<br />

wordt. De Duitse psycholoog<br />

Jörg Dengler heeft er onderzoek<br />

naar gedaan en kwam tot de<br />

conclusie dat sommige bedrijven<br />

er collectief door getroffen worden.<br />

Op die manier kunnen hele<br />

afdelingen in gevaar komen,<br />

omdat de ene na de andere<br />

werknemer het laat afweten en<br />

thuis zit met burn-out.<br />

Wat is burn-out?<br />

Als gevolg van jarenlange stress<br />

en ongenoegen kan fysieke en<br />

mentale uitputting volgen. Deze<br />

werknemers klagen over hoofdpijn,<br />

verstoring van de spijsvertering<br />

en het slaappatroon,<br />

soms zijn er hart-en vaatziekten<br />

en hoge bloeddruk. Wie<br />

met burn-out kampt heeft een<br />

totaal gebrek aan motivering en<br />

arbeidsvreugde, moet zich naar<br />

zijn werk slepen. De werknemers<br />

beginnen te roddelen, te<br />

zeuren en te klagen, wat tot een<br />

aanstekelig en collectief gedrag<br />

kan leiden. Arbeidspsycholoog<br />

De Witte van de Universiteit van<br />

Leuven heeft al vastgesteld dat<br />

daardoor een hele afdeling van<br />

firma’s in gevaar kwam.<br />

De druk om altijd meer te<br />

presteren en de voortdurende<br />

veranderingen en reorganisaties<br />

36 SANA nr 66 SANA nr 66 37


in bedrijven, maakt dat mensen<br />

zich onzeker voelen en het niet<br />

meer prettig vinden om hun<br />

taak te doen, die van langsom<br />

meer onduidelijk is. Ze weten<br />

ook niet altijd goed bij wie ze<br />

terecht kunnen. Dat veroorzaakt<br />

stress, oververmoeidheid,<br />

slapeloosheid en zelfs kanker en<br />

hart- en vaatziekten. Ook huidziekten,<br />

maag- en darmziekten,<br />

spierziekten, diabetes en een<br />

verminderde immuniteit kunnen<br />

er het gevolg van zijn.<br />

Er komen langzaam maar zeker<br />

gedragsveranderingen: men<br />

gaat meer fouten maken, het<br />

werkritme vertraagt, de concentratie<br />

vermindert, men begint<br />

kalmeermiddelen te gebruiken<br />

en het wordt van kwaad tot erger:<br />

slapeloosheid, agressiviteit,<br />

woedeaanvallen, geïrriteerdheid.<br />

Dat alles ook omdat het cortisolniveau<br />

waar de bijnieren<br />

verantwoordelijk voor zijn,<br />

gestoord is. Bij het eerste type<br />

is het cortisolniveau verhoogd<br />

en bij het tweede type is dat<br />

verlaagd. In het eerste geval<br />

kan men wel nog presteren en<br />

is in staat fysieke prestaties<br />

te leveren: hardlopen, joggen,<br />

fietsen. In het tweede geval is<br />

men totaal uitgeblust. Sommigen<br />

krijgen een minderwaardigheidsgevoel,<br />

huilbuien, angsten,<br />

woede, piekeren, uitputting. Dit<br />

is een gevaarlijk moment omdat<br />

sommigen daardoor geneigd zijn<br />

naar drugs te grijpen of alcohol,<br />

of weer beginnen roken.<br />

Daar moet beslist iets aan<br />

gedaan worden, want anders<br />

dreigen hart- en vaatziekten,<br />

kanker of snelle veroudering.<br />

Welke tekenen?<br />

Als je volgende tekenen bij<br />

jezelf of iemand uit je omgeving<br />

opmerkt, dan is er wellicht<br />

burn-out in het spel en moet<br />

ingegrepen worden:<br />

• Verandering van het slaappatroon<br />

of slapeloosheid<br />

• Verregaande vermoeidheid<br />

• Prikkelbaarheid en snel geïrriteerd<br />

zijn<br />

