02.10.2019 Views

Stedenbouw_2019-757

PLATFORM OVER NIEUWBOUW, RENOVATIE, RESTAURATIE EN TRANSFORMATIE

PLATFORM OVER NIEUWBOUW, RENOVATIE, RESTAURATIE EN TRANSFORMATIE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EDITIE<br />

<strong>757</strong><br />

PLATFORM OVER NIEUWBOUW, RENOVATIE, RESTAURATIE EN TRANSFORMATIE - JAARGANG 73 - <strong>2019</strong><br />

Ultramoderne datacentercampus<br />

op bedrijventerrein Polanenpark<br />

Prefab betonproducent legt de lat wéér hoger<br />

Capelse ERAflat wordt toekomstproof<br />

STEDENBOUW.NL


Rockfon ® Krios ® X-kant<br />

Rockfon ® Krios ®<br />

Perfect voor<br />

elk project.<br />

• Optimale akoestiek dankzij<br />

plafondpaneel met hoge<br />

geluidsabsorptie (α w<br />

: 1,00)<br />

• Combineer budgetvriendelij ke<br />

A-kant met Chicago Metallic<br />

ophangsysteem in de nieuwe<br />

kleur Mat Wit 11 voor een egale<br />

uitstraling<br />

• Nu ook in de nieuwe kantafwerkingen<br />

X, D en Dznl/A<br />

voor luxe toepassingen met een<br />

(semi-) verdekt ophangsysteem<br />

www.rockfon.nl/kieskrios<br />

Akoestische plafond- en wandoplossingen<br />

Lees meer over Rockfon ® Krios ® als de<br />

betrouwbare keuze van VDL Groep op pagina 58<br />

Rockfon ® Krios ® A-kant i.c.m.<br />

Chicago Metallic Mat Wit 11<br />

Part of the ROCKWOOL Group


WIJ KOMEN AL<br />

JAAR<br />

GRAAG BIJ U OVER DE VLOER<br />

Van Berlo | Doornhoek 3715 | 5465 TA Veghel | +31 (0)413 - 389 090<br />

info@vanberlo.com | vanberlo.com


EDITIE<br />

<strong>757</strong><br />

Voorwoord<br />

Sneller, efficiënter en weersonafhankelijk bouwen<br />

We leven in een dynamische wereld waarin we anders leven, wonen en op zoek gaan naar persoonlijk<br />

geluk en ruimte om onszelf te ontplooien. Vandaag de dag gaat duurzaamheid niet langer alleen maar<br />

om materiaal. Gebruik is belangrijker dan bezit en groei is eerder een kwestie van slimmer dan van meer.<br />

We doen wat we willen, waar we willen en wanneer we willen en geven op een eigen wijze invulling aan<br />

onze identiteit. In zo'n wereld willen en kunnen we toch niet meer statisch bouwen?<br />

Om aan de nieuwe woonvraag te voldoen, is traditioneel bouwen niet meer afdoende. Daarover zijn<br />

de specialisten in ons themakatern ‘Modulair Bouwen’ het eens. Modulaire woonconcepten, die zich<br />

moeiteloos aanpassen aan de veranderende woonwensen, zijn volgens hen dé oplossing in alle denkbare<br />

woonsegmenten (studenten, gezinnen, ouderen, arbeidsmigranten,…) Hoe deze concepten de permanente<br />

bouw benaderen en hoe tegemoet wordt gekomen aan zaken als energiebesparing, milieu, gezondheid,<br />

comfort, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde, vertellen o.a. NEZZT, Jan Snel en Wagenbouw<br />

Bouwsystemen in een aantal sprekende artikelen.<br />

Hoewel modulair bouwen natuurlijk een stapje verder gaat, speelt ook de prefab betonproductie in op<br />

de trend om sneller, efficiënter en weersonafhankelijk te kunnen bouwen. Verderop in deze uitgave laten<br />

diverse spelers in deze branche dan ook hun nieuwste producten, technieken en dienstverlening zien en<br />

worden diverse prefabprojecten getoond, zoals het Gerechtsgebouw Breda en sportcentrum De Rolpeal<br />

in Workum.<br />

Maar er is ook aandacht voor traditionele (woning)bouwprojecten. Zoals de bouw van woonwijk Woerden<br />

Centraal in Woerden, dat in nauwe samenwerking met de bewoners is ontworpen en daardoor 72(!)<br />

unieke woonplattegronden telt. Of wat dacht u van de bouw van de Hondsrugtoren in Emmen, dat het<br />

hoogste (woon)gebouw van Emmen wordt? Als het om utiliteitsbouwprojecten gaat, springen met name<br />

de renovatie en uitbreiding van het VDL-hoofdkantoor in Eindhoven, de verbouwing en uitbreiding van<br />

het Naturalis Biodiversity Center in Leiden, de bouw van AMS Cargo Center II op het Schiphol Logistics<br />

Park en de bouw van het Groninger Forum in Groningen in het oog. Bovendien besteden we uitgebreid<br />

aandacht aan de bouw van het nieuwe datacenter van CyrusOne in Amsterdam en Prologis DC3 op Goederen<br />

Distributie Centrum Noord in Eindhoven. Kortom: we hebben weer een bomvolle uitgave voor u!<br />

Ik wens u weer veel leesplezier.<br />

Lieke van Zuilekom


<strong>757</strong><br />

Platform over nieuwbouw,<br />

renovatie, restauratie en transformatie<br />

Jaargang 73 | <strong>2019</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN 0165-3997<br />

UITGEVER<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Vestiging België<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

Postbus 85, B3900 Pelt<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Lieke van Zuilekom<br />

REDACTIETEAM<br />

Patricia van der Beek, Hubertine van den Biggelaar,<br />

Jac Buchholz, Johan Debaere. Tim van Dorsten,<br />

Chris Elbers, Henk Geist, Roel van Gils, Fiona de<br />

Heus, Jan Mol, Gerrit Tenkink, Liliane Verwoolde,<br />

Jan-Kees Verschuure en Lieke van Zuilekom<br />

PROJECTMANAGER<br />

Sander van Hout<br />

s.vanhout@louwersmediagroep.nl<br />

BLADMANAGERS<br />

Randy van den Hoek<br />

r.vandenhoek@louwersmediagroep.nl<br />

Rick Pauwels<br />

r.pauwels@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

ADVERTENTIES<br />

Online aanleveren:<br />

www.wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

€ 81,- per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 129,00 per jaar excl. BTW<br />

ABN Bank<br />

IBAN NL78ABNA0490282067<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Stedenbouw</strong> magazine<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing<br />

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

auto matisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Verspreiding vindt plaats via abonnementen<br />

en via gerichte distributie aan architecten,<br />

aannemers, opdrachtgevers, project-ontwikkelaars,<br />

zorginstellingen, woningbouwverenigingen en andere<br />

opdrachtgevers,(semi-)overheidsinstellingen,<br />

brancheorganisaties, toeleveranciers en verwante<br />

organisaties.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of<br />

ver menig vuldigd zonder uitdruk kelijke toestemming<br />

van de uitgever en zon der bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is<br />

samen gesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig heid<br />

van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen<br />

enkele aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard<br />

ook, die het gevolg is van hande lingen en/of beslissingen<br />

die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

UTILITEITSBOUW<br />

38<br />

8 20<br />

56<br />

AMSTERDAM Datacentercampus CyrusOne............................................................................................................................................................8<br />

VENLO Océ.................................................................................................................................................................................................................. 17<br />

EINDHOVEN Prologis DC3....................................................................................................................................................................................... 20<br />

GRONINGEN Groninger Forum............................................................................................................................................................................... 26<br />

TILBURG Busstation................................................................................................................................................................................................. 30<br />

SCHIPHOL AMS Cargo Center II.............................................................................................................................................................................. 34<br />

HENGELO Jonkman Coating.................................................................................................................................................................................... 36<br />

WAALWIJK Magna Tyres........................................................................................................................................................................................... 42<br />

ZWANENBURG Dorpshuis...................................................................................................................................................................................... 46<br />

PURMEREND MBO-campus..................................................................................................................................................................................... 48<br />

LEIDEN Naturalis Biodiversity Center.................................................................................................................................................................... 50<br />

EINDHOVEN VDL-hoofdkantoor............................................................................................................................................................................. 56<br />

EINDHOVEN Business Park Flight Forum.............................................................................................................................................................. 64<br />

HEERHUGOWAARD Oogcentrum Noordholland................................................................................................................................................ 68<br />

RIJSWIJK De Generaal............................................................................................................................................................................................. 78<br />

APELDOORN Bredenoord......................................................................................................................................................................................... 80<br />

BEDRIJFSREPORTAGE VAN BERLO...................................................................................................................................................................... 86<br />

ROTTERDAM World Trade Center (WTC).............................................................................................................................................................. 88<br />

WORKUM Sportcentrum De Rolpeal...................................................................................................................................................................... 90<br />

Thema Prefab beton<br />

Prefab betonproducent legt de lat wéér hoger..................................................................................................................................................... 95<br />

Snel, efficiënt en weersonafhankelijk bouwen met prefab beton..................................................................................................................... 97<br />

‘Toepasbaarheid prefab beton wordt nog groter’................................................................................................................................................ 98<br />

50 jaar ervaring in architectonisch beton, met oog voor architect en aannemer....................................................................................... 100


Inhoud<br />

64<br />

88 98<br />

106 136<br />

162<br />

Thema Modulair Bouwen<br />

Maak kennis met de volgende stap in wonen....................................................................................................................................................102<br />

Groeiende vraag naar flexibele woonvormen opent deuren voor circulaire, modulaire bouw................................................................105<br />

Huisvesting - passend, haalbaar & betaalbaar...................................................................................................................................................106<br />

Diverse<br />

Zelfdragende dakconstructie op maat voor Alphense parkvilla's.................................................................................................................. 108<br />

WEBO Klantevent in het teken van innovatie.....................................................................................................................................................110<br />

‘Onze expertise geeft ons een voorsprong’.........................................................................................................................................................112<br />

WONINGBOUW<br />

CAPELLE AAN DEN IJSSEL ERAflat Purmerhoek.............................................................................................................................................114<br />

WOERDEN Woonwijk Woerden Centraal ..........................................................................................................................................................122<br />

EMMEN Kade Noord...............................................................................................................................................................................................125<br />

EMMEN Hondsrugtoren..........................................................................................................................................................................................128<br />

AMSTERDAM Rhapsody.........................................................................................................................................................................................130<br />

AMSTERDAM De Bocht..........................................................................................................................................................................................136<br />

HENGELO Klein Driene............................................................................................................................................................................................139<br />

UTRECHT Up Living..................................................................................................................................................................................................143<br />

ZUTPHEN Kade Noord.............................................................................................................................................................................................146<br />

'Toenemend aantal opdrachtgevers professionaliseert rol in bouwprojecten'............................................................................................149<br />

ROTTERDAM The FIZZ Cobana..............................................................................................................................................................................150<br />

PURMEREND Kop van West...................................................................................................................................................................................156<br />

ROTTERDAM De Peperklip.....................................................................................................................................................................................158<br />

SCHEVENINGEN Hoog Lindoduin........................................................................................................................................................................160<br />

AMSTERDAM Elzenhagen......................................................................................................................................................................................162<br />

Bouwpartners............................................................................................................................................................................................................ 168<br />

Naturalis<br />

Beeld | egbertdeboer.com<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

stedenbouw.nl


Utiliteitsbouw<br />

Tekst | Johan Debaere Beeld | Luuk Kramer<br />

TIJDIGE OPLEVERING CRUCIAAL VOOR HOOGTECHNOLOGISCHE CAMPUS<br />

ULTRAMODERNE DATACENTERCAMPUS<br />

OP BEDRIJVENTERREIN POLANENPARK<br />

NABIJ AMSTERDAM<br />

De Amerikaanse datacenterexploitant CyrusOne Inc. bouwt een nieuwe next-gen datacentercampus met een geschatte<br />

capaciteit van 54 MW op bedrijventerrein PolanenPark in Halfweg, tussen Haarlem en Amsterdam. Het ontwerp van deze<br />

hoogtechnologische gebouwen met een totale oppervlakte van 27.000 m², verdeeld over drie bouwlagen, komt van het<br />

internationale architectenbureau Hyphen Architects en zal opgevolgd worden door het Amsterdamse bureau Knevel<br />

Architecten. Algemeen aannemer Cosimco kreeg de opdracht om dit project te bouwen.<br />

De Amerikaanse datacenterexploitant CyrusOne bouwt een nieuwe datacentercampus met een geschatte<br />

capaciteit van 54 MW op het bedrijventerrein PolanenPark nabij Amsterdam.<br />

CyrusOne is een snelgroeiende Real Estate Investement<br />

Trust (REIT), gespecialiseerd in zeer<br />

betrouwbare enterprise-class, carrier-neutrale<br />

datacenters. Deze Amerikaanse firma biedt datacenterfaciliteiten<br />

die de continue werking van de<br />

IT-infrastructuur beschermen en waarborgen voor<br />

ongeveer duizend klanten. CyrusOne telt meer dan<br />

vijfenveertig datacenters wereldwijd en breidt nu<br />

verder uit in Nederland. Zo sloot de datacenterexploitant<br />

een strategisch partnership af met Agriport<br />

A7 in Middenmeer voor de ontwikkeling van<br />

een 270 MW multi-datacentercampus op een kavel<br />

van 33 hectare en kocht het 6,3 hectare grond<br />

van de Schiphol Area Development Company<br />

(SADC) voor de bouw van een nieuwe datacentercampus<br />

met een geschatte capaciteit van 54 MW.<br />

VOLGENS DE<br />

LAATSTE STANDAARDEN<br />

Het iconische datacenter op bedrijventerrein Polanenpark,<br />

op tien minuten afstand van Schiphol en<br />

vijftien minuten van Amsterdam, wordt gebouwd<br />

volgens de laatste standaarden en is onderdeel van<br />

het Europese Green IT-innovatieproject Catalyst.<br />

“Het ontwerp van dit gebouw komt van de hand<br />

8 | STEDENBOUW.NL


Datacentercampus CyrusOne Amsterdam<br />

realiseren ze een hoogtechnologisch gebouw met<br />

drie bouwlagen, goed voor 27.000 m², dat 22 meter<br />

hoog én diep is en op 3.500 funderingspalen<br />

rust. Voor de bouw werd maar liefst 3.500 ton<br />

staal en 4.000 m³ beton gebruikt.<br />

Voor de realisatie van het hoogtechnologische gebouw werd maar liefst<br />

3.500 ton staal en 4000 m³ beton gebruikt.<br />

'De enorme tijdsdruk is een grote<br />

uitdaging. Het hele project moet binnen<br />

9 maanden tijd afgerond zijn'<br />

HOGE TIJDSDRUK ALS UITDAGING<br />

Naast de performantie van het gebouw was voornamelijk<br />

de hoge tijdsdruk een grote uitdaging. De<br />

werken zijn gestart in december 2018 en in september<br />

van dit jaar moet Cosimco klaar zijn met<br />

de opdracht. “Op 5 maanden tijd werd de ruwbouwfase<br />

afgesloten en was het gebouw wind- en<br />

waterdicht. Dan kon met de verdere afwerking en<br />

de omgevingsaanleg gestart worden”, licht Berben<br />

toe. “We stellen alles in het werk om de korte<br />

uitvoeringstermijn van 9 maanden te respecteren.<br />

Voor een vlotte samenwerking en uitvoering maken<br />

we gebruik van de lean-methodiek, die verspilling<br />

op alle vlakken moet vermijden. Dankzij deze<br />

manier van werken voorkomen we bijvoorbeeld<br />

wachttijden omdat bepaalde materialen niet beschikbaar<br />

zijn of onnodige verplaatsingen van arbeiders<br />

naar de werf. Er is ook geen rework omdat<br />

werken niet of niet correct uitgevoerd zijn. Vergaderingen,<br />

rapporten en controles worden tot een<br />

minimum beperkt. Tot slot is het ook belangrijk dat<br />

de voorraad en het transport goed beheerd worden.<br />

Uiteindelijk is het de bedoeling om zo de kwaliteit<br />

te optimaliseren, kosten te besparen en een<br />

tijdige oplevering van het project te garanderen.” ❚<br />

van het internationale architectenbureau Hyphen,<br />

dat daarvoor samenwerkte met projectmanager<br />

Haz Mission Critical en ingenieursbureau Pinnacle,<br />

beiden uit het Verenigd Koninkrijk. De bouwaanvraag<br />

werd ingediend door Knevel Architecten uit<br />

Amsterdam, dat ook zorgt voor de opvolging tijdens<br />

de uitvoering van de werken”, vertelt Jack<br />

Berben, commercieel directeur van Cosimco, dat<br />

aangesteld werd als algemeen aannemer voor dit<br />

project. “Cosimco behoort sinds 2005 tot de Willemen<br />

Groep en is gespecialiseerd in de realisatie<br />

van huisvesting voor bedrijven, bijvoorbeeld productiefaciliteiten,<br />

logistieke gebouwen en kantoren,<br />

maar ook in utiliteitsbouw en collectieve huisvesting.<br />

We realiseren de architecturale ontwerpen<br />

van een opdrachtgever, maar werken ook vaak samen<br />

met design & buildteams die een project van A<br />

tot Z – van het zoeken van een gepast stuk bouwgrond<br />

tot de oplevering – kunnen uitwerken.”<br />

Bij het CyrusOne datacenter staat Cosimco in voor<br />

de ‘core and shell’ uitvoering van het project en<br />

ook voor de omgevingsaanleg. Het bedrijf werkt<br />

daarvoor nauw samen met een aantal lokale partners<br />

zoals GS Staalwerken (Helmond), Kempen<br />

Cladding (Bergeijk) en Van Berlo (Veghel). Samen<br />

Cosimco realiseert een gebouw met drie bouwlagen, goed voor 27.000 m²,<br />

dat 22 meter hoog én diep is en op 3.500 funderingspalen rust.<br />

STEDENBOUW.NL | 9


Van Berlo.indd 1 02-10-19 09:08<br />

AHORN Bouwsystemen bv<br />

Industrieterrein ‘de Mars’<br />

Sontstraat 7 7202CW Zutphen<br />

T +31(0) 575 544 941<br />

info@ahorn-bouwsystemen.nl<br />

www.ahorn-bouwsystemen.nl


Datacentercampus CyrusOne Amsterdam<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | Luuk Kramer<br />

VLOERPLATEN, DAKPLATEN EN GEVELPANELEN<br />

VOOR DATACENTER VAN CYRUSONE<br />

Het Bergeijkse Kempen Cladding kreeg de opdracht om de vloerplaten voor de verdiepingen, de dakplaten en de<br />

gevelpanelen voor het nieuwe datacenter van CyrusOne te leveren en te monteren.<br />

Het volledige pakket omvat 18.000 m² stalen vloerplaten, 9.000 m² stalen dakplaten,<br />

11.000 m² vlakke steenwol gevelpanelen en 650 m² vlakke aluminium cassettepanelen.<br />

12 | STEDENBOUW.NL


Datacentercampus CyrusOne Amsterdam<br />

“De eerste contacten werden middenin het bouwverlof van<br />

vorig jaar gelegd. Op korte termijn haalden we de definitieve<br />

opdracht binnen”, weet zaakvoerder Edo Peek. “Het volledige<br />

pakket omvat 18.000 m² stalen vloerplaten die gebruikt worden<br />

voor de constructie van de verdiepingen. Verder installeerden<br />

we 9.000 m² stalen dakplaten. Voor de imposante<br />

gevel van het gebouw werden onder meer 11.000 m² vlakke<br />

steenwol gevelpanelen in verschillende kleuren en 650 m²<br />

vlakke aluminium cassettepanelen gebruikt.”<br />

Kempen Cladding is gespecialiseerd in de levering en montage<br />

van dak- en gevelbekleding in de breedste zin van het<br />

woord, zowel voor nieuwbouw- als renovatieprojecten. De<br />

firma werd 15 jaar geleden opgericht door Mat Cuypers en<br />

Edo Peek en is vandaag uitgegroeid tot een bedrijf met zowat<br />

40 eigen medewerkers, die samen met een grote groep<br />

vaste onderaannemers en zzp-ers de meest uiteenlopende<br />

projecten uitvoeren. Naast de klassieke enkelwandige en<br />

geïsoleerde dak- en gevelbeplatingen, kunststof en bitumineuze<br />

dakbedekkingen en stalen vloerplaten voor vrijdragende<br />

betonvloeren heeft de specialist immers alle kennis<br />

en producten in huis om in te spelen op de meeste wensen<br />

van de klanten. Zo omvat het assortiment ook aluminium<br />

felsbeplating, trespa, composiet, eterniet, aluminium en<br />

stalen sandwichgevelcassettes, plankprofielen, gebogen<br />

afwerkstukken en puntprofielen. Verder behoren ook hemelwaterafvoersystemen,<br />

betonplinten, lichte staalconstructies,<br />

lichtstraten en lichtkoepels tot de mogelijkheden.<br />

'De imposante gevel<br />

van het datacenter<br />

bestaat onder meer<br />

uit vlakke steenwol<br />

gevelpanelen in<br />

verschillende kleuren'<br />

“Onze eigen hoofdzetel met kantoorruimte en atelier is een<br />

showcase voor onze producten en expertise. We gaan dan<br />

ook geen enkele uitdaging uit de weg. Bij de realisatie van<br />

het datacenter van CyrusOne waren de tijdsdruk en hoge<br />

kwaliteitseisen grote uitdagingen, maar vooral ook het gebruik<br />

van een niet-alledaagse gevelbekleding voor de ruime<br />

gevels. Gedurende een volledig jaar waren we met gemiddeld<br />

acht tot tien personen per week op de werf actief”, geeft<br />

Peek aan. “We waren ook betrokken bij het Park Paviljoen<br />

De Hoge Veluwe, dat recent door Koning Willem-Alexander<br />

geopend werd, zijn voor ontwikkelaar VGP en opdrachtgever<br />

Willy Naesens Nederland bezig aan de realisatie van een<br />

groot DC en gaan voor Tacx hun nieuwe bedrijfspand en<br />

aangrenzende Praxis in Oegsgeest bouwen.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 13


AL MEER DAN 20 JAAR<br />

Dé partner voor<br />

dak- en gevelbekleding<br />

De werkzaamheden van Kempen Cladding bestaan uit de<br />

levering en montage van dak- & gevel-bekledingen en<br />

dakbedekkingen in de breedste zin van het woord, gericht<br />

op zowel nieuwbouw als renovatie. Elk project wordt door<br />

ons benaderd vanuit uw situatie, geen enkel werk is immers<br />

standaard.<br />

Door u te laten profiteren van de vele technische mogelijkheden<br />

en een betrouwbaar, deskundig advies gebaseerd<br />

op meer dan 20 jaar ervaring, krijgt u het beste resultaat<br />

voor de afgesproken prijs.<br />

Wij hanteren een breed productengamma en leveren zowel<br />

geïsoleerde als enkelwandige dak- en gevelbeplating. Als<br />

plaatmateriaal heeft u de keus uit gecoat staal of aluminium<br />

in vele kleuren en profileringen. Daarnaast leveren en<br />

monteren wij ook kunststof en bitumineuze dakbedekkingen,<br />

stalen vloerplaten voor vrijdragende betonvloeren, lichtstraten,<br />

lichtkoepels en aluminium goten. Ook voor zeer specifieke<br />

producten zoals aluminium felsbeplating, cassettepanelen,<br />

plankprofielen, gebogen afwerkstukken en puntprofielen<br />

kunt u bij ons terecht.<br />

KEMPEN CLADDING<br />

DAK- DAK- EN EN GEVELBEKLEDING - - DAKBEDEKKINGEN<br />

KENNEDYLAAN 16A 16A<br />

5571 5571 KC KC BERGEIJK<br />

0497 0497 - 55 - 55 65 65 30 30<br />

WWW.KEMPENCLADDING.NL


Datacentercampus CyrusOne Amsterdam<br />

Tekst | Henk Geist Beeld | CTS international<br />

PAL NAAST ROTTERPOLDERPLEIN<br />

‘STATE-OF-THE-ART’<br />

DATACENTER VOOR CYRUSONE<br />

Voor de snelgroeiende Amerikaanse exploitant van datacenters CyrusOne is in het Polanenpark tussen Amsterdam en<br />

Haarlem het state-of-the-art datacenter Amsterdam I in aanbouw. De twee hallen met een totaaloppervlak van 29.350<br />

vierkante meter en een drie lagen tellende kantoorvleugel verrijzen pal naast het verkeersplein Rottepolder.<br />

Officieel ligt het datacenter in de gemeente Haarlemmermeer<br />

en op een steenworp afstand van<br />

Schiphol. CTS, gespecialiseerd in de bouw van datacenters<br />

over de hele wereld, is verantwoordelijk<br />

voor de volledige technische uitrusting van het gebouw.<br />

“Voor Amerikaanse begrippen gaat het bij<br />

deze locatie om de regio Amsterdam”, zegt Paul<br />

Wardell van CTS. “CyrusOne heeft gekozen voor<br />

het Polanenpark vanwege de aanwezigheid van<br />

de Amsterdam Internet Exchange, het belangrijkste<br />

internetknooppunt van Nederland, de beschikbaarheid<br />

van voldoende stroom en de aanwezigheid<br />

van datacenters in de omtrek. De vestiging van datacenters<br />

in de regio Amsterdam heeft sinds 2016<br />

een vlucht genomen, de bouw daarvan is op dit<br />

moment booming. Amsterdam kan zich meten met<br />

steden als Frankfurt, Parijs en Londen. CyrusOne wil<br />

uiteindelijk 180 megawatt realiseren in Europa.”<br />

‘Met een toekomstige capaciteit van<br />

54 megawatt biedt Amsterdam I<br />

internetfaciliteiten voor ongeveer<br />

duizend bedrijven’<br />

GEFASEERDE INGEBRUIKNAME<br />

Met een toekomstige capaciteit van 54 megawatt<br />

biedt Amsterdam I internetfaciliteiten<br />

voor ongeveer duizend bedrijven. Het complex<br />

wordt gefaseerd in gebruik genomen. Hal 1<br />

heeft een oppervlak van 16.722 vierkante meter<br />

en telt drie verdiepingsvloeren, onderver-<br />

deeld in zes eenheden die afhankelijk van de<br />

vraag stapsgewijs in gebruik worden genomen.<br />

Later volgt hal 2 met 12.628 vierkante meter<br />

en twee verdiepingsvloeren. Het gebouw core<br />

and shell wordt opgetrokken door de Belgische<br />

aannemer Cosimco, als nevenaannemer<br />

van CTS. ›<br />

STEDENBOUW.NL | 15


Datacentercampus CyrusOne Amsterdam<br />

Wardell: “Het gaat bij de bouw om een kritische<br />

tolerantie, de staal- en betonconstructies moeten<br />

perfect horizontaal worden uitgevoerd. Als CTS zijn<br />

wij verantwoordelijk voor de stroomvoorziening,<br />

de noodstroomgeneratoren en de koelsystemen.<br />

Je hebt veel stroom nodig om alle servers te laten<br />

draaien en heel veel koeling is nodig om de geproduceerde<br />

warmte weg te nemen. In Zweden gebruiken<br />

we die warmte voor lokale verwarming, want<br />

we willen zo groen mogelijk werken. Een dergelijk<br />

verwarmingssysteem is in deze regio niet beschikbaar.<br />

De noodstroomgeneratoren zijn voorzien van<br />

een benzinevoorraad die genoeg is om twee dagen<br />

lang de stroomvoorziening over te nemen.” ❚<br />

Projectinfo<br />

Zorgeloze en kostenefficiënte oplossing voor de technische ruimte<br />

AHORN Bouwsystemen uit Zutphen is gespecialiseerd in het produceren van prefab betonnen<br />

constructies. Voor het project CyrusOne is door AHORN samen met aannemer<br />

Cosimco een maatwerk oplossing ontworpen voor de schakelruimte van Liander.<br />

Voor deze ruimte van ca. 12 meter lang, 8 meter breed, 5 meter hoog en een gewicht<br />

van ca. 185 ton is op locatie een kabelkelder met een oppervlakte van ca. 276 m²<br />

gestort. De elementen voor de bovenbouw zijn vooraf geproduceerd op de werf van<br />

AHORN en in samenwerking met transportbedrijf Pultrum en kraanbedrijf Wagenborg<br />

op locatie samengebouwd. Om aan de strenge kwaliteitseisen van energiebedrijven te<br />

voldoen, is volgens een kwaliteitsplan gewerkt waarbinnen verificatie en validatie is<br />

geborgd. Met als resultaat een duurzaam en kostenefficiënt bouwwerk. De onderdelen<br />

zoals de brandwerende bedrijfsdeuren en ventilatieroosters en de vloerluiken zijn<br />

afkomstig van gerenommeerde toeleveranciers van AHORN en volledig afgestemd op<br />

de gebruikersbehoefte.<br />

AHORN blinkt uit in het ontzorgen van opdrachtgevers door proactief deskundig advies<br />

te leveren, betrouwbare productietechnieken toe te passen en flexibel om te gaan met de<br />

veranderende behoeften binnen een bouwproject. Deze aanpak is ook bij dit project weer<br />

van grote waarde gebleken.<br />

Delivering Multi-MW, Turn-Key, Design & Build DATA CENTRES throughout<br />

Europe since 1997 !<br />

Over 1,000,000 ft² of IT white space has already been delivered by the CTS Teams. Each time,<br />

on time, on budget. Often developed in-house from the conceptual stage through to IST and<br />

ultimate Hand-Over. The high percentage of repeat business is testament to CTS’s achieving its<br />

desire of providing total client satisfaction.<br />

CTS is proud to be of service to Cyrus One Amsterdam<br />

www.cts-international.eu<br />

16 | STEDENBOUW.NL


Océ Venlo<br />

Tekst | Johan Debaere Beeld | Broekbakema/BAM<br />

OPDRACHTGEVER KIEST VOOR VIERKANT GEBOUW MET NEGEN VERDIEPINGEN<br />

GREEN PLAZA’S ALS KERN<br />

VAN NIEUW HOOFDKANTOOR<br />

Océ bouwt een nieuw hoofdkantoor in Venlo, middenin het groen en in de buurt van de bestaande gebouwen. Het ontwerp<br />

van architectenbureau Broekbakema voorziet in een compact en hoog gebouw met negen verdiepingen, een vloeroppervlak<br />

van 15.500 m² en ruimte voor ongeveer vijfhonderdvijftig medewerkers. De binnentuinen in het gebouw, de<br />

zogenaamde Green Plaza’s, verbinden medewerkers en bezoekers en zorgen voor een continu contact met de omgeving.<br />

Bouwconcern BAM startte in mei 2018 met de realisatie van het gebouw, dat in maart 2020 opgeleverd moet zijn. ›<br />

‘De zogenaamde Green Plaza’s zijn<br />

binnentuinen, die medewerkers en<br />

bezoekers verbinden’<br />

Het nieuwe gebouw is volledig omgeven door groen.<br />

STEDENBOUW.NL | 17


Océ Venlo<br />

Een beeld van de binnenzijde van het nieuwe kantoor. (Beeld: Fred Sonnega)<br />

De Green Plaza’s of groene binnenpleinen zijn ontmoetingsplekken, waar mensen kunnen vergaderen,<br />

elkaar kunnen treffen voor een informele babbel bij de koffie of gewoon in contact kunnen komen bij<br />

een bezoekje aan het toilet.<br />

Océ, onderdeel van de Canon Groep, ontwikkelt<br />

en produceert hightech printers en workflowsoftware<br />

voor de commerciële printmarkt.<br />

De firma besliste enkele jaren geleden om te<br />

investeren in een nieuwbouw voor de Nederlandse<br />

vestiging in Venlo. “Het voortraject begon<br />

eigenlijk al in 2015. We ontwikkelden toen<br />

verschillende modellen voor de nieuwbouw:<br />

plat, langwerpig, compact en hoog, …. Uiteindelijk<br />

koos Océ voor een vierkant gebouw met<br />

negen verdiepingen”, zegt Marius Voets van<br />

architectenbureau Broekbakema. “De zogenaamde<br />

Green Plaza’s vormen de kern van ons<br />

ontwerp. Het zijn ontmoetingsplekken, ontworpen<br />

als binnentuinen, waar mensen kunnen<br />

vergaderen, elkaar kunnen treffen voor<br />

een informele babbel bij de koffie of gewoon<br />

in contact kunnen komen bij een bezoekje aan<br />

het toilet. De groene binnenpleinen zijn onderling<br />

met elkaar verbonden door middel van de<br />

hoofdtrappen en verdraaien ook steeds 90°<br />

ten opzichte van het centraal gelegen atrium.<br />

Zo krijgt men in elke binnentuin een ander<br />

zicht op het omringende bos en op de hogere<br />

niveaus zelfs op de omgeving.”<br />

TRANSPARANT GEBOUW,<br />

GEREALISEERD VOLGENS<br />

EEN STRAKKE PLANNING<br />

De architect en opdrachtgever kozen voor<br />

een open en transparant gebouw, dat naast<br />

de kantoren ook een publiek toegankelijk<br />

congrescentrum, een foyer, een restaurant en<br />

vergaderfaciliteiten omvat. Grote glaspartijen<br />

zorgen voor een aangename lichtinval en een<br />

onbegrensd zicht op de omgeving. Zelfs het<br />

dak bestaat grotendeels uit glas. BAM kreeg<br />

de opdracht om het integrale project met<br />

gebouw en terreininrichting te realiseren.<br />

“Tussen maart en november 2017 hebben<br />

we samen met de architect en opdrachtgever<br />

het concept van dit project geoptimaliseerd.<br />

Daarna hebben onze engineers samen met de<br />

partners Staalbouw Nagelhout Bakhuizen en<br />

Blitta Gevelsystemen het concept uitgewerkt<br />

en naar een 3D-model omgezet”, vertelt Joost<br />

Wieland, projectleider bij BAM Bouw en Techniek.<br />

“Begin oktober 2018 zijn de eerste funderingspalen<br />

in de grond geboord en net voor<br />

de bouwvakantie van dit jaar bereikten we het<br />

hoogste punt. We maken tijdens het bouwproces<br />

o.a. gebruik van prefab elementen. Zoals<br />

de leidingschachten, die in een nabijgelegen<br />

fabriek geassembleerd worden en compleet<br />

op de bouwplaats worden geleverd en gemonteerd.<br />

Verder integreren we onze modulaire<br />

distributiebanen, waarbij alle benodigde componenten,<br />

zoals CV en GWK-leidingen al in de<br />

fabriek in de modules zijn samengevoegd. De<br />

komende maanden zullen de gevel en het dak<br />

18 | STEDENBOUW.NL


Océ Venlo<br />

dichtgemaakt worden en volgt de binnenafwerking,<br />

waarna het nieuwe kantoor in maart<br />

2020 opgeleverd zal worden.”<br />

3D-MODEL ALS EXTRA TROEF<br />

Naast het esthetische en functionele aspect<br />

van het ontwerp werd uiteraard ook aan het<br />

energieverbruik gedacht. Het dak wordt maximaal<br />

gebruikt voor het plaatsen van PV-panelen<br />

en in de glazen dakkap van het atrium zijn<br />

PV-cellen geïntegreerd. Verder werd gekozen<br />

voor energiezuinige LED-verlichting en een<br />

hoge mate van daglichttoetreding. “Voor de<br />

realisatie van dit project maakten we gebruik<br />

van de nieuwste digitale technieken”, sluit de<br />

projectleider af. “Het volledige gebouw werd<br />

in een 3D-model uitgewerkt, wat niet alleen<br />

zorgt voor een meerwaarde in het bouwproces,<br />

maar ook uitermate geschikt is voor visualisaties<br />

en virtual reality.” ❚<br />

Het nieuwe hoofdkantoor van Océ in Venlo is een vierkant gebouw met negen verdiepingen,<br />

waar transparantie en zicht op de omgeving heel belangrijk zijn.<br />

‘Het volledige gebouw werd in een<br />

3D-model omgezet’<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever Océ, Venlo<br />

Architect Architectenbureau<br />

Broekbakema, Rotterdam<br />

Hoofdaannemer BAM, Bunnik<br />

Specialist in staal(constructies)<br />

-Utiliteitsbouw<br />

-Procesindustrie<br />

-Turnkey projecten<br />

-Woningbouw<br />

Tel. 0514 - 58 18 44<br />

www.staalbouwnagelhout.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 19


Prologis DC3 Eindhoven<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom<br />

Beeld | ASK Romein Bouw<br />

‘TWEEDE DISTRIBUTIE-<br />

CENTRUM VAN<br />

PROLOGIS BENELUX<br />

IN EINDHOVEN<br />

IS GEREED’<br />

Op Goederen Distributie Centrum Noord in Eindhoven is afgelopen mei<br />

Prologis DC3 opgeleverd. Het circa 30.000 m² grote distributiecentrum<br />

bestaat uit twee hallen van resp. 7.000 en 20.000 m² met bijbehorende<br />

mezzanine, kantoren en dertig loading docks. In opdracht van vastgoedontwikkelaar<br />

Prologis Benelux maakte Johan de Vries Architect BV het<br />

ontwerp voor de nieuwbouw. ASK Romein Bouw was verantwoordelijk<br />

voor de complete realisatie, van engineering tot en met fabricage,<br />

levering en montage. Leo Burger, projectleider bij ASK Romein Bouw,<br />

licht toe: “In dit project hebben wij alle constructieve, bouwkundige en<br />

bouwfysische werkzaamheden verzorgd. Conform de BREEAM-NL ‘Very<br />

Good’ certificeringscriteria en rekening houdend met de specifieke klantwensen<br />

van de eerste huurder.”<br />

Het distributiecentrum is opgebouwd uit een betonnen funderingsconstructie met 9.700 mini vibropalen, 410 prefab funderingspalen, ruim 700 meter<br />

funderingsbalken en 90 poeren, met daar bovenop een betonvloer en met als primaire structuur een staalstructuur.<br />

20 | STEDENBOUW.NL


Prologis DC3 Eindhoven<br />

“Achter de lichtdoorlatende (polycarbonaat) gevelpanelen hebben<br />

wij intelligente LED-armaturen aangebracht.”<br />

'Bijzonder zijn de architectonische<br />

gevel en dakrand, die in de avonduren<br />

helderblauw worden verlicht'<br />

OPVALLENDE GEVEL EN DAKRAND<br />

“Het distributiecentrum is opgebouwd uit een<br />

betonnen funderingsconstructie met 9.700 mini<br />

vibropalen, 410 prefab funderingspalen, ruim<br />

700 meter funderingsbalken en 90 poeren, met<br />

daar bovenop een betonvloer en met als primaire<br />

structuur een staalstructuur”, vertelt Burger. “De<br />

constructie is afgewerkt met sandwichpanelen en<br />

aluminium kozijnen met triple glas. Bijzonder zijn<br />

de architectonische gevel en dakrand, die in de<br />

avonduren helderblauw worden verlicht. Om hier<br />

optimaal invulling aan te geven, hebben wij achter<br />

de lichtdoorlatende (polycarbonaat) gevelpanelen<br />

intelligente LED-armaturen aangebracht.”<br />

TURNKEY OPGELEVERD<br />

Het nieuwe distributiecentrum sluit uitstekend<br />

aan bij de overige gebouwen op het industrieterrein,<br />

vertelt Burger. “Een royale, glazen entree<br />

zorgt voor maximale transparantie en een<br />

duidelijke ontvangst. Beide hallen beschikken<br />

over een eigen kantoordeel en zijn turnkey door<br />

ons opgeleverd. Inclusief de W- en E-installaties,<br />

plafonds, binnenwanden en vloerafwerkingen.<br />

Omdat voor hal A (7.000 m²) de huurder reeds<br />

bekend was, hebben we hier alle huurderswensen<br />

al kunnen integreren. Hal B (20.000 m²) hebben<br />

wij volgens het wensen- en eisenpakket van<br />

Prologis Benelux gerealiseerd.”<br />

VASTE PARTNERS<br />

De grootste uitdaging in dit project was de tijd, vertelt<br />

Marcel Michielsen, algemeen directeur bij ASK<br />

Romein Bouw. “We hebben het distributiecentrum<br />

in slechts 9 maanden gerealiseerd. Van de engineeringsfase<br />

tot en met de oplevering. Bepaald<br />

geen sinecure, maar omdat we vaker met elkaar<br />

samenwerken, zijn we goed bekend met elkaars<br />

werkwijzen, wensen en eisen.” Recent heeft de<br />

totaalbouwer bijvoorbeeld ook de projecten DC2<br />

in Eindhoven, DC6 in Venlo en DC11 in Eemhaven<br />

voor Prologis gerealiseerd. Op dit moment bouwt<br />

ASK Romein aan distributiecentra DC2 en DC3 in<br />

Waalwijk en DC8 in Venlo. Het is zonder meer duidelijk<br />

dat beide partijen elkaar goed begrijpen. De<br />

vlotte samenwerking tussen ASK Romein Bouw en<br />

Prologis zal in de toekomst ook over de nationale<br />

grenzen heen worden verdergezet. ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 21


Industriële sectionaaldeuren<br />

Europa’s grootste<br />

gamma industriedeuren<br />

• Europa’s nr. 1: meer dan 80 jaar<br />

ervaring in de productie van deuren<br />

• Uitstekende warmte-isolatie:<br />

U-waarde van max. 0,51 W/(m²•K)*<br />

• 24-uurs service:<br />

dag en nacht voor u bereikbaar<br />

Dockequipment<br />

* bij de industriële<br />

sectionaaldeur<br />

SPU 67 Thermo<br />

met ThermoFrame<br />

www.hormann.nl<br />

Motiv 205-18<br />

gewerbliche Endkunden


Prologis DC3 Eindhoven<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom<br />

DUURZAME SANDWICHPANELEN<br />

VOOR PROLOGIS DC3<br />

De constructie van Prologis DC3 in Eindhoven is afgewerkt met sandwichpanelen en aluminium kozijnen. Alle sandwichpanelen<br />

zijn geleverd door Kingspan Geïsoleerde Panelen. Gekozen is voor de KS1000 MR-panelen die niet alleen opvallen<br />

door hun duurzaamheid, maar ook door hun optimale thermische en brandeigenschappen.<br />

“De afgelopen jaren hebben we diverse projecten voor Prologis uitgevoerd”,<br />

vertelt Patrick Theelen, Business Development Manager bij Kingspan Geïsoleerde<br />

Panelen. “Waaronder in Tilburg, Amsterdam, Venlo, Eindhoven, Waalwijk<br />

en Nieuwegein. Als organisatie zijn we goed bekend met de wensen en<br />

eisen van de industrieel vastgoedaanbieder, waardoor we ook in dit project<br />

snel konden schakelen. In de voorfase hebben we onder meer de aanvullende<br />

eisen m.b.t. BREEAM-NL en brand geïnventariseerd. Vervolgens hebben we<br />

de overspanningsberekeningen uitgevoerd en in opdracht van ASK Romein<br />

alle sandwichpanelen geleverd. Gekozen is voor onze KS1000 MR-panelen,<br />

die zijn uitgevoerd met onze nieuwste generatie QuadCore isolatieschuim.<br />

QuadCore heeft niet alleen een 12% betere thermische waarde (6,34 bij 120<br />

mm dikte), een zeer gunstige MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) score en een<br />

B-s1,d0 brandclassificatie, maar beschikt ook over de hoogst haalbare FM Approval<br />

certificeringen (FM 4882). Dit keurmerk wordt afgegeven door ’s werelds<br />

grootste verzekeringsmaatschappij FM Global en is met name gericht op het<br />

vermijden van schade bij brand.”<br />

In totaal heeft Kingspan Geïsoleerde Panelen circa 7.200 m² KS1000 MRpanelen<br />

geleverd, in de kleuren Spectrum Pearl (RAL 9010) en Obsidian<br />

(RAL 9007). “Daarnaast hebben we 2.750 m¹ gordingen geleverd waarop de<br />

sandwichpanelen zijn gemonteerd”, vertelt Theelen. “Gekozen is voor koudgewalste<br />

gordingen. Deze zijn duurzamer dan warmgewalste profielen. Ten<br />

slotte hebben wij door value engineering een besparing op het materiaalgebruik<br />

gerealiseerd, hetgeen ook weer goed is voor het milieu.” ❚<br />

Waarom gaan<br />

voor 100 mm,<br />

als er meer past in<br />

88 mm?<br />

Kingspan ® QuadCore : dunner en beter<br />

www.kingspanquadcore.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 23


Prologis DC3 Eindhoven<br />

Projectinfo<br />

Hoogwaardige laaddocks voor Prologis<br />

DC3 in Eindhoven<br />

Specialist in industriële dock/-deursystemen Hörmann<br />

heeft de complete laaddocks voor Prologis DC3 in Eindhoven<br />

voor zijn rekening genomen. “In opdracht van<br />

aannemer ASK Romein hebben wij 27 docklevellers,<br />

dock(sectionaal)deuren, dockshelters, dockbuffers,<br />

wieldwingers en brievenbusafdichtingen ontwikkeld,<br />

geleverd en gemonteerd, evenals twee grote sectionaaldeuren”,<br />

vertelt Mike Obdam, Senior Accountmanager<br />

Industrie bij Hörmann Nederland. “Volledig in eigen beheer<br />

en exact op maat voor dit project.”<br />

“Om te voldoen aan de BREEAM-NL ‘Very Good’ certificeringscriteria<br />

en om een optimale temperatuurbeheersing<br />

te borgen, hebben wij alle docklevellers<br />

voorzien van een warmte-isolatie onder het plateau”,<br />

vertelt Obdam. “Bovendien zijn overal Hörmann SPU<br />

67 Thermo sectionaaldeuren toegepast, die beschikken<br />

over thermisch gescheiden en thermisch onderbroken<br />

deurpanelen. Alle sectionaaldeuren zijn voorzien van<br />

een energiezuinige aandrijving. Een Hörmann Thermo-<br />

Frame borgt een uitstekende thermische ontkoppeling<br />

(koudebrugonderbreking) tussen het Hörmann kozijn en<br />

de bouwkundige constructie.”<br />

Prettig project, hoogwaardig eindresultaat<br />

De gekozen producten én isolatiewaardes zijn kenmerkend<br />

voor de projecten van vastgoedontwikkelaar<br />

Prologis Benelux, waarvoor Hörmann met regelmaat<br />

projecten uitvoert. Zowel nationaal als internationaal,<br />

vertelt Obdam. “We zijn goed bekend met de wensen<br />

van Prologis en de werkwijzen van alle bouwpartners.<br />

Ook in dit project heeft zich dit vertaald in een prettige<br />

samenwerking, een vakkundige projectrealisatie en<br />

een hoogwaardig, fraai eindresultaat.”<br />

De Hörmann groep is een internationale onderneming<br />

voor de bouwmaterialenindustrie. In 36 gespecialiseerde<br />

fabrieken worden garage- en industriedeuren,<br />

huisdeuren, voordeuren, aandrijvingen, toegangscontrolesystemen<br />

en dockequipment voor Europa, Noord-<br />

Amerika en Azië geproduceerd. Zij zijn met meer dan<br />

100 eigen vestigingen in meer dan 40 landen vertegenwoordigd<br />

en in 50 overige landen door verkooppartners.<br />

Met meer dan 6.000 medewerkers wereldwijd wordt<br />

een omzet van meer dan 1 miljard euro gerealiseerd.<br />

24 | STEDENBOUW.NL


Prologis DC3 Eindhoven<br />

Projectinfo<br />

‘Lichtstraten garanderen optimale daglichtinval in Prologis DC3’<br />

Het dak van distributiecentrum Prologis DC3 in Eindhoven is voorzien van 27 hoogwaardige lichtstraten van 1,8 bij 12 meter, die daglicht<br />

tot ver in het gebouw laten doorstromen. In opdracht van ASK Romein heeft Bright Light alle lichtstraten geproduceerd en gemonteerd.<br />

“We voeren al meer dan 20 jaar succesvol projecten uit voor ASK<br />

Romein België”, vertelt Stefan Camerlynck, Partner/Zaakvoerder bij<br />

Bright Light. “Sinds vorig jaar leveren en monteren we bovendien<br />

geregeld lichtstraten voor de Nederlandse vestiging, die ons onder<br />

andere waardeert om onze hoge productkwaliteit en leverbetrouwbaarheid.<br />

In navolging van de Prologis-projecten in Venlo (DC8) en<br />

Waalwijk (DC3) hebben wij recent EPB-conforme lichtstraten geleverd<br />

en gemonteerd voor Prologis DC3 in Eindhoven. De lichtstraten<br />

voor dit project zijn opgebouwd uit zelfdragende aluminium profielen<br />

van ons eigen fabricaat in combinatie met gebogen lichtdoorlatende<br />

polycarbonaatplaten. De lichtstraten zijn opgebouwd met heldere<br />

polycarbonaatplaten aan de onderzijde en opaal witte aan de bovenzijde.<br />

Hierdoor wordt verblinding door de zon voorkomen en wordt het<br />

daglicht diffuus verspreid. De gemonteerde lichtstraten zijn bewezen<br />

doorvalveilig in overeenstemming met de 1200JOULE-test.”<br />

Al 40 jaar lang is Bright Light dé referentie voor industriële dakbeglazing<br />

en lichtdoorlatende bouwproducten in kunststof. “Wij zijn<br />

gespecialiseerd in daglichtconstructies met meerwandige polycarbonaatplaten<br />

en lichtkoepels voor de industriebouw, met een<br />

uitgesproken expertise in de fabricage en montage van gebogen<br />

lichtstraten en RWA-systemen”, vertelt Camerlynck. “Dankzij<br />

deze specialisatie zijn wij uitgegroeid tot één van de voornaamste<br />

producenten/installateurs van lichtstraten in België.”<br />

STEDENBOUW.NL | 25


Groninger Forum Groningen<br />

Bouw<br />

Groninger Forum<br />

nadert apotheose<br />

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Deon Prins<br />

Met zijn expressieve vorm, imposante volume en opzienbarende hoogte geeft het Groninger Forum het stadshart van<br />

Groningen een nieuwe impuls. Het Groninger Forum is een ontmoetingsplek voor alle nieuwsgierige mensen en herbergt<br />

een keur aan functies. De bouw is nagenoeg gereed: eind november <strong>2019</strong> gaan de deuren open.<br />

Het meest in het oog springend is de spectaculaire<br />

gevel van het Groninger Forum: een dynamisch<br />

samenspel van geometrische gevelvlakken die in<br />

verschillende schuintes op elkaar aansluiten, in<br />

combinatie met speels geplaatste raampartijen<br />

die voor een optimale lichtbeleving zorgen. Achter<br />

deze in natuursteen uitgevoerde façade ontstaat<br />

straks een aantrekkelijke ontmoetingsplek met<br />

verschillende culturele faciliteiten, die middels<br />

tien pleinen zijn verbonden met een groot atrium.<br />

TIEN VERDIEPINGEN<br />

Het Groninger Forum betreft een opdracht van de<br />

gemeente Groningen. De uitvoering is in handen<br />

van BAM Bouw en Techniek, in samenwerking<br />

met BAM Civiel. “We bouwen het Groninger<br />

Forum op een vijflaagse parkeergarage met ca.<br />

380 parkeerplekken”, vertelt Projectdirecteur Jos<br />

Rona van BAM Bouw en Techniek. “Daartegenaan<br />

bevindt zich een fietsenstalling voor zo’n 1.200<br />

fietsen. Het Groninger Forum zelf bestaat uit tien<br />

verdiepingen, met drie evenement- en expositieruimtes,<br />

vijf bioscoopzalen, verschillende horecagelegenheden,<br />

Storyworld met strips en games, de<br />

bibliotheek en de VVV. Het dakterras op 45 meter<br />

hoogte biedt een fraai uitzicht over de stad.”<br />

Speels geplaatste raampartijen zorgen voor een optimale lichtbeleving.<br />

26 | STEDENBOUW.NL


Groninger Forum Groningen<br />

Het Groninger Forum geeft het stadshart van Groningen een nieuwe impuls.<br />

'Met name de draaiende massa en verspringende vides<br />

vormden een uitdaging'<br />

AARDBEVINGSBESTENDIG<br />

De bouwwerkzaamheden gingen in 2012 voortvarend<br />

van start, maar moesten tijdelijk gestaakt<br />

worden. Rona: “In september 2014 waren de eerste<br />

aardbevingen voelbaar in de stad Groningen,<br />

met de nodige schades tot gevolg. Reden genoeg<br />

voor de gemeente om het Groninger Forum aardbevingsbestending<br />

te maken.” BAM Advies &<br />

Engineering, ingenieursbureau ABT en experts uit<br />

Nieuw-Zeeland onderzochten de mogelijkheden<br />

hiertoe. Zij concludeerden dat versterken de beste<br />

oplossing was. Rona: “Met hogere sterkte beton,<br />

meer wapeningsstaal, verzwaringen in de staalconstructie<br />

en meer verbindingen tussen het staal<br />

en beton is het gebouw sterk genoeg om intact te<br />

blijven na een zware beving. Zo kan het publiek<br />

veilig vluchten. Tegelijkertijd blijven het karakteristieke<br />

uiterlijk en het programma behouden.” ›<br />

Het Filmplein op de vijfde verdieping.<br />

STEDENBOUW.NL | 27


Groninger Forum Groningen<br />

ZWARE BETONKERNEN,<br />

COMPLEXE STAALCONSTRUCTIE<br />

Na een intensieve periode van ontwerpen en<br />

construeren, waarbij de bouwdelen en montagestappen<br />

in BIM zijn uitgewerkt, ging eind 2015 de<br />

bouw opnieuw van start. De twee reeds gebouwde<br />

betonkernen werden gesloopt en de begane grond<br />

ging er voor tachtig procent uit. BAM Bouw en<br />

Techniek bouwde twee nieuwe, zwaar gewapende<br />

betonkernen, één aan de oostkant en één aan de<br />

westkant. Vanaf de negende verdieping zijn de<br />

kernen door een staalconstructie met elkaar verbonden.<br />

De rest van het gebouw is opgetrokken<br />

uit een complexe staalconstructie. Met name de<br />

draaiende massa en verspringende vides vormden<br />

een uitdaging. Rona: “Vanuit de integrale gedachte<br />

van BAM Bouw en Techniek integreerden we de<br />

bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden.<br />

Dat werkte extreem goed.”<br />

BEKRONING OP SAMENWERKING<br />

Rona benadrukt dat de nieuwe start van de bouw<br />

ook een nieuwe start was van de samenwerking<br />

met de gemeente Groningen. “Met van onze kant<br />

een nieuw team, waarvan ik ook onderdeel uitmaak,<br />

gingen we met de gemeente een behoorlijke<br />

uitdaging aan. Dat vraagt om een transparante, op<br />

vertrouwen gebaseerde manier van samenwerken.<br />

De gemeente heeft lef getoond door zich hiervoor<br />

open te stellen. En dat heeft bijzonder goed uitgepakt.<br />

Het heeft er tevens in geresulteerd dat wij, na<br />

de casco oplevering eind 2018, nog steeds betrokken<br />

zijn. Om te voorkomen dat de afbouw niet zou<br />

aansluiten op wat wij opleverden, boden we aan<br />

om het vaste interieur onder onze supervisie aan<br />

te brengen. Wij zien deze aanvullende opdracht als<br />

een mooie bekroning op onze samenwerking. We<br />

kijken dan ook met zeer veel trots terug op het proces<br />

en het naderende eindresultaat.” ❚<br />

Het Groninger Forum, een nieuw stadsicoon<br />

onder de rook van de Martinitoren.<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever Gemeente Groningen<br />

