02.10.2019 Views

Stedenbouw_2019-757

PLATFORM OVER NIEUWBOUW, RENOVATIE, RESTAURATIE EN TRANSFORMATIE

PLATFORM OVER NIEUWBOUW, RENOVATIE, RESTAURATIE EN TRANSFORMATIE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EDITIE

757

PLATFORM OVER NIEUWBOUW, RENOVATIE, RESTAURATIE EN TRANSFORMATIE - JAARGANG 73 - 2019

Ultramoderne datacentercampus

op bedrijventerrein Polanenpark

Prefab betonproducent legt de lat wéér hoger

Capelse ERAflat wordt toekomstproof

STEDENBOUW.NL


Rockfon ® Krios ® X-kant

Rockfon ® Krios ®

Perfect voor

elk project.

• Optimale akoestiek dankzij

plafondpaneel met hoge

geluidsabsorptie (α w

: 1,00)

• Combineer budgetvriendelij ke

A-kant met Chicago Metallic

ophangsysteem in de nieuwe

kleur Mat Wit 11 voor een egale

uitstraling

• Nu ook in de nieuwe kantafwerkingen

X, D en Dznl/A

voor luxe toepassingen met een

(semi-) verdekt ophangsysteem

www.rockfon.nl/kieskrios

Akoestische plafond- en wandoplossingen

Lees meer over Rockfon ® Krios ® als de

betrouwbare keuze van VDL Groep op pagina 58

Rockfon ® Krios ® A-kant i.c.m.

Chicago Metallic Mat Wit 11

Part of the ROCKWOOL Group


WIJ KOMEN AL

JAAR

GRAAG BIJ U OVER DE VLOER

Van Berlo | Doornhoek 3715 | 5465 TA Veghel | +31 (0)413 - 389 090

info@vanberlo.com | vanberlo.com


EDITIE

757

Voorwoord

Sneller, efficiënter en weersonafhankelijk bouwen

We leven in een dynamische wereld waarin we anders leven, wonen en op zoek gaan naar persoonlijk

geluk en ruimte om onszelf te ontplooien. Vandaag de dag gaat duurzaamheid niet langer alleen maar

om materiaal. Gebruik is belangrijker dan bezit en groei is eerder een kwestie van slimmer dan van meer.

We doen wat we willen, waar we willen en wanneer we willen en geven op een eigen wijze invulling aan

onze identiteit. In zo'n wereld willen en kunnen we toch niet meer statisch bouwen?

Om aan de nieuwe woonvraag te voldoen, is traditioneel bouwen niet meer afdoende. Daarover zijn

de specialisten in ons themakatern ‘Modulair Bouwen’ het eens. Modulaire woonconcepten, die zich

moeiteloos aanpassen aan de veranderende woonwensen, zijn volgens hen dé oplossing in alle denkbare

woonsegmenten (studenten, gezinnen, ouderen, arbeidsmigranten,…) Hoe deze concepten de permanente

bouw benaderen en hoe tegemoet wordt gekomen aan zaken als energiebesparing, milieu, gezondheid,

comfort, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde, vertellen o.a. NEZZT, Jan Snel en Wagenbouw

Bouwsystemen in een aantal sprekende artikelen.

Hoewel modulair bouwen natuurlijk een stapje verder gaat, speelt ook de prefab betonproductie in op

de trend om sneller, efficiënter en weersonafhankelijk te kunnen bouwen. Verderop in deze uitgave laten

diverse spelers in deze branche dan ook hun nieuwste producten, technieken en dienstverlening zien en

worden diverse prefabprojecten getoond, zoals het Gerechtsgebouw Breda en sportcentrum De Rolpeal

in Workum.

Maar er is ook aandacht voor traditionele (woning)bouwprojecten. Zoals de bouw van woonwijk Woerden

Centraal in Woerden, dat in nauwe samenwerking met de bewoners is ontworpen en daardoor 72(!)

unieke woonplattegronden telt. Of wat dacht u van de bouw van de Hondsrugtoren in Emmen, dat het

hoogste (woon)gebouw van Emmen wordt? Als het om utiliteitsbouwprojecten gaat, springen met name

de renovatie en uitbreiding van het VDL-hoofdkantoor in Eindhoven, de verbouwing en uitbreiding van

het Naturalis Biodiversity Center in Leiden, de bouw van AMS Cargo Center II op het Schiphol Logistics

Park en de bouw van het Groninger Forum in Groningen in het oog. Bovendien besteden we uitgebreid

aandacht aan de bouw van het nieuwe datacenter van CyrusOne in Amsterdam en Prologis DC3 op Goederen

Distributie Centrum Noord in Eindhoven. Kortom: we hebben weer een bomvolle uitgave voor u!

Ik wens u weer veel leesplezier.

Lieke van Zuilekom


757

Platform over nieuwbouw,

renovatie, restauratie en transformatie

Jaargang 73 | 2019

Verschijnt 6 x per jaar

ISSN 0165-3997

UITGEVER

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

Vestiging België

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

Postbus 85, B3900 Pelt

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Lieke van Zuilekom

REDACTIETEAM

Patricia van der Beek, Hubertine van den Biggelaar,

Jac Buchholz, Johan Debaere. Tim van Dorsten,

Chris Elbers, Henk Geist, Roel van Gils, Fiona de

Heus, Jan Mol, Gerrit Tenkink, Liliane Verwoolde,

Jan-Kees Verschuure en Lieke van Zuilekom

PROJECTMANAGER

Sander van Hout

s.vanhout@louwersmediagroep.nl

BLADMANAGERS

Randy van den Hoek

r.vandenhoek@louwersmediagroep.nl

Rick Pauwels

r.pauwels@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

Online aanleveren:

www.wetransfer.com

o.v.v. naam en project

traffic@louwersmediagroep.nl

ABONNEMENTSPRIJS

€ 81,- per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 129,00 per jaar excl. BTW

ABN Bank

IBAN NL78ABNA0490282067

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Stedenbouw magazine

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement

auto matisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Verspreiding vindt plaats via abonnementen

en via gerichte distributie aan architecten,

aannemers, opdrachtgevers, project-ontwikkelaars,

zorginstellingen, woningbouwverenigingen en andere

opdrachtgevers,(semi-)overheidsinstellingen,

brancheorganisaties, toeleveranciers en verwante

organisaties.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of

ver menig vuldigd zonder uitdruk kelijke toestemming

van de uitgever en zon der bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is

samen gesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig heid

van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen

enkele aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard

ook, die het gevolg is van hande lingen en/of beslissingen

die gebaseerd zijn op deze informatie.

UTILITEITSBOUW

38

8 20

56

AMSTERDAM Datacentercampus CyrusOne............................................................................................................................................................8

VENLO Océ.................................................................................................................................................................................................................. 17

EINDHOVEN Prologis DC3....................................................................................................................................................................................... 20

GRONINGEN Groninger Forum............................................................................................................................................................................... 26

TILBURG Busstation................................................................................................................................................................................................. 30

SCHIPHOL AMS Cargo Center II.............................................................................................................................................................................. 34

HENGELO Jonkman Coating.................................................................................................................................................................................... 36

WAALWIJK Magna Tyres........................................................................................................................................................................................... 42

ZWANENBURG Dorpshuis...................................................................................................................................................................................... 46

PURMEREND MBO-campus..................................................................................................................................................................................... 48

LEIDEN Naturalis Biodiversity Center.................................................................................................................................................................... 50

EINDHOVEN VDL-hoofdkantoor............................................................................................................................................................................. 56

EINDHOVEN Business Park Flight Forum.............................................................................................................................................................. 64

HEERHUGOWAARD Oogcentrum Noordholland................................................................................................................................................ 68

RIJSWIJK De Generaal............................................................................................................................................................................................. 78

APELDOORN Bredenoord......................................................................................................................................................................................... 80

BEDRIJFSREPORTAGE VAN BERLO...................................................................................................................................................................... 86

ROTTERDAM World Trade Center (WTC).............................................................................................................................................................. 88

WORKUM Sportcentrum De Rolpeal...................................................................................................................................................................... 90

Thema Prefab beton

Prefab betonproducent legt de lat wéér hoger..................................................................................................................................................... 95

Snel, efficiënt en weersonafhankelijk bouwen met prefab beton..................................................................................................................... 97

‘Toepasbaarheid prefab beton wordt nog groter’................................................................................................................................................ 98

50 jaar ervaring in architectonisch beton, met oog voor architect en aannemer....................................................................................... 100


Inhoud

64

88 98

106 136

162

Thema Modulair Bouwen

Maak kennis met de volgende stap in wonen....................................................................................................................................................102

Groeiende vraag naar flexibele woonvormen opent deuren voor circulaire, modulaire bouw................................................................105

Huisvesting - passend, haalbaar & betaalbaar...................................................................................................................................................106

Diverse

Zelfdragende dakconstructie op maat voor Alphense parkvilla's.................................................................................................................. 108

WEBO Klantevent in het teken van innovatie.....................................................................................................................................................110

‘Onze expertise geeft ons een voorsprong’.........................................................................................................................................................112

WONINGBOUW

CAPELLE AAN DEN IJSSEL ERAflat Purmerhoek.............................................................................................................................................114

WOERDEN Woonwijk Woerden Centraal ..........................................................................................................................................................122

EMMEN Kade Noord...............................................................................................................................................................................................125

EMMEN Hondsrugtoren..........................................................................................................................................................................................128

AMSTERDAM Rhapsody.........................................................................................................................................................................................130

AMSTERDAM De Bocht..........................................................................................................................................................................................136

HENGELO Klein Driene............................................................................................................................................................................................139

UTRECHT Up Living..................................................................................................................................................................................................143

ZUTPHEN Kade Noord.............................................................................................................................................................................................146

'Toenemend aantal opdrachtgevers professionaliseert rol in bouwprojecten'............................................................................................149

ROTTERDAM The FIZZ Cobana..............................................................................................................................................................................150

PURMEREND Kop van West...................................................................................................................................................................................156

ROTTERDAM De Peperklip.....................................................................................................................................................................................158

SCHEVENINGEN Hoog Lindoduin........................................................................................................................................................................160

AMSTERDAM Elzenhagen......................................................................................................................................................................................162

Bouwpartners............................................................................................................................................................................................................ 168

Naturalis

Beeld | egbertdeboer.com

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

stedenbouw.nl


Utiliteitsbouw

Tekst | Johan Debaere Beeld | Luuk Kramer

TIJDIGE OPLEVERING CRUCIAAL VOOR HOOGTECHNOLOGISCHE CAMPUS

ULTRAMODERNE DATACENTERCAMPUS

OP BEDRIJVENTERREIN POLANENPARK

NABIJ AMSTERDAM

De Amerikaanse datacenterexploitant CyrusOne Inc. bouwt een nieuwe next-gen datacentercampus met een geschatte

capaciteit van 54 MW op bedrijventerrein PolanenPark in Halfweg, tussen Haarlem en Amsterdam. Het ontwerp van deze

hoogtechnologische gebouwen met een totale oppervlakte van 27.000 m², verdeeld over drie bouwlagen, komt van het

internationale architectenbureau Hyphen Architects en zal opgevolgd worden door het Amsterdamse bureau Knevel

Architecten. Algemeen aannemer Cosimco kreeg de opdracht om dit project te bouwen.

De Amerikaanse datacenterexploitant CyrusOne bouwt een nieuwe datacentercampus met een geschatte

capaciteit van 54 MW op het bedrijventerrein PolanenPark nabij Amsterdam.

CyrusOne is een snelgroeiende Real Estate Investement

Trust (REIT), gespecialiseerd in zeer

betrouwbare enterprise-class, carrier-neutrale

datacenters. Deze Amerikaanse firma biedt datacenterfaciliteiten

die de continue werking van de

IT-infrastructuur beschermen en waarborgen voor

ongeveer duizend klanten. CyrusOne telt meer dan

vijfenveertig datacenters wereldwijd en breidt nu

verder uit in Nederland. Zo sloot de datacenterexploitant

een strategisch partnership af met Agriport

A7 in Middenmeer voor de ontwikkeling van

een 270 MW multi-datacentercampus op een kavel

van 33 hectare en kocht het 6,3 hectare grond

van de Schiphol Area Development Company

(SADC) voor de bouw van een nieuwe datacentercampus

met een geschatte capaciteit van 54 MW.

VOLGENS DE

LAATSTE STANDAARDEN

Het iconische datacenter op bedrijventerrein Polanenpark,

op tien minuten afstand van Schiphol en

vijftien minuten van Amsterdam, wordt gebouwd

volgens de laatste standaarden en is onderdeel van

het Europese Green IT-innovatieproject Catalyst.

“Het ontwerp van dit gebouw komt van de hand

8 | STEDENBOUW.NL


Datacentercampus CyrusOne Amsterdam

realiseren ze een hoogtechnologisch gebouw met

drie bouwlagen, goed voor 27.000 m², dat 22 meter

hoog én diep is en op 3.500 funderingspalen

rust. Voor de bouw werd maar liefst 3.500 ton

staal en 4.000 m³ beton gebruikt.

Voor de realisatie van het hoogtechnologische gebouw werd maar liefst

3.500 ton staal en 4000 m³ beton gebruikt.

'De enorme tijdsdruk is een grote

uitdaging. Het hele project moet binnen

9 maanden tijd afgerond zijn'

HOGE TIJDSDRUK ALS UITDAGING

Naast de performantie van het gebouw was voornamelijk

de hoge tijdsdruk een grote uitdaging. De

werken zijn gestart in december 2018 en in september

van dit jaar moet Cosimco klaar zijn met

de opdracht. “Op 5 maanden tijd werd de ruwbouwfase

afgesloten en was het gebouw wind- en

waterdicht. Dan kon met de verdere afwerking en

de omgevingsaanleg gestart worden”, licht Berben

toe. “We stellen alles in het werk om de korte

uitvoeringstermijn van 9 maanden te respecteren.

Voor een vlotte samenwerking en uitvoering maken

we gebruik van de lean-methodiek, die verspilling

op alle vlakken moet vermijden. Dankzij deze

manier van werken voorkomen we bijvoorbeeld

wachttijden omdat bepaalde materialen niet beschikbaar

zijn of onnodige verplaatsingen van arbeiders

naar de werf. Er is ook geen rework omdat

werken niet of niet correct uitgevoerd zijn. Vergaderingen,

rapporten en controles worden tot een

minimum beperkt. Tot slot is het ook belangrijk dat

de voorraad en het transport goed beheerd worden.

Uiteindelijk is het de bedoeling om zo de kwaliteit

te optimaliseren, kosten te besparen en een

tijdige oplevering van het project te garanderen.” ❚

van het internationale architectenbureau Hyphen,

dat daarvoor samenwerkte met projectmanager

Haz Mission Critical en ingenieursbureau Pinnacle,

beiden uit het Verenigd Koninkrijk. De bouwaanvraag

werd ingediend door Knevel Architecten uit

Amsterdam, dat ook zorgt voor de opvolging tijdens

de uitvoering van de werken”, vertelt Jack

Berben, commercieel directeur van Cosimco, dat

aangesteld werd als algemeen aannemer voor dit

project. “Cosimco behoort sinds 2005 tot de Willemen

Groep en is gespecialiseerd in de realisatie

van huisvesting voor bedrijven, bijvoorbeeld productiefaciliteiten,

logistieke gebouwen en kantoren,

maar ook in utiliteitsbouw en collectieve huisvesting.

We realiseren de architecturale ontwerpen

van een opdrachtgever, maar werken ook vaak samen

met design & buildteams die een project van A

tot Z – van het zoeken van een gepast stuk bouwgrond

tot de oplevering – kunnen uitwerken.”

Bij het CyrusOne datacenter staat Cosimco in voor

de ‘core and shell’ uitvoering van het project en

ook voor de omgevingsaanleg. Het bedrijf werkt

daarvoor nauw samen met een aantal lokale partners

zoals GS Staalwerken (Helmond), Kempen

Cladding (Bergeijk) en Van Berlo (Veghel). Samen

Cosimco realiseert een gebouw met drie bouwlagen, goed voor 27.000 m²,

dat 22 meter hoog én diep is en op 3.500 funderingspalen rust.

STEDENBOUW.NL | 9


Van Berlo.indd 1 02-10-19 09:08

AHORN Bouwsystemen bv

Industrieterrein ‘de Mars’

Sontstraat 7 7202CW Zutphen

T +31(0) 575 544 941

info@ahorn-bouwsystemen.nl

www.ahorn-bouwsystemen.nl


Datacentercampus CyrusOne Amsterdam

Tekst | Johan Debaere

Beeld | Luuk Kramer

VLOERPLATEN, DAKPLATEN EN GEVELPANELEN

VOOR DATACENTER VAN CYRUSONE

Het Bergeijkse Kempen Cladding kreeg de opdracht om de vloerplaten voor de verdiepingen, de dakplaten en de

gevelpanelen voor het nieuwe datacenter van CyrusOne te leveren en te monteren.

Het volledige pakket omvat 18.000 m² stalen vloerplaten, 9.000 m² stalen dakplaten,

11.000 m² vlakke steenwol gevelpanelen en 650 m² vlakke aluminium cassettepanelen.

12 | STEDENBOUW.NL


Datacentercampus CyrusOne Amsterdam

“De eerste contacten werden middenin het bouwverlof van

vorig jaar gelegd. Op korte termijn haalden we de definitieve

opdracht binnen”, weet zaakvoerder Edo Peek. “Het volledige

pakket omvat 18.000 m² stalen vloerplaten die gebruikt worden

voor de constructie van de verdiepingen. Verder installeerden

we 9.000 m² stalen dakplaten. Voor de imposante

gevel van het gebouw werden onder meer 11.000 m² vlakke

steenwol gevelpanelen in verschillende kleuren en 650 m²

vlakke aluminium cassettepanelen gebruikt.”

Kempen Cladding is gespecialiseerd in de levering en montage

van dak- en gevelbekleding in de breedste zin van het

woord, zowel voor nieuwbouw- als renovatieprojecten. De

firma werd 15 jaar geleden opgericht door Mat Cuypers en

Edo Peek en is vandaag uitgegroeid tot een bedrijf met zowat

40 eigen medewerkers, die samen met een grote groep

vaste onderaannemers en zzp-ers de meest uiteenlopende

projecten uitvoeren. Naast de klassieke enkelwandige en

geïsoleerde dak- en gevelbeplatingen, kunststof en bitumineuze

dakbedekkingen en stalen vloerplaten voor vrijdragende

betonvloeren heeft de specialist immers alle kennis

en producten in huis om in te spelen op de meeste wensen

van de klanten. Zo omvat het assortiment ook aluminium

felsbeplating, trespa, composiet, eterniet, aluminium en

stalen sandwichgevelcassettes, plankprofielen, gebogen

afwerkstukken en puntprofielen. Verder behoren ook hemelwaterafvoersystemen,

betonplinten, lichte staalconstructies,

lichtstraten en lichtkoepels tot de mogelijkheden.

'De imposante gevel

van het datacenter

bestaat onder meer

uit vlakke steenwol

gevelpanelen in

verschillende kleuren'

“Onze eigen hoofdzetel met kantoorruimte en atelier is een

showcase voor onze producten en expertise. We gaan dan

ook geen enkele uitdaging uit de weg. Bij de realisatie van

het datacenter van CyrusOne waren de tijdsdruk en hoge

kwaliteitseisen grote uitdagingen, maar vooral ook het gebruik

van een niet-alledaagse gevelbekleding voor de ruime

gevels. Gedurende een volledig jaar waren we met gemiddeld

acht tot tien personen per week op de werf actief”, geeft

Peek aan. “We waren ook betrokken bij het Park Paviljoen

De Hoge Veluwe, dat recent door Koning Willem-Alexander

geopend werd, zijn voor ontwikkelaar VGP en opdrachtgever

Willy Naesens Nederland bezig aan de realisatie van een

groot DC en gaan voor Tacx hun nieuwe bedrijfspand en

aangrenzende Praxis in Oegsgeest bouwen.” ❚

STEDENBOUW.NL | 13


AL MEER DAN 20 JAAR

Dé partner voor

dak- en gevelbekleding

De werkzaamheden van Kempen Cladding bestaan uit de

levering en montage van dak- & gevel-bekledingen en

dakbedekkingen in de breedste zin van het woord, gericht

op zowel nieuwbouw als renovatie. Elk project wordt door

ons benaderd vanuit uw situatie, geen enkel werk is immers

standaard.

Door u te laten profiteren van de vele technische mogelijkheden

en een betrouwbaar, deskundig advies gebaseerd

op meer dan 20 jaar ervaring, krijgt u het beste resultaat

voor de afgesproken prijs.

Wij hanteren een breed productengamma en leveren zowel

geïsoleerde als enkelwandige dak- en gevelbeplating. Als

plaatmateriaal heeft u de keus uit gecoat staal of aluminium

in vele kleuren en profileringen. Daarnaast leveren en

monteren wij ook kunststof en bitumineuze dakbedekkingen,

stalen vloerplaten voor vrijdragende betonvloeren, lichtstraten,

lichtkoepels en aluminium goten. Ook voor zeer specifieke

producten zoals aluminium felsbeplating, cassettepanelen,

plankprofielen, gebogen afwerkstukken en puntprofielen

kunt u bij ons terecht.

KEMPEN CLADDING

DAK- DAK- EN EN GEVELBEKLEDING - - DAKBEDEKKINGEN

KENNEDYLAAN 16A 16A

5571 5571 KC KC BERGEIJK

0497 0497 - 55 - 55 65 65 30 30

WWW.KEMPENCLADDING.NL


Datacentercampus CyrusOne Amsterdam

Tekst | Henk Geist Beeld | CTS international

PAL NAAST ROTTERPOLDERPLEIN

‘STATE-OF-THE-ART’

DATACENTER VOOR CYRUSONE

Voor de snelgroeiende Amerikaanse exploitant van datacenters CyrusOne is in het Polanenpark tussen Amsterdam en

Haarlem het state-of-the-art datacenter Amsterdam I in aanbouw. De twee hallen met een totaaloppervlak van 29.350

vierkante meter en een drie lagen tellende kantoorvleugel verrijzen pal naast het verkeersplein Rottepolder.

Officieel ligt het datacenter in de gemeente Haarlemmermeer

en op een steenworp afstand van

Schiphol. CTS, gespecialiseerd in de bouw van datacenters

over de hele wereld, is verantwoordelijk

voor de volledige technische uitrusting van het gebouw.

“Voor Amerikaanse begrippen gaat het bij

deze locatie om de regio Amsterdam”, zegt Paul

Wardell van CTS. “CyrusOne heeft gekozen voor

het Polanenpark vanwege de aanwezigheid van

de Amsterdam Internet Exchange, het belangrijkste

internetknooppunt van Nederland, de beschikbaarheid

van voldoende stroom en de aanwezigheid

van datacenters in de omtrek. De vestiging van datacenters

in de regio Amsterdam heeft sinds 2016

een vlucht genomen, de bouw daarvan is op dit

moment booming. Amsterdam kan zich meten met

steden als Frankfurt, Parijs en Londen. CyrusOne wil

uiteindelijk 180 megawatt realiseren in Europa.”

‘Met een toekomstige capaciteit van

54 megawatt biedt Amsterdam I

internetfaciliteiten voor ongeveer

duizend bedrijven’

GEFASEERDE INGEBRUIKNAME

Met een toekomstige capaciteit van 54 megawatt

biedt Amsterdam I internetfaciliteiten

voor ongeveer duizend bedrijven. Het complex

wordt gefaseerd in gebruik genomen. Hal 1

heeft een oppervlak van 16.722 vierkante meter

en telt drie verdiepingsvloeren, onderver-

deeld in zes eenheden die afhankelijk van de

vraag stapsgewijs in gebruik worden genomen.

Later volgt hal 2 met 12.628 vierkante meter

en twee verdiepingsvloeren. Het gebouw core

and shell wordt opgetrokken door de Belgische

aannemer Cosimco, als nevenaannemer

van CTS. ›

STEDENBOUW.NL | 15


Datacentercampus CyrusOne Amsterdam

Wardell: “Het gaat bij de bouw om een kritische

tolerantie, de staal- en betonconstructies moeten

perfect horizontaal worden uitgevoerd. Als CTS zijn

wij verantwoordelijk voor de stroomvoorziening,

de noodstroomgeneratoren en de koelsystemen.

Je hebt veel stroom nodig om alle servers te laten

draaien en heel veel koeling is nodig om de geproduceerde

warmte weg te nemen. In Zweden gebruiken

we die warmte voor lokale verwarming, want

we willen zo groen mogelijk werken. Een dergelijk

verwarmingssysteem is in deze regio niet beschikbaar.

De noodstroomgeneratoren zijn voorzien van

een benzinevoorraad die genoeg is om twee dagen

lang de stroomvoorziening over te nemen.” ❚

Projectinfo

Zorgeloze en kostenefficiënte oplossing voor de technische ruimte

AHORN Bouwsystemen uit Zutphen is gespecialiseerd in het produceren van prefab betonnen

constructies. Voor het project CyrusOne is door AHORN samen met aannemer

Cosimco een maatwerk oplossing ontworpen voor de schakelruimte van Liander.

Voor deze ruimte van ca. 12 meter lang, 8 meter breed, 5 meter hoog en een gewicht

van ca. 185 ton is op locatie een kabelkelder met een oppervlakte van ca. 276 m²

gestort. De elementen voor de bovenbouw zijn vooraf geproduceerd op de werf van

AHORN en in samenwerking met transportbedrijf Pultrum en kraanbedrijf Wagenborg

op locatie samengebouwd. Om aan de strenge kwaliteitseisen van energiebedrijven te

voldoen, is volgens een kwaliteitsplan gewerkt waarbinnen verificatie en validatie is

geborgd. Met als resultaat een duurzaam en kostenefficiënt bouwwerk. De onderdelen

zoals de brandwerende bedrijfsdeuren en ventilatieroosters en de vloerluiken zijn

afkomstig van gerenommeerde toeleveranciers van AHORN en volledig afgestemd op

de gebruikersbehoefte.

AHORN blinkt uit in het ontzorgen van opdrachtgevers door proactief deskundig advies

te leveren, betrouwbare productietechnieken toe te passen en flexibel om te gaan met de

veranderende behoeften binnen een bouwproject. Deze aanpak is ook bij dit project weer

van grote waarde gebleken.

Delivering Multi-MW, Turn-Key, Design & Build DATA CENTRES throughout

Europe since 1997 !

Over 1,000,000 ft² of IT white space has already been delivered by the CTS Teams. Each time,

on time, on budget. Often developed in-house from the conceptual stage through to IST and

ultimate Hand-Over. The high percentage of repeat business is testament to CTS’s achieving its

desire of providing total client satisfaction.

CTS is proud to be of service to Cyrus One Amsterdam

www.cts-international.eu

16 | STEDENBOUW.NL


Océ Venlo

Tekst | Johan Debaere Beeld | Broekbakema/BAM

OPDRACHTGEVER KIEST VOOR VIERKANT GEBOUW MET NEGEN VERDIEPINGEN

GREEN PLAZA’S ALS KERN

VAN NIEUW HOOFDKANTOOR

Océ bouwt een nieuw hoofdkantoor in Venlo, middenin het groen en in de buurt van de bestaande gebouwen. Het ontwerp

van architectenbureau Broekbakema voorziet in een compact en hoog gebouw met negen verdiepingen, een vloeroppervlak

van 15.500 m² en ruimte voor ongeveer vijfhonderdvijftig medewerkers. De binnentuinen in het gebouw, de

zogenaamde Green Plaza’s, verbinden medewerkers en bezoekers en zorgen voor een continu contact met de omgeving.

Bouwconcern BAM startte in mei 2018 met de realisatie van het gebouw, dat in maart 2020 opgeleverd moet zijn. ›

‘De zogenaamde Green Plaza’s zijn

binnentuinen, die medewerkers en

bezoekers verbinden’

Het nieuwe gebouw is volledig omgeven door groen.

STEDENBOUW.NL | 17


Océ Venlo

Een beeld van de binnenzijde van het nieuwe kantoor. (Beeld: Fred Sonnega)

De Green Plaza’s of groene binnenpleinen zijn ontmoetingsplekken, waar mensen kunnen vergaderen,

elkaar kunnen treffen voor een informele babbel bij de koffie of gewoon in contact kunnen komen bij

een bezoekje aan het toilet.

Océ, onderdeel van de Canon Groep, ontwikkelt

en produceert hightech printers en workflowsoftware

voor de commerciële printmarkt.

De firma besliste enkele jaren geleden om te

investeren in een nieuwbouw voor de Nederlandse

vestiging in Venlo. “Het voortraject begon

eigenlijk al in 2015. We ontwikkelden toen

verschillende modellen voor de nieuwbouw:

plat, langwerpig, compact en hoog, …. Uiteindelijk

koos Océ voor een vierkant gebouw met

negen verdiepingen”, zegt Marius Voets van

architectenbureau Broekbakema. “De zogenaamde

Green Plaza’s vormen de kern van ons

ontwerp. Het zijn ontmoetingsplekken, ontworpen

als binnentuinen, waar mensen kunnen

vergaderen, elkaar kunnen treffen voor

een informele babbel bij de koffie of gewoon

in contact kunnen komen bij een bezoekje aan

het toilet. De groene binnenpleinen zijn onderling

met elkaar verbonden door middel van de

hoofdtrappen en verdraaien ook steeds 90°

ten opzichte van het centraal gelegen atrium.

Zo krijgt men in elke binnentuin een ander

zicht op het omringende bos en op de hogere

niveaus zelfs op de omgeving.”

TRANSPARANT GEBOUW,

GEREALISEERD VOLGENS

EEN STRAKKE PLANNING

De architect en opdrachtgever kozen voor

een open en transparant gebouw, dat naast

de kantoren ook een publiek toegankelijk

congrescentrum, een foyer, een restaurant en

vergaderfaciliteiten omvat. Grote glaspartijen

zorgen voor een aangename lichtinval en een

onbegrensd zicht op de omgeving. Zelfs het

dak bestaat grotendeels uit glas. BAM kreeg

de opdracht om het integrale project met

gebouw en terreininrichting te realiseren.

“Tussen maart en november 2017 hebben

we samen met de architect en opdrachtgever

het concept van dit project geoptimaliseerd.

Daarna hebben onze engineers samen met de

partners Staalbouw Nagelhout Bakhuizen en

Blitta Gevelsystemen het concept uitgewerkt

en naar een 3D-model omgezet”, vertelt Joost

Wieland, projectleider bij BAM Bouw en Techniek.

“Begin oktober 2018 zijn de eerste funderingspalen

in de grond geboord en net voor

de bouwvakantie van dit jaar bereikten we het

hoogste punt. We maken tijdens het bouwproces

o.a. gebruik van prefab elementen. Zoals

de leidingschachten, die in een nabijgelegen

fabriek geassembleerd worden en compleet

op de bouwplaats worden geleverd en gemonteerd.

Verder integreren we onze modulaire

distributiebanen, waarbij alle benodigde componenten,

zoals CV en GWK-leidingen al in de

fabriek in de modules zijn samengevoegd. De

komende maanden zullen de gevel en het dak

18 | STEDENBOUW.NL


Océ Venlo

dichtgemaakt worden en volgt de binnenafwerking,

waarna het nieuwe kantoor in maart

2020 opgeleverd zal worden.”

3D-MODEL ALS EXTRA TROEF

Naast het esthetische en functionele aspect

van het ontwerp werd uiteraard ook aan het

energieverbruik gedacht. Het dak wordt maximaal

gebruikt voor het plaatsen van PV-panelen

en in de glazen dakkap van het atrium zijn

PV-cellen geïntegreerd. Verder werd gekozen

voor energiezuinige LED-verlichting en een

hoge mate van daglichttoetreding. “Voor de

realisatie van dit project maakten we gebruik

van de nieuwste digitale technieken”, sluit de

projectleider af. “Het volledige gebouw werd

in een 3D-model uitgewerkt, wat niet alleen

zorgt voor een meerwaarde in het bouwproces,

maar ook uitermate geschikt is voor visualisaties

en virtual reality.” ❚

Het nieuwe hoofdkantoor van Océ in Venlo is een vierkant gebouw met negen verdiepingen,

waar transparantie en zicht op de omgeving heel belangrijk zijn.

‘Het volledige gebouw werd in een

3D-model omgezet’

Bouwinfo

Opdrachtgever Océ, Venlo

Architect Architectenbureau

Broekbakema, Rotterdam

Hoofdaannemer BAM, Bunnik

Specialist in staal(constructies)

-Utiliteitsbouw

-Procesindustrie

-Turnkey projecten

-Woningbouw

Tel. 0514 - 58 18 44

www.staalbouwnagelhout.nl

STEDENBOUW.NL | 19


Prologis DC3 Eindhoven

Tekst | Lieke van Zuilekom

Beeld | ASK Romein Bouw

‘TWEEDE DISTRIBUTIE-

CENTRUM VAN

PROLOGIS BENELUX

IN EINDHOVEN

IS GEREED’

Op Goederen Distributie Centrum Noord in Eindhoven is afgelopen mei

Prologis DC3 opgeleverd. Het circa 30.000 m² grote distributiecentrum

bestaat uit twee hallen van resp. 7.000 en 20.000 m² met bijbehorende

mezzanine, kantoren en dertig loading docks. In opdracht van vastgoedontwikkelaar

Prologis Benelux maakte Johan de Vries Architect BV het

ontwerp voor de nieuwbouw. ASK Romein Bouw was verantwoordelijk

voor de complete realisatie, van engineering tot en met fabricage,

levering en montage. Leo Burger, projectleider bij ASK Romein Bouw,

licht toe: “In dit project hebben wij alle constructieve, bouwkundige en

bouwfysische werkzaamheden verzorgd. Conform de BREEAM-NL ‘Very

Good’ certificeringscriteria en rekening houdend met de specifieke klantwensen

van de eerste huurder.”

Het distributiecentrum is opgebouwd uit een betonnen funderingsconstructie met 9.700 mini vibropalen, 410 prefab funderingspalen, ruim 700 meter

funderingsbalken en 90 poeren, met daar bovenop een betonvloer en met als primaire structuur een staalstructuur.

20 | STEDENBOUW.NL


Prologis DC3 Eindhoven

“Achter de lichtdoorlatende (polycarbonaat) gevelpanelen hebben

wij intelligente LED-armaturen aangebracht.”

'Bijzonder zijn de architectonische

gevel en dakrand, die in de avonduren

helderblauw worden verlicht'

OPVALLENDE GEVEL EN DAKRAND

“Het distributiecentrum is opgebouwd uit een

betonnen funderingsconstructie met 9.700 mini

vibropalen, 410 prefab funderingspalen, ruim

700 meter funderingsbalken en 90 poeren, met

daar bovenop een betonvloer en met als primaire

structuur een staalstructuur”, vertelt Burger. “De

constructie is afgewerkt met sandwichpanelen en

aluminium kozijnen met triple glas. Bijzonder zijn

de architectonische gevel en dakrand, die in de

avonduren helderblauw worden verlicht. Om hier

optimaal invulling aan te geven, hebben wij achter

de lichtdoorlatende (polycarbonaat) gevelpanelen

intelligente LED-armaturen aangebracht.”

TURNKEY OPGELEVERD

Het nieuwe distributiecentrum sluit uitstekend

aan bij de overige gebouwen op het industrieterrein,

vertelt Burger. “Een royale, glazen entree

zorgt voor maximale transparantie en een

duidelijke ontvangst. Beide hallen beschikken

over een eigen kantoordeel en zijn turnkey door

ons opgeleverd. Inclusief de W- en E-installaties,

plafonds, binnenwanden en vloerafwerkingen.

Omdat voor hal A (7.000 m²) de huurder reeds

bekend was, hebben we hier alle huurderswensen

al kunnen integreren. Hal B (20.000 m²) hebben

wij volgens het wensen- en eisenpakket van

Prologis Benelux gerealiseerd.”

VASTE PARTNERS

De grootste uitdaging in dit project was de tijd, vertelt

Marcel Michielsen, algemeen directeur bij ASK

Romein Bouw. “We hebben het distributiecentrum

in slechts 9 maanden gerealiseerd. Van de engineeringsfase

tot en met de oplevering. Bepaald

geen sinecure, maar omdat we vaker met elkaar

samenwerken, zijn we goed bekend met elkaars

werkwijzen, wensen en eisen.” Recent heeft de

totaalbouwer bijvoorbeeld ook de projecten DC2

in Eindhoven, DC6 in Venlo en DC11 in Eemhaven

voor Prologis gerealiseerd. Op dit moment bouwt

ASK Romein aan distributiecentra DC2 en DC3 in

Waalwijk en DC8 in Venlo. Het is zonder meer duidelijk

dat beide partijen elkaar goed begrijpen. De

vlotte samenwerking tussen ASK Romein Bouw en

Prologis zal in de toekomst ook over de nationale

grenzen heen worden verdergezet. ❚

STEDENBOUW.NL | 21


Industriële sectionaaldeuren

Europa’s grootste

gamma industriedeuren

• Europa’s nr. 1: meer dan 80 jaar

ervaring in de productie van deuren

• Uitstekende warmte-isolatie:

U-waarde van max. 0,51 W/(m²•K)*

• 24-uurs service:

dag en nacht voor u bereikbaar

Dockequipment

* bij de industriële

sectionaaldeur

SPU 67 Thermo

met ThermoFrame

www.hormann.nl

Motiv 205-18

gewerbliche Endkunden


Prologis DC3 Eindhoven

Tekst | Lieke van Zuilekom

DUURZAME SANDWICHPANELEN

VOOR PROLOGIS DC3

De constructie van Prologis DC3 in Eindhoven is afgewerkt met sandwichpanelen en aluminium kozijnen. Alle sandwichpanelen

zijn geleverd door Kingspan Geïsoleerde Panelen. Gekozen is voor de KS1000 MR-panelen die niet alleen opvallen

door hun duurzaamheid, maar ook door hun optimale thermische en brandeigenschappen.

“De afgelopen jaren hebben we diverse projecten voor Prologis uitgevoerd”,

vertelt Patrick Theelen, Business Development Manager bij Kingspan Geïsoleerde

Panelen. “Waaronder in Tilburg, Amsterdam, Venlo, Eindhoven, Waalwijk

en Nieuwegein. Als organisatie zijn we goed bekend met de wensen en

eisen van de industrieel vastgoedaanbieder, waardoor we ook in dit project

snel konden schakelen. In de voorfase hebben we onder meer de aanvullende

eisen m.b.t. BREEAM-NL en brand geïnventariseerd. Vervolgens hebben we

de overspanningsberekeningen uitgevoerd en in opdracht van ASK Romein

alle sandwichpanelen geleverd. Gekozen is voor onze KS1000 MR-panelen,

die zijn uitgevoerd met onze nieuwste generatie QuadCore isolatieschuim.

QuadCore heeft niet alleen een 12% betere thermische waarde (6,34 bij 120

mm dikte), een zeer gunstige MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) score en een

B-s1,d0 brandclassificatie, maar beschikt ook over de hoogst haalbare FM Approval

certificeringen (FM 4882). Dit keurmerk wordt afgegeven door ’s werelds

grootste verzekeringsmaatschappij FM Global en is met name gericht op het

vermijden van schade bij brand.”

In totaal heeft Kingspan Geïsoleerde Panelen circa 7.200 m² KS1000 MRpanelen

geleverd, in de kleuren Spectrum Pearl (RAL 9010) en Obsidian

(RAL 9007). “Daarnaast hebben we 2.750 m¹ gordingen geleverd waarop de

sandwichpanelen zijn gemonteerd”, vertelt Theelen. “Gekozen is voor koudgewalste

gordingen. Deze zijn duurzamer dan warmgewalste profielen. Ten

slotte hebben wij door value engineering een besparing op het materiaalgebruik

gerealiseerd, hetgeen ook weer goed is voor het milieu.” ❚

Waarom gaan

voor 100 mm,

als er meer past in

88 mm?

Kingspan ® QuadCore : dunner en beter

www.kingspanquadcore.nl

STEDENBOUW.NL | 23


Prologis DC3 Eindhoven

Projectinfo

Hoogwaardige laaddocks voor Prologis

DC3 in Eindhoven

Specialist in industriële dock/-deursystemen Hörmann

heeft de complete laaddocks voor Prologis DC3 in Eindhoven

voor zijn rekening genomen. “In opdracht van

aannemer ASK Romein hebben wij 27 docklevellers,

dock(sectionaal)deuren, dockshelters, dockbuffers,

wieldwingers en brievenbusafdichtingen ontwikkeld,

geleverd en gemonteerd, evenals twee grote sectionaaldeuren”,

vertelt Mike Obdam, Senior Accountmanager

Industrie bij Hörmann Nederland. “Volledig in eigen beheer

en exact op maat voor dit project.”

“Om te voldoen aan de BREEAM-NL ‘Very Good’ certificeringscriteria

en om een optimale temperatuurbeheersing

te borgen, hebben wij alle docklevellers

voorzien van een warmte-isolatie onder het plateau”,

vertelt Obdam. “Bovendien zijn overal Hörmann SPU

67 Thermo sectionaaldeuren toegepast, die beschikken

over thermisch gescheiden en thermisch onderbroken

deurpanelen. Alle sectionaaldeuren zijn voorzien van

een energiezuinige aandrijving. Een Hörmann Thermo-

Frame borgt een uitstekende thermische ontkoppeling

(koudebrugonderbreking) tussen het Hörmann kozijn en

de bouwkundige constructie.”

Prettig project, hoogwaardig eindresultaat

De gekozen producten én isolatiewaardes zijn kenmerkend

voor de projecten van vastgoedontwikkelaar

Prologis Benelux, waarvoor Hörmann met regelmaat

projecten uitvoert. Zowel nationaal als internationaal,

vertelt Obdam. “We zijn goed bekend met de wensen

van Prologis en de werkwijzen van alle bouwpartners.

Ook in dit project heeft zich dit vertaald in een prettige

samenwerking, een vakkundige projectrealisatie en

een hoogwaardig, fraai eindresultaat.”

De Hörmann groep is een internationale onderneming

voor de bouwmaterialenindustrie. In 36 gespecialiseerde

fabrieken worden garage- en industriedeuren,

huisdeuren, voordeuren, aandrijvingen, toegangscontrolesystemen

en dockequipment voor Europa, Noord-

Amerika en Azië geproduceerd. Zij zijn met meer dan

100 eigen vestigingen in meer dan 40 landen vertegenwoordigd

en in 50 overige landen door verkooppartners.

Met meer dan 6.000 medewerkers wereldwijd wordt

een omzet van meer dan 1 miljard euro gerealiseerd.

24 | STEDENBOUW.NL


Prologis DC3 Eindhoven

Projectinfo

‘Lichtstraten garanderen optimale daglichtinval in Prologis DC3’

Het dak van distributiecentrum Prologis DC3 in Eindhoven is voorzien van 27 hoogwaardige lichtstraten van 1,8 bij 12 meter, die daglicht

tot ver in het gebouw laten doorstromen. In opdracht van ASK Romein heeft Bright Light alle lichtstraten geproduceerd en gemonteerd.

“We voeren al meer dan 20 jaar succesvol projecten uit voor ASK

Romein België”, vertelt Stefan Camerlynck, Partner/Zaakvoerder bij

Bright Light. “Sinds vorig jaar leveren en monteren we bovendien

geregeld lichtstraten voor de Nederlandse vestiging, die ons onder

andere waardeert om onze hoge productkwaliteit en leverbetrouwbaarheid.

In navolging van de Prologis-projecten in Venlo (DC8) en

Waalwijk (DC3) hebben wij recent EPB-conforme lichtstraten geleverd

en gemonteerd voor Prologis DC3 in Eindhoven. De lichtstraten

voor dit project zijn opgebouwd uit zelfdragende aluminium profielen

van ons eigen fabricaat in combinatie met gebogen lichtdoorlatende

polycarbonaatplaten. De lichtstraten zijn opgebouwd met heldere

polycarbonaatplaten aan de onderzijde en opaal witte aan de bovenzijde.

Hierdoor wordt verblinding door de zon voorkomen en wordt het

daglicht diffuus verspreid. De gemonteerde lichtstraten zijn bewezen

doorvalveilig in overeenstemming met de 1200JOULE-test.”

Al 40 jaar lang is Bright Light dé referentie voor industriële dakbeglazing

en lichtdoorlatende bouwproducten in kunststof. “Wij zijn

gespecialiseerd in daglichtconstructies met meerwandige polycarbonaatplaten

en lichtkoepels voor de industriebouw, met een

uitgesproken expertise in de fabricage en montage van gebogen

lichtstraten en RWA-systemen”, vertelt Camerlynck. “Dankzij

deze specialisatie zijn wij uitgegroeid tot één van de voornaamste

producenten/installateurs van lichtstraten in België.”

STEDENBOUW.NL | 25


Groninger Forum Groningen

Bouw

Groninger Forum

nadert apotheose

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Deon Prins

Met zijn expressieve vorm, imposante volume en opzienbarende hoogte geeft het Groninger Forum het stadshart van

Groningen een nieuwe impuls. Het Groninger Forum is een ontmoetingsplek voor alle nieuwsgierige mensen en herbergt

een keur aan functies. De bouw is nagenoeg gereed: eind november 2019 gaan de deuren open.

Het meest in het oog springend is de spectaculaire

gevel van het Groninger Forum: een dynamisch

samenspel van geometrische gevelvlakken die in

verschillende schuintes op elkaar aansluiten, in

combinatie met speels geplaatste raampartijen

die voor een optimale lichtbeleving zorgen. Achter

deze in natuursteen uitgevoerde façade ontstaat

straks een aantrekkelijke ontmoetingsplek met

verschillende culturele faciliteiten, die middels

tien pleinen zijn verbonden met een groot atrium.

TIEN VERDIEPINGEN

Het Groninger Forum betreft een opdracht van de

gemeente Groningen. De uitvoering is in handen

van BAM Bouw en Techniek, in samenwerking

met BAM Civiel. “We bouwen het Groninger

Forum op een vijflaagse parkeergarage met ca.

380 parkeerplekken”, vertelt Projectdirecteur Jos

Rona van BAM Bouw en Techniek. “Daartegenaan

bevindt zich een fietsenstalling voor zo’n 1.200

fietsen. Het Groninger Forum zelf bestaat uit tien

verdiepingen, met drie evenement- en expositieruimtes,

vijf bioscoopzalen, verschillende horecagelegenheden,

Storyworld met strips en games, de

bibliotheek en de VVV. Het dakterras op 45 meter

hoogte biedt een fraai uitzicht over de stad.”

Speels geplaatste raampartijen zorgen voor een optimale lichtbeleving.

26 | STEDENBOUW.NL


Groninger Forum Groningen

Het Groninger Forum geeft het stadshart van Groningen een nieuwe impuls.

'Met name de draaiende massa en verspringende vides

vormden een uitdaging'

AARDBEVINGSBESTENDIG

De bouwwerkzaamheden gingen in 2012 voortvarend

van start, maar moesten tijdelijk gestaakt

worden. Rona: “In september 2014 waren de eerste

aardbevingen voelbaar in de stad Groningen,

met de nodige schades tot gevolg. Reden genoeg

voor de gemeente om het Groninger Forum aardbevingsbestending

te maken.” BAM Advies &

Engineering, ingenieursbureau ABT en experts uit

Nieuw-Zeeland onderzochten de mogelijkheden

hiertoe. Zij concludeerden dat versterken de beste

oplossing was. Rona: “Met hogere sterkte beton,

meer wapeningsstaal, verzwaringen in de staalconstructie

en meer verbindingen tussen het staal

en beton is het gebouw sterk genoeg om intact te

blijven na een zware beving. Zo kan het publiek

veilig vluchten. Tegelijkertijd blijven het karakteristieke

uiterlijk en het programma behouden.” ›

Het Filmplein op de vijfde verdieping.

STEDENBOUW.NL | 27


Groninger Forum Groningen

ZWARE BETONKERNEN,

COMPLEXE STAALCONSTRUCTIE

Na een intensieve periode van ontwerpen en

construeren, waarbij de bouwdelen en montagestappen

in BIM zijn uitgewerkt, ging eind 2015 de

bouw opnieuw van start. De twee reeds gebouwde

betonkernen werden gesloopt en de begane grond

ging er voor tachtig procent uit. BAM Bouw en

Techniek bouwde twee nieuwe, zwaar gewapende

betonkernen, één aan de oostkant en één aan de

westkant. Vanaf de negende verdieping zijn de

kernen door een staalconstructie met elkaar verbonden.

De rest van het gebouw is opgetrokken

uit een complexe staalconstructie. Met name de

draaiende massa en verspringende vides vormden

een uitdaging. Rona: “Vanuit de integrale gedachte

van BAM Bouw en Techniek integreerden we de

bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden.

Dat werkte extreem goed.”

BEKRONING OP SAMENWERKING

Rona benadrukt dat de nieuwe start van de bouw

ook een nieuwe start was van de samenwerking

met de gemeente Groningen. “Met van onze kant

een nieuw team, waarvan ik ook onderdeel uitmaak,

gingen we met de gemeente een behoorlijke

uitdaging aan. Dat vraagt om een transparante, op

vertrouwen gebaseerde manier van samenwerken.

De gemeente heeft lef getoond door zich hiervoor

open te stellen. En dat heeft bijzonder goed uitgepakt.