• Labiele emoties<br />

• Onvermogen om te gaan<br />

met lawaai en drukte<br />

• Concentratieproblemen<br />

• Geen initiatieven meer kunnen<br />

nemen<br />

• Totale afname van interesses<br />

• Wegvallen van libido en zin<br />

in seks.<br />

Wat kan je doen?<br />

Uiteraard is er begrip nodig voor<br />

deze mensen, want het gaat<br />

niet om plantrekkerij. Burn-out<br />

is een ernstige ziekte en die<br />

moet en kan behandeld worden.<br />

Om te beginnen moet de voeding<br />

worden aangepast:<br />

• Geen alcohol en geen tabak<br />

• Vermijd geraffineerde suikers<br />

• Vermijd fastfood en fantasiekost.<br />

• Gebruik volwaardige voeding<br />

zoals groenten, vruchten,<br />

noten, vis (vanwege de<br />

Omega-3 vetzuren)<br />

• Vermijd absoluut transvetten,<br />

geoxideerde cholesterol,<br />

geharde vetten en vrije<br />

radicalen.<br />

• Gebruik vitamines C, A en<br />

E en B, maar dan in hun<br />

natuurlijke vorm en niet de<br />

synthetische.<br />

• Gebruik voeding die rijk is<br />

aan serotonine: amandelen,<br />

noten, chocolade van minstens<br />

85 percent, bananen<br />

en ananas, geitenkaas.<br />

• Gebruik groene thee vanwege<br />

de antioxidanten, maar<br />

vermijd koffie omdat dit<br />

teveel cafeïne bevat, hoewel<br />

koffie een gezonde drank is.<br />

• Eet vette vis, zoals makreel,<br />

zalm, haring, sardines.<br />

• Ga dagelijks een wandeling<br />

maken, maar forceer in het<br />

begin niets.<br />

• Bouw een goede verstandhouding<br />

met je partner op:<br />

seks is beslist gezond.<br />

• Gebruik een natuurlijk middel<br />

op basis van Ginkgo<br />

Biloba, dat de doorbloeding<br />

van de fijne haarvaten in de<br />

hersenen bevordert. Ginkgosan<br />

van Fytobell is daarvoor<br />

ideaal.<br />

• Gebruik een middel op basis<br />

van Passiflora om de zenuwen<br />

te bedaren, bijvoorbeeld<br />

Passibell van Fytobell.<br />

• Gebruik een goed supplement<br />

op basis van Omega-3<br />

vetzuren, dus visolie:<br />

Nutribell visoliecapsules.<br />

• Verhoog het zuurstofgehalte<br />

in het bloed door diepe buikademhaling.<br />

En als je weer aan het werk<br />

gaat, praat erover met je overste<br />

of baas. Wees er open en<br />

eerlijk over, want overdruk<br />

gecombineerd met gebrek aan<br />

waardering is de echte vonk die<br />

burn-out doet ontstaan.<br />

Jan van Bercken<br />

38 SANA nr 66 SANA nr 66 39


Welk effect<br />

heeft alcohol<br />

op je geest<br />

en lichaam?<br />

komt omdat alcohol het bewustzijn<br />

beïnvloedt en daarom het gedrag<br />

verandert. Als men alcohol heeft<br />

gedronken, werkt het lichaam langzamer:<br />

het concentratievermogen<br />

neemt af en men reageert trager.<br />

Daarom is het stom om alcohol te<br />

drinken als je nog gaat rijden of<br />

nog wilt sporten, leren of werken.<br />

De werking van alcohol kan ook op<br />

een andere manier verkeerd uitpakken:<br />

men kan agressief worden en<br />

dit merkt men bij hooliganisme op<br />

voetbalwedstrijden.<br />

Alcohol kan ook door jongeren gebruikt<br />

worden om hun onzekerheid<br />

te camoufleren, om een gevoel van<br />

welbehagen te krijgen, om de stress<br />

te verdringen en de fysiek rotte<br />