Architect NL Architects, Amsterdam<br />

Hoofdaannemer BAM Bouw en Techniek bv,<br />

Bunnik i.s.m. BAM Infra bv,<br />

Gouda<br />

Van Stokkum en Dekker bouwen<br />

aardbevingsveilig aan de toekomst.<br />

T 0031 (0)77 351 88 54<br />

E info@vanstokkum.com<br />

www.vanstokkum.com<br />

28 | STEDENBOUW.NL


Groninger Forum Groningen<br />

Tekst | Jac Buchholz Beeld | Deon Prins<br />

MARKANTE NIEUWBOUW GRONINGER FORUM NADERT ZIJN VOLTOOIING<br />

‘WE KUNNEN WEER LATEN ZIEN DAT WE<br />

BIJZONDERE UITDAGINGEN AANKUNNEN’<br />

Het is een eyecatcher in het Groningse centrum, het Groninger Forum. Vanwege de omvang, vormgeving en uitgebreide<br />

toepassing van natuursteen. Deze Wachenzeller-Dolomit is geleverd en tegen de gevels aangebracht door natuursteenbedrijf<br />

Van Stokkum. Daar bedacht het bedrijf een speciale bevestigingsmethode voor.<br />

Hij gaat zo’n tien jaar terug in de tijd, directeur Twan<br />

Smedts van Van Stokkum, naar het begin van de<br />

voorbereidingen voor de bouw van het Forum in<br />

Groningen. “De architect had een ontwerp gemaakt<br />

met gevels bekleed met natuursteen. Die moest<br />

wel aansluiten bij de nabijgelegen Martinitoren.<br />

We kregen het verzoek voor een monster van Travertin<br />

en één van Musschelkalk.” De uitstraling van<br />

beide sloot echter niet aan bij wat de architect voor<br />

ogen had, herinnert Smedts zich. “Wij hebben toen<br />

Wachenzeller-Dolomit voorgesteld, dat zit qua kleur<br />

tussen die twee in. Dat was precies wat hij zocht.”<br />

In de jaren erna kreeg Van Stokkum vanwege de<br />

bij het bedrijf aanwezige kennis een uitgebreide<br />

rol in het voorbereidingstraject, geeft Smedts aan.<br />

Zo werd er mee ondersteuning gegeven bij de<br />

gegevensverstrekking voor het samenstellen van<br />

het bestek. Vanuit Van Stokkum kwam ook de suggestie<br />

voor een specifieke ankerconstructie. “Het<br />

komt niet vaak voor dat zo’n groot gebouw geheel<br />

'Het komt niet<br />

vaak voor dat<br />

zo’n groot<br />

gebouw geheel<br />

wordt voorzien<br />

van natuursteen'<br />

wordt voorzien van natuursteen. Bovendien zijn<br />

de gevels niet recht maar bestaan ze uit schuine<br />

wanden. Daardoor moest een deel van het natuursteen<br />

hangend worden aangebracht. Er is dan ook<br />

veel tijd in de engineering gestopt; alles is in 3D<br />

uitgewerkt.” In 2015 werd officieel de opdracht<br />

vergund, zegt Smedts, en kon met de bouw worden<br />

begonnen. Die kwam al snel weer stil te liggen<br />

vanwege de aardbevingsproblematiek. “Dat<br />

had nogal wat consequenties: er moesten geheel<br />

nieuwe berekeningen worden gemaakt. We zijn<br />

met diverse partijen om de tafel gaan zitten, er<br />

werden specialisten ingeschakeld – onder andere<br />

door ons, een Duitse constructeur – en we hebben<br />

op basis van de nieuwe berekeningen een aardbevingsbestendige<br />

manier van ophangen bedacht.<br />

Naast de vier pennen waar een paneel normaal<br />

mee wordt bevestigd, zijn er nu een vijfde en zesde<br />

pen ingezet, voor de extra veiligheid.”<br />

De gevels zijn inmiddels klaar; Van Stokkum is in<br />

april in het interieur aan de slag gegaan. Daar komen<br />

de Spaanse natuursteen Argent en het Italiaanse<br />

Arabescato Corchia. Smedts: “Het is een uniek<br />

project; leuk om te doen. Het levert nieuwe kennis<br />

op en we kunnen laten zien dat we dit soort bijzondere<br />

uitdagingen zonder meer aankunnen.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 29


Busstation Tilburg<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | BAM Infra/cepezed<br />

HET GEBRUIK VAN ETFE-FOLIE WAS VOOR ALLE BOUWPARTNERS EEN GROTE UITDAGING<br />

NIEUW BUSSTATION ZET<br />

IN OP REIZIGERSCOMFORT<br />

Busreizigers op station Tilburg staan en zitten er sinds maart dit jaar een stuk comfortabeler bij.<br />

30 | STEDENBOUW.NL


Busstation Tilburg<br />

Het busstation bestaat uit ranke kolommenparen met daarop een minimalistische luifelstructuur, die de volledige perrons en een deel van de bussen<br />

overdekt. Het bouwwerk vormt een driehoekig circuit van ruim 160 meter lang.<br />

Eind april werd het nieuwe busstation van Tilburg in gebruik genomen. Net als de renovatie van het treinstation en de nieuwe<br />

fietsenstallingen in het spoorgebied is het ontwerp van de hand van architectenbureau cepezed. BAM Infra kreeg de opdracht<br />

om dit 160 meter lange driehoekige circuit te realiseren, inclusief een minimalistische luifelstructuur met innovatieve ETFEfolie.<br />

Het comfort van de reizigers stond centraal, al werd er ook aandacht besteed aan energie-efficiëntie en onderhoud.<br />

De gemeente Tilburg vond dat het oude busstation niet meer voldeed aan<br />

de huidige eisen op vlak van veiligheid en privacy. Bovendien wilde zij het<br />

gebied rond het treinstation een nieuwe kwaliteitsimpuls geven. Architectenbureau<br />

cepezed kreeg de opdracht om de ontwerpen te tekenen voor de<br />

renovatie van het treinstation, de bouw van de nieuwe fietsenstallingen en<br />

de realisatie van een nieuw busstation met bijhorend chauffeursgebouw.<br />

BAM Infra werd geselecteerd om het project mee te ondersteunen en te<br />

realiseren. “In de eerste plaats hebben we de opdrachtgever en ontwerper<br />

ondersteund bij het nemen van beslissingen en het maken van de juiste<br />

keuzes”, zegt Mathé Lodewijk, projectleider bij BAM Infra. “Verder waren<br />

we verantwoordelijk voor het uitvoeringsontwerp van het busstation en de<br />

realisatie van het volledige project, waartoe ook de infrastructuur van de<br />

Spoorlaan behoort.”<br />

EFTE-FOLIE VORMT UITDAGING<br />

Het busstation bestaat uit een reeks uiterst ranke kolommenparen met daarop<br />

een al even minimalistische luifelstructuur, die de volledige perrons en een<br />

deel van de bussen overdekt en waardoor de reizigers droog en beschut kunnen<br />

in- en uitstappen. Het bouwwerk vormt een driehoekig circuit van ruim<br />

160 meter lang met centraal een open ruimte. De luifelomloop verloopt van<br />

14 naar 30 meter breedte en kent twee verspringingen, die de totaalstructuur<br />

in drie segmenten verdelen. In het hart van elk segment bevindt zich een<br />

groenplantsoen met zitrand voor de reizigers. Aan de brede kop staat een<br />

paviljoen met de personeelsruimte voor de buschauffeurs, een servicepunt en<br />

‘De folie filtert overdag<br />

het zonlicht en als het<br />

donker wordt, transformeert<br />

hij tot een ruimtelijk<br />

verlichtings element’<br />

een commerciële ruimte. Dit chauffeursgebouw is opgebouwd uit grote elementen<br />

in gehard glas, die speciaal voor dit project op de juiste afmetingen<br />

en in de correcte kleur geproduceerd werden. “De constructie bestaat uit een<br />

stalen framewerk bespannen met een innovatieve translucente ETFE-folie.<br />

Achter de folie is de verlichting in de staalconstructie geïntegreerd. De folie<br />

filtert overdag het zonlicht en als het donker wordt, transformeert hij tot een<br />

ruimtelijk verlichtingselement”, legt de projectleider uit. “Omdat het gebruik<br />

van EFTE-folie redelijk nieuw was, nam het maken van de juiste berekeningen<br />

en tekeningen veel tijd in beslag. Bepaalde details uit het ontwerp bleken<br />

in de praktijk niet of slecht uitvoerbaar. Daardoor moesten we een aantal<br />

wijzigingen doorvoeren, die de nodige vertraging met zich meebrachten.” ›<br />

STEDENBOUW.NL | 31


Busstation Tilburg<br />

'Zonnepanelen leveren<br />

voldoende energie<br />

voor alle functionaliteiten<br />

van het busstation'<br />

ENERGIE-EFFICIËNT EN ONDERHOUDSVRIENDELIJK<br />

De bouwpartners hebben ook rekening gehouden met energieverbruik en onderhoud.<br />

Om de veertien meter zijn bewegingsmelders in de stalen luifelrand<br />

geïntegreerd, die reageren op de aanwezigheid van bussen en reizigers. Zo<br />

kan er op elk moment voldoende verlichting voorzien worden. “Bovenop de<br />

luifel liggen ook 250 m² zonnepanelen, die voldoende energie leveren voor alle<br />

functionaliteiten van het busstation, zoals de verlichting, de digitale informatieborden,<br />

de personeelsruimte en het OV-servicepunt”, sluit Lodewijk af. “De<br />

EFTE-folie van de luifel is zelfreinigend en vraagt nauwelijks onderhoud. Voor de<br />

service van de zonnepanelen en de elektrische voorzieningen is de luifelomloop<br />

eenvoudig begaanbaar via het paviljoen en een beloopbare kabelgoot.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever Gemeente Tilburg<br />

Architect cepezed, Delft<br />

Hoofdaannemer BAM Infra, Helmond/Breda<br />

Het stalen framewerk is bespannen met een speciale ETFE-folie en uitgerust<br />

met verlichting. De folie filtert overdag het zonlicht en als het donker<br />

wordt, transformeert hij tot een ruimtelijk verlichtingselement.<br />

32 | STEDENBOUW.NL


Busstation Tilburg<br />

Tekst | Liliane Verwoolde<br />

Beeld | Buiting Staalbouw<br />

EEN GROTE, MODERNE OVERKAPPING MET<br />

GEÏNTEGREERDE HEMELWATERAFVOER<br />

Busreizigers op station Tilburg staan er sinds maart van dit jaar een stuk comfortabeler bij. Een indrukwekkende<br />

overkapping met lichtdoorlatende panelen houdt hen droog. Het licht boven de panelen maakt het station overzichtelijk<br />

en zorgt voor een veilig gevoel.<br />

“We hebben de staalconstructie berekend, getekend, geproduceerd en gemonteerd”,<br />

vertelt Arthur Heesen, projectleider van Buiting Staalbouw. “Hieronder<br />

viel ook de constructie voor het beheerdersgebouw, dat zich in de lus<br />

van de overkapping bevindt. We hebben een belangrijke bijdrage geleverd<br />

aan het finetunen van het ontwerp.”<br />

GEÏNTEGREERDE GOOTCONSTRUCTIE<br />

De kapconstructie werd opgebouwd met 48 kolommen en 23 spanten met<br />

lengtes tot 17 m¹. Een geïntegreerde gootconstructie over de lengte van het<br />

gebouw – in totaal 165 m – zorgt voor de afvoer van het hemelwater. De<br />

roestvaststalen standleidingen van de HWA zijn geïntegreerd in de kolommen<br />

en esthetisch weggewerkt. “Dat was een behoorlijke uitdaging”, vertelt Heesen.<br />

“De smalle kolommen moesten worden verzinkt om het hemelwater via<br />

de kolommen af te voeren. Maar de binnenzijden van de kolommen waren onbereikbaar<br />

voor lasverbindingen. In overleg met de opdrachtgever is gekozen<br />

voor luchtdicht lassen gecombineerd met een hoogwaardig natlaksysteem.”<br />

LICHTDOORLATENDE DOEKEN<br />

Om het raamwerk te voorzien van doeken, werkte Buiting Staalbouw nauw<br />

samen met Buitink. De doeken moesten sterk en lichtdoorlatend zijn. Heesen:<br />

“Hier zat de uitdaging in de opspanverbindingen tussen de doeken en het staal.<br />

Het voorgestelde detail voor de aanhechting was zo complex, dat we op zoek<br />

zijn gegaan naar een innovatieve oplossing. Dit resulteerde in een strakke opspanconstructie<br />

met lange bouten en spanprofielen waar de doeken op aangesloten<br />

zijn.” Extra comfort biedt het licht boven de melkwitte doeken, dat is<br />

voorzien van sensoren die zijn geïntegreerd in de staalconstructie. Zodra een<br />

reiziger het station opstapt, gaat het licht boven de bovenliggende doeken aan<br />

om vervolgens met de reiziger ‘mee te lopen’ naar de plaats van bestemming. ❚<br />

Buiting Machinebouw en Staalconstructie B.V.<br />

is een jong, snelgroeiend en modern geoutilleerd machinebouw- en staalconstructiebedrijf.<br />

Vanuit onze vestigingen in Broekland, Almelo en Schagen werken ruim 100 goed opgeleide medewerkers<br />

aan de engineering, productie en montage van machinedelen en staalconstructies voor de utiliteitsbouw,<br />

bruggen, railinfra, woningbouw, hallenbouw en de industrie.<br />

Buiting Machinebouw & Staalconstructie B.V.<br />

Vestiging Broekland:<br />

Vestiging Almelo:<br />

Van Dongenstraat 42, 8107 AG Darwin 13, 7609 RL<br />

Tel: (0570) 53 10 10 Tel: (0546) 53 65 20<br />

E-mail: info@buitingstaalbouw.nl W: www.buitingstaalbouw.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 33


AMS Cargo Center II Schiphol<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | DENC architecten<br />

CONCEPT MET PARKEERDEK UNIEK VOOR DERGELIJKE PROJECTEN<br />

NIEUW DISTRIBUTIECENTRUM OP<br />

SCHIPHOL LOGISTICS PARK<br />

Na de succesvolle oplevering van AMS Cargo Center eind vorig jaar is Distri Development, een joint venture tussen Built<br />

to Build en Proptimize, al bezig met de realisatie van een volgende fase: AMS Cargo Center II. Ze werkt daarvoor opnieuw<br />

samen met DENC architecten. Het nieuwe distributiecentrum heeft een oppervlakte van ongeveer 32.000 m², onderverdeeld<br />

in zeven individuele units, en is BREEAM ‘Very Good’ gecertificeerd. Vooral het concept met een parkeerdek boven<br />

de laad- en loszone maakt het project uniek.<br />

Na de succesvolle oplevering van AMS Cargo Center eind vorig jaar wordt nu gebouwd aan de volgende fase, met de naam AMS Cargo Center II.<br />

AMS Cargo Center II komt aan de Changiweg op<br />

het Schiphol Logistics Park, precies aan de overkant<br />

van het AMS Cargo Center. Het gebouw van<br />

de hand van DENC architecten valt op door het<br />

bijzondere ontwerp en de zichtbaarheid vanaf de<br />

A4-autosnelweg. “Nog voor het eerste distributiecentrum<br />

opgeleverd was, waren we eigenlijk al<br />

gestart met het voortraject voor dit volume”, zegt<br />

architect Peter van Meerwijk. “AMS Cargo Center II<br />

heeft een totale oppervlakte van ongeveer 32.000<br />

m², onderverdeeld in zeven individuele units, variërend<br />

in grootte van 3.600 m² tot maximaal de<br />

complete oppervlakte. De kantoren zijn te bereiken<br />

via het unieke parkeerdek op de eerste verdieping,<br />

dat honderdzeventien parkeerplaatsen voor personenwagens<br />

omvat. Deze oplossing komt voort uit<br />

de eis in het bestemmingsplan, die parkeerplaatsen<br />

in het zich op deze locatie niet toelaat. Door de<br />

constructieve oplossing, waarbij dit dek ook een<br />

esthetische meerwaarde biedt, wordt aan deze eis<br />

voldaan. Verder zijn er vier individuele laadkuilen<br />

‘AMS Cargo Center op het Schiphol<br />

Logistics Park krijgt een opvolger’<br />

voor vrachtwagens, die elk hun eigen in- en uitrit<br />

hebben en het terrein omvat ook nog eens zowat<br />

tachtig parkeerplaatsen voor trailers.”<br />

STERK IN TOTAALOPLOSSINGEN<br />

DENC architecten is gespecialiseerd in het ontwerp<br />

en de engineering van dergelijke distributiecentra,<br />

maar staat ook in voor de bouwbegeleiding<br />

én, indien gewenst, voor de logistieke<br />

advisering. Klanten kloppen bij het architecten- en<br />

ingenieursbureau uit Bussum aan met plannen<br />

om een terrein te ontwikkelen. De specialisten<br />

van DENC bekijken de mogelijkheden op basis<br />

van onder meer het gewenste bouwvolume, de<br />

kenmerken van het terrein, de marktsituatie en<br />

het bestemmingsplan, waarna de klant uiteindelijk<br />

eenvoudig de haalbaarheid van zijn project<br />

kan bepalen.“Distri Development is één van<br />

de klanten, waarmee we al regelmatig projecten<br />

gerealiseerd hebben. Ook voor AMS Cargo<br />

Center II hebben we samen met deze projectontwikkelaar<br />

het volledige project in handen<br />

genomen. We werkten de plannen en ontwerpen<br />

uit en namen de engineering voor onze rekening.<br />

Verder ondersteunden we de klant bij het<br />

aanvragen van vergunningen en het opstellen<br />

34 | STEDENBOUW.NL


AMS Cargo Center II Schiphol<br />

van aanbestedingen, maar ook bij de keuze van de materialen en het tekenen<br />

van contracten met bouwpartners. Bovendien staan we in voor de<br />

begeleiding van het bouwproces”, licht Van Meerwijk toe. “De eerste studie<br />

dateert al van het voorjaar van 2018, maar door de uitdagingen vanuit<br />

het bestemmingsplan en het uitwerken van het unieke concept met parkeerdek<br />

waren heel wat tussenstudies nodig om begin oktober 2018 de<br />

ontwerpen te finaliseren en de vergunningsaanvragen te kunnen indienen.<br />

In februari van dit jaar werd het bouwproject opgestart en nog voor het<br />

begin van het nieuwe jaar moet het distributiecentrum opgeleverd worden.”<br />

DUURZAAMHEID BELANGRIJK<br />

De bouwwerken zijn nog in volle gang, maar toch zijn de eerste huurders al bekend.<br />

Rutges Cargo Europe en J.M. Logistics, twee logistieke zusterondernemingen,<br />

tekenden een overeenkomst voor 6.000 m² warehouse met tweeëntachtig<br />

opstelplaatsen voor vrachtwagens en trailers. “Het pand kent een hoogwaardig<br />

afwerkingsniveau, is volledig voorzien van LED-verlichting en is deels geschikt<br />

voor het plaatsen van zonnepanelen”, sluit de architect af. “Net als het AMS<br />

Cargo Center is dit project eveneens BREEAM ‘Very Good’ gecertificeerd.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever Distri Development, ‘s Hertogenbosch<br />

Architect DENC Architecten, Bussum<br />

Hoofdaannemer Van der Heijden Bouw & Ontwikkeling, Schaijk<br />

Projectinfo<br />

Snel en effectief binnenschilderwerk<br />

Het binnenschilderwerk van AMS02 wordt uitgevoerd door<br />

Claassen Schilderwerken. De voorbereidingen hiervoor gebeuren<br />

in het bouwteam. “Een effectieve manier van werken”,<br />

vertelt Roel Diks van Claassen Schilderwerken. “Met het hele<br />

bouwteam hebben we gezocht naar de allerbeste aanpak.<br />

Dankzij deze samenwerking heeft de opdrachtgever straks de<br />

hoogste kwaliteit en de kortste bouwtijd.”<br />

Voor Claassen Schilderwerken leidde het gezamenlijk overleg<br />

tot een nieuwe aanpak. Zij schildert voor AMS02 niet alleen alle<br />

koven en plinten, maar produceert deze ook. “Dit levert een<br />

groot voordeel op”, vertelt Diks. “We kunnen ze nu spuiten in<br />

onze eigen spuiterij en kant-en-klaar aanleveren op de bouw.<br />

Dit zorgt voor een behoorlijke tijdwinst.”<br />

Naast de koven en plinten neemt Claassen Schilderwerken in<br />

de nieuwe hal alle binnenwanden en kozijnen voor haar rekening,<br />

inclusief de beglazing.<br />

Nieuwbouw distributiecentrum<br />

AMS 02 te Schiphol<br />

Hardeman | van Harten levert en<br />

monteert stalen dak- en wandbeplating<br />

voor diverse uiteenlopende projecten.<br />

Of het nu gaat om een kleine loods of<br />

een groot distributie centrum, wij zijn<br />

gespecialiseerd in beide.<br />

UTILITEITSBOUW<br />

AGRIBOUW<br />

RENOVATIE<br />

www.hardeman-vanharten.nl<br />

dé specialisten<br />

in dak- en wandbeplating<br />

Volg ons ook via F T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 35


Jonkman Coating Hengelo<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Wouter Borre Productions<br />

DE BESTE VERVANGER VOOR CHROOM 6<br />

VERTICAAL PRE-ANODISEREN<br />

EN POEDERCOATEN IN ÉÉN LIJN<br />

Door de toekomstige uitbanning van Chroom 6 in o.a. de oppervlaktebehandelende industrie, is er grote behoefte aan<br />

alternatieven. Welk procedé kan de hechtingskracht en corrosiewering van Chroom 6 evenaren? Welk proces is toekomstbestendig?<br />

Het antwoord op deze vragen geeft Jonkman Coating.<br />

36 | STEDENBOUW.NL


Jonkman Coating Hengelo<br />

Met een innovatief coatingsysteem, waarbij pre-anodiseren en poedercoaten<br />

worden samengevoegd in één verticale lijn, ontstaat een duurzame afwerklaag<br />

die de hechtingskracht en corrosiewering van Chroom 6 zelfs overtreft.<br />

Om het innovatieve coatingsysteem zo efficiënt mogelijk toe te kunnen passen,<br />

bouwt Jonkman Coating op dit moment een nieuw bedrijfspand op bedrijventerrein<br />

Westermaat/De Veldkamp in Hengelo. Hiervoor zijn de profielen<br />

geleverd door Kawneer en de gevelelementen gemaakt en geplaatst door Alkondor.<br />

“De belangrijkste noviteit schuilt in het procedé dat hier straks wordt<br />

toegepast om aluminium te beschermen tegen corrosie door pre-anodiseren”,<br />

vertelt Harmen IJdema, directeur/eigenaar van Jonkman Coating. “Hiervoor<br />

wordt het nieuwe pand uitgerust met een verticale installatie die profielen tot<br />

8 meter lengte kan behandelen. Na behandeling kunnen de profielen kwalitatief,<br />

Arbotechnisch en milieutechnisch aan de hoogste eisen voldoen.”<br />

PRE-ANODISEREN<br />

In de traditionele coatingsystemen zit de kracht van de hechting in het chemische<br />

proces, waarbij op het aluminium een conversielaag wordt aangebracht.<br />

In het nieuwe procedé is dit chemische proces vervangen door een elektrochemisch<br />

proces, waarbij een flinterdunne aluminiumoxidelaag wordt gevormd<br />

met een open structuur en daardoor uitermate geschikt voor de aanhechting<br />

van de opvolgende laklaag. IJdema: “Dit pre-anodiseringsproces levert een<br />

dunnere laag dan een volledige anodiseerlaag. Door deze laag niet te sealen<br />

maar direct af te lakken, ontstaat de gewenste duurzame afwerklaag.”<br />

VERTICALE INSTALLATIE<br />

Maar er zijn meer noviteiten bij Jonkman. Zo is het nieuwe pand 15 meter<br />

hoog, waardoor de profielen niet horizontaal maar verticaal kunnen worden<br />

behandeld. Hiervoor was een pre-anodiseerbad nodig van 8 meter diep. “Als<br />

de profielen verticaal hangen, kunnen we efficiënter lakken, omdat er per<br />

strekkende meter meer profielen hangen”, licht IJdema toe. “We kunnen de<br />

profielen aan vier kanten coaten met de gewenste hoeveelheid poeder, mede<br />

dankzij het cameradetectiesysteem dat de profielen herkent. De profielen<br />

kunnen ook vooraf geborsteld worden voor een effectievere voorbehandeling.”<br />

Jonkman Coating is de eerste looncoater in de Benelux die verticaal<br />

pre-anodiseert en poedercoat in één lijn.<br />

'Dankzij een pre-anodiseerbad<br />

van 8 meter diep<br />

kunnen de profielen<br />

verticaal worden behandeld'<br />

Het nieuwe pand wordt 15 meter hoog.<br />

UITBREIDEN EN VERHUIZEN IN FASEN<br />

En afsluitend: “Er staat nog aardig wat te gebeuren voordat de volledige uitbreiding<br />

en verhuizing een feit is. We bouwen in twee fasen, waarvan de eerste<br />

inmiddels is opgeleverd. Op dit moment wordt de verticale lijn opgebouwd<br />

met een oppervlakte van 6.000 m². Deze zal eind <strong>2019</strong> operationeel zijn. In<br />

de tweede fase verhuizen de horizontale poederinstallaties en natlakfaciliteiten<br />

van de Beitelstraat naar de Lemerij in Hengelo. Dan komt er nog eens<br />

7.000 m² bij. Daarna staat er een state-of-the-art coatingbedrijf, waar we de<br />

producten van onze klanten nog beter kunnen voorzien van een coatsysteem<br />

van hoogwaardige kwaliteit.” ❚<br />

Projectinfo<br />

‘Aluminium systemen die passen<br />

binnen de BREEAM-ambitie’<br />

De ramen, deuren en kozijnen in het nieuwe bedrijfspand van<br />

Jonkman Coating zijn opvallend slank. Ze hebben een hoge isolatiewaarde<br />

en bevatten een hoog percentage gerecyclede content.<br />

Producent en leverancier van de aluminium systemen is Kawneer.<br />

“Deze eigenschappen zijn voor ons al bijna standaard”, vertelt<br />

Henk Booij, sales director bij Kawneer. “Ze passen binnen de<br />

cultuur van ons bedrijf. En natuurlijk ook binnen de BREEAMambitie<br />

van Jonkman Coating.”<br />

De keuze voor de systemen werd gemaakt tijdens een informeel<br />

adviesgesprek. Jonkman Coating en Kawneer zijn immers<br />

samenwerkingspartners; het overgrote gedeelte van de profielen<br />

die Kawneer verkoopt, wordt gecoat door Jonkman Coating.<br />

“We hebben onze opdrachtgever eerst geïnformeerd over de<br />

laatste ontwikkelingen in onze branche en vervolgens advies<br />

uitgebracht voor de beste profielen in de gegeven situatie. Jonkman<br />

Coating heeft dit advies integraal opgevolgd.”<br />

STEDENBOUW.NL | 37


Jonkman Coating Hengelo<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | EUROLACKE<br />

BLIJVEND KLEURRIJKE<br />

GEVELS DANKZIJ<br />

DUURZAME COATING<br />

Vanwege de intensieve samenwerking lag het voor de hand dat Jonkman Coating<br />

voor de afwerking van de buitenzijde van haar nieuwe bedrijfspand het advies<br />

inwon van EUROLACKE. Jonkman Coating was op zoek naar een coating die zowel<br />

op technisch als op esthetisch gebied aan hoge, specifieke eisen voldoet.<br />

38 | STEDENBOUW.NL


Jonkman Coating Hengelo<br />

De relatie tussen Jonkman Coating en EURO-<br />

LACKE overschrijdt die van klant en leverancier.<br />

De gespecialiseerde bedrijven trekken samen op<br />

bij technische en esthetische vraagstukken, delen<br />

kennis, houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen<br />

binnen hun branche en verzorgen samen<br />

trainingen en kennissessies. “Zo houden we elkaar<br />

op niveau”, vat John Theewis, directeur van EURO-<br />

LACKE, samen.<br />

ESTHETISCH ADVIES<br />

Voor de buitenzijde van het nieuwe bedrijfspand<br />

was Jonkman Coating op zoek naar een coating<br />

met hoogstaande esthetische eigenschappen.<br />

De gevel van het bedrijfspand moest een chique<br />

uitstraling krijgen. Meerdere kleuren en effecten<br />

moesten worden toegepast. De coating moest immers<br />

passen bij de gekozen beplating, het getinte<br />

glas en de binnenzonwering, die aan de buitenzijde<br />

een zilverachtige kleur laat zien. “Een esthetisch<br />

advies van dit niveau is bij ons in deskundige<br />

handen”, vertelt Theewis. “Onze adviseurs werken<br />

veelvuldig samen met architecten en designers die<br />

op zoek zijn naar een specifieke uitstraling. Dit<br />

heeft voor Jonkman Coating geresulteerd in een<br />

interessante kleurencombinatie.”<br />

TECHNISCHE EISEN<br />

De coating moest daarnaast op technisch gebied<br />

aan hoge eisen voldoen. De vraag was een zeer<br />

duurzame poedercoating met perfecte verwerkingseigenschappen.<br />

Theewis: “Hiervoor hebben<br />

'De technische en<br />

esthetische eisen<br />

waren hoog'<br />

we de oplossing gevonden in Alesta® SD Super<br />

Durable coating met metallic in een gebonderde<br />

uitvoering. Deze productlijn is dé oplossing voor<br />

elke locatie waar een langdurige UV- en weersbestendigheid<br />

wordt gevraagd. Daarbij is de Alesta®<br />

SD serie Qualicoat klasse 2 en GSB Master gecertificeerd.<br />

De poederlak is verkrijgbaar in meerdere<br />

kleuren, glansgraden, oppervlaktestructuren en<br />

(metallic) effecten. Met deze kwaliteiten sluit de<br />

Alesta® SD coating 100% aan op de wensen van<br />

Jonkman Coating. De gevels van het pand zullen<br />

hun kleur en glans decennia lang behouden.”<br />

Naast de vele RAL-kleuren zijn in Super Durable<br />

meerdere speciale effectlakken mogelijk, waaronder<br />

de productranges ICONICA, The Eloxal Selection<br />

en The Timeless Collection. ❚<br />

De juiste finish voor uw project<br />

►Kwaliteitspoedercoatings, langdurig kleur- en glansbehoud<br />

► Compleet nieuw Colour Experience Center<br />

► Kleur en technisch advies op maat<br />

► Gratis stalenservice<br />

www.eurolacke.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 39


Bouwen aan<br />

een perfecte<br />

laklaag<br />

+31 (0)74 - 29 16 875<br />

jonkman-coating.nl<br />

LESSCHER.COM<br />

CIRCULAIR &<br />

DUURZAAM


Jonkman Coating Hengelo<br />

Tekst | Johan Debaere Beeld | Lesscher Installatietechniek<br />

ENERGIE-EFFICIËNTE TECHNISCHE<br />

INSTALLATIES VOOR NIEUWBOUW<br />

JONKMAN COATING<br />

Installateur Lesscher Installatietechniek levert een totaalpakket voor elektro, sanitair, warmte, telecom en infra. “Als familiebedrijf<br />

zijn we klein en lokaal begonnen, maar inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan honderd<br />

medewerkers, actief binnen alle disciplines van de installatietechniek”, vertelt operationeel directeur Gerben Arends.<br />

“Onze twee vestigingen in Saasveld en Hengevelde werken heel nauw samen om elk project tot een goed einde te brengen.<br />

We beschikken daarvoor over een team van specialisten, die dankzij interne en externe opleidingen continu hun<br />

kennis up-to-date houden, verbreden en verdiepen.”<br />

Lesscher Installatietechniek kreeg de opdracht<br />

om voor de nieuwbouw van Jonkman Coating<br />

– alle gebouwgebonden installaties en (nuts)<br />

installaties voor het coatingproces te realiseren.<br />

Binnen het bouwteam is de totaalinstallateur<br />

verantwoordelijk voor de engineering en<br />

de montage van onder meer de elektra- (10 kV),<br />

water-, afvoer-, lucht behandelings-, klimaat-,<br />

verlichting- en beveiligingsinstallaties. “Dit is<br />

een bijzonder project voor ons. Zo wordt de vrijgekomen<br />

warmte uit het koelproces door middel<br />

van warmtepompen opgewaardeerd en opnieuw<br />

in het proces gebruikt. Ook de kantoorinstallatie<br />

wordt in de productie-installatie ingekoppeld<br />

'Het hergebruik van de vrijgekomen<br />

warmte uit het koelproces zorgt voor<br />

een aanzienlijke energiebesparing'<br />

om restwarmte te gebruiken. Dit alles zorgt voor<br />

een aanzienlijke energiebesparing”, licht Gerben<br />

Arends toe. “Alles wordt in nauw overleg met<br />

het bouwteam gerealiseerd. Voor de mensen van<br />

Jonkman Coating is het een voordeel dat zij voor<br />

de engineering, de realisatie en het onderhoud<br />

van alle installaties bij één partner terecht kunnen.<br />

Het project verloopt in verschillende fases,<br />

waarvan de eerste tegen het einde van <strong>2019</strong> afgerond<br />

moet zijn.” ❚<br />

Lesscher Installatietechniek is verantwoordelijk voor de engineering en montage van onder meer de elektra- (10 kV), water-, afvoer-,<br />

luchtbehandelings-, klimaat-, verlichting- en beveiligingsinstallaties in de nieuwbouw van Jonkman Coating.<br />

STEDENBOUW.NL | 41


Magna Tyres Waalwijk<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Magna Tyres Group<br />

EEN WERK MET UITDAGINGEN<br />

INDRUKWEKKENDE GETALLEN,<br />

HOGE KWALITEITSEISEN EN<br />

BREEAM ‘EXCELLENT’<br />

De Magna Tyres Group bouwt een nieuw distributiecentrum langs de A59. De bandenspecialist kiest hierbij voor<br />

een centrum dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en het BREEAM ‘Excellent’-certificaat. Dit zorgt voor bijzondere<br />

uitdagingen.<br />

42 | STEDENBOUW.NL


Magna Tyres Waalwijk<br />

LOGISTIEKE UITDAGING<br />

De betonconstructie van Hal A vormde een uitdaging op het gebied van montage<br />

en productie. Wijgerse: “De betonelementen zijn geproduceerd in onze<br />

15 fabrieken in België. Het vroeg 900 transporten om de betonelementen<br />

in 60 dagen naar de plaats van bestemming te brengen. Dat betekende 15<br />

vrachten per dag.” Na de opbouw van het betoncasco werden gevelbeplating,<br />

stalen dakplaten, isolatie en pvc-dakbedekking aangebracht in een tempo van<br />

5.000 m² per week. ›<br />

Projectinfo<br />

Door de staalconstructie om te zetten in een betonnen casco konden twee<br />

rijen kolommen en funderingen komen te vervallen.<br />

Het totale oppervlak van het nieuwe distributiecentrum van de Magna Tyres<br />

Group bedraagt – inclusief kantoor – 57.671 m². Het dc bevat aan weerszijden<br />

een laadkuil met in totaal 48 docks. Het kantoorgedeelte wordt van alle gemakken<br />

voorzien. De medewerkers kunnen hier straks genieten van een luxe<br />

kantine, professionele keuken, fitnessruimte en bijbehorende sanitaire voorzieningen.<br />

Bouwer van het distributiecentrum is Willy Naessens Nederland.<br />

Deze denkt vanaf het eerste moment mee over de uitvoering van de bouw.<br />

HYBRIDE CONSTRUCTIE<br />

“Oorspronkelijk was gekozen voor een staalconstructie”, vertelt Herman Wijgerse,<br />

projectleider van Willy Naessens Nederland. “Door dit om te zetten in<br />

een betonnen casco konden twee rijen kolommen en funderingen komen te<br />

vervallen. Dit levert Magna Tyres aanzienlijk meer ruimte op. De stalen dakplaten<br />

en de gevelbekleding van sandwichpanelen zijn gehandhaafd. Het is<br />

dus een hybride constructie geworden.”<br />

INDRUKWEKKENDE GETALLEN<br />

Willy Naessens moest eerst het modderige terrein geschikt maken voor de<br />

bouwwerkzaamheden. Met immobilisaat, een cementgebonden grondstof,<br />

maakte zij de ondergrond geschikt voor het zware materieel. Daarna konden<br />

de heiwerkzaamheden beginnen. “Het is het grootste werk dat we tot nu toe<br />

in Nederland hebben uitgevoerd”, vertelt Wijgerse. “Dat zorgt voor indrukwekkende<br />

getallen. Zo hebben we ruim 1.000 prefab heipalen in de grond<br />

gebracht met een gemiddelde lengte van 10 m. De funderingen en laadkuilen<br />

tellen zo’n 300 poeren en 500 m funderingsbalken. De 17.000 vloerpalen zijn<br />

met een snelheid van 300 palen per dag de grond in gegaan.”<br />

'Het vroeg 900 transporten<br />

om de betonelementen<br />

naar de plaats van<br />

bestemming te brengen;<br />

een logistieke uitdaging'<br />

Complete afbouw,<br />

‘van de dekvloer tot de laatste druppel verf’<br />

Zodra Willy Naessens Nederland, de hoofdaannemer van Magna<br />

Tyres, de ruwbouw heeft afgerond, neemt DAS Bouwsystemen<br />

de complete afbouw voor haar rekening. “Van de dekvloer tot<br />

de laatste druppel verf”, vat Omid Abdi, projectleider van DAS<br />

Bouwsystemen, samen.<br />

Voor DAS Bouwsystemen betekent dit een enorme uitdaging.<br />

“De esthetische lat ligt hier heel hoog”, vertelt Abdi. “Magna<br />

Tyres gaat voor een pand met uitstraling. Dat zie je aan de<br />

prachtige afwerkmaterialen en hoge afwerkingseisen. Dichte en<br />

glazen wanden, plafonds, interieur, houten vloeren, tegels van<br />

150x150 cm, natuursteen, houten en stalen deuren: alles komt<br />

voorbij. Daarnaast is het een omvangrijk project. We zullen strak<br />

moeten plannen om alles in goede banen te leiden. Dit vergt<br />

een intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.<br />

Anderzijds is dit sleutel voor een fantastisch eindresultaat.”<br />

Projectinfo<br />

Doorgewinterde gevelbouwers<br />

Voor de bouw van het nieuwe logistieke centrum en hoofdkantoor<br />

van Magna Tyres in Waalwijk levert JM van Delft & zn 1.600<br />

m² vliesgevel (FWS60) en 956 m² kozijnen (Schüco) met triple<br />

glas. “Door onze ruime expertise en jarenlange ervaring in grote<br />

projecten zijn wij een doorgewinterde partij”, vertelt projectleider<br />

Albert Emmers.<br />

“De grootste uitdaging van dit project zit in de deadline. Alleen<br />

met een strakke planning en goede communicatie zorg je<br />

ervoor dat de productie en montage volgens schema verlopen.<br />

Dit is van groot belang omdat meerdere partijen aan dit project<br />

werken, met ieder een eigen doel. Dit maakt ons een belangrijke<br />

schakel in het geheel.” Dankzij extra inzet tijdens de vakantieperiode<br />

verlopen de werkzaamheden van JM van Delft & zn exact<br />

volgens schema en is het pand tijdig wind- en waterdicht.<br />

STEDENBOUW.NL | 43


Magna Tyres Waalwijk<br />

BREEAM ‘EXCELLENT’-UITDAGINGEN<br />

Het BREEAM ‘Excellent’-certificaat is een continue uitdaging. Hiervoor moeten<br />

zaken zoals CO 2<br />

-uitstoot, verkeersbewegingen, natuurverschijnselen, afvalstromen<br />

en energieverbruik nauwlettend worden gemonitord en vastgelegd. Er<br />

moeten vleermuizenkasten, een insectenhotel, passende beplanting en amfibieëntrapjes<br />

komen. En dan moet de bouwplaats ook nog netjes zijn. Wijgerse:<br />

“Het is een groot werk, maar het is goed voorbereid. Iedereen weet wat<br />

van hem verwacht wordt. We moeten nu alleen zorgen dat de trein op tempo<br />

blijft rijden. In dit kader vraagt een groot werk minder energie dan drie kleine<br />

werken. Voor mij kan een werk dus niet groot genoeg zijn.” Naar verwachting<br />

kan Magna Tyres het distributiecentrum begin november in gebruik nemen.<br />

Het kantoor wordt omstreeks maart 2020 opgeleverd. ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever Magna Tyres Group, Waalwijk<br />

Architect DENC architecten, Oisterwijk<br />

Constructeur/<br />

aannemer Willy Naessens Nederland, Nieuwkuijk<br />

Installaties Installatiebedrijf den Doorn, Nieuwendijk<br />

Bouwsom € 26 miljoen<br />

Bouwperiode januari <strong>2019</strong> – maart 2020<br />

jmvandelft.nl<br />

Nieuwbouw<br />

Magna Tyres te Waalwijk<br />

DAS Bouwsystemen bv<br />

Cartografenweg 24<br />

Hardeman | van Harten levert en<br />

monteert stalen dak- en wandbeplating<br />

voor diverse uiteenlopende projecten.<br />

Of het nu gaat om een kleine loods of<br />

een groot distributie centrum, wij zijn<br />

gespecialiseerd in beide.<br />

UTILITEITSBOUW<br />

AGRIBOUW<br />

RENOVATIE<br />

5141 MT Waalwijk<br />

info@dasbv.nl<br />

www.dasbv.nl<br />

www.hardeman-vanharten.nl<br />

dé specialisten<br />

in dak- en wandbeplating<br />

Volg ons ook via F T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl<br />

44 | STEDENBOUW.NL


MASCOT® ACCELERATE<br />

New workwear range in stores now<br />

Ga naar de website en vind de<br />

MASCOT® ACCELERATE<br />

-partner bij u in de buurt<br />

www.mascot.nl/nl/accelerate<br />

STAALBOUW<br />

Innovatieve<br />

oplossingen die<br />

design, comfort en<br />

waterbesparing<br />

samenbrengen in<br />

publieke ruimten<br />

DAK & WAND<br />

BEPLATING<br />

PREFAB BETON<br />

RENOVATIE<br />

Meer informatie op delabiebenelux.com<br />

De Bonkelaar 7 • 3774 SB • Kootwijkerbroek • info@bincx.nl


Dorpshuis Zwanenburg<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | K. Dekker Bouw & Infra<br />

MEERDERE HUIZEN ONDER ÉÉN DAK<br />

EEN ONTMOETINGSPLAATS<br />

IN HET HART VAN HET DORP<br />

In Zwanenburg verrijst op dit moment een dorpshuis. Geen bungalowachtig pandje op een achterafpleintje, maar een<br />

markant gebouw met de uitstraling van diverse monumentale panden op rij in het hart van het dorp.<br />

De dakbedekking is duurzaam, kerosinebestendig en reflecterend.<br />

De eerste gesprekken over het te bouwen dorpshuis vonden al plaats in 2013.<br />

In dat jaar leverde Heren 5 architecten – met inbreng van de bewoners – het<br />

winnende ontwerp voor het dorpshuis. Een fraai ontwerp dat voldeed aan<br />

alle wensen van de gemeente Haarlemmermeer. Met een sporthal, bibliotheek,<br />

activiteitenruimtes voor meerdere verenigingen, koffiebar en terras<br />

aan het water en een collectieve huiskamer had het alles in zich om het kloppend<br />

hart van Zwanenburg te worden. Door het overkoepelende herbestemmingsplan<br />

startte de bouw echter pas in 2018.<br />

UITDAGENDE VORMEN<br />

Het dorpshuis – opgezet als meerdere dorpse huizen onder één dak – heeft<br />

opvallende kapvormen. Meer en minder stijgende daklijnen wisselen elkaar<br />

af. Een behoorlijke uitdaging voor K. Dekker Bouw & Infra. “De schuine belijningen<br />

en de exclusieve detailleringen maken dit werk bijzonder”, vertelt<br />

Maarten Snijder, projectleider van K. Dekker Bouw & Infra. “Bovendien zijn er<br />

veel partijen betrokken bij de vorm van het gebouw. Deze hebben impact op<br />

de installaties, de sparingen in het kalkzandsteen, de plafondlijnen en meer.<br />

Gelukkig hebben bijna alle partijen de voorbereidingen in 3D gedaan en is<br />

tijdens de voorbereidingsfase nagenoeg alles al op elkaar afgestemd.”<br />

RUIM EN LICHT<br />

Aan de binnenzijde is het gebouw ruim en licht. Alle gebruiksruimtes zijn<br />

zichtbaar en bereikbaar vanuit de ruime, centraal gelegen ‘binnenstraat’. “In<br />

de vijf jaar dat het plan werd uitgesteld, is het ontwerp nauwelijks veranderd”,<br />

vertelt Snijder. “Op enkele punten is het alleen iets aangescherpt. Zo<br />

verwijst het interieurontwerp nu meer naar een grote Hollandse schuur met<br />

houten spanten. In overleg met de architect en de opdrachtgever hebben we<br />

ook een aantal bezuinigingen doorgevoerd. Door hier en daar materialen en<br />

armaturen te wijzigen, bleef de look & feel van het pand ongewijzigd, maar<br />

kon wel worden bespaard.”<br />

46 | STEDENBOUW.NL


Dorpshuis Zwanenburg<br />

Projectinfo<br />

Vloerverwarming en<br />

-koeling met complete ontzorging<br />

De vloerverwarming en -koeling in het nieuwe dorpshuis wordt<br />

geïnstalleerd door Provarmo. Deze doet dat in opdracht van<br />

werktuigbouwkundig installateur Schulte & Lestraden. “We zijn<br />

er klaar voor”, meldt Ido van Maldegem, commercieel directeur<br />

van Provarmo. “We hebben een ontwerp gerealiseerd binnen<br />

het budget, hebben dit in BIM-modules overgedragen aan<br />

Schulte & Lestraden en wachten nu op het startschot.”<br />

Meer en minder stijgende daklijnen wisselen elkaar af.<br />

Provarmo opereert in geheel Nederland en uitsluitend voor<br />

professionele installateurs. Zij gaat daarbij voor complete<br />

ontzorging, van ontwerp tot revisie. Haar opdrachtgevers<br />

hebben er totaal geen omkijken naar. “Die ontzorging zit in een<br />

optimaal ontwerp, snelle leveringen, flexibiliteit in uitvoering en<br />

begeleiding en dat alles binnen een scherpe prijs-kwaliteitverhouding”,<br />

licht Van Maldegem toe. “We maken daarbij gebruik<br />

van hulpmiddelen die het meest efficiënte legpatroon van de<br />

leidingen garanderen, compleet met een helder overzicht van<br />

het legplan. Na oplevering heeft de klant alle belangrijke technische<br />

gegevens zwart-op-wit."<br />

'Het dorpshuis<br />

wordt all-electric'<br />

DUURZAME MAATREGELEN<br />

In het kader van duurzaamheid werd gekozen voor duurzame materialen. Speciaal<br />

voor het dorpshuis werden drie kleuren gevelstenen geselecteerd. Om de<br />

metselaars te ontzien, werden deze gemixt op de pallets aangeleverd. Voor de<br />

dakbedekking werd een lichtgrijze kunststof FPO gekozen in verband met de<br />

lange levensduur, kerosinebestendigheid en reflectie van het zonlicht. Door<br />

de reflectie warmt het gebouw minder op en hoeft er minder gekoeld te worden.<br />

Op de zuidgevel wordt zonwerende beglazing toegepast. Verwarming en<br />

koeling worden geregeld door een warmtekoudeopslag, waarvoor de energie<br />

wordt aangeleverd door pv-panelen, gekoppeld aan een batterijsysteem met<br />

opslag. Ook isolatie en kierdichting hebben extra aandacht gekregen. Snijder:<br />

“Met deze maatregelen is het dorpshuis straks all-electric en klaar voor een<br />

lange, duurzame toekomst.”<br />

Als de Lidl, die nu is gevestigd in het pand naast het nieuwe dorpshuis, is<br />

verhuisd, wordt dit terrein ingericht als het voorterrein van het dorpshuis. ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer<br />

Architect Heren 5 Architecten, Amsterdam<br />

Constructeur Pieters Bouwtechniek, Haarlem<br />

Uitvoerder K. Dekker Bouw & Infra, Warmenhuizen<br />

Installaties Schulte & Lestraden, Lisse<br />

Bouwsom € 7 miljoen<br />

Bouwperiode oktober 2018 – februari 2020<br />

STEDENBOUW.NL | 47<br />

Provarmo advertentie (lettercontouren) (95x130mm).indd 1 25-07-19 12:31


MBO-campus Purmerend<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Sebastiaan Rozendaal<br />

HOGE ESTHETISCHE<br />

KWALITEIT VOOR<br />

HERNIEUWD ONTWERP<br />

Het ROC Horizon College en ROC Regio College openen vanaf schooljaar<br />

<strong>2019</strong>/2020 een nieuwe vestiging in Purmerend. De realisatie had wat voeten<br />

in de aarde als gevolg van bezwaarprocedures vanuit omwonenden, maar<br />

het resultaat mag er zijn. Intal leverde een belangrijke bijdrage aan de<br />

esthetische kwaliteit van het hernieuwde ontwerp van de mbo-campus.<br />

Door gebruik van het profielsysteem IT77-CS is er geen verschil in uitstraling tussen beweegbare en vaste componenten;<br />

de draaivleugel ligt verdekt achter het vaste kader.<br />

48 | STEDENBOUW.NL


MBO-campus Purmerend<br />

De eerste plannen voor de nieuwbouw dateren van<br />

2013, zegt Johan Andringa van Intal. “Destijds werden<br />

we door opdrachtgever SMT Bouw & Vastgoed<br />

al tijdens de aanbesteding gevraagd om gezamenlijk<br />

met een aantal andere partijen een voorstel uit<br />

te werken voor het winnend ontwerp. Dat is gelukt.<br />

Vrijwel parallel aan de engineeringsfase kwamen er<br />

bezwaarprocedures vanuit omwonenden en werd<br />

het project voor enkele jaren stilgelegd. Medio<br />

2018 werd het weer actueel en konden we de initiële<br />

stukken weer uit de kast halen. Met dezelfde<br />

partijen, maar met nieuwe gezichten, hebben we<br />

het plan opnieuw onder de loep genomen."<br />

OPTIMALISATIES<br />

Het initiële plan werd volgens Andringa grondig<br />

herzien. “Gedurende de jaren is er veel veranderd.<br />

Met de nodige aanpassingen en gewijzigde inzichten,<br />

zowel vanuit de behoefte van de school als na<br />

het doorlopen van de bezwaarprocedures, is een<br />

hernieuwd ontwerp gemaakt, passend binnen de<br />

nieuwe vergunningen. Ook wij wisten de nodige<br />

optimalisaties te realiseren in het hernieuwde<br />

ontwerp. Dat ging uitstekend doordat het engineeringstraject<br />

volledig in 3D werd uitgevoerd.<br />

Wij hebben aangetoond dat de beoogde overspanningen,<br />

met voldoende versterking intern, in<br />

aluminium kunnen worden uitgevoerd. In combinatie<br />

met de aluminium puien en kozijnen geeft<br />

dat een mooi(er) esthetisch resultaat. Daarnaast<br />

weten we met onze IT55 vliesgevel met beperkte<br />

(en betaalbare) aanpassingen de vereiste inbraakwerendheidsklasse<br />

WK3 te realiseren.”<br />

RUSTIG GEVELBEELD<br />

Intal heeft voor het nieuwe gebouw 900 m 2<br />

vliesgevels geleverd en 600 m 2 aluminium kozijnen,<br />

uitgevoerd in het profielsysteem IT77-CS.<br />

“Deze serie onderscheidt zich met een volledig<br />

verdekt liggende vleugel”, zegt Andringa. “Er is<br />

dus geen verschil in uitstraling tussen een beweegbare<br />

en vaste component; de draaivleugel<br />

ligt verdekt achter het vaste kader. Dat biedt<br />

maximale daglichttoetreding en zorgt voor een<br />

rustig gevelbeeld. Een groot deel van de kozijnen<br />

is reeds bij Leebo in de prefab gevelpanelen<br />

geïntegreerd. Op die manier hebben we kunnen<br />

bijdragen aan een efficiënter bouwproces met<br />

een hoge esthetische kwaliteit."<br />

De nieuwe schoollocatie aan het Karekietpark<br />

in Purmerend biedt vanaf schooljaar <strong>2019</strong>/2020<br />

plaats aan 2.000 leerlingen en omvat circa<br />

10.000 m² bruto vloeroppervlak. ❚<br />

'De aluminium vliesgevels in combinatie<br />

met de aluminium kozijnen geven de<br />

campus een hoge esthetische kwaliteit'<br />

Intal leverde een belangrijke bijdrage aan de esthetische kwaliteit van de mbo-campus.<br />

STEDENBOUW.NL | 49


Naturalis Biodiversity Center Leiden<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Egbert de Boer<br />