Het heeft er tevens in geresulteerd dat wij, na

de casco oplevering eind 2018, nog steeds betrokken

zijn. Om te voorkomen dat de afbouw niet zou

aansluiten op wat wij opleverden, boden we aan

om het vaste interieur onder onze supervisie aan

te brengen. Wij zien deze aanvullende opdracht als

een mooie bekroning op onze samenwerking. We

kijken dan ook met zeer veel trots terug op het proces

en het naderende eindresultaat.” ❚

Het Groninger Forum, een nieuw stadsicoon

onder de rook van de Martinitoren.

Bouwinfo

Opdrachtgever Gemeente Groningen

Architect NL Architects, Amsterdam

Hoofdaannemer BAM Bouw en Techniek bv,

Bunnik i.s.m. BAM Infra bv,

Gouda

Van Stokkum en Dekker bouwen

aardbevingsveilig aan de toekomst.

T 0031 (0)77 351 88 54

E info@vanstokkum.com

www.vanstokkum.com

28 | STEDENBOUW.NL


Groninger Forum Groningen

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Deon Prins

MARKANTE NIEUWBOUW GRONINGER FORUM NADERT ZIJN VOLTOOIING

‘WE KUNNEN WEER LATEN ZIEN DAT WE

BIJZONDERE UITDAGINGEN AANKUNNEN’

Het is een eyecatcher in het Groningse centrum, het Groninger Forum. Vanwege de omvang, vormgeving en uitgebreide

toepassing van natuursteen. Deze Wachenzeller-Dolomit is geleverd en tegen de gevels aangebracht door natuursteenbedrijf

Van Stokkum. Daar bedacht het bedrijf een speciale bevestigingsmethode voor.

Hij gaat zo’n tien jaar terug in de tijd, directeur Twan

Smedts van Van Stokkum, naar het begin van de

voorbereidingen voor de bouw van het Forum in

Groningen. “De architect had een ontwerp gemaakt

met gevels bekleed met natuursteen. Die moest

wel aansluiten bij de nabijgelegen Martinitoren.

We kregen het verzoek voor een monster van Travertin

en één van Musschelkalk.” De uitstraling van

beide sloot echter niet aan bij wat de architect voor

ogen had, herinnert Smedts zich. “Wij hebben toen

Wachenzeller-Dolomit voorgesteld, dat zit qua kleur

tussen die twee in. Dat was precies wat hij zocht.”

In de jaren erna kreeg Van Stokkum vanwege de

bij het bedrijf aanwezige kennis een uitgebreide

rol in het voorbereidingstraject, geeft Smedts aan.

Zo werd er mee ondersteuning gegeven bij de

gegevensverstrekking voor het samenstellen van

het bestek. Vanuit Van Stokkum kwam ook de suggestie

voor een specifieke ankerconstructie. “Het

komt niet vaak voor dat zo’n groot gebouw geheel

'Het komt niet

vaak voor dat

zo’n groot

gebouw geheel

wordt voorzien

van natuursteen'

wordt voorzien van natuursteen. Bovendien zijn

de gevels niet recht maar bestaan ze uit schuine

wanden. Daardoor moest een deel van het natuursteen

hangend worden aangebracht. Er is dan ook

veel tijd in de engineering gestopt; alles is in 3D

uitgewerkt.” In 2015 werd officieel de opdracht

vergund, zegt Smedts, en kon met de bouw worden

begonnen. Die kwam al snel weer stil te liggen

vanwege de aardbevingsproblematiek. “Dat

had nogal wat consequenties: er moesten geheel

nieuwe berekeningen worden gemaakt. We zijn

met diverse partijen om de tafel gaan zitten, er

werden specialisten ingeschakeld – onder andere

door ons, een Duitse constructeur – en we hebben

op basis van de nieuwe berekeningen een aardbevingsbestendige

manier van ophangen bedacht.

Naast de vier pennen waar een paneel normaal

mee wordt bevestigd, zijn er nu een vijfde en zesde

pen ingezet, voor de extra veiligheid.”

De gevels zijn inmiddels klaar; Van Stokkum is in

april in het interieur aan de slag gegaan. Daar komen

de Spaanse natuursteen Argent en het Italiaanse

Arabescato Corchia. Smedts: “Het is een uniek

project; leuk om te doen. Het levert nieuwe kennis

op en we kunnen laten zien dat we dit soort bijzondere

uitdagingen zonder meer aankunnen.” ❚

STEDENBOUW.NL | 29


Busstation Tilburg

Tekst | Johan Debaere

Beeld | BAM Infra/cepezed

HET GEBRUIK VAN ETFE-FOLIE WAS VOOR ALLE BOUWPARTNERS EEN GROTE UITDAGING

NIEUW BUSSTATION ZET

IN OP REIZIGERSCOMFORT

Busreizigers op station Tilburg staan en zitten er sinds maart dit jaar een stuk comfortabeler bij.

30 | STEDENBOUW.NL


Busstation Tilburg

Het busstation bestaat uit ranke kolommenparen met daarop een minimalistische luifelstructuur, die de volledige perrons en een deel van de bussen

overdekt. Het bouwwerk vormt een driehoekig circuit van ruim 160 meter lang.

Eind april werd het nieuwe busstation van Tilburg in gebruik genomen. Net als de renovatie van het treinstation en de nieuwe

fietsenstallingen in het spoorgebied is het ontwerp van de hand van architectenbureau cepezed. BAM Infra kreeg de opdracht

om dit 160 meter lange driehoekige circuit te realiseren, inclusief een minimalistische luifelstructuur met innovatieve ETFEfolie.

Het comfort van de reizigers stond centraal, al werd er ook aandacht besteed aan energie-efficiëntie en onderhoud.

De gemeente Tilburg vond dat het oude busstation niet meer voldeed aan

de huidige eisen op vlak van veiligheid en privacy. Bovendien wilde zij het

gebied rond het treinstation een nieuwe kwaliteitsimpuls geven. Architectenbureau

cepezed kreeg de opdracht om de ontwerpen te tekenen voor de

renovatie van het treinstation, de bouw van de nieuwe fietsenstallingen en

de realisatie van een nieuw busstation met bijhorend chauffeursgebouw.

BAM Infra werd geselecteerd om het project mee te ondersteunen en te

realiseren. “In de eerste plaats hebben we de opdrachtgever en ontwerper

ondersteund bij het nemen van beslissingen en het maken van de juiste

keuzes”, zegt Mathé Lodewijk, projectleider bij BAM Infra. “Verder waren

we verantwoordelijk voor het uitvoeringsontwerp van het busstation en de

realisatie van het volledige project, waartoe ook de infrastructuur van de

Spoorlaan behoort.”

EFTE-FOLIE VORMT UITDAGING

Het busstation bestaat uit een reeks uiterst ranke kolommenparen met daarop

een al even minimalistische luifelstructuur, die de volledige perrons en een

deel van de bussen overdekt en waardoor de reizigers droog en beschut kunnen

in- en uitstappen. Het bouwwerk vormt een driehoekig circuit van ruim

160 meter lang met centraal een open ruimte. De luifelomloop verloopt van

14 naar 30 meter breedte en kent twee verspringingen, die de totaalstructuur

in drie segmenten verdelen. In het hart van elk segment bevindt zich een

groenplantsoen met zitrand voor de reizigers. Aan de brede kop staat een

paviljoen met de personeelsruimte voor de buschauffeurs, een servicepunt en

‘De folie filtert overdag

het zonlicht en als het

donker wordt, transformeert

hij tot een ruimtelijk

verlichtings element’

een commerciële ruimte. Dit chauffeursgebouw is opgebouwd uit grote elementen

in gehard glas, die speciaal voor dit project op de juiste afmetingen

en in de correcte kleur geproduceerd werden. “De constructie bestaat uit een

stalen framewerk bespannen met een innovatieve translucente ETFE-folie.

Achter de folie is de verlichting in de staalconstructie geïntegreerd. De folie

filtert overdag het zonlicht en als het donker wordt, transformeert hij tot een

ruimtelijk verlichtingselement”, legt de projectleider uit. “Omdat het gebruik

van EFTE-folie redelijk nieuw was, nam het maken van de juiste berekeningen

en tekeningen veel tijd in beslag. Bepaalde details uit het ontwerp bleken

in de praktijk niet of slecht uitvoerbaar. Daardoor moesten we een aantal

wijzigingen doorvoeren, die de nodige vertraging met zich meebrachten.” ›

STEDENBOUW.NL | 31


Busstation Tilburg

'Zonnepanelen leveren

voldoende energie

voor alle functionaliteiten

van het busstation'

ENERGIE-EFFICIËNT EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK

De bouwpartners hebben ook rekening gehouden met energieverbruik en onderhoud.

Om de veertien meter zijn bewegingsmelders in de stalen luifelrand

geïntegreerd, die reageren op de aanwezigheid van bussen en reizigers. Zo

kan er op elk moment voldoende verlichting voorzien worden. “Bovenop de

luifel liggen ook 250 m² zonnepanelen, die voldoende energie leveren voor alle

functionaliteiten van het busstation, zoals de verlichting, de digitale informatieborden,

de personeelsruimte en het OV-servicepunt”, sluit Lodewijk af. “De

EFTE-folie van de luifel is zelfreinigend en vraagt nauwelijks onderhoud. Voor de

service van de zonnepanelen en de elektrische voorzieningen is de luifelomloop

eenvoudig begaanbaar via het paviljoen en een beloopbare kabelgoot.” ❚

Bouwinfo

Opdrachtgever Gemeente Tilburg

Architect cepezed, Delft

Hoofdaannemer BAM Infra, Helmond/Breda

Het stalen framewerk is bespannen met een speciale ETFE-folie en uitgerust

met verlichting. De folie filtert overdag het zonlicht en als het donker

wordt, transformeert hij tot een ruimtelijk verlichtingselement.

32 | STEDENBOUW.NL


Busstation Tilburg

Tekst | Liliane Verwoolde

Beeld | Buiting Staalbouw

EEN GROTE, MODERNE OVERKAPPING MET

GEÏNTEGREERDE HEMELWATERAFVOER

Busreizigers op station Tilburg staan er sinds maart van dit jaar een stuk comfortabeler bij. Een indrukwekkende

overkapping met lichtdoorlatende panelen houdt hen droog. Het licht boven de panelen maakt het station overzichtelijk

en zorgt voor een veilig gevoel.

“We hebben de staalconstructie berekend, getekend, geproduceerd en gemonteerd”,

vertelt Arthur Heesen, projectleider van Buiting Staalbouw. “Hieronder

viel ook de constructie voor het beheerdersgebouw, dat zich in de lus

van de overkapping bevindt. We hebben een belangrijke bijdrage geleverd

aan het finetunen van het ontwerp.”

GEÏNTEGREERDE GOOTCONSTRUCTIE

De kapconstructie werd opgebouwd met 48 kolommen en 23 spanten met

lengtes tot 17 m¹. Een geïntegreerde gootconstructie over de lengte van het

gebouw – in totaal 165 m – zorgt voor de afvoer van het hemelwater. De

roestvaststalen standleidingen van de HWA zijn geïntegreerd in de kolommen

en esthetisch weggewerkt. “Dat was een behoorlijke uitdaging”, vertelt Heesen.

“De smalle kolommen moesten worden verzinkt om het hemelwater via

de kolommen af te voeren. Maar de binnenzijden van de kolommen waren onbereikbaar

voor lasverbindingen. In overleg met de opdrachtgever is gekozen

voor luchtdicht lassen gecombineerd met een hoogwaardig natlaksysteem.”

LICHTDOORLATENDE DOEKEN

Om het raamwerk te voorzien van doeken, werkte Buiting Staalbouw nauw

samen met Buitink. De doeken moesten sterk en lichtdoorlatend zijn. Heesen:

“Hier zat de uitdaging in de opspanverbindingen tussen de doeken en het staal.

Het voorgestelde detail voor de aanhechting was zo complex, dat we op zoek

zijn gegaan naar een innovatieve oplossing. Dit resulteerde in een strakke opspanconstructie

met lange bouten en spanprofielen waar de doeken op aangesloten

zijn.” Extra comfort biedt het licht boven de melkwitte doeken, dat is

voorzien van sensoren die zijn geïntegreerd in de staalconstructie. Zodra een

reiziger het station opstapt, gaat het licht boven de bovenliggende doeken aan

om vervolgens met de reiziger ‘mee te lopen’ naar de plaats van bestemming. ❚

Buiting Machinebouw en Staalconstructie B.V.

is een jong, snelgroeiend en modern geoutilleerd machinebouw- en staalconstructiebedrijf.

Vanuit onze vestigingen in Broekland, Almelo en Schagen werken ruim 100 goed opgeleide medewerkers

aan de engineering, productie en montage van machinedelen en staalconstructies voor de utiliteitsbouw,

bruggen, railinfra, woningbouw, hallenbouw en de industrie.

Buiting Machinebouw & Staalconstructie B.V.

Vestiging Broekland:

Vestiging Almelo:

Van Dongenstraat 42, 8107 AG Darwin 13, 7609 RL

Tel: (0570) 53 10 10 Tel: (0546) 53 65 20

E-mail: info@buitingstaalbouw.nl W: www.buitingstaalbouw.nl

STEDENBOUW.NL | 33


AMS Cargo Center II Schiphol

Tekst | Johan Debaere

Beeld | DENC architecten

CONCEPT MET PARKEERDEK UNIEK VOOR DERGELIJKE PROJECTEN

NIEUW DISTRIBUTIECENTRUM OP

SCHIPHOL LOGISTICS PARK

Na de succesvolle oplevering van AMS Cargo Center eind vorig jaar is Distri Development, een joint venture tussen Built

to Build en Proptimize, al bezig met de realisatie van een volgende fase: AMS Cargo Center II. Ze werkt daarvoor opnieuw

samen met DENC architecten. Het nieuwe distributiecentrum heeft een oppervlakte van ongeveer 32.000 m², onderverdeeld

in zeven individuele units, en is BREEAM ‘Very Good’ gecertificeerd. Vooral het concept met een parkeerdek boven

de laad- en loszone maakt het project uniek.

Na de succesvolle oplevering van AMS Cargo Center eind vorig jaar wordt nu gebouwd aan de volgende fase, met de naam AMS Cargo Center II.

AMS Cargo Center II komt aan de Changiweg op

het Schiphol Logistics Park, precies aan de overkant

van het AMS Cargo Center. Het gebouw van

de hand van DENC architecten valt op door het

bijzondere ontwerp en de zichtbaarheid vanaf de

A4-autosnelweg. “Nog voor het eerste distributiecentrum

opgeleverd was, waren we eigenlijk al

gestart met het voortraject voor dit volume”, zegt

architect Peter van Meerwijk. “AMS Cargo Center II

heeft een totale oppervlakte van ongeveer 32.000

m², onderverdeeld in zeven individuele units, variërend

in grootte van 3.600 m² tot maximaal de

complete oppervlakte. De kantoren zijn te bereiken

via het unieke parkeerdek op de eerste verdieping,

dat honderdzeventien parkeerplaatsen voor personenwagens

omvat. Deze oplossing komt voort uit

de eis in het bestemmingsplan, die parkeerplaatsen

in het zich op deze locatie niet toelaat. Door de

constructieve oplossing, waarbij dit dek ook een

esthetische meerwaarde biedt, wordt aan deze eis

voldaan. Verder zijn er vier individuele laadkuilen

‘AMS Cargo Center op het Schiphol

Logistics Park krijgt een opvolger’

voor vrachtwagens, die elk hun eigen in- en uitrit

hebben en het terrein omvat ook nog eens zowat

tachtig parkeerplaatsen voor trailers.”

STERK IN TOTAALOPLOSSINGEN

DENC architecten is gespecialiseerd in het ontwerp

en de engineering van dergelijke distributiecentra,

maar staat ook in voor de bouwbegeleiding

én, indien gewenst, voor de logistieke

advisering. Klanten kloppen bij het architecten- en

ingenieursbureau uit Bussum aan met plannen

om een terrein te ontwikkelen. De specialisten

van DENC bekijken de mogelijkheden op basis

van onder meer het gewenste bouwvolume, de

kenmerken van het terrein, de marktsituatie en

het bestemmingsplan, waarna de klant uiteindelijk

eenvoudig de haalbaarheid van zijn project

kan bepalen.“Distri Development is één van

de klanten, waarmee we al regelmatig projecten

gerealiseerd hebben. Ook voor AMS Cargo

Center II hebben we samen met deze projectontwikkelaar

het volledige project in handen

genomen. We werkten de plannen en ontwerpen

uit en namen de engineering voor onze rekening.

Verder ondersteunden we de klant bij het

aanvragen van vergunningen en het opstellen

34 | STEDENBOUW.NL


AMS Cargo Center II Schiphol

van aanbestedingen, maar ook bij de keuze van de materialen en het tekenen

van contracten met bouwpartners. Bovendien staan we in voor de

begeleiding van het bouwproces”, licht Van Meerwijk toe. “De eerste studie

dateert al van het voorjaar van 2018, maar door de uitdagingen vanuit

het bestemmingsplan en het uitwerken van het unieke concept met parkeerdek

waren heel wat tussenstudies nodig om begin oktober 2018 de

ontwerpen te finaliseren en de vergunningsaanvragen te kunnen indienen.

In februari van dit jaar werd het bouwproject opgestart en nog voor het

begin van het nieuwe jaar moet het distributiecentrum opgeleverd worden.”

DUURZAAMHEID BELANGRIJK

De bouwwerken zijn nog in volle gang, maar toch zijn de eerste huurders al bekend.

Rutges Cargo Europe en J.M. Logistics, twee logistieke zusterondernemingen,

tekenden een overeenkomst voor 6.000 m² warehouse met tweeëntachtig

opstelplaatsen voor vrachtwagens en trailers. “Het pand kent een hoogwaardig

afwerkingsniveau, is volledig voorzien van LED-verlichting en is deels geschikt

voor het plaatsen van zonnepanelen”, sluit de architect af. “Net als het AMS

Cargo Center is dit project eveneens BREEAM ‘Very Good’ gecertificeerd.” ❚

Bouwinfo

Opdrachtgever Distri Development, ‘s Hertogenbosch

Architect DENC Architecten, Bussum

Hoofdaannemer Van der Heijden Bouw & Ontwikkeling, Schaijk

Projectinfo

Snel en effectief binnenschilderwerk

Het binnenschilderwerk van AMS02 wordt uitgevoerd door

Claassen Schilderwerken. De voorbereidingen hiervoor gebeuren

in het bouwteam. “Een effectieve manier van werken”,

vertelt Roel Diks van Claassen Schilderwerken. “Met het hele

bouwteam hebben we gezocht naar de allerbeste aanpak.

Dankzij deze samenwerking heeft de opdrachtgever straks de

hoogste kwaliteit en de kortste bouwtijd.”

Voor Claassen Schilderwerken leidde het gezamenlijk overleg

tot een nieuwe aanpak. Zij schildert voor AMS02 niet alleen alle

koven en plinten, maar produceert deze ook. “Dit levert een

groot voordeel op”, vertelt Diks. “We kunnen ze nu spuiten in

onze eigen spuiterij en kant-en-klaar aanleveren op de bouw.

Dit zorgt voor een behoorlijke tijdwinst.”

Naast de koven en plinten neemt Claassen Schilderwerken in

de nieuwe hal alle binnenwanden en kozijnen voor haar rekening,

inclusief de beglazing.

Nieuwbouw distributiecentrum

AMS 02 te Schiphol

Hardeman | van Harten levert en

monteert stalen dak- en wandbeplating

voor diverse uiteenlopende projecten.

Of het nu gaat om een kleine loods of

een groot distributie centrum, wij zijn

gespecialiseerd in beide.

UTILITEITSBOUW

AGRIBOUW

RENOVATIE

www.hardeman-vanharten.nl

dé specialisten

in dak- en wandbeplating

Volg ons ook via F T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl

STEDENBOUW.NL | 35


Jonkman Coating Hengelo

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Wouter Borre Productions

DE BESTE VERVANGER VOOR CHROOM 6

VERTICAAL PRE-ANODISEREN

EN POEDERCOATEN IN ÉÉN LIJN

Door de toekomstige uitbanning van Chroom 6 in o.a. de oppervlaktebehandelende industrie, is er grote behoefte aan

alternatieven. Welk procedé kan de hechtingskracht en corrosiewering van Chroom 6 evenaren? Welk proces is toekomstbestendig?

Het antwoord op deze vragen geeft Jonkman Coating.

36 | STEDENBOUW.NL


Jonkman Coating Hengelo

Met een innovatief coatingsysteem, waarbij pre-anodiseren en poedercoaten

worden samengevoegd in één verticale lijn, ontstaat een duurzame afwerklaag

die de hechtingskracht en corrosiewering van Chroom 6 zelfs overtreft.

Om het innovatieve coatingsysteem zo efficiënt mogelijk toe te kunnen passen,

bouwt Jonkman Coating op dit moment een nieuw bedrijfspand op bedrijventerrein

Westermaat/De Veldkamp in Hengelo. Hiervoor zijn de profielen

geleverd door Kawneer en de gevelelementen gemaakt en geplaatst door Alkondor.

“De belangrijkste noviteit schuilt in het procedé dat hier straks wordt

toegepast om aluminium te beschermen tegen corrosie door pre-anodiseren”,

vertelt Harmen IJdema, directeur/eigenaar van Jonkman Coating. “Hiervoor

wordt het nieuwe pand uitgerust met een verticale installatie die profielen tot

8 meter lengte kan behandelen. Na behandeling kunnen de profielen kwalitatief,

Arbotechnisch en milieutechnisch aan de hoogste eisen voldoen.”

PRE-ANODISEREN

In de traditionele coatingsystemen zit de kracht van de hechting in het chemische

proces, waarbij op het aluminium een conversielaag wordt aangebracht.

In het nieuwe procedé is dit chemische proces vervangen door een elektrochemisch

proces, waarbij een flinterdunne aluminiumoxidelaag wordt gevormd

met een open structuur en daardoor uitermate geschikt voor de aanhechting

van de opvolgende laklaag. IJdema: “Dit pre-anodiseringsproces levert een

dunnere laag dan een volledige anodiseerlaag. Door deze laag niet te sealen

maar direct af te lakken, ontstaat de gewenste duurzame afwerklaag.”

VERTICALE INSTALLATIE

Maar er zijn meer noviteiten bij Jonkman. Zo is het nieuwe pand 15 meter

hoog, waardoor de profielen niet horizontaal maar verticaal kunnen worden

behandeld. Hiervoor was een pre-anodiseerbad nodig van 8 meter diep. “Als

de profielen verticaal hangen, kunnen we efficiënter lakken, omdat er per

strekkende meter meer profielen hangen”, licht IJdema toe. “We kunnen de

profielen aan vier kanten coaten met de gewenste hoeveelheid poeder, mede

dankzij het cameradetectiesysteem dat de profielen herkent. De profielen

kunnen ook vooraf geborsteld worden voor een effectievere voorbehandeling.”

Jonkman Coating is de eerste looncoater in de Benelux die verticaal

pre-anodiseert en poedercoat in één lijn.

'Dankzij een pre-anodiseerbad

van 8 meter diep

kunnen de profielen

verticaal worden behandeld'

Het nieuwe pand wordt 15 meter hoog.

UITBREIDEN EN VERHUIZEN IN FASEN

En afsluitend: “Er staat nog aardig wat te gebeuren voordat de volledige uitbreiding

en verhuizing een feit is. We bouwen in twee fasen, waarvan de eerste

inmiddels is opgeleverd. Op dit moment wordt de verticale lijn opgebouwd

met een oppervlakte van 6.000 m². Deze zal eind 2019 operationeel zijn. In

de tweede fase verhuizen de horizontale poederinstallaties en natlakfaciliteiten

van de Beitelstraat naar de Lemerij in Hengelo. Dan komt er nog eens

7.000 m² bij. Daarna staat er een state-of-the-art coatingbedrijf, waar we de

producten van onze klanten nog beter kunnen voorzien van een coatsysteem

van hoogwaardige kwaliteit.” ❚

Projectinfo

‘Aluminium systemen die passen

binnen de BREEAM-ambitie’

De ramen, deuren en kozijnen in het nieuwe bedrijfspand van

Jonkman Coating zijn opvallend slank. Ze hebben een hoge isolatiewaarde

en bevatten een hoog percentage gerecyclede content.

Producent en leverancier van de aluminium systemen is Kawneer.

“Deze eigenschappen zijn voor ons al bijna standaard”, vertelt

Henk Booij, sales director bij Kawneer. “Ze passen binnen de

cultuur van ons bedrijf. En natuurlijk ook binnen de BREEAMambitie

van Jonkman Coating.”

De keuze voor de systemen werd gemaakt tijdens een informeel

adviesgesprek. Jonkman Coating en Kawneer zijn immers

samenwerkingspartners; het overgrote gedeelte van de profielen

die Kawneer verkoopt, wordt gecoat door Jonkman Coating.

“We hebben onze opdrachtgever eerst geïnformeerd over de

laatste ontwikkelingen in onze branche en vervolgens advies

uitgebracht voor de beste profielen in de gegeven situatie. Jonkman

Coating heeft dit advies integraal opgevolgd.”

STEDENBOUW.NL | 37


Jonkman Coating Hengelo

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | EUROLACKE

BLIJVEND KLEURRIJKE

GEVELS DANKZIJ

DUURZAME COATING

Vanwege de intensieve samenwerking lag het voor de hand dat Jonkman Coating

voor de afwerking van de buitenzijde van haar nieuwe bedrijfspand het advies

inwon van EUROLACKE. Jonkman Coating was op zoek naar een coating die zowel

op technisch als op esthetisch gebied aan hoge, specifieke eisen voldoet.

38 | STEDENBOUW.NL


Jonkman Coating Hengelo

De relatie tussen Jonkman Coating en EURO-

LACKE overschrijdt die van klant en leverancier.

De gespecialiseerde bedrijven trekken samen op

bij technische en esthetische vraagstukken, delen

kennis, houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen

binnen hun branche en verzorgen samen

trainingen en kennissessies. “Zo houden we elkaar

op niveau”, vat John Theewis, directeur van EURO-

LACKE, samen.

ESTHETISCH ADVIES

Voor de buitenzijde van het nieuwe bedrijfspand

was Jonkman Coating op zoek naar een coating

met hoogstaande esthetische eigenschappen.

De gevel van het bedrijfspand moest een chique

uitstraling krijgen. Meerdere kleuren en effecten

moesten worden toegepast. De coating moest immers

passen bij de gekozen beplating, het getinte

glas en de binnenzonwering, die aan de buitenzijde

een zilverachtige kleur laat zien. “Een esthetisch

advies van dit niveau is bij ons in deskundige

handen”, vertelt Theewis. “Onze adviseurs werken

veelvuldig samen met architecten en designers die

op zoek zijn naar een specifieke uitstraling. Dit

heeft voor Jonkman Coating geresulteerd in een

interessante kleurencombinatie.”

TECHNISCHE EISEN

De coating moest daarnaast op technisch gebied

aan hoge eisen voldoen. De vraag was een zeer

duurzame poedercoating met perfecte verwerkingseigenschappen.

Theewis: “Hiervoor hebben

'De technische en

esthetische eisen

waren hoog'

we de oplossing gevonden in Alesta® SD Super

Durable coating met metallic in een gebonderde

uitvoering. Deze productlijn is dé oplossing voor

elke locatie waar een langdurige UV- en weersbestendigheid

wordt gevraagd. Daarbij is de Alesta®

SD serie Qualicoat klasse 2 en GSB Master gecertificeerd.

De poederlak is verkrijgbaar in meerdere

kleuren, glansgraden, oppervlaktestructuren en

(metallic) effecten. Met deze kwaliteiten sluit de

Alesta® SD coating 100% aan op de wensen van

Jonkman Coating. De gevels van het pand zullen

hun kleur en glans decennia lang behouden.”

Naast de vele RAL-kleuren zijn in Super Durable

meerdere speciale effectlakken mogelijk, waaronder

de productranges ICONICA, The Eloxal Selection

en The Timeless Collection. ❚

De juiste finish voor uw project

►Kwaliteitspoedercoatings, langdurig kleur- en glansbehoud

► Compleet nieuw Colour Experience Center

► Kleur en technisch advies op maat

► Gratis stalenservice

www.eurolacke.nl

STEDENBOUW.NL | 39


Bouwen aan

een perfecte

laklaag

+31 (0)74 - 29 16 875

jonkman-coating.nl

LESSCHER.COM

CIRCULAIR &

DUURZAAM


Jonkman Coating Hengelo

Tekst | Johan Debaere Beeld | Lesscher Installatietechniek

ENERGIE-EFFICIËNTE TECHNISCHE

INSTALLATIES VOOR NIEUWBOUW

JONKMAN COATING

Installateur Lesscher Installatietechniek levert een totaalpakket voor elektro, sanitair, warmte, telecom en infra. “Als familiebedrijf

zijn we klein en lokaal begonnen, maar inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan honderd

medewerkers, actief binnen alle disciplines van de installatietechniek”, vertelt operationeel directeur Gerben Arends.

“Onze twee vestigingen in Saasveld en Hengevelde werken heel nauw samen om elk project tot een goed einde te brengen.

We beschikken daarvoor over een team van specialisten, die dankzij interne en externe opleidingen continu hun

kennis up-to-date houden, verbreden en verdiepen.”

Lesscher Installatietechniek kreeg de opdracht

om voor de nieuwbouw van Jonkman Coating

– alle gebouwgebonden installaties en (nuts)

installaties voor het coatingproces te realiseren.

Binnen het bouwteam is de totaalinstallateur

verantwoordelijk voor de engineering en

de montage van onder meer de elektra- (10 kV),

water-, afvoer-, lucht behandelings-, klimaat-,

verlichting- en beveiligingsinstallaties. “Dit is

een bijzonder project voor ons. Zo wordt de vrijgekomen

warmte uit het koelproces door middel

van warmtepompen opgewaardeerd en opnieuw

in het proces gebruikt. Ook de kantoorinstallatie

wordt in de productie-installatie ingekoppeld

'Het hergebruik van de vrijgekomen

warmte uit het koelproces zorgt voor

een aanzienlijke energiebesparing'

om restwarmte te gebruiken. Dit alles zorgt voor

een aanzienlijke energiebesparing”, licht Gerben

Arends toe. “Alles wordt in nauw overleg met

het bouwteam gerealiseerd. Voor de mensen van

Jonkman Coating is het een voordeel dat zij voor

de engineering, de realisatie en het onderhoud

van alle installaties bij één partner terecht kunnen.

Het project verloopt in verschillende fases,

waarvan de eerste tegen het einde van 2019 afgerond

moet zijn.” ❚

Lesscher Installatietechniek is verantwoordelijk voor de engineering en montage van onder meer de elektra- (10 kV), water-, afvoer-,

luchtbehandelings-, klimaat-, verlichting- en beveiligingsinstallaties in de nieuwbouw van Jonkman Coating.

STEDENBOUW.NL | 41


Magna Tyres Waalwijk

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Magna Tyres Group

EEN WERK MET UITDAGINGEN

INDRUKWEKKENDE GETALLEN,

HOGE KWALITEITSEISEN EN

BREEAM ‘EXCELLENT’

De Magna Tyres Group bouwt een nieuw distributiecentrum langs de A59. De bandenspecialist kiest hierbij voor

een centrum dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en het BREEAM ‘Excellent’-certificaat. Dit zorgt voor bijzondere

uitdagingen.

42 | STEDENBOUW.NL


Magna Tyres Waalwijk

LOGISTIEKE UITDAGING

De betonconstructie van Hal A vormde een uitdaging op het gebied van montage

en productie. Wijgerse: “De betonelementen zijn geproduceerd in onze

15 fabrieken in België. Het vroeg 900 transporten om de betonelementen

in 60 dagen naar de plaats van bestemming te brengen. Dat betekende 15

vrachten per dag.” Na de opbouw van het betoncasco werden gevelbeplating,

stalen dakplaten, isolatie en pvc-dakbedekking aangebracht in een tempo van

5.000 m² per week. ›

Projectinfo

Door de staalconstructie om te zetten in een betonnen casco konden twee

rijen kolommen en funderingen komen te vervallen.

Het totale oppervlak van het nieuwe distributiecentrum van de Magna Tyres

Group bedraagt – inclusief kantoor – 57.671 m². Het dc bevat aan weerszijden

een laadkuil met in totaal 48 docks. Het kantoorgedeelte wordt van alle gemakken

voorzien. De medewerkers kunnen hier straks genieten van een luxe

kantine, professionele keuken, fitnessruimte en bijbehorende sanitaire voorzieningen.

Bouwer van het distributiecentrum is Willy Naessens Nederland.

Deze denkt vanaf het eerste moment mee over de uitvoering van de bouw.

HYBRIDE CONSTRUCTIE

“Oorspronkelijk was gekozen voor een staalconstructie”, vertelt Herman Wijgerse,

projectleider van Willy Naessens Nederland. “Door dit om te zetten in

een betonnen casco konden twee rijen kolommen en funderingen komen te

vervallen. Dit levert Magna Tyres aanzienlijk meer ruimte op. De stalen dakplaten

en de gevelbekleding van sandwichpanelen zijn gehandhaafd. Het is

dus een hybride constructie geworden.”

INDRUKWEKKENDE GETALLEN

Willy Naessens moest eerst het modderige terrein geschikt maken voor de

bouwwerkzaamheden. Met immobilisaat, een cementgebonden grondstof,

maakte zij de ondergrond geschikt voor het zware materieel. Daarna konden

de heiwerkzaamheden beginnen. “Het is het grootste werk dat we tot nu toe

in Nederland hebben uitgevoerd”, vertelt Wijgerse. “Dat zorgt voor indrukwekkende

getallen. Zo hebben we ruim 1.000 prefab heipalen in de grond

gebracht met een gemiddelde lengte van 10 m. De funderingen en laadkuilen

tellen zo’n 300 poeren en 500 m funderingsbalken. De 17.000 vloerpalen zijn

met een snelheid van 300 palen per dag de grond in gegaan.”

'Het vroeg 900 transporten

om de betonelementen

naar de plaats van

bestemming te brengen;

een logistieke uitdaging'

Complete afbouw,

‘van de dekvloer tot de laatste druppel verf’

Zodra Willy Naessens Nederland, de hoofdaannemer van Magna

Tyres, de ruwbouw heeft afgerond, neemt DAS Bouwsystemen

de complete afbouw voor haar rekening. “Van de dekvloer tot

de laatste druppel verf”, vat Omid Abdi, projectleider van DAS

Bouwsystemen, samen.

Voor DAS Bouwsystemen betekent dit een enorme uitdaging.

“De esthetische lat ligt hier heel hoog”, vertelt Abdi. “Magna

Tyres gaat voor een pand met uitstraling. Dat zie je aan de

prachtige afwerkmaterialen en hoge afwerkingseisen. Dichte en

glazen wanden, plafonds, interieur, houten vloeren, tegels van

150x150 cm, natuursteen, houten en stalen deuren: alles komt

voorbij. Daarnaast is het een omvangrijk project. We zullen strak

moeten plannen om alles in goede banen te leiden. Dit vergt

een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Anderzijds is dit sleutel voor een fantastisch eindresultaat.”

Projectinfo

Doorgewinterde gevelbouwers

Voor de bouw van het nieuwe logistieke centrum en hoofdkantoor

van Magna Tyres in Waalwijk levert JM van Delft & zn 1.600

m² vliesgevel (FWS60) en 956 m² kozijnen (Schüco) met triple

glas. “Door onze ruime expertise en jarenlange ervaring in grote

projecten zijn wij een doorgewinterde partij”, vertelt projectleider

Albert Emmers.

“De grootste uitdaging van dit project zit in de deadline. Alleen

met een strakke planning en goede communicatie zorg je

ervoor dat de productie en montage volgens schema verlopen.

Dit is van groot belang omdat meerdere partijen aan dit project

werken, met ieder een eigen doel. Dit maakt ons een belangrijke

schakel in het geheel.” Dankzij extra inzet tijdens de vakantieperiode

verlopen de werkzaamheden van JM van Delft & zn exact

volgens schema en is het pand tijdig wind- en waterdicht.

STEDENBOUW.NL | 43


Magna Tyres Waalwijk

BREEAM ‘EXCELLENT’-UITDAGINGEN

Het BREEAM ‘Excellent’-certificaat is een continue uitdaging. Hiervoor moeten

zaken zoals CO 2

-uitstoot, verkeersbewegingen, natuurverschijnselen, afvalstromen

en energieverbruik nauwlettend worden gemonitord en vastgelegd. Er

moeten vleermuizenkasten, een insectenhotel, passende beplanting en amfibieëntrapjes

komen. En dan moet de bouwplaats ook nog netjes zijn. Wijgerse:

“Het is een groot werk, maar het is goed voorbereid. Iedereen weet wat

van hem verwacht wordt. We moeten nu alleen zorgen dat de trein op tempo

blijft rijden. In dit kader vraagt een groot werk minder energie dan drie kleine

werken. Voor mij kan een werk dus niet groot genoeg zijn.” Naar verwachting

kan Magna Tyres het distributiecentrum begin november in gebruik nemen.

Het kantoor wordt omstreeks maart 2020 opgeleverd. ❚

Bouwinfo

Opdrachtgever Magna Tyres Group, Waalwijk

Architect DENC architecten, Oisterwijk

Constructeur/

aannemer Willy Naessens Nederland, Nieuwkuijk

Installaties Installatiebedrijf den Doorn, Nieuwendijk

Bouwsom € 26 miljoen

Bouwperiode januari 2019 – maart 2020

jmvandelft.nl

Nieuwbouw

Magna Tyres te Waalwijk

DAS Bouwsystemen bv

Cartografenweg 24

Hardeman | van Harten levert en

monteert stalen dak- en wandbeplating

voor diverse uiteenlopende projecten.

Of het nu gaat om een kleine loods of

een groot distributie centrum, wij zijn

gespecialiseerd in beide.

UTILITEITSBOUW

AGRIBOUW

RENOVATIE

5141 MT Waalwijk

info@dasbv.nl

www.dasbv.nl

www.hardeman-vanharten.nl

dé specialisten

in dak- en wandbeplating

Volg ons ook via F T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl

44 | STEDENBOUW.NL


MASCOT® ACCELERATE

New workwear range in stores now

Ga naar de website en vind de

MASCOT® ACCELERATE

-partner bij u in de buurt

www.mascot.nl/nl/accelerate

STAALBOUW

Innovatieve

oplossingen die

design, comfort en

waterbesparing

samenbrengen in

publieke ruimten

DAK & WAND

BEPLATING

PREFAB BETON

RENOVATIE

Meer informatie op delabiebenelux.com

De Bonkelaar 7 • 3774 SB • Kootwijkerbroek • info@bincx.nl


Dorpshuis Zwanenburg

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | K. Dekker Bouw & Infra

MEERDERE HUIZEN ONDER ÉÉN DAK

EEN ONTMOETINGSPLAATS

IN HET HART VAN HET DORP

In Zwanenburg verrijst op dit moment een dorpshuis. Geen bungalowachtig pandje op een achterafpleintje, maar een

markant gebouw met de uitstraling van diverse monumentale panden op rij in het hart van het dorp.

De dakbedekking is duurzaam, kerosinebestendig en reflecterend.

De eerste gesprekken over het te bouwen dorpshuis vonden al plaats in 2013.

In dat jaar leverde Heren 5 architecten – met inbreng van de bewoners – het

winnende ontwerp voor het dorpshuis. Een fraai ontwerp dat voldeed aan

alle wensen van de gemeente Haarlemmermeer. Met een sporthal, bibliotheek,

activiteitenruimtes voor meerdere verenigingen, koffiebar en terras

aan het water en een collectieve huiskamer had het alles in zich om het kloppend

hart van Zwanenburg te worden. Door het overkoepelende herbestemmingsplan

startte de bouw echter pas in 2018.

UITDAGENDE VORMEN

Het dorpshuis – opgezet als meerdere dorpse huizen onder één dak – heeft

opvallende kapvormen. Meer en minder stijgende daklijnen wisselen elkaar

af. Een behoorlijke uitdaging voor K. Dekker Bouw & Infra. “De schuine belijningen

en de exclusieve detailleringen maken dit werk bijzonder”, vertelt

Maarten Snijder, projectleider van K. Dekker Bouw & Infra. “Bovendien zijn er

veel partijen betrokken bij de vorm van het gebouw. Deze hebben impact op

de installaties, de sparingen in het kalkzandsteen, de plafondlijnen en meer.

Gelukkig hebben bijna alle partijen de voorbereidingen in 3D gedaan en is

tijdens de voorbereidingsfase nagenoeg alles al op elkaar afgestemd.”

RUIM EN LICHT

Aan de binnenzijde is het gebouw ruim en licht. Alle gebruiksruimtes zijn

zichtbaar en bereikbaar vanuit de ruime, centraal gelegen ‘binnenstraat’. “In

de vijf jaar dat het plan werd uitgesteld, is het ontwerp nauwelijks veranderd”,

vertelt Snijder. “Op enkele punten is het alleen iets aangescherpt. Zo

verwijst het interieurontwerp nu meer naar een grote Hollandse schuur met

houten spanten. In overleg met de architect en de opdrachtgever hebben we

ook een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Door hier en daar materialen en

armaturen te wijzigen, bleef de look & feel van het pand ongewijzigd, maar

kon wel worden bespaard.”

46 | STEDENBOUW.NL


Dorpshuis Zwanenburg

Projectinfo

Vloerverwarming en

-koeling met complete ontzorging

De vloerverwarming en -koeling in het nieuwe dorpshuis wordt

geïnstalleerd door Provarmo. Deze doet dat in opdracht van

werktuigbouwkundig installateur Schulte & Lestraden. “We zijn

er klaar voor”, meldt Ido van Maldegem, commercieel directeur

van Provarmo. “We hebben een ontwerp gerealiseerd binnen

het budget, hebben dit in BIM-modules overgedragen aan

Schulte & Lestraden en wachten nu op het startschot.”

Meer en minder stijgende daklijnen wisselen elkaar af.

Provarmo opereert in geheel Nederland en uitsluitend voor

professionele installateurs. Zij gaat daarbij voor complete

ontzorging, van ontwerp tot revisie. Haar opdrachtgevers

hebben er totaal geen omkijken naar. “Die ontzorging zit in een

optimaal ontwerp, snelle leveringen, flexibiliteit in uitvoering en

begeleiding en dat alles binnen een scherpe prijs-kwaliteitverhouding”,

licht Van Maldegem toe. “We maken daarbij gebruik

van hulpmiddelen die het meest efficiënte legpatroon van de

leidingen garanderen, compleet met een helder overzicht van

het legplan. Na oplevering heeft de klant alle belangrijke technische

gegevens zwart-op-wit."

'Het dorpshuis

wordt all-electric'

DUURZAME MAATREGELEN

In het kader van duurzaamheid werd gekozen voor duurzame materialen. Speciaal

voor het dorpshuis werden drie kleuren gevelstenen geselecteerd. Om de

metselaars te ontzien, werden deze gemixt op de pallets aangeleverd. Voor de

dakbedekking werd een lichtgrijze kunststof FPO gekozen in verband met de

lange levensduur, kerosinebestendigheid en reflectie van het zonlicht. Door

de reflectie warmt het gebouw minder op en hoeft er minder gekoeld te worden.

Op de zuidgevel wordt zonwerende beglazing toegepast. Verwarming en

koeling worden geregeld door een warmtekoudeopslag, waarvoor de energie

wordt aangeleverd door pv-panelen, gekoppeld aan een batterijsysteem met

opslag. Ook isolatie en kierdichting hebben extra aandacht gekregen. Snijder:

“Met deze maatregelen is het dorpshuis straks all-electric en klaar voor een

lange, duurzame toekomst.”

Als de Lidl, die nu is gevestigd in het pand naast het nieuwe dorpshuis, is

verhuisd, wordt dit terrein ingericht als het voorterrein van het dorpshuis. ❚

Bouwinfo

Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer

Architect Heren 5 Architecten, Amsterdam

Constructeur Pieters Bouwtechniek, Haarlem

Uitvoerder K. Dekker Bouw & Infra, Warmenhuizen

Installaties Schulte & Lestraden, Lisse

Bouwsom € 7 miljoen

Bouwperiode oktober 2018 – februari 2020

STEDENBOUW.NL | 47

Provarmo advertentie (lettercontouren) (95x130mm).indd 1 25-07-19 12:31


MBO-campus Purmerend

Tekst | Roel van Gils Beeld | Sebastiaan Rozendaal

HOGE ESTHETISCHE

KWALITEIT VOOR

HERNIEUWD ONTWERP

Het ROC Horizon College en ROC Regio College openen vanaf schooljaar

2019/2020 een nieuwe vestiging in Purmerend. De realisatie had wat voeten

in de aarde als gevolg van bezwaarprocedures vanuit omwonenden, maar

het resultaat mag er zijn. Intal leverde een belangrijke bijdrage aan de

esthetische kwaliteit van het hernieuwde ontwerp van de mbo-campus.

Door gebruik van het profielsysteem IT77-CS is er geen verschil in uitstraling tussen beweegbare en vaste componenten;

de draaivleugel ligt verdekt achter het vaste kader.

48 | STEDENBOUW.NL


MBO-campus Purmerend

De eerste plannen voor de nieuwbouw dateren van

2013, zegt Johan Andringa van Intal. “Destijds werden

we door opdrachtgever SMT Bouw & Vastgoed

al tijdens de aanbesteding gevraagd om gezamenlijk

met een aantal andere partijen een voorstel uit

te werken voor het winnend ontwerp. Dat is gelukt.

Vrijwel parallel aan de engineeringsfase kwamen er

bezwaarprocedures vanuit omwonenden en werd

het project voor enkele jaren stilgelegd. Medio

2018 werd het weer actueel en konden we de initiële

stukken weer uit de kast halen. Met dezelfde

partijen, maar met nieuwe gezichten, hebben we

het plan opnieuw onder de loep genomen."

OPTIMALISATIES

Het initiële plan werd volgens Andringa grondig

herzien. “Gedurende de jaren is er veel veranderd.

Met de nodige aanpassingen en gewijzigde inzichten,

zowel vanuit de behoefte van de school als na

het doorlopen van de bezwaarprocedures, is een

hernieuwd ontwerp gemaakt, passend binnen de

nieuwe vergunningen. Ook wij wisten de nodige

optimalisaties te realiseren in het hernieuwde

ontwerp. Dat ging uitstekend doordat het engineeringstraject

volledig in 3D werd uitgevoerd.

Wij hebben aangetoond dat de beoogde overspanningen,

met voldoende versterking intern, in

aluminium kunnen worden uitgevoerd. In combinatie

met de aluminium puien en kozijnen geeft

dat een mooi(er) esthetisch resultaat. Daarnaast

weten we met onze IT55 vliesgevel met beperkte

(en betaalbare) aanpassingen de vereiste inbraakwerendheidsklasse

WK3 te realiseren.”

RUSTIG GEVELBEELD

Intal heeft voor het nieuwe gebouw 900 m 2

vliesgevels geleverd en 600 m 2 aluminium kozijnen,

uitgevoerd in het profielsysteem IT77-CS.

“Deze serie onderscheidt zich met een volledig

verdekt liggende vleugel”, zegt Andringa. “Er is

dus geen verschil in uitstraling tussen een beweegbare

en vaste component; de draaivleugel

ligt verdekt achter het vaste kader. Dat biedt

maximale daglichttoetreding en zorgt voor een

rustig gevelbeeld. Een groot deel van de kozijnen

is reeds bij Leebo in de prefab gevelpanelen

geïntegreerd. Op die manier hebben we kunnen

bijdragen aan een efficiënter bouwproces met

een hoge esthetische kwaliteit."

De nieuwe schoollocatie aan het Karekietpark

in Purmerend biedt vanaf schooljaar 2019/2020

plaats aan 2.000 leerlingen en omvat circa

10.000 m² bruto vloeroppervlak. ❚

'De aluminium vliesgevels in combinatie

met de aluminium kozijnen geven de

campus een hoge esthetische kwaliteit'

Intal leverde een belangrijke bijdrage aan de esthetische kwaliteit van de mbo-campus.

STEDENBOUW.NL | 49


Naturalis Biodiversity Center Leiden

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Egbert de Boer

PRECISIEWERK IN ONTWERP

EN UITVOERING MAAKT

IMPOSANTE GLASKROON-

GEVEL MOGELIJK

Een monumentale trappenberg leidt naar de tentoonstellingsruimte.

Het nieuwe Naturalis Biodiversity Center in Leiden is recentelijk heropend. Het populaire museum (circa 400.000 bezoekers

per jaar) is in twee jaar tijd drastisch verbouwd en uitgebreid. In totaal omvat het project circa 38.000 m². Hiervan is

circa 18.000 m² renovatie van het bestaande gebouw. Daarnaast realiseert Naturalis een nieuw laboratoriumgebouw van

circa 3.000 m² en circa 17.000 m² nieuwbouw voor het museum. Stedenbouw sprak met hoofdaannemer J.P. van Eesteren

over maakbaarheid, maatwerk en samenwerking.