verschijnselen van sociale onvaardigheden<br />

te verdoezelen. Maar het<br />

gevolg ervan is dat jongeren in deze<br />

omstandigheden steeds weer naar<br />

alcohol grijpen. De poort naar verslaving<br />

staat open, want men kan<br />

uiteindelijk niet meer zonder! Een<br />

heel proces is op gang gekomen<br />

en uiteindelijk loopt de gezondheid<br />

gevaar.<br />

Wat doet alcohol met je gezondheid<br />

?<br />

Als je alcohol drinkt, wordt het door<br />

de dunne darm opgenomen in het<br />

bloed. Op deze manier komt alcohol<br />

overal in je lichaam en heeft het<br />

invloed op onder meer de hersenen,<br />

het hart en de lever. Direct nadat<br />

je gedronken hebt, is de invloed op<br />

de hersenen heel duidelijk: je praat<br />

anders, je beweegt anders en je<br />

reageert anders. Als je veel drinkt<br />

neemt de kans op een black-out<br />

toe. Je weet dan achteraf niet meer<br />

wat er allemaal is gedaan en gezegd.<br />

Hoe ben je thuis gekomen en<br />

met wie ben je mee geweest? Als<br />

je jarenlang teveel drinkt, kunnen<br />

je hersenen blijvend beschadigd raken!<br />

Het einde van het verhaal kan<br />

zijn dat je bijvoorbeeld op je dertigste<br />

of veertigste al last hebt van<br />

zwaar geheugenverlies (dat noemt<br />

men het Korsakov-syndroom). Ook<br />

je maag kan er slecht tegen als je<br />

teveel drinkt. De volgende dag heb<br />

je dan zo’n zeurderig gevoel in de<br />

buik. Als je regelmatig veel drinkt<br />

en je maag echt aangetast raakt,<br />

Alcohol is een sociaal aanvaarde drug. Toxicoloog<br />

prof. Tytgat van de universiteit van Leuven zei<br />

in een interview dat, mocht alcohol nu ontdekt<br />

worden, het beslist zou verboden zijn. Dat zegt<br />

iets over de schadelijkheid ervan. Lang werd gedacht<br />

dat alcohol in dranken nuttig was voor de gezondheid<br />

en hielp bij de preventie van hart- en vaatziekten. Niet dus.<br />

Alcohol hebben we niet nodig en het is schadelijk, zelfs in<br />

kleine hoeveelheden. Maar wat doet alcohol dan met je lichaam<br />

en geest?<br />

De meeste mensen drinken alcohol<br />

omdat ze het lekker vinden bij het<br />

eten bijvoorbeeld of omdat ze het<br />

gezellig vinden dus op een feestje<br />

of thuis. Uiteindelijk hoort het bij<br />

sociaal contact en het drinken van<br />

alcohol wordt al snel als een „social<br />

act” beschouwd. Na de eerste<br />

paar glazen alcohol voel je je<br />

losser en vrijer en daarom leggen<br />

veel mensen na iets gedronken te<br />

hebben gemakkelijker contact. Dit<br />

40 SANA nr 66 SANA nr 66 41


Ik ga op reis en neem mee...<br />

Advertentie<br />

dan is de kans op een maagbloeding<br />

groot.<br />

De meeste klachten door alcohol<br />

komen pas later. Je staat er soms<br />

versteld van hoe lang de lever het<br />

uithoudt bij mensen die jarenlang<br />

veel drinken. Maar als de huisarts<br />

een levercirrose vaststelt, is er een<br />

levensgevaarlijke situatie ontstaan.<br />

De lever werkt dan nauwelijks meer<br />

en alleen een levertransplantatie<br />

kan dan misschien nog redding<br />

brengen. Niet zelden ziet men na<br />

jarenlange drankzucht een maagkwaal<br />

ontstaan die uiteindelijk leidt<br />

tot maagkanker, slokdarmkanker,<br />

strottenhoofdkanker.<br />