PRECISIEWERK IN ONTWERP<br />

EN UITVOERING MAAKT<br />

IMPOSANTE GLASKROON-<br />

GEVEL MOGELIJK<br />

Een monumentale trappenberg leidt naar de tentoonstellingsruimte.<br />

Het nieuwe Naturalis Biodiversity Center in Leiden is recentelijk heropend. Het populaire museum (circa 400.000 bezoekers<br />

per jaar) is in twee jaar tijd drastisch verbouwd en uitgebreid. In totaal omvat het project circa 38.000 m². Hiervan is<br />

circa 18.000 m² renovatie van het bestaande gebouw. Daarnaast realiseert Naturalis een nieuw laboratoriumgebouw van<br />

circa 3.000 m² en circa 17.000 m² nieuwbouw voor het museum. <strong>Stedenbouw</strong> sprak met hoofdaannemer J.P. van Eesteren<br />

over maakbaarheid, maatwerk en samenwerking.<br />

50 | STEDENBOUW.NL


Naturalis Biodiversity Center Leiden<br />

'Een integrale<br />

aanpak van<br />

ontwerp,<br />

engineering en<br />

uitvoering was<br />

noodzaak'<br />

Niet te missen in het straatbeeld is de veertig meter<br />

hoge 'glaskroon' in het ontwerp van Neutelings<br />

Riedijk Architecten. Deze verbindende gevel en<br />

ontvangsthal – opgetrokken uit duurzame materialen<br />

– is het nieuwe beeldmerk van het museum,<br />

dat verder bestaat uit bestaande onderzoeksfaciliteiten<br />

en kantoren, alsmede een zestig meter<br />

hoge depottoren uit 1997. Naturalis koos in het<br />

ontwerptraject (op basis van een prijsvraag) voor<br />

toepassing van materialen die op natuurlijke wijze<br />

verouderen: natuursteen, beton, glas, staal en eikenhout.<br />

Het gesloten deel van de buitenzijde van<br />

het nieuwe hoofdgebouw is afgewerkt met grote<br />

Naturalis koos in het ontwerptraject voor toepassing van materialen die op natuurlijke wijze<br />

verouderen: natuursteen, beton, glas, staal en eikenhout.<br />

blokken rood travertin. De glaskroongevel is samengesteld<br />

uit geprefabriceerde, beglaasde betonnen<br />

elementen die aan de binnenzijde zijn afgewerkt<br />

met eikenhout. De gevel, die oud en nieuw<br />

tot een geheel smeedt, is geconstrueerd in 3D op<br />

basis van een hybride skelet, samengesteld uit betonnen<br />

prefab elementen en een staalconstructie.<br />

De gevels zijn deels afgewerkt met rood travertin.<br />

MAAKBARE CONSTRUCTIES<br />

“Het prijswinnende ontwerp is volledig doorgelicht<br />

en gefinetuned op basis van maakbaarheid”,<br />

zegt projectmanager Erwin van den Hove van J.P.<br />

van Eesteren. Intensieve samenwerking tussen<br />

architect en aannemer is de basis van deze aanpak.<br />

“Wij hebben veel ervaring met uitdagende<br />

utiliteitsbouw, waarbij wij zij aan zij staan met<br />

ontwerppartijen, als co-ontwikkelaar van het<br />

technisch ontwerp. Dat hoeft niet per se in Design<br />

& Build, het kan ook op basis van een aanbesteding<br />

na een ontwerptender, zoals in dit geval.” De<br />

ruime dimensionering en de gewenste materialisatie<br />

van de visie van Naturalis en de architect<br />

vroegen om een zorgvuldige technische vertaling<br />

van het esthetische concept. “Wij zijn letterlijk<br />

met een 3D-bril op met de betrokken partijen door<br />

het ontwerp heen gelopen – van de constructieve<br />

basis tot aan de afwerkingsdetails, zoals de betonnen<br />

gevelstroken ontworpen door Iris van<br />

Herpen. De glaskroongevel is opnieuw geconstrueerd<br />

om tot maakbare elementen te komen die<br />

optimaal aansluiten op het gewenste gevelbeeld. ›<br />

STEDENBOUW.NL | 51


Naturalis Biodiversity Center Leiden<br />

De uiteindelijke staalconstructie die de glaskroon<br />

constructief mogelijk maakt, is niet meer zichtbaar;<br />

deze is achter een pakket van beton en eikenhout<br />

‘verdwenen’.”<br />

HELDERE UITVOERINGSLOGISTIEK<br />

Een integrale aanpak van ontwerp, engineering<br />

en uitvoering was noodzaak, zegt Van den<br />

Hove. “Veel is geprefabriceerd, zoals de betonnen<br />

gevel elementen van de glaskroon – oogvormige,<br />

vooraf beglaasde elementen met een doorsnede<br />

van negen meter, die per twee op een vrachtwagen<br />

passen.” Het gewenste ontwerp staat voorop,<br />

de maakbaarheid ervan is geperfectioneerd zodat<br />

de uitvoering vlekkeloos kon verlopen. “Prestaties<br />

van ontwerpende partijen en uitvoerende partijen<br />

zijn daarop volledig afgestemd. Logistieke stromen<br />

van nieuwbouw en renovatie zijn gelijktijdig<br />

gestart, maar hebben niet geconflicteerd. Tegelijkertijd<br />

hebben wij voor een heldere knip gezorgd<br />

in de oplevering: in mei dit jaar leverden wij het<br />

gebouw op; de tentoonstellingsinrichting viel<br />

'De veertig meter hoge ‘glaskroon’ is<br />

het nieuwe beeldmerk van het museum'<br />

onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever<br />

en is grotendeels ingepast in onze planning.”<br />

De tentoonstellingsruimten vallen op door<br />

hun dimensionering, met muren tot 30 meter<br />

lengte, 300 millimeter dikte en 14 meter hoogte,<br />

met overspanningen tot 21 meter. Afdoende volume<br />

om plaats te bieden aan opgezette dieren<br />

als giraffen en olifanten en natuurlijk Trix, het<br />

gigantische T. rex-skelet dat een belangrijke publiekstrekker<br />

is voor het museum. De tentoonstellingsruimten<br />

lopen vrijwel door tot in de nok van<br />

de nieuwbouw en zijn verbonden door een 'trappenberg'<br />

in het atrium – afgewerkt met eikenhout,<br />

in dimensionering afnemend naar boven toe.<br />

TRILLINGVRIJ HEIEN<br />

De robuuste grandeur van de ontvangsthal, deels<br />

afgewerkt in dezelfde natuursteensoort als de buitengevel,<br />

gaat geleidelijk over in een besloten setting,<br />

op maat van de tentoon te stellen objecten,<br />

terwijl het uitzicht op de glaskroongevel vanaf de<br />

omlopen indruk blijft maken. Het nieuwe museumgebouw<br />

en het laboratoriumgebouw vormen<br />

nu één ensemble met de bestaande kantoren,<br />

collectiedepots en laboratoria. Deels gevestigd in<br />

de bestaande gebouwen zijn deze laboratoria zowel<br />

binnen als buiten geüpgraded. Van den Hove:<br />

“Eén van de uitdagingen was het heien naast<br />

de depottoren en het slopen van het bestaande<br />

52 | STEDENBOUW.NL


Naturalis Biodiversity Center Leiden<br />

gebouw, dat niet ontruimd kon worden vanwege de kwetsbaarheid van het<br />

collectiemateriaal – miljoenen unieke exemplaren, van botten tot vlinders. De<br />

oplossing hebben wij gevonden in stil en trillingvrij funderen en slopen.” Innovatieve<br />

nieuwbouw in combinatie met renovatie, met oog voor het bestaande<br />

gebouw en de verschillende deelbelangen; het eindresultaat mag er zijn. ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Ontwerp-bouwteam<br />

Naturalis Biodiversity Center<br />

Neutelings Riedijk Architecten, Aronsohn<br />

Raadgevende Ingenieurs, Bureau Huisman<br />

en Van Muijen, Ingenieursbureau DGMR<br />

TBI-onderneming J.P. van Eesteren<br />

Hoofdaannemer<br />

Installatiecombinatie ULC/Kuipers<br />

Bouwperiode januari 2017 – mei <strong>2019</strong><br />

Projectinfo<br />

Specialist in architectonisch beton houdt<br />

kwaliteitsfactoren onder controle<br />

De architectonische betonelementen in de nieuwbouw van het<br />

Naturalis Biodiversity Center zijn geproduceerd door Hibex.<br />

De constructieve maakbaarheid van de kroongevel, afgewerkt<br />

met circa 400 beglaasde, ruitvormige prefab betonelementen,<br />

is mogelijk gemaakt door een intensieve samenwerking tussen<br />

hoofdaannemer, (constructief) ontwerpers en gevelleverancier.<br />

“Door in een vroeg stadium alle partijen aan tafel te<br />

brengen, kon het spectaculaire gevelbeeld worden omgezet in<br />

maakbare elementen”, vertelt projectmanager Marc Spanjer<br />

van Hibex.<br />

De maakbaarheid van het esthetisch ontwerp van Neutelings<br />

Riedijk Architecten kende aanvankelijk vele uitdagingen, zegt<br />

Spanjer. “Het gewenste reliëf in het gevelbeeld, de constructieve<br />

afdracht van de gevelelementen en de waterdichting<br />

dienden in een samenhangend technisch ontwerp te worden<br />

vervat.” Ingenieursbureau Lievense heeft in dit proces zowel<br />

voor Hibex als hoofdaannemer J.P. van Eesteren een verbindende<br />

rol gespeeld. “Met behulp van digitale technieken is tot<br />

een ontwerp gekomen waarmee wij als betonbouwer verder<br />

konden: de elementen zijn perfect ruitvormig gemaakt en in<br />

onze fabriek beglaasd; de montagemethode met onzichtbare<br />

stapelnokken, belangrijk voor de afdracht, is uitontwikkeld.<br />

Uiteindelijk kwamen we uit bij gevelelementen die goed te<br />

produceren en te monteren waren, met de juiste transportmethode,<br />

gevelwerking, waterdichting en gewenste uitstraling.<br />

Het betonmengsel is voorzien van Noors marmergranulaat<br />

en na productie gestraald, waardoor de gevel een bijzondere<br />

schittering krijgt.” Ook het ontwerp voor de bij Hibex geproduceerde<br />

gevelbanden in het natuurstenen geveldeel (met reliëf<br />

aan binnen- en buitenzijde) is gefinetuned op technische maakbaarheid.<br />

“Daarnaast hebben wij de V-vormige kolommen<br />

geproduceerd waarop de kroongevel rust.”<br />

Projectinfo<br />

'Interieurbouwer betrokken in bouwkundig traject'<br />

Een grote maatwerklevering met bouwkundige aspecten, dat is<br />

de inbreng van Harryvan Interieurbouw in het nieuwbouwdeel<br />

van het Naturalis Biodiversity Center. De opdracht van hoofdaannemer<br />

J.P. van Eesteren bestond uit de engineering, levering en<br />

montage van eiken wand- en plafondelementen van de kroongevel,<br />

eiken bekleding van de balustrades van de trappenberg en<br />

480 stuks eiken kaders rondom deuren, doorgangen en akoestische<br />

panelen ontworpen door bekend designer Tord Boontje.<br />

“Uiteraard zijn betrouwbare leveranciers en montagepartijen<br />

essentieel bij deze volumes”, vertelt projectorganisator Peter<br />

Dijkman van Harryvan Interieurbouw. Om een voorbeeld te<br />

geven: het plafond van de kroongevel, de verbindende ontvangsthal<br />

van het Naturalis Biodiversity Center, meet 50x40x40 meter<br />

en bestaat uit 284, ellipsvormige eiken elementen met lichtdoorlatende<br />

spanplafonds, elk elementdeel met een lengte van circa<br />

4,20 meter. “Belangrijke aspecten bij dit project zijn akoestiek,<br />

vormvastheid en demontabiliteit. De diverse en vaak complexe<br />

onderdelen vereisten een goede begeleiding tijdens de bouw,<br />

geborgd door een eigen uitvoerder.”<br />

Wij vertalen plannen en ontwerpen in perfect<br />

uitgevoerde projecten.<br />

harryvaninterieur.nl<br />

0598 - 422 700<br />

STEDENBOUW.NL | 53


Naturalis Biodiversity Center Leiden<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure<br />

'GEVELELEMENTEN DRAGEN AF AAN ELKAAR'<br />

Beeld | Koen Mol<br />

De imposante kroongevel van het vernieuwde Naturalis Biodiversity Center bood technische uitdagingen in het kader<br />

van maakbaarheid. Hoofdaannemer J.P. van Eesteren heeft advies- en ingenieursbureau Lievense ingeschakeld om alternatieven<br />

te ontwikkelen voor het constructief ontwerp. Van de geheel in beton ontworpen geveldraagstructuur is<br />

uiteindelijk een hybride constructie gemaakt, met een sterke expertise-inbreng van de producerende partijen.<br />

Met behoud van de vormgeving is een staalconstructie<br />

ontworpen die het dak draagt en tevens<br />

horizontale steun biedt tegen windbelastingen<br />

loodrecht op de gevel. In de staalconstructie zijn<br />

oplossingen bedacht om de kniklengten van kolommen<br />

te reduceren, om deze zo slank mogelijk<br />

te houden. “Slankheid had prioriteit. We hebben<br />

alles op alles gezet om de constructie optimaal te<br />

laten bijdragen aan de reductie van de kniklengten.<br />

Bijvoorbeeld met een kleine koppeling naar<br />

de bestaande depottoren van Naturalis”, zegt<br />

ontwerper/projectleider Robin van Gerwen van<br />

Lievense. “De hoge kroongevel heeft immers geen<br />

achterconstructie voor de afdracht van krachten.”<br />

'Slankheid<br />

had prioriteit'<br />

Producent Hibex heeft Lievense gevraagd de<br />

uitwerking van de gevelelementen tot op detailniveau<br />

uit te werken. Van Gerwen: “De prefab gevelelementen<br />

zijn perfect ruitvormig gemaakt en<br />

dragen af aan elkaar, met stapelnokken voorzien<br />

van glijfolies. Het eigen gewicht van de elementen<br />

wordt met deze verborgen nokken naar beneden<br />

gedragen. De elementen zijn middels bouten aan<br />

de staalconstructie bevestigd voor de winddruk en<br />

met name windzuiging: overal kunnen kleine horizontale<br />

verplaatsingen plaatsvinden, zodat geen<br />

temperatuurspanningen worden opgebouwd.”<br />

Met behoud van de vormgeving is een staalconstructie ontworpen die het dak draagt en tevens<br />

horizontale steun biedt tegen windbelastingen loodrecht op de gevel.<br />

De gevelelementen zijn zodanig ontworpen dat de<br />

stelkozijnen konden worden meegestort in de fabriek<br />

van Hibex, wat weer in het belang is van een<br />

goede waterdichting. Van Gerwen: “Producerende<br />

partijen, hoofdaannemer en architect hebben continu<br />

meegedacht, waardoor de juiste expertise kon<br />

worden ingebracht om het gewenste gevelbeeld<br />

technisch te vertalen – een integrale aanpak voor<br />

een maatwerkconstructie. Hierdoor kan Lievense<br />

zijn rol als advies- en ingenieursbureau dat architectonische<br />

ontwerpen constructief haalbaar<br />

maakt optimaal waarmaken.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 55


VDL-hoofdkantoor Eindhoven<br />

Tekst | Tim van Dorsten<br />

Beeld | Hurks bouw & vastgoedontwikkeling<br />

VDL WERKTE DOOR TIJDENS<br />

RENOVATIE HOOFDKANTOOR<br />

Tijdens de werkzaamheden van Hurks om het bestaande VDL-hoofdkantoor in Eindhoven uit te breiden en te renoveren,<br />

koos VDL Groep ervoor om in dit gebouw te blijven werken. “Tijdens de renovatie stond er slechts een stofschot tussen<br />

ons en hen.”<br />

Het vernieuwde hoofdkantoor van VDL Groep in<br />

Eindhoven is inmiddels meer dan tweemaal zo groot,<br />

mede dankzij de werkzaamheden van bouwbedrijf<br />

Hurks. Hiervoor heeft dit bedrijf in eerste instantie<br />

van februari 2017 tot en met september 2018 een<br />

nieuwe toren en een parkeergarage gebouwd. De<br />

toren is vergelijkbaar met het bestaande gebouw.<br />

“Die toren hebben we anderhalve meter naast het<br />

bestaande pand gebouwd”, vertelt Marcel Stokkingreef,<br />

projectleider bij Hurks. De nieuwe toren<br />

kreeg aan drie kanten een gevel, maar werd aan één<br />

zijde opengelaten: de zijkant die het dichtst bij het<br />

bestaande gebouw stond. “Beide gebouwen hebben<br />

we later aan elkaar verbonden, met een atrium.”<br />

GEBOUW GESTRIPT<br />

Maar voor het zover was, moest van het bestaande<br />

pand eerst de gevel worden gestript. “Dat was<br />

aanvankelijk niet de wens van VDL Groep, maar<br />

bij een nadere inspectie bleek die gevel aan vervanging<br />

toe te zijn. Niet zo vreemd ook, want<br />

dit gebouw en ook deze gevel zijn ruim 25 jaar<br />

Tijdens het bouwen van de nieuwe toren gaf VDL Groep aan meer elan aan het vernieuwde gebouw te willen geven.<br />

56 | STEDENBOUW.NL


VDL-hoofdkantoor Eindhoven<br />

'Beide gebouwen<br />

hebben we aan<br />

elkaar verbonden,<br />

met een atrium'<br />

oud. Door de gevel te vervangen, hebben we ervoor<br />

gezorgd dat het pand ook de komende 25<br />

jaar een fris en toch herkenbaar uiterlijk heeft.”<br />

Met deze werkzaamheden ging Hurks in oktober<br />

2018 aan de slag, nadat het bouwbedrijf de meeste<br />

werkzaamheden van de nieuwe toren had afgerond.<br />

Ook de medewerkers van VDL waren inmiddels<br />

verhuisd: van het bestaande gebouw naar de<br />

nieuwe toren. “Dat was wel erg bijzonder, om zo<br />

dicht bij onder meer de directie te werken”, vindt<br />

Stokkingreef. “Met name in het tweede deel van de<br />

werkzaamheden, die eind september <strong>2019</strong> zijn afgerond,<br />

stonden er slechts stofschotten tussen ons en<br />

hen. Hierop hebben we onze werkzaamheden aangepast,<br />

door minder geluidsoverlast te produceren.<br />

Daarnaast hielden we poolshoogte bij de directie<br />

om er zeker van te zijn dat ze zo min mogelijk last<br />

van ons zouden hebben. De VDL-directie reageerde<br />

steeds erg ontspannen: ze heeft nooit geklaagd.”<br />

AANGEPASTE WENSEN<br />

Daarnaast kreeg Hurks te maken met aangepaste<br />

wensen. “Tijdens het bouwen van de nieuwe<br />

toren gaf VDL Groep aan meer elan aan het ver-<br />

Hurks heeft de nieuwe toren anderhalve meter naast het bestaande pand gebouwd.<br />

'Het was erg bijzonder om zo dicht bij<br />

onder meer de directie te werken'<br />

nieuwde gebouw te willen geven. Het gaat per<br />

slot van rekening wel om het hoofdkantoor.”<br />

Hiervoor nam het bedrijf een interieurarchitect<br />

in de arm, die onder meer aangaf dat de verdiepingsruimten<br />

meer openheid moesten krijgen<br />

door andere kozijntoepassingen en glazen videhekken.<br />

“Dit heeft samen met andere materiaaltoepassingen,<br />

kleuren en meubels geleid tot een<br />

prachtig, transparant gebouw. Het heeft wel voor<br />

ietwat vertraging gezorgd, want eigenlijk zouden<br />

onze werkzaamheden in mei afgerond zijn.”<br />

Hiervoor heeft Hurks in eerste instantie van februari 2017 tot en met september 2018 een nieuwe<br />

toren en een parkeergarage gebouwd.<br />

Dit komt ook door de showroom, dat VDL Groep inmiddels<br />

heeft omgedoopt tot ‘De Wereld van VDL’.<br />

“Hier gaat VDL Groep laten zien en ervaren wie ze<br />

is, wat ze doet, waarom ze dat doet en wat de toegevoegde<br />

waarde is van alle producten en diensten die<br />

ze wereldwijd ontwikkelt, produceert en verkoopt”,<br />

licht Stokkingreef toe. “De laatste jaren is VDL Groep<br />

enorm gegroeid, dus hebben we de ruimte in oppervlakte<br />

moeten verdubbelen. Ook hier heeft de interieurarchitect<br />

ervoor gezorgd dat de ruimte als een<br />

volwaardig experience center zal gaan fungeren.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 57


VDL-hoofdkantoor Eindhoven<br />

Tekst | Tim van Dorsten<br />

Beeld | Rockfon<br />

COMBINATIE VAN PLAFONDSYSTEMEN<br />

ZORGT VOOR GEWENSTE UITSTRALING<br />

HOOFDKANTOOR VDL GROEP<br />

Door de combinatie van zichtbare en verdekte plafondsystemen van Rockfon krijgt elke ruimte van het vernieuwde<br />

VDL-hoofdkantoor niet alleen de gewenste uitstraling, maar ook een goede akoestiek en brandveiligheid.<br />

Door de groei van VDL Groep was het bestaande hoofdkantoor te klein geworden<br />

en aan vernieuwing toe. Bij de revitalisatie van het gebouw koos het Brabantse<br />

familiebedrijf voor de systeemplafonds van Rockfon. “We werken al<br />

decennialang samen met VDL”, laat Oualid Rouchdi van Rockfon weten. “Dit<br />

komt onder meer vanwege onze productbeschikbaarheid: onze producten zijn<br />

altijd direct leverbaar. Daarnaast hebben we gezorgd voor een combinatie van<br />

zichtbare en verdekte plafondsystemen, waardoor elke ruimte de gewenste<br />

uitstraling krijgt.”<br />

Het gaat hierbij om een ingetogen en functionele uitstraling, die onder meer<br />

tot stand komt door het gebruik van panelen met de verdekte kantafwerking<br />

D. Hierbij liggen de plafondpanelen een centimeter lager dan de profielen,<br />

waardoor ze uit het zicht vallen en een chiquere ambiance ontstaat. “Daarnaast<br />

hebben de panelen de hoogste waarden op het gebied van akoestiek en<br />

brandwerendheid”, geeft Rouchdi aan.<br />

Het hoofdkantoor van VDL Groep in Eindhoven.<br />

'We werken al decennialang<br />

samen met VDL, onder meer<br />

omdat onze producten altijd<br />

direct leverbaar zijn'<br />

Het aangelegde plafondsysteem in de gangen.<br />

KANTOORTUINEN ZONDER GELUIDSOVERLAST<br />

Voor de plafonds van de kantoren en de directiekamers heeft VDL Groep<br />

gekozen voor Rockfon Krios-panelen, vertelt Stijn Kennis, die als projectleider<br />

verantwoordelijk is voor de nieuwbouw- en renovatieprojecten<br />

van de VDL-gebouwen. Dankzij een lichtreflectie van 86 procent en een<br />

klasse-A-geluidsabsorptie zijn deze plafondpanelen met name geschikt in<br />

kantoortuinen waar veel mensen werken die niet gehinderd willen worden<br />

door teveel geluidsoverlast. Daarnaast zorgt de hoogste brandklasse A1<br />

voor brandveiligheid. “Meestal zijn stramienmaten in kantoren 3,6 meter<br />

en kunnen alleen plafondpanelen van 600 millimeter worden toegepast”,<br />

weet Kennis. “Rockfon Krios kan echter in verschillende afmetingen<br />

worden geleverd. Deze systemen zijn ideaal, omdat ze op maat gemaakt<br />

kunnen worden. In het gerenoveerde VDL-hoofdkantoor zijn de plafondpanelen<br />

in een veelvoud van 800 millimeter gemaakt, omdat dit kantoor<br />

stramienmaten van 4 meter heeft.”<br />

EGAAL GEHEEL DANKZIJ VERDEKT PROFIELSYSTEEM<br />

In de gangen van de directieafdeling zijn deze grotere panelen, voorzien van<br />

de kantafwerking D, geplaatst in een verdekt plafondsysteem waarbij de panelen<br />

niet zichtbaar zijn. In dit volledig verdekt profielsysteem, dat Rockfon<br />

speciaal voor VDL heeft ontwikkeld, zijn de plafondpanelen demonteerbaar<br />

voor een eenvoudige toegang tot de installaties in het plenum. Dankzij een<br />

speciale systeemvariant is het mogelijk de hoofdprofielen op 1.800 millimeter<br />

afstand van elkaar te plaatsen, waarbij minder ophangpunten nodig zijn. “De<br />

keuze voor een verdekt profielsysteem is een eenvoudige manier om een upgrade<br />

te geven aan een plafondsysteem doordat een egaler geheel ontstaat”,<br />

aldus Rouchdi. ❚<br />

58 | STEDENBOUW.NL


www.rijbroekvloeren.nl<br />

VDL-hoofdkantoor Eindhoven<br />

Tekst | Tim van Dorsten Beeld | Vloerenbedrijf Van Rijbroek<br />

GIETDEKVLOEREN:<br />

ECONOMISCH DE BESTE KEUZE<br />

In de huidige overspannen markt heeft de bouw nieuwe uitdagingen en moeten kosten, kwaliteit en planning goed<br />

worden bewaakt. Gietdekvloeren bieden het antwoord op al deze uitdagingen.<br />

Het snelle bouwen – omarmd tijdens de crisis – komt onder druk te staan<br />

door een krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden bedrijven in de bouw<br />

gedwongen op een andere manier naar kwaliteit te kijken, mede door het<br />

beoogde stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In deze markt pleit Vloerenbedrijf<br />

Van Rijbroek voor meer bewustwording van gietdekvloeren. Gieten<br />

gaat namelijk veel sneller dan smeren en is minder arbeidsintensief. De beschikbare,<br />

maar steeds schaarser wordende vaklui worden veel beter benut.<br />

De planning van zowel aannemer Hurks als opdrachtgever VDL is in dit uitdagende<br />

project gewaarborgd gebleven.<br />

'We verhogen de kwaliteit<br />

door de aanvoer van<br />

grondstoffen in eigen<br />

handen te nemen'<br />

RENOVATIE EN NIEUWBOUW<br />

Kwaliteit is bij traditionele, gesmeerde zandcement dekvloeren in de praktijk<br />

moeilijk te garanderen. De aardvochtige specie moet immers – veelal handmatig<br />

– goed worden verdicht. Hierdoor ontstaat een grote spreiding in kwaliteit. Vooral<br />

bij renovatie, zoals bij VDL, waarbij aangesloten moet worden op bestaande<br />

situaties is flexibiliteit gecombineerd met gegarandeerde kwaliteit een vereiste.<br />

Gietdekvloeren bereiken hun sterkte vanwege hun zelfverdichtende karakter,<br />

zonder intensieve handmatige verdichting. Hierdoor is de kwaliteit gegarandeerd.<br />

Vloerenbedrijf Van Rijbroek verhoogt de kwaliteit nog een stap, door de<br />

aanvoer van grondstoffen volledig in eigen hand te nemen en is daardoor onafhankelijk<br />

van de aanlevermogelijkheden en kwaliteiten van derden. Vooral<br />

bij de begane grondvloeren van VDL zijn zeer hoge kwaliteitseisen gevraagd<br />

en mede dankzij het intensieve overleg in de voorbereidende fase tussen<br />

Hurks en Van Rijbroek ook daadwerkelijk gerealiseerd. ❚<br />

VAN RIJBROEK VLOEREN<br />

TOONAANGEVEND SINDS 1976<br />

GIETVLOEREN<br />

VAN RIJBROEK<br />

VLOEREN<br />

0413 - 265055 info@rijbroekvloeren.nl<br />

Gietdekvloeren<br />

Fotobijschrift. Zandcementvloeren (Beeld: xxxxx) Zwevende vloeren<br />

Het gieten van vloeren gaat veel sneller dan smeren en<br />

is minder arbeidsintensief.<br />

“GIETDEKVLOEREN:<br />

Fotobijschrift. (Beeld: xxxxx)<br />

DE BASIS VOOR ELKE VLOERAFWERKING”<br />

STEDENBOUW.NL | 59


VDL-hoofdkantoor Eindhoven<br />

Tekst | Tim van Dorsten Beeld | De Haan Westerhoff<br />

STORMVASTE SCREENS VOOR<br />

VERNIEUWD VDL-HOOFDKANTOOR<br />

Bij de uitbreiding en renovatie van het hoofdkantoor<br />

van VDL Groep in Eindhoven heeft De Haan Westerhoff<br />

gezorgd voor de stormvaste buitenzonwering.<br />

Het bedrijf in zonweringen, rolluiken en kozijnen is betrokken geraakt bij dit<br />

grote revitalisatieproject aan de Hoevenlaan in Eindhoven naar aanleiding<br />

van de aangeboden offerte aan Hurks Bouw & Vastgoedontwikkeling en het<br />

adviesgesprek wat daarop volgde. Hurks heeft toen gekozen om met De Haan<br />

Westerhoff in zee te gaan. De keuze ging hierbij naar de ritsscreens, mede<br />

omdat deze screens in elke stand windvast zijn tot windkracht 8. Dit is te danken<br />

aan het geleidingssysteem met rits. Daarnaast weert het glasvezeldoek<br />

van deze screens ruim 85 procent van de zonnewarmte, maar is desondanks<br />

wel lichtdoorlatend. Hierdoor hebben de VDL-medewerkers nog wel zicht<br />

naar buiten wanneer de screens zich in neergelaten positie bevinden. Vanaf<br />

augustus 2018 zorgde het team van projectleider Roel Olivier ervoor dat de<br />

buitenzonwering in fases werd aangebracht. De stormvaste buitenzonwering<br />

is op maat gemaakt. ❚<br />

'Dankzij het geleidingssysteem<br />

met rits zijn de<br />

screens in elke stand<br />

windvast tot windkracht 8'<br />

De stormvaste buitenzonwering voor het nieuwe hoofdkantoor van VDL<br />

Groep is op maat gemaakt.<br />

60 | STEDENBOUW.NL


VDL-hoofdkantoor Eindhoven<br />

Projectinfo<br />

Hoofdkantoor VDL Groep duurzaam gestript<br />

Bij de uitbreiding van het hoofdkantoor van VDL Groep moest<br />

eerst het oude deel worden gestript, voordat aan de grootschalige<br />

verbouwing kon worden begonnen. 99 procent van de vrijgekomen<br />

materialen zijn duurzaam hergebruikt of gerecycled.<br />

Sloopbedrijf M. Heezen heeft deze sloopwerkzaamheden<br />

duurzaam uitgevoerd. “Naast circulariteit en recycling zit hard<br />

werken in onze genen. Bij ieder project werken we met oog<br />

voor de toekomst”, vertelt uitvoerder Sam van Kemenade.<br />

Vanaf september 2017 heeft dit bedrijf in dertien weken het<br />

oude hoofdkantoor volledig gestript. “We hebben de plafonds,<br />

wanden, vloeren en één gevel volledig verwijderd. Daarnaast<br />

hebben we het VDL-logo van het dak gehaald, zodat dit later op<br />

zijn nieuwe plek teruggeplaatst kon worden.”<br />

Tijdens het project bleef het hoofdkantoor gewoon geopend,<br />

waardoor de overlast tot een minimum beperkt diende te<br />

worden. “We hebben ervoor gekozen om zo min mogelijk te<br />

hakken, met uitzondering van de dekvloer op de begane grond.<br />

Voor de afvoer en materiaalscheiding hebben we gebruikgemaakt<br />

van verreikers." Veel verwijderde materialen krijgen een<br />

nieuwe bestemming, waaronder de kozijnen en de binnendeuren.<br />

Daarnaast zijn liftonderdelen ter beschikking gesteld aan<br />

het liftinstituut, waar trainingen en opleidingen worden gegeven.<br />

99 procent van de vrijgekomen materialen zijn duurzaam<br />

hergebruikt of gerecycled.<br />

Projectinfo<br />

Vernieuwd VDL-hoofdkantoor<br />

heeft nieuw rioolstelsel<br />

De uitbreiding van het hoofdkantoor van VDL Groep in Eindhoven<br />

betekende ook een verandering van het rioolnetwerk. B.<br />

Schepens B.V. zorgde voor een nieuw rioolsysteem, zonder te<br />

weten hoe het huidige eruit zag.<br />

De uitbreiding van het hoofdkantoor van VDL Groep in Eindhoven<br />

betekende ook een verandering van het rioolnetwerk.<br />

Begin dit jaar ging B. Schepens grond- en infrawerken aan<br />

de slag met de infrastructuur rond het vernieuwde hoofdkantoor.<br />

Zo diende een nieuw systeem voor de riolering te worden<br />

ontworpen en kreeg de parkeerplaats een ingrijpende verandering.<br />

“We wisten niet wat er aan riool aanwezig was”, vertelt<br />

directeur Bert Schepens. “Maar dat maakte het werk voor ons<br />

juist interessant. Het liefst zoeken we zelf hoe het rioolstelsel uit<br />

te breiden. Daarnaast willen we als betrouwbare partner graag<br />

betrokken zijn bij het begin, de engineering en de uitvoering.”<br />

In dit geval ging het om een rioolnetwerk dat twee keer zo<br />

groot moest worden. Daarnaast diende de parkeerplaats te<br />

worden aangepakt, omdat het hoofdkantoor twee keer zo groot<br />

is geworden. Het nieuwe rioolsysteem is inmiddels aangelegd<br />

en eind september zorgde B. Schepens B.V. nog voor de laatste<br />

fase van de bestrating van de parkeerplaats.<br />

STEDENBOUW.NL | 61


VDL-hoofdkantoor Eindhoven<br />

ZO DOEN WE DAT<br />

Partner voor perfectie in afbouw, glas & schilderwerken<br />

Projectinfo<br />

Beglazing en schilderwerkzaamheden<br />

In opdracht van bouwkundig aannemer Hurks Bouw Zuid levert<br />

en monteert Van Vonderen alle beglazing (enkelglas) in de houten<br />

kozijnen van het VDL-project.<br />

Conform de eisen van het Bouwbesluit en de NEN 3569 worden de<br />

glasbokken met een verreiker op de verdieping geplaatst, uitgelopen<br />

met een glaskar, met de hand gemonteerd en vervolgens<br />

afgekit. Daarnaast verzorgt de Bergeijkse specialist in afbouw en<br />

schilderwerk alle schilderwerkzaamheden. “Alle houten binnenkozijnen<br />

worden in een donkere kleur afgewerkt”, vertelt Paul<br />

Bouman, directeur van Van Vonderen. “De wanden worden voorzien<br />

van een scan/glasvezelbehang en vervolgens in een lichte<br />

kleur getext.” Fase 1 van de werkzaamheden (de nieuwbouw) is<br />

inmiddels opgeleverd. De renovatie van de bestaande bouw en<br />

uitbreiding van de showroom volgden in september.<br />

Het glas bij VDL hoofdkantoor in Eindhoven is in partnership met van Noordenne uitgevoerd!<br />

Schilderwerk en Glas voor nieuwbouw en renovatie:<br />

Bij nieuwbouw en renovatie van utiliteitsgebouwen, hotels en woningen is het<br />

van belang dat het schildersbedrijf betrouwbaar is qua timing en capaciteit,<br />

flexibel ingezet kan worden tijdens de bouw. Daarnaast moet onder verschillende<br />

omstandigheden de geleverde kwaliteit gewaarborgd zijn. Van Vonderen heeft zich<br />

hierin ruimschoots bewezen en dit heeft geleid tot langdurige relaties met een keur<br />

aan landelijk en regionaal opererende aannemers.<br />

Als dé specialist in afbouw, glas en schilderwerken denkt Van<br />

Vonderen vooraf en tijdens de bouw proactief mee in het proces.<br />

“Voor het gehele traject en voor alle disciplines in de bouw is het<br />

belangrijk om t.b.v. planning en logistiek een maximale efficiency<br />

te bereiken”, vertelt Bouman. “Van Vonderen ontzorgt opdrachtgevers<br />

van A tot Z. Klanten zien ons als partner voor perfectie!”<br />

Schildersbedrijf<br />

De Waterlaat 2 | 5571 MZ Bergeijk | T +31(0)497-572425<br />

www.vanvonderen.nl<br />

Vestiging Tiel: Edisonstraat 21 | 4004 JL Tiel<br />

Vestiging Oosterhout: Nijverheidsweg 15 | 4906 CM Oosterhout<br />

In samenwerking met:<br />

Uw partner in grond- en infrawerken vanaf het<br />

voortraject tot en met de uitvoering.<br />

B. Schepens B.V. is een modern en veelzijdig bedrijf dat relaties ontzorgt<br />

in zowel de voorbereidende fase als in de uitvoering op het<br />

gebied van grond- en infrawerken. Met een team van vakbekwame en<br />

gecertificeerde medewerkers realiseren we uitdagende projecten voor<br />

overheden, ontwikkelaars, aannemers en bedrijven.<br />

0499 379911 bschepens.nl<br />

Een wereld die constant in beweging is, vraagt een continue<br />

cyclus van saneren, recyclen, bouwen en onderhouden. Als<br />

familiebedrijf doen wij dat vanzelfsprekend met respect voor<br />

onze omgeving. Met het oog op de generatie na ons.<br />

040 262 18 15<br />

www.heezenbv.nl<br />

samen sterk<br />

voor morgen<br />

62 | STEDENBOUW.NL


Advertorial<br />

Tekst en beeld | Mascot International A/S<br />

KLEDINGCOLLECTIES VOOR DE BOUW<br />

FOCUS OP BEWEGINGS-<br />

VRIJHEID, STRETCH EN COMFORT<br />

MASCOT ® ACCELERATE is een zeer uitgebreide kledingcollectie met meer dan zeventig producten in zes verschillende<br />

kleurencombinaties, waarin kwaliteit, bewegingsvrijheid en duurzaam materiaal de grootste focus hebben. De keuze is<br />

groot en er zijn functies en kleuren voor vele verschillende branches – waaronder de bouw.<br />

De MASCOT ® ACCELERATE-collectie is geschikt voor vele branches door de focus<br />

op bewegingsvrijheid, comfort en slijtvast materiaal. In de collectie vindt u broeken<br />

in vier verschillende stofcombinaties, met ieder hun eigen unieke eigenschappen.<br />

PERSONALISEER MET MIX & MATCH<br />

De algemene flexibiliteit van de selectie in MASCOT ® ACCELERATE biedt functies,<br />

kleuren en mogelijkheden voor een groot aantal branches. Er is een volledige collectie<br />

voor zowel mannen als vrouwen – met broeken en rokken voor vrouwen in<br />

maar liefst twee verschillende pasvormen. Individuele medewerkers kunnen zelf<br />

een keuze maken die past bij hun voorkeuren of werksituatie, en blijven zo toch<br />

voldoen aan de gemeenschappelijke beeldvormende uitstraling op de werkplek.<br />

100% stretchstof met rek in vier richtingen en licht materiaal worden volop<br />

gebruikt in de collectie. De meeste werknemers in de bouw zijn geïnteresseerd<br />

in comfortabele en lichte werkkleding met veel bewegingsvrijheid.<br />

Eén van de bestsellers is stoftype 311, die elastisch is in alle richtingen en<br />

daardoor een unieke bewegingsvrijheid biedt. Daarnaast combineert de mul-<br />

tifunctionele stretchstof een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en<br />

is deze ook nog waterafstotend.<br />

Naast het personaliseren van de kleding met betrekking tot kleuren en materialen,<br />

kunt u ook uw bedrijfsnaam en logo op de kleding laten bedrukken<br />

of borduren.<br />

OVER MASCOT INTERNATIONAL A/S<br />

Mascot International A/S is een Deens bedrijf met eigen CSR-gecertificeerde<br />

fabrieken in Laos en Vietnam. MASCOT heeft één van Europa's grootste magazijnen<br />

voor werkkleding. Meer dan 4,8 miljoen producten – verdeeld over<br />

32.000 artikelnummers – liggen klaar voor verzending. De verkoop loopt uitsluitend<br />

via dealers met klanten in de bouw, handwerk, transport, logistiek en<br />

industrie. Als wereldwijd textielbedrijf draagt MASCOT een grote verantwoordelijkheid<br />

voor de veiligheid van mensen en milieu, zowel op de productielocaties<br />

als in de rest van de toeleveringsketen. ❚<br />

https://www.mascot.nl/nl/accelerate<br />

STEDENBOUW.NL | 63


Business Park Flight Forum Eindhoven<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | Aannemersbedrijf M.P. Drijvers B.V.<br />

NIEUW DC WORDT HET MEEST PROMINENTE GEBOUW OP BUSINESS PARK FLIGHT FORUM<br />

OPVALLEND ‘GOUDEN’<br />

DISTRIBUTIECENTRUM OP<br />

BEDRIJVENPARK IN EINDHOVEN<br />

Business Park Flight Forum in Eindhoven krijgt er binnenkort een nieuw distributiecentrum bij. In opdracht van KERO<br />

Vastgoedontwikkeling ontwierpen de architecten van Pauwert Architectuur een opvallende nieuwbouw met een goudkleurige<br />

gevel, BREEAM ‘Very Good’ gecertificeerd. Aannemersbedrijf M.P. Drijvers B.V. kreeg de opdracht voor de bouw<br />

van de ruime hal van 20.000 m² en een aanpalende kantoorruimte van 1.000 m². De aannemer startte begin maart met<br />

de werkzaamheden, eind <strong>2019</strong> moet het project af zijn.<br />

Flight Forum is hét Brainport businesspark van<br />

Eindhoven. Op dit gemengd bedrijvenpark met<br />

een totale omvang van ongeveer 65 hectare vlakbij<br />

Eindhoven Airport liggen bedrijfspanden als<br />

zwerfkeien verspreid in het landschap. Het businesspark<br />

omvat onder meer het distributiecentrum<br />

Silver Forum, dat een opvallende, organische<br />

'Gold Forum valt op door de<br />

goud kleurige gevel met een<br />

organische vorm'<br />

64 | STEDENBOUW.NL


Business Park Flight Forum Eindhoven<br />

vorm heeft met een zilverkleurige gebogen gevelafwerking.<br />

“In opdracht van KERO Vastgoedontwikkeling<br />

wordt de centrale cluster op het terrein<br />

nu afgewerkt met Gold Forum, dat architecturaal<br />

en functioneel één geheel vormt met Silver Forum”,<br />

zegt Martin Drijvers, vijfde generatie van<br />

het gelijknamige aannemingsbedrijf. “Het nieuwe<br />

distributiecentrum krijgt een goudkleurige gebogen<br />

gevelafwerking en wordt na oplevering het<br />

meest prominente gebouw op de site.”<br />

BREEAM ‘VERY GOOD’<br />

GECERTIFICEERD<br />

Aannemersbedrijf M.P Drijvers B.V. werd opgericht<br />

in 1902 door Michel Drijvers en is meer<br />

dan 100 jaar later uitgegroeid tot een allround<br />

aannemer voor nieuwbouw, verbouw, renovatie,<br />

restauratie en onderhoud. Het familiebedrijf uit<br />

‘s-Hertogenbosch wordt inmiddels geleid door de<br />

vierde generatie Drijvers, beschikt over een vast<br />

team van vijfendertig ervaren medewerkers en<br />

voert opdrachten uit voor particulieren, woningbouwcorporaties,<br />

gemeenten en onderwijsinstellingen,<br />

maar ook voor bedrijven en projectontwikkelaars.<br />

Recente projecten zijn de transformatie<br />

van klooster Mariënburg in ’s-Hertogenbosch tot<br />

JADS University Campus, de transformatie van het<br />

voormalige Philips NatLab in Eindhoven tot creatieve<br />

vakschool Sint-Lucas en de renovatie van<br />

de Petruskerk in Vught tot ontmoetingscentrum<br />

DePetrus.<br />

Daarom hebben we ook een adviseur in de arm<br />

genomen, die ons in elke fase kon begeleiden om<br />

het project tot een goed einde te brengen.”<br />

DEADLINE EIND <strong>2019</strong><br />

De aannemer startte begin maart van dit jaar met<br />

de werkzaamheden en tegen het bouwverlof was<br />

de bedrijfshal waterdicht afgewerkt. Vandaag<br />

wordt nog hard gewerkt om ook de kantoorruimtes<br />

verder af te werken. “Tegen het einde<br />

van dit jaar moet het project helemaal af zijn”,<br />

sluit Drijvers af. “Intussen hebben we met KERO<br />

Vastgoedontwikkeling al een contract afgesloten<br />

voor een volgend project, dit keer met BREEAM<br />

‘Outstanding’-certificatie.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

KERO Vastgoedontwikkeling<br />

Architect<br />

Pauwert Architectuur<br />

Hoofdaannemer<br />

Aannemersbedrijf M.P. Drijvers B.V.<br />

Dakbedekking<br />

dakAlliance<br />

'Dit is ons<br />

eerste BREEAM<br />

‘Very Good’<br />

gecertificeerde<br />

project'<br />

Aannemersbedrijf M.P. Drijvers B.V. staat in voor de volledige realisatie van<br />

het project Gold Forum in Eindhoven.<br />

“Ook voor KERO Vastgoedontwikkeling hebben<br />

we in het verleden naar tevredenheid projecten<br />

uitgevoerd, waaronder de nieuwbouw van een<br />

distributiecentrum in Venlo. Daarom contacteerden<br />

ze ons ook voor de realisatie van het nieuwe<br />

distributiecentrum in Eindhoven met een bedrijfshal<br />

van 20.000 m² en 1.000 m² aan kantoorruimte.<br />

Het nieuwbouwvolume steunt op een grote<br />

staalconstructie en een gevel met een organische<br />

vorm in goudkleurige sandwichpanelen. In de hal<br />

werd gekozen voor een vlakke betonvloer, terwijl<br />

in de kantoren geopteerd werd voor een cementdekvloer.<br />

Overal werd LED-verlichting met bewegingsdetectie<br />

en daglichtsensoren voorzien”, licht<br />

Drijvers het project toe. “Voor ons is dit het eerste<br />

BREEAM ‘Very Good’ gecertificeerde project.<br />

Het nieuwe distributiecentrum is het meest prominente gebouw op Business Park Flight Forum.<br />

Het valt op door zijn goudkleurige gevel, maar kreeg ook de BREEAM ‘Very Good’ certificering.<br />

STEDENBOUW.NL | 65


Business Park Flight Forum Eindhoven<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | dakAlliance<br />

DISTRIBUTIECENTRUM KRIJGT<br />

PVC-DAKBEDEKKING GESCHIKT<br />

VOOR PLAATSING VAN ZONNEPANELEN<br />

Het Eindhovense dakAlliance is een relatief jong bedrijf dat pas 5 jaar geleden werd opgericht door Koos van Dommelen<br />

en Bart van Goch. Beide eigenaars hadden echter al meer dan 25 jaar specifieke ervaring op het gebied van innovatieve<br />

dakoplossingen, productinnovatie en projectmanagement.<br />

“Zoals onze naam al doet vermoeden, zijn we<br />

gespecialiseerd in dakbedekking en werken we<br />

liefst samen met een selecte groep van aannemers<br />

en leveranciers om opdrachtgevers een geschikte<br />

oplossing voor hun projecten aan te bieden”,<br />

stelt Van Goch. “Onze corebusiness ligt in het<br />

leveren en plaatsen van duurzame oplossingen<br />

voor nieuwbouw en renovatieprojecten, maar ook<br />

‘De grote oppervlakte, het BREEAMprincipe<br />

en de korte doorlooptijd<br />

maken dit project speciaal’<br />

DakAlliance is een specialist op het gebied van innovatieve dakoplossingen. Zo levert en monteert de firma ook de<br />

dakbedekking voor het distributiecentrum Gold Forum in Eindhoven.<br />

66 | STEDENBOUW.NL


Business Park Flight Forum Eindhoven<br />

in het onderhoud van bestaande daken. We zijn<br />

goed in het creëren van platte daken, bijvoorbeeld<br />

groendaken of energiedaken, en het aanbrengen<br />

van veiligheidsvoorzieningen op het dak. Referentieprojecten<br />

zijn onder meer het Provinciehuis<br />

(torendak) van Den Bosch, het Centrumplan in<br />

Rosmalen, het Afrika Museum in Berg en Dal en<br />

Sportcomplex Drieburcht in Tilburg.”<br />

Drijvers is één van die aannemingsbedrijven waar ze<br />

bij dakAlliance regelmatig mee samenwerken. Ook<br />

voor het nieuwe distributiecentrum Gold Forum in<br />

Eindhoven contacteerde de aannemer Van Dommelen<br />

en Van Goch. “Architectenbureau Pauwert en opdrachtgever<br />

KERO Vastgoedontwikkeling creëerden<br />

een iconisch gebouw met een opvallende goudkleurige<br />

gevel en kozen eveneens voor een esthetische<br />

en vooral duurzame dakafwerking. We monteerden<br />

een dakbedekking op basis van PVC dik 1,5 mm<br />

van Alkorplan en PIR-isolatie van Unilin, die uiterst<br />

geschikt is voor de installatie van zonnepanelen. Bovendien<br />

zijn ook de veiligheidssystemen, met andere<br />

woorden de lijnsystemen met synthetische kabels<br />

van MARQ, van onze hand”, licht Van Goch toe.<br />

“Technisch gezien is dit project dan wel niet zo<br />

uitzonderlijk, maar de oppervlakte van 20.000 m²<br />

en het feit dat het gaat om een BREEAM-project<br />

De architect en opdrachtgever creëerden een iconosch gebouw met een opvallende gevel en kozen<br />

voor een esthetische en vooral duurzame dakafwerking.<br />

maken het toch speciaal. Bovendien krijgen we<br />

te maken met een vrij korte doorlooptijd. Zo<br />

moest de hal tegen het bouwverlof volledig waterdicht<br />

afgewerkt zijn. De uitzonderlijke weersomstandigheden<br />

met dagen lang een extreem<br />

hoge temperatuur waren een niet te onderschatten<br />

factor. Onze teams, goed voor zowat vijftien<br />

mensen, begonnen ’s morgens om 5 uur, zodat ze<br />

tegen de middag naar huis konden. In een mum<br />

van tijd was deze fase van de werkzaamheden afgerond.<br />

Nu volgt nog de tweede fase, waarbij het<br />

dak van de kantoorruimte aangepakt wordt.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 67


Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | Aannemersbedrijf Dick de Boer<br />

OOGCENTRUM GROEIT OP HUIDIGE LOCATIE UIT JASJE<br />

NIEUWBOUW ALS<br />

VISITEKAARTJE VAN IDENTITEIT<br />

EN PROFESSIONALITEIT<br />

Het nieuwe Oogcentrum Noordholland krijgt een opvallende open gevel uit wit stucwerk met veel en hoge openingen.<br />

68 | STEDENBOUW.NL


Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard<br />

In maart 2020 verhuist Oogcentrum<br />

Noordholland naar een nieuwbouw<br />

in de buurt van het station van Heerhugowaard.<br />

Een bouwteam met EGM<br />

Architecten en aannemersbedrijf Dick<br />

de Boer ontwierp een opvallend drielaags<br />

gebouw met een gevel uit wit<br />

stucwerk, met veel en hoge openingen<br />

en een ruime en lichte patio als<br />

groen hart. De betonskeletbouw was<br />

af tegen het bouwverlof en tegen het<br />

einde van het jaar moet het gebouw<br />

klaar zijn, waarna de testen van de<br />

medische apparatuur kunnen volgen.<br />

Oogcentrum Noordholland kent de laatste jaren<br />

een enorm sterke groei en ziet de vraag naar oogheelkundige<br />

zorg de komende jaren verder toenemen.<br />

Dit centrum houdt zich steeds meer bezig<br />

met super-specialistische oogzorg en onderzoek.<br />

Het huidige gebouw werd in februari 2010 in gebruik<br />

genomen en in juli van dat jaar werd ook<br />

de operatiekamer opgeleverd. “Het oogcentrum is<br />

een begrip in de regio en is dan ook op de huidige<br />

locatie volledig uit zijn jasje gegroeid. Daarom investeert<br />

de directie in een nieuwbouwvolume met<br />

een oppervlakte van 4.500 m² aan de Gildestraat,<br />

in de buurt van het station van Heerhugowaard.<br />

Het is meteen het eerste bedrijf op de strook grond<br />

achter hotel Jules tussen de N242, het spoor en de<br />

spoorbrug”, geeft Dick de Boer aan. “Achter een<br />

opvallende open gevel in wit stucwerk schuilt een<br />

gebouw met een heldere en duidelijke opbouw.<br />

Patiënten, bezoekers en medewerkers betreden<br />

het gebouw via dezelfde entree en komen terecht<br />

in de receptie op het gelijkvloers, de spreek-, behandel-<br />

en onderzoeksruimtes op de eerste verdieping<br />

of de kantoren en het operatiecomplex nog<br />

een verdieping hoger. Een ruime en lichte patio<br />

vormt het groene hart van dit gebouw.” ›<br />

‘Tegen het einde<br />

van <strong>2019</strong> moeten<br />

de bouw werkzaam<br />

heden<br />

afgerond zijn’<br />

STEDENBOUW.NL | 69


75 C - 100 G<br />

85 C - 50 G<br />

100 M - 100 G<br />

100 Z<br />

Verbouwen in een<br />

ziekenhuis/zorginstelling<br />

dat 24/7 in bedrijf is,<br />

maken wij dagelijks mee…<br />

Sasburg Techniek zorgt voor de oplossing!<br />

Sasburg Techniek is een<br />

enthousiast bedrijf met jarenlange<br />

ervaring en veel kennis.<br />

Wij dragen bij aan de realisatie<br />

van duurzame gebouwen. Niet<br />

alleen bij nieuwbouwprojecten<br />

maar ook bij renovaties en uitbreidingen<br />

wordt een op maat<br />

gesneden installatie verzorgd.<br />

Voor en tijdens de verbouwing<br />

hebben wij dagelijks contact<br />

met de opdrachtgever en eind -<br />

gebruiker en zorgen wij ervoor<br />

dat de overlast naar cliënten en<br />

gebruikers minimaal is en<br />

de productie of werkzaamheden<br />

van de opdrachtgever kunnen<br />

doorgaan.<br />

Daarnaast maakt Sasburg<br />

Techniek zowel bij nieuwbouw<br />

als renovatie/verbouw gebruik<br />

van BIM/Revit om in het voortraject<br />

een volledig uitgewerkt<br />

ontwerp te kunnen aanleveren.<br />

Dit heeft als voordeel dat<br />

eventuele clashes met andere<br />

installaties en bouwkundige<br />

constructies, voor aanvang van<br />

de werkzaamheden worden<br />

voorkomen.<br />

Kijk voor meer informatie op:<br />

sasburgtechniek.nl<br />

BIM/REVIT | medisch geclassificeerde ruimtes | beveiliging- en brandmeldinstallaties | data- en verpleegoproepsystemen<br />

ai156896704711_00018431001 Schermer BV Installatietechniek.pdf 1 20-09-19 10:10<br />

Al 65 jaar<br />

de constante factor<br />

in West-Friesland.<br />

Betrouwbaar<br />

Betrokken<br />

Ambitieus<br />

Kleuren


Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard<br />

‘Een ruime en lichte patio<br />

vormt het groene hart van<br />

het Oogcentrum’<br />

RESTAURATIE, RENOVATIE EN NIEUWBOUW<br />

Aannemersbedrijf Dick de Boer is de ideale partner voor dit project. De firma<br />

uit Hoorn werd opgericht in 1984 met de focus op de renovatie van bestaande<br />

gebouwen en de restauratie van historische panden. Zo heeft de aannemer<br />

bijvoorbeeld een twintigtal restaurants van de McDonald’s groep gemoderniseerd<br />

en kantoren voor vastgoedinvesteerder Vastint gerenoveerd. “Vandaag<br />

bestaat ons team uit acht specialisten in restauratie, acht man op utiliteitsbouw<br />

en vier medewerkers op kantoor. Daarnaast beschikken we over een flexibele<br />

schil van nog eens twintig personen. We denken steeds mee met de architect<br />

en opdrachtgever om het bouwtraject te optimaliseren en streven ernaar om<br />

elk project soepel en vlekkeloos te laten verlopen en hinder voor de gebruikers<br />

te voorkomen”, vertelt de zaakvoerder. “We beginnen vaak met een kleinere<br />

klus bij een bepaalde klant en worden er later voor een groter project teruggevraagd.<br />