50 | STEDENBOUW.NL


Naturalis Biodiversity Center Leiden

'Een integrale

aanpak van

ontwerp,

engineering en

uitvoering was

noodzaak'

Niet te missen in het straatbeeld is de veertig meter

hoge 'glaskroon' in het ontwerp van Neutelings

Riedijk Architecten. Deze verbindende gevel en

ontvangsthal – opgetrokken uit duurzame materialen

– is het nieuwe beeldmerk van het museum,

dat verder bestaat uit bestaande onderzoeksfaciliteiten

en kantoren, alsmede een zestig meter

hoge depottoren uit 1997. Naturalis koos in het

ontwerptraject (op basis van een prijsvraag) voor

toepassing van materialen die op natuurlijke wijze

verouderen: natuursteen, beton, glas, staal en eikenhout.

Het gesloten deel van de buitenzijde van

het nieuwe hoofdgebouw is afgewerkt met grote

Naturalis koos in het ontwerptraject voor toepassing van materialen die op natuurlijke wijze

verouderen: natuursteen, beton, glas, staal en eikenhout.

blokken rood travertin. De glaskroongevel is samengesteld

uit geprefabriceerde, beglaasde betonnen

elementen die aan de binnenzijde zijn afgewerkt

met eikenhout. De gevel, die oud en nieuw

tot een geheel smeedt, is geconstrueerd in 3D op

basis van een hybride skelet, samengesteld uit betonnen

prefab elementen en een staalconstructie.

De gevels zijn deels afgewerkt met rood travertin.

MAAKBARE CONSTRUCTIES

“Het prijswinnende ontwerp is volledig doorgelicht

en gefinetuned op basis van maakbaarheid”,

zegt projectmanager Erwin van den Hove van J.P.

van Eesteren. Intensieve samenwerking tussen

architect en aannemer is de basis van deze aanpak.

“Wij hebben veel ervaring met uitdagende

utiliteitsbouw, waarbij wij zij aan zij staan met

ontwerppartijen, als co-ontwikkelaar van het

technisch ontwerp. Dat hoeft niet per se in Design

& Build, het kan ook op basis van een aanbesteding

na een ontwerptender, zoals in dit geval.” De

ruime dimensionering en de gewenste materialisatie

van de visie van Naturalis en de architect

vroegen om een zorgvuldige technische vertaling

van het esthetische concept. “Wij zijn letterlijk

met een 3D-bril op met de betrokken partijen door

het ontwerp heen gelopen – van de constructieve

basis tot aan de afwerkingsdetails, zoals de betonnen

gevelstroken ontworpen door Iris van

Herpen. De glaskroongevel is opnieuw geconstrueerd

om tot maakbare elementen te komen die

optimaal aansluiten op het gewenste gevelbeeld. ›

STEDENBOUW.NL | 51


Naturalis Biodiversity Center Leiden

De uiteindelijke staalconstructie die de glaskroon

constructief mogelijk maakt, is niet meer zichtbaar;

deze is achter een pakket van beton en eikenhout

‘verdwenen’.”

HELDERE UITVOERINGSLOGISTIEK

Een integrale aanpak van ontwerp, engineering

en uitvoering was noodzaak, zegt Van den

Hove. “Veel is geprefabriceerd, zoals de betonnen

gevel elementen van de glaskroon – oogvormige,

vooraf beglaasde elementen met een doorsnede

van negen meter, die per twee op een vrachtwagen

passen.” Het gewenste ontwerp staat voorop,

de maakbaarheid ervan is geperfectioneerd zodat

de uitvoering vlekkeloos kon verlopen. “Prestaties

van ontwerpende partijen en uitvoerende partijen

zijn daarop volledig afgestemd. Logistieke stromen

van nieuwbouw en renovatie zijn gelijktijdig

gestart, maar hebben niet geconflicteerd. Tegelijkertijd

hebben wij voor een heldere knip gezorgd

in de oplevering: in mei dit jaar leverden wij het

gebouw op; de tentoonstellingsinrichting viel

'De veertig meter hoge ‘glaskroon’ is

het nieuwe beeldmerk van het museum'

onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever

en is grotendeels ingepast in onze planning.”

De tentoonstellingsruimten vallen op door

hun dimensionering, met muren tot 30 meter

lengte, 300 millimeter dikte en 14 meter hoogte,

met overspanningen tot 21 meter. Afdoende volume

om plaats te bieden aan opgezette dieren

als giraffen en olifanten en natuurlijk Trix, het

gigantische T. rex-skelet dat een belangrijke publiekstrekker

is voor het museum. De tentoonstellingsruimten

lopen vrijwel door tot in de nok van

de nieuwbouw en zijn verbonden door een 'trappenberg'

in het atrium – afgewerkt met eikenhout,

in dimensionering afnemend naar boven toe.

TRILLINGVRIJ HEIEN

De robuuste grandeur van de ontvangsthal, deels

afgewerkt in dezelfde natuursteensoort als de buitengevel,

gaat geleidelijk over in een besloten setting,

op maat van de tentoon te stellen objecten,

terwijl het uitzicht op de glaskroongevel vanaf de

omlopen indruk blijft maken. Het nieuwe museumgebouw

en het laboratoriumgebouw vormen

nu één ensemble met de bestaande kantoren,

collectiedepots en laboratoria. Deels gevestigd in

de bestaande gebouwen zijn deze laboratoria zowel

binnen als buiten geüpgraded. Van den Hove:

“Eén van de uitdagingen was het heien naast

de depottoren en het slopen van het bestaande

52 | STEDENBOUW.NL


Naturalis Biodiversity Center Leiden

gebouw, dat niet ontruimd kon worden vanwege de kwetsbaarheid van het

collectiemateriaal – miljoenen unieke exemplaren, van botten tot vlinders. De

oplossing hebben wij gevonden in stil en trillingvrij funderen en slopen.” Innovatieve

nieuwbouw in combinatie met renovatie, met oog voor het bestaande

gebouw en de verschillende deelbelangen; het eindresultaat mag er zijn. ❚

Bouwinfo

Opdrachtgever

Ontwerp-bouwteam

Naturalis Biodiversity Center

Neutelings Riedijk Architecten, Aronsohn

Raadgevende Ingenieurs, Bureau Huisman

en Van Muijen, Ingenieursbureau DGMR

TBI-onderneming J.P. van Eesteren

Hoofdaannemer

Installatiecombinatie ULC/Kuipers

Bouwperiode januari 2017 – mei 2019

Projectinfo

Specialist in architectonisch beton houdt

kwaliteitsfactoren onder controle

De architectonische betonelementen in de nieuwbouw van het

Naturalis Biodiversity Center zijn geproduceerd door Hibex.

De constructieve maakbaarheid van de kroongevel, afgewerkt

met circa 400 beglaasde, ruitvormige prefab betonelementen,

is mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking tussen

hoofdaannemer, (constructief) ontwerpers en gevelleverancier.

“Door in een vroeg stadium alle partijen aan tafel te

brengen, kon het spectaculaire gevelbeeld worden omgezet in

maakbare elementen”, vertelt projectmanager Marc Spanjer

van Hibex.

De maakbaarheid van het esthetisch ontwerp van Neutelings

Riedijk Architecten kende aanvankelijk vele uitdagingen, zegt

Spanjer. “Het gewenste reliëf in het gevelbeeld, de constructieve

afdracht van de gevelelementen en de waterdichting

dienden in een samenhangend technisch ontwerp te worden

vervat.” Ingenieursbureau Lievense heeft in dit proces zowel

voor Hibex als hoofdaannemer J.P. van Eesteren een verbindende

rol gespeeld. “Met behulp van digitale technieken is tot

een ontwerp gekomen waarmee wij als betonbouwer verder

konden: de elementen zijn perfect ruitvormig gemaakt en in

onze fabriek beglaasd; de montagemethode met onzichtbare

stapelnokken, belangrijk voor de afdracht, is uitontwikkeld.

Uiteindelijk kwamen we uit bij gevelelementen die goed te

produceren en te monteren waren, met de juiste transportmethode,

gevelwerking, waterdichting en gewenste uitstraling.

Het betonmengsel is voorzien van Noors marmergranulaat

en na productie gestraald, waardoor de gevel een bijzondere

schittering krijgt.” Ook het ontwerp voor de bij Hibex geproduceerde

gevelbanden in het natuurstenen geveldeel (met reliëf

aan binnen- en buitenzijde) is gefinetuned op technische maakbaarheid.

“Daarnaast hebben wij de V-vormige kolommen

geproduceerd waarop de kroongevel rust.”

Projectinfo

'Interieurbouwer betrokken in bouwkundig traject'

Een grote maatwerklevering met bouwkundige aspecten, dat is

de inbreng van Harryvan Interieurbouw in het nieuwbouwdeel

van het Naturalis Biodiversity Center. De opdracht van hoofdaannemer

J.P. van Eesteren bestond uit de engineering, levering en

montage van eiken wand- en plafondelementen van de kroongevel,

eiken bekleding van de balustrades van de trappenberg en

480 stuks eiken kaders rondom deuren, doorgangen en akoestische

panelen ontworpen door bekend designer Tord Boontje.

“Uiteraard zijn betrouwbare leveranciers en montagepartijen

essentieel bij deze volumes”, vertelt projectorganisator Peter

Dijkman van Harryvan Interieurbouw. Om een voorbeeld te

geven: het plafond van de kroongevel, de verbindende ontvangsthal

van het Naturalis Biodiversity Center, meet 50x40x40 meter

en bestaat uit 284, ellipsvormige eiken elementen met lichtdoorlatende

spanplafonds, elk elementdeel met een lengte van circa

4,20 meter. “Belangrijke aspecten bij dit project zijn akoestiek,

vormvastheid en demontabiliteit. De diverse en vaak complexe

onderdelen vereisten een goede begeleiding tijdens de bouw,

geborgd door een eigen uitvoerder.”

Wij vertalen plannen en ontwerpen in perfect

uitgevoerde projecten.

harryvaninterieur.nl

0598 - 422 700

STEDENBOUW.NL | 53


Naturalis Biodiversity Center Leiden

Tekst | Jan-Kees Verschuure

'GEVELELEMENTEN DRAGEN AF AAN ELKAAR'

Beeld | Koen Mol

De imposante kroongevel van het vernieuwde Naturalis Biodiversity Center bood technische uitdagingen in het kader

van maakbaarheid. Hoofdaannemer J.P. van Eesteren heeft advies- en ingenieursbureau Lievense ingeschakeld om alternatieven

te ontwikkelen voor het constructief ontwerp. Van de geheel in beton ontworpen geveldraagstructuur is

uiteindelijk een hybride constructie gemaakt, met een sterke expertise-inbreng van de producerende partijen.

Met behoud van de vormgeving is een staalconstructie

ontworpen die het dak draagt en tevens

horizontale steun biedt tegen windbelastingen

loodrecht op de gevel. In de staalconstructie zijn

oplossingen bedacht om de kniklengten van kolommen

te reduceren, om deze zo slank mogelijk

te houden. “Slankheid had prioriteit. We hebben

alles op alles gezet om de constructie optimaal te

laten bijdragen aan de reductie van de kniklengten.

Bijvoorbeeld met een kleine koppeling naar

de bestaande depottoren van Naturalis”, zegt

ontwerper/projectleider Robin van Gerwen van

Lievense. “De hoge kroongevel heeft immers geen

achterconstructie voor de afdracht van krachten.”

'Slankheid

had prioriteit'

Producent Hibex heeft Lievense gevraagd de

uitwerking van de gevelelementen tot op detailniveau

uit te werken. Van Gerwen: “De prefab gevelelementen

zijn perfect ruitvormig gemaakt en

dragen af aan elkaar, met stapelnokken voorzien

van glijfolies. Het eigen gewicht van de elementen

wordt met deze verborgen nokken naar beneden

gedragen. De elementen zijn middels bouten aan

de staalconstructie bevestigd voor de winddruk en

met name windzuiging: overal kunnen kleine horizontale

verplaatsingen plaatsvinden, zodat geen

temperatuurspanningen worden opgebouwd.”

Met behoud van de vormgeving is een staalconstructie ontworpen die het dak draagt en tevens

horizontale steun biedt tegen windbelastingen loodrecht op de gevel.

De gevelelementen zijn zodanig ontworpen dat de

stelkozijnen konden worden meegestort in de fabriek

van Hibex, wat weer in het belang is van een

goede waterdichting. Van Gerwen: “Producerende

partijen, hoofdaannemer en architect hebben continu

meegedacht, waardoor de juiste expertise kon

worden ingebracht om het gewenste gevelbeeld

technisch te vertalen – een integrale aanpak voor

een maatwerkconstructie. Hierdoor kan Lievense

zijn rol als advies- en ingenieursbureau dat architectonische

ontwerpen constructief haalbaar

maakt optimaal waarmaken.” ❚

STEDENBOUW.NL | 55


VDL-hoofdkantoor Eindhoven

Tekst | Tim van Dorsten

Beeld | Hurks bouw & vastgoedontwikkeling

VDL WERKTE DOOR TIJDENS

RENOVATIE HOOFDKANTOOR

Tijdens de werkzaamheden van Hurks om het bestaande VDL-hoofdkantoor in Eindhoven uit te breiden en te renoveren,

koos VDL Groep ervoor om in dit gebouw te blijven werken. “Tijdens de renovatie stond er slechts een stofschot tussen

ons en hen.”

Het vernieuwde hoofdkantoor van VDL Groep in

Eindhoven is inmiddels meer dan tweemaal zo groot,

mede dankzij de werkzaamheden van bouwbedrijf

Hurks. Hiervoor heeft dit bedrijf in eerste instantie

van februari 2017 tot en met september 2018 een

nieuwe toren en een parkeergarage gebouwd. De

toren is vergelijkbaar met het bestaande gebouw.

“Die toren hebben we anderhalve meter naast het

bestaande pand gebouwd”, vertelt Marcel Stokkingreef,

projectleider bij Hurks. De nieuwe toren

kreeg aan drie kanten een gevel, maar werd aan één

zijde opengelaten: de zijkant die het dichtst bij het

bestaande gebouw stond. “Beide gebouwen hebben

we later aan elkaar verbonden, met een atrium.”

GEBOUW GESTRIPT

Maar voor het zover was, moest van het bestaande

pand eerst de gevel worden gestript. “Dat was

aanvankelijk niet de wens van VDL Groep, maar

bij een nadere inspectie bleek die gevel aan vervanging

toe te zijn. Niet zo vreemd ook, want

dit gebouw en ook deze gevel zijn ruim 25 jaar

Tijdens het bouwen van de nieuwe toren gaf VDL Groep aan meer elan aan het vernieuwde gebouw te willen geven.

56 | STEDENBOUW.NL


VDL-hoofdkantoor Eindhoven

'Beide gebouwen

hebben we aan

elkaar verbonden,

met een atrium'

oud. Door de gevel te vervangen, hebben we ervoor

gezorgd dat het pand ook de komende 25

jaar een fris en toch herkenbaar uiterlijk heeft.”

Met deze werkzaamheden ging Hurks in oktober

2018 aan de slag, nadat het bouwbedrijf de meeste

werkzaamheden van de nieuwe toren had afgerond.

Ook de medewerkers van VDL waren inmiddels

verhuisd: van het bestaande gebouw naar de

nieuwe toren. “Dat was wel erg bijzonder, om zo

dicht bij onder meer de directie te werken”, vindt

Stokkingreef. “Met name in het tweede deel van de

werkzaamheden, die eind september 2019 zijn afgerond,

stonden er slechts stofschotten tussen ons en

hen. Hierop hebben we onze werkzaamheden aangepast,

door minder geluidsoverlast te produceren.

Daarnaast hielden we poolshoogte bij de directie

om er zeker van te zijn dat ze zo min mogelijk last

van ons zouden hebben. De VDL-directie reageerde

steeds erg ontspannen: ze heeft nooit geklaagd.”

AANGEPASTE WENSEN

Daarnaast kreeg Hurks te maken met aangepaste

wensen. “Tijdens het bouwen van de nieuwe

toren gaf VDL Groep aan meer elan aan het ver-

Hurks heeft de nieuwe toren anderhalve meter naast het bestaande pand gebouwd.

'Het was erg bijzonder om zo dicht bij

onder meer de directie te werken'

nieuwde gebouw te willen geven. Het gaat per

slot van rekening wel om het hoofdkantoor.”

Hiervoor nam het bedrijf een interieurarchitect

in de arm, die onder meer aangaf dat de verdiepingsruimten

meer openheid moesten krijgen

door andere kozijntoepassingen en glazen videhekken.

“Dit heeft samen met andere materiaaltoepassingen,

kleuren en meubels geleid tot een

prachtig, transparant gebouw. Het heeft wel voor

ietwat vertraging gezorgd, want eigenlijk zouden

onze werkzaamheden in mei afgerond zijn.”

Hiervoor heeft Hurks in eerste instantie van februari 2017 tot en met september 2018 een nieuwe

toren en een parkeergarage gebouwd.

Dit komt ook door de showroom, dat VDL Groep inmiddels

heeft omgedoopt tot ‘De Wereld van VDL’.

“Hier gaat VDL Groep laten zien en ervaren wie ze

is, wat ze doet, waarom ze dat doet en wat de toegevoegde

waarde is van alle producten en diensten die

ze wereldwijd ontwikkelt, produceert en verkoopt”,

licht Stokkingreef toe. “De laatste jaren is VDL Groep

enorm gegroeid, dus hebben we de ruimte in oppervlakte

moeten verdubbelen. Ook hier heeft de interieurarchitect

ervoor gezorgd dat de ruimte als een

volwaardig experience center zal gaan fungeren.” ❚

STEDENBOUW.NL | 57


VDL-hoofdkantoor Eindhoven

Tekst | Tim van Dorsten

Beeld | Rockfon

COMBINATIE VAN PLAFONDSYSTEMEN

ZORGT VOOR GEWENSTE UITSTRALING

HOOFDKANTOOR VDL GROEP

Door de combinatie van zichtbare en verdekte plafondsystemen van Rockfon krijgt elke ruimte van het vernieuwde

VDL-hoofdkantoor niet alleen de gewenste uitstraling, maar ook een goede akoestiek en brandveiligheid.

Door de groei van VDL Groep was het bestaande hoofdkantoor te klein geworden

en aan vernieuwing toe. Bij de revitalisatie van het gebouw koos het Brabantse

familiebedrijf voor de systeemplafonds van Rockfon. “We werken al

decennialang samen met VDL”, laat Oualid Rouchdi van Rockfon weten. “Dit

komt onder meer vanwege onze productbeschikbaarheid: onze producten zijn

altijd direct leverbaar. Daarnaast hebben we gezorgd voor een combinatie van

zichtbare en verdekte plafondsystemen, waardoor elke ruimte de gewenste

uitstraling krijgt.”

Het gaat hierbij om een ingetogen en functionele uitstraling, die onder meer

tot stand komt door het gebruik van panelen met de verdekte kantafwerking

D. Hierbij liggen de plafondpanelen een centimeter lager dan de profielen,

waardoor ze uit het zicht vallen en een chiquere ambiance ontstaat. “Daarnaast

hebben de panelen de hoogste waarden op het gebied van akoestiek en

brandwerendheid”, geeft Rouchdi aan.

Het hoofdkantoor van VDL Groep in Eindhoven.

'We werken al decennialang

samen met VDL, onder meer

omdat onze producten altijd

direct leverbaar zijn'

Het aangelegde plafondsysteem in de gangen.

KANTOORTUINEN ZONDER GELUIDSOVERLAST

Voor de plafonds van de kantoren en de directiekamers heeft VDL Groep

gekozen voor Rockfon Krios-panelen, vertelt Stijn Kennis, die als projectleider

verantwoordelijk is voor de nieuwbouw- en renovatieprojecten

van de VDL-gebouwen. Dankzij een lichtreflectie van 86 procent en een

klasse-A-geluidsabsorptie zijn deze plafondpanelen met name geschikt in

kantoortuinen waar veel mensen werken die niet gehinderd willen worden

door teveel geluidsoverlast. Daarnaast zorgt de hoogste brandklasse A1

voor brandveiligheid. “Meestal zijn stramienmaten in kantoren 3,6 meter

en kunnen alleen plafondpanelen van 600 millimeter worden toegepast”,

weet Kennis. “Rockfon Krios kan echter in verschillende afmetingen

worden geleverd. Deze systemen zijn ideaal, omdat ze op maat gemaakt

kunnen worden. In het gerenoveerde VDL-hoofdkantoor zijn de plafondpanelen

in een veelvoud van 800 millimeter gemaakt, omdat dit kantoor

stramienmaten van 4 meter heeft.”

EGAAL GEHEEL DANKZIJ VERDEKT PROFIELSYSTEEM

In de gangen van de directieafdeling zijn deze grotere panelen, voorzien van

de kantafwerking D, geplaatst in een verdekt plafondsysteem waarbij de panelen

niet zichtbaar zijn. In dit volledig verdekt profielsysteem, dat Rockfon

speciaal voor VDL heeft ontwikkeld, zijn de plafondpanelen demonteerbaar

voor een eenvoudige toegang tot de installaties in het plenum. Dankzij een

speciale systeemvariant is het mogelijk de hoofdprofielen op 1.800 millimeter

afstand van elkaar te plaatsen, waarbij minder ophangpunten nodig zijn. “De

keuze voor een verdekt profielsysteem is een eenvoudige manier om een upgrade

te geven aan een plafondsysteem doordat een egaler geheel ontstaat”,

aldus Rouchdi. ❚

58 | STEDENBOUW.NL


www.rijbroekvloeren.nl

VDL-hoofdkantoor Eindhoven

Tekst | Tim van Dorsten Beeld | Vloerenbedrijf Van Rijbroek

GIETDEKVLOEREN:

ECONOMISCH DE BESTE KEUZE

In de huidige overspannen markt heeft de bouw nieuwe uitdagingen en moeten kosten, kwaliteit en planning goed

worden bewaakt. Gietdekvloeren bieden het antwoord op al deze uitdagingen.

Het snelle bouwen – omarmd tijdens de crisis – komt onder druk te staan

door een krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden bedrijven in de bouw

gedwongen op een andere manier naar kwaliteit te kijken, mede door het

beoogde stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In deze markt pleit Vloerenbedrijf

Van Rijbroek voor meer bewustwording van gietdekvloeren. Gieten

gaat namelijk veel sneller dan smeren en is minder arbeidsintensief. De beschikbare,

maar steeds schaarser wordende vaklui worden veel beter benut.

De planning van zowel aannemer Hurks als opdrachtgever VDL is in dit uitdagende

project gewaarborgd gebleven.

'We verhogen de kwaliteit

door de aanvoer van

grondstoffen in eigen

handen te nemen'

RENOVATIE EN NIEUWBOUW

Kwaliteit is bij traditionele, gesmeerde zandcement dekvloeren in de praktijk

moeilijk te garanderen. De aardvochtige specie moet immers – veelal handmatig

– goed worden verdicht. Hierdoor ontstaat een grote spreiding in kwaliteit. Vooral

bij renovatie, zoals bij VDL, waarbij aangesloten moet worden op bestaande

situaties is flexibiliteit gecombineerd met gegarandeerde kwaliteit een vereiste.

Gietdekvloeren bereiken hun sterkte vanwege hun zelfverdichtende karakter,

zonder intensieve handmatige verdichting. Hierdoor is de kwaliteit gegarandeerd.

Vloerenbedrijf Van Rijbroek verhoogt de kwaliteit nog een stap, door de

aanvoer van grondstoffen volledig in eigen hand te nemen en is daardoor onafhankelijk

van de aanlevermogelijkheden en kwaliteiten van derden. Vooral

bij de begane grondvloeren van VDL zijn zeer hoge kwaliteitseisen gevraagd

en mede dankzij het intensieve overleg in de voorbereidende fase tussen

Hurks en Van Rijbroek ook daadwerkelijk gerealiseerd. ❚

VAN RIJBROEK VLOEREN

TOONAANGEVEND SINDS 1976

GIETVLOEREN

VAN RIJBROEK

VLOEREN

0413 - 265055 info@rijbroekvloeren.nl

Gietdekvloeren

Fotobijschrift. Zandcementvloeren (Beeld: xxxxx) Zwevende vloeren

Het gieten van vloeren gaat veel sneller dan smeren en

is minder arbeidsintensief.

“GIETDEKVLOEREN:

Fotobijschrift. (Beeld: xxxxx)

DE BASIS VOOR ELKE VLOERAFWERKING”

STEDENBOUW.NL | 59


VDL-hoofdkantoor Eindhoven

Tekst | Tim van Dorsten Beeld | De Haan Westerhoff

STORMVASTE SCREENS VOOR

VERNIEUWD VDL-HOOFDKANTOOR

Bij de uitbreiding en renovatie van het hoofdkantoor

van VDL Groep in Eindhoven heeft De Haan Westerhoff

gezorgd voor de stormvaste buitenzonwering.

Het bedrijf in zonweringen, rolluiken en kozijnen is betrokken geraakt bij dit

grote revitalisatieproject aan de Hoevenlaan in Eindhoven naar aanleiding

van de aangeboden offerte aan Hurks Bouw & Vastgoedontwikkeling en het

adviesgesprek wat daarop volgde. Hurks heeft toen gekozen om met De Haan

Westerhoff in zee te gaan. De keuze ging hierbij naar de ritsscreens, mede

omdat deze screens in elke stand windvast zijn tot windkracht 8. Dit is te danken

aan het geleidingssysteem met rits. Daarnaast weert het glasvezeldoek

van deze screens ruim 85 procent van de zonnewarmte, maar is desondanks

wel lichtdoorlatend. Hierdoor hebben de VDL-medewerkers nog wel zicht

naar buiten wanneer de screens zich in neergelaten positie bevinden. Vanaf

augustus 2018 zorgde het team van projectleider Roel Olivier ervoor dat de

buitenzonwering in fases werd aangebracht. De stormvaste buitenzonwering

is op maat gemaakt. ❚

'Dankzij het geleidingssysteem

met rits zijn de

screens in elke stand

windvast tot windkracht 8'

De stormvaste buitenzonwering voor het nieuwe hoofdkantoor van VDL

Groep is op maat gemaakt.

60 | STEDENBOUW.NL


VDL-hoofdkantoor Eindhoven

Projectinfo

Hoofdkantoor VDL Groep duurzaam gestript

Bij de uitbreiding van het hoofdkantoor van VDL Groep moest

eerst het oude deel worden gestript, voordat aan de grootschalige

verbouwing kon worden begonnen. 99 procent van de vrijgekomen

materialen zijn duurzaam hergebruikt of gerecycled.

Sloopbedrijf M. Heezen heeft deze sloopwerkzaamheden

duurzaam uitgevoerd. “Naast circulariteit en recycling zit hard

werken in onze genen. Bij ieder project werken we met oog

voor de toekomst”, vertelt uitvoerder Sam van Kemenade.

Vanaf september 2017 heeft dit bedrijf in dertien weken het

oude hoofdkantoor volledig gestript. “We hebben de plafonds,

wanden, vloeren en één gevel volledig verwijderd. Daarnaast

hebben we het VDL-logo van het dak gehaald, zodat dit later op

zijn nieuwe plek teruggeplaatst kon worden.”

Tijdens het project bleef het hoofdkantoor gewoon geopend,

waardoor de overlast tot een minimum beperkt diende te

worden. “We hebben ervoor gekozen om zo min mogelijk te

hakken, met uitzondering van de dekvloer op de begane grond.

Voor de afvoer en materiaalscheiding hebben we gebruikgemaakt

van verreikers." Veel verwijderde materialen krijgen een

nieuwe bestemming, waaronder de kozijnen en de binnendeuren.

Daarnaast zijn liftonderdelen ter beschikking gesteld aan

het liftinstituut, waar trainingen en opleidingen worden gegeven.

99 procent van de vrijgekomen materialen zijn duurzaam

hergebruikt of gerecycled.

Projectinfo

Vernieuwd VDL-hoofdkantoor

heeft nieuw rioolstelsel

De uitbreiding van het hoofdkantoor van VDL Groep in Eindhoven

betekende ook een verandering van het rioolnetwerk. B.

Schepens B.V. zorgde voor een nieuw rioolsysteem, zonder te

weten hoe het huidige eruit zag.

De uitbreiding van het hoofdkantoor van VDL Groep in Eindhoven

betekende ook een verandering van het rioolnetwerk.

Begin dit jaar ging B. Schepens grond- en infrawerken aan

de slag met de infrastructuur rond het vernieuwde hoofdkantoor.

Zo diende een nieuw systeem voor de riolering te worden

ontworpen en kreeg de parkeerplaats een ingrijpende verandering.

“We wisten niet wat er aan riool aanwezig was”, vertelt

directeur Bert Schepens. “Maar dat maakte het werk voor ons

juist interessant. Het liefst zoeken we zelf hoe het rioolstelsel uit

te breiden. Daarnaast willen we als betrouwbare partner graag

betrokken zijn bij het begin, de engineering en de uitvoering.”

In dit geval ging het om een rioolnetwerk dat twee keer zo

groot moest worden. Daarnaast diende de parkeerplaats te

worden aangepakt, omdat het hoofdkantoor twee keer zo groot

is geworden. Het nieuwe rioolsysteem is inmiddels aangelegd

en eind september zorgde B. Schepens B.V. nog voor de laatste

fase van de bestrating van de parkeerplaats.

STEDENBOUW.NL | 61


VDL-hoofdkantoor Eindhoven

ZO DOEN WE DAT

Partner voor perfectie in afbouw, glas & schilderwerken

Projectinfo

Beglazing en schilderwerkzaamheden

In opdracht van bouwkundig aannemer Hurks Bouw Zuid levert

en monteert Van Vonderen alle beglazing (enkelglas) in de houten

kozijnen van het VDL-project.

Conform de eisen van het Bouwbesluit en de NEN 3569 worden de

glasbokken met een verreiker op de verdieping geplaatst, uitgelopen

met een glaskar, met de hand gemonteerd en vervolgens

afgekit. Daarnaast verzorgt de Bergeijkse specialist in afbouw en

schilderwerk alle schilderwerkzaamheden. “Alle houten binnenkozijnen

worden in een donkere kleur afgewerkt”, vertelt Paul

Bouman, directeur van Van Vonderen. “De wanden worden voorzien

van een scan/glasvezelbehang en vervolgens in een lichte

kleur getext.” Fase 1 van de werkzaamheden (de nieuwbouw) is

inmiddels opgeleverd. De renovatie van de bestaande bouw en

uitbreiding van de showroom volgden in september.

Het glas bij VDL hoofdkantoor in Eindhoven is in partnership met van Noordenne uitgevoerd!

Schilderwerk en Glas voor nieuwbouw en renovatie:

Bij nieuwbouw en renovatie van utiliteitsgebouwen, hotels en woningen is het

van belang dat het schildersbedrijf betrouwbaar is qua timing en capaciteit,

flexibel ingezet kan worden tijdens de bouw. Daarnaast moet onder verschillende

omstandigheden de geleverde kwaliteit gewaarborgd zijn. Van Vonderen heeft zich

hierin ruimschoots bewezen en dit heeft geleid tot langdurige relaties met een keur

aan landelijk en regionaal opererende aannemers.

Als dé specialist in afbouw, glas en schilderwerken denkt Van

Vonderen vooraf en tijdens de bouw proactief mee in het proces.

“Voor het gehele traject en voor alle disciplines in de bouw is het

belangrijk om t.b.v. planning en logistiek een maximale efficiency

te bereiken”, vertelt Bouman. “Van Vonderen ontzorgt opdrachtgevers

van A tot Z. Klanten zien ons als partner voor perfectie!”

Schildersbedrijf

De Waterlaat 2 | 5571 MZ Bergeijk | T +31(0)497-572425

www.vanvonderen.nl

Vestiging Tiel: Edisonstraat 21 | 4004 JL Tiel

Vestiging Oosterhout: Nijverheidsweg 15 | 4906 CM Oosterhout

In samenwerking met:

Uw partner in grond- en infrawerken vanaf het

voortraject tot en met de uitvoering.

B. Schepens B.V. is een modern en veelzijdig bedrijf dat relaties ontzorgt

in zowel de voorbereidende fase als in de uitvoering op het

gebied van grond- en infrawerken. Met een team van vakbekwame en

gecertificeerde medewerkers realiseren we uitdagende projecten voor

overheden, ontwikkelaars, aannemers en bedrijven.

0499 379911 bschepens.nl

Een wereld die constant in beweging is, vraagt een continue

cyclus van saneren, recyclen, bouwen en onderhouden. Als

familiebedrijf doen wij dat vanzelfsprekend met respect voor

onze omgeving. Met het oog op de generatie na ons.

040 262 18 15

www.heezenbv.nl

samen sterk

voor morgen

62 | STEDENBOUW.NL


Advertorial

Tekst en beeld | Mascot International A/S

KLEDINGCOLLECTIES VOOR DE BOUW

FOCUS OP BEWEGINGS-

VRIJHEID, STRETCH EN COMFORT

MASCOT ® ACCELERATE is een zeer uitgebreide kledingcollectie met meer dan zeventig producten in zes verschillende

kleurencombinaties, waarin kwaliteit, bewegingsvrijheid en duurzaam materiaal de grootste focus hebben. De keuze is

groot en er zijn functies en kleuren voor vele verschillende branches – waaronder de bouw.

De MASCOT ® ACCELERATE-collectie is geschikt voor vele branches door de focus

op bewegingsvrijheid, comfort en slijtvast materiaal. In de collectie vindt u broeken

in vier verschillende stofcombinaties, met ieder hun eigen unieke eigenschappen.

PERSONALISEER MET MIX & MATCH

De algemene flexibiliteit van de selectie in MASCOT ® ACCELERATE biedt functies,

kleuren en mogelijkheden voor een groot aantal branches. Er is een volledige collectie

voor zowel mannen als vrouwen – met broeken en rokken voor vrouwen in

maar liefst twee verschillende pasvormen. Individuele medewerkers kunnen zelf

een keuze maken die past bij hun voorkeuren of werksituatie, en blijven zo toch

voldoen aan de gemeenschappelijke beeldvormende uitstraling op de werkplek.

100% stretchstof met rek in vier richtingen en licht materiaal worden volop

gebruikt in de collectie. De meeste werknemers in de bouw zijn geïnteresseerd

in comfortabele en lichte werkkleding met veel bewegingsvrijheid.

Eén van de bestsellers is stoftype 311, die elastisch is in alle richtingen en

daardoor een unieke bewegingsvrijheid biedt. Daarnaast combineert de mul-

tifunctionele stretchstof een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en

is deze ook nog waterafstotend.

Naast het personaliseren van de kleding met betrekking tot kleuren en materialen,

kunt u ook uw bedrijfsnaam en logo op de kleding laten bedrukken

of borduren.

OVER MASCOT INTERNATIONAL A/S

Mascot International A/S is een Deens bedrijf met eigen CSR-gecertificeerde

fabrieken in Laos en Vietnam. MASCOT heeft één van Europa's grootste magazijnen

voor werkkleding. Meer dan 4,8 miljoen producten – verdeeld over

32.000 artikelnummers – liggen klaar voor verzending. De verkoop loopt uitsluitend

via dealers met klanten in de bouw, handwerk, transport, logistiek en

industrie. Als wereldwijd textielbedrijf draagt MASCOT een grote verantwoordelijkheid

voor de veiligheid van mensen en milieu, zowel op de productielocaties

als in de rest van de toeleveringsketen. ❚

https://www.mascot.nl/nl/accelerate

STEDENBOUW.NL | 63


Business Park Flight Forum Eindhoven

Tekst | Johan Debaere

Beeld | Aannemersbedrijf M.P. Drijvers B.V.

NIEUW DC WORDT HET MEEST PROMINENTE GEBOUW OP BUSINESS PARK FLIGHT FORUM

OPVALLEND ‘GOUDEN’

DISTRIBUTIECENTRUM OP

BEDRIJVENPARK IN EINDHOVEN

Business Park Flight Forum in Eindhoven krijgt er binnenkort een nieuw distributiecentrum bij. In opdracht van KERO

Vastgoedontwikkeling ontwierpen de architecten van Pauwert Architectuur een opvallende nieuwbouw met een goudkleurige

gevel, BREEAM ‘Very Good’ gecertificeerd. Aannemersbedrijf M.P. Drijvers B.V. kreeg de opdracht voor de bouw

van de ruime hal van 20.000 m² en een aanpalende kantoorruimte van 1.000 m². De aannemer startte begin maart met

de werkzaamheden, eind 2019 moet het project af zijn.

Flight Forum is hét Brainport businesspark van

Eindhoven. Op dit gemengd bedrijvenpark met

een totale omvang van ongeveer 65 hectare vlakbij

Eindhoven Airport liggen bedrijfspanden als

zwerfkeien verspreid in het landschap. Het businesspark

omvat onder meer het distributiecentrum

Silver Forum, dat een opvallende, organische

'Gold Forum valt op door de

goud kleurige gevel met een

organische vorm'

64 | STEDENBOUW.NL


Business Park Flight Forum Eindhoven

vorm heeft met een zilverkleurige gebogen gevelafwerking.

“In opdracht van KERO Vastgoedontwikkeling

wordt de centrale cluster op het terrein

nu afgewerkt met Gold Forum, dat architecturaal

en functioneel één geheel vormt met Silver Forum”,

zegt Martin Drijvers, vijfde generatie van

het gelijknamige aannemingsbedrijf. “Het nieuwe

distributiecentrum krijgt een goudkleurige gebogen

gevelafwerking en wordt na oplevering het

meest prominente gebouw op de site.”

BREEAM ‘VERY GOOD’

GECERTIFICEERD

Aannemersbedrijf M.P Drijvers B.V. werd opgericht

in 1902 door Michel Drijvers en is meer

dan 100 jaar later uitgegroeid tot een allround

aannemer voor nieuwbouw, verbouw, renovatie,

restauratie en onderhoud. Het familiebedrijf uit

‘s-Hertogenbosch wordt inmiddels geleid door de

vierde generatie Drijvers, beschikt over een vast

team van vijfendertig ervaren medewerkers en

voert opdrachten uit voor particulieren, woningbouwcorporaties,

gemeenten en onderwijsinstellingen,

maar ook voor bedrijven en projectontwikkelaars.

Recente projecten zijn de transformatie

van klooster Mariënburg in ’s-Hertogenbosch tot

JADS University Campus, de transformatie van het

voormalige Philips NatLab in Eindhoven tot creatieve

vakschool Sint-Lucas en de renovatie van

de Petruskerk in Vught tot ontmoetingscentrum

DePetrus.

Daarom hebben we ook een adviseur in de arm

genomen, die ons in elke fase kon begeleiden om

het project tot een goed einde te brengen.”

DEADLINE EIND 2019

De aannemer startte begin maart van dit jaar met

de werkzaamheden en tegen het bouwverlof was

de bedrijfshal waterdicht afgewerkt. Vandaag

wordt nog hard gewerkt om ook de kantoorruimtes

verder af te werken. “Tegen het einde

van dit jaar moet het project helemaal af zijn”,

sluit Drijvers af. “Intussen hebben we met KERO

Vastgoedontwikkeling al een contract afgesloten

voor een volgend project, dit keer met BREEAM

‘Outstanding’-certificatie.” ❚

Bouwinfo

Opdrachtgever

KERO Vastgoedontwikkeling

Architect

Pauwert Architectuur

Hoofdaannemer

Aannemersbedrijf M.P. Drijvers B.V.

Dakbedekking

dakAlliance

'Dit is ons

eerste BREEAM

‘Very Good’

gecertificeerde

project'

Aannemersbedrijf M.P. Drijvers B.V. staat in voor de volledige realisatie van

het project Gold Forum in Eindhoven.

“Ook voor KERO Vastgoedontwikkeling hebben

we in het verleden naar tevredenheid projecten

uitgevoerd, waaronder de nieuwbouw van een

distributiecentrum in Venlo. Daarom contacteerden

ze ons ook voor de realisatie van het nieuwe

distributiecentrum in Eindhoven met een bedrijfshal

van 20.000 m² en 1.000 m² aan kantoorruimte.

Het nieuwbouwvolume steunt op een grote

staalconstructie en een gevel met een organische

vorm in goudkleurige sandwichpanelen. In de hal

werd gekozen voor een vlakke betonvloer, terwijl

in de kantoren geopteerd werd voor een cementdekvloer.

Overal werd LED-verlichting met bewegingsdetectie

en daglichtsensoren voorzien”, licht

Drijvers het project toe. “Voor ons is dit het eerste

BREEAM ‘Very Good’ gecertificeerde project.

Het nieuwe distributiecentrum is het meest prominente gebouw op Business Park Flight Forum.

Het valt op door zijn goudkleurige gevel, maar kreeg ook de BREEAM ‘Very Good’ certificering.

STEDENBOUW.NL | 65


Business Park Flight Forum Eindhoven

Tekst | Johan Debaere

Beeld | dakAlliance

DISTRIBUTIECENTRUM KRIJGT

PVC-DAKBEDEKKING GESCHIKT

VOOR PLAATSING VAN ZONNEPANELEN

Het Eindhovense dakAlliance is een relatief jong bedrijf dat pas 5 jaar geleden werd opgericht door Koos van Dommelen

en Bart van Goch. Beide eigenaars hadden echter al meer dan 25 jaar specifieke ervaring op het gebied van innovatieve

dakoplossingen, productinnovatie en projectmanagement.

“Zoals onze naam al doet vermoeden, zijn we

gespecialiseerd in dakbedekking en werken we

liefst samen met een selecte groep van aannemers

en leveranciers om opdrachtgevers een geschikte

oplossing voor hun projecten aan te bieden”,

stelt Van Goch. “Onze corebusiness ligt in het

leveren en plaatsen van duurzame oplossingen

voor nieuwbouw en renovatieprojecten, maar ook

‘De grote oppervlakte, het BREEAMprincipe

en de korte doorlooptijd

maken dit project speciaal’

DakAlliance is een specialist op het gebied van innovatieve dakoplossingen. Zo levert en monteert de firma ook de

dakbedekking voor het distributiecentrum Gold Forum in Eindhoven.

66 | STEDENBOUW.NL


Business Park Flight Forum Eindhoven

in het onderhoud van bestaande daken. We zijn

goed in het creëren van platte daken, bijvoorbeeld

groendaken of energiedaken, en het aanbrengen

van veiligheidsvoorzieningen op het dak. Referentieprojecten

zijn onder meer het Provinciehuis

(torendak) van Den Bosch, het Centrumplan in

Rosmalen, het Afrika Museum in Berg en Dal en

Sportcomplex Drieburcht in Tilburg.”

Drijvers is één van die aannemingsbedrijven waar ze

bij dakAlliance regelmatig mee samenwerken. Ook

voor het nieuwe distributiecentrum Gold Forum in

Eindhoven contacteerde de aannemer Van Dommelen

en Van Goch. “Architectenbureau Pauwert en opdrachtgever

KERO Vastgoedontwikkeling creëerden

een iconisch gebouw met een opvallende goudkleurige

gevel en kozen eveneens voor een esthetische

en vooral duurzame dakafwerking. We monteerden

een dakbedekking op basis van PVC dik 1,5 mm

van Alkorplan en PIR-isolatie van Unilin, die uiterst

geschikt is voor de installatie van zonnepanelen. Bovendien

zijn ook de veiligheidssystemen, met andere

woorden de lijnsystemen met synthetische kabels

van MARQ, van onze hand”, licht Van Goch toe.

“Technisch gezien is dit project dan wel niet zo

uitzonderlijk, maar de oppervlakte van 20.000 m²

en het feit dat het gaat om een BREEAM-project

De architect en opdrachtgever creëerden een iconosch gebouw met een opvallende gevel en kozen

voor een esthetische en vooral duurzame dakafwerking.

maken het toch speciaal. Bovendien krijgen we

te maken met een vrij korte doorlooptijd. Zo

moest de hal tegen het bouwverlof volledig waterdicht

afgewerkt zijn. De uitzonderlijke weersomstandigheden

met dagen lang een extreem

hoge temperatuur waren een niet te onderschatten

factor. Onze teams, goed voor zowat vijftien

mensen, begonnen ’s morgens om 5 uur, zodat ze

tegen de middag naar huis konden. In een mum

van tijd was deze fase van de werkzaamheden afgerond.

Nu volgt nog de tweede fase, waarbij het

dak van de kantoorruimte aangepakt wordt.” ❚

STEDENBOUW.NL | 67


Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard

Tekst | Johan Debaere

Beeld | Aannemersbedrijf Dick de Boer

OOGCENTRUM GROEIT OP HUIDIGE LOCATIE UIT JASJE

NIEUWBOUW ALS

VISITEKAARTJE VAN IDENTITEIT

EN PROFESSIONALITEIT

Het nieuwe Oogcentrum Noordholland krijgt een opvallende open gevel uit wit stucwerk met veel en hoge openingen.

68 | STEDENBOUW.NL


Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard

In maart 2020 verhuist Oogcentrum

Noordholland naar een nieuwbouw

in de buurt van het station van Heerhugowaard.

Een bouwteam met EGM

Architecten en aannemersbedrijf Dick

de Boer ontwierp een opvallend drielaags

gebouw met een gevel uit wit

stucwerk, met veel en hoge openingen

en een ruime en lichte patio als

groen hart. De betonskeletbouw was

af tegen het bouwverlof en tegen het

einde van het jaar moet het gebouw

klaar zijn, waarna de testen van de

medische apparatuur kunnen volgen.

Oogcentrum Noordholland kent de laatste jaren

een enorm sterke groei en ziet de vraag naar oogheelkundige

zorg de komende jaren verder toenemen.

Dit centrum houdt zich steeds meer bezig

met super-specialistische oogzorg en onderzoek.

Het huidige gebouw werd in februari 2010 in gebruik

genomen en in juli van dat jaar werd ook

de operatiekamer opgeleverd. “Het oogcentrum is

een begrip in de regio en is dan ook op de huidige

locatie volledig uit zijn jasje gegroeid. Daarom investeert

de directie in een nieuwbouwvolume met

een oppervlakte van 4.500 m² aan de Gildestraat,

in de buurt van het station van Heerhugowaard.

Het is meteen het eerste bedrijf op de strook grond

achter hotel Jules tussen de N242, het spoor en de

spoorbrug”, geeft Dick de Boer aan. “Achter een

opvallende open gevel in wit stucwerk schuilt een

gebouw met een heldere en duidelijke opbouw.

Patiënten, bezoekers en medewerkers betreden

het gebouw via dezelfde entree en komen terecht

in de receptie op het gelijkvloers, de spreek-, behandel-

en onderzoeksruimtes op de eerste verdieping

of de kantoren en het operatiecomplex nog

een verdieping hoger. Een ruime en lichte patio

vormt het groene hart van dit gebouw.” ›

‘Tegen het einde

van 2019 moeten

de bouw werkzaam

heden

afgerond zijn’

STEDENBOUW.NL | 69


75 C - 100 G

85 C - 50 G

100 M - 100 G

100 Z

Verbouwen in een

ziekenhuis/zorginstelling

dat 24/7 in bedrijf is,

maken wij dagelijks mee…

Sasburg Techniek zorgt voor de oplossing!

Sasburg Techniek is een

enthousiast bedrijf met jarenlange

ervaring en veel kennis.

Wij dragen bij aan de realisatie

van duurzame gebouwen. Niet

alleen bij nieuwbouwprojecten

maar ook bij renovaties en uitbreidingen

wordt een op maat

gesneden installatie verzorgd.

Voor en tijdens de verbouwing

hebben wij dagelijks contact

met de opdrachtgever en eind -

gebruiker en zorgen wij ervoor

dat de overlast naar cliënten en

gebruikers minimaal is en

de productie of werkzaamheden

van de opdrachtgever kunnen

doorgaan.

Daarnaast maakt Sasburg

Techniek zowel bij nieuwbouw

als renovatie/verbouw gebruik

van BIM/Revit om in het voortraject

een volledig uitgewerkt

ontwerp te kunnen aanleveren.

Dit heeft als voordeel dat

eventuele clashes met andere

installaties en bouwkundige

constructies, voor aanvang van

de werkzaamheden worden

voorkomen.

Kijk voor meer informatie op:

sasburgtechniek.nl

BIM/REVIT | medisch geclassificeerde ruimtes | beveiliging- en brandmeldinstallaties | data- en verpleegoproepsystemen

ai156896704711_00018431001 Schermer BV Installatietechniek.pdf 1 20-09-19 10:10

Al 65 jaar

de constante factor

in West-Friesland.

Betrouwbaar

Betrokken

Ambitieus

Kleuren


Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard

‘Een ruime en lichte patio

vormt het groene hart van

het Oogcentrum’

RESTAURATIE, RENOVATIE EN NIEUWBOUW

Aannemersbedrijf Dick de Boer is de ideale partner voor dit project. De firma

uit Hoorn werd opgericht in 1984 met de focus op de renovatie van bestaande

gebouwen en de restauratie van historische panden. Zo heeft de aannemer

bijvoorbeeld een twintigtal restaurants van de McDonald’s groep gemoderniseerd

en kantoren voor vastgoedinvesteerder Vastint gerenoveerd. “Vandaag

bestaat ons team uit acht specialisten in restauratie, acht man op utiliteitsbouw

en vier medewerkers op kantoor. Daarnaast beschikken we over een flexibele

schil van nog eens twintig personen. We denken steeds mee met de architect

en opdrachtgever om het bouwtraject te optimaliseren en streven ernaar om

elk project soepel en vlekkeloos te laten verlopen en hinder voor de gebruikers

te voorkomen”, vertelt de zaakvoerder. “We beginnen vaak met een kleinere

klus bij een bepaalde klant en worden er later voor een groter project teruggevraagd.