Als je alcohol drinkt, moet je vaker<br />

naar het toilet en verlies je veel<br />

vocht. Dat is een van de oorzaken<br />

van de kater. Je voelt je de volgende<br />

dag belabberd, je hebt koppijn<br />

en een flinke nadorst. Dat kan<br />

gecompenseerd worden door veel<br />

water te drinken. Ook de combinatie<br />

alcohol en blowen (hasj of weed<br />

roken) kan de jongere behoorlijk<br />

duur komen te staan. Alcohol met<br />

XTC is riskant omdat zowel alcohol<br />

als XTC uitdroogt. Ook kun je, als<br />

het ene middel is uitgewerkt, last<br />

krijgen van de (versterkte) werking<br />

van het andere middel. Jongens<br />

kunnen iets beter tegen alcohol dan<br />

meisjes; dit komt omdat de verhouding<br />

tussen vocht en vet bij mannen<br />

anders is dan bij vrouwen.<br />

Klachten door overdaad van<br />

alcohol<br />

Wie regelmatig veel drinkt kan dat<br />

merken aan volgende klachten:<br />

Dit kunnen lichamelijke klachten<br />

zijn, zoals bijvoorbeeld maagstoornissen,<br />

hoofdpijn, of trillende handen<br />

vooral ‘s ochtends.<br />

De klachten kunnen ook psychisch<br />

van aard zijn, zoals gespannenheid<br />

of somberheid.<br />

Soms duurt het jaren voor iemand<br />

problemen krijgt door te veel te<br />

drinken.<br />

Maar wist je dat een stevige drinker:<br />

tweemaal zoveel kans loopt te overlijden<br />

aan een hartkwaal<br />

tweemaal zoveel kans loopt te overlijden<br />

aan kanker<br />

twaalfmaal zoveel kans loopt te<br />

overlijden aan levercirrose<br />

driemaal zoveel kans loopt om te<br />

komen bij een auto-ongeluk?<br />

Conclusie: laat de alcohol staan, als<br />

je gezondheid je lief is!<br />

Jan van Bercken<br />

Operatie schone handen!<br />

Ook op vakantie...<br />

Maar ook<br />

Travelbac<br />

probiotische handgel<br />

Verkrijgbaar in de apotheek met cnk-bestelcode: 3311-909 voor 30ml en 3311-917 voor 100ml.<br />

Liever online bestellen? Veilig en snel via www.almed.be<br />

42 SANA nr 66 SANA nr 66 43


Heilzame plantenextracten en hun toepassing<br />

Plant van de maand<br />

Algemeen<br />

Achillea millefolium L. is een overblijvende<br />

plant die 30 tot 70 centimeter<br />

hoog kan worden. De plant behoort tot<br />

de samengesteldbloemigen (Compositae)<br />

en komt voor in bijna heel Europa,<br />

West-Azië, Noord-Amerika en Australië.<br />

De geslachtsnaam Achillea dankt de<br />

plant aan de Griekse mythe waarin de<br />

held Achilles de plant gebruikte bij de<br />

Door Kees Martens<br />

Kruidenkundige<br />

Achillea millefolium L.<br />

DUIZENDBLAD:<br />

Bij verwondingen en slechte<br />

spijsvertering<br />

Er zijn weinig planten die zoveel betekend hebben in de geschiedenis,<br />

het volksgeloof, tradities evenals de natuurgeneeskunde,<br />

als het duizendblad oftewel Millefolium. De<br />

geneeskracht bij verwondingen was al bekend bij de oude<br />

Grieken en de legers, maar ook in de Middeleeuwen en zelfs<br />

vandaag wordt duizendblad gebruikt om bloedingen te stelpen, de<br />

bloedsomloop te verbeteren en de spijsvertering te bevorderen. Het is<br />

een plant die gemakkelijk te herkennen is en in heel Europa voorkomt.<br />

Heb je een verwonding tijdens het wandelen op vakantie, dan is er ongetwijfeld<br />