Zo werden we 2 jaar geleden gecontacteerd door de oogarts van het<br />

Oogcentrum Noordhollland om een aantal optimalisaties aan zijn privéwoning<br />

uit te voeren. Vandaag bouwen we het nieuwe pand voor het Oogcentrum.” }<br />

Projectinfo<br />

Prefab houtskeletbouw gevelelementen en<br />

dakranden zorgen voor luchtdichte schil<br />

BouW ’85 (Hem) is verantwoordelijk voor de levering en montage<br />

van de prefab houtskeletbouw gevelelementen en dakranden<br />

voor het nieuwe Oogcentrum Noordholland.<br />

“We ontwerpen, produceren, leveren en monteren prefab houtconstructies<br />

voor alle denkbare toepassingen: van houten (dak)<br />

constructies tot complete woningen en van gevelelementen<br />

tot gootrekken. Dankzij een geheel geautomatiseerde zaagfreesstraat<br />

en een team van goed opgeleide vakmensen kunnen<br />

we elk project aan”, vertelt directeur Joey Besseling. “Het feit dat<br />

we dit project in bouwteam realiseren en in een vroeg stadium<br />

onze kennis konden delen, heeft ervoor gezorgd dat de gebouwschil<br />

absoluut luchtdicht is en daarbij ook met alle voorbereidingen<br />

voor de overige bouwpartners rekening gehouden werd. De<br />

volledige voorbereidingsfase verliep uiterst vlot en nu zijn we<br />

volop bezig met de montage van de verschillende elementen.<br />

Dit project bewijst nog maar eens dat prefab bouwelemenenten<br />

een absolute meerwaarde zijn voor elke toepassing, zeker ook<br />

voor een dergelijk prestigieus project waar voor alle bouwpartners<br />

kwaliteit centraal staat.”<br />

Projectinfo<br />

Vliesgevel springt in het oog<br />

Het Hoornse Akuflex Aluminiumbouw werd opgericht in 1975<br />

en sinds 2006 staan Theo Verduin en Olaf Diderich aan het roer.<br />

Onder het motto ‘Bouwen doe je samen’ fabriceert en monteert<br />

de firma aluminium gevelelementen.<br />

Aannemersbedrijf Dick de Boer focust op de restauratie van historische<br />

panden en de renovatie van bestaande gebouwen, maar ook op de<br />

realisatie van nieuwbouwprojecten.<br />

Het assortiment omvat onder meer vliesgevels, raam- en<br />

deurkozijnen, daklichten, schuif- en vouwsystemen, winkelpuien<br />

en automatische deuren inclusief de aandrijving. “We<br />

zijn een creatieve oplossingsgerichte bouwpartner. Tijdens<br />

elke fase van het bouwproces denken we met onze klanten<br />

mee. Dankzij onze ruime kennis en jarenlange ervaring zijn<br />

we in staat om voor elk project een geschikt gevelsysteem<br />

op maat voor te stellen. Flexibiliteit, een nauw contact met de<br />

klant en een snelle service zijn onze belangrijkste troeven”,<br />

legt Theo Verduin uit. “We zijn de vaste partner van aannemingsbedrijf<br />

Dick de Boer voor aluminium gevelelementen.<br />

Daarom belden ze ons voor de realisatie van de opvallende<br />

vliesgevel voor het Oogcentrum Noordholland. Aangezien we<br />

in een vroeg stadium bij het project betrokken waren, konden<br />

we advies geven over design en montage.”<br />

STEDENBOUW.NL | 71


Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard<br />

Projectinfo<br />

Hoofdaannemer zocht gespecialiseerde onderaannemer in betonwerken<br />

Van Muijen Betonbouw (Obdam) is een veelzijdige<br />

betonbouwer, gespecialiseerd in de natte<br />

beton. De firma produceert en levert de complete<br />

betonnen ruwbouw voor projecten in de<br />

woning- en utiliteitsbouw.<br />

“We willen onze opdrachtgevers volledig<br />

‘ontzorgen’, wat inhoudt dat we het volledige<br />

traject organiseren. Van het bedenken<br />

van een effectieve bouwsystematiek en alle<br />

noodzakelijke voorbereidingen tot de uitvoering<br />

van een bouwwerk”, zegt hoofd bedrijfsbureau<br />

Sam Korrel. “We passen ons steeds<br />

flexibel aan de behoeften van elk project<br />

aan en onze ervaren medewerkers denken<br />

graag met de klant mee om tot een kwalitatief<br />

hoogwaardige oplossing te komen.”<br />

Aannemersbedrijf Dick de Boer contacteerde<br />

Van Muijen Betonbouw omdat ze voor<br />

de nieuwbouw van Oogcentrum Noordholland<br />

op zoek was naar een gespecialiseerde<br />

onderaannemer voor de betonwerkzaamheden.<br />

Het project omvatte onder meer<br />

funderingen, wanden, kolommen en vierzijdige<br />

opgelegde breedplaatvloeren. “Het<br />

gebouw heeft een kolommenstructuur met<br />

daarop zwaarbewapende vierzijdig opgelegde<br />

breedplaatvloeren. Voor de imposante<br />

entree van deze eyecatcher hebben we<br />

ronde kolommen van ruim 10 meter hoog<br />

gestort”, legt Korrel uit. “Van april tot augustus<br />

<strong>2019</strong> waren we met gemiddeld tien tot<br />

twaalf mensen op de bouwplaats actief. Het<br />

team bestond onder meer uit een uitvoerder,<br />

verschillende betontimmerlui, vlechters<br />

en ondersteuningsbouwers, een kraanen<br />

betonpompmachinist, …. Onze eerste<br />

samenwerking met Dick de Boer verliep heel<br />

positief en dit smaakt naar meer. Het is bovendien<br />

een mooi project bij ons in de buurt.”<br />

Van Muijen Betonbouw is ook betrokken<br />

bij heel wat andere projecten, waaronder<br />

Van der Valk Zuidas, Student Experience<br />

(Amsterdam), Van der Valk Schiedam, De<br />

Leidse Schans (Yours te Leiden), Bold Overhoeks<br />

(Amsterdam), Beach Resort (Nieuwvliet-Bad),<br />

Van der Valk A4 en diverse<br />

andere projecten in de randstad.<br />

72 | STEDENBOUW.NL


Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard<br />

STRAKKE PLANNING<br />

Het nieuwe Oogcentrum in Heerhugowaard is in volle opbouw. Net voor het<br />

bouwverlof was het betonskelet afgewerkt en tegen het einde van dit jaar<br />

moeten de bouwwerken volledig afgesloten zijn. In de eerste maanden van<br />

2020 wordt er dan tijd genomen voor een grondige inbouw en test van alle<br />

medische apparatuur om in maart de deuren te openen. ❚<br />

Projectinfo<br />

Nieuwste installatietechnieken<br />

voor Oogcentrum Noordholland<br />

Een kernwaarde bij Oogcentrum Noordholland is ‘zorg volgens<br />

de laatste stand der techniek'. Dit is een mooie overeenkomst<br />

met de visie van Schermer Installatietechniek.<br />

“De klimaatinstallaties die wij gaan installeren voor dit gebouw<br />

zijn gasloos en voorzien van de nieuwste technieken”, aldus het<br />

werktuigbouwkundig installatiebedrijf uit Hoorn. “Zo wordt onder<br />

andere een lucht/water-warmtepomp toegepast met speciaal<br />

ontworpen 4-pijpssystemen. De warmtepomp heeft volledig<br />

gescheiden watercircuits voor koud en warm water. De circuits<br />

kunnen daardoor gelijktijdig en geheel onafhankelijk van elkaar<br />

‘koud’ en ‘warm’ water leveren. We zijn erg trots om onderdeel<br />

te zijn van dit West-Friese bouwteam, onder leiding van aannemingsbedrijf<br />

Dick de Boer.”<br />

Projectinfo<br />

Sanitaire installaties voor nieuw oogcentrum<br />

Familiebedrijf Lenting Techniek, opgericht in 1938, heeft<br />

zich ontwikkeld tot een specialist op het gebied van loodgieterswerk,<br />

sanitaire installaties en – via haar afdeling waterservice<br />

– het beheer en onderhoud van drinkwaterinstallaties<br />

en legionellapreventie.<br />

“Kwaliteit en vakmanschap staan centraal. Vanuit een nieuw<br />

pand in De Goorn zijn we met een team van zowat vijfenveertig<br />

eigen mensen en nog eens tien tot twintig flexibele collega’s actief<br />

in de nieuwbouw en renovatie van heel wat appartementsgebouwen,<br />

utiliteitsgebouwen, ziekenhuizen, fabrieken, scholen,<br />

hotels, …. We zorgen voor de toevoer van vers water en<br />

de afvoer van vervuild water. Verder staan we in voor de brandbeveiliging<br />

met brandblussers, brandslanghaspels of droge<br />

blusleidingen”, legt sr. projectleider Edwin Veldboer uit. “Binnen<br />

het bouwteam voor het nieuwe Oogcentrum in Heerhugowaard<br />

zijn we verantwoordelijk voor het ontwerp, de calculatie én de<br />

uitvoering van de sanitaire installaties. Al geruime tijd zijn we<br />

ook betrokken bij ziekenhuisprojecten in de Westelijke helft van<br />

Nederland en recent bij de bouw van een grote vleesfabriek in<br />

Haarlem en een datacenter in de buurt van Schiphol.”<br />

Projectinfo<br />

Elektrotechnische en beveiligingsinstallaties tot<br />

in de kleinste details uitgewerkt<br />

Voor het ontwerpen en uitwerken van de elektrotechnische en<br />

beveiligingsinstallaties voor de nieuwbouw van het Oogcentrum<br />

Noordholland deed aannemingsbedrijf Dick de Boer een beroep<br />

op Sasburg Techniek uit Zwaag.<br />

“In twee maanden tijd hebben we in nauw overleg met de<br />

aannemer, adviseur Valstar Simonis en de opdrachtgever door<br />

middel van diverse optimalisatievoorstellen een compleet<br />

tekenpakket, bestek en open begroting uitgewerkt”, zegt<br />

Arjan Kleuver. “We zijn recent gestart met de montage van de<br />

kabelgoottracés en zijn ook verantwoordelijk voor de aardingbliksem-,<br />

noodstroom- en laagspanningsinstallatie. Verder<br />

staan we in voor de installatie van de verlichting, waarbij we<br />

gebruikmaken van de nieuwste LED-technologie, grotendeels<br />

geschakeld door aanwezigheidsdetectie, en een passief<br />

optisch netwerk met glasvezelkabels voor het dataverkeer.”<br />

Sasburg Techniek verzorgt ook de beveiliging met een inbraakpreventiesysteem,<br />

intercom, toegangscontrole en IP-camerasysteem<br />

en integreert een gecertificeerde brandmeldinstallatie,<br />

een gebouwbeheersysteem en een verpleegoproepinstallatie.<br />

Het gebouw omvat ook een reserveringssysteem voor spreekkamers<br />

en vergaderzalen in combinatie met narrowcastingschermen.<br />

Het volledige dakoppervlak is uitgerust met in totaal<br />

800 m² aan zonnepanelen en de ramen zijn voorzien van zonwering.<br />

De installatie voor de medische gassen sluit het pakket af.<br />

“We zijn ze alvast heel trots om aan de uitwerking van een dergelijk<br />

prestigueus project te mogen meedenken en meewerken.<br />

We verzorgen immers de elektrotechnische installaties voor<br />

opdrachtgevers uit de meest uiteenlopende sectoren, zeker ook<br />

in de zorgsector”, zegt Johan Konijn. “Onze medewerkers waren<br />

de afgelopen jaren onder meer betrokken bij de renovatie van de<br />

kinderafdeling en de migratie van de brandmeldinstallatie van de<br />

Noordwestziekenhuis groep en het verbouwen en opwaarderen<br />

van de operatiekamers en de realisatie van twee nieuwe verloskamers<br />

in het Ziekenhuis Amstelland.”<br />

STEDENBOUW.NL | 73


Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard<br />

Tekst | Johan Debaere Beeld | Van Apeldoorn & Faber HOUT<br />

BAMBOE IN DE VORM VAN EEN OOG<br />

ALS EYECATCHER OP DE VLOER<br />

In opdracht van aannemersbedrijf Dick de Boer zorgt van Apeldoorn & Faber HOUT (Amsterdam) voor de installatie en<br />

afwerking van de bamboe hoogkant mozaïek in de nieuwbouw van het Oogcentrum in Heerhugowaard.<br />

“Dit is een uitzonderlijk project door de speciale<br />

vormen waarin het bamboe hoogkant parket gelegd<br />

moet worden. Door de combinatie van bamboe<br />

met verschillende kleuren is het mogelijk om<br />

de vorm van een oog te creëren en zo een bijkomende<br />

eyecatcher voor deze praktijk te realiseren”,<br />

zegt Dennis van Kessel, die verantwoordelijk<br />

is voor de productie binnen van Apeldoorn & Faber<br />

HOUT. “We zullen gedurende zowat vier weken<br />

met een ploeg van vier ervaren paketteurs op deze<br />

bouwplaats bezig zijn.”<br />

Specialist van Apeldoorn & Faber HOUT is gespecialiseerd in het leveren, leggen, onderhouden en<br />

renoveren van houten vloeren en parketvloeren.<br />

Geen klus is te gek en daarom waren zij voor de<br />

hoofdaannemer ook de ideale partner voor dit<br />

project. De firma, die vandaag gespecialiseerd is<br />

in het leveren, leggen, onderhouden en renoveren<br />

van houten vloeren en parketvloeren, ontstond in<br />

1985 uit een samenwerking tussen Andre Faber<br />

en Arnoud van Apeldoorn. “Zij begonnen met het<br />

kappen van bomen op de Veluwe en dankzij de zagerij<br />

die ze opstartten, zijn ze uiteindelijk vloeren<br />

gaan produceren. Sinds 1999 focussen we ons op<br />

het verkopen en leggen van houten parketvloeren<br />

met als basis een winkel aan de Utrechtsestraat in<br />

Amsterdam”, legt Van Kessel uit. “We leggen houten<br />

vloeren met verschillende houtsoorten. Het<br />

assortiment bestaat uit eiken, loofhout, naaldhout<br />

en hardhout. Deze houtsoorten worden zorgvuldig<br />

uitgekozen. We staan garant voor een hoogwaar-<br />

74 | STEDENBOUW.NL


Oogcentrum Noordholland Heerhugowaard<br />

'Per project<br />

bekijken we<br />

wat de beste<br />

houtsoort en<br />

legmethode is'<br />

dige kwaliteit en zijn FSC ® -gecertificeerd. Bovendien<br />

zijn we sinds kort ook Certified Craftsman<br />

DINESEN Flooring.”<br />

Per project bekijkt de specialist in samenspraak<br />

met architect, aannemer en/of bouwheer welke<br />

housoort en legmethode de beste is om te voldoen<br />

aan alle wensen. De firma heeft meer dan<br />

drieduizend particuliere klanten en werkt ook<br />

samen met heel wat architectenbureaus, zoals<br />

TPAHG architecten en HofmanDujardin architecten,<br />

en aannemers (De Nijs en zn., BAM, Schakel<br />

& Schrale, …). “Voor Bouwinvest realiseerden<br />

Geen klus is te gek voor deze partij.<br />

we The Olympic 1931 in Amsterdam en leggen we<br />

Dinesen.com vloeren voor projecten in heel Europa”,<br />

sluit Van Kessel af. “Bovendien leggen we<br />

niet alleen houten vloeren, maar kunnen klanten<br />

ook bij ons terecht voor het onderhoud en de renovatie<br />

ervan.” ❚<br />

Gespecialiseerd in het leveren, leggen en renoveren van houten vloeren en parketvloeren<br />

Utrechtsestraat 100,<br />

1017 VS Amsterdam<br />

T 020 4273099<br />

info@apfa.nl<br />

www.apfa.nl<br />

FSC®C016391<br />

STEDENBOUW.NL | 75<br />

18516003 Van Apeldoorn & Faber Hout BV 1-2.indd 1 02-10-19 09:20


Restauratie rijksmonumenten Revitaliseren kantoorpanden Nieuwbouw<br />

Ontwerp: EGM Architecten<br />

Neutronweg 6 1627 LG Hoorn Tel.: +31 (0)229 - 218820 E-mail: info@ddbhoorn.nl www.ddbhoorn.nl<br />

Adv_Dick de Boek.indd 1 02-10-19 09:10<br />

BouW’85 in Hem bouwt Prefab houtconstructies, voor alle denk<br />

bare toepassingen. Van (gelamineerde) houten (dak) constructies<br />

tot complete woningen, van gevelelementen tot gootrekken en van<br />

nieuwbouw tot renovatie, in welke vorm dan ook.<br />

Productie<br />

Onze uiterst moderne werkplaats in Hem (3000 m 2 ), het ervaren team<br />

en het volledig doorontwikkelde productieproces garanderen het<br />

beste product en de snelst mogelijke levertijd. De elementen worden<br />

fabrieksmatig geproduceerd en volledig geëngineerd. Dit levert een fikse<br />

besparing op de bouwtijd.<br />

Bouw<br />

Onze meest ervaren bouwers leiden de bouw ter plaatse. Zij hebben<br />

vrijwel alles al eens gezien en als ze het nog niet gezien hebben, krijgen ze<br />

er pas echt zin in. Het zit diep in de genen van BouW’85 om uitdagingen<br />

frontaal aan te gaan. Zelfs het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken<br />

gebeurt regelmatig. Waar anderen op voorhand afhaken, begint ons<br />

bloed pas echt te stromen!<br />

Gespecialiseerd in integrale oplossingen.<br />

Kernweg 18/20, 1627 LH Hoorn Tel. 0229 217 913<br />

www.akuflex.nl<br />

Bouw‘85 B.V.<br />

Prefab Houtconstructies<br />

Groeneweg 14, 1607 MK Hem<br />

Industrieterrein Zuiderkogge<br />

T 0228 316060<br />

E info@bouw85.nl<br />

www.bouw85.nl


PLATFORM VOOR DE DUURZAME EN CIRCULAIRE BOUWECONOMIE<br />

Met het relatienetwerk en de kennis van het toonaangevende vaktijdschrift<br />

‘STEDENBOUW’ is hét integrale kennisplatform voor beslissers binnen de<br />

circulaire en duurzame bouweconomie verschenen: KONSTRUKT+.<br />

‘Een creatieve, out-of-the-box manier<br />

om uw boodschap over te brengen’<br />

Het interactieve vaktijdschrift in combinatie met de social mediakanalen brengt<br />

alle informatie over producten, projecten, verduurzamingsopgaves, trends en<br />

ontwikkelingen op het gebied van duurzaam en circulair bouwen samen.<br />

Met KONSTRUKT+ wordt u de mogelijkheid geboden om in contact te treden<br />

met duizenden beslissingsnemers uit de complete bouwkolom, en uw<br />

duurzame initiatieven, projecten, producten of diensten te introduceren en te<br />

profileren. Gericht, snel, efficiënt en voordelig.<br />

KIJK VOOR MEER INFORMATIE ONLINE: KONSTRUKTPLUS.EU<br />

of neem contact op met Sander van Hout, s.vanhout@louwersmediagroep.nl, +31 495 45 00 95


De Generaal Rijswijk<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | IBB Kondor<br />

‘ULTIEME SPIN-OFF<br />

VOOR WIJKVERNIEUWING’<br />

De Plaspoelpolder in Rijswijk vernieuwt. Leegstaande gebouwen krijgen er een tweede leven en in sommige gevallen<br />

ook een nieuwe functie. Zo wordt het voormalige belastingkantoor getransformeerd tot woongebouw ‘De Generaal’. Een<br />

markante en transparante eyecatcher dat in geen enkel opzicht meer doet denken aan het jaren 60-gebouw van weleer.<br />

De Generaal telt zeventien verdiepingen met<br />

tweehonderd koop- en huurappartementen en een<br />

commerciële plint. De ontwikkeling is in handen<br />

van De Generaal 370 BV, een samenwerking tussen<br />

Aertgeerts Bouwgroep, IBB Kondor en Kondor-<br />

Wessels Projecten. In de uitvoering is IBB Kondor<br />

verantwoordelijk voor de coördinatie van het<br />

bouwteam en de bouwkundige realisatie. MEI architects<br />

& planners verzorgt het ontwerp, Giesbers<br />

InstallatieGroep en Schipper & zn Elektrotechniek<br />

de installaties.<br />

STRAKKE, TRANSPARANTE GEVEL<br />

Verschillende ingrepen zijn nodig om het kantoorgebouw<br />

om te turnen tot woongebouw. Directeur<br />

Anton Spaan van IBB Kondor geeft uitleg: “Om<br />

rond de kern goed indeelbare woningen te maken,<br />

vergroten we de afmetingen van het gebouw. Dit<br />

is mogelijk doordat de kelder een grotere voetprint<br />

heeft dan de toren. We gebruiken de kelderwanden<br />

om de gevel uit te breiden. Aan elk van<br />

de korte zijden komt er één meter bij en aan beide<br />

lange zijden drie meter.” Het bouwteam realiseert<br />

de uitbreiding met een staalconstructie. Daar<br />

wordt de nieuwe, goed geïsoleerde en grotendeels<br />

in glas uitgevoerde gevel aan gehangen. De<br />

strakke, transparante façade wordt opgeluisterd<br />

met loggia’s op de langsgevels en witte balkons<br />

'Om rond de<br />

kern goed<br />

indeelbare<br />

woningen<br />

te maken,<br />

vergroten we de<br />

afmetingen van<br />

het gebouw'<br />

De Generaal telt zeventien verdiepingen.<br />

78 | STEDENBOUW.NL


De Generaal Rijswijk<br />

in verschillende afmetingen op de kopgevels. Verticaal<br />

schuifbare ramen met antracietkleurige profielen<br />

maken het levendige gevelbeeld compleet.<br />

SLOPEN, OPBOUWEN, AFWERKEN<br />

In november 2017 startte het bouwteam met het<br />

strippen van de binnenkant, gevolgd door het<br />

slopen van de gevel en asbestsanering. Ook zijn<br />

rondom het gebouw 47 WKO-bronnen geboord.<br />

Spaan: “Toen het sloopwerk een aantal verdiepingen<br />

op weg was, startten we met de opbouw<br />

van de nieuwe gevel en de uitbreiding van de<br />

vloeren. Drie verdiepingen daaronder volgt de afbouw<br />

van de verdiepingen, bestaande uit onder<br />

meer vloerverwarming, afwerkvloeren, tussen- en<br />

binnenwanden, metalstudplafonds en installatiewerk.”<br />

De sloop is inmiddels gereed, de afbouw<br />

bevindt zich op de veertiende verdieping. De afwerking<br />

van de woningen is gestart, evenals het<br />

monteren van de balkons, het aanbrengen van de<br />

dakbedekking en de afbouw van de laatste lift.<br />

JACKBLOK-METHODE<br />

Het gebouw heeft een aantal specifieke aandachtspunten.<br />

Zo is bij de bouw, ruim vijftig jaar<br />

geleden, de jackblok-methode toegepast. Met<br />

bijna tweehonderd vijzels in de kelder en met behulp<br />

van betonnen blokken is het gebouw, verdieping<br />

voor verdieping, omhoog gekrikt. “Tijdens<br />

de werkzaamheden ontdekten we dat delen van<br />

de oorspronkelijke constructie niet brandwerend<br />

waren”, aldus Spaan. “Die delen hebben we hersteld.<br />

Ook namen we extra maatregelen om de<br />

stijfheid van het gebouw te vergroten. Vanaf de<br />

kelder tot en met de negende verdieping brachten<br />

we betonwanden aan.” Andere specifieke aandachtspunten<br />

zijn de beperkte bouwplaats en de<br />

ligging nabij een winkelcentrum. Het bouwteam<br />

ziet streng toe op de veiligheid van de medewerkers<br />

en het winkelend publiek.<br />

LEERZAAM EN BIJZONDER<br />

Onvoorziene omstandigheden, zoals niet-geïnventariseerd<br />

asbest of wanden die minder stevig zijn<br />

dan verwacht, zijn inherent aan bouwen in een bestaande<br />

situatie. Spaan: “Die onvoorziene situaties<br />

zijn uitdagend, maar ook leerzaam. Bovendien beseffen<br />

we dat we hier iets bijzonders maken. De Generaal<br />

is niet alleen een schitterende opwaardering<br />

van een oud gebouw, maar ook de ultieme spin-off<br />

voor meer mooie ontwikkelingen in de wijk.” ❚<br />

Loggia's, balkons en verticaal schuifbare ramen zorgen voor een levendig gevelbeeld.<br />

'We beseffen we dat we hier iets<br />

bijzonders maken'<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

De Generaal 370 BV<br />

Architect<br />

MEI architects & planners, Rotterdam<br />

Bouwkundige uitvoering<br />

IBB Kondor B.V., Oegstgeest<br />

STEDENBOUW.NL | 79


Bredenoord Apeldoorn<br />

Tekst | Johan Debaere Beeld | Bredenoord/Palazzo Groep<br />

NIEUWBOUW MOET BEDRIJFSPROCESSEN NOG EFFICIËNTER MAKEN<br />

UITBREIDING HOOFDKANTOOR<br />

BREDENOORD MET LOGISTIEK CENTRUM<br />

Eind <strong>2019</strong> zal Bredenoord, de specialist in het leveren van tijdelijke en mobiele energievoorzieningen uit Apeldoorn, een<br />

nieuw pand in gebruik nemen. Het ontwerp en de engineering van de nieuwbouw zijn van de hand van architectenbureau<br />

Palazzo. In een bouwteam samen met bouwbedrijf Nikkels werd een plan ontwikkeld voor een nieuwe hal van ca.<br />

5.000 m² met aanpalende hoofdzetel van 2.100 m² op een site met een totale oppervlakte van 65.500 m². Het logistieke<br />

centrum wordt het nieuwe visitekaartje van de firma. De hal zal de bedrijfsprocessen nog efficiënter laten verlopen. In de<br />

toekomst zullen ook de bestaande gebouwen een make-over krijgen.<br />

Het kantoorgebouw met drie bouwlagen omvat naast de kantoren ook de receptie voor de bezoekers, vergaderzalen, sanitaire ruimtes en kantine.<br />

De imposante gevel is opgebouwd uit metselwerk, omgeven door een aluminium kader.<br />

80 | STEDENBOUW.NL


Bredenoord Apeldoorn<br />

Bredenoord heeft internationaal een sterke reputatie<br />

als specialist in het leveren van tijdelijke<br />

en mobiele energievoorzieningen. Het familiebedrijf,<br />

dat intussen meer dan 80 jaar bestaat, is de<br />

laatste jaren gestaag gegroeid en telt meer dan<br />

driehonderd werknemers in verscheidene vestigingen<br />

in Nederland, Duitsland en Denemarken.<br />

Om de verdere groei te ondersteunen en klanten<br />

optimaal te bedienen, was uitbreiding van het<br />

hoofdkantoor noodzakelijk. “Kenmerkend voor de<br />

huidige tijd is dat je ’s morgens een pakje bestelt<br />

en dat ’s avond al in huis hebt. Het is de uitdaging<br />

om ook altijd en overal op korte termijn stroomoplossingen<br />

te kunnen aanbieden. Het logistieke<br />

proces speelt daarbij een cruciale rol. Bovendien is<br />

innovatie ook op het gebied van energie één van<br />

de kernbegrippen. Door te investeren in de uitbreiding<br />

van de faciliteiten kan Bredenoord haar<br />

bedrijfsprocessen nog efficiënter maken en ruimte<br />

vrijmaken om met multidisciplinaire teams duurzame<br />

energieoplossingen te ontwikkelen”, vertelt<br />

Thom Kuipers van architectenbureau Palazzo. “De<br />

realisatie van dit project heeft echter heel wat<br />

voeten in de aarde gehad. Onze eerste gesprekken<br />

dateren al van 2011, de eerste ideeën nog van veel<br />

vroeger. We hebben eerst studies en plannen gemaakt<br />

om de bestaande gebouwen uit te breiden,<br />

maar vorig jaar werd toch beslist om een volledige<br />

nieuwbouw te realiseren. Bovendien was het niet<br />

zo evident om uit te breiden op de bestaande site.<br />

Er liep immers een weg over de grond die onder<br />

de A1 doorliep. Na heel wat besprekingen met de<br />

gemeentes Apeldoorn en Voorst, de provincie en<br />

het Waterschap en Rijkswaterstaat kon dit dossier<br />

uiteindelijk positief afgerond worden.”<br />

KANTOORGEBOUW<br />

EN BEDRIJFSHAL<br />

Meer dan vijftien jaar na de eerste schetsen<br />

wordt nu het nieuwe pand van Bredenoord opgetrokken.<br />

Architectenbureau Palazzo met vestigingen<br />

in Duiven, Holten en Amerongen is binnen<br />

het bouwteam met bouwbedrijf Nikkels en<br />

opdrachtgever Bredenoord verantwoordelijk voor<br />

het tekenen van de schetsen en ontwerpen, het<br />

'Het kantoorgebouw<br />

wordt<br />

het nieuwe<br />

visitekaartje van<br />

de firma'<br />

aanvragen van de nodige vergunningen, het realiseren<br />

van de uitvoeringstekeningen en de opvolging<br />

en coördinatie van de werken. “Het nieuwe<br />

kantoorgebouw moet het visitekaartje van de<br />

firma worden. In een volume met drie bouwlagen<br />

zijn naast de kantoren ook de receptie voor de<br />

bezoekers, vergaderzalen, sanitaire ruimtes en<br />

kantine ondergebracht. De uitnodigende gevel is<br />

opgebouwd uit metselwerk, omgeven door een<br />

kader in aluminium, waardoor het gebouw nauw<br />

aansluit bij de aangrenzende bedrijfshal met een<br />

gevel in staalplaten met verschillende profielen”,<br />

licht de architect toe. “De inrichting van de hal<br />

moet de bedrijfsprocessen optimaliseren. De<br />

stroomoplossingen die terugkeren van de klanten<br />

worden aan de linkerkant van het gebouw gelost.<br />

Na het reinigen, controleren en eventueel repareren<br />

worden de systemen aan de rechterzijde<br />

van het gebouw getest, in stock geplaatst of verstuurd<br />

naar een andere klant.”<br />

KIJKEN NAAR DE TOEKOMST<br />

Innovatie op energiegebied is een belangrijk<br />

thema voor het 80-jarige bedrijf. In het nieuwe<br />

pand zijn meer mogelijkheden om met multidisciplinaire<br />

teams duurzame energieoplossingen<br />

te ontwikkelen, bijvoorbeeld energieopslag en<br />

hybride systemen. Intussen krijgt het bestaande<br />

gebouw een volledige upgrade, waardoor ook<br />

deze kantoren en werkplaatsen zullen voldoen<br />

aan de meest actuele eisen op het gebied van<br />

onder meer werkcomfort. ❚<br />

'De hal is<br />

ontworpen om de<br />

bedrijfsprocessen<br />

zo optimaal<br />

mogelijk te laten<br />

verlopen'<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Bredenoord, Apeldoorn<br />

Architect<br />

Palazzo, Duiven<br />

Bouwbedrijf<br />

Nikkels, Twello<br />

Brandstofinstallatie<br />

en werkplaatsinrichting<br />

Hamer, Apeldoorn<br />

Elektrotechniek en werktuigbouw<br />

Hollander Techniek, Apeldoorn<br />

STEDENBOUW.NL | 81


Samen<br />

werken aan<br />

duurzaamheid<br />

Gewapend met uitgebreide kennis en ervaring, werken we vol passie aan uw<br />

techniek. In nieuwe en bestaande gebouwen zoals scholen, zorginstellingen,<br />

sportaccommodaties, appartementencomplexen en kantoren realiseren we<br />

technische oplossingen waarbij duurzaamheid centraal staat.<br />

Meer informatie? Kijk op www.hollandertechniek.nl


Bredenoord Apeldoorn<br />

Tekst | Johan Debaere<br />

Beeld | Hollander Techniek<br />

DUURZAME ELEKTROTECHNIEK<br />

EN WERKTUIGBOUW VOOR NIEUWBOUW<br />

VAN LEVERANCIER IN ENERGIESYSTEMEN<br />

Familiebedrijf Hollander Techniek, met vestigingen in Apeldoorn, Almere, Amersfoort en Almelo, focust al 45 jaar op de<br />

realisatie van integrale technische oplossingen op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, beveiliging, ICT, zwembadtechniek,<br />

industriële automatisering, robotisering en retailtechniek.<br />

“We helpen klanten met de (her)ontwikkeling van<br />

gebouwen, procesoptimalisaties en verschillende<br />

store solutions. We voeren al jarenlang service-<br />

en onderhoudswerkzaamheden uit voor de firma<br />

Bredenoord uit Apeldoorn, één van onze trouwe<br />

klanten. Bovendien zijn we verantwoordelijk voor<br />

‘Een goede samenwerking tussen alle<br />

betrokken partners was cruciaal voor<br />

een vlot en nauwkeurig verloop van<br />

dit project’<br />

de aanpassingen aan hun gebouwgebonden installaties”,<br />

licht projectleider utiliteit Marcel Pieper<br />

toe. “Daarom maken we ook deel uit van het bouwteam<br />

voor de realisatie van de nieuwbouw van<br />

Bredenoord, bestaande uit een werkplaats, magazijn<br />

en kantoorruimtes. In een eerste fase werkten<br />

onze adviseurs elektrotechniek en werktuigbouw<br />

samen met andere partners een compleet ontwerp<br />

uit. Daarna integreerden onze engineers alle<br />

bouwkundige elementen, alsook de proces- en gebouwgebonden<br />

installaties in een 3D-Revitmodel,<br />

dat de basis vormt voor de uitvoering door ons<br />

projectteam, bestaande uit twee projectleiders en<br />

werkvoorbereiders, BIM-modelleurs en software<br />

engineers voor de meet- en regeltechniek.”<br />

In december <strong>2019</strong> moet de nieuwbouw volledig<br />

opgeleverd zijn. De monteurs en onderaannemers<br />

zijn dan ook druk bezig met de montage van de<br />

verschillende duurzame elementen. “Zo zullen<br />

de kantoren en productiehal bijna het hele jaar<br />

door gekoeld en verwarmd worden door middel<br />

van een lucht/water-warmtepompinstallatie.<br />

De regeltechniek van Priva in combinatie met de<br />

Cloud Energy Optimizer moet ervoor zorgen dat<br />

de klimaatinstallatie op basis van de 24-uurs<br />

weersvoorspelling gestuurd wordt en benut de<br />

warmtecapaciteit in het gebouw om een aangenaam<br />

en energie-efficiënt binnenklimaat te creëren.<br />

Het bouwteam koos ook voor LED-verlichting<br />

en zonnepanelen”, geeft de projectleider aan. “Bij<br />

de uitvoering van dit project zijn heel wat partijen<br />

betrokken. Een goede samenwerking tussen de<br />

klant, leveranciers, hoofdaannemer Nikkels en alle<br />

meewerkende partners was cruciaal voor een vlot<br />

en nauwkeurig verloop van de werkzaamheden.”<br />

Hollander Techniek is verantwoordelijk voor de disciplines elektrotechniek en werktuigbouw in het<br />

nieuwbouwproject van Bredenoord. (Beeld: Robin Britstra Fotografie)<br />

Hollander Techniek is ook betrokken bij heel wat<br />

andere projecten, waaronder het Global Foods Innovation<br />

Centre van Unilever (Wageningen), de<br />

nieuwbouw van het Hermann Wesselink College<br />

(Amstelveen) en de verbouwing van het crematorium<br />

in Almere. ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 83


Bredenoord Apeldoorn<br />

Projectinfo<br />

Nieuwe brandstof- en werkplaatsinstallatie voor Bredenoord<br />

Het Apeldoornse Hamer is verantwoordelijk voor de brandstofinstallatie en werkplaatsinrichting in de nieuwbouw van Bredenoord.<br />

“We installeren de brandstofvoorzieningen en tanks, de leidingen<br />

en haspels voor smeermiddelen, perslucht en koelvloeistof en de<br />

hogedruk reinigingsinstallaties voor de wasplaatsen. Daarnaast<br />

monteren we de uitlaatgasafzuigsystemen voor het testdraaien van<br />

de aggregaten. Een radiografische handmodule zorgt ervoor dat de<br />

mond of kap direct boven een uitlaat gepositioneerd kan worden.<br />

Ook het tankregistratiesysteem en de besturingstechniek zijn<br />

van onze hand”, zegt commercieel directeur John Dijkman. “Alle<br />

installaties werden in het bouwteam samen met Bredenoord, de<br />

bouwkundig aannemer en de installateur van de gebouwgebonden<br />

installaties bepaald, door ons ontworpen en met BIM in het virtuele<br />

gebouw geprojecteerd.”<br />

Familiebedrijf Hamer, opgericht in 1938, is een totaalaanbieder in<br />

de utiliteit, industrie, automotive, brandstofvoorziening, chemische<br />

sector en voedingsindustrie. De firma met vestigingen in Nederland<br />

en België ontwerpt, installeert en onderhoudt technische installaties.<br />

“Al jaren maken Hamer en Bredenoord gebruik van elkaars<br />

diensten. Het was dan ook vanzelfsprekend dat ze ons benaderden<br />

voor de realisatie van de bedrijfsmatige technische installaties in<br />

hun nieuwbouw”, stelt Dijkman. “Dit project is een mooie uitdaging,<br />

waarin onze expertise maximaal tot haar recht komt. We zijn een<br />

paar weken voor de bouwvakvakantie met de uitvoering gestart en<br />

momenteel zijn zes medewerkers fulltime op de bouwplaats actief.<br />

Eind <strong>2019</strong> moeten onze werkzaamheden afgerond zijn.”<br />

Het Apeldoornse Hamer is verantwoordelijk voor de brandstofinstallatie en werkplaatsinrichting in de nieuwbouw van Bredenoord.<br />

STEDENBOUW.NL | 85


Bedrijfsreportage Van Berlo<br />

Tekst | Hubertine van den Biggelaar Beeld | Van Berlo<br />

40 JAAR VAN BERLO:<br />

VAN EENMANSZAAK TOT MARKTLEIDER<br />

Op 6 september vierde het Veghelse familiebedrijf Van Berlo haar 40-jarig jubileum. Vader Harrie en zoons Frank en<br />

Marcel werden – een beetje tegen wil en dank – in the spotlights gezet. Onder leiding van gastheer Theo Verbruggen<br />

maakten ze met weinig woorden duidelijk waarom Van Berlo in 40 jaar uitgroeide van eenmanszaak tot marktleider<br />

in bedrijfsvloeren.<br />

Terugkijkend heeft Van Berlo een enorme ontwikkeling doorgemaakt.<br />

86 | STEDENBOUW.NL


Bedrijfsreportage Van Berlo<br />

Bescheidenheid is een in het oog springende eigenschap<br />

van de familie Van Berlo. Ze praten niet graag<br />

over zichzelf, maar wél over hun vak. Die passie was het<br />

overkoepelende thema tijdens de speciale jubileumviering<br />

voor klanten en relaties. “Ik wilde een betrouwbare<br />

aannemer zijn die het gewoon goed maakt. Afspraak is<br />

afspraak”, vatte oprichter Harrie kort en bondig samen.<br />

Die mentaliteit zit ook diep verankerd in het DNA van<br />

zijn zoons én de 150 medewerkers en is daardoor hét<br />

fundament waarop Van Berlo zijn bedrijf heeft gebouwd.<br />

KRACHTEN COMBINEREN<br />

Harrie herinnert zich nog dat hij voor zichzelf begon.<br />

“Met hard werken, soms zelfs dag en nacht,<br />

heb ik het bedrijf opgebouwd. Mijn hart lag vooral<br />

bij het werk buiten en minder bij de administratie.”<br />

Ook zoon Frank is een buitenmens. “School was niet<br />

mijn hobby. Zodra ik mijn diploma’s had, ben ik in de<br />

zaak begonnen. Ik weet vanuit mijn eigen praktijkervaring<br />

wat wel en niet werkt. Dat is een belangrijke<br />

meerwaarde.” Broer Marcel vult aan: “Het mooie<br />

is dat we als familie én als bedrijf in staat zijn om<br />

krachten te combineren. Mijn kracht ligt vooral in de<br />

backoffice. Ik vind het nog steeds een uitdaging om<br />

achter de schermen alles soepel te laten verlopen.”<br />

SPECIALE TECHNIEK<br />

Terugkijkend heeft Van Berlo een enorme ontwikkeling<br />

doorgemaakt. Ook hiervoor is passie het sleutelwoord,<br />

stelt commercieel directeur Glenn Verhoef.<br />

“Het beste willen zijn, betekent ook dat je wilt en<br />

durft te investeren in nieuwe technieken en services.<br />

We merken dat de eisen aan de vervorming van<br />

vloeren toenemen door de komst van highbay of volgeautomatiseerde<br />

distributiecentra. Vanuit onze kennis<br />

en daadkracht leveren we steeds weer full service<br />

maatwerk. We hebben alle diensten die bij een project<br />

komen kijken in huis: advies, analyse, engineering en<br />

uitvoering. Juist de voorbereidende fases spelen een<br />

hoofdrol in projecten. Daarmee krijg je rust in het proces<br />

om ook complexe projecten goed uit te voeren.”<br />

VAN BERLO ACADEMY<br />

Wat goed is, kan altijd beter: ook dat is typisch Van<br />

Berlo. “Daarom gaan we nog meer investeren in onze<br />

klantrelaties”, vertelt Glenn. “Hun feedback is leidend<br />

voor onze ontwikkeling. We gaan actief aan de slag met<br />

tips uit ons halfjaarlijks klantwaarderingsonderzoek en<br />

groeien mee met de vragen uit de markt. Daardoor blijven<br />

wij ook groeien. Dat is best een uitdaging in de<br />

huidige krappe arbeidsmarkt. Reden om onze eigen Van<br />

Berlo Academy op te richten, waar we ons eigen personeel<br />

zullen opleiden.” ❚<br />

'Wat goed is,<br />

kan altijd beter'<br />

STEDENBOUW.NL | 87


World Trade Center (WTC) Rotterdam<br />

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Van Wijnen<br />

WAARDIGE TRANSFORMATIE VAN<br />

ROTTERDAMS HANDELSICOON<br />

Al meer dan tachtig jaar wordt de internationale handelsgeest van Rotterdam belichaamd door het World Trade Center<br />

(WTC) Rotterdam. Een iconisch gebouw met een rijke historie – en een minstens zo rijke toekomst. Sinds drie jaar transformeert<br />

Van Wijnen het in 1937 gerealiseerde pand tot een moderne en fijne plek om te werken en te verblijven.<br />

WTC Rotterdam staat middenin het centrum, tussen<br />

de Coolsingel, de Meent en het Beursplein. Het<br />

oersterke gebouw overleefde het bombardement<br />

in mei 1937 en fungeerde tijdens de oorlogsjaren<br />

als schuilplaats voor onderduikers. Het duurde<br />

tot de jaren tachtig totdat het hoogbouwdeel, de<br />

kenmerkende groene toren, werd gebouwd. Sinds<br />

2015 is Bouwinvest eigenaar van WTC Rotterdam.<br />

Hamelen en Richard Onderstal. Zij lichten de werkzaamheden<br />

toe. “In het hoogbouwdeel slopen we<br />

de verdiepingen kaal”, begint Van Hamelen. “We<br />

halen alle binnenwanden en installaties eruit en<br />

bouwen vervolgens de ruimten weer op. We stuken<br />

de wanden, plaatsen koelplafonds en brengen<br />

nieuwe installaties aan. Van de 23 verdiepingen<br />

hebben we er nu 9 getransformeerd. De overige<br />

verdiepingen transformeren we in fasen, afhankelijk<br />

van de uithuizing van zittende huurders.”<br />

UPGRADE LAAGBOUW<br />

“De gevels, parkeergarage, algemene ruimten<br />

en verhuurbare ruimten van het laagbouwdeel<br />

TRANSFORMATIE HOOGBOUW<br />

De historische waarde in acht nemend, geeft<br />

Bouw invest in samenwerking met vastgoedmanager<br />

Cushman & Wakefield het gebouw een nieuwe<br />

toekomst. De coördinatie en bouwkundige uitvoering<br />

van deze werkzaamheden is in handen van<br />

Van Wijnen, onder leiding van uitvoerders Sven van<br />

'De historische waarde en de<br />

prominente locatie geven het project<br />

een extra dimensie'<br />

88 | STEDENBOUW.NL


World Trade Center (WTC) Rotterdam<br />

'Onze belangrijkste rol in dit project is<br />

het ontzorgen van de opdrachtgever'<br />

ondergaan een flinke upgrade”, voegt Onderstal<br />

toe. “De ontvangsthal, ontmoetingsruimte en het<br />

Business Center pakten we vorig jaar al aan. Ook<br />

de entree en de koffiesalon zijn erg mooi geworden.<br />

Momenteel treffen we de voorbereidingen voor<br />

het vervangen van de gevels aan de Meentzijde.<br />

De tweede, derde en vierde verdieping krijgen een<br />

hotelfunctie. Deze verdiepingen worden kaalgesloopt<br />

en casco opgeleverd. Gezien het monumentale<br />

karakter van het gebouw (rijksmonument) hergebruiken<br />

we zoveel mogelijk oude materialen.”<br />

De vijfde en zesde verdieping, bestemd voor kantoren,<br />

levert Van Wijnen ook casco op. Andere<br />

ingrijpende werkzaamheden in het laagbouwdeel<br />

bestaan uit het aanbrengen van roltrappen en het<br />

aanpassen van de bedrijfskeuken.<br />

ONTZORGEN OPDRACHTGEVER<br />

“Onze belangrijkste rol in dit project is het ontzorgen<br />

(beperkte overlast; het moet net lijken of<br />

we er niet zijn) van de opdrachtgever”, vervolgt<br />

Onderstal. “Zo nemen wij alle bijkomende werkzaamheden<br />

op ons. Bijvoorbeeld wanneer de installateur<br />

van de sprinklerinstallatie een plafondplaatje<br />

geplaatst wil hebben. Of als sparingen in<br />

het beton aangebracht moeten worden. En dan<br />

zijn er nog de verrassingen die horen bij een pand<br />

van ruim tachtig jaar oud, zoals verouderde gietijzeren<br />

buizen. De daarbij behorende herstelwerkzaamheden<br />

verrichten wij ook.”<br />

NIET-STANDAARD OPLOSSINGEN<br />

De historische waarde en de prominente locatie<br />

geven het project een extra dimensie. Bouwinvest,<br />

de gemeente, maar ook de Rotterdammers<br />

zien erop toe dat de upgrade het gebouw waardig<br />

is. Dit vraagt met name bij de gevelrenovatie om<br />

niet-standaard oplossingen. Zo worden er maatwerk<br />

matrijzen voor de kozijnen gemaakt. Voor<br />

het bepalen van de juiste gevelkleur is een uitgebreid<br />

kleurenpalet ontwikkeld en ter beoordeling<br />

op één van de gevels aangebracht.<br />

ÉÉN TEAM<br />

“Op dit project is het de kunst om je werk zo onzichtbaar<br />

mogelijk te doen”, zegt Van Hamelen.<br />

“We zijn de huurders, bezoekers en andere gebruikers<br />

van het pand zo min mogelijk tot last. We<br />

plannen overlastgevende activiteiten, zoals boren,<br />

buiten kantoortijden en activiteiten om. Ook als<br />

er bijvoorbeeld op het laatste moment een zaal<br />

verhuurd wordt. Dat vereist de nodige flexibiliteit.<br />

Van ons, maar ook van onze onder- en nevenaannemers.<br />

Dat we al lang met elkaar samenwerken,<br />

is een groot voordeel. We weten elkaar snel te<br />

vinden en spreken elkaar gemakkelijk aan. Als één<br />

team zorgen we ervoor dat dit karakteristieke gebouw<br />

weer helemaal voldoet aan de wensen en<br />

eisen van nu en straks.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Bouwinvest Dutch Institutional Office<br />

Fund NV, Amsterdam en Cushman &<br />

Wakefield, Rotterdam<br />

Aannemer<br />

Van Wijnen, Dordrecht<br />

Start bouwwerkzaamheden<br />

2017<br />

STEDENBOUW.NL | 89


Sportcentrum De Rolpeal Workum<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Henri Vos<br />

OP BURGERINITIATIEF<br />

SPORTHAL EN ZWEMBAD MET<br />

BEWEEGBARE BODEM<br />

Het nieuwe sportcomplex in Workum is een absolute eyecatcher. De bijzondere dakvorm, het warme geribbelde metselwerk<br />

en daarboven de staalplaten met hun verticale belijning zorgen voor een stoer geheel.<br />

De bouw van het zwembad vond plaats op initiatief<br />

van de Workumse burgers. Deze wilden een<br />

zwembad dat duurzaam en energiezuinig is. Een<br />

verstelbare bodem over een derde van het bad<br />

moest het zwembad geschikt maken voor allerlei<br />

soorten gebruikers. Ook aan de bouwer stelden de<br />

burgers bijzondere eisen. Deze moest bijvoorbeeld<br />

de lokale bevolking inzetten bij de bouw, zodat<br />

het bouwproject werkgelegenheid creëerde en<br />

iets toevoegde aan de Friese economie. Het was<br />

Jorritsma Bouw die aan al deze eisen voldeed en<br />

het werk gegund kreeg.<br />

EEN EYECATCHER<br />

In het sportcomplex bevinden zich een sporthal<br />

(27 x 44 m), een wedstrijdbad (25 x 15 m) en een<br />

horecagelegenheid met royaal terras. Het zwembad<br />

en de overige faciliteiten – behalve de kleedkamers<br />

van de sporthal – bevinden zich op de<br />

eerste etage. “Ouders en aanmoedigend publiek<br />

hebben dan vanuit de horecagelegenheid zicht<br />

op het bad, de sporthal en de sportvelden”, wijst<br />

Addy Sonneveld, projectleider van Jorritsma Bouw.<br />

ENERGIEZUINIG BOUWEN<br />

Het casco voor het zwembad werd opgebouwd<br />

uit prefab beton. Voor de opbouw werd gekozen<br />

voor een staalconstructie met sandwichpanelen<br />

en het dak werd opgetrokken in staalplaat. “Tot<br />

dusver alledaagse activiteiten”, vertelt Sonneveld.<br />

“Maar de bouw van het zwembad was alles behalve<br />

alledaags. We kregen te maken met hoge<br />

waterdichtheidseisen, luchtvochtigheid en zwembadtemperaturen.<br />

In verband met de hoge luchtvochtigheid<br />

moest het zwembad luchtdicht worden<br />

gebouwd; dat vroeg om vakkundige aandacht<br />

bij de aansluitingen en kierafdichtingen. Om het<br />

pand energiezuinig te maken, zijn er zonnepanelen,<br />

een warmtepomp en een waterbehandelingsproces<br />

geïnstalleerd.”<br />

installateur Hellebrekers Technieken als nevenaannemer<br />

verantwoordelijk voor de installaties.<br />

Ook bijzondere producten – zoals de beweegbare<br />

bodem – zorgden voor nieuwe gezichten<br />

op de bouw. “Gelukkig werd het hele project<br />

uitgewerkt in 3D (BIM)”, vertelt Sonneveld hierover.<br />

“Met dit raakvlakkenmanagement konden<br />

sparingen, luchtkanalen en aan- en afvoeren<br />

moeiteloos op elkaar worden afgestemd. Deze<br />

werkmethode voorkomt miscommunicatie en<br />

zorgt voor samenhang tussen het Programma<br />

van Eisen, verwachtingen en uitvoering. Met<br />

BIM bouw je beter, efficiënter, transparanter,<br />

economisch voordeliger en sneller.”<br />

AANDACHT VOOR DE OMGEVING<br />

“De Stichting met vrijwilligers was ook aanwezig<br />

bij de bouwvergaderingen”, vervolgt Sonneveld.<br />

"De afgevaardigden van de Stichting hadden de<br />

juiste bouwkundige ervaring en leverden hier<br />

zonder meer een toegevoegde waarde.” De maatschappelijke<br />

betrokkenheid waarmee het bouwproject<br />

werd uitgevoerd, paste Jorritsma Bouw<br />

als een jas. Een bijdrage leveren aan de lokale<br />

INTENSIEVE SAMENWERKING<br />

Voor het specialistische werk ging Jorritsma in<br />

zee met gespecialiseerde ketenpartners. Zo was<br />

Het casco voor het zwembad werd opgebouwd uit prefab beton. Voor de opbouw werd gekozen voor<br />

een staalconstructie met sandwichpanelen en het dak werd opgetrokken in staalplaat.<br />

90 | STEDENBOUW.NL


Sportcentrum De Rolpeal Workum<br />

‘De bouw van een zwembad is alles<br />

behalve alledaags’<br />

werkgelegenheid, is voor haar standaard. Ook<br />

CO 2<br />

-reducerend bouwen door het aantal transportbewegingen<br />

te beperken, is bij haar een vast<br />

punt van aandacht. Sonneveld: “We zijn onder<br />

meer aangesloten bij Bewuste Bouwers. Dit bouwmanagement<br />

is gebaseerd op de pijlers ‘bewust’,<br />

‘veilig’, ‘milieu’, ‘verzorgd’ en ‘sociaal’.” ❚<br />

Ouders en aanmoedigend publiek hebben vanuit de horecagelegenheid zicht<br />

op het bad, de sporthal en de sportvelden.<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Stichting Nije Rolpeal Workum<br />

Constructeur<br />

Ingenieursbureau Bartels, Utrecht<br />

Architect<br />

Slangen + Koenis Architecten, IJsselstein<br />

Bouwkundig aannemer<br />

Jorritsma Bouw, Bolsward<br />

Installatietechnisch aannemer<br />

Hellebrekers Technieken, Nunspeet<br />

Bouwsom<br />

€ 3,6 miljoen<br />

Bouwperiode<br />

april 2018 - april <strong>2019</strong><br />

Projectinfo<br />

Zwembad gemaakt met prefab elementen<br />

Het prefab beton voor het casco en het zwembad van De Rolpeal<br />

werd geëngineerd, geproduceerd en gemonteerd door MBS<br />

Cascobouw. Deze levert als enige zwembaden, opgebouwd uit<br />

prefab elementen.<br />

“Met de prefab beton zwembaden hebben we een uniek product<br />

in huis”, vertelt projectleider Willem Keuken van MBS Cascobouw.<br />

“Dit maakt ons tot een unieke speler in prefabland.<br />

De zwembaden voldoen aan de voorschriften van NOC*NSF,<br />

hebben tot op de millimeter nauwkeurig de juiste afmetingen<br />

en beschikken over een glad oppervlak.” Daarnaast was MBS<br />

Cascobouw verantwoordelijk voor de totale ruwbouw, van<br />

fundering tot opbouw.<br />

Alle benodigde prefab betonelementen werden door MBS<br />

Cascobouw zelf geëngineerd en geproduceerd, in de eigen<br />

productielocatie. Het gehele complex werd uitgevoerd in<br />

zestien weken. “Dat is behoorlijk snel”, weet Keuken. “Dankzij<br />

het werken met prefab beton werd het totale bouwproces<br />

bovendien flink ingekort.”<br />

MBS Cascobouw<br />

STEDENBOUW.NL | 91


BAKKER WORKUM<br />

KONSTRUKTIEWERKEN B.V.<br />

Eniggaburren 15<br />

8711 HP Workum<br />

Telefoon: 0515-542885<br />

Mail: info@bakkerworkum.nl<br />

Website: www.bakkerworkum.nl<br />

• Staalconstructies bedrijfsen<br />

kantoorgebouwen<br />

• Utiliteitsgebouwen<br />

• Stalen dak- en gevelbeplating<br />

• Trappen - Bordessen<br />

• Hekwerken - Klein ijzerwerk<br />

www.bakkerworkum.nl


Sportcentrum De Rolpeal Workum<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Bakker Workum Konstruktiewerken<br />

DAKBEPLATING EN GEVELBEKLEDING MAKEN<br />

VAN DE ROLPEAL EEN EYECATCHER<br />

Het nieuwe sportcentrum De Rolpeal te Workum werd door Bakker Workum voorzien van dakbeplating en gevelbekleding.<br />

“Een waar huzarenstukje”, merkt Sam Bakker, projectleider van Bakker Workum Konstruktiewerken, op. “Zeker de<br />

vormgeving van het gebouw was – in het begin van het bouwproces – een mooie uitdaging.”<br />