Zo werden we 2 jaar geleden gecontacteerd door de oogarts van het

Oogcentrum Noordhollland om een aantal optimalisaties aan zijn privéwoning

uit te voeren. Vandaag bouwen we het nieuwe pand voor het Oogcentrum.” }

Projectinfo

Prefab houtskeletbouw gevelelementen en

dakranden zorgen voor luchtdichte schil

BouW ’85 (Hem) is verantwoordelijk voor de levering en montage

van de prefab houtskeletbouw gevelelementen en dakranden

voor het nieuwe Oogcentrum Noordholland.

“We ontwerpen, produceren, leveren en monteren prefab houtconstructies

voor alle denkbare toepassingen: van houten (dak)

constructies tot complete woningen en van gevelelementen

tot gootrekken. Dankzij een geheel geautomatiseerde zaagfreesstraat

en een team van goed opgeleide vakmensen kunnen

we elk project aan”, vertelt directeur Joey Besseling. “Het feit dat

we dit project in bouwteam realiseren en in een vroeg stadium

onze kennis konden delen, heeft ervoor gezorgd dat de gebouwschil

absoluut luchtdicht is en daarbij ook met alle voorbereidingen

voor de overige bouwpartners rekening gehouden werd. De

volledige voorbereidingsfase verliep uiterst vlot en nu zijn we

volop bezig met de montage van de verschillende elementen.

Dit project bewijst nog maar eens dat prefab bouwelemenenten

een absolute meerwaarde zijn voor elke toepassing, zeker ook

voor een dergelijk prestigieus project waar voor alle bouwpartners

kwaliteit centraal staat.”

Projectinfo

Vliesgevel springt in het oog

Het Hoornse Akuflex Aluminiumbouw werd opgericht in 1975

en sinds 2006 staan Theo Verduin en Olaf Diderich aan het roer.

Onder het motto ‘Bouwen doe je samen’ fabriceert en monteert

de firma aluminium gevelelementen.

Aannemersbedrijf Dick de Boer focust op de restauratie van historische

panden en de renovatie van bestaande gebouwen, maar ook op de

realisatie van nieuwbouwprojecten.

Het assortiment omvat onder meer vliesgevels, raam- en

deurkozijnen, daklichten, schuif- en vouwsystemen, winkelpuien

en automatische deuren inclusief de aandrijving. “We

zijn een creatieve oplossingsgerichte bouwpartner. Tijdens

elke fase van het bouwproces denken we met onze klanten

mee. Dankzij onze ruime kennis en jarenlange ervaring zijn

we in staat om voor elk project een geschikt gevelsysteem

op maat voor te stellen. Flexibiliteit, een nauw contact met de

klant en een snelle service zijn onze belangrijkste troeven”,

legt Theo Verduin uit. “We zijn de vaste partner van aannemingsbedrijf

Dick de Boer voor aluminium gevelelementen.

Daarom belden ze ons voor de realisatie van de opvallende

vliesgevel voor het Oogcentrum Noordholland. Aangezien we

in een vroeg stadium bij het project betrokken waren, konden

we advies geven over design en montage.”

STEDENBOUW.NL | 71


Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard

Projectinfo

Hoofdaannemer zocht gespecialiseerde onderaannemer in betonwerken

Van Muijen Betonbouw (Obdam) is een veelzijdige

betonbouwer, gespecialiseerd in de natte

beton. De firma produceert en levert de complete

betonnen ruwbouw voor projecten in de

woning- en utiliteitsbouw.

“We willen onze opdrachtgevers volledig

‘ontzorgen’, wat inhoudt dat we het volledige

traject organiseren. Van het bedenken

van een effectieve bouwsystematiek en alle

noodzakelijke voorbereidingen tot de uitvoering

van een bouwwerk”, zegt hoofd bedrijfsbureau

Sam Korrel. “We passen ons steeds

flexibel aan de behoeften van elk project

aan en onze ervaren medewerkers denken

graag met de klant mee om tot een kwalitatief

hoogwaardige oplossing te komen.”

Aannemersbedrijf Dick de Boer contacteerde

Van Muijen Betonbouw omdat ze voor

de nieuwbouw van Oogcentrum Noordholland

op zoek was naar een gespecialiseerde

onderaannemer voor de betonwerkzaamheden.

Het project omvatte onder meer

funderingen, wanden, kolommen en vierzijdige

opgelegde breedplaatvloeren. “Het

gebouw heeft een kolommenstructuur met

daarop zwaarbewapende vierzijdig opgelegde

breedplaatvloeren. Voor de imposante

entree van deze eyecatcher hebben we

ronde kolommen van ruim 10 meter hoog

gestort”, legt Korrel uit. “Van april tot augustus

2019 waren we met gemiddeld tien tot

twaalf mensen op de bouwplaats actief. Het

team bestond onder meer uit een uitvoerder,

verschillende betontimmerlui, vlechters

en ondersteuningsbouwers, een kraanen

betonpompmachinist, …. Onze eerste

samenwerking met Dick de Boer verliep heel

positief en dit smaakt naar meer. Het is bovendien

een mooi project bij ons in de buurt.”

Van Muijen Betonbouw is ook betrokken

bij heel wat andere projecten, waaronder

Van der Valk Zuidas, Student Experience

(Amsterdam), Van der Valk Schiedam, De

Leidse Schans (Yours te Leiden), Bold Overhoeks

(Amsterdam), Beach Resort (Nieuwvliet-Bad),

Van der Valk A4 en diverse

andere projecten in de randstad.

72 | STEDENBOUW.NL


Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard

STRAKKE PLANNING

Het nieuwe Oogcentrum in Heerhugowaard is in volle opbouw. Net voor het

bouwverlof was het betonskelet afgewerkt en tegen het einde van dit jaar

moeten de bouwwerken volledig afgesloten zijn. In de eerste maanden van

2020 wordt er dan tijd genomen voor een grondige inbouw en test van alle

medische apparatuur om in maart de deuren te openen. ❚

Projectinfo

Nieuwste installatietechnieken

voor Oogcentrum Noordholland

Een kernwaarde bij Oogcentrum Noordholland is ‘zorg volgens

de laatste stand der techniek'. Dit is een mooie overeenkomst

met de visie van Schermer Installatietechniek.

“De klimaatinstallaties die wij gaan installeren voor dit gebouw

zijn gasloos en voorzien van de nieuwste technieken”, aldus het

werktuigbouwkundig installatiebedrijf uit Hoorn. “Zo wordt onder

andere een lucht/water-warmtepomp toegepast met speciaal

ontworpen 4-pijpssystemen. De warmtepomp heeft volledig

gescheiden watercircuits voor koud en warm water. De circuits

kunnen daardoor gelijktijdig en geheel onafhankelijk van elkaar

‘koud’ en ‘warm’ water leveren. We zijn erg trots om onderdeel

te zijn van dit West-Friese bouwteam, onder leiding van aannemingsbedrijf

Dick de Boer.”

Projectinfo

Sanitaire installaties voor nieuw oogcentrum

Familiebedrijf Lenting Techniek, opgericht in 1938, heeft

zich ontwikkeld tot een specialist op het gebied van loodgieterswerk,

sanitaire installaties en – via haar afdeling waterservice

– het beheer en onderhoud van drinkwaterinstallaties

en legionellapreventie.

“Kwaliteit en vakmanschap staan centraal. Vanuit een nieuw

pand in De Goorn zijn we met een team van zowat vijfenveertig

eigen mensen en nog eens tien tot twintig flexibele collega’s actief

in de nieuwbouw en renovatie van heel wat appartementsgebouwen,

utiliteitsgebouwen, ziekenhuizen, fabrieken, scholen,

hotels, …. We zorgen voor de toevoer van vers water en

de afvoer van vervuild water. Verder staan we in voor de brandbeveiliging

met brandblussers, brandslanghaspels of droge

blusleidingen”, legt sr. projectleider Edwin Veldboer uit. “Binnen

het bouwteam voor het nieuwe Oogcentrum in Heerhugowaard

zijn we verantwoordelijk voor het ontwerp, de calculatie én de

uitvoering van de sanitaire installaties. Al geruime tijd zijn we

ook betrokken bij ziekenhuisprojecten in de Westelijke helft van

Nederland en recent bij de bouw van een grote vleesfabriek in

Haarlem en een datacenter in de buurt van Schiphol.”

Projectinfo

Elektrotechnische en beveiligingsinstallaties tot

in de kleinste details uitgewerkt

Voor het ontwerpen en uitwerken van de elektrotechnische en

beveiligingsinstallaties voor de nieuwbouw van het Oogcentrum

Noordholland deed aannemingsbedrijf Dick de Boer een beroep

op Sasburg Techniek uit Zwaag.

“In twee maanden tijd hebben we in nauw overleg met de

aannemer, adviseur Valstar Simonis en de opdrachtgever door

middel van diverse optimalisatievoorstellen een compleet

tekenpakket, bestek en open begroting uitgewerkt”, zegt

Arjan Kleuver. “We zijn recent gestart met de montage van de

kabelgoottracés en zijn ook verantwoordelijk voor de aardingbliksem-,

noodstroom- en laagspanningsinstallatie. Verder

staan we in voor de installatie van de verlichting, waarbij we

gebruikmaken van de nieuwste LED-technologie, grotendeels

geschakeld door aanwezigheidsdetectie, en een passief

optisch netwerk met glasvezelkabels voor het dataverkeer.”

Sasburg Techniek verzorgt ook de beveiliging met een inbraakpreventiesysteem,

intercom, toegangscontrole en IP-camerasysteem

en integreert een gecertificeerde brandmeldinstallatie,

een gebouwbeheersysteem en een verpleegoproepinstallatie.

Het gebouw omvat ook een reserveringssysteem voor spreekkamers

en vergaderzalen in combinatie met narrowcastingschermen.

Het volledige dakoppervlak is uitgerust met in totaal

800 m² aan zonnepanelen en de ramen zijn voorzien van zonwering.

De installatie voor de medische gassen sluit het pakket af.

“We zijn ze alvast heel trots om aan de uitwerking van een dergelijk

prestigueus project te mogen meedenken en meewerken.

We verzorgen immers de elektrotechnische installaties voor

opdrachtgevers uit de meest uiteenlopende sectoren, zeker ook

in de zorgsector”, zegt Johan Konijn. “Onze medewerkers waren

de afgelopen jaren onder meer betrokken bij de renovatie van de

kinderafdeling en de migratie van de brandmeldinstallatie van de

Noordwestziekenhuis groep en het verbouwen en opwaarderen

van de operatiekamers en de realisatie van twee nieuwe verloskamers

in het Ziekenhuis Amstelland.”

STEDENBOUW.NL | 73


Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard

Tekst | Johan Debaere Beeld | Van Apeldoorn & Faber HOUT

BAMBOE IN DE VORM VAN EEN OOG

ALS EYECATCHER OP DE VLOER

In opdracht van aannemersbedrijf Dick de Boer zorgt van Apeldoorn & Faber HOUT (Amsterdam) voor de installatie en

afwerking van de bamboe hoogkant mozaïek in de nieuwbouw van het Oogcentrum in Heerhugowaard.

“Dit is een uitzonderlijk project door de speciale

vormen waarin het bamboe hoogkant parket gelegd

moet worden. Door de combinatie van bamboe

met verschillende kleuren is het mogelijk om

de vorm van een oog te creëren en zo een bijkomende

eyecatcher voor deze praktijk te realiseren”,

zegt Dennis van Kessel, die verantwoordelijk

is voor de productie binnen van Apeldoorn & Faber

HOUT. “We zullen gedurende zowat vier weken

met een ploeg van vier ervaren paketteurs op deze

bouwplaats bezig zijn.”

Specialist van Apeldoorn & Faber HOUT is gespecialiseerd in het leveren, leggen, onderhouden en

renoveren van houten vloeren en parketvloeren.

Geen klus is te gek en daarom waren zij voor de

hoofdaannemer ook de ideale partner voor dit

project. De firma, die vandaag gespecialiseerd is

in het leveren, leggen, onderhouden en renoveren

van houten vloeren en parketvloeren, ontstond in

1985 uit een samenwerking tussen Andre Faber

en Arnoud van Apeldoorn. “Zij begonnen met het

kappen van bomen op de Veluwe en dankzij de zagerij

die ze opstartten, zijn ze uiteindelijk vloeren

gaan produceren. Sinds 1999 focussen we ons op

het verkopen en leggen van houten parketvloeren

met als basis een winkel aan de Utrechtsestraat in

Amsterdam”, legt Van Kessel uit. “We leggen houten

vloeren met verschillende houtsoorten. Het

assortiment bestaat uit eiken, loofhout, naaldhout

en hardhout. Deze houtsoorten worden zorgvuldig

uitgekozen. We staan garant voor een hoogwaar-

74 | STEDENBOUW.NL


Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard

'Per project

bekijken we

wat de beste

houtsoort en

legmethode is'

dige kwaliteit en zijn FSC ® -gecertificeerd. Bovendien

zijn we sinds kort ook Certified Craftsman

DINESEN Flooring.”

Per project bekijkt de specialist in samenspraak

met architect, aannemer en/of bouwheer welke

housoort en legmethode de beste is om te voldoen

aan alle wensen. De firma heeft meer dan

drieduizend particuliere klanten en werkt ook

samen met heel wat architectenbureaus, zoals

TPAHG architecten en HofmanDujardin architecten,

en aannemers (De Nijs en zn., BAM, Schakel

& Schrale, …). “Voor Bouwinvest realiseerden

Geen klus is te gek voor deze partij.

we The Olympic 1931 in Amsterdam en leggen we

Dinesen.com vloeren voor projecten in heel Europa”,

sluit Van Kessel af. “Bovendien leggen we

niet alleen houten vloeren, maar kunnen klanten

ook bij ons terecht voor het onderhoud en de renovatie

ervan.” ❚

Gespecialiseerd in het leveren, leggen en renoveren van houten vloeren en parketvloeren

Utrechtsestraat 100,

1017 VS Amsterdam

T 020 4273099

info@apfa.nl

www.apfa.nl

FSC®C016391

STEDENBOUW.NL | 75

18516003 Van Apeldoorn & Faber Hout BV 1-2.indd 1 02-10-19 09:20


Restauratie rijksmonumenten Revitaliseren kantoorpanden Nieuwbouw

Ontwerp: EGM Architecten

Neutronweg 6 1627 LG Hoorn Tel.: +31 (0)229 - 218820 E-mail: info@ddbhoorn.nl www.ddbhoorn.nl

Adv_Dick de Boek.indd 1 02-10-19 09:10

BouW’85 in Hem bouwt Prefab houtconstructies, voor alle denk

bare toepassingen. Van (gelamineerde) houten (dak) constructies

tot complete woningen, van gevelelementen tot gootrekken en van

nieuwbouw tot renovatie, in welke vorm dan ook.

Productie

Onze uiterst moderne werkplaats in Hem (3000 m 2 ), het ervaren team

en het volledig doorontwikkelde productieproces garanderen het

beste product en de snelst mogelijke levertijd. De elementen worden

fabrieksmatig geproduceerd en volledig geëngineerd. Dit levert een fikse

besparing op de bouwtijd.

Bouw

Onze meest ervaren bouwers leiden de bouw ter plaatse. Zij hebben

vrijwel alles al eens gezien en als ze het nog niet gezien hebben, krijgen ze

er pas echt zin in. Het zit diep in de genen van BouW’85 om uitdagingen

frontaal aan te gaan. Zelfs het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken

gebeurt regelmatig. Waar anderen op voorhand afhaken, begint ons

bloed pas echt te stromen!

Gespecialiseerd in integrale oplossingen.

Kernweg 18/20, 1627 LH Hoorn Tel. 0229 217 913

www.akuflex.nl

Bouw‘85 B.V.

Prefab Houtconstructies

Groeneweg 14, 1607 MK Hem

Industrieterrein Zuiderkogge

T 0228 316060

E info@bouw85.nl

www.bouw85.nl


PLATFORM VOOR DE DUURZAME EN CIRCULAIRE BOUWECONOMIE

Met het relatienetwerk en de kennis van het toonaangevende vaktijdschrift

‘STEDENBOUW’ is hét integrale kennisplatform voor beslissers binnen de

circulaire en duurzame bouweconomie verschenen: KONSTRUKT+.

‘Een creatieve, out-of-the-box manier

om uw boodschap over te brengen’

Het interactieve vaktijdschrift in combinatie met de social mediakanalen brengt

alle informatie over producten, projecten, verduurzamingsopgaves, trends en

ontwikkelingen op het gebied van duurzaam en circulair bouwen samen.

Met KONSTRUKT+ wordt u de mogelijkheid geboden om in contact te treden

met duizenden beslissingsnemers uit de complete bouwkolom, en uw

duurzame initiatieven, projecten, producten of diensten te introduceren en te

profileren. Gericht, snel, efficiënt en voordelig.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE ONLINE: KONSTRUKTPLUS.EU

of neem contact op met Sander van Hout, s.vanhout@louwersmediagroep.nl, +31 495 45 00 95


De Generaal Rijswijk

Tekst | Patricia van der Beek

Beeld | IBB Kondor

‘ULTIEME SPIN-OFF

VOOR WIJKVERNIEUWING’

De Plaspoelpolder in Rijswijk vernieuwt. Leegstaande gebouwen krijgen er een tweede leven en in sommige gevallen

ook een nieuwe functie. Zo wordt het voormalige belastingkantoor getransformeerd tot woongebouw ‘De Generaal’. Een

markante en transparante eyecatcher dat in geen enkel opzicht meer doet denken aan het jaren 60-gebouw van weleer.

De Generaal telt zeventien verdiepingen met

tweehonderd koop- en huurappartementen en een

commerciële plint. De ontwikkeling is in handen

van De Generaal 370 BV, een samenwerking tussen

Aertgeerts Bouwgroep, IBB Kondor en Kondor-

Wessels Projecten. In de uitvoering is IBB Kondor

verantwoordelijk voor de coördinatie van het

bouwteam en de bouwkundige realisatie. MEI architects

& planners verzorgt het ontwerp, Giesbers

InstallatieGroep en Schipper & zn Elektrotechniek

de installaties.

STRAKKE, TRANSPARANTE GEVEL

Verschillende ingrepen zijn nodig om het kantoorgebouw

om te turnen tot woongebouw. Directeur

Anton Spaan van IBB Kondor geeft uitleg: “Om

rond de kern goed indeelbare woningen te maken,

vergroten we de afmetingen van het gebouw. Dit

is mogelijk doordat de kelder een grotere voetprint

heeft dan de toren. We gebruiken de kelderwanden

om de gevel uit te breiden. Aan elk van

de korte zijden komt er één meter bij en aan beide

lange zijden drie meter.” Het bouwteam realiseert

de uitbreiding met een staalconstructie. Daar

wordt de nieuwe, goed geïsoleerde en grotendeels

in glas uitgevoerde gevel aan gehangen. De

strakke, transparante façade wordt opgeluisterd

met loggia’s op de langsgevels en witte balkons

'Om rond de

kern goed

indeelbare

woningen

te maken,

vergroten we de

afmetingen van

het gebouw'

De Generaal telt zeventien verdiepingen.

78 | STEDENBOUW.NL


De Generaal Rijswijk

in verschillende afmetingen op de kopgevels. Verticaal

schuifbare ramen met antracietkleurige profielen

maken het levendige gevelbeeld compleet.

SLOPEN, OPBOUWEN, AFWERKEN

In november 2017 startte het bouwteam met het

strippen van de binnenkant, gevolgd door het

slopen van de gevel en asbestsanering. Ook zijn

rondom het gebouw 47 WKO-bronnen geboord.

Spaan: “Toen het sloopwerk een aantal verdiepingen

op weg was, startten we met de opbouw

van de nieuwe gevel en de uitbreiding van de

vloeren. Drie verdiepingen daaronder volgt de afbouw

van de verdiepingen, bestaande uit onder

meer vloerverwarming, afwerkvloeren, tussen- en

binnenwanden, metalstudplafonds en installatiewerk.”

De sloop is inmiddels gereed, de afbouw

bevindt zich op de veertiende verdieping. De afwerking

van de woningen is gestart, evenals het

monteren van de balkons, het aanbrengen van de

dakbedekking en de afbouw van de laatste lift.

JACKBLOK-METHODE

Het gebouw heeft een aantal specifieke aandachtspunten.

Zo is bij de bouw, ruim vijftig jaar

geleden, de jackblok-methode toegepast. Met

bijna tweehonderd vijzels in de kelder en met behulp

van betonnen blokken is het gebouw, verdieping

voor verdieping, omhoog gekrikt. “Tijdens

de werkzaamheden ontdekten we dat delen van

de oorspronkelijke constructie niet brandwerend

waren”, aldus Spaan. “Die delen hebben we hersteld.

Ook namen we extra maatregelen om de

stijfheid van het gebouw te vergroten. Vanaf de

kelder tot en met de negende verdieping brachten

we betonwanden aan.” Andere specifieke aandachtspunten

zijn de beperkte bouwplaats en de

ligging nabij een winkelcentrum. Het bouwteam

ziet streng toe op de veiligheid van de medewerkers

en het winkelend publiek.

LEERZAAM EN BIJZONDER

Onvoorziene omstandigheden, zoals niet-geïnventariseerd

asbest of wanden die minder stevig zijn

dan verwacht, zijn inherent aan bouwen in een bestaande

situatie. Spaan: “Die onvoorziene situaties

zijn uitdagend, maar ook leerzaam. Bovendien beseffen

we dat we hier iets bijzonders maken. De Generaal

is niet alleen een schitterende opwaardering

van een oud gebouw, maar ook de ultieme spin-off

voor meer mooie ontwikkelingen in de wijk.” ❚

Loggia's, balkons en verticaal schuifbare ramen zorgen voor een levendig gevelbeeld.

'We beseffen we dat we hier iets

bijzonders maken'

Bouwinfo

Opdrachtgever

De Generaal 370 BV

Architect

MEI architects & planners, Rotterdam

Bouwkundige uitvoering

IBB Kondor B.V., Oegstgeest

STEDENBOUW.NL | 79


Bredenoord Apeldoorn

Tekst | Johan Debaere Beeld | Bredenoord/Palazzo Groep

NIEUWBOUW MOET BEDRIJFSPROCESSEN NOG EFFICIËNTER MAKEN

UITBREIDING HOOFDKANTOOR

BREDENOORD MET LOGISTIEK CENTRUM

Eind 2019 zal Bredenoord, de specialist in het leveren van tijdelijke en mobiele energievoorzieningen uit Apeldoorn, een

nieuw pand in gebruik nemen. Het ontwerp en de engineering van de nieuwbouw zijn van de hand van architectenbureau

Palazzo. In een bouwteam samen met bouwbedrijf Nikkels werd een plan ontwikkeld voor een nieuwe hal van ca.

5.000 m² met aanpalende hoofdzetel van 2.100 m² op een site met een totale oppervlakte van 65.500 m². Het logistieke

centrum wordt het nieuwe visitekaartje van de firma. De hal zal de bedrijfsprocessen nog efficiënter laten verlopen. In de

toekomst zullen ook de bestaande gebouwen een make-over krijgen.

Het kantoorgebouw met drie bouwlagen omvat naast de kantoren ook de receptie voor de bezoekers, vergaderzalen, sanitaire ruimtes en kantine.

De imposante gevel is opgebouwd uit metselwerk, omgeven door een aluminium kader.

80 | STEDENBOUW.NL


Bredenoord Apeldoorn

Bredenoord heeft internationaal een sterke reputatie

als specialist in het leveren van tijdelijke

en mobiele energievoorzieningen. Het familiebedrijf,

dat intussen meer dan 80 jaar bestaat, is de

laatste jaren gestaag gegroeid en telt meer dan

driehonderd werknemers in verscheidene vestigingen

in Nederland, Duitsland en Denemarken.

Om de verdere groei te ondersteunen en klanten

optimaal te bedienen, was uitbreiding van het

hoofdkantoor noodzakelijk. “Kenmerkend voor de

huidige tijd is dat je ’s morgens een pakje bestelt

en dat ’s avond al in huis hebt. Het is de uitdaging

om ook altijd en overal op korte termijn stroomoplossingen

te kunnen aanbieden. Het logistieke

proces speelt daarbij een cruciale rol. Bovendien is

innovatie ook op het gebied van energie één van

de kernbegrippen. Door te investeren in de uitbreiding

van de faciliteiten kan Bredenoord haar

bedrijfsprocessen nog efficiënter maken en ruimte

vrijmaken om met multidisciplinaire teams duurzame

energieoplossingen te ontwikkelen”, vertelt

Thom Kuipers van architectenbureau Palazzo. “De

realisatie van dit project heeft echter heel wat

voeten in de aarde gehad. Onze eerste gesprekken

dateren al van 2011, de eerste ideeën nog van veel

vroeger. We hebben eerst studies en plannen gemaakt

om de bestaande gebouwen uit te breiden,

maar vorig jaar werd toch beslist om een volledige

nieuwbouw te realiseren. Bovendien was het niet

zo evident om uit te breiden op de bestaande site.

Er liep immers een weg over de grond die onder

de A1 doorliep. Na heel wat besprekingen met de

gemeentes Apeldoorn en Voorst, de provincie en

het Waterschap en Rijkswaterstaat kon dit dossier

uiteindelijk positief afgerond worden.”

KANTOORGEBOUW

EN BEDRIJFSHAL

Meer dan vijftien jaar na de eerste schetsen

wordt nu het nieuwe pand van Bredenoord opgetrokken.

Architectenbureau Palazzo met vestigingen

in Duiven, Holten en Amerongen is binnen

het bouwteam met bouwbedrijf Nikkels en

opdrachtgever Bredenoord verantwoordelijk voor

het tekenen van de schetsen en ontwerpen, het

'Het kantoorgebouw

wordt

het nieuwe

visitekaartje van

de firma'

aanvragen van de nodige vergunningen, het realiseren

van de uitvoeringstekeningen en de opvolging

en coördinatie van de werken. “Het nieuwe

kantoorgebouw moet het visitekaartje van de

firma worden. In een volume met drie bouwlagen

zijn naast de kantoren ook de receptie voor de

bezoekers, vergaderzalen, sanitaire ruimtes en

kantine ondergebracht. De uitnodigende gevel is

opgebouwd uit metselwerk, omgeven door een

kader in aluminium, waardoor het gebouw nauw

aansluit bij de aangrenzende bedrijfshal met een

gevel in staalplaten met verschillende profielen”,

licht de architect toe. “De inrichting van de hal

moet de bedrijfsprocessen optimaliseren. De

stroomoplossingen die terugkeren van de klanten

worden aan de linkerkant van het gebouw gelost.

Na het reinigen, controleren en eventueel repareren

worden de systemen aan de rechterzijde

van het gebouw getest, in stock geplaatst of verstuurd

naar een andere klant.”

KIJKEN NAAR DE TOEKOMST

Innovatie op energiegebied is een belangrijk

thema voor het 80-jarige bedrijf. In het nieuwe

pand zijn meer mogelijkheden om met multidisciplinaire

teams duurzame energieoplossingen

te ontwikkelen, bijvoorbeeld energieopslag en

hybride systemen. Intussen krijgt het bestaande

gebouw een volledige upgrade, waardoor ook

deze kantoren en werkplaatsen zullen voldoen

aan de meest actuele eisen op het gebied van

onder meer werkcomfort. ❚

'De hal is

ontworpen om de

bedrijfsprocessen

zo optimaal

mogelijk te laten

verlopen'

Bouwinfo

Opdrachtgever

Bredenoord, Apeldoorn

Architect

Palazzo, Duiven

Bouwbedrijf

Nikkels, Twello

Brandstofinstallatie

en werkplaatsinrichting

Hamer, Apeldoorn

Elektrotechniek en werktuigbouw

Hollander Techniek, Apeldoorn

STEDENBOUW.NL | 81


Samen

werken aan

duurzaamheid

Gewapend met uitgebreide kennis en ervaring, werken we vol passie aan uw

techniek. In nieuwe en bestaande gebouwen zoals scholen, zorginstellingen,

sportaccommodaties, appartementencomplexen en kantoren realiseren we

technische oplossingen waarbij duurzaamheid centraal staat.

Meer informatie? Kijk op www.hollandertechniek.nl


Bredenoord Apeldoorn

Tekst | Johan Debaere

Beeld | Hollander Techniek

DUURZAME ELEKTROTECHNIEK

EN WERKTUIGBOUW VOOR NIEUWBOUW

VAN LEVERANCIER IN ENERGIESYSTEMEN

Familiebedrijf Hollander Techniek, met vestigingen in Apeldoorn, Almere, Amersfoort en Almelo, focust al 45 jaar op de

realisatie van integrale technische oplossingen op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, beveiliging, ICT, zwembadtechniek,

industriële automatisering, robotisering en retailtechniek.

“We helpen klanten met de (her)ontwikkeling van

gebouwen, procesoptimalisaties en verschillende

store solutions. We voeren al jarenlang service-

en onderhoudswerkzaamheden uit voor de firma

Bredenoord uit Apeldoorn, één van onze trouwe

klanten. Bovendien zijn we verantwoordelijk voor

‘Een goede samenwerking tussen alle

betrokken partners was cruciaal voor

een vlot en nauwkeurig verloop van

dit project’

de aanpassingen aan hun gebouwgebonden installaties”,

licht projectleider utiliteit Marcel Pieper

toe. “Daarom maken we ook deel uit van het bouwteam

voor de realisatie van de nieuwbouw van

Bredenoord, bestaande uit een werkplaats, magazijn

en kantoorruimtes. In een eerste fase werkten

onze adviseurs elektrotechniek en werktuigbouw

samen met andere partners een compleet ontwerp

uit. Daarna integreerden onze engineers alle

bouwkundige elementen, alsook de proces- en gebouwgebonden

installaties in een 3D-Revitmodel,

dat de basis vormt voor de uitvoering door ons

projectteam, bestaande uit twee projectleiders en

werkvoorbereiders, BIM-modelleurs en software

engineers voor de meet- en regeltechniek.”

In december 2019 moet de nieuwbouw volledig

opgeleverd zijn. De monteurs en onderaannemers

zijn dan ook druk bezig met de montage van de

verschillende duurzame elementen. “Zo zullen

de kantoren en productiehal bijna het hele jaar

door gekoeld en verwarmd worden door middel

van een lucht/water-warmtepompinstallatie.

De regeltechniek van Priva in combinatie met de

Cloud Energy Optimizer moet ervoor zorgen dat

de klimaatinstallatie op basis van de 24-uurs

weersvoorspelling gestuurd wordt en benut de

warmtecapaciteit in het gebouw om een aangenaam

en energie-efficiënt binnenklimaat te creëren.

Het bouwteam koos ook voor LED-verlichting

en zonnepanelen”, geeft de projectleider aan. “Bij

de uitvoering van dit project zijn heel wat partijen

betrokken. Een goede samenwerking tussen de

klant, leveranciers, hoofdaannemer Nikkels en alle

meewerkende partners was cruciaal voor een vlot

en nauwkeurig verloop van de werkzaamheden.”

Hollander Techniek is verantwoordelijk voor de disciplines elektrotechniek en werktuigbouw in het

nieuwbouwproject van Bredenoord. (Beeld: Robin Britstra Fotografie)

Hollander Techniek is ook betrokken bij heel wat

andere projecten, waaronder het Global Foods Innovation

Centre van Unilever (Wageningen), de

nieuwbouw van het Hermann Wesselink College

(Amstelveen) en de verbouwing van het crematorium

in Almere. ❚

STEDENBOUW.NL | 83


Bredenoord Apeldoorn

Projectinfo

Nieuwe brandstof- en werkplaatsinstallatie voor Bredenoord

Het Apeldoornse Hamer is verantwoordelijk voor de brandstofinstallatie en werkplaatsinrichting in de nieuwbouw van Bredenoord.

“We installeren de brandstofvoorzieningen en tanks, de leidingen

en haspels voor smeermiddelen, perslucht en koelvloeistof en de

hogedruk reinigingsinstallaties voor de wasplaatsen. Daarnaast

monteren we de uitlaatgasafzuigsystemen voor het testdraaien van

de aggregaten. Een radiografische handmodule zorgt ervoor dat de

mond of kap direct boven een uitlaat gepositioneerd kan worden.

Ook het tankregistratiesysteem en de besturingstechniek zijn

van onze hand”, zegt commercieel directeur John Dijkman. “Alle

installaties werden in het bouwteam samen met Bredenoord, de

bouwkundig aannemer en de installateur van de gebouwgebonden

installaties bepaald, door ons ontworpen en met BIM in het virtuele

gebouw geprojecteerd.”

Familiebedrijf Hamer, opgericht in 1938, is een totaalaanbieder in

de utiliteit, industrie, automotive, brandstofvoorziening, chemische

sector en voedingsindustrie. De firma met vestigingen in Nederland

en België ontwerpt, installeert en onderhoudt technische installaties.

“Al jaren maken Hamer en Bredenoord gebruik van elkaars

diensten. Het was dan ook vanzelfsprekend dat ze ons benaderden

voor de realisatie van de bedrijfsmatige technische installaties in

hun nieuwbouw”, stelt Dijkman. “Dit project is een mooie uitdaging,

waarin onze expertise maximaal tot haar recht komt. We zijn een

paar weken voor de bouwvakvakantie met de uitvoering gestart en

momenteel zijn zes medewerkers fulltime op de bouwplaats actief.

Eind 2019 moeten onze werkzaamheden afgerond zijn.”

Het Apeldoornse Hamer is verantwoordelijk voor de brandstofinstallatie en werkplaatsinrichting in de nieuwbouw van Bredenoord.

STEDENBOUW.NL | 85


Bedrijfsreportage Van Berlo

Tekst | Hubertine van den Biggelaar Beeld | Van Berlo

40 JAAR VAN BERLO:

VAN EENMANSZAAK TOT MARKTLEIDER

Op 6 september vierde het Veghelse familiebedrijf Van Berlo haar 40-jarig jubileum. Vader Harrie en zoons Frank en

Marcel werden – een beetje tegen wil en dank – in the spotlights gezet. Onder leiding van gastheer Theo Verbruggen

maakten ze met weinig woorden duidelijk waarom Van Berlo in 40 jaar uitgroeide van eenmanszaak tot marktleider

in bedrijfsvloeren.

Terugkijkend heeft Van Berlo een enorme ontwikkeling doorgemaakt.

86 | STEDENBOUW.NL


Bedrijfsreportage Van Berlo

Bescheidenheid is een in het oog springende eigenschap

van de familie Van Berlo. Ze praten niet graag

over zichzelf, maar wél over hun vak. Die passie was het

overkoepelende thema tijdens de speciale jubileumviering

voor klanten en relaties. “Ik wilde een betrouwbare

aannemer zijn die het gewoon goed maakt. Afspraak is

afspraak”, vatte oprichter Harrie kort en bondig samen.

Die mentaliteit zit ook diep verankerd in het DNA van

zijn zoons én de 150 medewerkers en is daardoor hét

fundament waarop Van Berlo zijn bedrijf heeft gebouwd.

KRACHTEN COMBINEREN

Harrie herinnert zich nog dat hij voor zichzelf begon.

“Met hard werken, soms zelfs dag en nacht,

heb ik het bedrijf opgebouwd. Mijn hart lag vooral

bij het werk buiten en minder bij de administratie.”

Ook zoon Frank is een buitenmens. “School was niet

mijn hobby. Zodra ik mijn diploma’s had, ben ik in de

zaak begonnen. Ik weet vanuit mijn eigen praktijkervaring

wat wel en niet werkt. Dat is een belangrijke

meerwaarde.” Broer Marcel vult aan: “Het mooie

is dat we als familie én als bedrijf in staat zijn om

krachten te combineren. Mijn kracht ligt vooral in de

backoffice. Ik vind het nog steeds een uitdaging om

achter de schermen alles soepel te laten verlopen.”

SPECIALE TECHNIEK

Terugkijkend heeft Van Berlo een enorme ontwikkeling

doorgemaakt. Ook hiervoor is passie het sleutelwoord,

stelt commercieel directeur Glenn Verhoef.

“Het beste willen zijn, betekent ook dat je wilt en

durft te investeren in nieuwe technieken en services.

We merken dat de eisen aan de vervorming van

vloeren toenemen door de komst van highbay of volgeautomatiseerde

distributiecentra. Vanuit onze kennis

en daadkracht leveren we steeds weer full service

maatwerk. We hebben alle diensten die bij een project

komen kijken in huis: advies, analyse, engineering en

uitvoering. Juist de voorbereidende fases spelen een

hoofdrol in projecten. Daarmee krijg je rust in het proces

om ook complexe projecten goed uit te voeren.”

VAN BERLO ACADEMY

Wat goed is, kan altijd beter: ook dat is typisch Van

Berlo. “Daarom gaan we nog meer investeren in onze

klantrelaties”, vertelt Glenn. “Hun feedback is leidend

voor onze ontwikkeling. We gaan actief aan de slag met

tips uit ons halfjaarlijks klantwaarderingsonderzoek en

groeien mee met de vragen uit de markt. Daardoor blijven

wij ook groeien. Dat is best een uitdaging in de

huidige krappe arbeidsmarkt. Reden om onze eigen Van

Berlo Academy op te richten, waar we ons eigen personeel

zullen opleiden.” ❚

'Wat goed is,

kan altijd beter'

STEDENBOUW.NL | 87


World Trade Center (WTC) Rotterdam

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Van Wijnen

WAARDIGE TRANSFORMATIE VAN

ROTTERDAMS HANDELSICOON

Al meer dan tachtig jaar wordt de internationale handelsgeest van Rotterdam belichaamd door het World Trade Center

(WTC) Rotterdam. Een iconisch gebouw met een rijke historie – en een minstens zo rijke toekomst. Sinds drie jaar transformeert

Van Wijnen het in 1937 gerealiseerde pand tot een moderne en fijne plek om te werken en te verblijven.

WTC Rotterdam staat middenin het centrum, tussen

de Coolsingel, de Meent en het Beursplein. Het

oersterke gebouw overleefde het bombardement

in mei 1937 en fungeerde tijdens de oorlogsjaren

als schuilplaats voor onderduikers. Het duurde

tot de jaren tachtig totdat het hoogbouwdeel, de

kenmerkende groene toren, werd gebouwd. Sinds

2015 is Bouwinvest eigenaar van WTC Rotterdam.

Hamelen en Richard Onderstal. Zij lichten de werkzaamheden

toe. “In het hoogbouwdeel slopen we

de verdiepingen kaal”, begint Van Hamelen. “We

halen alle binnenwanden en installaties eruit en

bouwen vervolgens de ruimten weer op. We stuken

de wanden, plaatsen koelplafonds en brengen

nieuwe installaties aan. Van de 23 verdiepingen

hebben we er nu 9 getransformeerd. De overige

verdiepingen transformeren we in fasen, afhankelijk

van de uithuizing van zittende huurders.”

UPGRADE LAAGBOUW

“De gevels, parkeergarage, algemene ruimten

en verhuurbare ruimten van het laagbouwdeel

TRANSFORMATIE HOOGBOUW

De historische waarde in acht nemend, geeft

Bouw invest in samenwerking met vastgoedmanager

Cushman & Wakefield het gebouw een nieuwe

toekomst. De coördinatie en bouwkundige uitvoering

van deze werkzaamheden is in handen van

Van Wijnen, onder leiding van uitvoerders Sven van

'De historische waarde en de

prominente locatie geven het project

een extra dimensie'

88 | STEDENBOUW.NL


World Trade Center (WTC) Rotterdam

'Onze belangrijkste rol in dit project is

het ontzorgen van de opdrachtgever'

ondergaan een flinke upgrade”, voegt Onderstal

toe. “De ontvangsthal, ontmoetingsruimte en het

Business Center pakten we vorig jaar al aan. Ook

de entree en de koffiesalon zijn erg mooi geworden.

Momenteel treffen we de voorbereidingen voor

het vervangen van de gevels aan de Meentzijde.

De tweede, derde en vierde verdieping krijgen een

hotelfunctie. Deze verdiepingen worden kaalgesloopt

en casco opgeleverd. Gezien het monumentale

karakter van het gebouw (rijksmonument) hergebruiken

we zoveel mogelijk oude materialen.”

De vijfde en zesde verdieping, bestemd voor kantoren,

levert Van Wijnen ook casco op. Andere

ingrijpende werkzaamheden in het laagbouwdeel

bestaan uit het aanbrengen van roltrappen en het

aanpassen van de bedrijfskeuken.

ONTZORGEN OPDRACHTGEVER

“Onze belangrijkste rol in dit project is het ontzorgen

(beperkte overlast; het moet net lijken of

we er niet zijn) van de opdrachtgever”, vervolgt

Onderstal. “Zo nemen wij alle bijkomende werkzaamheden

op ons. Bijvoorbeeld wanneer de installateur

van de sprinklerinstallatie een plafondplaatje

geplaatst wil hebben. Of als sparingen in

het beton aangebracht moeten worden. En dan

zijn er nog de verrassingen die horen bij een pand

van ruim tachtig jaar oud, zoals verouderde gietijzeren

buizen. De daarbij behorende herstelwerkzaamheden

verrichten wij ook.”

NIET-STANDAARD OPLOSSINGEN

De historische waarde en de prominente locatie

geven het project een extra dimensie. Bouwinvest,

de gemeente, maar ook de Rotterdammers

zien erop toe dat de upgrade het gebouw waardig

is. Dit vraagt met name bij de gevelrenovatie om

niet-standaard oplossingen. Zo worden er maatwerk

matrijzen voor de kozijnen gemaakt. Voor

het bepalen van de juiste gevelkleur is een uitgebreid

kleurenpalet ontwikkeld en ter beoordeling

op één van de gevels aangebracht.

ÉÉN TEAM

“Op dit project is het de kunst om je werk zo onzichtbaar

mogelijk te doen”, zegt Van Hamelen.

“We zijn de huurders, bezoekers en andere gebruikers

van het pand zo min mogelijk tot last. We

plannen overlastgevende activiteiten, zoals boren,

buiten kantoortijden en activiteiten om. Ook als

er bijvoorbeeld op het laatste moment een zaal

verhuurd wordt. Dat vereist de nodige flexibiliteit.

Van ons, maar ook van onze onder- en nevenaannemers.

Dat we al lang met elkaar samenwerken,

is een groot voordeel. We weten elkaar snel te

vinden en spreken elkaar gemakkelijk aan. Als één

team zorgen we ervoor dat dit karakteristieke gebouw

weer helemaal voldoet aan de wensen en

eisen van nu en straks.” ❚

Bouwinfo

Opdrachtgever

Bouwinvest Dutch Institutional Office

Fund NV, Amsterdam en Cushman &

Wakefield, Rotterdam

Aannemer

Van Wijnen, Dordrecht

Start bouwwerkzaamheden

2017

STEDENBOUW.NL | 89


Sportcentrum De Rolpeal Workum

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Henri Vos

OP BURGERINITIATIEF

SPORTHAL EN ZWEMBAD MET

BEWEEGBARE BODEM

Het nieuwe sportcomplex in Workum is een absolute eyecatcher. De bijzondere dakvorm, het warme geribbelde metselwerk

en daarboven de staalplaten met hun verticale belijning zorgen voor een stoer geheel.

De bouw van het zwembad vond plaats op initiatief

van de Workumse burgers. Deze wilden een

zwembad dat duurzaam en energiezuinig is. Een

verstelbare bodem over een derde van het bad

moest het zwembad geschikt maken voor allerlei

soorten gebruikers. Ook aan de bouwer stelden de

burgers bijzondere eisen. Deze moest bijvoorbeeld

de lokale bevolking inzetten bij de bouw, zodat

het bouwproject werkgelegenheid creëerde en

iets toevoegde aan de Friese economie. Het was

Jorritsma Bouw die aan al deze eisen voldeed en

het werk gegund kreeg.

EEN EYECATCHER

In het sportcomplex bevinden zich een sporthal

(27 x 44 m), een wedstrijdbad (25 x 15 m) en een

horecagelegenheid met royaal terras. Het zwembad

en de overige faciliteiten – behalve de kleedkamers

van de sporthal – bevinden zich op de

eerste etage. “Ouders en aanmoedigend publiek

hebben dan vanuit de horecagelegenheid zicht

op het bad, de sporthal en de sportvelden”, wijst

Addy Sonneveld, projectleider van Jorritsma Bouw.

ENERGIEZUINIG BOUWEN

Het casco voor het zwembad werd opgebouwd

uit prefab beton. Voor de opbouw werd gekozen

voor een staalconstructie met sandwichpanelen

en het dak werd opgetrokken in staalplaat. “Tot

dusver alledaagse activiteiten”, vertelt Sonneveld.

“Maar de bouw van het zwembad was alles behalve

alledaags. We kregen te maken met hoge

waterdichtheidseisen, luchtvochtigheid en zwembadtemperaturen.

In verband met de hoge luchtvochtigheid

moest het zwembad luchtdicht worden

gebouwd; dat vroeg om vakkundige aandacht

bij de aansluitingen en kierafdichtingen. Om het

pand energiezuinig te maken, zijn er zonnepanelen,

een warmtepomp en een waterbehandelingsproces

geïnstalleerd.”

installateur Hellebrekers Technieken als nevenaannemer

verantwoordelijk voor de installaties.

Ook bijzondere producten – zoals de beweegbare

bodem – zorgden voor nieuwe gezichten

op de bouw. “Gelukkig werd het hele project

uitgewerkt in 3D (BIM)”, vertelt Sonneveld hierover.

“Met dit raakvlakkenmanagement konden

sparingen, luchtkanalen en aan- en afvoeren

moeiteloos op elkaar worden afgestemd. Deze

werkmethode voorkomt miscommunicatie en

zorgt voor samenhang tussen het Programma

van Eisen, verwachtingen en uitvoering. Met

BIM bouw je beter, efficiënter, transparanter,

economisch voordeliger en sneller.”

AANDACHT VOOR DE OMGEVING

“De Stichting met vrijwilligers was ook aanwezig

bij de bouwvergaderingen”, vervolgt Sonneveld.

"De afgevaardigden van de Stichting hadden de

juiste bouwkundige ervaring en leverden hier

zonder meer een toegevoegde waarde.” De maatschappelijke

betrokkenheid waarmee het bouwproject

werd uitgevoerd, paste Jorritsma Bouw

als een jas. Een bijdrage leveren aan de lokale

INTENSIEVE SAMENWERKING

Voor het specialistische werk ging Jorritsma in

zee met gespecialiseerde ketenpartners. Zo was

Het casco voor het zwembad werd opgebouwd uit prefab beton. Voor de opbouw werd gekozen voor

een staalconstructie met sandwichpanelen en het dak werd opgetrokken in staalplaat.

90 | STEDENBOUW.NL


Sportcentrum De Rolpeal Workum

‘De bouw van een zwembad is alles

behalve alledaags’

werkgelegenheid, is voor haar standaard. Ook

CO 2

-reducerend bouwen door het aantal transportbewegingen

te beperken, is bij haar een vast

punt van aandacht. Sonneveld: “We zijn onder

meer aangesloten bij Bewuste Bouwers. Dit bouwmanagement

is gebaseerd op de pijlers ‘bewust’,

‘veilig’, ‘milieu’, ‘verzorgd’ en ‘sociaal’.” ❚

Ouders en aanmoedigend publiek hebben vanuit de horecagelegenheid zicht

op het bad, de sporthal en de sportvelden.

Bouwinfo

Opdrachtgever

Stichting Nije Rolpeal Workum

Constructeur

Ingenieursbureau Bartels, Utrecht

Architect

Slangen + Koenis Architecten, IJsselstein

Bouwkundig aannemer

Jorritsma Bouw, Bolsward

Installatietechnisch aannemer

Hellebrekers Technieken, Nunspeet

Bouwsom

€ 3,6 miljoen

Bouwperiode

april 2018 - april 2019

Projectinfo

Zwembad gemaakt met prefab elementen

Het prefab beton voor het casco en het zwembad van De Rolpeal

werd geëngineerd, geproduceerd en gemonteerd door MBS

Cascobouw. Deze levert als enige zwembaden, opgebouwd uit

prefab elementen.

“Met de prefab beton zwembaden hebben we een uniek product

in huis”, vertelt projectleider Willem Keuken van MBS Cascobouw.

“Dit maakt ons tot een unieke speler in prefabland.

De zwembaden voldoen aan de voorschriften van NOC*NSF,

hebben tot op de millimeter nauwkeurig de juiste afmetingen

en beschikken over een glad oppervlak.” Daarnaast was MBS

Cascobouw verantwoordelijk voor de totale ruwbouw, van

fundering tot opbouw.

Alle benodigde prefab betonelementen werden door MBS

Cascobouw zelf geëngineerd en geproduceerd, in de eigen

productielocatie. Het gehele complex werd uitgevoerd in

zestien weken. “Dat is behoorlijk snel”, weet Keuken. “Dankzij

het werken met prefab beton werd het totale bouwproces

bovendien flink ingekort.”

MBS Cascobouw

STEDENBOUW.NL | 91


BAKKER WORKUM

KONSTRUKTIEWERKEN B.V.