duizendblad in je buurt waarmee je je kan behelpen. Duizendblad<br />

moet daarom duizendmaal geprezen worden.<br />

wond aan zijn hiel en om de bloedende<br />

wonden van zijn soldaten te stelpen.<br />

De soortnaam “millefolium” betekent “duizend<br />

blaadjes” en verwijst naar de diep<br />

ingesneden bladeren, waaraan de plant<br />

ook zijn Nederlandse naam dankt.<br />

Aangezien duizendblad wereldwijd veel<br />

voorkomt, is het logisch dat je het gebruik<br />

in de geschiedenis veel tegenkomt. Rond<br />

2500 v.Chr. gebruikten de Sumeriërs de<br />

plant al, onder meer tijdens oorlogen om<br />

bloedende en slecht genezende wonden<br />

te verzorgen. De toepassing bij snijwonden<br />

is ook al eeuwenlang bekend bij<br />

indianenstammen.<br />

Duizendblad diende vroeger dus vooral<br />

als eerste-hulpkruid om bloedingen te<br />

stelpen en wordt in Engeland daarom wel<br />

“bloedneus” (nosebleed) genoemd.<br />

Maar vanwege de bittere smaak is de<br />

plant ook bekend als ondersteuner van<br />

de spijsvertering, ze bevordert o.a. de<br />

maag- en darmwerking en werkt op de<br />

galblaas.<br />

Eigenschappen<br />

De plant werkt kramp opheffend en heeft<br />

een gunstig effect op maag en darmen.<br />

Ook de nieren worden door duizendblad<br />

geactiveerd. Maar het grootste effect<br />

heeft de plant toch op het bloedvatenstelsel.<br />

Vooral het sap van de plant werkt<br />

gunstig bij vaataandoeningen, zoals<br />

aambeien, spataderen, bloedaandrang<br />

naar het hoofd en neusbloedingen. Verder<br />

heeft de plant ontstekingsremmende<br />

eigenschappen.<br />

Verwerking<br />

Het bovengrondse deel van de bloeiende<br />

plant wordt in de periode juni tot september<br />

verzameld en vers verwerkt.<br />

Toepassing<br />

Millefolium wordt vanouds toegepast bij<br />

aambeien en spataders tijdens de zwangerschap.<br />

Millefolium wordt om die reden<br />

regelmatig gecombineerd met andere<br />

planten die een effect op de bloedsomloop<br />

hebben.<br />

Om zelf te doen<br />

Duizendbladthee bij spijsverteringsstoornissen:<br />

Giet op 20 gram gesneden,<br />

verse plant een kwart liter kokend water<br />

en laat het geheel 10 minuten trekken.<br />

Drink hiervan elke dag 1 tot 3 kopjes.<br />

Duizendbladsap tegen kloven: Leg met<br />

behulp van een kompres het sap van<br />

de plant op de kloven. ‘s Morgens en ‘s<br />

avonds het kompres vernieuwen.<br />

Duizendbladcrème tegen gewrichtspijn<br />

en spataders: Meng 15 gram vers<br />

sap met een gelijke hoeveelheid vet en<br />

wrijf hiermee ‘s morgens en ‘s avonds<br />

de pijnlijke plekken in. De plekken goed<br />

warm houden.<br />

Duizendblad tegen bloedneus: Neem<br />

een vers blad en steek dit in de neus om<br />

de bloeding te stoppen.<br />

Bewijs van trouw<br />

Nog steeds heerst in afgelegen streken<br />

van Groot Brittannië, het vasteland van<br />

Europa en de Verenigde Staten een oud<br />

bijgeloof. Men zegt dat als een meisje wil<br />

weten of haar minnaar haar trouw is, zij<br />

met een takje duizendblad onder de neus<br />

moet kriebelen. Bij een trouwe minnaar<br />

ontstaat een bloedneus.<br />

Een oud volksrijmpje luidt: “Duizendblad,<br />

duizendblad met je witte bloemen, als<br />

mijn vriend me lief heeft, zal mijn neus<br />

gaan bloeden.”<br />

44 SANA nr 66 SANA nr 66 45


LEKKER<br />

&<br />

GEZOND<br />

Voor 1 persoon<br />

Ingrediënten:<br />

• 1 middelgrote peer<br />

• 1 soeplepel Stevabell (strooisuiker<br />

uit de Steviaplant)<br />

• 2 soeplepels citroensap<br />

• 3 soeplepels sherry of sinaasappelsap<br />

• een snuifje kaneel<br />

• 1,5 soeplepel puddingpoeder<br />

• 1,5 soeplepel chocolademelk<br />

• 150 ml. melk<br />

• wat slagroom om te versieren<br />

Bereiding:<br />

• Doe Stevabell, het citroensap<br />

en de sherry of het sinaasappelsap<br />

in een kleine steelpan.<br />

• Voeg het snuifje kaneel toe. Zet<br />

op een zeer laag vuur en laat de<br />