Voor de uitwerking van de details werkte Bakker<br />

Konstruktiewerken intensief samen met de aannemer<br />

en architect. Zo werd de buitenzijde van<br />

het gebouw een spectaculair geheel. De aparte<br />

roodbruine kleur van de dakbedekking, de gevelbekleding<br />

en de boeiranden vallen onmiddellijk<br />

in het oog. Bakker: “Het is een gedurfde kleur<br />

die je niet vaak ziet bij hedendaagse gebouwen.”<br />

Bakker Konstruktiewerken kwam mede in aanmerking<br />

om de dakbeplating en gevelbekleding uit te<br />

voeren, omdat zij gevestigd is in Workum. Jorritsma<br />

Bouw koos – waar mogelijk – voor lokale partners.<br />

“Bij ons was het werk natuurlijk meer dan<br />

welkom”, vertelt Bakker. “Het was een uitgekiende<br />

gelegenheid om ons visitekaartje af te geven.”<br />

‘De hoge plafonds en geperforeerde<br />

dakplaten geven de kantine cachet’<br />

De inrichting van het middelste gedeelte van<br />

het gebouw – waar onder andere de kantine<br />

gesitueerd is – ziet er fraai uit. De hoge plafonds<br />

en de geperforeerde dakplaten in verband<br />

met de nodige geluidsabsorptie geven de<br />

ruimte cachet. Bovendien genieten de bezoekers<br />

vanaf de kantine en het verhoogde terras<br />

een fantastisch uitzicht op de voetbalvelden<br />

van v.v. Workum, waar Bakker Workum al jaren<br />

sponsor van is. De medewerkers van Bakker<br />

Workum zijn trots op het eindresultaat. Sinds<br />

de officiële opening door Foppe de Haan, een<br />

sportman in hart en nieren, beschikken sporters<br />

uit Workum en omgeving weer voor jaren over<br />

een prachtig sportcomplex, waaraan Bakker<br />

Workum een bijdrage leverde. ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 93


Thema Prefab beton<br />

Tekst | Roel van Gils<br />

Beeld | Bisoton<br />

PREFAB BETONPRODUCENT<br />

LEGT DE LAT WÉÉR HOGER<br />

Al vele jaren produceert Bisoton massieve en geïsoleerde betonpanelen voor de industrie- en utiliteitsbouw. Sinds de ingebruikname<br />

van een compleet nieuwe productiefaciliteit met geavanceerde productielijn in mei dit jaar, heeft de prefab<br />

betonproducent zijn mogelijkheden aan esthetische wandelementen aanzienlijk uitgebreid. Dat biedt volop perspectief<br />

voor de woningbouw.<br />

vele distributiecentra, datacenters, productiefaciliteiten en bedrijfsverzamelgebouwen<br />

op onze naam staan. Op dit moment starten we met de productie<br />

van de betonelementen voor het eerste warehouse van Zalando in Nederland.<br />

Het gaat om ruim 25.000 m² aan betonpanelen. Ook zijn we nu betrokken bij<br />

de bouw van het mega-distributiecentrum van DSV in Tholen en een nieuw,<br />

groot datacenter in Amsterdam. Daarnaast gaan we meer de nadruk leggen<br />

op de woningbouw. Zo is het mogelijk om één gevelsluitende wand, inclusief<br />

steenmotief, te realiseren tot wel 9,25 meter lengte. Ook voor specials kunnen<br />

klanten bij ons aankloppen. We gaan graag de uitdaging aan.” ❚<br />

'Hoge isolatiewaarden,<br />

verschillende steenmotieven<br />

en speciale afwerkingen zijn<br />

eenvoudig te realiseren'<br />

De mogelijkheid tot enorme maatvariatie in betonpanelen<br />

maakt Bisoton uniek in de markt.<br />

“Sinds 2012 zijn we actief in de deze markt en zijn wij continu op zoek naar<br />

slimme, betaalbare en integrale oplossingen voor onze klanten. Onze filosofie<br />

is om een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig gebouw”, zegt<br />

Henri van Veldhuizen. “Om tegemoet te komen aan de toenemende eisen en<br />

hoge vraag, hebben we onlangs een nieuwe productiefaciliteit in gebruik genomen.<br />

Niet alleen de output is daarmee toegenomen, ook kunnen we meer<br />

productvarianten produceren. Dat wil zeggen, meer variaties in maatvoering<br />

en esthetiek. Hoge isolatiewaarden, verschillende steenmotieven en speciale<br />

afwerkingen zijn eenvoudig te verwerken.”<br />

MAATVARIATIE<br />

De mogelijkheid tot enorme maatvariatie in betonpanelen maakt Bisoton<br />

volgens Van Veldhuizen uniek in de markt. “Onze productielijn laat zich<br />

niet beperken door een aantal standaard maatvoeringen. We nemen met<br />

ons dynamische en vakkundige team desgewenst de volledige scope voor<br />

klanten uit handen, verzorgen de engineering, tekenen de wanden in 3D,<br />

verzorgen de wapening- en constructieberekening, .... Kortom: we regelen<br />

in feite alles tot aan het eigen transport.”<br />

Bisoton produceert van oudsher betonpanelen, geïsoleerde gevels, tussenwanden,<br />

compartimenteringswanden, enz. voor de utiliteit. “We hebben al<br />

STEDENBOUW.NL | 95


Preco<br />

zet in op<br />

totaliteit<br />

ONZE BETONPRODUCTEN<br />

Wanden<br />

Dock elementen<br />

Kolommen & balken<br />

IJsseldijk<br />

Kolommen & balken<br />

Trappen & bordesplaten<br />

Balkon- & galerijplaten<br />

Specials<br />

Agrarische vloeren<br />

Kanaalplaatvloeren<br />

Engineering<br />

Productie<br />

Levering<br />

Montage<br />

IJsseldijk 31 - 7325 WZ Apeldoorn - Tel. 085 11 22 360 - info@preco.nl - www.preco.nl


Thema Prefab beton<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom<br />

Beeld | Preco<br />

SNEL, EFFICIËNT EN WEERSONAFHANKELIJK<br />

BOUWEN MET PREFAB BETON<br />

Het aandeel prefab betonelementen in de bouwsector is in de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. En dat is niet verwonderlijk,<br />

volgens Theo Kool, Commercieel Directeur van Preco (voorheen: Cervix Beton). “Het aantal handjes op de bouw<br />

wordt steeds schaarser en doorlooptijden staan onder druk. Prefab betonproductie speelt hier optimaal op in. Het beton<br />

wordt onder de beste omstandigheden geproduceerd en weersomstandigheden hebben minder invloed op het stort- en<br />

uithardingsproces, waardoor we een optimale efficiëntie en kwaliteit kunnen borgen. De productietijd is aanzienlijk<br />

korter dan in het werk. Bovendien zijn in de fabriek de toleranties kleiner. Doordat we zoveel mogelijk materialen hergebruiken<br />

en water uit onze eigen grondwaterbron benutten, is ons prefab beton bovendien zeer duurzaam.”<br />

Vervoer richting de klant.<br />

'In onze nieuwe betonfabriek kunnen we<br />

geheel zelfvoorzienend opereren en is<br />

voldoende ruimte om - onder één dak -<br />

een totaalconcept aan te bieden aan<br />

onze klanten'<br />

Omdat de bestaande huurlocatie in Ede te klein<br />

was om in de groeiende vraag naar prefab betonproducten<br />

te voorzien, besloot Preco in 2018 om<br />

een nieuwe, eigen betoncentrale te bouwen met<br />

een geavanceerde, nieuwe machinerie. “In onze<br />

nieuwe betonfabriek in Apeldoorn kunnen we<br />

geheel zelfvoorzienend opereren en is voldoende<br />

ruimte om – onder één dak – een totaalconcept<br />

aan te bieden aan onze klanten. Van de engineering<br />

tot en met de productie en levering”, vertelt<br />

Kool. “Klanten kunnen bij ons terecht voor cascowanden,<br />

constructieve wanden, betonplinten,<br />

brandwanden, binnenwanden, kanaalplaatvloeren,<br />

balken en kolommen, balkons en galerijplaten,<br />

trappen en bordesplaten en dockelementen.<br />

Maar ook voor specials, zoals V-kolommen,<br />

reliëfwanden en wanden met een fotoafdruk.”<br />

UITGEKIEND PRODUCTIEPROCES<br />

Alle producten worden op maat gemaakt. “Op basis<br />

van de bouwkundige en constructietekeningen<br />

van onze klanten maakt onze interne tekenkamer<br />

de productietekeningen. Volledig in 3D/BIM, waarna<br />

de modellen via IFC worden ingeladen in ons<br />

ERP-systeem”, vertelt Kool. “Alle betonmengsels<br />

worden op basis van de klantwensen en voorgeschreven<br />

milieuklasse samengesteld door een<br />

gespecialiseerde betontechnoloog. Waar mogelijk<br />

produceren we de prefab betonproducten op<br />

tafels, waarbij de hoofdmaatvoeringen middels<br />

een speciale lasertechniek op de tafels worden geprojecteerd.<br />

Hierdoor kunnen we nog maatvaster<br />

produceren. Voordat onze prefab betonproducten<br />

de fabriek verlaten, ondergaan ze een strenge<br />

kwaliteitscontrole.”<br />

JUST-IN-TIME LOGISTIEK<br />

Preco beschikt over een interne transportplanner<br />

die in overleg met de klant de beste aflevermomenten<br />

bepaalt. “De prefab betonproducten worden<br />

doorgaans vervoerd op een slede”, vertelt<br />

Kool. “Hierdoor blijven de elementen optimaal beschermd<br />

tijdens het transport en wordt de kans op<br />

beschadigingen tot een minimum beperkt.” Naast<br />

het leveren van de prefab betonelementen kan<br />

Preco naar wens ook de montage verzorgen. ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 97


Thema Prefab beton<br />

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Hercuton / Ton Borsboom Fotografie<br />

‘TOEPASBAARHEID PREFAB<br />

BETON WORDT NOG GROTER’<br />

Prefab beton heeft de toekomst. Hercuton weet dat als geen ander. De prefab betonspecialist begon precies<br />

25 jaar geleden als pionier in bedrijfshuisvesting. Sindsdien helpt ze op innovatieve wijze opdrachtgevers blijvend op<br />

voorsprong. Op het gebied van duurzaamheid, kostenbesparing, efficiency, onderhoud, uitstraling én waardebehoud.<br />

Main Office Airforce, Zandvoort.<br />

“Wij geloven in conceptmatig bouwen”, vertelt<br />

directeur Ivo van der Mark van het jubilerende<br />

Hercuton. “Wij vinden het onlogisch om bij elk<br />

project het wiel opnieuw uit te vinden. Wij noemen<br />

onze conceptmatige bouwwijze LEGO lisering.<br />

Feitelijk beschikken wij over zo’n zesduizend<br />

verschillende elementen, prefab betonnen bouwelementen,<br />

waarmee we oneindig kunnen variëren.<br />

Met deze elementen realiseren we turnkey<br />

functionele distributiecentra en productieruimtes,<br />

maar ook architectonische hoogstandjes.” Mooie<br />

voorbeelden hiervan zijn het all-electric sorteercentrum<br />

van DHL in Zaltbommel, Imagewharf in<br />

Amsterdam (genomineerd voor het BNA Beste<br />

Gebouw <strong>2019</strong> én voor de Steden in Beweging<br />

(STIB) Award <strong>2019</strong>), het main office voor Airforce<br />

in Zaltbommel en het Euroscoop Cinema- &<br />

Leisurecomplex in Amsterdam en Den Haag.<br />

KWALITEIT WAARBORGEN<br />

Door de jaren heen heeft Hercuton zich gespecialiseerd<br />

in het conceptmatig ontwerpen en turnkey<br />

bouwen van bedrijfspanden in prefab beton. Van<br />

der Mark: “We weten wat wel en niet werkt. Tegelijkertijd<br />

verleggen we continu onze grenzen, om<br />

onze kwaliteit te waarborgen en de verwachtingen<br />

van klanten te overstijgen. Onze conceptmatige<br />

bouwwijze in prefab beton leent zich hier bij uitstek<br />

voor. Dat begint al bij het ontwerpproces.<br />

Onze elementen zijn volledig uitgedacht en eenvoudig<br />

te integreren in een geautomatiseerde 3D<br />

ontwerpomgeving. Vervolgens worden zij, onder<br />

ideale condities, in de fabriek geproduceerd. De<br />

'Niet alleen als onderdeel van modulaire<br />

en integrale concepten, maar ook als<br />

materiaal biedt prefab beton de nodige<br />

voordelen'<br />

98 | STEDENBOUW.NL


Thema Prefab beton<br />

'De kwaliteit van het beton wordt steeds<br />

hoger, waardoor de toepasbaarheid<br />

nog groter wordt'<br />

bouw op locatie is dan slechts nog een logistieke<br />

afwikkeling. De betonelementen zijn maatvast en<br />

passen dus perfect op elkaar.”<br />

PLANNING ONDER CONTROLE<br />

“Naast kwaliteit laat ook de planning zich<br />

eenvoudig beheersen”, vervolgt Van der Mark.<br />

“Doordat we prefabriceren, kunnen we in het<br />

voortraject al een heleboel vastleggen. We<br />

weten immers precies uit welke elementen<br />

het ontwerp is opgebouwd en wanneer welke<br />

elementen nodig zijn. Op basis daarvan instrueren<br />

we de fabriek, die op de dag nauwkeurig<br />

levert.” De efficiëntie die Hercuton met deze<br />

bouw methode bereikt, is nog sterker doordat architecten<br />

en andere betrokken partijen al in het<br />

voortraject van een project aanhaken. Door integraal<br />

samen te werken, zijn processen optimaal<br />

op elkaar afgestemd en is de kans op vertraging<br />

en faalkosten nog kleiner.<br />

DUURZAAM MATERIAAL<br />

Niet alleen als onderdeel van modulaire en<br />

inte grale concepten, maar ook als materiaal biedt<br />

prefab beton de nodige voordelen. Van der Mark<br />

benadrukt de duurzame eigenschappen: “Denk<br />

bijvoorbeeld aan het grote accumulerende vermogen.<br />

Hierdoor blijven onze panden in de zomer<br />

koel en zijn ze ’s winters eenvoudig op temperatuur<br />

te houden. Daarnaast lenen onze prefab<br />

betonnen gebouwen zich bij uitstek voor betonkernactivering.<br />

Een ander voordeel is dat onze<br />

prefab betonnen daken geschikt zijn voor zonnepanelen<br />

én meervoudig grondgebruik. Bovendien<br />

is beton onderhoudsarm, brandwerend, inbraakveilig<br />

en recyclebaar.”<br />

NIEUWE BRANCHES<br />

Op de vraag welke mogelijkheden hij voor de toekomst<br />

ziet, antwoordt Van der Mark: “De kwaliteit<br />

van het beton wordt steeds hoger, waardoor<br />

de toepasbaarheid nog groter wordt. Na onder<br />

meer productieruimtes, groente- en fruitbedrijven,<br />

bloemen- en plantenbedrijven, logistieke<br />

bedrijven en bedrijven die gevaarlijke stoffen<br />

opslaan, verwacht ik dat we de komende jaren<br />

nog meer nieuwe branches aan onze klantenkring<br />

kunnen toevoegen.” ❚<br />

Main Office Airforce, Zandvoort.<br />

Euroscoop Cinema- & Leisurecomplex, Amsterdam.<br />

All-electric sorteercentrum DHL, Zaltbommel.<br />

Drie loft kantoren en een parkeergebouw Imagewharf, Amsterdam.<br />

(Beeld: Jeroen Musch Fotografie)<br />

STEDENBOUW.NL | 99


Thema Prefab beton<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Decomo<br />

50 JAAR ERVARING IN ARCHITECTONISCH BETON,<br />

MET OOG VOOR ARCHITECT EN AANNEMER<br />

'Er is reden over de grens te kijken voor maatwerkprojecten in architectonisch beton. In België is de ervaring met high<br />

end-projecten in schoonwerkbeton immers vaak groter. Decomo uit Moeskroen combineert expertise in afwerking en<br />

prefabproductie, en wordt vaak verzocht in te schrijven danwel deel te nemen aan prestatiegerichte ontwikkeltrajecten.<br />

“Daar nemen wij de tijd voor”, zegt technisch-commercieel adviseur Werner Hulstaert. “Met als schoolvoorbeeld het in<br />

2018 opgeleverde Gerechtsgebouw Breda.”<br />

De gevel van het Gerechtsgebouw Breda is na<br />

een intensief DBFMO-tendertraject in samenwerking<br />

met opdrachtgever In Balans door Decomo<br />

bemonsterd en geleverd. Bij de trapeziumvormige<br />

volumes, om en om geschikt in de plint, de middenbouw<br />

en het bovenbouwdeel spelen de grote<br />

raampartijen en het architectonisch prefabbeton<br />

van onder meer de dragende sandwichelementen<br />

een cruciale rol in de materialisering van het transparante<br />

ontwerp.<br />

DENKEN VANUIT DE ARCHITECT<br />

Decomo heeft mee-ontwikkeld aan het gevelconcept,<br />

dat zowel is uitgevoerd met enkelschalige als<br />

sandwich betonelementen. Hulstaert: “De betonmix<br />

voor de plintelementen en de buitenplaat van<br />

de sandwichelementen is samengesteld, rekening<br />

houdend met de wens van de architect om met<br />

eenzelfde samenstelling verschillende verschijningsvormen<br />

te kunnen realiseren. Er heeft zich<br />

een zorgvuldig proces afgespeeld waarin geëxperimenteerd<br />

is met drie afwerkingsmethoden. De<br />

gevelelementen zijn gezoet, gezuurd, dan wel geprofileerd/gestraald.<br />

Hiermee konden wij optimaal<br />

laten zien dat architectonisch beton op maat kan<br />

worden vormgegeven, zowel qua productie- als<br />

afwerkingsmethode. Het resultaat mag er zijn.”<br />

WERELDEN VERBINDEN<br />

Decomo beweegt zich op de Nederlandse markt<br />

vanuit de eigen kracht, aldus Hulstaert. “Dat houdt<br />

in: wij ontwikkelen en engineeren met iedereen<br />

mee en luisteren hierbij naar alle partijen, van opdrachtgever<br />

tot montagebedrijf. We nemen in het<br />

voortraject vrijblijvend de tijd om alle wensen van<br />

bijvoorbeeld constructeur, architect, hoofdaannemer<br />

en gevelbouwer maximaal te integreren in<br />

onze prefab gevelelementen. Deze aanpak zorgt<br />

'Met de architect begint alles:<br />

hij bedenkt het esthetische concept<br />

en de materialisatie'<br />

Decomo heeft mee-ontwikkeld aan het gevelconcept van het Gerechtsgebouw Breda, dat zowel is<br />

uitgevoerd met enkelschalige als sandwich betonelementen.<br />

voor de nodige klik tussen partijen en garandeert<br />

een goede start van een verdere samenwerking.<br />

Wij zijn zelfbewust genoeg om alleen in te stappen<br />

wanneer de architect een doorslaggevende<br />

rol heeft. Met de architect begint alles: hij bedenkt<br />

het esthetische concept en de materialisatie. Wij<br />

denken mee met de aannemers. Decomo is ooit<br />

gestart vanuit de aannemerij en wij kunnen de<br />

werelden van ontwerp en uitvoering goed verbinden,<br />

vanuit 50 jaar ervaring in het architectonisch<br />

beton, in al zijn verschijningsvormen.” ❚<br />

100 | STEDENBOUW.NL


NEZZT BOUWT<br />

AAN DE TOEKOMST<br />

NEZZT bouwt aan de toekomst. Een toekomst waarin<br />

flexibiliteit en duurzaamheid essentieel zijn. We moeten<br />

zuinig omgaan met onze grondstoffen en anders leren<br />

kijken naar de woningbouw. Flexibele woonwijken,<br />

permanente woontorens of een tijdelijk thuis. NEZZT<br />

is betaalbaar, gemakkelijk samen te stellen en vliegensvlug<br />

op te bouwen en te verplaatsen. Zo groeit, of<br />

krimpt NEZZT met de samenleving mee. Bouwen aan<br />

de toekomst doen wij samen. Een toekomst waarin wij<br />

zelf de ruimte bepalen met een thuis voor elke fase in<br />

ons leven.<br />

WHAT’S NEZZT?<br />

BY<br />

DEMEEUW<br />

Industrieweg 8<br />

5688 DP Oirschot<br />

+31 499 572 024<br />

info@nezzt.nl<br />

www.nezzt.nl


Thema Modulair Bouwen<br />

Recent zijn de woonmodules in opdracht van woningcorporatie Stadgenoot toegepast in Stek Oost, Amsterdam, waar jongeren met verschillende<br />

achtergronden samen een community gaan opbouwen.<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom<br />

Beeld | NEZZT<br />

MAAK KENNIS MET<br />

DE VOLGENDE STAP IN WONEN<br />

We leven in een dynamische wereld waarin we anders leven, wonen en op zoek gaan naar persoonlijk geluk en ruimte<br />

om onszelf te ontplooien. Vandaag de dag gaat duurzaamheid niet langer alleen maar om materiaal. Gebruik is belangrijker<br />

dan bezit en groei is eerder een kwestie van slimmer dan van meer. We doen wat we willen, waar we willen en<br />

wanneer we willen en geven op een eigen wijze invulling aan onze identiteit. In zo'n wereld willen en kunnen we toch<br />

niet meer statisch bouwen?<br />

“Het traditionele woningaanbod slaagt er onvoldoende<br />

in om de nieuwe woonvraag te beantwoorden”,<br />

meent Bas de Haan, directeur van<br />

NEZZT, een woonlabel van bouwbedrijf De Meeuw.<br />

“Er is een dringend tekort aan passende woningen,<br />

van de juiste omvang, met de juiste indeling,<br />

met het juiste comfort en op de juiste plek. Aan<br />

woningen die mensen een thuis bieden, in iedere<br />

fase van hun leven. NEZZT speelt hierop in. Het<br />

woonconcept ademt mee met de samenleving en<br />

wijzigt, groeit, krimpt en past zich moeiteloos aan<br />

de veranderende woonwensen aan. Alleenstaand,<br />

starter, gezin of senior: NEZZT geeft mensen altijd<br />

de ruimte die ze wensen en nodig hebben. En zijn<br />

de woningen niet meer nodig, dan verhuist NEZZT<br />

eenvoudig naar een andere plek of wordt de woning<br />

gedeeltelijk of in zijn geheel teruggenomen.<br />

Klaar voor de volgende bewoner, de volgende levensfase<br />

en de volgende locatie. Dit is het nieuwe<br />

wonen, volgens ons.”<br />

HOGE GPR- EN EPC-SCORES<br />

De NEZZT woningen scoren bovengemiddeld op<br />

het vlak van energie, milieu, gezondheid, comfort,<br />

gebruikskwaliteit en toekomstwaarde, vertelt De<br />

Haan. “De NEZZT woningen behalen zeer hoge<br />

GPR- en EPC-scores. Niet alleen door onze circulaire<br />

aanpak, maar ook dankzij een uitstekende<br />

schil isolatie. Alle woningen functioneren all-electric.<br />

Een kleine, standalone lucht/water-warmtepomp<br />

voorziet in een gasloze warmte- en warmtapwaterlevering.<br />

Doordat deze warmtepomp de<br />

restwarmte uit de ventilatie-retourlucht benut, is<br />

een buitenunit niet nodig. Voor de verwarming<br />

wordt een plintradiator geïnstalleerd. Zonnepanelen<br />

voorzien in een duurzame energieopwekking.”<br />

102 | STEDENBOUW.NL


Thema Modulair Bouwen<br />

Alle woonmodules worden opgebouwd uit in eigen<br />

huis ontwikkelde betonvloeren en een geïsoleerd<br />

stalen frame. Voor de buitenwanden is gekozen<br />

voor houtskeletbouw. “De binnen- en buitenafwerking<br />

kunnen volledig op maat worden uitgewerkt.<br />

Bijvoorbeeld met hout, gevelpanelen of steenstrips.<br />

Daarnaast ontwikkelen we een aantal standaardconcepten.<br />

Bijvoorbeeld voor woningcorporaties en<br />

studentenhuisvesters, die dit zeer op prijs stellen.”<br />

BIJZONDERE PROJECTEN<br />

NEZZT is circa 4 jaar geleden in de markt geïntroduceerd.<br />

Recent zijn de woonmodules in opdracht van<br />

woningcorporatie Stadgenoot toegepast in Stek<br />

Oost, Amsterdam, waar jongeren met verschillende<br />

achtergronden samen een community gaan opbouwen.<br />

“Voor dit project hebben we het voormalige<br />

zorggebouw De Orangerie in Eindhoven – dat 12<br />

jaar geleden is gerealiseerd door bouw bedrijf De<br />

Meeuw – zorgvuldig ontmanteld”, vertelt De Haan.<br />

“Alle woonmodules zijn vervolgens naar onze fabriek<br />

vervoerd en grondig gereinigd voor renovatie<br />

en hergebruik. Van de in totaal 815 units zijn binnen<br />

enkele maanden niet alleen circulair wooncomplex<br />

De binnen- en buitenafwerking kunnen volledig<br />

op maat worden uitgewerkt.<br />

Bas de Haan, directeur van NEZZT, een<br />

woonlabel van bouwbedrijf De Meeuw.<br />

'Ons woonconcept ademt mee met<br />

de samenleving en wijzigt, groeit,<br />

krimpt en past zich moeiteloos aan de<br />

veranderende woonwensen aan'<br />

‘Stek Oost’ (250 studio’s) gebouwd, maar ook een<br />

school in Nijkerk en een kindcentrum in Rosmalen.<br />

Op dit moment zijn we druk bezig met een project<br />

in Purmerend, waar in opdracht van de gemeente<br />

200 tijdelijke NEZZT woningen voor 4 locaties worden<br />

geleverd. Halverwege oktober worden de eerste<br />

20 studio’s geproduceerd, die aan een EPC van<br />

< 0,2 en een GPR van > 8,14 voldoen. Daarmee<br />

presteren de studio’s aanzienlijk beter dan standaard<br />

nieuwbouwprojecten.” ❚<br />

Alle woonmodules worden opgebouwd uit in eigen huis ontwikkelde betonvloeren en een geïsoleerd stalen frame.<br />

Voor de buitenwanden is gekozen voor houtskeletbouw. (Beeld: Thomas Abrahams)<br />

STEDENBOUW.NL | 103


WWW.JANSNEL.COM<br />

Jan Snel staat<br />

voor snel, modulair<br />

en circulair bouwen<br />

Jan Snel bouwt snel, modulair en circulair: gebouwen worden gebouwd in de<br />

fabriek, geplaatst op locatie en na gebruik, gedemonteerd en hergebruikt. Nu<br />

wil Jan Snel een stap verder gaan. We willen niet alleen de units hergebruiken,<br />

maar volledig circulair bouwen. Een belangrijke stap is een circulair design<br />

waarbij gebouwen zo worden ontworpen, dat we alle materialen later kunnen<br />

hergebruiken in nieuwe gebouwen. Samen met onze klanten en leveranciers<br />

willen we de stap maken naar een circulair gebouwde omgeving.<br />

Dat is onze ambitie voor de komende jaren.<br />

Kijk voor meer informatie op www.jansnel.com


Thema Modulair Bouwen<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure<br />

Beeld | Grizli Studio<br />

GROEIENDE VRAAG NAAR FLEXIBELE WOONVORMEN<br />

OPENT DEUREN VOOR CIRCULAIRE, MODULAIRE BOUW<br />

Opdrachtgevers in de bouw hebben een groeiende behoefte aan flexibel vastgoed, merkt Jan Snel. De modulaire bouwer<br />

zet daarbij in op circulariteit. Tegelijkertijd groeien de mogelijkheden in het marktsegment met betrekking tot gestapelde<br />

bouw. “Van oudsher hergebruiken wij bestaande units en onderzoeken wij de mogelijkheden met betrekking tot optimalisatie<br />

van gebruik. Circulaire bouw kan in onze ogen niet los worden gezien van de groeiende vraag naar flexibel<br />

vastgoed”, zegt projectleider circulariteit Daan Kosterman.<br />

Zelfstandig opererend, modulair bouwer Jan Snel<br />

heeft recentelijk de totale jaarproductie van units<br />

laten doorlichten op CO 2<br />

-uitstoot, middels het<br />

softwareprogramma EcoChain. “Daaruit kwam<br />

een aantal interessante zaken naar voren”, zegt<br />

Kosterman. “Voorop staat dat beton en staal het<br />

zwaarst meewegen in de CO 2<br />

-uitstoot. Deze constructie-onderdelen<br />

hebben al een belangrijke rol<br />

in het hergebruik van onze units.” Meer winst valt<br />

te boeken in de productieketen, met duurzaam<br />

geproduceerde grondstoffen en vermindering van<br />

gebruik. “Bouwmaterialen als EPS-isolatie worden<br />

inmiddels door de producent teruggenomen.<br />

Maandelijks gaat tachtig kuub aan piepschuim terug<br />

naar de fabriek. Dat is een significante ontwikkeling<br />

in de verduurzaming van de keten.”<br />

HOOG- EN LAAGBOUW<br />

Jan Snel ziet de vraag naar circulaire bouw vanuit<br />

de opdrachtgever nog niet direct exploderen; de<br />

vraag naar flexibel vastgoed doet dat wel en beide<br />

ontwikkelingen vullen elkaar aan, zegt Kosterman.<br />

“Wij zien een groeiende vraag naar vastgoed dat<br />

op termijn voor andere doelgroepen kan worden<br />

aangewend. Bijvoorbeeld studentenwoningen<br />

die nu nodig zijn, maar op termijn misschien<br />

overbodig worden.” Jan Snel kan op die manier<br />

inspelen op de kortetermijnvraag, maar ook de<br />

units na verloop van tijd weer opnieuw inzetten.<br />

Verschillende projecten waarin Jan Snel als aannemer<br />

fungeert gaan inmiddels die richting uit,<br />

zoals Startblok Elzenhagen in Amsterdam-Noord,<br />

een project voor 540 studenten en statushouders.<br />

“Veel opdrachtgevers hebben behoefte aan flexibele<br />

woonvormen, zowel bij hoog- als laagbouw.<br />

'Maandelijks gaat<br />

tachtig kuub aan<br />

piepschuim terug<br />

naar de fabriek'<br />

Modulaire systemen worden doorontwikkeld voor hoogbouwprojecten.<br />

In Groningen bouwen wij bijvoorbeeld wisselwoningen<br />

voor mensen die in verband met de renovatie<br />

van hun beschadigde woning een tijdelijke<br />

woonplek zoeken.”<br />

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN<br />

“Zoals gezegd is de zoektocht naar een totaal<br />

circulaire bouw ons uitgangspunt, en is de conventionele<br />

aanpak met hergebruik van bestaande<br />

systemen al een goede stap”, vervolgt Kosterman.<br />

“Uiteraard optimaliseren wij de productieketen in<br />

het kader van grondstofgebruik; daarnaast gaan<br />

wij op zoek naar nieuwe vormen van circulair design.<br />

Zo onderzoeken wij de mogelijkheid van een<br />

volledig houten unit.” Ook de stapeling van units<br />

bevindt zich in een optimalisatieproces. Jan Snel<br />

gaat in het Duitse Bochum studentenwoningen<br />

neerzetten tot twaalf verdiepingen hoog. Bij hoogbouw<br />

komen er beduidend hogere eisen kijken in<br />

het kader van brandveiligheid. Daarom wordt<br />

het leidingwerk geoptimaliseerd voor gestapelde<br />

bouw. Jan Snel probeert op deze wijze continu<br />

nieuwe concepten te verzinnen voor de optimale<br />

samenstelling. “Modulaire bouw wordt op termijn<br />

steeds meer circulair, maar vooral flexibeler in gebruik<br />

en duurzamer in de productieketen.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 105


Thema Modulair Bouwen<br />

Tekst en beeld | Wagenbouw Bouwsystemen B.V.<br />

HOE WORDT NEDERLAND AANTREKKELIJK VOOR ARBEIDSMIGRANT EN WERKGEVER?<br />

HUISVESTING - PASSEND,<br />

HAALBAAR & BETAALBAAR<br />

Veel EU-landen kampen met een vergrijzingsprobleem. Dit creëert tekorten op de arbeidsmarkt. Om deze tekorten op te<br />

lossen, doen veel bedrijven een beroep op arbeidsmigranten. Ook in Nederland is de arbeidsmigrant onmisbaar geworden<br />

voor nagenoeg elke bedrijfstak. Dit levert een uitdaging op, want hoe zorg je er als land en bedrijf voor dat de keuze<br />

op jou valt en niet op een ander? Hierbij speelt goede huisvesting steeds vaker een belangrijke rol.<br />

Niet alleen de hoogte van het salaris is bepalend voor de keuze van de arbeidsmigrant, maar ook de kwaliteit en de prijs van de aangeboden huisvesting.<br />

Waar men wil werken, wordt steeds meer bepaald<br />

door huisvesting. Fatsoenlijke huisvesting<br />

voor arbeidsmigranten moet vanzelfsprekend zijn.<br />

SALARIS, KWALITEIT EN PRIJS<br />

Niet alleen de hoogte van het salaris is bepalend<br />

voor de keuze van de arbeidsmigrant, maar<br />

ook de kwaliteit en de prijs van de aangeboden<br />

huisvesting. En juist bij die huisvesting loopt het<br />

vaak spaak. Het woningtekort is de laatste jaren<br />

toegenomen en de doelstellingen van lokale<br />

en landelijke overheden om meer woningen bij<br />

te bouwen, worden niet gehaald. Het gevolg:<br />

bestaande woningen worden door beleggers<br />

opgekocht om daar onder meer arbeidsmigranten<br />

in te laten wonen. Een nadeel hiervan is dat<br />

deze woningen in zekere mate aan de reguliere<br />

woningmarkt worden onttrokken, waardoor de<br />

wachttijden voor o.a. starters toenemen.<br />

MODULAIRE BOUW<br />

ALS ALTERNATIEF<br />

Er moeten dus simpelweg meer woningen komen.<br />

Innovatieve bouwmethoden bieden mogelijkheden<br />

voor zowel tijdelijke als permanente huisvesting,<br />

zeker als er seriematigheid van toepassing is.<br />

Onderdelen van modulaire woningen worden namelijk<br />

in vaste eenheden in de fabriek gemaakt.<br />

Serieproductie houdt de prijs laag. Bovendien kan<br />

hiermee snel op locatie gebouwd worden met<br />

minimale overlast voor de omgeving. Daarmee<br />

wordt het bouwen een innovatief en geïndustrialiseerd<br />

proces.<br />

Na verloop van tijd kan het gebouw uitgebreid<br />

of verplaatst worden. Door de modulariteit kan<br />

het gebouw op een andere locatie worden hergebruikt.<br />

Het circulaire bouwen is daarmee één van<br />

de kernwaarden van deze bouwmethode.<br />

106 | STEDENBOUW.NL


Thema Modulair Bouwen<br />

DE KWALITEIT VAN<br />

PERMANENTE BOUW<br />

Modulaire bouw voldoet aan alle woon- en bouweisen.<br />

Het systeem bestaat uit industrieel vervaardigde<br />

bouwelementen met een hoge kwaliteit in<br />

detaillering en afwerking. De elementen voldoen<br />

aan het geldende Bouwbesluit, de eisen aan<br />

het binnenklimaat en de architectonische eisen.<br />

De kwaliteit is zo hoog dat een tijdelijk gebouw<br />

voor migranten zelfs als permanent gebouw kan<br />

gaan functioneren.<br />

“De ruimtes zijn goed geïsoleerd en dempen omgevingsgeluid”,<br />

aldus John Ouburg, accountmanager<br />

bij Wagenbouw Bouwsystemen B.V.. “Ook<br />

heeft elke bouwlaag een betonvloer, waardoor het<br />

contactgeluid nihil is. Door geluidsisolerende ma-<br />

terialen is de geluidsoverdracht tussen de kamers<br />

zeer laag, waardoor privacy gewaarborgd is.”<br />

GEAVANCEERDE ISOLATIE­<br />

PAKKETTEN EN KOELINSTALLATIES<br />

“Soms vragen opdrachtgevers: ‘Maar dat platte<br />

dak, is dat niet warm?’. Door het gebruik van geavanceerde<br />

isolatiepakketten en koelinstallaties<br />

(optioneel) is dat niet langer het geval. Ook op dit<br />

gebied voldoet WONDUR aan de regels van het<br />

Bouwbesluit. Desgewenst kunnen wij effectieve<br />

maatregelen nemen om een gebouw tot aan een<br />

energielabel A te isoleren. Ook is het mogelijk om<br />

een kapconstructie of hellend dak te plaatsen,<br />

voor een esthetisch effect of met zonwerende<br />

functie. Uiteraard kunnen er ook zonnepanelen<br />

geplaatst worden.” ❚<br />

'Innovatieve bouwmethoden bieden<br />

mogelijkheden voor zowel tijdelijke als<br />

permanente huisvesting, zeker als er<br />

seriematigheid van toepassing is'<br />

Wagenbouw Bouwsystemen B.V. (onderdeel<br />

van Dutch Cabin Group) heeft samen<br />

met Kavel44 B.V. het initiatief genomen<br />

om het Wondur concept op de markt te<br />

introduceren. Het concept wordt in de fabriek<br />

gebouwd en in complete modulaire<br />

eenheden op de bouwplaats afgeleverd.<br />

Daarbij wordt gekeken naar de optimale<br />

gebouwconfiguratie. Wondur streeft naar<br />

een optimalisatie van de vorm in relatie tot<br />

het materiaalgebruik. Zoals de hegaxon<br />

het resultaat is van de optimalisatie van<br />

de honingraat in de natuur, is Wondur dit<br />

voor migrantenhuisvesting.<br />

"De kwaliteit is zo hoog dat een tijdelijk gebouw voor migranten zelfs als<br />

permanent gebouw kan gaan functioneren."<br />

Enkele voordelen van het<br />

WONDUR concept:<br />

· Toekomstbestendig: aanpasbaar in<br />

tijden van groei én krimp;<br />

· Tijdwinst (bouwtijd tot 50% korter);<br />

· Minimale overlast voor de omgeving;<br />

· Diverse mogelijkheden binnen<br />

het ontwerp;<br />

· Seriematige productie en standaardisatie<br />

maken de huisvesting haalbaar<br />

en betaalbaar.<br />

STEDENBOUW.NL | 107


Villa Euphonia Alphen aan den Rijn<br />

Art impression van Villa Euphonia (Copyright: van Egmond architecten, Noordwijk).<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | R.A. van Leeuwen Bouw en Projectontwikkeling BV / van Egmond architecten, Noordwijk<br />

ZELFDRAGENDE DAKCONSTRUCTIE OP<br />

MAAT VOOR ALPHENSE PARKVILLA'S<br />

Al meer dan vijftig jaar wijst UNILIN Insulation ontwikkelaars, architecten en aannemers de weg naar de optimale isolatieoplossing.<br />

Het productengamma van het Oisterwijkse bedrijf is niet alleen bijzonder uitgebreid en divers, ook qua<br />

flexibiliteit en toepasbaarheid liggen de kwaliteitsproducten van UNILIN op pole position. Eén van de toppers is UNIFAS,<br />

het in eigen huis ontwikkelde zelfdragende prefab daksysteem dat zowel eindgebruikers als verwerkers de nodige voordelen<br />

oplevert. Anthony van der Helm, die het product namens R.A. van Leeuwen Bouw en Projectontwikkeling in de<br />

praktijk toepaste, is dan ook razend enthousiast over de vinding.<br />

UNIFAS is de verkorte schrijfwijze van UNILIN<br />

Flexible Airtight Structural, een naam waarin de<br />

voornaamste kenmerken van het volledig op maat<br />

te fabriceren dakconcept zijn vervat. Zo staat het<br />

product, één van de oplossingen van de afdeling<br />

Prefab Solutions, voor uitstekende isolatiewaardes<br />

en een sublieme luchtdichtheid. Maar het belang-<br />

'Het prefab daksysteem biedt<br />

eindgebruikers én verwerkers de<br />

nodige voordelen'<br />

108 | STEDENBOUW.NL


Villa Euphonia Alphen aan den Rijn<br />

rijkste pluspunt van het systeem is toch wel het<br />

wooncomfort voor de eindgebruiker. Zo zorgen<br />

geïntegreerde hoek- en kilkepers ervoor dat er onder<br />

de zelfdragende constructie geen sprake is van<br />

ruimteverlies. Het ontbreken van nok- en tussengordingen<br />

levert hieraan eveneens een bijdrage.<br />

Last but not least kenmerkt UNIFAS zich door een<br />

uiterst korte voorbereidings- en levertijd en een<br />

haast ongekend verwerkingsgemak.<br />

PERFECT PASSEND<br />

Vooral die laatstgenoemde voordelen zorgen bij<br />

Anthony van der Helm voor tevredenheid en enthousiasme.<br />

Als uitvoerder begeleidt hij namens<br />

R.A. van Leeuwen Bouw en Projectontwikkeling<br />

de realisatie van Villa Euphonia, een geheel van<br />

vier riante, geschakelde villa's dat in het monumentale<br />

Park Rijnstroom nabij het centrum van<br />

Alphen aan den Rijn in november van dit jaar<br />

wordt opgeleverd. “UNIFAS is een prachtig mooi<br />

product dat volledig voor deze specifieke toepassing<br />

op maat is gemaakt”, jubelt Van der Helm.<br />

“Samen met onze projectleider ben ik in de aanloop<br />

van het project met UNILIN rond de tafel<br />

gegaan. Daarbij zijn met name alle details betreffende<br />

de dakkappen besproken. Aansluitend heeft<br />

De montage van de dakkapellen.<br />

'Op de projectlocatie bleek alles perfect<br />

te passen en supersnel te monteren'<br />

De gemonteerde UNIFAS dakelementen zoals aangeleverd vanuit de fabriek.<br />

UNILIN een voorlopige tekening gemaakt die we<br />

eigenlijk meteen definitief konden maken. Nadat<br />

alle prefab componenten, inclusief alle losse elementen<br />

en verbindingen, als een totaalpakket op<br />

de projectlocatie waren geleverd, bleek alles perfect<br />

te passen en supersnel te monteren. UNIFAS<br />

is wat mij betreft dan ook dé oplossing wanneer je<br />

snel en gemakkelijk een dak wenst te construeren,<br />

zelfs in het geval van zeer complexe vormen.”<br />

DAKKAPELLEN<br />

Naast de verwerking van vier UNIFAS dakkappen<br />

verwerkte R.A. van Leeuwen in Alphen aan den Rijn<br />

ook nog eens dertien ruwbouw dakkapellen van<br />

UNILIN. Dit uit drie losse onderdelen (twee zijwangen<br />

en een dak) bestaande product kan zowel op<br />

rechte als getoogde daken worden toegepast en is,<br />

net als UNIFAS, eenvoudig en razendsnel te monteren.<br />

Zónder dat er gebruik hoeft te worden gemaakt<br />

van een kraan of steiger. “Met de afzonderlijke onderdelen,<br />

waarmee je een maximale overspanning<br />

kunt maken van 5.000 millimeter, bouw je in slechts<br />

10 minuten een volwaardige dakkapel”, aldus Van<br />

der Helm. “En wat ook mooi is: beide producten<br />

sluiten naadloos op elkaar aan. Wanneer een dak<br />

geïsoleerd wordt met de dakelementen van UNIFAS,<br />

kan het geheel zeer gemakkelijk worden uitgebreid<br />

met een ruwbouw dakkapel van UNILIN. Een gegeven<br />

dat de doordachte en maatgerichte aanpak van<br />

het bedrijf andermaal onderschrijft.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 109


Timmerfabriek WEBO 30 jaar Rijssen<br />

Tekst | Suzanne van Gaale<br />

Beeld | WEBO<br />

WEBO KLANTEVENT IN HET<br />

TEKEN VAN INNOVATIE<br />

Timmerfabriek WEBO in Rijssen bestaat 30 jaar. Dit werd gevierd tijdens een speciaal klantevent op vrijdag 13 september<br />

jl. Naast een rondleiding door de fabriek kregen de gasten een exclusieve preview van de nieuwste ontwikkeling binnen<br />

het bedrijf.<br />

Wie gelooft er in disruptieve verandering? Wie<br />

denkt dat de samenwerking in de bouw binnen nu<br />

en tien jaar sterk verandert? En wie gelooft dat er<br />

grote veranderingen nodig zijn in de bouw? Met<br />

deze drie vragen probeerde Willem Haase, directeur<br />

timmerfabriek WEBO, zijn gasten te peilen en<br />

te prikkelen. Het typeert de jonge directeur. Sinds<br />

hij het bedrijf in 2008 van zijn vader Jan Haase<br />

overnam, waait er een nieuwe frisse wind. Hij<br />

gooide het roer om en zet vol in op ontwikkeling<br />

en innovatie. Het bedrijf positioneert zich dan ook<br />

als ‘Uitvinders in de timmerindustrie’. In 1988<br />

werkten er acht mensen en was de corebusiness<br />

de productie van houten kozijnen, deuren en ramen.<br />

Inmiddels is dat ingehaald door innovatie en<br />

anno vandaag telt het bedrijf honderd man, drie<br />

productielocaties en verdienen ze hun geld vooral<br />

met de productie van prefab HSB-elementen en<br />

hun paradepaardje het Steigerloos® Bouwen.<br />

“Ik heb een passie voor processen en innovatie”,<br />

aldus Willem. “Ik geloof in industrialisatie in de<br />

110 | STEDENBOUW.NL


Timmerfabriek WEBO 30 jaar Rijssen<br />

bouw. De bouwwereld is de minst efficiënte industrie<br />

van de wereld, industrialisatie is daarvoor de<br />

oplossing. Zo werken wij al jaren met BIM. Al onze<br />

processen worden vanuit BIM aangestuurd. De<br />

stap om over te gaan naar een geautomatiseerde<br />

fabriek is dan dichtbij. Het wordt tijd dat we in de<br />

branche weer wat gaan doen. Als het aan mij ligt,<br />

gaat er in de komende jaren heel wat veranderen<br />

in de bouw.”<br />

FABRIEKSTOER<br />

Tijdens het klantevent was er niet alleen tijd voor<br />

woorden, maar ook om de timmerfabriek in actie<br />

te zien. Zo zagen de gasten onder meer op de productielocatie<br />

van het Steigerloos® Bouwen met<br />

eigen ogen hoe bij WEBO complete gevelsystemen<br />

in elkaar gezet en afgewerkt worden. In het jubileumprogramma<br />

werd tevens een uitstapje gemaakt<br />

naar innovatie in de autobranche. Gastspreker Robert<br />

Dingemanse, CEO PAL-V, vertelde boeiend het<br />

verhaal over de vliegende auto.<br />

PLUG-IN VOOR REVIT<br />

Het klantevent was tevens het moment om de<br />

gasten te trakteren op de exclusieve preview van<br />

de laatste ontwikkeling binnen WEBO. Willem:<br />

“Wij zijn continu op zoek naar kansen om processen<br />

te verbeteren. Voor het softwareprogramma<br />

Revit hebben wij een WEBO plug-in ontwikkeld.<br />

Met deze plug-in kun je ieder gewenst model kozijn<br />

selecteren en in een 3D omgeving plaatsen in<br />

het te ontwikkelen gebouw. De meerwaarde voor<br />

onze klanten is dat zij hiermee direct een definitief<br />

tekenwerk hebben, de kosten inzichtelijk hebben<br />

en direct kunnen bestellen. Als de hele bouwkolom<br />

dit gaat doen, kunnen we samen digitaal een<br />

huis bouwen. Daarmee maken we met elkaar een<br />

grote stap.” De WEBO plug-in is in de laatste fase<br />

van ontwikkeling. In de eerste helft van 2020 verwacht<br />

men de definitieve release ervan. ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 111


Akoestiek<br />

De Living Walls van Maars voldoen aan alle aanvullende eisen op gebied van brandwerendheid, akoestiek en aardbevingsbestendigheid.<br />

Tekst | Gerrit Tenkink<br />

Beeld | Maars Living Walls<br />

‘ONZE EXPERTISE GEEFT<br />

ONS EEN VOORSPRONG’<br />

Al bijna 75 jaar is Maars Living Walls een bekende naam in de wereld van systeemwanden in onder andere kantoorgebouwen,<br />

luchthavens, fabrieken, scholen, ziekenhuizen, winkels en hotels. Maatwerk en innovatie zijn standaardbegrippen<br />

bij het bedrijf uit Harderwijk. Akoestiek speelt in toenemende mate een belangrijke rol.<br />

De naam Maars Living Walls staat voor multifunctionele wanden die ventileren,<br />

maar ook in staat zijn om bijvoorbeeld geluid te absorberen. De dynamiek<br />

van het bedrijf is terug te vinden in nieuwe producten en nieuwe productiemethoden,<br />

maar ook in nieuwe materialen en nieuwe ‘looks’. “Focus en je<br />

doorlopend blijven ontwikkelen zijn absolute noodzaak in deze markt”, zegt<br />

Evert van den Enden, General Manager voor Nederland en Frankrijk bij Maars.<br />

OVERNAME<br />

Het bedrijf startte in 1946 in Amsterdam als producent van lichtarmaturen.<br />

In 1964 kwamen daar plafondsystemen bij, in 1968 aangevuld met systeemwanden.<br />

Uiteindelijk koos Maars er in 2006 voor om zich volledig te specialiseren<br />

in systeemwanden. Inmiddels was het bedrijf (in 1960) verhuisd naar<br />

Harderwijk, waar tot op heden het gehele proces, van productie tot en met<br />

R&D en sales zijn samengebracht. Maars is altijd een familiebedrijf geweest,<br />

'We garanderen kwaliteit en<br />

duurzaamheid aan de hand<br />

van meer dan 140 certificaten'<br />

maar is recentelijk gekoppeld aan een nieuwe strategische eigenaar: de<br />

Amerikaanse meubelfabrikant Herman Miller. De overname biedt Maars de<br />

kans om internationaal te groeien. Met name de Verenigde Staten is voor<br />

Maars een absolute groeimarkt.<br />

112 | STEDENBOUW.NL


Akoestiek<br />

FOCUS<br />

Van den Enden legt uit dat focus absolute noodzaak is in de wereld van de<br />

systeemwanden. “We voldoen aan alle aanvullende eisen op gebied van<br />

bijvoorbeeld brandwerendheid, akoestiek en aardbevingsbestendigheid. Wij<br />

hebben het voordeel dat Nederland, zeker op gebied van akoestiek, één van<br />

de koplopers is wat betreft regelgeving. Onze expertise geeft ons een voorsprong.<br />

In het eigen laboratorium worden de wanden getest conform de ISOen<br />

ASTM-normen. We garanderen kwaliteit en duurzaamheid aan de hand<br />

van meer dan 140 certificaten. Alle wandsystemen van Maars voldoen aan<br />

de hoge eisen van het Cradle tot Cradle Certified Bronze-certificaat. Alle componenten<br />

zijn volledig herbruikbaar. Maars gebruikt duurzame systeemwanden<br />

in haar projecten, wat wordt aangetoond met het BREEAM-certificaat<br />

dat het desbetreffende gebouw ontvangt. Daarnaast hebben we onze eigen<br />

trendwatchers die hun bijdrage leveren op het gebied van esthetiek, want ook<br />

systeemwanden zijn aan mode onderhevig.”<br />

we een vervijfvoudiging van de isolatiewaarden op het gebied van akoestiek<br />

voorbij zien komen. 80 Procent van onze producten heeft staal als basis. De<br />

combinatie met een backing van bijvoorbeeld gips zorgt voor de juiste isolatie<br />

en perforatie zorgt voor een goede geluidsabsorptie. Omdat onze eigen<br />

R&D en productie zich op één locatie bevinden, zijn we in staat om snel de<br />

gevraagde akoestische performance te leveren.” ❚<br />

PROJECTEN<br />

De Verenigde Staten en Duitsland zijn voor Maars op dit moment de absolute<br />

groeimarkten. In Nederland is het bedrijf bij grote prestigieuze projecten betrokken,<br />

zoals het ICC, Eurojust en de Hoge Raad. Op dit moment zijn projecten<br />

van EMA, Vrije Universiteit en Fontys Hogeschool in uitvoering.<br />

AKOESTIEK<br />

Akoestiek is een belangrijk onderdeel als het om systeemwanden gaat. Maars<br />

levert een uitgebreid programma wanden en deuren op het gebied van brandwerendheid<br />

en akoestiek. “Op het gebied van akoestiek leveren we wanden<br />

die geluidsisolerend zijn tot minder dan 60 dB. De afgelopen jaren hebben<br />

Bij het ontwerpen van wanden speelt creativiteit een steeds belangrijkere rol.<br />

Maars Living Walls<br />

blijft in beweging<br />

In de wereld van Maars zijn we al meer<br />

dan 70 jaar gedreven om samen te slagen.<br />

In een verrassend snel tempo jagen we<br />

onze dromen en ambities na, we zijn<br />

innovatief en een A-merk in onze branche.<br />

Onze multifunctionele systeemwanden<br />

staan voor duurzaamheid, maatwerk,<br />

innovatie en integratie. Deze wanden vind je<br />

terug in segmenten als kantoorgebouwen,<br />

luchthavens, fabrieken, ziekenhuizen en<br />

hotels. Misschien herken je ons wel van<br />

onze projecten bij o.a. Deloitte The Edge,<br />

Rabobank en Randstad. Kijk ook eens<br />

op maarslivingwalls.nl.<br />

STEDENBOUW.NL | 113


Woningbouw<br />

Het verbeteronderhoud richt zich op duurzaamheid, esthetica en leefbaarheid.<br />

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Team ERAflats<br />

CAPELSE ERAFLAT WORDT TOEKOMSTPROOF<br />

ERAflats zijn een begrip in de Nederlandse woningbouw. Ze werden in de jaren zestig en zeventig gebouwd als antwoord<br />

op de kwantitatieve woningnood en zijn nog altijd geliefd vanwege hun ruime, lichte woningen. Zo ook de Purmerhoek.<br />

Deze immense flat in Capelle aan den IJssel is alweer de derde ERAflat van woningcorporatie Havensteder die toekomstproof<br />

gemaakt wordt.<br />

Voor het verbeteronderhoud van haar ERAflats<br />

ging Havensteder een intensieve samenwerking<br />

aan met Team ERAflats, een joint venture van<br />

Smits Vastgoedzorg en ERA Contour. Bijzonder<br />

is dat laatstgenoemde 55 jaar geleden ontstaan<br />

is uit de oorspronkelijke bouwer van de ERAflat.<br />

Aannemer J.P. van Eesteren kwam in de zestiger<br />

jaren met de revolutionaire ‘Van Eesteren Rationele<br />

Aanpak’, kortweg ERA. Met deze industriële<br />

bouwmethode werd in zeer korte tijd een grote<br />

hoeveelheid woningen gerealiseerd. In totaal zijn<br />

er zo’n 11.000 ERAflat-woningen. De helft daarvan<br />

staat in Rotterdam en omgeving. Ook voor Smits<br />

Vastgoedzorg zijn de ERAflats niet onbekend; zij<br />

draagt al jarenlang de verantwoordelijkheid voor<br />

het onderhoud aan duizenden van deze woningen.<br />

GESPECIALISEERDE, VASTE TEAMS<br />

Team ERAflats nam al zo’n duizend ERAflatwoningen<br />

van verschillende woningcorporaties<br />

onder handen. Nog eens duizend woningen worden<br />

nu aangepakt. “We staan voor een enorme<br />

opgave”, zegt Jurgen Weerdenburg, die samen<br />

met Hans van der Krogt de directie van Team ER-<br />

Aflats vormt. “Die opgave gaat verder dan het<br />

114 | STEDENBOUW.NL


ERAflat Purmerhoek Capelle aan den IJssel<br />

uitvoeren van deze grootschalige onderhoudsprojecten. We denken vanaf het<br />

begin mee in de planvorming en zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en<br />

de bewonersbegeleiding. Hiervoor vormden we gespecialiseerde, vaste teams<br />

van eigen medewerkers en ketenpartners. Met elkaar doen we een schat aan<br />

kennis en ervaring op, die we één op één kunnen toepassen op lopende en<br />

nieuwe projecten.” Van der Krogt voegt toe: “Tegelijkertijd vraagt deze ‘design<br />