Eniggaburren 15

8711 HP Workum

Telefoon: 0515-542885

Mail: info@bakkerworkum.nl

Website: www.bakkerworkum.nl

• Staalconstructies bedrijfsen

kantoorgebouwen

• Utiliteitsgebouwen

• Stalen dak- en gevelbeplating

• Trappen - Bordessen

• Hekwerken - Klein ijzerwerk

www.bakkerworkum.nl


Sportcentrum De Rolpeal Workum

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Bakker Workum Konstruktiewerken

DAKBEPLATING EN GEVELBEKLEDING MAKEN

VAN DE ROLPEAL EEN EYECATCHER

Het nieuwe sportcentrum De Rolpeal te Workum werd door Bakker Workum voorzien van dakbeplating en gevelbekleding.

“Een waar huzarenstukje”, merkt Sam Bakker, projectleider van Bakker Workum Konstruktiewerken, op. “Zeker de

vormgeving van het gebouw was – in het begin van het bouwproces – een mooie uitdaging.”

Voor de uitwerking van de details werkte Bakker

Konstruktiewerken intensief samen met de aannemer

en architect. Zo werd de buitenzijde van

het gebouw een spectaculair geheel. De aparte

roodbruine kleur van de dakbedekking, de gevelbekleding

en de boeiranden vallen onmiddellijk

in het oog. Bakker: “Het is een gedurfde kleur

die je niet vaak ziet bij hedendaagse gebouwen.”

Bakker Konstruktiewerken kwam mede in aanmerking

om de dakbeplating en gevelbekleding uit te

voeren, omdat zij gevestigd is in Workum. Jorritsma

Bouw koos – waar mogelijk – voor lokale partners.

“Bij ons was het werk natuurlijk meer dan

welkom”, vertelt Bakker. “Het was een uitgekiende

gelegenheid om ons visitekaartje af te geven.”

‘De hoge plafonds en geperforeerde

dakplaten geven de kantine cachet’

De inrichting van het middelste gedeelte van

het gebouw – waar onder andere de kantine

gesitueerd is – ziet er fraai uit. De hoge plafonds

en de geperforeerde dakplaten in verband

met de nodige geluidsabsorptie geven de

ruimte cachet. Bovendien genieten de bezoekers

vanaf de kantine en het verhoogde terras

een fantastisch uitzicht op de voetbalvelden

van v.v. Workum, waar Bakker Workum al jaren

sponsor van is. De medewerkers van Bakker

Workum zijn trots op het eindresultaat. Sinds

de officiële opening door Foppe de Haan, een

sportman in hart en nieren, beschikken sporters

uit Workum en omgeving weer voor jaren over

een prachtig sportcomplex, waaraan Bakker

Workum een bijdrage leverde. ❚

STEDENBOUW.NL | 93


Thema Prefab beton

Tekst | Roel van Gils

Beeld | Bisoton

PREFAB BETONPRODUCENT

LEGT DE LAT WÉÉR HOGER

Al vele jaren produceert Bisoton massieve en geïsoleerde betonpanelen voor de industrie- en utiliteitsbouw. Sinds de ingebruikname

van een compleet nieuwe productiefaciliteit met geavanceerde productielijn in mei dit jaar, heeft de prefab

betonproducent zijn mogelijkheden aan esthetische wandelementen aanzienlijk uitgebreid. Dat biedt volop perspectief

voor de woningbouw.

vele distributiecentra, datacenters, productiefaciliteiten en bedrijfsverzamelgebouwen

op onze naam staan. Op dit moment starten we met de productie

van de betonelementen voor het eerste warehouse van Zalando in Nederland.

Het gaat om ruim 25.000 m² aan betonpanelen. Ook zijn we nu betrokken bij

de bouw van het mega-distributiecentrum van DSV in Tholen en een nieuw,

groot datacenter in Amsterdam. Daarnaast gaan we meer de nadruk leggen

op de woningbouw. Zo is het mogelijk om één gevelsluitende wand, inclusief

steenmotief, te realiseren tot wel 9,25 meter lengte. Ook voor specials kunnen

klanten bij ons aankloppen. We gaan graag de uitdaging aan.” ❚

'Hoge isolatiewaarden,

verschillende steenmotieven

en speciale afwerkingen zijn

eenvoudig te realiseren'

De mogelijkheid tot enorme maatvariatie in betonpanelen

maakt Bisoton uniek in de markt.

“Sinds 2012 zijn we actief in de deze markt en zijn wij continu op zoek naar

slimme, betaalbare en integrale oplossingen voor onze klanten. Onze filosofie

is om een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig gebouw”, zegt

Henri van Veldhuizen. “Om tegemoet te komen aan de toenemende eisen en

hoge vraag, hebben we onlangs een nieuwe productiefaciliteit in gebruik genomen.

Niet alleen de output is daarmee toegenomen, ook kunnen we meer

productvarianten produceren. Dat wil zeggen, meer variaties in maatvoering

en esthetiek. Hoge isolatiewaarden, verschillende steenmotieven en speciale

afwerkingen zijn eenvoudig te verwerken.”

MAATVARIATIE

De mogelijkheid tot enorme maatvariatie in betonpanelen maakt Bisoton

volgens Van Veldhuizen uniek in de markt. “Onze productielijn laat zich

niet beperken door een aantal standaard maatvoeringen. We nemen met

ons dynamische en vakkundige team desgewenst de volledige scope voor

klanten uit handen, verzorgen de engineering, tekenen de wanden in 3D,

verzorgen de wapening- en constructieberekening, .... Kortom: we regelen

in feite alles tot aan het eigen transport.”

Bisoton produceert van oudsher betonpanelen, geïsoleerde gevels, tussenwanden,

compartimenteringswanden, enz. voor de utiliteit. “We hebben al

STEDENBOUW.NL | 95


Preco

zet in op

totaliteit

ONZE BETONPRODUCTEN

Wanden

Dock elementen

Kolommen & balken

IJsseldijk

Kolommen & balken

Trappen & bordesplaten

Balkon- & galerijplaten

Specials

Agrarische vloeren

Kanaalplaatvloeren

Engineering

Productie

Levering

Montage

IJsseldijk 31 - 7325 WZ Apeldoorn - Tel. 085 11 22 360 - info@preco.nl - www.preco.nl


Thema Prefab beton

Tekst | Lieke van Zuilekom

Beeld | Preco

SNEL, EFFICIËNT EN WEERSONAFHANKELIJK

BOUWEN MET PREFAB BETON

Het aandeel prefab betonelementen in de bouwsector is in de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. En dat is niet verwonderlijk,

volgens Theo Kool, Commercieel Directeur van Preco (voorheen: Cervix Beton). “Het aantal handjes op de bouw

wordt steeds schaarser en doorlooptijden staan onder druk. Prefab betonproductie speelt hier optimaal op in. Het beton

wordt onder de beste omstandigheden geproduceerd en weersomstandigheden hebben minder invloed op het stort- en

uithardingsproces, waardoor we een optimale efficiëntie en kwaliteit kunnen borgen. De productietijd is aanzienlijk

korter dan in het werk. Bovendien zijn in de fabriek de toleranties kleiner. Doordat we zoveel mogelijk materialen hergebruiken

en water uit onze eigen grondwaterbron benutten, is ons prefab beton bovendien zeer duurzaam.”

Vervoer richting de klant.

'In onze nieuwe betonfabriek kunnen we

geheel zelfvoorzienend opereren en is

voldoende ruimte om - onder één dak -

een totaalconcept aan te bieden aan

onze klanten'

Omdat de bestaande huurlocatie in Ede te klein

was om in de groeiende vraag naar prefab betonproducten

te voorzien, besloot Preco in 2018 om

een nieuwe, eigen betoncentrale te bouwen met

een geavanceerde, nieuwe machinerie. “In onze

nieuwe betonfabriek in Apeldoorn kunnen we

geheel zelfvoorzienend opereren en is voldoende

ruimte om – onder één dak – een totaalconcept

aan te bieden aan onze klanten. Van de engineering

tot en met de productie en levering”, vertelt

Kool. “Klanten kunnen bij ons terecht voor cascowanden,

constructieve wanden, betonplinten,

brandwanden, binnenwanden, kanaalplaatvloeren,

balken en kolommen, balkons en galerijplaten,

trappen en bordesplaten en dockelementen.

Maar ook voor specials, zoals V-kolommen,

reliëfwanden en wanden met een fotoafdruk.”

UITGEKIEND PRODUCTIEPROCES

Alle producten worden op maat gemaakt. “Op basis

van de bouwkundige en constructietekeningen

van onze klanten maakt onze interne tekenkamer

de productietekeningen. Volledig in 3D/BIM, waarna

de modellen via IFC worden ingeladen in ons

ERP-systeem”, vertelt Kool. “Alle betonmengsels

worden op basis van de klantwensen en voorgeschreven

milieuklasse samengesteld door een

gespecialiseerde betontechnoloog. Waar mogelijk

produceren we de prefab betonproducten op

tafels, waarbij de hoofdmaatvoeringen middels

een speciale lasertechniek op de tafels worden geprojecteerd.

Hierdoor kunnen we nog maatvaster

produceren. Voordat onze prefab betonproducten

de fabriek verlaten, ondergaan ze een strenge

kwaliteitscontrole.”

JUST-IN-TIME LOGISTIEK

Preco beschikt over een interne transportplanner

die in overleg met de klant de beste aflevermomenten

bepaalt. “De prefab betonproducten worden

doorgaans vervoerd op een slede”, vertelt

Kool. “Hierdoor blijven de elementen optimaal beschermd

tijdens het transport en wordt de kans op

beschadigingen tot een minimum beperkt.” Naast

het leveren van de prefab betonelementen kan

Preco naar wens ook de montage verzorgen. ❚

STEDENBOUW.NL | 97


Thema Prefab beton

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Hercuton / Ton Borsboom Fotografie

‘TOEPASBAARHEID PREFAB

BETON WORDT NOG GROTER’

Prefab beton heeft de toekomst. Hercuton weet dat als geen ander. De prefab betonspecialist begon precies

25 jaar geleden als pionier in bedrijfshuisvesting. Sindsdien helpt ze op innovatieve wijze opdrachtgevers blijvend op

voorsprong. Op het gebied van duurzaamheid, kostenbesparing, efficiency, onderhoud, uitstraling én waardebehoud.

Main Office Airforce, Zandvoort.

“Wij geloven in conceptmatig bouwen”, vertelt

directeur Ivo van der Mark van het jubilerende

Hercuton. “Wij vinden het onlogisch om bij elk

project het wiel opnieuw uit te vinden. Wij noemen

onze conceptmatige bouwwijze LEGO lisering.

Feitelijk beschikken wij over zo’n zesduizend

verschillende elementen, prefab betonnen bouwelementen,

waarmee we oneindig kunnen variëren.

Met deze elementen realiseren we turnkey

functionele distributiecentra en productieruimtes,

maar ook architectonische hoogstandjes.” Mooie

voorbeelden hiervan zijn het all-electric sorteercentrum

van DHL in Zaltbommel, Imagewharf in

Amsterdam (genomineerd voor het BNA Beste

Gebouw 2019 én voor de Steden in Beweging

(STIB) Award 2019), het main office voor Airforce

in Zaltbommel en het Euroscoop Cinema- &

Leisurecomplex in Amsterdam en Den Haag.

KWALITEIT WAARBORGEN

Door de jaren heen heeft Hercuton zich gespecialiseerd

in het conceptmatig ontwerpen en turnkey

bouwen van bedrijfspanden in prefab beton. Van

der Mark: “We weten wat wel en niet werkt. Tegelijkertijd

verleggen we continu onze grenzen, om

onze kwaliteit te waarborgen en de verwachtingen

van klanten te overstijgen. Onze conceptmatige

bouwwijze in prefab beton leent zich hier bij uitstek

voor. Dat begint al bij het ontwerpproces.

Onze elementen zijn volledig uitgedacht en eenvoudig

te integreren in een geautomatiseerde 3D

ontwerpomgeving. Vervolgens worden zij, onder

ideale condities, in de fabriek geproduceerd. De

'Niet alleen als onderdeel van modulaire

en integrale concepten, maar ook als

materiaal biedt prefab beton de nodige

voordelen'

98 | STEDENBOUW.NL


Thema Prefab beton

'De kwaliteit van het beton wordt steeds

hoger, waardoor de toepasbaarheid

nog groter wordt'

bouw op locatie is dan slechts nog een logistieke

afwikkeling. De betonelementen zijn maatvast en

passen dus perfect op elkaar.”

PLANNING ONDER CONTROLE

“Naast kwaliteit laat ook de planning zich

eenvoudig beheersen”, vervolgt Van der Mark.

“Doordat we prefabriceren, kunnen we in het

voortraject al een heleboel vastleggen. We

weten immers precies uit welke elementen

het ontwerp is opgebouwd en wanneer welke

elementen nodig zijn. Op basis daarvan instrueren

we de fabriek, die op de dag nauwkeurig

levert.” De efficiëntie die Hercuton met deze

bouw methode bereikt, is nog sterker doordat architecten

en andere betrokken partijen al in het

voortraject van een project aanhaken. Door integraal

samen te werken, zijn processen optimaal

op elkaar afgestemd en is de kans op vertraging

en faalkosten nog kleiner.

DUURZAAM MATERIAAL

Niet alleen als onderdeel van modulaire en

inte grale concepten, maar ook als materiaal biedt

prefab beton de nodige voordelen. Van der Mark

benadrukt de duurzame eigenschappen: “Denk

bijvoorbeeld aan het grote accumulerende vermogen.

Hierdoor blijven onze panden in de zomer

koel en zijn ze ’s winters eenvoudig op temperatuur

te houden. Daarnaast lenen onze prefab

betonnen gebouwen zich bij uitstek voor betonkernactivering.

Een ander voordeel is dat onze

prefab betonnen daken geschikt zijn voor zonnepanelen

én meervoudig grondgebruik. Bovendien

is beton onderhoudsarm, brandwerend, inbraakveilig

en recyclebaar.”

NIEUWE BRANCHES

Op de vraag welke mogelijkheden hij voor de toekomst

ziet, antwoordt Van der Mark: “De kwaliteit

van het beton wordt steeds hoger, waardoor

de toepasbaarheid nog groter wordt. Na onder

meer productieruimtes, groente- en fruitbedrijven,

bloemen- en plantenbedrijven, logistieke

bedrijven en bedrijven die gevaarlijke stoffen

opslaan, verwacht ik dat we de komende jaren

nog meer nieuwe branches aan onze klantenkring

kunnen toevoegen.” ❚

Main Office Airforce, Zandvoort.

Euroscoop Cinema- & Leisurecomplex, Amsterdam.

All-electric sorteercentrum DHL, Zaltbommel.

Drie loft kantoren en een parkeergebouw Imagewharf, Amsterdam.

(Beeld: Jeroen Musch Fotografie)

STEDENBOUW.NL | 99


Thema Prefab beton

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Decomo

50 JAAR ERVARING IN ARCHITECTONISCH BETON,

MET OOG VOOR ARCHITECT EN AANNEMER

'Er is reden over de grens te kijken voor maatwerkprojecten in architectonisch beton. In België is de ervaring met high

end-projecten in schoonwerkbeton immers vaak groter. Decomo uit Moeskroen combineert expertise in afwerking en

prefabproductie, en wordt vaak verzocht in te schrijven danwel deel te nemen aan prestatiegerichte ontwikkeltrajecten.

“Daar nemen wij de tijd voor”, zegt technisch-commercieel adviseur Werner Hulstaert. “Met als schoolvoorbeeld het in

2018 opgeleverde Gerechtsgebouw Breda.”

De gevel van het Gerechtsgebouw Breda is na

een intensief DBFMO-tendertraject in samenwerking

met opdrachtgever In Balans door Decomo

bemonsterd en geleverd. Bij de trapeziumvormige

volumes, om en om geschikt in de plint, de middenbouw

en het bovenbouwdeel spelen de grote

raampartijen en het architectonisch prefabbeton

van onder meer de dragende sandwichelementen

een cruciale rol in de materialisering van het transparante

ontwerp.

DENKEN VANUIT DE ARCHITECT

Decomo heeft mee-ontwikkeld aan het gevelconcept,

dat zowel is uitgevoerd met enkelschalige als

sandwich betonelementen. Hulstaert: “De betonmix

voor de plintelementen en de buitenplaat van

de sandwichelementen is samengesteld, rekening

houdend met de wens van de architect om met

eenzelfde samenstelling verschillende verschijningsvormen

te kunnen realiseren. Er heeft zich

een zorgvuldig proces afgespeeld waarin geëxperimenteerd

is met drie afwerkingsmethoden. De

gevelelementen zijn gezoet, gezuurd, dan wel geprofileerd/gestraald.

Hiermee konden wij optimaal

laten zien dat architectonisch beton op maat kan

worden vormgegeven, zowel qua productie- als

afwerkingsmethode. Het resultaat mag er zijn.”

WERELDEN VERBINDEN

Decomo beweegt zich op de Nederlandse markt

vanuit de eigen kracht, aldus Hulstaert. “Dat houdt

in: wij ontwikkelen en engineeren met iedereen

mee en luisteren hierbij naar alle partijen, van opdrachtgever

tot montagebedrijf. We nemen in het

voortraject vrijblijvend de tijd om alle wensen van

bijvoorbeeld constructeur, architect, hoofdaannemer

en gevelbouwer maximaal te integreren in

onze prefab gevelelementen. Deze aanpak zorgt

'Met de architect begint alles:

hij bedenkt het esthetische concept

en de materialisatie'

Decomo heeft mee-ontwikkeld aan het gevelconcept van het Gerechtsgebouw Breda, dat zowel is

uitgevoerd met enkelschalige als sandwich betonelementen.

voor de nodige klik tussen partijen en garandeert

een goede start van een verdere samenwerking.

Wij zijn zelfbewust genoeg om alleen in te stappen

wanneer de architect een doorslaggevende

rol heeft. Met de architect begint alles: hij bedenkt

het esthetische concept en de materialisatie. Wij

denken mee met de aannemers. Decomo is ooit

gestart vanuit de aannemerij en wij kunnen de

werelden van ontwerp en uitvoering goed verbinden,

vanuit 50 jaar ervaring in het architectonisch

beton, in al zijn verschijningsvormen.” ❚

100 | STEDENBOUW.NL


NEZZT BOUWT

AAN DE TOEKOMST

NEZZT bouwt aan de toekomst. Een toekomst waarin

flexibiliteit en duurzaamheid essentieel zijn. We moeten

zuinig omgaan met onze grondstoffen en anders leren

kijken naar de woningbouw. Flexibele woonwijken,

permanente woontorens of een tijdelijk thuis. NEZZT

is betaalbaar, gemakkelijk samen te stellen en vliegensvlug

op te bouwen en te verplaatsen. Zo groeit, of

krimpt NEZZT met de samenleving mee. Bouwen aan

de toekomst doen wij samen. Een toekomst waarin wij

zelf de ruimte bepalen met een thuis voor elke fase in

ons leven.

WHAT’S NEZZT?

BY

DEMEEUW

Industrieweg 8

5688 DP Oirschot

+31 499 572 024

info@nezzt.nl

www.nezzt.nl


Thema Modulair Bouwen

Recent zijn de woonmodules in opdracht van woningcorporatie Stadgenoot toegepast in Stek Oost, Amsterdam, waar jongeren met verschillende

achtergronden samen een community gaan opbouwen.

Tekst | Lieke van Zuilekom

Beeld | NEZZT

MAAK KENNIS MET

DE VOLGENDE STAP IN WONEN

We leven in een dynamische wereld waarin we anders leven, wonen en op zoek gaan naar persoonlijk geluk en ruimte

om onszelf te ontplooien. Vandaag de dag gaat duurzaamheid niet langer alleen maar om materiaal. Gebruik is belangrijker

dan bezit en groei is eerder een kwestie van slimmer dan van meer. We doen wat we willen, waar we willen en

wanneer we willen en geven op een eigen wijze invulling aan onze identiteit. In zo'n wereld willen en kunnen we toch

niet meer statisch bouwen?

“Het traditionele woningaanbod slaagt er onvoldoende

in om de nieuwe woonvraag te beantwoorden”,

meent Bas de Haan, directeur van

NEZZT, een woonlabel van bouwbedrijf De Meeuw.

“Er is een dringend tekort aan passende woningen,

van de juiste omvang, met de juiste indeling,

met het juiste comfort en op de juiste plek. Aan

woningen die mensen een thuis bieden, in iedere

fase van hun leven. NEZZT speelt hierop in. Het

woonconcept ademt mee met de samenleving en

wijzigt, groeit, krimpt en past zich moeiteloos aan

de veranderende woonwensen aan. Alleenstaand,

starter, gezin of senior: NEZZT geeft mensen altijd

de ruimte die ze wensen en nodig hebben. En zijn

de woningen niet meer nodig, dan verhuist NEZZT

eenvoudig naar een andere plek of wordt de woning

gedeeltelijk of in zijn geheel teruggenomen.

Klaar voor de volgende bewoner, de volgende levensfase

en de volgende locatie. Dit is het nieuwe

wonen, volgens ons.”

HOGE GPR- EN EPC-SCORES

De NEZZT woningen scoren bovengemiddeld op

het vlak van energie, milieu, gezondheid, comfort,

gebruikskwaliteit en toekomstwaarde, vertelt De

Haan. “De NEZZT woningen behalen zeer hoge

GPR- en EPC-scores. Niet alleen door onze circulaire

aanpak, maar ook dankzij een uitstekende

schil isolatie. Alle woningen functioneren all-electric.

Een kleine, standalone lucht/water-warmtepomp

voorziet in een gasloze warmte- en warmtapwaterlevering.

Doordat deze warmtepomp de

restwarmte uit de ventilatie-retourlucht benut, is

een buitenunit niet nodig. Voor de verwarming

wordt een plintradiator geïnstalleerd. Zonnepanelen

voorzien in een duurzame energieopwekking.”

102 | STEDENBOUW.NL


Thema Modulair Bouwen

Alle woonmodules worden opgebouwd uit in eigen

huis ontwikkelde betonvloeren en een geïsoleerd

stalen frame. Voor de buitenwanden is gekozen

voor houtskeletbouw. “De binnen- en buitenafwerking

kunnen volledig op maat worden uitgewerkt.

Bijvoorbeeld met hout, gevelpanelen of steenstrips.

Daarnaast ontwikkelen we een aantal standaardconcepten.

Bijvoorbeeld voor woningcorporaties en

studentenhuisvesters, die dit zeer op prijs stellen.”

BIJZONDERE PROJECTEN

NEZZT is circa 4 jaar geleden in de markt geïntroduceerd.

Recent zijn de woonmodules in opdracht van

woningcorporatie Stadgenoot toegepast in Stek

Oost, Amsterdam, waar jongeren met verschillende

achtergronden samen een community gaan opbouwen.

“Voor dit project hebben we het voormalige

zorggebouw De Orangerie in Eindhoven – dat 12

jaar geleden is gerealiseerd door bouw bedrijf De

Meeuw – zorgvuldig ontmanteld”, vertelt De Haan.

“Alle woonmodules zijn vervolgens naar onze fabriek

vervoerd en grondig gereinigd voor renovatie

en hergebruik. Van de in totaal 815 units zijn binnen

enkele maanden niet alleen circulair wooncomplex

De binnen- en buitenafwerking kunnen volledig

op maat worden uitgewerkt.

Bas de Haan, directeur van NEZZT, een

woonlabel van bouwbedrijf De Meeuw.

'Ons woonconcept ademt mee met

de samenleving en wijzigt, groeit,

krimpt en past zich moeiteloos aan de

veranderende woonwensen aan'

‘Stek Oost’ (250 studio’s) gebouwd, maar ook een

school in Nijkerk en een kindcentrum in Rosmalen.

Op dit moment zijn we druk bezig met een project

in Purmerend, waar in opdracht van de gemeente

200 tijdelijke NEZZT woningen voor 4 locaties worden

geleverd. Halverwege oktober worden de eerste

20 studio’s geproduceerd, die aan een EPC van

< 0,2 en een GPR van > 8,14 voldoen. Daarmee

presteren de studio’s aanzienlijk beter dan standaard

nieuwbouwprojecten.” ❚

Alle woonmodules worden opgebouwd uit in eigen huis ontwikkelde betonvloeren en een geïsoleerd stalen frame.

Voor de buitenwanden is gekozen voor houtskeletbouw. (Beeld: Thomas Abrahams)

STEDENBOUW.NL | 103


WWW.JANSNEL.COM

Jan Snel staat

voor snel, modulair

en circulair bouwen

Jan Snel bouwt snel, modulair en circulair: gebouwen worden gebouwd in de

fabriek, geplaatst op locatie en na gebruik, gedemonteerd en hergebruikt. Nu

wil Jan Snel een stap verder gaan. We willen niet alleen de units hergebruiken,

maar volledig circulair bouwen. Een belangrijke stap is een circulair design

waarbij gebouwen zo worden ontworpen, dat we alle materialen later kunnen

hergebruiken in nieuwe gebouwen. Samen met onze klanten en leveranciers

willen we de stap maken naar een circulair gebouwde omgeving.

Dat is onze ambitie voor de komende jaren.

Kijk voor meer informatie op www.jansnel.com


Thema Modulair Bouwen

Tekst | Jan-Kees Verschuure

Beeld | Grizli Studio

GROEIENDE VRAAG NAAR FLEXIBELE WOONVORMEN

OPENT DEUREN VOOR CIRCULAIRE, MODULAIRE BOUW

Opdrachtgevers in de bouw hebben een groeiende behoefte aan flexibel vastgoed, merkt Jan Snel. De modulaire bouwer

zet daarbij in op circulariteit. Tegelijkertijd groeien de mogelijkheden in het marktsegment met betrekking tot gestapelde

bouw. “Van oudsher hergebruiken wij bestaande units en onderzoeken wij de mogelijkheden met betrekking tot optimalisatie

van gebruik. Circulaire bouw kan in onze ogen niet los worden gezien van de groeiende vraag naar flexibel

vastgoed”, zegt projectleider circulariteit Daan Kosterman.

Zelfstandig opererend, modulair bouwer Jan Snel

heeft recentelijk de totale jaarproductie van units

laten doorlichten op CO 2

-uitstoot, middels het

softwareprogramma EcoChain. “Daaruit kwam

een aantal interessante zaken naar voren”, zegt

Kosterman. “Voorop staat dat beton en staal het

zwaarst meewegen in de CO 2

-uitstoot. Deze constructie-onderdelen

hebben al een belangrijke rol

in het hergebruik van onze units.” Meer winst valt

te boeken in de productieketen, met duurzaam

geproduceerde grondstoffen en vermindering van

gebruik. “Bouwmaterialen als EPS-isolatie worden

inmiddels door de producent teruggenomen.

Maandelijks gaat tachtig kuub aan piepschuim terug

naar de fabriek. Dat is een significante ontwikkeling

in de verduurzaming van de keten.”

HOOG- EN LAAGBOUW

Jan Snel ziet de vraag naar circulaire bouw vanuit

de opdrachtgever nog niet direct exploderen; de

vraag naar flexibel vastgoed doet dat wel en beide

ontwikkelingen vullen elkaar aan, zegt Kosterman.

“Wij zien een groeiende vraag naar vastgoed dat

op termijn voor andere doelgroepen kan worden

aangewend. Bijvoorbeeld studentenwoningen

die nu nodig zijn, maar op termijn misschien

overbodig worden.” Jan Snel kan op die manier

inspelen op de kortetermijnvraag, maar ook de

units na verloop van tijd weer opnieuw inzetten.

Verschillende projecten waarin Jan Snel als aannemer

fungeert gaan inmiddels die richting uit,

zoals Startblok Elzenhagen in Amsterdam-Noord,

een project voor 540 studenten en statushouders.

“Veel opdrachtgevers hebben behoefte aan flexibele

woonvormen, zowel bij hoog- als laagbouw.

'Maandelijks gaat

tachtig kuub aan

piepschuim terug

naar de fabriek'

Modulaire systemen worden doorontwikkeld voor hoogbouwprojecten.

In Groningen bouwen wij bijvoorbeeld wisselwoningen

voor mensen die in verband met de renovatie

van hun beschadigde woning een tijdelijke

woonplek zoeken.”

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

“Zoals gezegd is de zoektocht naar een totaal

circulaire bouw ons uitgangspunt, en is de conventionele

aanpak met hergebruik van bestaande

systemen al een goede stap”, vervolgt Kosterman.

“Uiteraard optimaliseren wij de productieketen in

het kader van grondstofgebruik; daarnaast gaan

wij op zoek naar nieuwe vormen van circulair design.

Zo onderzoeken wij de mogelijkheid van een

volledig houten unit.” Ook de stapeling van units

bevindt zich in een optimalisatieproces. Jan Snel

gaat in het Duitse Bochum studentenwoningen

neerzetten tot twaalf verdiepingen hoog. Bij hoogbouw

komen er beduidend hogere eisen kijken in

het kader van brandveiligheid. Daarom wordt

het leidingwerk geoptimaliseerd voor gestapelde

bouw. Jan Snel probeert op deze wijze continu

nieuwe concepten te verzinnen voor de optimale

samenstelling. “Modulaire bouw wordt op termijn

steeds meer circulair, maar vooral flexibeler in gebruik

en duurzamer in de productieketen.” ❚

STEDENBOUW.NL | 105


Thema Modulair Bouwen

Tekst en beeld | Wagenbouw Bouwsystemen B.V.

HOE WORDT NEDERLAND AANTREKKELIJK VOOR ARBEIDSMIGRANT EN WERKGEVER?

HUISVESTING - PASSEND,

HAALBAAR & BETAALBAAR

Veel EU-landen kampen met een vergrijzingsprobleem. Dit creëert tekorten op de arbeidsmarkt. Om deze tekorten op te

lossen, doen veel bedrijven een beroep op arbeidsmigranten. Ook in Nederland is de arbeidsmigrant onmisbaar geworden

voor nagenoeg elke bedrijfstak. Dit levert een uitdaging op, want hoe zorg je er als land en bedrijf voor dat de keuze

op jou valt en niet op een ander? Hierbij speelt goede huisvesting steeds vaker een belangrijke rol.

Niet alleen de hoogte van het salaris is bepalend voor de keuze van de arbeidsmigrant, maar ook de kwaliteit en de prijs van de aangeboden huisvesting.

Waar men wil werken, wordt steeds meer bepaald

door huisvesting. Fatsoenlijke huisvesting

voor arbeidsmigranten moet vanzelfsprekend zijn.

SALARIS, KWALITEIT EN PRIJS

Niet alleen de hoogte van het salaris is bepalend

voor de keuze van de arbeidsmigrant, maar

ook de kwaliteit en de prijs van de aangeboden

huisvesting. En juist bij die huisvesting loopt het

vaak spaak. Het woningtekort is de laatste jaren

toegenomen en de doelstellingen van lokale

en landelijke overheden om meer woningen bij

te bouwen, worden niet gehaald. Het gevolg:

bestaande woningen worden door beleggers

opgekocht om daar onder meer arbeidsmigranten

in te laten wonen. Een nadeel hiervan is dat

deze woningen in zekere mate aan de reguliere

woningmarkt worden onttrokken, waardoor de

wachttijden voor o.a. starters toenemen.

MODULAIRE BOUW

ALS ALTERNATIEF

Er moeten dus simpelweg meer woningen komen.

Innovatieve bouwmethoden bieden mogelijkheden

voor zowel tijdelijke als permanente huisvesting,

zeker als er seriematigheid van toepassing is.

Onderdelen van modulaire woningen worden namelijk

in vaste eenheden in de fabriek gemaakt.

Serieproductie houdt de prijs laag. Bovendien kan

hiermee snel op locatie gebouwd worden met

minimale overlast voor de omgeving. Daarmee

wordt het bouwen een innovatief en geïndustrialiseerd

proces.

Na verloop van tijd kan het gebouw uitgebreid

of verplaatst worden. Door de modulariteit kan

het gebouw op een andere locatie worden hergebruikt.

Het circulaire bouwen is daarmee één van

de kernwaarden van deze bouwmethode.

106 | STEDENBOUW.NL


Thema Modulair Bouwen

DE KWALITEIT VAN

PERMANENTE BOUW

Modulaire bouw voldoet aan alle woon- en bouweisen.

Het systeem bestaat uit industrieel vervaardigde

bouwelementen met een hoge kwaliteit in

detaillering en afwerking. De elementen voldoen

aan het geldende Bouwbesluit, de eisen aan

het binnenklimaat en de architectonische eisen.

De kwaliteit is zo hoog dat een tijdelijk gebouw

voor migranten zelfs als permanent gebouw kan

gaan functioneren.

“De ruimtes zijn goed geïsoleerd en dempen omgevingsgeluid”,

aldus John Ouburg, accountmanager

bij Wagenbouw Bouwsystemen B.V.. “Ook

heeft elke bouwlaag een betonvloer, waardoor het

contactgeluid nihil is. Door geluidsisolerende ma-

terialen is de geluidsoverdracht tussen de kamers

zeer laag, waardoor privacy gewaarborgd is.”

GEAVANCEERDE ISOLATIE­

PAKKETTEN EN KOELINSTALLATIES

“Soms vragen opdrachtgevers: ‘Maar dat platte

dak, is dat niet warm?’. Door het gebruik van geavanceerde

isolatiepakketten en koelinstallaties

(optioneel) is dat niet langer het geval. Ook op dit

gebied voldoet WONDUR aan de regels van het

Bouwbesluit. Desgewenst kunnen wij effectieve

maatregelen nemen om een gebouw tot aan een

energielabel A te isoleren. Ook is het mogelijk om

een kapconstructie of hellend dak te plaatsen,

voor een esthetisch effect of met zonwerende

functie. Uiteraard kunnen er ook zonnepanelen

geplaatst worden.” ❚

'Innovatieve bouwmethoden bieden

mogelijkheden voor zowel tijdelijke als

permanente huisvesting, zeker als er

seriematigheid van toepassing is'

Wagenbouw Bouwsystemen B.V. (onderdeel

van Dutch Cabin Group) heeft samen

met Kavel44 B.V. het initiatief genomen

om het Wondur concept op de markt te

introduceren. Het concept wordt in de fabriek

gebouwd en in complete modulaire

eenheden op de bouwplaats afgeleverd.

Daarbij wordt gekeken naar de optimale

gebouwconfiguratie. Wondur streeft naar

een optimalisatie van de vorm in relatie tot

het materiaalgebruik. Zoals de hegaxon

het resultaat is van de optimalisatie van

de honingraat in de natuur, is Wondur dit

voor migrantenhuisvesting.

"De kwaliteit is zo hoog dat een tijdelijk gebouw voor migranten zelfs als

permanent gebouw kan gaan functioneren."

Enkele voordelen van het

WONDUR concept:

· Toekomstbestendig: aanpasbaar in

tijden van groei én krimp;

· Tijdwinst (bouwtijd tot 50% korter);

· Minimale overlast voor de omgeving;

· Diverse mogelijkheden binnen

het ontwerp;

· Seriematige productie en standaardisatie

maken de huisvesting haalbaar

en betaalbaar.

STEDENBOUW.NL | 107


Villa Euphonia Alphen aan den Rijn

Art impression van Villa Euphonia (Copyright: van Egmond architecten, Noordwijk).

Tekst | Chris Elbers Beeld | R.A. van Leeuwen Bouw en Projectontwikkeling BV / van Egmond architecten, Noordwijk

ZELFDRAGENDE DAKCONSTRUCTIE OP

MAAT VOOR ALPHENSE PARKVILLA'S

Al meer dan vijftig jaar wijst UNILIN Insulation ontwikkelaars, architecten en aannemers de weg naar de optimale isolatieoplossing.

Het productengamma van het Oisterwijkse bedrijf is niet alleen bijzonder uitgebreid en divers, ook qua

flexibiliteit en toepasbaarheid liggen de kwaliteitsproducten van UNILIN op pole position. Eén van de toppers is UNIFAS,

het in eigen huis ontwikkelde zelfdragende prefab daksysteem dat zowel eindgebruikers als verwerkers de nodige voordelen

oplevert. Anthony van der Helm, die het product namens R.A. van Leeuwen Bouw en Projectontwikkeling in de

praktijk toepaste, is dan ook razend enthousiast over de vinding.

UNIFAS is de verkorte schrijfwijze van UNILIN

Flexible Airtight Structural, een naam waarin de

voornaamste kenmerken van het volledig op maat

te fabriceren dakconcept zijn vervat. Zo staat het

product, één van de oplossingen van de afdeling

Prefab Solutions, voor uitstekende isolatiewaardes

en een sublieme luchtdichtheid. Maar het belang-

'Het prefab daksysteem biedt

eindgebruikers én verwerkers de

nodige voordelen'

108 | STEDENBOUW.NL


Villa Euphonia Alphen aan den Rijn

rijkste pluspunt van het systeem is toch wel het

wooncomfort voor de eindgebruiker. Zo zorgen

geïntegreerde hoek- en kilkepers ervoor dat er onder

de zelfdragende constructie geen sprake is van

ruimteverlies. Het ontbreken van nok- en tussengordingen

levert hieraan eveneens een bijdrage.

Last but not least kenmerkt UNIFAS zich door een

uiterst korte voorbereidings- en levertijd en een

haast ongekend verwerkingsgemak.

PERFECT PASSEND

Vooral die laatstgenoemde voordelen zorgen bij

Anthony van der Helm voor tevredenheid en enthousiasme.

Als uitvoerder begeleidt hij namens

R.A. van Leeuwen Bouw en Projectontwikkeling

de realisatie van Villa Euphonia, een geheel van

vier riante, geschakelde villa's dat in het monumentale

Park Rijnstroom nabij het centrum van

Alphen aan den Rijn in november van dit jaar

wordt opgeleverd. “UNIFAS is een prachtig mooi

product dat volledig voor deze specifieke toepassing

op maat is gemaakt”, jubelt Van der Helm.

“Samen met onze projectleider ben ik in de aanloop

van het project met UNILIN rond de tafel

gegaan. Daarbij zijn met name alle details betreffende

de dakkappen besproken. Aansluitend heeft

De montage van de dakkapellen.

'Op de projectlocatie bleek alles perfect

te passen en supersnel te monteren'

De gemonteerde UNIFAS dakelementen zoals aangeleverd vanuit de fabriek.

UNILIN een voorlopige tekening gemaakt die we

eigenlijk meteen definitief konden maken. Nadat

alle prefab componenten, inclusief alle losse elementen

en verbindingen, als een totaalpakket op

de projectlocatie waren geleverd, bleek alles perfect

te passen en supersnel te monteren. UNIFAS

is wat mij betreft dan ook dé oplossing wanneer je

snel en gemakkelijk een dak wenst te construeren,

zelfs in het geval van zeer complexe vormen.”

DAKKAPELLEN

Naast de verwerking van vier UNIFAS dakkappen

verwerkte R.A. van Leeuwen in Alphen aan den Rijn

ook nog eens dertien ruwbouw dakkapellen van

UNILIN. Dit uit drie losse onderdelen (twee zijwangen

en een dak) bestaande product kan zowel op

rechte als getoogde daken worden toegepast en is,

net als UNIFAS, eenvoudig en razendsnel te monteren.

Zónder dat er gebruik hoeft te worden gemaakt

van een kraan of steiger. “Met de afzonderlijke onderdelen,

waarmee je een maximale overspanning

kunt maken van 5.000 millimeter, bouw je in slechts

10 minuten een volwaardige dakkapel”, aldus Van

der Helm. “En wat ook mooi is: beide producten

sluiten naadloos op elkaar aan. Wanneer een dak

geïsoleerd wordt met de dakelementen van UNIFAS,

kan het geheel zeer gemakkelijk worden uitgebreid

met een ruwbouw dakkapel van UNILIN. Een gegeven

dat de doordachte en maatgerichte aanpak van

het bedrijf andermaal onderschrijft.” ❚

STEDENBOUW.NL | 109


Timmerfabriek WEBO 30 jaar Rijssen

Tekst | Suzanne van Gaale

Beeld | WEBO

WEBO KLANTEVENT IN HET

TEKEN VAN INNOVATIE

Timmerfabriek WEBO in Rijssen bestaat 30 jaar. Dit werd gevierd tijdens een speciaal klantevent op vrijdag 13 september

jl. Naast een rondleiding door de fabriek kregen de gasten een exclusieve preview van de nieuwste ontwikkeling binnen

het bedrijf.

Wie gelooft er in disruptieve verandering? Wie

denkt dat de samenwerking in de bouw binnen nu

en tien jaar sterk verandert? En wie gelooft dat er

grote veranderingen nodig zijn in de bouw? Met

deze drie vragen probeerde Willem Haase, directeur

timmerfabriek WEBO, zijn gasten te peilen en

te prikkelen. Het typeert de jonge directeur. Sinds

hij het bedrijf in 2008 van zijn vader Jan Haase

overnam, waait er een nieuwe frisse wind. Hij

gooide het roer om en zet vol in op ontwikkeling

en innovatie. Het bedrijf positioneert zich dan ook

als ‘Uitvinders in de timmerindustrie’. In 1988

werkten er acht mensen en was de corebusiness

de productie van houten kozijnen, deuren en ramen.

Inmiddels is dat ingehaald door innovatie en

anno vandaag telt het bedrijf honderd man, drie

productielocaties en verdienen ze hun geld vooral

met de productie van prefab HSB-elementen en

hun paradepaardje het Steigerloos® Bouwen.

“Ik heb een passie voor processen en innovatie”,

aldus Willem. “Ik geloof in industrialisatie in de

110 | STEDENBOUW.NL


Timmerfabriek WEBO 30 jaar Rijssen

bouw. De bouwwereld is de minst efficiënte industrie

van de wereld, industrialisatie is daarvoor de

oplossing. Zo werken wij al jaren met BIM. Al onze

processen worden vanuit BIM aangestuurd. De

stap om over te gaan naar een geautomatiseerde

fabriek is dan dichtbij. Het wordt tijd dat we in de

branche weer wat gaan doen. Als het aan mij ligt,

gaat er in de komende jaren heel wat veranderen

in de bouw.”

FABRIEKSTOER

Tijdens het klantevent was er niet alleen tijd voor

woorden, maar ook om de timmerfabriek in actie

te zien. Zo zagen de gasten onder meer op de productielocatie

van het Steigerloos® Bouwen met

eigen ogen hoe bij WEBO complete gevelsystemen

in elkaar gezet en afgewerkt worden. In het jubileumprogramma

werd tevens een uitstapje gemaakt

naar innovatie in de autobranche. Gastspreker Robert

Dingemanse, CEO PAL-V, vertelde boeiend het

verhaal over de vliegende auto.

PLUG-IN VOOR REVIT

Het klantevent was tevens het moment om de

gasten te trakteren op de exclusieve preview van

de laatste ontwikkeling binnen WEBO. Willem:

“Wij zijn continu op zoek naar kansen om processen

te verbeteren. Voor het softwareprogramma

Revit hebben wij een WEBO plug-in ontwikkeld.

Met deze plug-in kun je ieder gewenst model kozijn

selecteren en in een 3D omgeving plaatsen in

het te ontwikkelen gebouw. De meerwaarde voor

onze klanten is dat zij hiermee direct een definitief

tekenwerk hebben, de kosten inzichtelijk hebben

en direct kunnen bestellen. Als de hele bouwkolom

dit gaat doen, kunnen we samen digitaal een

huis bouwen. Daarmee maken we met elkaar een

grote stap.” De WEBO plug-in is in de laatste fase

van ontwikkeling. In de eerste helft van 2020 verwacht

men de definitieve release ervan. ❚

STEDENBOUW.NL | 111


Akoestiek

De Living Walls van Maars voldoen aan alle aanvullende eisen op gebied van brandwerendheid, akoestiek en aardbevingsbestendigheid.

Tekst | Gerrit Tenkink

Beeld | Maars Living Walls

‘ONZE EXPERTISE GEEFT

ONS EEN VOORSPRONG’

Al bijna 75 jaar is Maars Living Walls een bekende naam in de wereld van systeemwanden in onder andere kantoorgebouwen,

luchthavens, fabrieken, scholen, ziekenhuizen, winkels en hotels. Maatwerk en innovatie zijn standaardbegrippen

bij het bedrijf uit Harderwijk. Akoestiek speelt in toenemende mate een belangrijke rol.

De naam Maars Living Walls staat voor multifunctionele wanden die ventileren,

maar ook in staat zijn om bijvoorbeeld geluid te absorberen. De dynamiek

van het bedrijf is terug te vinden in nieuwe producten en nieuwe productiemethoden,

maar ook in nieuwe materialen en nieuwe ‘looks’. “Focus en je

doorlopend blijven ontwikkelen zijn absolute noodzaak in deze markt”, zegt

Evert van den Enden, General Manager voor Nederland en Frankrijk bij Maars.

OVERNAME

Het bedrijf startte in 1946 in Amsterdam als producent van lichtarmaturen.

In 1964 kwamen daar plafondsystemen bij, in 1968 aangevuld met systeemwanden.

Uiteindelijk koos Maars er in 2006 voor om zich volledig te specialiseren

in systeemwanden. Inmiddels was het bedrijf (in 1960) verhuisd naar

Harderwijk, waar tot op heden het gehele proces, van productie tot en met

R&D en sales zijn samengebracht. Maars is altijd een familiebedrijf geweest,

'We garanderen kwaliteit en

duurzaamheid aan de hand

van meer dan 140 certificaten'

maar is recentelijk gekoppeld aan een nieuwe strategische eigenaar: de

Amerikaanse meubelfabrikant Herman Miller. De overname biedt Maars de

kans om internationaal te groeien. Met name de Verenigde Staten is voor

Maars een absolute groeimarkt.

112 | STEDENBOUW.NL


Akoestiek

FOCUS

Van den Enden legt uit dat focus absolute noodzaak is in de wereld van de

systeemwanden. “We voldoen aan alle aanvullende eisen op gebied van

bijvoorbeeld brandwerendheid, akoestiek en aardbevingsbestendigheid. Wij

hebben het voordeel dat Nederland, zeker op gebied van akoestiek, één van

de koplopers is wat betreft regelgeving. Onze expertise geeft ons een voorsprong.

In het eigen laboratorium worden de wanden getest conform de ISOen

ASTM-normen. We garanderen kwaliteit en duurzaamheid aan de hand

van meer dan 140 certificaten. Alle wandsystemen van Maars voldoen aan

de hoge eisen van het Cradle tot Cradle Certified Bronze-certificaat. Alle componenten

zijn volledig herbruikbaar. Maars gebruikt duurzame systeemwanden

in haar projecten, wat wordt aangetoond met het BREEAM-certificaat

dat het desbetreffende gebouw ontvangt. Daarnaast hebben we onze eigen

trendwatchers die hun bijdrage leveren op het gebied van esthetiek, want ook

systeemwanden zijn aan mode onderhevig.”

we een vervijfvoudiging van de isolatiewaarden op het gebied van akoestiek

voorbij zien komen. 80 Procent van onze producten heeft staal als basis. De

combinatie met een backing van bijvoorbeeld gips zorgt voor de juiste isolatie

en perforatie zorgt voor een goede geluidsabsorptie. Omdat onze eigen

R&D en productie zich op één locatie bevinden, zijn we in staat om snel de

gevraagde akoestische performance te leveren.” ❚

PROJECTEN

De Verenigde Staten en Duitsland zijn voor Maars op dit moment de absolute

groeimarkten. In Nederland is het bedrijf bij grote prestigieuze projecten betrokken,

zoals het ICC, Eurojust en de Hoge Raad. Op dit moment zijn projecten

van EMA, Vrije Universiteit en Fontys Hogeschool in uitvoering.

AKOESTIEK

Akoestiek is een belangrijk onderdeel als het om systeemwanden gaat. Maars

levert een uitgebreid programma wanden en deuren op het gebied van brandwerendheid

en akoestiek. “Op het gebied van akoestiek leveren we wanden

die geluidsisolerend zijn tot minder dan 60 dB. De afgelopen jaren hebben

Bij het ontwerpen van wanden speelt creativiteit een steeds belangrijkere rol.

Maars Living Walls

blijft in beweging

In de wereld van Maars zijn we al meer

dan 70 jaar gedreven om samen te slagen.

In een verrassend snel tempo jagen we

onze dromen en ambities na, we zijn

innovatief en een A-merk in onze branche.

Onze multifunctionele systeemwanden

staan voor duurzaamheid, maatwerk,

innovatie en integratie. Deze wanden vind je

terug in segmenten als kantoorgebouwen,

luchthavens, fabrieken, ziekenhuizen en

hotels. Misschien herken je ons wel van

onze projecten bij o.a. Deloitte The Edge,

Rabobank en Randstad. Kijk ook eens

op maarslivingwalls.nl.

STEDENBOUW.NL | 113


Woningbouw

Het verbeteronderhoud richt zich op duurzaamheid, esthetica en leefbaarheid.

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Team ERAflats

CAPELSE ERAFLAT WORDT TOEKOMSTPROOF

ERAflats zijn een begrip in de Nederlandse woningbouw. Ze werden in de jaren zestig en zeventig gebouwd als antwoord

op de kwantitatieve woningnood en zijn nog altijd geliefd vanwege hun ruime, lichte woningen. Zo ook de Purmerhoek.

Deze immense flat in Capelle aan den IJssel is alweer de derde ERAflat van woningcorporatie Havensteder die toekomstproof

gemaakt wordt.