Stevabell smelten. Roer af en<br />

toe om zodanig dat het mengsel<br />

niet aan de bodem gaat kleven.<br />

• Voeg de geschilde peer toe.<br />

Laat er het steeltje aan.<br />

• Giet wat van de saus over<br />

de peer en laat op een zacht<br />

vuurtje gedurende 5 minuutjes<br />

stoven. Neem van het vuur en<br />

laat rusten.<br />

• Mix in een kom de puddingpoeder<br />

en de chocolademelk,<br />

samen met een beetje melk tot<br />

je een smeuïge massa bekomt.<br />

Aan tafel met i-Sana<br />

Peer met<br />

chocoladesaus<br />

• Warm de rest van de melk<br />

op tot ze het kookpunt heeft<br />

bereikt. Voeg nu wat kokende<br />

melk aan het chocolademengsel<br />

toe en mix tot alles goed door<br />

elkaar is gemengd. Giet dan het<br />

mengsel in de pan.<br />

• Breng, onder voortdurend roeren,<br />

voorzichtig aan de kook tot<br />

het mengsel dik en smeuïg is.<br />

• Haal de peer uit de steelpan<br />

en zet ze op een bord. Giet de<br />

chocoladesaus over de peer of<br />

drapeer ze errond op het bord.<br />

• Om te versieren kan je door de<br />

chocoladesaus een heel klein<br />

beetje slagroom mengen.<br />

• Het kookvocht van de peer kan<br />

je er eventueel afzonderlijk bij<br />

serveren als extra sausje.<br />

Smakelijk!<br />

Mosselen met gelei<br />

van tomaat en<br />

basilicum<br />

Voor 4 personen (3 mosselen<br />

per persoon)<br />

Dit lepelhapje is er eentje waar je<br />

tafelgenoten ten zeerste zullen kunnen<br />

van genieten en je hebt er zo<br />

goed als geen werk aan. Een uiterst<br />

interessante tip voor de feestjes, zo<br />

lijkt ons.<br />

Ingrediënten:<br />

• 12 grote mosselen<br />

• 2 vaste tomaten<br />

• verse basilicum<br />

• 1/2 sjalot<br />

• 1/2 citroen<br />

• 1/4 gelatineblaadje<br />

• 2 theelepels sherry-azijn<br />

• zout en peper<br />

• grof zeezout<br />

Bereiding:<br />

• Tomaten ontvellen, pitjes verwijderen<br />

en het sap apart houden.<br />

Het vruchtvlees in kleine<br />

blokjes snijden.<br />

• De mosselen openen, het vocht<br />

bewaren en de mosselen één<br />

voor één met keukenpapier<br />

afdrogen.<br />

• Het gelatineblaadje laten weken.<br />

• Het mosselnat, 8 cl. tomatensap<br />

en enkele druppels citroensap<br />

met peper en zout aan de kook<br />

brengen. De gelatine laten<br />

oplossen en het geheel laten<br />

afkoelen tot een stroopachtige<br />

massa.<br />

• De tomatenblokjes mengen met<br />

de sherry-azijn, de gesnipperde<br />

sjalot, peper en zout en de fijngehakte<br />

basilicum.<br />

• In de mosselschelp een beetje<br />

tomatenvruchtvlees plaatsen,<br />

nadien de rauwe mossel erop<br />

plaatsen en afwerken met de<br />

stroopachtige gelei.<br />

• Serveren op grof zeezout met<br />

een takje dille.<br />

Smakelijk!<br />

46 SANA nr 66 SANA nr 66 47


De groene vingers<br />

van<br />

Ivo Pauwels<br />

Ivo Pauwels, een gerenommeerd natuurkenner, auteur en<br />

groen-journalist verzorgt een schitterende<br />

rubriek in i-Sana.<br />

DE OVERWELDIGENDE PRACHT<br />

VAN DE NATUUR<br />

Elk seizoen heeft zijn eigen schoonheid<br />

De natuur is een eindeloze inspiratiebron.<br />

Net op het ogenblik dat ik me afvraag<br />

waar ik deze keer over zou schrijven, is<br />

het oorlog in mijn tuin. Vanuit het raam<br />

van mijn schrijfkamer zie ik het. Een<br />

gekrakeel van jewelste. Kleine grijze<br />

vogels scheren tussen de appelaars door<br />

en maken gedruis met vleugelslagen,<br />

gesnater, gepiep en gesnavel. Kleine<br />

jachtvliegtuigjes zijn het. De natuur is<br />

altijd mooi, in elk seizoen. Heerlijk om te<br />

observeren en er van te genieten!<br />

Voor ik goed begrijp wat er gebeurt, zie<br />

ik de aanvaller, een prachtige Vlaamse<br />

gaai, de metallieke blauwkleur op de<br />

flank. Onder de massale aanval van het<br />

klein grut lost hij tussen de verwelkte<br />

narcissen een donzig hompje uit zijn<br />

bek. Het strompelt en fladdert verder.<br />