& build-achtige’ aanpak om vernieuwend opdrachtgeverschap. Havensteder<br />

toont lef en vertrouwen door omvangrijke projecten als de Purmerhoek en<br />

eerder Lewis & Eliot in Rotterdam op dergelijke wijze met ons aan te gaan.”<br />

DUURZAAM, ESTHETISCH EN LEEFBAAR<br />

Het verbeteronderhoud richt zich op duurzaamheid, esthetica en leefbaarheid.<br />

Weerdenburg licht de verbeteringen toe: “Het duurzaamheidslabel gaat van E/F<br />

naar A. We monteren dubbele en drielaagse beglazing en isoleren de kopgevels,<br />

wanden en bergingen. Daarnaast maken we het verwarmingssysteem geschikt<br />

voor toekomstige aansluiting op stadsverwarming.” Andere werkzaamheden<br />

betreffen asbestsanering en veel schilderwerk. In de woningen komen nieuwe<br />

radiatoren, vraaggestuurde ventilatie en een intercomsysteem. Ook krijgen de<br />

meeste woningen een nieuwe keuken, badkamer en toilet.<br />

VEILIGE, PRETTIGE BELEVING<br />

Esthetisch gezien leverde A3 Architecten knap werk. De architect met wie<br />

Team ERAflats intensief samenwerkt, liet de oorspronkelijke kwaliteiten van<br />

de flat – het krachtige lijnenspel, de betonranden, de randen op de kopgevel<br />

en de witte hekwerken – intact. Tegelijkertijd zorgde A3 Architecten met<br />

de juiste ingrepen voor een veilige, prettige beleving van de flat. Zo worden<br />

de lifthallen en trappenhuizen opgefrist. De plinten krijgen een nieuwe<br />

uitstraling, bestaande uit een raster van prefab beton en kleine LED-strips.<br />

De galerijhekken op de eerste verdieping krijgen een transparant glashek. De<br />

hoofdentrees sluiten hier visueel op aan met hoge, glazen puien.<br />

MINIMALE OVERLAST<br />

De werkzaamheden in de woningen lijken op een militaire operatie. Team ERAflats<br />

doet er alles aan om elke woning binnen elf dagen uit te voeren. Niet alleen<br />

om de voortgang in het werk te houden, maar vooral ook om de afspraken<br />

met de bewoners na te komen. “We treffen ook de nodige voorzieningen om de<br />

overlast voor de bewoners te minimaliseren”, aldus Van der Krogt. “We scheiden<br />

bouw- en bewonerswegen zoveel mogelijk door te werken aan de galerijzijde<br />

en niet aan de balkonzijde van de flat. Op het parkeerterrein staat een speciaal<br />

ingericht Bad-Huis met toilet- en douchegelegenheden. Daarbij bevindt zich een<br />

rustwoning, waar bewoners tijdens de werkzaamheden kunnen verblijven.”<br />

WOONCOACH<br />

Havensteder en Team ERAflats besteden veel aandacht aan de begeleiding van<br />

de bewoners. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de wooncoach, die al<br />

enkele maanden voorafgaand aan de werkzaamheden met de bewoners in ge-<br />

Op het parkeerterrein staat een speciaal ingericht Bad-Huis met toilet- en<br />

douchegelegenheden.<br />

'Met elkaar doen we<br />

een schat aan kennis en<br />

ervaring op'<br />

sprek gaat. Er zijn overleggen met de klankbordgroep en via enquêtes worden<br />

de wensen van de bewoners geïnventariseerd. Ook worden de bewoners zoveel<br />

mogelijk meegenomen in de planvorming. Tijdens informatiebijeenkomsten krijgen<br />

zij de uiteindelijke plannen gepresenteerd. Weerdenburg: “Vanaf dat moment<br />

gaat het instemmingstraject van start. Met onder meer een modelwoning<br />

namen we de bewoners zoveel mogelijk mee in wat zij konden verwachten<br />

van het verbeteronderhoud. Uiteindelijk is dit traject zeer goed en snel verlopen.”<br />

Van der Krogt voegt toe: “Na instemming volgt het traject van de warme<br />

opnames en individuele bewonersgesprekken. En tijdens de uitvoering worden<br />

bewoners uiteraard ook door onze wooncoach en uitvoerders begeleid.”<br />

PRETTIGE SFEER, GOEDE VOORTGANG<br />

“Werken in een bewoonde omgeving vereist meer dan technische skills”,<br />

benadrukt Van der Krogt. “Oog en aandacht hebben voor de bewoner is minstens<br />

zo belangrijk. De mensen van Team ERAflats hebben dit in de genen.”<br />

Weerdenburg: “En, dat mag ook gezegd worden, we voelen ons erg welkom<br />

bij de bewoners tot nu toe. We weten dat we, ondanks dat we heel veel<br />

maatregelen nemen en zorgvuldig communiceren, toch veel vragen van de<br />

bewoners. Als we in hun woning aan het werk gaan, maar ook als we bij hun<br />

buren verderop bezig zijn.” Het goede contact met de bewoners, maar ook<br />

de goede onderlinge samenwerking binnen Team ERAflats, betaalt zich uit in<br />

een prettige sfeer en goede voortgang. Van der Krogt en Weerdenburg zien de<br />

oplevering eind 2020 dan ook met vertrouwen tegemoet. ❚<br />

Projectinfo<br />

Duurzaam glas in alle woningen Purmerhoek<br />

Voor het verbeteronderhoud van de Purmerhoek in Capelle aan<br />

den IJssel levert en monteert Jansenglas Hoogvliet BV al het<br />

glas voor de 504 woningen. De allround glasspecialist voorziet<br />

ook een deel van de algemene ruimten van nieuw glas.<br />

“In totaal gaat het om zo’n 8.500 vierkante meter triple glas”,<br />

vertelt directeur/eigenaar Ronald Jansen van Jansenglas Hoogvliet<br />

BV. “Alles wat er verder bij komt kijken, nemen we mee. Zo<br />

leveren en monteren we alle roosters, ongeveer 39.000 strekkende<br />

meter glaslatten en 1.512 hardglazen klepramen.”<br />

Twee woningen per dag<br />

Na uitvoering van een proefstrang in januari <strong>2019</strong> startte<br />

Jansenglas Hoogvliet BV in mei met de montage van het glas in<br />

de woningen. Jansen: “We zitten vrij vroeg in de trein van werkzaamheden.<br />

Op dag één wordt de woning afgedekt en op dag<br />

twee halen de asbestsaneerders de oude ramen eruit. Direct<br />

daarna plaatsen wij het nieuwe glas. We leveren elke dag twee<br />

woningen op. Inmiddels hebben we 112 woningen gedaan en<br />

gaan we gestaag door naar woning 504.”<br />

STEDENBOUW.NL | 115


ERAflat Purmerhoek Capelle aan den IJssel<br />

Projectinfo<br />

‘Misgrijpen is geen optie’<br />

Breur IJzerhandel voorziet Team ERAflats van alle gereedschappen, bevestigingsmaterialen<br />

en brandwerende afdichtingen voor de Purmerhoek. Het familiebedrijf levert<br />

zo’n 50.000 artikelen en denkt mee in de filosofie van de klant.<br />

Als vaste leverancier van zowel ERA Contour als Smits Vastgoedzorg is Breur IJzerhandel<br />

een betrouwbare partner voor de bouwcombinatie. “Die betrouwbaarheid<br />

is belangrijk”, zegt salesmanager Jasper van Dijk van Breur IJzerhandel. “Zonder<br />

onze materialen kan de klant vertraging oplopen in het proces. Misgrijpen is dus<br />

geen optie.”<br />

Meedenken in het brandveiligheidsproces<br />

Breur IJzerhandel heeft tevens een adviserende rol en denkt onder meer mee in<br />

het brandveiligheidsproces. Van Dijk geeft als voorbeeld: “De woningen staan met<br />

elkaar in verbinding met leidingwerk. Om brandoverslag te voorkomen, adviseren<br />

wij producten die hier van toepassing zijn. Hierdoor heeft de woning een brandklasse<br />

van 60 min.”<br />

Inspelen op wensen<br />

Om het proces te bespoedigen, is vooraf een planning uitgewerkt om de bestellingen<br />

gefaseerd (één maal per twee weken) op het werk te leveren. Van Dijk gaat bovendien<br />

tweewekelijks naar de bouwlocatie, om het proces te continueren. “Zo spelen we<br />

voortdurend in op de wensen en behoeften van Team ERAflats.”<br />

Projectinfo<br />

‘Door techniek een betere toekomst’<br />

Installatiebedrijf Slagboom Vlaardingen Elektrotechniek<br />

is gespecialiseerd in het nieuw bouwen of renoveren<br />

van praktisch alle soorten projecten. Of het nu gaat<br />

om utiliteitswerken, scholen, politiebureaus, brandweerkazernes,<br />

winkels, hotels, horeca of bedrijfsgebouwen,<br />

bij Installatiebedrijf Slagboom Vlaardingen<br />

Elektrotechniek bent u aan het juiste adres.<br />

“Ook op het gebied van flatrenovaties zijn wij geen<br />

onbekende speler”, aldus het bedrijf. “Wij zijn trots om<br />

als E-installateur en als vaste co-maker van ERA-Smit<br />

bij dit mooie project Purmerhoek te zijn betrokken.”<br />

“Slagboom Vlaardingen Elektrotechniek beschikt<br />

over een schat aan kennis en ervaring, dus voor<br />

ieder projecten kunt u bij ons terecht. Wij verzorgen<br />

de complete elektrotechnische installaties, licht- en<br />

krachtinstallaties, gebouwbeheersystemen, domotica-oplossingen,<br />

beveiligingsinstallaties, camerasystemen,<br />

datanetwerken en zonnepaneleninstallaties<br />

(pv). En dat alles onder het motto ‘Door techniek een<br />

betere toekomst'.”<br />

Partner bij<br />

renovaties<br />

DOOR TECHNIEK EEN BETERE TOEKOMST<br />

HORECA EN RETAIL<br />

MKB EN INDUSTRIE<br />

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE<br />

010 2 888 444<br />

VASTGOED & BOUW<br />

WONING CORPORATIES<br />

ZORG- EN ONDERWIJS INSTELLINGEN<br />

Slagboomvld.nl<br />

116 | STEDENBOUW.NL


746-6735_brabant.indd 1 09-11-17 10:40<br />

ERAflat Purmerhoek Capelle aan den IJssel<br />

Projectinfo<br />

Rockpanel en aftimmerhout op maat<br />

Zesduizend vierkante meter rockpanel voor de buitengevel en<br />

al het aftimmerhout voor in de woningen. Dat levert Heuvelman<br />

Hout voor het verbeteronderhoud van de Purmerhoek in Capelle<br />

aan den IJssel.<br />

Heuvelman Hout was eerder al betrokken bij de renovatie van<br />

de ERA-flats aan de Sinclair Lewis- en Eliotplaats in Rotterdam-<br />

Ommoord. “Op basis van die ervaringen betrok het bouwteam<br />

ons ook bij de Purmerhoek”, zegt accountmanager Aad Hobo<br />

van Heuvelman Hout. “Onze samenwerking met ERA Contour,<br />

één van de bouwteampartners, gaat verder terug. Die samenwerking<br />

was er al toen ik twintig jaar geleden bij Heuvelman<br />

Hout begon.”<br />

Meerdere leveringen per week<br />

Heuvelman Hout levert de rockpanel gevelbekleding exact op<br />

maat. Ook het aftimmerhout, waaronder vensterbanken en<br />

koven, wordt op maat gemaakt en per woning gemerkt. Hobo:<br />

“We leveren de maatwerkproducten per twee strangen aan.<br />

Sinds de eerste levering in mei gaan er een jaar lang meerdere<br />

leveringen per week richting de Purmerhoek.”<br />

Projectinfo<br />

Esthetisch en brandveilig isolatiesysteem<br />

Als onderdeel van het verbeteronderhoud van de Purmerhoek in<br />

Capelle aan den IJssel worden de bergingen en gangen van plafondisolatie<br />

voorzien. Team ERAflats koos voor Sonotex Isolatie,<br />

een product van Brabant Totaal Afbouw BV.<br />

“Sonotex Isolatie is een esthetisch en brandveilig alternatief voor<br />

traditionele isolerende plafondsystemen”, legt mede-eigenaar<br />

Jurgen Thijssens van Brabant Totaal Afbouw uit. “Eerst verlijmen<br />

we een thermische isolatielaag van hardschuim platen tegen<br />

het betonwerk. Sparingen ten behoeve van leidingwerk kunnen<br />

hierin worden opgenomen. Na het nodige afplakwerk brengen<br />

we akoestische spuitmortel op de isolatielaag aan. Zo ontstaat er<br />

een strak en naadloos geheel, zonder koudebruggen.”<br />

Gefaseerde aanpak<br />

In juni isoleerde Brabant Totaal Afbouw de eerste bergingen van<br />

de Purmerhoek. Thijssens: “Onze jongens werken drie dagen<br />

per week op dit project. In die drie dagen hebben zij een aantal<br />

lege bergingen tot hun beschikking. Daarna gaan de spullen van<br />

de bewoners weer terug de bergingen in en worden de volgende<br />

bergingen leeggemaakt. Zo werken we gefaseerd naar de<br />

eindoplevering toe.”<br />

Maatwerk<br />

voor de bouw<br />

• Vurenhout<br />

• Hardhout<br />

• Plaatmateriaal<br />

Brabant Totaal Afbouw BV<br />

Brandwerende, Thermische en Akoestische voorzieningen<br />

Voor de realisatie van projecten op het gebied van isolatie, brandveiligheid en<br />

akoestiek, bent u bij ons aan het juiste adres. Onze opdrachtgevers zijn<br />

aannemers, projectontwikkelaars en gebouwbeheerders. Zowel bij nieuwbouw,<br />

onderhoud als renovatie bieden wij een passende oplossing voor elk project.<br />

Heuvelman Hout - Specialist in maatwerk<br />

IJsseldijk-Noord 172 | 2935 BM | Ouderkerk aan den IJssel<br />

T 0180-688688 | info@heuvelman-hout.nl | heuvelman-hout.nl<br />

Nieuwstraat 114<br />

6021HW BUDEL<br />

T +31 495 78 52 06<br />

www.brabanttotaalafbouw.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 117


ERAflat Purmerhoek Capelle aan den IJssel<br />

Projectinfo<br />

CO 2<br />

-gestuurde ventilatie in elke woning<br />

Voor de duurzame en comfortabele ventilatie in de Purmerhoek werkt<br />

Team ERAflats samen met Bevico. Het woongebouw in Capelle aan den<br />

IJssel is niet de eerste ERA-flat voor Bevico. De specialist in ventilatietechniek<br />

droeg ook al bij aan het verbeteronderhoud van onder meer<br />

de ERAflats in Rotterdam-Ommoord.<br />

“De samenwerking is ontstaan vanuit de behoefte om tot een optimale<br />

ventilatieoplossing voor de ERA-flats te komen”, zegt relatiebeheerder<br />

Job Doornbosch van Bevico. “Wij ontwikkelden twee ingrepen, één<br />

voor individuele ventilatie en één voor collectieve. Hier is gekozen voor<br />

individuele ventilatie. Alle woningen krijgen een eigen, C0 2<br />

-gestuurde<br />

ventilator.”<br />

Hecht team<br />

Bevico installeert de ventilatiesystemen en is ook comaker van woningcorporatie<br />

Havensteder, voor het onderhoud aan de ventilatiesystemen.<br />

Doornbosch: “We zijn onderdeel van Team ERAflats. Met onze ventilatieoplossing<br />

dragen wij bij aan de wens om de bewoners minimale<br />

overlast te bezorgen. Dat we al meerdere ERA-flats gedaan hebben,<br />

helpt daarbij. Niet alleen vanwege het repeterende werk, maar ook<br />

omdat we met veel dezelfde partijen werken. We vormen een hecht<br />

team. Dat is goed voor de onderlinge communicatie, de samenwerking<br />

en de voortgang.”<br />

Bijdorp-West 82<br />

2992 Bijdorp-West LC Barendrecht 82<br />

Postbus 2992 LC Barendrecht<br />

276<br />

2990 Postbus AG 276 Barendrecht<br />

2990 AG Barendrecht<br />

Aangenaam binnenklimaat binnen handbereik<br />

Aangenaam binnenklimaat binnen handbereik<br />

Tel: 088 - 4009 500<br />

Tel: www.bevico.nl 088 - 4009 500<br />

info@bevico.nl<br />

www.bevico.nl<br />

info@bevico.nl<br />

Coenen B.V. uw partner<br />

Coenen voor vastgoedonderhoud<br />

B.V. uw partner<br />

voor vastgoedonderhoud<br />

> AFDICHTINGEN<br />

AFDICHTINGEN<br />

nen B.V.<br />

> BRANDWERENDE<br />

•<br />

DOORVOERINGEN<br />

Valk<br />

> BRANDWERENDE GEVELTECHNIEK DOORVOERINGEN<br />

> GEVELTECHNIEK<br />

NA-ISOLEREN<br />

> VASTGOEDZORG<br />

NA-ISOLEREN<br />

> VASTGOEDZORG<br />

Coenen B.V. • Valkenierstr. 38 • 2984 AZ Ridderkerk • t 0180 - 48 68 66 • e info@coenen.nl • www.coenen.nl<br />

Coenen B.V. • Valkenierstr. 38 • 2984 AZ Ridderkerk • t 0180 - 48 68 66 • e info@coenen.nl • www.coenen.nl<br />

118 | STEDENBOUW.NL


ERAflat Purmerhoek Capelle aan den IJssel<br />

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Team ERAflats<br />

​VAN KITWERK TOT<br />

VOEGWERKHERSTEL EN REINIGING<br />

Bij het verbeteronderhoud van woongebouw de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel zijn twee afdelingen van Coenen<br />

B.V. betrokken. Afdichtingsbedrijf Coenen B.V. neemt de kitwerkzaamheden in de woningen op zich, terwijl Coenen Vastgoedzorg<br />

B.V de buitengevel opknapt.<br />

Coenen raakte via de afdeling Afdichtingstechnieken<br />

betrokken bij het verbeteronderhoud<br />

van de Purmerhoek. “Ons bedrijf is van oudsher<br />

gespecialiseerd in kitwerken”, vertelt projectleider<br />

Dick de Jong van Coenen Vastgoedzorg BV.<br />

“Sinds de oprichting veertig jaar geleden zijn we<br />

uitgegroeid tot één van de grootste kitbedrijven<br />

van Nederland. Wij werken dan ook al jaren met<br />

grote bouwbedrijven, waaronder ERA Contour.<br />

Vanuit die relatie zijn we met elkaar in gesprek<br />

gegaan over de Purmerhoek. Zo is het balletje<br />

gaan rollen.”<br />

GEVELS HERSTELLEN EN REINIGEN<br />

In alle 504 woningen van de Purmerhoek vernieuwen<br />

de kitspecialisten van Coenen de kitvoegen<br />

van de keukens, badkamers, toiletten en galerijen.<br />

De vastgoedzorg-medewerkers van Coenen<br />

herstellen en reinigen de buitengevel. De Jong:<br />

“Voorafgaand aan de opdracht dachten we met<br />

de opdrachtgever mee in de verbetering van de<br />

gevels. We werkten verschillende scenario’s uit.<br />

Van elk daarvan maakten we een proefopstelling.<br />

'Als specialist in vastgoedzorg zijn we<br />

gewend om zulke grote projecten<br />

te draaien'<br />

De opdrachtgever maakte daaruit een keuze.”<br />

Coenen reinigt de betonnen geveldelen met water<br />

dat onder hoge druk op het geveloppervlak gespoten<br />

wordt. Van de metselwerk plinten en de drie<br />

dakopbouwen vernieuwt Coenen het voegwerk.<br />

OPLEVERING<br />

BUITENGEVEL IN OKTOBER<br />

Het voegwerk van de plinten, in totaal zo’n<br />

1.200 vierkante meter, is inmiddels afgerond.<br />

Het spuitwerk van de betonnen delen wordt<br />

uitgevoerd in overeenstemming met de fasering<br />

van de werkzaamheden. “We zijn nu bezig met<br />

de dakopbouwen”, zegt De Jong. Op de vraag<br />

waar de uitdagingen liggen, antwoordt hij: “Als<br />

specialist in vastgoedzorg zijn we gewend om<br />

zulke grote projecten te draaien. In opdracht<br />

van woningcorporaties pakken we vaak hele<br />

woongebieden aan. Het enige waar we in het<br />

begin aan moesten wennen, is dat we nu voor<br />

een bouwbedrijf werken. Procedures zijn iets<br />

anders dan wanneer we direct voor een woningcorporatie<br />

werken.” De werkzaamheden verlopen<br />

volgens planning. In oktober levert Coenen<br />

de buitengevel op. Het kitwerk loopt door tot<br />

het einde van het project. ❚<br />

In alle 504 woningen van de Purmerhoek vernieuwen de kitspecialisten van Coenen de kitvoegen van de keukens, badkamers,<br />

toiletten en galerijen. De vastgoedzorg-medewerkers van Coenen herstellen en reinigen de buitengevel.<br />

STEDENBOUW.NL | 119


078 - 65 22 422<br />

info@mampaey.nl<br />

www.mampaey.nl<br />

Comfort is<br />

het resultaat<br />

Mampaey installeert en<br />

onderhoudt haar eigen<br />

ontworpen installaties op<br />

zodanige wijze dat de<br />

eindgebruiker altijd comfort<br />

ervaart in zijn of haar<br />

woon- en werkomgeving.<br />

SINDS 1912 UW PARTNER VOOR BOUWSPECIALITEITEN<br />

Jansenglas Hoogvliet BV<br />

Voor alle soorten glas<br />

van wijngaarden + co b .v .<br />

24 uurs service 010-4164864<br />

www.jansenglas.nl<br />

Telefoon : +31 (10) 428 14 44<br />

Email : info@vanwijngaardenenco.com<br />

Web : www.vanwijngaardenenco.com


ERAflat Purmerhoek Capelle aan den IJssel<br />

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Mampaey<br />

KLAAR VOOR AANSLUITING<br />

OP STADSVERWARMING<br />

Door het verbeteronderhoud wordt de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel een stuk duurzamer. Eén van de maatregelen<br />

die daaraan bijdragen, is dat het woongebouw op termijn overgaat op stadsverwarming. Team ERAflats en Mampaey<br />

installatietechniek bv treffen hiervoor de nodige voorbereidingen.<br />

Mampaey was al vaste partner van zowel ERA Contour als Havensteder en<br />

denkt nu vanaf de voorbereidingsfase met het bouwteam mee. “Op basis van<br />

de wensen van Havensteder hebben we verschillende opties bekeken voor de<br />

verwarmingsinstallatie”, vertelt projectleider Cees Jongkoen van Mampaey.<br />

“De gekozen optie voeren we nu uit.”<br />

CV-AANSLUITING AANPASSEN<br />

De huidige cv-aansluiting wordt zodanig aangepast, dat de Purmerhoek in<br />

de toekomst eenvoudig kan overstappen op stadsverwarming. Hiertoe regelt<br />

Mampaey de drie bestaande ketelhuizen op het dak opnieuw in. Vanaf deze<br />

ketelhuizen legt Mampaey een nieuw hoofdleidingnet aan. Dit leidingnet<br />

loopt over het dak en gaat per strang helemaal naar beneden, naar alle woningen.<br />

Jongkoen: “In de woningen installeren we de stadsverwarmingsunit,<br />

nieuwe radiatoren en een nieuw leidingnet. Voor de nieuwe aansluiting leggen<br />

we een tweepijpsysteem aan, met een aanvoertemperatuur van 70°C en<br />

een retourtemperatuur van 40°C.”<br />

TWEE DAGEN PER WONING<br />

Afgelopen februari legde Mampaey de installaties voor de proefstrang aan, in<br />

een tempo van één woning per dag. Drie weken later volgden de werkzaamheden<br />

aan de ketelhuizen en op het dak. Jongkoen: “Sinds mei zijn we volop<br />

in de woningen aan het werk. We lopen mee in de trein aan werkzaamheden.<br />

Onze werkzaamheden vinden plaats op de derde en vierde dag. Op dag drie<br />

slopen we de oude installatie, op dag vier leggen we de nieuwe installatie<br />

aan. Daarna vullen we de installatie en stellen we deze in bedrijf.”<br />

Vanaf de ketelhuizen legt Mampaey een nieuw hoofdleidingnet aan.<br />

GOEDE VOORBEREIDING, SNELLE UITVOERING<br />

Met een tempo van twee woningen per dag zit de voortgang er goed in. Dat<br />

is grotendeels te danken aan de goede voorbereiding. “In het voortraject hebben<br />

we alles tot in detail uitgedacht”, aldus Jongkoen. “Ook prefabriceren we<br />

een groot deel van de onderdelen. Met 504 bijna identieke woningen leent dit<br />

project zich hier bij uitstek voor. En het is prettig voor de bewoners. Door te<br />

prefabriceren versnellen we de installatiewerkzaamheden in de woningen en<br />

bezorgen we hen zo kort mogelijk overlast.” ❚<br />

'Met een tempo van twee<br />

woningen per dag zit de<br />

voortgang er goed in'<br />

STEDENBOUW.NL | 121


Woonwijk Woerden Centraal Woerden<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom<br />

Beeld | Bolton Bouw<br />

‘GEEN WONING IS GELIJK’<br />

Met 72 plattegronden, metselstenen in zwart, rood en geel, langskappen, dwarskappen, tuitkappen en puntdaken met<br />

verschillende pannen en een keur aan buitenkozijnen, is geen woning in Woerden Centraal gelijk. Waar ontwikkelaar<br />

Hollands Midden/Bolton Ontwikkeling en architect Venster Architekten de contouren voor de 72 grondgebonden woningen<br />

bepaalden – met een beukmaat van 4.800 x 8.600 mm, twee verdiepingen en een plat dak – deden de bewoners<br />

van de nieuwe woonwijk de rest. “Volgens het Bolton à la Carte principe kozen de bewoners onder meer het volume, de<br />

uitstraling en de inrichting van hun woning”, vertelt Henry Booms, Projectleider bij Bolton Bouw. “Een zeer dynamische<br />

wijk is het resultaat, terwijl een uniforme architectuur en uitgekiende kavelindeling voor een evenwichtig beeld zorgen.”<br />

“Met het Bolton à la Carte speelden wij in op<br />

de bouwcrisis, waarin woningen maar moeilijk<br />

verkocht werden”, vertelt Booms. “Hadden we<br />

Woerden Centraal tien jaar geleden gebouwd,<br />

dan waren er hoogstwaarschijnlijk 72 identieke<br />

grondgebonden woningen gekomen. Maar in<br />

plaats hiervan kregen wij te maken met een kleine<br />

én kieskeurige koopgroep, die we niet alleen<br />

maximaal wilden bedienen, maar ook van A tot Z<br />

'Hadden we Woerden Centraal tien<br />

jaar geleden gebouwd, dan waren<br />

er hoogstwaarschijnlijk 72 identieke<br />

grondgebonden woningen gekomen'<br />

V.l.n.r.: Peter Bol, directeur van Bolton Bouw, Arjan Ton, directeur van Bolton Ontwikkeling en Jan Vissers, Henry Booms,<br />

Ruben Verkerk en Martien Vergeer van Bolton Bouw.<br />

122 | STEDENBOUW.NL


Woonwijk Woerden Centraal Woerden<br />

wilden ontzorgen. In nauwe samenwerking met<br />

de architect hebben de bewoners hun eigen woning<br />

ontworpen. In drie workshops kregen zij alle<br />

handvatten aangereikt om het architectonische<br />

plaatje om te zetten in een eigen plattegrond.<br />

Alle ontwerpen zijn in een 3D-model inzichtelijk<br />

gemaakt, waarna de bewoners nog zaken konden<br />

optimaliseren. Na akkoord heeft ingenieursbureau<br />

SWINN voor iedere woning een separate<br />

hoofddraagconstructie uitgewerkt en berekend,<br />

waarna wij in 2014 met de bouw zijn gestart.”<br />

Met 72 plattegronden, metselstenen in zwart, rood en geel, langskappen, dwarskappen, tuitkappen en puntdaken<br />

met verschillende pannen en een keur aan buitenkozijnen, is geen woning in Woerden Centraal gelijk.<br />

In 2015 werd begonnen met de realisatie van<br />

een eenlaagse parkeergarage van 200 meter<br />

breed, waarop vijf unieke appartementengebouwen<br />

zijn gebouwd. Een uitgekiende architectuur<br />

én gemeenschappelijke daktuin zorgen<br />

hier voor harmonie en verbinding. “In het eerste<br />

woonblok konden de kopers zelf hun plattegronden<br />

en gevelindelingen bepalen”, vertelt<br />

Booms. “Alleen de schachten stonden vast, wat<br />

in de praktijk voor uitdagingen zorgde. Bijvoorbeeld<br />

ten aanzien van de MV-installaties<br />

en rioleringen, die niet mochten clashen.” Het<br />

eerste woonblok is traditioneel opgebouwd met<br />

in het werk gestorte betonwanden en breedplaatvloeren,<br />

vertelt hij. “Bij de drie volgende<br />

blokken – die verkocht zijn aan diverse verhuurpartijen<br />

en ‘standaard’ zijn ingedeeld – is deze<br />

bouwwijze gecombineerd met prefab betonnen<br />

binnenspouwbladen. In het laatste woonblok<br />

kregen bewoners weer meer keuzevrijheid, al<br />

lagen hier de basisplattegronden vast. Voor dit<br />

woongebouw zijn alle gevelcomponenten prefab<br />

uitgevoerd. Inclusief de spouwbladen, isolatie,<br />

steenstrips, kozijnen en beglazingen.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 123


Woonwijk Woerden Centraal Woerden<br />

Tekst | Lieke van Zuilekom<br />

Beeld | SWINN/Kamp Fotografie<br />

WOONWIJK WOERDEN CENTRAAL:<br />

‘EEN UNIEKE WIJK MET UNIEKE<br />

DRAAGCONSTRUCTIES’<br />

Op het voormalige Campinaterrein in Woerden is recent woonwijk Woerden Centraal opgeleverd. De wijk omvat een mix<br />

van grondgebonden woningen, vijf appartementengebouwen en een parkeergarage op maaiveldniveau, die gefaseerd zijn<br />

gerealiseerd. In opdracht van Hollands Midden/Bolton Ontwikkeling was SWINN verantwoordelijk voor het opzetten en uitwerken<br />

van de hoofddraagconstructies. Daarbij werd het ingenieursbureau met verschillende uitdagingen geconfronteerd.<br />

'Voor iedere woning hebben we<br />

een separate hoofddraagconstructie<br />

uitgewerkt en berekend'<br />

“Alle grondgebonden woningen zijn ontwikkeld<br />

op basis van het Bolton à la Carte principe”, vertelt<br />

Erik Verweij, projectleider bij SWINN. “Het<br />

ontwerp van de woningen lag volledig in handen<br />

van de bewoners, die naast de woningbreedte en<br />

-diepte ook het aantal woonlagen en hun eigen<br />

kleur steen, type kap en deur mochten bepalen.<br />

Voor iedere woning hebben we een separate<br />

hoofddraagconstructie uitgewerkt en berekend.<br />

Alle woningen zijn opgebouwd uit prefab betonwanden<br />

en kanaalplaatvloeren, die just-in-time op<br />

het project zijn aangeleverd.”<br />

‘ICOON’ LE PERRON<br />

De vijf appartementengebouwen zijn bovenop een<br />

parkeergarage gerealiseerd. “Net als de woningen<br />

zijn ook de appartementengebouwen uniek”, vertelt<br />

Verweij. “Zo wordt één gebouw verhuurd aan<br />

een zorginstelling voor mensen met een beperking.<br />

Dit gebouw bevat 32 zorgappartementen die in de<br />

toekomst eenvoudig omgebouwd kunnen worden<br />

naar reguliere appartementen. Woongebouw Le<br />

Perron – dat het sluitstuk van Woerden Centraal<br />

betrof en een ‘icoon’ voor de stad moest worden –<br />

is uitgevoerd met een complexe gevel met diverse<br />

De 200 meter lange parkeergarage fungeert<br />

tevens als een geluidswal voor de achtergelegen<br />

woningen, net als een glazen scherm dat<br />

bovenop de parkeergarage is gerealiseerd.<br />

uitkragingen en setbacks, die bijzondere eisen stelden<br />

aan de draag- en stabiliteitsstructuur.”<br />

Bij dit project heeft het spoor geen directe invloed gehad<br />

op de constructies. Een zogenaamde ‘plasbrand’<br />

en het geluid hadden dat indirect wel. “De gevels van<br />

de gebouwen en de parkeergarage zijn brandwerend<br />

uitgevoerd. In dit geval fungeert de 200 meter lange<br />

parkeergarage bovendien als een geluidswal voor de<br />

achtergelegen woningen, net als het glazen scherm<br />

dat bovenop de parkeergarage is gerealiseerd.”<br />

De vijf appartementengebouwen zijn bovenop een parkeergarage gerealiseerd. “Net als de woningen<br />

zijn ook de appartementengebouwen uniek.”<br />

STEIGERLOOS BOUWEN<br />

De hoofddraagconstructie voor alle appartementengebouwen<br />

is opgebouwd uit een volledig betonskelet.<br />

“Waar de eerste vier appartementengebouwen<br />

zijn afgewerkt met traditioneel metselwerk,<br />

heeft Le Perron een volledig prefab betonnen sandwichgevel<br />

gekregen waarvan de buitenbladen zijn<br />

voorzien van steenstrips”, vertelt Verweij. “De mix<br />

van dragende en niet-dragende elementen en het<br />

samenspel hiertussen zijn zodanig vanuit het voorontwerp<br />

met Bolton, Venster Architekten en leverancier<br />

Hibex afgestemd, dat er zonder steigers gebouwd<br />

kon worden en de afbouwtijd beperkt werd.<br />

Alle hoofddraagconstructies zijn vanaf het definitief<br />

ontwerp tot en met het uitvoeringsgereed ontwerp<br />

volledig in 3D uitgewerkt.” ❚<br />

124 | STEDENBOUW.NL


Hondsrugtoren Emmen<br />

Tekst | Jan Mol<br />

Beeld | Akor Bouw/Attika Architekten<br />

MAAR LIEFST 65 METER DE LUCHT IN:<br />

EMMENS HOOGSTE GEBOUW<br />

KOMT ERAAN!<br />

Geïnspireerd door de wolkenkrabbers die hij in zijn jongere jaren zag in de Verenigde Staten, vatte projectontwikkelaar<br />

Peter van Dijk het plan op om Emmen voor eens en voor altijd op de kaart te zetten, met een spraakmakende hoogbouw.<br />

Oorspronkelijk kreeg het project als werktitel<br />

‘Manhattan’, maar al snel bleek dit voor de Emmense<br />

bevolking een station te ver. Onder het<br />

motto ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’<br />

kreeg de 17 bouwlagen tellende woontoren<br />

daarom de naam ‘Hondsrugtoren’, als verwijzing<br />

naar de locatie van het gebouw, de hoek Hondsrugweg/Weerdingerstraat.<br />

We spreken met Jan<br />

Nijkamp, projectleider bij Akor Bouw uit Rijssen,<br />

die ook dit Emmense project begeleidt.<br />

EEN DRENTHS-OVERIJSSELSE<br />

SAMENWERKING<br />

Om te beginnen vragen we aan Nijkamp of het toeval<br />

is dat Akor Bouw wederom in Emmen actief is.<br />

In de vorige editie van <strong>Stedenbouw</strong> was namelijk<br />

te lezen dat Akor Bouw tegenover Wildlands, aan<br />

de zuidzijde van het Raadhuisplein, bouwt aan een<br />

pand van 92 meter lang, 57 meter breed en 23 meter<br />

hoog. Tevens wordt de bestaande parkeergarage<br />

onder het Raadhuisplein uitgebreid. Nijkamp verzekert<br />

ons dat het enerzijds op puur toeval berust dat<br />

beide projecten gelijktijdig spelen, maar anderzijds<br />

is het ook wel begrijpelijk omdat Akor reeds een jarenlange<br />

samenwerking heeft met Peter van Dijk.<br />

Niet zo bijzonder dus, dat de twee spraakmakende<br />

nieuwbouwprojecten in Emmen op een Drenths-<br />

Overijsselse samenwerking berusten.<br />

Attika Architecten heeft het gebouw als een echte<br />

blikvanger ontworpen; één die het gezicht van Emmen<br />

gaat veranderen. Nijkamp: “Dat mag je letterlijk<br />

en spreekwoordelijk zien. Het gebouw is straks<br />

fysiek vanaf de N34 al zichtbaar en wordt beeldbepalend.<br />

Maar ook maatschappelijk gezien is deze<br />

hoogbouw een hele stap voor Emmen, omdat er<br />

nog niet eerder sprake was van zo’n hoog gebouw.”<br />

NU AL EEN ZEER GEWILDE LOCATIE<br />

De 17 verdiepingen van de Hondsrugtoren zijn<br />

bedoeld voor bewoning. De begane grond wordt<br />

voor commercieel gebruik ingezet. “Lefier, de Emmense<br />

woningstichting, heeft 28 appartementen<br />

gekocht op de verdiepingen 1 tot en met 7, › Artist impressie van de Hondsrugtoren.<br />

STEDENBOUW.NL | 125


Hondsrugtoren Emmen<br />

‘We hebben<br />

alleen de grote<br />

kraan nodig die<br />

op dit moment<br />

boven de buurt<br />

uittorent, om<br />

alles op de juiste<br />

plek te krijgen'<br />

die men gaat verhuren. De verdiepingen 8, 9 en<br />

10 bevatten 12 koopappartementen, waarvan er<br />

niet één over is. Alles is reeds verkocht. De verdiepingen<br />

11 tot en met 17 krijgen 9 penthouses,<br />

die eveneens als warme broodjes over de toonbank<br />

zijn gegaan. Kortom: dit is een zeer gewilde<br />

locatie. Peter van Dijk bewijst hiermee dat zijn<br />

idee om tot de bouw van deze toren over te gaan<br />

een vruchtbaar plan is.” In het plan zijn verder de<br />

bouw van een parkeergarage (voor 15 auto’s),<br />

een fietsenstalling (voor 70 fietsen) alsmede een<br />

30-tal bovengrondse parkeerplaatsen inbegrepen.<br />

Verder worden er nog parkeerplaatsen in het<br />

openbaar gebied toegevoegd.<br />

Werkzaamheden aan de begane grond.<br />

STEIGERLOOS BOUWEN<br />

Uniek aan deze hoogbouw is het feit dat er geen<br />

steiger aan te pas komt. “Tot de 2e verdieping zien<br />

we gemetselde gevels, daarboven architectonisch<br />

beton. De gevels vanaf de 2e verdieping worden<br />

volledig prefab gemaakt met een betonnen binnen-<br />

en buitenspouwblad. De buitenzijde wordt<br />

op kleur en met een door de architect bedachte<br />

structuur uitgevoerd. De kozijnen worden bij de<br />

producent voorgemonteerd in de gevelelementen<br />

en als compleet afgewerkte gevels aangevoerd<br />

en gemonteerd. We hebben dus alleen de grote<br />

kraan nodig die op dit moment boven de buurt<br />

uittorent, om alles op de juiste plek te krijgen. Alle<br />

materialen die we toepassen zijn onderhoudsarm<br />

en het gebouw heeft straks een top isolatie. Energiezuinig,<br />

volledig volgens de geldende normen<br />

en eisen”, schetst Nijkamp.<br />

De aanneemsom ligt tussen de € 10.000.000,- en<br />

€ 15.000.000,-, lezen we op de website van Akor<br />

Bouw. “De planning is om medio augustus/begin<br />

september 2020 gereed te zijn”, zegt Nijkamp tot<br />

besluit. “Dan hebben we niet alleen de hoogste<br />

woontoren van Emmen opgeleverd, maar vooralsnog<br />

ook de hoogste in de geschiedenis van<br />

Akor Bouw.” ❚<br />

De 17 bouwlagen tellende woontoren krijgt de naam ‘Hondsrugtoren’, als verwijzing naar de locatie<br />

van het gebouw, de hoek Hondsrugweg/Weerdingerstraat.<br />

126 | STEDENBOUW.NL


BudoBouw is een bewuste bouwer in kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.<br />

Specialismes zijn traditioneel betonwerk, funderingsconstructies en herstel, tunnelbouw,<br />

complete staal- en betonskeletten (of combinaties hiervan ) en het leveren<br />

en monteren van prefab betonnen onderdelen met een KOMO- of productcertificaat.<br />

Wij zijn bedreven<br />

in Beton & Montage<br />

BudoBouw | Katwolderweg 8a | 8041 ad Zwolle | 038 720 08 10 | info@budobouw.nl | www.budobouw.nl<br />

Specialist in Verticaal<br />

& Horizontaal Transport<br />

Kraaninspectie Nederland is een gecertificeerde onderneming op het gebied van<br />

verticaal en horizontaal transport. Specialismen zijn hijswerkzaamheden, verhuur<br />

van hijskranen, bemiddeling en detachering van kraanmachinisten, keuringen van<br />

hijs en hefwerktuigen en opleidingen. Kwaliteit, Flexibiliteit en Veiligheid staan<br />

garant voor een efficiënte uitvoering van werkzaamheden.<br />

Kraaninspectie nederland | Katwolderweg 8a | 8041 ad Zwolle | 06 47 65 98 67 | 038 720 08 18<br />

info@Kraaninspectienederland.nl | www.Kraaninspectienederland.nl


Hondsrugtoren Emmen<br />

Tekst | Jan Mol Beeld | BudoBouw<br />

DE SKYLINE<br />

VAN EMMEN<br />

VERANDERT<br />

DEFINITIEF<br />

Er wordt hard gewerkt op de hoek Hondsrugweg/Weerdingerstraat<br />

in Emmen. Akor Bouw uit Rijssen realiseert<br />

daar in opdracht van projectontwikkelaar Peter van Dijk<br />

het hoogste woongebouw van Emmen, de Hondsrugtoren.<br />

Een prestigieus project dat de skyline van Emmen<br />

definitief een ander gezicht zal geven.<br />

128 | STEDENBOUW.NL


Hondsrugtoren Emmen<br />

Verantwoordelijk voor het betonwerk is Budo-<br />

Bouw BV uit Zwolle. We spreken met Jeroen van<br />

Ostaijen, bedrijfsleider bij BudoBouw. Ten tijde van<br />

het gesprek is BudoBouw met de werkzaamheden<br />

op de begane grond bezig.<br />

MONOLITISCHE KELDERVLOER<br />

“We zijn begonnen met de fundering en hebben<br />

een kelder gerealiseerd met een monolitisch afgewerkte<br />

keldervloer, holle wanden en kolommen,<br />

die in het werk zijn gestort. Daarna was de begane<br />

grond aan de beurt, die bestaat uit verzwaarde<br />

balken met een breedplaatvloer. Deze moest voor<br />

de bouwvak klaar zijn, hetgeen is gelukt”, opent<br />

Van Ostaijen het gesprek. “Nu de werkzaamheden<br />

na de bouwvak weer gestart zijn, zijn we bezig om<br />

op de begane grond wanden te zetten. De begane<br />

grond en eerste verdieping worden opgebouwd<br />

uit holle wanden en in het werk gestorte wanden.<br />

De vloeren zijn balkstructuren met breedplaatvloeren.<br />

Ook wordt op dit moment de grote, vaste<br />

torenkraan opgebouwd.”<br />

SANDWICH BETONWANDEN<br />

Van Ostaijen vervolgt zijn verhaal: “Vanaf de<br />

tweede verdieping wordt er gebouwd met twee<br />

types wanden. De binnenwanden zijn grijs en massief,<br />

de buitenwanden bestaan uit sandwich betonwanden.<br />

Eén zo’n betonelement is opgebouwd<br />

uit een buitenwand, een isolatiekern en een binnenwand.<br />

Dit ‘recept’ zal herhaald worden tot en<br />

met de bovenste verdieping. De vloeren zijn overal<br />

breedplaatvloeren.”<br />

ZOWEL COMMERCIËLE<br />

ALS WOONBESTEMMING<br />

Akor Bouw uit Rijssen is al vanaf 2016 met dit<br />

project bezig, in opdracht van Peter van Dijk. Jan<br />

Nijkamp van Akor Bouw is tevreden over de voortgang<br />

en noemt het project bijzonder voor Emmen.<br />

'Het gebouw staat letterlijk op de<br />

entree van Emmen en is ontworpen<br />

als een echte landmark'<br />

“Het gebouw staat letterlijk op de entree van<br />

Emmen en is ontworpen door Attika Architekten,<br />

als een echte ‘landmark’. Wie straks op de N34<br />

naar Groningen rijdt, kan het gebouw al van verre<br />

zien. Een prominent gebouw op een prominente<br />

plaats.” Wat kan er verteld worden over de bestemming?<br />

Nijkamp schetst: “Met zijn 65 meter<br />

hoogte telt de Hondsrugtoren straks 17 verdiepingen.<br />

In de kelder vinden we dan een parkeergarage<br />

voor onder andere de penthouses, een fietsenberging<br />

en een algemene berging. De begane<br />

grond wordt voor commercieel gebruik ingezet en<br />

verdieping 1 tot en met 7 met 28 appartementen<br />

is al verkocht aan woningstichting Lefier, voor<br />

huurdoeleinden. Verdiepingen 8, 9 en 10 bestaan<br />

uit 12 koopappartementen, die inmiddels allemaal<br />

zijn verkocht. De 11e tot en met de 17e verdieping<br />

zijn gereserveerd voor 9 penthouses, ook allemaal<br />

verkocht. Het is een iconische en gewilde plek.”<br />

ONDERHOUDSARM EN<br />

DUURZAAM GEBOUWD<br />

Nijkamp over de duurzaamheid van de Hondsrugtoren:<br />

“Er is gekozen voor onderhoudsarme materialen.<br />

Tot de 2e verdieping zien we gemetselde<br />

gevels, daarboven beton, met aluminium kozijnen.<br />

De kozijnen worden voorgemonteerd meegeleverd<br />

in de prefab elementen. Uniek aan het project is<br />

dat we steigerloos bouwen. Voor Akor Bouw is dit<br />

één van de hoogste bouwwerken die we tot nu toe<br />

mochten maken.” ❚<br />

STEDENBOUW.NL | 129


Rhapsody Amsterdam<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | VPT Versteeg<br />

RHAPSODY IN WEST:<br />

INTEGRALE<br />

ONTWIKKEL TENDER<br />

LEIDT TOT MAXIMAAL<br />

RESULTAAT<br />

Dit voorjaar is Rhapsody in West opgeleverd.<br />

De inbreiding bevindt zich aan het Jan van<br />

Schaffelaarplantsoen in Amsterdam-West en<br />

vormt het laatste bouwdeel tussen de Bos en<br />

Lommerweg en Ring A10. Hier zijn verdeeld<br />

over vijf gebouwen 239 huurwoningen gerealiseerd.<br />

De architect werkt in opdracht van de<br />

ontwikkelcombinatie SBB - De Nijs; ook belegger<br />

CBRE is betrokken in de ontwikkeling. Met<br />

een integraal ontwikkeltraject kon maximaal<br />

worden ingezet op duurzaamheid (EPC – 0,02).<br />

Bouwkundig rusten de woonblokken op een onderbouw van gestort beton, naast en boven een half verdiept parkeerdek dat wordt ingericht als buitenruimte.<br />

130 | STEDENBOUW.NL


Rhapsody Amsterdam<br />

“De beoordeling van de ontwerptender vond in eerste instantie plaats op<br />

basis van visie en met duurzaamheid als meest bepalende factor”, vertelt<br />

projectleider Gijsbert-Jan Heek van Smit's Bouwbedrijf. “De winnende visie<br />

van Ontwikkelcombinatie SBB - De Nijs is vormgegeven met een integrale benadering,<br />

waarbij rekening is gehouden met de belangen en wensen van alle<br />

stakeholders. Dit komt terug in het programma, de manier waarop de buurt<br />

wordt betrokken, het energieconcept, de geluidreductie en hoe buitenruimte<br />

de buurt een boost kan geven. Ingekleurd met een keur aan adviserende partijen<br />

– van Hiensch Engineering voor het energieconcept tot Urban SYNC voor<br />

de buurtparticipatie – hebben wij hieraan weten vorm te geven.”<br />

NEGATIEVE EPC<br />

Rhapsody in West kent van verschillende zijden een zware geluidbelasting<br />

(ringweg A10, industrieterrein Westpoort en Bos en Lommerweg). Binnen het<br />

integrale ontwerp wordt geluidshinder dan ook tot een minimum beperkt. De<br />

oostzijde van de bouwenvelop langs de A10 wordt door een woonplateau<br />

afgeschermd met een woonblok, massief afgemetseld in aardetinten. Het<br />

blok bestaat uit drie geschakelde woontorens, met vijf woningen op een laag.<br />

“Door een goede geveloriëntatie met luwe geveldelen en het gebruik van<br />

absorberende materialen wordt het geluid binnen de norm gehouden”, aldus<br />

Heek. Rhapsody in West heeft daarnaast een negatieve EPC. Het dakoppervlak<br />

is een immense zonnecollector met ruim 1.500 panelen. Koeling is eerder een<br />

issue dan verwarming; het op het stadsverwarmingsnet aangesloten gebouw<br />

wordt daarom geventileerd met behulp van het innovatieve CERA-systeem,<br />

dat gebruik maakt van CO 2<br />

-meting en is gekoppeld aan een WKO.<br />

GOEDE MIX<br />

Bouwkundig rusten de woonblokken op een onderbouw van gestort beton,<br />

naast en boven een half verdiept parkeerdek dat wordt ingericht als buitenruimte.<br />

Het hoogteverschil met de Bos en Lommerweg wordt overbrugd<br />

met gemetselde trappen. De opstallen zijn opgebouwd uit gestorte wanden<br />

en breedplaatvloeren en prefab betonnen gevelpanelen voorzien van meegestorte<br />

stelkozijnen. De gevelpanelen zijn afgemetseld in de plint, dan wel<br />

afgewerkt met aluminium gevelbekleding en voorzien van akoestisch glas.<br />

Horizontale gevelbanden zorgen voor een rustig gevelbeeld en een vorm van<br />

individuele buitenruimte. Inbreiden op maat van de buurt? Heek: “Een goede<br />

mix van integraal ontwerpen en vaste partners in de uitvoering maakt Rhapsody<br />

in West tot een binnenstedelijk project van deze tijd, zowel op het gebied<br />

van eisen als uitvoerbaarheid.” ❚<br />

'De oostzijde van de<br />

bouwenvelop langs de A10<br />

wordt door een woonplateau<br />

afgeschermd met een woonblok'<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever Ontwikkelcombinatie SBB -<br />

De Nijs (belegger CBRE)<br />

Ontwerp TANGRAM Architekten<br />

Uitvoering Smit’s Bouwbedrijf B.V./Bouwbedrijf M.J. de<br />

Nijs en Zonen B.V<br />

Bouwperiode januari 2017 (start heiwerk) – mei <strong>2019</strong><br />

Programma 239 woningen, 400 m² commerciële ruimte en<br />

196 parkeerplaatsen<br />

Projectinfo<br />

Maatwerk in gevels<br />

In opdracht van ontwikkelcombinatie SBB - De Nijs is Rinkel &<br />

Smit verantwoordelijk voor de stelkozijnen, het aanvullende stelwerk,<br />

de HSB-elementen en de HSB-dakranden van Rhapsody in<br />

West. Ook heeft de West-Friese montagespecialist het stelwerk<br />

van de trappen op de binnenplaats verzorgd. “Wij worden graag<br />

ingeschakeld voor projecten met verschillende vakexpertises, in<br />

aanvulling op die van de hoofdaannemer”, zegt Jan-Willem Smit.<br />

Dat houdt in dat Rinkel & Smit de gehele bouwkundige realisatiefase<br />

op locatie aanwezig is, in dit geval van oktober 2017 tot<br />

en met het voorjaar van <strong>2019</strong>. “Wij zijn een montagepartij en wij<br />

hebben het meerdere keren zo samen uitgevoerd met Bouwbedrijf<br />

De Nijs.” Het stellen van de kozijnen is zo'n specialisme dat<br />

is uitbesteed door de bouwcombinatie, maar ook het specifieke<br />

stelwerk, zoals dat van de trappen. “Op deze manier kunnen wij<br />

waar gewenst maatwerk verrichten voor de opdrachtgever. Ook<br />

met de mensen van Smit's Bouwbedrijf, de andere hoofdaannemer<br />

uit de bouwcombinatie, hebben wij prima samengewerkt.”<br />

STEDENBOUW.NL | 131


Rhapsody Amsterdam<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | VPT Versteeg<br />

'LOGISTIEKE PUZZEL'<br />

OM GEVELPRESTATIES TE OPTIMALISEREN<br />

Witte aluminium gevelstijlen en panelen zorgen voor een verticale geleding in het gevelbeeld van Rhapsody in West. De<br />

vele rondingen en vormen, alsmede de vraag naar een dun en luchtdicht gevelsysteem, leidden naar gevelproducent VPT<br />

Versteeg, dat het gewenste systeem in eigen beheer produceerde en monteerde. “We groeien steeds meer toe naar een<br />

digitale bouwplaats, waarin alle onderdelen geconstrueerd zijn voorafgaand aan de bouw”, zegt directeur Peter Moser.<br />

In dit specifieke geval geen overbodig luxe, vertelt hij. “Op zich is Rhapsody<br />

in West qua productie en volume voor ons goed te realiseren; het gaat voor<br />

het overgrote deel om vlakke gevelpanelen die relatief eenvoudig gefreesd<br />

worden, voorzien van een standaard montageregel. De logistieke puzzel<br />

in de montage was de grote uitdaging en het eisenpakket was hoog ten<br />

aanzien van geluidsbelasting en isolatie, met tests achteraf op het gebied<br />

van luchtdichtheid.”<br />

VPT Versteeg voorziet in alle witte aluminium stijlen en panelen tussen metselwerk<br />

en sierwerkbetonbanden in. “Elk aspect van de levering is uitvoerig<br />

besproken met de opdrachtgever en de architect, waarmee wij al meerdere<br />

maatwerkprojecten hebben uitgevoerd. Tot aan de keuze van het lakwerk toe:<br />

een wit gevelpaneel in de directe omgeving van een snelweg vraagt immers<br />

om hoogwaardige afwerking. Met reguliere isolatiebeplating was het gewenste<br />

dunne gevelpakket niet mogelijk; daartoe hebben wij met de leverancier<br />

uitvoerig om de tafel gezeten in de engineeringsfase.”<br />

Wanneer specificatie en prijsvorming integraal worden benaderd, is het mogelijk<br />

dergelijke zaken af te stemmen. Dat geldt evenzeer voor de 3D/BIMwerkmethode.<br />

“Wij zetten fors in op de digitale bouwplaats en ondervinden<br />

dat de BIM-werkomgeving steeds meer integraal wordt aangepakt. Het is<br />

zaak je voorwerk goed te doen, zodat je precies weet wat er gaat gebeuren<br />

op de bouwplaats. In dit project zijn luchtdichtheid en een dun gevelpakket<br />

gecombineerd – een uitdagende opdracht. Wanneer aansluitingen tussen<br />

verschillende onderdelen perfect zijn voorbereid, is het ook logistiek goed te<br />

plannen – zelfs bij maatwerkleveringen met een grote vormvariatie.” ❚<br />

VPT Versteeg voorziet in alle witte aluminium stijlen en panelen tussen metselwerk en sierwerkbetonbanden in.<br />