Voor het verbeteronderhoud van haar ERAflats

ging Havensteder een intensieve samenwerking

aan met Team ERAflats, een joint venture van

Smits Vastgoedzorg en ERA Contour. Bijzonder

is dat laatstgenoemde 55 jaar geleden ontstaan

is uit de oorspronkelijke bouwer van de ERAflat.

Aannemer J.P. van Eesteren kwam in de zestiger

jaren met de revolutionaire ‘Van Eesteren Rationele

Aanpak’, kortweg ERA. Met deze industriële

bouwmethode werd in zeer korte tijd een grote

hoeveelheid woningen gerealiseerd. In totaal zijn

er zo’n 11.000 ERAflat-woningen. De helft daarvan

staat in Rotterdam en omgeving. Ook voor Smits

Vastgoedzorg zijn de ERAflats niet onbekend; zij

draagt al jarenlang de verantwoordelijkheid voor

het onderhoud aan duizenden van deze woningen.

GESPECIALISEERDE, VASTE TEAMS

Team ERAflats nam al zo’n duizend ERAflatwoningen

van verschillende woningcorporaties

onder handen. Nog eens duizend woningen worden

nu aangepakt. “We staan voor een enorme

opgave”, zegt Jurgen Weerdenburg, die samen

met Hans van der Krogt de directie van Team ER-

Aflats vormt. “Die opgave gaat verder dan het

114 | STEDENBOUW.NL


ERAflat Purmerhoek Capelle aan den IJssel

uitvoeren van deze grootschalige onderhoudsprojecten. We denken vanaf het

begin mee in de planvorming en zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en

de bewonersbegeleiding. Hiervoor vormden we gespecialiseerde, vaste teams

van eigen medewerkers en ketenpartners. Met elkaar doen we een schat aan

kennis en ervaring op, die we één op één kunnen toepassen op lopende en

nieuwe projecten.” Van der Krogt voegt toe: “Tegelijkertijd vraagt deze ‘design

& build-achtige’ aanpak om vernieuwend opdrachtgeverschap. Havensteder

toont lef en vertrouwen door omvangrijke projecten als de Purmerhoek en

eerder Lewis & Eliot in Rotterdam op dergelijke wijze met ons aan te gaan.”

DUURZAAM, ESTHETISCH EN LEEFBAAR

Het verbeteronderhoud richt zich op duurzaamheid, esthetica en leefbaarheid.

Weerdenburg licht de verbeteringen toe: “Het duurzaamheidslabel gaat van E/F

naar A. We monteren dubbele en drielaagse beglazing en isoleren de kopgevels,

wanden en bergingen. Daarnaast maken we het verwarmingssysteem geschikt

voor toekomstige aansluiting op stadsverwarming.” Andere werkzaamheden

betreffen asbestsanering en veel schilderwerk. In de woningen komen nieuwe

radiatoren, vraaggestuurde ventilatie en een intercomsysteem. Ook krijgen de

meeste woningen een nieuwe keuken, badkamer en toilet.

VEILIGE, PRETTIGE BELEVING

Esthetisch gezien leverde A3 Architecten knap werk. De architect met wie

Team ERAflats intensief samenwerkt, liet de oorspronkelijke kwaliteiten van

de flat – het krachtige lijnenspel, de betonranden, de randen op de kopgevel

en de witte hekwerken – intact. Tegelijkertijd zorgde A3 Architecten met

de juiste ingrepen voor een veilige, prettige beleving van de flat. Zo worden

de lifthallen en trappenhuizen opgefrist. De plinten krijgen een nieuwe

uitstraling, bestaande uit een raster van prefab beton en kleine LED-strips.

De galerijhekken op de eerste verdieping krijgen een transparant glashek. De

hoofdentrees sluiten hier visueel op aan met hoge, glazen puien.

MINIMALE OVERLAST

De werkzaamheden in de woningen lijken op een militaire operatie. Team ERAflats

doet er alles aan om elke woning binnen elf dagen uit te voeren. Niet alleen

om de voortgang in het werk te houden, maar vooral ook om de afspraken

met de bewoners na te komen. “We treffen ook de nodige voorzieningen om de

overlast voor de bewoners te minimaliseren”, aldus Van der Krogt. “We scheiden

bouw- en bewonerswegen zoveel mogelijk door te werken aan de galerijzijde

en niet aan de balkonzijde van de flat. Op het parkeerterrein staat een speciaal

ingericht Bad-Huis met toilet- en douchegelegenheden. Daarbij bevindt zich een

rustwoning, waar bewoners tijdens de werkzaamheden kunnen verblijven.”

WOONCOACH

Havensteder en Team ERAflats besteden veel aandacht aan de begeleiding van

de bewoners. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de wooncoach, die al

enkele maanden voorafgaand aan de werkzaamheden met de bewoners in ge-

Op het parkeerterrein staat een speciaal ingericht Bad-Huis met toilet- en

douchegelegenheden.

'Met elkaar doen we

een schat aan kennis en

ervaring op'

sprek gaat. Er zijn overleggen met de klankbordgroep en via enquêtes worden

de wensen van de bewoners geïnventariseerd. Ook worden de bewoners zoveel

mogelijk meegenomen in de planvorming. Tijdens informatiebijeenkomsten krijgen

zij de uiteindelijke plannen gepresenteerd. Weerdenburg: “Vanaf dat moment

gaat het instemmingstraject van start. Met onder meer een modelwoning

namen we de bewoners zoveel mogelijk mee in wat zij konden verwachten

van het verbeteronderhoud. Uiteindelijk is dit traject zeer goed en snel verlopen.”

Van der Krogt voegt toe: “Na instemming volgt het traject van de warme

opnames en individuele bewonersgesprekken. En tijdens de uitvoering worden

bewoners uiteraard ook door onze wooncoach en uitvoerders begeleid.”

PRETTIGE SFEER, GOEDE VOORTGANG

“Werken in een bewoonde omgeving vereist meer dan technische skills”,

benadrukt Van der Krogt. “Oog en aandacht hebben voor de bewoner is minstens

zo belangrijk. De mensen van Team ERAflats hebben dit in de genen.”

Weerdenburg: “En, dat mag ook gezegd worden, we voelen ons erg welkom

bij de bewoners tot nu toe. We weten dat we, ondanks dat we heel veel

maatregelen nemen en zorgvuldig communiceren, toch veel vragen van de

bewoners. Als we in hun woning aan het werk gaan, maar ook als we bij hun

buren verderop bezig zijn.” Het goede contact met de bewoners, maar ook

de goede onderlinge samenwerking binnen Team ERAflats, betaalt zich uit in

een prettige sfeer en goede voortgang. Van der Krogt en Weerdenburg zien de

oplevering eind 2020 dan ook met vertrouwen tegemoet. ❚

Projectinfo

Duurzaam glas in alle woningen Purmerhoek

Voor het verbeteronderhoud van de Purmerhoek in Capelle aan

den IJssel levert en monteert Jansenglas Hoogvliet BV al het

glas voor de 504 woningen. De allround glasspecialist voorziet

ook een deel van de algemene ruimten van nieuw glas.

“In totaal gaat het om zo’n 8.500 vierkante meter triple glas”,

vertelt directeur/eigenaar Ronald Jansen van Jansenglas Hoogvliet

BV. “Alles wat er verder bij komt kijken, nemen we mee. Zo

leveren en monteren we alle roosters, ongeveer 39.000 strekkende

meter glaslatten en 1.512 hardglazen klepramen.”

Twee woningen per dag

Na uitvoering van een proefstrang in januari 2019 startte

Jansenglas Hoogvliet BV in mei met de montage van het glas in

de woningen. Jansen: “We zitten vrij vroeg in de trein van werkzaamheden.

Op dag één wordt de woning afgedekt en op dag

twee halen de asbestsaneerders de oude ramen eruit. Direct

daarna plaatsen wij het nieuwe glas. We leveren elke dag twee

woningen op. Inmiddels hebben we 112 woningen gedaan en

gaan we gestaag door naar woning 504.”

STEDENBOUW.NL | 115


ERAflat Purmerhoek Capelle aan den IJssel

Projectinfo

‘Misgrijpen is geen optie’

Breur IJzerhandel voorziet Team ERAflats van alle gereedschappen, bevestigingsmaterialen

en brandwerende afdichtingen voor de Purmerhoek. Het familiebedrijf levert

zo’n 50.000 artikelen en denkt mee in de filosofie van de klant.

Als vaste leverancier van zowel ERA Contour als Smits Vastgoedzorg is Breur IJzerhandel

een betrouwbare partner voor de bouwcombinatie. “Die betrouwbaarheid

is belangrijk”, zegt salesmanager Jasper van Dijk van Breur IJzerhandel. “Zonder

onze materialen kan de klant vertraging oplopen in het proces. Misgrijpen is dus

geen optie.”

Meedenken in het brandveiligheidsproces

Breur IJzerhandel heeft tevens een adviserende rol en denkt onder meer mee in

het brandveiligheidsproces. Van Dijk geeft als voorbeeld: “De woningen staan met

elkaar in verbinding met leidingwerk. Om brandoverslag te voorkomen, adviseren

wij producten die hier van toepassing zijn. Hierdoor heeft de woning een brandklasse

van 60 min.”

Inspelen op wensen

Om het proces te bespoedigen, is vooraf een planning uitgewerkt om de bestellingen

gefaseerd (één maal per twee weken) op het werk te leveren. Van Dijk gaat bovendien

tweewekelijks naar de bouwlocatie, om het proces te continueren. “Zo spelen we

voortdurend in op de wensen en behoeften van Team ERAflats.”

Projectinfo

‘Door techniek een betere toekomst’

Installatiebedrijf Slagboom Vlaardingen Elektrotechniek

is gespecialiseerd in het nieuw bouwen of renoveren

van praktisch alle soorten projecten. Of het nu gaat

om utiliteitswerken, scholen, politiebureaus, brandweerkazernes,

winkels, hotels, horeca of bedrijfsgebouwen,

bij Installatiebedrijf Slagboom Vlaardingen

Elektrotechniek bent u aan het juiste adres.

“Ook op het gebied van flatrenovaties zijn wij geen

onbekende speler”, aldus het bedrijf. “Wij zijn trots om

als E-installateur en als vaste co-maker van ERA-Smit

bij dit mooie project Purmerhoek te zijn betrokken.”

“Slagboom Vlaardingen Elektrotechniek beschikt

over een schat aan kennis en ervaring, dus voor

ieder projecten kunt u bij ons terecht. Wij verzorgen

de complete elektrotechnische installaties, licht- en

krachtinstallaties, gebouwbeheersystemen, domotica-oplossingen,

beveiligingsinstallaties, camerasystemen,

datanetwerken en zonnepaneleninstallaties

(pv). En dat alles onder het motto ‘Door techniek een

betere toekomst'.”

Partner bij

renovaties

DOOR TECHNIEK EEN BETERE TOEKOMST

HORECA EN RETAIL

MKB EN INDUSTRIE

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

010 2 888 444

VASTGOED & BOUW

WONING CORPORATIES

ZORG- EN ONDERWIJS INSTELLINGEN

Slagboomvld.nl

116 | STEDENBOUW.NL


746-6735_brabant.indd 1 09-11-17 10:40

ERAflat Purmerhoek Capelle aan den IJssel

Projectinfo

Rockpanel en aftimmerhout op maat

Zesduizend vierkante meter rockpanel voor de buitengevel en

al het aftimmerhout voor in de woningen. Dat levert Heuvelman

Hout voor het verbeteronderhoud van de Purmerhoek in Capelle

aan den IJssel.

Heuvelman Hout was eerder al betrokken bij de renovatie van

de ERA-flats aan de Sinclair Lewis- en Eliotplaats in Rotterdam-

Ommoord. “Op basis van die ervaringen betrok het bouwteam

ons ook bij de Purmerhoek”, zegt accountmanager Aad Hobo

van Heuvelman Hout. “Onze samenwerking met ERA Contour,

één van de bouwteampartners, gaat verder terug. Die samenwerking

was er al toen ik twintig jaar geleden bij Heuvelman

Hout begon.”

Meerdere leveringen per week

Heuvelman Hout levert de rockpanel gevelbekleding exact op

maat. Ook het aftimmerhout, waaronder vensterbanken en

koven, wordt op maat gemaakt en per woning gemerkt. Hobo:

“We leveren de maatwerkproducten per twee strangen aan.

Sinds de eerste levering in mei gaan er een jaar lang meerdere

leveringen per week richting de Purmerhoek.”

Projectinfo

Esthetisch en brandveilig isolatiesysteem

Als onderdeel van het verbeteronderhoud van de Purmerhoek in

Capelle aan den IJssel worden de bergingen en gangen van plafondisolatie

voorzien. Team ERAflats koos voor Sonotex Isolatie,

een product van Brabant Totaal Afbouw BV.

“Sonotex Isolatie is een esthetisch en brandveilig alternatief voor

traditionele isolerende plafondsystemen”, legt mede-eigenaar

Jurgen Thijssens van Brabant Totaal Afbouw uit. “Eerst verlijmen

we een thermische isolatielaag van hardschuim platen tegen

het betonwerk. Sparingen ten behoeve van leidingwerk kunnen

hierin worden opgenomen. Na het nodige afplakwerk brengen

we akoestische spuitmortel op de isolatielaag aan. Zo ontstaat er

een strak en naadloos geheel, zonder koudebruggen.”

Gefaseerde aanpak

In juni isoleerde Brabant Totaal Afbouw de eerste bergingen van

de Purmerhoek. Thijssens: “Onze jongens werken drie dagen

per week op dit project. In die drie dagen hebben zij een aantal

lege bergingen tot hun beschikking. Daarna gaan de spullen van

de bewoners weer terug de bergingen in en worden de volgende

bergingen leeggemaakt. Zo werken we gefaseerd naar de

eindoplevering toe.”

Maatwerk

voor de bouw

• Vurenhout

• Hardhout

• Plaatmateriaal

Brabant Totaal Afbouw BV

Brandwerende, Thermische en Akoestische voorzieningen

Voor de realisatie van projecten op het gebied van isolatie, brandveiligheid en

akoestiek, bent u bij ons aan het juiste adres. Onze opdrachtgevers zijn

aannemers, projectontwikkelaars en gebouwbeheerders. Zowel bij nieuwbouw,

onderhoud als renovatie bieden wij een passende oplossing voor elk project.

Heuvelman Hout - Specialist in maatwerk

IJsseldijk-Noord 172 | 2935 BM | Ouderkerk aan den IJssel

T 0180-688688 | info@heuvelman-hout.nl | heuvelman-hout.nl

Nieuwstraat 114

6021HW BUDEL

T +31 495 78 52 06

www.brabanttotaalafbouw.nl

STEDENBOUW.NL | 117


ERAflat Purmerhoek Capelle aan den IJssel

Projectinfo

CO 2

-gestuurde ventilatie in elke woning

Voor de duurzame en comfortabele ventilatie in de Purmerhoek werkt

Team ERAflats samen met Bevico. Het woongebouw in Capelle aan den

IJssel is niet de eerste ERA-flat voor Bevico. De specialist in ventilatietechniek

droeg ook al bij aan het verbeteronderhoud van onder meer

de ERAflats in Rotterdam-Ommoord.

“De samenwerking is ontstaan vanuit de behoefte om tot een optimale

ventilatieoplossing voor de ERA-flats te komen”, zegt relatiebeheerder

Job Doornbosch van Bevico. “Wij ontwikkelden twee ingrepen, één

voor individuele ventilatie en één voor collectieve. Hier is gekozen voor

individuele ventilatie. Alle woningen krijgen een eigen, C0 2

-gestuurde

ventilator.”

Hecht team

Bevico installeert de ventilatiesystemen en is ook comaker van woningcorporatie

Havensteder, voor het onderhoud aan de ventilatiesystemen.

Doornbosch: “We zijn onderdeel van Team ERAflats. Met onze ventilatieoplossing

dragen wij bij aan de wens om de bewoners minimale

overlast te bezorgen. Dat we al meerdere ERA-flats gedaan hebben,

helpt daarbij. Niet alleen vanwege het repeterende werk, maar ook

omdat we met veel dezelfde partijen werken. We vormen een hecht

team. Dat is goed voor de onderlinge communicatie, de samenwerking

en de voortgang.”

Bijdorp-West 82

2992 Bijdorp-West LC Barendrecht 82

Postbus 2992 LC Barendrecht

276

2990 Postbus AG 276 Barendrecht

2990 AG Barendrecht

Aangenaam binnenklimaat binnen handbereik

Aangenaam binnenklimaat binnen handbereik

Tel: 088 - 4009 500

Tel: www.bevico.nl 088 - 4009 500

info@bevico.nl

www.bevico.nl

info@bevico.nl

Coenen B.V. uw partner

Coenen voor vastgoedonderhoud

B.V. uw partner

voor vastgoedonderhoud

> AFDICHTINGEN

AFDICHTINGEN

nen B.V.

> BRANDWERENDE


DOORVOERINGEN

Valk

> BRANDWERENDE GEVELTECHNIEK DOORVOERINGEN

> GEVELTECHNIEK

NA-ISOLEREN

> VASTGOEDZORG

NA-ISOLEREN

> VASTGOEDZORG

Coenen B.V. • Valkenierstr. 38 • 2984 AZ Ridderkerk • t 0180 - 48 68 66 • e info@coenen.nl • www.coenen.nl

Coenen B.V. • Valkenierstr. 38 • 2984 AZ Ridderkerk • t 0180 - 48 68 66 • e info@coenen.nl • www.coenen.nl

118 | STEDENBOUW.NL


ERAflat Purmerhoek Capelle aan den IJssel

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Team ERAflats

​VAN KITWERK TOT

VOEGWERKHERSTEL EN REINIGING

Bij het verbeteronderhoud van woongebouw de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel zijn twee afdelingen van Coenen

B.V. betrokken. Afdichtingsbedrijf Coenen B.V. neemt de kitwerkzaamheden in de woningen op zich, terwijl Coenen Vastgoedzorg

B.V de buitengevel opknapt.

Coenen raakte via de afdeling Afdichtingstechnieken

betrokken bij het verbeteronderhoud

van de Purmerhoek. “Ons bedrijf is van oudsher

gespecialiseerd in kitwerken”, vertelt projectleider

Dick de Jong van Coenen Vastgoedzorg BV.

“Sinds de oprichting veertig jaar geleden zijn we

uitgegroeid tot één van de grootste kitbedrijven

van Nederland. Wij werken dan ook al jaren met

grote bouwbedrijven, waaronder ERA Contour.

Vanuit die relatie zijn we met elkaar in gesprek

gegaan over de Purmerhoek. Zo is het balletje

gaan rollen.”

GEVELS HERSTELLEN EN REINIGEN

In alle 504 woningen van de Purmerhoek vernieuwen

de kitspecialisten van Coenen de kitvoegen

van de keukens, badkamers, toiletten en galerijen.

De vastgoedzorg-medewerkers van Coenen

herstellen en reinigen de buitengevel. De Jong:

“Voorafgaand aan de opdracht dachten we met

de opdrachtgever mee in de verbetering van de

gevels. We werkten verschillende scenario’s uit.

Van elk daarvan maakten we een proefopstelling.

'Als specialist in vastgoedzorg zijn we

gewend om zulke grote projecten

te draaien'

De opdrachtgever maakte daaruit een keuze.”

Coenen reinigt de betonnen geveldelen met water

dat onder hoge druk op het geveloppervlak gespoten

wordt. Van de metselwerk plinten en de drie

dakopbouwen vernieuwt Coenen het voegwerk.

OPLEVERING

BUITENGEVEL IN OKTOBER

Het voegwerk van de plinten, in totaal zo’n

1.200 vierkante meter, is inmiddels afgerond.

Het spuitwerk van de betonnen delen wordt

uitgevoerd in overeenstemming met de fasering

van de werkzaamheden. “We zijn nu bezig met

de dakopbouwen”, zegt De Jong. Op de vraag

waar de uitdagingen liggen, antwoordt hij: “Als

specialist in vastgoedzorg zijn we gewend om

zulke grote projecten te draaien. In opdracht

van woningcorporaties pakken we vaak hele

woongebieden aan. Het enige waar we in het

begin aan moesten wennen, is dat we nu voor

een bouwbedrijf werken. Procedures zijn iets

anders dan wanneer we direct voor een woningcorporatie

werken.” De werkzaamheden verlopen

volgens planning. In oktober levert Coenen

de buitengevel op. Het kitwerk loopt door tot

het einde van het project. ❚

In alle 504 woningen van de Purmerhoek vernieuwen de kitspecialisten van Coenen de kitvoegen van de keukens, badkamers,

toiletten en galerijen. De vastgoedzorg-medewerkers van Coenen herstellen en reinigen de buitengevel.

STEDENBOUW.NL | 119


078 - 65 22 422

info@mampaey.nl

www.mampaey.nl

Comfort is

het resultaat

Mampaey installeert en

onderhoudt haar eigen

ontworpen installaties op

zodanige wijze dat de

eindgebruiker altijd comfort

ervaart in zijn of haar

woon- en werkomgeving.

SINDS 1912 UW PARTNER VOOR BOUWSPECIALITEITEN

Jansenglas Hoogvliet BV

Voor alle soorten glas

van wijngaarden + co b .v .

24 uurs service 010-4164864

www.jansenglas.nl

Telefoon : +31 (10) 428 14 44

Email : info@vanwijngaardenenco.com

Web : www.vanwijngaardenenco.com


ERAflat Purmerhoek Capelle aan den IJssel

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Mampaey

KLAAR VOOR AANSLUITING

OP STADSVERWARMING

Door het verbeteronderhoud wordt de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel een stuk duurzamer. Eén van de maatregelen

die daaraan bijdragen, is dat het woongebouw op termijn overgaat op stadsverwarming. Team ERAflats en Mampaey

installatietechniek bv treffen hiervoor de nodige voorbereidingen.

Mampaey was al vaste partner van zowel ERA Contour als Havensteder en

denkt nu vanaf de voorbereidingsfase met het bouwteam mee. “Op basis van

de wensen van Havensteder hebben we verschillende opties bekeken voor de

verwarmingsinstallatie”, vertelt projectleider Cees Jongkoen van Mampaey.

“De gekozen optie voeren we nu uit.”

CV-AANSLUITING AANPASSEN

De huidige cv-aansluiting wordt zodanig aangepast, dat de Purmerhoek in

de toekomst eenvoudig kan overstappen op stadsverwarming. Hiertoe regelt

Mampaey de drie bestaande ketelhuizen op het dak opnieuw in. Vanaf deze

ketelhuizen legt Mampaey een nieuw hoofdleidingnet aan. Dit leidingnet

loopt over het dak en gaat per strang helemaal naar beneden, naar alle woningen.

Jongkoen: “In de woningen installeren we de stadsverwarmingsunit,

nieuwe radiatoren en een nieuw leidingnet. Voor de nieuwe aansluiting leggen

we een tweepijpsysteem aan, met een aanvoertemperatuur van 70°C en

een retourtemperatuur van 40°C.”

TWEE DAGEN PER WONING

Afgelopen februari legde Mampaey de installaties voor de proefstrang aan, in

een tempo van één woning per dag. Drie weken later volgden de werkzaamheden

aan de ketelhuizen en op het dak. Jongkoen: “Sinds mei zijn we volop

in de woningen aan het werk. We lopen mee in de trein aan werkzaamheden.

Onze werkzaamheden vinden plaats op de derde en vierde dag. Op dag drie

slopen we de oude installatie, op dag vier leggen we de nieuwe installatie

aan. Daarna vullen we de installatie en stellen we deze in bedrijf.”

Vanaf de ketelhuizen legt Mampaey een nieuw hoofdleidingnet aan.

GOEDE VOORBEREIDING, SNELLE UITVOERING

Met een tempo van twee woningen per dag zit de voortgang er goed in. Dat

is grotendeels te danken aan de goede voorbereiding. “In het voortraject hebben

we alles tot in detail uitgedacht”, aldus Jongkoen. “Ook prefabriceren we

een groot deel van de onderdelen. Met 504 bijna identieke woningen leent dit

project zich hier bij uitstek voor. En het is prettig voor de bewoners. Door te

prefabriceren versnellen we de installatiewerkzaamheden in de woningen en

bezorgen we hen zo kort mogelijk overlast.” ❚

'Met een tempo van twee

woningen per dag zit de

voortgang er goed in'

STEDENBOUW.NL | 121


Woonwijk Woerden Centraal Woerden

Tekst | Lieke van Zuilekom

Beeld | Bolton Bouw

‘GEEN WONING IS GELIJK’

Met 72 plattegronden, metselstenen in zwart, rood en geel, langskappen, dwarskappen, tuitkappen en puntdaken met

verschillende pannen en een keur aan buitenkozijnen, is geen woning in Woerden Centraal gelijk. Waar ontwikkelaar

Hollands Midden/Bolton Ontwikkeling en architect Venster Architekten de contouren voor de 72 grondgebonden woningen

bepaalden – met een beukmaat van 4.800 x 8.600 mm, twee verdiepingen en een plat dak – deden de bewoners

van de nieuwe woonwijk de rest. “Volgens het Bolton à la Carte principe kozen de bewoners onder meer het volume, de

uitstraling en de inrichting van hun woning”, vertelt Henry Booms, Projectleider bij Bolton Bouw. “Een zeer dynamische

wijk is het resultaat, terwijl een uniforme architectuur en uitgekiende kavelindeling voor een evenwichtig beeld zorgen.”

“Met het Bolton à la Carte speelden wij in op

de bouwcrisis, waarin woningen maar moeilijk

verkocht werden”, vertelt Booms. “Hadden we

Woerden Centraal tien jaar geleden gebouwd,

dan waren er hoogstwaarschijnlijk 72 identieke

grondgebonden woningen gekomen. Maar in

plaats hiervan kregen wij te maken met een kleine

én kieskeurige koopgroep, die we niet alleen

maximaal wilden bedienen, maar ook van A tot Z

'Hadden we Woerden Centraal tien

jaar geleden gebouwd, dan waren

er hoogstwaarschijnlijk 72 identieke

grondgebonden woningen gekomen'

V.l.n.r.: Peter Bol, directeur van Bolton Bouw, Arjan Ton, directeur van Bolton Ontwikkeling en Jan Vissers, Henry Booms,

Ruben Verkerk en Martien Vergeer van Bolton Bouw.

122 | STEDENBOUW.NL


Woonwijk Woerden Centraal Woerden

wilden ontzorgen. In nauwe samenwerking met

de architect hebben de bewoners hun eigen woning

ontworpen. In drie workshops kregen zij alle

handvatten aangereikt om het architectonische

plaatje om te zetten in een eigen plattegrond.

Alle ontwerpen zijn in een 3D-model inzichtelijk

gemaakt, waarna de bewoners nog zaken konden

optimaliseren. Na akkoord heeft ingenieursbureau

SWINN voor iedere woning een separate

hoofddraagconstructie uitgewerkt en berekend,

waarna wij in 2014 met de bouw zijn gestart.”

Met 72 plattegronden, metselstenen in zwart, rood en geel, langskappen, dwarskappen, tuitkappen en puntdaken

met verschillende pannen en een keur aan buitenkozijnen, is geen woning in Woerden Centraal gelijk.

In 2015 werd begonnen met de realisatie van

een eenlaagse parkeergarage van 200 meter

breed, waarop vijf unieke appartementengebouwen

zijn gebouwd. Een uitgekiende architectuur

én gemeenschappelijke daktuin zorgen

hier voor harmonie en verbinding. “In het eerste

woonblok konden de kopers zelf hun plattegronden

en gevelindelingen bepalen”, vertelt

Booms. “Alleen de schachten stonden vast, wat

in de praktijk voor uitdagingen zorgde. Bijvoorbeeld

ten aanzien van de MV-installaties

en rioleringen, die niet mochten clashen.” Het

eerste woonblok is traditioneel opgebouwd met

in het werk gestorte betonwanden en breedplaatvloeren,

vertelt hij. “Bij de drie volgende

blokken – die verkocht zijn aan diverse verhuurpartijen

en ‘standaard’ zijn ingedeeld – is deze

bouwwijze gecombineerd met prefab betonnen

binnenspouwbladen. In het laatste woonblok

kregen bewoners weer meer keuzevrijheid, al

lagen hier de basisplattegronden vast. Voor dit

woongebouw zijn alle gevelcomponenten prefab

uitgevoerd. Inclusief de spouwbladen, isolatie,

steenstrips, kozijnen en beglazingen.” ❚

STEDENBOUW.NL | 123


Woonwijk Woerden Centraal Woerden

Tekst | Lieke van Zuilekom

Beeld | SWINN/Kamp Fotografie

WOONWIJK WOERDEN CENTRAAL:

‘EEN UNIEKE WIJK MET UNIEKE

DRAAGCONSTRUCTIES’

Op het voormalige Campinaterrein in Woerden is recent woonwijk Woerden Centraal opgeleverd. De wijk omvat een mix

van grondgebonden woningen, vijf appartementengebouwen en een parkeergarage op maaiveldniveau, die gefaseerd zijn

gerealiseerd. In opdracht van Hollands Midden/Bolton Ontwikkeling was SWINN verantwoordelijk voor het opzetten en uitwerken

van de hoofddraagconstructies. Daarbij werd het ingenieursbureau met verschillende uitdagingen geconfronteerd.

'Voor iedere woning hebben we

een separate hoofddraagconstructie

uitgewerkt en berekend'

“Alle grondgebonden woningen zijn ontwikkeld

op basis van het Bolton à la Carte principe”, vertelt

Erik Verweij, projectleider bij SWINN. “Het

ontwerp van de woningen lag volledig in handen

van de bewoners, die naast de woningbreedte en

-diepte ook het aantal woonlagen en hun eigen

kleur steen, type kap en deur mochten bepalen.

Voor iedere woning hebben we een separate

hoofddraagconstructie uitgewerkt en berekend.

Alle woningen zijn opgebouwd uit prefab betonwanden

en kanaalplaatvloeren, die just-in-time op

het project zijn aangeleverd.”

‘ICOON’ LE PERRON

De vijf appartementengebouwen zijn bovenop een

parkeergarage gerealiseerd. “Net als de woningen

zijn ook de appartementengebouwen uniek”, vertelt

Verweij. “Zo wordt één gebouw verhuurd aan

een zorginstelling voor mensen met een beperking.

Dit gebouw bevat 32 zorgappartementen die in de

toekomst eenvoudig omgebouwd kunnen worden

naar reguliere appartementen. Woongebouw Le

Perron – dat het sluitstuk van Woerden Centraal

betrof en een ‘icoon’ voor de stad moest worden –

is uitgevoerd met een complexe gevel met diverse

De 200 meter lange parkeergarage fungeert

tevens als een geluidswal voor de achtergelegen

woningen, net als een glazen scherm dat

bovenop de parkeergarage is gerealiseerd.

uitkragingen en setbacks, die bijzondere eisen stelden

aan de draag- en stabiliteitsstructuur.”

Bij dit project heeft het spoor geen directe invloed gehad

op de constructies. Een zogenaamde ‘plasbrand’

en het geluid hadden dat indirect wel. “De gevels van

de gebouwen en de parkeergarage zijn brandwerend

uitgevoerd. In dit geval fungeert de 200 meter lange

parkeergarage bovendien als een geluidswal voor de

achtergelegen woningen, net als het glazen scherm

dat bovenop de parkeergarage is gerealiseerd.”

De vijf appartementengebouwen zijn bovenop een parkeergarage gerealiseerd. “Net als de woningen

zijn ook de appartementengebouwen uniek.”

STEIGERLOOS BOUWEN

De hoofddraagconstructie voor alle appartementengebouwen

is opgebouwd uit een volledig betonskelet.

“Waar de eerste vier appartementengebouwen

zijn afgewerkt met traditioneel metselwerk,

heeft Le Perron een volledig prefab betonnen sandwichgevel

gekregen waarvan de buitenbladen zijn

voorzien van steenstrips”, vertelt Verweij. “De mix

van dragende en niet-dragende elementen en het

samenspel hiertussen zijn zodanig vanuit het voorontwerp

met Bolton, Venster Architekten en leverancier

Hibex afgestemd, dat er zonder steigers gebouwd

kon worden en de afbouwtijd beperkt werd.

Alle hoofddraagconstructies zijn vanaf het definitief

ontwerp tot en met het uitvoeringsgereed ontwerp

volledig in 3D uitgewerkt.” ❚

124 | STEDENBOUW.NL


Hondsrugtoren Emmen

Tekst | Jan Mol

Beeld | Akor Bouw/Attika Architekten

MAAR LIEFST 65 METER DE LUCHT IN:

EMMENS HOOGSTE GEBOUW

KOMT ERAAN!

Geïnspireerd door de wolkenkrabbers die hij in zijn jongere jaren zag in de Verenigde Staten, vatte projectontwikkelaar

Peter van Dijk het plan op om Emmen voor eens en voor altijd op de kaart te zetten, met een spraakmakende hoogbouw.

Oorspronkelijk kreeg het project als werktitel

‘Manhattan’, maar al snel bleek dit voor de Emmense

bevolking een station te ver. Onder het

motto ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’

kreeg de 17 bouwlagen tellende woontoren

daarom de naam ‘Hondsrugtoren’, als verwijzing

naar de locatie van het gebouw, de hoek Hondsrugweg/Weerdingerstraat.

We spreken met Jan

Nijkamp, projectleider bij Akor Bouw uit Rijssen,

die ook dit Emmense project begeleidt.

EEN DRENTHS-OVERIJSSELSE

SAMENWERKING

Om te beginnen vragen we aan Nijkamp of het toeval

is dat Akor Bouw wederom in Emmen actief is.

In de vorige editie van Stedenbouw was namelijk

te lezen dat Akor Bouw tegenover Wildlands, aan

de zuidzijde van het Raadhuisplein, bouwt aan een

pand van 92 meter lang, 57 meter breed en 23 meter

hoog. Tevens wordt de bestaande parkeergarage

onder het Raadhuisplein uitgebreid. Nijkamp verzekert

ons dat het enerzijds op puur toeval berust dat

beide projecten gelijktijdig spelen, maar anderzijds

is het ook wel begrijpelijk omdat Akor reeds een jarenlange

samenwerking heeft met Peter van Dijk.

Niet zo bijzonder dus, dat de twee spraakmakende

nieuwbouwprojecten in Emmen op een Drenths-

Overijsselse samenwerking berusten.

Attika Architecten heeft het gebouw als een echte

blikvanger ontworpen; één die het gezicht van Emmen

gaat veranderen. Nijkamp: “Dat mag je letterlijk

en spreekwoordelijk zien. Het gebouw is straks

fysiek vanaf de N34 al zichtbaar en wordt beeldbepalend.

Maar ook maatschappelijk gezien is deze

hoogbouw een hele stap voor Emmen, omdat er

nog niet eerder sprake was van zo’n hoog gebouw.”

NU AL EEN ZEER GEWILDE LOCATIE

De 17 verdiepingen van de Hondsrugtoren zijn

bedoeld voor bewoning. De begane grond wordt

voor commercieel gebruik ingezet. “Lefier, de Emmense

woningstichting, heeft 28 appartementen

gekocht op de verdiepingen 1 tot en met 7, › Artist impressie van de Hondsrugtoren.

STEDENBOUW.NL | 125


Hondsrugtoren Emmen

‘We hebben

alleen de grote

kraan nodig die

op dit moment

boven de buurt

uittorent, om

alles op de juiste

plek te krijgen'

die men gaat verhuren. De verdiepingen 8, 9 en

10 bevatten 12 koopappartementen, waarvan er

niet één over is. Alles is reeds verkocht. De verdiepingen

11 tot en met 17 krijgen 9 penthouses,

die eveneens als warme broodjes over de toonbank

zijn gegaan. Kortom: dit is een zeer gewilde

locatie. Peter van Dijk bewijst hiermee dat zijn

idee om tot de bouw van deze toren over te gaan

een vruchtbaar plan is.” In het plan zijn verder de

bouw van een parkeergarage (voor 15 auto’s),

een fietsenstalling (voor 70 fietsen) alsmede een

30-tal bovengrondse parkeerplaatsen inbegrepen.

Verder worden er nog parkeerplaatsen in het

openbaar gebied toegevoegd.

Werkzaamheden aan de begane grond.

STEIGERLOOS BOUWEN

Uniek aan deze hoogbouw is het feit dat er geen

steiger aan te pas komt. “Tot de 2e verdieping zien

we gemetselde gevels, daarboven architectonisch

beton. De gevels vanaf de 2e verdieping worden

volledig prefab gemaakt met een betonnen binnen-

en buitenspouwblad. De buitenzijde wordt

op kleur en met een door de architect bedachte

structuur uitgevoerd. De kozijnen worden bij de

producent voorgemonteerd in de gevelelementen

en als compleet afgewerkte gevels aangevoerd

en gemonteerd. We hebben dus alleen de grote

kraan nodig die op dit moment boven de buurt

uittorent, om alles op de juiste plek te krijgen. Alle

materialen die we toepassen zijn onderhoudsarm

en het gebouw heeft straks een top isolatie. Energiezuinig,

volledig volgens de geldende normen

en eisen”, schetst Nijkamp.

De aanneemsom ligt tussen de € 10.000.000,- en

€ 15.000.000,-, lezen we op de website van Akor

Bouw. “De planning is om medio augustus/begin

september 2020 gereed te zijn”, zegt Nijkamp tot

besluit. “Dan hebben we niet alleen de hoogste

woontoren van Emmen opgeleverd, maar vooralsnog

ook de hoogste in de geschiedenis van

Akor Bouw.” ❚

De 17 bouwlagen tellende woontoren krijgt de naam ‘Hondsrugtoren’, als verwijzing naar de locatie

van het gebouw, de hoek Hondsrugweg/Weerdingerstraat.

126 | STEDENBOUW.NL


BudoBouw is een bewuste bouwer in kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.

Specialismes zijn traditioneel betonwerk, funderingsconstructies en herstel, tunnelbouw,

complete staal- en betonskeletten (of combinaties hiervan ) en het leveren

en monteren van prefab betonnen onderdelen met een KOMO- of productcertificaat.

Wij zijn bedreven

in Beton & Montage

BudoBouw | Katwolderweg 8a | 8041 ad Zwolle | 038 720 08 10 | info@budobouw.nl | www.budobouw.nl

Specialist in Verticaal

& Horizontaal Transport

Kraaninspectie Nederland is een gecertificeerde onderneming op het gebied van

verticaal en horizontaal transport. Specialismen zijn hijswerkzaamheden, verhuur

van hijskranen, bemiddeling en detachering van kraanmachinisten, keuringen van

hijs en hefwerktuigen en opleidingen. Kwaliteit, Flexibiliteit en Veiligheid staan

garant voor een efficiënte uitvoering van werkzaamheden.

Kraaninspectie nederland | Katwolderweg 8a | 8041 ad Zwolle | 06 47 65 98 67 | 038 720 08 18

info@Kraaninspectienederland.nl | www.Kraaninspectienederland.nl


Hondsrugtoren Emmen

Tekst | Jan Mol Beeld | BudoBouw

DE SKYLINE

VAN EMMEN

VERANDERT

DEFINITIEF

Er wordt hard gewerkt op de hoek Hondsrugweg/Weerdingerstraat

in Emmen. Akor Bouw uit Rijssen realiseert

daar in opdracht van projectontwikkelaar Peter van Dijk

het hoogste woongebouw van Emmen, de Hondsrugtoren.

Een prestigieus project dat de skyline van Emmen

definitief een ander gezicht zal geven.

128 | STEDENBOUW.NL


Hondsrugtoren Emmen

Verantwoordelijk voor het betonwerk is Budo-

Bouw BV uit Zwolle. We spreken met Jeroen van

Ostaijen, bedrijfsleider bij BudoBouw. Ten tijde van

het gesprek is BudoBouw met de werkzaamheden

op de begane grond bezig.

MONOLITISCHE KELDERVLOER

“We zijn begonnen met de fundering en hebben

een kelder gerealiseerd met een monolitisch afgewerkte

keldervloer, holle wanden en kolommen,

die in het werk zijn gestort. Daarna was de begane

grond aan de beurt, die bestaat uit verzwaarde

balken met een breedplaatvloer. Deze moest voor

de bouwvak klaar zijn, hetgeen is gelukt”, opent

Van Ostaijen het gesprek. “Nu de werkzaamheden

na de bouwvak weer gestart zijn, zijn we bezig om

op de begane grond wanden te zetten. De begane

grond en eerste verdieping worden opgebouwd

uit holle wanden en in het werk gestorte wanden.

De vloeren zijn balkstructuren met breedplaatvloeren.

Ook wordt op dit moment de grote, vaste

torenkraan opgebouwd.”

SANDWICH BETONWANDEN

Van Ostaijen vervolgt zijn verhaal: “Vanaf de

tweede verdieping wordt er gebouwd met twee

types wanden. De binnenwanden zijn grijs en massief,

de buitenwanden bestaan uit sandwich betonwanden.

Eén zo’n betonelement is opgebouwd

uit een buitenwand, een isolatiekern en een binnenwand.

Dit ‘recept’ zal herhaald worden tot en

met de bovenste verdieping. De vloeren zijn overal

breedplaatvloeren.”

ZOWEL COMMERCIËLE

ALS WOONBESTEMMING

Akor Bouw uit Rijssen is al vanaf 2016 met dit

project bezig, in opdracht van Peter van Dijk. Jan

Nijkamp van Akor Bouw is tevreden over de voortgang

en noemt het project bijzonder voor Emmen.

'Het gebouw staat letterlijk op de

entree van Emmen en is ontworpen

als een echte landmark'

“Het gebouw staat letterlijk op de entree van

Emmen en is ontworpen door Attika Architekten,

als een echte ‘landmark’. Wie straks op de N34

naar Groningen rijdt, kan het gebouw al van verre

zien. Een prominent gebouw op een prominente

plaats.” Wat kan er verteld worden over de bestemming?

Nijkamp schetst: “Met zijn 65 meter

hoogte telt de Hondsrugtoren straks 17 verdiepingen.

In de kelder vinden we dan een parkeergarage

voor onder andere de penthouses, een fietsenberging

en een algemene berging. De begane

grond wordt voor commercieel gebruik ingezet en

verdieping 1 tot en met 7 met 28 appartementen

is al verkocht aan woningstichting Lefier, voor

huurdoeleinden. Verdiepingen 8, 9 en 10 bestaan

uit 12 koopappartementen, die inmiddels allemaal

zijn verkocht. De 11e tot en met de 17e verdieping

zijn gereserveerd voor 9 penthouses, ook allemaal

verkocht. Het is een iconische en gewilde plek.”

ONDERHOUDSARM EN

DUURZAAM GEBOUWD

Nijkamp over de duurzaamheid van de Hondsrugtoren:

“Er is gekozen voor onderhoudsarme materialen.

Tot de 2e verdieping zien we gemetselde

gevels, daarboven beton, met aluminium kozijnen.

De kozijnen worden voorgemonteerd meegeleverd

in de prefab elementen. Uniek aan het project is

dat we steigerloos bouwen. Voor Akor Bouw is dit

één van de hoogste bouwwerken die we tot nu toe

mochten maken.” ❚

STEDENBOUW.NL | 129


Rhapsody Amsterdam

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | VPT Versteeg

RHAPSODY IN WEST:

INTEGRALE

ONTWIKKEL TENDER

LEIDT TOT MAXIMAAL

RESULTAAT

Dit voorjaar is Rhapsody in West opgeleverd.

De inbreiding bevindt zich aan het Jan van

Schaffelaarplantsoen in Amsterdam-West en

vormt het laatste bouwdeel tussen de Bos en

Lommerweg en Ring A10. Hier zijn verdeeld

over vijf gebouwen 239 huurwoningen gerealiseerd.

De architect werkt in opdracht van de

ontwikkelcombinatie SBB - De Nijs; ook belegger

CBRE is betrokken in de ontwikkeling. Met

een integraal ontwikkeltraject kon maximaal

worden ingezet op duurzaamheid (EPC – 0,02).

Bouwkundig rusten de woonblokken op een onderbouw van gestort beton, naast en boven een half verdiept parkeerdek dat wordt ingericht als buitenruimte.

130 | STEDENBOUW.NL


Rhapsody Amsterdam

“De beoordeling van de ontwerptender vond in eerste instantie plaats op

basis van visie en met duurzaamheid als meest bepalende factor”, vertelt

projectleider Gijsbert-Jan Heek van Smit's Bouwbedrijf. “De winnende visie

van Ontwikkelcombinatie SBB - De Nijs is vormgegeven met een integrale benadering,

waarbij rekening is gehouden met de belangen en wensen van alle

stakeholders. Dit komt terug in het programma, de manier waarop de buurt

wordt betrokken, het energieconcept, de geluidreductie en hoe buitenruimte

de buurt een boost kan geven. Ingekleurd met een keur aan adviserende partijen

– van Hiensch Engineering voor het energieconcept tot Urban SYNC voor

de buurtparticipatie – hebben wij hieraan weten vorm te geven.”

NEGATIEVE EPC

Rhapsody in West kent van verschillende zijden een zware geluidbelasting

(ringweg A10, industrieterrein Westpoort en Bos en Lommerweg). Binnen het

integrale ontwerp wordt geluidshinder dan ook tot een minimum beperkt. De

oostzijde van de bouwenvelop langs de A10 wordt door een woonplateau

afgeschermd met een woonblok, massief afgemetseld in aardetinten. Het

blok bestaat uit drie geschakelde woontorens, met vijf woningen op een laag.

“Door een goede geveloriëntatie met luwe geveldelen en het gebruik van

absorberende materialen wordt het geluid binnen de norm gehouden”, aldus

Heek. Rhapsody in West heeft daarnaast een negatieve EPC. Het dakoppervlak

is een immense zonnecollector met ruim 1.500 panelen. Koeling is eerder een

issue dan verwarming; het op het stadsverwarmingsnet aangesloten gebouw

wordt daarom geventileerd met behulp van het innovatieve CERA-systeem,

dat gebruik maakt van CO 2

-meting en is gekoppeld aan een WKO.

GOEDE MIX

Bouwkundig rusten de woonblokken op een onderbouw van gestort beton,

naast en boven een half verdiept parkeerdek dat wordt ingericht als buitenruimte.

Het hoogteverschil met de Bos en Lommerweg wordt overbrugd

met gemetselde trappen. De opstallen zijn opgebouwd uit gestorte wanden

en breedplaatvloeren en prefab betonnen gevelpanelen voorzien van meegestorte

stelkozijnen. De gevelpanelen zijn afgemetseld in de plint, dan wel

afgewerkt met aluminium gevelbekleding en voorzien van akoestisch glas.

Horizontale gevelbanden zorgen voor een rustig gevelbeeld en een vorm van

individuele buitenruimte. Inbreiden op maat van de buurt? Heek: “Een goede

mix van integraal ontwerpen en vaste partners in de uitvoering maakt Rhapsody

in West tot een binnenstedelijk project van deze tijd, zowel op het gebied

van eisen als uitvoerbaarheid.” ❚

'De oostzijde van de

bouwenvelop langs de A10

wordt door een woonplateau

afgeschermd met een woonblok'

Bouwinfo

Opdrachtgever Ontwikkelcombinatie SBB -

De Nijs (belegger CBRE)

Ontwerp TANGRAM Architekten

Uitvoering Smit’s Bouwbedrijf B.V./Bouwbedrijf M.J. de

Nijs en Zonen B.V

Bouwperiode januari 2017 (start heiwerk) – mei 2019

Programma 239 woningen, 400 m² commerciële ruimte en

196 parkeerplaatsen

Projectinfo

Maatwerk in gevels

In opdracht van ontwikkelcombinatie SBB - De Nijs is Rinkel &

Smit verantwoordelijk voor de stelkozijnen, het aanvullende stelwerk,

de HSB-elementen en de HSB-dakranden van Rhapsody in

West. Ook heeft de West-Friese montagespecialist het stelwerk

van de trappen op de binnenplaats verzorgd. “Wij worden graag

ingeschakeld voor projecten met verschillende vakexpertises, in

aanvulling op die van de hoofdaannemer”, zegt Jan-Willem Smit.

Dat houdt in dat Rinkel & Smit de gehele bouwkundige realisatiefase

op locatie aanwezig is, in dit geval van oktober 2017 tot

en met het voorjaar van 2019. “Wij zijn een montagepartij en wij

hebben het meerdere keren zo samen uitgevoerd met Bouwbedrijf

De Nijs.” Het stellen van de kozijnen is zo'n specialisme dat

is uitbesteed door de bouwcombinatie, maar ook het specifieke

stelwerk, zoals dat van de trappen. “Op deze manier kunnen wij

waar gewenst maatwerk verrichten voor de opdrachtgever. Ook

met de mensen van Smit's Bouwbedrijf, de andere hoofdaannemer

uit de bouwcombinatie, hebben wij prima samengewerkt.”

STEDENBOUW.NL | 131


Rhapsody Amsterdam

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | VPT Versteeg

'LOGISTIEKE PUZZEL'

OM GEVELPRESTATIES TE OPTIMALISEREN

Witte aluminium gevelstijlen en panelen zorgen voor een verticale geleding in het gevelbeeld van Rhapsody in West. De

vele rondingen en vormen, alsmede de vraag naar een dun en luchtdicht gevelsysteem, leidden naar gevelproducent VPT

Versteeg, dat het gewenste systeem in eigen beheer produceerde en monteerde. “We groeien steeds meer toe naar een

digitale bouwplaats, waarin alle onderdelen geconstrueerd zijn voorafgaand aan de bouw”, zegt directeur Peter Moser.