Vermoedelijk een nestvlieder, een jong<br />

vogeltje, op pas geveerde vleugeltjes.<br />

Het paniekerige geschetter en lawaai<br />

slaat om in een triomfantelijk gesnoef. De<br />

Vlaamse gaai vliegt naar een bloeiende<br />

tak van de goudrenet. Tweemaal slaakt<br />

hij een klagelijke kreet van verslagenheid.<br />

Alsof hij niet begrijpt waarom het malse<br />

hapje hem werd misgund. Wanneer ik<br />

naar mijn fototoestel grijp in de hoop<br />

nog een glimp van het tafereel vast te<br />

leggen, vliegt hij traag en mistroostig op.<br />

Van tussen het jonge Hostablad zie ik dat<br />

nog een derde partij in deze tuinoorlog<br />

geïnteresseerd is.<br />

Met lenige lenderukken komt een<br />

sluipende tankdivisie in beweging: Midas,<br />

onze kater, is hopeloos te laat. Het kleine<br />

grut heeft zich uit de voeten gemaakt. Het<br />

donzig nestvliedertje huppelt doorheen<br />

de tennisdraad naar het bosje van de<br />

buren en gaat schuil in het gewemel<br />

van struikentakken en onkruid. Poes<br />

weet uit ervaring dat hij achter het nest<br />

vist. Hij miauwt al even mismoedig als<br />

de prachtig geverfde Vlaamse gaai.<br />

Het is plotseling merkwaardig stil en de<br />

bloemen ontvangen weer honderden<br />

bijen. Onder de fruitbomen bloeien de<br />

rozen en ontvouwen enkele tientallen<br />

Hosta’s hun blad.<br />

Langzamerhand wordt de schaduwtuin<br />

weer een paradepaardje. De eerste<br />

schoonheden komen er tot bloei: Uvalaria<br />

met de knikkende citroengele bloemen,<br />

de sierlijke halmen van de salomonszegel<br />

en het veldje daslook waarvan de geur<br />

me een hongermaag doet krijgen en de<br />

witte bloemen de honger van het oog<br />

stillen. Maar het mooiste spektakel vind<br />

ik het majestueuze uitrollen van het<br />

varenblad. De dans van de bladeren is<br />

begonnen: het ingesneden blad van de<br />

Astilbes waarlangs de grote bladeren van<br />

de andere schaduwplanten nu dagelijks<br />

groeien in grootte en in schoonheid.<br />

Het moet niet onderdoen voor de lente<br />

die dit jaar een beetje later was, ten<br />

slotte, na een vroege aanhef, die was<br />

wel knallend, en spectaculair waarin de<br />

Japanse kerselaars en de appelaars bijna<br />

gelijktijdig het hoogtepunt van hun bloei<br />

bereiken, waarin na de warme, malse<br />

dagen, de seringenkoppen geuren als<br />

parfumflesjes uit oma’s jonge jaren.<br />

De rode beukenhagen schieten vol<br />

vuur en tegen die achtergrond zweeft<br />

de citroenvlinder. Hij maakt gebruik<br />

van de thermiek langs het hulstbosje<br />

en gaat omhoog en uit het zicht. Het is<br />

heerlijk in de natuur, een exploderende,<br />

overweldigende pracht.<br />

Jonge fietsers zigzaggen voorbij met<br />

katachtige lenderukken, veel overmoedig<br />

gesnater en een pedaaltred die veel<br />

flandriens jaloers zou maken. Misschien<br />

kan ik de jachtvliegtuigjes vragen na<br />

de Vlaamse gaai ook de ijsheiligen en<br />

“Medardus de gevaarlijke regenmaker”<br />

uit de ochtendnevels te verjagen. Ik wens<br />

ze na zoveel heerlijkheid onherroepelijk<br />

naar “de hel”.<br />

Op www.wezooz.be kunt u Ivo Pauwels<br />

in zijn en vele andere tuinen aan het werk<br />

zien.<br />

48 SANA nr 66 SANA nr 66 49


Voor een ijzersterke<br />

weerstand<br />

Echinacea4<br />

max<br />

• Met vier verschillende extracten,<br />

dus viermaal sterker.<br />

• De superbooster voor uw immuniteit<br />

in elk seizoen.<br />

• Bij winterse indringers: EchinaceaMax4<br />

helpt u er zo weer bovenop!<br />

Dosering: 3 x 1 capsule per dag<br />

EchinaceaMax4 van AlkPharma<br />

is enkel verkrijgbaar bij uw apotheker met<br />

CNK bestelcode: 3139-581<br />

Verpakking: 60 capsules.<br />

Rode zonnehoed<br />

Katsklauw<br />

PL nr. van de Belgische Eetwareninspectie: 34/158<br />

Vlier<br />

Lapacho<br />

www.alkpharma.be<br />

50 SANA nr 66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!