132 | STEDENBOUW.NL


Rhapsody Amsterdam<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | VPT Versteeg<br />

INTEGRAAL INSTALLATIECONCEPT<br />

MET NEGATIEVE EPC<br />

De uitzonderlijk lage EPC (


Adviseurs voor installaties en duurzaamheid<br />

In het project Rhapsody is het door Hiensch<br />

Engineering ontwikkelde CERA-systeem toegepast.<br />

Wilt u meer informatie over dit innovatieve<br />

ventilatiesysteem? Neem dan vrijblijvend contact<br />

met ons op.<br />

Zekeringstraat 15<br />

1014 BM Amsterdam<br />

www.hiensch.nl<br />

020 659 55 51<br />

info@hiensch.nl<br />

Dé partner in innovatieve en<br />

creatieve gevelbekleding<br />

#CREATIVEMINDS<br />

Projecten Gevelsystemen Productie<br />

www.vptversteeg.nl


Aboma bv<br />

Maxwellstraat 49 a<br />

6716 BX Ede<br />

Postbus 141<br />

6710 BC Ede<br />

T 0318 691920<br />

info@aboma.nl<br />

www.aboma.nl<br />

Een veilige bouwplaats<br />

Hoe betrokken bent u?<br />

DUURZAAM BOUWEN<br />

AAN VEILIGHEID EN KWALITEIT.<br />

MODULAIR DORPELSYSTEEM<br />

VOOR KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN<br />

DTS VARIPRO dorpels zijn ontwikkeld voor en in samenwerking<br />

met de kunststof en aluminium kozijnindustrie. Het VARIPRO<br />

systeem is modulair aanpasbaar, afhankelijk van de vakvulling<br />

en geschikt voor alle bekende profielhuizen.<br />

INNODEEN.NL/DTSVARIPRO<br />

SNELLE MONTAGE<br />

UNIEK KLIK-SYSTEEM


De Bocht Amsterdam<br />

Tekst | Henk Geist<br />

Beeld | LEVS Architecten/Moare/ZesxZes<br />

‘DE BOCHT’ BLIKVANGER<br />

VOOR NIEUW<br />

WOONGEBIED CRUQUIUS<br />

Appartementengebouw De Bocht moet met zijn trapsgewijs opgebouwde toren één van de blikvangers worden van het<br />

nieuwe woongebied Cruquius in Amsterdam-Oost. Het gebouw volgt de kromming die de Cruquiusweg hier maakt langs<br />

de Entrepothaven en wil bewoners maximaal laten genieten van de aanwezigheid van het water.<br />

'We willen<br />

bewoners<br />

maximaal laten<br />

genieten van de<br />

aanwezigheid<br />

van het water'<br />

De Bocht vormt één van de drie gebouwen van<br />

het project De Binnenbocht, dat in totaal 156<br />

woningen telt, zowel sociale huur, vrije sector<br />

huur als koop. Het wordt ontwikkeld door Amvest<br />

en is ontworpen door LEVS architecten, dat<br />

tien jaar geleden al neerstreek in een naastgelegen<br />

kantoorgebouw. De Bocht telt 124 appartementen<br />

en 700 m² commerciële ruimte.<br />

De bouw van appartementengebouw 2Peer met<br />

24 woningen voor woningdelers nadert inmiddels<br />

de oplevering. Tussen beide gebouwen<br />

wordt als laatste De Loods met 8 loftwoningen<br />

gerealiseerd – het vormt een reconstructie<br />

van de oude karakteristieke loods die hier<br />

stond met gebruik van de originele spanten.<br />

WONEN, WERKEN,<br />

CULTUUR EN WATER<br />

Cruquius is het laatste eiland in het oostelijke<br />

havengebied dat wordt getransformeerd van verouderd<br />

bedrijventerrein naar een multifunctioneel<br />

woon- en werkgebied. “Aan de Entrepothaven<br />

ontstaat de komende jaren een attractieve combinatie<br />

van stijlvolle nieuwbouw en industriële historie,<br />

waar wonen, werken, cultuur en water bij elkaar<br />

komen”, zegt Adriaan Mout namens LEVS. De<br />

136 | STEDENBOUW.NL


De Bocht Amsterdam<br />

gemeente Amsterdam heeft voor de herontwikkeling<br />

geen stedenbouwkundig plan opgesteld.<br />

Er geldt slechts een beperkt aantal randvoorwaarden,<br />

die zijn vastgelegd in een zogeheten<br />

spelregelkaart. Mout: “Die spelregelkaart is niet<br />

meer dan een A4-tje. De beperkte gemeentelijke<br />

regie en het welstandsvrij bouwen betekenen een<br />

zware plicht voor de betrokken ontwikkelaars en<br />

ontwerpers om een goed plan te maken. Eén van<br />

de richtlijnen is dat de aanwezigheid van water<br />

voelbaar moet blijven. Daar hebben wij met het<br />

ontwerp van De Bocht op ingespeeld.”<br />

SCULPTURAAL,<br />

MONOLITHISCH BOUWWERK<br />

De 40 meter hoge toren verjongt zich en loopt<br />

trapsgewijs op, waardoor de appartementen grote<br />

terrassen hebben die uitnodigen om naar buiten te<br />

gaan. “Door de glazen panoramapuien profiteren<br />

de bewoners maximaal van het uitzicht over het<br />

water. De trapsgewijze opbouw tussen de zevende<br />

en vijftiende verdieping maakt van De Bocht ook<br />

een statement. Daardoor wordt het een sculpturaal,<br />

monolithisch bouwwerk. De terrassen liggen aan de<br />

waterzijde, zo krijg je het idee van een waterval. We<br />

geven het gebouw een lichte, maritieme en tegelijkertijd<br />

industriële uitstraling als verwijzing naar<br />

het verleden van dit gebied. Dat doen we door de<br />

toepassing van een lichte, levende baksteen met<br />

een verkleuring, dankzij het bijzondere bakproces,<br />

in combinatie met betonelementen. We zijn lang<br />

op zoek geweest naar de goede steen, die in kleur<br />

aansluit bij de omgeving en met het afwijkende,<br />

Door de glazen panoramapuien profiteren de bewoners maximaal van het uitzicht over het water.<br />

grotere formaat het gebouw ook robuustheid geeft.<br />

Het industriële karakter komt tot uitdrukking door<br />

de horizontale betonstroken die een structurerend<br />

element vormen in het gevelontwerp.”<br />

De bakstenen worden in de fabriek van het Groningse<br />

bedrijf Hibex aangebracht op de prefab<br />

betonnen gevelvullende elementen. “Het gaat in<br />

totaal om zo’n 460 gevelelementen, die precies<br />

op elkaar moeten aansluiten. Gezien de hoekverdraaiingen<br />

in het ontwerp vereist dat een enorme<br />

voorbereiding, maar het maakt een snelle en<br />

steigerloze bouw mogelijk op deze krappe bouwplaats”,<br />

aldus Surya Steijlen van LEVS.<br />

Vanwege de bodemvervuiling was het niet haalbaar<br />

om een ondergrondse parkeervoorziening te<br />

maken. De oplossing is gevonden in de vorm van<br />

een drielaagse parkeergarage in de kern van het<br />

complex. Op het dak van deze garage wordt een<br />

groen binnenhof aangelegd. Doordat het complex<br />

de kromming van de weg volgt, kent De Bocht een<br />

zeer grote variatie aan woningen. Mout: “Elke<br />

woning heeft specifieke kwaliteiten, er valt voor<br />

de toekomstige bewoners veel te kiezen. Je kunt<br />

intiem aan het binnenhof wonen, aan de straat of<br />

aan de kade. De grondgebonden woningen aan de<br />

waterzijde hebben ook een rijzige gevel over drie<br />

lagen, prachtig gelegen aan een autovrije kade.<br />

We willen de bewoners maximaal laten genieten<br />

van de aanwezigheid van het water.” ❚<br />

De trapsgewijze opbouw tussen de zevende en vijftiende verdieping maakt van De Bocht een statement.<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Amvest, Amsterdam<br />

Ontwerp<br />

LEVS architecten, Amsterdam<br />

Uitvoering<br />

Koopmans TBI, Enschede<br />

Constructeur<br />

Pieters Bouwtechniek, Amsterdam<br />

Installatieadviseur<br />

Linssen, Amsterdam<br />

Installateur<br />

Comfort Partners, Nieuw Vennep<br />

en Haarmans, IJsselstein<br />

Bouwperiode<br />

september 2018 - najaar 2020<br />

STEDENBOUW.NL | 137


Binnenbocht Amsterdam<br />

Tekst | Johan Debaere Beeld | Hibex<br />

ELK PROJECT IS UNIEK, GEEN STANDAARD GEVELSYSTEMEN UIT VOORRAAD<br />

ARCHITECTONISCHE PREFAB BETONNEN<br />

BOUWELEMENTEN VOOR PROJECT CRUQUIUS BINNENBOCHT<br />

Het Groningse Hibex, opgericht in 1983, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van bouwelementen in beton:<br />

sandwich gevelelementen in architectonisch beton, metselwerk of natuursteen, kolommen en balken, galerijplaten, balkons<br />

en bijzondere elementen. “We zijn méér dan een producent en leverancier van bouwelementen. Bij voorkeur denken<br />

we mee bij de ontwikkeling van de plannen. Zo kunnen we onmiddellijk de meest praktische en voordelige oplossing<br />

toepassen”, zegt technisch directeur Michael Hermes. “Elk project is uniek. Bij ons vind je geen standaard gevelsystemen<br />

op voorraad, want we focussen op maatoplossingen. Het liefst leveren we kant-en-klare gevelelementen met voor- en<br />

achterlaag, isolatie en geïntegreerde kozijnen en ramen.”<br />

Voor project Binnenbocht, dat de deelprojecten De<br />

Bocht, De Loods en 2Peer omvat en beschikt over<br />

435 appartementen en commerciële ruimtes in het<br />

Oostenlijk havengebied van Amsterdam ontwikkelde<br />

en produceerde Hibex alle prefab gevelelementen.<br />

“In maart 2018 kregen we van algemeen aannemer<br />

Koopmans Bouw uit Enschede de opdracht voor de<br />

ontwikkeling, productie en levering van 398 grote<br />

sandwichelementen, deels met steenstrips, deels met<br />

wit sierbeton, evenals 119 sandwich borstweringen,<br />

penanten en dakranden, 211 enkelschalige witte sierbetonelementen<br />

en 144 enkelschalige borstweringen<br />

met steenstrips gegund. De sierbetonelementen<br />

worden geproduceerd in onze specialiteit ‘noors wit’<br />

en Koopmans leverde zelf speciale steenstrips met<br />

een lengte van 290 mm”, licht Hermes toe. “Toen het<br />

originele idee met houtskeletbouw gevels niet realiseerbaar<br />

bleek, kwamen ze bij ons terecht om een ge-<br />

velsysteem op maat te bedenken. Na de engineering<br />

startten we in februari <strong>2019</strong> met de productie. Sinds<br />

april <strong>2019</strong> worden de prefab delen in samenspraak<br />

met de aannemer op de bouwplaats geleverd.”<br />

Hibex leverde ook elementen voor heel wat andere<br />

projecten, waaronder het Naturalis Museum (Leiden),<br />

appartementengebouw De Pontsteiger (Amsterdam)<br />

en het Herman Teirlinckgebouw (Brussel). ❚<br />

138 | STEDENBOUW.NL


Klein Driene Hengelo<br />

Tekst | Fiona de Heus/Zutphens Persbureau Beeld | Nijhuis/Welbions<br />

​GROOT ONDERHOUD<br />

VAN KLANTGESTUURD NAAR PROJECTGESTUURD<br />

​Ruim zestig jaar geleden bouwde Nijhuis Bouw uit Rijssen Klein Driene in Hengelo (Overijssel): een wijk met voornamelijk<br />

portiekflats. Dit jaar voert hetzelfde bedrijf groot onderhoud uit aan de woningen. “In basis zijn zij nog hetzelfde. Qua<br />

indeling en opbouw is daar niets aan veranderd”, vertelt Hans Hamberg van opdrachtgever woningcorporatie Welbions.<br />

Eén van de blokken van Klein Driene.<br />

Het onderhoud aan deze 210 woningen, verdeeld<br />

veertien blokken, is voor de corporatie het laatste<br />

project in deze wijk. Al eerder werden twee projecten<br />

van 170 en 150 woningen onder handen genomen<br />

en is een verouderd winkelcentrum omgebouwd<br />

tot woningen met een ontmoetingsruimte.<br />

'De toevoeging van de<br />

balkons is een fikse uitbreiding'<br />

Volgens de meerjarenplanning was groot onderhoud<br />

met renovatieonderdelen nu nodig. “We<br />

willen de woningen graag in leven houden voor<br />

de komende dertig, veertig jaar”, benadrukt<br />

Hamberg. Asbest wordt verwijderd, het dak vervangen<br />

en de bewoners krijgen een nieuwe keuken,<br />

badkamer en toilet. Het sanitair is in veel<br />

woningen zo’n 25 jaar oud. “Niet overal, want<br />

we werkten klantgestuurd. ›<br />

STEDENBOUW.NL | 139


Klein Driene Hengelo<br />

724100_sloof 1-4 Fout formaat.pdf 1 18-11-14 09:40<br />

724100_sloof 1-4 Fout formaat.pdf 1 18-11-14 09:40<br />

Projectinfo<br />

Renovatie met prefab elementen<br />

Hoewel Klein Driene in Hengelo een renovatieproject betreft, is<br />

toch gekozen voor prefab elementen voor de daken. “Dat is best<br />

wel uniek in de renovatiemarkt: het moet heel nauwkeurig worden<br />

ingemeten. In dit project zijn we daarvoor afhankelijk van<br />

de prefableverancier en alles gaat goed”, vertelt Hans Sloof van<br />

Sloof BV in Rijssen. Het bedrijf van zijn broers Anton en Jaap is<br />

gespecialiseerd in hellende daken.<br />

Bij Klein Driene monteert Sloof BV de prefab elementen en<br />

verzorgt het bedrijf de randafwerkingen en het pannenwerk,<br />

inclusief de levering. De bergingdaken worden voorzien van<br />

nieuw dakbeschot en een traditioneel pannendak. “Het complete<br />

plaatje dus. Qua levering werken we just-in-time: wat ’s morgens<br />

wordt aangeleverd, is ’s middags weer bijna allemaal weg. Dit<br />

zijn we gewend bij alle renovatieprojecten die we in het land<br />

doen. We houden zoveel mogelijk rekening met de omgeving<br />

en willen de omwonenden zo weinig mogelijk overlast bezorgen.”<br />

Snel werken lukt doordat Sloof BV ervaren medewerkers<br />

in dienst heeft en over eigen kranen beschikt.<br />

Argonstraat 3A<br />

info@sloofbv.nl<br />

7463 PD Rijssen<br />

www.sloofbv.nl<br />

‘Sloof always on the roof’<br />

‘Sloof always on the roof’<br />

Argonstraat<br />

• Dak<br />

3A<br />

renovatie<br />

7463 PD Rijssen<br />

info@sloofbv.nl www.sloofbv.nl<br />

• Kappenmontage<br />

Dak renovatie<br />

Dak timmerwerken<br />

• Kappenmontage<br />

• Pannenleggen<br />

• Dak timmerwerken<br />

‘Sloof always on the roof’<br />

• • Pannenleggen<br />

Dak renovatie<br />

• Kappenmontage<br />

• Dak timmerwerken<br />

• Pannenleggen<br />

Kijk voor meer informatie op onze website.<br />

Kijk voor meer informatie op onze website.<br />

De Groot Vroomshoop Houtbouw<br />

vertaalt maatwerk vraagstukken<br />

naar prefab modulaire oplossingen:<br />

bergingen, daken, gevels en volledige<br />

houtskeletbouw. We steken energie<br />

in de voorbereiding, produceren<br />

duurzaam, snel en perfect geconditioneerd.<br />

Samen houden we vaart<br />

in uw dagelijks werk en geven we<br />

mensen leefcomfort!<br />

Meteen meer weten? Bel ons op 0546-666333, bezoek www.degrootvroomshoop.nl<br />

of volg ons via social media<br />

140 | STEDENBOUW.NL


Klein Driene Hengelo<br />

Nu willen we projectgestuurd werken, omdat dat<br />

goedkoper is en we dan meer kwaliteit kunnen leveren.”<br />

De brandveiligheid is bijvoorbeeld doelmatiger<br />

te verbeteren door een streng in zijn geheel<br />

aan te pakken in plaats van één van de woningen.<br />

Bij alle werkzaamheden ligt de focus van Welbions<br />

zowel op de verbetering van de brandveiligheid<br />

als op de energetische verbetering. “We koersen<br />

op een labelsprong van twee stappen naar label<br />

A, sommige woningen halen zelfs nog meer als ze<br />

kiezen voor pv-panelen”, vult projectleider Hans<br />

Dannenberg van Nijhuis aan. Behalve vervangende<br />

werkzaamheden wordt ook iets toegevoegd:<br />

mechanische ventilatie en een balkon bij de bovenwoningen.<br />

Tevens wordt de omgeving meegenomen.<br />

Gekozen is voor green to color, met stevige<br />

planten en waarin onkruid weinig kans heeft. Dit<br />

is ook een wens van de bewoners. Zij zijn zoveel<br />

mogelijk betrokken bij de plannen: in een enquête<br />

kregen zij de kans om hun klachten en suggesties<br />

door te geven. Daarna is een klankbordgroep samengesteld.<br />

Eén van de opvallendste wijzigingen<br />

in het project hierdoor is de toevoeging van het<br />

balkon aan de bovenwoningen. Tot nu toe hadden<br />

zij alleen een loggia. Hamberg: “Het is een fikse<br />

uitbreiding, 2.60 bij 1.60 meter.”<br />

'In de basis zijn<br />

de woningen<br />

nog hetzelfde'<br />

In eerste instantie was het niet eenvoudig om de<br />

bewoners mee te krijgen, maar toen Nijhuis en<br />

Welbions drie modelwoningen hadden gerealiseerd,<br />

haalde Welbions wel de benodigde 70 procent<br />

instemmers. “Onder elke beuk bevinden zich<br />

steeds drie woningen: één over de breedte op de<br />

begane grond en daarop twee woningen naast elkaar<br />

met elk twee woonlagen”, legt Dannenberg<br />

uit. “Daardoor heb je te maken met verschillende<br />

belangen. Door van elk type in één beuk een modelwoning<br />

te maken, kon iedere bewoner zijn eigen<br />

huis er goed in herkennen en zelf onder meer<br />

voelen hoe goed de kozijnen sluiten. De meeste<br />

bewoners werden daar enthousiast van en in<br />

maart konden de werkzaamheden startten. Deze<br />

duren ongeveer een jaar.”<br />

Artist impression: De bovenwoningen worden uitgebreid met een balkon.<br />

het binnenwerk, deze werkzaamheden duren ongeveer<br />

drie weken en per blok wordt ongeveer acht<br />

weken gewerkt. Overlast voor de bewoners is niet te<br />

voorkomen. Om ze toch zoveel mogelijk tegemoet te<br />

komen, ontvangt elk huishouden een dagkalender<br />

waarin nauwkeurig is beschreven en te zien met pictogrammen<br />

welke werkzaamheden dagelijks worden<br />

uitgevoerd en hoeveel overlast te verwachten<br />

is. Overdag kunnen zij gebruikmaken van een pauzewoning,<br />

waar zij ook kunnen douchen en de was<br />

kunnen doen. Tijdens de bouwvak werd ook zoveel<br />

mogelijk rekening met hen gehouden: er werden<br />

geen woningen onaf achtergelaten en de steigers<br />

werden tijdelijk afgebouwd. ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

woningcorporatie Welbions<br />

Bouw<br />

Nijhuis Bouw, Rijssen<br />

Ontwerp<br />

Beltman architecten, Hengelo<br />

Installaties<br />

Klein Poelhuis Installatietechniek, Hengelo<br />

Bouwsom<br />

€ 14.136.000,00<br />

Bouwperiode<br />

<strong>2019</strong> – 2020<br />

Het werk aan de modelwoningen leidde tot een optimalisatieronde.<br />

In lean sessies met alle partijen van<br />

het bouwteam is tot enkele wijzigingen besloten. De<br />

standleiding blijft bijvoorbeeld toch op de huidige<br />

plaats en wordt niet verplaatst naar de slaapkamer.<br />

Elke week start Nijhuis in zes nieuwe woningen met<br />

Klein Driene in de steigers voor groot onderhoud.<br />

STEDENBOUW.NL | 141


Klein Driene Hengelo<br />

Tekst | Fiona de Heus/Zutphens Persbureau<br />

MINDER VAAK HIJSEN EN MINDER OVERLAST<br />

Beeld | De Groot Vroomshoop<br />

Negentig procent van de prefabdaken van De Groot Vroomshoop belandt op nieuwbouwprojecten, maar bij de renovatie<br />

van de daken van Kleine Driene in Hengelo wordt ook hiervoor gekozen. De daken worden rechtstreeks uit de fabriek geleverd,<br />

volledig prefab met panlatten inclusief doorvoeren. Voor de woningen waar het dakbeschot is verwijderd, levert<br />

De Groot Vroomshoop de dakelementen ook met een nieuwe onderplaat.<br />

“Bij nieuwbouw werken we vanaf de tekening, maar hier hebben we een eigen<br />

tussenslag gemaakt en een paar blokken op de bouw ingemeten”, vertelt<br />

Wilco Lubbers van De Groot Vroomshoop. “Er zijn meer variaties dan op de<br />

tekeningen stonden. Dat hadden we ook wel verwacht. Vroeger werd er anders<br />

gebouwd, nu gebeurt dat iets strakker aan de maat. Wij engineeren de kap en<br />

kijken of we er met toleranties uitkomen. Toen het eerste blok werd gelegd,<br />

waren twee collega’s van ons aanwezig. Zij hoefden slechts twee kleine aanpassingen<br />

te doen.”<br />

De daken komen gepakketteerd op de bouw aan en worden door De Groot<br />

Vroomshoop zelf gelost, zodat de montage ongehinderd kan doorgaan. “De<br />

daken zijn bij ons lucht- en waterdicht. Door ze direct te monteren, hoef je niets<br />

af te dekken. Dat geeft de minste overlast.”<br />

Lubbers ziet toekomst in prefab voor renovatieprojecten. “We hebben nu<br />

slechts vier elementen per dak. In de oude situatie zouden dat er al minimaal<br />

tien zijn. Prefab scheelt dus hijsjes en veel werkzaamheden op de bouw, door<br />

handen die er niet meer zijn.” ❚<br />

“We hebben nu slechts vier elementen per dak.”<br />

'Prefab scheelt veel werkzaam<br />

heden op de bouw'<br />

De renovatie van Klein Driene met prefab dakelementen.<br />

“De daken zijn bij ons lucht- en waterdicht. Door ze direct te monteren,<br />

hoef je niets af te dekken.”<br />

142 | STEDENBOUW.NL


Up Living Utrecht<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Bouwcombinatie UP<br />

REALISATIE UP LIVING UTRECHT:<br />

EEN GOEDE MIX VAN<br />

TECHNIEK EN MENSKRACHT<br />

Op een omvangrijke kavel in Utrecht-Kanaleneiland wordt een voormalige ziekenhuislocatie getransformeerd tot<br />

veelzijdige woonbuurt. Onder de naam Up Living ontwikkelt Ontwikkelingscombinatie Oudenrijn BV hier betaalbare<br />

woningen, appartementen en studentenwoningen voor studenten, jongeren en starters. Bouwcombinatie UP V.O.F.<br />

realiseert de uitvoering met een efficiënte logistieke aanpak. De totale oplevering is medio mei 2020 voorzien. ›<br />

STEDENBOUW.NL | 143


Up Living Utrecht<br />

Als Up Living gereed is, biedt het woonruimte aan ongeveer 1.000 bewoners.<br />

Op het terrein van het voormalige St. Antonius<br />

Ziekenhuis locatie Oudenrijn, aan de noordzijde<br />

van de wederopbouwwijk aan de Van Heuven<br />

Goedhartlaan en Beneluxlaan, is Up Living inmiddels<br />

op hoogte. Als Up Living gereed is, biedt het<br />

woonruimte aan ongeveer 1.000 bewoners. Een<br />

grote afgesloten binnentuin, met daaraan grenzend<br />

appartementen, lofts en aanvullende voorzieningen,<br />

wordt het kloppend hart van een levendige,<br />

groene woonbuurt. Het stedenbouwkundig<br />

plan is ontworpen door KuiperCompagnons en<br />

gaat uit van het behoud van het beddenhuis van<br />

het voormalige ziekenhuis. Aan de westzijde van<br />

de locatie zijn in een eerdere fase 37 vrije sector<br />

huurwoningen gebouwd rondom een afgesloten<br />

binnenhof voorzien van privéparkeerplaatsen.<br />

Het plan behelst verder een 70 meter hoge toren<br />

van 23 verdiepingen, een nieuw landmark aan de<br />

'De vlechters<br />

en installateurs<br />

hielpen elkaar<br />

tijdens het<br />

tunnelproces'<br />

westelijke stadsentree dat plaats biedt aan 463<br />

studentenwoningen. Boven een nieuw parkeerdek<br />

worden nog eens twee appartementengebouwen<br />

gerealiseerd met respectievelijk 48 en<br />

125 wooneenheden.<br />

VOLLEDIG GETUNNELD<br />

Ontwikkelingscombinatie Oudenrijn BV (OCO) is<br />

een samenwerking tussen Van Beek & Partners<br />

Vastgoedbeleggingen B.V., Veluwezoom Verkerk<br />

Vastgoedontwikkeling B.V. en DID Vastgoedontwikkeling<br />

B.V.. Een groep VolkerWessels-zusterbedrijven<br />

en partners realiseert de opstallen tussen<br />

mei 2018 en mei 2020. “Het oude ziekenhuis was<br />

voor die tijd al gesloopt, met uitzondering van het<br />

144 | STEDENBOUW.NL


Up Living Utrecht<br />

tunnelproces. Je moet het samen doen, dat is het<br />

uitgangspunt. De gevelsluiting van de Up-toren<br />

met HSB voorzien van stelkozijnen, is al begonnen<br />

in de tunnelfase; de montage van de metalstud<br />

binnenwanden volgde toen de cascobouw op de<br />

zevende verdieping was. Ook de tegelzetters, stukadoors<br />

en schilders konden snel aan de slag. Zo<br />

lopen de 'treintjes' soepel achter elkaar aan, met<br />

dank aan alle medewerkers op de werkvloer.”<br />

PREFAB<br />

De gebouwen zijn gesteigerd in verband met het<br />

metselwerk, dat in verband met kostenefficiëntie<br />

handmatig wordt uitgevoerd. Ooit had Wessels<br />

Rijssen 240 timmerlieden in dienst, nu zijn dat er<br />

nog circa 50. Schotman en zijn mensen kunnen<br />

dit volumineuze project goed aan qua bemensing,<br />

maar vanwege het tekort aan vaklieden is de verwachting<br />

dat steeds meer wordt geprefabriceerd<br />

in de toekomst, zoals de gevelelementen die in<br />

de fabriek al van metselstenen zijn voorzien. “Wij<br />

hebben de technische concepten al in huis, zoals<br />

VolkerWessels MorgenWonen; deze gevels hadden<br />

daarvoor te weinig repetitief volume. Vanwege<br />

de energietransitie zien wij ook steeds vaker<br />

totaalinstallateurs op projecten, omdat de systemen<br />

meer en meer met elkaar samenhangen.<br />

Up Living wordt aangesloten op het Utrechtse<br />

stadsverwarmingsnet en voorzien van een WTWsysteem<br />

en zonnepanelen op de daken. Alle woningen<br />

krijgen vloerverwarming. Met een goede<br />

mix van techniek en samenwerkende teams kom<br />

je tot prachtige prestaties. Wij rijden er dagelijks<br />

graag voor naar Utrecht.” ❚<br />

te transformeren beddenhuis”, vertelt projectdirecteur<br />

Johan Schotman van Wessels Rijssen bv.<br />

“Wij zijn voor de bouwvak van 2018 begonnen<br />

met heien en inmiddels zijn de gevels van alle<br />

nieuwe appartementengebouwen gesloten.” Alle<br />

nieuwbouw is volledig getunneld; de Up-toren<br />

wordt afgewerkt met HSB-elementen, metselwerk<br />

en Alucobond-gevelelementen. De laagbouwappartementen<br />

worden afgewerkt met metselwerk,<br />

Alucobond- en prefab betonpanelen. Het beddenhuis<br />

is deels gestript en wordt in de onderbouw<br />

afgemetseld. Deze aanpak zorgt voor voldoende<br />

snelheid en lucht in de planning. Het project wordt<br />

sleutelklaar opgeleverd, inclusief vloerafwerking,<br />

wandafwerking en volledige terreininrichting.<br />

SAMENWERKING<br />

Up Living heeft drie architecten. “De lijnen zijn<br />

kort; de gedeelde mentaliteit van de VolkerWessels-bedrijven<br />

en het vakbekwame team van uitvoering<br />

en werkvoorbereiding zorgen voor een<br />

planbare uitvoering”, aldus Schotman. “Al blijft<br />

het altijd een uitdaging om de renovatiedelen mee<br />

te laten lopen in de logistiek. Veel is uitbesteed,<br />

wij werken landelijk met vaste, eigen tunnelploegen.<br />

Die realiseren een verdieping in vijf dagen<br />

tijd en schrikken niet van een spatje regen.” De<br />

balkonvloeren zijn gelijktijdig aangestort en de totaalinstallateur<br />

liep mee tijdens het tunnelproces,<br />

dat digitaal op voortgang wordt gemonitord. “De<br />

vlechters en installateurs hielpen elkaar tijdens het<br />

Bouwinfo<br />

Ontwikkelaar:<br />

Ontwikkelingscombinatie Oudenrijn BV<br />

(OCO)<br />

Belegger:<br />

Round Hill Capital<br />

<strong>Stedenbouw</strong>kundig plan:<br />

KuiperCompagnons<br />

Opstalontwerpen:<br />

LIAG architecten en bouwadviseurs<br />

(woontoren), Centrum Architecten<br />

(hoofdgebouw), KuiperCompagnons<br />

(middengebied)<br />

Uitvoering:<br />

Bouwcombinatie UP V.O.F., een samenwerking<br />

van Bouwbedrijf Wessels Rijssen bv<br />

en Veluwezoom Verkerk Bouw bv<br />

Totaalinstallateur:<br />

Schulte & Lestraden B.V.<br />

Bouwperiode:<br />

mei 2018 – mei 2020<br />

STEDENBOUW.NL | 145


Kade Noord Zutphen<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Heijmans Vastgoed<br />

BOUWEN LANGS HET WATER<br />

WONINGEN, APPARTEMENTEN EN COMMERCIËLE<br />

RUIMTES VORMEN EEN WIT IJSSELFRONT<br />

In Zutphen wordt het industriële gebied Noorderhaven herontwikkeld. Met name liefhebbers van bijzonder wonen<br />

komen hier aan hun trekken. Een oud Koelhuis, pakhuizen en een broodfabriek worden gewoon meegenomen in het plan<br />

en het industrieterrein wordt getransformeerd tot woonwijk. Nu is Kade Noord aan de beurt.<br />

Kade Noord vormt straks een wit gevelfront langs de IJssel.<br />

Voor Kade Noord ontwierpen Zecc Architecten en<br />

KCAP Architects & Urban Planners een gesloten<br />

bouwblok met 134 woningen rondom een gezamenlijke<br />

binnentuin en een half verdiepte parkeervoorziening.<br />

De woningtypes variëren van compacte<br />

appartementen en maisonnettes tot penthouses<br />

en herenhuizen. “134 woningen is een forse uitbreiding<br />

voor Zutphen”, vertelt Wouter Vermaak,<br />

projectontwikkelaar van Heijmans Vastgoed, hierover.<br />

“Met deze grote differentiatie wilden we een<br />

zo breed mogelijke doelgroep aanspreken.”<br />

EEN KWALITEITSPLAN<br />

Aan de uitwerking van Kade Noord ligt een stedenbouwkundig<br />

plan ten grondslag. Noorderhaven<br />

moet een kwaliteitsgebied worden. Om deze kwaliteit<br />

te borgen, worden alleen kwaliteitsarchitecten<br />

geselecteerd. Daarnaast is een kwaliteitsteam actief,<br />

die in elk stadium van het werk toestemming<br />

moet geven. Voor Kade Noord ontwikkelde KCAP<br />

53 appartementen; Zecc nam 63 appartementen<br />

en 18 eengezinswoningen voor haar rekening.<br />

Deze laatste zijn volledig geïntegreerd in de appartementenblokken.<br />

De appartementen variëren<br />

in prijs van € 180.000 tot circa € 1,1 miljoen.<br />

WIT GEVELFRONT<br />

Kade Noord vormt straks een wit gevelfront<br />

langs de IJssel. De brug over de IJssel maakt dan<br />

letterlijk de verbinding tussen de witte, historische<br />

panden aan de ene zijde van de IJssel en<br />

de moderne, eigentijdse witte panden van Kade<br />

Noord. Ook hier zijn alle woningen, appartementenblokken<br />

en commerciële ruimtes licht<br />

van kleur. Het onderscheid wordt gemaakt door<br />

een schakering van wittinten zoals wit stukwerk,<br />

keimwerk en lichte bakstenen. De verschillende<br />

gebouwen worden hiermee afzonderlijk leesbaar<br />

en vormen in detaillering een eenheid. Een<br />

donkere plint van Belgisch hardsteen geeft het<br />

bouwblok een basis, geaccentueerd bij de en-<br />

'Een aaneenschakeling van wittinten'<br />

146 | STEDENBOUW.NL


Kade Noord Zutphen<br />

trees, de toegang van de parkeergarage en de<br />

poort naar het binnenterrein.<br />

BOUWEN LANGS HET WATER<br />

Bouwen langs de IJssel brengt voor Heijmans bijzondere<br />

uitdagingen met zich mee. De IJssel kent<br />

verschillende waterstanden en de woningen moeten<br />

worden beschermd tegen de hoogste stand. Hiervoor<br />

werkt Heijmans samen met de waterschappen<br />

en gespecialiseerde bedrijven. “We hebben eerst<br />

uitvoerig vooronderzoek verricht”, vertelt Vermaak.<br />

“Omdat boren moeilijk was in dit gebied, waren we<br />

aangewezen op heien. Maar als het heiwerk te veel<br />

trillingen veroorzaakte, kon de kwaliteit van de dijk<br />

'Bouwen langs de IJssel brengt<br />

bijzondere uitdagingen met zich mee'<br />

worden ondermijnd. Om dit te voorkomen, hebben<br />

we het heiwerk nauwkeurig gemonitord.”<br />

AANDACHT VOOR ECOLOGIE<br />

Het groen van de uiterwaarden wordt geïntegreerd<br />

in de wijk. In de vorm van groene perken<br />

en parken loopt de plantengroei straks door in<br />

de woonwijk. Ook de binnentuin van Kade Noord<br />

krijgt een rijke beplanting. Vermaak: “KCAP heeft<br />

hiervoor een mooi inrichtingsplan gemaakt. Hierin<br />

is ook de hemelwaterafvoer goed geregeld. Het<br />

regenwater wordt weer in het eigen gebied geïnfiltreerd<br />

en komt niet in het riool.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Heijmans Vastgoed, Amersfoort<br />

Architecten<br />

KCAP, Rotterdam en Zecc architecten,<br />

Utrecht<br />

Constructeur<br />

Peree Bouwadvies, Deventer<br />

Bouwfysica<br />

Nieman Raadgevend ingenieurs, vestiging<br />

Zwolle<br />

Bouwperiode<br />

april <strong>2019</strong> – juni 2021<br />

Foppen InstallatIe technIek<br />

voor passende InstallatIes en<br />

passend werk!<br />

Foppen Installatie Techniek (FIT) is een expert op het gebied van gas, water, riool en sanitaire installaties<br />

in de projectmatige nieuwbouw. Wij richten ons voornamelijk op loodgieterwerkzaamheden voor<br />

nieuwbouw en renovatie. Dit geldt zowel in de utiliteitbouw als in de (luxe)woningbouw.<br />

natrIumweg 12 | 3812 pv amersFoort | t. 033 - 463 21 53 | F. 033 - 465 90 41<br />

Foppen Installatie Techniek Advertentie 197x130mm FINAL.indd 1 02-09-11 10:22<br />

STEDENBOUW.NL | 147


Kade Noord Zutphen<br />

Projectinfo<br />

Elk project een nieuwe uitdaging<br />

In nieuwbouwwijk Noorderhaven in Zutphen wordt aan de IJssel<br />

een nieuw wooncomplex gerealiseerd: ‘De Nieuwe Haven’. De<br />

bouw is inmiddels gestart. Technisch Bureau van Slooten verzorgt<br />

er de cv-installatie. Het bedrijf is vanaf de ontwerpfase bij<br />

het project betrokken in een adviserende rol en voor het verzorgen<br />

van calculaties.<br />

Van Slooten<br />

Jouw partner voor de toekomst<br />

Tijdens de uitvoering worden met eigen mensen de cv-ketels<br />

gemonteerd en de vloerverwarmingsinstallatie aangelegd. De<br />

appartementen worden verder voorzien van een zoneregeling,<br />

om een optimaal comfort voor de bewoners te creëren. Hiermee<br />

zijn verschillende zones onafhankelijk te regelen voor de ruimtetemperatuur,<br />

wat ook een energiebesparing geeft.<br />

Een woordvoerder laat weten dat dit soort projecten voor Van<br />

Slooten aan de orde van de dag is. “Toch is elk project een<br />

nieuwe uitdaging om te streven naar perfectie. Daarnaast zijn<br />

dankzij de geweldige relatie die we hebben met Heijmans, waar<br />

wij al bijna 40 jaar mee samenwerken, dit soort projecten toch<br />

wel de leukste. Iedereen is dan ook betrokken bij zo’n project,<br />

van de tekenkamer tot de monteurs op de werkvloer.”<br />

Installatie - ontwerp - service - duurzaamheid<br />

148 | STEDENBOUW.NL


Veilig en gezond bouwen<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | Aboma<br />

'TOENEMEND AANTAL OPDRACHTGEVERS<br />

PROFESSIONALISEERT ROL IN BOUWPROJECTEN'<br />

Naast aannemende partijen zijn ook opdrachtgevers in de bouw verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving.<br />

De opdrachtgever verzorgt bijvoorbeeld de werklocatie of schrijft werkmethoden voor. Op grond van de wet<br />

kan een opdrachtgever worden aangesproken op de arbeidsomstandigheden; verder kent het Arbobesluit verplichtingen<br />

voor opdrachtgevers in de bouw. Deze zijn recent aangescherpt, met een verhoogd bewustzijn als resultaat.<br />

“Verantwoord opdrachtgeverschap biedt bovenal voordelen”, zegt senior<br />

adviseur Marco van den Bogaerdt van Aboma, dat bedrijven en instanties begeleidt<br />

op het gebied van veiligheidsmanagement. “Veilig en gezond werken<br />

en kwaliteit gaan hand-in-hand. Er zijn minder faalkosten; daarnaast draagt<br />

verantwoord opdrachtgeverschap bij aan de continuïteit van de dienstverlening,<br />

het bedrijfsimago en het welzijn van medewerkers en cliënten. Wij zien<br />

mede hierom een toenemend bewustzijn bij opdrachtgevers in de bouw met<br />

betrekking tot veilig en gezond bouwen.” Bij uitvoerende partijen is dat bewustzijn<br />

er al langer; juist de professionalisering van de opdrachtgeverskant<br />

kan helpen, aldus Van den Bogaerdt. “Bij onderhoud of renovatie is de gebouweigenaar<br />

bijvoorbeeld aansprakelijk voor de veilige toegang tot het dak<br />

en bij asbestrisico's is een vooronderzoek door de opdrachtgever verplicht.<br />

Aannemers wijzen opdrachtgevers hier steeds vaker op.”<br />

'VAN REACTIEF NAAR PROACTIEF BELEID'<br />

De aansturing van bouwprojecten in de uitvoeringsfase is ook een aandachtspunt.<br />

Bijvoorbeeld met betrekking tot afspraken over de eisen<br />

waaraan de opdrachtnemer moet voldoen en de manier waarop dit gecontroleerd<br />

wordt door de opdrachtgever. De rol van de opdrachtgever<br />

in de bouw raakt steeds meer geprofessionaliseerd, naar analogie van de<br />

industrie en het daar gehanteerde veiligheidsmanagement, ziet Van den<br />

'Vooral bij overheidsinstellingen<br />

zien wij een<br />

transitie van reactief naar<br />

proactief beleid'<br />

Bogaerdt in de praktijk. “Vooral bij overheidsinstellingen en grotere gemeenten<br />

zien wij op dit gebied een verheugende transitie van reactief naar<br />

proactief beleid.” Aboma ondersteunt opdrachtgevers met gebouwinventarisaties,<br />

bouwveiligheidsplannen, projectinspecties en diverse audits.<br />

“In de audits komen in ieder geval thema’s aan de orde die vanwege de<br />

wettelijke verplichtingen en vanuit goed opdrachtgeverschap belangrijk<br />

zijn, waaronder werken in de publieke ruimte – denk aan toetsing van<br />

bouwveiligheidsplannen en de veilige inrichting van werkzaamheden. Het<br />

is voor opdrachtgevers in de bouw essentieel op de hoogte te zijn van de<br />

aansprakelijkheden op dit gebied.” ❚<br />

De opdrachtgever heeft een pro-actieve rol in het uitvoeringsproces.<br />

STEDENBOUW.NL | 149


The FIZZ Cobana Rotterdam<br />

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | IC Netherlands<br />

MIX VAN STUDIO’S, TWEEKAMERAPPARTEMENTEN EN FRIENDS-WONINGEN<br />

STOER, COMFORTABEL,<br />

CENTRAAL GELEGEN EN BETAALBAAR<br />

The FIZZ Cobana in de Rotterdamse wijk Katendrecht is niet alleen mooi, de woontorens bieden ook innovatieve<br />

mogelijkheden voor starters. Waar de Young Professionals nagenoeg overal tussen wal en schip vallen, heeft The FIZZ<br />

Cobana voor deze groep een mix van studio’s, tweekamerappartementen en Friends-woningen. Hier kunnen jongeren<br />

comfortabel en betaalbaar in de stad te wonen.<br />

Wooncomplex The FIZZ Cobana bevat 375 appartementen,<br />

40 parkeerplaatsen en een grote fietsenstalling.<br />

Op de begane grond bevindt zich een commerciële<br />

plint. Op de vierde verdieping hebben beide<br />

torens een gezamenlijk dakterras met gemeenschappelijke<br />

ruimtes en op de tweede, derde en vierde<br />

verdieping bevinden zich gezamenlijke daktuinen.<br />

De stoere havenarchitectuur verwijst naar de historie<br />

van het gebied.<br />

MEERDERE PARTIJEN<br />

Heijmans was als ontwikkelaar betrokken bij de gebiedsontwikkeling<br />

van Katendrecht. International<br />

Campus Netherlands introduceerde het community<br />

living woonconcept voor dit gebied, inclusief het<br />

Friends-concept: gedeelde ruimtes, gecombineerd<br />

met het comfort van een eigen huis met keuken<br />

en badkamer, geschikt voor stellen, maar ook voor<br />

vrienden. De ruimtes variëren van 38 tot 70 m². Architectenbureau<br />

Rijnboutt gaf het gebouw de uitstraling<br />

van een stoer havengebouw. Uiteindelijk hebben<br />

IC Netherlands en Heijmans het Young Professional<br />

wooncomplex gerealiseerd.<br />

'The FIZZ Cobana<br />

past in de skyline<br />

van Rotterdam'<br />

ALLROUND<br />

“IC Netherlands is investeerder, ontwikkelaar en<br />

beheerder van woningen voor de millennium-generatie”,<br />

vertelt George Vogel, projectontwikkelaar van<br />

IC Netherlands. “Dat is begonnen met studentenwoningen<br />

in de grote studentensteden, automatisch<br />

gevolgd door woningen voor Young Professionals;<br />

jongeren die hun wooncarrière moeten beginnen.<br />

Bij deze projecten zijn wij betrokken vanaf het eerste<br />

150 | STEDENBOUW.NL


The FIZZ Cobana Rotterdam<br />

'Young professionals willen comfort,<br />

een gunstige ligging en een<br />

marktconforme prijs'<br />

initiatief tot het moment van oplevering. We formuleren<br />

het programma passend bij de locatie en<br />

doelgroep, het Programma van Eisen, regelen in<br />

veel gevallen de bouwaanvraag, onderzoeken de<br />

meest efficiënte bouwmethode en installaties en<br />

dragen zorg voor de uiteindelijke realisatie.”<br />

DOELGROEP IN KAART<br />

“Voor de ontwikkeling van het concept hebben<br />

we eerst de doelgroep in kaart gebracht”, vertelt<br />

Moreno Monsanto, directeur IC Services van IC<br />

Netherlands. “Wat willen Young Professionals? Zij<br />

willen comfort, een gunstige ligging ten opzichte<br />

van de stedelijke voorzieningen en een prijs waarbij<br />

zij een zelfstandig leven kunnen leiden. Dit eenduidige<br />

wensenpakket bracht ons op het idee van<br />

community-living op deze locatie, bouwen voor<br />

mensen in dezelfde levensfase. De combinatie van<br />

gezamenlijke faciliteiten en een comfortabel privégedeelte<br />

hield de huurprijzen marktconform.”<br />

MAXIMALE PREFAB FABRICAGE<br />

Na afronding van het vergunningentraject werd The<br />

Fizz Cobana binnen twee jaar gerealiseerd. “Dat is<br />

snel voor een gebouw van dit formaat”, weet Vogel.<br />

“IC Netherlands en Heijmans lieten het hele casco<br />

prefabriceren. De meeste bouwtijd zat in het afbouwtraject<br />

en het gevelmetselwerk. De woningen<br />

zijn bovendien woonklaar opgeleverd. Dat is uniek.”<br />

“Cobana past in de skyline van Rotterdam”, besluit<br />

Vogel. “Ik vind dit het mooiste gebouw in het portfolio<br />

van IC Netherlands. En we spelen in op een<br />

behoefte. Op dit moment transformeren we een<br />

Rijksmonument aan de Westzeedijk in Rotterdam<br />

naar 184 woningen voor Young Professionals.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever <br />

IC Netherlands bv, Amsterdam<br />

Architect<br />

Rijnboutt bv, Amsterdam<br />

Constructeur<br />

IMd Raadgevende ingenieurs, Rotterdam<br />

Uitvoerder<br />

Heijmans Woningbouw, Rotterdam<br />

Installateur<br />

Nieman Raadgevende Ingenieurs, Utrecht<br />

Bouwperiode:<br />

juni 2017 – augustus <strong>2019</strong><br />

STEDENBOUW.NL | 151


The FIZZ Cobana Rotterdam<br />

Projectinfo<br />

Gelijktijdige plaatsing van kozijnen en houtskelet<br />

Bouwtijd verkorten is tegenwoordig het keyword en dat was bij<br />

het Cobana-appartementengebouw niet anders. Daarom werkte<br />

Facedo voor het leveren en plaatsen van de aluminium kozijnen en<br />

gevelelementen nauw samen met de houtskeletbouwleverancier.<br />

“Het overgrote deel van de kozijnen hebben we in de fabriek<br />

van de houtskeletbouwleverancier geïnstalleerd en beglaasd”,<br />

vertelt Maikel van Wijk, projectleider van Facedo. “Hierdoor<br />

konden bij het optrekken van het gebouw de gevelvullende<br />

elementen in één beweging worden gemonteerd. Dat heeft veel<br />

tijdwinst opgeleverd. Juist in hoogbouwappartementencomplexen<br />

hebben we veel ervaring opgedaan met deze methodiek;<br />

we weten hoe we hierop moeten sturen.”<br />

Een extra uitdaging ondervond Facedo op de 17e en 18e verdieping,<br />

de ‘kroon’ van het gebouw. Deze werd opgebouwd uit<br />

vliesgevels en van de onderliggende verdiepingen gescheiden<br />

door een terugliggende incisielaag. Van Wijk: “De realisatie van<br />

de kroon heeft veel tijd en energie gevraagd, maar het resultaat<br />

mag er zijn.”<br />

Projectinfo<br />

Custom made hekwerk versterkt stoere<br />

uitstraling FIZZ Cobana<br />

Het hekwerk voor FIZZ Cobana werd geleverd en gemonteerd<br />

door Trahecon. Dat betekende ruim 2 km hekwerk,<br />

waaronder zo’n 1,5 km plaathekwerk voor de balkons.<br />

“De architect had een prachtig ontwerp aangeleverd”,<br />

vertelt John Loeffen, commercieel manager van<br />

Trahecon. “We hebben dit vertaald naar een maakbaar<br />

product, uiteraard zonder afbreuk te doen aan het<br />

ontwerp. We hebben het geëngineerd, gecontroleerd<br />

op de veiligheidsvoorschriften en vervolgens geproduceerd.”<br />

Dit resulteerde in fraaie, gezette platen met grote<br />

kaders, die de industriële look van Cobana versterken.<br />

“Dit project voelde als een thuiswedstrijd”, vertelt Loeffen<br />

dan. “We zijn preferred supplier van Heijmans. Dat houdt in<br />

dat we de mensen op de bouwplaats kenden en dat iedereen<br />

aan een half woord genoeg had. Dat hielp om de strakke<br />

planning te halen en om een mooi eindproduct af te leveren.”<br />

152 | STEDENBOUW.NL


Wkb?<br />

Met KOMO<br />

staat u vooraan.<br />

Onder de nieuwe bouwwetgeving draait alles om aantoonbare kwaliteit.<br />

Producten en bouwprocessen met het KOMO-keurmerk hebben een streepje voor.<br />

Want daarvan staat vast dat ze aan álle eisen voldoen. Keer op keer getoetst door<br />

onafhankelijke deskundigen. Ook vooraan staan in bouw en infra?<br />

Laat uw product of proces nu certificeren. Kijk op:<br />

KOMO.NL<br />

KOMO. Kwaliteit zoals beloofd.<br />

Samen<br />

Hogerop<br />

Gantelstraat 3<br />

5145 PH Waalwijk<br />

0416 – 335 833<br />

www.trahecon.nl<br />

Facédo B.V. | Postbus 3025 | 6802 DA Arnhem<br />

Bezoekadres: Gildestraat 13 | 6883 DB Velp<br />

T: 026.370.13.60 | F: 026.370.10.29<br />

E: info@facedo.nl | W: www.facedo.nl


The FIZZ Cobana Rotterdam<br />

Tekst | Bram van Uchelen<br />

Beeld | Vianen Kozijnen<br />

VOLOP KOMO-GECERTIFICEERDE<br />

BOUWPRODUCTEN IN COBANA<br />

Cobana in Rotterdam Katendrecht zit boordevol KOMO-gecertificeerde bouwproducten. Dat betekent dat de kwaliteit<br />

van deze producten is getoetst door onafhankelijke deskundigen. En dat bij herhaling objectief is vastgesteld dat ze<br />

voldoen aan alle publieke en private kwaliteitseisen. Zoals de innovatieve HSB-gevelele menten van producent Vianen<br />

Kozijnen B.V. die in Cobana zijn verwerkt.<br />

154 | STEDENBOUW.NL


The FIZZ Cobana Rotterdam<br />

ALUMINIUM KOZIJNEN<br />

Vianen Kozijnen ontwikkelde deze speciale gevelelementen samen met<br />

Heijmans en SIGA. De HSB-elementen zijn water- en luchtdicht en zijn voorzien<br />

van aluminium kozijnen in een houten spouwblad. De kozijnen zijn<br />

KOMO-gecertificeerd op basis van BRL 0801 Houten gevelelementen.<br />

WATER- EN LUCHTDICHT OP GROTE HOOGTE<br />

De prefab gevelelementen die voor Cobana zijn ontwikkeld, garanderen<br />

een lucht- en waterdichtheid tot 600Pa en kunnen, ook aan de kust,<br />

tot ruim 100 meter hoogte worden toegepast. Ze halen een luchtdichtheid<br />

op niveau 4 (EN 12207) en voldoen aan passiefniveau Qv10 0,15. Dat<br />

'Het belang van vooraf<br />

objectief geborgde kwaliteit<br />

in bouw en infra neemt<br />

steeds verder toe'<br />

betekent dat deze HSB-gevelelementen bij uitstek voldoen aan specifieke<br />

hoogbouweisen – maar natuurlijk ook in laagbouw tot hun recht komen.<br />

KOMO-GECERTIFICEERD WORDEN? GOED IDEE!<br />

Wilt u ook KOMO-gecertificeerd worden? Een goed idee, want het belang van<br />

vooraf objectief geborgde kwaliteit in bouw en infra neemt steeds verder toe<br />

met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Ga naar www.KOMO.nl<br />

voor meer informatie. ❚<br />

De prefab gevelelementen die voor Cobana zijn ontwikkeld, garanderen een lucht- en waterdichtheid<br />

tot 600Pa en kunnen, ook aan de kust, tot ruim 100 meter hoogte worden toegepast.<br />

STEDENBOUW.NL | 155


Kop van West Purmerend<br />

Tekst | Johan Debaere Beeld | De Langen & van den Berg<br />

7-LAAGS APPARTEMENTENCOMPLEX BIEDT PLAATS AAN 74 HUURWONINGEN<br />

Landmark in de<br />

buurt van Purmerend<br />

In oktober 2017 sloeg wethouder Hans Krieger van de gemeente Purmerend de officiële paal voor de bouw van een appartementencomplex<br />

met 74 huurwoningen en 85 parkeerplaatsen op de begane grond in de hoek van de Neckerstraat<br />

en de Wolgalaan op Kop West. Het plan is ontwikkeld door Stevast Baas & Groen en aangekocht door het Bouwinvest<br />

Residential Fund. Dit zogenaamde Bolwerk aan de Singel is een ontwerp van Bias Architecten en werd uitgevoerd door<br />

bouwbedrijf De Langen & van den Berg. Vooral de gevel met het schuingeplaatste metselwerk op de begane grond en de<br />

diverse kleuren metsel- en voegwerk springen in het oog.<br />

Purmerend krijgt er de laatste jaren een nieuw stukje stad bij: Kop West. In<br />

totaal is er ruimte voor zo’n 630 woongelegenheden. Het plan bestaat uit 11<br />

bouwvelden, die afhankelijk van de wensen in de markt worden ingevuld. Op<br />

bouwveld H aan de westelijke kant van Kop West werd net voor het bouwverlof<br />

een appartementencomplex met 74 huurappartementen voor starters en senioren<br />

in gebruik genomen. “Op vraag van ontwikkelaar Stevast Baas & Groen<br />

uit Capelle a/d IJssel zijn we in het project gestapt op het ogenblik dat de<br />

architecten het definitieve ontwerp aan het afronden waren. Na de calculatie<br />

zijn we gaan meedenken rond de uitvoering, detaillering, materialisatie en ver-<br />

