Femma Magazine Oktober 2019

femma

TEKST: CHRIS GOOSSENS EN JADE YORKS

POLITIEK IS TE BELANGRIJK OM

ALLEEN AAN POLITICI OVER TE LATEN.

tici. Zo helpt het middenveld mee in het vinden van

oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken.

Dat doet het door de stem van mensen te

laten horen die anders niet of nauwelijks gehoord

worden. En het probeert complexe politieke voorstellen

die impact hebben op jouw leven begrijpelijk te

maken voor jou. Zo weet je waar het allemaal over

gaat en kan je doordacht beslissen om het al dan niet

te ondersteunen.

Femma doet dit trouwens al bijna honderd jaar. Zo

voerde Femma onder de naam KAV in 1948 succesvol

actie voor stemrecht voor vrouwen. Een jaar

later richtte ze Familiehulp op omdat ze doorhad dat

vrijwilligers op dat moment veel nood hadden aan

goed georganiseerde ondersteuning als ze huishoudelijk

werk deden bij gezinnen die door de oorlog

waren getroffen. In 1968 ijverde Femma met succes

voor een statuut voor de gehuwde vrouw. Om maar

te zeggen dat Femma (en bij uitbreiding de rest van

het middenveld) heel goed is om de politiek en grote

bedrijven eraan te herinneren dat hun beleid impact

heeft op het leven van mensen zoals jij.

Een Femmalid verwoordde het enkele jaren geleden

heel mooi in haar Femma-dagboekje dat ze naar ons

stuurde: ‘Als KAV in Vrouw&Wereld niet herhaaldelijk

had geschreven over het belang van hoger

onderwijs voor meisjes en de uitleg over mogelijke

studierichtingen niet had gegeven, dan had ik een

totaal ander leven gehad. Nu werd ik ergotherapeute

en deed 40 jaar lang de job van m’n dromen.’

Beleidsmakers laten nadenken

Vandaag ijveren we voor meer tijd en geluk voor

iedereen. Voor tijd om de dingen te doen waarvan je

gelukkig wordt. Het is een antwoord op de moeilijke

balans tussen werk en gezin die zoveel mensen ongelukkig

maakt. We lanceerden een campagne voor

de dertigurenweek en laten mensen én beleidsmakers

nadenken over wat arbeid nu precies is en welke

maatschappelijke verwachtingen we daarover hebben.

We doen daarvoor veel denkwerk, experimenteren

er zelf mee en laten ons begeleiden door wetenschappelijk

onderzoek. Ook experimenteren we

met crowdfunding. Neem maar een kijkje op www.

gerichtopevenwicht.be voor meer info hierover.

FEMMA HERINNERT DE POLITIEK EN

BEDRIJVEN ERAAN DAT HUN BELEID

IMPACT HEEFT OP HET LEVEN VAN

MENSEN ZOALS JIJ.

Problemen aankaarten

Als je het ons vraagt hebben politici nog veel te leren

van dit vernieuwende politieke werk. Het brengt

aan de oppervlakte dat de uitdagingen die jij ervaart

niet per se aan jou liggen, maar een probleem zijn

waar velen mee te maken hebben. Denk aan de burnoutepidemie

en de moeilijke combinatie van mantelzorg,

zorg voor de (klein)kinderen en (vrijwilligers)

werk. Die problemen kaarten we aan en zo worden ze

maatschappelijke debatten die politici dwingen om

er ruimte voor te maken in hun agenda.

Een hele belangrijke vraag is of we als samenleving

de toekomstige positie van het middenveld willen

uitvechten met brute machtspolitiek of met een

diepgaand inhoudelijk debat. De zorgwekkende ontwikkelingen

van de laatste verkiezingen suggereren

het eerste. Maar de dynamiek van vernieuwing bij

nogal wat middenveldorganisaties en nieuwe wetenschappelijke

inzichten houden de tweede optie open.

Het staat buiten kijf dat politici die het goed voorhebben

met de meerstemmigheid van de liberale

democratie, kiezen voor de tweede optie. Jij ook?

[ 43 ]

Similar magazines