In dit specifieke geval geen overbodig luxe, vertelt hij. “Op zich is Rhapsody

in West qua productie en volume voor ons goed te realiseren; het gaat voor

het overgrote deel om vlakke gevelpanelen die relatief eenvoudig gefreesd

worden, voorzien van een standaard montageregel. De logistieke puzzel

in de montage was de grote uitdaging en het eisenpakket was hoog ten

aanzien van geluidsbelasting en isolatie, met tests achteraf op het gebied

van luchtdichtheid.”

VPT Versteeg voorziet in alle witte aluminium stijlen en panelen tussen metselwerk

en sierwerkbetonbanden in. “Elk aspect van de levering is uitvoerig

besproken met de opdrachtgever en de architect, waarmee wij al meerdere

maatwerkprojecten hebben uitgevoerd. Tot aan de keuze van het lakwerk toe:

een wit gevelpaneel in de directe omgeving van een snelweg vraagt immers

om hoogwaardige afwerking. Met reguliere isolatiebeplating was het gewenste

dunne gevelpakket niet mogelijk; daartoe hebben wij met de leverancier

uitvoerig om de tafel gezeten in de engineeringsfase.”

Wanneer specificatie en prijsvorming integraal worden benaderd, is het mogelijk

dergelijke zaken af te stemmen. Dat geldt evenzeer voor de 3D/BIMwerkmethode.

“Wij zetten fors in op de digitale bouwplaats en ondervinden

dat de BIM-werkomgeving steeds meer integraal wordt aangepakt. Het is

zaak je voorwerk goed te doen, zodat je precies weet wat er gaat gebeuren

op de bouwplaats. In dit project zijn luchtdichtheid en een dun gevelpakket

gecombineerd – een uitdagende opdracht. Wanneer aansluitingen tussen

verschillende onderdelen perfect zijn voorbereid, is het ook logistiek goed te

plannen – zelfs bij maatwerkleveringen met een grote vormvariatie.” ❚

VPT Versteeg voorziet in alle witte aluminium stijlen en panelen tussen metselwerk en sierwerkbetonbanden in.

132 | STEDENBOUW.NL


Rhapsody Amsterdam

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | VPT Versteeg

INTEGRAAL INSTALLATIECONCEPT

MET NEGATIEVE EPC

De uitzonderlijk lage EPC (


Adviseurs voor installaties en duurzaamheid

In het project Rhapsody is het door Hiensch

Engineering ontwikkelde CERA-systeem toegepast.

Wilt u meer informatie over dit innovatieve

ventilatiesysteem? Neem dan vrijblijvend contact

met ons op.

Zekeringstraat 15

1014 BM Amsterdam

www.hiensch.nl

020 659 55 51

info@hiensch.nl

Dé partner in innovatieve en

creatieve gevelbekleding

#CREATIVEMINDS

Projecten Gevelsystemen Productie

www.vptversteeg.nl


Aboma bv

Maxwellstraat 49 a

6716 BX Ede

Postbus 141

6710 BC Ede

T 0318 691920

info@aboma.nl

www.aboma.nl

Een veilige bouwplaats

Hoe betrokken bent u?

DUURZAAM BOUWEN

AAN VEILIGHEID EN KWALITEIT.

MODULAIR DORPELSYSTEEM

VOOR KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN

DTS VARIPRO dorpels zijn ontwikkeld voor en in samenwerking

met de kunststof en aluminium kozijnindustrie. Het VARIPRO

systeem is modulair aanpasbaar, afhankelijk van de vakvulling

en geschikt voor alle bekende profielhuizen.

INNODEEN.NL/DTSVARIPRO

SNELLE MONTAGE

UNIEK KLIK-SYSTEEM


De Bocht Amsterdam

Tekst | Henk Geist

Beeld | LEVS Architecten/Moare/ZesxZes

‘DE BOCHT’ BLIKVANGER

VOOR NIEUW

WOONGEBIED CRUQUIUS

Appartementengebouw De Bocht moet met zijn trapsgewijs opgebouwde toren één van de blikvangers worden van het

nieuwe woongebied Cruquius in Amsterdam-Oost. Het gebouw volgt de kromming die de Cruquiusweg hier maakt langs

de Entrepothaven en wil bewoners maximaal laten genieten van de aanwezigheid van het water.

'We willen

bewoners

maximaal laten

genieten van de

aanwezigheid

van het water'

De Bocht vormt één van de drie gebouwen van

het project De Binnenbocht, dat in totaal 156

woningen telt, zowel sociale huur, vrije sector

huur als koop. Het wordt ontwikkeld door Amvest

en is ontworpen door LEVS architecten, dat

tien jaar geleden al neerstreek in een naastgelegen

kantoorgebouw. De Bocht telt 124 appartementen

en 700 m² commerciële ruimte.

De bouw van appartementengebouw 2Peer met

24 woningen voor woningdelers nadert inmiddels

de oplevering. Tussen beide gebouwen

wordt als laatste De Loods met 8 loftwoningen

gerealiseerd – het vormt een reconstructie

van de oude karakteristieke loods die hier

stond met gebruik van de originele spanten.

WONEN, WERKEN,

CULTUUR EN WATER

Cruquius is het laatste eiland in het oostelijke

havengebied dat wordt getransformeerd van verouderd

bedrijventerrein naar een multifunctioneel

woon- en werkgebied. “Aan de Entrepothaven

ontstaat de komende jaren een attractieve combinatie

van stijlvolle nieuwbouw en industriële historie,

waar wonen, werken, cultuur en water bij elkaar

komen”, zegt Adriaan Mout namens LEVS. De

136 | STEDENBOUW.NL


De Bocht Amsterdam

gemeente Amsterdam heeft voor de herontwikkeling

geen stedenbouwkundig plan opgesteld.

Er geldt slechts een beperkt aantal randvoorwaarden,

die zijn vastgelegd in een zogeheten

spelregelkaart. Mout: “Die spelregelkaart is niet

meer dan een A4-tje. De beperkte gemeentelijke

regie en het welstandsvrij bouwen betekenen een

zware plicht voor de betrokken ontwikkelaars en

ontwerpers om een goed plan te maken. Eén van

de richtlijnen is dat de aanwezigheid van water

voelbaar moet blijven. Daar hebben wij met het

ontwerp van De Bocht op ingespeeld.”

SCULPTURAAL,

MONOLITHISCH BOUWWERK

De 40 meter hoge toren verjongt zich en loopt

trapsgewijs op, waardoor de appartementen grote

terrassen hebben die uitnodigen om naar buiten te

gaan. “Door de glazen panoramapuien profiteren

de bewoners maximaal van het uitzicht over het

water. De trapsgewijze opbouw tussen de zevende

en vijftiende verdieping maakt van De Bocht ook

een statement. Daardoor wordt het een sculpturaal,

monolithisch bouwwerk. De terrassen liggen aan de

waterzijde, zo krijg je het idee van een waterval. We

geven het gebouw een lichte, maritieme en tegelijkertijd

industriële uitstraling als verwijzing naar

het verleden van dit gebied. Dat doen we door de

toepassing van een lichte, levende baksteen met

een verkleuring, dankzij het bijzondere bakproces,

in combinatie met betonelementen. We zijn lang

op zoek geweest naar de goede steen, die in kleur

aansluit bij de omgeving en met het afwijkende,

Door de glazen panoramapuien profiteren de bewoners maximaal van het uitzicht over het water.

grotere formaat het gebouw ook robuustheid geeft.

Het industriële karakter komt tot uitdrukking door

de horizontale betonstroken die een structurerend

element vormen in het gevelontwerp.”

De bakstenen worden in de fabriek van het Groningse

bedrijf Hibex aangebracht op de prefab

betonnen gevelvullende elementen. “Het gaat in

totaal om zo’n 460 gevelelementen, die precies

op elkaar moeten aansluiten. Gezien de hoekverdraaiingen

in het ontwerp vereist dat een enorme

voorbereiding, maar het maakt een snelle en

steigerloze bouw mogelijk op deze krappe bouwplaats”,

aldus Surya Steijlen van LEVS.

Vanwege de bodemvervuiling was het niet haalbaar

om een ondergrondse parkeervoorziening te

maken. De oplossing is gevonden in de vorm van

een drielaagse parkeergarage in de kern van het

complex. Op het dak van deze garage wordt een

groen binnenhof aangelegd. Doordat het complex

de kromming van de weg volgt, kent De Bocht een

zeer grote variatie aan woningen. Mout: “Elke

woning heeft specifieke kwaliteiten, er valt voor

de toekomstige bewoners veel te kiezen. Je kunt

intiem aan het binnenhof wonen, aan de straat of

aan de kade. De grondgebonden woningen aan de

waterzijde hebben ook een rijzige gevel over drie

lagen, prachtig gelegen aan een autovrije kade.

We willen de bewoners maximaal laten genieten

van de aanwezigheid van het water.” ❚

De trapsgewijze opbouw tussen de zevende en vijftiende verdieping maakt van De Bocht een statement.

Bouwinfo

Opdrachtgever

Amvest, Amsterdam

Ontwerp

LEVS architecten, Amsterdam

Uitvoering

Koopmans TBI, Enschede

Constructeur

Pieters Bouwtechniek, Amsterdam

Installatieadviseur

Linssen, Amsterdam

Installateur

Comfort Partners, Nieuw Vennep

en Haarmans, IJsselstein

Bouwperiode

september 2018 - najaar 2020

STEDENBOUW.NL | 137


Binnenbocht Amsterdam

Tekst | Johan Debaere Beeld | Hibex

ELK PROJECT IS UNIEK, GEEN STANDAARD GEVELSYSTEMEN UIT VOORRAAD

ARCHITECTONISCHE PREFAB BETONNEN

BOUWELEMENTEN VOOR PROJECT CRUQUIUS BINNENBOCHT

Het Groningse Hibex, opgericht in 1983, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van bouwelementen in beton:

sandwich gevelelementen in architectonisch beton, metselwerk of natuursteen, kolommen en balken, galerijplaten, balkons

en bijzondere elementen. “We zijn méér dan een producent en leverancier van bouwelementen. Bij voorkeur denken

we mee bij de ontwikkeling van de plannen. Zo kunnen we onmiddellijk de meest praktische en voordelige oplossing

toepassen”, zegt technisch directeur Michael Hermes. “Elk project is uniek. Bij ons vind je geen standaard gevelsystemen

op voorraad, want we focussen op maatoplossingen. Het liefst leveren we kant-en-klare gevelelementen met voor- en

achterlaag, isolatie en geïntegreerde kozijnen en ramen.”

Voor project Binnenbocht, dat de deelprojecten De

Bocht, De Loods en 2Peer omvat en beschikt over

435 appartementen en commerciële ruimtes in het

Oostenlijk havengebied van Amsterdam ontwikkelde

en produceerde Hibex alle prefab gevelelementen.

“In maart 2018 kregen we van algemeen aannemer

Koopmans Bouw uit Enschede de opdracht voor de

ontwikkeling, productie en levering van 398 grote

sandwichelementen, deels met steenstrips, deels met

wit sierbeton, evenals 119 sandwich borstweringen,

penanten en dakranden, 211 enkelschalige witte sierbetonelementen

en 144 enkelschalige borstweringen

met steenstrips gegund. De sierbetonelementen

worden geproduceerd in onze specialiteit ‘noors wit’

en Koopmans leverde zelf speciale steenstrips met

een lengte van 290 mm”, licht Hermes toe. “Toen het

originele idee met houtskeletbouw gevels niet realiseerbaar

bleek, kwamen ze bij ons terecht om een ge-

velsysteem op maat te bedenken. Na de engineering

startten we in februari 2019 met de productie. Sinds

april 2019 worden de prefab delen in samenspraak

met de aannemer op de bouwplaats geleverd.”

Hibex leverde ook elementen voor heel wat andere

projecten, waaronder het Naturalis Museum (Leiden),

appartementengebouw De Pontsteiger (Amsterdam)

en het Herman Teirlinckgebouw (Brussel). ❚

138 | STEDENBOUW.NL


Klein Driene Hengelo

Tekst | Fiona de Heus/Zutphens Persbureau Beeld | Nijhuis/Welbions

​GROOT ONDERHOUD

VAN KLANTGESTUURD NAAR PROJECTGESTUURD

​Ruim zestig jaar geleden bouwde Nijhuis Bouw uit Rijssen Klein Driene in Hengelo (Overijssel): een wijk met voornamelijk

portiekflats. Dit jaar voert hetzelfde bedrijf groot onderhoud uit aan de woningen. “In basis zijn zij nog hetzelfde. Qua

indeling en opbouw is daar niets aan veranderd”, vertelt Hans Hamberg van opdrachtgever woningcorporatie Welbions.

Eén van de blokken van Klein Driene.

Het onderhoud aan deze 210 woningen, verdeeld

veertien blokken, is voor de corporatie het laatste

project in deze wijk. Al eerder werden twee projecten

van 170 en 150 woningen onder handen genomen

en is een verouderd winkelcentrum omgebouwd

tot woningen met een ontmoetingsruimte.

'De toevoeging van de

balkons is een fikse uitbreiding'

Volgens de meerjarenplanning was groot onderhoud

met renovatieonderdelen nu nodig. “We

willen de woningen graag in leven houden voor

de komende dertig, veertig jaar”, benadrukt

Hamberg. Asbest wordt verwijderd, het dak vervangen

en de bewoners krijgen een nieuwe keuken,

badkamer en toilet. Het sanitair is in veel

woningen zo’n 25 jaar oud. “Niet overal, want

we werkten klantgestuurd. ›

STEDENBOUW.NL | 139


Klein Driene Hengelo

724100_sloof 1-4 Fout formaat.pdf 1 18-11-14 09:40

724100_sloof 1-4 Fout formaat.pdf 1 18-11-14 09:40

Projectinfo

Renovatie met prefab elementen

Hoewel Klein Driene in Hengelo een renovatieproject betreft, is

toch gekozen voor prefab elementen voor de daken. “Dat is best

wel uniek in de renovatiemarkt: het moet heel nauwkeurig worden

ingemeten. In dit project zijn we daarvoor afhankelijk van

de prefableverancier en alles gaat goed”, vertelt Hans Sloof van

Sloof BV in Rijssen. Het bedrijf van zijn broers Anton en Jaap is

gespecialiseerd in hellende daken.

Bij Klein Driene monteert Sloof BV de prefab elementen en

verzorgt het bedrijf de randafwerkingen en het pannenwerk,

inclusief de levering. De bergingdaken worden voorzien van

nieuw dakbeschot en een traditioneel pannendak. “Het complete

plaatje dus. Qua levering werken we just-in-time: wat ’s morgens

wordt aangeleverd, is ’s middags weer bijna allemaal weg. Dit

zijn we gewend bij alle renovatieprojecten die we in het land

doen. We houden zoveel mogelijk rekening met de omgeving

en willen de omwonenden zo weinig mogelijk overlast bezorgen.”

Snel werken lukt doordat Sloof BV ervaren medewerkers

in dienst heeft en over eigen kranen beschikt.

Argonstraat 3A

info@sloofbv.nl

7463 PD Rijssen

www.sloofbv.nl

‘Sloof always on the roof’

‘Sloof always on the roof’

Argonstraat

• Dak

3A

renovatie

7463 PD Rijssen

info@sloofbv.nl www.sloofbv.nl

• Kappenmontage

Dak renovatie

Dak timmerwerken

• Kappenmontage

• Pannenleggen

• Dak timmerwerken

‘Sloof always on the roof’

• • Pannenleggen

Dak renovatie

• Kappenmontage

• Dak timmerwerken

• Pannenleggen

Kijk voor meer informatie op onze website.

Kijk voor meer informatie op onze website.

De Groot Vroomshoop Houtbouw

vertaalt maatwerk vraagstukken

naar prefab modulaire oplossingen:

bergingen, daken, gevels en volledige

houtskeletbouw. We steken energie

in de voorbereiding, produceren

duurzaam, snel en perfect geconditioneerd.

Samen houden we vaart

in uw dagelijks werk en geven we

mensen leefcomfort!

Meteen meer weten? Bel ons op 0546-666333, bezoek www.degrootvroomshoop.nl

of volg ons via social media

140 | STEDENBOUW.NL


Klein Driene Hengelo

Nu willen we projectgestuurd werken, omdat dat

goedkoper is en we dan meer kwaliteit kunnen leveren.”

De brandveiligheid is bijvoorbeeld doelmatiger

te verbeteren door een streng in zijn geheel

aan te pakken in plaats van één van de woningen.

Bij alle werkzaamheden ligt de focus van Welbions

zowel op de verbetering van de brandveiligheid

als op de energetische verbetering. “We koersen

op een labelsprong van twee stappen naar label

A, sommige woningen halen zelfs nog meer als ze

kiezen voor pv-panelen”, vult projectleider Hans

Dannenberg van Nijhuis aan. Behalve vervangende

werkzaamheden wordt ook iets toegevoegd:

mechanische ventilatie en een balkon bij de bovenwoningen.

Tevens wordt de omgeving meegenomen.

Gekozen is voor green to color, met stevige

planten en waarin onkruid weinig kans heeft. Dit

is ook een wens van de bewoners. Zij zijn zoveel

mogelijk betrokken bij de plannen: in een enquête

kregen zij de kans om hun klachten en suggesties

door te geven. Daarna is een klankbordgroep samengesteld.

Eén van de opvallendste wijzigingen

in het project hierdoor is de toevoeging van het

balkon aan de bovenwoningen. Tot nu toe hadden

zij alleen een loggia. Hamberg: “Het is een fikse

uitbreiding, 2.60 bij 1.60 meter.”

'In de basis zijn

de woningen

nog hetzelfde'

In eerste instantie was het niet eenvoudig om de

bewoners mee te krijgen, maar toen Nijhuis en

Welbions drie modelwoningen hadden gerealiseerd,

haalde Welbions wel de benodigde 70 procent

instemmers. “Onder elke beuk bevinden zich

steeds drie woningen: één over de breedte op de

begane grond en daarop twee woningen naast elkaar

met elk twee woonlagen”, legt Dannenberg

uit. “Daardoor heb je te maken met verschillende

belangen. Door van elk type in één beuk een modelwoning

te maken, kon iedere bewoner zijn eigen

huis er goed in herkennen en zelf onder meer

voelen hoe goed de kozijnen sluiten. De meeste

bewoners werden daar enthousiast van en in

maart konden de werkzaamheden startten. Deze

duren ongeveer een jaar.”

Artist impression: De bovenwoningen worden uitgebreid met een balkon.

het binnenwerk, deze werkzaamheden duren ongeveer

drie weken en per blok wordt ongeveer acht

weken gewerkt. Overlast voor de bewoners is niet te

voorkomen. Om ze toch zoveel mogelijk tegemoet te

komen, ontvangt elk huishouden een dagkalender

waarin nauwkeurig is beschreven en te zien met pictogrammen

welke werkzaamheden dagelijks worden

uitgevoerd en hoeveel overlast te verwachten

is. Overdag kunnen zij gebruikmaken van een pauzewoning,

waar zij ook kunnen douchen en de was

kunnen doen. Tijdens de bouwvak werd ook zoveel

mogelijk rekening met hen gehouden: er werden

geen woningen onaf achtergelaten en de steigers

werden tijdelijk afgebouwd. ❚

Bouwinfo

Opdrachtgever

woningcorporatie Welbions

Bouw

Nijhuis Bouw, Rijssen

Ontwerp

Beltman architecten, Hengelo

Installaties

Klein Poelhuis Installatietechniek, Hengelo

Bouwsom

€ 14.136.000,00

Bouwperiode

2019 – 2020

Het werk aan de modelwoningen leidde tot een optimalisatieronde.

In lean sessies met alle partijen van

het bouwteam is tot enkele wijzigingen besloten. De

standleiding blijft bijvoorbeeld toch op de huidige

plaats en wordt niet verplaatst naar de slaapkamer.

Elke week start Nijhuis in zes nieuwe woningen met

Klein Driene in de steigers voor groot onderhoud.

STEDENBOUW.NL | 141


Klein Driene Hengelo

Tekst | Fiona de Heus/Zutphens Persbureau

MINDER VAAK HIJSEN EN MINDER OVERLAST

Beeld | De Groot Vroomshoop

Negentig procent van de prefabdaken van De Groot Vroomshoop belandt op nieuwbouwprojecten, maar bij de renovatie

van de daken van Kleine Driene in Hengelo wordt ook hiervoor gekozen. De daken worden rechtstreeks uit de fabriek geleverd,

volledig prefab met panlatten inclusief doorvoeren. Voor de woningen waar het dakbeschot is verwijderd, levert

De Groot Vroomshoop de dakelementen ook met een nieuwe onderplaat.

“Bij nieuwbouw werken we vanaf de tekening, maar hier hebben we een eigen

tussenslag gemaakt en een paar blokken op de bouw ingemeten”, vertelt

Wilco Lubbers van De Groot Vroomshoop. “Er zijn meer variaties dan op de

tekeningen stonden. Dat hadden we ook wel verwacht. Vroeger werd er anders

gebouwd, nu gebeurt dat iets strakker aan de maat. Wij engineeren de kap en

kijken of we er met toleranties uitkomen. Toen het eerste blok werd gelegd,

waren twee collega’s van ons aanwezig. Zij hoefden slechts twee kleine aanpassingen

te doen.”

De daken komen gepakketteerd op de bouw aan en worden door De Groot

Vroomshoop zelf gelost, zodat de montage ongehinderd kan doorgaan. “De

daken zijn bij ons lucht- en waterdicht. Door ze direct te monteren, hoef je niets

af te dekken. Dat geeft de minste overlast.”

Lubbers ziet toekomst in prefab voor renovatieprojecten. “We hebben nu

slechts vier elementen per dak. In de oude situatie zouden dat er al minimaal

tien zijn. Prefab scheelt dus hijsjes en veel werkzaamheden op de bouw, door

handen die er niet meer zijn.” ❚

“We hebben nu slechts vier elementen per dak.”

'Prefab scheelt veel werkzaam

heden op de bouw'

De renovatie van Klein Driene met prefab dakelementen.

“De daken zijn bij ons lucht- en waterdicht. Door ze direct te monteren,

hoef je niets af te dekken.”

142 | STEDENBOUW.NL


Up Living Utrecht

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Bouwcombinatie UP

REALISATIE UP LIVING UTRECHT:

EEN GOEDE MIX VAN

TECHNIEK EN MENSKRACHT

Op een omvangrijke kavel in Utrecht-Kanaleneiland wordt een voormalige ziekenhuislocatie getransformeerd tot

veelzijdige woonbuurt. Onder de naam Up Living ontwikkelt Ontwikkelingscombinatie Oudenrijn BV hier betaalbare

woningen, appartementen en studentenwoningen voor studenten, jongeren en starters. Bouwcombinatie UP V.O.F.

realiseert de uitvoering met een efficiënte logistieke aanpak. De totale oplevering is medio mei 2020 voorzien. ›

STEDENBOUW.NL | 143


Up Living Utrecht

Als Up Living gereed is, biedt het woonruimte aan ongeveer 1.000 bewoners.

Op het terrein van het voormalige St. Antonius

Ziekenhuis locatie Oudenrijn, aan de noordzijde

van de wederopbouwwijk aan de Van Heuven

Goedhartlaan en Beneluxlaan, is Up Living inmiddels

op hoogte. Als Up Living gereed is, biedt het

woonruimte aan ongeveer 1.000 bewoners. Een

grote afgesloten binnentuin, met daaraan grenzend

appartementen, lofts en aanvullende voorzieningen,

wordt het kloppend hart van een levendige,

groene woonbuurt. Het stedenbouwkundig

plan is ontworpen door KuiperCompagnons en

gaat uit van het behoud van het beddenhuis van

het voormalige ziekenhuis. Aan de westzijde van

de locatie zijn in een eerdere fase 37 vrije sector

huurwoningen gebouwd rondom een afgesloten

binnenhof voorzien van privéparkeerplaatsen.

Het plan behelst verder een 70 meter hoge toren

van 23 verdiepingen, een nieuw landmark aan de

'De vlechters

en installateurs

hielpen elkaar

tijdens het

tunnelproces'

westelijke stadsentree dat plaats biedt aan 463

studentenwoningen. Boven een nieuw parkeerdek

worden nog eens twee appartementengebouwen

gerealiseerd met respectievelijk 48 en

125 wooneenheden.

VOLLEDIG GETUNNELD

Ontwikkelingscombinatie Oudenrijn BV (OCO) is

een samenwerking tussen Van Beek & Partners

Vastgoedbeleggingen B.V., Veluwezoom Verkerk

Vastgoedontwikkeling B.V. en DID Vastgoedontwikkeling

B.V.. Een groep VolkerWessels-zusterbedrijven

en partners realiseert de opstallen tussen

mei 2018 en mei 2020. “Het oude ziekenhuis was

voor die tijd al gesloopt, met uitzondering van het

144 | STEDENBOUW.NL


Up Living Utrecht

tunnelproces. Je moet het samen doen, dat is het

uitgangspunt. De gevelsluiting van de Up-toren

met HSB voorzien van stelkozijnen, is al begonnen

in de tunnelfase; de montage van de metalstud

binnenwanden volgde toen de cascobouw op de

zevende verdieping was. Ook de tegelzetters, stukadoors

en schilders konden snel aan de slag. Zo

lopen de 'treintjes' soepel achter elkaar aan, met

dank aan alle medewerkers op de werkvloer.”

PREFAB

De gebouwen zijn gesteigerd in verband met het

metselwerk, dat in verband met kostenefficiëntie

handmatig wordt uitgevoerd. Ooit had Wessels

Rijssen 240 timmerlieden in dienst, nu zijn dat er

nog circa 50. Schotman en zijn mensen kunnen

dit volumineuze project goed aan qua bemensing,

maar vanwege het tekort aan vaklieden is de verwachting

dat steeds meer wordt geprefabriceerd

in de toekomst, zoals de gevelelementen die in

de fabriek al van metselstenen zijn voorzien. “Wij

hebben de technische concepten al in huis, zoals

VolkerWessels MorgenWonen; deze gevels hadden

daarvoor te weinig repetitief volume. Vanwege

de energietransitie zien wij ook steeds vaker

totaalinstallateurs op projecten, omdat de systemen

meer en meer met elkaar samenhangen.

Up Living wordt aangesloten op het Utrechtse

stadsverwarmingsnet en voorzien van een WTWsysteem

en zonnepanelen op de daken. Alle woningen

krijgen vloerverwarming. Met een goede

mix van techniek en samenwerkende teams kom

je tot prachtige prestaties. Wij rijden er dagelijks

graag voor naar Utrecht.” ❚

te transformeren beddenhuis”, vertelt projectdirecteur

Johan Schotman van Wessels Rijssen bv.

“Wij zijn voor de bouwvak van 2018 begonnen

met heien en inmiddels zijn de gevels van alle

nieuwe appartementengebouwen gesloten.” Alle

nieuwbouw is volledig getunneld; de Up-toren

wordt afgewerkt met HSB-elementen, metselwerk

en Alucobond-gevelelementen. De laagbouwappartementen

worden afgewerkt met metselwerk,

Alucobond- en prefab betonpanelen. Het beddenhuis

is deels gestript en wordt in de onderbouw

afgemetseld. Deze aanpak zorgt voor voldoende

snelheid en lucht in de planning. Het project wordt

sleutelklaar opgeleverd, inclusief vloerafwerking,

wandafwerking en volledige terreininrichting.

SAMENWERKING

Up Living heeft drie architecten. “De lijnen zijn

kort; de gedeelde mentaliteit van de VolkerWessels-bedrijven

en het vakbekwame team van uitvoering

en werkvoorbereiding zorgen voor een

planbare uitvoering”, aldus Schotman. “Al blijft

het altijd een uitdaging om de renovatiedelen mee

te laten lopen in de logistiek. Veel is uitbesteed,

wij werken landelijk met vaste, eigen tunnelploegen.

Die realiseren een verdieping in vijf dagen

tijd en schrikken niet van een spatje regen.” De

balkonvloeren zijn gelijktijdig aangestort en de totaalinstallateur

liep mee tijdens het tunnelproces,

dat digitaal op voortgang wordt gemonitord. “De

vlechters en installateurs hielpen elkaar tijdens het

Bouwinfo

Ontwikkelaar:

Ontwikkelingscombinatie Oudenrijn BV

(OCO)

Belegger:

Round Hill Capital

Stedenbouwkundig plan:

KuiperCompagnons

Opstalontwerpen:

LIAG architecten en bouwadviseurs

(woontoren), Centrum Architecten

(hoofdgebouw), KuiperCompagnons

(middengebied)

Uitvoering:

Bouwcombinatie UP V.O.F., een samenwerking

van Bouwbedrijf Wessels Rijssen bv

en Veluwezoom Verkerk Bouw bv

Totaalinstallateur:

Schulte & Lestraden B.V.

Bouwperiode:

mei 2018 – mei 2020

STEDENBOUW.NL | 145


Kade Noord Zutphen

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Heijmans Vastgoed

BOUWEN LANGS HET WATER

WONINGEN, APPARTEMENTEN EN COMMERCIËLE

RUIMTES VORMEN EEN WIT IJSSELFRONT

In Zutphen wordt het industriële gebied Noorderhaven herontwikkeld. Met name liefhebbers van bijzonder wonen

komen hier aan hun trekken. Een oud Koelhuis, pakhuizen en een broodfabriek worden gewoon meegenomen in het plan

en het industrieterrein wordt getransformeerd tot woonwijk. Nu is Kade Noord aan de beurt.

Kade Noord vormt straks een wit gevelfront langs de IJssel.

Voor Kade Noord ontwierpen Zecc Architecten en

KCAP Architects & Urban Planners een gesloten

bouwblok met 134 woningen rondom een gezamenlijke

binnentuin en een half verdiepte parkeervoorziening.

De woningtypes variëren van compacte

appartementen en maisonnettes tot penthouses

en herenhuizen. “134 woningen is een forse uitbreiding

voor Zutphen”, vertelt Wouter Vermaak,

projectontwikkelaar van Heijmans Vastgoed, hierover.

“Met deze grote differentiatie wilden we een

zo breed mogelijke doelgroep aanspreken.”

EEN KWALITEITSPLAN

Aan de uitwerking van Kade Noord ligt een stedenbouwkundig

plan ten grondslag. Noorderhaven

moet een kwaliteitsgebied worden. Om deze kwaliteit

te borgen, worden alleen kwaliteitsarchitecten

geselecteerd. Daarnaast is een kwaliteitsteam actief,

die in elk stadium van het werk toestemming

moet geven. Voor Kade Noord ontwikkelde KCAP

53 appartementen; Zecc nam 63 appartementen

en 18 eengezinswoningen voor haar rekening.

Deze laatste zijn volledig geïntegreerd in de appartementenblokken.

De appartementen variëren

in prijs van € 180.000 tot circa € 1,1 miljoen.

WIT GEVELFRONT

Kade Noord vormt straks een wit gevelfront

langs de IJssel. De brug over de IJssel maakt dan

letterlijk de verbinding tussen de witte, historische

panden aan de ene zijde van de IJssel en

de moderne, eigentijdse witte panden van Kade

Noord. Ook hier zijn alle woningen, appartementenblokken

en commerciële ruimtes licht

van kleur. Het onderscheid wordt gemaakt door

een schakering van wittinten zoals wit stukwerk,

keimwerk en lichte bakstenen. De verschillende

gebouwen worden hiermee afzonderlijk leesbaar

en vormen in detaillering een eenheid. Een

donkere plint van Belgisch hardsteen geeft het

bouwblok een basis, geaccentueerd bij de en-

'Een aaneenschakeling van wittinten'

146 | STEDENBOUW.NL


Kade Noord Zutphen

trees, de toegang van de parkeergarage en de

poort naar het binnenterrein.

BOUWEN LANGS HET WATER

Bouwen langs de IJssel brengt voor Heijmans bijzondere

uitdagingen met zich mee. De IJssel kent

verschillende waterstanden en de woningen moeten

worden beschermd tegen de hoogste stand. Hiervoor

werkt Heijmans samen met de waterschappen

en gespecialiseerde bedrijven. “We hebben eerst

uitvoerig vooronderzoek verricht”, vertelt Vermaak.

“Omdat boren moeilijk was in dit gebied, waren we

aangewezen op heien. Maar als het heiwerk te veel

trillingen veroorzaakte, kon de kwaliteit van de dijk

'Bouwen langs de IJssel brengt

bijzondere uitdagingen met zich mee'

worden ondermijnd. Om dit te voorkomen, hebben

we het heiwerk nauwkeurig gemonitord.”

AANDACHT VOOR ECOLOGIE

Het groen van de uiterwaarden wordt geïntegreerd

in de wijk. In de vorm van groene perken

en parken loopt de plantengroei straks door in

de woonwijk. Ook de binnentuin van Kade Noord

krijgt een rijke beplanting. Vermaak: “KCAP heeft

hiervoor een mooi inrichtingsplan gemaakt. Hierin

is ook de hemelwaterafvoer goed geregeld. Het

regenwater wordt weer in het eigen gebied geïnfiltreerd

en komt niet in het riool.” ❚

Bouwinfo

Opdrachtgever

Heijmans Vastgoed, Amersfoort

Architecten

KCAP, Rotterdam en Zecc architecten,

Utrecht

Constructeur

Peree Bouwadvies, Deventer

Bouwfysica

Nieman Raadgevend ingenieurs, vestiging

Zwolle

Bouwperiode

april 2019 – juni 2021

Foppen InstallatIe technIek

voor passende InstallatIes en

passend werk!

Foppen Installatie Techniek (FIT) is een expert op het gebied van gas, water, riool en sanitaire installaties

in de projectmatige nieuwbouw. Wij richten ons voornamelijk op loodgieterwerkzaamheden voor

nieuwbouw en renovatie. Dit geldt zowel in de utiliteitbouw als in de (luxe)woningbouw.

natrIumweg 12 | 3812 pv amersFoort | t. 033 - 463 21 53 | F. 033 - 465 90 41

Foppen Installatie Techniek Advertentie 197x130mm FINAL.indd 1 02-09-11 10:22

STEDENBOUW.NL | 147


Kade Noord Zutphen

Projectinfo

Elk project een nieuwe uitdaging

In nieuwbouwwijk Noorderhaven in Zutphen wordt aan de IJssel

een nieuw wooncomplex gerealiseerd: ‘De Nieuwe Haven’. De

bouw is inmiddels gestart. Technisch Bureau van Slooten verzorgt

er de cv-installatie. Het bedrijf is vanaf de ontwerpfase bij

het project betrokken in een adviserende rol en voor het verzorgen

van calculaties.

Van Slooten

Jouw partner voor de toekomst

Tijdens de uitvoering worden met eigen mensen de cv-ketels

gemonteerd en de vloerverwarmingsinstallatie aangelegd. De

appartementen worden verder voorzien van een zoneregeling,

om een optimaal comfort voor de bewoners te creëren. Hiermee

zijn verschillende zones onafhankelijk te regelen voor de ruimtetemperatuur,

wat ook een energiebesparing geeft.

Een woordvoerder laat weten dat dit soort projecten voor Van

Slooten aan de orde van de dag is. “Toch is elk project een

nieuwe uitdaging om te streven naar perfectie. Daarnaast zijn

dankzij de geweldige relatie die we hebben met Heijmans, waar

wij al bijna 40 jaar mee samenwerken, dit soort projecten toch

wel de leukste. Iedereen is dan ook betrokken bij zo’n project,

van de tekenkamer tot de monteurs op de werkvloer.”

Installatie - ontwerp - service - duurzaamheid

148 | STEDENBOUW.NL


Veilig en gezond bouwen

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Aboma

'TOENEMEND AANTAL OPDRACHTGEVERS

PROFESSIONALISEERT ROL IN BOUWPROJECTEN'

Naast aannemende partijen zijn ook opdrachtgevers in de bouw verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving.

De opdrachtgever verzorgt bijvoorbeeld de werklocatie of schrijft werkmethoden voor. Op grond van de wet

kan een opdrachtgever worden aangesproken op de arbeidsomstandigheden; verder kent het Arbobesluit verplichtingen

voor opdrachtgevers in de bouw. Deze zijn recent aangescherpt, met een verhoogd bewustzijn als resultaat.

“Verantwoord opdrachtgeverschap biedt bovenal voordelen”, zegt senior

adviseur Marco van den Bogaerdt van Aboma, dat bedrijven en instanties begeleidt

op het gebied van veiligheidsmanagement. “Veilig en gezond werken

en kwaliteit gaan hand-in-hand. Er zijn minder faalkosten; daarnaast draagt

verantwoord opdrachtgeverschap bij aan de continuïteit van de dienstverlening,

het bedrijfsimago en het welzijn van medewerkers en cliënten. Wij zien

mede hierom een toenemend bewustzijn bij opdrachtgevers in de bouw met

betrekking tot veilig en gezond bouwen.” Bij uitvoerende partijen is dat bewustzijn

er al langer; juist de professionalisering van de opdrachtgeverskant

kan helpen, aldus Van den Bogaerdt. “Bij onderhoud of renovatie is de gebouweigenaar

bijvoorbeeld aansprakelijk voor de veilige toegang tot het dak

en bij asbestrisico's is een vooronderzoek door de opdrachtgever verplicht.

Aannemers wijzen opdrachtgevers hier steeds vaker op.”

'VAN REACTIEF NAAR PROACTIEF BELEID'

De aansturing van bouwprojecten in de uitvoeringsfase is ook een aandachtspunt.

Bijvoorbeeld met betrekking tot afspraken over de eisen

waaraan de opdrachtnemer moet voldoen en de manier waarop dit gecontroleerd

wordt door de opdrachtgever. De rol van de opdrachtgever

in de bouw raakt steeds meer geprofessionaliseerd, naar analogie van de

industrie en het daar gehanteerde veiligheidsmanagement, ziet Van den

'Vooral bij overheidsinstellingen

zien wij een

transitie van reactief naar

proactief beleid'

Bogaerdt in de praktijk. “Vooral bij overheidsinstellingen en grotere gemeenten

zien wij op dit gebied een verheugende transitie van reactief naar

proactief beleid.” Aboma ondersteunt opdrachtgevers met gebouwinventarisaties,

bouwveiligheidsplannen, projectinspecties en diverse audits.

“In de audits komen in ieder geval thema’s aan de orde die vanwege de

wettelijke verplichtingen en vanuit goed opdrachtgeverschap belangrijk

zijn, waaronder werken in de publieke ruimte – denk aan toetsing van

bouwveiligheidsplannen en de veilige inrichting van werkzaamheden. Het

is voor opdrachtgevers in de bouw essentieel op de hoogte te zijn van de

aansprakelijkheden op dit gebied.” ❚

De opdrachtgever heeft een pro-actieve rol in het uitvoeringsproces.

STEDENBOUW.NL | 149


The FIZZ Cobana Rotterdam

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | IC Netherlands

MIX VAN STUDIO’S, TWEEKAMERAPPARTEMENTEN EN FRIENDS-WONINGEN

STOER, COMFORTABEL,

CENTRAAL GELEGEN EN BETAALBAAR

The FIZZ Cobana in de Rotterdamse wijk Katendrecht is niet alleen mooi, de woontorens bieden ook innovatieve

mogelijkheden voor starters. Waar de Young Professionals nagenoeg overal tussen wal en schip vallen, heeft The FIZZ

Cobana voor deze groep een mix van studio’s, tweekamerappartementen en Friends-woningen. Hier kunnen jongeren

comfortabel en betaalbaar in de stad te wonen.

Wooncomplex The FIZZ Cobana bevat 375 appartementen,

40 parkeerplaatsen en een grote fietsenstalling.

Op de begane grond bevindt zich een commerciële

plint. Op de vierde verdieping hebben beide

torens een gezamenlijk dakterras met gemeenschappelijke

ruimtes en op de tweede, derde en vierde

verdieping bevinden zich gezamenlijke daktuinen.

De stoere havenarchitectuur verwijst naar de historie

van het gebied.

MEERDERE PARTIJEN

Heijmans was als ontwikkelaar betrokken bij de gebiedsontwikkeling

van Katendrecht. International

Campus Netherlands introduceerde het community

living woonconcept voor dit gebied, inclusief het

Friends-concept: gedeelde ruimtes, gecombineerd

met het comfort van een eigen huis met keuken

en badkamer, geschikt voor stellen, maar ook voor

vrienden. De ruimtes variëren van 38 tot 70 m². Architectenbureau

Rijnboutt gaf het gebouw de uitstraling

van een stoer havengebouw. Uiteindelijk hebben

IC Netherlands en Heijmans het Young Professional

wooncomplex gerealiseerd.

'The FIZZ Cobana

past in de skyline

van Rotterdam'

ALLROUND

“IC Netherlands is investeerder, ontwikkelaar en

beheerder van woningen voor de millennium-generatie”,

vertelt George Vogel, projectontwikkelaar van

IC Netherlands. “Dat is begonnen met studentenwoningen

in de grote studentensteden, automatisch

gevolgd door woningen voor Young Professionals;

jongeren die hun wooncarrière moeten beginnen.

Bij deze projecten zijn wij betrokken vanaf het eerste

150 | STEDENBOUW.NL


The FIZZ Cobana Rotterdam

'Young professionals willen comfort,

een gunstige ligging en een

marktconforme prijs'

initiatief tot het moment van oplevering. We formuleren

het programma passend bij de locatie en

doelgroep, het Programma van Eisen, regelen in

veel gevallen de bouwaanvraag, onderzoeken de

meest efficiënte bouwmethode en installaties en

dragen zorg voor de uiteindelijke realisatie.”

DOELGROEP IN KAART

“Voor de ontwikkeling van het concept hebben

we eerst de doelgroep in kaart gebracht”, vertelt

Moreno Monsanto, directeur IC Services van IC

Netherlands. “Wat willen Young Professionals? Zij

willen comfort, een gunstige ligging ten opzichte

van de stedelijke voorzieningen en een prijs waarbij

zij een zelfstandig leven kunnen leiden. Dit eenduidige

wensenpakket bracht ons op het idee van

community-living op deze locatie, bouwen voor

mensen in dezelfde levensfase. De combinatie van

gezamenlijke faciliteiten en een comfortabel privégedeelte

hield de huurprijzen marktconform.”

MAXIMALE PREFAB FABRICAGE

Na afronding van het vergunningentraject werd The

Fizz Cobana binnen twee jaar gerealiseerd. “Dat is

snel voor een gebouw van dit formaat”, weet Vogel.

“IC Netherlands en Heijmans lieten het hele casco

prefabriceren. De meeste bouwtijd zat in het afbouwtraject

en het gevelmetselwerk. De woningen

zijn bovendien woonklaar opgeleverd. Dat is uniek.”

“Cobana past in de skyline van Rotterdam”, besluit

Vogel. “Ik vind dit het mooiste gebouw in het portfolio

van IC Netherlands. En we spelen in op een

behoefte. Op dit moment transformeren we een

Rijksmonument aan de Westzeedijk in Rotterdam

naar 184 woningen voor Young Professionals.” ❚

Bouwinfo

Opdrachtgever

IC Netherlands bv, Amsterdam

Architect

Rijnboutt bv, Amsterdam

Constructeur

IMd Raadgevende ingenieurs, Rotterdam

Uitvoerder

Heijmans Woningbouw, Rotterdam

Installateur

Nieman Raadgevende Ingenieurs, Utrecht

Bouwperiode:

juni 2017 – augustus 2019

STEDENBOUW.NL | 151


The FIZZ Cobana Rotterdam

Projectinfo

Gelijktijdige plaatsing van kozijnen en houtskelet

Bouwtijd verkorten is tegenwoordig het keyword en dat was bij

het Cobana-appartementengebouw niet anders. Daarom werkte

Facedo voor het leveren en plaatsen van de aluminium kozijnen en

gevelelementen nauw samen met de houtskeletbouwleverancier.

“Het overgrote deel van de kozijnen hebben we in de fabriek

van de houtskeletbouwleverancier geïnstalleerd en beglaasd”,

vertelt Maikel van Wijk, projectleider van Facedo. “Hierdoor

konden bij het optrekken van het gebouw de gevelvullende

elementen in één beweging worden gemonteerd. Dat heeft veel

tijdwinst opgeleverd. Juist in hoogbouwappartementencomplexen

hebben we veel ervaring opgedaan met deze methodiek;

we weten hoe we hierop moeten sturen.”

Een extra uitdaging ondervond Facedo op de 17e en 18e verdieping,

de ‘kroon’ van het gebouw. Deze werd opgebouwd uit

vliesgevels en van de onderliggende verdiepingen gescheiden

door een terugliggende incisielaag. Van Wijk: “De realisatie van

de kroon heeft veel tijd en energie gevraagd, maar het resultaat

mag er zijn.”

Projectinfo

Custom made hekwerk versterkt stoere

uitstraling FIZZ Cobana

Het hekwerk voor FIZZ Cobana werd geleverd en gemonteerd

door Trahecon. Dat betekende ruim 2 km hekwerk,

waaronder zo’n 1,5 km plaathekwerk voor de balkons.

“De architect had een prachtig ontwerp aangeleverd”,

vertelt John Loeffen, commercieel manager van

Trahecon. “We hebben dit vertaald naar een maakbaar

product, uiteraard zonder afbreuk te doen aan het

ontwerp. We hebben het geëngineerd, gecontroleerd

op de veiligheidsvoorschriften en vervolgens geproduceerd.”

Dit resulteerde in fraaie, gezette platen met grote

kaders, die de industriële look van Cobana versterken.

“Dit project voelde als een thuiswedstrijd”, vertelt Loeffen

dan. “We zijn preferred supplier van Heijmans. Dat houdt in

dat we de mensen op de bouwplaats kenden en dat iedereen

aan een half woord genoeg had. Dat hielp om de strakke

planning te halen en om een mooi eindproduct af te leveren.”

152 | STEDENBOUW.NL


Wkb?

Met KOMO

staat u vooraan.

Onder de nieuwe bouwwetgeving draait alles om aantoonbare kwaliteit.

Producten en bouwprocessen met het KOMO-keurmerk hebben een streepje voor.

Want daarvan staat vast dat ze aan álle eisen voldoen. Keer op keer getoetst door

onafhankelijke deskundigen. Ook vooraan staan in bouw en infra?

Laat uw product of proces nu certificeren. Kijk op:

KOMO.NL

KOMO. Kwaliteit zoals beloofd.

Samen

Hogerop

Gantelstraat 3

5145 PH Waalwijk

0416 – 335 833

www.trahecon.nl

Facédo B.V. | Postbus 3025 | 6802 DA Arnhem

Bezoekadres: Gildestraat 13 | 6883 DB Velp

T: 026.370.13.60 | F: 026.370.10.29

E: info@facedo.nl | W: www.facedo.nl


The FIZZ Cobana Rotterdam

Tekst | Bram van Uchelen

Beeld | Vianen Kozijnen

VOLOP KOMO-GECERTIFICEERDE

BOUWPRODUCTEN IN COBANA

Cobana in Rotterdam Katendrecht zit boordevol KOMO-gecertificeerde bouwproducten. Dat betekent dat de kwaliteit

van deze producten is getoetst door onafhankelijke deskundigen. En dat bij herhaling objectief is vastgesteld dat ze

voldoen aan alle publieke en private kwaliteitseisen. Zoals de innovatieve HSB-gevelele menten van producent Vianen

Kozijnen B.V. die in Cobana zijn verwerkt.

154 | STEDENBOUW.NL


The FIZZ Cobana Rotterdam

ALUMINIUM KOZIJNEN

Vianen Kozijnen ontwikkelde deze speciale gevelelementen samen met

Heijmans en SIGA. De HSB-elementen zijn water- en luchtdicht en zijn voorzien

van aluminium kozijnen in een houten spouwblad. De kozijnen zijn

KOMO-gecertificeerd op basis van BRL 0801 Houten gevelelementen.

WATER- EN LUCHTDICHT OP GROTE HOOGTE

De prefab gevelelementen die voor Cobana zijn ontwikkeld, garanderen

een lucht- en waterdichtheid tot 600Pa en kunnen, ook aan de kust,

tot ruim 100 meter hoogte worden toegepast. Ze halen een luchtdichtheid

op niveau 4 (EN 12207) en voldoen aan passiefniveau Qv10 0,15. Dat

'Het belang van vooraf

objectief geborgde kwaliteit

in bouw en infra neemt

steeds verder toe'

betekent dat deze HSB-gevelelementen bij uitstek voldoen aan specifieke

hoogbouweisen – maar natuurlijk ook in laagbouw tot hun recht komen.

KOMO-GECERTIFICEERD WORDEN? GOED IDEE!

Wilt u ook KOMO-gecertificeerd worden? Een goed idee, want het belang van

vooraf objectief geborgde kwaliteit in bouw en infra neemt steeds verder toe

met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Ga naar www.KOMO.nl

voor meer informatie. ❚

De prefab gevelelementen die voor Cobana zijn ontwikkeld, garanderen een lucht- en waterdichtheid

tot 600Pa en kunnen, ook aan de kust, tot ruim 100 meter hoogte worden toegepast.