'Het schuingeplaatste<br />

metselwerk op de begane<br />

grond geeft het gebouw<br />

een extra dimensie'<br />

156 | STEDENBOUW.NL


Kop van West Purmerend<br />

eenvoudiging om aan de wensen van architect en opdrachtgever te voldoen”,<br />

legt Paul Aalbersberg van bouwbedrijf Van Langen & van den Berg uit. “Het<br />

project omvatte appartementen en parkeerplaatsen waarvoor de afnemer al<br />

bekend was. In het najaar van 2017 zijn we gestart met de werken en net voor<br />

het bouwverlof van dit jaar volgde de oplevering van de volledig gebruiksklare<br />

huurappartementen van 60 tot 100 m² met 2, 3 of 4 kamers, standaard voorzien<br />

van afgewerkte wanden en met geïntegreerde keuken. Alleen de vloerbedekking<br />

wordt door de huurders zelf gekozen.”<br />

maar is het gebouw aangesloten op het stadsverwarmingsnet van Purmerend.<br />

Vloer-, gevel- en dakisolatie voldoen aan de huidige normen. “Op de hoge<br />

platte daken werden zonnepanelen geplaatst, die aangesloten zijn op de algemene<br />

voorzieningen, zoals verlichting en liften. Bovendien werd overal LEDverlichting<br />

voorzien”, sluit Aalbersberg af. “De daktuin tussen de gebouwen<br />

zorgt dan weer voor de ecologische noot.” ❚<br />

METSELWERK EN DAKTUIN ALS EYECATCHER<br />

Dit project is bouwbedrijf De Langen & van den Berg op het lijf geschreven. De<br />

firma uit Bergambacht werd in 1932 opgericht door Gerrit van den Berg en Piet<br />

de Langen met de focus op de particuliere woningbouw. Vandaag staat de derde<br />

generatie Van den Berg aan het hoofd en focust de firma zich op bouwprojecten<br />

voor opdrachtgevers, zoals de woningbouw, utiliteit en zorggerelateerde projecten,<br />

maar ook eigen ontwikkelingen, met een team van zowat 35 eigen mensen<br />

en heel wat onderaannemers. “We creëerden een echte landmark in de buurt<br />

van Purmerend. Door de keuze voor schuingeplaatst metwelwerk op de begane<br />

grond lijkt het alsof het gebouw als een vesting uit het nabijgelegen water naar<br />

boven komt. De 7 woonlagen zijn trapsgewijs opgebouwd met metsel- en voegwerk<br />

in verschillende kleuren, sprongen in de gevel en diverse bouwkundige<br />

details”, zegt Aalbersberg. “Het appartementencomplex heeft een U-vorm met<br />

centraal een soort daktuin, waar bewoners kunnen genieten in een groene omgeving.<br />

De afsluitbare parkeergarage biedt plaats aan 85 voertuigen.”<br />

DENKEN AAN ENERGIE-EFFICIËNTIE<br />

Uiteraard dachten architect en opdrachtgever bij het ontwerp van dit complex<br />

ook aan de energie-efficiëntie. Zo wordt geen gebruik gemaakt van gas,<br />

Het appartementencomplex met 74 huurappartementen en 85<br />

parkeerplaatsen vormt een echte landmark in de buurt van Purmerend.<br />

Projectinfo<br />

Beton- en staalconstructies van A tot Z: ontwerpen,<br />

berekenen, tekenen en controleren bij de uitvoering<br />

Het Goudase Peters & van Leeuwen, opgericht in 1998, is een<br />

breed georiënteerde onderneming, gespecialiseerd in het ontwerp<br />

van beton- en staalconstructies.<br />

“We ondersteunen onze klanten van A tot Z op het gebied van<br />

constructies van gebouwen: van ontwerp naar berekening en<br />

van tekening tot aan controle bij de uitvoering. Met een team van<br />

zestien specialisten en externe deskundigen, zoals aannemers<br />

en architecten, zijn we betrokken bij nieuwbouw- en renovatieprojecten,<br />

utiliteitsbouw en distributiecentra. We adviseren<br />

klanten ook bij de haalbaarheid en uitvoering van projecten”,<br />

zegt hoofdconstructeur Henk van Vliet. “Via initiatiefnemer<br />

Stevast Baas & Groen uit Capelle a/d IJssel waren we ook<br />

verantwoordelijk voor het ontwerpen, berekenen en tekenen<br />

van de constructies voor het project Kop West in Purmerend.<br />

Vooral de constructie van de balkons rond de binnentuin was<br />

een uitdaging, aangezien die op drie punten opgelegd zijn.”<br />

Peters & van Leeuwen werkte ook aan andere projecten, waaronder<br />

de DC’s van Lidl in Etten-Leur, Oosterhout, Southampton<br />

en Northfleet en diverse grondgebonden woningen in Stolwijk,<br />

Hekelingen en Pijnacker.<br />

Stationsplein 9F, 2801 AK Gouda<br />

Telefoon 0182 231400, Website: www.pelecon.nl<br />

WONINGBOUW ADVIES UTILITEITSBOUW RENOVATIE<br />

STEDENBOUW.NL | 157


De Peperklip Rotterdam<br />

Tekst | Patricia van der Beek Beeld | Mirjam Lems<br />

OUDE GLORIE HERSTELLEN<br />

IN ‘DE PEPERKLIP’<br />

Het is één van de markantste gebouwen op Rotterdam-Zuid. De Peperklip, ontworpen door Carel Weeber als tegenreactie<br />

op de ‘truttige’ jaren zeventig-architectuur, is een kolossaal gebouw met een uitgesproken vorm en opvallend<br />

kleurenpalet. Nu, bijna veertig jaar na de bouw, ondergaat ‘De Peperklip’ een grootschalige onderhoudsbeurt.<br />

Het complex, dat van bovenaf op een paperclip lijkt, bestaat uit 605 woningen en 8 bedrijfsruimten.<br />

De Peperklip is eigendom van woningcorporatie<br />

Vestia. Het complex, dat van bovenaf op een<br />

paperclip lijkt, bestaat uit 605 woningen en 8<br />

bedrijfsruimten. Aan hoofdaannemer Maasmond<br />

de eer om dit spraakmakende wooncomplex in<br />

zijn oude glorie te herstellen. “We werken al<br />

vijftien jaar voor Vestia”, zegt Hoofd Productie<br />

Richard Dubbelman van Maasmond. “Wij kregen<br />

deze opdracht in november 2016 gegund via een<br />

aanbesteding. In augustus 2017 startten we met<br />

de werkzaamheden.”<br />

DUURZAMER,<br />

VEILIGER, ESTHETISCHER<br />

De werkzaamheden zorgen ervoor dat de Peperklip<br />

na oplevering aan de geldende isolatie- en milieunormen<br />

voldoet. Ook gaat het gebouw er qua<br />

veiligheid en beleving op vooruit. Zo is ontwerper<br />

en kleurenadviseur Clara Froger bij het project<br />

betrokken om het gebouw, met respect voor zijn<br />

cultuurhistorische waarde, esthetisch op te waarderen.<br />

Dubbelman: “We verdelen de werkzaamheden<br />

in een aantal bouwfasen. Eerst knapten we<br />

de algemene ruimten, trappenhuizen en entrees<br />

op. Sinds begin 2018 pakken we de woningen aan.<br />

We saneren asbest, vervangen de gevelkozijnen<br />

en verbeteren de isolatie. Schilder- en tegelwerk<br />

nemen we ook mee. Verder krijgt elke woning een<br />

videofooninstallatie en CO 2<br />

-gestuurde ventilatie.”<br />

OP SCHEMA<br />

“We pakken de woningen per strang aan”, vervolgt<br />

Dubbelman. “We zijn begonnen met de<br />

laagbouwwoningen. Eerst de rechte stukken,<br />

daarna de bochten. Dit deden we met een snelheid<br />

van acht woningen in drie dagen. In het<br />

hoogbouwdeel, waar we nu bezig zijn, hebben we<br />

twee dagen per strang nodig.” De planning kwam<br />

tot stand via leansessies. Daar wordt niet van afgeweken.<br />

Maasmond verwacht dan ook van alle<br />

betrokken partijen dat zij in de planning meegaan.<br />

Dat lukt vooralsnog prima. De werkzaamheden<br />

lopen tot op de dag nauwkeurig op schema.<br />

GOEDE COMMUNICATIE<br />

De bewoners blijven tijdens de werkzaamheden<br />

in hun woning. Dat vraagt om praktische oplossingen,<br />

zoals een kleine portable toilet tijdens de<br />

toilet renovatie, maar ook om goede communicatie.<br />

Vestia en Maasmond besteden daar veel aandacht<br />

aan. “Vóór de start van de werkzaamheden<br />

hebben we vijf contactmomenten met de bewoners”,<br />

zegt Dubbelman. “Twee maanden van tevoren<br />

laten we weten wanneer wij verwachten te<br />

starten. In de weken daarna gaan we nog drie keer<br />

bij de bewoners langs, om hen te informeren over<br />

de werkzaamheden en de planning. Een dag van<br />

tevoren komen we de vloeren afplakken en helpen<br />

we met de laatste voorbereidingen.” Maasmond<br />

huurde zelf een woning in de Peperklip. Bewoners<br />

'De bewoners blijven tijdens de<br />

werkzaamheden in hun woning.<br />

Dat vraagt om praktische oplossingen'<br />

158 | STEDENBOUW.NL


De Peperklip Rotterdam<br />

kunnen daar terecht bij vragen of problemen. In<br />

de modelwoning, die speciaal voor de bewoners is<br />

ingericht, worden spreekuren gehouden.<br />

TEVREDEN BEWONERS<br />

Met ruim vijfhonderd woningen achter de rug,<br />

nadert de oplevering van de Peperklip. Werkzaamheden<br />

die nog resten, zijn de opwaardering<br />

van zes entreepuien en het realiseren van<br />

een groendak. Dubbelman blikt alvast tevreden<br />

terug: “De Peperklip heeft een slechte reputatie,<br />

maar daar merken wij niets van. De werkzaamheden<br />

verlopen vooralsnog zonder problemen.<br />

De samenwerking met Vestia is, zoals we gewend<br />

zijn, uitstekend en het contact met de bewoners<br />

verloopt zeer prettig. In het eerste tevredenheidsonderzoek,<br />

gehouden onder zo’n 475 bewoners,<br />

scoren we en 8,4. Die blijk van waardering is voor<br />

ons het belangrijkst.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

Vestia, Rotterdam<br />

Hoofdaannemer<br />

Maasmond B.V., Rotterdam<br />

Bouwperiode<br />

augustus 2017 – eind <strong>2019</strong><br />

Maasmond staat garant voor vakwerk, creativiteit, kwaliteit, perfecte planning en budgetbewaking. De geschiedenis van<br />

Maasmond begint in 1898 als schildersbedrijf in Rotterdam. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een begrip in vastgoedzorg en<br />

projectinrichting en hebben een landelijke dekking.<br />

Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers bij het succesvol onderhouden, ontwikkelen en realiseren van<br />

renovatie aan vastgoed. Deze projecten bestaan o.a. uit woningen, kantoren, sportcomplexen, zorgcentra, ziekenhuizen,<br />

horeca, scholen, universiteiten, winkels, recreatiewoningen en historische panden.<br />

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vanzelfsprekend binnen onze bedrijfscultuur. Een ander aspect<br />

van verantwoord ondernemen is onze deelname aan het Leermeesterschap. Als erkend leerbedrijf verzorgen wij<br />

praktijkopleidingen en stages voor getalenteerde vakmensen.<br />

De kwaliteit van ons werk wordt niet alleen door onszelf gegarandeerd. Maasmond voldoet ook aan de hoogste eisen van<br />

onafhankelijke normeringsinstituten.<br />

We beschikken over belangrijke certificaten als:<br />

• NEN-ISO 9001 voor kwaliteit (al sedert 1994).<br />

• Veilig, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA **)<br />

• VGO-keurmerk voor VastGoedOnderhoud<br />

• FSC<br />

• Erkend SBB leerbedrijf<br />

Daarnaast zijn we aangesloten bij diverse kwaliteitsgerichte brancheorganisaties, waaronder VNO-NCW, die ons helpen<br />

onze activiteiten op het hoogste niveau te verrichten en alle milieu- en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig na te leven.<br />

Gezichtsbepalend voor ieder project<br />

www.maasmondgroep.nl<br />

Tel. +31 (0)88-0307400<br />

STEDENBOUW.NL | 159


Hoog Lindoduin Scheveningen<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure<br />

Beeld | Normteq<br />

SLANKE CONSOLES MET VERSTERKTE<br />

VOORSPANVOORZIENINGEN MAKEN VERVANGING<br />

BALKONS EN GALERIJEN MOGELIJK<br />

Veel naoorlogse galerijflats hebben een renovatiebehoefte waarbij behoud van balkons en galerijen niet volstaat. Een voorbeeld<br />

is Hoog Lindoduin in Scheveningen: met te krappe en door zeezout aangetaste balkons en galerijen is de galerijflat<br />

niet langer up-to-date. Voor Hoog Lindoduin (182 woningen) bedacht Normteq een maatwerkoplossing op basis van slanke<br />

voorgespannen consoles, waartussen verbrede galerij- en balkonplaten worden geplaatst.<br />

160 | STEDENBOUW.NL


Hoog Lindoduin Scheveningen<br />

'Een maatwerkoplossing<br />

op basis van beproefde<br />

technieken'<br />

op spanning wordt gezet, wordt de bekisting verwijderd en de zone van de<br />

spansparing ter locatie van de moer aangegoten. Dit proces herhaalt zich een<br />

verdieping lager. Eenmaal onderaan zitten onze werkzaamheden erop. Van<br />

onderaf begint de aannemer met het leggen van de galerij- en balkonplaten<br />

tussen de consoles. Als een verdieping gelegd is, worden de wanden vanaf de<br />

nieuwe galerij geplaatst, dan weer een laag balkons en galerijen en zo verder.<br />

Verdiepinggewijs worden de woningen wind- en waterdicht gemaakt en kan<br />

worden gestart met de werkzaamheden in de woningen.”<br />

De consoles vormen de weerszijden van de toekomstige balkon- en<br />

galerijvloeren en worden bevestigd op het kruispunt van wanden en vloeren.<br />

AFSTEMMING MET AANNEMER<br />

Je moet een goede klik hebben met de hoofdaannemer voor een dergelijk<br />

concept, vervolgt Kok. “Dit zijn geen systemen die worden aangeboden binnen<br />

een door de aannemer gekozen logistiek systeem. Je moet de aanpak van<br />

de uitvoering volledig afstemmen.” Dat is het geval; tevens hebben aannemer<br />

BAM en Normteq de gemeente Den Haag volledig betrokken bij ontwerp en<br />

uitvoering. “Wij zijn momenteel de consoles aan het monteren en hiermee<br />

hopen wij in maart 2020 klaar te zijn. Deze oplossing is zeer geschikt om bij<br />

vergelijkbare projecten toe te passen.” ❚<br />

Normteq-directeur Peter Kok: “Het constructiegewicht dat is weggehaald,<br />

mocht met een kleine toename van het gewicht terugkomen. Als de balkons<br />

en galerijen breder moeten worden zoals in dit geval, moeten ze slanker worden<br />

uitgevoerd om op hetzelfde gewicht uit te komen.” De voorspanoplossing<br />

van Normteq werkt op basis van het inbrengen van draadeinden in de<br />

gebouwconstructie, in dit geval zo'n 1,20 meter diep. Door de slanke consoles<br />

was de aansluiting op de constructie kritisch; daarom werd een stalen verankering<br />

ontwikkeld als constructief basiselement in de dragende console.<br />

Dat element verbindt de gebouwconstructie en die van de dragende console.<br />

“De stalen verankering met voorspanstaven wordt door ons geleverd aan de<br />

betonfabrikant; die stort ze in. Na uitharding spant de betonfabrikant de consoles<br />

af. Zij komen dus kant-en-klaar aan.” De consoles vormen de weerszijden<br />

van de toekomstige balkon- en galerijvloeren en worden bevestigd op het<br />

kruispunt van wanden en vloeren. “De losse galerij- en balkonplaten dragen<br />

af aan de constructief verankerde consoles, maar zitten niet aan het gebouw<br />

vast. De voorspanverbinding zorgt voor constructieve afdracht naar beneden<br />

toe. Zonder stalen verankering met toepassing van voorspanning was dit niet<br />

gelukt.”<br />

BEPROEFDE TECHNIEKEN<br />

Een maatwerkoplossing? “Zeker”, zegt Kok. “Op basis van beproefde technieken.<br />

Allereerst onze werkzaamheden vanaf de bestaande galerij: het vullen<br />

van door de aannemer aangebrachte boorgaten met een hoogwaardige mortel,<br />

het inbrengen van de draadeinden met gevulde mortel en het testen van de<br />

sterkte. Vervolgens verwijdert de aannemer de balkons en galerijen en plaatst<br />

een tijdelijke ondersteuning op de verdieping daaronder. Normteq plaatst de<br />

nieuwe consoles op de tijdelijke ondersteuning en stelt deze exact af. Daarna<br />

wordt de zone tussen bestaande constructie en console bekist en uitgegoten,<br />

na uitharding geborgd met een moer aan de voorzijde waarbij het draadeind<br />

altijd<br />

SLMM<br />

BLKNS<br />

slimme balkons<br />

www.normteq.nl<br />

STEDENBOUW.NL | 161


Elzenhagen Amsterdam<br />

Tekst | Liliane Verwoolde<br />

Beeld | Cojan van Toor<br />

MODULAIR BOUWEN IN EEN EXTREEM HOOG TEMPO<br />

EEN FLEXIBELE BOUWSTIJL MET<br />

DUURZAME VOORZIENINGEN<br />

Tussen de Nieuwe Leeuwarderweg en het Noordhollandsch Kanaal in Amsterdam staat sinds kort woonwijk Elzenhagen.<br />

540 jongeren – Nederlanders en statushouders van 18-28 jaar – zijn hier de eerste bewoners van een totaal nieuwe wijk,<br />

compleet met bioscoop, scholen, winkels, een hotel en horeca.<br />

162 | STEDENBOUW.NL


Elzenhagen Amsterdam<br />

Startblok Elzenhagen werd gebouwd in opdracht<br />

van woonstichting De Key en woningstichting Eigen<br />

Haard. In verband met het bestemmingsplan<br />

kozen zij voor een tijdelijke bouwstijl, maar wel<br />

conform de actuele normen van duurzaamheid.<br />

Modulair bouwbedrijf Jan Snel kwam hierbij als<br />

beste uit de bus. “Met onze modulaire bouwstijl<br />

konden we hier in zeer korte tijd honderden appartementen<br />

neerzetten”, vertelt Barry van Wijk,<br />

hoofd Bedrijfsbureau van Jan Snel. “Mocht het bestemmingsplan<br />

na tien jaar wijzigen, dan kunnen<br />

de gestapelde units relatief eenvoudig naar een<br />

andere locatie worden verplaatst.”<br />

MODULAIRE BOUWMETHODE<br />

Startblok Elzenhagen bestaat uit zes bouwblokken,<br />

variërend van 45 tot 250 units per blok. De units<br />

zijn opgebouwd uit een stalen frameconstructie,<br />

een betonvloer en houtskeletbouwelementen. In<br />

de fabriek werden de units opgebouwd en voorzien<br />

van een keuken, badkamer en de aansluitingen<br />

voor de algemene nutsvoorzieningen. Dat gebeurde<br />

in een tempo van dertig units per week. Op<br />

locatie werden de units enkel nog als legoblokken<br />

op elkaar gestapeld. Zodra de installaties waren<br />

aangesloten en de aan- en afvoeren waren gekoppeld<br />

met die van de algemene nutsvoorzieningen,<br />

was de studio klaar voor bewoning.<br />

DUURZAAMHEID<br />

Het tempo van productie en montage is hoog”,<br />

realiseert Van Wijk zich. “Toch is geen enkele concessie<br />

gedaan aan de duurzaamheid en de kwaliteit<br />

van de woningen. Met goede isolatie, zonnepanelen,<br />

WKO-verwarming en driedubbel glas<br />

voldoen de woningen aan het energielabel BENG<br />

(Bijna Energie Neutraal Gebouwd). Ook de eisen<br />

en normen voor veiligheid zijn in acht genomen,<br />

exact zoals dat bij de permanente bouw gebeurt.”<br />

Projectinfo<br />

'In de fabriek werden de units al<br />

voorzien van een keuken en badkamer'<br />

PERMANENTE UITSTRALING<br />

Om de tijdelijke woningen een permanente uitstraling<br />

te geven, werden de scheidingslijnen van<br />

de units gecamoufleerd. Jan Snel schroefde op de<br />

prefab betonelementen speciaal daarvoor gepre-<br />

‘De gevelbekleding maakt van de losse units een eenheid’<br />

De lichte, houten gevelbekleding zorgt voor een vriendelijk en stijlvol geheel.<br />

Nadat modulair bouwbedrijf Jan Snel de units op elkaar had gestapeld, was het aan<br />

Verisol Isolatiesysteembouw om van de gestapelde blokken een eenheid te maken. Hiervoor<br />

monteerde zij eerst zetprofielen en dakranden, allemaal in dezelfde kleur en passend<br />

bij de beplating die daarna zou worden aangebracht.<br />

“Bij de gebouwen één tot en met vijf is gekozen voor de grijze kleur ‘Zeus’”, vertelt Ton<br />

Versteeg, projectleider van Verisol Isolatiesysteembouw. “In gebouw zes is de bruine<br />

kleur ‘Helios’ aangebracht.” Omdat de units al waren voorzien van isolatie, was Verisol<br />

op project Elzenhagen enkel verantwoordelijk voor de gevelkbekleding. “Dat is dankbaar<br />

werk”, vertelt Versteeg. “We hebben als het ware met de gevel de gestapelde blokken<br />

ingepakt. Hierdoor heeft het gebouw overal dezelfde uitstraling gekregen en is het project<br />

echt mooi geworden. Het gebeurde bovendien in een razend tempo. Binnen enkele weken<br />

stond er door ons toedoen een prachtig gebouw. Daar zijn we best trots op.”<br />

fabriceerde rekken, die fungeerden als ondergrond<br />

voor een lichte, houten gevelbekleding. Zo zorgde<br />

de gevelbekleding voor een vriendelijk en stijlvol<br />

geheel. Van Wijk: “De bewoners hebben hier een<br />

betaalbare, duurzame woning. Mocht de gemeente<br />

ooit beslissen dat het terrein bestemd moet zijn<br />

voor utiliteitsbouw, dan is dit bouwsysteem volledig<br />

flexibel en verplaatsbaar; geen probleem dus!” ❚<br />

Bouwinfo<br />

Opdrachtgever<br />

woonstichting De Key en woningstichting<br />

Eigen Haard Amsterdam<br />

Architect:<br />

Roos Ros Architecten, Oud-Beijerland<br />

Constructeur:<br />

Studio DCK, Barendrecht<br />

E-installaties:<br />

Van den Pol Elektrotechniek, Montfoort<br />

W-installaties:<br />

Bogro Snelrewaard, Snelrewaard<br />

Bouwsom:<br />

€ 30 miljoen<br />

Bouwperiode:<br />

augustus 2018 - april <strong>2019</strong><br />

STEDENBOUW.NL | 163


Elzenhagen Amsterdam<br />

Projectinfo<br />

Stalen gevelplaten op maat<br />

In de gevels van Elzenhagen wisselen hout en staal elkaar af.<br />

Juist die afwisseling bezorgt de wijk haar speelse uitstraling.<br />

Producent en leverancier van de stalen delen is Delft Profielen.<br />

Deze firma produceerde de gevelplaten exact op breedtemaat,<br />

zodat ze op de bouwplaats alleen nog gemonteerd<br />

hoefden te worden.<br />

“In de regel werken we met coils op standaardbreedtes van<br />

o.a. Tata Steel”, vertelt Gerard Rutten, accountmanager bij Delft<br />

Profielen. “Delft Profielen bewerkt deze coils tot profielplaten<br />

voor gevels en daken. De grootte van het Elzenhagen-project<br />

maakte het echter interessant om de profielen op een specifieke<br />

breedtemaat te produceren. We hebben hiervoor het staal in<br />

eigen huis teruggeslit naar smallere bandbreedtes en daarna<br />

vervormd tot gevelplaten. Dankzij de duurzame, hoogwaardige<br />

Prisma-coating is de uitstraling van de woningen van Elzenhagen<br />

voor de komende 40 jaar gegarandeerd.”<br />

VERISOL<br />

isolatiesysteembouw b.v.<br />

TROTSE<br />

BOUWTEAM-<br />

PARTNER<br />

van het project<br />

Elzenhagen<br />

Verisol Isolatiesysteembouw B.V. is gespecialiseerd<br />

in leveren, bouwen en onderhouden van:<br />

Koel- en vriesbouw &<br />

Dak- en gevelbekleding<br />

Zundert<br />

St. Truiden<br />

U kunt bij ons terecht voor advies, installatie,<br />

service én onderhoud van uw CV-installatie, sanitair,<br />

loodgieterswerk, gas, ventilatie en koeling.<br />

Amsterdam<br />

Gorinchem<br />

Bogro Snelrewaard BV<br />

Laan van Snelrewaard 57, Snelrewaard<br />

T. 0348 566 000<br />

www.bogrobv.nl<br />

Verisol Isolatiesysteembouw B.V. I Doornseweg 2A<br />

4255 GZ Nieuwendijk I T. +31 (0)183-303832<br />

info@verisol.nl I www.verisol.nl<br />

164 | STEDENBOUW.NL


Elzenhagen Amsterdam<br />

Projectinfo<br />

Gasloos en vrij van stadsverwarming<br />

De studio’s in Elzenhagen moesten gasloos worden en vrij van<br />

stadsverwarming. Bovendien was het de wens van de opdrachtgever<br />

om de woningen te laten voldoen aan de BENG-normen van<br />

2016. “De combinatie van deze factoren zorgde voor een flinke uitdaging”,<br />

bekent Jan van Zijverden, directeur van installatiebedrijf<br />

Bogro Snelrewaard. “In samenwerking met Itho Daalderop hebben<br />

we hiervoor een innovatieve oplossing ontwikkeld.”<br />

De oplossing bestaat uit een warmtepomp per 6 à 7 woningen.<br />

De warmte die hiermee wordt ingewonnen, wordt met behulp<br />

van een binneninstallatie ingezet voor de vloerverwarming en<br />

verwarming van de 90 liter-boilers in de studio’s. “Het klinkt<br />

simpel”, realiseert Van Zijverden zich. “Maar het was een uitdaging.<br />

Zeker gezien het gegeven budget en de korte uitvoeringstijd.<br />

Dankzij een lang en intensief engineeringstraject werd<br />

alles plug & play aangeleverd en hebben we keurig op tijd<br />

kunnen opleveren.”<br />

OFFSITEEUROPE<br />

Wim bal<br />

Sales Manager<br />

+32 473 86 20 30<br />

wim@offsiteeurope.com<br />

OFFSITEEUROPE<br />

Off Site eurOpe b.v.<br />

Eisenhouwerlaan 146, 2517 KP ‘s Gravenhage<br />

Wim bal<br />

The Netherlands<br />

Sales Manager<br />

OFFSITEEUROPE<br />

+32 473 86 20 30<br />

wim@offsiteeurope.com<br />

Wim bal<br />

Sales Manager<br />

Off Site eurOpe b.v.<br />

Eisenhouwerlaan +32 473 86 20 146, 30 2517 KP ‘s Gravenhage<br />

The wim@offsiteeurope.com<br />

Netherlands<br />

Off Site eurOpe b.v.<br />

Eisenhouwerlaan 146, 2517 KP ‘s Gravenhage<br />

The Netherlands<br />

STEDENBOUW.NL | 165<br />

<strong>757</strong>-17851_Off Site Belgium 1-2.indd 1 01-10-19 16:56


Elzenhagen Amsterdam<br />

Tekst | Van den Pol Elektrotechniek BV<br />

‘ALTIJD OP ZOEK NAAR<br />

SLIMME OPLOSSINGEN’<br />

Elzenhagen maakt deel uit van een groeiende reeks vergelijkbare projecten waarbij Jan Snel en Van den Pol Elektrotechniek<br />

samen optrekken. Voorbeelden in Amsterdam zijn onder meer de studentencomplexen Amstelhome en Ravel<br />

Residence. “En eerder dit jaar werd Wijburg opgeleverd, net als Elzenhagen bewoond door studenten en statushouders”,<br />

zegt projectleider Sebas L’Ortye.<br />

MOOIE BESPARING<br />

Bij Elzenhagen was Van den Pol verantwoordelijk<br />

voor de complete E-installatie, data- en wifivoorzieningen<br />

plus CCTV. Ook bij het duurzame<br />

karakter van het complex – BENG en een EPC<br />

van 0,15 – speelde de Montfoortse specialist een<br />

cruciale rol. “Op alle daken zijn zonnepanelen<br />

geplaatst. Die compenseren het energieverbruik,<br />

dat vrij hoog is door de intensieve bewoning.”<br />

Het complex is all-LED. “Door de geïntegreerde<br />

bewegingsmelders dimt de gangverlichting automatisch<br />

terug als er niemand aanwezig is. Dat<br />

levert een mooie besparing op.”<br />

PROBLEEMLOOS PROCES<br />

Jan Snel en Van den Pol vormen een geoliede tandem.<br />

“We kennen elkaars aanpak door en door. Er<br />

worden vaste teams ingezet en dat zorgt voor een<br />

probleemloos proces. Dit is seriematige bouw in<br />

optima forma.”<br />

'Dit is seriematige<br />

bouw in<br />

optima forma'<br />

Gaandeweg is de werkwijze steeds verder geoptimaliseerd.<br />

“Toch blijven we alert op mogelijke<br />

verbeteringen”, benadrukt L’Ortye. “Bij Elzenhagen<br />

was de afstand tussen de gebouwen vrij groot.<br />

Daarom hebben we geen centrale materiaalcontainer<br />

geplaatst maar is gekozen voor een aantal kleinere<br />

varianten die eenvoudig te verplaatsen zijn.<br />

Hierdoor hoefden onze mensen minder meters af<br />

te leggen.” Logistiek maatwerk waarmee kostbare<br />

tijd is bespaard. “Een goed voorbeeld van de slimme<br />

oplossingen waarnaar wij altijd op zoek zijn.” ❚<br />

Projectinfo<br />

Prefab badkamers voor duurzame woonunits in Amsterdam-Noord<br />

Off Site Belgium is gespecialiseerd in de productie van prefab badkamerunits en de distributie in heel Europa.<br />

“We startten onze activiteiten zowat 9 jaar<br />

geleden, toen nog vanuit een hoofdkantoor<br />

in Den Haag onder de naam Offsite<br />

Europe. Maar sinds 2015 zijn onze kantoren<br />

en showroom verhuisd. We investeerden<br />

ook in een nieuwe productiehal<br />

met een geavanceerd machinepark in<br />

Temse, waar we alle badkamers volgens<br />

de EEC-normen vervaardigen”, zegt Wim<br />

Bal. “Jaarlijks produceren en leveren we<br />

tussen de drie- en vierduizend units voor<br />

projecten in België, Nederland, Frankrijk,<br />

Duitsland, Denemarken en de meeste<br />

andere landen in Europa. De hoge kwaliteit,<br />

uitstekende service en snelle installatie<br />

van de hoogwaardige badkamers<br />

zijn onze troeven. Bovendien wordt alles,<br />

van het begin tot het einde van het productieproces,<br />

in eigen beheer uitgevoerd.”<br />

Off Site Belgium leverde alle badkamers<br />

voor de energiezuinige woonunits van het<br />

project Startblok Elzenhagen, dat modulair<br />

bouwbedrijf Jan Snel in opdracht van<br />

wooncorporaties De Key en Eigen Haard<br />

in Amsterdam-Noord realiseerde. “We zijn<br />

als het ware de huisleverancier van Jan<br />

Snel voor badkamers. De firma eist van<br />

zijn leveranciers steeds de hoogste kwaliteit<br />

en een correcte levering. Die gebeurt<br />

op een bepaalde dag en een vastgelegd<br />

uur en gaat gepaard met een grondige<br />

controle”, geeft Bal aan. “In tegenstelling<br />

tot de meeste andere installaties wordt bij<br />

dit project de warmte van het gebruikte<br />

douchewater gerecupereerd. Tijdens de<br />

uitlevering van de badkamers waren we<br />

continu met een groep van 32 mensen bij<br />

dit project betrokken.”<br />

166 | STEDENBOUW.NL


WELCOME<br />

TO THE SQUARE<br />

Welcome to interlift – The World of Elevators<br />

15 - 18 October <strong>2019</strong> | Messe Augsburg | Germany | www.interlift.de<br />

Organiser: AFAG Messen und Ausstellungen GmbH<br />

Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg I www.interlift.de<br />

Technical sponsor: VFA-Interlift e.V.<br />

Süderstraße 282, 20537 Hamburg I www.vfa-interlift.de


BOUWPARTNERS<br />

AL VANAF € 595 PER JAAR KUNT U PARTNER ZIJN!<br />

let op cover moet nog geplaatst<br />

Bouwpartners zijn<br />

servicepagina’s met<br />

een overzicht van de<br />

meest gerenommeerde<br />

toeleveranciers voor<br />

de branche<br />

Zowel in het tijdschrift als op de<br />

website, treft u een overzicht van de<br />

meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en leveranciers.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Stedenbouw</strong>? Bel of mail voor meer informatie<br />

+31 495 45 00 95 – s.vanhout@louwersmediagroep.nl of r.vandenhoek@louwersmediagroep.nl<br />

STEDENBOUW.NL<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VOOR DE BRANCHE<br />

Op de website van <strong>Stedenbouw</strong> is bedrijfsinformatie<br />

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele<br />

artikelen, zo wordt optimale vindbaarheid van bouwpartners door<br />

Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de<br />

bouwpartners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Stedenbouw</strong>? Bel of mail voor meer informatie<br />

+31 495 45 00 95 – s.vanhout@louwersmediagroep.nl of r.vandenhoek@louwersmediagroep.nl


Bouwpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Bouwpartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

stedenbouw.nl/bedrijf<br />

CLADDING<br />

POINT<br />

ABOMA<br />

Maxwellstraat 49a<br />

6716 BX Ede<br />

Postbus 141<br />

6710 BC Ede<br />

T +31 318 69 19 20<br />

E info@aboma.nl<br />

W www.aboma.nl<br />

B-BUILT BV<br />

Lelyweg 4<br />

4612 PS Bergen op Zoom<br />

T +31 164 27 16 60<br />

E info@b-built.com<br />

W www.b-built.com<br />

BOUWBEDRIJF M.J. DE NIJS EN ZONEN BV<br />

Oudewal 21<br />

1749 CA Warmenhuizen<br />

Postbus 1<br />

1749 ZG Warmenhuizen<br />

T +31 226 39 70 00<br />

E info@denijs.nl<br />

CLADDING POINT BV<br />

Handelsweg 12<br />

6662 NH Elst<br />

T +31 26 365 06 31<br />

E info@claddingpoint.nl<br />

W www.claddingpoint.nl<br />

W www.denijs.nl<br />

ASK ROMEIN BV<br />

Belder 101<br />

4704 RK Roosendaal<br />

Postbus 1013<br />

4700 BA Roosendaal<br />

T +31 165 75 03 00<br />

E info@ask-romein.com<br />

W www.ask-romein.nl<br />

VAN BERLO<br />

Doornhoek 3715<br />

5465 TB Veghel<br />

Postbus 183<br />

5460 AD Veghel<br />

T +31 413 38 90 90<br />

E info@vanberlo.com<br />

W www.vanberlo.com<br />

BOUWBEDRIJF VAN DE VEN BV<br />

Erpseweg 3<br />

5463 PG Veghel<br />

Postbus 184<br />

5460 AD Veghel<br />

T +31 413 36 69 33<br />

E algemeen@bouwbedrijfvandeven.nl<br />

CORDEEL NEDERLAND BV<br />

Lindtsedijk 22<br />

3336 LE Zwijndrecht<br />

T +31 78 625 51 00<br />

E info.nl@cordeel.eu<br />

W www.bouwbedrijfvandeven.nl<br />

W www.cordeel.nl<br />

BAM BOUW EN TECHNIEK BV<br />

Runnenberg 13<br />

3981 AZ Bunnik<br />

Postbus 12<br />

BESTCON BV<br />

Kanaaldijk 19<br />

5683 CR Best<br />

BUDOBOUW BETON & MONTAGE<br />

Katwolderweg 8a<br />

DELABIE<br />

Kommenstraat 20<br />

3980 CA Bunnik<br />

T +31 30 659 89 66<br />

E bouwentechniek@bam.com<br />

W www.bambouwentechniek.nl<br />

Postbus 189<br />

5680 AD Best<br />

T +31 499 36 63 66<br />

E info@bestcon.nl<br />

8041 AD ZWOLLE<br />

T +31 38 720 08 10<br />

E info@budobouw.nl<br />

W www.budobouw.nl<br />

B-1070 Brussel<br />

T +32 25 20 16 76<br />

E info@delabiebenelux.com<br />

W www.delabiebenelux.com<br />

W www.bestcon.nl<br />

BUVA HOMECARE SYSTEMEN<br />

BAM WONEN ZUIDWEST<br />

Kralingseweg 241-249<br />

3062 CE Rotterdam<br />

Postbus 8912<br />

3009 AX Rotterdam<br />

T +31 10 436 86 00<br />

E info.wonen@bam.nl<br />

BISOTON BV<br />

Curiestraat 4-6<br />

6716 AR Ede<br />

T +31 318 30 00 70<br />

E info@bisoton.nl<br />

Bremen 5<br />

2993 LJ Barendrecht<br />

Postbus 262<br />

2990 AG Barendrecht<br />

T +31 180 69 75 00<br />

E info@buva.nl<br />

DOKA NEDERLAND BV<br />

Longobardenweg 11<br />

5342 PL Oss<br />

T +31 412 65 30 30<br />

E nederland@doka.com<br />

W www.bamwonen.nl<br />

W www.bisoton.nl<br />

W www.buva.nl<br />

W www.doka.com<br />

STEDENBOUW.NL | 169


Bouwpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Bouwpartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

stedenbouw.nl/bedrijf<br />

DE GROOT & VISSER BV<br />

DONATUS VERZEKERINGEN<br />

Hoff van Hollantlaan 8<br />

5243 SR Rosmalen<br />

Postbus 500<br />

5240 AM Rosmalen<br />

T +31 73 522 17 00<br />

E info@donatus.nl<br />

Marconiweg 1<br />

4207 HH Gorinchem<br />

T +31 183 64 65 66<br />

E info@gv.nl<br />

W www.degrootenvisser.nl<br />

HERCUTON BV<br />

Touwslager 2<br />

5253 RK Nieuwkuijk<br />

Postbus 67<br />

5250 AB Vlijmen<br />

T +31 88 205 34 00<br />

E info@hercuton.jajo.com<br />

HÖRMANN NEDERLAND BV<br />

Harselaarseweg 90<br />

3771 MB Barneveld<br />

T +31 342 42 94 00<br />

E info@hormann.nl<br />

W www.hormann.nl<br />

W www.donatus.nl<br />

W www.hercuton.nl<br />

+ =<br />

DURA VERMEER<br />

Bosmaatweg 60<br />

7556 PJ Hengelo<br />

Postbus 877<br />

7550 AW Hengelo<br />

T +31 74 255 02 55<br />

E dvi-oost@duravermeer.nl<br />

W www.duravermeer.nl<br />

DE GROOT VROOMSHOOP<br />

Zwolsekanaal 36<br />

7681 ED Vroomshoop<br />

Postbus 31<br />

7680 AA Vroomshoop<br />

T +31 546 66 63 33<br />

E info@degrootvroomshoop.nl<br />

W www.degrootvroomshoop.nl<br />

HOLCON BV<br />

Industrieweg 8<br />

7475 NH Markelo<br />

Postbus 81<br />

7475 ZH Markelo<br />

T +31 547 35 73 15<br />

E info@holcon.com<br />

W www.holcon.com<br />

ICOPAL BV<br />

Heeswijk 155<br />

3417 GP Montfoort<br />

Postbus 29<br />

3417 ZG Montfoort<br />

T +31 348 47 65 60<br />

E info.nl@bmigroup.com<br />

W www.icopal.nl<br />

FACÉDO BV<br />

Gildestraat 13<br />

6883 DB Velp<br />

Postbus 3025<br />

6802 DA Arnhem<br />

HARDEMAN VAN HARTEN<br />

Lage Veldweg 10<br />

6741 JL Lunteren<br />

T +31 31 846 15 51<br />

HOMIJ TECHNISCHE INSTALLATIES BV<br />

Lange Dreef 7<br />

4131 NJ Vianen<br />

INTAL BV<br />

De Veken 103<br />

1716 KG OPMEER<br />

T +31 26 370 13 60<br />

E info@hardeman-vanharten.nl<br />

Postbus 47<br />

T +31 226 34 15 25<br />

E info@facedo.nl<br />

W www.hardeman-vanharten.nl<br />

4130 EA Vianen<br />

E info@intal.nl<br />

W www.facedo.nl<br />

T +31 88 186 16 00<br />

W www.intal.nl<br />

E info@homij.nl<br />

W www.homij.nl<br />

FORECO DALFSEN<br />

Dalmsholterweg 5<br />

7722 KJ Dalfsen<br />

Postbus 73<br />

7720 AB Dalfsen<br />

T +31 529 43 15 48<br />

E info@foreco.nl<br />

HEIJMANS<br />

Graafsebaan 65<br />

5248 JT Rosmalen<br />

Postbus 2<br />

5240 BB Rosmalen<br />

T +31 73 543 51 11<br />

E info@heijmans.nl<br />

VAN HOOGEVEST ARCHITECTEN<br />

Westsingel 9<br />

3811 BA Amersfoort<br />

T +31 33 763 17 05<br />

E bureau@vanhoogevest.nl<br />

ITHO DAALDEROP<br />

Lingewei 2<br />

4004 LL Tiel<br />

Postbus 21<br />

3100 AA Schiedam<br />

T +31 10 427 85 00<br />

E mst@ithodaalderop.nl<br />

W www.foreco.nl<br />

W www.heijmans.nl<br />

W www.vanhoogevest.nl<br />

W www.ithodaalderop.nl<br />

170 | STEDENBOUW.NL


Bouwpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Bouwpartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

stedenbouw.nl/bedrijf<br />

J.P. VAN EESTEREN<br />

Hanzeweg 16<br />

2803 MC Gouda<br />

Postbus 8<br />

2800 AA Gouda<br />

T +31 88 823 01 00<br />

E info@jpvaneesteren.nl<br />

W www.jpvaneesteren.nl<br />

KINGSPAN UNIDEK BV<br />

Scheiweg 26<br />

5421 XL Gemert<br />

T +31 492 37 81 11<br />

E info@kingspanunidek.nl<br />

W www.kingspan.com<br />

LINTHORST TECHNIEK BV<br />

Wenumsedwarsweg 18<br />

7345 AS Apeldoorn<br />

T +31 55 312 21 21<br />

E info@linthorsttechniek.nl<br />

OTIS NEDERLAND<br />

Papendorpseweg 83<br />

3528 BJ Utrecht<br />

T +31 88 750 06 00<br />

E informatie@otis.com<br />

W www.otis.com<br />

W www.linthorsttechniek.nl<br />

JM VAN DELFT & ZN<br />

James Wattlaan 21<br />

5151 DP Drunen<br />

Postbus 232<br />

5150 AE Drunen<br />

T +31 416 37 49 25<br />

E info@jmvandelft.nl<br />

W www.jmvandelft.nl<br />

KLIMAATSERVICE HOLLAND BV<br />

Nijverheidsstraat 31<br />

3371 XE Hardinxveld-Giessendam<br />

Postbus 118<br />

3370 AC Hardinxveld-Giessendam<br />

T +31 184 61 39 11<br />

E post@klimaatservice.nl<br />

W www.klimaatservice.nl<br />

LOKHORST BOUW EN ONTWIKKELING<br />

Leeghwaterweg 1<br />

1951 NA Velsen-Noord<br />

Postbus 79<br />

VAN DEN POL ELEKTROTECHNIEK BV<br />

Aardvletterweg 14<br />

3417 XL MONTFOORT<br />

T +31 348 47 34 34<br />

E info@vandenpol.com<br />

W www.vandenpol.com<br />

1951 NA Velsen-Noord<br />

T +31 251 26 50 00<br />

E info@lokhorst.nl<br />

JVK DAKEN<br />

Vestiging Breda<br />

T +31 76 303 24 00<br />

Vestiging Ossendrecht<br />

T +31 164 74 54 30<br />

Verkoopkantoor Rotterdam<br />

T +31 10 310 62 56<br />

E Jurgen@jvkdaken.nl<br />

W www.jvkdaken.nl<br />

KONE<br />

Rijn 10<br />

2491 BG Den Haag<br />

T +31 70 317 10 00<br />

E nederland@kone.com<br />

W www.kone.nl<br />

W www.lokhorst.nl<br />

NATHAN SYSTEMS<br />

Mega 2<br />

PLEIJSIER BOUW<br />

De Blokmat 21<br />

8281 JH Genemuiden<br />

T +31 38 385 45 05<br />

E genemuiden@pleijsierbouw.nl<br />

W www.pleijsierbouw.nl<br />

6902 KL Zevenaar<br />

Postbus 90<br />

KIM NEDERLAND<br />

Tweelingenlaan 144<br />

7324 BP Apeldoorn<br />

T +31 55 368 91 91<br />

E info@kim-nederland.nl<br />

W www.kim-nederland.nl<br />

KONINKLIJKE WOUDENBERG<br />

Voorstraat 7<br />

4233 EA Ameide<br />

Postbus 3<br />

4233 ZG Ameide<br />

T +31 88 355 96 00<br />

E info@koninklijkewoudenberg.nl<br />

W www.koninklijkewoudenberg.nl<br />

6900 AB Zevenaar<br />

T +31 26 445 98 45<br />

E info@nathan.nl<br />

W www.nathan.nl<br />

ROLLECATE<br />

H.G. Zwerusstraat 3<br />

7951 CZ Staphorst<br />

Postbus 3<br />

7950 AA Staphorst<br />

T +31 522 46 70 00<br />

E mail@rollecate.nl<br />

W www.rollecate.nl<br />

NIJHUIS BOUW BV<br />

Molendijk Noord 92a<br />

KINGSPAN GEÏSOLEERDE PANELEN<br />

Lingewei 8<br />

4004 LL Tiel<br />

Postbus 6565<br />

4000 HN Tiel<br />

T +31 344 67 52 50<br />

E info@kingspanpanels.nl<br />

W www.kingspan.com<br />

LIEVENSE<br />

Archimedesweg 5<br />

8912 AK Leeuwarden<br />

T +31 58 212 52 27<br />

E info@lievense.com<br />

W www.lievense.com<br />

7461 JE Rijssen<br />

Postbus 241<br />

7460 AE Rijssen<br />

T +31 548 53 54 45<br />

E bouw@nijhuis.nl<br />

W www.nijhuis.nl<br />

SCHINDLER NEDERLAND<br />

Verheeskade 4<br />

2521 BN Den Haag<br />

Postbus 28501<br />

2502 KM Den Haag<br />

T +31 70 384 37 00<br />

E info@nl.schindler.com<br />

W www.schindler.com<br />

STEDENBOUW.NL | 171


Bouwpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Bouwpartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

stedenbouw.nl/bedrijf<br />

a member of the Stertil Group<br />

STERTIL BV<br />

Westkern 3<br />

9288 CA Kootstertille<br />

T +31 512 33 44 44<br />

E info@stertil.nl<br />

W www.stertil.com<br />

TREBBE GROEP BV<br />

Tubantiasingel 63<br />

7514 AB Enschede<br />

Postbus 4<br />

7500 AA Enschede<br />

UNILIN INSULATION<br />

Beneluxstraat 1<br />

5061 KD Oisterwijk<br />

T +31 13 523 13 13<br />

E info.nl@unilin.com<br />

W www.unilininsulation.com<br />

VORSSELMANS<br />

Wuustwezelseweg 95<br />

B-2990 Loenhout<br />

T +32 3 690 04 40<br />

E info@vorsselmans.be<br />

T +31 88 259 00 00<br />

W www.vorsselmans.be<br />

E info@trebbe.nl<br />

W www.trebbe.nl<br />

UNSTUDIO<br />

VAN STOKKUM<br />

Van Coehoornstraat 10<br />

5916 PH Venlo<br />

T +31 77 351 88 54<br />

E info@vanstokkum.com<br />

W www.vanstokkum.com<br />

DE TWEE SNOEKEN<br />

Stadhouderskade 113<br />

1073 AX Amsterdam<br />

Postbus 75381<br />

1070 AJ Amsterdam<br />

T +31 20 570 20 40<br />

E info@unstudio.com<br />

W www.unstudio.com<br />

DE VRIES EN VERBURG<br />

't Vaartland 8<br />

2821 LH Stolwijk<br />

Postbus 59<br />

Postelstraat 49<br />

2820 AB Stolwijk<br />

5211 DX 's Hertogenbosch<br />

T +31 182 34 17 41<br />

STUDIONINEDOTS<br />

Gedempt Hamerkanaal 111<br />

1021 KP Amsterdam<br />

T +31 20 488 92 69<br />

E info@studioninedots.nl<br />

W www.studioninedots.nl<br />

T +31 73 614 04 07<br />

E info@tweesnoeken.nl<br />

W www.tweesnoeken.nl<br />

VASTBOUW OOST<br />

Spoelerstraat 2<br />

7461 TW Rijssen<br />

Postbus 240<br />

7460 AE Rijssen<br />

T +31 548 53 99 99<br />

E info@devriesverburg.nl<br />

W www.devriesverburg.nl<br />

E info@vastbouw.nl<br />

W www.vastbouw.nl<br />

VAN WIJNEN<br />

Heikampweg 6<br />

TWINTEC NEDERLAND BV<br />

5249 JX Rosmalen<br />

TGM<br />

Heesakkerweg 19<br />

Gutenbergweg 6<br />

4104 BA Culemborg<br />

VOLKERWESSELS<br />

Postbus 46<br />

5240 AA Rosmalen<br />

5721 KM Asten<br />

T +31 493 32 77 22<br />

E info@tgm.nl<br />

T +31 345 53 28 78<br />

E info@twintec.nl<br />

Podium 9<br />

3826 PA Amersfoort<br />

T +31 88 186 61 86<br />

T +31 73 521 90 14<br />

E rosmalen@vanwijnen.nl<br />

W www.tgm.nl<br />

W www.twintecgroup.com<br />

W www.volkerwessels.com<br />

W www.vanwijnen.nl<br />

Wij stellen u graag voor aan onze trotse hoofdverdelers<br />

in België en Nederland:<br />

YOUR COATING SOLUTIONS PARTNER<br />

Tel +32 9 252 43 64<br />

SW.Benelux@Sherwin.com<br />

Ambachtsweg 9<br />

B-9820 Merelbeke<br />

RVL PAINTS<br />

Pantserschipstraat 181/009<br />

9000 GENT<br />

PROFCOAT<br />

Hazelarenlaan 4<br />

3500 HASSELT<br />

ENGELS PROSERVICES<br />

Quai d’Aa 1<br />

1070 BRUSSEL<br />

GREENPAINTS<br />

De Wanne 35<br />

7475 GE MARKELO<br />

WICO<br />

De Hork 27<br />

5431 NS CUIJK<br />

VOLDERS VERF<br />

Minervum 7072<br />

4817 ZK BREDA<br />

172 | STEDENBOUW.NL


OVER NIEUWBOUW, RENOVATIE, RESTAURATIE EN TRANSFORMATIE<br />

Jaarboek<br />

'Het JAARBOEK STEDENBOUW<br />

is uw nieuwe toegang tot beslissers<br />

in de gehele bouwkolom.'<br />

Zorg dat u niet ontbreekt in hét naslagwerk<br />

voor professionals betrokken bij nieuwbouw,<br />

renovatie, restauratie en transformatie.<br />

Neem voor meer informatie contact op met<br />

Randy, Rick of Sander: 0495 45 00 95.<br />

STEDENBOUW.NL


Boetiek hotel BonAparte:<br />

Zakelijk2.0<br />

Boetiek staat voor uniek en eigenzinnig. En dat is<br />

waar het eigenzinnige Boetiek hotel BonAparte<br />

voor staat. U treft de locatie te midden van eeuwen<br />

oude natuur aan de voet van de Lochemse berg.<br />

Een eigenzinnige vergader-, congres of conferentie<br />

locatie. Het bijzonder sfeervolle monumentale<br />

pand uit 1870 ademt gastvrijheid en is voorzien<br />

van alle hedendaagse gemakken. Een ingetogen<br />

luxe en bijzondere ambiance. Daarnaast zijn het<br />

bovenal de mensen die uw zakelijke verblijf 2.0<br />

tot een succes zullen maken. De combinatie<br />

van comfortabele hotelkamers, multifunctionele<br />

vergaderruimtes, een uitstekende keuken en<br />

aparte ontvangstruimtes. Groot genoeg voor<br />

meerdaagse trainingen en congressen en besloten<br />

genoeg voor een intieme kleine workshop.<br />

BonAparte is de mooiste vergader-, congres en<br />

evenementen locatie van de Achterhoek!<br />

32 uurs vergaderarrangement<br />

€ 169,- per persoon<br />

1 overnachting in een luxe hotelkamer<br />

1 maal uitgebreid genieten van een Gelders ontbijt<br />

Luxe vergaderruimte voor twee dagen<br />

2 maal uitstekende business lunch<br />

1 maal het drie gangen keuze menu<br />

in restaurant Le Défi<br />

Onbeperkt koffie, thee, koekjes, chocolade<br />

en mints in de zaal<br />

Gebruik HD beamer, projectiescherm<br />

en geluidsinstallatie<br />

(Nieuw geïnstalleerd in 2017!)<br />

Gebruik flip-over en gratis eigen<br />

WIFI verbinding in de ruimte<br />

Gratis parkeren!<br />

Tip: ruim aanbod vergaderbreaks en teamactiviteiten<br />

beschikbaar en outdoor ruimte in overvloed.<br />

Meer informatie en reserveren:<br />

Boetiek hotel BonAparte Lochemseweg 37 | 7244 RR Barchem | Tel: 0573-298900 | info@hotelbonaparte.nl | www.hotelbonaparte.nl


BUILT BY BESTCON<br />

Binnenstedelijk project aan de Bananenstraat in Katendrecht, gerealiseerd met prefab bouwelementen.<br />

Snel en efficiënt bouwen<br />

met Bestcon prefab beton<br />

Bestcon is totaalaanbieder op het gebied van prefab<br />

beton. Bestcon ontwikkelt, produceert en monteert al<br />

meer dan 60 jaar prefab betoncasco’s en betonelementen<br />

voor de Nederlandse- en Duitse markt.<br />

Bestcon B.V.<br />

Kanaaldijk 19 - 5683 CR Best<br />

T +31 (0) 499 366 366<br />

www.bestcon.nl<br />

KOLOMMEN • BALKEN • WANDEN • GEVELS • SYSTEEMVLOEREN • BETON SILO’S • MONTAGE PREFAB BETONCONSTRUCTIES


TOTAALOPLOSSINGEN<br />

VOOR AL UW BOUW- EN<br />

STAALBOUWPROJECTEN<br />

ASK ROMEIN BOUW<br />

Belder 80<br />

4704 RK Roosendaal<br />

Nederland<br />

+31 (0)165 750 300<br />

info@ask-romein.com<br />

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP<br />

WWW.ASK-ROMEIN.COM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!