STEDENBOUW.NL | 155


Kop van West Purmerend

Tekst | Johan Debaere Beeld | De Langen & van den Berg

7-LAAGS APPARTEMENTENCOMPLEX BIEDT PLAATS AAN 74 HUURWONINGEN

Landmark in de

buurt van Purmerend

In oktober 2017 sloeg wethouder Hans Krieger van de gemeente Purmerend de officiële paal voor de bouw van een appartementencomplex

met 74 huurwoningen en 85 parkeerplaatsen op de begane grond in de hoek van de Neckerstraat

en de Wolgalaan op Kop West. Het plan is ontwikkeld door Stevast Baas & Groen en aangekocht door het Bouwinvest

Residential Fund. Dit zogenaamde Bolwerk aan de Singel is een ontwerp van Bias Architecten en werd uitgevoerd door

bouwbedrijf De Langen & van den Berg. Vooral de gevel met het schuingeplaatste metselwerk op de begane grond en de

diverse kleuren metsel- en voegwerk springen in het oog.

Purmerend krijgt er de laatste jaren een nieuw stukje stad bij: Kop West. In

totaal is er ruimte voor zo’n 630 woongelegenheden. Het plan bestaat uit 11

bouwvelden, die afhankelijk van de wensen in de markt worden ingevuld. Op

bouwveld H aan de westelijke kant van Kop West werd net voor het bouwverlof

een appartementencomplex met 74 huurappartementen voor starters en senioren

in gebruik genomen. “Op vraag van ontwikkelaar Stevast Baas & Groen

uit Capelle a/d IJssel zijn we in het project gestapt op het ogenblik dat de

architecten het definitieve ontwerp aan het afronden waren. Na de calculatie

zijn we gaan meedenken rond de uitvoering, detaillering, materialisatie en ver-

'Het schuingeplaatste

metselwerk op de begane

grond geeft het gebouw

een extra dimensie'

156 | STEDENBOUW.NL


Kop van West Purmerend

eenvoudiging om aan de wensen van architect en opdrachtgever te voldoen”,

legt Paul Aalbersberg van bouwbedrijf Van Langen & van den Berg uit. “Het

project omvatte appartementen en parkeerplaatsen waarvoor de afnemer al

bekend was. In het najaar van 2017 zijn we gestart met de werken en net voor

het bouwverlof van dit jaar volgde de oplevering van de volledig gebruiksklare

huurappartementen van 60 tot 100 m² met 2, 3 of 4 kamers, standaard voorzien

van afgewerkte wanden en met geïntegreerde keuken. Alleen de vloerbedekking

wordt door de huurders zelf gekozen.”

maar is het gebouw aangesloten op het stadsverwarmingsnet van Purmerend.

Vloer-, gevel- en dakisolatie voldoen aan de huidige normen. “Op de hoge

platte daken werden zonnepanelen geplaatst, die aangesloten zijn op de algemene

voorzieningen, zoals verlichting en liften. Bovendien werd overal LEDverlichting

voorzien”, sluit Aalbersberg af. “De daktuin tussen de gebouwen

zorgt dan weer voor de ecologische noot.” ❚

METSELWERK EN DAKTUIN ALS EYECATCHER

Dit project is bouwbedrijf De Langen & van den Berg op het lijf geschreven. De

firma uit Bergambacht werd in 1932 opgericht door Gerrit van den Berg en Piet

de Langen met de focus op de particuliere woningbouw. Vandaag staat de derde

generatie Van den Berg aan het hoofd en focust de firma zich op bouwprojecten

voor opdrachtgevers, zoals de woningbouw, utiliteit en zorggerelateerde projecten,

maar ook eigen ontwikkelingen, met een team van zowat 35 eigen mensen

en heel wat onderaannemers. “We creëerden een echte landmark in de buurt

van Purmerend. Door de keuze voor schuingeplaatst metwelwerk op de begane

grond lijkt het alsof het gebouw als een vesting uit het nabijgelegen water naar

boven komt. De 7 woonlagen zijn trapsgewijs opgebouwd met metsel- en voegwerk

in verschillende kleuren, sprongen in de gevel en diverse bouwkundige

details”, zegt Aalbersberg. “Het appartementencomplex heeft een U-vorm met

centraal een soort daktuin, waar bewoners kunnen genieten in een groene omgeving.

De afsluitbare parkeergarage biedt plaats aan 85 voertuigen.”

DENKEN AAN ENERGIE-EFFICIËNTIE

Uiteraard dachten architect en opdrachtgever bij het ontwerp van dit complex

ook aan de energie-efficiëntie. Zo wordt geen gebruik gemaakt van gas,

Het appartementencomplex met 74 huurappartementen en 85

parkeerplaatsen vormt een echte landmark in de buurt van Purmerend.

Projectinfo

Beton- en staalconstructies van A tot Z: ontwerpen,

berekenen, tekenen en controleren bij de uitvoering

Het Goudase Peters & van Leeuwen, opgericht in 1998, is een

breed georiënteerde onderneming, gespecialiseerd in het ontwerp

van beton- en staalconstructies.

“We ondersteunen onze klanten van A tot Z op het gebied van

constructies van gebouwen: van ontwerp naar berekening en

van tekening tot aan controle bij de uitvoering. Met een team van

zestien specialisten en externe deskundigen, zoals aannemers

en architecten, zijn we betrokken bij nieuwbouw- en renovatieprojecten,

utiliteitsbouw en distributiecentra. We adviseren

klanten ook bij de haalbaarheid en uitvoering van projecten”,

zegt hoofdconstructeur Henk van Vliet. “Via initiatiefnemer

Stevast Baas & Groen uit Capelle a/d IJssel waren we ook

verantwoordelijk voor het ontwerpen, berekenen en tekenen

van de constructies voor het project Kop West in Purmerend.

Vooral de constructie van de balkons rond de binnentuin was

een uitdaging, aangezien die op drie punten opgelegd zijn.”

Peters & van Leeuwen werkte ook aan andere projecten, waaronder

de DC’s van Lidl in Etten-Leur, Oosterhout, Southampton

en Northfleet en diverse grondgebonden woningen in Stolwijk,

Hekelingen en Pijnacker.

Stationsplein 9F, 2801 AK Gouda

Telefoon 0182 231400, Website: www.pelecon.nl

WONINGBOUW ADVIES UTILITEITSBOUW RENOVATIE

STEDENBOUW.NL | 157


De Peperklip Rotterdam

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Mirjam Lems

OUDE GLORIE HERSTELLEN

IN ‘DE PEPERKLIP’

Het is één van de markantste gebouwen op Rotterdam-Zuid. De Peperklip, ontworpen door Carel Weeber als tegenreactie

op de ‘truttige’ jaren zeventig-architectuur, is een kolossaal gebouw met een uitgesproken vorm en opvallend

kleurenpalet. Nu, bijna veertig jaar na de bouw, ondergaat ‘De Peperklip’ een grootschalige onderhoudsbeurt.

Het complex, dat van bovenaf op een paperclip lijkt, bestaat uit 605 woningen en 8 bedrijfsruimten.

De Peperklip is eigendom van woningcorporatie

Vestia. Het complex, dat van bovenaf op een

paperclip lijkt, bestaat uit 605 woningen en 8

bedrijfsruimten. Aan hoofdaannemer Maasmond

de eer om dit spraakmakende wooncomplex in

zijn oude glorie te herstellen. “We werken al

vijftien jaar voor Vestia”, zegt Hoofd Productie

Richard Dubbelman van Maasmond. “Wij kregen

deze opdracht in november 2016 gegund via een

aanbesteding. In augustus 2017 startten we met

de werkzaamheden.”

DUURZAMER,

VEILIGER, ESTHETISCHER

De werkzaamheden zorgen ervoor dat de Peperklip

na oplevering aan de geldende isolatie- en milieunormen

voldoet. Ook gaat het gebouw er qua

veiligheid en beleving op vooruit. Zo is ontwerper

en kleurenadviseur Clara Froger bij het project

betrokken om het gebouw, met respect voor zijn

cultuurhistorische waarde, esthetisch op te waarderen.

Dubbelman: “We verdelen de werkzaamheden

in een aantal bouwfasen. Eerst knapten we

de algemene ruimten, trappenhuizen en entrees

op. Sinds begin 2018 pakken we de woningen aan.

We saneren asbest, vervangen de gevelkozijnen

en verbeteren de isolatie. Schilder- en tegelwerk

nemen we ook mee. Verder krijgt elke woning een

videofooninstallatie en CO 2

-gestuurde ventilatie.”

OP SCHEMA

“We pakken de woningen per strang aan”, vervolgt

Dubbelman. “We zijn begonnen met de

laagbouwwoningen. Eerst de rechte stukken,

daarna de bochten. Dit deden we met een snelheid

van acht woningen in drie dagen. In het

hoogbouwdeel, waar we nu bezig zijn, hebben we

twee dagen per strang nodig.” De planning kwam

tot stand via leansessies. Daar wordt niet van afgeweken.

Maasmond verwacht dan ook van alle

betrokken partijen dat zij in de planning meegaan.

Dat lukt vooralsnog prima. De werkzaamheden

lopen tot op de dag nauwkeurig op schema.

GOEDE COMMUNICATIE

De bewoners blijven tijdens de werkzaamheden

in hun woning. Dat vraagt om praktische oplossingen,

zoals een kleine portable toilet tijdens de

toilet renovatie, maar ook om goede communicatie.

Vestia en Maasmond besteden daar veel aandacht

aan. “Vóór de start van de werkzaamheden

hebben we vijf contactmomenten met de bewoners”,

zegt Dubbelman. “Twee maanden van tevoren

laten we weten wanneer wij verwachten te

starten. In de weken daarna gaan we nog drie keer

bij de bewoners langs, om hen te informeren over

de werkzaamheden en de planning. Een dag van

tevoren komen we de vloeren afplakken en helpen

we met de laatste voorbereidingen.” Maasmond

huurde zelf een woning in de Peperklip. Bewoners

'De bewoners blijven tijdens de

werkzaamheden in hun woning.

Dat vraagt om praktische oplossingen'

158 | STEDENBOUW.NL


De Peperklip Rotterdam

kunnen daar terecht bij vragen of problemen. In

de modelwoning, die speciaal voor de bewoners is

ingericht, worden spreekuren gehouden.

TEVREDEN BEWONERS

Met ruim vijfhonderd woningen achter de rug,

nadert de oplevering van de Peperklip. Werkzaamheden

die nog resten, zijn de opwaardering

van zes entreepuien en het realiseren van

een groendak. Dubbelman blikt alvast tevreden

terug: “De Peperklip heeft een slechte reputatie,

maar daar merken wij niets van. De werkzaamheden

verlopen vooralsnog zonder problemen.

De samenwerking met Vestia is, zoals we gewend

zijn, uitstekend en het contact met de bewoners

verloopt zeer prettig. In het eerste tevredenheidsonderzoek,

gehouden onder zo’n 475 bewoners,

scoren we en 8,4. Die blijk van waardering is voor

ons het belangrijkst.” ❚

Bouwinfo

Opdrachtgever

Vestia, Rotterdam

Hoofdaannemer

Maasmond B.V., Rotterdam

Bouwperiode

augustus 2017 – eind 2019

Maasmond staat garant voor vakwerk, creativiteit, kwaliteit, perfecte planning en budgetbewaking. De geschiedenis van

Maasmond begint in 1898 als schildersbedrijf in Rotterdam. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een begrip in vastgoedzorg en

projectinrichting en hebben een landelijke dekking.

Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers bij het succesvol onderhouden, ontwikkelen en realiseren van

renovatie aan vastgoed. Deze projecten bestaan o.a. uit woningen, kantoren, sportcomplexen, zorgcentra, ziekenhuizen,

horeca, scholen, universiteiten, winkels, recreatiewoningen en historische panden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vanzelfsprekend binnen onze bedrijfscultuur. Een ander aspect

van verantwoord ondernemen is onze deelname aan het Leermeesterschap. Als erkend leerbedrijf verzorgen wij

praktijkopleidingen en stages voor getalenteerde vakmensen.

De kwaliteit van ons werk wordt niet alleen door onszelf gegarandeerd. Maasmond voldoet ook aan de hoogste eisen van

onafhankelijke normeringsinstituten.

We beschikken over belangrijke certificaten als:

• NEN-ISO 9001 voor kwaliteit (al sedert 1994).

• Veilig, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA **)

• VGO-keurmerk voor VastGoedOnderhoud

• FSC

• Erkend SBB leerbedrijf

Daarnaast zijn we aangesloten bij diverse kwaliteitsgerichte brancheorganisaties, waaronder VNO-NCW, die ons helpen

onze activiteiten op het hoogste niveau te verrichten en alle milieu- en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig na te leven.

Gezichtsbepalend voor ieder project

www.maasmondgroep.nl

Tel. +31 (0)88-0307400

STEDENBOUW.NL | 159


Hoog Lindoduin Scheveningen

Tekst | Jan-Kees Verschuure

Beeld | Normteq

SLANKE CONSOLES MET VERSTERKTE

VOORSPANVOORZIENINGEN MAKEN VERVANGING

BALKONS EN GALERIJEN MOGELIJK

Veel naoorlogse galerijflats hebben een renovatiebehoefte waarbij behoud van balkons en galerijen niet volstaat. Een voorbeeld

is Hoog Lindoduin in Scheveningen: met te krappe en door zeezout aangetaste balkons en galerijen is de galerijflat

niet langer up-to-date. Voor Hoog Lindoduin (182 woningen) bedacht Normteq een maatwerkoplossing op basis van slanke

voorgespannen consoles, waartussen verbrede galerij- en balkonplaten worden geplaatst.

160 | STEDENBOUW.NL


Hoog Lindoduin Scheveningen

'Een maatwerkoplossing

op basis van beproefde

technieken'

op spanning wordt gezet, wordt de bekisting verwijderd en de zone van de

spansparing ter locatie van de moer aangegoten. Dit proces herhaalt zich een

verdieping lager. Eenmaal onderaan zitten onze werkzaamheden erop. Van

onderaf begint de aannemer met het leggen van de galerij- en balkonplaten

tussen de consoles. Als een verdieping gelegd is, worden de wanden vanaf de

nieuwe galerij geplaatst, dan weer een laag balkons en galerijen en zo verder.

Verdiepinggewijs worden de woningen wind- en waterdicht gemaakt en kan

worden gestart met de werkzaamheden in de woningen.”

De consoles vormen de weerszijden van de toekomstige balkon- en

galerijvloeren en worden bevestigd op het kruispunt van wanden en vloeren.

AFSTEMMING MET AANNEMER

Je moet een goede klik hebben met de hoofdaannemer voor een dergelijk

concept, vervolgt Kok. “Dit zijn geen systemen die worden aangeboden binnen

een door de aannemer gekozen logistiek systeem. Je moet de aanpak van

de uitvoering volledig afstemmen.” Dat is het geval; tevens hebben aannemer

BAM en Normteq de gemeente Den Haag volledig betrokken bij ontwerp en

uitvoering. “Wij zijn momenteel de consoles aan het monteren en hiermee

hopen wij in maart 2020 klaar te zijn. Deze oplossing is zeer geschikt om bij

vergelijkbare projecten toe te passen.” ❚

Normteq-directeur Peter Kok: “Het constructiegewicht dat is weggehaald,

mocht met een kleine toename van het gewicht terugkomen. Als de balkons

en galerijen breder moeten worden zoals in dit geval, moeten ze slanker worden

uitgevoerd om op hetzelfde gewicht uit te komen.” De voorspanoplossing

van Normteq werkt op basis van het inbrengen van draadeinden in de

gebouwconstructie, in dit geval zo'n 1,20 meter diep. Door de slanke consoles

was de aansluiting op de constructie kritisch; daarom werd een stalen verankering

ontwikkeld als constructief basiselement in de dragende console.

Dat element verbindt de gebouwconstructie en die van de dragende console.

“De stalen verankering met voorspanstaven wordt door ons geleverd aan de

betonfabrikant; die stort ze in. Na uitharding spant de betonfabrikant de consoles

af. Zij komen dus kant-en-klaar aan.” De consoles vormen de weerszijden

van de toekomstige balkon- en galerijvloeren en worden bevestigd op het

kruispunt van wanden en vloeren. “De losse galerij- en balkonplaten dragen

af aan de constructief verankerde consoles, maar zitten niet aan het gebouw

vast. De voorspanverbinding zorgt voor constructieve afdracht naar beneden

toe. Zonder stalen verankering met toepassing van voorspanning was dit niet

gelukt.”

BEPROEFDE TECHNIEKEN

Een maatwerkoplossing? “Zeker”, zegt Kok. “Op basis van beproefde technieken.

Allereerst onze werkzaamheden vanaf de bestaande galerij: het vullen

van door de aannemer aangebrachte boorgaten met een hoogwaardige mortel,

het inbrengen van de draadeinden met gevulde mortel en het testen van de

sterkte. Vervolgens verwijdert de aannemer de balkons en galerijen en plaatst

een tijdelijke ondersteuning op de verdieping daaronder. Normteq plaatst de

nieuwe consoles op de tijdelijke ondersteuning en stelt deze exact af. Daarna

wordt de zone tussen bestaande constructie en console bekist en uitgegoten,

na uitharding geborgd met een moer aan de voorzijde waarbij het draadeind

altijd

SLMM

BLKNS

slimme balkons

www.normteq.nl

STEDENBOUW.NL | 161


Elzenhagen Amsterdam

Tekst | Liliane Verwoolde

Beeld | Cojan van Toor

MODULAIR BOUWEN IN EEN EXTREEM HOOG TEMPO

EEN FLEXIBELE BOUWSTIJL MET

DUURZAME VOORZIENINGEN

Tussen de Nieuwe Leeuwarderweg en het Noordhollandsch Kanaal in Amsterdam staat sinds kort woonwijk Elzenhagen.

540 jongeren – Nederlanders en statushouders van 18-28 jaar – zijn hier de eerste bewoners van een totaal nieuwe wijk,

compleet met bioscoop, scholen, winkels, een hotel en horeca.

162 | STEDENBOUW.NL


Elzenhagen Amsterdam

Startblok Elzenhagen werd gebouwd in opdracht

van woonstichting De Key en woningstichting Eigen

Haard. In verband met het bestemmingsplan

kozen zij voor een tijdelijke bouwstijl, maar wel

conform de actuele normen van duurzaamheid.

Modulair bouwbedrijf Jan Snel kwam hierbij als

beste uit de bus. “Met onze modulaire bouwstijl

konden we hier in zeer korte tijd honderden appartementen

neerzetten”, vertelt Barry van Wijk,

hoofd Bedrijfsbureau van Jan Snel. “Mocht het bestemmingsplan

na tien jaar wijzigen, dan kunnen

de gestapelde units relatief eenvoudig naar een

andere locatie worden verplaatst.”

MODULAIRE BOUWMETHODE

Startblok Elzenhagen bestaat uit zes bouwblokken,

variërend van 45 tot 250 units per blok. De units

zijn opgebouwd uit een stalen frameconstructie,

een betonvloer en houtskeletbouwelementen. In

de fabriek werden de units opgebouwd en voorzien

van een keuken, badkamer en de aansluitingen

voor de algemene nutsvoorzieningen. Dat gebeurde

in een tempo van dertig units per week. Op

locatie werden de units enkel nog als legoblokken

op elkaar gestapeld. Zodra de installaties waren

aangesloten en de aan- en afvoeren waren gekoppeld

met die van de algemene nutsvoorzieningen,

was de studio klaar voor bewoning.

DUURZAAMHEID

Het tempo van productie en montage is hoog”,

realiseert Van Wijk zich. “Toch is geen enkele concessie

gedaan aan de duurzaamheid en de kwaliteit

van de woningen. Met goede isolatie, zonnepanelen,

WKO-verwarming en driedubbel glas

voldoen de woningen aan het energielabel BENG

(Bijna Energie Neutraal Gebouwd). Ook de eisen

en normen voor veiligheid zijn in acht genomen,

exact zoals dat bij de permanente bouw gebeurt.”

Projectinfo

'In de fabriek werden de units al

voorzien van een keuken en badkamer'

PERMANENTE UITSTRALING

Om de tijdelijke woningen een permanente uitstraling

te geven, werden de scheidingslijnen van

de units gecamoufleerd. Jan Snel schroefde op de

prefab betonelementen speciaal daarvoor gepre-

‘De gevelbekleding maakt van de losse units een eenheid’

De lichte, houten gevelbekleding zorgt voor een vriendelijk en stijlvol geheel.

Nadat modulair bouwbedrijf Jan Snel de units op elkaar had gestapeld, was het aan

Verisol Isolatiesysteembouw om van de gestapelde blokken een eenheid te maken. Hiervoor

monteerde zij eerst zetprofielen en dakranden, allemaal in dezelfde kleur en passend

bij de beplating die daarna zou worden aangebracht.

“Bij de gebouwen één tot en met vijf is gekozen voor de grijze kleur ‘Zeus’”, vertelt Ton

Versteeg, projectleider van Verisol Isolatiesysteembouw. “In gebouw zes is de bruine

kleur ‘Helios’ aangebracht.” Omdat de units al waren voorzien van isolatie, was Verisol

op project Elzenhagen enkel verantwoordelijk voor de gevelkbekleding. “Dat is dankbaar

werk”, vertelt Versteeg. “We hebben als het ware met de gevel de gestapelde blokken

ingepakt. Hierdoor heeft het gebouw overal dezelfde uitstraling gekregen en is het project

echt mooi geworden. Het gebeurde bovendien in een razend tempo. Binnen enkele weken

stond er door ons toedoen een prachtig gebouw. Daar zijn we best trots op.”

fabriceerde rekken, die fungeerden als ondergrond

voor een lichte, houten gevelbekleding. Zo zorgde

de gevelbekleding voor een vriendelijk en stijlvol

geheel. Van Wijk: “De bewoners hebben hier een

betaalbare, duurzame woning. Mocht de gemeente

ooit beslissen dat het terrein bestemd moet zijn

voor utiliteitsbouw, dan is dit bouwsysteem volledig

flexibel en verplaatsbaar; geen probleem dus!” ❚

Bouwinfo

Opdrachtgever

woonstichting De Key en woningstichting

Eigen Haard Amsterdam

Architect:

Roos Ros Architecten, Oud-Beijerland

Constructeur:

Studio DCK, Barendrecht

E-installaties:

Van den Pol Elektrotechniek, Montfoort

W-installaties:

Bogro Snelrewaard, Snelrewaard

Bouwsom:

€ 30 miljoen

Bouwperiode:

augustus 2018 - april 2019

STEDENBOUW.NL | 163


Elzenhagen Amsterdam

Projectinfo

Stalen gevelplaten op maat

In de gevels van Elzenhagen wisselen hout en staal elkaar af.

Juist die afwisseling bezorgt de wijk haar speelse uitstraling.

Producent en leverancier van de stalen delen is Delft Profielen.

Deze firma produceerde de gevelplaten exact op breedtemaat,

zodat ze op de bouwplaats alleen nog gemonteerd

hoefden te worden.

“In de regel werken we met coils op standaardbreedtes van

o.a. Tata Steel”, vertelt Gerard Rutten, accountmanager bij Delft

Profielen. “Delft Profielen bewerkt deze coils tot profielplaten

voor gevels en daken. De grootte van het Elzenhagen-project

maakte het echter interessant om de profielen op een specifieke

breedtemaat te produceren. We hebben hiervoor het staal in

eigen huis teruggeslit naar smallere bandbreedtes en daarna

vervormd tot gevelplaten. Dankzij de duurzame, hoogwaardige

Prisma-coating is de uitstraling van de woningen van Elzenhagen

voor de komende 40 jaar gegarandeerd.”

VERISOL

isolatiesysteembouw b.v.

TROTSE

BOUWTEAM-

PARTNER

van het project

Elzenhagen

Verisol Isolatiesysteembouw B.V. is gespecialiseerd

in leveren, bouwen en onderhouden van:

Koel- en vriesbouw &

Dak- en gevelbekleding

Zundert

St. Truiden

U kunt bij ons terecht voor advies, installatie,

service én onderhoud van uw CV-installatie, sanitair,

loodgieterswerk, gas, ventilatie en koeling.

Amsterdam

Gorinchem

Bogro Snelrewaard BV

Laan van Snelrewaard 57, Snelrewaard

T. 0348 566 000

www.bogrobv.nl

Verisol Isolatiesysteembouw B.V. I Doornseweg 2A

4255 GZ Nieuwendijk I T. +31 (0)183-303832

info@verisol.nl I www.verisol.nl

164 | STEDENBOUW.NL


Elzenhagen Amsterdam

Projectinfo

Gasloos en vrij van stadsverwarming

De studio’s in Elzenhagen moesten gasloos worden en vrij van

stadsverwarming. Bovendien was het de wens van de opdrachtgever

om de woningen te laten voldoen aan de BENG-normen van

2016. “De combinatie van deze factoren zorgde voor een flinke uitdaging”,

bekent Jan van Zijverden, directeur van installatiebedrijf

Bogro Snelrewaard. “In samenwerking met Itho Daalderop hebben

we hiervoor een innovatieve oplossing ontwikkeld.”

De oplossing bestaat uit een warmtepomp per 6 à 7 woningen.

De warmte die hiermee wordt ingewonnen, wordt met behulp

van een binneninstallatie ingezet voor de vloerverwarming en

verwarming van de 90 liter-boilers in de studio’s. “Het klinkt

simpel”, realiseert Van Zijverden zich. “Maar het was een uitdaging.

Zeker gezien het gegeven budget en de korte uitvoeringstijd.

Dankzij een lang en intensief engineeringstraject werd

alles plug & play aangeleverd en hebben we keurig op tijd

kunnen opleveren.”

OFFSITEEUROPE

Wim bal

Sales Manager

+32 473 86 20 30

wim@offsiteeurope.com

OFFSITEEUROPE

Off Site eurOpe b.v.

Eisenhouwerlaan 146, 2517 KP ‘s Gravenhage

Wim bal

The Netherlands

Sales Manager

OFFSITEEUROPE

+32 473 86 20 30

wim@offsiteeurope.com

Wim bal

Sales Manager

Off Site eurOpe b.v.

Eisenhouwerlaan +32 473 86 20 146, 30 2517 KP ‘s Gravenhage

The wim@offsiteeurope.com

Netherlands

Off Site eurOpe b.v.

Eisenhouwerlaan 146, 2517 KP ‘s Gravenhage

The Netherlands

STEDENBOUW.NL | 165

757-17851_Off Site Belgium 1-2.indd 1 01-10-19 16:56


Elzenhagen Amsterdam

Tekst | Van den Pol Elektrotechniek BV

‘ALTIJD OP ZOEK NAAR

SLIMME OPLOSSINGEN’

Elzenhagen maakt deel uit van een groeiende reeks vergelijkbare projecten waarbij Jan Snel en Van den Pol Elektrotechniek

samen optrekken. Voorbeelden in Amsterdam zijn onder meer de studentencomplexen Amstelhome en Ravel

Residence. “En eerder dit jaar werd Wijburg opgeleverd, net als Elzenhagen bewoond door studenten en statushouders”,

zegt projectleider Sebas L’Ortye.

MOOIE BESPARING

Bij Elzenhagen was Van den Pol verantwoordelijk

voor de complete E-installatie, data- en wifivoorzieningen

plus CCTV. Ook bij het duurzame

karakter van het complex – BENG en een EPC

van 0,15 – speelde de Montfoortse specialist een

cruciale rol. “Op alle daken zijn zonnepanelen

geplaatst. Die compenseren het energieverbruik,

dat vrij hoog is door de intensieve bewoning.”

Het complex is all-LED. “Door de geïntegreerde

bewegingsmelders dimt de gangverlichting automatisch

terug als er niemand aanwezig is. Dat

levert een mooie besparing op.”

PROBLEEMLOOS PROCES

Jan Snel en Van den Pol vormen een geoliede tandem.

“We kennen elkaars aanpak door en door. Er

worden vaste teams ingezet en dat zorgt voor een

probleemloos proces. Dit is seriematige bouw in

optima forma.”

'Dit is seriematige

bouw in

optima forma'

Gaandeweg is de werkwijze steeds verder geoptimaliseerd.

“Toch blijven we alert op mogelijke

verbeteringen”, benadrukt L’Ortye. “Bij Elzenhagen

was de afstand tussen de gebouwen vrij groot.

Daarom hebben we geen centrale materiaalcontainer

geplaatst maar is gekozen voor een aantal kleinere

varianten die eenvoudig te verplaatsen zijn.

Hierdoor hoefden onze mensen minder meters af

te leggen.” Logistiek maatwerk waarmee kostbare

tijd is bespaard. “Een goed voorbeeld van de slimme

oplossingen waarnaar wij altijd op zoek zijn.” ❚

Projectinfo

Prefab badkamers voor duurzame woonunits in Amsterdam-Noord

Off Site Belgium is gespecialiseerd in de productie van prefab badkamerunits en de distributie in heel Europa.

“We startten onze activiteiten zowat 9 jaar

geleden, toen nog vanuit een hoofdkantoor

in Den Haag onder de naam Offsite

Europe. Maar sinds 2015 zijn onze kantoren

en showroom verhuisd. We investeerden

ook in een nieuwe productiehal

met een geavanceerd machinepark in

Temse, waar we alle badkamers volgens

de EEC-normen vervaardigen”, zegt Wim

Bal. “Jaarlijks produceren en leveren we

tussen de drie- en vierduizend units voor

projecten in België, Nederland, Frankrijk,

Duitsland, Denemarken en de meeste

andere landen in Europa. De hoge kwaliteit,

uitstekende service en snelle installatie

van de hoogwaardige badkamers

zijn onze troeven. Bovendien wordt alles,

van het begin tot het einde van het productieproces,

in eigen beheer uitgevoerd.”

Off Site Belgium leverde alle badkamers

voor de energiezuinige woonunits van het

project Startblok Elzenhagen, dat modulair

bouwbedrijf Jan Snel in opdracht van

wooncorporaties De Key en Eigen Haard

in Amsterdam-Noord realiseerde. “We zijn

als het ware de huisleverancier van Jan

Snel voor badkamers. De firma eist van

zijn leveranciers steeds de hoogste kwaliteit

en een correcte levering. Die gebeurt

op een bepaalde dag en een vastgelegd

uur en gaat gepaard met een grondige

controle”, geeft Bal aan. “In tegenstelling

tot de meeste andere installaties wordt bij

dit project de warmte van het gebruikte

douchewater gerecupereerd. Tijdens de

uitlevering van de badkamers waren we

continu met een groep van 32 mensen bij

dit project betrokken.”

166 | STEDENBOUW.NL


WELCOME

TO THE SQUARE

Welcome to interlift – The World of Elevators

15 - 18 October 2019 | Messe Augsburg | Germany | www.interlift.de

Organiser: AFAG Messen und Ausstellungen GmbH

Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg I www.interlift.de

Technical sponsor: VFA-Interlift e.V.

Süderstraße 282, 20537 Hamburg I www.vfa-interlift.de


BOUWPARTNERS

AL VANAF € 595 PER JAAR KUNT U PARTNER ZIJN!

let op cover moet nog geplaatst

Bouwpartners zijn

servicepagina’s met

een overzicht van de

meest gerenommeerde

toeleveranciers voor

de branche

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht van de

meest gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Stedenbouw? Bel of mail voor meer informatie

+31 495 45 00 95 – s.vanhout@louwersmediagroep.nl of r.vandenhoek@louwersmediagroep.nl

STEDENBOUW.NL

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VOOR DE BRANCHE

Op de website van Stedenbouw is bedrijfsinformatie

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele

artikelen, zo wordt optimale vindbaarheid van bouwpartners door

Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de

bouwpartners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Stedenbouw? Bel of mail voor meer informatie

+31 495 45 00 95 – s.vanhout@louwersmediagroep.nl of r.vandenhoek@louwersmediagroep.nl


Bouwpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Bouwpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

stedenbouw.nl/bedrijf

CLADDING

POINT

ABOMA

Maxwellstraat 49a

6716 BX Ede

Postbus 141

6710 BC Ede

T +31 318 69 19 20

E info@aboma.nl

W www.aboma.nl

B-BUILT BV

Lelyweg 4

4612 PS Bergen op Zoom

T +31 164 27 16 60

E info@b-built.com

W www.b-built.com

BOUWBEDRIJF M.J. DE NIJS EN ZONEN BV

Oudewal 21

1749 CA Warmenhuizen

Postbus 1

1749 ZG Warmenhuizen

T +31 226 39 70 00

E info@denijs.nl

CLADDING POINT BV

Handelsweg 12

6662 NH Elst

T +31 26 365 06 31

E info@claddingpoint.nl

W www.claddingpoint.nl

W www.denijs.nl

ASK ROMEIN BV

Belder 101

4704 RK Roosendaal

Postbus 1013

4700 BA Roosendaal

T +31 165 75 03 00

E info@ask-romein.com

W www.ask-romein.nl

VAN BERLO

Doornhoek 3715

5465 TB Veghel

Postbus 183

5460 AD Veghel

T +31 413 38 90 90

E info@vanberlo.com

W www.vanberlo.com

BOUWBEDRIJF VAN DE VEN BV

Erpseweg 3

5463 PG Veghel

Postbus 184

5460 AD Veghel

T +31 413 36 69 33

E algemeen@bouwbedrijfvandeven.nl

CORDEEL NEDERLAND BV

Lindtsedijk 22

3336 LE Zwijndrecht

T +31 78 625 51 00

E info.nl@cordeel.eu

W www.bouwbedrijfvandeven.nl

W www.cordeel.nl

BAM BOUW EN TECHNIEK BV

Runnenberg 13

3981 AZ Bunnik

Postbus 12

BESTCON BV

Kanaaldijk 19

5683 CR Best

BUDOBOUW BETON & MONTAGE

Katwolderweg 8a

DELABIE

Kommenstraat 20

3980 CA Bunnik

T +31 30 659 89 66

E bouwentechniek@bam.com

W www.bambouwentechniek.nl

Postbus 189

5680 AD Best

T +31 499 36 63 66

E info@bestcon.nl

8041 AD ZWOLLE

T +31 38 720 08 10

E info@budobouw.nl

W www.budobouw.nl

B-1070 Brussel

T +32 25 20 16 76

E info@delabiebenelux.com

W www.delabiebenelux.com

W www.bestcon.nl

BUVA HOMECARE SYSTEMEN

BAM WONEN ZUIDWEST

Kralingseweg 241-249

3062 CE Rotterdam

Postbus 8912

3009 AX Rotterdam

T +31 10 436 86 00

E info.wonen@bam.nl

BISOTON BV

Curiestraat 4-6

6716 AR Ede

T +31 318 30 00 70

E info@bisoton.nl

Bremen 5

2993 LJ Barendrecht

Postbus 262

2990 AG Barendrecht

T +31 180 69 75 00

E info@buva.nl

DOKA NEDERLAND BV

Longobardenweg 11

5342 PL Oss

T +31 412 65 30 30

E nederland@doka.com

W www.bamwonen.nl

W www.bisoton.nl

W www.buva.nl

W www.doka.com

STEDENBOUW.NL | 169


Bouwpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Bouwpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

stedenbouw.nl/bedrijf

DE GROOT & VISSER BV

DONATUS VERZEKERINGEN

Hoff van Hollantlaan 8

5243 SR Rosmalen

Postbus 500

5240 AM Rosmalen

T +31 73 522 17 00

E info@donatus.nl

Marconiweg 1

4207 HH Gorinchem

T +31 183 64 65 66

E info@gv.nl

W www.degrootenvisser.nl

HERCUTON BV

Touwslager 2

5253 RK Nieuwkuijk

Postbus 67

5250 AB Vlijmen

T +31 88 205 34 00

E info@hercuton.jajo.com

HÖRMANN NEDERLAND BV

Harselaarseweg 90

3771 MB Barneveld

T +31 342 42 94 00

E info@hormann.nl

W www.hormann.nl

W www.donatus.nl

W www.hercuton.nl

+ =

DURA VERMEER

Bosmaatweg 60

7556 PJ Hengelo

Postbus 877

7550 AW Hengelo

T +31 74 255 02 55

E dvi-oost@duravermeer.nl

W www.duravermeer.nl

DE GROOT VROOMSHOOP

Zwolsekanaal 36

7681 ED Vroomshoop

Postbus 31

7680 AA Vroomshoop

T +31 546 66 63 33

E info@degrootvroomshoop.nl

W www.degrootvroomshoop.nl

HOLCON BV

Industrieweg 8

7475 NH Markelo

Postbus 81

7475 ZH Markelo

T +31 547 35 73 15

E info@holcon.com

W www.holcon.com

ICOPAL BV

Heeswijk 155

3417 GP Montfoort

Postbus 29

3417 ZG Montfoort

T +31 348 47 65 60

E info.nl@bmigroup.com

W www.icopal.nl

FACÉDO BV

Gildestraat 13

6883 DB Velp

Postbus 3025

6802 DA Arnhem

HARDEMAN VAN HARTEN

Lage Veldweg 10

6741 JL Lunteren

T +31 31 846 15 51

HOMIJ TECHNISCHE INSTALLATIES BV

Lange Dreef 7

4131 NJ Vianen

INTAL BV

De Veken 103

1716 KG OPMEER

T +31 26 370 13 60

E info@hardeman-vanharten.nl

Postbus 47

T +31 226 34 15 25

E info@facedo.nl

W www.hardeman-vanharten.nl

4130 EA Vianen

E info@intal.nl

W www.facedo.nl

T +31 88 186 16 00

W www.intal.nl

E info@homij.nl

W www.homij.nl

FORECO DALFSEN

Dalmsholterweg 5

7722 KJ Dalfsen

Postbus 73

7720 AB Dalfsen

T +31 529 43 15 48

E info@foreco.nl

HEIJMANS

Graafsebaan 65

5248 JT Rosmalen

Postbus 2

5240 BB Rosmalen

T +31 73 543 51 11

E info@heijmans.nl

VAN HOOGEVEST ARCHITECTEN

Westsingel 9

3811 BA Amersfoort

T +31 33 763 17 05

E bureau@vanhoogevest.nl

ITHO DAALDEROP

Lingewei 2

4004 LL Tiel

Postbus 21

3100 AA Schiedam

T +31 10 427 85 00

E mst@ithodaalderop.nl

W www.foreco.nl

W www.heijmans.nl

W www.vanhoogevest.nl

W www.ithodaalderop.nl

170 | STEDENBOUW.NL


Bouwpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Bouwpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

stedenbouw.nl/bedrijf

J.P. VAN EESTEREN

Hanzeweg 16

2803 MC Gouda

Postbus 8

2800 AA Gouda

T +31 88 823 01 00

E info@jpvaneesteren.nl

W www.jpvaneesteren.nl

KINGSPAN UNIDEK BV

Scheiweg 26

5421 XL Gemert

T +31 492 37 81 11

E info@kingspanunidek.nl

W www.kingspan.com

LINTHORST TECHNIEK BV

Wenumsedwarsweg 18

7345 AS Apeldoorn

T +31 55 312 21 21

E info@linthorsttechniek.nl

OTIS NEDERLAND

Papendorpseweg 83

3528 BJ Utrecht

T +31 88 750 06 00

E informatie@otis.com

W www.otis.com

W www.linthorsttechniek.nl

JM VAN DELFT & ZN

James Wattlaan 21

5151 DP Drunen

Postbus 232

5150 AE Drunen

T +31 416 37 49 25

E info@jmvandelft.nl

W www.jmvandelft.nl

KLIMAATSERVICE HOLLAND BV

Nijverheidsstraat 31

3371 XE Hardinxveld-Giessendam

Postbus 118

3370 AC Hardinxveld-Giessendam

T +31 184 61 39 11

E post@klimaatservice.nl

W www.klimaatservice.nl

LOKHORST BOUW EN ONTWIKKELING

Leeghwaterweg 1

1951 NA Velsen-Noord

Postbus 79

VAN DEN POL ELEKTROTECHNIEK BV

Aardvletterweg 14

3417 XL MONTFOORT

T +31 348 47 34 34

E info@vandenpol.com

W www.vandenpol.com

1951 NA Velsen-Noord

T +31 251 26 50 00

E info@lokhorst.nl

JVK DAKEN

Vestiging Breda

T +31 76 303 24 00

Vestiging Ossendrecht

T +31 164 74 54 30

Verkoopkantoor Rotterdam

T +31 10 310 62 56

E Jurgen@jvkdaken.nl

W www.jvkdaken.nl

KONE

Rijn 10

2491 BG Den Haag

T +31 70 317 10 00

E nederland@kone.com

W www.kone.nl

W www.lokhorst.nl

NATHAN SYSTEMS

Mega 2

PLEIJSIER BOUW

De Blokmat 21

8281 JH Genemuiden

T +31 38 385 45 05

E genemuiden@pleijsierbouw.nl

W www.pleijsierbouw.nl

6902 KL Zevenaar

Postbus 90

KIM NEDERLAND

Tweelingenlaan 144

7324 BP Apeldoorn

T +31 55 368 91 91

E info@kim-nederland.nl

W www.kim-nederland.nl

KONINKLIJKE WOUDENBERG

Voorstraat 7

4233 EA Ameide

Postbus 3

4233 ZG Ameide

T +31 88 355 96 00

E info@koninklijkewoudenberg.nl

W www.koninklijkewoudenberg.nl

6900 AB Zevenaar

T +31 26 445 98 45

E info@nathan.nl

W www.nathan.nl

ROLLECATE

H.G. Zwerusstraat 3

7951 CZ Staphorst

Postbus 3

7950 AA Staphorst

T +31 522 46 70 00

E mail@rollecate.nl

W www.rollecate.nl

NIJHUIS BOUW BV

Molendijk Noord 92a

KINGSPAN GEÏSOLEERDE PANELEN

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

T +31 344 67 52 50

E info@kingspanpanels.nl

W www.kingspan.com

LIEVENSE

Archimedesweg 5

8912 AK Leeuwarden

T +31 58 212 52 27

E info@lievense.com

W www.lievense.com

7461 JE Rijssen

Postbus 241

7460 AE Rijssen

T +31 548 53 54 45

E bouw@nijhuis.nl

W www.nijhuis.nl

SCHINDLER NEDERLAND

Verheeskade 4

2521 BN Den Haag

Postbus 28501

2502 KM Den Haag

T +31 70 384 37 00

E info@nl.schindler.com

W www.schindler.com

STEDENBOUW.NL | 171


Bouwpartners

Voor uitgebreide informatie over de

Bouwpartners, scan deze QR code

met uw smartphone

stedenbouw.nl/bedrijf

a member of the Stertil Group

STERTIL BV

Westkern 3

9288 CA Kootstertille

T +31 512 33 44 44

E info@stertil.nl

W www.stertil.com

TREBBE GROEP BV

Tubantiasingel 63

7514 AB Enschede

Postbus 4

7500 AA Enschede

UNILIN INSULATION

Beneluxstraat 1

5061 KD Oisterwijk

T +31 13 523 13 13

E info.nl@unilin.com

W www.unilininsulation.com

VORSSELMANS

Wuustwezelseweg 95

B-2990 Loenhout

T +32 3 690 04 40

E info@vorsselmans.be

T +31 88 259 00 00

W www.vorsselmans.be

E info@trebbe.nl

W www.trebbe.nl

UNSTUDIO

VAN STOKKUM

Van Coehoornstraat 10

5916 PH Venlo

T +31 77 351 88 54

E info@vanstokkum.com

W www.vanstokkum.com

DE TWEE SNOEKEN

Stadhouderskade 113

1073 AX Amsterdam

Postbus 75381

1070 AJ Amsterdam

T +31 20 570 20 40

E info@unstudio.com

W www.unstudio.com

DE VRIES EN VERBURG

't Vaartland 8

2821 LH Stolwijk

Postbus 59

Postelstraat 49

2820 AB Stolwijk

5211 DX 's Hertogenbosch

T +31 182 34 17 41

STUDIONINEDOTS

Gedempt Hamerkanaal 111

1021 KP Amsterdam

T +31 20 488 92 69

E info@studioninedots.nl

W www.studioninedots.nl

T +31 73 614 04 07

E info@tweesnoeken.nl

W www.tweesnoeken.nl

VASTBOUW OOST

Spoelerstraat 2

7461 TW Rijssen

Postbus 240

7460 AE Rijssen

T +31 548 53 99 99

E info@devriesverburg.nl

W www.devriesverburg.nl

E info@vastbouw.nl

W www.vastbouw.nl

VAN WIJNEN

Heikampweg 6

TWINTEC NEDERLAND BV

5249 JX Rosmalen

TGM

Heesakkerweg 19

Gutenbergweg 6

4104 BA Culemborg

VOLKERWESSELS

Postbus 46

5240 AA Rosmalen

5721 KM Asten

T +31 493 32 77 22

E info@tgm.nl

T +31 345 53 28 78

E info@twintec.nl

Podium 9

3826 PA Amersfoort

T +31 88 186 61 86

T +31 73 521 90 14

E rosmalen@vanwijnen.nl

W www.tgm.nl

W www.twintecgroup.com

W www.volkerwessels.com

W www.vanwijnen.nl

Wij stellen u graag voor aan onze trotse hoofdverdelers

in België en Nederland:

YOUR COATING SOLUTIONS PARTNER

Tel +32 9 252 43 64

SW.Benelux@Sherwin.com

Ambachtsweg 9

B-9820 Merelbeke

RVL PAINTS

Pantserschipstraat 181/009

9000 GENT

PROFCOAT

Hazelarenlaan 4

3500 HASSELT

ENGELS PROSERVICES

Quai d’Aa 1

1070 BRUSSEL

GREENPAINTS

De Wanne 35

7475 GE MARKELO

WICO

De Hork 27

5431 NS CUIJK

VOLDERS VERF

Minervum 7072

4817 ZK BREDA

172 | STEDENBOUW.NL


OVER NIEUWBOUW, RENOVATIE, RESTAURATIE EN TRANSFORMATIE

Jaarboek

'Het JAARBOEK STEDENBOUW

is uw nieuwe toegang tot beslissers

in de gehele bouwkolom.'

Zorg dat u niet ontbreekt in hét naslagwerk

voor professionals betrokken bij nieuwbouw,

renovatie, restauratie en transformatie.

Neem voor meer informatie contact op met

Randy, Rick of Sander: 0495 45 00 95.

STEDENBOUW.NL


Boetiek hotel BonAparte:

Zakelijk2.0

Boetiek staat voor uniek en eigenzinnig. En dat is

waar het eigenzinnige Boetiek hotel BonAparte

voor staat. U treft de locatie te midden van eeuwen

oude natuur aan de voet van de Lochemse berg.

Een eigenzinnige vergader-, congres of conferentie

locatie. Het bijzonder sfeervolle monumentale

pand uit 1870 ademt gastvrijheid en is voorzien

van alle hedendaagse gemakken. Een ingetogen

luxe en bijzondere ambiance. Daarnaast zijn het

bovenal de mensen die uw zakelijke verblijf 2.0

tot een succes zullen maken. De combinatie

van comfortabele hotelkamers, multifunctionele

vergaderruimtes, een uitstekende keuken en

aparte ontvangstruimtes. Groot genoeg voor

meerdaagse trainingen en congressen en besloten

genoeg voor een intieme kleine workshop.

BonAparte is de mooiste vergader-, congres en

evenementen locatie van de Achterhoek!

32 uurs vergaderarrangement

€ 169,- per persoon

1 overnachting in een luxe hotelkamer

1 maal uitgebreid genieten van een Gelders ontbijt

Luxe vergaderruimte voor twee dagen

2 maal uitstekende business lunch

1 maal het drie gangen keuze menu

in restaurant Le Défi

Onbeperkt koffie, thee, koekjes, chocolade

en mints in de zaal

Gebruik HD beamer, projectiescherm

en geluidsinstallatie

(Nieuw geïnstalleerd in 2017!)

Gebruik flip-over en gratis eigen

WIFI verbinding in de ruimte

Gratis parkeren!

Tip: ruim aanbod vergaderbreaks en teamactiviteiten

beschikbaar en outdoor ruimte in overvloed.

Meer informatie en reserveren:

Boetiek hotel BonAparte Lochemseweg 37 | 7244 RR Barchem | Tel: 0573-298900 | info@hotelbonaparte.nl | www.hotelbonaparte.nl


BUILT BY BESTCON

Binnenstedelijk project aan de Bananenstraat in Katendrecht, gerealiseerd met prefab bouwelementen.

Snel en efficiënt bouwen

met Bestcon prefab beton

Bestcon is totaalaanbieder op het gebied van prefab

beton. Bestcon ontwikkelt, produceert en monteert al

meer dan 60 jaar prefab betoncasco’s en betonelementen

voor de Nederlandse- en Duitse markt.

Bestcon B.V.

Kanaaldijk 19 - 5683 CR Best

T +31 (0) 499 366 366

www.bestcon.nl

KOLOMMEN • BALKEN • WANDEN • GEVELS • SYSTEEMVLOEREN • BETON SILO’S • MONTAGE PREFAB BETONCONSTRUCTIES


TOTAALOPLOSSINGEN

VOOR AL UW BOUW- EN

STAALBOUWPROJECTEN

ASK ROMEIN BOUW

Belder 80

4704 RK Roosendaal

Nederland

+31 (0)165 750 300

info@ask-romein.com

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP

WWW.ASK-ROMEIN.COM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!